Bütçe yılı hesabı katî Kanuna

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1257 1953 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna"

Transkript

1 Bütçe yılı hesabı katî Kanuna (Mesmî Gazete ile ilânı : 27. VIII Sayı: 9392) No. Kabul tarihi VIII MADDE Bütçe yılı umumi sarfiyatı, ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere ( ) lira (09) kuruşu âdi, ( ) lira (03) kuruşu yatırım, ( ) lira (05) kuruşu hususi kanunlara ve ( ) lira (90) kuruşu nâzım sarfiyata aidolmak üzere ( ) lira (07) kuruştur, MADDE Bütçe yılı umumi tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira (04) kuruşu âdi, ( ) lira (77) kuruşu hususi kanunlara, ( ) lira (39) kuruşu istikraz hasılatına ve ( ) lira (37) kuruşu nâzım tahsilata aidolmak üzere ( ) lira (57) kuruştur. MADDE 3. Nâzım varidatla sarfiyat arasındaki fark olan ( ) lira (47) kuruş varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1954 yılma devredilmiştir. MADDE 4. 1, 2 ve 3 ncü maddelere göre tebeyyün eden (97) kuruş açık, 1953 yılı Hazine mevcudu ile karşılanmıştır. ( ) lira MADDE Bütçe yılı içinde tahsisat harici sarf olunan ve ilişik (A/l) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (76) kuruş mütemmim tahsisat olarak kabul edilmiştir. MADDE 6. G-eleeek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince avans olarak verilen ve (A/l), (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen ( ) lira (22) kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. MADDE 7. Tahsisattan 1953 yılı içinde sarf olunmıyan ve (A/l), (A/2). işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen ( ) lira (48) kuruş imha edilmiştir. MADDE 8. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 9. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur- 20 Ağustos 1956

2 No ' M! S - S # s s. s a «îs.2» t» '3 2 ü S oo. i NTH^N005NlfllflOOtOt»(ûOOOH(N C S rf+a i «O a o O C O C R l M t O t - N N f f i Ç C M N T H C O H C PH (Ö H H t * ^! O W M C O «O l î 3 t - d l O N H N O t».s M t - t «O i r t t» H H O N O! O H W D 5 H T t l < S *"' M HNÖNl» th HWH ^! 1 I 8 J S -I «- 0 5 ««M 1 «ö Ora <'- i 2* t* «M _a -XI I a s 13 * ^ fi4,,00(0»onont«!olom0055lo^(» ^ M M w O I O ) 0 3 l O l û H l Û t - «) l O N O M O O N Sj. * C O H û O M N O O t O H l O H N O ö O O l ö M i a S' ' e>» O ) T t l M N h H t «M H H M H 0 0 O ) t -?S ^ b ö C H Û r j r i r i t» t - t»! O < H * O > W I > 0 0 N t» ^ 7/) J O C O r * r - l t - C î! M C 5 ç 0 0 t - t?! ^ ^ W j_i 0 ıh «C 0 r t l 8 H M O ^ H r t Ç ) t * H M O M I > W{OMTt(Tfiı-ı.^»O H., "* H N h ( M ^ H O H C 5 «I O $ «a ^ûoffiıfflaı030çswnh(»f$oıoh ^ 'S <Mr-l<X>OOeOOOiCOOOvOTHı-(CMt~THOı t «a»3 en W i H a N û O C O H ^ { O O W r f < t - O O Û O fs* EH *g woîoocqowcnomkionowt-rico * * * 1 â

3 No * _ I : ^ MI i e îi ıs i I I «Û OS h- * N «O 1 00 fi ö, I OOrt H l»öo I t» IJ ^.3 ^ S çj j CO t» ÇQ «5 00 (M»O 43 "S C8 H j«00 O) H l» g $ g O O (N M tf H O «5 3 OS»H <* ' 1 1, 1 I II (? 3 ^ l ı SS ^s Is e3 I t IS t; 3 s I I i '4 * J! o a ı5 i ^ İli M J n «>* uı to ^ I il <sj t* C5 tt * O ^ «> I g oo M * w o d I T2 Vj ifl 00 Ifl İfl C55 00 ^J gj} O t» OO (N 00 H 00 I CO O* T~! S CO oo a *$ «5 y î * * h» H os I }> I ^ 1.Se3 M (M lo C0 O M çf % U H (N İN t> l> M Cg 'S 3 UH n< H t-o a e2 M o» H oo e? ^ t- S H 05 C0 H «O ^t 03 S I cs H oo e? N o 3» 00 «'s? O I I

4 No İ26Ö 1İ tâ M! i 1 -.j I t» 03 «o a o a ) O h i n w \ x ( i o «ı ^ o c o o o o 5 H R ( pj M I T H ^ O J 00«)«OT(tWMO'*'*WH05Ht.(NCCICO' S ti occıooo(mr-(«or-ıait'a50ît~oa5koı>t-oco<: H 5 oo O H t - o s a ı o o o o ^ ö i n ^ m N ^ o o ^ o c o H ı. S t>> H r t r ( f O i ( C i O i O r ) i ^ C ] C 0 e 0 l - «5 O O ^ «0 ( Cö j S TH 0 0 T ( i r H t > t > «O H Ü T ) < X : ' * l 0 l > ( M 0 5 ' * ( -riea.h *~l O) N H U5 (O «S O N 00 CO TH T*< C~ CM TH t gş +2 ^ CJI rı «5 <N rh 00 CQ I "S S -M w I.M ^ -s «o?j 2 e6 M İ 7! '3P «e eo 00 «3 O) S oa o fvı J ö 'S ıj o TH t i L] i P5 t- ^ S<lWoeOiL.'5lft?HC<l(Nt-THıH(M(MıHOi lrıc 03 I f f i t O M O H î O O O t - O O O N O M N r o O O N N f f i H l I >. C Û O ) H Ö 5 X M O m H i r 5 N * 0 ) O M i n t ' N C l t O l f l ( 05 î-ı? 5 N l O t D r t ( O O O H l > N C î t» t û a i i n t ' ' * h «3 ^ < \ 03.S CM r O H t - N «5 0 C f f i m t D ( N 0 1 H H l M t < " ^ < -' W ^ C<l CO (M I ÇQ TH ti M I o w TH <M, S 1 0 Q a î O C i ^ O O t - O O O O C i O ' > * 0 0 i r 5 «.S loor- J Ol-0 0 ] 0 ^ 0 0 ( M O ' * O l O Q O O O O e j D < OOlT3(MU'5T-lCCi(MC?îOOr-l»n)COOt~0'^OOC ; lcx)< Crf.H ^ C O r - t T - ı C S S C N t - f M O S C O J N t - t H Ç O r H Ç O O O L O l ^ J I H ** "^ CO 00 CM C O M î D H H H W 5 0 ( Cl T - ^ l O r - i M O t» 58 TH CM ** <M CM <N a. ^ ti»s) 1 ^

5 No : ui I İÜ.2.S.b 80 H eu i i I ^ S fi * B I W ı OT «o «e f 52 II İ? S TH rh O i C0 I 2 es 2 o IH 10 la S? ~ 3 I oooo ÛO t* H t- oo ^ ı- a İr 00 1 S II OC5 I f t O t - t» Cî 00 r-i ıh C0 *tf «0 H H,2 ta ' «> e* oocdfc- N oo H M ço I I 3U I '^ i 'S I?î H -* H t- 35 > 00 «<fi C5iQ *"" S ^,3 t- o o ^ H oo tc oo O) S»" 1 S2 P!> C3 OD «* ^ «O H C5 H lû 00 rt 52 S O +» g r-t > 90 OT t-» "V ^ ^» r«00 C- OT t - i ^ O i & I Ö g ı «w S i ıjj CS I I it a M *S t OT t- e<ı oo t«o t- H oo oo ifi gs I ÎS I! i o*?h <* ıra «*<» Ol 00 t- t- oo f i! *j "S I 00 «5 t«o H î O O O - ^ C v J t ^ S! ^! «0 «S >»ee! m oo «w oo t - T + f t - ^ ç D c a i c o l o 8> 3 ** [3 ^ «o oo OT w es oo ft ^ ao o O Ö S 3 02 OT 115 * UD ~C\ CM *««ÜS t» «D ÎH <N T-i O OD T*H ıh 8 M i r* l Cfl 1 [ oo H ıs oo t ^ i ^ ^ ı o f c ^ ^ o e a o o i!s II 2? i M H O?S O C5 ffit»wi>0«et"^nq * i M e3 TH TH t- lo <N SDr-l<tDÇO(MOTOT Ö O s» «^ c<ı c- 00 eo i o i o w i M, * ı > ' t - t * w O oa j ü i3 t- Ttı t- 00 OT lo l Û 0 0 t» M ^ 0 0 W O H O Ö I t2 M 00 ID ^ 00 H O î ü f f i ^ ı û C O ' J ' Î H O W S^ CO N rt rt U5 * lo C5 H O C i O O O Ö ff»h 00 H 'ÎH "X» rl»fi OT TJ< TH «E! C>3 OT QP S<İ ıh O I OT I»O ~ a s ^ I

6 No ^ W i t) i il! s i ist E - * * "^ 3» S ö.1 İ3 $ 3 «3-s i ^ ^ ^ ö *^ -"Tî rt ; ^ O eo 60 eo o?.2 t- <M rfi 5 O Iİ g sisi 3 Î3 I SIS I S I D S ^ i g S Ö.a -* oo eo {9 00 bo ^ j3 ' Ü ss s ı İli s 53 a an w w I ı H ı S Ö o l rt S ISI 2 s «s co «e t-ı i es.e? E iflo e f- C<i O ' Tl 13 1 << r-i o* tg «o çj ^ oo t* ^ o CM eo i M os O <$ Q ^ i e H r-ı a v 4 M 1 W IT C<} C4! 00 İÎ M r-i 9 1 I $ $ 1 s 5! $ il H ı ı>oo FHieoifi eo t,2 & <MOs O CM CO 8 ^ W M Gi lo O rh s s 3 s a s l e* eo o oö co «O Tfl TH 0 <# I ÇO l> O t- «O 00 1 r-i O ICl CT İ N

7 No VIII Büyük Millet Mecliai İmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nevi Lira K. Lira K. Lira K. 101 Tahsisatlar Denetçi ücreti ö Azanın yollukları Maaşlar Üretler Geçici hizmetliler ücreti S sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar ' Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 nen maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak Ödemeler sayılı Kanun gereğince Umumi Kâtibe verilecek temsil tahsisatı Fazla çalışma haklan sayılı Kanun gereğince kolluk memurlarına verilecek er tayın bedeli Büro masrafları Millî Saraylar masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan " Giyecekler Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları i Taşıt giderleri ' Basımevi isletme masrafları Bahçe masrafları Reislik temsil masrafları ve Reislik konutu Koruyucu asker müfrezesi masrafları Yayın masrafları Meclisin milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar Sigorta masrafları Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan Çeşitli yardımlar A/l Normal bütçe yekûnu

8 No VHÎ tmha edilen Tahsisat Sarfiyat Tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. YaUnmlar 701 Yapı ve onarma Meclis Reisliği için satmalınacak bir aded otomobil ile yeniden alınacak bir aded kamyonet ve bir aded motosiklet karşılığı A/2 Yatırımlar yekûnu Ö. F. 104 Ölen mebusların ailelerine 2507 sayılı Kanun gereğince ödenecek ölüm tazminatı karşılığı v sayılı Kanunla memur ve hizmetlilere verilen tahsisat Özel fasıllar yekûnu İcmal A/l Normal bütçe yekûnu 10 8G A/2 Yatırımlar * u özel fasıllar * Umumi yekûn ,, = = c= i " a:

9 No VIII Riyaseti Cumhur İmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat P. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. \ 101 Riyaseti Cumhur tahsisat ve tazminatı Maaşlar Ücretler sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar sayılı Kanunun 14 ncu. maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39. ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Yaverlik ve bagdoktorhık tahsisatı Umumi masraflar Haberleşme Giyecekler Yolluklar Taşıt masrafları Su ve bahçe masraflariyle işçi ücretleri Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan A/l Normal bütçe yekûnu Yatmmlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar A/2 Yatırımlar yekûnu ö. P sayılı Kanunla memur ve hizmetlilere verilen.tahsisat Özel fasü yekûnu temal A/l Normal bütçe yekûnu A/2 Yatırımlar * S ösel fasıl» Umumi yekûn

10 No VIII Divanı Muhasebat Reisliği îmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nevi Lira K. Lira K. Lira K. 201 Maaşlar Hizmetliler ücreti Merkez geçici hizmetliler ücreti sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanu-' nun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 neü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar S sayılı Kanun gereğince ödenecek te- ' davi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Temsil masrafları Yayın masrafları Kurs masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları 1 1 A/l Normal bütçe yekûnu Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Ö.F sayılı Kanunla memur ve hizmetlilere verilen tahsisat

11 No VIII imha edilen Tahsisat Sarfiyat Tahsisat F. Tahsisatın nevi Lira K. Lira K. Lira K sayılı Kanunla memur re hizmetlilere verilen tahsisat 1* özel fasıllar yekûnu A/l Normal bütçe yekûnu A/2 Yatırımlar» Özel fasıllar» Ümomi yekûn Başvekil** 101 Tahsisatlar Maaşlar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 saydı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 nen maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler S Temsil tahsisatı Merkez daireleri büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli Giyecekler Yolluklar

12 No VIIÎ tmha edilen Tahsisat Sarfiyat Tahsisat F* Tahsisatın nev'i Lira K, Lira K. Lira K sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Basımevi masrafları İS Konuk ağırlama masrafları örtülü tahsisat Arşivler umumi masrafları sayılı Kanun ve tüzüğü gereğince verilecek inönü armağanı 1 î 451 Millî Savunma yüksek kumlu yayın masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları 2 2 A/l Normal bütçe yekûnu ı - = s,s:aaaj = '..:=!. ' ıı. = atmndar 71.1 Basımevinde mevcut makine, alet ve gereçler onarımı Basımevi için alınacak makine, alet ve gereçler A/2 Yatırımlar yekûnu Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları S. K. ile yapılan sarfiyat »»»» özel fasılla* yekûnu icmal ^ A/l Normal bütçe yekûnu A/2 Yatırımlar» özel Fasıllar» Umumi yekûn

13 No. « ~~ 87. VIII Şflrayı Devlet Reisliği imkft «dilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 201 Maaşlar Hizmetliler ücreti ve 4598 sayılı kanunlar gerecine* yapılacak zam ve yardımlar W Ecnebi dil bilenlere 3656 snyılı Kanunun 5 nci maddesi gerekince Ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 34, 38 ve 3& ucu maddeleri gereğince TCB, Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Giyecekler Yolluklar ' sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları f J 309 Taşıt giderleri T Yayın giderleri Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan A/l normal büte* yekûnu ÖJ\ *= = 505 Geç«n ve eski yıllar karşılıksız borçları * 6211 sayılı Kanunla yapılan sarfiyat Özel fasıl yekunu icmal Â/l normal bütçe yekûnu Öı*l fasü» Umnmi yekan

14 No VIII Basın Yayın ve Turfam Umum Müdürlüğü Ertesi yüa devredilen imha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 201 Maaşlar Ücretler t * Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli > Giyecekler Yolluklar sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Tagıt masrafları 'Basın ataşelikleri ve haberler bürosu masrafları Temsil masrafları ^ Ankara, İstanbul ve izmir Eadyo istasyon ve, stadlan yönetim ve işletme masrafları

15 No VIII Ertesi yıla devrolunan imha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K Lira K. Lira K. 451 Yayım, turizm ve propaganda masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları '01 Ajans tahsisatı ve ajans Jıg muhabirlerinin her Lürlü ücret ve masrafları ' A '1 Normal bütçe yekûnu Yatırımlar 711 Radyo istasyonlarında mevcut makine, alet ve gereçler onarımı Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları Motorsuz taşıtlar satmalına karşılığı Yeniden ıadyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonların esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi masrafları A/2 Yatırımlar yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları Özel 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince İngiltere Hükümetinden alman 10 milyon sterlinlik krediden temin olunan malzeme karşılığı * 6211 numaralı Kanunla

16 No VHI Ertesi yıla devrolunan imha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat P. Tahsisatın nevi Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. maaş ve ücretler ' özel fasıllar yekuna A/l normal bütçe yekûnu A/2 yatırımlar» Özel fasıllar» Umumi yekûn İstatistik Umum Müdürlüğü 201 Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler 1 1

17 No, VIII Ertesi yıla devrolunan imha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Temsil masrafları Sayım ve anket masrafları Makin a fişi satmalına masrafları Yayın masrafları Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Kurs masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan A/l Normal bütçe yekûnu Yatırımlar 711 Makina, alet ve gereçler onarımı Satmahnacak makina, alet ve gereçler A/2 yatırımlar yekûnu Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları sayılı Kanun gereğince sayılı Kanun gereğince özel Tarım sayımı istatistik giderleri » A Geçici istatistikçilerin yevmiyeleri

18 No Ertesi yıl devroluna Tahsisat Sarfiyat tahsisat P. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira» B Ücretler » C Sözleşmede yazılı servislerde çalıştırılacak yevmiyelilere çalışma saatleri dışında çalıştırılacak memurların ödenekleri » D îller çeşitli büro giderleri (Kırtasiye, demirbaş, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, PTT tesis ve konuşma* kira taşıt işletmesi dâhil) » E Yolluk giderleri » F Sanayi ve iş yerleri sayımı ve sayımlarla ilgili anketlerin her çeşit giderleri ve yayın masrafları » G İstatistik fonu Özel fasıllar yekûnu îcmal A/l Normal bütçe yekûnu A/2 Yatırımlar yekûnu Özel fasıllar» Umumi yekûn

19 No , VIII Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü inıha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nevi Lira K. Lira K. Lira K. 201 Maaşlar Ücretler ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zara ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34,38 ve 39 ucu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler J * Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Iiasılı kâğıt ve defterler, Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları S 309 Taşıt masrafları işletme umumi masrafları Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar Yayın masrafları sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolhıklariyle başka her çeşit masraf lan Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan ' VI norm«3 bütçe yekûnu Yatırımlar 701 Meteoroloji istasyonlarının onarım masraftan Meteoroloji istasyonlarında mevcut makina alet ve gereçler onarımı

20 No VIH imha edilen Tahsisat Sarfiyat Tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 741 Meteoroloji istasyonları yapı masrafları Satın&lınacak makina alet ve gereçler Satınahnacak motorsuz taşıtlar A/2 yatırımlar yekûnu Ö.F eç«n ve eski yıllar karşılıksız borçlan No. itt Kanun gereğincr ösel fani yekûnu İcmal v A/l normal bütçe yekûnu A/2 yatırımlar» özel fani» Umumi yekun Lftya&et İsteri Reislimi 201 Maaşlar Ücretler Ö ve 4598 sayılı kanunlar gerekince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 ucî maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 14 ııcü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler , Yolluklaı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve yollukları

21 No Vni.1956 tmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 451 Yayın masrafları Memur ve hayrat hademesinin kura genel masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçları ' A/l Normal bütçe yekûnu özel 505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları No lu Kanun gereğince üıel fasıl yekûnu İcmal A/l Normal bütçe yekûnu özel fasıl» Umumi yekûn Tapu ve Kadastro Umum Müdürlümü 201 Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Hâkim tahsisatı Merkez daireleri büro masrafları Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta telgraf ücret ve masraflar; Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Yolluklar

22 No VIII îmha edilen F. Tahsisatın nev'i Talısisat Sarfiyat tahsisat Lira K. Lira K. Lira K, sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Ta ıt masrafları ] Kadastro, tapu yazma heyetleri masrafları Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları Teknik Okulda kadastro mühendisi olarak yet iştir ilecek öğrencilere verilecek burslar» Yayın masrafları Kurs ve okullar genel masrafları Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan A/l Normal bütçe yekûnu Yohrrmtar 711 Makine alet ve gereçler Satınahnacak makine, alet ve gereçler A/2 yatmralar yekûnu özel 505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları sayılı Kanuna göre Özel fasıl yekûnu İcmal A/l Normal bütçe yekûnu A/2 yatırımlar» özel fasıl» Umumi yekûn

23 No VIII Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Ertesi yıla devredilen îmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 201 Maaşlar Ücretler Merkez geçici hizmetliler ücreti ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Merkez daireleri büro masrafları ?» Vilâyetler büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf üeret ve masrafları Kira bedeli Giyecekler Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Hayvan yem bedeli Taşıma masrafları sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler îskân işleri masrafları Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar sayılı Kanunun 3 neü maddesinin (F) fıkrasının 2 nci bendi gereğince araziyi açma masrafları Yayın masrafları

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1968 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Toplantı : 7 I CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 98 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 98 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Komisyonu raporu (/7) T. C. Başbakanlık 0..

Detaylı

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ. 1985 Malî Yılı. Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Dönem : 17 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayı 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıs ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra Plan ve Bütçe Komisyonu 'Raporu Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2013-2015)

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2013-2015) 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 33 Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER)

ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER) ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER) I. EKONOMİK KODLARIN AÇIKLAMALARI Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun altında

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. T. miti - Sayı : 8) No, Kabul tarihi 487 8. XII.94 BİRİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderleri için,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı