DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI"

Transkript

1 DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya ulaşabilme hareketleridir. Yapıda katlar arasındaki ulaşım düşey sirkülasyon araçları ile sağlanır. Yapıda kullanılan sirkülasyon araçları, kullanım şekline göre dört gurupta incelenebilir. 1. Rampalar: 0-20 arasındaki ulaşım için, 2. Merdivenler: arasındaki ulaşım için, 3. Yürüyen merdiven: 30 hızlı ulaşım için, 4. Asansörler: Dik, hızlı ulaşım için kullanılırlar.

2 Sirkülasyon araçlarının genel özellikleri; Bir düşey sirkülasyon aracı, iki kat arasındaki ulaşımı sağlamakla beraber, güzel, rahat, emniyetli ve ekonomik olmalı. İnsanı, bir noktadan diğer bir noktaya düşey olarak en rahat ve en kolay bir şekilde iletmeli, ulaşımı sağlamalıdır. Yapılacak sirkülasyon aracının planı basit ve anlaşılır olmalıdır. Sirkülasyon hızının, yoğunluğunun ve yüksekliğinin arttığı durumlarda yürüyen merdivenler veya asansörler kullanılmalıdır. Asansörlerin bozulma veya elektriklerin kesilme durumu dikkate alınırsa, ilave olarak bir adet de normal merdivenin bulunması gereklidir. Düşey sirkülasyon aracı, mekân olarak, binanın girişine yakın bir yerde, dairelere göre ortak bir alanda, girişte hemen görülebilen, kullanışlı, ışıklı olmalı. Sirkülasyon yoğunluğuna göre yeterli büyüklükte, sağlam bir yapıya sahip niteliklerde olmalıdır.

3 Sirkülasyon araçlarının eğim açıları; Düşey sirkülasyon araçlarının eğim sınırları genel olarak şekil de verildiği gibi seçilir. Yerine göre ara eğimler kullanılır. Eğim açısı ile birlikte kademeli genişlik oranları da değişir. Rampalar 20 lik eğimin altındaki çıkışlarda kullanılır. Az Eğimli Rampalar 6 eğimle, düzgün olarak yapılırlar. elemanların yükseklik ve Orta Eğimli Rampalar 6-10 arası meyille inşa edilirler. Yüzeyleri kaymayan kaba yüzeyler Dik Eğimli Rampalar arası kadar alınır.

4 Merdivenler; Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan, düzenli kademelerden meydana gelen sirkülasyon aracına merdiven adı verilir. Merdiven düşey sirkülasyonu sürekli ve emniyetli temin ettiği için inşası yaygındır. Ayrıca, yürüyen merdiven ve asansör gibi hareketli sirkülasyon araçlarından daha ucuzdur.

5 Merdiveni Oluşturan Elemanlar 1.Rıht Merdivenler düzgün aralıkla yatay ve dik yüzeylerden meydana gelmektedir. Merdivenlerde basamaklar arasındaki dik yüzeye rıht veya alın yüzeyi denir. Normal şartlarda rıht yüksekliği en az 12 cm, en çok 22 cm dir. Rıht Yüksekliği; Bahçe, park ve geçit merdivenlerde h=12-14 cm. Umumi binaların iç merdivenlerinde h=14-16 cm. Normal binaların iç merdivenlerinde h=16-18 cm. Bodrum ve çatı katı merdivenlerinde h=18-22 cm. Minare, kule vb. merdivenlerde h=20-22 cm.

6 1- Merdiven meyli 2- Basamak 3- Rıht 4- Merdiven kolu 5- Merdiven kolu genişliği 6- Limonluk 7- Sahanlık 8- Korkuluk ve küpeşte 9- Baş yüksekliği 10- Çıkış hattı 11- Merdiven kovası 12- Süpürgelik

7

8

9 Merdivende Baş Yüksekliği; Basamak ön kenarlarını birleştiren, eğim çizgisi ile tavan yüzeyi arasındaki düşey mesafeye baş yüksekliği denir. Normal sirkülasyon merdivenlerinde bu yükseklik, merdivenden eşya taşınacağı ve buna bağlı olarak insanın kol uzunluğu da dikkate alınarak hesap edilmelidir. Eğimi 20 olan merdivende H= 215 cm. Eğimi 30 olan merdivende H= 220 cm. Eğimi 45 olan merdivende H= 240 cm. olur.

10 Örnek Soru-1; Yandaki şekilde görülen konutlarda meskenlerde kullanılacak olan merdiven planının rıht yüksekliğini ve merdivenin planda kapladığı alanı bulunuz? (kat yüksekliği 280cm, kol genişliği 110cm, kova genişliği 10cm, basamak genişliği 30cm) Çözüm: Rıht yük.=kat yüksekliği / rıht sayısı Rıht yük.=280/16 Rıht yük.=17.5cm Merdiven alanı ölçülendirmeler yapıldıktan sonra hesaplanır. Alan=230x320 = 7.4m 2

11 Örnek Soru-2; Yandaki şekilde görülen konutlarda meskenlerde kullanılacak olan merdiven planının kat yüksekliğini ve merdivenin planda kapladığı alanı bulunuz? (rıht yüksekliği 18cm, kol genişliği 120cm, kova genişliği 20cm, basamak genişliği 28cm) Çözüm: Kat yük.= rıht yük. x rıht sayısı Kat yük.= 18 x 16 Kat yük.= 288cm Merdiven alanı ölçülendirmeler yapıldıktan sonra hesaplanır. Alan=316x260 = 8.2m 2

12 Örnek Soru-3; Yandaki şekilde görüldüğü gibi konutlarda meskenlerde kullanılacak olan merdivenin kat yüksekliği 320cm olan mimari plandaki rıht sayısını ve merdivenin planda kapladığı alanı bulunuz? (rıht yüksekliği 16cm, kol genişliği 120cm, kova genişliği 20cm, basamak genişliği 30cm) Çözüm: Rıht sayısı= Kat yük. / rıht yük. Rıht sayısı= 300 / 16 Rıht sayısı= 18.7cm ~ 18 adet Yeni rıht yüksekliği = 300/18 = 16.6cm Merdiven alanı ölçülendirmeler yapıldıktan sonra hesaplanır. Alan=360x260 = 9.4m 2

13 Betonarme Merdivenlerin Kaplamaları Merdiven, basamak ve rıhtları, güzel görünmesi, temizlenebilmeleri ve aşınmaya karşı dayanıklı hale getirilmesi için kaplama yapılır. Merdivenlerin, rıht ve basamaklarının kaplanmasında kullanılacak malzeme genellikle, yapının diğer kısımlarını tamamlayıcı özellik taşımalı ve bir bütünlük sağlamalıdır. Kaplamada suni taşlar, tabii taşlar, mozaik, ahşap malzemeler kullanılır. Suni taş, kalıplara dökülerek imal edildiğinden, tabii taşa nazaran daha geniş imkânlara sahiptir. Plak kalınlığı, suni taşta en az 2 cm, rıht ve basamakların bütün olması durumunda ise 3 cm olmalıdır. Tabii taş kaplamada aynı düzlemde olmayan yüzeylerin ayrı plaklarla kaplanması gerekir. suni taş kaplamada kademelerin bütün yüzeyleri tek bir parça halinde kaplanır.

14

15

16 Kagir Merdivenler Tabii taş, suni taş, tuğla, beton ve betonarme malzemelerden yapılır. Merdivenin taşıyıcı kısmı, tabii taştan ancak özel hallerde yapılabilir ve uzunluğu 120 cm yi geçmez. Taşıyıcı kısım suni taştan yapılırsa, içerisine betonarme çubukları konularak takviye edilmelidir. Beton veya tuğla ile taşıyıcı kısım yapılamaz, ancak basamakların kaplaması için kullanılabilir. Betonarme ile istenilen şekilde taşıyıcı merdiven yapılabilir, mukavemeti gerektiği şekilde arttırılabilir. Yangına karşı dayanıklıdır, bütün merdiven tiplerine uygulanabilir. Bu nedenle çok katlı yapılarda tercih edilir. Resmi ve umumi binalarda tercih edilir. Betonarme merdivenler yerinde inşa edildiği gibi prefabrik olarak da yapılabilir. Tabla olarak inşa edilir, basamakları sonradan yapılır ya da basamakları ile birlikte inşa edilir.

17

18

19

20 Ahşap Merdivenler Hafif, dayanıklı ve güzel görünümlü bir malzeme olan ahşap, iç mekânda inşa edilecek merdivenlerde tercih edilir. Yangına karşı dayanıksız oluşu, tecrit kabiliyetinin bulunmayışı nedeniyle çok katlı ve umumi binalarda kullanılmaz. Büro, mağaza, kitaplık ve iki katlı konutlarda dekoratif bir görünüş verdiği için çok kullanılır. Ahşap yapı tekniğindeki gelişmelerle çok rasyonel bir merdiven tipi oluşturmaktadır.

21 Metal Merdivenler Metal, yüksek dayanıklı bir malzeme olduğundan, en küçük boyutlarda, yapı elemanlarının yapımında kolaylık sağlar. Metal merdivenlerin, atölyede hazırlanarak, yerinde monte edilebilmek özelliği, inşaat süresinin kısalmasını sağlar. Söküldükten sonra tekrar kullanılabilir. Metal, merdiven kısımlarının çok küçük boyutlarda yapılabilmesini sonsuz form ve konstrüksiyonda inşası imkânını sağlar. Yüksek ısı, metalin mukavemetini yok ettiğinden, yangına karşı metal merdivenler dayanıksızdır. Metal merdivenler çok gürültü çıkarırlar. Endüstride bu önemli sayılmaz. Ancak diğer kullanma alanlarında kauçuk, linolyum, halı ve kaplama gereçleri ile kaplanarak gürültü giderilebilir. Endüstri binalarında kullanılır. Ayrıca az yer kapladığından iki kata kadar mağazalarda kullanılabilir. Metal olarak en çok çelik kullanılır. Ancak, paslanma ve korozyon mahzurlarına karşı alüminyum tercih edilir. Özellikle prefabrik merdivenler için alüminyum çok uygun bir malzemedir.

22 Yürüyen Merdivenler İnsan yoğunluğunun çok olduğu yer ve binalarda, düşey sirkülasyonu devamlı ve daha çabuk sağlamak için, yürüyen merdivenler kullanılır. Yürüyen merdivenler, bir merdiven paleti kolu ve bunun yürümesini sağlayan motor ve elemanlarının bulunduğu odadan meydana gelir. Genellikle büyük mağazalarda kullanılır. Binada gerekli olan genişlik ve hızlarda, bütün katlara dağıtılmalıdır. Konveyörün uluslararası hızı 0.50m/sn dir. Yoğun sirkülasyon için 1.00 m/sn hızda olanlar kullanılabilir. Sirkülasyonun az olduğu durumlarda 0.65 m/sn hızdaki yürüyen merdivenler kullanılır. Şekil ve emniyeti bakımından, merdiven eğimi 30 olmalıdır. Basamak genişliği 40 cm, boyu 100 cm, ortalama 80 cm olmalıdır. Sabit kat ile irtibatı 80m geçmemelidir. Merdiven kenarları kapalı ve küpeşte yüksekliği 80 cm dir.

23

24 Asansörler Dik olarak insan ve yük taşıyan sirkülasyon aracına asansör denir. Asansör yapımı ve yerine montajı, ayrı bir uzmanlık dalıdır. İnşaatın bir parçası olmakla birlikte yapımı için özel talimat ve yönetmeliği vardır. Asansörler İçin Yönetmelik Asansörler ve etrafındaki duvarlar, ateşe dayanıklı ve ateşten korunmalı olmalıdır. Asansör zemini, zemin yüzeyinden 2,5 m yukarda olmalı Çelik halatlar birbirinden en az net 20 mm uzakta olmalıdır. Boşluk kapaklarının ateşe dayanıklı olması gereklidir. Asansör boşluğuna herhangi bir şeyin düşmesi engellenmelidir. Beş kattan yüksek yapılarda asansör yapımı şarttır. Genel iş asansörlerinde giriş, otomatik kapanabilir, iki panelli ve kapısı raylı olmalıdır. Asansör kabini, boşlukta iyi bir şekilde hareket edebilmelidir. Bir asansör boşluğunda iki asansör çalışıyorsa, aralarında 210 cm yüksekliğinde bir perde bulunmalıdır. Asansör alttan su ve rutubete karşı korunmalıdır. Asansör halatının kalınlığı, hız ve yoğunluğa göre seçilmelidir. Kapı yüksekliği cm olmalı ve dışa açılmalıdır. Yükselme hızı 0.50 m/sn ile 1.50 m/sn arasında olabilir

25

26

27

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR 6.. YURDUMUZDAKİ YIĞMA BİNALAR I.6/2 6.2. DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA I.6/2 6.2.. Genel Kurallar I.6/3 6.2.2. Düşey ve Deprem Yükü Altında Duvar Gerilmeleri

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi: 02.11.1985 R. G. No: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ

MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ 737 MİMARİ TASARIMDA YANGIN GÜVENLİĞİ Abdurahman KILIÇ Kazım BECEREN ÖZET Mimari tasarım, bina için seçilecek aktif sistemleri doğrudan etkilediğinden binanın pasif sistemlerinin iyi tasarlanması ile mekanik

Detaylı

KABİN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

KABİN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? KABİN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ? 1. KABİN ÇEŞİTLERİ VE ELEMANLARI Asansör kabini, yük ve insanların katlar arasında taşınmasında kullanılan çelik profil iskeleti ile askı halatlarına bağlı, kapılı

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ BÖLÜM 4 DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ 1 İÇERİK Genel Bilgi Depo Binasının Özellikleri [Arazi, Kat Sayısı, Yapı, Zemin, Duvar ve Pencereler, Çatı, Kapı-Rampa-Körük Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, İklimlendirme

Detaylı

5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI

5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI 5. ASANSÖR MEKANİK DİZAYNI Yaygın olarak binalarda tesis edilen halatla tahrik edilen asansörlerin genel bölümleri ile kullanılan makina parçaları ile Şekil 44'de gösterilmiştir. Belli başlıca bölümleri

Detaylı

Öğr. Gör. Cahit GÜRER

Öğr. Gör. Cahit GÜRER YAPI TEKNOLOJİLERİ-II Konu-2 a)çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) b) Bacalar Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 7 Mart 2008 Çatılarda Yağmur Suyu Tesisatı (Tenekecilik İşleri) Binalarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ İnşaat işlerinde yüksekte çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 8 Kasım-2007 Özet Bu haftaki dersimizde, hem malzemelerine göre hem de yapım yöntem ve tekniklerine göre kalıpların

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĐ

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĐ ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU

PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU PREFABRİK YAPILAR ÖĞR GÖR BERIVAN POLAT KAYNAK: ÖĞR GÖR CAHIT GÜRER DERS NOTU 5. DERS ÇELİK PREFABRİK YAPILAR Taşıyıcı sistemi çelik malzemeden yapılan, özel atölyelerde üretilip inşaat mahallinde çeşitli

Detaylı

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE KULLANILABİLİR FİZİKSEL ÇEVRE VE YAPILAR İÇİN EK TEKNİK ŞARTNAME www.erisilebiliristanbul.com 1 GİRİŞ Erişilebilirlik, şehirde yaşayan bütün bireylerin, şehrin sunduğu kamusal

Detaylı

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları

Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı

Detaylı

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3

PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0050-3 HAZIRLAYAN YUSUF ŞAHİNER İnşaat Teknik Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ.. 4 2.BETONARME KALIP PLANLARI.. 4 3.PANEL KALIP YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4].

Tablo 2: Farklı çizgi gruplarında çizgi tipleri için kalınlıklar (mm olarak) [4]. MIM 244 Yapı Elemanları Tasarımı Mimari Teknik Çizim İlkeleri 1. Giriş Mimari teknik çizimde, nesnelere ilişkin verilerin ölçekli olarak ifade edilmesi gereken gerek çoğu uzmanlık alanında olduğu gibi;

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı Türkiye nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biri olan Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi işbirliği programı 2014-2020 döneminde de devam edecektir. Bir önceki dönemde olduğu gibi,

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı