Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir"

Transkript

1 SENKRON MAKİNALAR

2 Senkron Makinalar Senkron generatörler ve alternatörler buhar, gaz, veya hidrolik türbinlerden sağlanan mekanik gücü alternatif akım (AA) elektrik gücüne çevirmek için kullanılır. Senkron generatörler günlük hayatımızda tüketilen elektrik enerjisinin temel kaynağıdırlar. Büyük AA güç şebekeleri hemen de tamamen senkron generatörler üzerine dayanmaktadır. Senkron motorlar, asenkron (indüksiyon) motorlar (asenkron motorlar küçük güçlerde daha ucuzdur) ile kıyaslandığında büyük ünitelerde tesis edilir ve sabit hızlı endüstriyel sürücülerde kullanılır. 2

3 Yapı Bir senkron generatörün ana parçaları: Rotor DA uyartım sargısı Stator 3-faz sargıları, AA emk i stator sargılarında üretilir Senkron makinanın aktif kısımlarının soğutulması makinanın bütün fiziksel boyut ve yapı tasarımını etkiler 3

4 SENKRON GENERATÖRLER Tipleri Silindirik (yuvarlak) -rotorlu senkron makina Çıkıntılı-kutuplu senkron makina a Endüvi a b' b' c' c' c c b Hava aralığı b a' (a) Silindirik kutuplu endüktör Çıkık kutuplu endüktör a' (b) Silindirik ve çıkıntılı- kutuplu rotor yapısı. 4

5 Çıkıntılı-Kutuplu Senkron Generatör 1. Çoğu hidrolik türbinler düşük hızda (50-300d/d) dönmek zorundadırlar. 2. Rotor üzerinde çok sayıda kutup gerektirir. d-ekseni D 10 m N Düzgün olmayan havaaralığı q-ekseni S S Türbin Hidro (su) N Hidrogeneratör 5

6 Çıkıntılı-Kutuplu Senkron Generatör Stator 6

7 Silindirik-Kutuplu Senkron Generatör Türbin D 1 m Buhar L 10 m d-ekseni Stator sargısı Yüksek hız 3000 d/d 2-kutuplu 1500 d/d 4-kutuplu Doğrudan iletken soğutma (soğutucu olarak hidrojen veya su ) q-ekseni N Düzgün havaaralığı Stator Rotor sargısı Rotor Güç değeri 2000 MVA e kadar S Turbogeneratör 7

8 Silindirik-Kutuplu Senkron Generatör Stator Silindirik rotor 8

9 Çalışma prensibi Generatörün rotoru bir tahrik makinası (prime-mover) ile döndürülür. Dönen rotor sargısından geçen DA akımı makina içinde bir döner alan üretir. Döner alan generatörün stator sargılarında üç-faz gerilim üretir. 9

10 Elektrik Frekansı Üretilen elektrik frekansı sabitlenir veya senkron generatörün mekanik dönme hızına senkronize edilir: f e P n m 120 Burada; f e = elektrik frekansı, Hz P = kutup sayısı n m = rotorun mekanik hızı, d/d 10

11 Üretilen Gerilim Bir senkron generatörde üretilen gerilimin denklemi: E K c f f e Burada; f = makina içindeki akı (I f akımının bir fonksiyonu) f e = elektrik frekansı K c = senkron makina sabiti E Senkron generatörün doyum karakteristiği I f 11

12 Gerilim Regülasyonu (Voltage Regulation, VR) İki generatörü kıyaslamanın uygun bir yolu generatörlerin gerilim regülasyonunu kullanmaktır. Verilen bir yük, güç katsayısı ve anma hızında bir senkron generatörün VR denklemi: Enl V fl % VR 100 V fl Burada; V fl tam-yük uç gerilimi, E nl (E f ye eşittir) yüksüz uç gerilimi (iç gerilim), anma hızında, uyartım akımı değiştirilmeksizin yükün kaldırıldığı durum Geri güç katsayısında, VR oldukça pozitiftir. Birim güç katsayısında, VR küçük pozitiftir. İleri güç katsayısında, VR negatiftir. 12

13 Eşdeğer Devre_1 + jx jx l R a generatör E f V t I a R a I a j I a ( X X l ) + E f E res I a motor V t E V I R I j( X X ) f t a a a l Silindirik rotorlu bir senkron makinanın eşdeğer devresi Bir makinada üretilen iç gerilim E f genellikle generatör çıkış uçlarında görülen gerilim değildir. E f ile V t uç (çıkış) geriliminin aynı olduğu tek bir durum vardır, bu durumda makinanın stator (endüvi) sargılarında akım yoktur. 13

14 Eşdeğer Devre_2 E f ve V t arasında fark bulunmasının çeşitli nedenleri vardır: Stator (endüvi) sargılarından geçen akımın hava-aralığı manyetik alanını bozması, endüvi reaksiyonu olarak bilinir. Endüvi sargılarının öz-endüktansları. Endüvi sargılarının direnci. Çıkıntılı-kutuplu rotor biçimlerinin etkisi. 14

15 Fazör Diyagramı f f f ar generatör E f V t I a R a I a j ( X X l ) f r E f ji a X E res ji a X s ji a X l f V t Ia R a I a Silindirik rotorlu senkron generatörün fazör diyagramı-geri güç katsayısı için Geri PF: V t < E f aşırı uyartılmış durum için İleri PF: V t > E f düşük uyartılmış durum için Power Factor, PF-güç katsayısı 15

16 Silindirik rotorlu senkron makinanın 3-faz eşdeğer devresi Üç-fazın gerilimleri ve akımları 120 o açı farklıdır, ancak diğer şekilde üç-faz birbiriyle özdeştir. + V t V L-L E f1 jx s R a + I a1 V L-L =3V t 16

17 Eşdeğer devre parametrelerinin deney verilerinden bulunması Senkron generatör için türetilen eşdeğer devre üç büyüklüğü içerir. Bu büyüklüklerin bulunması gerçek senkron generatörün davranışını tamamen belirlemek için gereklidir. Doyum karakteristiği : I f ve f arasındaki (ve böylece I f ve E f arasındaki) ilişki Senkron reaktans, X s Endüvi direnci, R a Yukarıdaki üç büyüklük, izleyen üç deney yapılarak bulunabilir: Açık-devre deneyi Kısa-devre deneyi DA deneyi 17

18 Açık-devre deneyi Çıkış uçları bütün yüklerden ayrılır ve uyartım akımı sıfıra ayarlanır. Generatör anma hızında döndürülür. Sonra, uyartım akımı yavaş yavaş kademeler halinde artırılır, deney boyunca her kademede uç gerilimi ölçülür. Bu bilgilerden bir generatörün açık devre karakteristiğini elde etmek mümkün olur, (I f ye karşı E f veya V t ). + I f A V da V V t 18

19 Kısa-devre deneyi Uyartım akımını sıfıra ayarlayınız ve generatörün çıkış uçlarını ampermetreler üzerinden kısa devre ediniz. Uyartım akımını artırırken endüvi akımını I sc kaydediniz. Uyartım akımı ile endüvi akımının değişim eğrisi kısa devre karakteristiği olarak adlandırılır. + I f A V da A I sc 19

20 DA deneyi DA deneyinin amacı endüvi direnci R a değerini belirlemektir. Ayarlı DA gerilim kaynağı statorun iki çıkış ucu arasına bağlanır. DA kaynağı stator akımı yaklaşık olarak anma değerini sağlayacak şekilde ayarlanır. Statorun iki çıkış ucu arasındaki direnç voltmetre ve ampermetreden okunan değerlerden bulunur. R DA V I DA DA Stator yıldız (Y)-bağlı ise, faz başına stator direnci: R Ra 2 DA Stator üçgen ()-bağlı ise, faz başına stator direnci: 3 R a R DA 2 20

21 Senkron reaktansın X s bulunması Belirli bir alan akımı I fa için iç gerilim E f (=V A ) açık devre deneyinden bulunabilir, kısa devre akımı I sc,a kısa devre deneyinden bulunabilir. Senkron reaktans X s izleyen denklemler ile elde edilebilir:. Z s, doymamış R 2 a X 2 s, doymamış V A E I sca f E f, V t (V) V anma Hava-aralığı hattı Açık devre deneyi,oc Kısa-devre deneyi,sc I sc (A) X Z R 2 2 s, doymamış s, doymamış a R a değeri DA deneyinden bilinir. X s,doymamış >>R a olduğundan V A I sc,b X E f s, doymamış I sca V I t, oc sca I sc, A I fa I fb I f (A) 21

22 Doyum durumunda X s V = V anma iken Z Z X R X 2 2 s, doymuş a s, doymuş s, doymuş V anma Z R 2 2 s, doymuş s, doymuş a I scb E f E f, V t (V) V anma V A Hava-aralığı hattı Açık devre deneyi,oc Kısa-devre deneyi,sc I sc (A) I sc,b I sc, A R a değeri DA deneyinden bilinir I fa I fb I f (A) jx s R a I a + E f V t =0 + I a V t =0 E f ji a X s I a R a Doyum durumundaki eşdeğer devre ve fazör diyagramı 22

23 Kısa-devre oranı, SCR Senkron generatörü tanımlamak için kullanılan diğer bir parametre de kısadevre oranıdır. Bir generatörün kısa-devre oranı (SCR); açık devrede anma gerilimi için gerekli uyartım akımının kısa devrede anma akımı için gerekli uyartım akımına oranıdır. Kısa devre oranı SCR, doymuş senkron reaktans per unit değeridir ve izleyen denklem ile hesaplanır: SCR I X I f _ V f _ Isc anma anma 1 s _ doymuş p. u. olarak E f veya V t (V) V anma Hava-aralığı hattı OCC SCC I sc (A) I sc,anma I f_v anma I f_isc anma I f (A) 23

24 Örnek 1 200kVA, 480V, 60Hz, 4-kutup, Y-bağlı senkron generatörün 5A anma uyartım akımıyla deneyi yapılmış ve izleyen veriler alınmıştır. a) Açık-devre (OC) deneyinden Anma uyartım akımında, terminal (uç) gerilimi = 540V, b) Kısa-devre (SC) deneyinden anma uyartım akımında, hat akımı=300a, c) DA deneyinden 10V DA gerilimi iki çıkış ucuna uygulandığında, 25A akım ölçülmüştür. 1) Dönme hızını d/d olarak hesaplayınız. 2) Üretilen emk ile doymuş eşdeğer devre parametrelerini (endüvi direnci ve senkron reaktansı) hesaplayınız. 24

25 Örnek 1 için çözüm 1) f e = elektrik frekansı = Pn m /120 f e = 60Hz P = kutup sayısı = 4 n m = mekanik dönme hızı, d/d Bu durumda, n m = (120 x 60)/4 = 1800 d/d + E f j I a V t + 2) Açık-devre deneyinde, I a = 0 ve E f =V t E f = 540/1.732=311.8V (Makina Y-bağlı olduğundan) Kısa-devre deneyinde, çıkış uçları kısa devredir, V t = 0 E f = I a Z s veya Z s = E f /I a =311.8/300=1.04ohm DA deneyinde, R a =V DA /(2I DA ) = 10/(2X25) = 0.2 ohm Synchronous empedans ve reactance, Z R X 2 2 s, doymuş a s, doymuş X s , doymuş Zs, doymuş Ra ohm 25

26 Problem 1 480V, 60Hz, Y-bağlı senkron generatör, 1.04ohm senkron reaktansa ve ihmal edilebilir bir endüvi direncine sahiptir ve tek olarak çalışmaktadır. Anma uyartım akımında ve açık devre durumunda çıkış gerilimi 480V olmaktadır. 1. Gerilim regülasyonunu; a) Güç katsayısı 0.8 geri ve yük akımı 100A iken b) Güç katsayısı 0.8 ileri ve yük akımı 100A iken c) Güç katsayısı 1.0 ve yük akımı 100A iken hesaplayınız. 2. Her bir durumda üretilen aktif ve reaktif güçleri hesaplayınız. 3. Güç katsayısı 0.8 geri iken yük akımı 50A seviyesine azaltılırsa, gerilim regülasyonu iyileşir mi, iyileşmez mi gösteriniz ve açıklayınız. 26

27 Senkron Generatörlerin Paralel Çalışması Generatörleri paralel çalıştırmanın ciddi avantajları vardır: Çok sayıdaki generatörler bir generatörden daha fazla yükü besleyebilirler. Çok sayıda generatöre sahip bir güç sisteminin güvenilirliği daha da artırılmış olur. Bir veya daha fazla generatörün devreden çıkarılmasına veya bakıma alınmasına fırsat verir. 27

28 Senkronizasyon Bir generatörü başka bir generatörle paralel bağlamadan önce, generatör senkronize edilmelidir. Bir generatörün senkronize olduğunu söyleyebilmek için izleyen bütün şartları yerine getirmesi gereklidir: İki generatörün; Hat gerilimlerinin etkin değerleri eşit olmalıdır. Aynı faz sırasına sahip olmalıdırlar. Her iki a-fazı da aynı faz açısına sahip olmalıdır. Paralel bağlanacak generatörün frekansı çalışmakta olan sistem (işletme) frekansına eşit olmalıdır. Generatör 1 Generatör 2 a b c a / b / c / Şalter Yük 28

29 Senkronizasyon Generatör Yük Güç sistemi X s1 E f1 Generatör X s2 E f2 X sn E fn G Sonsuz bara V, f sabit X s eq = 0 29

30 Sonsuz bara kavramı Bir senkron generatör bir güç sistemine paralel bağlandığında, güç sistemi genellikle çok büyük olduğundan generatörün güç sistemi üzerindeki etkisi çok fazla olmayacaktır. Güç şebekeleri genellikle çok büyük güçlerde olduklarından bir generatörde olabilecek makul olmayan bir olayın bütün sonsuz bara kavramı içinde şebeke frekansı üzerinde gözlenebilir bir etkisi olmayacaktır. Bu görüş, bir sonsuz bara kavramı olarak idealleştirilmiştir. Bir sonsuz bara çok büyük bir güç sistemidir. Gerilim ve frekansı (kendisinden ne kadar gerçek veya reaktif güç çekildiğine veya verildiğine bakılmaksızın) değişmez. 30

31 Aktif ve reaktif güç-açı karakteristikleri P m P e, Q e Sonsuz baraya bağlı bir senkron generatör P > 0: generatör olarak çalışma P < 0: motor olarak çalışma Pozitif Q: Generatör olarak çalışma için endüktif VAr vermekte veya motor olarak çalışma için endüktif VAr çekmektedir Negatif Q: Generatör olarak çalışma için kapasitif VAr vermekte veya motor olarak çalışma için kapasitif VAr çekmektedir V t 31

32 Aktif ve reaktif güç-açı karakteristikleri P m P e, Q e V t Bir senkron generatör tarafından üretilen veya bir senkron motor tarafından tüketilen gerçek ve reaktif güç; çıkış (terminal) gerilimi V t, üretilen gerilim E f, senkron empedans Z s ve güç açısı veya tork açısı d terimleri ile açıklanabilir Şekil 8 e göre bir kabul uyarlamak uygundur. Bu kabul, aşırı uyartılmış bir generatör tarafından pozitif gerçek güç P ve pozitif reaktif güç Q üretimini tanımlar????? Referring to Fig. 8, it is convenient to adopt a convention that makes positive real power P and positive reactive power Q delivered by an overexcited generator. Generatör olarak çalışma, d açısının pozitif değerine karşılık gelirken motor olarak çalışma d açısının negatif değerine karşılık gelir. 32

33 Aktif ve reaktif güç-açı karakteristikleri Bir generatörün faz başına kompleks güç çıkışı VA olarak: S P jq _ * V t I a Burada: V t = Faz başına çıkış (terminal) gerilimi I * a = Faz başına endüvi akımının kompleks conjugate değeri Terminal gerilimi referans olarak alınırsa, _ V t V t j0 Uyartım gerilimi veya üretilen gerilim, _ E f E f cosd j sin d P m P e, Q e V t 33

34 S ve endüvi akımı, P Aktif ve reaktif güç-açı karakteristikleri _ jq V t _ I * a Vt E f sin d X s _ I a V t Vt E j f _ E f V jx E f s _ t E f t jx cosd V je sin d s Burada, X s faz başına senkron reaktanstır. cosd Vt je f sin d jx s cos d V X s 2 t f P Q P m P e, Q e V t 34

35 Aktif ve reaktif güç-açı karakteristikleri P V E t f X sind s Q V E t f cos d V X s 2 t P m P e, Q e V t Yukarıdaki aktif ve reaktif güç denklemleri silindirik-rotorlu senkron makinalar için (ihmal edilebilir endüvi direnciyle) iyi sonuç verir. Üç-faz generatörün toplam gücünü elde etmek için yukarıdaki denklemler (gerilimle faz gerilimi iken) 3 ile çarpılmalıdır. Gerilimler için hat değerleri kullanılır ise, bu denklemler üç-fazın toplam gücünü verirler. 35

36 Silindirik rotorlu senkron makinanın kararlı durum güç-açı veya tork-açı karakteristiği (ihmal edilebilir endüvi direncine göre) Gerçek güç veya tork Kopma torku-çıkış torku (generatör olarak) generator d p p/2 motor 0 p/2 p d Kopma torku (motor olarak) 36

37 Toplam üç-faz gücü: Kararlı-durum kararlılık sınırı P 3V E t X s f sin d Bu denklem, bir senkron generatör tarafından üretilen gücün V t ve E f. arasındaki d açısına bağlı olduğu görülür. Generatör maksimum gücü d=90 o iken sağlayabilir. P 3V E t X s f sin 90 o 1 Bu denklem ile gösterilen maksimum güç kararlı-durum kararlılık sınırı olarak adlandırılır. Türbine daha fazla buhar girmesine izin verilir ve bu sınır aşılmaya zorlanırsa, rotor hızı artar ve sonsuz bara ile senkronizasyon kaybedilir. Pratikte bu duruma asla ulaşılamaz, çünkü senkronizm kaybedilir kaybedilmez devre kesiciler açacaktır. Generatörün tekrar üzerine yük alması istenirse, senkronizasyon önce yeniden sağlanmalıdır. Normalde, gerçek generatörler asla kararlılık sınırına çok yaklaşmazlar. Gerçek makinalarda tam-yük tork açısı 15 o - 20 o dolayındadır. 37

38 Kopma-torku İki-kutuplu silindirik-rotorlu bir senkron motorun faz başına üretebildiği maksimum torku veya kopma torku: T max P max P 2p max m n s 60 n s motorun d/d olarak senkron hız iken P, Q P Q d Yük açısının bir fonksiyonu olarak aktif ve reaktif güç 38

39 Problem 2 208V, 45kVA, 0.8 ileri güç katsayısı, -bağlı, 50Hz senkron makina 1.04ohm senkron reaktans ve ihmal edilebilir endüvi direncine sahiptir ve 12kW, 0.8 ileri güç katsayılı bir yükü beslemektedir. Yük 20kW değerine yükseltilir ise, endüvi akımını, üretilen gerilimi ve güç katsayısını bulunuz. Diğer bütün kayıpları ihmal ediniz. 39

40 Örnek 5-2 (sayfa 291) 480V, 60Hz, -bağlı, 4-kutuplu senkron generatör aşağıda gösterilen açık-devre karakteristiğine sahiptir. Generatörün senkron reaktansı 0.1ohm, endüvi direnci 0.015ohmdur. Tam yükte, makine 0.8 geri güç katsayısında 1200A akım sağlamaktadır. Tam yük şartlarında, sürtünme ve rüzgar kayıpları 40kW, nüve kayıpları 30kW olup uyartım devresi kayıpları ihmal edilmiştir. a) Generatör hızı nedir? b) Yüksüz durumda, çıkış geriliminin 480V olması için ne kadar uyartım akımı sağlanmalıdır? c) Generatör yüke bağlanır ve yük 0.8 geri güç katsayısında 1200A akım çekerse, çıkış gerilimin 480V olarak tutabilmek için alan akımı ne olmalıdır? d) Generatör ne kadar güç sağlamaktadır? e) Tahrik makinası tarafından generatöre ne kadar güç sağlanmaktadır? f) Makinaların toplam verimi nedir? g) Generatör hattan aniden ayrılırsa, çıkış gerilimi ne kadar olur?

41 SENKRON MOTORLAR Motor P, Q Bir senkron motor bir senkron generatör gibi aynı fiziksel makinadır, sadece gerçek gücün yönünün tersine dönmesi dışında Senkron motorlar elektrik gücünü mekanik güce dönüştürmek için kullanılırlar Çoğu senkron motorların güçleri 150kW (200HP) - 15MW (20000HP) aralığındadır. Hız aralığı ise 150d/d-1800d/d dır. Sonuç olarak bu makinalar ağır endüstride kullanılırlar. Güç aralığının diğer ucunda ise ince ve küçük güçlü bir-fazlı senkron motorlar kontrol cihazlarında ve elektrik saatlerinde kullanıldığı görülür. V t 41

42 Çalışma prensibi Senkron motorun alan akımı bir kararlı-durum manyetik alanı B R üretir. Motorun stator sargılarına üç-faz gerilimleri uygulanır ve bunun sonucunda sargılardan üç-faz akımları geçer. Endüvi sargılarındaki bu üç-faz akımları düzgün bir döner manyetik alan B s üretir. Böylece, makina içinde iki farklı manyetik alan bulunur ve rotor alanı stator alanı ile aynı hizaya (hata) gelmeye çalışır (sanki iki mıknatıs parçasının birbirlerine yaklaştırıldığında aynı hizaya gelmeye çalışmaları gibi). Stator manyetik alanı döndüğü için rotor manyetik alanı (rotorun kendisi de) stator manyetik alanını yakalamaya ve aynı hizaya gelmeye çalışır. İki manyetik alan arasındaki açı büyürse (kesin maksimuma kadar), makinanın rotorunda üretilen tork da büyür. 42

43 Vektör Diyagramı Bir senkron motorun eşdeğer devresi bir senkron generatörün eşdeğer devresiyle tamamen aynıdır. Sadece endüvi akımının I a yönü tersine dönmüştür. Senkron makinalarda motor ve generatör olarak çalışma arasındaki temel farklılık ya manyetik alan diyagramında ya da fazör diyagramında görülebilir. Generatör olarak çalışmada; E f ileridir V t den ve B R geridir B net. den Motor olarak çalışmada; E f geridir V t den ve B R ileridir B net. den Motor durumunda endüklenen tork dönme yönündedir. Generatör durumunda endüklenen tork dönme yönüne zıt yöndedir. 43

44 Vektör Diyagramı I a B s V t d ji a X s sync d B net E f B R Aşırı uyartımlı senkron motor için fazör diyagramı (ileri PF ve V t < E f ) ve karşılık gelen manyetik alan diyagramı. V t d ji a X s I a E f Düşük uyartımlı senkron motor için fazör diyagramı (geri PF ve V t > E f ). 44

45 Senkron motor uygulamaları Senkron motorlar yaygın olarak büyük boyutlarda ve güçlerde kullanılırlar. Çünkü asenkron motorlar ile kıyaslandıklarında daha pahalıdır. Senkron makina kullanmanın temel avantajları şöyledir: Senkron makinanın alan akımı ayarlanarak güç katsayısı çok kolay kontrol edilebilir. Çalışma verimi çok yüksek ve hızı sabit. 500d/d hızdan daha düşük çalışma hızı ve 600kW güçten daha yüksek güç gerektiren uygulamalar için senkron motor asenkron motordan daha ucuzdur. Bu avantajlar dikkate alındığında, düşük hızda yüksek güç gerektiren yükleri sürmede senkron motorlar tercih edilirler. Örneğin; pistonlu pompalar ve kompresörler, kırıcılar, haddehane, kağıt-hamur öğütücüler vb. 45

46 Problem 5-22 (sayfa 343) 100-MVA, 12.5kV, 0.85 geri güç katsayısı, 50Hz, 2-kutup, Y-bağlı, senkron generatör 1.1p.u senkron reaktansa ve 0.012p.u endüvi direncine sahiptir. a) Senkron reaktans ve endüvi direcinin ohm olarak değerleri nedir? b) Anma şartlarında iç gerilimin E f genliği nedir? Bu şartlarda yük açısı d ne olur? c) Generatör kayıpları ihmal edilirse, generatör tam yüklü iken miline tahrik makinası tarafından uygulanması gereken tork ne olmalıdır? 46

47 Problem 5-23 (sayfa 343) Üç-faz, Y-bağlı senkron generatör anma değerleri 120MVA, 13.2kV, 0.8 geri güç katsayısı, 60 Hz. Senkron reaktansı 0.9 ohm ve endüvi direnci ihmal edilebilir. a) Anma yükünde gerilim regülasyonu ne olur? b) 60Hz çalışmadaki endüvi ve uyartım kayıpları aynı kalır ve generatör 50Hz frekansta çalıştırılır ise, gerilimi ve görünür gücü ne olur? c) 50Hz çalışmada gerilim regülasyonu ne olur? 47

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Açık Devre- Kısa Devre karakteristikleri Çıkık kutuplu makinalar, generatör ve motor çalışma, fazör diyagramları, güç ve döndürmemomenti a) Kısa Devre Deneyi Bağlantı şeması b) Açık

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORAT UARI II TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTİK MAKİNALAI LABOAT UAI II Öğretim Üyesi : Pro. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Senkron Makina Deneyleri Öğrencinin Adı Soyadı : Numarası :

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans

Elektrik Makinaları I. Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makinada endüvi (armatür) reaksiyonu, eşdeğer devre,senkron reaktans Stator sargıları açık devre şekilde, rotoru sabit hızla döndürülen bir senkron makinada sinüs

Detaylı

Elektrik Makinaları I

Elektrik Makinaları I Elektrik Makinaları I Yuvarlak rotorlu makina, fazör diyagramları, şebekeye paralel çalışma,reaktif-aktif güç ayarı,gerilim regülasyonu,motor çalışma Generatör çalışması için indüklenen gerilim E a, uç

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DEVRE VE KISA DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 324-04 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN AÇIK DERE E KISA DERE KARAKTERİSTİKERİ DENEY 4-04. AMAÇ: Senkron jeneratör olarak çalışan üç faz senkron makinanın

Detaylı

Öğrencinin Adı - Soyadı Numarası Grubu İmza DENEY NO 1 ÖN HAZIRLIK RAPORU DENEYİN ADI SERBEST UYARMALI D.A. GENERATÖRÜ KARAKTERİSTİKLERİ a) Boşta Çalışma Karakteristiği b) Dış karakteristik c) Ayar karakteristik

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY 324-06 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞEMİ E MOTOR OARAK ÇAIŞTIRIMASI DENEY 4-06. AMAÇ: Senkron jeneratörün kaynağa paralel senkronizasyonu

Detaylı

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05

ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİLİM REGÜLASYONU DENEY 324-05 ĐNÖNÜ ÜNĐERSĐTESĐ MÜHENDĐSĐK FAKÜTESĐ EEKTRĐK-EEKTRONĐK MÜH. BÖ. ÜÇ-FAZ SENKRON JENERATÖRÜN GERİİM REGÜASYONU DENEY 4-05. AMAÇ: Rezistif, kapasitif, ve indüktif yüklemenin -faz senkron jeneratörün gerilim

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) 1) Etiketinde 4,5 kw ve Y 380V 5A 0V 8,7A yazan üç fazlı bir asenkron motorun, fazlar arası

Detaylı

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER

Yüksek Gerilim Tekniği İÇ AŞIRI GERİLİMLER İÇ AŞIRI GERİLİMLER n Sistemin kendi iç yapısındaki değişikliklerden kaynaklanır. n U < 220 kv : Dış aşırı gerilimler n U > 220kV : İç aşırı gerilimler enerji sistemi açısından önem taşırlar. 1. Senkron

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir.

Detaylı

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI 3. Bölüm: Asenkron Motorlar Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 3.1. Asenkron Makinelere Giriş Düşük ve orta güç aralığında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir. Yapısal olarak çeşitli çalışma koşullarında

Detaylı

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR

22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR 22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR KONULAR 1. YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 2. YOL VERME YÖNTEMLERİ 3. KULLANILDIĞI YERLER Herhangi bir yükü beslemekte olan ve birbirine paralel bağlanan iki altematörden birsinin

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA ÜÇ FAZLI DEVRELER

ALTERNATİF AKIMDA ÜÇ FAZLI DEVRELER 1 ÜÇ FAZLI DEVRELER ALTERNATİF AKIMDA ÜÇ FAZLI DEVRELER Alternatif Akımda Üç Fazlı Devreler Büyük değerlerdeki gücün üretimi, iletim ve dağıtımı üç fazlı sistemlerle gerçekleştirilir. Üç fazlı sistemin

Detaylı

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

GENETEK. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi. Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. GENETEK Güç, Enerji, Elektrik Sistemleri Özel Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Güç Sistemlerinde Kısa Devre Analizi Eğitimi Yeniköy Merkez Mh. KOÜ Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele/KOCAELİ

Detaylı

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR Sinüsoidal Gerilim ve Akım 65 2.7. ALŞTRMALAR Soru 2.1 : 4 kutuplu bir generatörde rotor (hareketli kısım) 3000 devir/dk ile döndüğüne göre, üretilen gerilimin frekansını bulunuz. (Cevap : f=100hz) Soru

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Deney No:1 1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Yabancı uyartımlı generatör (YUG) özelliklerinin

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Deney No:2 1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI I Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Güngör BAL Deneyin Adı : Şönt generatör özelliklerinin elde edilmesi

Detaylı

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları

Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları İkincisinde ise; stator düşük devir kutup sayısına göre sarılır ve her faz bobinleri 2 gruba bölünerek düşük devirde seri- üçgen olarak bağlanır. Yüksek devirde ise paralel- yıldız olarak bağlanır. Bu

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

Üç Fazlı Sistemler ALIŞTIRMALAR

Üç Fazlı Sistemler ALIŞTIRMALAR Üç Fazlı istemler 477 11.10. ALŞMALA oru 11.1: Üç fazlı yıldız bağlı dengeli bir yükün faz-nötr gerilimi 150V dur. Yükün hat (=fazlar arası) gerilimini bulunuz. (Cevap : Hat 260V) oru 11.2: Üç fazlı üçgen

Detaylı

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Dönen Elektrik Makinaları nın önemli bir grubunu oluştururlar. (Üretilen en büyük güç ve gövde büyüklüğüne sahip dönen makinalardır) Generatör (Alternatör) olarak

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05 EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 293 3. BASKI ÖNSÖZ Bu kitap, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimi ders programında verilen

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre elemanları) doğruakım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar.

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

3. ELEKTRİK MOTORLARI

3. ELEKTRİK MOTORLARI 3. ELEKTRİK MOTORLARI Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinalardır. Her elektrik motoru biri sabit (Stator, Endüktör) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor, Endüvi) iki ana parçadan oluşur.

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ

Detaylı

Asenkron Makineler (2/3)

Asenkron Makineler (2/3) Asenkron Makineler (2/3) 1) Asenkron motorun çalışma prensibi Yanıt 1: (8. Hafta web sayfası ilk animasyonu dikkatle inceleyiniz) Statora 120 derecelik aralıklarla konuşlandırılmış 3 faz sargılarına, 3

Detaylı

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 4 DC ŞÖNT ve SERİ MOTORUN YÜKLEME KARAKTERİSTİKLERİ 1. Temel Teori (Şönt Uyarmalı Motor) DC şönt motorlar hızdaki iyi kararlılıkları dolayısıyla yaygın kullanılan motorlardır. Bu motor tipi seri

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ EEKTİK DEEEİ-2 ABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ATENATİF AKIM ATINDA DEE ANAİİ Amaç: Alternatif akım altında seri devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi Gerekli Ekipmanlar: Güç Kaynağı, Ampermetre, oltmetre,

Detaylı

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER BÖÜM 3 ATENATİF AKMDA SEİ DEVEE 3.1 - (DİENÇ - BOBİN SEİ BAĞANMAS 3. - (DİENÇ - KONDANSATÖÜN SEİ BAĞANMAS 3.3 -- (DİENÇ-BOBİN - KONDANSATÖ SEİ BAĞANMAS 3.4 -- SEİ DEVESİNDE GÜÇ 77 ATENATİF AKM DEVE ANAİİ

Detaylı

6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI

6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI 6. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNALARININ DEVREYE BAĞLANTI ŞEMALARI KONULAR 1. Doğru Akım Jeneratörleri (Dinamolar) 2. Doğru Akım Jeneratörlerinin Paralel Bağlanması 3. Doğru Akım Motorları GİRİŞ Bir iletkende

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR

DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR 1 DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR Doğru Akım Makinelerinde Kayıplar Doğru akım makinelerinde kayıplar üç grupta toplanır. Mekanik kayıplar, Manyetik kayıplar, Bakır kayıplar. Bu üç grup kayıptan başka

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 1 ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ Elektrik gücü bir elektrik devresi ile transfer edilen yada dönüştürülen elektrik enerjisinin oranıdır. Gücün SI birimi Watt (W) tır. Doğru akım devrelerinde elektrik gücü Joule

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Doğru Akım Makinaları - I KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Of Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1. Deneyin Adı Doğru Akım Makinaları 2. Deneyi Amacı Doğru akım motorunun yük eğrilerinin elde edilmesi 3. Deneye

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYİN ADI : DENEY TARİHİ : DENEYİ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması)

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması) 1 DENEY-5 (3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması) Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar Deneyin tüm adımları

Detaylı

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER Eyleyiciler (Aktuatörler) Bir cismi hareket ettiren veya kontrol eden mekanik cihazlara denir. Elektrik motorları ve elektrikli sürücüler Hidrolik sürücüler Pinomatik sürücüler

Detaylı

DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ 1 DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ Tanımlar Doğru akım makinelerinin kutupları sabit veya elektromıknatıslı olmaktadır. Sabit mıknatıslar küçük güçlü generatörlerde

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı

Elektrik Makinaları Laboratuvarı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları Laboratuvarı Deney No: 5-6 Deneyin Adı: Senkron Makine Deneyleri Öğrencinin Adı Soyadı : Numarası : Tarih: 1 Teorik Bilgi

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 1 ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ Joule Kanunu Elektrik gücü, bir elektrik devresi ile transfer edilen yada dönüştürülen elektrik enerjisinin oranıdır. Gücün SI birimi Watt (W) tır. Doğru akım

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.

ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır. MOTOR PARÇALARI 1. Motor Gövdesi 2. Stator 3. Stator sargısı 4. Mil 5. Aluminyum kafesli rotor 6.

Detaylı

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED

COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED IEC 60909 A GÖRE HESAPLAMA ESASLARI - 61 KISA-DEVRE AKIMLARININ HESAPLANMASI (14) TEPE KISA-DEVRE AKIMI ip (2) ÜÇ FAZ KISA-DEVRE / Gözlü şebekelerde kısa-devreler(1) H.Cenk BÜYÜKSARAÇ/ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 3 Deney Adı: Seri ve Paralel RLC Devreleri Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ ELEKTİK DEELEİ-2 LABOATUAI I. DENEY FÖYÜ ALTENATİF AKIM DEESİNDE GÜÇ ÖLÇÜMÜ Amaç: Alternatif akım devresinde harcanan gücün analizi ve ölçülmesi. Gerekli Ekipmanlar: AA Güç Kaynağı, 1kΩ Direnç, 0.5H Bobin,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ

Detaylı

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ DENEY 1 ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ 1.1. Genel Bilgi MV 1424 Hat Modeli 40 kv lık nominal bir gerilim ve 350A lik nominal bir akım için tasarlanmış 40 km uzunluğundaki

Detaylı

Senkron Motorun Kalkınma Durumu

Senkron Motorun Kalkınma Durumu 1 SENKRON MOTORLAR Senkron Motorların Çalışma Prensipleri Senkron makine generatör olarak çalıştırılabildiği gibi, eğer kutuplar bir DC kaynaktan beslenip, endüvi (stator) sargılarına da alternatif gerilim

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI Deney 1 : Histeresiz Eğrisinin Elde Edilmesi Amaç : Bu deneyin temel amacı; transformatörün alçak gerilim sargılarını kullanarak B-H (Mıknatıslanma)

Detaylı

Dengeli Üç Fazlı Devreler

Dengeli Üç Fazlı Devreler BÖLÜM 11 Dengeli Üç Fazlı Devreler Kaynak:Nilsson, Riedel, «Elektrik Devreleri» Büyük miktarda elektrik gücün üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı üç fazlı devrelerle gerçekleşir. Ekonomik nedenlerden

Detaylı

Elektrik. Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları

Elektrik. Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları Elektrik Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları 24.12.2013 Dr. Levent Çetin 2 24.12.2013 Dr. Levent Çetin 3 Buton/Anahtar / Limit Anahtarı Kalıcı butona basıldığında, buton

Detaylı

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar Üniversal motorlar 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar 1.1.3. Yardımcı Sargıyı Devreden Ayırma Nedenleri Motorun ilk kalkınması anında

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER CİLT I ELEKTROMANYETİK GEÇİT SÜREÇLERİ Bölüm 1: ENERJİ SİSTEMLERİNDE KISA DEVRE OLAYLARI... 3 1.1. Kısa Devre Hesaplarında İzlenen Genel Yol... 5 1.2. Birime İndirgenmiş Genlikler Sistemi (

Detaylı

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ Genel Bilgi MV 1438 hat modeli 11kV lık nominal bir gerilim için

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

SENKRON MAKİNA. Senkron generatörün rotoru yukarıda ifade edildiği gibi DC-uyartımlı elektromıknatıs olabileceği gibi sabit mıknatıslı da olabilir.

SENKRON MAKİNA. Senkron generatörün rotoru yukarıda ifade edildiği gibi DC-uyartımlı elektromıknatıs olabileceği gibi sabit mıknatıslı da olabilir. SENKRON MAKİNA Senkron makinenin rotor sargıları (alan sargıları) harici bir kaynak vasıtası ile fırça-bilezik sistemi üzerinden DC akım uyartımına tabi tutulur. Rotor sargıları türbin kanatları tarafından

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ ELEKTRİK DERELERİ-2 LABORATUARI II. DENEY FÖYÜ TRANSFORMATÖR ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Amaç: Transformatörün özelliklerini anlamak ve başlıca parametrelerini ölçmek. Gerekli Ekipmanlar: Ses Transformatörü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

Electric Vehicles- 4 EVs V s 4

Electric Vehicles- 4 EVs V s 4 Electric Vehicles-4 Elektrikli Taşıtlarda Kullanılan Elektrik Motorları AC motor veya DC motor? Nasıl Bir Elektrik Motoru? EV lerin kontrolünde amaç torkun kontrol edilmesidir. Gaz kesme (hız azaltımı)

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

DC Motor ve Parçaları

DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makineleridir. Yapıları DC generatörlere çok benzer. 1.7.1.

Detaylı

aşağıdakilerden hangisidir?

aşağıdakilerden hangisidir? 1 Bir elektronun iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasına ne denir? ) Elektrik bağ Manyetik bağ Kovalent bağ tomik bağ yonik bağ 4 Bir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra değiştirilemeyen bellek

Detaylı

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin. DENEY 2 2.1. AC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. AC voltmetre, AC gerilimleri ölçmek için kullanılan kullanışlı bir cihazdır.

Detaylı

2. Bölüm: Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları

2. Bölüm: Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları 2. Bölüm: Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-204 Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi 2.1. Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemlerine Giriş Rüzgar enerjisinin elektriksel

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri -II EEM 112

Elektrik Müh. Temelleri -II EEM 112 Elektrik Müh. Temelleri II EEM 112 7 1 TRANSFORMATÖR Transformatörler elektrik enerjisinin gerilim ve akım değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre değiştiren elektrik makinesidir. Transformatörler

Detaylı

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı Alternatif Akımda Enerji Dağıtımı Üç Fazlı Şebeke Bağlantıları Yıldız Bağlantı Yıldız bağlantıda; Trafonun her faz sargı uçları kısa devre edilir. Kısa devre noktası yıldız noktası olup, bu hat nötr hattıdır.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/50 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜ SİSTEMLERİNİN KURULMASI Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKAR Mühendislik

Detaylı

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ

DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ 1 DOĞRU AKIM MOTORLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ Doğru Akım Motor Çeşitleri Motorlar; herhangi bir enerjiyi yararlı mekanik enerjiye dönüştürür. Doğru akım motoru, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Anahtar sözcükler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini, Elektriksel Dönüşüm Sistemleri, Jeneratör.

RÜZGAR ENERJİSİ. Anahtar sözcükler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini, Elektriksel Dönüşüm Sistemleri, Jeneratör. RÜZGAR ENERJİSİ Küçük güçlü sistemlerde eskiden çok kullanılan doğru akım (DA) jeneratörü, günümüzde yerini genellikle senkron veya asenkron jeneratörlere bırakmıştır. Bu jeneratörler, konverterler yardımıyla

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİNAL SORULARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİNAL SORULARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİNAL SORULARI - 2007 YILI FİNAL SORULARI - 2009 YILI FİNAL SORULARI - 2010 YILI FİNAL SORULARI - 2011 YILI FİNAL SORULARI - 2012 YILI FİNAL SORULARI MAZERET İSİM : NO : İMZA: SA.Ü.

Detaylı

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ BİR FAZLI ASENKRON MOTORLARIN ÇEŞİTLERİ, YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ Genellikle üç fazlı alternatif akımın bulunmadığı yerlerde veya küçük güçlü olduklarından işyerlerinde bir fazlı kolon hattına bağlanırlar

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

Çok sayıda motor şekilde gibi sadece bir durumunda başlatma kontrol merkezi ile otomatik olarak çalıştırılabilir.

Çok sayıda motor şekilde gibi sadece bir durumunda başlatma kontrol merkezi ile otomatik olarak çalıştırılabilir. 7.1.4 Paket Şalter İle Bu devredeki DG düşük gerilim rölesi düşük gerilime karşı koruma yapar. Yani şebeke gerilimi kesilir ve tekrar gelirse motorun çalışmasına engel olur. 7.2 SIRALI KONTROL Sıralı kontrol,

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

Per-unit değerlerin avantajları

Per-unit değerlerin avantajları PER-UNİT DEĞERLER Per-unit değerlerin avantajları Elektriksel büyüklüklerin karşılaştırılmasında ve değerlendirilmesinde kolaylık sağlar. Trafoların per-unit eşdeğer empedansları primer ve sekonder taraf

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER

7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER 7. ÜNİTE SENKRON GENARATÖRLER KONULAR 1. Senkron Generatörler ve genel Yapıları 2. Alternatörlerin Çalışması ve Gerilim Regülasyonu 3. Alternatörlerin Uyartılması 4. Senkron Generatörlerin Paralel Bağlanması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

2. Bölüm: Transformatörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI

2. Bölüm: Transformatörler. Doç. Dr. Ersan KABALCI . Bölüm: Transformatörler Doç. Dr. Ersan KABALC . Bölüm: Transformatörler.. Transformatörlere Giriş Transformatörlere Giriş Transformatör, alternatif akım elektrik gücünü bir gerilim seviyesinden başka

Detaylı

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

6- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) hangi tarihte faaliyete geçmiştir? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN VEKTÖRLERLE GÖSTERİLMESİ

ALTERNATİF AKIMIN VEKTÖRLERLE GÖSTERİLMESİ 1 ALTERNATİF AKIMIN VEKTÖRLERLE GÖSTERİLMESİ Fazör: Zamanla değişen gerilim ve akımın gösterildiği vektörlerdir. Vektör büyüklüğü maksimum değere eşit alınmayıp en çok kullanılan etkin değere eşit alınır.

Detaylı