DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU SAYIN ÜYELER, tarihinde genel kurulumuzun seçimi ile bir yıllığına göreve gelen yönetimimizin; TAPU KONULARI, İDARİ KONULAR - MALİ KONULAR - GÜVENLİK KONULARI - HUKUK KONULARI ve TEKNİK KONULAR ile ilgili olarak bir yıl boyunca uygulamalarında ana sözleşmemize, kooperatifler kanununa, genel kurul kararlarına ve genel hukuk kurallarına uygun davranmaya özen göstermiş olup aşağıda kooperatifimizin faaliyet raporunu siz değerli üyelerimizin bilgi ve onaylarına sunmuştur. Faaliyet raporumuz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın resmi gazetede yayınlanan 11 Haziran 2008 tarihli, sayılı tebliğinde belirtilen ve Genel Kurul a sunulacak faaliyet raporlarında yer almasını istediği bilgiler doğrultusunda hazırlanarak tarihinde tarafımızdan imza altına alınmıştır GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU: BAŞKAN : Erdal YILDIZ İKİNCİ BAŞKAN : T.Tonguç ÖZDEMİR MUHASİP ÜYE : Erol ÖCALIR ÜYE : Necmettin ÇOHAZ ÜYE : Ramazan ÖNCÜ DENETİM KURULU: DENETÇİ DENETÇİ : Dr.Emre ERGİN : T.Haluk SEYHUN KOOPERATİF BİLGİLERİ: KOOPERATİF ÜNVANI :S.S.Göksu Evleri Arsa ve Konut Yapı Koop. TİCARET SİCİLİ TARİH VE NO : / ADRES BİLGİLERİ : Göztepe Yolu Mah. Mevkii,Göksu Evleri, Begonya Cad,Menekşe Sok,B241 Villa, Anadoluhisarı-Beykoz/İSTANBUL TELEFON NUMARALARI : ( 3 HAT ) FAKS NUMARASI : ELK. SİTE VE POSTA ADRESİ : web : 1: 2: 1

2 TAPU KONUSU: Bilindiği üzere Göksu Evleri kooperatifi ile Hisar Evleri Kooperatifi, yoğunluk aşımı nedeniyle Beykoz İlçesi 1/5000 lik mevzi imar planlarına dahil edilmemektedir.bu engelin aşılması için Yönetim Kurulumuz, ilgili kurum ve kişiler nezdinde görüşmelerini sürdürmüştür. Yaptığımız bu çalışmalar ve gelişmeler neticesinde; 1/5000 lik planlara dahil edilebilmemiz amacıyla yapılacak itirazımızın ekinde, ilgili kurumlara sunmamız gereken yoğunluk konusundaki eksiklerimizin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar ile 1/1000 ölçekli planlar doğrultusunda, ilçe Belediyesi nce öngörülen eksikliklerimizin tamamlanmasını teminen, planlama şirketleri ile yapılan görüşmelerimiz 2008 yılı içinde devam etmiştir. Genel Kurulumuzun kararları istikametinde hareket edilerek, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi konusunda çok dikkatli ve hassas davranılmış, bu hassasiyetimiz de muhatap olacağımız firmalara açık bir dille anlatılmıştır. Karşılıklı yapılan görüşmelerde, yapılması gereken işlerle ilgili yol haritamız belirlenmiştir. Yol haritasında belirlenen işlerin tamamlanması, ayrıca gerekçeli itiraz raporlarımızı inceleyecek kurumun, bir yıl içinde kısıtlı sayıda toplanması da dikkate alındığında, işlemlerin 6-7 ay gibi bir zamanda gerçekleşebileceğinin bununda yerel seçimlerle çakışabileceği göz önünde bulundurularak sözleşme ve çalışmaların seçim sonrasına bırakılmasının her iki tarafında menfaatine olacağı hususu planlama şirketleri tarafından belirtilmiştir. Zira seçimlerin sonucunda yetkili mercilerde olabilecek değişikliklerin bugüne kadar yapılan çalışma sonuçlarını menfi yönde etkileyebileceği, böyle bir durumunda her şeye yeni baştan başlanabileceği hususunda tereddütlerinin bulunduğunu belirtmişlerdir.bu nedenle kooperatifimizin çıkarları gözetilerek, çalışmaların yeni dönemde başlatılması ve Genel Kurulumuzda alınmış bulunan karar içeriğindeki garantilerin sağlanmasının oluşması durumunda, çalışmaların başlatılması planlanmıştır. ARSA, İNŞAAT ve FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI: yıllarında alınan ruhsatlar sonucu, 744 adet A ve B tipi villa ile 49 Blokta 584 adet apartman dairesinden oluşan sitemizde, kaba inşaatlarımız tarihinden önce bitirilmiştir. Meskenlerin iç dekorasyonları 1992 yılında Genel Kurul Kararı ile üyelerin kendilerine bırakılmıştır.1994 tarihli Genel Kurulda ise Noter huzurunda yapılan çekilişle konutlar üyelere kabadan teslim edilmiştir.ferdileşme çalışmalarımız, ilgili kurumlar nezdinde devam etmektedir. 2

3 ORTAKLIK İŞLEMLERİ: Genel Kurulca Belirlenmiş Ortak Sayısı : 1328 Mevcut Ortak Sayısı : 1324 Kooperatif üyelerimiz, ana sözleşmemizde yazılı şartlara haiz bulunmaktadır. Genel Kurulca belirlenen : Nisan 2008-Mart 2009 dönemine ait üye aidat tutarları aşağıda gösterilmiştir. CİNSİ A TİPİ VİLLA B TİPİ VİLLA ÇATI DUBLEX KAT NORMAL KAT ZEMİN KAT BODRUM KAT AYLIK ÖDEME 109-TL 120-TL 109-TL 100-TL 97-TL 96-TL Üyelerimizden tarihi itibariyle cezalı olarak tahsil edilmesi gereken tutar ,84-TL dır.genel Kurulumuzca kabul edilen gecikme faizi oranı aylık % 10 dur. Üyelere her 3 ayda bir, ayrıca talepleri halinde her zaman hesap ekstreleri gönderilmektedir. 4 ay içinde borcunu ödemeyen üyelerden tahsilatlar, icra kanalıyla yapılmaktadır ile tarihlerini kapsayan dönemde 85 adet ÜYELİK HİSSE DEVİRLERİ yapılmıştır. Kooperatifimizin dönemi içerisinde ORTAKLIKTAN ÇIKARILAN ÜYE yoktur. Kooperatifimizin döneminde; İSTİFA, ÖLÜM ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren üyesi bulunmadığından, herhangi bir ödeme de yapılmamıştır. MALİ KONULAR: ile dönemine ait bütçe gider kalemlerinin toplamı: ,07-TL olarak gerçekleşmiş, aynı dönemde: Banka mevduat faizi gelirleri vade farkı gelirleri ve diğer gelirler olmak üzere toplam ,77-TL gelir elde edilmiştir tarihi itibariyle oluşan gelir-gider farkı: ,30-TL dir. Kooperatifimizin: Dönem içerisinde gerçekleşen GELİR ve GİDERLERİ, Genel Kurulda üyelerimize sunulan faaliyet raporu ekindeki yılı bilançosunda görülmektedir. 3

4 2008 yılında yapılan Genel Kurulumuz da, kabul edilen dönemi bütçesi TL olup, bunun TL lık kısmı üye aidatlarından, geri kalan bölümünün de: yeni dönemde tahakkuk edecek banka mevduat faizleri, vade farkı gelirleri ve geçmiş döneme ait ödenmeyen aidatların (tahmini) geri dönüşlerinden finansmanı öngörülmüştür dönemini itibariyle; bütçe kullanımı ,07-TL olarak gerçekleşmiştir. Ödemelerimizde hiçbir güçlükle karşılaşılmamış olup üye aidatlarında ödenmeyen yaklaşık % 10 luk bölüm gecikmeli ve cezalı olarak tahsil edilmektedir. Kooperatifimizin, tarihli bilançosunun PASİFİNDEKİ- YABANCI KAYNAKLAR kaleminde görülen borçlar: Vadeleri itibariyle 2009 yılında ödenmesi gereken tutarlar ile Aralık ayında tahakkuku yapılıp, yasa gereği Ocak ayında ödenmesi gereken vergi ve sosyal güvenlik sigorta primlerini kapsamaktadır. Kooperatifimizin mali yapısı : Adımıza kayıtlı arsa ve binalar, nakil vasıtaları, demirbaşlarımız ve bankadaki nakit mevcutlarımızdan oluşmaktadır. BİNALAR: B- 241-a villa Kooperatif binası olarak kullanılmaktadır. B-241-b villa Kooperatif binası olarak kullanılmaktadır. B-35-a villa boş olup, henüz üye kaydedilmemiştir. ARSA : Kavacık ta 18 sayılı yasa gereği 699 m 2 si Kooperatifimize ait ortaklı arsa NAKİL VASITALARI: 2005 Model KIA marka minibüs ( Servis aracı olarak kullanılmaktadır. ) 2006 Model NİSSAN marka kamyonet ( Teknik işlerde kullanılmaktadır.) 2009 Model Traktör ( Yük taşıma,çeki ve temizlik işlerinde) DİĞER DEMİRBAŞLAR: Kooperatifimiz merkezi ve lokalimizde bulunan bilgisayarlar, fotokopi makinası, faks, televizyon, mobilya mefruşat vs. detaylı dökümü ekte gösterilmiştir. BANKA MEVCUTLARIMIZ: tarihi itibariyle bankalardaki mevduatımız ,91- TL dır. Bu mevduatımızın ,22-TL lık kısmını, arsa mevduatı oluşturmaktadır. 4

5 YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ ALTINDA BULUNAN ÖDEMELERİMİZ: Kooperatifimizin yasal yükümlülüğü içinde bulunan, çalışanların tarihi itibariyle kıdem tazminatları toplam tutarı ,89-TL dır. Sonuç olarak; MEVCUTLARIMIZ : (Nakil vasıtaları ve diğer demirbaşlar dikkate alınmamıştır.) BANKA MEVCUDU : ,91-TL KAVACIK 699 M 2 ARSA : ,00-TL ( m 2 si YTL ) 3 ADET B TİPİ VİLLA : ,00-TL ( asgari rayiçten ) TOPLAM : ,91-TL Kooperatifimizin mali yapısı: Adımıza kayıtlı bina ve arsalar, demirbaşlar, nakil vasıtaları ile bankadaki mevcutlarımızdan oluşmaktadır.yukarıda açıklanan bilgilerden de anlaşılacağı üzere, mali analizimizin incelenmesinde, kooperatifimizin bugün itibariyle ne kadar güçlü bir mali yapıya sahip olduğu açıkça görülmektedir. HUKUK KONULARI: Kooperatifimizin, mahkemelerde devam eden 17 adet davası bulunmaktadır. sonuçlanma aşamasında bulunan bu davalar, tarafımızdan ve hukukçularımızca ile yakinen takip edilmektedir. a) GENEL KURULUMUZUN KARARLARI GEREĞİ AÇILMASI İSTENİLEN DAVALAR; 1) SAMİ ERKAN-BEYKOZ SULH HUKUK-2007/1482 ESAS DOSYA: Kooperatifimizin tapular ve tasfiyesi aşamasında çözümlenmesi gereken adada ortak durumda bulunduğumuz SAMİ ERKAN ile ortaklığımızın giderilmesi için 2008 yılında İZALE-İ ŞUYU davası açılmış ve Mahkeme tarihinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar vermiştir. Bu konuda Genel Kurulumuz bilgilendirilecek ve izlenecek yol belirlenecektir. 5

6 2) HÜSEYİN KALEALTI-BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK 2007/324 ESAS DOSYA: Hüseyin KALEALTI aleyhine, müşterek mülkiyet sahibi olduğumuz arsa için, tefrik ve tescil davası açılmış olup, günü mahallinde keşif yapılmıştır. Dosyanın tarihli celsesinde, rapor henüz bilirkişiden dönmediğinden raporun dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir tarihinde gelen bilirkişi raporuna gereken beyanlarımız sunulmuş olup mahkeme devam etmektedir. b) KOOPERATİFİMİZİN DİĞER DAVALARI; Genel Kurul kararlarına karşı açılmış itiraz davaları bulunmamaktadır. Üyelikten ihraç kararları aleyhine açılmış itiraz davaları bulunmamaktadır. Kooperatifimizin halen devam etmekte olan davalarının mahkeme ve dosya numaraları aşağıda gösterilmiştir. 1. İşyeri ve Malikleri : Kadıköy 4.Asliye -2004/762 dosya no 2. Turtaş A.Ş. Munzam Zarar : İst.10.Asliye Tic.-2004/659 dosya no 3. Turtaş A.Ş. :İst.6. Asliye Tic.-1997/998 eski-2006/805 yeni dosya no 4. Banu AYDIN : Kadıköy 4. Asliye Tic.-2006/456 dosya no 5. Gecekonducular Davası : Beykoz Sulh Ceza-2004/1233 dosya no 6. Aidat Alacağı Davası : Şişli 2. İcra Müdürlüğü-2006/19128 dosya no 7. Nevin GÜNDÜZ : Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi-2008/ Nazlı ÇIPLAK : Beykoz Asliye Ceza- 2004/1297 E. dosya no. 9. Yapı Kredi Sigorta A.Ş. : Kadıköy 3.Asliye Ticaret-2005/656 E.dosya no 10. C-43 D:1 Daire ( Lojman )Aidat alacağı: Beykoz Sulh Hukuk-2007/ Erkan Villaları : Beykoz 2. Asliye Hukuk-2007/343 E.dosya no 12. İnanç SEVER (Köpekler davası) : Beykoz Sulh Hukuk-2008/457 E.dosya 13. Ergün PEKER : Beykoz 2. Asliye Hukuk-2008/70 dosya no 14. Ayşe Bulin GERÇEKER : Beykoz İcra Müdürlüğü-2006/1655 E.dosya no 15. Özhan CARDA : Beykoz Sulh Hukuk-2009/102 E.dosya no 6

7 GÜVENLİK KONULARI: Hepimizin huzurunu yakından ilgilendiren Güvenlik konusuna çok önem veren Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ilave Güvenlik önlemlerini hayata geçirmiştir. Yaşanan olaylar sonucu, zafiyet arz eden sınırlarımız, Emniyetin de tavsiyeleri doğrultusunda JİLETLİ TEL sistemleri ile takviye edilmiştir. Bütün bunların yanında İlçe Emniyet Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda sitemiz dışında belirlenen yere MOBESE Kamera Sisteminin konulması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca site içerisinde görev yapan yüklenici güvenlik firması faaliyetleri devamlı olarak kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Site genelinde kurulması planlanan kapalı devre kamera sistemi ile ilgili olarak ise çalışmalar yapılmış olup uygulanması planlanan sistem ve yerleşim detayları belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili detaylar teknik konular bölümünde anlatılmaktadır. İDARİ KONULAR: Kooperatif genel mali işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi sağlanmış ve muhasebe bölümünün çalışmalarının devamlı olarak kontrol edilerek mali yükümlülüklerin hatasız olarak yerine getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca kooperatifimizin web sitesine güncel bilgiler eklenerek sürekli izlenebilir halde tutulmuş ve önemli duyurular buradan da üyelere ulaştırılmıştır. Sitemizin oldukça geniş bir alana yerleşmesi nedeni ile temizlik konusu da önemli işlerimizden biridir. Bu konuda 8 kişilik temizlik ekibimizle, yapılan planlama ve görev bölümü ile yerine getirilmeye çalışılmış bu arada site genelinde yollara bırakılan budama atıkları düzenli olarak toplanıp rekreasyon alanında ayrılan bölümde toplanarak belli aralıklarda site dışına nakli sağlanarak, sitemiz kötü görüntülerden kurtarılmaya çalışılmıştır. Yaz aylarında sitemizin yaşadığı sivrisinek problemi için düzenli olarak ULV ve Larva ilaçlama işlemleri profesyonel bir firmaya yaptırılmıştır.üyelerin ulaşımı ile ilgili ise; belli saatler arasında site içerisinde ulaşımı sağlamak için kooperatif servis aracı hizmet vermiş olup yakın çevremizde bulunan alışveriş merkezlerinin müşteri servislerinin siteye belli saatlerde gelmesi de sağlanmıştır.ayrıca yapılan başvurularla ilçe belediyesine ait bir mini otobüste sabah 09:15 ve öğleden sonra 16:15 saatlerinde sitemize gelerek Kavacık- Beykoz istikametinde hizmet vermiştir. Kooperatifimiz içerisinde genel güvenliğin sağlanması konusunda güvenlik müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanmış ve site genelinde farklı noktalarda bulunan devriye kontrol saatlerinin kurulması işlemleri ile diğer uygulamalar günlük olarak kontrol edilmiştir.bütün bunların yanında site içerisinde genel düzeni sağlayacak çalışmalara da devam edilmiştir. Kooperatifimize tarihi ile tarihleri arasında üyelerimizden 368 adet dilekçe gelmiş olup bunlardan 57 tanesi isim ve adres 7

8 değişikliği ile ilgilidir.geriye kalan 311 adet yazılı dilekçe üyelerimizin sorun ve taleplerini içermektedir.bu dilekçeler yönetim kurulu üyelerimiz tarafından incelenmiş ve kooperatifimizin sorumluluğu ve görev alanı içerisinde olan konuların gereği imkanlar dahilinde yapılmış olup sonuçları yazılı olarak ilgili dilekçe sahiplerine bildirilmiştir. Kooperatifimizin sonlandırılması çalışmaları çerçevesinde,ileride karşımıza çıkabilecek sorunların bugünden çözümlenmesi için, inşaatlarımızın başlangıç ve bitiriliş dönemlerine ait kooperatifimize iş yapmış yüklenicilerin bu dönemlere ilişkin sosyal sigortalar kurumuna prim borçlarının bulunup bulunmadığı ilgili kurumdan araştırılmış olup iki ayrı yüklenicinin eski döneme ait borcu bulunduğu saptanmıştır.tarafımızdan yapılan girişimler sonucu borçların ödettirilerek kayıtların temizlenmesi sağlanmıştır. PERSONEL Dönemimiz itibariyle Kooperatifimizde kadrolu olarak 28 personel istihdam edilmektedir. Mevcut personelin görev ve alanları aşağıdaki şekildedir. 1-Kooperatif Müdürü 1-Kooperatif Teknik Müdürü 1-Halkla İlişkiler Şefi 1-Muhasebe Şefi 1-Muhasebe Elemanı 1-Sekreter 1-Saha Kontrol Elemanı 1-Elektrik Teknisyeni 1-Şoför 2-Bahçıvan 1-Hizmet Personeli 8-Temizlik Ekibi Elemanları 9-Teknik Ekip ve Altyapı Elemanları TOPLAM=29 kişi Bu sene içerisinde bir bahçıvan bünyemizden eksilmiş olup önümüzdeki çalışma döneminde yerine bir bahçıvan alınması ihtiyaca göre planlanmaktadır. Ayrıca kooperatifimiz dışarıdan,1 avukat ve 1 mali müşavirden sözleşme karşılığında hizmet almaktadır. 8

9 TEKNİK KONULAR: Yeni çalışma dönemi içerisinde bir makro plan dahilinde belirlenmiş arızalı kanalizasyon aralıklarının revizyon işlemlerine devam edilmiş ve muhtelif yerlerde farklı aralıklarda kazı yapılarak yaklaşık 300m lik yeni hat döşemesi yapılarak, bu aralıklardaki devamlı tıkanmalar ve zemine serbest inen pis su akışları kesilmiştir.bu işlemlerin yanında robot kameralar ile görüntüleri alınan yaklaşık 192m lik çatlaklı ve çökmek üzere olan beton künk kanal elamanlarından oluşan kanalizasyon altyapısı da, teknolojik kazısız yöntemler ile iç kaplaması yapılarak yenilenmiş ve kalıcı hale getirilmiştir.ayrıca farklı noktalarda ihtiyaç duyulan ve yoğun yağmurlarda düşük kot dan dolayı taşmaların ortaya çıktığı iki ayrı yerde ise 70m lik yeni yağmur suyu hattı inşaatı yapılmış olup bu sıkıntılarda giderilmiştir. Böylelikle bu dönemde yapılan altyapı imalatlarının toplamı 562m yi bulmuştur. Elektrik altyapısında ise; Cadde ve Sokakların aydınlatılması için kurulu aydınlatma altyapısının belli aralıklarda arıza yapması nedeniyle 400m ye yakın hat yenilemesi yapılmış ve devamlı ortaya çıkan arızalar giderilmiştir. İlçe Belediyesi ile yapılan yoğun yazışmalar ve yapılan görüşmeler neticesinde oldukça bozuk olan ve tamir edilse dahi altyapı durumu nedeniyle bozulan yoğun yamalı Palmiye,Begonya ve Şakayık Caddeleri üzerinde 10500m 2 büyüklüğünde ve yaklaşık TL değerinde asfalt kaplama bedelsiz olarak yaptırılmıştır.bu işlemler sonrasında profesyonel ekipmanlar ile baca kapakları yol seviyesine çıkartılmış ve üzerine ana cadde üzerinde thermoplastik yol çizgi boyası işlemleri yaptırılmıştır.bu imalatlar ile daha önceden yol çatlaklarından ve parke taşı derz aralıklarından, serbest yüzey sularının yol altına serbest inişleri engellenerek alt zemin profilinin de korunması sağlanmıştır. 9

10 Site içerisinde periyodik zaman aralıklarında yapılan istinat duvarı deplasman kontrollerinde Şakayık Caddesi ile Begonya Caddesi ara kot seviyesinde ara kademe oluşturan dolgu üzerinde oturan bir istinat duvarında, altındaki kanalizasyon arızası ve yeraltı suyu geçişleri nedeniyle, dolgu olan alt zeminin de yumuşamalar olduğu ve buna bağlı olarak söz konusu duvarda farklı oturma hareketinin başladığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu duvarın hareket sebebinin incelenmesi ve en uygun şekilde ilgili bölgenin emniyete alınması için İstanbul Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesine başvurularak bir rapor hazırlanması talep edilmiştir.bunun üzerine Prof.Dr. Zekai Celep ve Prof. Dr. Mete İncecik tarafından yerinde inceleme yapılarak hareket sebepleri ile uygulanması gerekenler belirlenmiş ve teknik detayları ile birlikte tarafımıza rapor halinde sunulmuştur. Bu rapor doğrultusunda söz konusu harekete başlamış istinat duvarının yerinden alınarak belirtilen proje doğrultusunda yapılacak imalata ve yerindeki uygulama durumuna göre teknik ihale şartnamesi oluşturularak bu şartname doğrultusunda ilgili kanunlara uygun kapalı zarf ihale metodu ile 7 ayrı firmadan kapalı zarf olarak teklif istenmiş ve 4 ayrı firmadan ilgili şartname doğrultusunda gelen teklifler belirtilen gün ve saatte Yönetim Kurulu Toplantısında açılmıştır.ilgili firmalardan gelen teklifler 79490TL ile 67820TL arasında ortaya çıkmıştır.bu teklifler arasından fiyat,güvenilirlik ile uygulama açısından en uygun firma belirlenerek Şantiye Mim. Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme yapılmasına karar verilmiş fakat sözleşme öncesi son bir pazarlık yapılarak verilen teklif fiyatı 66750TL ye indirtilmiştir. Söz konusu işlemlerin akabinde ilgili resmi kurumlara yazılı bildirimler yapılmış ve Bayındırlık Bakanlığı genel şartnamesi ile kontrol yönetmeliklerine uygun bir sözleşme hazırlanarak karşı taraftan teminat alınmak suretiyle çalışmalara başlanmıştır.ilk etapta ilgili alana, alt kot bina önleri olması ve araç geçişinin bulunmamasının yanında kısıtlı çalışma sahası nedeniyle büyük inşaat makinelerinin ilgili yere indirilememesi ayrıca mevcut hareket eden duvarın öndeki istinat duvarı ve binalara zarar vermemesi için hafriyata paralel olarak mevcut istinat duvarı ve temeli hidrolik beton kesiciler ile kesilerek parçalara ayrılmış ve uzak mesafeden bu parçalar vinçler yardımıyla alınarak nakledilmiştir. Ayrıca hafriyat alımında da zorunlu olarak vinçlerden faydalanılmıştır.ön ve arka iksalı hafriyatlardan sonra sağlam zemine inen ve soketlenen derin kuyu temel inşaatları yapılarak yeni duvar temeli, bu sistem ile 10

11 birleştirilmiş, akabinde yeni sistem üzerine yeni istinat duvarı imalatı yapılmıştır. Bu işlemler sırasında da duvar altındaki kanalizasyon altyapısı da yenilenmiştir. İşlemlerin tamamlanmasından sonra dip drenajları ile geri dolgu işlemleri yapılarak çevre sıkıştırma işlemleri yapılmış olup imalatlar yoğun hava muhalefetlerine rağmen süresinde ve fiyat artışı olmadan tamamlanmıştır. Bunlarla ilgili sözleşmede belirtilen süre aralıklarına göre kontrol kabul işlemleri de tamamlanmıştır. Kooperatifimiz içerisinde Üst Çamlık Bölgesinde kurulum aşamasında kullanılan şantiye sahasında yapılan uygulamalar nedeniyle çöplük haline gelmiş ve serbest döküm malzemeleri nedeniyle bataklığı andıran zemini itibariyle bakımsız bir durumda olan belirlenen bölge içerisinde altyapı imalatları, otopark alanı, geçiş yolları, ve yetişkin ağaç nakilleri ile yeşil alan düzenlemelerinin bir kısmı imkanlar dahilinde yapılmış ve kötü bir görüntü içerisinde bulunan alan atıl halinden kurtarılarak ileride yapılacak projeli uygulamalara engel teşkil etmeyecek şekilde düzeltilmiştir. Yapılan bu imalatlar ile yaklaşık 2750m2 lik bir alanın ön düzenlemesi tamamlanmış olup bu alan içerisindeki proje yerleşimi ortaya çıkartılmıştır. Farklı bölümlerden oluşan alan içi düzenlemelerin yeşil alan kısmı da kısmi olarak hazırlanmaya başlanmış ve kot çalışmaları ile alan aynı kot da düzenli eğim ile kurulmuştur.bu doğrultuda ortaya çıkan dik şevde yatay şev taşı imalatları ile tutularak alanın farklı seviyelerde kullanılması sağlanmıştır. Söz konusu alan içerisinde yapılan bu düzenlemelerle ilgili aralıkta oluşan yoğun yağış inişlerinin site içerisine geçişinin engellenmesi içinde ters eğim ile altyapı hazırlığı yapılarak bölge altı yeraltı suyu seviyesi kontrolü içinde çalışmalar yapılmıştır. Bu işlemlerin yanında aynı bölgedeki farklı kullanım alanlarına ulaşımın farklı yollardan sağlanması için ikinci bir yol oluşturularak site hafif çöp sahasına ulaşımın ayrı bir yoldan yapılması öngörülmüş ve bununla ilgili hafriyat ile betonarme çalışmalarda tamamlanmıştır. 11

12 Bütün bunların yanında site içerisinde genel alanların bakımı,ihtiyaç duyulan yerlerde yol genişletme çalışmaları,muhtelif aralıklarda yeni otopark alanları yaratılması işlemlerine, park çizgi çalışmaları ile çeşitli düzenlemelere devam edilmiştir. Yol ve kaldırım tamirleri ihtiyaç duyulan yerlerde tamamlanmış ve cadde - sokak cephelerinde kısmi boyama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca kooperatifimizin teslim tarihinden bu yana kara kalıp halinde duran bazı istinat duvar yüzeyleri görüntü kirliliği yaratan yerlerde sıvanarak boyanmıştır. Bazı Çıkmaz Sokaklarımız içerisinde parke taşından farklı malzemeler ile düzenlenmiş ve bu sebeple zaman içerisinde dış etkenlere bağlı olarak çökmeye bağlı bozulmaların olduğu yol alanları da ıslah edilerek parke taşı uygulamaları ile yenilenmiştir. Bütün bunların yanında diğer rutin hizmet ve uygulamalara kooperatifimizin sorumluluğu oranında devam edilmiştir. Elektronik olarak sitemiz güvenliğinin arttırılması için yine birçok çalışma yapılmış ve site ana giriş kapısına akıllı kameralar yerleştirilerek bölgemize giren ve çıkan her aracın plaka kaydının elektronik olarak kayıt altına alınması sağlanmıştır. Ayrıca giriş çıkış genel görüntü kaydı yapan kamera sistemimiz de iyileştirilmiştir.bütün bunların yanında Hisarevleri Kooperatifi ile ortak olarak sitemiz girişine gelen ana yol üzerine Emniyet Birimlerinin kontrolü altında olan MOBESE kamera sistemi kurdurulmuştur. Bir diğer husus ise sitemize kurulmak istenen Fiber Optik hat sistemi hakkındadır.bu proje basından da anlaşıldığı üzere tüm İstanbul içerisinde belli kademeler ile hayata geçirilecek olan ve yeni nesil hızlı internet,hd görüntü ve TV sistemi,telefon ve diğer hizmetleri içermektedir. Fakat yapılan görüşmede bu sistemin, ancak sitemize ait ayrı bir Fiber Optik hat sistemi kurulması şartıyla yapılabileceği iletilmiş ve bu isteğimiz uygun görülmüştür. Maalesef bilinen malum ekonomik kriz nedeniyle bu proje geçici olarak ertelenmiştir.kooperatifimiz içerisinde kurulacak bu ayrı fiber optik hat, üyeler ile güvenlik girişi arasında direkt görüşme sağlayacak olup daha da önemlisi site içerisinde kurulmasını planladığımız 34 ana noktaya yerleştirilecek 94 kameralı güvenlik sistemimizin altyapısını da oluşturacaktır. 12

13 Alt Yapı: 915 Ada,1 Parsel B53a yanında bulunan ana kanalizasyon gidiş hattının çökmeye bağlı olarak istinat duvarının barbakanlarından alt kottaki villaya kaçırdığı kanalizasyon sularının kesilmesi için yapılan arızalı aralıktaki hat revizyonu, Şakayık Çıkmazı ve Şakayık Caddesi alt kot villalarını toplayan ana kanalizasyon hattının Palmiye Caddesine kadar olan tıkalı kısmının açılması ve hattın çalıştırılarak,gelen kaba malzemenin Palmiye Caddesi ana bacalarından çekilmesi, 916 Ada,1 Parsel Alt Çamlık Caddesi sonu villaların ana kanalizasyon hattında meydana gelen çökme arızasından dolayı,öndeki istinat duvarından çıkan kanalizasyon sularının kesilmesi için yapılan ilgili aralıktaki hat revizyonu, 915 Ada,Begonya Caddesi kooperatif deposu üzerinde bulunan konutların bağlı olduğu hattın belli aralıkta tıkalı ve baca taban kayması nedeniyle,kapalı otopark içerisinden çıkan kanalizasyon sularının,üst kot arızalı hat aralığının açılması ve yeni baca imalatı yapılarak serbest pis su akışlarının ıslah edilmesi, 913 Ada,1 Parsel de bulunan A7b no lu villanın arkasındaki ana kanalizasyon hat inişinin ve yüksek bacaların,üye dilekçesine istinaden deplase edilerek yer altına alınması ve kısmi yeni işlemlerinin yapılması, Nilüfer Sokak A2-A3 arasında bulunan çökmüş yağmur suyu hattının,serbest yüzey sularını yoğun şekilde alt kot villalara iletmesi sebebiyle,hattın arızalı aralığının revize edilerek çalışır hale getirilmesi, Muhtelif konutlardan gelen tıkanma şikayetlerinin,bina bacalarının açılarak giderilmesi, Şakayık Caddesi B71a yanı çökmüş olan ana kanalizasyon hattının,palmiye Caddesi kotuna yeni hat kurumu ile revize edilerek akışın yeni ana hat içine alınması ve kanalizasyon sisteminin kayıpsız olarak çalıştırılması işlemleri ile yeni bağlantı bacalarının oluşturulması, 13

14 Orkide Sokak içerisinde çökmüş a a baca aralığının kazılarak yeni korigatör hat yerleşimi ile yapılan hat revizyonu, Orkide Sokak içerisinde a bacasından sonra hat sonuna kazı yapılarak yeni baca kurulması ve baca içerisine hatların toplanması, 910 ada Orkide Sokak üst kot muhtelif villaların bacaları açılarak çalışmayan tıkalı hatların tespiti ve hat kontrolleri, 914 ada,akasya Çıkmazı Sokak, B275b no lu villa önünde çökme nedeniyle oluşan altyapı arızası için kanal revizyon inşaatının yapılması ve kanalizasyon hattının çalıştırılması, 916 ada,1 Parsel Karanfil Sokak üst kotu B249 önü çökmüş olan ana kanalizasyon hattının arızalı aralıkta kazılarak yenilenmesi ve yerine korigatör hattın yerleştirilerek duvarlardan çıkan pis suyun kesilmesi, Alt Çamlık Caddesi üst kotu A38b önü arızalı ana kanalizasyon çıkış hattının kazılarak revize edilmesi ve merdiven kovasından çıkan pis suların kesilmesi, Ladin Çıkmazı meydanı altına yeni yağmur suyu hattının döşenmesi ve yeni gider ızgarası oluşturulması, Akkavak Caddesi ile Begonya Caddesi kesişiminde bulunan yol altı ana kanalizasyon hattının a ile a arızalı aralığının kazılarak revize edilmesi işlemlerinin yapılması, Şakayık Caddesi a a a baca aralıklarında bulunan kanalizasyon hattı iç çatlamalarının kazısız teknolojik yöntemler ile onarılması ve hattın çökmeye karşı güvenli hale getirilmesi, Orkide Sokak a a a a baca aralıklarında bulunan kanalizasyon hattı iç çatlamalarının kazısız teknolojik yöntemler ile onarılması ve hattın çökmeye karşı güvenli hale getirilmesi. A1 yolunu tutan istinat duvarından çıkan ve alt mahalle yaşayanlarına yağmurlarda su basmasına neden olan durumun yeni yağmur kanalı çalışmaları ile giderilmesi, Şakayık Caddesi alt kotu B67b ile B66 arası çökmüş olan altyapı sisteminin duvar inşaatı sırasında yenilenerek revize edilmesi, 14

15 Şakayık Çıkmazı Sokak girişinde yağmur geçiş hattının olmaması sebebiyle yolun ters eğiminde biriken suların yönlendirilmesi için yol üzerine ızgara sisteminin kurulması, Üst Çamlık Bölgesi çevre düzenlemeleri için saha ön yağmur suyu altyapısının oluşturulması ve bağlantı bacalarının kurulması, Güvenlik bölgesi çalışmayan yağmur suyu hatlarının bağlantılarının korigatör hatta çevrilerek çalıştırılmaları, Çevre Düzenleme,Bakım,Onarım: B66-B67 ön ara yüksek kademe istinat duvarının deplasman yaparak hareket etmesi nedeniyle İTÜ raporu doğrultusunda,duvarın yerinden alınması,geri ve ön hafriyatları,sağlam zemine soketli derin kuyu temel inşaatları,yeni istinat duvarı inşaatı işleri, 919 ada,1 Parsel de C18-C20 apartmanları giriş merdivenleri etrafında kurulum aşamasından bu yana kara kalıp olarak sıvasız bırakılmış yüksek istinat duvarının ilgili kısımlarının sıva işlemleri, 919 ada,1 Parsel de C18-C20 apartmanları çevre yüksek istinat duvarı yüzeylerinde yapılan 900m2 lik boya işlemleri, Manolya Sokak ile Mimoza Sokak kesişimin de yapılan kaldırım ve yol genişletme çalışmaları. Muhtelif yerlerdeki lokal kaldırım ve parke taşı tamirleri. Nilüfer Sokak apartmanlar önü yeni park düzeni ve park engelleyicilerin yerleştirilmesi ile İtfaiye aracı geçişi sağlanması. Çamlık Çıkmazı giriş yolunun genişletilmesi ve dönüş virajının araç parkına engellenerek imkanlar dahilinde itfaiye araçlarının girişine uygun hale getirilmesi, 15

16 İstanbul Valiliğinden istenen Afet Konteynerinin site girişine yerleştirilmesi işlemleri, Muhtelif cadde ve sokaklarda park çizgi çalışması yapılması, muhtelif yol cephesi duvarlarının boyanması işlemleri. Asfalt yapılacak Caddelerin bitiş ve başlangıç kısımlarının kesilerek yol kotunun düşürülmesi ile bitiş ve başlangıçların yumuşatılması işlemleri. Asfalt kaplamalar sonrası yol alt kotunda kalan baca kapaklarının yol kotuna çıkarttırılması işlemlerinin yaptırılması. Palmiye Caddesi ve ana giriş bölgesi Thermoplastik yol şerit çizgi boyası ve kulp tarama işlemlerinin yaptırılması. Yeni asfalt kaplama yapılan yerler ile ihtiyaç duyulan yerlerde hız kesici kasis uygulamalarının yaptırılması, Çamlık Çıkmazı Sokak kapalı otopark dış cephesi sıva tamirleri ve dış boya işlemleri, Begonya ve Şakayık Caddelerinin yeni asfaltlanmaları nedeniyle otopark çizgilerinin şablonlanarak çizilmesi ve boyanması,ayrıca Akkavak Caddesinin bir bölümünün park çizgilerinin oluşturulması, Alt Çamlık Caddesi B30 önü otopark içerisindeki araç park yeri sayısının çoğaltılması için yan kısmındaki beton kütlenin yıkılması ve kaldırımın geçişe müsaade edecek şekilde düzenlenerek basit parapet duvarı ile araç park yeri sayısının arttırılması çalışmaları, Üst Çamlık rekreasyon bölgesinin B119 tarafında bulunan çıkışın güvenlik mobosu ile orman çıkışı toprak dik uzun aralığın, yeni betonarme yürüyüş yolu ve merdivenler ile bağlanması, Ihlamur Caddesi Göksu Park yürüyüş yollarının çocuk parkının ve tenis kortu bakımlarının yapılması, 16

17 C10 ile C14 arasında araç parklarının duvar kenarından yaya geçişlerinin engellemeyecek şekilde düzenlenmesi için yeni park düzeni kurulması ve park geçiş stop boru imalatlarının yapılması ile boyanmaları işlemleri, Orkide Sokak içerisinde bulunan hasarlı çim taşı yol kısmının yeni parke taşı imalatı ile tamamlanması, Ladin Çıkmazı Sokak içerisindeki yaklaşık 185m 2 lik ömrünü tamamlamış çim taşı dönüş alanının parke taşı yol haline getirilmesi çalışmalarının yapılması, Çamlık Çıkmazı içerisinde bulunan yol kenarı yer zemini bozulmuş çim taş 150m 2 lik otopark alanının zemin ıslahı ve parke taşı düzenlemesinin yapılması, Site kontrollü orta girişine 2.plaka tanıma sisteminin yerleştirilmesinin sağlanması ve elektrik bağlantıları, Muhtelif yerlerde yapılan lokal kaldırım tamirleri ve sökülen zararlı ağaç yerlerinin kapatılması işlemleri, Üst Çamlık Bölgesinde belirlenen alanda proje düzeninin genel çizgilerinin oluşturulması ile ilgili yapılan bordürleme çalışmaları, altyapı imalatları, seviye ve kot düzenlemeleri, kaldırımların ve yürüyüş yollarının bir kısmının kurulması, otopark alanının oluşturulması, gezinti ve yeşil alanın belirlenmesi ile söz konusu alanda belirlenen yerlere yetişkin ağaç nakillerinin yapılması, Üst Çamlık Bölgesinde yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak site hafif çöp sahasının yerinin gözden uzak bir yere taşınması ve eski seranın demontajı işlemleri, Üst Çamlık Bölgesindeki yapılan çevre düzenleme çalışmalarına bağlı olarak yeni ulaşım yolunun düzenli eğim ile kurulması ve çevre duvarları ile taban hazırlık imalatlarının yapılması, Üst Çamlık Bölgesinde oluşturulan otopark yanı yeşil alan bölümünün dış aksının doldurularak büyütülmesi ve şev taşı imalatları ile dik kenarının tutulması,üst kısmının silindir ile sıkıştırılması işlemleri, Belirlenen alan içerisinde uygulanacak imalatların hazırlığı Hasar gören trafik levhalarının değiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere yenilerinin yerleştirilmesi, Muhtelif yerlerde yol yönlendirme elemanlarının uygulanması ve yerine montajı işlemleri, 17

18 Elektrik İşleri: Begonya Caddesi girişi aydınlatma elektrik altyapısında meydana gelen arızanın giderilmesi için B31 ile A44 arası arızalı kablo hattının iptal edilerek,kaldırım altından yeni elektrik hattı çekilmesi, Palmiye Caddesi A7 ile B23 arasında oluşan genel aydınlatma hattı arızasının ilgili aralıkta yeni hat döşenerek giderilmesi, Ihlamur Caddesi sonunda güvenlik zaafı yaratan aralıktaki aydınlatma eksikliğinin direk yeri değişikliği ve yeni hat imalatları ile giderilmesi, Alt Çamlık Caddesi aydınlatma kablo arızası tamiri, Site içi aydınlatma direklerinin genel lamba ve balast tamirleri, Genel aydınlatma elektrik hatlarının muhtelif zamanlarda arıza veren elektrik hat aralıklarının tamir edilmesi, büyük arızalarda yeni hatların döşenmesi, Trafolarda meydana gelen dış pano arızalarımızın giderilmesi ve genel bakımlarının yapılması, Yılbaşı süslemeleri, hat bağlantıları, trafo saat ayarları, Lokal bahçesi ve ön giriş düzenlemeleri ile ilgili elektrik altyapı ve tefrişlerinin yapılması, Yeni ilave edilen güvenlik mobolarının elektrik tesisatlarının yapılması, Güvenlik girişine kurulan kamera sistemi elektrik altyapısının oluşturulması,vs. Sayın üyeler, Yönetim Kurulumuz görev süresi boyunca kooperatifimiz çıkarlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarını özveri ile sürdürmüş ve önceki dönemde başlatılan ayrıca üyelerimizin menfaatine olan her konuyu takip etmiş olup, bütün üye talepleri dikkate alınarak yeni projeler üretilmiş ve sitemizdeki yaşam kalitesinin arttırılmasına çalışılmıştır. Son olarak özveri ile çalışan Denetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla, Kooperatif Müdürü, Teknik Müdür ve diğer tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Genel Kurul un tüm üyelerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız. Erdal YILDIZ T.Tonguç ÖZDEMİR Erol ÖCALIR Necmettin ÇOHAZ Ramazan ÖNCÜ Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.2.Bşk. Muhasip Üye Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi 18

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu 29.DÖNEM 1 S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Aydan FİNCİ, Ramazan ÖNCÜ, Başkan T.Haluk SEYHUN, T.Tonguç ÖZDEMİR, Erol ÖCALIR Denetim Kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Sayın Üyeler; 24.05.2009 tarihinde genel kurulumuzca seçilen yönetim kurulu üyelerimiz çalıģma dönemi boyunca yaptıkları uygulamalarda ana sözleģmemize, kooperatifler

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız 4 1.1. Web Sayfası Yatırımı 5 1.2. Çevre Duvarları

Detaylı

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Değerli üyelerimiz, YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ YEŞİLŞEHİR SİTESİ FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Yeşilşehir sitesi yönetimi olarak 2011/2012 dönemi çalışmalarını

Detaylı

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1 İÇİNDEKİLER 3 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 4 DOSAB Genel Bilgiler 5 YÖNETİM FAALİYETLERİ 13 BİRİM FAALİYETLERİ İmar İnşaat - Su - Peyzaj Çevre Elektrik Doğalgaz Atık Su Arıtma Tesisi SCADA 24 DENETİM RAPORLARI

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Göksupark Konutları Toplu Yapı Yönetim Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. A BAKIM VE ONARIM

Detaylı

2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2012 Yılı Faaliyet Raporları GİRİŞ 4562 Sayılı OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği, Bölge İç Yönetmeliğinin tanıdığı yetkiler çerçevesinde, Müteşebbis Heyet Kararları ile tespit edilen yatırım ve hizmetleri,

Detaylı

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01/06/2011 30/06/2012 YILLIK İDARİ FAALİYET RAPORU -1 - 1. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU Temizlik İşleri Sitemizin temizlik işleri ile bahçe bakımı, malzemeli olarak ihale edilmiş ve

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU "YAPTIKLARI İŞİN DOĞ RULUĞ UNA İ NANAN İ NSANLAR, ÇALIŞ MALARININ DENETLENMESİ NDEN, KARŞ I Fİ K İ RLER ORTAYA ATILMASINDAN VE TERCİ HLERİ ÜZERİ NDE MÜNAKAŞ A

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C DENİZLİ İLİ ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 01 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 FAALİYET RAPORU Meclis Karar Tarihi : 04.04.2012 Meclis Karar No : 04/01-24 A-VİZYON MİSYON VE İLKELER Zamanı hizmete dönüştüren belediye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2012. T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU T.C. Gönen Belediyesi FAALİYET RAPORU 2012 Biz Dünya Medeniyeti Ailesi İçinde Bulunuyoruz. Medeniyetlerin Bütün İcaplarını Tatbik Edeceğiz. ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN HÜSEYİN

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ, MİLLETİNDİR. 1 2 3 4 5 Başkandan Sevgili Hemşehrilerim, İstanbul un yeni ilçelerinden biri olan Beylikdüzü, 2000

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) Sayı :gpk/369 Konu : Toplu Yapı Yönetimi Bilgilendirme Notu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) YÖNETİM KURULU BAŞKAN Sinan BAŞAY ÜYE Sami

Detaylı