GLASS İYONOMER SEMENT İN NÖROTOKSİK ETKİSİ (Deneysel Çalışma)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GLASS İYONOMER SEMENT İN NÖROTOKSİK ETKİSİ (Deneysel Çalışma)"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II.KBB & BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. BURHAN DADAŞ GLASS İYONOMER SEMENT İN NÖROTOKSİK ETKİSİ (Deneysel Çalışma) (UZMANLIK TEZİ) DR.ALPER TOLGA KOŞAR İstanbul Ocak 2008

2 TEŞEKKÜRLER... Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi ndeki uzmanlık eğitimimde bana bilgi ve tecrübelerini aktaran, mesleki yaşamımda her zaman asistanı olmaktan gurur duyacağım klinik şefimiz, saygıdeğer hocam, Sn. DOÇ.DR. BURHAN DADAŞ a, mesleki tecrübeleri ile bana yön veren, analitik düşünme konusunda ufkumuzu açan, çok değerli klinik şef yardımcımız DOÇ.DR. HÜSEYİN SEVEN e, bilginin en değerli hazine olduğunu gösteren, sorularımızı sabırla yanıtlayan ve yol gösteren DOÇ.DR. M. UĞUR ÇINAR a, asistanılığımın ilk dönemlerinde beraber çalıştığımız klinik eski şef yardımcılarımızdan OP.DR. ÖZGÜR YİĞİT e, bize azimli ve kararlı olmayı öğreten, hoşgörüsünü hiçbir zaman yitirmeyen, çalışmaktan hiç yılmayan, emekleriyle kısa zamanda layık olduğu konuma gelen başasistanım DOÇ.DR. BERNA USLU COŞKUN a, katlanılması en zor dönemlerimizde sabırla bize katlanan, disiplin ve çalışkanlık timsali, tecrübesi ve bilgisi ile hakettiği yere kolaylıkla ulaşacağını bildiğim, tez çalışmasında danışmanım olarak da bana yön veren, zor anlarımda hep yanımda olan başasistanım OP.DR. SEYHAN ALKAN a, zor asistanlık günlerinde beraber olduğumuz ve sonrasında uzmanım olarak da desteğini eksik etmeyen, azim ve çalışkanlığı ile örnek olan OP.DR. M.ESRA SÖZEN e, son dönemde kliniğimize katılan ve tanımış olmaktan onur duyduğum çalışkan ve güler yüzlü OP.DR.SERDAR BAYLANÇİÇEK e, tez çalışması döneminde hoşgörüsünü kaybetmeyen ve histopatolojik kesitlerin incelenmesinde yardımını esirgemeyen UZM.DR.TÜLAY BAŞAK başta olmak üzere hastanemiz patoloji kliniğine, kesitlerin fotoğraflanmasındaki katkıları için Patolog UZM.DR.AHMET NAYIR a, tez çalışmamızdaki elektrofizyolojik incelemelerin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olan İstanbul Üniv.İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği nden DOÇ.DR. BARIŞ BASLO ya, asistanlığımın zor ve meşakkatli yıllarını birlikte geçirdiğim ve birlikte çalışmış olmaktan hep mutluluk duyacağım OP.DR. GÖKHAN AKGÜL, OP.DR. ÖZLEM ÜNSAL, OP.DR. B.MERVE ŞENER, OP.DR. HAYATİ ŞAVK, OP.DR. SEHER UĞUR, OP.DR. MEHMET ÇİFCİ ve OP.DR. DENİZ ÇELİK e, en zor anlarda bile desteklerini eksik etmeyen gerçek dostluklarını hep hatırlayacağım çalışma arkadaşlarım DR. ERDAL SAKALLI, DR. BURAK GÜLER, DR. İLKNUR ÖZKAYA, DR. CEM ERDURAK, DR. SAVAŞ SARI, DR. H. DENİZ TANSUKER e, kliniğimizde ve ameliyathanede hep uyum içinde çalıştığımız FİLİZ BALCI ve SEMRA ÖZTÜRK başta olmak üzere tüm hemşire arkadaşlarıma ve çalışkan personellerimize, kliniğimizin vazgeçilmezi sekreterimiz YASEMİN BULAK a yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hayatın zorlu tüm anlarında, mutluluklarımda ve sıkıntılarımda hep yanımda olan, desteklerini benden hiç esirgemeyen, insan olmanın ve doktor olmanın erdemlerini aşılayan, başarımın en büyük mimarları, varlıklarıyla bana güç veren canım babama, anneme ve kardeşime büyük minnettarlıkla, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız... Dr.Alper Tolga Koşar 2

3 İÇİNDEKİLER I. RESİM LİSTESİ...4 II.TABLO LİSTESİ...5 III.ŞEKİL LİSTESİ...5 IV.KISALTMALAR GİRİŞ TEMEL BİLGİLER...8 TAVŞAN SİYATİK SİNİR ANATOMİSİ SİNİR HASARI ELEKTROMYOGRAFİ VE SİNİR İLETİ İNCELEMELERİ 3. BİYOSERAMİKLER VE GLASS İYONOMER SEMENTLER MATERYAL METOD SONUÇLAR YORUMLAR TARTIŞMA ÖZET KAYNAKLAR

4 I. RESİM LİSTESİ Resim 2.1. Siyatik sinirin bacaktaki seyri Resim 2.2. Lumbosakral pleksustan kaynaklanan siyatik sinir Resim 2.3. Motor sinir ileti incelemesi Resim 2.4. Motor sinir ileti incelemesi Resim 2.5. Konsantrik iğne elektrot Resim 2.6. Motor ünite potansiyelleri Resim 2.7. Normal Motor Ünite Potansiyelleri Resim 2.8. İnterferans Paternleri Resim 2.9. Polifazik motor ünite potansiyelleri Resim 2.10.Demiyelinizan nöropatide elektrofizyolojik bulgular Resim 4.1. Çalışmada kullanılan Glass İonomer Cement (Glass iyonomer Luting Cement) materyali Resim 4.2. Glass iyonomer cement toz ve likit kısımları Resim 4.3. Toz ve likid kısımlarının karıştırılması Resim 4.4. Uygun kıvama gelen karışım Resim 4.5. Çalışmada kullanılan Heine marka x2,5 büyüten cerrahi loop Resim 4.6. Bacak lateral yüzüne yapılan insizyon Resim 4.7. N.İschiadicus Resim 4.8. N.İschiadicus üzerine uygulanan GİBS materyali Resim 4.9. Deneklerde kayıt ve uyarı elektrotlarının yerleştirilmesi Resim Siyatik sinire ait EMG ve sinir ileti incelemesi Resim Siyatik sinire ait EMG ve sinir ileti incelemesi Resim Siyatik sinire ait EMG ve sinir ileti incelemesi Resim Siyatik sinire ait EMG ve sinir ileti incelemesi Resim 5.1.H-E Boyası ile Normal sinir dokusu görünümü Resim 5.2. İmmunhistokimyasal boyama ile Miyelinizasyon varlığının gösterilmesi Resim 5.3. İmmunhistokimyasal boyama ile Miyelinizasyon varlığının gösterilmesi Resim 5.4. H-E Boyası ile perinöral fibrozisin gösterilmesi Resim 5.5. H-E Boyası ile Sinir Dokusu Çevresinde görülen Yabancı Cisim Reaksiyonu 4

5 II. TABLO LİSTESİ Tablo 3.1. Biyoseramiklerin doku ile etkileşimlerine göre sınıflandırılmaları ve biyoseramik örnekleri Tablo 5.1. Kontrol grubunda elde edilen BKAP değerleri Tablo 5.2. Çalışma gruplarında (grup 2- grup3) elde edilen BKAP değerleri Tablo 5.3. Histopatolojik bulgular ve istatistiksel analizleri III. ŞEKİL LİSTESİ Şekil 5.1. Gruplara göre yabancı cisim reaksiyonu dağılımı Şekil 5.2. Gruplara göre granülasyon dağılımı IV. KISALTMALAR GİBS; Glass iyonomer bone sement mv; Milivolt BKAP; Birleşik kas aksiyon potansiyeli HEMA; Hidroksietilmetakrilat PMMA; Polimetilmetakrilat MÜP; Motor ünite potansiyeli msn; Milisaniye mm; Milimetre L; Litre ml; Mililitre EMG; Elektromyografi p; İstatistiksel anlamlılık değeri Mg; Mikrogram 5

6 1.GİRİŞ Nörotoksisite (toksik nöropati), santral ve periferik sinir sisteminin doğal ya da insan yapımı yabancı bir madde nedeniyle zarar görmesi sonucu gelişen, ilgili kas grubunda kuvvet kaybı ve duyu bozukluğu ve/veya refleks değişiklikler ile seyreden sinir lezyonlarının genel tanımıdır. Kemik çimento; bazı cerrahi uygulamalarda zahmetsiz, yinelenebilir, ekonomik, hastalık bulaştırma riski taşımayan (insan veya hayvan), tümüyle yapay bileşenler içeren, biyouyumluluğu sınanmış ve kanıtlanmış, 1960 lardan günümüze özellikle diş hekimliği ve ortopedi olmak üzere, nöroşirürji, plastik cerrahi ve kulak burun boğaz dallarında giderek artan sıklıkta kullanılan bir biyomateryaldir (1). Kemik çimento; diş hekimliğinde dolgu maddesi olarak, çene cerrahisinde kemik defektlerin kapatılmasında, implant maddelerinin sabitlenmesinde, nöroşirürjide kraniyal defektlerin tamirinde, vertebra cerrahisinde destek sağlamada ve vertebral vidaların sabitlenmesinde, ortopedi ameliyatlarında artroplasti sırasında protezin sabitlenmesinde, kemik vidalarının tespitinde, biomekanik cihaz fiksasyonlarında, kırık operasyonlarında, kemikteki tümörlü dokunun temizlenmesi sonrası oluşan defektin doldurulmasında kullanılmaktadır. Glass iyonomer sementler (glass iyonomer bone sement, GİBS), ince toz halinde floroalümino-silikat glass (cam) ve aköz poliakrilik asit arasında, asit-baz reaksiyonu sonucu oluşan, stabilite özellikleri güçlü, biyouyumlulukları yüksek denilebilecek bir sement türüdür (2, 3, 4, 5). Her ne kadar biyouyumlu olarak kabul edilseler de literatüre bakıldığında bone cemente bağlı istenmeyen doku reaksiyonları, granülasyon dokusu gelişimi, subakut myoklonik ensefalopati, nörotoksisite gibi biyolojik olarak uyumsuz olduklarını ve biyomekanik olarak yeterli stabilite sağlayamadıklarını gösteren in-vitro çalışmalar da mevcuttur (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 6

7 Diğer bazı çalışmalarda, polimerize GİBS lerin komponentlerinden ve/veya modifikasyonunda kullanılan resin, hidroksietilmetakrilat (HEMA) gibi maddelerden kaynaklanan istenmeyen etkilerine rağmen bunların iyi biyouyumluluğa sahip olduklarını işaret etmektedir (10, 12, 13, 14, 15, 20). Son zamanlarda bu sementlerle ilişkili gözlenen bazı istenmeyen etkilerin özellikle alüminyum iyonu salınımı sonucunda olduğu düşünülmüştür (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22). Kulak Burun Boğaz alanında kemik çimentolar, orta kulak ve mastoid cerrahisinde ossikuloplasti amacıyla, akustik nörinom cerrahisi sonrası temporal kemik petroz apeksinde oluşan defektlerin kapatılmasında ve kraniyal defektlerin rekonstrüksiyonunda, açık kavite timpanoplasti operasyonlarında kavite obliterasyonu ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonlarında, stapes ameliyatlarında yetersiz inkus olduğu durumlarda ve protez tespitinde, kemikçik zincirdeki defektlerde ossiküler zincir tamirinde kullanılabilmektedir (7, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Kulak burun boğaz alanında rutin kullanımı olan (özellikle kanal rekonstrüksiyonları ve kemikçik zincir onarımında) GİBS in periferik sinirler üzerindeki etkisine dair pek fazla çalışma yapılmamıştır. Bu konuda sunulmuş fazla bir komplikasyon olgusu da yoktur. Bu komplikasyonlardan birini Gösta ve ark. (22) yayınlamıştır. Glass iyonomer cementin mastoidektomi sonrası dış kulak yolu rekonstrüksiyonunda kullandıkları bir olguda komplet fasiyal paralizi görmeleri üzerine, cementin özellikle sinire yakın bölgelerde kullanımında dikkatli olmak gerektiğini vurgulamışlardır. Bu çalışmada GİBS in (Espe Ketac-Cem Radyopaque - Glass İyonomer Luting Cement) orta kulak cerrahisinde sinirler üzerine olası toksik etkilerinin objektif olarak belirlenmesi planlandı. Bu amaçla tavşan periferik siniri (siyatik sinir) deneysel olarak GİBS materyalinin kısa ve uzun süreli etkisine maruz bırakıldı, sonuçların klinik, elektromyografik ve histolojik olarak incelenmesi planlandı. 7

8 2. TEMEL BİLGİLER 2.1. TAVŞAN SİYATİK SİNİR ANATOMİSİ Tavşan siyatik siniri (n. ischiadicus) lumbosakral pleksusun oluşturduğu dallardan biridir. Motor ve sensitif lifler içerir. Tavşanlarda lumbosakral pleksus, cilt, pelvis ve bacak kaslarını innerve eden bir pleksustur (Resim 2.2). Lumbosakral pleksus spinal sinirlerden 7 sinin (4. lumbar spinal sinirden 3. sakral spinal sinire kadar) ventral dalları tarafından oluşturulur. Siyatik sinir 6., 7. lumbar ve 1., 2. sakral sinirlerden lifler alan lumbosakral trunkusun devamıdır (Resim 2.2). Siyatik sinir bacakta aşağı ve lateral yüzeye doğru yönlenir ve tibial ve fibular dallara ayrılarak devam eder (29) (Resim 2.1). Siyatik sinir seyri sırasında bacakta m. biceps femoris altında, m. semitendinosus ve m. adductor femoris arasında, m.semimembranosus üzerinde seyreder ve bacakta muskuler, peroneus komminis, kutaneus surae kaudalis ve tibial dallarını verir. Disseksiyon sırasında siyatik sinir bu kaslar arasında bulunur. Resim 2.1. Siyatik sinirin bacaktaki Resim 2.2. Lumbosakral pleksustan seyri.. kaynaklanan siyatik sinir. (Resimler; Bruce D. Wingerd ın. The Peripheral Nervous System isimli kitabı; Tavşan diseksiyonu isimli bölümünden alınmıştır.) 8

9 2.2 SİNİR HASARI Sunderland bir periferik sinir fibrilinin maruz kalabileceği 5 tip hasar derecesi tarif etmiştir. Birinci derece hasar: Nöropraksi veya iletim bloğu olarak da adlandırılan bu durumda sinir anatomik olarak intakttır, ancak intranöral basıncın artmasına bağlı olarak gelişen fizyolojik blok vardır. Özellikle dışardan olan basılar nöropraksi durumuna yol açarlar. Sinir, bası yerinde impuls iletimini gerçekleştiremez buna karşılık lezyonun distaline uygulanacak elektrik uyarana cevap verir. Bası ortadan kalkacak olursa sinirin innerve ettiği kas hareketleri hemen veya en geç 3 hafta içinde normale döner ve rejenerasyon hatası olmaz. Nöropraksinin mekanizması hasar görmüş intranöral kapillerlerden sıvı sızmasına sekonder olarak gelişen endonöriumdaki elektrik direnci artmasıyla açıklanmaktadır (30). İkinci derece hasar: Bu tip hasara aksonotmezis yada Sunderland'ın 2. derece hasarı denir. Bu hasar nöropraksiye yol açmış basının devam etmesi sonucunda gelişir ve bu, nörotmezisten ayrı bir olay olarak kendini gösterir (30). İntranöral basıncın artmasına bağlı olarak venöz drenajda obstrüksiyon, buna bağlı olarak aksoplazma hasarı ile birlikte sinirin distal ve proksimalinde şişlik ve sonuçta basıya uğramış arterioller boyunca sinirin beslenmesinde bozukluk söz konusudur. Sonuçta akson kaybı ortaya çıkar. Ancak endonöral tüpler sağlam kalır. Hasar geriye dönecek olursa iyileşme tam olmakla beraber dejenere olmuş aksonların rejenerasyonu için zamana ihtiyaç olduğundan 1. derece hasara göre daha uzun bir süre gereklidir. Dolayısıyla iyileşme genellikle 3 hafta ile 2 ay içinde olur ve sonuçta rejenerasyon hatası gözlenmez (31). Üçüncü derece hasar: Nörotmezis olarak da bilinir. İntranöral bası artmaya devam etmektedir ve endonöral tüp kaybı ortaya çıkmıştır. Klinik olarak en sık travma sonrasında gelişir. Bu hasarda elektriksel uyaranlara cevaplarda belirgin derecede azalma olur ve spontan iyileşme 2-4 aya kadar kendini göstermez. Rejenere olan aksonlar uygun bir distal endonöral tüp bulmada düzensiz ve birbirinden bağımsızdırlar, bu yüzden iyileşme inkomplet ve sinkinezi ile birlikte olur. Bozuk rejenerasyonun derecesi direk olarak hasarlı endonöral tüp sayısına bağlıdır (31). 9

10 Dördüncü ve beşinci derece hasarlar: Sinirin parsiyel veya tam kesisi sonucunda ortaya çıkarlar. Bu tip hasarlarda spontan iyileşme beklenmez. Hasardan sonra en kısa zamanda yapılacak bir cerrahi müdahale iyileşme üzerine büyük katkıda bulunur. Endonöral tüplerin büyük çoğunluğunun veya tamamının kaybına ilaveten dördüncü derecedeki perinörium kaybı ve beşinci derecedeki epinörium kaybından dolayı en ideal şartlarda dahi iyileşme ilk üç derecedeki gibi olmaz. Bunların yanında bazen birden fazla hasar tipinin birlikte olabildiği durumlar ortaya çıkabilmektedir (31) Periferik Nöropati ve Nörotoksisite Periferal nöropati terimi bir veya daha çok periferal siniri etkileyen süreçlere işaret eder. Periferal nöropatiler etiyolojik olarak; Otoimmün, metabolik, nütrisyonel, iskemik, toksik, paraneoplastik, kalıtsal nöropatiler olarak sınıflandırılır (32). Çalışmamızda kullandığımız GİBS in sinir üzerindeki olası etkisi, bu gruplardan lokal toksik nöropati içinde ele alınabilir Periferik Toksik Nöropati Nörotoksisite, nöropatilerin içinde toksik nöropatiler grubunda kabul edilen, sinirin vücutta bulunan doğal ya da vücuda dışarıdan giren yabancı herhangi bir kimyasal madde ile hasar görmesi ve/veya fonksiyon kaybına uğraması ile sonuçlanan bozuklukların genel adıdır (33, 34). Sinirde sinsice ilerleyen veya subakut başlayan fonksiyon bozukluğu, tıbbi tedaviye veya bazı özel toksinlere maruziyet nedeniyle oluşan yan etkileri akla getirilmelidir. Toksik nöropatiler, genellikle iş yerinde toksik maddelere ve/veya gıdalara maruz kalan işçilerde veya sistemik tedavi alanlarda görülür. Ayrıca bizim çalışmamızda da belirttiğimiz gibi lokal uygulanan ilaç ve toksinler, kimyasal maddeler ve ilaçlar ya da enfeksiyonlar sonucu da görülebilir. Periferik sinirlere her tür travma (ateşli silah yaralanması, kesici aletle yaralanma, elektrik çarpması, yanıklar, ezilmeler, toksik maddeler gibi), en hafifinden en ağrına değişik derecelerde sinir zararlanmasına yol açar. Periferik sinir içindeki tüm sinir lifleri aynı derecede zararlanmaya uğrayabileceği gibi, zararlanmanın şiddetine ya da tipine göre, aynı sinir içindeki farklı lifler farklı türde zararlanmaya da uğrayabilir Toksik etkenlerin sinirler üzerindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak çeşitli mekanizmalar bu etkiyi açıklamak için tariflenmiştir. Bunların bazıları toksik etkisini, 10

11 Na-K-ATPaz (sodyum-potasyum adenozin trifosfataz) enzimini inhibe ederek, hücrede polarizasyon bozukluğu yaparak gösterir (35). Bir kısmı Na-K-ATPaz ve SH içeren enzimlere ilgi göstererek hücre membran sağlamlığını bozar, sonuçta oluşan aksonal dejenerasyonun birincil patolojik değişiklik olduğu gösterilmiştir (36). Yine bazıları pridoksin metabolizmasını bozarak etki eder (37, 38). Mitokondrial enerji üretimini bozarak sinir hasarına yol açan maddeler de mevcuttur (39, 40). Radyasyon hasarında olduğu gibi damar endotelinde çoğalma ve fibrinoid nekrozis gelişimi de sinir beslenmesini bozarak nörotoksisiteye yol açan bir mekanizmadır. Çalışmamızda kullandığımız GİBS in olası nörotoksik etkisi, bundan salınan alüminyum, kalsiyum iyonlarına, yoğun florid salınımına, hazırlanması sırasında oluşan düşük ph a, ekzotermik reaksiyonla oluşan ısı etkisine bağlı olabilir (3, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47). Bu durumlarda sinirde görülebilecek değişiklikler demiyelinizasyon, aksonal dejenerasyon ve inflamatuar cevaptır. Periferal sinirlerin ana yapısal bileşeni sinir lifidir (Schwann hücresi ve myelin kılıfı ile bir akson). Her sinir, konnektif doku kılıfları ile fasiküllere ayrılmış bir seri liften oluşur. Fasikül içerisinde miyelinli ve miyelinsiz lifler birlikte seyreder. Aksonlarda miyelinli kısımlar Ranvier düğümleri (internode) ile sınırlıdır. Periferal sinir lifleri yaralanmaya kısıtlı sayıda reaksiyon gösterir. Bunlar aksonal dejenerasyon ve schwann hücrelerinde miyelin kaybı sonucu segmental demiyelinizasyondur (48). Primer olarak schwann hücresini etkileyen hastalıklar myelin kaybına yol açarlar ve segmental demiyelinizasyon olarak adlandırılırlar. Segmental demiyelinizasyon schwann hücresi disfonksiyonunda ya da miyelin kılıfı hasara uğradığında görülür. Aksonu etkileyen birincil patoloji yoktur. Çıplak miyelinsiz akson remiyelinizasyon için bir uyarı kaynağıdır. Yeni oluşan miyelinli segmentleri normalden kısadır. Endonöryumdaki hücreler prolifere olarak aksonu sarar yeni gelişen bu doku demiyelinize alanları konsantrik sararak soğan zarı görünümü meydana getirir. Nöronun ve aksonun primer tutulumu aksonal dejenerasyona yol açar. Aksonal hasar tüm hücreyi etkileyebilen daha yaygın bir sürecin sonucu (nöronopati) olabileceği gibi aksonla ilişkili bir anormallikte de olabilir (aksonopati) (49). Zedelenen kısmın distalinde Wallerian 11

12 dejenerasyon gelişir. Kas liflerinde denervasyon atrofisi gelişir. Bazı durumlarda akson dejenerasyonunu, akson rejenerasyonu ve kasın yeniden inervasyonu izler ELEKTROMİYOGRAFİ ve SİNİR İLETİ İNCELEMELERİ EMG, uygulandığı sinirlerin ve kasların elektriksel yöntemlerle incelendiği bir laboratuar tanı yöntemidir. İstemli aktivasyonla nöromuskuler kavşakta başlatılan ya da kas membranı boyunca kendiliğinden oluşabilen postsinaptik membran potansiyellerini yansıtmaktadır, sinir ileti incelemelerini de içerir. Sinir ileti incelemelerinde ana prensip sinir yolunun bir noktasından yüzeyel veya iğne elektrotlar ile doğrusal elektrik akımı verilerek elektriksel uyarının sonlandığı noktadaki kastan veya sinirin diğer bir noktasından uyarının iletim özelliklerinin kayıt elektrotları ile kaydedilerek değerlendirilmesidir. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım, kayıt elektrodu ile kayıt cihazında toplanarak ilgili parametreler ölçülüp yorumlanır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır Motor Sinir İleti İncelemeleri Amaç, incelenecek motor veya mikst(duysal-motor) sinirin en hızlı ileten motor liflerinin ileti hızını ölçmek ve hedef kasa giden motor liflerin ne kadarının fonksiyon gördüğünü yaklaşık olarak belirlemektir. Bu amaçla, kas üzerine kayıt elektrodu yerleştirilip kası innerve eden motor sinir yeterli şiddette elektrikle uyarıldığında(resim2.3) kastan bir aksiyon potansiyeli kaydedilir(resim 2.4). Bu potansiyele birleşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) adı verilir. Resim 2.3. Motor sinir ileti incelemesi(bilek ve dirsekteki noktalar uyarım yerlerini göstermektedir) (Resim, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Mustafa Ertaş ın Elektromyografi isimli seminerinden alınmıştır.) 12

13 Resim 2.4. Motor sinir ileti incelemesi. BKAP (Birleşik kas aksiyon potansiyeli) paterni ve distal latans,amplitüd, süre parametreleri) (Resimler; İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Mustafa Ertaş ın Elektromyografi isimli seminerinden alınmıştır.) BKAP'ın çeşitli elektrofizyolojik özellikleri ölçülür. Elektrik uyarım verildiği andan potansiyelin başlangıcına kadar geçen süre distal latans (milisaniye olarak) adını alır. Distal latans, söz konusu sinir içindeki en hızlı ileten sinir liflerinin iletisini gösterir ve bu latans içinde sinirin iletim süresi, nöromüsküler ileti zamanı, ve kas membranında elektrik ileti zamanı yer alır. BKAP' ın diğer parametreleri süre ve amplitüddür. Motor sinir ileti hızı ölçümü için, kayıt koşullarını değiştirmeksizin aynı sinirin daha proksimal bir noktasından sinir tekrar elektrikle uyartılıp yine kastan bir BKAP elde edilir. Proksimal uyarımla kayıtlanan BKAP latansından distal latans çıkartıldığında proksimal ve distal uyarım noktaları arasındaki mesafede ilgili motor sinirin iletim süresi hesaplanmış olur. Bu mesafenin milimetre cinsinden değeri distal ile proksimal latans farkına bölündüğünde ilgili sinirin en hızlı ileten motor liflerinin ileti hızı metre/saniye cinsinden bulunmuş olur. Örneğin medyan siniri bilekte (distal) uyarımla 3 milisaniyelik distal latans elde edilmiş olsun. Aynı sinirin dirsekte (proksimal) uyarımıyla 7 milisaniyelik proksimal latans bulunsun. Proksimal ile distal latansların farkı 7msn - 3msn = 4msn' dir. Dirsek ile bilekte uyarım noktaları arasındaki 13

14 mesafe 240mm olsun. Medyan sinirin (en hızlı ileten liflerinin) motor ileti hızı 240 / 4 = 60 milimetre/milisaniye, veya başka bir deyişle 60 metre/saniye olarak hesaplanır. Ayrıca, distal uyarımla elde edilen BKAP' ın dalga şekli ve amplitüdü (milivolt, mv cinsinden), proksimal uyarımla elde edilen BKAP' ninki ile karşılaştırılır. Normalde her iki BKAP dalga şeklinin çok benzemesi ve amplitüdünün değişmemesi beklenir. Motor sinirin veya aksonunun herhangi bir yerde (ön boynuz hücresi, ön kök, pleksus, periferik sinir) dejenerasyonuna yol açan bir patoloji BKAP amplitüdünde düşmeye yol açarken motor sinir ileti hızı normal veya normale yakın kalır. Normal BKAP amplitüdüne karşılık yavaşlamış motor ileti hızı ise periferik motor sinirin demiyelinizan süreçleri (Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati, Tip 1 Herediter sensorimotor nöropati -HSMN- gibi) için tipiktir. Proksimal uyarımla elde edilen BKAP amplitüdü fazla düşme göstermese bile süresi sıklıkla uzundur (dispersiyon). Bununla birlikte, demiyelinizasyon motor sinirin belirli bir bölgesinde ise ve motor sinir iletimine olanak vermeyecek boyuttaysa, demiyelinizan bölgenin distalinden sinirin uyarımıyla normal ileti hızlı ve amplitüdlü BKAP elde edilirken, demiyelinizan bölgenin proksimalinden uyarımla BKAP, patolojinin ağırlığına göre küçük amplitüdlü olabileceği gibi hiç de elde edilemeyebilir. Bu duruma elektrofizyolojik olarak ileti bloğu adı verilir İğne Elektromiyografisi İğne elektromiyografisi, kaslardan iğne elektrod yoluyla kayıtlamaya dayanan bir inceleme yöntemidir. Konsantrik (Resim 2.5) veya monopolar iğne elektrodlar kullanılır. Bu elektrodlar yardımıyla denerve kaslarda istirahatte bile ortaya çıkan anormal potansiyeller ve aktivasyon sırasında ortaya çıkan Motor Ünite Potansiyelleri incelenir (50, 51). Bir alfa motor nöron ve ona bağlı kas liflerinin tamamına MOTOR ÜNİTE adı verilir (Resim 2.6). Bir alfa motor nöronun aktivasyonu sonucu ona bağlı kas liflerinin tümünün oluşturduğu toplam potansiyele ise MOTOR ÜNİTE POTANSİYELİ (MÜP) adı verilir (Resim 2.6, Resim2.7). Nöropatilerde ve miyopatilerde bu durumlara özgü MÜP değişiklikleri olur. İğne elektromiyografisinde bu MÜP değişiklikleri saptanarak patolojik durum tanınmaya çalışılır. Bir kasın maksimum güçte kasısı sırasında ortaya çıkan MÜP dizilerinin görünümüne İNTERFERANS PATERNİ adı verilir (Resim 2.8). Nöropati ve miyopatilerde interferans paterninde bu durumlara özgü değişiklikler olur. 14

15 Resim 2.5. Konsantrik iğne elektrot Resim 2.6: Motor ünite potansiyelleri. Üsttekiler motor üniteleri, alttakiler motor ünite potansiyellerini göstermektedir (Resimler İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Mustafa Ertaş ın Elektromyografi isimli seminerinden alınmıştır.) Resim 2.7: Normal Motor Ünite Potansiyelleri Resim 2.8 : İnterferans Paterleri (A) Erken interferans; (B) Normal interferans; (C) Seyrelme (Resimler İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Mustafa Ertaş ın Elektromyografi isimli seminerinden alınmıştır.) 15

16 Aksonal Tutulumla Giden Nöropatide EMG Motor ve duysal sinir ileti hızları normal veya normale yakındır. Amplitüdler ise normalin altındadır. İğne elektromiyografisinde spontan denervasyon potansiyelleri ve nörojenik MÜP değişiklikleri (büyük boylu, geniş süreli polifazik MÜP ler) izlenir (Resim2.9). Maksimal kasılma sırasında ateşlenen akson sayısının azlığına bağlı olarak interferans paterninde seyrelme paterni alınır (Resim 2.8). Resim 2.9. Polifazik motor ünite potansiyelleri (Resim; İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Mustafa Ertaş ın Elektromyografi isimli seminerinden alınmıştır.) Demiyelinizan Nöropatide EMG Sinir ileti hızları yavaşlamıştır, distal latanslar uzundur. Sinir ileti incelemelerinde amplitüdler normal veya ufaktır (Resim 2.10). İğne EMG incelemesinde normal MÜP ler elde edilir. Maksimal kası sırasında seyrelme paterni gözlenir (Resim 2.8). Resim Demiyelinizan nöropatide elektrofizyolojik bulgular (Resim; İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Mustafa Ertaş ın Elektromyografi isimli seminerinden alınmıştır.) 16

17 3. BİYOSERAMİKLER ve GLASS İYONOMER SEMENTLER Biyomateryaller; polimerler, metaller, seramikler ve bunların kompozitlerinden hazırlanabilir. Polimerik biyomateryaller çok değişik şekillerde ve özeliklerde hazırlanabilmeleri, yüzey özeliklerinin modifiye edilebilmesi gibi pek çok avantaja sahiptirler. Biyoseramikler doku ile etkileşimlerine göre biyoinert, biyoaktif ve biyobozunur seramikler olmak üzere üç ana gruba ayrılır. Biyoinert seramiklerin doku ile etkileşimleri mekanik bağ şeklindedir. Mekanik bağ biyoinert seramiğin dokuyu değiştirmeden doku ile bir arada bulunması anlamına gelmektedir. Biyoaktif seramikler kemikle ya da canlı organizmanın yumuşak dokusu ile kimyasal bağ yaparak etkileşirler. Biyobozunur seramikler ise biyolojik olarak bozunarak zamanla doku ile yer değiştirir. Tablo 3.1 de biyoseramiklerin sınıflandırılmaları ve örnekleri görülmektedir (52). Tablo 3.1. Biyoseramiklerin doku ile etkileşimlerine göre sınıflandırılmaları ve biyoseramik örnekleri Biyoseramik tipi Doku ile etkileşimi Biyoseramik Örnekleri Biyoinert Mekanik bağ Al, Zr, Ti oksitler Biyoaktif Kimyasal bağ yapar HA, biyoaktif cam, Glass seramikler Biyobozunur Yer değiştirir TCP (Trikalsiyum fosfat) (Tablo; Dubok V. A. nın Metal Seramikleri Dergisi; Bioseramiklerin dünü bugünü ve yarını adlı makalesinden alınmıştır.) Bu sınıflandırmanın kesin sınırları yoktur. Glass iyonomer sementler de biyomateryaller içinde biyoaktif grupta yer alan klinik olarak yaygın kullanımı olan maddelerdendir GLASS İYONOMER SEMENT İÇERİĞİ VE FORMLARI Glass iyonomer sementler (GİBS) ilk kez 1969 yılında Alan Wilson(53) tarafından (Devlet Kimya Laboratuarı, Londra) geliştirilmiştir. Bulunmasını takiben Wilson (5) ve McLean (55) glass iyonomer sementi dental dolgu materyali olarak kullanmaya başlanmıştır (1974). İlk kullanıma giren sementler iyonlaşabilen floro-alümino-silikat cam (glass) ve kopolimer akrilik asitin sulu solüsyonundan oluşmuştur. Glass iyonomerler, silikat cement ve polikarboksilat sementlerin hibridleridir. Bunun üretimindeki amaç esasında silikat sementlerin (translusensi ve florid salınımı) ve 17

18 polikarboksilat sementlerin ( diş yapısına kimyasal bağlanabilirlik ve dişin pulpa kısmına zarar vermeme) karakteristiklerini birleştiren tek bir sement formu oluşturmaktır. Genel içerik: -Toz Kısım : İyonlaşabilir kalsiyumfloroalüminosilikat cam (glass) partiküllerinden oluşur. Modern sement tozları (ağırlık olarak) %41,9 silikon dioksit, % 28,6 alüminyum oksit ve % 15,7 kalsiyum floridden oluşur. Ayrıca bileşimde % 12 alüminyum fosfat, % 8 alüminyum florid ve % 9 sodyum florid görülebilir. Üretim aşamalarında toz haline getirilen karışımda çeşitli boyutlarda partiküller elde edilmiş, bunlar sementin kullanım alanına göre sınıflanmıştır. Optimal büyüklük genel olarak mikron arasındadır. Toz nihayetinde % 10 ile % 23 arasında, kalsiyum florid, sodyum florid ve alüminyum floridden açığa çıkan florid içeriğine sahiptir. -Likit kısım: Sıvı kısım akrilik asitin kopolimer ve polimerlerinin sulu solüsyonudur. Kopolimer iki molekülden oluşan bir zincir olarak ifade edilebilir. Glass iyonomer sıvı kısmı için kopolimer, poliakrilik asit segmenti ve itakonik asit segmenti gibi bir molekül olabilir. Sement matriksinin yapısına katılan en önemli asit olan poliakrilik asite ek olarak üç başka asit daha bulunur. Bunların her biri GİBS lerin kimyasında ve kullanabilirliğinde önemli rol oynar. Bunlardan itaconic asit, cam (glass) ve sıvı kısım arasındaki reaksiyon gücünü yükseltir. Ayrıca iki poliakrilik asit zinciri arasında hidrojen bağları kurulması sonucu meydana gelebilen, sıvının jel hale geçmesi olayını önler. Polimaleik asit ise genellikle sıvı içinde bulunur. Poliakrilik asitten daha güçlüdür ve bu, sementin daha dayanıklı, neme daha az duyarlı olmasını sağlar. Bu asit daha çok karboksil (-COOH) grubu içerir ve bu gruplar da daha hızlı polikarboksilat bağları kurulmasına neden olur. Bu sayede daha klasik, stabil ve estetik bir sement formu oluşur. 18

19 Tartarik asit de sıvı kısımda bulunan önemli bir bileşendir. Bu asit glass partiküllerinden salınan iyonlar ile kompleks oluşturarak polimer zincirlerinin lineer hale gelmeden birbirlerine bağlanmasını önler. Böylece sement daha güçlü ve daha dayanıklı olur. Tartarik asit glass iyonomer sementlerin kontrol edilebilir karakteristiklerinde önemli rolü olan bir bileşendir ve sementin dördüncü önemli bileşeni olarak ifade edilir (toz, poliasitler ve su ile birlikte). Glass iyonomer sement (GİBS) formları: - Su karışımlı glass iyonomer sementler (Water-mixed): Toz halinde bulunur, distile su veya tartarik asit solusyonu ile sulandırılarak kullanılır. - Su karışımlı olmayan glass iyonomer sementler: Poliasit içeren sıvılar halinde sunulur ve 6 hafta içinde poliakrilik asit zincirleri kendiliğinden oluşur. - Kombine sunulan glass iyonomer sementler bu iki tipin kombinasyonu şeklinde sıvı ve toz komponentler halinde sunulur. Fiziksel özellikleri, viskozitesi, raf ömrü iki formun arasındadır. Kullanımlarına göre glass iyonomer cement sınıfları: - Tip 1 Luting Sementler (macun, visköz kıvamlı) ; mikron çaplarında cam partikülleri içeren sementlerdir. Toz ve sıvı kısım oranı yaklaşık 1,5/1 dir. Macun kıvamında bulunur. - Tip 2 Restoratif Sementler; Çapları 50 mikrona kadar olan cam partikülleri içeren sementlerdir. Toz sıvı oranı yaklaşık 3/1 dir. Bunlar ayrıca metal ilave edilmiş glass iyonomerleri içerirler. Çalışmamızda kullandığımız glass iyonomer sement (Espe Ketac Cem Radyopaque Glass iyonomer Luting Cement) de bu formdadır. - Tip 3 Kimyasal hazır bazlı çukur ve çatlak formları. Hazır katı bloklar halinde bulunur. - Tip 4 Görünür ışık ile optik aktiflenen sement formları. Genellikle diş hekimliğinde kullanılır. 19

ANKAFERD BLOOD STOPER ĐN NÖROTOKSĐK ETKĐSĐ

ANKAFERD BLOOD STOPER ĐN NÖROTOKSĐK ETKĐSĐ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ II. KBB & BAŞ BOYUN CERRAHĐSĐ KLĐNĐĞĐ KLĐNĐK ŞEFĐ: PROF. DR. BURHAN DADAŞ ANKAFERD BLOOD STOPER ĐN NÖROTOKSĐK ETKĐSĐ (Deneysel Çalışma) Dr.BURAK

Detaylı

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF: Uz. Dr. SERHAN ÇOLAKOĞLU ELEKTİF HİSTEREKTOMİLERDE KOMBİNE SPİNAL - EPİDURAL ANESTEZİ

Detaylı

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Cavidan ARAR DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ

PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AĞIZ DĠġ VE ÇENE CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI PRP, PRF VE CGF NĠN KEMĠK OGMENTASYONUNDAKĠ YERĠ BĠTĠRME TEZĠ Stj. DiĢ Hekimi Handan Aytuğ COġKUNTUNA DanıĢman Öğretim

Detaylı

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA AÇIK VE KAPALI TEKNİK SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATLARI SONRASI OLUŞABİLECEK NAZAL KAS HASARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SIÇANLARDA POLİDİOKSANON UN YUMUŞAK DOKU DOLDURUCUSU AMAÇLI KULLANIMINDA DOKU CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tayfun AKÖZ SIÇANLARDA POLİDİOKSANON

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI DENEYSEL ENFEKTE DİZ PROTEZİ MODELİNDE ENFEKSİYONUN EREDİKASYONU VE EKLEM KIKIRDAĞI HASARI ÜZERİNDE İNTRAARTİKÜLER UYGULANAN

Detaylı

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI

GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ GENÇ DAİMİ DİŞLERDE REJENERATİF ENDODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Büşra Selvi KAYA Danışman

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar

nörektomisi ile siyatik ve periferik sinir (femoral sinir) nörektomilerinin kullanımı ve oluşan denervasyonun gerçekte total denervasyonu ne kadar 1.GİRİŞ VE AMAÇ Kırık iyileşmesi güncel yayınlarda hala farklı süreçlerin değişkenliğinin koordinasyonunu içeren karmaşık bir olay olarak tariflenmektedir 1. Birçok tıbbi gelişmeye rağmen kırıklar hala

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Gülşen Bican SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM:

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: itriyum-skandiyum-galyum-garnet LAZERİN, SUBABLATİF DOZLARDA UYGULANMASININ İMMEDİAT ETKİSİNİN

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR ÜNİTE SAYISI DEĞİŞİMİ

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR ÜNİTE SAYISI DEĞİŞİMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Dursun Kırbaş Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şef: Doç. Dr. Kadir Eltutar

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şef: Doç. Dr. Kadir Eltutar T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Şef: Doç. Dr. Kadir Eltutar SEKONDER GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONLARIMIZ: PMMA VE KATLANABİLİR TRANSSKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENS

Detaylı

HYALOBARRİER JEL VE SEPRAFİLMİN TENDON CRUSH YARALANMASINDA YAPIŞIKLIĞA ETKİSİ

HYALOBARRİER JEL VE SEPRAFİLMİN TENDON CRUSH YARALANMASINDA YAPIŞIKLIĞA ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Hüsamettin TOP HYALOBARRİER JEL VE SEPRAFİLMİN TENDON CRUSH YARALANMASINDA YAPIŞIKLIĞA

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şef V.: Op. Dr. Nejdet BİLDİK KOLON ANASTOMOZLARINDA EMİLEBİLİR CERRAHİ BARİYER FİLM KULLANIMININ

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ DİZ OSTEOARTRİTİNDE ARTROSKOPİK DEBRİDMAN VE VİSKOSÜPLEMANTASYONUN YERİ

Detaylı

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073

Başkanın Mektubu TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M - ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:1301-1073 TÜRK FARMASÖT K TEKNOLOJ ARAŞ TIRMACILARI DERNEĞ EK M ARALIK 2006 C LT:13 SAYI:4 ISSN:13011073 Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği Adına Sahibi Prof. Dr. Atilla Hıncal Sorumlu Yazı şleri

Detaylı

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI T.C Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi : Prof. Dr. Osman Tanık KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER

DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı DİŞ BEYAZLATICI AJANLAR VE BUNLARIN DİŞ SERT DOKULARINDA MEYDANA GETİRDİKLERİ DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Doğan HİZMETÇİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI FARKLI FİNAL İRRİGASYON REJİMLERİNİN ÇEŞİTLİ KANAL DOLGU PATLARININ DENTİN TÜBÜL PENETRASYONUNA ETKİSİNİN KONFOKAL LAZER TARAMA MİKROSKOBU

Detaylı

ÇENE VE YÜZ AĞRILARI

ÇENE VE YÜZ AĞRILARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÇENE VE YÜZ AĞRILARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Heves NAZIROĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Turgay SEÇKİN İZMİR-2012

Detaylı