Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi *"

Transkript

1 Eitim Fakültesi Dergisi uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde Bir Aratrma: Müzede Sanat Eitimi * Gonca Erim Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eitimi Bölümü, Resim- Eitimi Anabilim Dal" Özet. Türkiye nin Marmara bölgesinde yer alan Bursa, tekstil ve otomobil endüstrisi ile ünlüdür. Bursa nn büyük otomobil fabrikalarndan biri olan Tofa, Umurbey mahallesinde yer alan parkta Anadolu Arabalar Müzesini kurmutur. Müzenin yapmna 1998 ylnn Nisan aynda balanm olup 2002 ylnda faaliyete geçmitir. Müzede, bir kral mezarnda bulunmu olan 2000 yl öncesine ait bir araba tekerlei, çeitli paytonlar, at arabalar, iki tekerlekli öküz arabalar, top arabalar, Tofa n ilk üretimi olan Murat 124, Murat 131, Kartal ve geçmiten günümüze birçok tama arac bulunmaktadr. Bu çalma 4lköretim 7. snf örencileri ile yaplan bir aratrmann sonuçlarn içermektedir. Disiplinleraras sanat eitimi yöntemi ile çallmtr. Çalma, özellikle ya erkek örencilerin ilgi alan olan arabalar, müze eitimini esas alarak incelemektedir. Çalmann amac, yaam olduklar ehirde var olan arkeoloji müzelerinden farkl bir müzeyi sanat eletirisi ile incelemek ve uygulamalarda cins farkllklarnn araba tasarmlarnda etkisi olup olmadn aratrmaktr. 299

2 Örenciler, 2000 yl öncesinin araba tekerleini ve ilk arabalar gördükten ve sanat eletirisi yaptktan sonra, 2000 yl sonrasnn arabalarn tasarlamlardr. Sonuç olarak, örencilerin yaratclklar gözlemlenmi ve kz-erkek örencilerin tasarmlarnda farkllklar bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Müze eitimi, araba müzesi, sanat eitimi, disiplinleraras sanat eitimi. Abstract. Bursa which is located in the region of Marmara is famous for its textile and otomotive industry. Tofa which is one of the leading otomotive factories of Bursa, established an Anatolian Automobile Museum in a park in the district of Umurbey. The construction of the museum began in April in the year of 1998 and the museum was opened to public in the year In this museum there is a wheel which was found in a grave of a king dating back to 2000 years, various coaches, horse carts, two wheeled ox carts, gun carriages, the first cars manufactured by Tofa which were Murat 121, Murat 131, and Kartal, there are also many more transportation vehicles from the past until the present. The present study displays the results of a research conducted with secondary school grade 7 students. It was conducted through interdisiplinary art education approach. This study investigates especially cars which are the interest area of boys aged based on museum education. The aim of the present study is to investigate through criticism of art the archeology museums with a different kind of museum found in the city which they live, and to study whether differences of gender have an influence on car designs. The students after seeing the wheel of 2000 years ago and the first automobiles, and after studying art criticism, they had designed the cars of 2000 years later. As a result, the students creativity was observed and differences were found in the designs of the female and male students. Key Words: Museum education, automobile museum, art education, interdisiplinary art education. Giri Bu çalman amac sadece sanat eitimini deil, ayn zamanda kültürel sanat tarihi ile müze ve endüstri kavramlarn örencilere öretebilmektir. 300

3 Sözlük anlam ile Kültür; tarihî, toplumsal gelime süreci içinde yaratlan bütün maddî ve manevî deerler ile bunlar yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanlan, insann doal ve toplumsal çevresine egemenliinin ölçüsünü gösteren araçlarn bütünü olarak tanmlanmaktadr. Kültür, gelenei, inan, yaam tarzn, dünya görüünü, sanat ve inanc kapsar. (Krolu, Olcay, The cultural Effect on Afghani Children s Art., The 31 st InSEA World Cogress., New York, 2002) Sanat Tarihi öretiminde karlalan en önemli sorun sanat tarihinin örenciyi skan ve tepkisiz brakan öretim biçimidir... Baz bilim adamlar öncelikle bir kültüre ilikin ba yaptlarn incelenmesi yerine, ortaokul örencileri ile en çok bildikleri sanat formlarndan öretime balamak daha doru olur, kansndadrlar. Hobben (1984), öretmenlerin örencilerine güzel sanatlarda olduu gibi popüler sanatlarda da güzel ile çirkin arasndaki ayrmn nasl yaplacann öretilmesi gerektiine inanr. Lanier (1987), film, moda, çizgi romanlar gibi bildik ve çok holanlan formlarn önce öretilmesi gerektiini öne sürer. Öretmenler daha sonra örencileri kendi kültür örnekleriyle öteki kültürlere ilikin örnekleri karlatrmaya yönlendirirler. 1 Bu çalma, günümüz ilköretim ikinci kademe örencilerinin vazgeçilmez tutkusu olan arabalar üzerine kurulmutur. Bütün ilköretim ikinci kademe örencileri arabann ne olduunu ve hangi parçalardan olutuunu bilmektedirler. Özellikle erkek örenciler kzlara oranla arabalarla daha fazla ilgilenmekte ve bütün özelliklerini yakndan takip etmektedirler. Bununla birlikte, arabann ve özellikle Anadolu arabalarnn tarihi geliimini pek az bilmektedir. Bu açdan örencilerin endüstriyi de tanmalar da salanmtr. Yaadmz ehir olan Bursa da bir araba müzesinin varln bile bilmeyenler bulunmaktadr. Müze denince ilk akllarna gelen ise arkeoloji müzesi olmaktadr. Çalma, onlara müzeleri sevdirmeyi ve bu amaçla ilgilerinin daha youn olduu araba müzesini tantma hedefini içermektedir. Amaç ise; onlara kendi kültürleri ile birlikte dünya ülkelerindeki araba tarihinin geliimini anlatp gelecein araba tasarmlarn yapmalarn salamaktr. Bu sayede geçmi bugün ve gelecek ile bir köprü kurulmu olacaktr. 1 KIRIKOLLU, Olcay, Mary Stokrocki, Ortaöretim Sanat Öretimi, (Secondary Art Education), YÖK/Dünya Bankas (World Bank), M.E.G.P., Ankara, 1997, S

4 Bursa Anadolu Arabalar# Müzesi Türkiye nin Marmara bölgesinde yer alan Bursa, tekstil ve otomobil endüstrisi ile ünlüdür. Bursa nn büyük otomobil fabrikalarndan biri olan Tofa, Umurbey mahallesinde yer alan parkta Anadolu Arabalar Müzesini kurmutur. Müzenin yapmna 1998 ylnn Nisan aynda balanm olup 2002 ylnda faaliyete geçmitir. Anadolu Arabalar Müzesinin Bursa da açlmasna neden olan düünce, en eski araba sanayiinin ve kültürünün kaynaklarnn kent çevresinde bulunmasdr. Ayrca Bursa'nn tam ortasnda, Arkeoloji Müzesi'nde 2600 yl önce yaplm olan bir arabann da parçalar bulunmakta idi. Anadolu arabalarnn bu en eski örnei, müze projesinin balamasna rehberlik etmitir. Türkiye nin Bursa ilinin Umurbey Bilgi Park'nda açlan Anadolu Arabalar Müzesi'nde 2 bin 600 yl önce yaplm ilk tekerlekli araçtan, Tofa'n son gözdesi Albea ve Sporting'e kadar tekerlein ve arabann öyküsü sergilenmektedir. Anadolu Arabalar Müzesi'ndeki her bir araba çok ince ilemlerden geçirilerek restore edilmitir. Eski eser restorasyonu uzmanlar bu i için aylarca urap, zaman içinde deiikliklere uram bu arabalar yeniden orijinal durumuna dönütürmülerdir. Bu araba örnekleri tpk günümüzdeki otomobiller gibi, teknik özellikleriyle tek tek deerlendirilerek snflandrlmtr. Anadolu'daki binlerce yllk araba sanayiinin ve kültürünün canl ve etkili birer köe ta olarak düünülen müzedeki her araba, Anadolu tasarm tarihinin çok deerli ve anlaml birer ürünü olarak tarihteki yerlerini almlardr. Müzede kandan paytona birçok araba tantlmaktadr. Ayrca araba ii ile uraan dönemin ustalarnn hizmet verdii dükkanlar da Bursa Tofa Anadolu Arabalar Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzede, bir kral mezarnda bulunmu olan 2000 yl öncesine ait bir araba tekerlei, çeitli paytonlar, at arabalar, iki tekerlekli öküz arabalar, top arabalar, Tofa n ilk üretimi olan Murat 124, Murat 131, Kartal ve geçmiten günümüze birçok tama arac bulunmaktadr. Amaç Çalmann amac, örencilerin yaam olduklar ehirde var olan arkeoloji müzelerinden farkl bir müzeyi sanat eletirisi ile incelemek ve uygulamalarda cins farllklarnn araba tasarmlarnda etkisi olup olmadn 302

5 aratrmaktr. Bu amac gerçekletirmek üzere aadaki sorulara cevap aranmtr: 4lköretim ikinci kademe örencilerine sanat tarihini ve müzeleri ilgi alanlarna yönelik olarak nasl sevdirebiliriz? 4lköretim ikinci kademe örencilerinin cinsiyet farkllklar yaptklar tasarmlara nasl yansmtr? 4lköretim ikinci kademe örencileri yapm olduklar tasarmlarn yer ald resimlerinde ifade etmek istediklerini gerçekten yapabilmiler midir? Bir endüstri ürünü olan arabalar konusu sanat eitimi derslerinde ilenebilir mi? Nasl? S#n#rl#l#klar Bu çalma okul müdürlerinin izni ile Bursa il snrlarnda yer alan biri özel dieri resmi iki ilköretim okulunun 7. snflarndan rastlantsal olarak seçilen birer snfla snrldr. Okullardan biri Ticaret Borsas 4lköretim okulu olup; 11 kz, 14 erkek örenci ile toplam 25 örenci, dieri Özel Çakr 4lköretim okulu olup; 12 kz, 10 erkek örenci ile toplam 22 örenci ile çalmaya katlmtr. Çalmaya katlan örenci says 23 kz, 24 erkek ile toplam 47 dir. Özel okulun sosyo-ekonomik durumu iyi, sanat atölyesi ve malzemeleri tamdr. Devlet okulunun ise sanat atölyesi mevcut fakat malzemeleri yetersizdir. Toplanan bilgiler, ön aratrma - son deerlendirme sorularna verilen yantlar ve uygulama analizleri ile snrldr. Uygulama öncesi Anadolu Arabalar Müzesine gezi yaplarak sanat eletirisi gerçekletirilmitir. Uygulama gezi ile birlikte üç hafta sürmü olup resim derslerinde gerçekletirilmitir. Özel Çakr 4lköretim okulunda resim öretmenleri Kükriye Hocaolu ve Derya Akmansoy, Ticaret Borsas 4lköretim okulunda resim öretmeni Fatma Serolu, Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eitim Bölümü Resim 4 Eitimi Anabilim Dalnda Aratrma görevlisi Tuba Gürkan, Anadolu Arabalar Müze Müdürü Zeynep Döndüren çalmama yardmc olmulardr. Örenci çalmalarn fotoraflanmas srasnda Resim 4 Eitimi Anabilim Dalnda Ör. Gör. Alper Bilsel yardmc olmutur. 303

6 304 G. Erim / E itim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, Yöntem Bu aratrma tanmsal ve eitsel eletiri kapsamnda nitel bir çalmadr. Disipinleraras çalmada sanat eitimi dersi ile müze eitimi birletirilmitir. Çalma için müze eitimini içeren bir ders plan hazrlanm, sanat eletirisi sorular, uygulanmtr. Çalma öncesinde örencilerin bilgileri aratrlm, sonrasnda bir deerlendirme soru kad verilmitir. Dünyada ve Türkiye de araba tarihi hakknda bilgiler örencilere müze gezisi srasnda anlatlmtr. Ayn zamanda, sanat eletirisi ve estetik sorular müzede sözlü olarak örencilere sorulmutur. Sanat eletirisi ksmnda, Edmund Feldman, Gene Mitler ve Barrett in sorularndan yararlanlmtr 2. Araba tarihi ile ilgili bilgileri gösterge halinde sunmak ve çalmalarnda yararlanmalar amacyla, dünyada geçmiten günümüze araba fotoraflar örencilerin okullarnda sanat atölyelerinin panosuna aslmtr. Çalma süresince bu fotoraflar panoda asl kalmtr. Veriler örenci çalmalar srasnda notlar alarak, fotoraflayarak, örencilere uygulama yaptrarak ve uygulama yaptklar resim kadnn arkasna ifade etmek istediklerini yazdrarak, ön aratrma -son deerlendirme sorular verilerek elde edilmitir. Çalmann süresi üç haftadr. Bir hafta örenciler ile birlikte müzeye gidilmitir. Dier iki hafta okul atölyelerinde çalmalar yürütülmütür. Atölyedeki uygulamalar srasnda örenciler tarafmdan gözlemlenmi ve sorular yantlanmtr. Sorular düünce güçlerinin ve yaratclklarnn zenginliine iaret etmektedir. Fakat düüncelerini resmetmekte zorlanmlardr. Bu nedenle örencilerden tasarmlarnn sözlü ifadelerini resimlerinin arka sayfalarna yazmalar istenmitir. Böylelikle yaratc düüncelerini resmetme yetenekleri de test edilmitir. Tart# ma Aratrmann öncesinde örenci bilgilerini ölçmek için Araba nedir? Tanmlaynz., Bir Araba tasarm yapmak için bilmeniz gerekenler nelerdir? Tasarmda neler olmaldr?, Bursa daki araba müzesini daha önce gördünüz mü? Nasl? eklinde 3, sonrasnda örencileri deerlendirmek için Bursa Anadolu Arabalar Müzesi gezisinde örenmi olduunuz tarihi araba isimlerini yaznz., Bursa Anadolu Arabalar Müzesinde yer 2 Olcay Kriolu, Mary Stokrocki, Secondary Art Education, YÖK/World Bank, M.E.G.P., Ankara, 1997, s. 1, 19.

7 alan en eski araba tekerlei kaç yl öncesine aittir? Hangi malzemelerden yaplmtr ve nerede bulunmutur? eklinde 2 soru sorulmutur. Ön aratrma sorular sonuçlar örencilerin müze, tarihi arabalar ve parçalar ile ilgili pek bir ey bilmediklerini ortaya çkarmtr. Bütün örenciler (47) Bursa da yayor olmalarna ramen sadece %4 örenci (2/47) Anadolu Arabalar Müzesini daha önce görmütür. Son deerlendirme sorular, % 89 örenci (42/47) tarihi arabalarn isimlerini doru olarak cevaplam, % 79 örenci (37/47) müzede bulunan en eski araba parçasnn (tekerlein) ne zaman, hangi malzemelerden yapldn ve bir araba yaparken hangi malzemeler kullanlabileceini doru yantlamlardr. % 83 örenci (39/47) müzede bulunan ve içinde tarihi tekerlein bulunduu mezarn kime ait olduunu doru cevaplamlardr. Müze eitimi srasnda örencilere burada bulunan arabalarn adlar ve ne ie yaradklar sorulmutur. Baz örenciler arabalarn isimlerini altlarnda yazl olan levhalardan okumular ve ne ie yaradklar hakknda tahminlerde bulunmulardr. Cevaplarn birçounda baarl olmulardr. Gezi srasnda baz arabalarn üzerlerindeki motifleri ve çalma sistemleri hakknda çeitli sorular yöneltilmitir. Anlatm sonunda örenciler geçmite yaayan insanlarn seyahat ederlerken nasl sndklar, kn uzun seyahatlere gidip gidemedikleri, far sisteminin olmad dönemlerde geceleri ne yaptklarna dair sorular sormulardr. Bu sorularn yantlar yine örenciler ile birlikte bulunmutur. Sonuç Bu çalma müze eitimi ile balam olup örencilerin kendi okullarnn sanat atölyelerinde yapm olduklar resimsel tasarmlarnn sonuçlarn yanstmaktadr. Çalmada farkl bir müze gezilerek müze içerisindeki nesneler (arabalar) üzerinde sanat eletirisi yaparak örencilerin sanat objelerine daha detayl bakamlar salanmtr. Sanat eletirisinden sonra dünyada ve Türkiye de araba tarihi bilgileri verilerek sanat tarihinin farkl bir mekanda örnekleri gösterilerek yaplm, böylece örenmede kolaylk salanmtr. Bu sayede örenciler sanat tarihinin sadece anlatm dilinden kurtulmu, müzelerin de zevkli bir ortam olduu bilincine varmlardr. Yapm olduklar resimlerde kz örenciler de erkek örenciler kadar baarldr. Erkek örencilerin çizimleri daha fazla teknik özelliklere sahiptir ve mekanik bir geliim göstermektedirler. % 19 yani 47 örencinin 9 u araçlarnn gövdesini günümüz arabalarna benzer ekilde resmetmi dierleri daha özgün düünmülerdir. % 4 örenci (2/47) çizimlerinde 305

8 306 G. Erim / E itim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, kopyalardan yararlanmtr. Dierleri daha yaratc olmakla beraber 8 kz 1 erkek örencinin resimlerinde Jet-giller adl çizgi filmin ve ufo larn etkileri görülmektedir. Bu durum medya ve popüler sanat formlarndan kzlarn daha fazla etkilendiinin, buna karlk erkeklerin daha gerçekçi ve mekanik düündüklerinin göstergesidir. % 77 örencinin (36/47) resimlerinde daha yaratc olduklar gözlenmitir. % 15 örenci (7/47) resimlerinde arka plan görüntülememitir. Arka plan yapan örencilerin % 18 i yani 40 örencini 7 si yeryüzüyle hiç balants olmayan uzay görüntüleri, geriye kalan örencilerin % 83 ü yani 33/40 ise uzayla birlikte binalarn görüntülerini de çizmilerdir. Renkler çok özgün resmedilmi olup % 28 örenci (13/47) araç tasarmlarn tek renkli, % 51 i (24/47) ise çok renkli boyamlardr. 2 örenci ise resimlerinin üzerine yazlar yazmtr. 47 örenciden 1 erkek örenci dierlerine göre çok büyük farkllk göstermektedir. Bu örenci ile görüüldüünde kendisinin araba tasarmlar ile özel ilgilendii ve özel imkanlar ile bilgisayarda tasarmlar yapt örenilmitir. Yapm olduu tasarmn arkasnda aracnn bilgisayar faresi ile yönetildiini ve göstergelerinin direksiyonda olduunu ifade etmitir. Baka bir erkek örenci ise aracn park halinde iken kutu gibi bir eve dönütürmeyi düünmütür. Örencilerin çou uçabilen araba, bazlar ise hem uçabilen, hem karada hem de suda gidebilen araçlar resmetmilerdir. Bu araçlarn hiçbiri benzin kullanmamakta, güne enerjisi, elektrik, hava veya su ile çalmaktadr. Örencilerin çalmalarn arkalarna yapm olduklar açklamalara bakldnda hayal güçlerinin gayet iyi olduu, tasarmlarnda resimleyemediklerini yazlarnda ifade etmi olduklar görülmütür. Aratrmann sonunda tam tersi olmas beklenirken, devlet okulu örencileri özel okul örencilerine göre daha baarl olmulardr. Bu durum, özel okulda okuyan örencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin yüksek olmasnn onlarn gelecek kayglarn azaltm olabileceini düündürtmütür. Özel okulda okuyan 2 kz 1 erkek örenci aracn mekanik özelliklerinden çok konforu ile ilgilenmiler; jakuzi, yatak odas, yüzme havuzu, tuvalet, solarium odas, restaurant, bar ve nlanma sistemi bulunan araçlar çizmilerdir. Sonuçta örencilerin geçmi, günümüz ve gelecek hakknda düünmeleri ve bu düüncelerini kada aktarmalar için güzel bir frsat deerlendirilmitir. Örenciler, öretmenler ve okul idaresi bu çalmada ki memnuniyetlerini

9 belirtmilerdir. Bir endüstri ürünü olan arabalar konusunun sanat eitimi derlerinde nasl ilenebilecei örnei ile sanat tarihinin ve müze eitiminin sevdirilmesi salanmtr. ** InSEA 7. Uluslararas" Avrupa Bölgesi Kongresi (01 06 July 2004-stanbul) nde bildiri olarak sunulmutur. Kaynakça BARRETT, T., Critical Inquiry, The Ohio Partnership for the Visual arts: Regional Institute for Educators. Sponsored by the Getty Center for Education in the Arts and Ohio State University. Columbus, OH, Brochure of Museum of Anatolian Carriages-Tofa. Bursa. Eczacba Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, Yem Yay., 4st., ER4M, Gonca., Bazaar Bridge Drafting And The Irgandi Bridge An Art Criticism Study On The Irgand Bridge., The 31 st InSEA World Cogress, New York, FELDMAN, E., Becoming human through art: Aesthetic experiences in the schools., Englewood Cliffs., Prentice Hall, FILIPPON4, Stefano- Annalisa Fineschi, Florence for Kids, Lapis, Roma, KIRIKOLLU, Olcay, Sanatta Eitim. Görmek, Örenmek, Yaratmak, Pegema yay., 2. Bask KIRIKOLLU, Olcay, The cultural Effect on Afghani Children s Art., The 31 st InSEA World Cogress., New York, 2002 KIRIKOLLU, Olcay, Mary Stokrocki, Ortaöretim Sanat Öretimi, (Secondary Art Education) YÖK/Dünya Bankas (World Bank), M.E.G.P., Ankara, MITTLER., G., Art in Focus.(Integration criticism, history and studio). Peoria, IL: Glencce, STOKROCK4, M., Qualitative Forms of Research Methods Reseach Metods and Methodologies for Art Education., NAEA Publication., 1997 Temel Britannica Ansiklopedisi, Cilt 11, Ana Yay. A.K., Hürriyet Ofset, 4st., Otomobil tarihi. 307

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI

E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ YABANCI DL OLARAK TÜRKÇE ÖRETM ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ E DAYALI DL ÖRETM MALZEMELERNN TÜRKÇE NN YABANCI DL OLARAK ÖRETMNDE UYGULANMASI Betül SÜLÜOLU

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions Elementary Education Online, 8(2), 439-456, 2009. lkö!retim Online, 8(2), 439-456, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Risk Altındaki Kız Çocukların Gelecek ve Meslek Algılarının Çizdikleri Resimlere Yansıma Biçimleri 2

Risk Altındaki Kız Çocukların Gelecek ve Meslek Algılarının Çizdikleri Resimlere Yansıma Biçimleri 2 Volume 3 / Issue 1, 2015 Risk Altındaki Kız Çocukların Gelecek ve Meslek Algılarının Çizdikleri Resimlere Yansıma Biçimleri 2 The Reflections of Girls at Risk about Their Future and Profession Perceptions

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts

Evaluation of the middle school students understanding level of basic system concepts Elementary Education Online, 8(3), 866-882, 2009. lköretim Online, 8(3), 866-882, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of the middle school students understanding level of basic system

Detaylı

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works

Tracey Emin in Günümüz Sanat ndaki Yeri Ve lerinin De erlendirilmesi. The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works Çankr Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2010) 105-120 Tracey Emin in Günümüz Sanatndaki Yeri Ve lerinin Deerlendirilmesi Ayegül TÜRK a, Nuray AKKOL b a Gazi Üniversitesi Sanat

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES

SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES D HEKML FAKÜLTESNE BAVURAN HASTALARDA DENTAL KORKU DÜZEYNN NCELENMES THE ANALYSIS OF THE DENTAL FEAR LEVELS OF THE PATIENTS ATTENDING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY

Detaylı