Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme"

Transkript

1 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

2

3 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte 7 temel büyüklük vardır. Sıcaklık bu temel büyüklüklerden birisidir. O hâlde I. yargı doğrudur. SI sisteminde ısı birimi joule olup günlük yaşantıda ısı birimi olarak kalori (cal) de kullanılır. O hâlde II. yargı yanlıştır. SI sisteminde sıcaklık birimi dir. Bu nedenle III. yargı doğrudur. 4. F bağıntısını kullanırsak; F F F F 41 F bulunur.. C - F bağıntısını kullanırsak; C C C 5 C bulunur. 3. F bölme C 1 1 bölme Fahrenheit termometresindeki 18 bölmeye karşılık Celcius termometresinde 1 bölme vardır. Buna göre; 18 F bölmesi 1 C bölmesi 7 F bölmesi x C bölmesi x 15 C bölmesi bulunur. 5. X, Y, Z cisimlerinin sıcaklıklarını Celcius cinsinden bulalım; TX 1 1 TX 5 C 1-3 TY TY 18 1 TY 5 C T Z sıcaklığı soruda 5 C olarak verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin sıcaklıkları 5 C olup eşittir.

4 4 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 6. 4 C 4 9. İki cisim ısıca yalıtılmış bir ortama bırakılırsa, sıcaklıkları eşit oluncaya kadar birisinden diğerine enerji transferi gerçekleşir. Son durumda cisimlerin sıcaklıkları eşit olur. 3 X 3 Celcius termometresinde 4 C lik artış X termometresinde 3 X e karşılık gelmektedir. Buna göre Celcius termometresinde 1 C artış X termometresinde 75 X olacaktır. X termometresi 3 X ten başladığı için suyun kaynama sıcaklığı 45 X olacaktır. 1. 1T 9T s cakl k T t cisminin verdiği ısı cisminin aldığı ısıya eşit olacağından; m c T m c T 7. Isı, sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerji olduğu için I. yargı doğrudur. Sıcaklık, taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı bir büyüklüktür. II. yargı da doğrudur. Cisim erime sıcaklığında ise alınan ısı cismi eritmek için kullanılır. Cismin tamamı eriyinceye kadar sıcaklık değişmez. III. yargı yanlıştır. c (1T 9T) c (9T T) c T c 8T c c 8 bulunur. 11. Sıvılardan birinin verdiği ısı, diğerinin aldığı ısıya eşit olacağından; m X c X D T X m Y c Y DT Y m c X m c Y cx c bulunur. Y 8. Celcius termometresinde 1 C artış elvin termometresinde de 1 olarak gerçekleşir. Bu nedenle Celcius ve elvin termometrelerinin duyarlılıkları aynıdır. I. yargı doğrudur. Hiç bir cismin sıcaklığı veya daha aşağıda olamayacağı için II. yargı yanlıştır. Sıcaklık termometre ile ölçüldüğü için III. yargı da yanlıştır. 1. Celcius termometresindeki 8 C lik artış, X termometresinde 6 X lik artış meydana getirdiğine göre; Celcius termometresindeki C lik azalma X termometresinde 15 X lik azalmaya karşılık gelir. Bu durumda X termometresi suyun donma sıcaklığını 5 X olarak gösterilir.

5 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 5 Test 'nin Çözümleri 1. T m m 5T 4. Isı, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji olup her sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olana doğru aktarılır. I. yargı doğrudur. Isı transferi cisimler ısıl dengeye gelinceye kadar devam eder. Cisimler ısıl dengeye geldiğinde sıcaklıkları eşit olur. II. yargı da doğrudur. Sıcak olan cisminden soğuk olan cismine ısı aktarımı olur. İki cismin sıcaklığı eşit olduğunda ısı akışı durur. Denge sıcaklığı Tʹ olmak üzere; Cisimler ısıl dengeye geldiğinde, verilen ısı alınan ısıya eşit olur. Q verilen Q alının m 1 c T 1 m c T m c T m c T (Tʹ T) (5T Tʹ) 3Tʹ 1 T Tʹ 4T bulunur. m 1 T 1 m T Buna göre kütlesi küçük olanın sıcaklık değişimi daha büyüktür. Yani büyük kütleli cismin denge sıcaklığı, ilk sıcaklığına daha yakın olur. III. yargı da doğrudur.. T X > T Y olduğundan ısıl denge sağlanıncaya kadar X maddesinden Y maddesine ısı transferi olabilir. Bunun sonucunda Y maddesinin sıcaklığı sürekli artabilir. X maddesi erime sıcaklığında bir katı ise enerjisini erimede kullanabilir. Bu durumda hem X in hem de Y nin sıcaklığı hiç değişmeyebilir C C 3. Başlangıçta kapta bulunan sıvının sıcaklığı; dir. aba ilave edilen sıvının sıcaklığı dir. Eğer iki sıvının kütlesi eşit olursa karşımın sıcaklığı 5 den büyük 3 den küçük değerler alır. Yine denge sıcaklığı 7 C nin altında bir değer olabilir. Sıcak sıvının verdiği ısı ile soğuk sıvının aldığı ısı miktarları eşittir. Sıvıların ısı sığaları, yani m c leri eşit olduğundan; Q Q m c T m c T (6 T) (T ) T 4 C bulunur.

6 6 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 6. Su öz ısısı en büyük maddelerdendir. Bu nedenle hem geç ısınır hem de geç soğur. 9. Bir maddenin ısı enerjisi, Q mc T bağıntısı ile verilir. Bağıntıya dikkat edildiğinde bir maddenin sahip olduğu ısı enerjisi hem kütle, hem öz ısı, hem de maddenin sıcaklık değişimi ile doğru orantılıdır. 7. Yanmanın sona ermesi için yanan madde ile havanın temasının kesilmesi gerekir. I. yargı doğrudur. Madde sıcaklığı yanma sıcaklığının altına düşürüldüğünde yanma durur. Suyun hidrojen ve oksijenden oluştuğu bilgisi doğru bir bilgidir. Ancak bu olayla bir ilgisi yoktur. 1. sıcaklık 8. soğutucu bölme 3T T T cam balon su ve etil alkol karışımı saf etil alkol t ve maddelerine eşit miktarda ısı enerjisi verildiğinde sıcaklık değişimi; T 3T T T T T T T eşit oluyor. Bu deneyde su ve alkolün birbirinden ayrılmasının nedeni kaynama sıcaklıklarının farklı olmasındandır. Q m. c. T bağıntısına göre Q ve T ler aynı ise mc ler yani ısı sığaları aynıdır.

7 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME C X 13. boy 1 C 19 X X Y 5 C? X C 1 X sıcaklık T T Celcius termomotresi ile X termometresi arasındaki bağıntı yazılarak; C - X - (- 1) X X 9 bulunur. D,,,. a. T bağıntısından a ifadesi,. DT iki madde için yazılır.,, ax ve a,. T Y,. T bu bağıntılar oranlanırsa a X 1 a bulunur. Y 1. Bir cisme verilen ısı enerjisi Q m.c. T bağıntısı ile hesaplanır. Buna göre; Q P Q R (m.c) P. T P (mc) R. T R T P > T R olduğundan (mc) P < (mc) R olur.

8 8 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME Test 3 Çözümleri 3. M 1 M R R 1. X Y Z (1) P S X X Y () Önce M mumu eridiğine göre, S çubuğunun ısı iletkenliği P ninkinden büyüktür. I. yargı doğrudur. Bu verilenlerle R çubuğunun iletkenliği hakkında yorum yapamayız. Bu nedenle II ve III. yargılar yanlıştır. X Y Y M (3) mumu önce düştüğüne göre, (1) ve () numaralı çubukları karşılaştıralım. X + Y + Z > X + X + Y bağıntısından Z > X bulunur. mumu, M mumundan önce düştüğüne göre () ve (3) numaralı çubukları karşılaştıralım. X + X + Y > X + Y + Y bağıntısından X > Y bulunur. Buna göre; Z > X > Y dir. 4. atı maddelerde atom veya moleküllerin enerjilerini birbirine aktarmasına enerjinin iletim yoluyla yayılması denir. Buna göre kaşığın ısınmasında ısı iletim yoluyla yayılmıştır. Sıvı ve gazlarda özkütle farkından dolayı atom veya moleküller madde içinde hareket ederek yer değiştirir. Böylece enerji madde içindeki atom veya moleküllerin hareketiyle taşınmış olur. Isının madde içindeki atom veya moleküllerin öteleme hareketi ile taşınması olayına enerjinin konveksiyon yoluyla yayılması denir. Buna göre çorbanın içinde ısı konveksiyon yoluyla dağılır.. 3 P çubuğu A R çubuğu 1 5. Tüylerinin arasındaki hava yalıtkanlık görevi görerek kuşların üşümesini engeller. Benzer biçimde pencerelerin çift cam yapılması ve tuğlaların delikli yapılmasında da aynı ilke kullanılmaktadır. Bu iki sistemde de hava yalıtkanlık görevi yapar. I. Metal P ve R çubuklarının uzunluğu eşit olup önce 1 numaralı mum erimiştir. O hâlde R çubuğunun iletkenliği P ninkinden büyüktür. II. Verilen bilgilerle çubukların ısınma ısısını karşılaştıramayız. III. Önce, sonra 3 numaralı mum eridiğine göre ısının iletimi metallerin uzunluğuna da bağlıdır. 6. Sıcaklığı değişen maddelerin genleşip büzüştüğünü biliyoruz. Bu duruma I ve II ile verilen bilgiler uygundur. Ancak III ile verilen bilgi buna uygun değildir.

9 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 9 7. ıslak bez bakır tahta ıslak bez Bakır çubuğun ısı iletkenliği tahtanınkinden büyük olduğundan alevden gelen enerjiyi dağıtır. Böylece bakıra sarılı ıslak bez tutuşma sıcaklığına daha geç varır. 1. Çelik tencerenin iletkenliği toprak kaptan çok fazladır. Bu nedenle sıcaklığı fazla olan çelik tencereye dokunduğumuz elimiz yanar. Aynı sıcaklıktaki toprak kap yalıtkanlığından dolayı elimizi yakmaz. Isı iletkenliğinin özkütle ve öz ısı ile doğrudan bir ilgisi yoktur. 11. T A T T A T 8. Hava yalıtkan olduğundan ısı enerjisini az iletir. Bundan dolayı güneş ışınlarının etkisiyle dünyanın kazandığı ısı enerjisi kısa da kaybolmaz. 9. Elektrik sobalarında direnç tellerinin arkasında parlak yüzeyli bir levha vardır. Direnç tellerinden yayılan ışınlar, bu parlak levhadan yansıyıp odanın içine yönelir. Bu olayda ışıma yoluyla gelen enerji yansımaya uğramaktadır. I. Demir-çelik fabrikalarında çalışan işçiler özel parlak elbiseler giyerler. Çünkü ışımayla gelen enerji parlak elbiselerden yansır. Böylece işçi çok yüksek sıcaklıktan korunmuş olur. II. İtfaiyecilerin parlak elbise giymesinin nedeni de ışıma ile gelen enerjiyi geri yansıtmak içindir. III. Petrol taşıyan tankların içinde kolay tutuşan akaryakıt bulunmaktadır. Bu yakıt belli bir sıcaklıkta tutuşur. Bunun önüne geçmek için tanklar, parlak renklerde boyanır. Buradaki amaç, ışımayla gelen enerjiyi geri yansıtmaktır. I, II ve III numaralı önermeler ile soruda verilen önerme aynı ilkeyle açıklanır. X Isı iletim hızı; D H k A T, T Z bağıntısı ile bulunur. Cisimler aynı metalden yapıldıkları için ısı iletim katsayıları (k) aynıdır. Değerleri verilen bağıntıda yerine yazarsak; A T HX, A T A T HY 4,, A T A T H Z 4,, bulunur. Buna göre, Y Z > X tir. A 3T Y 1. Demir çubuğun ısı iletkenliği tahtanınkinden büyük olduğundan kardan gelen soğuğu tahtaya göre daha çabuk iletir.

10 1 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME Test 4 Çözümleri 1. Suyun sıcaklığı daha yüksek olduğu için su ısı verir buz da ısı alır ve bir kısmı erir. Böylece karışımdaki su miktarı artar. 4. tahta fıçı tahta Buz erime sıcaklığında olduğundan 5 C deki suyun içine atılınca bir miktar erime meydana gelir. Bunun sonucunda hem buzun kütlesi hem de suyun sıcaklığı azalır.. C deki g buzun tamamını eritmek için gerekli ısı enerjisi; Q m Q 8 16 cal Hangi seçenekte verilen su, C ye kadar soğutulduğunda 16 cal ısı enerjisi veriyorsa doğru olan seçenek odur. Q m c T bağıntısına göre; 5. Erime ve kaynama sıcaklıkları maddeler için ayırt edici özelliktir. Isı sığası ayırt edici özellik değildir C m s enerjisi 1 C m Q A cal Q B cal Q C cal Q D cal Q E cal X Sıcak olan X cismi ısı verirken soğuk olan Y ismi ısı alır. İki cismin son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar aralarında ısı alışverişi devam eder. Q X m T X 8 C T (denge sıcaklığı) Y Q Y m T Y 1 C Q X Q Y m X c X T X m Y c Y T Y 3. Aralarında sıcaklık farkı olan maddeler bir araya getirildiğinde aralarında ısı alışverişi olur. 1 m (8 T) m 1 (T 1) 9 T T 45 C bulunur.

11 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME Donma sıcaklığı ( C) aynama sıcaklığı ( C) P 11 R 1 9 S 18 P maddesi C de donar, 11 C de kaynar 9. Şekil I su m buz kütlesi Şekil II t 1 R maddesi 1 C de donar, 9 C de kaynar. S maddesi C de donar, 18 C de kaynar. 6 C de maddelerin üçü de sıvı hâldedir. Buz kalıbı Şekil I deki gibi, suyun içine atıldıktan sonra geçen sürede kütlesinde bir değişme olmamıştır. Bir başka ifadeyle, sıcaklığı C nin altında olan buz kalıbı suyun içine atıldıktan sonra sıcaklığı C ye yükselmiştir. Buna göre; t anında buzun sıcaklığı C nin altındadır. t 1 anında karışımın sıcaklığı C dır. t anında suyun sıcaklığı C nin üstündedir. 8. buz kütlesi 1. Su normal koşullarda C de donar. Buz da normal koşullarda C de erir. Ancak dış basınç ve katkı maddeleri bu sıcaklıkları değiştirebilir. Bu nedenle I. yargı her doğru değildir. Diğer iki yargı söz konusu deneyden elde edilebilir. m m t 1 t ütlesi m olan bir buz kalıbı suyun içine atıldığında, -t 1 aralığında kütlesi azalarak m ye iniyor. O hâlde buz -t 1 aralığında erimiş ve erimesi için gerekli enerjiyi sudan almıştır. Bunun sonucunda suyun sıcaklığı azalır. I. yargı doğrudur. t 1 -t aralığında su ile buz arasında ısı alışveriş olmamıştır. II ve III. yargılar yanlıştır. 11. Buz 73 sıcaklığında erir. Denge sıcaklığı 73 sıcaklığından büyük olduğuna göre buzun tamamı erimiştir. Buzun eriyebilmesi için sudan ısı alması gerekir. Bunun için de suyun sıcaklığı 73 den büyük olmalıdır. Buna göre I. yargı kesinlikle yanlış olup II ve III. yargılar doğru olabilir. 73

12 1 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 1. İçinde suyun kaynadığı kabın ağzı açık olduğu için buharlaşma olur. Buharlaşma sonucu sıvının kütlesi azalır. aynama süresince sıcaklık sabit kalır. Ancak sistemin kütlesi azaldığı için verebileceği ısı enerjisi azalır. 14. Madde Donma noktası ( C) aynama noktası ( C) X 7 Y 5 +7 Z +3 + Tabloda X maddesinin C de kaynadığı verilmiş. O hâlde 1 C de X maddesi gaz hâlindedir. Yine tabloda Y maddesinin 5 C de donduğu verilmiş. 1 C de Y sıvı hâldedir. Z maddesinin 3 C de donduğu verilmiş. 1 C de Z katı hâldedir C deki buzun sıcaklığını C ye çıkarmak için gerekli ısı Q 1 olsun. Buradan; Q 1 m c buz T Q 1 1,5 1 Q 1 5 kalori ısı gerekir. C ye kadar ısıtılmış buzu bu sıcaklıkta su hâline getirmek için gerekli ısı enerjisi Q olsun. Q m kalori C de suya dönüşen 1 g buzun sıcaklığını 1 C ye çıkarmak için gerekli ısı enerjisi Q 3 olsun. Q 3 m c su t Q kalori Q toplam Q 1 + Q + Q 3 Q toplam kalori bulunur.

13 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 13 Test 5 Çözümleri 4. C 4 C 8 C 1. C deki suyun sıcaklığı artırıldığında büzülür. Söz konusu su ısıtılıp sıcaklığı arttıkça büzülmeye devam eder. Bu durum, su sıcaklığının +4 C olmasına kadar sürer. +4 C de su, minimum hacim ve maksimum özkütleye sahiptir.. 6 C de m 1 gram suyun sıcaklığı C ye ininceye kadar ısı verir. C de m gram buzun tamamı C de su oluncaya kadar ısı alır. Buna göre; Q veren Q alan m 1 c su T m m m 8 m1 4 m 3 bulunur. C su X C su Y C su I. X kabındaki su ve buzun ilk sıcaklıkları eşit olduğundan bunlar arasında ısı alışverişi olmayacaktır. Bu nedenle ısıl denge sağlandığında X kabındaki buzun kütlesi en küçük olur. I. yargı yanlıştır. II. Isıl denge sağlandığında her üç kapta da su-buz karışımı olduğuna göre kaplardaki karışımların sıcaklıkları eşit ve C dir. II. yargı yanlıştır. III. Z kabına atılan buzun sıcaklığı 8 C olduğundan en fazla bu kaptaki su donar. Bir başka ifadeyle Z kabındaki buzun kütlesi en büyük olur. Bu nedenle III. yargı doğrudur. Z 5. sıcaklık 3. m kütleli cisim eridiğine göre m 1 kütleli cisimden m kütleli cisme ısı enerjisi aktarılmıştır. Bir başka ifadeyle, T 1 > T dir. Bu nedenle I. yargı yanlıştır. Isıl denge sağlandığında yalnızca m kütleli cisim eridiğine göre 1 > dir. O hâlde II. yargı doğrudur. 1 atmosfer T 1 T m 1 m Denge sıcaklığının T 1 ve T arasında bir değer olması gerekir. Yani T 1 > T > T olmalıdır. Bu nedenle III. yargı yanlıştır. kat kat + s v s v s v + gaz gaz M N P aralığında sıcaklık arttığına göre madde katıdır. aralığında ısı verildiği hâlde sıcaklık değişmediğine göre madde erimektedir. Yani katı+sıvı hâldedir. M aralığında sıcaklık arttığına göre madde sıvıdır. Isı verildiği hâlde N aralığında sıcaklık değişmediğine göre sıvı kaynamaktadır, yani sıvı+gaz hâldedir. P aralığında sıcaklık arttığına göre maddenin tamamı gaz hâlindedir.

14 14 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 6. Donma sıcaklığı ( C) aynama sıcaklığı ( C) P 15 5 R S m m su kütlesi I. P maddesi 15 C de erir, 5 C de gaz hâline geçer. > 5 olduğundan C de P maddesi gaz hâldedir. O hâlde I. yargı doğrudur. II. 5 C de P gaz, R sıvı, S ise katı hâldedir. O hâlde II. yargı yanlıştır. III. 13 C de P ve R gaz, S ise sıvı hâldedir. Bu nedenle III. yargı da doğrudur. t 1 t t 3 Su kütlesi -t aralığında değişmediğine göre bu aralığında suyun sıcaklığı azalmaktadır. Yani T 1 sıcaklığı C den büyüktür. Su kütlesi t anından itibaren azalmaya başladığına göre T C olmalıdır. t -t 3 aralığında su donmaktadır. Su donarken sıcaklığı değişmez. Bu nedenle T 3 C olmalıdır s cakl k ( C) 3 I II 15 3 verilen s (cal) 7. m m buz kütlesi Grafiğe göre katı cisim I. aralıkta Q 1 15 kalori ısı alarak erimiştir. II. aralıkta cisme verilen Q 15 kalorilik ısı enerjisi cismin sıcaklığını 3 C den 75 C ye çıkarmıştır. Buna göre cismin kütlesi; Q m c T t 15 m t anından itibaren buz kütlesi azaldığına göre buz atıldığı anda erimeye başlamıştır. Bunun için de sıcaklığı C olmalıdır. I. ve II. yargılar doğrudur. Buzun eriyebilmesi için sudan ısı alması gerekir. Yani suyun sıcaklığı C nin üzerinde olmalıdır. III. yargı da doğrudur. m 1 g bulunur. Erime ısısı ise; Q 1 m cal/g bulunur.

15 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME buz kütlesi 1. buzun kütlesi t 1 t P R S Buz kütlesi -t 1 aralığında değişmediğine göre bu aralığında buzun sıcaklığı artmıştır. I. yargı doğrudur. t 1 -t aralığında buz erimektedir. Buzun eriyebilmesi için ısı alması gerekir. Bu ısıyı su vereceğinden suyun sıcaklığı azalmıştır. II. yargı yanlıştır. t anında buz kütlesi sıfır olduğuna göre buzun tamamı erimiştir. III. yargı doğrudur. P aralığında buzun kütlesi değişmediğine göre buzun sıcaklığı artmış suyun sıcaklığı azalmıştır. I. yargı doğrudur. R aralığında buz kütlesi arttığına göre su donmaktadır. Su donarken sıcaklığı C de sabit kalır. II. yargı yanlıştır. S aralığında ısıl denge sağlanmıştır. Isıl denge sağlandığında kapta su-buz karışımı olduğuna göre, S aralığında su-buz karışımının sıcaklığı C dir. III. yargı da doğrudur. 13. buz kütlesi m 11. su kütlesi su kütlesi su kütlesi m t 1 t t 3 I II III -t 1 aralığında buzun kütlesi değişmediğine göre, buzun ilk sıcaklığı 3 F ın altında, suyunki 3 F ın üstündedir. I ve II. yargılar doğrudur. C deki suya sıcaklığı C nin altında olan buz atıldığında sudan buza enerji transferi gerçekleşir ve suyun bir kısmı donar. Yani suyun kütlesi azalır. Yanıt B dır. Isıl denge sağlandığında kapta su-buz karışımı olduğuna göre denge sıcaklığı 3 F dir. III. yargı da doğrudur.

16 16 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME Test 6 Çözümleri 1. h h 3. Aynı sıcaklık artışı karşısında X çubuğu en fazla Z çubuğu en az uzamıştır. Buna göre a X en büyük a Z de en küçüktür. boy X Y Z s cakl k A A Sıvılar için hacimce genleşme miktarı; V V 3a T bağıntısı ile bulunur. Verilenleri bağıntıda yerine yazalım. h A A h 3a T h h 3a T Bu durumda aynı cins sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda artırılırsa h sadece ilk yüksekliğe bağlı olur. h h 3a T h h 3a T Dh 1 bulunur. Dh 4. 3, boy,,. T T s cakl k Boyca uzama miktarı,, a T bağıntısı ile bulunur. Bu bağıntıyı ve telleri için ayrı ayrı yazarsak; 3, -,, a T 1 a 4T x y evhanın sıcaklığını artırmak, fotokopi makinesinde bir fotoğrafın büyütülmesi gibidir. Fotoğrafın her yeri orantılı olarak büyür. Buna göre levha ısıtıldığında hem x, hem y uzaklığı artar., -,, a T 1 a T a 1 a bulunur.

17 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME Hacim iki katına çıkınca kütle de iki katına çıkar. Q m c T bağıntısına göre sıcaklık değişimi; DT olur Hacim V, sıcaklık artışı V V 3a T DT V olduğundan; s v bağıntısına göre hacimce genleşme miktarı değişmez. Bu durumda sıvının yükselme miktarı h da değişmez. 7. Aynı koşullarda farklı metallerden yapılmış tellerin uzama miktarları farklı olur. Yani boyca uzama katsayısı katılar için ayırt edici bir özelliktir. I. yargı doğrudur. Benzer şekilde farklı sıvılar aynı koşulda farklı genleşir. Buna göre hacimce genleşme katsayısı sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. II. yargı da doğrudur. Bütün gazların hacimce genleşme katsayısı normal 1 koşullarda dir. Yani hacimce genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. III. 73 yargı da doğrudur. 6. Y X r r r 8. X Y a Uzama miktarı, sıcaklık artışı sonucundaki uzunluk ile ilk durumdaki uzunluğun farkıdır. D,, -, 1 D, X r r - r r rr D, Y r 3r - r r rr D, X 1 D, Y bulunur. Yüzeyce genleşme miktarı; A A a T bağıntısıyla bulunur. Buradan; DAX ra a T DAY 4 a a T DAX r bulunur. DAY 4

18 18 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME 9. r 11. P R S P R S r M r Şekil I Şekil II silindirini tutan çubuklar eşit miktarda kısalacağından, bu silindir dönmeden öteleme hareketi yapar. ve M silindirlerinin tur sayıları, çubuğun bağlantı noktasından olan uzaklığı ile doğru orantılıdır. Buna göre n M > n > n olur. Uzama katsayısı büyük olan maddeler soğutulduklarında diğerlerinden daha çok kısalır. Boyu en çok kısalan P çubuğunun uzama katsayısı en büyüktür. S çubuğu ilk duruma göre az miktarda kısalmıştır. O hâlde S nin uzama katsayısı en küçüktür. Sonuç olarak, a P > a R > a S olur Birim yüzeye uygus v lanan kuvvete basınç denir. Sıcaklık artınca sıvı genleşeceğinden ve noktaları üzerindeki sıvı miktarları artar, fakat M noktası üzerindeki sıvı miktarı M yatay değişmez. Bu nedenle P ve P artarken P M değişmez. s v Aşağıdan yukarıya doğru giderek genişleyen düzgün bir kapta hâl değişimi olmadan sıvının sıcaklığı artırılırsa, noktasındaki sıvı basıncı azalır ancak noktasındaki sıvı basıncı artar. abın tabanındaki basınç azaldığına göre, basınç kuvveti de azalır.

19 ISI, SICAI, HÂ DEĞİŞİMİ VE GENEŞME X Y S S h h 4 S a 1 a a 3 h Şekil I Şekil II S I S II S III Z + Şekil III a > a olduğundan, Şekil I deki metal çifti ısıtılırsa devre tamamlanamaz ve X lambası ışık vermez. Şekil II de ve metal çubukları uç uca eklidir. Bu çift ısıtılırsa devre tamamlanır ve Y lambası ışık verir. a > a olduğundan Şekil III teki metal çifti ısıtılırsa devre tamamlanabilir ve Z lambası ışı verebilir. Sıvılara eşit miktarda ısı enerjisi verilmiştir. Sıvıların cinsi bilinmediğinden sıcaklık farkları bulunamaz. Bu nedenle sıvıların genleşme katsayıları ile öz ısıları hakkında yorum yapamayız. Şekillerden genleşme miktarları; DV1 DV 1 1 hs hs 1 1 DV3 hs hs 4 bulunur. O hâlde üç sıvının genleşme miktarları eşittir.

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim olları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri 6 Isı - Sıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1. Sıcak yun içine atılan metal cisimler ve ısıl dengeye geldiğinde her üçünün de sıcaklığı eşit olur. anıt D dir. 3. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı. Test 1 in Çözümleri

Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı. Test 1 in Çözümleri 3 Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 est 1 in Çözümleri 4. 1. Işıma yolu ile yayılan enerji herhangi bir madde ile karşılaştığında maddenin özelliklerine bağlı olarak soğurulur ya da yansıtılır.

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

ISI SICAKLIK GENLEŞME

ISI SICAKLIK GENLEŞME ISI SICAKLIK GENLEŞME SICAKLIK Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. Bir maddenin ortalama kinetik enerjisi ile orantılı olan büyüklüğe

Detaylı

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m.

Isı - Sıcaklık ve Genleşme. Test 1 in Çözümleri. Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. T bağıntısı ile bulunur. Q = m. 2 Isı - ıcaklık ve Genleşme 1 est 1 in Çözümleri 1.. alkol alkol tuzlu M Bir cisme verilen veya alınan ısı enerjisi Q= m.c. bağıntısı ile bulunur. Q = m.c.(12 10) Q = m.c.(15 10) Q = m.c M.(18 10) Bütün

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir.

5/31/2011. Termometrelerdeki sıcaklık değerlerini birbirine dönüştürmek için,eşitlikleri kullanılabilir. Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür. Yani kısaca

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR.

MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR. I S I ENERJİSİ MOLEKÜL HAREKETİ SICAKLIĞIN DEĞİŞMESİNE YOL AÇAR. BÜTÜN MOLEKÜLLER HAREKETLİDİR MOLEKÜLLERİN ISINDIKÇA HIZLARI ARTAR. KATI CİSİMLERİN MOLEKÜLLERİ ÇOK AZ HAREKET EDERLER. SIVILARIN MOLEKÜLLERİ

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

MADDENİN HALLERİ VE ISI MADDENİN HALLERİ VE ISI Isı ve Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Özısı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı Isınma-Soğuma Eğrileri Hazırlayan :Arif Özgür ÜLGER Muğla, 2017

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları

5. Ünite 4. Konu Genleşme A nın Yanıtları GENEŞE 5. Ünite 4. onu Genleşme A nın anıtları Aşağıda metal çiftlerinin soğutulması veya ısıtılması ile metal çiftlerin ilk ve son durumları şekilde belirtilmiştir., 2, 3 ve 4. sorularda verilen boşluklara

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

5. Ünite 3. Konu Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı A nın Yanıtları

5. Ünite 3. Konu Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı A nın Yanıtları ENERJİ İLEİM YOLLARI VE ENERJİ İLEİM HIZI 1 5. Ünite 3. Konu Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı A nın Yanıtları 1. Serin bir günde parkta beton sıra yerine tahta sırada oturmayı tercih ederiz.

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

Isı Cisimleri Hareket Ettirir

Isı Cisimleri Hareket Ettirir Isı Cisimleri Hareket Ettirir Yakıtların oksijenle birleşerek yanması sonucunda oluşan ısı enerjisi harekete dönüşebilir. Yediğimiz besinler enerji verir. Besinlerden sağladığımız bu enerji ısı enerjisidir.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal)

a) Isı Enerjisi Birimleri : Kalori (cal) Kilo Kalori (kcal) 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ. Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.nazifealtin.wordpress.com MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. Maddenin Sınıflandırılması Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz 2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir. Genleşir.

Detaylı

5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları

5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları ISI VE SICAKLIK 1 1. Nasıl su, hiçbir zaman aşağıdan yukarıya akmıyorsa, ısı da... soğuk bir cisimden sıcak bir cisme geçmez.. Soğuk bir günde, bir ateşin yanında ısınırken, aslında siz vücudunuzdaki atom

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey. Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan en küçük parçası.

Detaylı

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g

A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi öz ısı birimini ifade eder? I. J/g 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle farklı maddelerin özısılarının farklı olabileceği çıkarımında bulunur. :8.6.1.1 Test: 1 8.6.1. Özısı 8.6.1.1. Özısıyı tanımlar ve yaptığı deneylerle

Detaylı

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler

1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler 1- İletken : Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler.

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız.

> > 2. Kaplardaki sıvıların sıcaklığı 70 o C ye getirilirse sahip oldukları ısı miktarlarını sıralayınız. 1. Tost makinesinin ısınması 2. Hızlı giden arabanın fren yapmasıyla lastiklerin ısınması 3. Yazın güneşte kalan suyun ısınması 4. Odunun yanması 5. Ütünün ısınması 6. Koşu bandında tempolu yürüyen adam

Detaylı

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi

MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi MADDENiN HÂLLERi ve ISI ALISVERiSi Maddenin en küçük yapı taşının atom olduğunu biliyoruz. Maddeler, atomlardan ya da atomların bir araya gelmesiyle oluşan moleküllerden meydana gelmiştir. Şimdiye kadar

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 3)Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI Isı 3 yolla yayılır. 1- İLETİM : Isı katılarda iletim yoluyla yayılır.metal bir telin ucu ısıtıldığında diğer uçtan tutan el ısıyı çok çabuk hisseder.yoğun maddeler ısıyı daha iyi

Detaylı

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96

Maarif Günlüğü FEN BİLİMLERİ ISI VE SICAKLIK-1. Eğitim ve Kültür Yayıncılığı. Öz Isı (Cal /gr C) Su 4,18 Cam 0,45 Buz 2,09 Yağ 1,96 Madde Öz Isı (Cal gr/ C) K 0,96 L 0,63 M 0,78 N 0,81 1. Tabloda öz ısıları verilen ilk sıcaklıkları eşit olan K,L,M ve N sıvılarına özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısı verildiğinde hangi maddenin son sıcaklığı

Detaylı

Maddelerin ortak özellikleri

Maddelerin ortak özellikleri On5yirmi5.com Maddelerin ortak özellikleri Maddelerin ortak özellikleri, ayırt edici özelliklerinin incelenip hallerine göre sınıflandırılmasının yapılması... Yayın Tarihi : 30 Ekim 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır.

Ünite: 4. Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına, ısıtıcı gücüne veya ısıtıcı sayısına bağlıdır. 5. FÖY FE BİİERİ madde ve EDÜSTRİ GS eler Öğreneceğiz? 2 Ders Saati ÖZ ISI Isı--ütle İlişkisi Öz Isı Isı--ütle İlişkisi Isıtılan aynı cins maddelerdeki sıcaklık değişimi; ısıtılma süresine, madde miktarına,

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5

ISI VE SICAKLIK Bölüm - 5 ISI VE SIAI Bölüm - 5 EROEREER - Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. - ermometreler, kullanım amaçlarına göre üçe ayrılır.. Sıvılı termometreler. etal termometreler 3. Gazlı termometreler.

Detaylı

Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir.

Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik, sıcaklık olarak bilinir. ISI ve SICAKLIK Bir buz kalıbını güneş ışınlarının geldiği yere koyduğumuzda eridiği, yazın elektrik tellerinin sarktığı, yeterince ısı alan suyun kaynadığı, kışın ise bazı yerlerde suların donduğu görülür.

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

Maddenin ısı ile etkileşimi

Maddenin ısı ile etkileşimi Aynı miktardaki farkı sıvılar özdeş kaplara konup eşit süre ısıtıldıklarında son sıcaklıkları birbirinden farklı olur. Bunun nedeni sıvıların sıcaklığının sıvının cinsine bağlı olmasıdır. Eşit miktardaki

Detaylı

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ)

ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) ISI VE SICAKLIK KAVRAM ÖLÇEĞİ (ISKÖ) 2010 Hasan Şahin KIZILCIK hskizilcik@gazi.edu.tr Mustafa TAN mtan@gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Ankara/Türkiye

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI. ısı b)isı Enerjisi Birimlerinin Dönüşümü. a) Isı Enerjisi Birimleri MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI MADDENİN TANECİKLİ YAPISI Madde:Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. ** Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI F- HAL DEĞĐŞĐM ISILARI (ERĐME DONMA VE BUHARLAŞMA YOĞUŞMA ISISI) 1- Hal Değişim Sıcaklıkları (Noktaları) 2- Hal Değişim Isısı 3- Hal Değişim

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ ERİME VE DONMA NOKTASI MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ KAYNAMA NOKTASI ERİME VE DONMA NOKTASI YOĞUNLUK Bir maddeyi diğerlerinden ayırmamıza ve ayırdığımız maddeyi tanımamıza yarayan özelliklere denir. K A Y N A M A MADDENİN

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI Isının yayılma yolları ve yayıldıkları ortamlar Isının yayılma yollarını ve yayıldıkları ortamı aşağıda verilen tablodaki gibi özetleyebiliriz. İletim Konveksiyon Işıma İletim Nasıl

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ)

DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (MADDELERĐN AYIRT EDĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ) DERS SORUMLUSU : PROF. DR. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN Mustafa HORUŞ 20040023 ANKARA/2008

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI G- ISINMA SOĞUMA EĞRĐLERĐ (2 SAAT) 1- Suyun Isınma (Buzun Hal Değişim) Grafiği (Buzun Su Buharı Haline Geçmesi) 2- Suyun Soğuma (Su Buharının

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları

5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları HAL DEĞİŞİMİ 1 5. Ünite 2. Konu Hâl Değişimi A nın Yanıtları 1.... Buharlaşma sıvı hâlden gaz hâline geçiş olup, sıvı yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır. 9. Hâl değiştirme anında bir maddenin özkütlesi...

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

ISI,MADDELERİ ETKİLER

ISI,MADDELERİ ETKİLER ISI,MADDELERİ ETKİLER Isı Alır Genleşir, Isı Verir Büzülür Maddelere verilen ısı,sıcaklığı artırırken maddelerin boyutlarında da değişime neden olur.isının etkisiyle maddelerin boyutlarındaki bu değişime

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR ISINMA VE SOĞUMA Her maddenin bir sıcaklığı vardır. Örneğin; çay ya da yeni pişirilmiş bir çorba sıcaktır. Buzdolabından çıkarılan su ya da dondurma ise soğuktur. Maddelerin hangisinin sıcak, hangisinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1

FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test 1 8.sınıf FEN BİLİMLERİ Ünite 6 - Test Maddenin Halleri (Özısı). Aşağıda özısı ile ilgili bir şema verilmiştir. J / g J / g. C birimi 2. Madde Özısı (cal/g c) Demir,5 Krom,2 Alüminyum,27 Radyotör özısı sembolü

Detaylı

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır.

Isı enerjisi iletim, konveksiyon (taşıma = sıvı ve hava akımı) ve ışıma (radyasyon) yolu ile yayılır. 2) Isının Yayılımı Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden daha soğuk bir ortamda bulunduğunda çevresine ısı aktarır,

Detaylı

TEST 5-1 KONU ISI SICAKLIK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 5-1 KONU ISI SICAKLIK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 5 S SCKLK Çözümler TST 5-1 ÇÖÜMLR 7. Kütle iki katına çıktığında sıcaklığı 1 C den 2 C ye çıkana kadar aldığı ısı ve erirken aldığı ısı 2 katına çıkar. rime sıcaklığı değişmez. 1. enge sıcaklığı iki

Detaylı

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık METEOROLOJİ III Hafta: Sıcaklık SICAKLIK Doğada 2 tip denge var 1 Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen enerji = Giden enerji) 2 Su dengesi (Hidrolojik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşir, ancak 273 o C

Detaylı

Hazırlayan: Suna GÜLÇEK ISI VE SICAKLIK

Hazırlayan: Suna GÜLÇEK ISI VE SICAKLIK Hazırlayan: Suna GÜLÇEK ISI VE SICAKLIK Kâinattaki tüm olaylarda ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok gibidir. Isı ve sıcaklık, canlılar için de çok önemlidir. Çünkü çok düşük sıcaklıklarda

Detaylı

ÜNİTE : MADDE VE ISI ÜNİTEYE GİRİŞ

ÜNİTE : MADDE VE ISI ÜNİTEYE GİRİŞ MADDE VE ISI ÜNİTE : MADDE VE ISI ÜNİTEYE GİRİŞ Evrendeki, dünyadaki tüm maddeler, tüm cisimler atomlardan oluşmuştur. Ve katı, sıvı ve gaz gibi çeşitli hâllerde bulunurlar. Tüm maddeleri ve cisimleri

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma

MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ A. Isınma ve soğuma B. Hal değişimi A. Bozunma A. ISINMA VE SOĞUMA Maddeler bulundukları ortamlara bağlı olarak sıcak yada soğuk olabilirler. Isının en önemli özelliklerinden

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ

MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ MADDENİN HAL DEĞİŞİMLERİ Maddenin 3 hali vardır. örnek 1.KATI HALİ buz Maddenin hal değiştirmesinin sebebi ısı alışverişi yapmasıdır. 2.SIVI HALİ 3.GAZ HALİ su su buharı Maddenin ısı alarak katı halden

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK

Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin Hünerli, F.Buket HIZARCI, Rıdvan Meriç, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Konular: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları. Isı Yalıtımı

Konular: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları. Isı Yalıtımı MADDE VE ISI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (VI. SINIF VI. ÜNİTE) Konular: Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları İletim Yoluyla Yayılma Işıma Yoluyla Yayılma Isının Tutulması Ve Yansıtılması

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur.

Isı ve Sıcaklık. Isının akış yönü her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğrudur. Isı ve Sıcaklık Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklıkları farklı iki madde temas ettirildiğinde sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye ısı akışı olur. Isının akış yönü her

Detaylı

ISI ve SICAKLIK. Isı. Termometreler

ISI ve SICAKLIK. Isı. Termometreler 1 ISI ve SICAKLIK Kâinattaki tüm olaylarda ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok gibidir. Isı ve sıcaklık, canlılar için de çok önemlidir. Çünkü, çok düşük sıcaklıklarda canlılar yaşayamadığı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI SU HALDEN HALE GİRER Su 3 halde bulunur: Katı, sıvı ve gaz. * Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmesine YOĞUŞMA denir. * Kar kışın yağar. Yağmur ise daha çok ilkbahar mevsiminde yağar. * Yeryüzündeki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

31.05.2011. 1.Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı

31.05.2011. 1.Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı 1 2 3 Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Isının Yayılma Yolları Isı Yalıtımı 6.Sınıf B.Madde ve Isı 1- Maddenin Tanecikli Yapısı : Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok

4. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir boru içindeki sıvı ok Basınç arma BÖÜ 03 Test 05 1. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap içindeki X ve Y gazları dengededir. Esnek zar, ve noktalarındaki gaz basınçları P, P ve P arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur? A)

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

Maddenin Halleri ve Isı

Maddenin Halleri ve Isı Maddenin Halleri ve Isı Yukarıda ki grafik 5gr suya ait sıcaklık-zaman grafiğidir. Bu grafik ile ilgili karşınıza çıkabilecek tüm sorular aşağıda verilmiştir. A)Grafikle ilgili yorumlar 1. Grafik ısınma

Detaylı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Bölüm 1: Isı ve Sıcaklık Sıcaklık: Bir maddenin belli bir standarda göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik sıcaklık olarak bilinir. Maddeyi oluşturan taneciklerin

Detaylı

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2

GAZLAR I. ) gazı, ozon (O 3. Oksijen (O 2. ) gazı, hidrojen (H 2. ) gazı, azot (N 2. ) gazı, klor (CI 2. ) gazı, flor (F 2 GAZLAR I GAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Maddenin üç fiziksel hali (katı, sıvı ve gaz halleri) içinde en düzensiz halinin, gaz hali olduğunu daha önceki konulardan biliyoruz. Gaz halindeki maddenin, katı ve

Detaylı

MADDE VE ISI GAZ KATI SIVI

MADDE VE ISI GAZ KATI SIVI MADDE VE ISI MADDE VE ISI KATI SIVI GAZ Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur. MADDE

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:22 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR 1. Yukarıdaki şekilde de

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur.

Termometreler. 3. a) X ve Y termometreleri aynı değeri gösterdiğinde, X = Y olacağından Y yerine X yazalım. 2X = Y X = X + 20 X = 20 X olur. Alıştırmalar 1 1. a) Verilen değerleri şekildeki gibi gösterirsek, termometresindeki, 6 3 3 bölme termometresinde, 1 4 6 bölmeye karşılık gelir. ÇÖZÜMER 6 1 Görüldüğü gibi termometresinde 1 lik bir artış

Detaylı

2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi

2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi 2016 Yılı Buharlaşma Değerlendirmesi GİRİŞ Tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teşkil eden buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı