DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi İlgili bakanlık Esas sermaye Ödenmiş sermaye Ödenmemiş sermaye : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü : Ankara : Maliye Bakanlığı : ,45 TL : ,63 TL : ,82 TL Yönetim Kurulu (Karar organı) Karar Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya Başlama Bitiş unvanı kuruluş mesleği tarihi tarihi 1.Başkan V. Gazi KAPAN DMO Genel Md. V Başkan V. Metin AKDAMAR DMO Genel Md. V Başkan Metin AKDAMAR DMO Genel Müdür Devam ediyor 2.Üye Şeref ÇOLAK DMO Genel Md. Yrd Devam ediyor 3.Üye Mustafa UYANIK DMO Genel Md. Yrd Ekrem CANDAN DMO Genel Md. Yrd Devam ediyor 4.Üye Erdoğan Maliye Emekli SÜLEYMANİYE Bakanlığı memur Devam ediyor 5.Üye Mehmet KİLCİ Maliye Gelir İdaresi Bakanlığı Bşk.Yrd " Beşir BAYMAZ Maliye Bakanlığı İktisatçı Devam ediyor 6.Üye Hasan CANPOLAT Hazine Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yrd

4 Raporda yer alan kısaltmalar: BİLGEM : TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri teknoloji Araştırma Merkezi DMO : Devlet Malzeme Ofisi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ( tarih ve 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır.) ERP : Enterprise Resource Planning (Kurumsal kaynak planlaması) GSMH : Gayri safi milli hasıla GSYH : Gayri safi yurt içi hasıla HURDASAN : MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü KDV : Katma değer vergisi MKEK : Makine Kimya Endüstrisi Kurumu MSO : Merkezi satın alma organı KİT : Kamu iktisadi teşebbüsü ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖTV : Özel tüketim vergisi ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu SPK : Sermaye Piyasası Kurulu TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜMAŞ : Türk Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik A.Ş. YPK : Yüksek Planlama Kurulu

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. TOPLU BAKIŞ A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri.. I B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve gelişimi. I C- Öneriler... VII II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 8 C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- İşletme Bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik işleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme sonuçları J- Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

6 I. TOPLU BAKIŞ A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri: Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kağıt, karton, kırtasiye gibi sarf malzemeleri ile büro makineleri, bilgisayar ve mobilya gibi demirbaş malzemelerin toplu olarak, tek elden ve uygun fiyatlarla tedarik edilmesi amacıyla pek çok ülkede merkezi satın alma teşkilatı bulunmaktadır. AB üyesi ülkelerde kamu alımları, AB Kamu Alımları Mevzuatına göre yürütülmektedir. 2004/18 sayılı AB direktifinde MSO (1) lar kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hukukuna tabi kuruluşlarla, bazı ülkelerde özel hastaneler gibi kamu hizmeti gören özel sektör kuruluşlarına hizmet vermektedir. MSO ların faaliyet konuları arasında; ofis malzemeleri, mobilya, bilgisayar, iletişim ürünleri, nakil vasıtaları, akaryakıt, tıbbi cihaz vb. mal alımlarının yanında, temizlik, güvenlik ve seyahat gibi hizmet alımları da bulunmaktadır. e-tedarik sistemini uygulayan MSO lar, yüklenicilerle çerçeve anlaşmalar yapmakta, müşteri daireler tercihlerini belirleyerek doğrudan yüklenicilerden siparişte bulunmakta ve ödemeyi gerçekleştirmektedir. MSO lar sözleşme sürecini yönetip denetlemek ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları izlemek ve çözümü için devreye girmekle yükümlüdürler. MSO lar maliye, ekonomi ve hazine bakanlıklarına bağlı birimler olarak veya yine bu bakanlıklara bağlı şirketler şeklinde ya da bağımsız birimler olarak örgütlenmekte ve kamu tarafından denetlenmektedir. (2) DMO kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri topluca satın almak, satışını ve dağıtımını yapmak üzere merkezi satın alma kurumu olarak yapılandırılmıştır. DMO nun AB ülkelerindeki MSO lara benzer bir yapıya dönüştürülmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Kamu kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Kırtasiye Baş Memurluğu kurulmasıyla yapılmış, daha sonraları bu teşkilat Kırtasiye Müdürlüğü ve Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermiştir. Devletin kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri yanında diğer ihtiyaçlarının da tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanması gereği, Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve tarih ve 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması (1) Merkezi Satın Alma Organı (2) AB ülkelerinde merkezi satın alma kuruluşları konusunda daha fazla bilgi için bkz.; DMO 2010 yılı sektör raporu, Mart / 2011, Ankara I

7 Hakkında Kanun ile DMO; Maliye Bakanlığı na bağlı 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe giren 2929 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan 121 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre faaliyetlerini sürdüren DMO, 1984 yılında 233 sayılı KHK nın yürürlüğe girmesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de DMO nun ana statüsü yayımlanmıştır. DMO nun faaliyet alanlarını ve sunduğu ürün çeşitlerini artırarak, taşra teşkilatını daraltan yeni ana statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet Malzeme Ofisi kendisine bağlı 22 Bölge Müdürlüğü ve 2 Müessese Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmekte iken, tarihi itibariyle DMO İmalat Müessesesi, DMO Basım Müessesesine devredilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş, tarihinde İzmit ve Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin faaliyetine son verilmiş, böylece müessese müdürlüğü sayısı 2 den bire, Bölge Müdürlüğü sayısı da 22 den 20 ye düşürülmüştür. DMO nun 2007 yılında yayımlanan ana statüsünün geçici 2 nci maddesi ile tarihi itibarıyla, Basım Müessesesi nin tüzel kişiliği sona erdirilerek İşletme Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür. Ana statünün 31 inci maddesi kapsamında DMO Yönetim Kurulunun tarih ve 4/12 sayılı Kararı ile taşra teşkilatının 7 adet bölge ve 4 adet irtibat bürosu şeklinde yeniden yapılandırılması benimsenmiş ve mevcut bölge müdürlüklerinden Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon Bölge Müdürlüklerinin faaliyetlerine devam etmesi, Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van Bölge Müdürlükleri yerine irtibat bürosu kurulması ve Ankara, Afyon, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması kararlaştırılmıştır. DMO, taşra teşkilatı olarak 7 Bölge Müdürlüğü, 4 İrtibat Bürosu ve Basım İşletmesi Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmektedir. Kamu kuruluşlarının yılları arasında gerçekleştirdikleri mal alımlarının sırasıyla %7, %5,6, %5,5, %3,4, %2,4, %3,6, %4,5 ve %4,9 u DMO tarafından karşılanmıştır. DMO nun son beş yıllık faaliyet sonuçlarıyla ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. II

8 Son iki Artış veya Toplu bilgiler Ölçü yıl farkı azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL ,9 Öz kaynaklar Bin TL ,5 Yabancı kaynaklar Bin TL ,0 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,2 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL ,8 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,1 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,0 Tüm alım tutarı Bin TL ,2 Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı : - Baskı Bin m² (14.044) (33,2) - Klasör Bin Adet (155) (7,1) Tüm üretim tutarı Bin TL (475) (2,2) Üretım kapasitesi - Baskı Bin m² ,4 - Klasör Bin Adet Kapasiteden yararlanma oranı : - Baskı % (4) (8,7) - Klasör % (4) (6,6) Üretim verimliliği : - Baskı m²/h (348) (12,3) - Klasör Ad/h (194) (13,2) Net satış tutarı Bin TL ,4 Stoklar : - İlk madde ve malzeme Bin TL (1.544) (35,0) - Yarı mamuller Bin TL (197) (49,9) - Mamuller Bin TL (810) (48,9) - Ticari mallar Bin TL ,2 - Diğer stoklar Bin TL ,5 Memur (ortalama) Kişi ,8 Sözleşmeli (ortalama) Kişi (2) (0,3) İşçi (Ortalama) Kişi (16) (7,0) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,2 Cari yıla ilişkin : - Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,6 - Memur başına aylık ortalama gider TL ,2 - Sözleşmeliler için yapılan gider Bin TL ,0 - Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,4 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,9 - İşçi başına aylık ortalama gider TL ,0 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL ,4 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,5 GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ,1 GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,3 GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin TL ,3 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 16,9 15,5 13,3 20,0 28,2 8 41,0 Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 39,2 39,7 46,7 27,7 41, ,3 Ekonomik kârlılık % 17,5 16,9 22,5 10,9 15,0 4 37,6 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL Dönem kârı veya zararı Bin TL Bilanço kârı veya zararı Bin TL Füzyon: Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ,8 Dönem kârı veya zararı Bin TL ,0 Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,0 3

9 Devlet Malzeme Ofisi, Ana Statüsünde belirtildiği gibi; Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini yürütmeyi amaçlayan bir kuruluştur. DMO nun 2010 yılı alımları, 2009 yılına göre %54,2 oranında 554 milyon TL artarak 1,6 milyar TL ye çıkarken, net satış hasılatı %50,4 oranında 558 milyon TL artarak 1,7 milyar TL ye yükselmiştir. DMO satış fiyatları maliyet+kâr esasına göre belirlendiğinden faaliyet dönemleri kârla kapanmaktadır yılında faaliyet giderlerinin satışların maliyetine oranı %5,2 den %4,4 e düşerken, Hazine hasılat payı + faaliyet giderleri + faaliyet kârı toplamından oluşan hizmet bedeli %12,2 den %11,7 ye düşmüştür yılında 23,8 milyon TL olarak gerçekleşen Hazine hasılat payı, 2011 yılında 34,5 milyon TL ye yükselmesine karşılık, Hazine hasılat payının satışların maliyetine oranının %2,4 den %2,3 e düşmesinde, Hazine hasılat payı oranı düşük mal gruplarındaki satışların artışı etkili olmuştur. Kamu alımlarının DMO tarafından karşılanma oranı 2008 yılında %2,4 seviyesine kadar gerilemiş iken 2010 yılında %4,5 e, 2011 yılında da %4,9 a yükselmiştir. 34,6 milyar TL tutarındaki kamunun toplam mal alımları içerisinde DMO nun ana statüsünde belirtilen faaliyet konuları içerisinde bulunmayan mal alımları ile doğrudan temin yoluyla edinilen mal alımları ve bazı istisna kapsamındaki mal alımları da bulunmakta olup, 16,9 milyar TL tutarındaki doğrudan temin yoluyla yapılan alımların dışında kalan 17,7 milyar TL tutarındaki kamu mal alımları esas alınarak bulunan %9,6 oranı dahi DMO nun kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayamadığını göstermektedir yılında satış fiyatları içinde yer alan %11,7 oranındaki hizmet bedelinin düşürülmesi suretiyle, müşteri dairelerin ihtiyaçlarının daha ekonomik bir şekilde karşılanabilmesi için; Hazine hasılat payının kaldırılması, kârlılık hedefinin düşürülmesi ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlanması gerekli görülmektedir yılında müşteri dairelerin talepleri, DMO tarafından ortalama 2,5 ay ile 3,5 ay arasında karşılanırken, 7 aya varan teslimlerin de olduğu görülmektedir. Alımların hızlı bir şekilde yapılamaması nedeniyle kısa sürede karşılanmayan talepler DMO satışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kırtasiye ve temizlik malzemeleri gibi sarf malzemelerinin müşteri açısından en kolay yoldan ve hızlı şekilde temini önem arz etmektedir. Müşteri taleplerinin daha kısa sürede karşılanması DMO nun satışlarını olumlu yönde etkileyebilecektir. IV

10 Kamu kurum ve kuruluşlarının tükettikleri müşterek malzemelerde, kuruluşların talep ettikleri miktar ve termin planı dikkate alınarak ihtiyaçların toptan ihale edilmesi ve tesellüm tarihlerinin müşterilerin termin planına göre belirlenmesi DMO nun pazar payının artmasında etkili olacaktır. DMO Ana Statüsü nün temel ilkeler başlıklı 7/9 uncu maddesinde yer alan; Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir. hükmü çerçevesinde ilgili kuruluşlardan bu bilgiler istenmişse de, DMO Ana Statüsü ile yapılan bir düzenlemenin diğer kamu kuruluşları açısından bağlayıcı olamaması nedeniyle sonuç alınamamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının piyasadan temin ettikleri ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının DMO da toplanması ve bu bilgilerin DMO web sitesinde yayımlanması; satın alma yapacak kuruluşların alacakları mal veya hizmetlerin diğer kuruluşlar tarafından hangi tarihte, hangi firma tarafından ve hangi fiyatla temin edildiğini görerek yaklaşık maliyetlerini ona göre hesaplamalarını ve ihalede teklif edilen fiyatların piyasa koşullarına uygun olup olmadığını tespit edebilmelerini sağlayacak, kamu satın almalarının daha şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak, fiyatların serbest piyasa koşullarında oluşması, kamu alımları toplam maliyetinin düşürülmesinde etkili olacaktır. Böylece, DMO Ana Statüsü nde belirtilen; kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satınalma işlevini yürütmek üzere, satın almak veya alıcı kurum ve kuruluşlar ile üretici veya satıcıları buluşturmak suretiyle ihtiyaçlarının temininin sağlanabilmesi amaçları büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olacaktır. Ana Statünün 30 uncu maddesinde, Ana Statüde belirlenen mallarla ilgili standartların belirlenmesinin Başbakanlık, Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile Türk Standartları Enstitüsü ve DMO tarafından seçilecek birer uzman temsilciden oluşan Standardizasyon Kurulunca yapılması öngörülmüş olmasına rağmen, söz konusu Kurul oluşturulmamıştır. DMO nun Ana Statünde belirlenen faaliyet konularının çeşide yakın malzeme grubunu kapsadığı dikkate alındığında, ürün gruplarına ait standartların belirlenmesi ve alımların bu standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi DMO nun olduğu kadar kendi alımını yapan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlerini de daha organize hale getirecektir. DMO da 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda görev yapan sözleşmeli personelin ücretleri, YPK kararlarıyla belirlenen taban ve tavan ücreti arasında kalınmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenmektedir. Geçmiş dönemlerde V

11 ücretlerin taban ücrete yakın değerlerden belirlemesi ve takip eden yıllarda artışların seyyanen yapılması nedeniyle, DMO da çalışan sözleşmeli personel ücretleri diğer KİT lerde çalışan sözleşmeli personel ücretlerinin ortalama %10 ile %20 altında kalmıştır yılında 6111 sayılı Kanun la; 399 sayılı KHK nın eki (I) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının%200 ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenmesi, (II) sayılı cetvele dahil kadrolarda çalışan sözleşmeli personele de memurlarda olduğu gibi aile yardımı ödeneği verilmesi hususları düzenlenmiş olmasına, tarih ve 2011/T-20 sayılı YPK kararıyla ücretlerin düzenlenmesiyle ilgili olarak yönetim kurullarına yetki verilmiş olmasına karşılık, yapılan bu iyileştirme tüm KİT lerde çalışan personel için de geçerli olduğundan, DMO da uygulanan sözleşmeli personel ücretleri diğer KİT lerde uygulanan sözleşmeli personel ücretlerine göre ortalama %10 ile %20 oranında düşük kalmaya devam etmiştir. Ana Statü ile DMO nun faaliyet konularına, kamunun akaryakıt, ilaç, tıbbi malzeme, seyahat, nakliye hizmetleri alımı ile iş makineleri kiralama işlerinin de ilave edilmesi nedeniyle nitelikli teknik personel temin etmek amacıyla açıktan atama suretiyle personel kadroları takviye edilmeye çalışılırken, ücretlerin diğer KİT sözleşmeli personel ücretlerinden daha düşük olması nedeniyle nitelikli personelin kalıcılığının sağlanmasında zorluklarla karşılaşılmakta, çalışanlar diğer kamu kurum ve kuruluşlarını DMO ya tercih etmektedirler. Nitekim; (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelden 2009 yılında 25 i, 2010 yılında 29 u, 2011 yılında 15 i istifa etmiştir. DMO nun personel ihtiyacının karşılanması için açıktan atanan sözleşmeli personelin yanı sıra mevcut nitelikli personelin kalıcılığının sağlanabilmesi amacıyla, personelin motivasyonu için önemli bir unsur olan ücretlerin iyileştirilmesi ve diğer kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanan ücretlere göre oluşan olumsuz farkın giderilmesi hususu önem arz etmektedir. DMO nun kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi ve kamu alımları içindeki payını artırması için; -Kârlılık hedefinin düşürülmesi ve Hazine hasılat payının kaldırılması suretiyle kamuya daha ekonomik girdi sağlanması, -Alım sürelerini kısaltıcı önlemler alınarak, müşteri daire siparişlerinin kısa sürede karşılanması, VI

12 -Daha iyi hizmet verme çalışmalarının yanı sıra, müşteri dairelerle iletişimin geliştirilerek kamu alımları içinde DMO payının artırılması, -Kamu kurum ve kuruluşlarının piyasadan temin ettikleri ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının DMO da toplanmasının sağlanması, gerekli görülmektedir. Öneriler: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Mesleğe özgü seçim ve eğitimle özel bir kariyer kazandırılan müfettişliğe idari görevlerden atama yapılması, Başbakanlığın müfettişlik mesleğinin kariyer yapısının korunması gereğine ilişkin 1993/12 sayılı genelge ile getirilen esaslara uygun düşmediği gibi, Kurul içindeki yeknesaklığı ve çalışma düzenini de olumsuz etkileyeceğinden, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin Yönetmelikten çıkartılması ve bu maddeye göre atama yapılmaması (Sayfa: 15-16), 2-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 6 ncı maddesinde belirlenmiş olan tedarik edilecek malların standardizasyonunun sağlanmasına yönelik olarak 30 uncu maddesinde kurulması öngörülen Standardizasyon Kurulu nun oluşturulması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 51), 3-Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün Temel İlkeler başlıklı 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir hükmünün uygulanabilmesini sağlamaya yönelik bir düzenleme yapılması için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa: 60-61), 4-Raf ömrü ve kullanım alanı sınırlı olan malzeme alımlarının, müşteri dairelerin taleplerine göre gerçekleştirilmesi ve stok maliyetleri de dikkate alınarak hareket görmeyen malzeme birikimine meydan verilmemesi, karne olarak kullanım imkanı kalmayan sağlık karneleri ve diğer elde kalmış stoklar ile ilgili olarak başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması (Sayfa: 94-95), 5-Devlet Malzeme Ofisinin kuruluş amacına daha uygun hizmet verebilmesi için; belirlenen satış fiyatlarının kamu alımlarında kısmen de olsa referans fiyatları oluşturduğu dikkate alınarak, satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hasılat payı uygulamalarının kaldırılması ve kârlılık hedefinin asgari düzeye çekilmesi konusunda ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa: ), VII

13 6-Devlet Malzeme Ofisinin ihtiyacı olan e-ihale ve Bilgi Sistemleri Otomasyon Projesi ile ilgili olarak Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojisi AŞ ile imzalanan tarihli sözleşmenin Yönetim Kurulunun tarih ve 40/351 sayılı kararı ile feshedildiği, proje kapsamındaki kurumsal kaynak planlaması yazılımlarının tamamlanamaması nedeniyle programın bazı işlevleri yerine getirmediği ve kurumsal kaynak planlaması yazılımının aradan geçen süre içinde güncelliğini yitirip yitirmediği hususları dikkate alınarak yazılımla ilgili eksik kalan kısımların tamamlanması ya da ihtiyacın yeni baştan planlanması konularının etüt edilerek Devlet Malzeme Ofisi için ekonomik olan seçeneğin değerlendirilmesi (Sayfa: ), 7-Devlet Malzeme Ofisinin katalog ve e-satış üzerinden yapılan satış yöntemlerine öncelik verdiği, stok üzerinden satışların asgari düzeye çekildiği dikkate alındığında; yeni yapılacak olan Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletmesi binalarında depo ve atölye binaları için öngörülmüş olan büyüklüklerin yeniden gözden geçirilerek zaman içinde ihtiyaca göre genişletilecek şekilde daha makul düzeye getirilmesi (Sayfa: ), 8-Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bilançosu ve ,50 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. VIII

14 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Kırtasiye Baş Memurluğu adı altında, daha sonra Kırtasiye Müdürlüğü ve Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü adları altında faaliyet gösteren teşkilat, tarih ve 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanunla, Maliye Bakanlığı na bağlı, tüzel kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve aynı yıl içerisinde DMO adı ile faaliyetlerine başlamıştır tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 121 sayılı KHK ile 6400 sayılı DMO Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve DMO yeniden yapılandırılmış olmasına karşılık, 1984 yılında yürürlüğe giren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin eki listede DMO iktisadi devlet teşekkülleri içinde yer almış ve 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan Ana Statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. DMO nun, tarih ve 52/589 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen yeni Ana Statüsü YPK nın tarih ve 2007/T-4 sayılı kararı ile onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Ana Statünün 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulması ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ve Ana Statü eki (I) sayılı cetvele Bilgi İşlem Daire Başkanlığı eklenmesine dair Ana Statü değişikliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. DMO Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı KHK ve Ana Statüde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. İlgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı olup, genel müdürlük merkezi ise Ankara dadır. Ana Statü nün 6 ncı maddesinde; DMO nun amaç ve faaliyet konuları özetle; Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir. DMO bu kapsamda, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı, büro makineleri, aydınlatma cihazları ve ısıtmasoğutma araçları, basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri, temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri, bunların 1

15 iç ve dış lastikleri, akaryakıt, akü, tıbbi malzeme türünden benzer mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını temin etmektedir. DMO da hizmetler; memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından yürütülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalışan memurlar ile 399 sayılı KHK ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tabi olup; işçiler hakkında özlük ve sosyal hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve lokavt Kanunu uygulanmaktadır. DMO, 72 ve 233 sayılı KHK lar gereğince mali, idari, hukuki ve teknik yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun sürekli denetimine tabi iken tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Sayıştay ın denetim kapsamına alınmıştır. Kuruluş TBMM nin denetimini düzenleyen 3346 sayılı Kanuna da tabi bulunmaktadır. 2-Tüzükler: 2011 yılı içerisinde Devlet Malzeme Ofisi nin görev ve yetkileriyle ilgili her hangi bir tüzük çıkartılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları: 2011 yılında DMO ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı alınmamış olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları DMO Genel Müdürlüğü ile ilgili birimlerinde de uygulanmıştır. 4-Uluslararası anlaşmalar: DMO nun uluslararası anlaşmalardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 2011/T-20 sayılı YPK Kararı ile; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile 399 sayılı KHK dışında kalan ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2011 yılının 1. ve 2. altı aylık döneminde uygulanacak ücretler tespit edilmiştir. YPK nın tarih ve 2011/T-14 sayılı kararıyla; DMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görev alanından çıkarılarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adı altında müstakil bir birim olarak yapılandırılması amacıyla Ana Statünün bazı maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Ana Statünün 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulması ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ve Ana Statü 2

16 eki (I) sayılı cetvele Bilgi İşlem Daire Başkanlığı eklenmesine dair Ana Statü değişikliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları: ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2010/26 sayılı kararıyla; DMO ya ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesinde bulunan m 2 yüzölçümlü 1270 ada, 10 no lu parsel ile aynı ilçenin Bulgurlu Mahallesinde bulunan m 2 yüzölçümlü 1059 ada, 5 no lu parselin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2011/66 sayılı kararıyla; 1-Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı, tarih ve 2008/43 sayılı, tarih ve 2010/26 sayılı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 4, 5 no lu parseller ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 6 no lu parsele yönelik Üniversite Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı, İstasyon Alanı, Yol Emsal:3.00 ve Hmax: Serbest kullanım kararları getirilmesine ilişkin 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 2-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2012/09 sayılı kararıyla; 1-Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı, tarih ve 2010/26 sayılı Kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 1270 ada, 7, 10 ve 11 no lu parsellere yönelik Üniversite alanı (Emsal: 3.00 ve Hmax:Serbest), Park Alanı, Metro İstasyonu Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Dere, Trafo Alanı, Yol kararları getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 4 (dört) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli 3

17 uygulama imar planı ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 2-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2012/21 sayılı kararıyla; 1-Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 4, 5 no lu parseller ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 6 no lu parsele yönelik Üniversite alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı, İstasyon Alanı, Yol Emsal:3.00 ve Hmax: Serbest kullanım kararları getirilmesine ilişkin 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kurulumuzun tarih ve 2011/66 sayılı Kararı ile onaylanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu nazım imar planı değişikliği paftaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, Üsküdar Belediye Başkanlığınca tarih ve 47 sayılı yazı ile yapılan itiraz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na iletilmiştir. Üsküdar Belediye Başkanlığınca yapılan itiraz, ilgili yasalar kapsamında değerlendirilmiş olup, Kurulun tarih ve 2011/66 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; plan değişikliğinin çerçevesindeki plan kararları ile bütünleşmesini sağlamak adına meri planın üzerine yapılmasına ilişkin itiraz kabul edilmiş, 25 metre olarak belirlenen yola ilişkin itiraz reddedilmiş, 2-İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3628 sayılı Kararı ile belirlenen; 1059 ada, 4 no lu parselin güneyindeki şevli alanda; işaretli alanın imar planına Kazı Alanı olarak işlenmesi, 3-Yapılan itiraz sonucu yeniden düzenlenen 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 4-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve 2012/27 sayılı kararıyla; 1-Devlet Malzeme Ofisi ne ait iken Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy mahallesi, 1269 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın eğitim öğretim 4

18 hizmetlerinde kullanılması kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi, 2-Taşınmazın devir işlemlerinin DMO Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi, 3-Tarafların devir işlemleri ile ilgili lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol ile tespit etmeleri, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve 2012/83 sayılı kararıyla; 1-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken, Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 4 no lu parsel, Kurulumuzun tarih ve 2010/26 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 5 no lu parsel, 2-Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun tarih ve 2008/43 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 6 no lu parsel ile üzerindeki binaların mütemmim cüzleriyle birlikte Üniversite alanı olarak kullanılmak üzere, 4046 sayılı Kanun un 2/i maddesine istinaden, devir nedeninin tapuya derci suretiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesine bilabedel devri, 3-Taşınmazların devir işlemlerinin DMO Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi tarafından yerine getirilmesi, 4-Tarafların devir işlemleri ile ilgili lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol ile tespit etmeleri, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2012/100 sayılı kararıyla; 1-Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesinde bulunan, m2 yüzölçümlü ada, 7 no lu, ,62 m2 yüzölçümlü 10 no lu ve ,38 m2 yüzölçümlü 11 no lu parsellere yönelik Üniversite alanı (Emsal: 3.00 ve Hmax:Serbest), Park Alanı, Metro İstasyonu Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Dere, Trafo Alanı, Yol kararları getirilmesine ilişkin Kurulun tarih ve 2012/09 sayılı Kararı ile onaylanan, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan nazım ve uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli Kararı ile belirlenen Fikirtepe ve 5

19 çevresinde bina yüksekliklerinin 80 m 2 yi aşamayacağına ilişkin plan notunun eklenmesine ilişkin itiraz kabul edilmiş, diğer itirazlar reddedilmiş, 2-Bu doğrultuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 4 (dört) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 3-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. Açıklanan gelişmeler çerçevesinde İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletmesi Gebze de kiralık bir binaya taşınmış, yeni idare ve fabrika binaları ile ambarların inşası için proje çalışmaları başlatılmıştır. 7-Yönetmelikler: DMO da faaliyetlerin yürütülmesinde; 9 adet yönetmelik, 14 adet yönerge uygulanmaktadır ve 2012 yıllarında; -Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Kamu Personeli Seri no:2 numaralı Genel Tebliğinin B/1 inci maddesinde; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, kurumların 657 sayılı Kanunun mülga 112 nci maddesine istinaden çıkarmış oldukları sicil amirleri yönetmeliklerinin dayanağı ve uygulama imkanı kalmadığından bu yönetmeliklerinin kaldırılması öngörülmüştür. Söz konusu tebliğ uyarınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 15/115 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 19/152 ve tarih ve 27/230 sayılı kararları ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 38/335 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6

20 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 21/168 sayılı, tarih ve 6/34 sayılı ve tarih ve 11/62 sayılı kararları ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun istisnaları düzenleyen 3/e maddesinde yer alan malzemeler ibaresi hizmetler şeklinde değiştirilmiştir. Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan hizmetler için DMO dan yapacakları alımlar da istisna kapsamına alınması üzerine, 4734 sayılı Kanunda 5812 sayılı Kanunla yapılan değişiklik dikkate alınarak, DMO Satınalma Yönetmeliği, Satış Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik hizmet yönü ile tamamı yeniden düzenlenmiş ve Yönetim Kurulu nun tarih ve 29/73 sayılı kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Maliye Bakanlığı na gönderilmiştir. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen; Muhasebat Genel Müdürlüğü Başhukuk Müşavirliği, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Kamu İhale Kurulu nun görüşlerinin de dikkate alınarak söz konusu yönetmelik taslaklarının yeniden değerlendirilmesi istenmiştir. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce DMO ya yazılan tarih ve sayılı yazıyla; DMO Satınalma Yönetmeliği, DMO Satış Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının DMO dan Yapacakları Mal ve Hizmet Taleplerine İlişkin Yönetmelik taslaklarıyla ilgili olarak tarih ve sayılı yazıya herhangi bir cevap alınamadığından hareketle, söz konusu yönetmelik taslakları hakkında Genel Müdürlüklerince yapılacak işleme esas olmak üzere DMO Genel Müdürlüğü görüşünün istenmesi üzerine, Maliye Bakanlığına yazılan tarih ve 296 sayılı cevabi yazıda; kamu alımlarının Avrupa Birliği müktesebatına uyum düzenlemeleri çerçevesinde Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar halen devam etmekte olduğundan, söz konusu yönetmelik taslaklarının, bu çalışmaların sonucuna göre yeniden hazırlanacağı bildirilmiştir yılı denetim raporunda, Avrupa Birliği müktesebatına ilişkin çalışmaların ne zaman sonuçlanacağının bilinmemesi ve yasal bir düzenlemeye bağlanmasının zaman alacağı da dikkate alınarak, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi için Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği, Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik değişikliklerinin biran önce tamamlanarak yürürlüğe konulması önerilmiştir. 7

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİNDE 59. YIL KAMU ALIMLARINDA KAMU GÜVENCESİ

MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİNDE 59. YIL KAMU ALIMLARINDA KAMU GÜVENCESİ MERKEZİ TEDARİK HİZMETLERİNDE 59. YIL KAMU ALIMLARINDA KAMU GÜVENCESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Detaylı

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarihli 6085 sayılı Kanun ve 24.11.1994 tarihli 4046 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun 09/10/2013

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı