Yazar. Neriman KARAVELİOĞULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazar. Neriman KARAVELİOĞULLARI"

Transkript

1 Ortaöğretim MANTIK DERS KİTABI Yazar Neriman KARAVELİOĞULLARI Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 46 sayılı kararıyla öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir.

2 Editör Suat ÇAKAN Dil Uzmanı Himmet AÇIKGÖZ Görsel Tasarımcı Ümit YÜKSEL Program Geliştirme Uzmanı İsmet KEBAPÇI Ölçme Değerlendirme Uzmanı Tolga İNCE Rehberlik Hakan Mehmet ERCAN ISBN: Baskı: Semih Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. İSTİKLÂL MARŞI Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakkʼa tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana vaʼdettiği günler Hakkʼın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naʼşım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakkʼa tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 GENÇ Lİ ĞE Hİ TA BE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk 4

5 MUSTAFA KEMAL ATATURK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

6 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ A. DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? Temel Kavramlar Akıl İlkeleri...18 B. MANTIĞIN UYGULAMA ALANLARI Mantık ve Pratik Yaşam Mantık ve Teknik Mantık ve Bilim Mantık ve Felsefe...32 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜNİTE: KLASİK MANTIK A. KAVRAM VE TERİM Nelik-Gerçeklik-Kimlik İçlem-Kaplam Kavram Çeşitleri Beş Tümel Kavramların Birbirleriyle Olan İlişkisi...51 B. TANIM...53 C. ÖNERME NEDİR? Önerme Çeşitleri...58 Ç. ÇIKARIM NEDİR? Doğrudan Çıkarım...62 a) Karşı Olum Çıkarımları...62 b) Döndürme Dolaylı Çıkarım...66 a) Kıyas Nedir?...67 b) Kıyas Kuralları...68 c) Kıyasta Mantıksal Zorunluluk ve Olasılık...69 ç) Kıyas Çeşitleri...71 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

7 3. ÜNİTE: MANTIK VE DİL A. DİLİN FARKLI GÖREVLERİ Bilgi Aktarma ve Dil Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler...86 a) Çok Anlamlılık...86 b) Belirsizlik...86 c) Olgusal ve Sözel Tartışmalar...94 B. ANLAMA VE TANIMLAMA...97 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ÜNİTE: SEMBOLİK MANTIK A. SEMBOLİK MANTIĞA GEÇİŞ B. ÖNERMELER MANTIĞI Önerme ve Yapısı Basit ve Bileşik Önermeler Önerme Eklemleri Çıkarım Sembolleştirme Yorumlama Doğruluk Çizelgesi Tutarlılık, Geçerlilik, Eşdeğerlik Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi) Tutarlılık, Geçerlilik, Eş değerlik C. NİCELEME MANTIĞI (YÜKLEMLER MANTIĞI) Sembolleştirme Temel Kavramlar Temel Kurallar Ç. ÇOK DEĞERLİ MANTIK Üç Değerli Mantık Bulanık Mantık ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SÖZLÜK KAYNAKÇA CEVAP ANAHTARI

8 ORGANİZASYON ŞEMASI Hazırlanalım: Derse giriş bölümüdür. Öğrencinin konuya ilgisini uyandırmak, konuyla ilgili ön bilgilerini harekete geçirmek, hazır bulunuşluk düzeyini ve farkındalığını artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaca uygun olarak görsel, haber metni, karikatür, açık uçlu sorular gibi yardımcı unsurlardan yararlanılmıştır. B. ÖNERMELER MANTIĞI HAZIRLANALIM Aşağıdaki tabloyu inceleyerek soruları cevaplayınız. I. Tablodaki ifadelerden; doğru olanları, yanlış olanları, doğru veya yanlış olarak değerlendirilemeyenleri ve önerme olanları belirtiniz. Sıra İfadeler 1 Mantık dersi 12. sınıfta okutulmaktadır. Doğru Yanlış Ne doğru ne de yanlış Önerme Basit Bileşik 2 Benim adım K ile başlar. 3 Bana kısaca Fe de. 4 Ne güzel bir gün! 5 Kim söyledi yalancı olduğumu? 6 Seni seviyorum. 7 6 x 7 = 42 8 H 2 O sudur. 9 Bir önerme ya doğru ya da yanlış olabilir. 10 Ya büsbütün içindesin zamanın ya da büsbütün dışında. Öğrenelim: Öğrencinin mantığın temel ilke ve kurallarını öğrendiği bölümdür. Bu bölüm, öğrencinin bazı konularda oldukça etkin olmasını gerektirmekle birlikte genelde aktif dinleme konumunda olmasını sağlar. II. Doğru veya yanlış olanlar ile önerme olanlar arasında nasıl bir ilişki var? Açıklayınız. III. Bir önerme, doğru veya yanlış değerinin dışında hangi değerleri alabilir? 1. Önerme ve Yapısı ÖĞRENELİM Önerme, doğruluk değeri alabilen ifadedir. Bir önerme ya doğru ya da yanlış tır, BİLGİ KUTUSU yani yalnızca iki farklı doğruluk değerine sahip olabilir. Önermeler mantığı ve sembolik mantıkta bir önerme yal- İki farklı iki değerli mantık kuramı vardır: 1. Önermeler mantığı ve onun sembolleştirilmiş hâli olan sembolik mantık. 2. Niceleme nızca iki tane doğruluk değeri alabilir. mantığı (yüklemler mantığı). 1. Doğru Önerme, mantığın temel birimidir. İster iki değerli olsun isterse 2. Yanlış çok değerli mantık olsun, sonuçta temel birim önermedir. Bir ifadeyi önerme yapan birden fazla unsur vardır. Üçüncü bir değer söz konusu değildir. Bu yüzden önermeler mantığı ve sembolik Klasik mantıkta önermeler bir özne (ad), bir yüklem ve bir bağdan oluşur. Aşağıdaki örneği inceleyelim. mantık, daha genel bir adlandırma ile iki değerli mantık sis- Kar beyazdır. Kar, ad (özne, terim); beyaz, yüklem; -dır, bağ (kopula)dır. temleri olarak adlandırılırlar. 107 Bakır yüksek sıcaklıkta erir. Gümüş yüksek sıcaklıkta erir. Kalay yüksek sıcaklıkta erir. Bunların hepsi de metaldir. (1. öncül) (2. öncül) (3. öncül) (4. öncül) BİLGİ KUTUSU Bilgi Kutusu: Bu bölümde, konu içinde kullanılacak mantık ilkeleri, uyarılar, önemli bilgi notları ve ilgili metinler verilmiştir. O hâlde, metaller yüksek sıcaklıkta erir. (Sonuç ) Dikkat edilirse öncüllerde metallerle ilgili bir bilgi verilmemektedir. Sonuç önermesinde, öncüllerde bahsedilmeyen metaller hakkında yeni bir bilgi verilmektedir. Diğer yandan kendisini matematiğe göre kuran doğa bilimleri, mantığın da matematiksel bir desteğe kavuşması ihtiyacını Sembolik mantık, önermeler mantığının sembolleştirilmiş halidir. Sembolik mantık, önermelerin içeriğiyle değil biçimiyle ilgilenir. Bu şekilde içerikteki çok anlamlılığın önüne geçmeyi amaçlar. doğurmuştur. Sembolik mantık hem bilimlerin, sanatın ve felsefenin hem de günlük dilin önermelerini, içerdiği çok anlamlılıktan ve bu çok anlamlılığın yol açtığı belirsizlikten kurtaracak, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak önermeler elde etme iddiasıyla geliştirilmiştir. UYGULAYALIM Aşağıdaki doğru-yanlış tablosunda, önermeler mantığından sembolik mantığa geçişin nedenleri ile önermeler mantığı ve sembolik mantığın yapısıyla ilgi bazı ifadeler yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamaları da göz önünde bulundurarak doğru-yanlış tablosunu doldurunuz. Sıra İfadeler Doğru Yanlış 1 Sembolik mantık, önermelerin içeriğiyle ilgilenir. Sembolik mantık, niceleme ve önermeler mantığı da içerdiğinden bir tür mantıklar çokluğunu ifade eder. 2 3 Aristoteles kıyas (tasım) türü akıl yürütmelerle ilgilenmiştir. Uygulayalım: Öğrencinin önceki bölümlerde edindiği bilgi ve tutumlarını, örnek sorular üzerinde uygulayarak pekiştirmesini ve mantığın yeni ilke ve kurallarını öğrenmesini sağlamayı amaçlar. Bu bölümde öğrenciler bireysel çalışmaların yanında küçük grup çalışmaları da yapabilmektedirler. Bu bölüm öğrencilerin derste en etkin oldukları bölümdür Sembolik mantık bilim ve felsefedeki değil, din ve sanattaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır. Sembolik mantık, önerme ve önerme eklemlerini harfler ve işaretlerle sembolleştirir. Doğa bilimlerindeki gelişmeler, önermeler mantığının geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. 7 Önermeler mantığı, matematiksel bir mantıktır. 8 Doğa bilimlerine paralel olarak kurulan mantık, sembolik mantıktır

9 Ölçme Değerlendirme ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI A) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi aklın ilkelerinden değildir? Ölçme Değerlendirme : Bu bölümde, öğrencilerin hangi kazanımları ne derece edindiklerini ölçmeye ve buna bağlı olarak da öğrenci hakkında bir değerlendirme yapmaya imkân sağlayacak sorular verilmiştir. A) Özdeşlik B) Çelişmezlik C) Eleştirellik D) Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı E) Yeter-Sebep İlişkisi 2. Mantıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yaratıcı düşünme sanatıdır. B) Bilimin değil, felsefenin alt dalıdır. C) Doğru düşünme ilkelerini ortaya koyar. D) Kurucusu Aristotelesʼtir. E) Zihnin işleyişi ile ilgilenir. 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde akıl yürütme yöntemleri birlikte verilmiştir? A) Tümevarım- tümdengelim-çelişmezlik B) Tümevarım- tümdengelim- özdeşlik C) Tümevarım- tümdengelim-üçüncü hâlin imkânsızlığı D) Tümevarım- tümdengelim-yeter-sebep ilişkisi E) Tümevarım- tümdengelim-analoji 4. Bütünün bazı parçalarından hareketle elde edilen verilerin bütünün tamamını kuşatıcı bir sonuca varmasıdır. Deneysel bilimlerin kullandığı bir yöntemdir. Yukarıda ifade edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Tümdengelim B) Tümevarım C) Eksik Tümevarım D) Eksik Tümdengelim E) Analoji 33 Sözlük: Konu içinde geçen kavram ve sözcüklerin kısa tanımlarının ve mantık disiplininde kazandığı anlamlarının verildiği bölümdür. Kitabın daha kolay anlaşılmasına yardım eder. SÖZLÜK A açık önerme: içinde x gibi bir değişken olan önerme. aksiyom: Mantık ve matematikte teorem ispatında öncül işlevi gören, doğruluğu açık ve seçik olarak belirli olan, bu nedenle ispatlanmasına gerek olmayan önermeler. altık önermeler: Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin; nitelik bakımından aynı, nicelik bakımından farklı olması. alt karşıt önermeler: Özne ve yüklemleri aynı olan iki tikel önermenin niteliklerinin farklı olması. ana eklem: Önermenin tümünü etkileyen eklem. analoji: İki şey arasında benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen bir yargının diğeri hakkında da verilmesi. B basit önerme: Tek bir yargı bildiren önerme. bileşik önerme: İki ya da daha fazla yargı bildiren önerme. bilim: Birtakım yöntemlerle elde edilmiş sistemli bilgiler bütünü. büyük önerme: Bir kıyasta büyük terimi taşıyan önerme. büyük terim: Bir kıyasta sonucun yüklemi olan terim. C cevher: Bir nesneyi ne ise o yapan değişmez özellik. cins: Genel nitelikleri aynı olan nesnelerin tümü. Ç çelişik önerme: Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin hem nicelik hem nitelik yönünden farklı olması. çelişmezlik ilkesi: Bir önermenin aynı koşullar ve aynı zaman içinde hem doğru hem de yanlış olamayacağını belirten mantık ilkesi. çıkarım: Bir ya da birden çok önermeden bir yargı (sonuç) çıkarma işlemi. çok değerli mantık: Önermelerin doğru ve yanlıştan başka doğruluk değerleri de olduğunu kabul eden mantık sistemi. çözümleyici çizelge: Çıkarım ve önermeleri çözümleyerek denetlenmesini sağlayan çizelge. D değilleme: Olumlu bir ifadeyi olumsuz yapmak. değişken: Mantık ve matematikte x, y, z gibi belirsiz semboller. Bir önerme içinde belirsiz bir adı temsil eden sembol. denetleme: Bir çıkarımın ya da önermenin geçerli ya da tutarlı olup olmadığını araştırma işlemi. doğru düşünme: Akıl ve mantık ilkelerine uygun olan düşünme işlemi. doğruluk çizelgesi: Bir bileşik önermenin doğruluk değerini, bileşenlerin doğruluk değerlerinin fonksiyonu olarak belirleyen çizelge

10 Kaynakça: Bu bölümde, kitabın hazırlanma sürecinde yararlanılan yazılı eserlere, internet sitelerine ve görsel kaynakçalarına yer verilmiştir. KAYNAKÇA Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Çücen, Kadir, Klasik Mantık, Asa Kitabevi, İstanbul, Descartes, Renê, Metot Üzerine Konuşma, çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yayınları, İstanbul, Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları, 2. Basım, Ankara, Gödelek, Kamuran, Akıl Yürütmeye Dair (Mantık), Su Kitap Dünyası Yayınları, Grünberg, Teo, Sembolik Mantık El Kitabı 3, Metu Press Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Grünberg, Teo, Onart, A., Mantık Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara, İmla Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, Köz, İsmail, Mantık Felsefesi, Elis Yayınları, 1. Basım, Ankara, Menne, Albert, Mantığa Giriş, çev. Lokman Çilingir, Elis Yayınları, 1. Basım, Ankara, Öner, Necati, Klasik Mantık, Bilim Yayınları, 8. Baskı, Ankara, Özlem, Doğan, Mantık, Klasik/Sembolik Mantık, Mantık Felsefesi, İnkılap Yayınları, İstanbul, Şen, Zekai, Modern Mantık, Bilgi Kültür Sanat, İstanbul, Taylan, Necip, Ana Hatlarıyla Mantık, Ensar Neşriyat, 2. Basım, İstanbul, Topçu, Nurettin, Mantık, Dergâh Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ural, Şafak, Temel Mantık, Çantay Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, Yıldırım, Cemal, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 1. Basın, İstanbul, Yıldırım, Cemal, Mantık, Doğru Düşünme Yöntemi, Bilgi Yayınevi, 3. Basım, Ankara, İnternet Kaynakçası Cevap Anahtarı: Bu bölümde ünite ölçme ve değerlendirme sorularının cevapları yer almaktadır. CEVAP ANAHTARI 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ A. ÇOKTAN SEÇMELİ 1. C 5. D 2. A 6. A 3. E 7. C 4. B 8. E B. BOŞLUK DOLDURMA 1. eksik tümevarım 2. geçerlilik 3. retrodüksiyon 4. tam tümevarım 5. analoji 6. tümdengelim 7. çelişmezlik 8. mantık 2. ÜNİTE: KLASİK MANTIK A. ÇOKTAN SEÇMELİ 1. A 7. C 2. C 8. C 3. C 9. E 4. D 10. D 5. B 11. D 6. D B. BOŞLUK DOLDURMA 1. terim 2. önerme 3. çıkarım 4. nitelik 5. olumlu/olumsuz 6. eşitlik 7. azalır 8. cins 9. özgelik

11 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ Sanzio Raffaello, Atina Okulu, 1511 ÜNİTENİN TEMEL KAVRAMLARI Mantık Doğru Doğru düşünme Akıl ilkeleri Bilim Özdeşlik Çelişmezlik Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı Felsefe Teknik 11

12 A. DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? HAZIRLANALIM Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. I. Eğer giriş - çıkış yasak ise yangın çıkış kapısından nasıl çıkılabilir? Bu konuyla ilgili görselde bir gariplik var mı? II. Bir durumun, olayın, görselin mantıklı veya mantıksız olduğuna karar verirken hangi ölçütleri kullanırsınız? III. Her şey bir milyon ifadesi, Ne alırsan 1 milyon anlamını da taşır mı? IV. Yaya alt geçidiyle ilgili görselde mantıksız bir durum var mı? Nedir? V. İki farklı yönü gösteren bir tabela kendi içinde tutarlı mıdır? 12

13 ÖĞRENELİM Mantık sözcüğü, Arapça söylemek, konuşmak, dile getirmek anlamlarına gelen nutuk kelimesinden türetilmiştir. Sözcüğün Batı dillerindeki karşılığı ise logos sözcüğünden gelen bilgi / bilim dir. Logos akıl, düşünme, yasa, düzen, ilke, söz vb. anlamları içerir. Mantık sözcüğü, Batı dillerindeki ve Arapçaʼdaki karşılığı olan söz anlamı esas alınarak Türkçeye girmiştir. Aristoteles (M.Ö ) bu bilime, gerçeği bulmaya yarayan araç anlamına gelen Organon adını vermiştir. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını ortaya koyan bir disiplindir. Bunun için birçok prensip ve çeşitli araştırma yöntemleri geliştirir. Mantık, doğru düşünmenin, doğru akıl yürütmenin kurallarını ortaya koyduğu için yasa koyucu (normatif) bir disiplindir. Mantık, doğru düşünme yöntemlerini belirlerken aslında düşünmenin kendisi ile ilgilenmez. Daha çok düşünceler arasındaki akıl yürütme ilişkilerini ele alır. Düşünme olgusu ise çok yönlü ve karmaşıktır. Beyin fizyolojisinden psikolojiye kadar birçok bilimin de konusudur. Düşünme, semboller arasında bağ kurma işlemidir. Düşünme durumunda semboller rastgele veya düzenli şekilde birbirini takip eder. Sembollerin düzenli bir şekilde birbirini takip etmesi akıl yürütmelerle ve akıl ilkeleriyle ortaya çıkan doğru düşünme ile gerçekleşir. Bu düşünme sürecinde akıl bazı işlemler uygular. Bu uygulamalar bizi doğru sonuca götürürse buna doğru düşünme denir. Doğru düşünme, akıl ilke ve kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen düşünmedir. Düşüncelerin belli bir kurala ve bazı uygulamalara göre oluşturulması ise mantık ile mümkündür. Sonuç olarak mantık, bilinenler yardımıyla bilinmeyenlere ulaşmanın yollarını gösteren kurallar bütününe verilen ad olduğu gibi kısaca doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran disiplin olarak da ifade edilir. BURASI CEHENNEM VE HEPİNİZ SONSUZA KADAR YANACAKSINIZ!.. İnsanlar sembollerle düşünür. PARDON, ACABA BEN DE YANACAK MIYIM? Selçuk Erdem (Cehennem karikatürü) Sizce sorulan soru doğru düşünmeye uygun mudur? UYGULAYALIM Doğru düşünme ve mantıklı hareket etme ile ilgili üç örnek veriniz

14 1. Temel Kavramlar HAZIRLANALIM I. Aşağıdaki tabloda bazı ifadelere yer verilmiştir. İfadeleri okuyarak doğru veya yanlış bir yargı içerenleri işareti ile gösteriniz. Sıra İfadeler Yargı içerir 1 Her sabah güneş yeniden doğar. 2 Güneş doğunca sabah olur. 3 Güneş her sabah doğudan mı doğar? 4 Her sabah güneş doğudan doğsa! 5 Ey güneş, yarın sabah da doğudan doğ! 6 Güneş, her sabah doğudan doğuyorsa yarın da doğudan doğacaktır. II. Aşağıdaki cümleler arasında kanıtlanabilirlik veya kanıtlama yöntemi bakımından bir fark var mıdır? Açıklayınız. a. Dünya hem kendi etrafında hem de Güneşʼin etrafında döner. b. Her anne fedakârdır. Pınar annedir. O hâlde, Pınar da fedakârdır. c. Dünyanın en büyük dağı Ağrı Dağıʼdır. d. Burada herkes yalancı ise sen de yalancısındır. 14

15 Önerme ve akıl yürütme (çıkarım) mantığın temel kavramlarıdır. Bir yargı bildiren, doğru veya yanlış olabilen cümlelere önerme denir. Dil bilgisinde bu tür cümlelere haber cümlesi denilmektedir. Ahmet okula geldi. cümlesi bir haber bildirirken aynı zamanda doğru veya yanlış bir anlam taşır. Hazırlık bölümünde ilk soruya vermiş olduğunuz cevaplarda aslında önerme ve önerme olmayan cümleleri işaretlediniz. Şimdi ilgili bölüme dönerek yanlış cevap verdiğiniz sorular varsa bunları düzeltebilirsiniz. Akıl yürütme, en az iki önermeden hareketle bir sonuca ulaşma işlemidir. Akıl yürütmelerde kanıt, yani gerekçe durumundaki önerme veya önermelere öncül önermeler, kanıtlanan, yani gerekçelendirilmiş önermeye ise sonuç önermesi denir. Tek başına hiçbir önerme akıl yürütme için yeterli değildir. Yani kanıtlama veya akıl yürütme en az iki önerme arasında ilişki kurmayla gerçekleşebilir. Örnek: Bütün bitkiler fotosentez yapar (1.Öncül). Çınar da bir bitkidir (2.Öncül). O hâlde çınar da fotosentez yapar (Sonuç). Ayrıca rastgele seçilmiş iki önerme arasında her zaman kanıtlayan-kanıtlanan ilişkisi olmayabilir. ÖĞRENELİM güneş enerjisi karbon dioksit Doğru düşünmenin kurallarını araştıran mantık, doğrunun kendisini ikiye ayırır. Mantığın konusu olan önermenin dayandığı doğru, su oksijen bilgi doğrusudur. Tebeşir beyazdır. önermesinin doğru olup olmadığı, tebeşirin gerçekte besin beyaz olup olmadığına bağlıdır. Yani bilgi doğrusu, yargının nesnesine uygunluğudur. Eğer tebeşir gerçekten de beyaz ise bu önerme doğrudur. Yargımız gerçeğe uygun ise doğru, uygun değilse yanlıştır. BİLGİ KUTUSU TEBEŞİR BEYAZDIR Mantık, doğru düşünmenin disiplinidir. Düşünme, en az iki kavram, önerme veya nesne arasında zihinsel bir ilişki (bağ) kurma işlemidir. Mantık tek bir önermenin doğru olup olmadığıyla ilgilenmez. Su, 100 Cʼde kaynar. ifadesi tek bir önermedir. Bunun doğru olup olmadığı mantığın değil, kimyanın konusudur. Mantık buna benzer önermeler arasındaki ilişkilerin doğru kurulup kurulmadığıyla başka bir ifadeyle doğru düşünme ile ilgilenir. Tebeşir beyazdır. Bu elimdeki nesne de tebeşirdir. Öyleyse elimdeki nesne beyazdır. gibi bir düşünmeyle ilgilenir. 15

16 Önermelere dayanarak sonuç çıkartmak (akıl yürütme) ise mantık doğrusudur. Mantık doğrusunda tek tek yargıların doğruluğuna değil yapılan akıl yürütmenin, aklın ilkelerine uygun olup olmadığına bakılır. Bu yüzden mantıksal doğruluk, gözlem ve deneylerin değil, akıl aracılığı ile ulaşılan yargıların bir özelliğidir. Mantık doğrusu önermenin biçimiyle ilgilidir. İçerikle ilgili değildir. Hiçbir hayvan insan değildir. önermesi mantık doğrusuna bir örnektir. Mantık doğrusunun doğruluğunu ispatlamak için herhangi bir gözlem ve deney gerekmez. Öncüller ile varılan sonuç arasında her zaman zorunlu bir ilişki bulunmayabilir. Bu durumda yapılan akıl yürütme mantık doğrusuna uygun olmayan bir akıl yürütme olur. Burada varılan sonuç ise geçersizdir. Örnek: Ali hızlı koşarsa derse yetişebilir. Ali hızlı koşmuyor. (Doğru) (Doğru) Canlı O hâlde Ali derse yetişebilir. (Yanlış) Akıl yürütmelerde sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkmasına geçerlilik denir. Bir önermenin anlam bakımından doğru veya yanlış olması o önermenin geçerli olup olmadığını göstermez. Geçerlilik, akıl yürütme kurallarına uygunluk açısından değerlendirilmektedir. Her akıl yürütme geçerli olmayabilir. Öncüllerden zorunlu olarak sonuç çıkmıyorsa bu akıl yürütme geçersizdir. Geçerli bir akıl yürütmede öncüller doğru ise sonuç önermesi de kesinlikle doğrudur. İnsan Ali Örnek: Bütün insanlar canlıdır. Ali insandır. O hâlde Ali de canlıdır. (Doğru) (Doğru) (Doğru) Bir bileşik önerme veya çıkarımın bazı önermeleri doğru ise bu bileşik önerme veya çıkarıma tutarlı denir. Hiçbir önermesi doğru değilse bu önerme veya çıkarım tutarsızdır. Birden çok önermenin de tutarlılığından söz edilebilir. Yandaki tabloda pvq ve qvp önermeleri en az bir doğru (D) değeri aldığından önermeler tutarlıdır. Önermelerin aynı anda en az tek bir satırda doğru olmaları durumunda önermeler birlikte tutarlıdır. Hiçbir ortak satırda doğru değeri almıyorlarsa önermeler birlikte tutarsızdır. Yandaki tabloda, iki bileşik önermenin üst satırında birlikte D değeri olduğundan önermeler birlikte tutarlıdır. Sembolik mantık açısından değerlendirildiğinde önermelerin ve çıkarımların tutarlılığından da söz edilmektedir. Sembolik mantık kurallarını işleyeceğimiz bölümde daha detaylı olarak ele alınacak olan tutarlılık veya tutarsızlık kavramlarına kısaca değinmek gerekirse bir önerme p, q, r, s gibi harflerden biri ile sembolleştirilir. Bir önerme anlam bakımından doğru (D) veya yanlış (Y) olabilir. İki önerme birlikte doğru ya da yanlış olabilirler. Biri doğru iken diğeri yanlış, biri yanlış iken diğeri doğru olabilir. 16 pvq D D Y Y qvp D Y D Y

17 UYGULAYALIM Aşağıdaki tabloda doğru ya da yanlış olabilecek bazı ifadelere yer verilmiştir. İfadeleri okuyarak ifadelerin karşılarındaki uygun kutucuğa işareti koyunuz. Sıra İfadeler Doğru Yanlış 1 Her cümle bir önermedir. 2 Bu evin çatısı kahverengidir. önermesi bilgi doğrusuna örnektir Üçgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. önermesi bilgi doğrusuna örnektir. Bir önerme veya çıkarım en az bir yorumda doğru sonuç veriyorsa tutarlıdır. Akıl yürütmelerde sonuç, öncüllerden zorunlu olarak çıkıyorsa bu akıl yürütme geçerlidir. 6 Akıl yürütmelerde gerekçe durumundaki önerme öncül önermedir. 7 Babam bana her zaman destek oldu. cümlesi bir önermedir. 8 Bütün öğrenciler yarın saat sekizde okulda hazır bulunsun. cümlesi bir önermedir. 9 Bir akıl yürütme yapabilmek için en az iki önerme gereklidir. 10 Bugün seninle ders çalışalım mı? cümlesi bir önermedir Geçerli bir akıl yürütmede öncüller doğru ise sonuç önermesi de doğrudur. Hiçbir çiçek taş değildir. Gül çiçektir. O hâlde gül, taş değildir. biçimindeki bir çıkarım mantık doğrusuna örnektir. 13 Su, 100 Cʼde kaynar. ifadesi bilgi doğrusudur. 14 Ünlem ve istekler, birer önerme olarak değerlendirilebilir. 15 Bugün cumartesidir. 17

18 2. Akıl İlkeleri HAZIRLANALIM Aşağıdaki görsel ve metinleri inceleyerek soruları tartışınız. Klonlama çağı, 1997 yılında ilk memelinin, Dolly adı verilen bir koyunun klonlanmasıyla başladı. İnsanlık tarihindeki ilk kopya canlı koyun Dolly, altı yaşına geldikten sonra bilinmeyen sağlık nedenlerinden dolayı ölmüştü. Daha sonra başka hayvanlar da kopyalanarak üretildi ancak onlar da bilinmeyen sağlık nedenlerinden dolayı, üstelik Dollyʼden çok daha az yaşayarak ölmüştü. Kopyalanan ilk koyun Dolly Filozof Immanuel Kant ( ), yargılar üzerine düşünme konusunda bazı kategoriler ortaya koymuştur. Bilgiye bu kategoriler sayesinde ulaşabileceğimizi savunmuştur. I. Kantʼın kategorileri Mevlânâ ( ) Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. der. Mevlânâʼnın temsilî resmi I. Klonlama, bir canlının genlerinden başka bir canlı üretme işidir. Eğer sizi klonlasaydık kopyanız ile aynı kişi olur muydunuz? Niçin? II. III. IV. Sizce Mevlânâ bu sözü ile iki durumun dışında bize başka bir seçenek bırakıyor mu? Sizce insanlar düşünürken veya bir problem çözerken Kantʼın iddia ettiği gibi kategori veya kurallara uygun olarak mı hareket ederler? Belirtiniz. Bebekliğinizden beri çok ciddi değişimler geçirdiniz. Örneğin boyunuz uzadı, kilonuz arttı, yüz şekliniz değişti. Peki, sizi hâlâ aynı kişi yapan şey nedir? Görüşlerinizi açıklayınız. 18

19 ÖĞRENELİM Aşağıdaki metinleri okuyarak metinlerden sonra verilen noktalı yerlere birer örnek yazınız. İnsanlar doğru ile yanlışı, mantıklı ile mantıksızı birbirinden ayıran birtakım ilkelere göre hareket eder. Bu ilkelere aklın ilkeleri denir. Mantıklı düşünme aklın ilkelerine uygun olan bir düşünmedir. Bu ilkeler; özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi, üçüncü hâlin imkânsızlığı ve yeter - sebep ilkesidir. a) Özdeşlik İlkesi : Bir şey ne ise odur ya da bir şey kendisidir. şeklinde ifade edilir. Özdeşlik, iki şey arasındaki bir ilişki değil, bir şeyin kendisi olmasıdır. Ali Aliʼdir. önermesi özdeşlik ifade ederken Veli, Aliʼye tıpatıp benzemektedir. önermesi özdeşlik ifade etmez. Örnek:. Bir şey, her yönüyle yalnızca kendisine benzeyebilir. Bu durum, herşeyin kendi kendisiyle özdeş olduğunu gösterir. İkizler bile özdeş olamazlar. b) Çelişmezlik İlkesi: Çelişmezlik, Bir şey aynı zaman ve koşullarda hem kendisi hem başka bir şey olamaz. ya da A, A olmayan değildir. şeklinde ifade edilebilir. İnsan hem ölüdür hem canlıdır. Su hem sıvıdır hem katıdır. Taş hem vardır hem yoktur. önermeleri çelişmezlik ilkesine ters düşer. Örnek:..... M.C.Escher "Birbirini Çizen Eller" Bir şey aynı anda hem etken, hem edilgen olamaz; hem çizen, hem çizilen olamaz. c) Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı İlkesi: Her x, ya A veya A olmayan olmak zorundadır; üçüncü bir hâl düşünülemez. olarak tanımlanır. Şu insan ya ölüdür ya sağdır. Bu sayı ya tek sayıdır ya çift sayıdır. Bu önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Örnek: Günlük yaşamda her zaman yol ayrımlarıyla karşılaşırız. Ya birini ya da diğerini tercih ederiz. Çoğu zaman önümüzde tek seçenek yoktur. 19

20 c) Yeter-Sebep İlkesi: Hiçbir yargı yeterli bir sebep olmadan doğru kabul edilemez. biçiminde ifade edilen yeter - sebep ilkesinin bir düşünce ilkesinden çok, bir varlık ilkesi olduğu söylenebilir. Bu ilkeye göre yeterli görülen neden, yargının doğruluğunun dayanağı olmalıdır. Örneğin; Çalışırsan başarırsın. veya Yağmur yağarsa yerler ıslanır. önermelerinde başarının da yerlerin ıslanmasının da yeterli ve gerekli koşulları verilmiştir. Örneğin; Newton, yerçekimi yasasını, cisimlerin yere düşmesini sağlayacak büyüklükte bir kuvvetin bulunması gerektiği düşüncesinden hareketle bulmuştur. Hiçbir elma, yeterli kuvvet uygulanmazsa dalından düşmez. Örnek:. Newton, yerçekemini görseldeki gibi bulduğu söylenmektedir. UYGULAYALIM Aşağıdaki tabloda akıl ilkelerini örnekleyen bazı ifadelere yer verilmiştir. İfadelerin hangi akıl ilkesiyle ilgili olduğunu, tablodaki uygun alanı ile işaretleyerek gösteriniz. Sıra İfadeler Özdeşlik Çelişmezlik Üçüncü Hâlin İmkãnsızlığı Yeter-Sebep İlkesi 1 Kapı ya açıktır ya kapalıdır. 2 Zeytin, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bölgelerde yetişir. 3 Bu cümle ya önermedir ya da değildir. 4 Bütün canlılar canlıdır. 5 Dünyaʼnın kendi çevresinde dönmesiyle günler oluşur. 6 Her varlık insan veya insan olmayandır. 7 Canlılar, canlı olmayan değildir. 8 Düşünemeyenler, düşünemezler. 20

21 2.1. Akıl Yürütme Yöntemleri HAZIRLANALIM Aşağıdaki açıklama ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız. Yandaki görselde, filozof Sokratesʼin 78 yaşında baldıran zehri içirilerek idam edilmeden az önceki anı tasvir edilmektedir. (Görsel: Jacques-Louis David, Sokratesʼin Ölümü, 1787) Gördüğüm ilk keçi kuyruklu bir hayvandı. Gördüğüm ikinci keçi kuyruklu bir hayvandı. Gördüğüm üçüncü keçi kuyruklu bir hayvandı. Gördüğüm dördüncü keçi kuyruklu bir hayvandı. Yalnızca Çanakkaleʼdeki Saat Kulesiʼni gören ve yüksek olduğunu bilen birine, Ankaraʼdaki Atakuleʼnin yüksek olup olmadığı sorulduğunda şöyle der: Eğer Atakule, gerçek bir kule ise yüksektir. Çünkü Saat Kulesi yüksekti. Kule dediğin yüksek bir şeydir. I. Sokrates idam edilmeseydi bile ölmeden önce onun öleceğini bilebilir miydiniz? Gerekçenizi açıklayınız. II. Kuyruklu bir keçi gören biri, bütün keçilerin kuyruklu olduğuna karar verse bu kararında yanılmış olur mu? Niçin? III. Kulelerle ilgili çıkarımda bulunan kişi doğru mu düşünmektedir? Açıklayınız. 21

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Nükte ÇANDIR YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir.

Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir. A. MANTIĞIN ALANI ve İLKELERİ 1- Mantığın Tanımı Mantığın temel amacı (bilimsel dilden günlük dile kadar tüm alanlardaki) ifadeleri genel bir yöntemle inceleyerek doğruluk ya da yanlışlık yargısıyla değerlendirebilmektir.

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi

Mantık ile Doğru Düşünme İlişkisi 1. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ I. DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? A. Temel Kavramlar B. Akıl İlkeleri 1. Özdeşlik İlkesi 2. Çelişmezlik İlkesi 3. Üçüncü Hâlin İmkânsızlığı İlkesi 4. Yeter Sebep İlkesi II. MANTIĞIN UYGULAMA

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

SEMBOLİK MANTIK MNT102U

SEMBOLİK MANTIK MNT102U DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SEMBOLİK MANTIK MNT102U KISA ÖZET KOLAY

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

IV.Ünite: SEMBOLİK MANTIK: D - Çok Değerli Mantık Özet

IV.Ünite: SEMBOLİK MANTIK: D - Çok Değerli Mantık Özet ÇOK DEĞERLİ MANTIK Klasik mantık sistemleri, sadece belirli koşullarda oluşan, kesin doğruluk değerleri doğru ya da yanlış olan önermelerle ilgilenirler. Belirsizlikle ilgilenmezler. İki değerlikli bu

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013

ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 ZEYTİNBURNU İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 - 1 - İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Bilimsel Yasa Kavramı. Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Kdz.Ereğli-2014

Bilimsel Yasa Kavramı. Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Kdz.Ereğli-2014 Bilimsel Yasa Kavramı Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP Kdz.Ereğli-2014 Bilimsel yasa her şeyden önce genellemedir. Ama nasıl bir genelleme? 1.Bekarla evli değildir. 2. Bahçedeki elmalar kırmızıdır 3. Serbest

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

DOĞRULUK TABLOSU / ÇİZELGESİ İLE DENETLEME

DOĞRULUK TABLOSU / ÇİZELGESİ İLE DENETLEME DOĞRULUK TABLOSU / ÇİZELGESİ İLE DENETLEME (, q...) gibi basit bir önerme doğru veya yanlış yorumlanabileceğinden, (D) veya (Y) değerine sahi olabilir. Buna karşılık herhangi bir önerme eklemiyle kurulan

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE FARK YARATANLAR KARABÜK-2012 İçindekiler İSTİKLAL MARŞI... 5 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ... 6 SUNUŞ...

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

YAHŞİHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (Brifing Dosyası) T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YAHŞİHAN KAYMAKAMLIĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2012 2013 1 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

BM202 AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

BM202 AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK BM202 AYRIK İŞLEMSEL YAPILAR Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞEK Derse Genel Bakış Dersin Web Sayfası http://www.mehmetsimsek.net/bm202.htm Ders kaynakları Ödevler, duyurular, notlandırma İletişim bilgileri Akademik

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ERCİYES ANADOLU LİSESİ 2010 2014 STRATEJİK PLÂNI Kayseri 1 2010 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız

Detaylı

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ

VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ VAN HIELE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİ Van Hiele teorisi, 1957 de, iki matematik eğitimcisi olan Pier M. Van Hiele ve eşi Dina van Hiele-Gelfod tarafından Ultrehct üniversitesindeki doktora çalışmaları sırasında

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı,

Ege Üniversitesinin Değerli Mensupları, Saygıdeğer İzmir Halkı, DÜZENLEME KURULU - Prof. Dr. Atilla SİLKÜ - Prof. Dr. M. Bülent ÖZKAN - Prof. Dr. Mustafa ÖNER - Doç. Dr. Hasan MERT - Doç. Dr. Hülya ÖZ - Özlem ARINIK TOPUZ - Nedim SÖNMEZ - M. Ender USLU Ege Üniversitesinin

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM

ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM SAYI : 1 NİSAN 201 4 ATATÜRK'E VE DEĞERLİNE SAHİP ÇIKALIM Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir. (1929) İSTİKLAL

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 Giriş Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir.

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir. Yargı cümlelerinde sınıf terimler birbirlerine tüm ve bazı gibi deyimlerle bağlanırlar. Bunlara niceleyiciler denir. Niceleyiciler de aynen doğruluk fonksiyonu operatörleri (önerme eklemleri) gibi mantıksal

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK 11. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR. Metin ŞİŞMAN Muslu LÖKÇÜ Turgut OĞUZ Özcan ATAK

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK 11. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR. Metin ŞİŞMAN Muslu LÖKÇÜ Turgut OĞUZ Özcan ATAK ORTAÖĞRETİM MATEMATİK. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Metin ŞİŞMAN Muslu LÖKÇÜ Turgut OĞUZ Özcan ATAK DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI., 0 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 575 DERS KİTAPLARI DİZİSİ... :

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Yüklemler Mantığında Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları)

Yüklemler Mantığında Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) Yüklemler Mantığında Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) Daha önce kanıtlamaların geçerliliği üzerine söylenenlerden hatırlanacağı gibi, bir kanıtlamanın geçerli olabilmesi için o kanıtlamadaki öncüller

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 YENİMAHALLE YAKACIK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Ankara-2015 2 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

C. Doğru, Yanlış, Doğruluk Değeri Doğru: Bir önermenin nesnesine olan uygunluğudur. Örnek: İnsanlar ölümlüdür.

C. Doğru, Yanlış, Doğruluk Değeri Doğru: Bir önermenin nesnesine olan uygunluğudur. Örnek: İnsanlar ölümlüdür. 1. ÜNİTE MANTIĞA GİRİŞ I. ÜNİTE MANTIĞA GİRİŞ A. Mantığın Tanımı ve Konusu Mantık terimi Arapça kökenli bir sözcüktür. Söz söyleme sanatı, nutuk anlamına gelir. Batıdaki anlamı Yunanca Logos sözcüğünden

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI

TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK AML STRATEJİK PLANI 2010-2014 1 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş. DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ TERSANE GİRİŞİMCİLERİ A.Ş.

Detaylı

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan

Bilgisayar II, 2013-2014 Bahar, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 08-15 Nisan FİLOZOF BEYİN Yücel KILIÇ İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Bilgisayar II: «Konular ve Sunumlar» İstanbul, 08-15 Nisan

Detaylı

Venn Diyagramları Kategorik önermelerle ilgili işlemlerde kümeler arası ilişkileri göz önüne almak bu konuda bize yardımcı olur. Bir kategorik önerme, kesişen iki daire ile temsil edilir ve buradaki daireler

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) 1 2013, KEÇİÖREN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I*

İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* İS T İK L Â L MARŞI V E A N LA M I* Zehra KAVCAR** Bağımsızlık ve özgürlük, toplumların en çok değer verdiği kavramların başında gelir. Çünkü bu değerler, ulus olmanın iik koşuludur. Bağımsız devletler,

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1. ÜNİTE: MANTIK. Bölüm 1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. ÜNİTE: MANTIK. Bölüm 1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler . ÜNİTE: MANTIK . ÜNİTE: MANTIK... Önerme Tanım (Önerme) BÖLÜM.. - Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme adı veriler. Örneğin Bir hafta 7 gündür. (Doğru) Eskişehir Türkiye'nin başkentidir.

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ

BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ BEYAZ YAKA ÖRNEK YETENEK TESTLERİ 2012 Tüm hakları PozitifIK ya aittir. İzinsiz kullanılamaz. PİK - GENEL YETENEK TESTİ Bireyin sözel, sayısal ve soyut kavramları anlama, değerlendirme ve problem çözme

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

Uygulamalı Yapay Zeka. Dr. Uğur YÜZGEÇ Ders 2: Prolog Giriş

Uygulamalı Yapay Zeka. Dr. Uğur YÜZGEÇ Ders 2: Prolog Giriş Uygulamalı Yapay Zeka Dr. Uğur YÜZGEÇ Ders 2: Prolog Giriş Prolog Yazılımı Bedava Prolog yorumlayıcıları var Linux, Windows, Mac OS Çok fazla sayıda Prolog yazılımı indirmek mümkün Bunlardan birkaçı SWI

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

EK 1- Staj Başvuru Formu

EK 1- Staj Başvuru Formu EK 1- Staj Başvuru Formu Sayın İlgili, Aşağıda bilgileri verilen öğrencimizin mezun olabilmesi için Bölümümüz Lisans Öğretim Planında yer alan ve 25 iş günü olan stajını yapması gerekmektedir. Adı geçen

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı