SIVI SABUNLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVI SABUNLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI 29 AĞUSTOS 09 EYLÜL 2007 ÇANAKKALE BİYOKİMYA GRUBU SIVI SABUNLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE EKİBİ DANIŞMANLAR: Doç. Dr. Cahit AKGÜL ÇOMÜ FEF Kimya Bölümü Doç. Dr. Murat KÜÇÜK KTÜ FEF Kimya Bölümü PROJE ÜYELERİ: Birgül TORUSDAĞ Bursa Ali Osman Sönmez E.M.L Neşe DİŞÇİOĞLU Bursa And. Erkek Lisesi Ayhan GÜL Lapseki Mehmet Akif Ersoy Ç.P.L 1

2 PROJE ADI: Sıvı sabunların antibakteriyel özelliklerinin karşılaştırılması. PROJE EKİBİ: Neşe DİŞÇİOĞLU Birgül TORUSDAĞ Ayhan GÜL PROJENİN AMACI: Normal ve antibakteriyel özellikli sıvı sabunların bakterilere karşı olan etkilerinin karşılaştırması. GİRİŞ: El hijyeninde amaç kimyasal ve fiziksel zararlıların, enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için sadece su ile yıkama yapıldığında mekanik etki ile uzaklaştırmaya çalışılmakta ve temizlik tam olarak sağlanamamaktadır. Yetersiz el yıkama ve kötü el hijyeni ABD de yapılan araştırmada çeşitli hastalıklara neden olduğu Massachusettes Halk Sağlığı Bölümü tarafından ortaya konmuştur (1). Ellerin 1 cm 2 sinde 2000 ila 6000 adet bakteri bulunur. Enfeksiyon hastalıklarının en önemli sebebi ellerdeki bakterilerdir. Bakteriler, tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır. Özellikle toplu yaşanan yerlerde kişisel temizlikte sıvı sabunların kullanımı tercih edilmektedir. Normal sabunlar ile eller yıkandığında bir çok mikroorganizma uzak laştırılmaktadır. Ancak katkı maddesi olarak Klorhekzidin, povidon-iyot, triclosan ve tetra sodyum EDTA içeren sıvı sabunların diğerlerinden daha etkin olduğu saptanmıştır. Antibakteriyel sabun içerisine antibakteriyel bileşenlerin eklendiği bir temizleme ürünüdür. Bu kimyasallar bakterileri öldürürken virüsleri öldüremezler (2). Bu tip sabunlarda triclosan en çok kullanılan maddedir. Alkollerde antibakteriyel özellik gösteririr. Çok sayıda bakteri çeşidi olduğu için antibakteriyel etkili kimyasalın herhangibir bakteri türüne karşı etkil olması diğer türlerede etkili olacağı anlamına gelmez. Triclosan, sabunlarda % 0,1 0,45 (ağırlık hacim yüzdesi) bulunur. Ellerdeki bakterileri yok etme konusunda triclosan içeren sabunlar normal sabunlardan daha etkili değildir. Triclosan bileşiği bazı bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç oluşturabilir (3). Triklosanın etki mekanizması incelendiğinde, düşük konsantrasyonlarında bakterilere karşı statik etki gösterdiği ve bakterilerin yağ asidi sentezini inhibe ettiği gözlenmiştir. Sabunlarda kullanılan konsantrasyonlarında ise çok sayıda stoplazmik membran hedefleri etkileyerek organizmalar üzerinde öldürücü etki göstermiştir (4). Antibakteriyel sabunların etkileri hakkında literatürde çelişkili ifadeler bulunmaktır. Bazı çalışmalar normal sabunla yıkamanın bakterileri ortadan kaldırmak için yeterli olduğunu söylerken diğer bazı çalışmalar antibakteriyel sabunların normal sabun ve suya kıyasla daha fazla bakteriyi ortadan kaldırdığını öne sürmüştür. Bazı sabunlar ise bakterilerin büyümeleri için gerekli olan metalleri şelat oluşturarak tutan tetrasodyum EDTA da içerebilir (5). 2

3 Daha önce çeşitli dezenfektanların el yıkama sonrası antibakteryel etkilerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmada el yıkama solüsyonu olarak % 4 klorheksidin glukonat, % 7,5 povidon iyot ve sıvı sabunun ellerdeki bakteri sayısında ani ve birikici etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sonuçta % 4 klorheksidin glukonat ani etki ve birikici etkide en iyi aktivite gösteren antiseptik ajan olduğu bulunmuştur (6). Yapacağımız bu çalışmada farklı antibakteriyel özelliklere sahip sıvı sabunlar ile yıkanan ellerdeki antibakteriyel etkinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Biri normal, ikisi antibakteriyel özellikli 3 çeşit sıvı sabun seçildi. 3 lü 3 grup halindeki toplam 9 denekten 1,5 saatlik laboratuar çalışması sonucunda kirlenen ellerinden yıkama öncesi ve yıkama sonrası, steril pamuklu silgiç ile numune alındı, petri kablarında hazırlanan Müeller Hinton Agar besi ortamına numune ekimleri yapıldı. Ekim yapılan petriler 37 0C deki inkubatorda 20 saat bekletildi. Denemeler iki defa tekrarlandı. Ellerden numune alınan steril swablar. Çalışmada kullanılan sıvı sabunlar. Kirli elden numune alınması. Seçilen sabun ile ellerin yıkanması. 3

4 Ellerin su ile yıkanması. Temiz elden numune alınması Ekim yapılacak petriler Swabla petrilere ekim yapılması. Swabla petrilere ekim yapılması. İnkubatöre petri kaplarının yerleştirilmesi. 4

5 SONUÇ ve TARTIŞMA: Piyasadaki sıvı sabunların kirli elleri temizleme gücünün gözlenmesini ve antibakteriyel etkilerinin araştırılması amacıyla yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: TABLO: Yıkama öncesinde ve farklı sıvı sabunlarla yapılan yıkamaların sonunda elde edilen koloni sayıları ÜREYEN KOLONİ SAYISI YIKAMA SIVI SABUN TÜRÜ DENEKLER ÖNCESİ SONRASI NORMAL SIVI SABUN A GRUP I B C Yoğun Yoğun GRUP II A* B* Tüm yüzeyde Tüm yüzeyde C* ANTİBAKTERİYEL (I) X Y 2 5 GRUP I Z GRUP II X* 1 35 Y* Tüm yüzeyde 68 Z* Yoğun Yoğun ANTİBAKTERİYEL (II) K L Yoğun 64 GRUP I M GRUP II K* L* M* Fotoğraf 1:Yıkama öncesi ve sonrasında koloni sayısında değişme olmayan, artma olan ve azalma olan denemelere birer örnek 5

6 Normal sıvı sabun ile iki grup arasında yapılan kirli ellerin yıkama öncesi ve yıkama sonrası alınan örneklerin de; 3 denekte yıkama sonrasında koloni sayısının arttığı, ( B, A*, C* ) 2 denekte yıkama sonrası koloni sayısının değişmediği, ( C ve B* ) 1 denekte yıkama sonrası koloni sayısının azaldığı gözlenmiştir. ( A ) Fotoğraf 2: Normal sıvı sabun ile her iki grupta yıkama öncesi ve sonrası elde edilen ekim sonuçları Antibakteriyel (I) sıvı sabun ile iki grup arasında yapılan kirli ellerin yıkama öncesi ve yıkama sonrası alınan örneklerin de; 4 denekte yıkama sonrası üreyen koloni sayısında artma, ( X, Y, Z, X* ) 2 denekte yıkama sonrası koloni sayısında azalma (Y*, Z* ) gözlenmiştir. Fotoğraf 3: Antibakteriyel (I) sıvı sabun ile her iki grupta yıkama öncesi ve sonrası elde edilen ekim sonuçları 6

7 Antibakteriyel ( II ) sıvı sabun ile iki grup arasında yapılan kirli ellerin yıkama öncesi ve yıkama sonrası alınan örneklerin de; 5 denekte yıkama sonrası koloni sayısında artış; ( K, K*, M, M*, L* ) 1 denekte yıkama sonrası koloni sayısında azalma gözlenmiştir. ( L) Fotoğraf 4: Antibakteriyel (II) sıvı sabun ile her iki grupta yıkama öncesi ve sonrası elde edilen ekim sonuçları 9 denek kullanılarak iki kez tekrarlanan 18 yıkama öncesi 18 yıkama sonrası toplam 36 veri elde edilmiştir. Elde ettiğimiz bu sonuçlarla çoğunluğunda yıkama sonralarında koloni sayısında artış gözlenmiştir. Elde edilen bu sınırlı sayıda veriden sıvı sabunların antibakteriyel etkilerinin karşılaştırılabilmesi için yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu konu ile ilgili sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi için aşağıdaki hususlar göz önüne alınabilir: 1. İstatistiki açıdan anlamlı verilerin elde edilebilmesi için denek ve deneme sayısı artırılmalıdır. 2. Yıkama suyu olarak kullanılan suyunda bakteri içeriği incelenmelidir. Yıkama amaçlı olarak sterilize edilmiş su kullanılabilir. 3. Aynı deneklerle, hem aynı sabunla hem de farklı sabunlarla yıkamalar yapılarak sonuçlar karşılaştırılabilir. 4. Antibakteriyel etken maddenin aynı miktarlarda kendi başına ve sıvı sabun içerisindeyken yaptığı etkiler karşılaştırılabilir. 5. Antibakteriyel etken maddelerin bazı bakteri türlerinde direnç oluşturduğu ile ilgili literatürde çalışmalar bulunmaktadır. Bundan dolayı bu maddelerin direnç oluşturma mekanizmalaru ayrıntılı olarak incelenebilir. 6. Swab ile numune alma tekniğine alternatif diğer teknikler (eldiven sıvı tekniği) kullanılarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 7. Ön çalışmaların daha detaylı yapılabilmesi için çalışma süresinin daha uzun tutulması gerekmektedir. TEŞEKKÜR: Proje çalışması süresince bize yol gösteren ve yardımcı olan danışmanlarımız Doç. Dr Cahit AKGÜL, Doç. Dr Murat KÜÇÜK başta olmak üzere tüm proje ekibi ve gönüllü deneklerimize teşekkür ederiz. 7

8 KAYNAKLAR: (1) (2) ( antibacterial soap ) (3) Aiello A.E., Larson E.L., Levy S.B., (2007) Consumer antibacterial soaps: Effective or just risky? Clınıcal Infectıous Dıseases 45: (4) Russell A.D. (2004), Wither triclosan, J. Antimicrop.Chemother.53(5):693-5 (5) Lucet J.C., Rigaud, M.P., Mentre, F., Kasis, N., Deblangy, C., Andremont, B., Bouvet, E., (2002), Hand Contamination Before and After Different Hand Hygiene Techniques: a Randomized Clinical Trial, The Journal of Hospital Infection 50(4): (6) Ay, N., (2001) Çeşitli Dezanfektanların El Yıkama Sonrası Antibakteriyel Etkilerinin Karşılaştırılması. Tez (Y.Lisans) Pamukkale Üniversitesi, Denizli 8

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi.

Bilimsel Projeler. Projenin amacı: Su arıtma cihazlarının içme suyuna, kimyasal ve biyolojik açıdan etkisinin incelenmesi. Bilimsel Projeler PROJENİN ADI: Çeşme Suyumdan Vazgeçmem! Öğrenciler: A. KARADENİZ, R. ŞAHİN Okul: Amasya Bilim ve Sanat Merkezi - 2013 Danışman: Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Projenin amacı: Su arıtma

Detaylı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde El Temizliği Kurallarına Uyumun Değerlendirilmesi Bilgin ARDA*, Şebnem ŞENOL*, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN*, Tansu YAMAZHAN*, Oğuz Reşat SİPAHİ*, Güray

Detaylı

PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN

PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ GRUP ADI: EKOTON. GRUP ÜYELERİ: Yalçın KIŞ Ünsal BERK Mehmet ARMAĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜBİTAK- BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (BİYOLOJİ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞTAY 2009-1 PROJE ADI: FABRİKA ATIK SULARININ GEBZE DİLDERESİ SUYUNUN ph DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş.

Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları. Hmş. Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları Hmş. Dilek ZENCİROĞLU Ameliyathaneler, cerrahi girişimlerin yapıldığı, cerrah, hemşire, asistan, anestezist, anestezi ve ameliyathane teknisyeni, sekreter, hastabakıcı,

Detaylı

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections

Anahtar kelimeler: El yıkama, hand hygiene, hastane enfeksiyonu, sağlık çalışanı, nosocomial infections SENĠN 30 SANĠYEN BENĠM HAYATIMDAN DAHA MI DEĞERLĠ? Elif Kolay, Burcu Bozdoğan, Ece Ünalan, Aykut Kılıç Danışman: Dr. Ebru Bostanoğlu ÖZET El yıkama dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan hastane

Detaylı

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Antiseptik içeren banyolar Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Modern cerrahi teknikler Yara enfeksiyonu patogenezinin daha ayrıntılı

Detaylı

Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu

Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu 1. Amaç Sağlık profesyonellerinin eğitim maliyetinin hesaplanması; bu eğitimin kendine özgü ve diğer birçok meslekte var olmayan özellikleri nedeniyle, çok kapsamlı

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik Metal İyon Katkılı ntimikrobiyal Malzemelerin Hastane İnfeksiyonlarını Önlemede Katkıları ve Uygulamaları Doç. Dr. ydın DOĞN, raş. Gör. Ceren PEKŞEN nadolu Üniversitesi, Malzeme ilimi ve Mühendisliği ölümü,

Detaylı

2. SU, İNSAN VE HİJYEN

2. SU, İNSAN VE HİJYEN 2. SU, İNSAN VE HİJYEN Su, tüm canlıların yaşaması için hayati öneme sahip olan, tatsız ve kokusuz bir maddedir. Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için suya

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN Escherichia coli İZOLATLARINA KARŞI BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİ Tezi

Detaylı

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi

A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria. Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**, Memnune ERANDAÇ*** Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria Sema AVCI*, M.Zahir BAKICI**,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEK BANYOSU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ İLE UYGULAMALARININ SOSYAL DESTEK ALGISI VE KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ Gamze IRGAÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MAKUFEBED (2011) 4: 29-37

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MAKUFEBED (2011) 4: 29-37 Çamaşır suyu ve bulaşık deterjanının Lepistes (Poecillia reticulata Peters, 1859) balıkları üzerindeki genotoksik etkilerinin mikronükleus testi kullanılarak araştırılması Pınar ARSLAN 1*, Mehmet Ali DALGIÇ

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 26.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2012 Editörden Değerli okurlarımız, Bu Sayıdaki Konularımız Konu Yazar Sayfa No. 2023 Hedefleri konusunda düşünceler Timur ERK

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL LİFLER

ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTİMİKROBİYAL LİFLER ANTIMICROBIAL FIBERS Teks. Müh. Gamze SÜPÜREN TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Müh. Bölümü Teks. Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma

Detaylı

SADECE İKİNCİ BİR DERİ HİSSİ VERMEKLE KALMIYOR KENDİ İMMÜN SİSTEMİ DE VAR

SADECE İKİNCİ BİR DERİ HİSSİ VERMEKLE KALMIYOR KENDİ İMMÜN SİSTEMİ DE VAR SADECE İKİNCİ BİR DERİ HİSSİ VERMEKLE KALMIYOR KENDİ İMMÜN SİSTEMİ DE VAR Bİr hepatit C virüs surrogatının %99 dan fazlasını öldürür HIV -1 suşu Mn nin %99 unu öldürür Yaygın enfeksiy öz bakterilerin %99,7

Detaylı

El Temizliği ÖĞRENME ULUSAL MÜFREDAT. Eskerikya koli

El Temizliği ÖĞRENME ULUSAL MÜFREDAT. Eskerikya koli El Temizliği Bu bölüm öğrencilere kötü el tenizliğinin nasıl mikropların ve hastalıkların yayılmasına yol açabileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. 2.1 El Temizliğinde öğrenciler deney yaparak mikropların

Detaylı

İnsan hijyenine yönelik işlenmiş eşyalar ve etki mekanizmaları

İnsan hijyenine yönelik işlenmiş eşyalar ve etki mekanizmaları İnsan hijyenine yönelik işlenmiş eşyalar ve etki mekanizmaları Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL BİYOSİDAL KONGRESİ ANTALYA (19-22 Mart 2014) Hijyen Sağlığın korunması için gerekli

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİRLENMİŞ SAHA ETÜT TEKNİK REHBERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...iv TANIMLAR...v BÖLÜM 1: GİRİŞ...1 1.1 Teknik Rehberin Amacı... 1 1.2 Teknik Rehberin Kullanımı...

Detaylı