Önsöz / Sektörel INTRODUCTION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz / Sektörel INTRODUCTION"

Transkript

1

2 Önsöz / Sektörel Her geçen gün artan trafik yoğunluğu ve yol şantiyelerinde yap lan çal şmalar, sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle sürücülerin ve yayalar n güvenliğini sağlayan önlemler alınmal, bu alandaki çal şmalar desteklenmelidir. evelux olarak, sürekli Ar&Ge çal şmalar yaparak yollarda güvenli rahat ve düzenli bir trafik ak ş sağlanmas na katk da bulunmay hedeflemekteyiz. Trafik güvenliğini art r c yeni ürün geliştirme çal şmalar na aral ks z devam eden firmam zda, müşterilerimizinde tecrübe ve önerilerinden faydalan larak fonksiyonel ve ergonomik uyar c ürünler tasarlanmaktad r.avrupa standartalar na uygun teknolojik tesisimizde, üretilen ürünler kalite kontrolden geçerek, h zl güvenilir ve esnek bir satış sistemiyle piyasaya sunulmaktad r. INTRODUCTION The ever increasing traffic and the road building sites are threatening the life of the drivers and pedesterians.therefore, it is urgent to increase the number of precautions to provide the safety of the both, and the efforts with this aim are to be supported. We, as evelux are aiming to contribute to the safety and regularty of traffic on the roads with our continuos R&D studies. In our firm where endeavours of new product development continuosly go on with aim to increase traffic safety, ergonomic and functional products are designed by making use of our clients experiences and suggestions. In our technologically designed facility - which accord with European standards- our products are mass-produced, quality controlled and later on are supplied to the market with fast and reliable service. 2

3 1988 YÜKSELEN Metal Kal p Plastik ve Makine Sanayi Tic.Ltd.Şti 1988 y l nda kuruldu ve teknoloji Ar-Ge yat r mlar na h z vererek sektöründe aktif bir firma haline geldi. YÜKSELEN olarak, elde ettiğimiz başar lar n tak m ruhunun bir sonucu olduğunu, kaliteli ürün ve hizmetin kaliteli insan kaynağ,gelişime aç kl k ve çevre bilinci sayesinde elde edileceğini biliyor, bu kaynaklara yat r m yapman n bizi yar nlara taş yacak itici güç olduğuna inan yoruz YUKSELEN Metal Mould Plastic&Machinary Industry Trade Co.Ltd., initially established in 1988 to manufacture plastic products,has become an active company in its field by speed up its R&D researchs. YUKSELEN which follows the progressive technology closely,has DIN EN ISO 9001:2000 from TÜV Industrie Service GmbH and TSEK Certification from TSE (Turkish Standards Institution). As YUKSELEN, we are aware that we owe our success to team spirit of our employees and high quality products and services can be achieved via high quality human resources,opening to development and environment conscious while investing in human resources is the impulsion to drive us ahead to the future. A Total Quality Policy which based on unconditional customer satisfaction... 3

4 BELGELER/CERTIFICATES 4

5 FİHRİST/CONTENTS FL SERİSİ Flaflörlü Uyar Lambalar ve Butonlar Flasher Warning Lamps and Road Markers SL SER S Flaflörlü H z S n rlay c Kasisler Flasher Warning Speed Ramps YB SER S Uyar c Yol Butonlar Road Marking Buttons YK SER S H z S n rlay c Kasisler Speed Ramps Güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden ald ğ enerjiyi, bataryalar nda depolayarak,bütün gece aral klarla yan p sönen Uyar Lambalar ; koni,dikme ve bariyerlerle birlikte kullan larak uyar amaçl çok geniş bir kullan m alan na sahiptir.ağ r hava şartlar na ve darbelere dayan kl polimerlerden imal edilirler. Otoyollar,kavşaklar,köprü giriş ç k şlar, otopark giriş ç k şlar gibi tehlike arz eden alanlar,ayn özelliklerdeki elektronik devreden oluşan solar butonlar n kullan m alanlar ndan sadece birkaç d r.darbelere karş özel olarak güçlendirilmiş alaş ml metalden üretilirler. Güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden ald ğ enerjiyi,bataryalar nda depolayarak,bütün gece aral klarla yan p sönen Flaşörlü H z S n rlay c Kasisler; uyar amaçl çok geniş bir kullan m alan na sahiptir. Ağ r hava şartlar na ve darbelere dayan kl polimerlerden imal edilirler. Otoyollar,kavşaklar,köprü giriş ç k şlar, otopark giriş ç k şlar gibi tehlike arz eden alanlar,ayn özelliklerdeki elektronik devreden oluşan solar butonlar n kullan m alanlar ndan sadece birkaç d r.darbelere karş özel olarak güçlendirilmiş alaş ml metalden üretilirler. Uyar c yol butonlar trafiğin yoğun olduğu şehir içi yollarda araç sürücülerini uyar c,yönlendirici ve otoyollarda şerit belirleyici olarak uygulan r.bunun yan s ra;siteler otoparklar gibi yerlerde uygulanmaktad r.doğal hava şartlar na ve darbelere dayan kl üretilen butonlar;geceleri araç farlar ndan ald ğ ş kla parlayan reflektif mercekli uyar c ürünlerdir. H z s n rlay c kasislerin genel kullan m alanlar ndan baz lar ;tehlike arz eden kontrolsüz kavşaklar, okul önleri,hemzemin geçitler,otoparklar,site girişleri gibi yerlerde araç sürücülerini uyar ve h z kesici olarak uygulanmaktad r.üretiminde kullan lan teknik sayesinde y prat c araç trafiğine dayan kl d r.ürünler doğal hava şartlar na (-20º +60º) dayan kl polimerden üretilmiştir UB SER S Uyar c fierit Düzenleme Butonlar Warning Traff ic Seperators TK SER S Uyar c Traf ik Konileri Warning Traff ic Cones DB SER S Dubal Uyar Bariyerleri ve Dikmeler Vario Warning Barriers & Delineator Posts FB SER S Fonksiyonel Uyar ve Yönlendirme Bariyerleri Functional Warning & Guidence Barriers LK SER S Uyar ve Reklam Levhal Koniler Warning & Advertisement Panel Cones Uyar levhal yön ay r c lar,trafiğin yoğun olduğu yollar n şerit ayr lmalar nda,köprü ve kavşak girişlerinde,otoparklarda,refüjlerde araç sürücülerini uyar ve ikaz amaçl uygulanmaktad r.yön ay r c lar n uyar panelleri esnek bir özelliğe sahip polimerlerden üretilmiştir.ürünler doğal hava şartlar na (-20º +60º) dayan kl polimerden üretilmiştir. Her s n f yollarda ve caddelerde trafik emniyetini sağlamak için,araç sürücülerini,uyar ve ikaz amaçl kullan lan trafik konileri ayn zamanda işyeri önlerinde,parklarda,oyun alanlar nda farkl amaçlarla kullan lmaktad r. PVC ve PPC olarak iki ayr farkl polimerden üretilen koniler,teknik özellikleri ve boyutlar na göre çeşitli kullan m alanlar nda kullan lmaktad r.ürünler doğal hava şartlar na (-20º +60º) dayan kl polimerden üretilmiştir. Bariyer ve dikmeler otoyol yap m ve diğer,kaz ve tamir işlerinde uyar barikat kurmak çal şma yap lan alan n s n r n belirlemek ve kazalar önlemede kullan labilecek,farkl ölçü ve özelliklerde olan ürünlerdir.ürünler doğal hava şartlar na (-20º +60º) ve darbelere dayan kl polimerden imal edilmiştir. Bariyerler otoyol yap m ve diğer,kaz ve tamir işlerinde uyar barikat kurmak çal şma yap lan alan n s n r n belirlemek ve kazalar önlemede kullan labilecek,farkl ölçü ve özelliklerde olan fonksiyonel ürünlerdir. Katlanabilir ayaklar sayesinde taş ma kolayl ğ sağlamaktad r.ürün üzerine farkl aksesuarlar tak larak iyi bir uyar c görevi görür.ürünler doğal hava şartlar na (-20º +60º) dayan kl polimerden imal edilmiştir. Uyar levhal koniler,hem yol yap m çal şmalar nda kullan lan uyar c ürünlerden olup,hemde çok geniş iş alanlar nda reklam amaçl kullan lmaktad r.bu ürünler çeşitli levha seçenekleriyle her zevke hitap etmektedir.sağlam ve estetik bir görünüme sahip levhal koniler,doğal hava şartlar na (-20º +60º) dayan kl polimerden üretilmiştir ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER ve YEDEK AKSESUARLAR SPECIAL PRODUCTS and SPARE ACCESORIES

6 Açma Kapama düğ FL S Flaşörlü Uyarı Lambası Ölçüler : (LxWxH) 90x235x290 mm Malzeme : PC-ABS Ağ rl k : 0.84 kg Özellik : Solar 4+4 Led FL K FL K Flaşörlü Uyarı Butonu Ölçüler : (ØxH) 128x145 mm Malzeme : PC-PA Ağ rl k : 0.38 kg Özellik : Solar 3+3 Led FL S Flaşörlü Lamba Elektronik Devre Özellikleri Solar Panel Panel single-ceystal silicon Max. Çıkış Gücü Wmp>/=650 mw Şarj Kabiliyeti Isc>/=145 ma Şarjlı Pil Tip Ni-Mh 2300 ma/h V Renk Ø 5 mm sarı - kırmızı Led ler Adet Tek yönde 4x2=8 adet Flaş Sayıcı 90/dk. -20 ºC +60 ºC Görünürlük Mesafesi 500mt. (gece karanlığında) Doğal Şarj ve Işık Süresi Gün ışığında 12 saat şarjla tüm gece ışık performansı sağlar 6 FLAŞÖRLÜ LAMBA UYGULAMASI YAPILABİLEN ÜRÜNLER

7 11800 FL SERİSİ Açma Kapama düğ FL S Flaşörlü Uyarı Lambası Ölçüler : (LxWxH) 90x215x290 mm Malzeme : PC-ABS Ağ rl k : 0.75 kg Özellik : Solar 8 Led FL K Flaşörlü Uyarı Butonu FL M Ölçüler : (ØxH) 128x145 mm FL Y Malzeme : PC-PA Ağ rl k : 0.38 kg Özellik : Solar 3+3 Led Flaşörlü Buton Elektronik Devre Özellikleri Solar Panel Panel single-ceystal silicon Max. Çıkış Gücü Wmp>/=176 mw Şarj Kabiliyeti ısc>/=55 ma Şarjlı Pil Tip Ni-Mh 900 ma/h V Renk Ø 5 mm sarı - kırmızı Led ler Adet Tek yönde 3x2=6 adet Flaş Sayıcı 120/dk. -20 ºC +60 ºC Görünürlük Mesafesi 500mt. (gece karanlığında) Doğal Şarj ve Işık Süresi Gün ışığında 12 saat şarjla tüm gece ışık performansı sağlar 7

8 Bir İlk!!! Poliüretan Tabanlı Solar Buton Zeminle Solar Buton arasında esneklik sağlayarak elektronik sistemin araçlardan maruz kaldığı sarsıntıyı minimum seviyeye indirir, Butonun ömrünü uzatır Solar Elektronik Devre Özellikleri Solar Panel Panel single-ceystal silicon Max. Çıkış Gücü Wmp>/=360 mw Şarj Kabiliyeti ısc>/=120 ma Şarjlı Pil Tip Ni-Mh 2300 ma/h V Renk Ø 5 mm sarı - kırmızı Led ler Adet Tek yönde 2x2= 4 adet Flaş Sayıcı 120/dk. Görünürlük Mesafesi 500mt. (gece karanlığında) Doğal Şarj ve Işık Süresi Gün ışığında 12 saat şarjla tüm gece ışık performansı sağlar SL K Solar Yol Butonu Teknik Özellikler Ölçüler : (LxWxH) 120 x135 x28 mm Malzeme : AL-PC Ağ rl k : 0.48 kg Özellik : Solar 2+2 Led Montaj : Vida Dubel SL S Solar Yol Butonu SL K Solar Yol Butonu Teknik Özellikler Ölçüler : (LxWxH) 125x145x28 mm Malzeme : Zn-PC Ağ rl k : 0.70 kg Özellik : Solar 2+2 Led Montaj : Vida Dubel SL S Solar Yol Butonu SL K Solar Yol Butonu Teknik Özellikler Ölçüler : (LxWxH) 125x145x28 mm Malzeme : Zn-PC Ağ rl k : 0.80 kg Özellik : Solar 2+2 Led Montaj : Epoksi Yapıştırma SL S Solar Yol Butonu

9 11900 SL SERİSİ SL Flaşörlü Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH) 500x500x45 mm Ağ rl k : 3.20 kg Özellik : Flaşörlü Uyarı Ledli (Sarı-Kırmızı) SL K Flaşörlü Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH) 500x250x45 mm Ağ rl k : 1.10 kg 1mt. 2 adet kasisten oluşmaktadır 9

10 12000 YB Klasik Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)125x150x32 mm Ağ rl k : 0.20 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi YB Mini Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)80x120x28 mm Ağ rl k : 0.10 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi YB Kare Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)120x120x28 mm Ağ rl k : 0.17 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi YB Set Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)100x220x32 mm Ağ rl k : 0.24 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi YB Oval Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)120x220x28 mm Ağ rl k : 0.21 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi 10

11 12000 YB SERİSİ YB Metal Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)120x120x28 mm Malzeme : Zn Ağ rl k : 0.48 kg Özellik : Cam Kedi Gözlü Montaj : Vida Dubel YB Ankarajlı Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)100x100x21 mm Malzeme : Al Ağ rl k : kg Özellik : Cam Kedi Gözlü Montaj : Epoksi Yapıştırma YB Cam Kedi Gözlü Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)100x100x21 mm Malzeme : ABS Ağ rl k : kg Özellik : Cam Kedi Gözlü Montaj : Vida Dubel YB Ufo Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)120x140x25 mm Ağ rl k : 0.12 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi YB Oto Yol Butonu Ölçüler : (LxWxH)105x105x20 mm Malzeme : ABS Ağ rl k : 0.11 kg Özellik : Ref lektif Mercek Montaj : Özel Burgulu Çivi 11

12 R YK Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)600x500x45 mm Ref lektif : Cam kürecikli Malzeme : Compound Ağ rl k : 9.20 kg Özellik : Ref lektif Bantlı Ölçü 600x500 mm YK K Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH)600x300x45 mm Malzeme : Compound Ağ rl k : 3.40 kg 1mt. 2 adet kasisten oluşmaktadır 50 km/h º Teker ç k ş eğimi 12

13 R YK SERİSİ YENİ! Ölçü 400x500 mm YK Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)400x500x40 mm Ref lektif : Cam kürecikli Malzeme : Compound Ağ rl k : 6.50 kg Özellik : Ref lektif Bantlı YK K Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH)400x200x40 mm Malzeme : Compound Ağ rl k : 1.70 kg 1mt. 2 adet kasisten oluşmaktadır 30 km/h º Teker ç k ş eğimi 13

14 R YK Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)500x330x45 mm Malzeme : Compound Ağ rl k : 6.20 kg Özellik : Ref lektif Mercek YK K Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH)500x250x45 mm Malzeme : Compound Ağ rl k : 2.90 kg 1mt. 3 adet kasisten oluşmaktadır 40 km/h 500 Teker ç k ş eğimi 16º 14

15 R YK SERİSİ YK Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)400x500x40 mm Malzeme : Compound Ağ rl k : 6.50 kg Özellik : Ref lektif Mercek YK K Kauçuk Şaseli Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)400x200x40 mm Malzeme : Compound Ağ rl k : 1.70 kg 1mt. 2 adet kasisten oluşmaktadır 30 km/h º Teker ç k ş eğimi 15

16 R YK Kedi Gözlü Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)500x500x45 mm Ağ rl k : 3.19 kg Özellik : Cam Kedi Gözlü (6 x Ø 13 mm) YK K Kedi Gözlü Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH)500x250x45 mm Ağ rl k : 1.10 kg 1mt. 2 adet kasisten oluşmaktadır 40 km/h º Teker ç k şı eğimi 16

17 12100 YK SERİSİ 1mt. 3 adet kasisten oluşmaktadır 20 km/h R º Teker ç k ş eğimi YK Oval Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)300x333x40 mm Ağ rl k : 1.30 kg Özellik : Ref lektif Mercek YK K Oval Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH)300x100x40 mm Ağ rl k : 0.26 kg 1mt. 3 adet kasisten oluşmaktadır R km/h º Teker ç k ş eğimi YK Klasik Yol Kasisi Ölçüler : (LxWxH)250x350x50 mm Ağ rl k : 1.40 kg Özellik : Ref lektif Mercek YK K Klasik Yol Kasisi Kapağı Ölçüler : (LxWxH)250x100x50 mm Ağ rl k : 0.34 kg 17

18 75 Cm Demonte Esnek Delineatorler Taban : (Ø)200 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Malzeme : PU Ağ rl k : 1.46 kg kg Özellik : Esnek Kırılmaz Montaj : EPOKSİ ile yapıştırma 45 Cm UB R UB R UB R UB R Otoparklarda beton zeminlere delik delmeden hasarsız ve kolay uygulama 194 A Delineator Lamba ve Levha Takma Aparatı (ØxH) 93x82 18

19 12200 UB SERİSİ Şerit Ayırıcı Esnek Delineatorler Taban : (Ø)200 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Malzeme : PU Ağ rl k : 0.69 kg kg kg kg Özellik : Esnek Kırılmaz 100 Cm 75 Cm UB R UB R UB R UB R 45 Cm 30 Cm UB R UB R UB R UB R 19

20 Şekil 1 Şekil UB R Delineatorlu Şerit Düzenleme Butonu Ölçüler : (LxWxH)1000x200x755 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PU Ağ rl k : 4.54 kg Özellik : Esnek Delineatorlu UB R Delineatorlu Şerit Düzenleme Butonu Ölçüler : (LxWxH)1000x200x455 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PU Ağ rl k : 4.12 kg Özellik : Esnek Delineatorlu Şekil 1 Şekil A Delineator Aparatı Levha ve Lamba Uygulaması 20

21 12200 UB SERİSİ UB R Uyarı Levhalı Şerit Düzenleme Butonu Ölçüler : (LxWxH)1200x150x295 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PU Ağ rl k : 2.57 kg Özellik : Esnek Delineatorlu UB R Uyarı Levhalı Şerit Düzenleme Butonu Ölçüler : (LxWxH)1200x150x280 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PE Ağ rl k : 2.55 kg Özellik : Esnek Levhalı UB R Uyarı Levhalı Şerit Düzenleme Butonu Ölçüler : (LxWxH)1200x150x600 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PE Ağ rl k : 2.70 kg Özellik : Esnek Levhalı 21

22 12217 UB Şerit Sınırlama Butonu Ölçüler : (LxWxH)1000x200x90 mm Ağ rl k : 4.10 kg Özellik : Cam Butonlu UB Şerit Düzenleme Butonu Ölçüler : (LxWxH)1200x150x50 mm Ağ rl k : 2.30 kg Özellik : Ref lektif Mercek UB Şerit Ayırma Butonu Ölçüler : (LxWxH)600x150x50 mm Malzeme : ABS Ağ rl k : 1.30 kg Özellik : Ref lektif Mercek UB K Şerit Ayırma Butonu Kapağı Ölçüler : (LxWxH)60x150x15 mm Malzeme : ABS Ağ rl k : 0.06 kg Özellik : İlaveli Bir birine ilave edilerek şerit ayırıcı olarak uygulanır 22

23 12200 UB SERİSİ UB R Uyarı Levhalı Şerit Ayırma Butonu Ölçüler : (LxWxH)260x160x280 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PE Ağ rl k : 0.68 kg Özellik : Esnek Levhalı UB R Uyarı Levhalı Şerit Ayırma Butonu Ölçüler : (LxWxH)260x160x600 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PE Ağ rl k : 0.84 kg Özellik : Esnek Levhalı UB R Delinatörlü Şerit Ayırma Butonu Ölçüler : (LxWxH)260x160x295 mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik - PU Ağ rl k : 0.74 kg Özellik : Esnek Delineatorlu UB R UB R UB R Esnek Refüj Dubalar Ölçüler : (H) mm Ref l ektif : Mikro Prizmatik Malzeme : PU Ağ rl k : 0.69 kg kg kg Özellik : Esnek Delineatorlu 23

24 12226 TGA Trafik Güvenlik Aynası Ölçüler : (Ø)800 mm Malzeme : ABS Özellik : Akrilik Ayna Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj Dubel ve Vidayla Duvara Montaj TGA Trafik Güvenlik Aynası Ölçüler : (Ø)800 mm Malzeme : ABS Özellik : Akrilik Ayna Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj Dubel ve Vidayla Duvara Montaj TGA Trafik Güvenlik Aynası Ölçüler : (Ø)600 mm Malzeme : ABS Özellik : Akrilik Ayna Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj Dubel ve Vidayla Duvara Montaj TGA Trafik Güvenlik Aynası Ölçüler : (Ø)600 mm Malzeme : ABS Özellik : Akrilik Ayna Montaj : M Ø8 Özel Aparatlı Ø50 ile 75 Arası Direğe Montaj Dubel ve Vidayla Duvara Montaj 24

25 12200 UB SERİSİ UB R Refüj Ayırıcı Duba Ölçüler : (H)500 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Malzeme : PE Ağ rl k : 1.50 kg Özellik : Zincir Uygulama Sağlam Dayanıklı Kırılmaz UB Kuşsavar Ölçüler : (LxWxH)340x110x34 mm Malzeme : PC Ağ rl k : 0.65 kg Özellik : Esnek Kırılmaz Montaj : Ø5 mm Özel Vida Epoksi Yapıştırma UB R Otopark Kolon Köşe Koruyucu Ölçüler : (LxWxH)900x140x90 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Malzeme : Termo Kauçuk Körük - PE Gövde Ağ rl k : 1.55 kg Özellik : Termo Kauçuk Darbe Emici Körük Montaj : Ø8 mm Özel Plastik Çivili Dubel 25

26 Klasik Kedi Gözlü Koni Yükseklik : (H) 500 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 1.02 kg Kg Özellik : Aksesuar Takılabilir TK TK A ULTRA Kedi Gözlü Koni Yükseklik : (H) 600 mm Taban : 370 mm (4 Kenar) Ağ rl k : 1.35 kg Kg Özellik : Aksesuar Takılabilir TK TK A 26 KEDİ GÖZLÜ KONİLERE FLAŞÖRLÜ LAMBA VE LEVHA UYGULAMALARI

27 12300 TK SERİSİ TK Eko Trafik Konisi Yükseklik : (H) 500 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 0.82 kg Özellik : Taşıma Kancalı TK Eko Trafik Konisi Yükseklik : (H) 500 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 0.82 kg Özellik : Taşıma Kancalı TK R2 Eko Trafik Konisi Yükseklik : (H) 750 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Taban : 400 mm (4 Kenar) Ağ rl k : 2.20 kg Özellik : Taşıma Kancalı TK A R2 Eko Trafik Konisi Yükseklik : (H) 750 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Taban : 460 mm (4 Kenar) Ağ rl k : 4.20 kg Özellik : Taşıma Kancalı 27

28 12303 TK R1 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H) 320 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 218 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 0.64 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H) 500 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.65 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)500 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 350 mm (6 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.65 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H) 500 mm Taban : 285 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.30 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R1 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)500 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 285 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.30 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK A R1 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)500 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 385 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 2.30 kg Özellik : Esnek Kırılmaz 28

29 12300 TK SERİSİ TK PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)520 mm Taban : 320 mm (8 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R1 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)520 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 320 mm (8 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)520 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 320 mm (8 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 1.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)700 mm Taban : 380 mm (8 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 2.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R1 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)700 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 380 mm (8 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 2.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)700 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 380 mm (8 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 2.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz 29

30 12305 TK PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)750 mm Taban : 385 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 3.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R1 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)750 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 385 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 3.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)750 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 385 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 3.20 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)900 mm Taban : 385 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 3.60 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)900 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 385 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 3.60 kg Özellik : Esnek Kırılmaz TK A R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)900 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 485 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 6.00 kg Özellik : Esnek Kırılmaz

31 12300 TK SERİSİ 126 A Konilere Levha ve Lamba Uygulaması TK A R2 PVC Trafik Konisi Yükseklik : (H)750 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik Taban : 485 mm (4 Kenar) Malzeme : PVC Floresan Ağ rl k : 5.65 kg Özellik : Esnek Kırılmaz 126 A Koni Lamba ve Levha Takma Aparatı (ØxH) 70x105 mm KONİ VE DİKME BARİKAT PROFİLİ (LxH) 1500x AR (İki Yönlü Cam Kürecikli Reflektif) PLASTİK ZİNCİR (Kırmızı-Beyaz) 3 mt 127 A PLASTİK ZİNCİR (Sarı-Siyah) 3 mt 123 A 31

32 Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 İKİ YÖNLÜ MİKROPRİZMATİK REFLEKTİF DB R Katlanır Uyarı Levhası Ölçüler : (LxW)200x700 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik -PVC Ağ rl k : 7.20 kg Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı DB R Katlanır Uyarı Levhası Ölçüler : (LxW)200x1.000 mm Ref lektif : Mikro Prizmatik -PVC Ağ rl k : 7.56 kg Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı Şekil 1 Şekil 2 İKİ YÖNLÜ MİKROPRİZMATİK REFLEKTİF 32

33 12400 DB SERİSİ Dubalı Uyarı Dikmesi Ölçüler : (ØxH)110x1200 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Demonte Dubalı Uyarı Dikmesi Ölçüler : (ØxH)63x1000 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : 4.50 kg Özellik : Demonte DB R DB 129 A PLASTİK ZİNCİR (Sarı-Siyah) 25 mt 128 A PLASTİK ZİNCİR (Kırmızı-Beyaz) 25 mt DB DB R DB R 33

34 12407 DB R Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer Ölçüler : (WxH)1815x1200 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Portatif Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 34 FLAŞÖRLÜ LAMBALARI VE LEVHALARI UYGULAMA İMKANI

35 12400 DB SERİSİ DB R Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer Ölçüler : (LxW)1815x1200 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Portatif Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 FLAŞÖRLÜ LAMBALARI VE LEVHALARI UYGULAMA İMKANI 35

36 12504 FB R Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer Ölçüler : (WxH)2360x1100 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 90 Katlanabilir Panel Taşıma Kolaylığı 36 FLAŞÖRLÜ LAMBALARI VE LEVHALARI UYGULAMA İMKANI

37 12500 FB SERİSİ Şekil 1 Sola Yönlendirme Şekil 2 Sağa Yönlendirme FB R Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer Ölçüler : (WxH)420x1100 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil A Bariyer Aksesuar Somunu (154 A)APARATLA FLAŞÖRLÜ LAMBALARI VE LEVHALARI UYGULAMA İMKANI 37

38 12501 FB R Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer Ölçüler : (WxH)1000x910 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı Şekil 1 Şekil 2 38

39 12500 FB SERİSİ FB R Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer Ölçüler : (WxH)1000x1320 mm Ref lektif : Cam Kürecikli Ağ rl k : kg Özellik : Portatif Katlanır Ayaklı Şekil 1 Şekil 2 39

40 12612 LK LK LK F ULTRA Levhalı Koniler Yükseklik : (H)1116 mm Taban : 370 mm(4 Kenar) Ağ rl k : 5.60 kg kg Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası A 196 A 195 A F

41 12600 LK SERİSİ LK Dikdörtgen Levhalı Koni Yükseklik : (H) 1015 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 4.70 kg Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası LK Üçgen Levhalı Koni Yükseklik : (H) 970 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 4.50 kg Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası LK Yuvarlak Levhalı Koni Yükseklik : (H) 875 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 4.30 kg Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası LK Yıldız Levhalı Koni Yükseklik : (H) 955 mm Taban : 350 mm (6 Kenar) Ağ rl k : 4.60 kg Özellik : Uyarı ve Reklam Levhası 41

42 UYARI LEVHALARI 110 A Üçgen Levha (H) 390 mm 141 A R Kasisli Yol 116 A R Dikkat 111 A Dikdörtgen Levha (WxH) 350x410 mm 121 A F Güvenlik Kontrol 117 A R Çalışma Var 113 A Yıldız Levha (WxH) 300x300 mm 122 A F İşi Olmayan Giremez 118 A R Sağa Mecburi Yön İki Yönlü Uyarı Etiketi 120 A Yuvarlak Levha (Ø) 280mm 124 A F Park Yasak Levhası İki Yönlü Uyarı Etiketi 139 A R Dur 42 TÜM (R) KODLU LEVHALARDA CAM KÜRECİKLİ REFLEKTİF KULLANILMAKTADIR

43 YOL BAKIM ve UYARI LEVHALARI 130 A R Dikkat 131 A R Yolda Çalışma Var 132 A R Her İki Taraftan Daralan Kaplama 133 A R Sağdan Daralan Kaplama 134 A R Soldan Daralan Kaplama 135 A R İki Yönlü Trafik 221 A R Girişi Olmayan Yol 222 A R Sola Mecburi Yön İki Yönlü Uyarı Etiketi 223 A R Azami Hız Sınırlaması 224 A R Azami Hız Sınırlaması 229 A R Soldan Gidiniz 230 A R Sağdan Gidiniz TÜM (R) KODLU LEVHALARDA CAM KÜRECİKLİ REFLEKTİF KULLANILMAKTADIR 43

44 149 A Bariyer Uyar Levha Tutucu Profili(WxH)1500x750 mm 150 A Bariyer Uyar Levha Tutucu Profili(WxH)1500x315 mm 155 A Dikme Profil Kancası 156 A Bariyer Profil Kancası 164 A PVC Bofl Uyar Levhas (WxH)1250x750 mm 142 A PVC Bofl Uyar Levhas (WxH)900x315 mm 101 A Uyarı Dikme Dubası (ØxH) 400x100 mm 103 A Uyarı Dikme Dubası (ØxH) 370x75 mm 102 A Trafik Konisi Ağırlığı (WxH) 330x50 mm 168 A Ultra Trafik Konisi Ağırlığı (WxH) 350x50 mm 44

45 YEDEK AKSESUARLAR 159 A Trifon Asfalt Montaj Vidası ve Dubeli Ø10x18 mm 178 A Travers Dubel Vidası Ø24x160 mm 179 A Travers Dubeli Ø45x140 mm 163 A Trifon Beton Montaj Vidası ve Dubeli Ø10x14 mm 176 A Trifon Asfalt Montaj Vidası Ø10x14 mm 172 A Asfalt Dubeli Ø18x90x10 mm 160 A Trifon Montaj Vidası ve Dubeli Ø8x14 mm 161 A Buton Montaj Çivisi Ø6x105 mm 173 A Beton Dubeli Ø14x70x10 mm 182 A R Esnek Delineatorlu (H) 270 mm 165 A R Şerit Ayırma İkaz Levhası (H) 280 mm 158 A R Şerit Düzenleme Butonu Uyarı Levhası (H) 600 mm 180 A R Esnek Delineatorlu (H) 450 mm 170 A R Esnek Delineatorlu (H) 450 mm 181 A R Esnek Delineatorlu (H) 750 mm 171 A R Esnek Delineatorlu (H) 750 mm 45

46 ÖZEL ÜRÜNLER 129 A Plastik Zincir SARI - SİYAH 128 A Plastik Zincir KIRMIZI - BEYAZ 25mt. PAKET 25mt. PAKET 174 A Koni Kancası 175 A Zincir Klipsi 107 A Portatif Uyarı ve Reklam Levhası (WxH)245x620 mm 108 A F Kaygan Zemin Uyarı Levhası (WxH) 245x620 mm İki Yönlü Uyarı Etiketi 46

47 ZİNCİR UYGULAMALARI DİKMELERE ZİNCİR UYGULAMASI DİKMELERE ZİNCİR UYGULAMASI PVC KONİLERE ZİNCİR UYGULAMASI TRAFİK KONİLERİNE ZİNCİR UYGULAMASI ULTRA KEDİ GÖZLÜ KONİLERİNE ZİNCİR UYGULAMASI REFÜJ AYIRICILARA ZİNCİR UYGULAMASI 47

48 Yükselen Metal Kal p Plastik ve Mak. San. Tic. Ltd. fiti. Adres : Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Kırım Cd. Sarı Çiçek Sk. No: Selçuklu-Konya / TÜRK YE Tel : / (Pbx) Fax : Web : Yetkili Bayi 1245 Sk. No: 31/ Yenişehir, İzmir T&F: +90 (232) T: +90 (549) Bu yayının hiçbir kısmı yeniden üretilemez, herhangi bir forma alınamaz yada telif hakkı sahibi Yükselen Metal Kalıp Plastik ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. nin izni olmadan kopyalanamaz veya kayıt edilemez. 03/11 Katalogdaki tüm ürünler Yükselen Metal Kal p Plastik ve Mak. San. Tic. Ltd. fiti. Ar&Ge departman nda gelifltirilmifltir.tasar mlar patentlidir. 03/11 All products are improved in R&D department of Yükselen Metal Mould Plastic & Machinery Industry Trade Co. Ltd. Designes are patented.

Traf ik Sinyalizasyon. Traf ik Sinyalizisyon

Traf ik Sinyalizasyon. Traf ik Sinyalizisyon Elektronik Traf ik Hayattır Traf ik Hayattır Her geçen gün artan yoğunluğu ile iç içe olduğumuz TRAFİK konusunda sürücülerin ve yayaların güvenliği için her türlü ihtiyaca cevap vermek amacıyla faaliyet

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2015 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

ÜSTÜN BASKI TEKSTİL PLASTİK ULUSLARARASI TİC. A.Ş.

ÜSTÜN BASKI TEKSTİL PLASTİK ULUSLARARASI TİC. A.Ş. WORLDWIDE 12. Year / Yıl ÜSTÜN BASKI TEKSTİL PLASTİK ULUSLARARASI TİC. A.Ş. 5 www.ustunas.com www.ustunglasses.com Gözlük Çerçevesi İmalatı Eye Glasses Frames Production Plastik Raf Dolap F- Gözlük Çerçevesi

Detaylı

ATD-001 Ölçü / Size : 750mmx80mm Taban Çapı / Base Diameter : 205-220 mm Üst Çap / Upper Diameter : 80 mm : 1,25kg - 1,21kg + - 0,1 kg Malzeme / Material : TPU Renk Opsiyonu / Color Option : İsteğe Bağlı(Standart

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDELİ CAM BONCUKLU YOL BUTONU ALÜMİNYUM GÖVDELİ CAM BONCUKLU YOL BUTONU

ALÜMİNYUM GÖVDELİ CAM BONCUKLU YOL BUTONU ALÜMİNYUM GÖVDELİ CAM BONCUKLU YOL BUTONU WWW. 2M TRAFFIC.COM ANKARAJ İ ALÜMİNYUM GÖVDELİ CAM BONCUKLU YOL BUTONU RRS006 100 X 100 X 19,5 mm 320 Gr Reflektif Cam Elemanlı 2 x 43 Beyaz,Sarı,Kırmızı Çap 20 x 50 mm Ankaraj çapında delinip epoksi

Detaylı

ÖNSÖZ. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik kadromuzda, Teknolojik Güvenlik Sistemleri konusunda uzmanlaşmış personel kullanmaktayız.

ÖNSÖZ. Mühendis ve teknisyenlerden oluşan teknik kadromuzda, Teknolojik Güvenlik Sistemleri konusunda uzmanlaşmış personel kullanmaktayız. ÖNSÖZ RASYONEL GROUP TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Dünyada Güvenlik ve İletişim sektöründe yüksek teknoloji içeren, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri, ülkenin önde gelen özel

Detaylı

Baret. Emniyet Bareti ( Climax 5r) Emniyet Bareti (Climax 5rg) Emniyet Bareti. Emniyet Bareti. Baret Renk Seçenekleri

Baret. Emniyet Bareti ( Climax 5r) Emniyet Bareti (Climax 5rg) Emniyet Bareti. Emniyet Bareti. Baret Renk Seçenekleri 1 Baret Baret Baret Renk Seçenekleri Emniyet Bareti ( Climax 5r) Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi Ayarlanabilir içlik ve çene kayışı Terleme

Detaylı

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr VİZYON ACP YAPI ELEMANLARI on beş yılı aşkın sektör tecrübesi ile çağdaş yapı malzemeleri ve otomasyon sistemleri konusunda CE belgesi ve ISO sertifikalarına sahip

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES 01 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

Detaylı

4 2AH LS AKU ILE DAHA FAZLA PERFORMANS

4 2AH LS AKU ILE DAHA FAZLA PERFORMANS KATALOG 2015 Profesyoneller için El Aletleri 4 2AH LS AKU ILE DAHA FAZLA PERFORMANS.... 1 3 YILLIK GARANTİ İÇİN KAYDOLUN. 3 yıllık Panasonic Garantisi için ürününüzü kaydetmek adına QR kodunu taratın veya

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

IÇINDE TEKNOLOJI VAR. HARİCİ TİP KABİNETLER ve AKSESUARLARI

IÇINDE TEKNOLOJI VAR. HARİCİ TİP KABİNETLER ve AKSESUARLARI IÇINDE TEKNOLOJI VAR HARİCİ TİP KABİNETLER ve AKSESUARLARI Bizde de Sokaklarda o varsa... bu var! Sadece darbeler mi? Elektromanyetik radyasyona, aşırı sıcağa, soğuğa, yağmura kara, rüzgâra ve depreme

Detaylı

Kablo Yönetim Sistemleri

Kablo Yönetim Sistemleri Kablo Yönetim Sistemleri 444 30 30 www.schneider-electric.com 1 Çevreye karşı duyarlı RoHS (Zararlı madde kullanımının sınırlandırılması) metni, elektrikli - elektronik ekipmanlarda kurşun gibi, zararlı

Detaylı

AVM. fabrika okul otel. hastane

AVM. fabrika okul otel. hastane YENİ ÜRÜN AVM fabrika okul otel restoran iş merkezi hastane ERMOP Endüstriyel Temizlik Sektöründe 25. Yılını Kutluyor 1990 yılında kurulan ERMOP, AR-GE ve inovasyona verdiği önem sayesinde, kısa sürede

Detaylı

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA TRAFİK İŞARETLEME STANDARTLARI

YOL YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA TRAFİK İŞARETLEME STANDARTLARI YOL YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA TRAFİK İŞARETLEME STANDARTLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK GÜVENLİĞİ İŞARETLEME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 212 :Her hakkı saklıdır. Bu Elkitabının bir kısmı veya tamamı

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜ İÇİN KORUYUCU EKİPMANLAR KATALOĞU

GIDA SEKTÖRÜ İÇİN KORUYUCU EKİPMANLAR KATALOĞU GIDA SEKTÖRÜ İÇİN KORUYUCU EKİPMANLAR KATALOĞU Evo Lite HardCap A1+ Clean Cap Burton Bump Cap Yüksek dayanımlı ABS kabuk 1000 V elektrik akımı : EN 50365:2002 300 gr ağırlık Erimiş metal dayanımı Yan deformasyon:

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

YENİ NESİL UÇAK İKAZ SİSTEMLERİ (5 YIL GARANTİLİ) LED & MCU TABANLI (FLEMAN KESME ve NEON ÖMRÜ TÜKENME DERDİNE SON)

YENİ NESİL UÇAK İKAZ SİSTEMLERİ (5 YIL GARANTİLİ) LED & MCU TABANLI (FLEMAN KESME ve NEON ÖMRÜ TÜKENME DERDİNE SON) YENİ NESİL UÇAK İKAZ SİSTEMLERİ (5 YIL GARANTİLİ) LED & MCU TABANLI (FLEMAN KESME ve NEON ÖMRÜ TÜKENME DERDİNE SON) DÖKÜMAN İÇERİĞİ BAŞLIK SAHİFE Ürün Tanıtımı. 3 Garanti Şartları.. 3 Üretici Firma Bilgileri..

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

BPM-T BPM PUNCH MAKİNELERİ PUNCHING MACHINES

BPM-T BPM PUNCH MAKİNELERİ PUNCHING MACHINES BPM-T BPM PUNCH MAKİNELERİ PUNCHING MACHINES 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve sac malzemelerin

Detaylı

YOL ÇİZGİ EL KİTABI. Çizgimiz doğruluk ilkemiz kalitedir

YOL ÇİZGİ EL KİTABI. Çizgimiz doğruluk ilkemiz kalitedir YOL ÇİZGİ EL KİTABI Çizgimiz doğruluk ilkemiz kalitedir Başkanın Mesajı Gelişmiş ülkelerde, kara ulaşımında, trafik kazalarının azaltılması ile ilgili yapılan araştırmalarda yatay ve işaretlemelerin önemi

Detaylı

Sanayi sarmal kapılar ve sarmal kepenk sistemleri Güvenilir ve ağır kullanım koşullarına dayanıklı

Sanayi sarmal kapılar ve sarmal kepenk sistemleri Güvenilir ve ağır kullanım koşullarına dayanıklı SB Sarmal kapı / Sarmal kepenk sistemi WA 300 R S4 motor ile Maksimum konfor ve güvenlik Sanayi sarmal kapılar ve sarmal kepenk sistemleri Güvenilir ve ağır kullanım koşullarına dayanıklı 2 Hörmann marka

Detaylı

2013/TR KAYASAFETY.COM İŞ GÜVENLİĞİ VE KURTARMA EKİPMANLARI

2013/TR KAYASAFETY.COM İŞ GÜVENLİĞİ VE KURTARMA EKİPMANLARI 2013/TR KAYASAFETY.COM İŞ GÜVENLİĞİ VE KURTARMA EKİPMANLARI FSC C004423 İç sayfaların tamamı %100 KAYASAFETY.COM KAYAISGUVENLIGI.COM İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA KAYA GRUBU AKTİVİTELERİ KALİTE GÜVENCEMİZ

Detaylı

YAPI İŞLERİ SIHHİ TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ SIHHİ TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı : 1 YAPI İŞLERİ SIHHİ TESİSAT BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının

Detaylı

SERGİ'DE YERALAN FİRMALAR

SERGİ'DE YERALAN FİRMALAR SERGİ'DE YERALAN FİRMALAR TEMİSAN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. : Ostim 57. Sok. No: 92 ANKARA : 354 75 76 311 33 66 : İbrahim TENDÜRÜS Firmamızın eveliyatı 1975 yıllarına dayanmakta olup, 1994 yılında aynı isim

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

edisu Ürün Kataloğu SATIŞ SİRKÜLERİ edisu ılsonu itibariyle cari hesapların sıfırlanması talep edilir. Firmamızın değişen ekonomik şartlar doğrultusunda özel satış şartları, kampanyalar yapabilir, müşteriler

Detaylı

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z. Yeni Serisi. Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları Boy NH00 dan NH3 e kadar

E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z. Yeni Serisi. Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları Boy NH00 dan NH3 e kadar E N E R J İ D E D E V R E D E Y İ Z Yeni Serisi Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları Boy NH00 dan NH3 e kadar Geleceği Bugünden nşa Edin Şalt panolarında artık ileriye dönük yeni bir eğilim başladı.

Detaylı

Ditec Yüksek hızlı pvc kapılar. www.ditecentrematic.com

Ditec Yüksek hızlı pvc kapılar. www.ditecentrematic.com Ditec Yüksek hızlı pvc kapılar TR www.ditecentrematic.com Ditec hızlı esnek kapılar: bütün ihtiyaçları karşılayan eksiksiz bir Kendi kendini tamir edebilen yekpare brandalı kapılar Hızlı sarmal kapılar

Detaylı