MERMER MOZAİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERMER MOZAİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU 875 MERMER MOZAİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ Gencay SARIIŞIK * Ali SARIIŞIK ** Ahmet ŞENTÜRK *** Özet İlk çağlarda, M.Ö li yıllarda, mermer yapı elemanı olarak kullanılmıştır. Son iki yüzyıla kadar yapıların ana malzemesi olan mermer, bazen strüktür elemanı, bazen örtü malzemesi, bazen de kaplama malzemesi olarak dünyanın hemen hemen her bölgesinde kullanılmıştır. Zaman içerisinde tasarım ve kullanımda, parlak ve sönük dönemler olmasına rağmen, özellikle yaşam seviyeleri yükselen toplumların görselliği ön plana çıkararak göze hitap etmesi ve dayanıklı olması nedeniyle mermeri tercih etmişlerdir. Mermer Mozaiği M.Ö li yıllardan itibaren dekoratif amaçlı, döşeme ve süsleme sanatı olarak uygulama alanı bulmuştur. Gelişen endüstriye ve teknolojiye paralel olarak mermer mozaiği, günümüzde endüstriyel bir sektör haline gelmiştir. Dünyada ve Ülkemizde mermer ürünlerinin çeşitliliği her geçen gün artmakta olup Mermer sektöründen, daha çok alternatif tasarımlar istenmektedir. Mimari yapılara uygun tasarımlar, mermer sektöründeki yeni gelişimin ana basamaklarını oluşturmaktadır. Anadolu Eski Medeniyetlerin de mimari yapılarında kullandıkları mermer mozaikler önemli bir endüstriyel sahanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bugün gelişen mermer sektöründe, çevre bilincinin gelişmesi ile çevre sorunları oluşturduğu düşünülen mermer artıklarından katma değeri yüksek yeni ürünler üreterek ekonomiye kazandırmak ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada, mermer mozaik teknikleri ve uygulama şekilleri kullanılarak, mozaik yapımıyla ilgili teknikler sunulacaktır. 1. Giriş Değişik renklerdeki, taş, cam ve seramik parçalarının bir yüzeyi döşemek için yan yana getirilmesi ile oluşturulan süs veya resimlere mozaik adı verilir. Mozaik kelimesinin kökeni hangi kelimeden türediği henüz kesin değildir. Çoğu zaman ileri sürüldüğü gibi İbrani dilindeki Maskith kelimesinden gelmeyip, Yunanca da Musa kelimesi ile dar anlamda ilişkisi vardır. Latince Musivum opus olarak isimlendirilen mozaik eserler, ortaçağa mozaikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Mozaik imalatında antik çağlardan beri aynı yöntemler kullanılmaktadır. Mozaik imalatında her türlü doğal taş kullanılmaktadır. Mermer işleme tesislerinde ham blok ve molozlardan elde edilen plaka ve fayansların gerek işleme esnasında gerekse işleme sonunda meydana gelen mermer parça artıklarını değerlendirmek amacıyla kesme, kırma ve yüzey işleme teknikleri ile mozaik haline getirilmektedir. Mozaiği oluşturan parçalar düzgün geometrik şekilli veya şekilsiz olabileceği gibi yuvarlak yüzeyli de olabilir. Mermer plaka ve fayans artıkları kesme, kırma ve yüzey işleme teknikleri ile mozaik olarak değer kazanabilmektedir. Mermer işleme tesislerinde oluşan bu artıkların değerlendirilerek ekonomiye katma değer kazandırması, özellikle dış pazardaki talepler ile önem kazanmıştır. Bu değerlendirme süreci sonunda mermer parça artıklarının kesilmesi, kırılması ve yüzeyin işlenmesi sonucu değişik alternatifler ortaya çıkmıştır. Günümüzde mermer mozaiği genel olarak dekoratif amaçla kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanım yerlerini iç ve dış mekânlar olarak ikiye ayırabiliriz. İç mekânlarda zemin, duvar, tavanlarda ve özel tasarımlarda, dış mekânlarda ise duvar kaplama, zemin döşeme malzemesi, merdiven basamağı ve sanatsal yapılarda kullanılmaktadır. Türkiye nin mermer açısından çok zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip olması * Öğr.Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, Taş İşlemeciliği Programı. ** Yrd.Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM). *** Prof.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü.

2 876 I.BURDUR SEMPOZYUMU mozaik çalışmalarını kolaylaştırmakta, figür ve desenlerde istenilen renk uyumuna ulaşılmaktadır. Mermer mozaik yapımında gerekli olan renklerin tamamı doğal taşlardan elde edilmektedir. Mimari yapılara uygun mermer mozaik tasarımlarının yapılması mermer sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman için bir ivme kazandırmıştır. İscehisar bölgesinde mermer sektöründe mermer parça artıklarının değerlendirilmesi için mozaik üretimine önem verilmektedir. Mermer parça artıklarının değerlendirilmesi kalifiye eleman yetiştirmek için Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulunda meslek edindirme kursları açılmıştır. Bu kurslarda başarılı olan kursiyerler Leonardo da Vinci meslek eğitim programı kapsamında yurtdışında bir eğitime tabi tutularak, mozaik tasarımı ve yapım teknikleri üzerinde Avrupa düzeyinde eğitim almış kalifiye eleman yetiştirilmiştir. 2. Çakıl Mozaik Sanatı M.Ö yılı başlarında Persepolis sarayı platformundaki desenli çakıl döşeme, mozaik sanatının ilk örneği olarak kabul edilir. Çakıl mozaik sanatının eski dönemlerine ait en güzel örneklerinden biri kuzey Yunanistan daki Olynthos ta yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olup M.Ö. V. yy tarihlidir. Çağımıza kadar gelen en eski mozaikleri, muntazam kesilmiş taşlardan ya da doğal çakıl taşlarından yapılmıştır. En erken beliren mozaik döşemeleri, Olynthos ta keşfedilmiştir. Bu mozaiklerin büyük bir kısmı siyah ve beyaz çakıl taşlarından yapılmıştır. M.Ö. IV. yy Makedonya- Pellada renkli çakıllarla yapılmış Dionyesus un aslan avını tasvir eden çakır mozaik yer döşemesi günümüze kadar korunmuş en iyi örnektir. Çakıl mozaik, uygulandığı yöredeki malzeme çeşitliliğine göre çeşitli renk ve formlarda özellikle 18. y.y başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez mimarisinden biri olarak değerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiş bir el sanatıdır. Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; podima döşeme, çakıl kakma, rodos bezemesi, karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır. Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerle olup geçen 5000 yılda olduğu gibi bu günde tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir. Özellikle sıcak bir günün üzerine kova ile su döküldüğünde oluşan ani hava değişiminin insanı ferahlattığı eskiden beri bilinmektedir. Mozaik döşeme üzerinde çıplak ayakla yürünmesi halinde çakılın ayak tabanına yaptığı masaj, Çin de binlerce yıldır uygulanan bir terapi tekniğidir Uygulama Yöntemleri Geleneksel Yerinde Uygulama Mimari projede uygulama alanları belirlenerek bilgisayar destekli desen tasarımı yapılır. Desenlerin 1/1 kalıpları imal edilerek uygulama zeminine serilir, daha sonra çakılların tek tek elle dizilmesine yapılır. Uygulama derinliği, bitmiş zeminden itibaren en az 8 cm olmalıdır. Sertleşme sürecinin ardından dokunun temizliği yapılarak kilitleme macunu uygulanır. Çakıllar montörler tarafından tek tek elle toplanır ve yine tek tek elle dizilir. Bir metrekarede adet çakıl bulunur. Resim 1. Çakıl Mozaik Örneği

3 File Üzerine Uygulama I.BURDUR SEMPOZYUMU 877 Bu yöntem çakılın file üzerine dikey olarak yapıştırılması ile geçekleştirilir.uygulama derinliği bitmiş döşemeden itibaren 2 3 cm dir. File üzerine uygulamalar; uygulama derinliğinin kısıtlı olduğu, birim m 2 düşen ağırlığın en azda tutulmasının ön görüldüğü, ya da çok uzak bölgelerdeki düşük metrajlı projelerde tercih edilmektedir. 3. Tasarım Tasarım bir tasarlama eylemiyle ortaya çıkan ve yapıtın yapımı sırasında yönlendirici olan proje, çizim vs... gibi ürünlerin tümü olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle tasarım daha önceden yapılmış incelenerek deneme yanılma yoluyla yeni çözüm önerilerinin bulunduğu süreçtir. Bu süreç tasarımın temel ilkeleri olan Fonksiyon(işlev), estetik ve ekonomik verilerine göre biçimlenir. Tasarım da etkili olan etkenler; teknoloji, alıcının sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı, mekânın durumu tasarımcının hayal gücü ve becerisi önemli faktörler arasında yer alır. Resim 2 de görüldüğü gibi kullanılan malzemenin (Mermer, mermer mozaik, metal profil, ahşap, seramik vs...) çeşitliliği ve bir arada kullanılması (Mermermermer mozaiği, mermer-mermer mozaik-seramik-metal veya mermer mozaiği-ahşap-cam vs...) tasarımda görselliği ön plana çıkarmaktır. Resim 2. Mermer Mozaiği-Ahşap-Cam Kombinasyonu. Tasarımı bir yapıda bütün olarak düşünmek gerekmektedir. Kullanılan malzemenin özellikleri (jeolojik, kimyasal ve fiziksel), çeşitliliği ve yapım tekniği tasarım aşamasında irdelenmektedir. Son yıllarda mimari yapılarda, mermer mozaiği sanatsal ve sanayi mozaiği olarak kullanılmaktadır. Mozaik, çeşitli renkteki doğal tasların belirli sıra dizimi ile yan yana getirilerek sanatsal süs (figür) veya resim desenlerini oluşturan malzemelere denir. Bunların tasarımına da mozaik tasarımı denir. Şekil 3 de görüldüğü gibi mermerin doğal renklerini kullanılarak mermere sanatsal bir değer kazandırılmıştır. Resim 3. Zeugma Mozaiği.

4 878 I.BURDUR SEMPOZYUMU Mermer mozaik tasarımında kullanılacak malzeme belirlenirken mermerin malzeme özellikleri, renkdesen uyumu ve ekonomikliği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca tasarımda kullanılacak mermer mozaikler belirlenirken, kullanılacak mekâna ve tasarıma uygun ve tasarımı etkileyen diğer etmenlerle de ilişkili olmalıdır. 4. Mermer Mozaik Malzemelerinin Kullanım Özellikleri ve Kullanım Alanları Mermer mozaik tasarımında mermer için etkin olan başlıca malzeme özellikleri, mermerin cinsi ve renkleri, dokuları, kristal yapıları ve boyutları, fiziko-mekanik özellikleri, homojenite ve ayrışma dereceleri olarak sıralamakla birlikte, mermer mozaik üretimi ve kullanımında belirleyici bir kriter olmaktadır. Mermer mozaik tasarımında genel olarak kullanılan mermerler gerçek mermerler, travertenler, oniksler, kireçtaşları ve sert taşlar olarak sıralanabilir. Sert taşlar sanayi mozaiğinde kullanılır, sanatsal mozaikte ise sert taşlar işlenmesi zor olduğu için tercih edilmemektedir. Mermer mozaik yapımında temel malzeme olan mermerin cinsi ve seçimi mermer mozaik tasarımda en önemli faktörlerdendir. Mermer mozaik tasarımında özellikle kullanım yerine göre mermer cinsi ve seçimi yapılır. Ayrıca mimari açıdan iç ve dış dekorasyonda mermerin renk uyumu ve ahenk kompozisyonunun iyi belirlenmesi de gerekmektedir. Mermerlerin en önemli fiziksel özelliklerinden biri renkleridir. Mermer, estetik amaçlarla kullanılan bir endüstriyel hammadde olup tabiatta çeşitli renk ve desenlerde bulunmaktadır. Mermerin albenisi kalitesinden ziyade renk ve deseni oluşturmaktadır. Mermere renk kazandıran içerisinde bulunan renk verici metal oksitlerdir. Çatlakları dolduran kalsit mineralleri de mermere ayrı bir desen kazandırmaktadır. Sonuç da mermer mozaik üretiminde kullanılan mermerler değişik renkler gösteren bantlar, damarlar, benekler halinde çeşitli desenlerde olabilmektedir. Ticari bazda mermer ve dekorasyon taşları, renk ve desenine göre isimlendirilmektedir. Dekorasyon sanatında, dekoratörlerin renk uyumu ve ahengi üzerinde yapılan çalışmalarda çizelge 4.1 de verilen uyum ve ahenk ilişkisi tecrübe edilmiştir Marmara 2-Bejler 3-Siyahlar 4-Beyazlar 5-Vişne 6-Onixler 7-Pembe 8-Yeşil 9-Granitler 10-Travertenler Çizelge 4.1 Dekorasyonda Renk Uyumu ve Ahenk İlişkisi. Günümüzde gelişen mermer mozaik ürünlerinin renk ve desen ahengi durumuna göre, yapılan incelemeler sonucunda çizelge 4.2 de verilen kullanım kriterleri giderek yaygınlaşmaktadır. Sanatsal Mozaik Sanayi Mozaiği İnsan Figürü Hayvan Figürü Dinsel Figür Doğa Figürü 1-5 cm Kalıp Madalyon Bordür 5x5 cm Kalıp 10x10 cm-15x15 cm 20x20 cm 30xSerbest 30,5x30,5 cm 1-Marmara 2-Bejler 3-Siyahlar 4-Beyazlar 5-Vişne 6-Onixler 7-Pembe 8-Yeşil 9-Granitler 10-Travertenler Çizelge 4.2. Renk ve Desenin, Mermer Mozaik Ürünleriyle Etkileşimi.

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU 879 Mermer mozaik tasarımında, mermerin yüzey işleme şeklinin belirlenmesinde malzeme özelliği, işlevsellik ve estetiklik ön plana çıkmaktadır. Mermer mozaik yüzey işleme şekilleri doğal, cilalanmış ve eskitilmiş olarak üç gruba ayrılır. Mermerler, çok bıçaklı mermer kesme makinelerinden kesildikten sonra yüzeye kalibre uygulanarak veya tabakalı mermerlerin tabaka sınırlarından ayrılarak, cilalı, honlanmış ve çanak vibrasyon makinelerinde aşınma dayanımlarına göre eskitilerek kullanılır. Mozaikler antik çağlardan beri iç ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. Mermer sektöründeki gelişmeler, seri üretimle birlikte mozaik kullanım alanları yaygınlaşmaktadır. Geçmişte lüks bir tüketim olarak görülen mozaikler bugün ucuz fiyatlara satılmaktadır. Mozaiklerin ilk kullanım yerleri özel konutlar ve evlerdir. Dekoratif amaçla kullanılan mozaikler binaların iç ve dış cephelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Binaların dış cephelerinin tamamı mozaikten yapılabileceği gibi isteğe uygun olarak evlerin küçük bir bölümünü mozaiklerle süslemek mümkündür. Oteller, hamamlar, cafeler, restaurantlar, parklar, sinema ve tiyatrolarda, alışveriş merkezlerinde zemin ve duvarlarda kullanılmaktadır. Mozaik uygulamaları sadece dekoratif amaçla kullanılmayabilir. Mobilya sektöründe kullanılan masa, sandalye, ayna gibi ürünlerde uygulamalar yapılmaktadır. Resim 4. Mermer Mozaik ile Masa Yüzeyinin Kaplaması. 5. Mermer Mozaik Yapımı ve Materyalleri 5.1 Mermer Mozaik Yapımı Günümüzde mozaik yapım teknikleri antik çağ dönemi yapım tekniklerinden uyarlana gelmiştir. Genel olarak mozaik yapımı mozaik motifinin çizilmesi, tasarlanması, ebatlarının belirlenmesi, renk uyumunun belirlenmesi, taşların döşenmesi ve uygun bir şekilde yapıştırılması esaslarına dayanmaktadır. Uygulanacak olan motif öncelikle aydınger veya parşömen türü şeffaf bir kâğıt üzerine çizilir. Daha sonra bu kâğıt istenilen ebatlarda büyütülerek, motif çizili olan kâğıt bir objenin üzerine yapıştırılır. Mozaik yapımında seçtiğimiz obje ahşap, MDF gibi sert bir zemin sağlayacak malzeme olmalıdır. Bu objede dikkat edilecek husus mozaik yapacağımız alanın yükseltisinin veya derinliğinin olmaması istenmektedir. Eğer bu motif ile sonraki uygulamalarda seri bir üretim isteniyorsa, bu motifin bozulmaması için üzerine ince bir naylon film serilerek korunmalıdır. Yine mozaik yapımında seri bir üretim sağlamak için 1x1x1 cm - 5x5x1 cm ebatlarındaki mozaiklerin bir araya gelmesinden oluşan 30,5x30,5x1,0 cm lik mozaik fayansı üretimlerinde mozaiklerin arasındaki 1-2 mm derz boşluklarının eşit olması ve göreceli manüel yerleştirmelerde harcanan zaman ve enerjiden tasarruf etmek için bir kalıp hazırlanmaktadır. Genellikle bu kalıplar sanayi mozaiğinde kullanılmaktadır. Mozaik yapımında seçtiğimiz objenin üzerine yapıştırılmış olan resmin üzerine bir fiberglas file kesilerek yapıştırılır. Motifin kenarlarına tahta, metal veya mermer bir çerçeve konularak kenarların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi sağlanmış olur. Mozaiklerin montajı sırasında uygun yapıştırıcılar tespit edilerek yapıştırma öncesi yapıştırıcı ayrı zemin üzerine benzer bir malzemede test edilmelidir. Burada kullanılan yapıştırıcının görevi, motifin üzerine yerleştirilen taşların düşmesini engellemektir. Bu amaca uygun su bazlı yapıştırıcılar öncelikle duvar mozaiklerinde tercih edilmelidir. Taşlar motif üzerine yapıştırıldıktan saat sonra kontrol edilmeli eğer yapışmayan varsa tekrar yapıştırılmalıdır.

6 880 I.BURDUR SEMPOZYUMU Motifin tasarlanması işleminde kullanılacak taşların ebatlarının, renk uyumunun ve yerleştirme tekniklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Birinci yöntem hazırlanacak olan taşların file üzerine yapıştırmadan önce motif üzerine bir prova yapılarak taşların renk uyumunun ve ebatların boyutları deneme yanılma yolu ile göreceli olarak belirlenmesidir. İkinci yöntem ise motifi oluşturan renk ve ebat uyumunun bilgisayar ortamında Photoshop programı ile gerçekleştirilmektedir. Böylelikle deneme yanılma yolu ile harcanacak olan süre geri kazanılmış olacaktır. Mozaik taşlarının albenisi ise taşların yerleştirilmesinin yanı sıra seçilen taşların renkleri ve ebatları ile doğrudan ilişkilidir. Mozaik motiflerinde ve desenlerinde ilk göze çarpan renk uyumu ve taşların ebatlarının birbirleri ile uyum sağlaması, motifin ne tür bir yapım tekniği ile yapılacağını göstermektedir. Mozaik yapım teknikleri kesme, kırma ve yüzey işleme olarak üç kategoride incelenmektedir. 5.2 Mermer Mozaik Materyalleri Mozaik yapımında genelde mermer parça artıkları, istenilen ürüne göre de blok veya levhalar kullanılmaktadır. Mermer artıklarının kullanılmasıyla ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Ayrıca mermer artıklarının kullanılmasıyla çevre kirliliği önlenmiş olur. Mozaik yapımında kullanılan taşlar cilanmış eskitilmiş yüzey şekillerine sahiptir. Genelde 1 cm. kalınlığında kalibreden geçmiştir. Mozaik yapımında kullanılan taşların fazla kalın olması istenmez. Mozaik yapımında kullanılan taşlar iki grupta incelenebilir. Düzgün geometrik şekilli mozaikler ve paledyenler dir (Şekil 5)., Resim 5. Paledye ve Düzgün Geometrik Şekilli Mozaiklerde kullanılan taş ebatları kullanım alanına göre değişmektedir. Taş ebatları, sanayi mozaiklerinde ve sanatsal mozaiklerde farklılıklar gösterebilir. Sanayi mozaikleri standart fayans ölçülerinde imal edildikleri için 1 1 1, 1,5 1,5 1, 2 2 1, 2,5 2,5 1, 4 4 1, 5 5 1, 6 6 1, 8 8 1, cm ebatlı kare şekilli veya dikdörtgen şekilli taşlar kesilmektedir. Mozaik yapımı için mermer parçalarının yanı sıra çalışmanın özelliğine göre çeşitli malzemeler kullanılmaktadır: Kesici aletler ve kerpeten mermer parçalarının istenen desene göre şekillendirmek amacıyla kullanılmaktadır (Resim 6 7). Resim 6. Mozaik Kesim Aletleri Resim 7. Mozaik Montaj Aletleri Mermer mozaik tasarımında kullanılan diğer malzemeler yapıştırıcı, file, derz dolgu malzemesi ve sanatsal mozaik için gerekli olan çekiç ve kerpetendir. Yapıştırıcı olarak su bazlı yapıştırıcılar, file için fiberglas veya özellikle bordür ürünlerinde dayanıklı kağıt fileler, derz dolgu malzemesi olarak çimento dolgu, epoksi ve polyester malzemeleri ve tasarıma estetiklik kazandırmak için renklendirici materyaller, araç ve gereç olarak da malzemeyi istenilen boyuta getirebilmek için çekiç ve kerpeten kullanılmaktadır.

7 I.BURDUR SEMPOZYUMU 881 FİLE: File genelde sanayi mozaik yapımında, taban dekoratif işlerinde madalyon yapımı işlerde kullanılır. Filenin gözlerinin sık olması işin yapımını güzelleştirir ve gösterir. Taş yapışırken taşı tutma alanı daha geniş olur. Desenin çizilmesi için şeffaf kağıt, Mermer parçalarının yapıştırılması için zemin. Sanayi mozaiklerinde genelde kalıplar kullanılmaktadır. Mozaik taşları istenen ölçülere göre kalıplara dizilir. Kalıp plastik ve yumuşak lastik biçiminde özel ölçülerle dökülmüş bir araçtır. İsteğe göre istenilen ölçülerde gönyesine uygun olarak dökülen kalıpların işçiliği daha iyi ve gösterişli olur. Genelde sanayi ürünü olduğundan özel ölçülerde makineler tarafından dökülür. Sanayi mozaiğinde desen çıkarmak veya fason işlerinde kullanılır. Mermer parçalarını yapıştırılması için kullanılan yapıştırıcılar, genelde alçı ve mermer tutkalı kullanılmaktadır. Tutkal her alanda kullanılan bir malzemedir. Sanatsal mozaikte de kullanılır. Tutkalın kaliteli olması işin kaliteli yapılmasını sağlar. Genelde filenin üzerinden sürülür. 6. Mozaik Yapım Teknikleri Günümüzdeki mozaik yapım teknikleri ile antik çağ yapım teknikleri arasında benzerlikler gözlenmektedir. Genel olarak mozaik yapımı desenin çizilmesi, tasarlanması, desenin ebatlarının belirlenmesi, renk uyumu belirlenmesi, taşların döşenmesi ve uygun bir şekilde yapıştırılması esasına dayanmaktadır. Mozaik uygulamalarında genelde iki çeşit üretim yapılmaktadır. Bunlar sanatsal tasarımlı mozaikler ve sanayi mozaikleri olarak isimlendirilirler. Sanayi mozaiği uygulamalarında herhangi bir desen olmaksızın mozaik taşlar standart kalıplara dizilmektedir. Sanatsal tasarımlı mozaiklerde ise mozaik çalışması için desen gerekmektedir Sanayi Mozaiği Sanayi tipi mozaikler iç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılmaktadır. Döşeme ve kaplamada dekorasyon amaçlı kullanılmaktadırlar. Kullanım özellikleri nedeniyle geniş alanlarda uygulanırlar. Sanayi mozaikleri ve sanatsal tasarımlı mozaikler süsleme ve dekoratif görünüş açısından genelde birlikte kullanılırlar. Birbirlerini tamamlayıcı etkileri vardır. Sanayi mozaiklerinde boyutlar istenilen ölçülerde yapılabilmektedir. Sanayi mozaikleri genelde 30,5 30.5x1 cm ebatlarında ki mermer fayanslarından kullanılmaktadır. Genelde bu tip malzemeler hasarlı olanları mozaik imalatında kullanılmaktadır. Bu tip fayansları en iyi değerlendirme yerlerinden birisi mozaik imalatıdır. Bu fayanslar çoklu kesim makinelerinde 1 1 1, 1,5 1,5 1, 2,5 2,5 1, 4,8 4,8 1 cm ölçülerde kesilerek plastik kalıplarda kullanmak amacıyla hazırlanır. 30,5 30,5 cm ebatlı kalıp içerisinde 1,5 1,5 1 cm ebatlı mozaik tanelerinden yaklaşık 324 adet, 2,5 2,5 1cm ebatlı mozaik tanelerinden yaklaşık 144 adet 4,8 4,8 1cm ebatlı mozaik tanelerinden yaklaşık olarak 36 adet kullanılır. Sanayi mozaiğinde standart kalıp boyutunda kesilen file üzerine yapıştırıcı genelde tutkal kullanılarak, önceden tasarlanan renk seleksiyonuna göre taşlar dizilir. Dizme işlemi hazırlanan kalıplara göre olur. Genelde düz veya tuğla duvarı şeklinde olur. Fileye yapıştırılma işleminden sonra kalıptan çıkarılan mozaikler son kez gözden geçirilir, varsa hatalı veya yapışmamış olanlar ayrılır. Mozaiklerin montajı yapılmak üzere ambalajlanır Sanatsal Tasarımlı Mozaikler Sanatsal tasarımlı mozaikler sanayi mozaiklerine oranla daha ince işçilik ve emek istemektedir. Uygulanacak desen şeffaf bir kağıt üzerine çizilir. Kağıdın boyutlarında bir platform hazırlanır. Desen çizili kağıt bu platforma yapıştırılır. Desenin kenarlarının düzgün bir şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Bu işlemler mozaik çalışmasının alt yapısını oluşturmaktadır. Kullanılacak taşların renkleri ve boyutları belirlenmelidir. Taşlar sanayi mozaiklerinde olduğu gibi file üzerine yapıştırılmadan önce dizilir renk uyumu kontrol edilir ve yapıştırma işlemi yapılır. Sanatsal mozaik çalışmalarına antik çağlardan itibaren rastlayabiliyoruz. Bu mozaiklerde günlük yaşamdan alınmış konuların yanında savaş mücadelerine, hayvan ve insan figürlerine rastlanmaktadır (Resim 8).

8 882 I.BURDUR SEMPOZYUMU 7. Mermer Mozaik Yapım Teknikleri Resim 8. Posseidon, Okeanos ve Tethys Mozaiği Mozaik yapım teknikleri kesme, kırma ve yüzey işleme olarak üç kategoride incelenmektedir. 7.1 Kesme İşlemi Mozaik yapımında kullanılan mermerler fayans ve plaka artıklarının mini baş kesme ve çok bıçaklı mermer kesme makinelerinde 0,5 30,5 cm arasında değişik geometrik şekillerde kesilmektedir. Bu kesilen parçalar kare, dikdörtgen, üçgen, beşgen, altıgen, prizma, paralel kenar vs... gibi geometrik şekilde olmaktadır (Resim 9). Resim 9. Kesme İşlemi ile Yapılmış Mozaik Çalışması. Mozaik Yapım Teknikleri Sanayi Mozaiği (cm) Sanatsal Tasarımlı Mozaik (cm) Kesme Kırma Yüzey İşleme Çizelge 7.3. Mozaik Yapım Tekniklerinde Tane Aralıkları. Çizelge 7.3 de görüldüğü gibi 0,5 5,0 cm arasındaki mozaiklere sanatsal tasarımlı 5,0 30,5 cm olan mozaiklere ise sanayi mozaiği olarak tanımlanmaktadır. Eğer mozaik motifi düzgün geometrik şekilde ise kesme işlemi o şeklin renk ve ebat uyumu göz önüne alınarak yapılmaktadır. Resim 9 de görüldüğü gibi desen

9 I.BURDUR SEMPOZYUMU 883 geometrik şekil ihtiva ediyorsa kesme işlemi tekniği ile yapılmıştır. Mozaik motifi düzgün geometrik şekilli değilse, diğer yapım teknikleri uygulanmaktadır. Sanatsal mozaik tasarımda antik çağlarda motifler düzgün geometrik şekilli olmasa da taşların ebatlarını 0,5 1,0 cm kadar düşürerek insan ve hayvan figürleri yapılmıştır. Günümüzde ise bilgisayar ortamında Photoshop programı ile sanatsal motifler tasarlanarak 0,5 1,0 cm boyutunda kesilerek yapılabilmektedir. Kesme işleminde çoklu ebatlı makineler ve düzgün geometrik şekillerde özel imal edilmiş kalıplar seri bir üretim için kullanılmaktadır. Böylelikle hem derz boşlukları eşit olmakta, hem de zaman ve enerjiden tasarruf edilmiş olmaktadır. 7.2 Kırma İşlemi Kesme işlemin de kullanılmayan mermer parça artıklarının özellikle fayans artıklarının belirli boyutlarda kırılarak mozaik motifine uygun bir şekilde monte edilmesi ile kırma işlemi yapılmaktadır. Kırma işlemi mermer parça artıklarının el aletleri veya otomatik kırma makineleri ile istenilen boyutta kırılması ile gerçekleşir. Burada asıl üzerine durulacak parametre mozaiği oluşturan mermer parçalarının boyutudur. Kırılan mermer artıklarının eşit yüzey alana sahip olması gerekmektedir. Yüzey alana düşen mermer mozaik tanelerinin ne kadar çok olursa mozaik motifinin görüntüsü o kadar netleşmektedir (Resim 10). Resim 10. Kırma İşlemi (İnsan Figürü) ile Yapılmış Mozaik Çalışması. Kesme işleminde olduğu gibi mozaik motifinin tasarımında bilgisayar ortamında Photoshop programı ile kırma işlemine uygun bir tasarım yapılmaktadır (Resim 11). Resim 11. Kırma İşlemi (Hayvan Figürü) ile Yapılmış Mozaik Çalışması Yüzey İşleme Tekniği Mermer parça artıklarının değerlendirilmesinde kesme ve kırma işlemlerine tabi tutulan mermer mozaiklerinin dekoratif alanlarda kullanılırken doğal bir görüntü verebilmek için yüzey işleme teknikleri uygulanmaktadır. Yüzey işlemede kırma veya kesme işlemi yapılmış olan mermer mozaikleri titreşimli veya vibrasyonlu tamburlarla eskitme işlemine tabi tutulmaktadır. Taşların boyutları tamburların kapasitesine göre büyümektedir. Sanatsal tasarımlı mozaiklerde küçük kapasiteli tamburlar kullanılırken sanayi mozaiğinde ise

10 884 I.BURDUR SEMPOZYUMU büyük kapasiteli tamburlar kullanılmaktadır. Mermer mozaikleri tamburların içerisinde özel imal edilmiş olan abrasiflerle titreşim hareketi ile temas etmektedir. Bu temas sonucu mermer mozaiklerinin yüzey alanında aşınma olarak yüzey işleme gerçekleşmektedir (Resim 12). Resim 12. Yüzey İşlemi Tekniği ile Yapılmış Mozaik Çalışması. Yüzey işleme tekniğinin sanatsal tasarımlı mozaiklerde temel amacı dekoratif alanlarda doğal bir görüntü verebilmektir. Sanayi mozaiğinde ise hem dekoratif alanlarda doğal bir görüntü vermek, hem de zemin döşemelerinde kaymayı engellemek amacı ile yüzey işleme teknikleri uygulanmaktadır. Resim 13 de mermer mozaik yapım tekniklerinin (Kesme, kırma ve yüzey işleme teknikleri) birlikte uygulandığı bordür ürünleri görülmektedir. Resim 13. Mermer Mozaik Tekniklerinin Kombinasyonu. Mermer mozaik ürünleri ve mermer mozaik yapım tekniklerine göre, yapılan incelemeler sonucunda çizelge 7.4 de verilen mermer mozaik yapım tekniklerinin kullanım kriterleri belirlenmiştir. Mermer Mozaik Ürünleri Kesme İşlemi Tekniği Kırma İşlemi Tekniği Yüzey İşlemi Tekniği İnsan Figürü Hayvan Figürü Dinsel Figür Doğa Figürü 1-5 cm Kalıp Madalyon Bordür 5x5 cm Kalıp 10x10 cm-15x15 cm 20x20 cm 30xSerbest Sanatsal Mozaik Sanayi Mozaiği 30,5x30,5 cm Çizelge 7.4. Mermer Mozaik Ürünleri ve Mermer Mozaik Yapım Tekniklerinin Etkileşimi Sık Kullanım

11 Normal Kullanım Nadir Kullanım Kullanılmaz I.BURDUR SEMPOZYUMU 885 Mermer mozaik yapımında temel malzeme olan mermeri bilinçli kullanılması için yapılan çalışmalar sonucu, çizelge 7.5 de mermer mozaik yapım tekniklerinde mermerler arasındaki ilişki tecrübe edilmiştir. Mermer Türleri Mermer Mozaik Yapım Kesme İşlemi Kırma İşlemi Yüzey İşlemi Teknikleri 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5 Genel 6 Özel Durumlar 7 Genel 8 Genel 9 Özel Durumlar 10 Genel 1-Marmara 2-Bejler 3-Siyahlar 4-Beyazlar 5-Vişne 6-Onixler 7-Pembe 8-Yeşil 9-Granitler 10-Travertenler Çizelge 7.5. Mermer Mozaik Yapım Tekniklerinin Mermer Türleri ile Etkileşimi. Sık Kullanım Özel Durumlarda Kullanım Kullanılmaz 8. Mermer Mozaik Uygulama Şekilleri Mermer mozaik uygulama şekilleri direk uygulama ve endirek uygulama olarak iki şekilde yapılmaktadır. Direk uygulama şeklinde mozaik malzemesi objeye birebir uygulanmaktadır. Burada obje duvar, zemin, pencere kenarları, masa, ayna kenarları, saksı vs... olabilmektedir (Resim 14). Resim 14. Pencere Kenarına Direk Uygulama Şekli. Endirekt uygulama şekli ise düz uygulama ve ters uygulama olarak iki şekilde yapılır. Düz uygulama şeklinde objeye yapıştırılan mozaik motifi yapıştırıcı madde ile monte edilir. Resim 15 de görüldüğü gibi endirekt ters uygulama şekli uygulanacak yere ters çevrilerek, mozaik motifi objeye tam yapışmadan monte edilmektedir.

12 886 I.BURDUR SEMPOZYUMU Resim 15. Endirekt Ters Uygulama Şekli. Mermer mozaik tasarımında önemli bir bölüm de mermer mozaiğinin montaj sistemidir. Mermer mozaiği montajında harçlı ve ankrajlı montaj sistemleri uygulanır. Harçlı sistem tüm iç ve dış mermer mozaik kaplamalarında kullanılır. Ankrajlı sistem sadece 30xSerbest mermer mozaik ürünlerinde cephe kaplama olarak uygulanır. Tasarım aşamasında mermer mozaik boyutu, mermer mozaik yapım teknikleri ve kaplama yapılacak yerin özelliklerine göre montaj yapılmaktadır. Sanatsal tasarımlı mozaiklerde mermer mozaik bütün olarak bir obje üzerine yapıştırıldığı için, cephe kaplama veya zemin döşemede estetik bir görünüm sağlar. Sanayi mozaiğinde ise mermer mozaiği 30,5x30,5 cm fayans kalıplar halinde ve madalyon, bordür,...vs. gibi mermer mozaik ürünleri harçlı montaj sistemi ile monte edilmektedir. Ankrajlı sistem ise, bir obje üzerine yapıştırılan 30 x Serbest boyutunda sanayi mozaiğinde kullanılmaktadır. Ankrajlı sistem, mermerlerin paslanmaz çelikten yapılmış pim ve kancalarla yapıya tutturulmasıdır. Ankrajlı sistemde mermer ile duvar arasında kalan boşluk, duvar ve mermerlerin birbirinden bağımsız olarak olası hareketlerine olanak sağlar. Bu durum malzemeler arası stresi en aza indirir. Ayrıca yapı ve kaplama arasında boşluk binayı dış etmenlerden korur. 9. Mermer Mozaik Tasarımında Mermerlerin Kullanımı-Optimizasyonu Mermerin kullanım yerinin belirlenmesinde birçok değişken parametre etki etmektedir. Mermerlerin kullanım yerleri için mermere ait fiziksel, kimyasal ve jeomekanik özelliklerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Doğru bir seçim mermerin araştırılan niteliklerinin beklenen standarda uymasıyla mümkün olabilmektedir. Bu amaçla, Laboratuarda bir dizi deney ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu deney ve analiz bölgelerinin irdelenmesiyle elde edilecek jeomekanik değişken parametreler mermerlerin optimal kullanım yerleri ile ilgili nümerik değerlendirmelerin yapılmasını sağlayacaktır. Mermer mozaik yapımında kullanılan mermerlerin kullanım yerine göre yapılan sınıflandırmalarda standartlara uygunluğu ve kullanım yerine bağlı olarak değişken parametrelerin etkileşimi üzerine yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımda, değişken parametrelerin, değerlendirme kriterlerindeki önem değerleri kurumsal ifadelemeyle değerleri itibariyle belirlenmekte ve bu değerler bazında irdelemelerin öncelik derecelerine göre yapılması öngörülmektedir. Kurumsal ifadelemede % değerler ise; %100-Muhakkak bilinmesi, %80-Bilinmesi gerekli, %70-Gerekli, %60-Az gerekli, %50-Gerekebilir. Kuramsal % ifadeleme olarak belirlenen parametre lerin analiz gerekliliği çizelge 9.6 da verilmiştir.

13 I.BURDUR SEMPOZYUMU 887 Deney Darbe Dayanımı Birim Hacim Ağırlık Suda Dayanım Su Emme Tek Eksenli Basınc Dayanımı Mikro Sertlik Donma Danayım Direnci Lieener Isıl Genleşme Çekme Direnci Kimyasal Bileşim Renk ve Desen Homojenliği Minerolojik Yapı Aşınma Direnci İç-Kuru Duvar Kaplama 5-Dış Taban ve Basamak 2- İç-Islak Duvar Kaplama 6-Örtü-Çatı Kaplaması 3-İç-Taban ve Basamak 4-Dış Duvar Kaplama 7-Tezgâh-Masa Üstü İç Dekorasyon Çizelge 9.6. Mermer Mozaiklerin Kullanım Yerine Bağlı Olarak Değişken Parametreler ile Etkileşimi. İyi kalitede olan mermerlerde gözeneklilik %0,0002 ile %0,5 arasında değişir. Kaplama olarak kullanılan doğal taşlarda gözeneklilik %0,2 yi geçmemelidir. Travertenler için bu değer en çok %12 dir. Atmosfer şartları altında zamanla yavaşta olsa kimyasal ve fiziksel etkilerle mermerler değişmeye uğrar. Su emme oranı düşük olan mermerler dış cephe kaplama da kullanılabilir. Mermerler kullanım yerlerine bağlı olarak çeşitli kuvvetlerin etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle mermerlerin kullanım yerlerine uygunluklarının belirlenmesi amacıyla bu kuvvetlere karşı dayanımlarının belirlenmesi gerekmektedir. Mermerlerde aranan minimum basınç dayanımları, gerçek mermerlerde 50 N/mm 2, kalkerlerde N/mm 2, travertenlerde 35 N/mm 2 ve granit, diyabaz, siyenit gibi sert taşlarda 120 N/mm 2 dir. Özellikle dış mekânlarda cephe kaplaması olarak kullanılan mermerler, rüzgar yükleri ve olası diğer mekanik yüklere karşı dayanabilecek çekme dayanımına sahip olması gerekir. Çekme dayanımı gerçek mermerlerde 5 N/mm 2, kalkerlerde 3-4 N/mm 2, travertenlerde 3 N/mm 2, granit, diyabaz, siyenit gibi sert taşlarda 7,5 N/mm 2 olmalıdır. Mermer mozaiğinde yeterli ana boşluklara sahip olduğu (derz) için çekme dayanımının düşük olmasından kaynaklanan mermerlerde çatlamalar, kenar atmaları ve kırılmalar oluşmaz. Yapıların dış kaplamalarında kullanılan mermerlerin emdiği suyun donması sonucu zamanla basınç dayanımında bir azalma görülür. Kaplama malzemesi olarak kullanılacak mermerlerin basınç dayanımındaki azalma, %5 den çok olmamalıdır. Mermerler kullanım yerlerinin her birinde darbe kuvvetlerine maruz kalabilirler. Kaplama olarak kullanılacak mermerin darbe dayanımlarının en az 3.0 N.mm/m 3 olması gerektiği belirtilmiştir. Mermerler, taban döşemeleri ve merdivenlerde aşınmaya maruz kalırlar. Bu nedenle, mermerlerin belli bir aşınma dayanımına sahip olması istenir. Buna göre bu değerin 15 cm 3 / 50 cm 2 den fazla olmaması gerekir. Kullanımın yoğun olduğu mekânlarda kullanılacak mermerlerin aşınma dayanımı yüksek ve düşmelere karşı kayma derecesi düşey, yüzey işleme tekniği uygulanmış mermerler seçilmelidir. Yapı ve kaplama malzemesi olarak kullanımında iç ve/veya dış mekânlarda bulunması durumunda değişken sıcaklık ortamlarının etkisinde kalmaktadırlar. Yalnız mermer mozaiğinde özellikle 1-5 cm kalıp çalışmalarında derzli döşeme yapıldığı için ısı değişiminin neden olduğu hareketlerle genleşme ve büzülmeğe bağlı olarak kılcal çatlaklar, kenar atmaları ve kırılmalar oluşmaz. CaCO3 kökenli cilalı mermerler güneş ışınlarından dolayı cila özelliğini belli bir süre içerisinde kaybeder. Dış mekânlarda kullanılması halinde renk değişimine uğrayabilecek olan mermerler, yüzey işleme tekniğine uygulanmış yüzeyler halinde kullanılmalıdır. Mermerlerde porozite miktarının çok düşük olması nedeniyle absorbe edeceği su miktarı da çok azdır. Bu da mermerlerin nispeten dayanaklı olmasını sağlar. Ancak mermerler çok az asitlik derecesine sahip bileşiklerle birlikte kolayca reaksiyona girerler. Bu da asit yağmurları ile karşı karşıya gelen mermerlerin kolaylıkla ayrışmasına yol açar.

14 888 I.BURDUR SEMPOZYUMU Mermerlerin bozuşmasında organizmaların rolü diğer etkenler kadar güçlü olmasa da, özellikle sulu ortamda bu organizmaların su emici özellikleri ile suyu bünyelerinde tutarak mermer yüzeyinin nemli kalmasına neden olur. Bu ortam içerisinde çoğalan organizmalar, yapıştırıcılara veya metal bağlantı elemanlarına zarar verebilir. Bu nedenle, ya mermerler sudan ve nemden korunmalı ya da bu ortamda, suya ve neme dayanıklı mermerler kullanılmalıdır. Nüfusun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği, mermerler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Hava kirliliği oluşturan, kükürtlü ve karbonik asitli gazlar, zararlı gazlar, fabrika ve işyerlerinde çıkan tozlar mermeri özellikle gözekliliği ve porozitesi yüksek mermerleri daha çok etkiler ve kirletir. Bu nedenle, gözenekliliği ve porozitesi yüksek mermerler kullanılmalıdır. İç mekân zemin kaplaması ve kullanımın yoğun olduğu yerlerde özellikle mermerler mümkün olduğunca büyük ve uygun boyutlarda cilalı, düz, derzsiz ve kolay temizlenebilir, kimyasal malzemelerden etkilenmeyecek ürünler olması gerekir. 10. Sonuçlar Mermer parçaları hem katma değeri yüksek, hem de sanatsal değeri olan mozaik haline getirilmektedir. Türkiye nin mermer açısında çok zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip olması mozaik çalışmalarında istenilen figür ve desenlerdeki renk uyumunu kolaylaştırmaktadır. Sanayi mozaiği ile emek yoğun bir çalışma alanı oluşturulmakta, hem de çevre sorunları azaltılmaktadır. Günümüzde mozaik motifinin tasarımı renk uyumunun ve ebatların belirlenmesi bilgisayar ortamında Photoshop programı ile daha kolay yapılabilmektedir. Mermer mozaik tasarımında renk ve ahenk uyumu son derece önemlidir. Bunun yanında tasarlanan mermerin fiziko-mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Çevreye duyarlı toplum oluşturabilmek için çevre sorunları oluşturan mermer artıklarından katma değeri yüksek ürünler elde edilebilen meslek grubları, esnaf ve sanatkârlar yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Mermer parça artıklarının değerlendirilmesi kalifiye eleman yetiştirmek için Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulunda meslek edindirme kursları açılmıştır. Bu kurslarda başarılı olan kursiyerler Leonardo da Vinci meslek eğitim programı kapsamında yurtdışında bir eğitime tabi tutularak, mozaik tasarımı ve yapım teknikleri üzerinde Avrupa düzeyinde eğitim almış kalifiye eleman yetiştirilmiştir. Kaynaklar Çelik, Y.. M., ve Bağçıvandemir, M., Dekoratif Mermer Yapım Teknikleri, Türkiye IV.Mermer Sempozyumu, Afyon, Karaca, Z., ve Öztank N., Mermerin Mimari Tasarımı, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Afyon. Monika, M.. L., Mosaik Sehen und Gestalten, Stuttgart. Sarıışık, A., Şentürk, A., ve Sarıışık, G., Mermer Parça Artıklarının Değerlendirilmesinde Yeni Endüstriyel Sektör Olan Mozaik Yapımı ve Teknikleri, Türkiye Mermer Dergisi, İzmir. Sarıışık, G., Sarıışık, A., Şentürk, A., ve Özkan E., Mermer Mozaik Tasarımı ve Yapım Teknikleri, Türkiye Mermer Dergisi, İzmir. Şentürk, A., Gündüz, L., Tosun, I..Y., ve Sarıışık, A., Mermer Teknolojisi, Kitabı, Şentürk, A., Gündüz, L., ve Özer, M., Mermer Türlerinin Jeomekanik Analiz Değerlendirilmesi, Isparta.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 1 / 47 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

I.BÖLÜM GİRİŞ. 1.1. Mermer Tanımı

I.BÖLÜM GİRİŞ. 1.1. Mermer Tanımı 1 I.BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Mermer Tanımı İnsanın yaşamına binlerce yıl önce giren mermer, eskiden sadece yapı taşı olarak kullanılırken, insanlık tarihi ve medeniyetin ilerlemesiyle birlikte süsleme, sanatsal

Detaylı

Güzel sanatlar şu bölümlere ayrılır: Görsel ve biçimsel (plastik) sanatlar, sessel (fonetik) sanatlar, ritmik ve karma sanatlar. Görsel ve Biçimsel

Güzel sanatlar şu bölümlere ayrılır: Görsel ve biçimsel (plastik) sanatlar, sessel (fonetik) sanatlar, ritmik ve karma sanatlar. Görsel ve Biçimsel Sanat türleri. Sanatın Pek çok türleri vardır. Bunların açıklanıp ani atılabilmesi, eğitim sürecinde değerlendirilebilmesi ve sanattan gerektiğince yararlanılabilmesi için; sanatı belli bir sınıflandırma

Detaylı

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI

2. DUVAR YALITIM UYGULAMASI İÇİNDEKİLER KONULAR Sayfa ÖZET 1 AÇIKLAMALAR 2 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 3 1. ÇATI YALITIMI 3 1.1. Kullanılan Çatı Arası Yalıtımı 3 1.2.Kullanılmayan Çatı Arası Yalıtımı 4 1.3. Ters Teras Çatı Yalıtımı 5 ÖĞRENME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMAS TEL KESME YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMECİLİĞİNDE ELMAS TELLERİN KESİM PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Özgür AKTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Maden İşletme Anabilim

Detaylı

ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK. ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI

ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK. ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI Adıyaman Mermer Endüstrisi Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Projesi ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI Haktan Sevsay S.M.A.R.T Danışmanlık tarafından Adıyaman

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa Soner AZİZOĞLU ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ PAZAR DURUMU VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ

6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ 6. YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERĐ Isı, bir enerjidir ve farklı sıcaklıklara sahip mekânlarda; sıcaklığın yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru geçme eğilimi gösterir. Isı,

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ GİYDİRME CEPHE İMALAT KONTROLÜ 582YIM440

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ GİYDİRME CEPHE İMALAT KONTROLÜ 582YIM440 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ GİYDİRME CEPHE İMALAT KONTROLÜ 582YIM440 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EPOKSİNİN DÖŞEME KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI VE HASTANE YAPILARINDAKİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Atilla YILMAZ

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜŞÜK HIZLI ÇARPMAYA MARUZ KALAN ALÇI PANELLERİN DARBE DİRENCİ Müfit METİNÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalını EYLÜL-2013 KONYA Her

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ ÜRÜNLERİ Hazırlayan M. Oğuzhan ÖNEN SA-02-2-5 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ GİRİŞ 1 1. AMBALAJ 3 1.1 AMBALAJ NEDİR

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİMSBLOK İLE ÖRÜLEN DIŞ DUVARLARIN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN Anabilim

Detaylı

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Sayfa 0 HAZIR BETON YD DANIŞMANLIK HAZIR BETONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Enver YILDIZ YD DANIŞMANLIK İnşaat Mühendisi LTD. ŞTİ. Oğuzhan DEMİREL İnşaat Mühendisi ÖNSÖZ Sayfa 1 İnsanoğlunun betonla ilk tanışması

Detaylı

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu

Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu Duvar, Zemin, Prefabrik ve Çeşitli Kullanım Alanları İçin Teknik Bilgi, Detay Ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme

Detaylı

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Yıl:2 Sayı:8 Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı Sesin yalıtımı ile sesin emilmesi arasındaki ilişki Söyleşi: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Detaylı

Farkımız Çözüm Ortaklığımız

Farkımız Çözüm Ortaklığımız Farkımız Çözüm Ortaklığımız Hakkımızda 2 Eren Yapı 2002 yılında pvc kapı-pencere sistemleri imalatı ve montajı yapmak üzere Eskişehir de kurulmuş bir firmadır. 2006 Yılında inşaat taahhüt, 2008 yılında

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer

ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer ÜLKEMİZDE YAT VE GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI, ÜRETİMİ VE KULLANIMI 1. GİRİŞ Yat ve gezinti teknesi (tenezzüh teknesi) sektörü, gerek arz oluşumunda yer alan tekne yapımcılarının çokluğu ve dağınık yerleşimi

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı