T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1993 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 92/3948 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 16/12/1992 tarihinde imzalanan TUR/92/011 sayılı "Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programına Yardım" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 23/12/1992 tarihli ve EİUE-II/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK Cumhurbaşkanı V. E. İNÖNÜ E. CEYHUN T. ÇİLLER E. CEYHUN DevletBakanıve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam t. TEZ A. GÖNEN T. AKYOL G. ERGENEKON Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam 0. KÎLERCİOĞLU M. KAHRAMAN Ö. BARUTÇU K. TOPTAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam V. E. ŞAHİN Ş. ERCAN M. BATALLI M. S. OKTAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakam N. AYAZ 1. SEZGİN H. ÇETİN S. ORAL Milli Savunma Bakanı Bakanı Bakanı Çışişleri Bakam Maliye ve Gümrük Bakam K. TOPTAN 0. KUMBARACIBAŞI Y.AKTUNA Mitli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam Y. TOPÇU N. CEl /HERİ M. MOĞULTAY Ulaştırma Bakanı Tarım ve K& pisleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam M. T. KÖSE E. FARALYALI D. F. SAĞLAR Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Kültür Bakanı A. ATEŞ V. TANİR B. D. AKYÜREK Turizm Bakam Orman Bakam Çevre Bakam Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : I Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : Sayı ve Unvan : Süre Proje Mahalli ACC/BMKP Sektörü ve Alt Sektörü Yürütücü Kuruluş : B M K P BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI Türkiye Hükümeti Projesi Proje Dokümanı TUR/92/01 l/a/13/99 - Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programına Yardım 3 Yıl Ankara ve Erzincan Ankara ve Erzincan insani Yardım İnsani 1320 Afetlerden Yardım Korunma. Hazırlıklı Olma ve Onları Önleme Toplu 1320 Afetlerden Konut İdaresi Korunma, Hazırlıklı Olma ve Onları Önleme Toplu Konut İdaresi BMKP ve Masraf Paylaşma Finansmanı BMKP/ÖPK : ABD $ Hükümetin Masrafı Paylaşması : ABD $ BMKP & masraf-paylaşma Toplamı : ABD $ İdari ve yürütme hizmetleri BMKP ÖPK althattı ABD $ 0 Diğer ABD $ 0 Hükümet Sektörü ve Alt Sektörü : Afet İyileştirme ve İmar Tahmini Başlama Tarihi : Eylül 1992 Hükümet Katkısı : Yok Kısa Tanımlama : Proje, Toplu Konut İdaresi'nin Ankara ve Erzincan'daki Proje Uygulama Birimleri tarafından Ulusal ve Uluslararası uzmanlık ve gerekli teçhizat ve araçların tedariki yoluyla ele alınacak Deprem iyileştirmeve imar Programlarına yardım etmeyi amaçlamaktadır. Hükümet Adına Yürütücü Kuruluş Adına BMKP Adına İmza Tarih İsim/Ünvan 16 Aralık 1992 Sumru Noyan, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı 17 Aralık 1992 Yiğit Gülöksüz, Başkan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 17 Aralık 1992 Edmund J. Cain Mukim Temsilci A. KAPSAM 1. Alt-sektör Tanımı Türkiye, aşırı can ve mal kaybı ile sonuçlanan doğal afetlere maruz kalan ülkelerden biridir. Doğal afetler dolayısıyla meydana gelen yıllık ekonomik kaybın, yıllık gayri safi milli hasılanın ortalama yüzde 1.01 ne eriştiği tahmin olunmaktadır. Türkiye'de 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen deprem, Türkiye'nin kuzey doğusundaki Erzincan şehrinde ve civar bölgelerinde geniş hasara yol açmıştır. Sarsıntı, Richter ölçeğine göre 6.8 şiddetindeydi. Merkezi ticaret bölgesi, kamu binaları, okullar ve konutlar aşırı derecede hasar gördü. 541 kişi öldü, toplam olarak 3850 kişi yaralandı ve 6,500 den fazla konut tahrip oldu. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 7 Şubat 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Deprem dolayısıyla Türk Hükümeti, 650 milyon ABD Dolarına mal olacağı tahmin olunan toplam bir iyileştirme ve imar programının desteklenmesi için Dünya Bankası'ndan 285 milyon ABD Dolarlık bir borç verilmesi için yardım talebinde bulunmuştur. Hükümet, son depremde aşırı derecede tahrip olan Erzincan bölgesine ait iyileştirme ve imar programının yürütümü için Toplu Konut idaresini görevlendirmiştir. Dünya Bankası projesini Hükümet adına yürüten Toplu Konut idaresi (TKÎ) de, inşaat çabalarım desteklemek üzere BMKP'ndan teknik yardım şeklinde yardım talebinde bulunmuştur. Erzincan Bölgesinin Türkiye'nin en faal deprem bölgeleri içinde olması dolayısıyla, planlama ve inşaat yöntemlerinin çevreye intibakı için özel dikkat sarfedilecektir. Düşük maliyetli konut planlarının tespiti ve hayvanların korunması için halkla ve köy muhtarlıkları ile yakın iletişim kurulmaya çalışacaktır. Yerel halkla iletişim kuracak ve elde edeceği bilgileri plana aktaracak Gönüllü Kuruluşlar tespit edilmektedir. Bu çaba, uluslararası ve ulusal uzmanlarla birlikte Gönüllü Kuruluşları kullanmak suretiyle daha da güçlendirilecektir. Bu projeyi ele almanın gayesi, Ankara ve Erzincan'da olmak üzere iki adet Proje Uygulama Birimi'nin teşkili ve faaliyete geçirilmesinde TKl'ne yardımcı olabilmek için ulusal ve uluslararası uzmanların bulunup istihdam edilmesinde ve teçhizatın tedarikinde TKİ'ne yardım temin etmektir. 2. Ülke Stratejisi 7269 sayılı "Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılacak Yardım ve Alınacak Önlemler" yasası 1959 yılında yürürlüğe konmuştu. Daha sonra, inşaat safhasındaki yardım prensiplerini yerleştirmek için hem yasanın ve hem de afetlerin tanımı genişletilmişti. Her ne kadar, iyileştirme faaliyetlerinin bütün maliyetleri 7269 sayılı Afetler Yasasına tabi idiyse de, Hükümet, bu proje için uygulama makamı olarak TKt'ni görevlendirmiş ve ona diğer bütün bakanlıklar ve sorumlu makamlar arasında koordinasyon görevini de vermiştir.. Yasanın gereklerinden bazıları: depreme dayanıklı plan mevzuatını yerleştirmek ve onların zorunlu olarak uygulatılmasını temin etmek, afet-sonrası safhada yürütülecek teknik faaliyeti tanımlamaktadır. En son olarak Hükümet, Erzincan Afeti Yardım Programı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, vergi muafiyetleri ile birlikte bazı ayrıcalıklar getiren yeni bir yasayı yürürlüğe koymuştur. Proje kadrosunun imar programı süresi boyunca görevde kalmasını temin edebilmek için yeterli bütçe Hükümet tarafından teklif edilmiştir.. 3. Proje öncesi veya Devam Eden Yardım Dünya Bankası, 285 milyon ABD Dolarlık bir proje ile iyileştirme ve imar programının bir kısmını finanse etmektedir. BMKP ise halen, Türkiye'yi bir olay incelemesi olarak içine alan Akdeniz Deprem Riskini Azaltma Şebekesi'ne ait bir projeyi finanse etmektedir. 4. Alt-sektörün Kurumsal Çerçevesi Proje, Toplu Konut İdaresi'nin, Proje Uygulama Birimleri (PUB leri) tarafından Ankara ve Erzincan'da yürütülecektir. TKİ, Türkiye'deki büyük çaptaki konut projelerinin planlanması, inşaatı ve finansmanına nezaret etmek için tesis edilen bir Hükümet makamıdır. PUB lerinin kadrolarına kalifiye meslek elemanları alınmış ve bunlara yeterli büro yeri ve diğer destek teçhizatı, büro ekipmanı ve araçlar temin edilmiştir. Hükümet, kuruluşu doğrudan desteklemektedir ve PUB lerini çalıştırma maliyetinin yılda 1.5 milyon ABD Doları civarında olacağı tahmin edilmektedir. B. PROJE GEREKÇESİ 1. Ele alınacak problemler; mevcut durum Türkiye yılları arasında depremler bakımından çok faal olmuştur. Bu süre içinde 48 adet yıkıcı büyük deprem meydana gelmiştir yılından bu yana depremler dolayısıyla meydana gelen ölüm adedi ortalaması 800'ü; yıllık yaralanma adedi ortalaması 1,400'ü; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa': 4 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : ve yıkılan veya ağır hasar gören binaların yıllık ortalaması 4,700'ü bulmuştur yılında 7.9 şiddetindeki bir deprem Erzincan'da 32,000 kişinin ölümüne neden olmuştur yılında meydana gelen 5.5 şiddetindeki bir deprem ölüme yol açmamış, fakat binalara ağır hasar vermiştir. Son depremde yıkılan binaların bazıları, 1983 yılındaki depremde hasar görmüştü. Son Erzincan depremi dolayısıyla Türk Hükümeti, Dünya Bankasından alınan yardımla birlikte tahmini toplam maliyeti 6S0 milyon ABD Dolarına baliğ olan bir Deprem İyileştirme ve İmar Programım ortaya koymuştur. Programın yürütümü çabuklaştırmak maksadıyla, inşaat elemanları için uygulama sorumluluğu, bir Devlet Bakanının genel koordinasyonu altında aşağıdaki şekilde tayin edilmiştir: (i) TKİ, 285 milyon ABD Dolarlık bir Dünya Bankası ikrazı kanalıyla kooperatif ve hükümet konut birimlerinin, hastahanelerin, hayvan ahırlarının, mağazaların ve altyapının yeniden inşası ve tamirinden sorumlu olacaktır, (ii) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, tek-aile birimlerinin, okulların ve yarı hasar görmüş kamu binalarının yeniden inşasını öncelikle ele alacaktır. İşin diğer küçük birimleri Hükümet ve yerel toplumlar tarafından yürütülecektir. Hükümet afetle baş edebilmek için, depremden hemen sonra Kurtarma ve yardım faaliyeti ile başlayan üç-safhalık bir strateji belirlemiştir. Yardımın başlamasından hemen sonra geçici yenileştirme başlamış ve iyileştirme ve imar ise, yukarıda izah edildiği veçhiyle, uygulamaya sokulacak son safhayı teşkil etmektedir. Dünya Bankası projesi, (a) kooperatif ve hükümet konutları, hastahaneler, büro ve dükkan binaları, hayvan ahırları ye ambarlar ve kilit yapılar; hayvanlar da dahil olmak üzere kritik malların tedariki; ve depremden zarar görme olanağını azaltmak için eğitim ve çalışmalar da dahil olmak üzere, kentsel ve kırsal alanlarda yıkım, yeniden inşa, iyileştirme ve tamir faaliyetlerini finanse edecektir. BMKP yardımının amacı, uluslararası ve ulusal kadronun bulunup istihdam edilmesine, teçhizatın tedarikine, inşaatçıların eğitimine kaynak temin etmek ve Ankara ve Erzincan'da kurulacak iki adet Proje Uygulama Birimlerinin kurulmasına ve faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Proje Uygulama Birimleri için işe alınan uzmanlar, TKİ ile ilgili makamlar arasında imzalanacak olan ihale dokümanları ve protokol taslaklarının hazırlanması inşaat programının zamanlaması ve kritik zarar indirimi alanlarının değerlendirilmesi üzerinde olumlu bir etki yapacak zarar indirim planları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, gibi belirli görevlerde çalışacaklardır. 2. Proje Sonu Beklentileri Proje sonunda TKİ, acil durumlara hazırlıklı olma; deprem sigortası planları; kentsel yörelerin zarar görme olanağının değerlendirilmesi; zarar indirim planları ve inşaatişleri malları ve teçhizatı için kabul edilebilir ihale dokümanları konuları ile daha etkili olarak ilgilenebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır. 3. Hedeflenen Kitle Projenin hedeflediği kitle, Erzincan'ın kentsel ve kırsal bölgelerinde ikamet eden vatandaşlardır. Bunlar, okul yaşındaki çocukları ve kırsal alandaki fakirleri ve evsizleri kapsamaktadır. 4. Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri Proje esas olarak TKİ'nin kapasitesini, bu görevi daha etkili olarak yürütecek şekilde artırmak için düzenlenmiş bir afet iyileştirme ve imar projesidir. Proje, ihale dokümanlarının hazırlanması, inşaat programının zamanlaması ve kritik zarar indirimi alanlarının değerlendirilmesi üzerinde olumlu bir etki yapacak zarar indirim planlan ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, gibi belirli görevlerde çalışmak üzere PUB teri için işe alınan uzmanlar kanalıyla 285 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası borcunun kullanımında TKİ'ne yardımcı olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 7 Şubat 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 5. BMKP Desteğinin Nedenleri BMKP dan, (i) inşaat işleri, malzemeleri ve teçhizatı için kabul edilebilir ihale dokümanlarının geliştirilmesi, ye (ii) depremlerin aktif olduğu bölgelere uygun inşaat teknikleri konusunda inşaat endüstrisi için eğitim programlarının hazırlanması, ve (iii) PUB lerinin kullanımı için araçlar ve özel teçhizat, yazılım programları ve teknik literatürün tedariki, ve (iv) programın uygulama safhası esnasında belirli konular için danışmanların temini, konularındaki Dünya Bankası projesine destek vermesi talep edilmiştir. 6. Özel Düşünceler Proje, afetle ilgili faaliyetlerle doğrudan bağlantılıdır. Proje, afetle ilgili imar ve iyileştirme faaliyetlerindeki kapasitesini artırmak için TKÎ ne yardım edecektir. 7. Koordinasyon Düzenlemeleri Proje koordinasyonu, yeniden înşaa işlerini mümkün olduğu kadar çabuk sonuçlandırma çabaları bakımından TKİ, DB ve BMKP tarafından düzenlenecektir. 8. Karşı Birim Destek Kapasitesi Projenin yürütümü için gerekli olan karşı birim kadrosu TKÎ tarafından hem Ankara ve hem de Erzincan için tayin edilecektir. Sekreterlik yardımı ve diğer lojistikmalzemeleri gibi destek tesisleri, gerekirse projenin kullanımına sunulacaktır. C. KALKINMA HEDEFİ Projenin kalkınma hedefi, Erzincan depreminden etkilenen alanlarda imar ve iyileştirme programının yönetiminde ve uygulanmasında Toplu Konut idaresine yardımcı olmaktır. D. İLK HEDEFLER, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER tik Hedef 1 İmar ve iyileştirme programına ait ihale dokümanlarının hazırlanmasında TKİ'ne yardımcı olmak. Çıktı 1.1 Erzincan Yönetim Birimi ve Proje Koordinasyon Biriminin uygulama birimleri ile TKİ'nin artırılmış teknik ve yönetim kapasitesi. Çıktı 1.1 için Faaliyet Uluslararası ve yerel danışmanların bulunup, işe alınması ve teçhizatın tedariki, tik Hedef 2 PUB lerinin teşkilinde TKİ,ne yardımcı olmak. Çıktı 2.1 PUB bürolarının artırılmış başarı kabiliyeti. Çıktı 2.1 ve 2.2 için Faaliyet Uluslararası ve Ulusal Danışmanların bulunup, işe alınması Toprak kullanım ölçümünde kullanılacak teçhizatın tedariki TKİ nin hareket kabiliyetini artırmak ve TKİ nin yeniden inşa işlemini mümkün olduğu kadar erken tamamlayabilmesini temin için teçhizatın tedariki. İlk Hedef 3 Depreme dayanıklı bina standartları ve mevzuatı konusunda müteahhitlerin eğitilmesi. Çıktı 3,1 Afete duçar olmaya eğilimli sahalar için geliştirilmiş inşaat tekniği ve malzeme seçme kapasitesi. Çıktı 3.1 için Faaliyet Uluslararası ve Ulusal Danışmanların bulunup, işe alınması İnşaatçılar için hizmet içi eğitimin hazırlanması. E. GİRDİLER 1. Hükümet Girdileri TKİ, projeyi uygulamak için hem Ankara'da ve hem de Erzincan'da gerekli kadroyu tayin edecek ve proje görevlerinin yürütümü için gerekli olan bütün lojistiği düzenleyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı: TKİ ayrıca, ingilizceyi iyi bilen ve TKİ nin genel faaliyetinde uzman olan bir ulusal proje koordinatörünü tayin edecektir. Ulusal Proje Koordinatörünün görev tanımı, Ek. 1 olarak bu metne ilave edilmiştir. Hükümetin Masraf Paylaşma Katkısı TKİ, ana hatları bütçede belirtildiği üzere, projenin yürütümüne 285 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası ikrazından projeye transfer edilecek olan 566,500 ABD Dolarına tekabül eden meblağ ile katkıda bulunacaktır. BMKP Girdileri ABD Doları a) b) Personel Uluslararası Danışmanlar (4 1/5) 60,000 Ulusal Danışmanlar (16) 50,000 Teçhizat Araçlar 350,000 Bilgisayarlar 100,000 Bilgisayar yazılım programları 20,000 Ölçme ve Arazi ölçme Teçhizatı 25,000 Kitaplar ve Dokümanlar 5,000 Toplam 610,000 PUB lerinin etkili bir şekilde çalışması için gerekli malzeme altyapısını temin edebilmek için, bu meblağın % 50'sinden fazlası teçhizatın tedariki için kullanılacaktır. Bu eşyaların proje kanalıyla tedariki, hem teçhizatın yeterli kalitede olmasını ve hem de program bitiş tarihlerini karşılayabilmek için gerekli olan çabuk teslimatın yapılmasını sağlayacaktır. Teçhizatın mülkiyeti, teslimatın akabinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçecektir. F. RİSKLER PUB leri, birçok imar faaliyetlerinin aynı anda hem koordinesini ve hem de yürütümünü üstlenmek zorunda kalacaktır. Bunda başarısız olmak, zaman ve koordinasyon kaybı ile sonuçlanacak ve bu da imar programının genel maliyetini artıracaktır. PUB terini ulusal ve uluslararası uzmanlarla takviye etmek ve teçhizat ve araçların tedarikine BMKP kanalıyla yardımcı olmak suretiyle bu risk en düşük seviyeye indirilmiş olacaktır. Dünya Bankası da, kalifiye uzmanların tespiti ve onların zamanında işe alınması işlemine yardımcı olacaktır. Projenin başarısı, uzmanların PUB ile başarılı bir şekilde bütünleşmesine ve onların PUB lerini desteklemelerine de bağlı olacaktır. H. PROJE İNCELEMESİ, RAPOR VERME VE DEĞERLENDİRME Proje, TKİ, DB ve BMKP tarafından BMKP kurallarına göre düzenli bir şekilde incelenecektir. I. HUKUKİ ŞARTLAR Bu proje dokümanı, işbu metne ilave edilmiş Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümleri'nde öngörülen belge olacaktır. Ev sahibi ülkenin yürütücü kuruluşu, Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümlerinin gayeleri bakımından, Tamamlayıcı Hükümlerde tanımlanan hükümet koordinasyon makamına müracaat edecektir. Bu proje dokümanına aşağıda belirtilen tipteki değişiklikler, proje dokümanına imza koyan diğer tarafların teklif edilen değişikliklere herhangi bir itirazları olmadığına ilişkin güvence verildiği taktirde, sadece BMKP Daimi temsilcisinin imzası ile gerçekleştirilebilir. (a) Proje dokumam eklerinin herhangi birindeki veya ona ilavelerdeki değişiklik (tadil edilemiyecek olan SBAA dışı ülkeler için Standart Hukuki Metin ve BMKP yardımı için bir ön şart olan anlaşma hariç). (b) Projenin ilk hedeflerinde, çıktılarında veya faaliyetlerinde önemli değişiklikleri ihtiva etmeyen ve fakat hali hazırda üzerinde anlaşmaya varılmış girdilerin yeniden düzenlenmesi veya enflasyona bağlı maliyet artışları dolayısıyla yapılan değişiklik; ve (c) Kabul edilmiş proje girdilerinin tesliminde veya enflasyondan kaynaklanan uzmanlar ya da diğer masraf veya kuruluşun masraf esnekliğini içeren zorunlu yıllık değişiklikler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 7 Şubat 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 1 YÜRÜTÜCÜ HÜKÜMETKURULUŞU İÇİN KONSOLİDE BÜTCE ABD Doları olarak) Proje Numarası: TUR/92/011/A/13/99 Proje unvanı : Erzincan Depremi iyileştirme ve İmar Programına yardım Revizyon Kod'u : A Fonların Kaynağı 13OPK (Özel Program Kaynağı) Fonların AOS Kaynağı. Yok Yürütücü Kuruluş : Hükümet. AOS PROJE TOPLAMI Bütçe Ka- Tedarik- ( ) lemleri İZAHAT cisi a/a (Maliyeti SAOS a/a 10 PROJE PERSONELİ YIL 1 YIL 2 YIL (Maliyeti 1A0S a/a (Maliyeti»AOS a/a (Maliyeti (AOS 11 Uluslararası Personel Uluslararası Uzun Danışman Alt topla 9 60, Ulusal BesİEk Mensupları! Alt toplat! 16 50,000 0! 4 19 BOLUM TOPLAMI! EKİPMAN i MALZEMELER! 41 Mahallen Tedarik Edilen! 100,000 0! Alt toplan! 100,000 0 so.ooo ,000 0! 0.5 5,000 0! 50, ,000 0! 0.5 5, ,000 0 i 3 10, ! i I ! , ,000 0 o: 1 1 t 42 ULUSLARARASI TEDARİK! Ekipnan Kaleni 1! Etaptan Kaleni 2 i ! Etaptan Kaleni 3! 25, Ekipnan Kaleni 4! S.000 0! Alt toplan! BOLUM TOPLAMI! S ! ,000 0! ,000 0! 372, ,000 0 t 1,000 o: ! 1,000 0! 90 IÛPLAH! 99 BBTÇE TOPLAMI! 610,000 0! ,000 0! ' 100 MASRAFA KATILIM! 101 Hûkunetin Katkı Payı! Hûkunetin Katkı Payı! ! Alt toplan! ! 109 BOLUM TOPLAMI! ısa BMKP Yerel Ofis Desteği! ! 199 Katkı Payı BfftP Des-! tek Toplanı! ! 999 BMKP Net Desteği! ! ,000 0! ! 50,000 0! ! 1,500 0! ! 51.S00 0! ; ! ! ' Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.- 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı: MASRAFA KATILIN YARDIMLARINI KAPSAYAN KONSOLİDE BÜTÇE (BMKP nın Yalnız Dahili Kullanın içindir) Proje Nunarası : TUR/92/011/A/13/99 Proje unvanı : Erzincan Depreıi lyileştirme ve îmar Programına Yardıa Revizyon Kod'u : A Fonların Kaynağı : 13 ÖPK (özel Progran Kaynağı) Fonların AOS Kaynağı : Yok Yürütücü Kuruluş : Hûkünet Katkıda Toplaı Toplan Topiaı Topla» Bölül BL İzahat Bulunan $ $ $ $ ICO PROJE PERSONELİ 101 Ana Bütçe HÜKÜMET 109 Bölün Toplan HÜKÜMET 153 BMKP Yerel İd.Mas. HÜKÜMET 159 Bölül Toplam HÜKÜMET 199 MASRAFA KATILIM TOPLAMI i i! ! ! ! ! ı j « ! ! !!! ! 515,000! ! i Ödene Program Tarih Miktar / Katkıda Bulunan Katkı Payı Ekin Toplu Konut İdaresi Kart ,500 Toplu Konut İdaresi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

9 7 Şubat 1993 Sayı t RESMİ GAZETE Sayfa : 9. Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 : ödemeler, proje faaliyetlerinin öncesinde, en geç ödeme Programında belirtilen tarihlerde yapılacaktır. : BMKP Hesabına yapılacak Ödemeler için; Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara, Hesap No (proje numarası ve proje adı belirtilecektir) : Ödemenin, ödeme tarihindeki geçerli kur üzerinden muhtemelen TL olarak yapılması, BMKP ile bu hususta anlaşmaya varılmasından sonra ve BMKP nın bu TL nı kullanabilme kapasitesine bağlı olarak ve ödenen TL miktarı ile ödeme tarihini takip eden 6 aylık bir süre içindeki Türk Lirasının en düşük değeri üzerinden ödenecek miktar (TL nm 1 ABD dolarına tekabül eden en yüksek rakamı ile tanımlandığı veçhile) arasındaki farkın geri ödenmesi kaydıyla, kabul olunabilir. : Ödemenin mahalli para ile yapılması, BMKP nın Türk Lirasını kullanabilme kapasitesine bağlıdır. Kabulden önce UNDP Maliyesinden izin alınmalıdır. : BMKP nın yukarıdaki masrafa iştirak ödemesinin tamamını veya bir kısmını kabul edememesi halinde, bütçenin ona orantılı olarak azaltılması zorunlu olacaktır. GÖREV TANIMI ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ Toplu Konut İdaresi'nin Ankara'daki Proje Koordinasyon Birimi'nin Müdürü, "Ulusal Proje Koordinatörü" olarak atanmıştır. Ulusal Proje Koordinatörü: 1. Projeye atanan BMKP kadrosu ile yakın işbirliği içinde yıllık proje çalışma planlarını hazırlar ve onları ya doğrudan doğruya veya BMKP kanalıyla Yürütücü Kuruluş'a takdim eder; 2. Yıllık çalışma planında görünebilir değişiklikleri göstermek ve gerçekçi değişiklikleri ve bütçe revizyonlarını teklif etmek suretiyle, BMKP ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşu ile yakın teması sağlar; 3. Proje kanalıyla bulunup, işe alınacak danışmanların proje dökümanındaki hükümlere uyup uymadıklarını tespit ettikten sonra, onların görev tanımlarını BMKP na ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşuna takdim eder; 4. Yabancı veya yerli danışmanların çalışma yerlerinde uygun çalışma şartlarının sağlanmasını temin eder ve onların kendi görev tanımlarına uygun olarak çalıştıklarından emin olur; 5. Proje başlangıcında, periyodik gelişme raporu ve diğer raporlar/dahili değerlendirme raporları ve taslak sonuç raporu ilgili rapor verme programını tespit eder ve bu raporları BMKP ile BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşuna takdim eder. Ek I EK II SBAA'YA TARAF OLMAYAN ÜLKELER İÇİN STANDART HUKUKİ METÎN İşbu Proje Dokümanı, Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1965 tarihinde Teknik Yardımla ilgili olarak imzalanan Tadil Edilmiş Standart Anlaşma'nın inter alia hukuki çerçevesi içinde uygulanacaktır, özellikle, Hükümete, Haklar ve Muafiyetler Konvansiyonunun hükümlerini uygulama vecibesini koyan V. Madde, 1. paragraf hükümlerinin, bu proje uyarınca ifa olunan teknik yardıma mutatis mutandis olarak uygulanacağı kabul edilmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : UNITED NATION'S DEVELOPMENT PROGRAMME Project of the Government of Turkey- Project Document N'lımber and Title: Duration Project Site ACC/UN'DP Sector and Subsector Executing Agent: TUR/92/01l/A/13/99 - Assistance to Erzincan Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Programme 3 years Ankara and Erzincan Humanitarian aid and Relief 2320 Disaster Relief, Preparedness and Prevention Housing Development Administration UNDP and cost-sharing financing UNDP/ SPR :. USS 60,000 Cost-sharing Government: USS 550,000 UNDP & cost-sharing. Total: US$ 610,000 Administrative and operational Services UNDP SPR subline USS 0 Other US$ 0 Government Sector and Subsector: Disaster Rehabilitation and Reconstruction Estimated Starting Date: September 1992 Government Inputs : N.A. Brief Description: The project aims to assist the Earthquake rehabilitation and reconstruction programmes to b.e undertaken by the Housing Development Authority's Project Implementation Units in Ankara and Erzincan through National and International expertise and the procurement of the necessary equipment and vehicles On behalf of The Government Executing Agent UNDP Signature Date Name/Title 16 December 1992 Sumru Noyan, Director Department of International Economic Organizations 17 Arahk 1992 Yiğit Gülöksüz, Başkan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 17 December 1992 Edmund i. Cain Resident Representative Exclusive of Support Costs Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 7 Şubat 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa :» A. CONTEXT 1. Description of the Sub-sector Turkey is one of the countries subjected to natural disasters resulting in great losses of life and property. It is estimated that the annual economic loss due to natural disasters amounts to approximately 1.01 percent of the annual gross national product. The earthquake experienced by Turkey on 13 March 1992 caused extensive damage to Erzincan city and its surrounding area in northeast Turkey. The tremor had a magnitude of 6.8 on the Richter scale. The central business district, public buildings, schools and housing were severely damaged. 541 people died, a total of 3850 were injured, and more than 6,500 houses were destroyed. In response to the earthquake, the Government of Turkey requested assistance from the World Bank for a loan of U6 $ 285 million to support a total rehabilitation and reconstruction programme, estimated at the cost of at US$ 650 million. The Government has authorized the Housing Development Administration for the rehabilitation and reconstruction programme of Erzincan area which has been severely damaged after the recent earthquake. The Housing Development Administration (HDA), who is implementing the World Bank project on behalf of the Government also requested assistance from UNDP in the form of technical assistance to support the construction effort. Because the Erzincan Area is in one of Turkey's highest seismic regions special attention will be placed on adapting design and construction techniques to the environment. Close communication with the community and rural leadership is to be sought in determining designs for low cost housing, and protection of livestock. NGO s are being identified to communicate with local communities and provide feedback to the design. This effort will be further strengthened by using NGOs as well as international and national experts. The reason for undertaking this project is to provide assistance to HDA to recruit international and national experts and procurement of equipment in order to assist the HDA in the establishment and operation of the two Project Implementation Units (PlUs)in Ankara and Erzincan. 2. Host Country Strategy In 1959 the law no 7269 on "Assistance to be provided and precautions to be taken due to natural disasters" was enacted. Later, both the definition of the law and disasters was expanded to set up principles of assistance in the construction phase. Although all cost of recovery activities are subject to Disaster Law No. 7269, the Government has authorizing the of HDA as the implementing agency for this project and given it the coordination role for all other ministries and responsible agencies. YO'-'aır.'. ÏJare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : Some of the requirements of the law are : - to set earthquake resistant design codes and to ensure their compulsory implementation, - to define technical operation to be carried out in post-disaster phase Most recently the Government has enacted a new law giving several privileges as well as tax exemptions with regard to implementation of activities related to Erzincan Disaster Relief Programme. Adequate budget has been proposed by the to Government to ensure the continuation of the project staff for the duration of the reconstruction programme. 3. Prior or ongoing Assistance The World Bank is financing part of the rehabilitation and reconstruction programme with a project of US$285 million. UNDP is currently financing a regional project on Mediterranean Seismic Risk Reduction Network, which includes Turkey as a case study. 4. Institutional Framework for Subsector The project will be executed by the Housing Development Administration's Project Implementation Units (PIUs) in Ankara and Erzincan. HDA is a Government authority established to oversee the design, construction, and financing of large scale housing projects in Turkey. The PIUs are staffed by qualified professionals and have been provided with adequate office space and other support equipment, office equipment, vehicles. The Government is directly supporting the establishment and cost of running the PIUs which are estimated to cost about US$ 1.5 million per year. B. PROJECT JUSTIFICATION 1. Problems to be addressed; the present situation Turkey has been seismically very active between 1903 and 19&0. There were 48 major destructive earthquakes between that period. Since 1990 average number of deaths caused by earthquakes has been 800, average annual number of injuries were 1,400; and collapsed or heavily damaged buildings average 4,700 annually. In 1939, a 7.9 magnitude earthquake in Erzincan caused 32,000 casualties. In 1983 a 5.5 magnitude tremor caused no casualties but the damage to buildings was heavy. Some of the buildings that collapsed in the recent event had been damaged in In response to the recent Erzincan earthquake, the Government of Turkey with the assistance from the World Bank has identified an Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Programme with an estimated total cost of US$650 million. To expedite execution of the programme, the implementation responsibility for the construction components has been allotted as follows under the overall coordination of a State Minister: (i) HDA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: 24046 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 1998 CUMARTESİ. Kanun. Mera Kanunu

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 1998 CUMARTESİ. Kanun. Mera Kanunu T.C. RESMİ GAZETE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Şubat 1998 CUMARTESİ Sayı: 23272 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Amaç Mera Kanunu Kanun No. 4342 Kabul

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NÝN VERGÝLENDÝRME ALANINDAKÝ FISCALIS PROGRAMI VE TÜRKÝYE'NÝN KATILIMI Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ NİN VERGİLENDİRME ALANINDAKİ FISCALIS

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ Sayı: 23084 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 15 EXECUTIVE SUMMARY 20 Bölüm 1 GİRİŞ 25 Bölüm 2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ 26 Bölüm 3 GELİŞME EKSENLERİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER 27 Eksen 1: Bölge de istihdamın

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri:

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : 20251

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı