MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL"

Transkript

1 MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI I.YARIYIL MOB101 Mesleki Matematik-I Cebirsel işlemler, Polinom ve özdeşlikler, Rasyonel ifadeler ve oran orantı, Denklem oluşturmak ve çözmek, Eşitsizlikler, Meslekte temel fonksiyonlar, Meslekte fonksiyon çeşit ve uygulamaları, Meslekte temel geometri bilgiler, Meslekte çokgen bilgi uygulamaları, Meslekte süsleme şekilleri, Meslekte daire, çember ve geometrik bilgi uygulamaları, Meslekte koordinat sistemi ve konik cisim uygulamaları, Logaritmik temel işlemleri meslekte uygulamak, Üstel fonksiyon işlemleri meslekte uygulamak. MOB103 Fizik Birim Sistemleri, Vektörler, Kuvvet ve Moment, Denge ve Denge Şartları, Hareket Kanunları, İş, Güç, Enerji Isı ve Sıcaklık, İletim, Taşınım ve Işınım, Temel Akışkan Özellikleri, Akış Türleri ve Debi Hesabı, Basınç Kaybı MOB105 Teknik Resim Doğru, dikme çizmek, Geometrik şekiller çizmek, İzdüşümü kavramı, Görünüş çıkarma, Ölçek ve çeşitleri, Ölçülendirme kuralları, Ölçülendirme elemanları: Ölçü çizgisi, Ölçü oku, Ölçü sınır çizgisi, Ölçü rakamları, Özel ölçülendirme sembol ve harfleri, Kesit alma ve önemi, Kesit çeşitleri, Tam kesit, Kısmi kesit, Tarama çeşitleri, Malzeme ölçüleri, malzeme özellikleri, Detaylarda işaretlemeler. MOB107 Mobilya İmalatında Temel İşlemler El Makineleri İle Kesmek ve Delmek, Ağaç İşleri Makineleri ile Kesmek, El Makineleri İle Rendeleme, Ağaç İşleri Makineleri ile Rendeleme, El Makineleri İle Kesmek ve Ağaç İşleri Makineleri ile Delmek, El Makineleri İle Şekillendirme Yapma, Ağaç İşleri Makineleri ile Şekillendirme Yapma OSD802 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Aİ101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Ders ile İlgili Temel Kavramların Anlatılması ve Türk İnkılâbının felsefesi. Fransız Devrimi ve Sanayi İnkılâbı. Osmanlı Devletinin Dağılma Süreci, son dönemindeki düşünce akımları. I. Dünya Savaşı neden ve sonuçları, Mondros Mütarekesi. İşgaller ve Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı. İşgaller ve işgallere karşı gösterilen tepkiler, Kuva-yı Milliye. Kongreler, Misak-ı Milli ve İstanbul un İşgali. TBMM in açılışı ve İç İsyanlar, Milli Mücadelenin Maddi Kaynakları ve Cepheler. Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz Dönemi İç ve Dış Gelişmeler. Lozan Konferansı ve Saltanatın Kaldırılması. TD 101 Türk Dili I

2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür ilişkisi, dil ve iletişim, dillerin doğuşu. Yapı ve köken bakımından diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Cumhuriyet devri dil çalışmalarının özetlenmesi. Türkçe hakkında güncel bilgiler. Ses bilgisi. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçe kelimelerin ses özellikleri ve ses olayları. Biçim bilgisi, İmla kuralları, noktalama işaretleri. İmla ve noktalama uygulamaları. Dilekçe ve öz geçmiş yazımı. Edebi metinlerin okunup değerlendirilmesi, Türk ve dünya edebiyatından seçme şiir ve öyküler. YYD 101 Yabancı Dili I Tanışma diyalogları, tekil-çoğul isimler, alfabe ve sayılar, Ülkeler ve milletler, to be fiilinin çekimi ve bu fiille yapılan sorular, Günler ve saatler, sıklık zarfları, Geniş Zamanla fiil cümleleri, Bağlaçlar, boş zaman aktiviteleri, Geniş Zamanla soru cümleleri, would you like kalıbı ile öneri cümleleri, Aile üyeleri, have/has got kalıbı ile sahiplik bildirme, şahıs zamirleri, öneri cümleleri, Artikeller, There is/there are kalıbı ile varlık-yokluk. OSD801 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma. OSD803 Kalite Güvence Ve Standartları Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme,, Toplam kalite kontrol, Kontrol diyagramları, İstatistiksel dağılımlar. MOB151 Mobilya Üretiminde İş Etüdü İş etüdünün tanımı, içeriği, kapsamı, amaçları, problemin tanımı, çözümü, uygulanan yöntemler, metod etüdü tanımı, çalışma düzeyleri. Makro ve mikro hareket etüdü, zaman etüdü ve prosesi esas alan işlem şemaları. II.YARIYIL MOB 102 Mesleki Matematik - II Meslekte matris uygulamaları, Matris denklem sistemlerinin meslekte uygulanması, Meslekte olasılık durumlarını belirleme ve hesaplamaları, Kümelerle ilgili meslekte uygulamalar, Sayılarla,Ondalık sayılar ve Trigonometrik fonksiyonlar ile ilgili meslekte uygulamalar. MOB 104 Meslek Resim - I Mesleki resim kavramının tanım ve sınıflandırılması, Serbest elle çizim tekniği, Ölçülendirme, İşaretlemeler, Serbest elle kesit alma, detay çizme ve önemi, tarama yapmak, perspektif çizmenin önemi, yöntemleri,serbest elle doku ve gölge oluşturma, Bilgisayar destekli tekil mobilya net resimleri çizme, Katman oluşturma, Tekil Mobilyada net resimler, Ön görünüş, Yan görünüş, Üst görünüş, Şablon hazırlama, Ölçülendirme yapma, Bilgisayar Destekli Tekil Mobilya kesit ve detay çizmek, Kesit eksenleri belirlemek, Kesit çizmek, Kesitlerde tarama, Detay noktalarını belirlemek, Detay çizmek, Detaylarda işaretleme ve açıklamalar.

3 MOB 106 Masif Mobilya Üretimi Tek Yönlü Eğmeçli Kesim, İki Yönlü Eğmeçli Kesim, Eğmeçli Yüzeylerin Kaplanması, En Birleştirme Yapmak, Köşe Birleştirme Yapmak, Tutkallama Yapmak ve Presleme Yapmak,Ayak Kayıt Birleştirme Yapmak,Dişli Birleştirme Yapmak, Köşe Birleştirme Yapmak. MOB108 İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı İş güvenliği tanımı ve mevzuatı, Meslek hastalıkları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat, İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, İç ortam hava kalitesi, İlkyardım, İlkyardım malzemeleri, Koruyucu ilk yardım ve acil arama, Atıklar ve atıkları sınıflandırma, Atıkları depolama, Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri, Tehlikeli atık yönetmelikleri. MOB110 Bilgisayar Destekli Çizim I Ekran düzenleme komutları, Çizim yardımcı komutları, katman oluşturulma ve düzenlenme, Çizim komutları ve kullanımı, çizimlere yazı ekleme, Çizim yapma aşamalarında koordinat sistemlerini kullanabilme, Düzenleme komutlarını kullanabilme, Ölçülendirme komutları, Ölçülendirme ve ölçülendirme yazılarını ayarlama, BDÇ programları arası veri dönüşümleri, Yazıcı ayarları ve çıktı alma. Aİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - II Temel Kavramlar, Osmanlı nın çöküş nedenleri, Türk Yenileşme Hareketleri, Atatürk ün hayatı, Türk İnkılâbının felsefesi ve Milli Mücadele. TD102 Türk Dili 2 Kompozisyon kavramının tanımlanması ve yazı bütünlüğünü sağlama yöntemleri. Etkili konuşma, Hitabet uygulamaları, Bilimsel araştırma yöntemleri, Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Öğrencilerin yazdığı ya da beğendiği yazıların okunması, Dil yanlışları, anlatım bozuklukları, Güzel ifadenin özellikleri, Anlatım bozukluğuna dair çalışmalar, Cümle unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. YYD102 Yabancı Dil II Yer-yön tarifi, evin bölümleri ve eşyalar, Şimdiki Zaman, Yardım önerileri, aylar ve tarihler, can/can t kalıbıyla yetenek bildirme, Rica kalıpları, meslekler, Geniş zaman ile Şimdiki zamanın karşılaştırılması, problem bildirme, to / at edatlarının kullanımı, Geçmiş Zaman to be fiilinin kullanımı, Şimdiki Zamanın gelecek ile ilgili düzenleme yapmak için kullanımı, Okul dersleri ve Geçmiş Zaman fiil cümleleri. OSD805 İşletme Yönetimi I Mikro ekonomik verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun Yapıyı Oluşturup İş Yerini Açmak.

4 MOB152 Bilgisayar Destekli Üretim I CAM programının 2B- 3B CAD modülü, CAD - CAM veri dönüşümleri, CAM programının 2 ve 3 boyutlu CAD modülü, CAM programının 2 boyutlu ve 3 boyutlu CAD modülü, CAM programının 4 ve 5 boyutlu CAD modülü, CAM programları ile kod türetebilecek ve post processor seçimi, Bilgisayardan tezgâha program aktarmak, Tezgâhtan bilgisayara program aktarmak. MOB154 Mesleki Yabancı Dil Mobilya ve Dekorasyon Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramlar, Temel Tanımlama Kalıplarını Kullanarak Temel Düzeyde Tanımlamalar Yapmak, Sayısal Değer ve Miktarlar, Şekiller ve Renkler, Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem, Etken, Edilgen Fiil Yapıları, Teknik Metinlerdeki Cümlelerde Zaman Fiil İlişkisi, Mesleki Dokümanlardaki Cümle Öğelerini Sınıflandırmak, Mesleki Metinlerde İsimler, Zamirler ve Sıfatlar, Noktalama İşaretleri, Yabancı Dilde Teknik Yazışma, Iş görüşmesi ve sunum yapmak. III.YARIYIL MOB201 Meslek Resim II Mesleki resim kavramının tanım ve sınıflandırılması, Serbest elle çizim tekniği, Ölçülendirme, İşaretlemeler, Serbest elle kesit alma, detay çizme ve önemi, tarama yapmak, perspektif çizmenin önemi, yöntemleri Serbest elle doku ve gölge oluşturma, Bilgisayar destekli tekil mobilya net resimleri çizme, Katman oluşturma, Tekil Mobilyada net resimler, Ön görünüş, Yan görünüş, Üst görünüş, Şablon hazırlama, Ölçülendirme yapma, Bilgisayar Destekli Tekil Mobilya kesit ve detay çizmek, Kesit eksenleri belirlemek, Kesit çizmek, Kesitlerde tarama, Detay noktalarını belirlemek, Detay çizmek, Detaylarda işaretleme ve açıklamalar. MOB203 Üst Yüzey İşlemleri - I Yüzeye kullanılacak üstyüzey malzeme miktarının tespiti,üst yüzey gereç bilgisi, Perdah yapmak ve perdah kalitesini belirlemek, Renk açmak işlemi, Ahşap koruyucuları maddeler ile renklendirme yapma, Ağaç boyaları, uygulanmasi,boya işlemlerini uygulamak, Koruyucu katman oluşturma, Vernik sistemleri oluşturma, Vernik uygulamaları, Son kat uygulamak. Boya/Vernik Katmanlarında Oluşan Kusurlar. MOB205 Ergonomi İnsan anatomik, antropometrik yapısı ve ürün, Aydınlatma ve etkileri, Yapay aydınlatma ve doğal aydınlatma, Çalışma ortamı ve hava hareketleri, Kişisel koruyucular ve giysiler, Çalışma ortamında gürültü, Ergonomik çalışma tezgâh ölçüleri ve tezgâhı uyumu, Ergonomik ahşap makine ölçüleri ve makine uyumu, Atölyede ergonomik hareketler, Atölyede ergonomik hareket etmemenin sonuçları. MOB207 Döşeme Yapımı İskelet çatkısı oluşturmak, İskelet birleştirme, Ahşap iskelet üretimi, Metal iskelet oluşturmak, Metal iskelet birleştirmeleri, Metal iskelet üretimi, Sert zemin oluşturmak ve beyazlama yapmak, İskelet üzerine kolan zemin oluşturmak ve beyazlama yapmak, Yaylı zemin oluşturmak ve

5 beyazlama yapmak, Kumaş çeşitleri, seçim yöntemleri ve kullanım yerleri, Kumaş kesimi ve dikimi, Çakım yapmak, Döşeme teknikleri. MOB209 Mekan Donatı I Kapı Kasaları, Kapı Çeşitleri, Kapı Montajı, Pencere Kasaları, Pencere Çeşitleri,Pencere Montajı, Panjur Kasası, Panjurlar, Panjur Montajı, Basamak ve Rıht, Küpeşte ve Korkuluk, Merdiven Montajı, Ara Bölme, Bölme montajı Yapmak. MOB211 Panel Mobilya İmalatı Levhaları Ebatlamak ve ahşap kaplamaları alıştırmak, Levha yüzeylerinin kaplanması ve net ölçüde levha kesimi, Yapay levhaları ebatlamak ve yüzey malzemesinin yapıştırılması, Yüzeylerin kaplanması ve net ölçüde levha kesimi, Levhaları ebatlamak ve yapay kaplamaları alıştırmak, Levha yüzeylerinin kaplanması ve net ölçüde levha kesimi, Masifleme, Doğal kaplamalar ve PVC kaplama, Softforming ve postforming işlemleri, Levha konstrüksiyon işlemleri ve montajı, Mobilya iskelet montajı, Kapak ve çekmece montajı, Baza ve taç montajı. MOB213 Ahşap Süsleme Teknikleri-I El İle Yüzey Oyması, Oyma kalemleri, Bilenmesi ve Uygulama Yerleri, Alçak ve derin yüzey oyma yapmak, Makine İle Yüzey Oyması, Oyma makinelerinin çeşitleri ve çalışma prensipleri, Dekupe oyma parçasını aplik veya aplike uygulaması, Dekupe işleminde kesme, Kakma parçasını hazırlamak, Kakmada yüzeye motif, Kakmada zemini oluşturmak, Kakma işleminde filato, Marketri de yüzeye desen, Marketri de kaplama parçalarını birleştirmek, Marketri de Filato yapmak. OSD804 İletişim Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (İnformal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak. OSD807 Meslek Etiği Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek. MOB251 Mobilya Maliyet Analizi Üretim maliyetleri,kereste,panel malzeme vb malzemelerin hesaplamaları,mobilyaların maliyetlerinin hesaplanması,sözleşme,teknik şartname hazırlanması. OTE253 Konfor Sistemleri Merkezi Kilit Sistemleri, Merkezi Kilit Motorları,Hava Yastıkları (Airbagler), Emniyet Kemerleri, Elektrikli Koltuklar, Kumanda Düğmeleri, Isıtmalı Camlar, Takip Mesafesi Sistemi Otomatik Kapı Camları Kumanda Sistemleri, Gösterge Sistemleri, Yakıt kesme Sistemi, İmmobilizer.

6 IV.YARIYIL MOB204 Mekân Projesi Çizimi Röleve Alma,Yapı standartları, Temel ölçme teknikleri, Ölçü ve ölçeklendirme, Yapı donatıları, Yapı tarama şekilleri, Malzeme standardları, Konstrüksiyon işlemleri, Kesit alma, Detay çizme, Proje okuma, Sembol ve işaretler, Ürünlerin Sınıflandırılması, Maliyet hesabı, İşçilik Hesabı, Amortisman hesabı. MOB206 Üretim Yönetimi Genel akış diyagramları,makinelerde işlem maliyeti,iş örneklemesi,zaman etüdü,iş Emirleri,Mobilya üretimi temel süreçleri. MOB208 Sistem Analizi Ve Tasarımı Çalışma Konusunu Seçmek, Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Sistemin Hesaplamalarını Yapmak, Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Ürünü Test Etmek, Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak MOB210 Mekan Donatı II Parkeler ve çeşitleri, Parkeler ve uygulamaları, Parke Montajı ve süpürgelik montajı, Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürünlerinden Lambri Çeşitleri, Uygulamaları, Ahşap ve Ahşap Esaslı Ürünlerinden Tavan Çeşitleri, Uygulamaları, Yapay Malzemeden Tavan Kaplaması Çeşitleri, Uygulamaları, Yapay Malzemeden Tavan Kaplaması ve Montajı. MOB212 Bilgisayarlı İç Mimari Ve Tasarım Öğrenciler;Bilgisayarlı Tasarım Programları ile Bina çizebilir,iç Mimari dekorasyonda,ev iç mekan tasarımı,işyeri mekan tasarımı gibi mobilya duvar,boya, değişik objelerin yerleşimlerini yapabilirler MOB252 Üst Yüzey İşlemleri II Yüzey aşındırması, Resim ile süsleme ve metotları, Serigrafi, Kumaş lifi ile kaplama, CNC sistemleri İle Boya ve Vernik Uygulamaları, Elektrostatik Boya ve Vernik Uygulamaları, Lak dökme makinesinde Boya ve Vernik Uygulamaları, Silindirli boya ve vernik sürme makinesinde ile boya vernik uygulamaları. MOB254 Ahşap Süsleme Teknikleri-II Tornalama Şablon, Torna makineleri, Torna kalemleri, Tornalama yöntemleri, Konik Parça Tornalama, Doğrusal Tornalama, Kademeli Parça Tornalama, Burgulu Tornalama, Burma makineleri, İçbükey Tornalama, Dışbükey Tornalama. STJ202 Staj

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ETO101 Genel Matematik Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar,

Detaylı

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GİY101 Tekstil Teknolojisi Tekstilin tanımı, ülkemizdeki yeri ve önemi. Tekstil liflerinin tanımı ve

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GAIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 (2AKTS)

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ OTO1001 FİZİK (3 0 3) AKTS:3 Ölçme ve fiziksel büyüklükler, vektörlerin grafik ve analitik yöntemlerle incelenmesi, statik, mekanik, dinamik, iş, enerji ve güç, akışkanlar,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Motor Teknolojisi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Benzin Motorları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl (seçmeli derslerden 2 tanesi seçilecektir) KGT101 Mesleki Matematik I (4 0 4) Sayılar, Cebir, Denklemler

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dil ve dilin özellikleri, Dil-Düşünce ilişkisi, Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013/ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri, içeriği, kaynakları. Dil, dillerin doğuşu, yeryüzündeki

Detaylı

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 3+1 56 44 100 Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ (2012 KAYITLILAR) I. SINIF GÜZ YARIYILI Matematik (2 0 2) (AKTS: 3): Öğrenciye ders kapsamındaki konuları

Detaylı

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I

I. YARIYIL. Ders İçeriği: TÜR181 TÜRK DİLİ-I KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARR PROGRAMI 2012-2013 YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ MKT1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (2 1) Programa giriş ve temel parametreler, katmanlar ve çizgiler, 2b geometrik şekillerin çizilmesi ve düzenlenmesi, 2b çizim ve şekillerin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Üniversitelerde Türk Dili dersinin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel

Detaylı

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS

N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ. Ġ.Ö. Ders Adı T U L Kredi AKTS I.YARIYIL N.E.Ü. SEYDĠġEHĠR MYO ELEKTRĠK VE ENERJĠ BÖLÜMÜ ELEKTRĠK PROGRAMI 2013-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 0690220023 0690070015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2 2 0690220024

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ

1.YARIYILI /GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYILI /GÜZ Otomotiv Elektriği DERS KODU 105 Bölümü 1.Yarıyıl /Güz Dönemi X lık Ders Saati (Proje, 3 14 42 3 Bu derste otomotiv elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilmesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL BPR101 Matematik BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ. (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ. (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE RESİM ve KONSTRÜKSİYON PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE RESİM KONST. PROGRAMI

Detaylı

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ (MAKİNE PROGRAMI) DERS VE DERS İÇERİKLERİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE BÖLÜMÜ PROGRAMI MAKİNE PROGRAMI DERS LİSTESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. DÖNEM Türk Dili I Z 2 0 2 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ I. YARIYIL DERSLERİ MESLEKİ MATEMATİK I (3 0) AKTS:5- ZORUNLU KÜME, SAYILAR, MODÜLER

Detaylı