T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Şubat 1993 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1993 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı; 92/3948 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 16/12/1992 tarihinde imzalanan TUR/92/011 sayılı "Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programına Yardım" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 23/12/1992 tarihli ve EİUE-II/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK Cumhurbaşkanı V. E. İNÖNÜ E. CEYHUN T. ÇİLLER E. CEYHUN DevletBakanıve Başb. Yrd. Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam t. TEZ A. GÖNEN T. AKYOL G. ERGENEKON Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam 0. KÎLERCİOĞLU M. KAHRAMAN Ö. BARUTÇU K. TOPTAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam V. E. ŞAHİN Ş. ERCAN M. BATALLI M. S. OKTAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakam N. AYAZ 1. SEZGİN H. ÇETİN S. ORAL Milli Savunma Bakanı Bakanı Bakanı Çışişleri Bakam Maliye ve Gümrük Bakam K. TOPTAN 0. KUMBARACIBAŞI Y.AKTUNA Mitli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakam Y. TOPÇU N. CEl /HERİ M. MOĞULTAY Ulaştırma Bakanı Tarım ve K& pisleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam M. T. KÖSE E. FARALYALI D. F. SAĞLAR Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Kültür Bakanı A. ATEŞ V. TANİR B. D. AKYÜREK Turizm Bakam Orman Bakam Çevre Bakam Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : I Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : Sayı ve Unvan : Süre Proje Mahalli ACC/BMKP Sektörü ve Alt Sektörü Yürütücü Kuruluş : B M K P BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI Türkiye Hükümeti Projesi Proje Dokümanı TUR/92/01 l/a/13/99 - Erzincan Depremi İyileştirme ve İmar Programına Yardım 3 Yıl Ankara ve Erzincan Ankara ve Erzincan insani Yardım İnsani 1320 Afetlerden Yardım Korunma. Hazırlıklı Olma ve Onları Önleme Toplu 1320 Afetlerden Konut İdaresi Korunma, Hazırlıklı Olma ve Onları Önleme Toplu Konut İdaresi BMKP ve Masraf Paylaşma Finansmanı BMKP/ÖPK : ABD $ Hükümetin Masrafı Paylaşması : ABD $ BMKP & masraf-paylaşma Toplamı : ABD $ İdari ve yürütme hizmetleri BMKP ÖPK althattı ABD $ 0 Diğer ABD $ 0 Hükümet Sektörü ve Alt Sektörü : Afet İyileştirme ve İmar Tahmini Başlama Tarihi : Eylül 1992 Hükümet Katkısı : Yok Kısa Tanımlama : Proje, Toplu Konut İdaresi'nin Ankara ve Erzincan'daki Proje Uygulama Birimleri tarafından Ulusal ve Uluslararası uzmanlık ve gerekli teçhizat ve araçların tedariki yoluyla ele alınacak Deprem iyileştirmeve imar Programlarına yardım etmeyi amaçlamaktadır. Hükümet Adına Yürütücü Kuruluş Adına BMKP Adına İmza Tarih İsim/Ünvan 16 Aralık 1992 Sumru Noyan, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Başkanı 17 Aralık 1992 Yiğit Gülöksüz, Başkan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 17 Aralık 1992 Edmund J. Cain Mukim Temsilci A. KAPSAM 1. Alt-sektör Tanımı Türkiye, aşırı can ve mal kaybı ile sonuçlanan doğal afetlere maruz kalan ülkelerden biridir. Doğal afetler dolayısıyla meydana gelen yıllık ekonomik kaybın, yıllık gayri safi milli hasılanın ortalama yüzde 1.01 ne eriştiği tahmin olunmaktadır. Türkiye'de 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen deprem, Türkiye'nin kuzey doğusundaki Erzincan şehrinde ve civar bölgelerinde geniş hasara yol açmıştır. Sarsıntı, Richter ölçeğine göre 6.8 şiddetindeydi. Merkezi ticaret bölgesi, kamu binaları, okullar ve konutlar aşırı derecede hasar gördü. 541 kişi öldü, toplam olarak 3850 kişi yaralandı ve 6,500 den fazla konut tahrip oldu. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 7 Şubat 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Deprem dolayısıyla Türk Hükümeti, 650 milyon ABD Dolarına mal olacağı tahmin olunan toplam bir iyileştirme ve imar programının desteklenmesi için Dünya Bankası'ndan 285 milyon ABD Dolarlık bir borç verilmesi için yardım talebinde bulunmuştur. Hükümet, son depremde aşırı derecede tahrip olan Erzincan bölgesine ait iyileştirme ve imar programının yürütümü için Toplu Konut idaresini görevlendirmiştir. Dünya Bankası projesini Hükümet adına yürüten Toplu Konut idaresi (TKÎ) de, inşaat çabalarım desteklemek üzere BMKP'ndan teknik yardım şeklinde yardım talebinde bulunmuştur. Erzincan Bölgesinin Türkiye'nin en faal deprem bölgeleri içinde olması dolayısıyla, planlama ve inşaat yöntemlerinin çevreye intibakı için özel dikkat sarfedilecektir. Düşük maliyetli konut planlarının tespiti ve hayvanların korunması için halkla ve köy muhtarlıkları ile yakın iletişim kurulmaya çalışacaktır. Yerel halkla iletişim kuracak ve elde edeceği bilgileri plana aktaracak Gönüllü Kuruluşlar tespit edilmektedir. Bu çaba, uluslararası ve ulusal uzmanlarla birlikte Gönüllü Kuruluşları kullanmak suretiyle daha da güçlendirilecektir. Bu projeyi ele almanın gayesi, Ankara ve Erzincan'da olmak üzere iki adet Proje Uygulama Birimi'nin teşkili ve faaliyete geçirilmesinde TKl'ne yardımcı olabilmek için ulusal ve uluslararası uzmanların bulunup istihdam edilmesinde ve teçhizatın tedarikinde TKİ'ne yardım temin etmektir. 2. Ülke Stratejisi 7269 sayılı "Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılacak Yardım ve Alınacak Önlemler" yasası 1959 yılında yürürlüğe konmuştu. Daha sonra, inşaat safhasındaki yardım prensiplerini yerleştirmek için hem yasanın ve hem de afetlerin tanımı genişletilmişti. Her ne kadar, iyileştirme faaliyetlerinin bütün maliyetleri 7269 sayılı Afetler Yasasına tabi idiyse de, Hükümet, bu proje için uygulama makamı olarak TKt'ni görevlendirmiş ve ona diğer bütün bakanlıklar ve sorumlu makamlar arasında koordinasyon görevini de vermiştir.. Yasanın gereklerinden bazıları: depreme dayanıklı plan mevzuatını yerleştirmek ve onların zorunlu olarak uygulatılmasını temin etmek, afet-sonrası safhada yürütülecek teknik faaliyeti tanımlamaktadır. En son olarak Hükümet, Erzincan Afeti Yardım Programı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, vergi muafiyetleri ile birlikte bazı ayrıcalıklar getiren yeni bir yasayı yürürlüğe koymuştur. Proje kadrosunun imar programı süresi boyunca görevde kalmasını temin edebilmek için yeterli bütçe Hükümet tarafından teklif edilmiştir.. 3. Proje öncesi veya Devam Eden Yardım Dünya Bankası, 285 milyon ABD Dolarlık bir proje ile iyileştirme ve imar programının bir kısmını finanse etmektedir. BMKP ise halen, Türkiye'yi bir olay incelemesi olarak içine alan Akdeniz Deprem Riskini Azaltma Şebekesi'ne ait bir projeyi finanse etmektedir. 4. Alt-sektörün Kurumsal Çerçevesi Proje, Toplu Konut İdaresi'nin, Proje Uygulama Birimleri (PUB leri) tarafından Ankara ve Erzincan'da yürütülecektir. TKİ, Türkiye'deki büyük çaptaki konut projelerinin planlanması, inşaatı ve finansmanına nezaret etmek için tesis edilen bir Hükümet makamıdır. PUB lerinin kadrolarına kalifiye meslek elemanları alınmış ve bunlara yeterli büro yeri ve diğer destek teçhizatı, büro ekipmanı ve araçlar temin edilmiştir. Hükümet, kuruluşu doğrudan desteklemektedir ve PUB lerini çalıştırma maliyetinin yılda 1.5 milyon ABD Doları civarında olacağı tahmin edilmektedir. B. PROJE GEREKÇESİ 1. Ele alınacak problemler; mevcut durum Türkiye yılları arasında depremler bakımından çok faal olmuştur. Bu süre içinde 48 adet yıkıcı büyük deprem meydana gelmiştir yılından bu yana depremler dolayısıyla meydana gelen ölüm adedi ortalaması 800'ü; yıllık yaralanma adedi ortalaması 1,400'ü; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa': 4 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : ve yıkılan veya ağır hasar gören binaların yıllık ortalaması 4,700'ü bulmuştur yılında 7.9 şiddetindeki bir deprem Erzincan'da 32,000 kişinin ölümüne neden olmuştur yılında meydana gelen 5.5 şiddetindeki bir deprem ölüme yol açmamış, fakat binalara ağır hasar vermiştir. Son depremde yıkılan binaların bazıları, 1983 yılındaki depremde hasar görmüştü. Son Erzincan depremi dolayısıyla Türk Hükümeti, Dünya Bankasından alınan yardımla birlikte tahmini toplam maliyeti 6S0 milyon ABD Dolarına baliğ olan bir Deprem İyileştirme ve İmar Programım ortaya koymuştur. Programın yürütümü çabuklaştırmak maksadıyla, inşaat elemanları için uygulama sorumluluğu, bir Devlet Bakanının genel koordinasyonu altında aşağıdaki şekilde tayin edilmiştir: (i) TKİ, 285 milyon ABD Dolarlık bir Dünya Bankası ikrazı kanalıyla kooperatif ve hükümet konut birimlerinin, hastahanelerin, hayvan ahırlarının, mağazaların ve altyapının yeniden inşası ve tamirinden sorumlu olacaktır, (ii) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, tek-aile birimlerinin, okulların ve yarı hasar görmüş kamu binalarının yeniden inşasını öncelikle ele alacaktır. İşin diğer küçük birimleri Hükümet ve yerel toplumlar tarafından yürütülecektir. Hükümet afetle baş edebilmek için, depremden hemen sonra Kurtarma ve yardım faaliyeti ile başlayan üç-safhalık bir strateji belirlemiştir. Yardımın başlamasından hemen sonra geçici yenileştirme başlamış ve iyileştirme ve imar ise, yukarıda izah edildiği veçhiyle, uygulamaya sokulacak son safhayı teşkil etmektedir. Dünya Bankası projesi, (a) kooperatif ve hükümet konutları, hastahaneler, büro ve dükkan binaları, hayvan ahırları ye ambarlar ve kilit yapılar; hayvanlar da dahil olmak üzere kritik malların tedariki; ve depremden zarar görme olanağını azaltmak için eğitim ve çalışmalar da dahil olmak üzere, kentsel ve kırsal alanlarda yıkım, yeniden inşa, iyileştirme ve tamir faaliyetlerini finanse edecektir. BMKP yardımının amacı, uluslararası ve ulusal kadronun bulunup istihdam edilmesine, teçhizatın tedarikine, inşaatçıların eğitimine kaynak temin etmek ve Ankara ve Erzincan'da kurulacak iki adet Proje Uygulama Birimlerinin kurulmasına ve faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Proje Uygulama Birimleri için işe alınan uzmanlar, TKİ ile ilgili makamlar arasında imzalanacak olan ihale dokümanları ve protokol taslaklarının hazırlanması inşaat programının zamanlaması ve kritik zarar indirimi alanlarının değerlendirilmesi üzerinde olumlu bir etki yapacak zarar indirim planları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, gibi belirli görevlerde çalışacaklardır. 2. Proje Sonu Beklentileri Proje sonunda TKİ, acil durumlara hazırlıklı olma; deprem sigortası planları; kentsel yörelerin zarar görme olanağının değerlendirilmesi; zarar indirim planları ve inşaatişleri malları ve teçhizatı için kabul edilebilir ihale dokümanları konuları ile daha etkili olarak ilgilenebilecek bir kapasiteye sahip olacaktır. 3. Hedeflenen Kitle Projenin hedeflediği kitle, Erzincan'ın kentsel ve kırsal bölgelerinde ikamet eden vatandaşlardır. Bunlar, okul yaşındaki çocukları ve kırsal alandaki fakirleri ve evsizleri kapsamaktadır. 4. Proje Stratejisi ve Uygulama Düzenlemeleri Proje esas olarak TKİ'nin kapasitesini, bu görevi daha etkili olarak yürütecek şekilde artırmak için düzenlenmiş bir afet iyileştirme ve imar projesidir. Proje, ihale dokümanlarının hazırlanması, inşaat programının zamanlaması ve kritik zarar indirimi alanlarının değerlendirilmesi üzerinde olumlu bir etki yapacak zarar indirim planlan ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, gibi belirli görevlerde çalışmak üzere PUB teri için işe alınan uzmanlar kanalıyla 285 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası borcunun kullanımında TKİ'ne yardımcı olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 7 Şubat 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 5. BMKP Desteğinin Nedenleri BMKP dan, (i) inşaat işleri, malzemeleri ve teçhizatı için kabul edilebilir ihale dokümanlarının geliştirilmesi, ye (ii) depremlerin aktif olduğu bölgelere uygun inşaat teknikleri konusunda inşaat endüstrisi için eğitim programlarının hazırlanması, ve (iii) PUB lerinin kullanımı için araçlar ve özel teçhizat, yazılım programları ve teknik literatürün tedariki, ve (iv) programın uygulama safhası esnasında belirli konular için danışmanların temini, konularındaki Dünya Bankası projesine destek vermesi talep edilmiştir. 6. Özel Düşünceler Proje, afetle ilgili faaliyetlerle doğrudan bağlantılıdır. Proje, afetle ilgili imar ve iyileştirme faaliyetlerindeki kapasitesini artırmak için TKÎ ne yardım edecektir. 7. Koordinasyon Düzenlemeleri Proje koordinasyonu, yeniden înşaa işlerini mümkün olduğu kadar çabuk sonuçlandırma çabaları bakımından TKİ, DB ve BMKP tarafından düzenlenecektir. 8. Karşı Birim Destek Kapasitesi Projenin yürütümü için gerekli olan karşı birim kadrosu TKÎ tarafından hem Ankara ve hem de Erzincan için tayin edilecektir. Sekreterlik yardımı ve diğer lojistikmalzemeleri gibi destek tesisleri, gerekirse projenin kullanımına sunulacaktır. C. KALKINMA HEDEFİ Projenin kalkınma hedefi, Erzincan depreminden etkilenen alanlarda imar ve iyileştirme programının yönetiminde ve uygulanmasında Toplu Konut idaresine yardımcı olmaktır. D. İLK HEDEFLER, ÇIKTILAR VE FAALİYETLER tik Hedef 1 İmar ve iyileştirme programına ait ihale dokümanlarının hazırlanmasında TKİ'ne yardımcı olmak. Çıktı 1.1 Erzincan Yönetim Birimi ve Proje Koordinasyon Biriminin uygulama birimleri ile TKİ'nin artırılmış teknik ve yönetim kapasitesi. Çıktı 1.1 için Faaliyet Uluslararası ve yerel danışmanların bulunup, işe alınması ve teçhizatın tedariki, tik Hedef 2 PUB lerinin teşkilinde TKİ,ne yardımcı olmak. Çıktı 2.1 PUB bürolarının artırılmış başarı kabiliyeti. Çıktı 2.1 ve 2.2 için Faaliyet Uluslararası ve Ulusal Danışmanların bulunup, işe alınması Toprak kullanım ölçümünde kullanılacak teçhizatın tedariki TKİ nin hareket kabiliyetini artırmak ve TKİ nin yeniden inşa işlemini mümkün olduğu kadar erken tamamlayabilmesini temin için teçhizatın tedariki. İlk Hedef 3 Depreme dayanıklı bina standartları ve mevzuatı konusunda müteahhitlerin eğitilmesi. Çıktı 3,1 Afete duçar olmaya eğilimli sahalar için geliştirilmiş inşaat tekniği ve malzeme seçme kapasitesi. Çıktı 3.1 için Faaliyet Uluslararası ve Ulusal Danışmanların bulunup, işe alınması İnşaatçılar için hizmet içi eğitimin hazırlanması. E. GİRDİLER 1. Hükümet Girdileri TKİ, projeyi uygulamak için hem Ankara'da ve hem de Erzincan'da gerekli kadroyu tayin edecek ve proje görevlerinin yürütümü için gerekli olan bütün lojistiği düzenleyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı: TKİ ayrıca, ingilizceyi iyi bilen ve TKİ nin genel faaliyetinde uzman olan bir ulusal proje koordinatörünü tayin edecektir. Ulusal Proje Koordinatörünün görev tanımı, Ek. 1 olarak bu metne ilave edilmiştir. Hükümetin Masraf Paylaşma Katkısı TKİ, ana hatları bütçede belirtildiği üzere, projenin yürütümüne 285 milyon ABD Dolarlık Dünya Bankası ikrazından projeye transfer edilecek olan 566,500 ABD Dolarına tekabül eden meblağ ile katkıda bulunacaktır. BMKP Girdileri ABD Doları a) b) Personel Uluslararası Danışmanlar (4 1/5) 60,000 Ulusal Danışmanlar (16) 50,000 Teçhizat Araçlar 350,000 Bilgisayarlar 100,000 Bilgisayar yazılım programları 20,000 Ölçme ve Arazi ölçme Teçhizatı 25,000 Kitaplar ve Dokümanlar 5,000 Toplam 610,000 PUB lerinin etkili bir şekilde çalışması için gerekli malzeme altyapısını temin edebilmek için, bu meblağın % 50'sinden fazlası teçhizatın tedariki için kullanılacaktır. Bu eşyaların proje kanalıyla tedariki, hem teçhizatın yeterli kalitede olmasını ve hem de program bitiş tarihlerini karşılayabilmek için gerekli olan çabuk teslimatın yapılmasını sağlayacaktır. Teçhizatın mülkiyeti, teslimatın akabinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçecektir. F. RİSKLER PUB leri, birçok imar faaliyetlerinin aynı anda hem koordinesini ve hem de yürütümünü üstlenmek zorunda kalacaktır. Bunda başarısız olmak, zaman ve koordinasyon kaybı ile sonuçlanacak ve bu da imar programının genel maliyetini artıracaktır. PUB terini ulusal ve uluslararası uzmanlarla takviye etmek ve teçhizat ve araçların tedarikine BMKP kanalıyla yardımcı olmak suretiyle bu risk en düşük seviyeye indirilmiş olacaktır. Dünya Bankası da, kalifiye uzmanların tespiti ve onların zamanında işe alınması işlemine yardımcı olacaktır. Projenin başarısı, uzmanların PUB ile başarılı bir şekilde bütünleşmesine ve onların PUB lerini desteklemelerine de bağlı olacaktır. H. PROJE İNCELEMESİ, RAPOR VERME VE DEĞERLENDİRME Proje, TKİ, DB ve BMKP tarafından BMKP kurallarına göre düzenli bir şekilde incelenecektir. I. HUKUKİ ŞARTLAR Bu proje dokümanı, işbu metne ilave edilmiş Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümleri'nde öngörülen belge olacaktır. Ev sahibi ülkenin yürütücü kuruluşu, Proje Dokümanının Tamamlayıcı Hükümlerinin gayeleri bakımından, Tamamlayıcı Hükümlerde tanımlanan hükümet koordinasyon makamına müracaat edecektir. Bu proje dokümanına aşağıda belirtilen tipteki değişiklikler, proje dokümanına imza koyan diğer tarafların teklif edilen değişikliklere herhangi bir itirazları olmadığına ilişkin güvence verildiği taktirde, sadece BMKP Daimi temsilcisinin imzası ile gerçekleştirilebilir. (a) Proje dokumam eklerinin herhangi birindeki veya ona ilavelerdeki değişiklik (tadil edilemiyecek olan SBAA dışı ülkeler için Standart Hukuki Metin ve BMKP yardımı için bir ön şart olan anlaşma hariç). (b) Projenin ilk hedeflerinde, çıktılarında veya faaliyetlerinde önemli değişiklikleri ihtiva etmeyen ve fakat hali hazırda üzerinde anlaşmaya varılmış girdilerin yeniden düzenlenmesi veya enflasyona bağlı maliyet artışları dolayısıyla yapılan değişiklik; ve (c) Kabul edilmiş proje girdilerinin tesliminde veya enflasyondan kaynaklanan uzmanlar ya da diğer masraf veya kuruluşun masraf esnekliğini içeren zorunlu yıllık değişiklikler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 7 Şubat 1993 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 1 YÜRÜTÜCÜ HÜKÜMETKURULUŞU İÇİN KONSOLİDE BÜTCE ABD Doları olarak) Proje Numarası: TUR/92/011/A/13/99 Proje unvanı : Erzincan Depremi iyileştirme ve İmar Programına yardım Revizyon Kod'u : A Fonların Kaynağı 13OPK (Özel Program Kaynağı) Fonların AOS Kaynağı. Yok Yürütücü Kuruluş : Hükümet. AOS PROJE TOPLAMI Bütçe Ka- Tedarik- ( ) lemleri İZAHAT cisi a/a (Maliyeti SAOS a/a 10 PROJE PERSONELİ YIL 1 YIL 2 YIL (Maliyeti 1A0S a/a (Maliyeti»AOS a/a (Maliyeti (AOS 11 Uluslararası Personel Uluslararası Uzun Danışman Alt topla 9 60, Ulusal BesİEk Mensupları! Alt toplat! 16 50,000 0! 4 19 BOLUM TOPLAMI! EKİPMAN i MALZEMELER! 41 Mahallen Tedarik Edilen! 100,000 0! Alt toplan! 100,000 0 so.ooo ,000 0! 0.5 5,000 0! 50, ,000 0! 0.5 5, ,000 0 i 3 10, ! i I ! , ,000 0 o: 1 1 t 42 ULUSLARARASI TEDARİK! Ekipnan Kaleni 1! Etaptan Kaleni 2 i ! Etaptan Kaleni 3! 25, Ekipnan Kaleni 4! S.000 0! Alt toplan! BOLUM TOPLAMI! S ! ,000 0! ,000 0! 372, ,000 0 t 1,000 o: ! 1,000 0! 90 IÛPLAH! 99 BBTÇE TOPLAMI! 610,000 0! ,000 0! ' 100 MASRAFA KATILIM! 101 Hûkunetin Katkı Payı! Hûkunetin Katkı Payı! ! Alt toplan! ! 109 BOLUM TOPLAMI! ısa BMKP Yerel Ofis Desteği! ! 199 Katkı Payı BfftP Des-! tek Toplanı! ! 999 BMKP Net Desteği! ! ,000 0! ! 50,000 0! ! 1,500 0! ! 51.S00 0! ; ! ! ' Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa.- 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı: MASRAFA KATILIN YARDIMLARINI KAPSAYAN KONSOLİDE BÜTÇE (BMKP nın Yalnız Dahili Kullanın içindir) Proje Nunarası : TUR/92/011/A/13/99 Proje unvanı : Erzincan Depreıi lyileştirme ve îmar Programına Yardıa Revizyon Kod'u : A Fonların Kaynağı : 13 ÖPK (özel Progran Kaynağı) Fonların AOS Kaynağı : Yok Yürütücü Kuruluş : Hûkünet Katkıda Toplaı Toplan Topiaı Topla» Bölül BL İzahat Bulunan $ $ $ $ ICO PROJE PERSONELİ 101 Ana Bütçe HÜKÜMET 109 Bölün Toplan HÜKÜMET 153 BMKP Yerel İd.Mas. HÜKÜMET 159 Bölül Toplam HÜKÜMET 199 MASRAFA KATILIM TOPLAMI i i! ! ! ! ! ı j « ! ! !!! ! 515,000! ! i Ödene Program Tarih Miktar / Katkıda Bulunan Katkı Payı Ekin Toplu Konut İdaresi Kart ,500 Toplu Konut İdaresi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

9 7 Şubat 1993 Sayı t RESMİ GAZETE Sayfa : 9. Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 : ödemeler, proje faaliyetlerinin öncesinde, en geç ödeme Programında belirtilen tarihlerde yapılacaktır. : BMKP Hesabına yapılacak Ödemeler için; Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara, Hesap No (proje numarası ve proje adı belirtilecektir) : Ödemenin, ödeme tarihindeki geçerli kur üzerinden muhtemelen TL olarak yapılması, BMKP ile bu hususta anlaşmaya varılmasından sonra ve BMKP nın bu TL nı kullanabilme kapasitesine bağlı olarak ve ödenen TL miktarı ile ödeme tarihini takip eden 6 aylık bir süre içindeki Türk Lirasının en düşük değeri üzerinden ödenecek miktar (TL nm 1 ABD dolarına tekabül eden en yüksek rakamı ile tanımlandığı veçhile) arasındaki farkın geri ödenmesi kaydıyla, kabul olunabilir. : Ödemenin mahalli para ile yapılması, BMKP nın Türk Lirasını kullanabilme kapasitesine bağlıdır. Kabulden önce UNDP Maliyesinden izin alınmalıdır. : BMKP nın yukarıdaki masrafa iştirak ödemesinin tamamını veya bir kısmını kabul edememesi halinde, bütçenin ona orantılı olarak azaltılması zorunlu olacaktır. GÖREV TANIMI ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ Toplu Konut İdaresi'nin Ankara'daki Proje Koordinasyon Birimi'nin Müdürü, "Ulusal Proje Koordinatörü" olarak atanmıştır. Ulusal Proje Koordinatörü: 1. Projeye atanan BMKP kadrosu ile yakın işbirliği içinde yıllık proje çalışma planlarını hazırlar ve onları ya doğrudan doğruya veya BMKP kanalıyla Yürütücü Kuruluş'a takdim eder; 2. Yıllık çalışma planında görünebilir değişiklikleri göstermek ve gerçekçi değişiklikleri ve bütçe revizyonlarını teklif etmek suretiyle, BMKP ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşu ile yakın teması sağlar; 3. Proje kanalıyla bulunup, işe alınacak danışmanların proje dökümanındaki hükümlere uyup uymadıklarını tespit ettikten sonra, onların görev tanımlarını BMKP na ve BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşuna takdim eder; 4. Yabancı veya yerli danışmanların çalışma yerlerinde uygun çalışma şartlarının sağlanmasını temin eder ve onların kendi görev tanımlarına uygun olarak çalıştıklarından emin olur; 5. Proje başlangıcında, periyodik gelişme raporu ve diğer raporlar/dahili değerlendirme raporları ve taslak sonuç raporu ilgili rapor verme programını tespit eder ve bu raporları BMKP ile BM nin ilgili Yürütücü Kuruluşuna takdim eder. Ek I EK II SBAA'YA TARAF OLMAYAN ÜLKELER İÇİN STANDART HUKUKİ METÎN İşbu Proje Dokümanı, Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1965 tarihinde Teknik Yardımla ilgili olarak imzalanan Tadil Edilmiş Standart Anlaşma'nın inter alia hukuki çerçevesi içinde uygulanacaktır, özellikle, Hükümete, Haklar ve Muafiyetler Konvansiyonunun hükümlerini uygulama vecibesini koyan V. Madde, 1. paragraf hükümlerinin, bu proje uyarınca ifa olunan teknik yardıma mutatis mutandis olarak uygulanacağı kabul edilmektedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : UNITED NATION'S DEVELOPMENT PROGRAMME Project of the Government of Turkey- Project Document N'lımber and Title: Duration Project Site ACC/UN'DP Sector and Subsector Executing Agent: TUR/92/01l/A/13/99 - Assistance to Erzincan Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Programme 3 years Ankara and Erzincan Humanitarian aid and Relief 2320 Disaster Relief, Preparedness and Prevention Housing Development Administration UNDP and cost-sharing financing UNDP/ SPR :. USS 60,000 Cost-sharing Government: USS 550,000 UNDP & cost-sharing. Total: US$ 610,000 Administrative and operational Services UNDP SPR subline USS 0 Other US$ 0 Government Sector and Subsector: Disaster Rehabilitation and Reconstruction Estimated Starting Date: September 1992 Government Inputs : N.A. Brief Description: The project aims to assist the Earthquake rehabilitation and reconstruction programmes to b.e undertaken by the Housing Development Authority's Project Implementation Units in Ankara and Erzincan through National and International expertise and the procurement of the necessary equipment and vehicles On behalf of The Government Executing Agent UNDP Signature Date Name/Title 16 December 1992 Sumru Noyan, Director Department of International Economic Organizations 17 Arahk 1992 Yiğit Gülöksüz, Başkan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 17 December 1992 Edmund i. Cain Resident Representative Exclusive of Support Costs Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 7 Şubat 1993 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa :» A. CONTEXT 1. Description of the Sub-sector Turkey is one of the countries subjected to natural disasters resulting in great losses of life and property. It is estimated that the annual economic loss due to natural disasters amounts to approximately 1.01 percent of the annual gross national product. The earthquake experienced by Turkey on 13 March 1992 caused extensive damage to Erzincan city and its surrounding area in northeast Turkey. The tremor had a magnitude of 6.8 on the Richter scale. The central business district, public buildings, schools and housing were severely damaged. 541 people died, a total of 3850 were injured, and more than 6,500 houses were destroyed. In response to the earthquake, the Government of Turkey requested assistance from the World Bank for a loan of U6 $ 285 million to support a total rehabilitation and reconstruction programme, estimated at the cost of at US$ 650 million. The Government has authorized the Housing Development Administration for the rehabilitation and reconstruction programme of Erzincan area which has been severely damaged after the recent earthquake. The Housing Development Administration (HDA), who is implementing the World Bank project on behalf of the Government also requested assistance from UNDP in the form of technical assistance to support the construction effort. Because the Erzincan Area is in one of Turkey's highest seismic regions special attention will be placed on adapting design and construction techniques to the environment. Close communication with the community and rural leadership is to be sought in determining designs for low cost housing, and protection of livestock. NGO s are being identified to communicate with local communities and provide feedback to the design. This effort will be further strengthened by using NGOs as well as international and national experts. The reason for undertaking this project is to provide assistance to HDA to recruit international and national experts and procurement of equipment in order to assist the HDA in the establishment and operation of the two Project Implementation Units (PlUs)in Ankara and Erzincan. 2. Host Country Strategy In 1959 the law no 7269 on "Assistance to be provided and precautions to be taken due to natural disasters" was enacted. Later, both the definition of the law and disasters was expanded to set up principles of assistance in the construction phase. Although all cost of recovery activities are subject to Disaster Law No. 7269, the Government has authorizing the of HDA as the implementing agency for this project and given it the coordination role for all other ministries and responsible agencies. YO'-'aır.'. ÏJare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : Some of the requirements of the law are : - to set earthquake resistant design codes and to ensure their compulsory implementation, - to define technical operation to be carried out in post-disaster phase Most recently the Government has enacted a new law giving several privileges as well as tax exemptions with regard to implementation of activities related to Erzincan Disaster Relief Programme. Adequate budget has been proposed by the to Government to ensure the continuation of the project staff for the duration of the reconstruction programme. 3. Prior or ongoing Assistance The World Bank is financing part of the rehabilitation and reconstruction programme with a project of US$285 million. UNDP is currently financing a regional project on Mediterranean Seismic Risk Reduction Network, which includes Turkey as a case study. 4. Institutional Framework for Subsector The project will be executed by the Housing Development Administration's Project Implementation Units (PIUs) in Ankara and Erzincan. HDA is a Government authority established to oversee the design, construction, and financing of large scale housing projects in Turkey. The PIUs are staffed by qualified professionals and have been provided with adequate office space and other support equipment, office equipment, vehicles. The Government is directly supporting the establishment and cost of running the PIUs which are estimated to cost about US$ 1.5 million per year. B. PROJECT JUSTIFICATION 1. Problems to be addressed; the present situation Turkey has been seismically very active between 1903 and 19&0. There were 48 major destructive earthquakes between that period. Since 1990 average number of deaths caused by earthquakes has been 800, average annual number of injuries were 1,400; and collapsed or heavily damaged buildings average 4,700 annually. In 1939, a 7.9 magnitude earthquake in Erzincan caused 32,000 casualties. In 1983 a 5.5 magnitude tremor caused no casualties but the damage to buildings was heavy. Some of the buildings that collapsed in the recent event had been damaged in In response to the recent Erzincan earthquake, the Government of Turkey with the assistance from the World Bank has identified an Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Programme with an estimated total cost of US$650 million. To expedite execution of the programme, the implementation responsibility for the construction components has been allotted as follows under the overall coordination of a State Minister: (i) HDA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 7 Subat 1993 Sayi : RESMl GAZETE Sayfa : 13 will be responsible tor the reconstruction and repair of cooperative and government housing units, hospitals, cattle barns, stores and infrastructure through a World Ba*iX loan of US$ 285 million (ii) Ministry of Public Works and Settlement will undertake primarily the reconstruction of single-family units, schools and semi damaged public buildings. The other smaller components of the work will be carried out by the government and the local community. In order to cope with the disaster, the Government formulated a three-stage strategy which began with rescue and relief operation immediately after the earthquake. Temporary renovation began soon after the relief started and rehabi1itation and reconstruction is the last stage which will be executed as outlined above. The World Bank project will finance demolition, reconstruction, rehabilitation and repair activities in the urban and rural areas including (a) cooperative and government housing, hospitals, office and shop buildings, cattle barns and stores and key structure; (b) procurement of critical commodities including livestock; and (c) training and studies to reduce earthquake vulnerability. The purpose of the UNDP assistance is to provide resources for the recruitment of international and national staff procurement of equipment, training of constructors and to assist in the establishment and operation of the two Project Implementation Units in Ankara and Erzincan. The recruited experts for the PIUs will work on specific tasks, such as preparation of bidding documents and protocol drafts which are to be signed between the HDA and the relevant agencies, recommendations for loss reduction schemes that will have positiva impact on the timing of the construction programme and on the assessment of critical areas of loss reduction. 2- Expected End of Project Situation At the end of the project the HDA will have the capacity to deal more effectively in emergency preparedness; earthquake insurance schemes; assessment of urban vulnerability; loss reduction schemes and acceptable bidding documents for civil works, goods and equipment. 3. Target Beneficiaries The target beneficiaries of the project are the urban and rural citizens of Erzincan. These include school age children, rural poor and homeless. «. Project Strategy and Implementation Arrangements The project is basically a disaster rehabilitation and reconstruction project to enhance the capacity of HDA to carry out this task more effectively. YUriitme ve tclare BôlûmQ Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : The project will assist the HDA in the execution of the World Bank loan of 1{S$285 million through the recruited experts for the PIVe who will work on specific tasks, such as preparation of bidding documents, recommendations for loss reduction schemes that will have positive impact on the timing of the construction programme and on the assessment of critical areas of loss reduction. S. Reasons for Assistance from UNDP Assistance has been requested from UNDP to support the World Bank project in (i) development of acceptable bidding documents for the civil works, goods and equipment, and (ii) preparation of training programmes for the construction industry in construction techniques suitable for seismic active regions, (iii) and procurement of vehicles and special equipment, software and technical literature for the use of PIUs and (iv) provide consultants for specific issues during the execution of the programme. «Special considerations The project is directly connected to disaster-related activities. The project will assist the HDA to enhance its capacity in disaster related reconstruction and rehabilitation activities. 7. Coordination Arrangements The project coordination will be arranged by the HDA, WB and UNDP in the context of the efforts to finalize the reconstruction work as soon as possible. 8. Counterpart Support Capacity The counterpart staff require for the execution of the project will be designated by the HDA both in Ankara and Erzincan. Support facilities such as secretarial assistance and other logistical materials will be made available to the project if required. C. DEVELOPMENT OBJECTIVE The development objective of the project is to assist the Housing Development Administration in the management and implementation of the reconstruction and rehabilitation programme in the areas affected by the Erzinzan earthquake. D. IMMEDIATE OBJECTIVES. OUTPUTS AND ACTIVITIES To assist the HDA in the preparation of the bidding documents for the reconstruction and rehabilitation programme. OUtpu* i,\ Enhanced technical and managerial capacity of HDA and the implementing units of Project Coordination Unit and Erzincan Management Unit Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 14

15 7 Subat 1993 Sayi : RESMI GAZETE Sayfa : 15 activity for Output l-.l Recruitment of International and local consultants and procurement of equipment. Trnmartobjective 2 To assist the HDA in the establishment of PIUs. Output 2.1 Enhanced performance capability of PIU offices. Activities for output 2.1 and Recruitment of International and National Consultants Procurement of equipment to be used in land use survey Procurement of equipment to increase the mobility of the HDA and to enable HDA to complete the reconstruction process as early as possible. Immediate Ob-iactive 3 Training contractors in earthquake resistant building standards and codes. Output 3.1 Enhanced technical capacity of constructors in construction techniques and selection of material for disaster prone areas. Activities for Output 3.1 E. INPPTS Recruitment of International and National Consultants Preparation of in service training for the constructors. 1. Government Inputs The HDA will assign necessary staff both in Ankara and Erzincan to implement the project and will arrange for all logistics necessary for the implementation of the project tasks. HDA will also assign a national project coordinator who will be proficient in English and qualified in the overall operation of the HDA. The job description of the National Project Coordinator is attached as Annex.I Government Cost Sharing The HDA will contribute to the project's operation as outlined in the budget the equivalent of US$ 566,500, which will be transferred to the project from the WB loan of US$ 285 million. Yilrliime ve Idare Bolilmil Sayfa :" 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : PNPP inputs OB $ a) Personnel International consultants (4 1/5) 60,000 National Consultants (16) b) Equipment Vehicles 350,000 Computers 100,000 Computer software 20,000 Measuring and Surveying Equipment 25,000 Books and Documents 5,000 T o t a l 6X0,000 More than 50% of the amount will be utilized for the procurement of equipment, in order to provide the necessary material infrastructure for the efficient operation of the PIUs. Procurement of these goods through the project will also ensure the adequate quality of the equipment and the.expeditious delivery needed to meet the programme deadlines. Upon delivery the title to the ownership of the equipment be passed on to the Government. will P. RISKS The PIUs will have to coordinate and carry out a large number of reconstruction activities simultaneously. Failure to do this will result in loss of time and coordination adding to the overall cost of the reconstruction programme. This risk will be minimized by supplementing the PIUs with national and international experts and assisting in the procurement of equipment and vehicles through the UNDP project. The World Bank will also assist in the identification and timely recruitment of qualified experts. The success of the project will also depend on the integration and support of the experts into the PIUs. successful H. PROJECT REVIEWS, REPORTING AND fyalqanqh The project will be reviewed by the HDA, WB and UNDP on a regular basis in accordance with UNDP rules. I. LEGAL CONTEXT The project document shall be the instrument envisaged in the Supplemental Provisions to the Project Document, attached hereto. The host country executing agency shall for the purpose of the Supplemental Provisions to the Project Document, refer to the Government co-operating agency described in the Supplemental Provision. The following types of revisions may be made to this project document with the signature of the UNDP Resident Representative only, provided he or she is assured that the other signatories of the project document have no objections to the proposed changes: YQrutme ve tdare rwlumii Say fa : 16

17 7 Şubat 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 a) Revisions, in or addition of, any of the annexes of the project document (with the exception of the Standard Legal Text for non-sbaa countries which may not be altered and the agreement to which is a pre-condition for UNDP assistance). b) Revisions which do not involve significant changes in the immediate objectives, outputs or activities of the project, but are caused by the rearrangement of inputs already agreed to or by cost increases due to inflation; and c) Mandatory annual revisions which rephase the delivery of agreed project inputs or increased expert or other costs due to inflation or take into account agency expenditure flexibility. (in US Doll.M)»ri ;cl tutte- IIHt;/tli;i/1)/)l >!t\<ct li 11«: luulute u (IIIICM!»i»quue Ithili h HI i»n am lecinurjchm Pietrint I(IIIIO» cut: 1 iwct )l (sum- ij '.II 40S jouiee of Funds- k.i. iieculmo,»jt«l; p«l ud^eı 10S Cap İme '.ine Oeıcrıphert F*re*ı4er Protect lotll ( ) 1 Oil lig; Yeif t 1191 l/t 1 CJII 1 10S ' / Ye» 2 11») 1 Cm 1 US >eıı Cali 1 İÛS it PIOJECI PEISOMEI 11 lııınıiıtnal Peııanıel 11.m lamuıimal EıprrI 11.Sı Camul ii»ı Suılıfel : 9 9 Sİ,«10 so.ooo , ,991 9 ( , ,000 5, : 17 iıaııgiml PrefeıııoBals Sntlıtıl S»,00«SO, , , ,991 21, ,999 10,090 0 : 9 1i CoifMMI lalıl 5 no,«<ıo 9 12 (2, ,5 31, ,999 J ' «t nuımmtsumies 41 Ucıl PrttBfeıeıı <ı.» sunini 190,101 1)1,lit , laleeuiloml M O C U E K M E(UIHΫI II» Eomptcat lltı EqmpuBt II» 1 '42.K EüUipıt»! İt» Scbuııt 41 (MitKM litil «, M0 29,11«2s.ni S, ,901 SN,( «159,019 29, ,999 m,m : 1 25,000 2,909 27,000 27, ,099 1,000 1,190 ( : lodael Itlıl il), ,909 9 (0, , cesı-snume 111 Semnıeıl C Sîıııiitnl c-5 1(1.99 Sıklplll 191 CMpeaeal Tılli in usır FO s»pnn ı» cs<vw supptfi um S ,5(0 SÜ.SJO 9 t 9 C 599, ,991 15,99«515,000 : 9 : t i - 59,000 50, M 51,59» 9 9 Q e : 199»et tw culrıbmıtn 40, ,999 t : 19,000 «K. 0 ı 1 1 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : Pt»iect dumer: TUB/92/011/A/13/39 Consolidate Uw.\ U w i M Cost->tianng Contributions (For Inurnal uw Use Oniy) Project Title: Assistance to Erzmcan Earthquake Rehabilitation and leconstruction Program tension Code: A Source of Funds: 13 SPD AOS Source of Funds: H.A. Executing Agent: 67! Total Total Total Total Coaponeot IL Description Donor t < J < 100 PROJECT PEBSOMSEL : 101 Iain Budget GOVT : 109 Ceapontni Total GOVT : ISt USOP Field AdiU. Costs. GOVT : 159 Coaponent Total E0VT : 199 Total Cost-Sharing : 550, ,000 50, , , ,000 IS,500 15,000. 1,500 ie,5oo 15,900 1, , , Payuent Schedule Date Asounl/Canlributor C-S Oct ,901) ADA larch 19%2 51,500 DDI Note 1 : Piyment are aue in advance of project activities and not later that the dates given in the Payment Scheduled. Note 2 : For deposit into UNDP Account: Garanti Bankasi, Yenişehir Branch, Ankara, Account No (indicating projct number and title). Note 3 : Possible payment in TL will be acceptable only after agreement with UNDP at exchange rates prevailing at the date of payment and dependent upon the capacity of UNDP to utilize TL and on the condition that the difference between the TL amount paid and the amount payable at the lowest value of the Turkish Lira <as defined by the greatest number of TL's equivalent to 1 US $) prevailing during a 6-month period after the date of payment, will be reimbursed. Note 4 : Payment in local currency is dependent upon UNDP's ability to use Turkish Liras. Clearance must be obtained from UNDP Treasury prior to acceptance. Note 5 : In the event that UNDP is unable to accept part or whole of the above cost-sharing payment, the budget will have to be reduced accordingly. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 7 Şubat 1993 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Annex I JOB DESCRIPTION NATIONAL PROJECT COORDINATOR The Director of the Project Coordination Unit of HDA in Ankara has been appointed as the "National Project Coordinator". The National Project Coordinator: 1. prepares annual project workplans in close cooperation with UNDP staff assigned to the project and submits them to the Executing Agency direct of through UNDP; 2. maintains close contacts with UNDP and the UN Executing Agency concerned, indicating foreseeable changes in the annual workplan and proposing realistic amendments and budget revisions; 3. submits to UNDP and the UN Executing Agency concerned job descriptions of consultants to be recrulited through the project, after screening whether they conform with the provisions of the project document; 4. ensures that suitable working conditions are maintained at the duty station of foreign or local consultants and that they perform in accordance with their job descriptions; 5. at the start of the project, establishes the reporting schedule for progress and other reports/internal evaluation reports and draft agency terminal report, and submits them to UNDP and the concerned UN Executing Agency. Annex II STANDARD LEGAL TEXT FOR NON-SBAA COUNTRIES This Project Document shall be implemented within the legal framework of inter-alia the Revised Standard Agreement concerning Technical Assistance between the Government of Turkey and the United Nations Development Programme signed by the parties on 21 October In particular, the provisions of Article V, paragraph 1, obligating the Government to apply the provisions of the Convention of Privileges and Immunities shall be deemed to apply mutatis mutandis to technical assistance carried out in accordance with this project. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 2 Şubat 1993 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATİNA Savunma Sanayii ile ilgili konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Şubat 1993 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Milli Savunma Bakam Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet SEZGİN'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 2 Şubat BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 2 Şubat 1993 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Savunma Sanayii ile ilgili konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Şubat 1993 tarihinde Pakistan'a gidecek olan Milli Savunma Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet SEZGİN'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 7 Şubat 1993 Sayı : Çevre Bakanlığından : Yönetmelikler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecekkamuveya özel sektöre ait kurum, kuruluş ve isletmelerin yatırım kararlarının çevre üzerinde yapabilecekleri tüm etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi, tesbit edilen olumsuz etkilerin önlemesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik esasların düzenlemesidir. Kapsam Hadde 2- Bu Yönetmelik, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak teknik ve idari esaslar ile bu esaslara göre hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirilesi Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi Ön Araştırma Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosunun hangi tip faaliyetler ve hangi yöreler için isteneceğini, içereceği hususları, inceleme ve değerlendirmede uyulacak esasları, izleme-denetlemede yetkili mercileri ve İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun çalışma usulleri ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi Ön Araştırma Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosunu hazırlayacak kurum ve kuruluşların belirlemesi ile ilgili hususları kapsar. Hukuki Dayanak Hadde 3- Bu yönetmelik 2672 sayılı Çevre Kanunu'nun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: Çevre Bakanlığı'nı, Taşra Teşkilatı: Çevre Bakanlığının Taşra Teşkilatı'nı, Çevre: Canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortam olup; bu ortamdaki hava, su, toprak gibi tabii çevrenin fiziksel unsurlarını, üreticiler (bitkiler), tüketiciler (hayvanlar), ayrıştırıcılar (bakteri ve mantarlar) gibi biyolojik unsurlarını, insanların tabii, beşeri, parasal ve maddesel kaynakları kullanım ve işletmelerinden doğan ekonomik çevre unsurlarını, insan topluluklarının demografik yapısı, barınma, sağlık, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını temin biçimleri ile tarihi ve kültürel değerlerin oluşturduğu sosyal çevre unsurlarını, Etki: Planlanan bir faaliyetin; hazırlanması, inşaat ve işletme sürecinde ya da işletmenin faaliyetinin sona ermesi halinde, fiziksel, biyolojik, sosyal ve ekonomik çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı olarak, olumlu veya olumsuz yönde ortaya çıkması muhtemel değişiklikleri. Önemli Etki: Planlanan bir faaliyetin çevreye olabilecek olumsuz etkisinin, o faaliyetin özellikleri ya da yer aldığı çevrenin etkilere karşı hassasiyeti nedeniyle ilgili mevzuata ve/veya bilimsel esaslara göre kabul edilebilir olarak belirlenen sınır değerlerin dışında almasını. Çevresel Etki Değerlendirmesi: Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin tesbit edilerek değerlendirilmesinde ve faaliyetlerin uygulamada izlenmesi-denetlenmesinde sürdürülecek çalışmaları, (Bu yönetmelikte "Çevresel Etki Değerlendirmesi" yerine "ÇED" kısaltması kullanılmıştır.) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Estimated Cost (Euro) Preperation BD/RFP date Date/Proposal Submission Conctract signed date packages

Estimated Cost (Euro) Preperation BD/RFP date Date/Proposal Submission Conctract signed date packages losure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 6 7 8 9 0 Preperation BD/RFP Date/Proposal Submission Conctract signed Date Total BF NBF(Meski 0%)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

W(S&I) 1 ICB önce - prior Ekim/October 2010 Haziran/June 2011 Ekim / October 2011 Mart /March 2013*

W(S&I) 1 ICB önce - prior Ekim/October 2010 Haziran/June 2011 Ekim / October 2011 Mart /March 2013* Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MUNICIPAL SERVICES PROJECT-MESKI PROCUREMENT PLAN (th Revision, September, 0) / BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ MESKI SATINALMA PLANI (. Revizyon -

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli ÇED HİZMETLERİ Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİYLE TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ VE PROJELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 8 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30032 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 Konu: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ NDE (SIRA NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı