ŞEHİRİÇİ EŞDÜZEY KAVŞAK GEOMETRİLERİNİN VE KAZALARA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEHİRİÇİ EŞDÜZEY KAVŞAK GEOMETRİLERİNİN VE KAZALARA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ŞEHİRİÇİ EŞDÜZEY KAVŞAK GEOMETRİLERİNİN VE KAZALARA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ *Meltem TUNCUK, ** Mustafa KARAŞAHİN * Öğr.Gör., Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Müh. Böl., Isparta ** Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Müh. Böl., Isparta ÖZET Kavşaklar birden fazla yönde gelen trafik akımlarının kesiştiği, ayrıldığı, birleştiği ve örüldüğü alanlardır. Bu hareketler aynı düzlemde olursa buna eşdüzey veya hemzemin, farklı düzlemlerde olursa alt-üst geçitli veya köprülü kavşaklar denir. Türkiye de yaygın olarak kullanılan kavşak tipi hemzemin kavşaklardır. Kavşaklar kazaların çok olduğu yol elemanlarından biridir. Düşük ve orta yoğunluklu yollarda genellikle sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşak tasarımı tercih edilir. AASHTO ya göre, bu tip yollar yüksek hızlı seyahate ve düşük geometriye sahiptir [1]. Sinyalizasyonsuz kavşaklar, anayoldaki hareketlilik, aynı yönde duran ve yavaş hareket eden araçlarla devam edenler arasında hız farkının çok olması nedenleriyle de sinyalizasyonlu kavşaklardan daha tehlikelidir. Emniyetli bir ulaşım ve trafik düzeninde eşdüzey kavşaklar son derece önemlidir. Bu ise tasarım-proje-bakım-onarımın ve işletmenin en üst seviyede tutulmasını gerektirmektedir. Yaptığımız bu çalışmada, sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşak tasarım hatalarının, trafik kazaları üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla kavşak tasarımı ve geometrileri incelenmiştir. Ve sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşakların güvenliği üzerinde durulmuştur. Anahtar kelimeler: Eşdüzey kavşak geometrisi, yol emniyeti

2 EVALUATING GEOMETRIC DESIGN OF URBAN INTERSECTIONS AND EFFECTS ON TRAFFIC ACCIDENTS ABSTRACT An intersection is the area where two or more streets join or cross at-grade. The intersection includes the areas needed for all motions of travel like, intersect, departure, join or twisted. If these motions is on the same level, it is called grade intersection or grade crossing, but if they are on different levels, it is called overhead crossing or overpass. In Turkey grade intersections are common. Intersections are one of the road component that cause traffic accidents. Generally unsignalized and grade crossings are preferred at low and middle traffic volume. According to AASHTO, these kind of roads have poor geometric design and high travel speed [1]. Because of main road movements and time intervals, unsignalized junctions are more hazardous. Key Words: Geometry of Grade Intersection, Road Safety 1. GİRİŞ Gün geçtikçe nufus ve teknolojik gelişmelerin artışına paralel olarak sinyalizasyonsuz kavşaklardaki kaza sayısı da artmaktadır. Sinyalizasyonlu kavşaklar sinyalizasyonsuz kavşaklardan sayıca azdır ve kazaların sinyalizasyonsuz kavşaklarda daha çok olacağı bu nedenle de açıktır. Özellikle sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşakların güvenliğinde yol geometrik özellikleri ön plana çıkmaktadır. Sinyalizasyon ise kavşakların kaza sayılarından çok kaza şiddetinin azalmasına ve çarpışma şeklinin değişmesinde faydalı olmaktadır. Bu da olumlu bir etkidir fakat gerek ekonomik nedenler gerekse gecikmelerin artışı nedeniyle tüm kavşakları sinyalizasyonlu hale getirmek imkansızdır. Tüm kavşaklar sinyalizasyonlu hale getirilse bile belirli bir süre sonra trafik hacminin artışıyla gecikmeler artacak, sinyalizasyonlu kavşaklarda da problemler oluşacaktır. En köklü çözüm kavşağın farklı kotlu kavşak tipinden yapılmasıdır. Ancak, katlı kavşakların büyük yatırım gerektirmesi, kent içi yollarda ve özellikle merkez bölgelerde kavşak için kullanılabilecek alanın sınırlı olması, nedeniyle farklı düzeyli kavşakların uygulanması kolay olmamaktadır. Bir mühendisin kavşak tasarımında tüm koşulları göz önünde bulundurarak optimum çözümü bulması gerekmektedir. Kavşaklarda yapılacak iyileştirmelerin şehir içi yollarda meydana gelen kazaların yaklaşık olarak %50 sini, şehirlerarası yollarda meydana gelen kazaların % 25 ini ortadan kaldıracağı düşünülmektedir[2]. Çalışmanın amacı, yol güvenliğinde önemli bir etkiye sahip eşdüzey kavşak tasarım değişkenlerinin ve uygulama hatalarının yol emniyetine etkilerini literatür çalışmasıyla ortaya koymak ve şehiriçi eşdüzey kavşakların ülkemizdeki olması gereken tasarım standartlarını inceleyip yetkililerin konuya ilgisini çekmektir. Yaptığımız bu çalışmada,

3 literatürdeki kavşak tasarımı ve geometrileri incelenmiş ve sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşakların güvenliği için olması gereken eşdüzey kavşak geometrileri üzerinde durulmuştur. 2. EŞDÜZEY KAVŞAK TASARIM ESASLARI Şekil 2.1 Geometrik Durumlarına Göre Kavşak Şekilleri [3] Geometrik durumlarına göre çeşitli kavşak tipleri Şekil 2.1 de görülmektedir. Şekilde görülen eğik kavşağa makas tipi kavşak da denir ve kollar arasındaki açı 70 dereceden küçüktür. Bu açı derece arasında kalırsa dik kavşak tipi olur. Üç kollu kavşaklarda iki kol arasındaki açı derece arasında ise T tipi kavşak adını almakta; 70 dereceden küçük ise çatal tipi kavşak olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, Araçlar ve yayaların kavşakta en kısa mesafe ve sürede geçmelerinin sağlanması Sürücülerin yanal görüş mesafesini azaltarak uygun pozisyon ve hızda seyretmelerinin sağlanması Büyük araçların dönüş hareketlerinin kolaylaştırılması Kavşak alanının daralmasını sağlayacak araç/araç ve araç/yaya çakışma noktalarının daha kolay kontrol altına alınabilmesinin sağlanması ve dolayısıyla kaza oluşumunu en aza indirmek (örnek olarak Şekil 2.2 de kavşak kolları arasındaki açı değişimine bağlı olarak oluşabilecek kazaların tehlike oranları görülmektedir[4].) gibi önemli avantajlar elde edilmesinden dolayı dik ve dike yakın kesişmeler yapılmalıdır.

4 Çarpışm a 45 0 İki Araç Arasındaki Tehlike Şekil 2.2. Çarpışma Açılarının Güvenliğe Etkisi [4] 2.1 Hemzemin Kavşak Tasarımında Genel Kriterler: Hangi tipten olursa olsun kavşak tasarlanırken; kazalara karşı güvenlik, yeterli kapasite, ekonomi, çevreye uygunluk prensipleri göz önünde tutulmalıdır. Belirlenen bu prensipler çerçevesinde, a-kavşağın yol ağı içindeki önemi b-mevcut trafik özellikleri c- Kavşağı oluşturan yolların geometrik özellikleri d-yakın kavşaklarda uygulanan veya uygulanacak denetim şekilleri e-sürücü ve yaya davranışları ile yayaların tasarım üzerindeki etkisi f-topoğrafik durum ve çevre koşulları nazara alınması gereken önemli faktörlerdir[3]. a) Planlama sırasında bilinmesi zorunlu olan trafik özellikleri - Kavşağa gelen trafik miktarı (YOGT olarak) - Trafiğin gün, hafta ve yıl içinde değişim şekli - Trafiğin bileşimi yani otomobil, kamyon vb. taşıt cinslerinin toplam trafikteki yüzdeleri - Anayoldaki proje hızı - Her kavşak ayağından gelen trafiğin sağa ve sola dönenler ile düz geçenlerin yüzdeleri (zirve saatlerdeki) - Kentiçi kavşaklar için kavşağın yakınında bulunan terminal, otopark, garaj vb, yerlerin durumları - Yine kentiçi kavşaklar için kamu yolcu taşıması yapan taşıtların miktarı ve bunlara ait tesislerin kavşağa olan mesafeleri - Kavşak yakınındaki yaya hareketleri Daha önce meydana gelen kazaların sayısı, türü vb. hususlardaki istatistik bilgiler [3]. b) Planlama sırasında nazara alınacak geometrik özellikler kavşağa verilecek geometrik şekil üzerinde etkili olup bunlar; - Kavşağa birleşen yolların sayısı

5 - Kavşak ayakları arasındaki açı - Görüş uzunlukları - Bir önceki ve sondaki kavşağa olan mesafelerdir - Kavşakta tali kolların birleşme şekilleridir. Tali yolların birleşme şekillerine örnek Şekil 2.3 te verilmiştir [5]. Şekil 2.3. Kavşakta tali kolların birleşme şekilleridir [5].. c) Kavşakta yaya hareketleri incelenmeli ve yaya sayımları gerçekleştirilmelidir. Yaya geçidi genişlikleri yaya trafiğine ve yerel şartlara bağlı olarak 2,5-4m (yabancı kaynaklarda 2-10) olabilir. [6] Yaya geçitleri yolla hemzemin olmalı, refüjlerde bu durum devam etmelidir. Ancak refüjlere taşıt girmesi ve park etmesi engellenmelidir. Bunun için refüj ikiye bölünerek çiçeklik vs. konmalıdır. Yolu geçme zorluğu yayaların karşıya dik açılardan geçmesine sebep olur. Büyüyen açılar pozitif olarak gecikmeyle bağlantılıdır [7] f) Kavşak bölgesinin topoğrafik durumu; kavşakdaki görüş uzunlukları, kavşağın inşa maliyeti, kavşağa birleşen yolların eğimleri ve bunların birleşme açıları bakımından önemlidir. Kavşak tasarımında ve uygulamalarında arazinin topoğrafyası, mevcut durumunun ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçümlerde hassas aletler kullanılmalı, arazi üzerindeki ağaç, direk, klübe ve diğer engeller proje üzerine işlenmelidir. Ayrıca kavşak alanına en yakın yapı köşeleri alınmalı ve koordinatlar verilmelidir[3] Eşdüzey Kavşak Planlamasında Nazara Alınacak Diğer Hususlar: Eşdüzey kavşakların planlanması sırasında göz önünde tutulması gereken diğer hususlar şöyle sıralanabilir. Kavşağa giriş veya çıkışlarda yatay veya düşey kurbayla karşılaşıldığında sürücülerin gerekli işaretlemelerle uyarılması gerekir. Ve duruş görüş uzunluğu baz

6 alınarak kavşak geometrisi düzenlenmeli, aynı zamanda görüş mesafeleri de dikkate alınmalıdır. Yapılan arazi araştırmaları ve kaza analizleri kavşaklardaki orta refüj genişliğinin kazaları oldukça etkilediğini göstermektedir. Şehirlerarası yollardaki sinyalizasyonsuz kavşaklarda refüj genişliği arttıkça sürücülerdeki istenmeyen davranışların ve kazaların azaldığı görülmüştür. Bunun tersine, şehir içi sinyalizasyonsuz ve sinyalizasyonlu eşdüzey kavşaklarda orta refüj genişliği arttıkça sürücülerdeki istenmeyen davranışların ve kazaların arttığı görülmüştür. Özellikle yaz aylarında sıcaklığın çok yüksek olduğu şehirlerimizde asfaltta kusma ve tekerlek izi teşekküllü oluşur. Yüzeyde biriken ince asfalt tabakası kaplamanın sürtünme katsayısını azalttığından süratli taşıtların fren yapmaları halinde sürücüler direksiyon kontrolünü kaybedebilirler. Ayrıca bu durum kavşak giriş kaplama sathında tekerlek izi denilen deformasyonlara sebebiyet verebilir [8]. Bu durumu önlemek için kavşak girişleri ve kavşak alanlarındaki kaplamlara özel önem verilmelidir. Kavşak girişlerinde sürtünme katsayıları yüksek olan malzemeler kullanılabilmektedir. Kavşak içerisinde gerekli su drenajı ve deverlerin sağlanması gerekmektedir. Türkiye deki kavşaklarda en fazla göz ardı edilen hususlardan biridir. En küçük bir yağışta kavşaklar göl haline gelmektedir. Bu durumda yapılması gereken projelendirme sırasında, kavşak su toplama projesi hazırlanmasıdır. Bu projelendirmede su toplama kanalları, rogarları, ızgaralar ve eğimler belirtilmelidir. Suyun kavşak kaplama yüzeyini en kısa zamanda terk etmesini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır [8]. Kavşağa yüksek hızda giren araçlar çok fazla ise, kaplama üzerine hız kesici önlemler alınmaktadır. Fakat rast gele yapılan kasislerden kaçınılmalıdır. Bu kasisler normal hızla giden araçları etkilemiyecek şekilde standartlara uydurulmalıdır. Ayrıca hız kesici bu engeller mutlaka reflektör ile desteklenmelidir. Düşey işaretlemeler ihmal edilmemelidir (Şekil 1.4). 13 mm Yol Pürüzü 13 mm Aralıklı Pürüzler Yol Tümseği 200m-750mm 3700mm 2.3. Görüş Mesafesi Tasarımı Şekil 2.4. Kavşak öncesi hız kesici önlemler [9] Kavşaklardaki güvenliğin sağlanması için duruş görüş mesafesinin sağlanmasına çalışılmalıdır. Kavşaktaki görüş mesafesi yol ekseni boyunca ve yan yoldaki üçgen görüş

7 alanı olarak ele alınmaktadır. Kavşak yatay kurba üzerinde kesinlikle yapılmamalı ve aliynmanda veya dere tipi düşey kurbada yapılmalıdır [5]. Araçların kavşağı emniyetle geçebilmesi için sürücülerin diğer kollardan yaklaşan araçları görebilmesi ve böylece diğer araçlarla çarpışmaması için durabilmesi veya hızını ayarlayabilmesi gerekmektedir [11]. Şekil 1.5 te görüldüğü gibi kavşak köşelerinde üçgen görüş alanı sağlanmalıdır. Yani, üçgen görüş alanlarının içine herhangi bir nesne (bina, istinat duvarı, köprü ayağı, yarma şevi, ağaç, levha, büfe, reklam panosu, vb.) olmamalıdır. Şekil de kavşağa yaklaşan ve kavşakta bekleyen araçlar için gerekli üçgen görüş alanının boyutları görülmektedir. Şekil 2.5. Kavşaklarda Üçgen Görüş Alanları [10] 2.5. Eşdüzey Kavşaklarda Çakışmalar: Hemzemin kavşaklarda ayrılma, yaklaşma, kesişme ve kuyruk çakışmaları oluşur. Bu hareketlerinin mevcudiyeti ile karışıklık noktaları oluşturur ve bunun sonucu olarak da kaza ihtimali artar. Üç kollu ve dört kollu kavşaklarda karışıklık noktaları aşağıdaki şekillerde verilmiştir. 9 Karışıklık Noktası 3 Ayrılma 3 Yaklaşma 3 Kesişme Şekil 2.9. Üç Kollu Kavşakta Karışıklık Noktaları

8 32 Karışık Noktası 8 Ayrılma 8 Yaklaşma 16 Kesişme Şekil Dört Kollu KavşaktaKarışıklık Noktaları Çakışma noktaları sayıları, kavşak kol sayısına, trafik kontrol sisteminin tipine, sol veya sağ dönüş kısıtlarına, şerit sayısına, kavşak geometrisine vb. bağlı olarak değişmektedir Dönel Kavşaklar: Trafik hacminin 5000 araç/st den az olması ve kavşağa kollardan giren trafik hacmi ile göbek etrafındaki trafik hacmi arasında çok büyük fark olmaması halinde dönel kavşaklar uygundur. Dönel Kavşakların Avantajları: Kapasitesi nispeten düşük ama emniyeti yüksektir; göbek adası etrafındaki trafik öncelik sahibidir; dönel kavşak etrafında hareket eden araçların çakışma nokta sayısı dört kollu kavşağa göre çok daha azdır (Ndönel kavşak.=12 Ndört kollu kav.=32); dönel kavşakta kesişme çakışması yerine örülme çakışmaları; kafa kafaya ve dik çarpışmalar yerine açısal çarpışmalar meydana gelir. Trafik kazalarında %50-%90 a varan azalma görülür; yapım işletme masrafları sinyalize kavşaklara göre daha düşük, F/M oranı daha yüksektir; dur/kalk/bekleme operasyonları sinyalizasyonlu kavşaklara göre daha azdır. Dönel Kavşakların Dez Avantajları: Düşük kapasite ve büyük alana ihtiyaç duyulur; kavşak topoğrafik olarak düz ve açık düşey kurbaya yapılır (Kavşağın tümü görülebilmelidir.); dönel Kavşaklarda koordineli trafik sinyalizasyon sistemi uygun değildir. (Çünkü: Grup halinde hareket eden araçların düzeni dönel kavşakta bozulur, işletme hızı azalır, anayol üzerindeki trafik akımı bunlardan etkilenir, böylece sinyal koordinasyonu olumsuz etkilenir; kavşağa katılan kollardaki trafik hacmi birbirinden çok farklı ise dönel kavşağın işletmesi bakımından uygun değildir; bisikletliler için göbek çapı büyük dönel kavşaklar daha az emniyetlidir.

9 3. ISPARTA DA UYGULANAN BAZI EKSİK EŞDÜZEY KAVŞAK UYGULAMALARI 3.1. Devlet Hastanesi Kavşağı Şekil 3.1 de görüldüğü gibi kavşak, oldukça fazla sayıda kola sahip olup, oldukça fazla karışıklık noktası mevcuttur. Kavşak, Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Çocuk Hastanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp ve Onkoloji Merkezleri nin kesişim yerlerinde yer aldığından özellikle mesai saatleri içinde yoğundur. Kavşakta trafik kontrolü, işaretlemeler ile sağlanmaktadır. Özellikle şehir merkezinden gelen trafikle Doğumevi yönünden gelen trafik, köşede yüksek binanın bulunmasından dolayı (Şekil 3.2) ve bunun yanında kot farkının olması görüşü engellemektedir. Şu anda şehir merkezinden gelen trafik hacminin düşük olması, trafik güvenliği açısından çok büyük tehlike arz etmemesine rağmen, yakın gelecekte trafik hacminin artacağı dikkate alınırsa, trafik güvenliği açısından sorgulanması gerekmektedir. %7 %12 %8 %3 %5 %3 %1 %6 %2 %1 %4 %4 %7 %9 %2 %3 %4 %4 Şekil3.1 Kavşak Planı Ve Boyuna Eğimleri Şekil 3.2 Görüş Engellenen Kesim

10 İmar planlarında kavşaklar oluşturulurken, kotlar yeteri kadar dikkate alınmadığından, maalesef kavşak kolları arasında büyük eğim farkları oluşmaktadır. Özellikle, yağışlı ve karlı havalarda büyük boyuna eğimlerin uygulandığı kollar, kazalara davetiye çıkarmaktadır. Isparta gibi, kışı sert geçen bölgelerde mümkün olduğu kadar, eşdüzey kavşak kollarının aynı kotlarda olmasına özen gösterilmelidir. Sağlamanın mümkün olmadığı durumlarda, trafik güvenliği analizi yapıldıktan sonra kavşak tasarımı yapılmalıdır. Hastane kavşağında, özellikle Doğumevi yönünde şehir merkezine giden kolda %9 boyuna eğim mevcuttur. Diğer taraftan, Kalp-Damar Merkezi nin girişi önündeki kol %12 Boyuna eğime sahiptir. Ayrıca bu kesimler çakışmaların en fazla meydana geldiği noktalardır (Şekil 3.3). Bu iki kolda araçlar dönüş için yavaşlamak zorunda olduğundan, rampa yukarı ivmeli hareket edeceklerinden, zorlanmakta ve araçlar kontrol altında tutulamamaktadır. Benzer olarak, aynı kesimlerde rampa aşağı inildiğinde, araçları durdurmak oldukça zor olmaktadır. Çözüm olarak, kavşak kollarının boyuna eğimlerinin azaltılması ve trafik akımları az kesişecek şekilde yeniden trafik yönlendirmesinin yapılması gereklidir. Şekil 3.3 Kavşak Çakışma Noktaları 3.2. Çünür Mahallesi- Mehmet Tönge Mahallesi Kavşağı Sözü edilen kavşak Devlet Yolu ile sözü edilen iki mahalle trafiğinin kesiştiği yerde oluşturulmuştur (Şekil 3.3). Kavşak, mesai saatleri içinde sabit süreli trafik ışıkları ile kontrol edilmektedir. Kavşak tasarımında, esas olan bekleme sürelerini minimum yapacak çözümler bulmaktır. Çünür Mahallesi ve Mehmet Tönge Mahallesi nin oluşturduğu trafik hacmi oldukça düşük olduğu için, Devlet Yolu Yönünde hareket etmek isteyen Süleyman Demirel Üniversitesi personeli, öğrencileri ve Üniversite Hastanesi nden yararlanmak isteyen kişiler, uzun süre, diğer kollarda trafik olmamasına karşın, beklemek zorunda kalmaktadırlar. Şekil 3.4 te örüldüğü gibi, sözü edilen Devlet Yolu nda oluşan trafik hacminin büyük bir kısmı Üniversite tarafından çekilmektedir. Belki de kavşağın yapıldığı tarihlerde, Üniversite trafiğinin düşük olması, kavşak yerinin doğru olduğu yönünde bir kanaat oluşturabilir. Ancak, günümüzde Üniversitede çalışan personel ve öğrenci sayısının geçmişe göre oldukça fazla olması, bugün aynı kavşak yapılsa, kavşak yerinin doğru yerinin Üniversite bağlantı yolu olacağı oldukça açıktır.

11 Şekil 3.4. Üniversite giriş Kavşağı, Üniversite Üst Geçit Girişi, Tıp Fakültesi Giriş Kavşağı, Çünür Kavşağı Saatlik Trafik Hacimleri Trafik sayımları açık olarak göstermeketedir ki, Üniversitede çalışan personel ve Üniversite olanaklarından yararlanan kişiler gereksiz olarak kavşakta bekletilmektedir. Çözüm olarak, sözü edilen kavşağın Üniversite bağlantı yoluna taşınması en uygun çözüm olarak gözükmektedir. Mevcut kavşağın korunarak, Üniversite bağlantı yoluna ikinci bir kavşağın inşa edilmesi ve sabit süreli sinyalizasyon sistemi ile kontrol edilmesi durumunda, kavşaklar arasındaki mesafenin yaklaşık 350 metre olmasından dolayı bekleme süresini artıracağından uygun görülmemektedir. Ancak, mevcut Çünür Kavşağı nın sarı ikaz ışıkları ile sürücüleri uyaracak şekilde çalıştırılması ve yeni yapılacak Üniversite Kavşağı nın sensör uyarmalı sinyalizasyon sistemi ile donatılması özellikle sabah saatlerinde Üniversiteden ayrılan yok denecek kadar az olması nedeniyle gereksiz beklemeleri minimum düzeye indirecektir. Özellikle, saatten den sonra Doğu Kampüsü nden çıkışların fazla olduğu dikkate alınırsa ve mevcut Devlet Yolu na soldan bağlandığı için oldukça büyük tehlike arz etmektedir. Bu nedenle, Üniversite çıkışına ya bir üst geçit veya altgeçit projesi yapılarak, trafiğe katılma emniyet altına alınabilir. Eğer, maliyet yüksek bulunursa, sensörlü sinyalizasyon sistemi ile döner kavşak inşa ederek çözüm üretilebilir.

12 Şekil 3.3 Çünür Kavşağı 3.3. Halıkent Mahallesi-Ayazmana Mesireliği Refüjü Kişilerin en kısa mesafede istediği yola bağlanması kadar doğal bir şey olamaz. Bu nedenle, Isparta Belediyesi, refüj ile ayrılmış bölünmüş yol kesimlerinde refüjü yararak, araçların diğer yöne bağlanması sağlanmaya çalışılmıştır (Şekil 3.5). Ancak, refüj genişliğinin metre civarında olması, refüj içerisinde araçların durmadan hareket etmesine zorlamaktadır. Elbette, karşıdan araç gelmesi durumunda, beklemek zorunda kalmakta ve bulunduğu yöndeki trafik akımını tehlikeye atmaktadır. Bunun yanında, bağlantı yolları ile refüjde oluşturulan kavşaklar arasında metre gibi uzaklıklar olmakta, bazı sürücüler ters yönde trafiğe bağlanarak, kısa sürede istediği yöne bağlanmak istenmekte, bunun sonucu olarak hem yayalar hem de karşı yönde hareket eden araçlar zor durumda kalmaktadır. Bu nedenle, zorunlu olarak refüj yarma çalışması yapılarak, kavşak oluşturulma zorunluluğu var ise, mümkün mertebe karşılıklı gelmesine dikkat edilmelidir. Ancak, en doğru olan çözüm, mümkünse tek bir aracın bile park olanağı bulamadığı refüjlü kesimlerde kavşak oluşumuna izin verilmemelidir. Şekil 3.5 Araçların Ters Yöne Girme Doğrultuları

13 3.4. Isparta-Antalya Çevre Yolu Çevre yollarının amacı, şehir trafiğine girmeden hızlı bir şekilde transit geçmek isteyen trafiğe hizmet vermesidir. Ancak, ülkemizin diğer şehirlerinde olduğu gibi, Isparta da da çevre yolları daha yapılmaya başlanırken imar planları değiştirilerek, etrafından çok katlı yerleşim yerleri oluşturulmaktadır. Isparta da çevre yolunda, genellikle kooperatiflerin oluşturduğu yedi katlı apartmanlar mevcuttur ve yapımlarına bugün de devam edilmektedir. Çevre yolu, 2X2 bölünmüş yol tipinde olup, yer yer refüj yarılarak karşı yöne geçişler sağlanmıştır (Şekil 3.6). Bunun yanında, çevre yoluna paralel olarak servis yolu yapılmış olup, her binadan çevre yoluna bağlanmaya izin verilmiştir. Çevre yolundaki trafik hızının fazla olması ve binalardan çıkan araçların hızlarının düşük olması, hız farkından dolayı trafik güvenliğini azaltmaktadır. Ayrıca, her noktadan çevre yoluna bağlantı olanağının verilmesi, trafik güvenliğini azaltmaktadır. Çözüm olarak, servis yolunda yerleşim yerlerinde oluşan trafik toplanarak, kontrollü oluşturulan kavşaklardan diğer yönlere geçiş verilmelidir. Şekil 3.7 Çevre Yolu 4. SONUÇ: Yaptığımız bu çalışmada, sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşak tasarım hatalarının, trafik kazaları üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla kavşak tasarımı ve geometrileri incelenmiştir. Ve sinyalizasyonsuz eşdüzey kavşakların güvenliği üzerinde durulmuştur. AASHTO ya göre, sinyalizasyonsuz kavşaklar, anayoldaki hareketlilik, aynı yönde duran ve yavaş hareket eden araçlarla devam edenler arasında hız farkının çok olması nedenleriyle sinyalizasyonlu kavşaklardan daha tehlikelidir. İyibir ulaşım ve trafik düzeninde kavşaklar sonderece önemlidir. Bu ise kavşakların tasarım-proje-bakım-onarım ve işletmelerini en üst seviyede tutmayı gerektirmektedir.

14 Gelişmiş ülkelerde bir ulaşım yapısının tasarımına, bu yapıdan beklenenlerin neler olduğu kararlaştırılarak başlanır. Her şeyden önce tasarlanan yapı beklenen trafik akımının biraz üzerinde olmalı ve emniyet açısından tüm şartları sağlamalıdır. Bununla birlikte, beklenen akımın olması gerekenden fazla saptanması, gelişmekte olan ülkelerde gerekenden fazla yatırım yapılmasına neden olur. Buna bağlı olarak büyük ekonomik sorunlar oluşacağından çok dikkatli olunması ve emniyetli asgari değerlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle, şehir içi hemzemin kavşakların iyileştirilmesinde emniyet, ekonomi, kapasite ve çevreye uygunluk sırasıyla göz önünde bulundurulmalıdır. KAYNAKÇA [1] Unsignalized intersection collisions, Executive sumary,http://safety.trasportation.org/htmlguides/unsiginter/exec_sum.htm [2] Un Signalized Intersection Collisions Executive Summary, National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) 17-18(3) [3] Yayla N., Karayolu Mühendisliği Kitabı, [4] PROCED: Rprocedeing, Institue of Traffic, 1960, U.S.A. [5] Tunç A., Yol Tasarımının Esasları ve Uygulamaları [6] Aslan H., Yaya Davranışlarının Trafiğe Etkisi, 1996, Ankara. [7] TSE., 1995, Şehir İçi Yollar-Işık Kontrollü Hemzemin Kavşak Tasarım Esasları, Ankara. [8] Yetkin Z., Türkiyede Şehiriçi Kavşak Tasarım ve Uygulamalarının Trafik Kazalarına Etkileri, Doktora Tezi, 2000 [9] Institue of Highways and Transportation, 1987 Road and Traffic in Urban Areas, London. [10] Mass Highway 2005 Eddition, Intersection Design, Chapter 6. [11] Transportation Research Institue Oregon State University, Corvallis, Oregon, , 1997 [12] Karaşahin M., Kapasite Analizi, Yayımlanmamış Ders Notları, 2004

I.KAVŞAK NEDİR II.EŞDÜZEY KAVŞAKLAR III.KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR IV.KAVŞAK TASARIM V.ÇAKIŞMALAR

I.KAVŞAK NEDİR II.EŞDÜZEY KAVŞAKLAR III.KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR IV.KAVŞAK TASARIM V.ÇAKIŞMALAR KAVŞAKLAR I.KAVŞAK NEDİR II.EŞDÜZEY KAVŞAKLAR III.KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR IV.KAVŞAK TASARIM V.ÇAKIŞMALAR İki veya daha fazla karayolunun kesişmesiyle oluşan ortak alana kavşak denir. Bir yolun kavşağa birleşen

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

Trafik Sinyalizasyonu. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Trafik Sinyalizasyonu. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Sinyalizasyonu Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Trafik Sinyalizasyonun Amacı ve Avantajları a)kesişen akımlardan veya geometrik özelliklerden dolayı oluşan gecikme, sıkışıklık ve tıkanıklıkları önlemek,

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

KAVŞAKLARIN PLANLANMASI

KAVŞAKLARIN PLANLANMASI KAVŞAKLARIN PLANLANMASI Doç.Dr.Dr. Y. Şazi MURAT Pamukkale Üniversitesi 25 Aralık 2012 12/25/2012 1 ĐÇERĐK Giriş Kavşak ak Düzenleme D Đlkeleri Kavşak ak Çeşitleri Kontrolsüz Eşdüzey Kavşaklar aklar Sinyalize

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Geometrik nivelmanda önemli hata kaynakları Nivelmanda oluşabilecek model hataları iki bölümde incelenebilir. Bunlar: Aletsel (Nivo ve Mira) Hatalar Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hatalar 1. Aletsel

Detaylı

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRE KİBAR, Funda 1, AYTAÇ, Bengi Pınar 1 ve ÇELİK, Fazıl 2 Her yıl binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına neden olan trafik kazaları,

Detaylı

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI 1. AMAÇ Yol çalışmalarında trafik işaretlemelerinin yapılması ve doğabilecek olan risklerin önlenmesidir. 2. UYGULAMA 2.1. Sahada çalışmalarda aşağıdaki kuralların uygulanması şarttır. 2.2. Ayrıca trafik

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed»

runaway truck ramp», «runaway truck lane», «emergency escape ramp», «truck arrester bed» 1 1.) Tanımlar ACİL KAÇIŞ RAMPASI NEDİR: Ağır taşımacılığın yoğun olduğu karayollarında; uzun tülde ve yüksek eğimli karayolu kesimlerinde yapılan ve bu geometrik şartların ağır taşıtlarda oluşturduğu

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF İSTANBUL DA ENGELLİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN UYGULAMALAR 1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF Topkapı Trafik Eğitim Parkında engelliler için özel tasarlanmış sınıfta her hafta düzenli

Detaylı

Köprülü kavşaklar ve trafik güvenliği

Köprülü kavşaklar ve trafik güvenliği 129 Köprülü kavşaklar ve trafik güvenliği *Remzi NAMLI Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü ELAZIĞ ÖZET Anahtar Kelimeler: Trafik, Köprülü Kavşak, Güvenlik Bu çalışmanın

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama

Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama Ercan ÖZGAN*, Serkan SUBAŞI Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Türkiye.

Detaylı

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi-Siperler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama

Detaylı

KÖPRÜLÜ KAVŞAK TİPLERİNİN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI

KÖPRÜLÜ KAVŞAK TİPLERİNİN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI KÖPRÜLÜ KAVŞAK TİPLERİNİN AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARI * Dr. M. Kürşat ÇUBUK 1.GİRIŞ İyi bir yol tasarımında bulunması gereken dört eleman vardır. Bu elemanlar sırasıyla; - Yolun fonksiyonel ve elverişli

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR 1 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR Ulaştırma Mühendisliğinde kullanılan teknik terimlerin ve ulaştırma sistemlerine ilişkin genel tanımların bir özeti aşağıdaki satırlarda verilmektedir. 1.

Detaylı

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi

Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Bölünmüş Karayolu Çalışmalarının Trafik Güvenliğine Etkisi Nuran Bağırgan Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Merkez Kampüs KÜTAHYA Tel:. () nuranbagirgan@mynet.com

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikmeler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Hız, Seyir Süresi ve Gecikme Karayolu altyapısı ve trafik işletme modelinin performansının göstergesidir. Genellikle, sürücüler veya yolcular A

Detaylı

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ

BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014. Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ BİSİKLET YOLLARINDA YOL GÜVENLİĞİ YAŞANABİLİR ŞEHİRLER SEMPOZYUMU 20 KASIM 2014 Celal Tolga İMAMOĞLU ULAŞTIRMA YÜKSEK MÜHENDİSİ YOL GÜVENLİĞİ Küresel çapta etkiler (Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü) Dünyada

Detaylı

TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TRAFİKDEKİ DURUMU

TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TRAFİKDEKİ DURUMU TAŞITLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TRAFİKDEKİ DURUMU Öğr.Gör.Dr. Neşe HAKTANIR Erciyes Üniversitesi Müh.Fak. İnş.Müh.Böl. KAYSERİ GİRİŞ Trafik kazaları sadece sürücü hatalarından dolayı olmaz. Araçların

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

DRAFT TURKISH STANDARD ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI. Criteria for bus stops and locations on urban roads

DRAFT TURKISH STANDARD ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI. Criteria for bus stops and locations on urban roads 17 TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst 11783 Revizyon ICS 93.080.30 ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI Criteria for bus stops and locations on urban roads I. MÜTALÂA

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları KARAYOLU TASARIMI RAPORU Ek 3 Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları Yumuşak tasarımlı tehlikesiz yol kenarı güvenlik alanı Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Ek-1 Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Şekil 1- Yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu Şekil 2a- 1 Şekil 2b- Şekil 2 - Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu (daraltılmış)

Detaylı

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler 15 ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler Bölge Müdürlüğümüz Odamızın bir şubesi olarak 2005 yılında yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ihracat evrakları onayı, harç muafiyet

Detaylı

DGM = Vt + (2.2) 2. KARAYOLU TASARIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DGM = Vt + (2.2) 2. KARAYOLU TASARIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ . KARAYOLU TASARIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bir karayolu güzergahını (yada geçki veya eksen) oluştururken Görüş Mesafesi Yatay ve Düşey Kurblar Dever Diğer (Eğim, karar görüş mesafesi, eğim, enkesit, düşey

Detaylı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu.

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Vermelding onderdeel organisatie Ders Bilgileri Dönemiçi ders planı Hafta Hafta1 Hafta2

Detaylı

ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI

ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI ÂLÂN ANALİZİ YÖNTEMİ ELE KAZALARIN GERÇEK NEDENLERİNİN SAPTANMASI * Dr. N. CAMKESEN, * Prof. Dr. Z. BAYRAKDAR ÖZET Yapılan tüm uygulamalara rağmen, trafik kazaları, artan boyutlarda ülke gündeminin değişmez

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM Karayollarının Sınıflandırılması Karayolları çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmış; her yol sınıfının kendine has bazı geometrik özellikleri belirlenmiştir.

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI Emniyet kemeri kullanımı, kazalardaki yaralanmaları büyük ölçüde azaltmaktadır ve otomobilin ön koltuklarında kemer kullanmamanın büyük risk oluşturduğunu büyük bir çoğunluk kabul etmektedir. Yine de "Emniyet

Detaylı

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim şartları - don etkisi - yol inşaatının uygun olmayan mevsimde

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti KARAYOLU TASARIMI RAPORU EK 5 MEVCUT ESASLARDA YAPILMASI GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLER VE DÜZELTMELER Ek A Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti Haziran 2000 Bu yazıda, Ġsveç esaslarına göre (VU

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

3. KARAYOLU GEOMETRİK ELEMANLARININ TASARIMI

3. KARAYOLU GEOMETRİK ELEMANLARININ TASARIMI KARAYOLU TASARIM EL KİTABI 4 3. KARAYOLU GEOMETRİK ELEMANLARININ TASARIMI Karayolu geometrik elemanları kapsamında görüş mesafesi, dever, yatay eksen, düşey eksen ve yatay - düşey eksen kombinasyonu ve/veya

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

INSA361 Ulaştırma Mühendisliği

INSA361 Ulaştırma Mühendisliği INSA361 Ulaştırma Mühendisliği Geometrik Tasarım Dr. Mehmet M. Kunt 21 Ekim 2013 Geometrik Tasarım Amaç Geometrik Enkesit Proje düşey hattı Proje yatay hattı Dever Yatay ve düşey kurb koordinasyonu Dr.

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Denizli Tel: (0 258) , (0 258) E-Posta:

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Denizli Tel: (0 258) , (0 258) E-Posta: S Ziya Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - Denizli Tel: (0 258) 296 34 66, (0 258) 296 33 57 E-Posta: zcakici@pau.edu.tr, ysmurat@pau.edu.tr Öz Depolama konular, Ol 4 durum dikkate ile analiz

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı

Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara. Kenan Kayacı Kentsel Yol Sınıflandırması Örnekleri 27 Şubat 2015, YTMK-Ankara Kenan Kayacı Ulaşımın Temel İşlevleri Ulaştırma sistemlerinin temel işlevleri hareket erişim yaşam Karayollarının Üzerindeki İşlev ve Etkinliğe

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

YER HİZMETLERİ VE RAMP - I. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN YER HİZMETLERİ VE RAMP - I Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI 4 adet şiddetli hava koşulu tanımlanmıştır. Bunlar; Şiddetli Rüzgar/Fırtına: Şiddeti 40 knots ve üzerindeki rüzgarlardır.

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

4. KARAYOLU KAPASİTE ANALİZİNE GİRİŞ

4. KARAYOLU KAPASİTE ANALİZİNE GİRİŞ 4. KARAYOLU KAPASİTE ANALİZİNE GİRİŞ 4.1. Trafik Akımının Ana Elemanları Trafik akımının üç asal elemanı Hız Yoğunluk Hacim (veya akım oranı) olarak ele alınır. Bu üç asal elemanın arasında For. 3.1'deki

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER

BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER BU SUNUMUN İÇERİĞİ UÇAĞIN GİDİŞİNDE YAPILAN İŞLEMLER Push-back ve Towing işlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Karlı Buzlu Havalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Push-Back Operasyonu Başlamadan Önce

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN

PROJE TEKNİĞİ DERSİ. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ. Öğr. Gör. Hande ASLAN PROJE TEKNİĞİ DERSİ PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ve TASARIM İLKELERİ Öğr. Gör. Hande ASLAN 1. PEYZAJ TASARIM ÖĞELERİ ÇİZGİ Tüm tasarım oluşumlarının temelidir. Peyzaj tasarımında bütün fikirler bir proje düzeni

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özhan ÖZKAN MOSFET: Metal-Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistor (Geçidi Yalıtılmış

Detaylı

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin,

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 1. AMAÇ: Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, a. Kişisel yeteneklerinin ve bilgi seviyesinin farkına varması, b. Güvenli

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar 4) DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARTLERİ Park Etmek yasaktır Bu levhanın bulunduğu yol kesimlerinde park etmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Duraklamak serbesttir Ancak duraklama 5 dakikayı geçerse Park

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

EFFECTS OF HORIZONTAL AND VERTICAL CURVES DESIGN TO EARTHWORK COST

EFFECTS OF HORIZONTAL AND VERTICAL CURVES DESIGN TO EARTHWORK COST KARAYOLU YAPIM MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİNDE YATAY VE DÜŞEY KURP SAYILARININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ A. SOYCAN, M. SOYCAN Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

ŞEHİRİÇİ KONTROLSÜZ EŞDÜZEY KAVŞAK KAZALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİRİÇİ KONTROLSÜZ EŞDÜZEY KAVŞAK KAZALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Meltem SAPLIOĞLU, Mustafa KARAŞAHİN 26 SDU International Technologic Sciences pp. 26-49 Construction Technology ŞEHİRİÇİ KONTROLSÜZ EŞDÜZEY KAVŞAK KAZALARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I GEOMETRİK ve MATEMATİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ 23 Kasım 2011 Ankara DÜNYADA HER YIL TRAFİK KAZALARINDA YAKLAŞIK 1.300.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMEKTE, ON

Detaylı

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK

DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA. GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK 2015 DİREKSİYON EĞİTİMİ-ARAÇ KULLANMA GÖKSU EĞİTİM KURUMLARI Hazırlayan: SAİM ALMAK Sürücü Direksiyon Eğitimi Programı ARAÇ KULLANMA Motoru çalıştırma : Vites kolu ile vitesi boş durumuna alınız.kontak

Detaylı

SÝNYALÝZE KAVÞAKLARDA TRAFÝK AKIM ETKÝLEÞÝMLERÝ

SÝNYALÝZE KAVÞAKLARDA TRAFÝK AKIM ETKÝLEÞÝMLERÝ SÝNYALÝZE KAVÞAKLARDA TRAFÝK AKIM ETKÝLEÞÝMLERÝ Ýbrahim ALTUN Ocak, 2003 ÝZMÝR SÝNYALÝZE KAVÞAKLARDA TRAFÝK AKIM ETKÝLEÞÝMLERÝ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Ýnþaat

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

12. Ders. Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar algı, çevre, yol tasarımı ve trafik güvenliği.

12. Ders. Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar algı, çevre, yol tasarımı ve trafik güvenliği. 12. Ders Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar algı, çevre, yol tasarımı ve trafik güvenliği. Bu dersin hedefleri Bu dersin sonunda öğrenciler ; Trafik

Detaylı