Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Busbar Kanal Enerji Daðýtým Sistemleri 630 A...6300 A"

Transkript

1 E L E K T R Ý K ELIEKX ELIEKB ELIEKOII ELIEMK ELIEKAP ELIEDL ELIEKAM ELIETB ELIEDK ELIEDKY ELIEUK A A A A Aydýnlatma/Plugin Busbar Kanal Sistemleri 4063 A Aydýnlatma Busbar Kanal Sistemi 2532 A / Plugin Busbar Kanal Sistemi 40 A Aydýnlatma Busbar Kanal Sistemleri A Çok Ýletkenli Trolley Busbar Kanal Sistemleri A Döþeme Altý Kablo Daðýtým Sistemleri Yükseltilmiþ Döþeme Enerji Daðýtým Sistemleri A Kablo Kanal Sistemleri, Kablo Merdiveni Sistemleri, Binrak ve Aský Sistemleri

2 ELIEKX 630 A A ELine KX; Serisinin yüksek akýmlarda kullanýlan modelidir. Kompakt yapýlarý, izole iletkenleri ile güvenli ve fonksiyonel özelliklere sahiptir. Modüler yapý Ek noktalarýndan veya çýkýþ prizlerinden akým alma imkaný Yüksek mekanik ve elektriksel dayaným Profesyonel avantajlar saðlayan kompakt yapý Ek noktalarýnda tek civata konstrüksiyonu ile hýzlý, kolay ve güvenli montaj Pano ve sistem maliyetinde büyük tasarruf saðlayan çýkýþ üniteleri Minimum gerilim düþümü saðlayan özel tasarým Kalay kaplý, alüminyum veya bakýr iletkenler IP 55 koruma sýnýfý Alüminyum gövde Epoksi izolasyon IEC e uygun yangýn altýnda çalýþma þartlarý. ELIEKX Alüminyum (Al) Anma Akýmý Busbar Kodu Bakýr (Cu) Anma Akýmý Busbar Kodu A (mm) Büyük sanayi tesisleri Gökdelenler Tekstil ve konfeksiyon sektörü Otomotiv sektörü Tersaneler Oteller Alýþveriþ merkezleri Benzeri tesislerde, Enerji iletimi ve daðýtýmýnda Trafo Ana pano arasý ve panolar arasý baðlantýlarda Ana kolon vaya daðýtým busbarý olarak yatay ve dikey beslemelerde.

3 ELIEKB 800 A A ELine KB; Serisinin yüksek akýmlarda kullanýlan modelidir. Kompakt yapýlarý, izole iletkenleri ile güvenli ve fonksiyonel özelliklere sahiptir. Modüler yapý Ek noktalarýndan veya çýkýþ prizlerinden akým alma imkaný Yüksek mekanik ve elektriksel dayaným Profesyonel avantajlar saðlayan kompakt yapý Ek noktalarýnda tek civata konstrüksiyonu ile hýzlý, kolay ve güvenli montaj Pano ve sistem maliyetinde büyük tasarruf saðlayan çýkýþ üniteleri Minimum gerilim düþümü saðlayan özel tasarým Ýsteðe göre alüminyum veya bakýr iletken IP 55 koruma sýnýfý. Alüminyum (Al) Anma Akýmý Busbar Kodu * * * * * Yeni ürün gruplarý A (mm) Bakýr (Cu) Anma Busbar Akýmý Kodu * * * A (mm) Büyük sanayi tesisleri Gökdelenler Tekstil ve konfeksiyon sektörü Otomotiv sektörü Tersaneler Oteller Alýþveriþ merkezleri Benzeri tesislerde, Enerji iletimi ve daðýtýmýnda Trafo Ana pano arasý ve panolar arasý baðlantýlarda Ana kolon vaya daðýtým busbarý olarak yatay ve dikey beslemelerde.

4 ELIEKO ELine KOII prefabrik busbar kanal sistemi, A arasýnda, enerji daðýtým ihtiyacý olan her yerde yatay ve dikey elektrik daðýtým hattý olarak kullanýlýr. Toz kapaklý "Özel Çýkýþ Prizleri" güvenli ve fonksiyonel kullanýmý saðlar. Modüler yapý 25 cm'de bir akým alma imkaný Bakýr veya Alüminyum iletken 4 veya 5 iletkenli sistem Kalay kaplý iletkenler Priz noktalarýnda toz kapaðý IP 55 koruma sýnýfý 160 A A Akým Alüminyum Bakýr (A) (A) mm (A) mm A PE Tekstil ve konfeksiyon sektörü Otomotiv sektörü Sanayi tesisleri Atölyeler Alýþveriþ merkezleri Gökdelenler Benzeri yerler

5 ELIEMK A ELine MK prefabrik busbar kanal sistemi, A arasýnda, enerji daðýtým ihtiyacý olan her yerde yatay ve dikey elektrik daðýtým hattý olarak kullanýlýr. Toz kapaklý "Özel Çýkýþ Prizleri" güvenli ve fonksiyonel kullanýmý saðlar. Modüler yapý 25 cm'de bir çift taraflý akým alma imkaný Kalay kaplý bakýr veya alüminyum iletken 4 veya 5 iletkenli sistem Priz noktalarýnda menteþeli ve kilitli toz kapaklarý Tork anahtarý kullanmadan montaj (kýrýlan somun) IP 55 koruma sýnýfý Flexible körüklü dönüþ modülleri Çýkýþ kutularýnýn gövdesi alev yürütmeyen (UL V0) ve halojensiz plastik malzeme Özel Blok Ek; kolay ve hýzlý montaj Tekstil ve konfeksiyon sektörü Otomotiv sektörü Sanayi tesisleri Atölyeler Alýþveriþ merkezleri Benzeri yerler PE 50

6 ELIEDL A Plugin ELine DL Enerji ve aydýnlatma busbar kanal sistemi (Ayný yapý içerisinde normal ve Emergency aydýnlatma imkaný saðlayan sistem.) Ýsteðe göre esnek projelendirme Hýzlý, kolay ve güvenli montaj 10. Ýletken opsiyonu Fiþin üzerinde aldýðý fazý gösteren iþaret Her tip armatürü taþýyabilen kuvvetli gövde yapýsý 75 cm de bir akým alma imkaný IP 55 koruma sýnýfý Temiz toprak iletkeni CPE CPE Depolar Atölyeler Garajlar Marketler Ýþ merkezleri Sanayi kuruluþlarý Yükseltilmiþ döþemealtý Benzeri iþyerleri ve alanlarda DL

7 ELIEKAP Plugin Busbar Distribution System 4063A Plugin Busbar KAP group is specifically designed as small power busbar distribution systems for premises where widely distributed, small loads are applicable. Features; Electrolytic copper conductors are continuously tin plated and insulated along their full length. (Except tapoff positions) with a self extinquishing plastic sleeve. Quick, easy and reliable mounting. 5th conductor option. Plugs with phase indication Tapoff plugs and boxes; are designed to prevent improper use of busbar. Silverplated joint contacts are designed to minimise joint contact resistance. Tapoff points at every 75 cm. KAP 32 KAP 16 FS KAP 16 K KAP 32 FS Applications: Workshops Business centres Industrial premises KAP 35 55

8 ELIEKAM 2532 Aydýnlatma KAM Grubu çýkýþ fiþlerinin özellikleri dolayýsýyla aydýnlatma armatürlerini beslemek üzere tasarlanmýþtýr. Ýsteðe göre esnek projelendirme. Hýzlý, kolay ve güvenli montaj. 5. Ýletken opsiyonu Fiþin üzerinde aldýðý fazý gösteren iþaret. Her tip armatürü taþýyabilen kuvvetli gövde yapýsý. 75 cm de bir akým alma imkaný. IP 55 koruma sýnýfý. KAM 10 B KAM 16 FS KAM 16 K Depolar Atölyeler Garajlar Marketler Ýþ merkezleri Sanayi kuruluþlarý Benzeri iþyerleri ve alanlarda KAM 55

9 ELIETB Çok Ýletkenli Trolley Busbar Kanal Sistemleri 35 A A TBTrolley Busbar Sistemi; PVC muhafaza içine alýnmýþ baralar ve hareket eden fýrçalý akým alma arabalarýndan oluþur. Fýrçalý araba hareket eden sisteme mekanik olarak baðlýdýr. Enerjiyi kullanacak hareketli ünite ile birlikte akým alma arabasý da hareket ederek kesintisiz enerji alýmýný gerçekleþtirir. Sistemde hareketli kablo bulunmamasý nedeniyle kabloya baðlý kaza ve arýza ihtimalleri ortadan kalkar Modüler PVC gövde içerisine iletkenler eksiz olarak çekilir Gerilim düþümü minumumdur Ýletkenler PVC gövde içine alýnarak personel güvenliði maksimuma çýkartýlmýþtýr Genleþme elemanýna gerek yoktur Ayný hattan birden fazla akým alma arabasý ile enerji alma imkaný Standart ve opsiyonel kullaným þekilleri; 1 2 Standart 4 hatlý 4 Standart 7 hatlý; tek faz için paralel 2 iletken + toprak Opsiyonel 5 hatlý Elektrolitik bakýr iletkenler ~150 m. boyunda kesintisiz olarak verilebilmektedir. D D 3 D Opsiyonel 7 hatlý; 3 faz + toprak kontrol ve data için 3 hat 5 Opsiyonel çift gövde içinde 7 hatlý; tek faz için paralel 2 iletken, + toprak Vinç ve Kreynler Konfeksiyon sektörü Kesim masalarý Pastal makinalarý Hareketli montaj hatlarý Otomasyonlu depolar Benzeri yerlerde 27/02/ A / ULAÞ LTD / E L E K T R Ý K EAE Elektrik A.Þ. Akçaburgaz Mahallesi 119. Sokak o: Tel: 0 (212) Faks: 0 (212) EsenyurtÝstanbul IEC ME 04

10 ELIEDK Döþeme Altý Kablo Daðýtým Sistemi EAE döþeme altý kablo kanal sistemleri, kablo daðýtýmýna kuruluþ anýnda ve gelecekte olabilecek deðiþikliklere çözümler getiren, iþletme anýnda oluþabilecek ihtiyaçlara zemin oluþturan modüler bir sistemdir. Çalýþma ortamlarýný kablo karýþýklýðýndan kurtararak estetik, güvenli ve emniyetli kablo daðýtýmýný saðlar. Planlama Kolaylýðý Çok sayýda çýkýþ alýnabilme Kolay ve hýzlý kablo daðýtýmý Saðlam konstrüksiyon Kablo daðýtýmýnda esneklik Dekoratif görünüm Kolay ve fonksiyonel kullaným Güvenli kablo daðýtýmý ELIEDKY Yükseltilmiþ Döþeme Enerji Daðýtým Sistemleri 2563 A Bankalar Alýþveriþ Merkezleri Modern ofisler Oteller Hastaneler Konferans salonlarý Dershaneler Sinema ve Tiyatrolar Turistik tesisler Yükseltilmiþ döþeme vb. yerler.

11 ELIEUK Kablo Kanal Sistemleri / Merdiven Kanal Sistemleri / Kablo Merdiveni Sistemleri / Binrak Sistemleri / Boru Tesisat Sistemleri / Aský ve Taþýyýcý Sistemler / Özel Kablo Taþýma Sistemleri / Aksesuarlar EAE Kablo taþýma sistemleri; kablolarýn daðýtým ve taþýnmasýna fonksiyonel ve ekonomik çözümler getirir. Her çeþit mimari detaya kolayca uygulanabilen; aský elemanlarý, boru tesisat sistemleri, ek modülleri ve zengin aksesuarlarý sayesinde çatý, tavan ve duvar detaylarýna kolay ve hýzlý montaj olanaðý saðlar. Uluslararasý standartlarda kalite Yük taþýma kapasitesini arttýran özel konstrüksiyon Profesyonel avantajlar saðlayan kompakt yapý Ýsteðe baðlý olarak, elektrostatik boyalý üretim Montaj kolaylýðý saðlayan modüller Zengin aksesuarlar Galvanizli saclarda korozyona karþý katodik koruma Kaynaksýz yekpare gövde Kanal Tipi Yükseklik (H) Geniþlik (A) UKS Üniversal Tip Kablo Kanallarý UMK Pencereli Tip Kablo Kanallar CTH Hafif Tip Kablo Kanallarý CTA Aðýr Tip Kablo Kanallarý UKK Tip Kanal Kapaklarý CTK Tip Kanal Kapaklarý KMH Hafif Tip Kablo Merdiveni KMA Aðýr Tip Kablo Merdiveni P=Pre Galvaniz (TS 822) DI E S=Sýcak Daldýrma (TS 914) / 50 / /50/60/75/100 40/50/60/75/ /50/60/75/100 40/50/60/75/ P+B=Pregalvaniz üzeri boya S+B=Sýcak D. üzeri boya Sanayi tesisleri Gökdelenler Tekstil ve konfeksiyon sektörü Otomotiv sektörü Tersaneler Alýþveriþ merkezleri Benzeri tesislerde, Kablolarýn daðýtým ve taþýnmasýnda Standart uzunluk 3000 mm. T H A

E-LINEDK IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINEDK IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINEDK Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225 A KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 6039-2 T s E ME 0 ISO 9001 1001 www.eae.com.tr Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 322 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks: 0 (212) 886 2

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A KLİTE VE ÇEVRE YÖETİM SİSTEMİ www.eae.com.tr kçaburgaz Mahallesi, 119. Sokak, o:10 34510 Esenyurtİstanbul Tel: 0 (212) 866 00 Faks: 0 (212) 886 24 IE 604392 s T E ME 04 ISO 9001 11 usbar Kanal Enerji Dağıtım

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A

Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800 A usbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri...800 www.eae.com.tr İÇİDEKİLER Tanýtým Tasarým & Proje Sipariþ Kod Sistemi Teknik Tablo Standart oy Modüller Dönüþ Modülleri Standart Modüller esleme Kutularý esleme

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ KBLO TŞIM SİSTEMLERİ ELINEINFO Teknik Bilgiler Sertifikalar Genel Ürün Özellikleri Yük Taşıma Eğrileri İÇİNDEKİLER 20 22 23 24 25 26 27 2829 30 Teknik Bilgiler Sertifikalar UMK Kablo Merdiveni Genel Ürün

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru Sasel Elektromekanik Genel Müdürlük / Headquarters Office ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) Eskiþehir Yolu 9. Km. A-1 Blok No:280 06520 Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312)

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

ELINEDL Teknik Bilgiler E L E K T R İ K DL 2424 DL 3434 DL 4444 Beyan Akımı Standartlar İzolasyon Gerilimi Frekans Koruma Sınıfı Kısa Devre ( 0, 1 sn.) Kısa Devre (Dinamik) Kısa Devre Tepe Testi 1 msn'de

Detaylı