MERMER MOZAİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERMER MOZAİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU 875 MERMER MOZAİK TEKNİKLERİ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ Gencay SARIIŞIK * Ali SARIIŞIK ** Ahmet ŞENTÜRK *** Özet İlk çağlarda, M.Ö li yıllarda, mermer yapı elemanı olarak kullanılmıştır. Son iki yüzyıla kadar yapıların ana malzemesi olan mermer, bazen strüktür elemanı, bazen örtü malzemesi, bazen de kaplama malzemesi olarak dünyanın hemen hemen her bölgesinde kullanılmıştır. Zaman içerisinde tasarım ve kullanımda, parlak ve sönük dönemler olmasına rağmen, özellikle yaşam seviyeleri yükselen toplumların görselliği ön plana çıkararak göze hitap etmesi ve dayanıklı olması nedeniyle mermeri tercih etmişlerdir. Mermer Mozaiği M.Ö li yıllardan itibaren dekoratif amaçlı, döşeme ve süsleme sanatı olarak uygulama alanı bulmuştur. Gelişen endüstriye ve teknolojiye paralel olarak mermer mozaiği, günümüzde endüstriyel bir sektör haline gelmiştir. Dünyada ve Ülkemizde mermer ürünlerinin çeşitliliği her geçen gün artmakta olup Mermer sektöründen, daha çok alternatif tasarımlar istenmektedir. Mimari yapılara uygun tasarımlar, mermer sektöründeki yeni gelişimin ana basamaklarını oluşturmaktadır. Anadolu Eski Medeniyetlerin de mimari yapılarında kullandıkları mermer mozaikler önemli bir endüstriyel sahanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bugün gelişen mermer sektöründe, çevre bilincinin gelişmesi ile çevre sorunları oluşturduğu düşünülen mermer artıklarından katma değeri yüksek yeni ürünler üreterek ekonomiye kazandırmak ve değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada, mermer mozaik teknikleri ve uygulama şekilleri kullanılarak, mozaik yapımıyla ilgili teknikler sunulacaktır. 1. Giriş Değişik renklerdeki, taş, cam ve seramik parçalarının bir yüzeyi döşemek için yan yana getirilmesi ile oluşturulan süs veya resimlere mozaik adı verilir. Mozaik kelimesinin kökeni hangi kelimeden türediği henüz kesin değildir. Çoğu zaman ileri sürüldüğü gibi İbrani dilindeki Maskith kelimesinden gelmeyip, Yunanca da Musa kelimesi ile dar anlamda ilişkisi vardır. Latince Musivum opus olarak isimlendirilen mozaik eserler, ortaçağa mozaikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Mozaik imalatında antik çağlardan beri aynı yöntemler kullanılmaktadır. Mozaik imalatında her türlü doğal taş kullanılmaktadır. Mermer işleme tesislerinde ham blok ve molozlardan elde edilen plaka ve fayansların gerek işleme esnasında gerekse işleme sonunda meydana gelen mermer parça artıklarını değerlendirmek amacıyla kesme, kırma ve yüzey işleme teknikleri ile mozaik haline getirilmektedir. Mozaiği oluşturan parçalar düzgün geometrik şekilli veya şekilsiz olabileceği gibi yuvarlak yüzeyli de olabilir. Mermer plaka ve fayans artıkları kesme, kırma ve yüzey işleme teknikleri ile mozaik olarak değer kazanabilmektedir. Mermer işleme tesislerinde oluşan bu artıkların değerlendirilerek ekonomiye katma değer kazandırması, özellikle dış pazardaki talepler ile önem kazanmıştır. Bu değerlendirme süreci sonunda mermer parça artıklarının kesilmesi, kırılması ve yüzeyin işlenmesi sonucu değişik alternatifler ortaya çıkmıştır. Günümüzde mermer mozaiği genel olarak dekoratif amaçla kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanım yerlerini iç ve dış mekânlar olarak ikiye ayırabiliriz. İç mekânlarda zemin, duvar, tavanlarda ve özel tasarımlarda, dış mekânlarda ise duvar kaplama, zemin döşeme malzemesi, merdiven basamağı ve sanatsal yapılarda kullanılmaktadır. Türkiye nin mermer açısından çok zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip olması * Öğr.Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, İscehisar Meslek Yüksek Okulu, Taş İşlemeciliği Programı. ** Yrd.Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM). *** Prof.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü.

2 876 I.BURDUR SEMPOZYUMU mozaik çalışmalarını kolaylaştırmakta, figür ve desenlerde istenilen renk uyumuna ulaşılmaktadır. Mermer mozaik yapımında gerekli olan renklerin tamamı doğal taşlardan elde edilmektedir. Mimari yapılara uygun mermer mozaik tasarımlarının yapılması mermer sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman için bir ivme kazandırmıştır. İscehisar bölgesinde mermer sektöründe mermer parça artıklarının değerlendirilmesi için mozaik üretimine önem verilmektedir. Mermer parça artıklarının değerlendirilmesi kalifiye eleman yetiştirmek için Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulunda meslek edindirme kursları açılmıştır. Bu kurslarda başarılı olan kursiyerler Leonardo da Vinci meslek eğitim programı kapsamında yurtdışında bir eğitime tabi tutularak, mozaik tasarımı ve yapım teknikleri üzerinde Avrupa düzeyinde eğitim almış kalifiye eleman yetiştirilmiştir. 2. Çakıl Mozaik Sanatı M.Ö yılı başlarında Persepolis sarayı platformundaki desenli çakıl döşeme, mozaik sanatının ilk örneği olarak kabul edilir. Çakıl mozaik sanatının eski dönemlerine ait en güzel örneklerinden biri kuzey Yunanistan daki Olynthos ta yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olup M.Ö. V. yy tarihlidir. Çağımıza kadar gelen en eski mozaikleri, muntazam kesilmiş taşlardan ya da doğal çakıl taşlarından yapılmıştır. En erken beliren mozaik döşemeleri, Olynthos ta keşfedilmiştir. Bu mozaiklerin büyük bir kısmı siyah ve beyaz çakıl taşlarından yapılmıştır. M.Ö. IV. yy Makedonya- Pellada renkli çakıllarla yapılmış Dionyesus un aslan avını tasvir eden çakır mozaik yer döşemesi günümüze kadar korunmuş en iyi örnektir. Çakıl mozaik, uygulandığı yöredeki malzeme çeşitliliğine göre çeşitli renk ve formlarda özellikle 18. y.y başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez mimarisinden biri olarak değerinden hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar gelebilmiş bir el sanatıdır. Çakıl mozaik sanatı halk dilinde; podima döşeme, çakıl kakma, rodos bezemesi, karfato, çivileme gibi isimlerle de anılmaktadır. Çakıl mozaik sanatında kullanılan taşların tamamı doğal form ve renklerle olup geçen 5000 yılda olduğu gibi bu günde tek tek elle toplanıp tek tek elle dizilmektedir. Özellikle sıcak bir günün üzerine kova ile su döküldüğünde oluşan ani hava değişiminin insanı ferahlattığı eskiden beri bilinmektedir. Mozaik döşeme üzerinde çıplak ayakla yürünmesi halinde çakılın ayak tabanına yaptığı masaj, Çin de binlerce yıldır uygulanan bir terapi tekniğidir Uygulama Yöntemleri Geleneksel Yerinde Uygulama Mimari projede uygulama alanları belirlenerek bilgisayar destekli desen tasarımı yapılır. Desenlerin 1/1 kalıpları imal edilerek uygulama zeminine serilir, daha sonra çakılların tek tek elle dizilmesine yapılır. Uygulama derinliği, bitmiş zeminden itibaren en az 8 cm olmalıdır. Sertleşme sürecinin ardından dokunun temizliği yapılarak kilitleme macunu uygulanır. Çakıllar montörler tarafından tek tek elle toplanır ve yine tek tek elle dizilir. Bir metrekarede adet çakıl bulunur. Resim 1. Çakıl Mozaik Örneği

3 File Üzerine Uygulama I.BURDUR SEMPOZYUMU 877 Bu yöntem çakılın file üzerine dikey olarak yapıştırılması ile geçekleştirilir.uygulama derinliği bitmiş döşemeden itibaren 2 3 cm dir. File üzerine uygulamalar; uygulama derinliğinin kısıtlı olduğu, birim m 2 düşen ağırlığın en azda tutulmasının ön görüldüğü, ya da çok uzak bölgelerdeki düşük metrajlı projelerde tercih edilmektedir. 3. Tasarım Tasarım bir tasarlama eylemiyle ortaya çıkan ve yapıtın yapımı sırasında yönlendirici olan proje, çizim vs... gibi ürünlerin tümü olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle tasarım daha önceden yapılmış incelenerek deneme yanılma yoluyla yeni çözüm önerilerinin bulunduğu süreçtir. Bu süreç tasarımın temel ilkeleri olan Fonksiyon(işlev), estetik ve ekonomik verilerine göre biçimlenir. Tasarım da etkili olan etkenler; teknoloji, alıcının sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı, mekânın durumu tasarımcının hayal gücü ve becerisi önemli faktörler arasında yer alır. Resim 2 de görüldüğü gibi kullanılan malzemenin (Mermer, mermer mozaik, metal profil, ahşap, seramik vs...) çeşitliliği ve bir arada kullanılması (Mermermermer mozaiği, mermer-mermer mozaik-seramik-metal veya mermer mozaiği-ahşap-cam vs...) tasarımda görselliği ön plana çıkarmaktır. Resim 2. Mermer Mozaiği-Ahşap-Cam Kombinasyonu. Tasarımı bir yapıda bütün olarak düşünmek gerekmektedir. Kullanılan malzemenin özellikleri (jeolojik, kimyasal ve fiziksel), çeşitliliği ve yapım tekniği tasarım aşamasında irdelenmektedir. Son yıllarda mimari yapılarda, mermer mozaiği sanatsal ve sanayi mozaiği olarak kullanılmaktadır. Mozaik, çeşitli renkteki doğal tasların belirli sıra dizimi ile yan yana getirilerek sanatsal süs (figür) veya resim desenlerini oluşturan malzemelere denir. Bunların tasarımına da mozaik tasarımı denir. Şekil 3 de görüldüğü gibi mermerin doğal renklerini kullanılarak mermere sanatsal bir değer kazandırılmıştır. Resim 3. Zeugma Mozaiği.

4 878 I.BURDUR SEMPOZYUMU Mermer mozaik tasarımında kullanılacak malzeme belirlenirken mermerin malzeme özellikleri, renkdesen uyumu ve ekonomikliği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca tasarımda kullanılacak mermer mozaikler belirlenirken, kullanılacak mekâna ve tasarıma uygun ve tasarımı etkileyen diğer etmenlerle de ilişkili olmalıdır. 4. Mermer Mozaik Malzemelerinin Kullanım Özellikleri ve Kullanım Alanları Mermer mozaik tasarımında mermer için etkin olan başlıca malzeme özellikleri, mermerin cinsi ve renkleri, dokuları, kristal yapıları ve boyutları, fiziko-mekanik özellikleri, homojenite ve ayrışma dereceleri olarak sıralamakla birlikte, mermer mozaik üretimi ve kullanımında belirleyici bir kriter olmaktadır. Mermer mozaik tasarımında genel olarak kullanılan mermerler gerçek mermerler, travertenler, oniksler, kireçtaşları ve sert taşlar olarak sıralanabilir. Sert taşlar sanayi mozaiğinde kullanılır, sanatsal mozaikte ise sert taşlar işlenmesi zor olduğu için tercih edilmemektedir. Mermer mozaik yapımında temel malzeme olan mermerin cinsi ve seçimi mermer mozaik tasarımda en önemli faktörlerdendir. Mermer mozaik tasarımında özellikle kullanım yerine göre mermer cinsi ve seçimi yapılır. Ayrıca mimari açıdan iç ve dış dekorasyonda mermerin renk uyumu ve ahenk kompozisyonunun iyi belirlenmesi de gerekmektedir. Mermerlerin en önemli fiziksel özelliklerinden biri renkleridir. Mermer, estetik amaçlarla kullanılan bir endüstriyel hammadde olup tabiatta çeşitli renk ve desenlerde bulunmaktadır. Mermerin albenisi kalitesinden ziyade renk ve deseni oluşturmaktadır. Mermere renk kazandıran içerisinde bulunan renk verici metal oksitlerdir. Çatlakları dolduran kalsit mineralleri de mermere ayrı bir desen kazandırmaktadır. Sonuç da mermer mozaik üretiminde kullanılan mermerler değişik renkler gösteren bantlar, damarlar, benekler halinde çeşitli desenlerde olabilmektedir. Ticari bazda mermer ve dekorasyon taşları, renk ve desenine göre isimlendirilmektedir. Dekorasyon sanatında, dekoratörlerin renk uyumu ve ahengi üzerinde yapılan çalışmalarda çizelge 4.1 de verilen uyum ve ahenk ilişkisi tecrübe edilmiştir Marmara 2-Bejler 3-Siyahlar 4-Beyazlar 5-Vişne 6-Onixler 7-Pembe 8-Yeşil 9-Granitler 10-Travertenler Çizelge 4.1 Dekorasyonda Renk Uyumu ve Ahenk İlişkisi. Günümüzde gelişen mermer mozaik ürünlerinin renk ve desen ahengi durumuna göre, yapılan incelemeler sonucunda çizelge 4.2 de verilen kullanım kriterleri giderek yaygınlaşmaktadır. Sanatsal Mozaik Sanayi Mozaiği İnsan Figürü Hayvan Figürü Dinsel Figür Doğa Figürü 1-5 cm Kalıp Madalyon Bordür 5x5 cm Kalıp 10x10 cm-15x15 cm 20x20 cm 30xSerbest 30,5x30,5 cm 1-Marmara 2-Bejler 3-Siyahlar 4-Beyazlar 5-Vişne 6-Onixler 7-Pembe 8-Yeşil 9-Granitler 10-Travertenler Çizelge 4.2. Renk ve Desenin, Mermer Mozaik Ürünleriyle Etkileşimi.

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU 879 Mermer mozaik tasarımında, mermerin yüzey işleme şeklinin belirlenmesinde malzeme özelliği, işlevsellik ve estetiklik ön plana çıkmaktadır. Mermer mozaik yüzey işleme şekilleri doğal, cilalanmış ve eskitilmiş olarak üç gruba ayrılır. Mermerler, çok bıçaklı mermer kesme makinelerinden kesildikten sonra yüzeye kalibre uygulanarak veya tabakalı mermerlerin tabaka sınırlarından ayrılarak, cilalı, honlanmış ve çanak vibrasyon makinelerinde aşınma dayanımlarına göre eskitilerek kullanılır. Mozaikler antik çağlardan beri iç ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. Mermer sektöründeki gelişmeler, seri üretimle birlikte mozaik kullanım alanları yaygınlaşmaktadır. Geçmişte lüks bir tüketim olarak görülen mozaikler bugün ucuz fiyatlara satılmaktadır. Mozaiklerin ilk kullanım yerleri özel konutlar ve evlerdir. Dekoratif amaçla kullanılan mozaikler binaların iç ve dış cephelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Binaların dış cephelerinin tamamı mozaikten yapılabileceği gibi isteğe uygun olarak evlerin küçük bir bölümünü mozaiklerle süslemek mümkündür. Oteller, hamamlar, cafeler, restaurantlar, parklar, sinema ve tiyatrolarda, alışveriş merkezlerinde zemin ve duvarlarda kullanılmaktadır. Mozaik uygulamaları sadece dekoratif amaçla kullanılmayabilir. Mobilya sektöründe kullanılan masa, sandalye, ayna gibi ürünlerde uygulamalar yapılmaktadır. Resim 4. Mermer Mozaik ile Masa Yüzeyinin Kaplaması. 5. Mermer Mozaik Yapımı ve Materyalleri 5.1 Mermer Mozaik Yapımı Günümüzde mozaik yapım teknikleri antik çağ dönemi yapım tekniklerinden uyarlana gelmiştir. Genel olarak mozaik yapımı mozaik motifinin çizilmesi, tasarlanması, ebatlarının belirlenmesi, renk uyumunun belirlenmesi, taşların döşenmesi ve uygun bir şekilde yapıştırılması esaslarına dayanmaktadır. Uygulanacak olan motif öncelikle aydınger veya parşömen türü şeffaf bir kâğıt üzerine çizilir. Daha sonra bu kâğıt istenilen ebatlarda büyütülerek, motif çizili olan kâğıt bir objenin üzerine yapıştırılır. Mozaik yapımında seçtiğimiz obje ahşap, MDF gibi sert bir zemin sağlayacak malzeme olmalıdır. Bu objede dikkat edilecek husus mozaik yapacağımız alanın yükseltisinin veya derinliğinin olmaması istenmektedir. Eğer bu motif ile sonraki uygulamalarda seri bir üretim isteniyorsa, bu motifin bozulmaması için üzerine ince bir naylon film serilerek korunmalıdır. Yine mozaik yapımında seri bir üretim sağlamak için 1x1x1 cm - 5x5x1 cm ebatlarındaki mozaiklerin bir araya gelmesinden oluşan 30,5x30,5x1,0 cm lik mozaik fayansı üretimlerinde mozaiklerin arasındaki 1-2 mm derz boşluklarının eşit olması ve göreceli manüel yerleştirmelerde harcanan zaman ve enerjiden tasarruf etmek için bir kalıp hazırlanmaktadır. Genellikle bu kalıplar sanayi mozaiğinde kullanılmaktadır. Mozaik yapımında seçtiğimiz objenin üzerine yapıştırılmış olan resmin üzerine bir fiberglas file kesilerek yapıştırılır. Motifin kenarlarına tahta, metal veya mermer bir çerçeve konularak kenarların düzgün bir şekilde yerleştirilmesi sağlanmış olur. Mozaiklerin montajı sırasında uygun yapıştırıcılar tespit edilerek yapıştırma öncesi yapıştırıcı ayrı zemin üzerine benzer bir malzemede test edilmelidir. Burada kullanılan yapıştırıcının görevi, motifin üzerine yerleştirilen taşların düşmesini engellemektir. Bu amaca uygun su bazlı yapıştırıcılar öncelikle duvar mozaiklerinde tercih edilmelidir. Taşlar motif üzerine yapıştırıldıktan saat sonra kontrol edilmeli eğer yapışmayan varsa tekrar yapıştırılmalıdır.

6 880 I.BURDUR SEMPOZYUMU Motifin tasarlanması işleminde kullanılacak taşların ebatlarının, renk uyumunun ve yerleştirme tekniklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Birinci yöntem hazırlanacak olan taşların file üzerine yapıştırmadan önce motif üzerine bir prova yapılarak taşların renk uyumunun ve ebatların boyutları deneme yanılma yolu ile göreceli olarak belirlenmesidir. İkinci yöntem ise motifi oluşturan renk ve ebat uyumunun bilgisayar ortamında Photoshop programı ile gerçekleştirilmektedir. Böylelikle deneme yanılma yolu ile harcanacak olan süre geri kazanılmış olacaktır. Mozaik taşlarının albenisi ise taşların yerleştirilmesinin yanı sıra seçilen taşların renkleri ve ebatları ile doğrudan ilişkilidir. Mozaik motiflerinde ve desenlerinde ilk göze çarpan renk uyumu ve taşların ebatlarının birbirleri ile uyum sağlaması, motifin ne tür bir yapım tekniği ile yapılacağını göstermektedir. Mozaik yapım teknikleri kesme, kırma ve yüzey işleme olarak üç kategoride incelenmektedir. 5.2 Mermer Mozaik Materyalleri Mozaik yapımında genelde mermer parça artıkları, istenilen ürüne göre de blok veya levhalar kullanılmaktadır. Mermer artıklarının kullanılmasıyla ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Ayrıca mermer artıklarının kullanılmasıyla çevre kirliliği önlenmiş olur. Mozaik yapımında kullanılan taşlar cilanmış eskitilmiş yüzey şekillerine sahiptir. Genelde 1 cm. kalınlığında kalibreden geçmiştir. Mozaik yapımında kullanılan taşların fazla kalın olması istenmez. Mozaik yapımında kullanılan taşlar iki grupta incelenebilir. Düzgün geometrik şekilli mozaikler ve paledyenler dir (Şekil 5)., Resim 5. Paledye ve Düzgün Geometrik Şekilli Mozaiklerde kullanılan taş ebatları kullanım alanına göre değişmektedir. Taş ebatları, sanayi mozaiklerinde ve sanatsal mozaiklerde farklılıklar gösterebilir. Sanayi mozaikleri standart fayans ölçülerinde imal edildikleri için 1 1 1, 1,5 1,5 1, 2 2 1, 2,5 2,5 1, 4 4 1, 5 5 1, 6 6 1, 8 8 1, cm ebatlı kare şekilli veya dikdörtgen şekilli taşlar kesilmektedir. Mozaik yapımı için mermer parçalarının yanı sıra çalışmanın özelliğine göre çeşitli malzemeler kullanılmaktadır: Kesici aletler ve kerpeten mermer parçalarının istenen desene göre şekillendirmek amacıyla kullanılmaktadır (Resim 6 7). Resim 6. Mozaik Kesim Aletleri Resim 7. Mozaik Montaj Aletleri Mermer mozaik tasarımında kullanılan diğer malzemeler yapıştırıcı, file, derz dolgu malzemesi ve sanatsal mozaik için gerekli olan çekiç ve kerpetendir. Yapıştırıcı olarak su bazlı yapıştırıcılar, file için fiberglas veya özellikle bordür ürünlerinde dayanıklı kağıt fileler, derz dolgu malzemesi olarak çimento dolgu, epoksi ve polyester malzemeleri ve tasarıma estetiklik kazandırmak için renklendirici materyaller, araç ve gereç olarak da malzemeyi istenilen boyuta getirebilmek için çekiç ve kerpeten kullanılmaktadır.

7 I.BURDUR SEMPOZYUMU 881 FİLE: File genelde sanayi mozaik yapımında, taban dekoratif işlerinde madalyon yapımı işlerde kullanılır. Filenin gözlerinin sık olması işin yapımını güzelleştirir ve gösterir. Taş yapışırken taşı tutma alanı daha geniş olur. Desenin çizilmesi için şeffaf kağıt, Mermer parçalarının yapıştırılması için zemin. Sanayi mozaiklerinde genelde kalıplar kullanılmaktadır. Mozaik taşları istenen ölçülere göre kalıplara dizilir. Kalıp plastik ve yumuşak lastik biçiminde özel ölçülerle dökülmüş bir araçtır. İsteğe göre istenilen ölçülerde gönyesine uygun olarak dökülen kalıpların işçiliği daha iyi ve gösterişli olur. Genelde sanayi ürünü olduğundan özel ölçülerde makineler tarafından dökülür. Sanayi mozaiğinde desen çıkarmak veya fason işlerinde kullanılır. Mermer parçalarını yapıştırılması için kullanılan yapıştırıcılar, genelde alçı ve mermer tutkalı kullanılmaktadır. Tutkal her alanda kullanılan bir malzemedir. Sanatsal mozaikte de kullanılır. Tutkalın kaliteli olması işin kaliteli yapılmasını sağlar. Genelde filenin üzerinden sürülür. 6. Mozaik Yapım Teknikleri Günümüzdeki mozaik yapım teknikleri ile antik çağ yapım teknikleri arasında benzerlikler gözlenmektedir. Genel olarak mozaik yapımı desenin çizilmesi, tasarlanması, desenin ebatlarının belirlenmesi, renk uyumu belirlenmesi, taşların döşenmesi ve uygun bir şekilde yapıştırılması esasına dayanmaktadır. Mozaik uygulamalarında genelde iki çeşit üretim yapılmaktadır. Bunlar sanatsal tasarımlı mozaikler ve sanayi mozaikleri olarak isimlendirilirler. Sanayi mozaiği uygulamalarında herhangi bir desen olmaksızın mozaik taşlar standart kalıplara dizilmektedir. Sanatsal tasarımlı mozaiklerde ise mozaik çalışması için desen gerekmektedir Sanayi Mozaiği Sanayi tipi mozaikler iç ve dış mekanlarda yer ve duvar kaplamalarında kullanılmaktadır. Döşeme ve kaplamada dekorasyon amaçlı kullanılmaktadırlar. Kullanım özellikleri nedeniyle geniş alanlarda uygulanırlar. Sanayi mozaikleri ve sanatsal tasarımlı mozaikler süsleme ve dekoratif görünüş açısından genelde birlikte kullanılırlar. Birbirlerini tamamlayıcı etkileri vardır. Sanayi mozaiklerinde boyutlar istenilen ölçülerde yapılabilmektedir. Sanayi mozaikleri genelde 30,5 30.5x1 cm ebatlarında ki mermer fayanslarından kullanılmaktadır. Genelde bu tip malzemeler hasarlı olanları mozaik imalatında kullanılmaktadır. Bu tip fayansları en iyi değerlendirme yerlerinden birisi mozaik imalatıdır. Bu fayanslar çoklu kesim makinelerinde 1 1 1, 1,5 1,5 1, 2,5 2,5 1, 4,8 4,8 1 cm ölçülerde kesilerek plastik kalıplarda kullanmak amacıyla hazırlanır. 30,5 30,5 cm ebatlı kalıp içerisinde 1,5 1,5 1 cm ebatlı mozaik tanelerinden yaklaşık 324 adet, 2,5 2,5 1cm ebatlı mozaik tanelerinden yaklaşık 144 adet 4,8 4,8 1cm ebatlı mozaik tanelerinden yaklaşık olarak 36 adet kullanılır. Sanayi mozaiğinde standart kalıp boyutunda kesilen file üzerine yapıştırıcı genelde tutkal kullanılarak, önceden tasarlanan renk seleksiyonuna göre taşlar dizilir. Dizme işlemi hazırlanan kalıplara göre olur. Genelde düz veya tuğla duvarı şeklinde olur. Fileye yapıştırılma işleminden sonra kalıptan çıkarılan mozaikler son kez gözden geçirilir, varsa hatalı veya yapışmamış olanlar ayrılır. Mozaiklerin montajı yapılmak üzere ambalajlanır Sanatsal Tasarımlı Mozaikler Sanatsal tasarımlı mozaikler sanayi mozaiklerine oranla daha ince işçilik ve emek istemektedir. Uygulanacak desen şeffaf bir kağıt üzerine çizilir. Kağıdın boyutlarında bir platform hazırlanır. Desen çizili kağıt bu platforma yapıştırılır. Desenin kenarlarının düzgün bir şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Bu işlemler mozaik çalışmasının alt yapısını oluşturmaktadır. Kullanılacak taşların renkleri ve boyutları belirlenmelidir. Taşlar sanayi mozaiklerinde olduğu gibi file üzerine yapıştırılmadan önce dizilir renk uyumu kontrol edilir ve yapıştırma işlemi yapılır. Sanatsal mozaik çalışmalarına antik çağlardan itibaren rastlayabiliyoruz. Bu mozaiklerde günlük yaşamdan alınmış konuların yanında savaş mücadelerine, hayvan ve insan figürlerine rastlanmaktadır (Resim 8).

8 882 I.BURDUR SEMPOZYUMU 7. Mermer Mozaik Yapım Teknikleri Resim 8. Posseidon, Okeanos ve Tethys Mozaiği Mozaik yapım teknikleri kesme, kırma ve yüzey işleme olarak üç kategoride incelenmektedir. 7.1 Kesme İşlemi Mozaik yapımında kullanılan mermerler fayans ve plaka artıklarının mini baş kesme ve çok bıçaklı mermer kesme makinelerinde 0,5 30,5 cm arasında değişik geometrik şekillerde kesilmektedir. Bu kesilen parçalar kare, dikdörtgen, üçgen, beşgen, altıgen, prizma, paralel kenar vs... gibi geometrik şekilde olmaktadır (Resim 9). Resim 9. Kesme İşlemi ile Yapılmış Mozaik Çalışması. Mozaik Yapım Teknikleri Sanayi Mozaiği (cm) Sanatsal Tasarımlı Mozaik (cm) Kesme Kırma Yüzey İşleme Çizelge 7.3. Mozaik Yapım Tekniklerinde Tane Aralıkları. Çizelge 7.3 de görüldüğü gibi 0,5 5,0 cm arasındaki mozaiklere sanatsal tasarımlı 5,0 30,5 cm olan mozaiklere ise sanayi mozaiği olarak tanımlanmaktadır. Eğer mozaik motifi düzgün geometrik şekilde ise kesme işlemi o şeklin renk ve ebat uyumu göz önüne alınarak yapılmaktadır. Resim 9 de görüldüğü gibi desen

9 I.BURDUR SEMPOZYUMU 883 geometrik şekil ihtiva ediyorsa kesme işlemi tekniği ile yapılmıştır. Mozaik motifi düzgün geometrik şekilli değilse, diğer yapım teknikleri uygulanmaktadır. Sanatsal mozaik tasarımda antik çağlarda motifler düzgün geometrik şekilli olmasa da taşların ebatlarını 0,5 1,0 cm kadar düşürerek insan ve hayvan figürleri yapılmıştır. Günümüzde ise bilgisayar ortamında Photoshop programı ile sanatsal motifler tasarlanarak 0,5 1,0 cm boyutunda kesilerek yapılabilmektedir. Kesme işleminde çoklu ebatlı makineler ve düzgün geometrik şekillerde özel imal edilmiş kalıplar seri bir üretim için kullanılmaktadır. Böylelikle hem derz boşlukları eşit olmakta, hem de zaman ve enerjiden tasarruf edilmiş olmaktadır. 7.2 Kırma İşlemi Kesme işlemin de kullanılmayan mermer parça artıklarının özellikle fayans artıklarının belirli boyutlarda kırılarak mozaik motifine uygun bir şekilde monte edilmesi ile kırma işlemi yapılmaktadır. Kırma işlemi mermer parça artıklarının el aletleri veya otomatik kırma makineleri ile istenilen boyutta kırılması ile gerçekleşir. Burada asıl üzerine durulacak parametre mozaiği oluşturan mermer parçalarının boyutudur. Kırılan mermer artıklarının eşit yüzey alana sahip olması gerekmektedir. Yüzey alana düşen mermer mozaik tanelerinin ne kadar çok olursa mozaik motifinin görüntüsü o kadar netleşmektedir (Resim 10). Resim 10. Kırma İşlemi (İnsan Figürü) ile Yapılmış Mozaik Çalışması. Kesme işleminde olduğu gibi mozaik motifinin tasarımında bilgisayar ortamında Photoshop programı ile kırma işlemine uygun bir tasarım yapılmaktadır (Resim 11). Resim 11. Kırma İşlemi (Hayvan Figürü) ile Yapılmış Mozaik Çalışması Yüzey İşleme Tekniği Mermer parça artıklarının değerlendirilmesinde kesme ve kırma işlemlerine tabi tutulan mermer mozaiklerinin dekoratif alanlarda kullanılırken doğal bir görüntü verebilmek için yüzey işleme teknikleri uygulanmaktadır. Yüzey işlemede kırma veya kesme işlemi yapılmış olan mermer mozaikleri titreşimli veya vibrasyonlu tamburlarla eskitme işlemine tabi tutulmaktadır. Taşların boyutları tamburların kapasitesine göre büyümektedir. Sanatsal tasarımlı mozaiklerde küçük kapasiteli tamburlar kullanılırken sanayi mozaiğinde ise

10 884 I.BURDUR SEMPOZYUMU büyük kapasiteli tamburlar kullanılmaktadır. Mermer mozaikleri tamburların içerisinde özel imal edilmiş olan abrasiflerle titreşim hareketi ile temas etmektedir. Bu temas sonucu mermer mozaiklerinin yüzey alanında aşınma olarak yüzey işleme gerçekleşmektedir (Resim 12). Resim 12. Yüzey İşlemi Tekniği ile Yapılmış Mozaik Çalışması. Yüzey işleme tekniğinin sanatsal tasarımlı mozaiklerde temel amacı dekoratif alanlarda doğal bir görüntü verebilmektir. Sanayi mozaiğinde ise hem dekoratif alanlarda doğal bir görüntü vermek, hem de zemin döşemelerinde kaymayı engellemek amacı ile yüzey işleme teknikleri uygulanmaktadır. Resim 13 de mermer mozaik yapım tekniklerinin (Kesme, kırma ve yüzey işleme teknikleri) birlikte uygulandığı bordür ürünleri görülmektedir. Resim 13. Mermer Mozaik Tekniklerinin Kombinasyonu. Mermer mozaik ürünleri ve mermer mozaik yapım tekniklerine göre, yapılan incelemeler sonucunda çizelge 7.4 de verilen mermer mozaik yapım tekniklerinin kullanım kriterleri belirlenmiştir. Mermer Mozaik Ürünleri Kesme İşlemi Tekniği Kırma İşlemi Tekniği Yüzey İşlemi Tekniği İnsan Figürü Hayvan Figürü Dinsel Figür Doğa Figürü 1-5 cm Kalıp Madalyon Bordür 5x5 cm Kalıp 10x10 cm-15x15 cm 20x20 cm 30xSerbest Sanatsal Mozaik Sanayi Mozaiği 30,5x30,5 cm Çizelge 7.4. Mermer Mozaik Ürünleri ve Mermer Mozaik Yapım Tekniklerinin Etkileşimi Sık Kullanım

11 Normal Kullanım Nadir Kullanım Kullanılmaz I.BURDUR SEMPOZYUMU 885 Mermer mozaik yapımında temel malzeme olan mermeri bilinçli kullanılması için yapılan çalışmalar sonucu, çizelge 7.5 de mermer mozaik yapım tekniklerinde mermerler arasındaki ilişki tecrübe edilmiştir. Mermer Türleri Mermer Mozaik Yapım Kesme İşlemi Kırma İşlemi Yüzey İşlemi Teknikleri 1 Genel 2 Genel 3 Genel 4 Genel 5 Genel 6 Özel Durumlar 7 Genel 8 Genel 9 Özel Durumlar 10 Genel 1-Marmara 2-Bejler 3-Siyahlar 4-Beyazlar 5-Vişne 6-Onixler 7-Pembe 8-Yeşil 9-Granitler 10-Travertenler Çizelge 7.5. Mermer Mozaik Yapım Tekniklerinin Mermer Türleri ile Etkileşimi. Sık Kullanım Özel Durumlarda Kullanım Kullanılmaz 8. Mermer Mozaik Uygulama Şekilleri Mermer mozaik uygulama şekilleri direk uygulama ve endirek uygulama olarak iki şekilde yapılmaktadır. Direk uygulama şeklinde mozaik malzemesi objeye birebir uygulanmaktadır. Burada obje duvar, zemin, pencere kenarları, masa, ayna kenarları, saksı vs... olabilmektedir (Resim 14). Resim 14. Pencere Kenarına Direk Uygulama Şekli. Endirekt uygulama şekli ise düz uygulama ve ters uygulama olarak iki şekilde yapılır. Düz uygulama şeklinde objeye yapıştırılan mozaik motifi yapıştırıcı madde ile monte edilir. Resim 15 de görüldüğü gibi endirekt ters uygulama şekli uygulanacak yere ters çevrilerek, mozaik motifi objeye tam yapışmadan monte edilmektedir.

12 886 I.BURDUR SEMPOZYUMU Resim 15. Endirekt Ters Uygulama Şekli. Mermer mozaik tasarımında önemli bir bölüm de mermer mozaiğinin montaj sistemidir. Mermer mozaiği montajında harçlı ve ankrajlı montaj sistemleri uygulanır. Harçlı sistem tüm iç ve dış mermer mozaik kaplamalarında kullanılır. Ankrajlı sistem sadece 30xSerbest mermer mozaik ürünlerinde cephe kaplama olarak uygulanır. Tasarım aşamasında mermer mozaik boyutu, mermer mozaik yapım teknikleri ve kaplama yapılacak yerin özelliklerine göre montaj yapılmaktadır. Sanatsal tasarımlı mozaiklerde mermer mozaik bütün olarak bir obje üzerine yapıştırıldığı için, cephe kaplama veya zemin döşemede estetik bir görünüm sağlar. Sanayi mozaiğinde ise mermer mozaiği 30,5x30,5 cm fayans kalıplar halinde ve madalyon, bordür,...vs. gibi mermer mozaik ürünleri harçlı montaj sistemi ile monte edilmektedir. Ankrajlı sistem ise, bir obje üzerine yapıştırılan 30 x Serbest boyutunda sanayi mozaiğinde kullanılmaktadır. Ankrajlı sistem, mermerlerin paslanmaz çelikten yapılmış pim ve kancalarla yapıya tutturulmasıdır. Ankrajlı sistemde mermer ile duvar arasında kalan boşluk, duvar ve mermerlerin birbirinden bağımsız olarak olası hareketlerine olanak sağlar. Bu durum malzemeler arası stresi en aza indirir. Ayrıca yapı ve kaplama arasında boşluk binayı dış etmenlerden korur. 9. Mermer Mozaik Tasarımında Mermerlerin Kullanımı-Optimizasyonu Mermerin kullanım yerinin belirlenmesinde birçok değişken parametre etki etmektedir. Mermerlerin kullanım yerleri için mermere ait fiziksel, kimyasal ve jeomekanik özelliklerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Doğru bir seçim mermerin araştırılan niteliklerinin beklenen standarda uymasıyla mümkün olabilmektedir. Bu amaçla, Laboratuarda bir dizi deney ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu deney ve analiz bölgelerinin irdelenmesiyle elde edilecek jeomekanik değişken parametreler mermerlerin optimal kullanım yerleri ile ilgili nümerik değerlendirmelerin yapılmasını sağlayacaktır. Mermer mozaik yapımında kullanılan mermerlerin kullanım yerine göre yapılan sınıflandırmalarda standartlara uygunluğu ve kullanım yerine bağlı olarak değişken parametrelerin etkileşimi üzerine yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımda, değişken parametrelerin, değerlendirme kriterlerindeki önem değerleri kurumsal ifadelemeyle değerleri itibariyle belirlenmekte ve bu değerler bazında irdelemelerin öncelik derecelerine göre yapılması öngörülmektedir. Kurumsal ifadelemede % değerler ise; %100-Muhakkak bilinmesi, %80-Bilinmesi gerekli, %70-Gerekli, %60-Az gerekli, %50-Gerekebilir. Kuramsal % ifadeleme olarak belirlenen parametre lerin analiz gerekliliği çizelge 9.6 da verilmiştir.

13 I.BURDUR SEMPOZYUMU 887 Deney Darbe Dayanımı Birim Hacim Ağırlık Suda Dayanım Su Emme Tek Eksenli Basınc Dayanımı Mikro Sertlik Donma Danayım Direnci Lieener Isıl Genleşme Çekme Direnci Kimyasal Bileşim Renk ve Desen Homojenliği Minerolojik Yapı Aşınma Direnci İç-Kuru Duvar Kaplama 5-Dış Taban ve Basamak 2- İç-Islak Duvar Kaplama 6-Örtü-Çatı Kaplaması 3-İç-Taban ve Basamak 4-Dış Duvar Kaplama 7-Tezgâh-Masa Üstü İç Dekorasyon Çizelge 9.6. Mermer Mozaiklerin Kullanım Yerine Bağlı Olarak Değişken Parametreler ile Etkileşimi. İyi kalitede olan mermerlerde gözeneklilik %0,0002 ile %0,5 arasında değişir. Kaplama olarak kullanılan doğal taşlarda gözeneklilik %0,2 yi geçmemelidir. Travertenler için bu değer en çok %12 dir. Atmosfer şartları altında zamanla yavaşta olsa kimyasal ve fiziksel etkilerle mermerler değişmeye uğrar. Su emme oranı düşük olan mermerler dış cephe kaplama da kullanılabilir. Mermerler kullanım yerlerine bağlı olarak çeşitli kuvvetlerin etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle mermerlerin kullanım yerlerine uygunluklarının belirlenmesi amacıyla bu kuvvetlere karşı dayanımlarının belirlenmesi gerekmektedir. Mermerlerde aranan minimum basınç dayanımları, gerçek mermerlerde 50 N/mm 2, kalkerlerde N/mm 2, travertenlerde 35 N/mm 2 ve granit, diyabaz, siyenit gibi sert taşlarda 120 N/mm 2 dir. Özellikle dış mekânlarda cephe kaplaması olarak kullanılan mermerler, rüzgar yükleri ve olası diğer mekanik yüklere karşı dayanabilecek çekme dayanımına sahip olması gerekir. Çekme dayanımı gerçek mermerlerde 5 N/mm 2, kalkerlerde 3-4 N/mm 2, travertenlerde 3 N/mm 2, granit, diyabaz, siyenit gibi sert taşlarda 7,5 N/mm 2 olmalıdır. Mermer mozaiğinde yeterli ana boşluklara sahip olduğu (derz) için çekme dayanımının düşük olmasından kaynaklanan mermerlerde çatlamalar, kenar atmaları ve kırılmalar oluşmaz. Yapıların dış kaplamalarında kullanılan mermerlerin emdiği suyun donması sonucu zamanla basınç dayanımında bir azalma görülür. Kaplama malzemesi olarak kullanılacak mermerlerin basınç dayanımındaki azalma, %5 den çok olmamalıdır. Mermerler kullanım yerlerinin her birinde darbe kuvvetlerine maruz kalabilirler. Kaplama olarak kullanılacak mermerin darbe dayanımlarının en az 3.0 N.mm/m 3 olması gerektiği belirtilmiştir. Mermerler, taban döşemeleri ve merdivenlerde aşınmaya maruz kalırlar. Bu nedenle, mermerlerin belli bir aşınma dayanımına sahip olması istenir. Buna göre bu değerin 15 cm 3 / 50 cm 2 den fazla olmaması gerekir. Kullanımın yoğun olduğu mekânlarda kullanılacak mermerlerin aşınma dayanımı yüksek ve düşmelere karşı kayma derecesi düşey, yüzey işleme tekniği uygulanmış mermerler seçilmelidir. Yapı ve kaplama malzemesi olarak kullanımında iç ve/veya dış mekânlarda bulunması durumunda değişken sıcaklık ortamlarının etkisinde kalmaktadırlar. Yalnız mermer mozaiğinde özellikle 1-5 cm kalıp çalışmalarında derzli döşeme yapıldığı için ısı değişiminin neden olduğu hareketlerle genleşme ve büzülmeğe bağlı olarak kılcal çatlaklar, kenar atmaları ve kırılmalar oluşmaz. CaCO3 kökenli cilalı mermerler güneş ışınlarından dolayı cila özelliğini belli bir süre içerisinde kaybeder. Dış mekânlarda kullanılması halinde renk değişimine uğrayabilecek olan mermerler, yüzey işleme tekniğine uygulanmış yüzeyler halinde kullanılmalıdır. Mermerlerde porozite miktarının çok düşük olması nedeniyle absorbe edeceği su miktarı da çok azdır. Bu da mermerlerin nispeten dayanaklı olmasını sağlar. Ancak mermerler çok az asitlik derecesine sahip bileşiklerle birlikte kolayca reaksiyona girerler. Bu da asit yağmurları ile karşı karşıya gelen mermerlerin kolaylıkla ayrışmasına yol açar.

14 888 I.BURDUR SEMPOZYUMU Mermerlerin bozuşmasında organizmaların rolü diğer etkenler kadar güçlü olmasa da, özellikle sulu ortamda bu organizmaların su emici özellikleri ile suyu bünyelerinde tutarak mermer yüzeyinin nemli kalmasına neden olur. Bu ortam içerisinde çoğalan organizmalar, yapıştırıcılara veya metal bağlantı elemanlarına zarar verebilir. Bu nedenle, ya mermerler sudan ve nemden korunmalı ya da bu ortamda, suya ve neme dayanıklı mermerler kullanılmalıdır. Nüfusun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği, mermerler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Hava kirliliği oluşturan, kükürtlü ve karbonik asitli gazlar, zararlı gazlar, fabrika ve işyerlerinde çıkan tozlar mermeri özellikle gözekliliği ve porozitesi yüksek mermerleri daha çok etkiler ve kirletir. Bu nedenle, gözenekliliği ve porozitesi yüksek mermerler kullanılmalıdır. İç mekân zemin kaplaması ve kullanımın yoğun olduğu yerlerde özellikle mermerler mümkün olduğunca büyük ve uygun boyutlarda cilalı, düz, derzsiz ve kolay temizlenebilir, kimyasal malzemelerden etkilenmeyecek ürünler olması gerekir. 10. Sonuçlar Mermer parçaları hem katma değeri yüksek, hem de sanatsal değeri olan mozaik haline getirilmektedir. Türkiye nin mermer açısında çok zengin renk ve desen çeşitliliğine sahip olması mozaik çalışmalarında istenilen figür ve desenlerdeki renk uyumunu kolaylaştırmaktadır. Sanayi mozaiği ile emek yoğun bir çalışma alanı oluşturulmakta, hem de çevre sorunları azaltılmaktadır. Günümüzde mozaik motifinin tasarımı renk uyumunun ve ebatların belirlenmesi bilgisayar ortamında Photoshop programı ile daha kolay yapılabilmektedir. Mermer mozaik tasarımında renk ve ahenk uyumu son derece önemlidir. Bunun yanında tasarlanan mermerin fiziko-mekanik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Çevreye duyarlı toplum oluşturabilmek için çevre sorunları oluşturan mermer artıklarından katma değeri yüksek ürünler elde edilebilen meslek grubları, esnaf ve sanatkârlar yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Mermer parça artıklarının değerlendirilmesi kalifiye eleman yetiştirmek için Afyon Kocatepe Üniversitesi İscehisar Meslek Yüksekokulunda meslek edindirme kursları açılmıştır. Bu kurslarda başarılı olan kursiyerler Leonardo da Vinci meslek eğitim programı kapsamında yurtdışında bir eğitime tabi tutularak, mozaik tasarımı ve yapım teknikleri üzerinde Avrupa düzeyinde eğitim almış kalifiye eleman yetiştirilmiştir. Kaynaklar Çelik, Y.. M., ve Bağçıvandemir, M., Dekoratif Mermer Yapım Teknikleri, Türkiye IV.Mermer Sempozyumu, Afyon, Karaca, Z., ve Öztank N., Mermerin Mimari Tasarımı, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, Afyon. Monika, M.. L., Mosaik Sehen und Gestalten, Stuttgart. Sarıışık, A., Şentürk, A., ve Sarıışık, G., Mermer Parça Artıklarının Değerlendirilmesinde Yeni Endüstriyel Sektör Olan Mozaik Yapımı ve Teknikleri, Türkiye Mermer Dergisi, İzmir. Sarıışık, G., Sarıışık, A., Şentürk, A., ve Özkan E., Mermer Mozaik Tasarımı ve Yapım Teknikleri, Türkiye Mermer Dergisi, İzmir. Şentürk, A., Gündüz, L., Tosun, I..Y., ve Sarıışık, A., Mermer Teknolojisi, Kitabı, Şentürk, A., Gündüz, L., ve Özer, M., Mermer Türlerinin Jeomekanik Analiz Değerlendirilmesi, Isparta.

İçindekiler. Baskı Beton (4-35) Baskı Sıva (36-37) İnce Yüzey Kaplama. Özel Yüzey Boyama (39) Parlak Yüzeyli Beton (40) Endüstriyel Yapı Ltd. Şti.

İçindekiler. Baskı Beton (4-35) Baskı Sıva (36-37) İnce Yüzey Kaplama. Özel Yüzey Boyama (39) Parlak Yüzeyli Beton (40) Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 1.000.000 m 2 yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve Ankara merkezli olmak üzere

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32)

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) İçindekiler Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) 03 Baskı Beton Uygulama Alanları Otoparklar Dog al taşların eşsiz görünümü ile betonun

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Bu sistemde

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

DİLATASYON DERZİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DİLATASYON DERZİ Yapının kendi ağırlığından ya da oturduğu zeminden

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

Bu sunumda yer alan konular;

Bu sunumda yer alan konular; Bu sunumda yer alan konular; Trend Cephe hakkında. Kompakt laminat tanımı, nerelerde kullanılır. Uygulama teknikleri. Fundermax dış cephe kartela Teknik Özellikler Fundermax dış cephe referans görselleri.

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

TAŞ DUVARLAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TAŞ DUVARLAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ DUVARLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞLARIN KULLANIM YERLERİ 1. Kemer, pencere süvesi ve duvar harpuştasında;

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

MERMER ÜRETİMİNDE AUTOCAD KULLANIMI VE MİMARİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MERMER ÜRETİMİNDE AUTOCAD KULLANIMI VE MİMARİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MERMER ÜRETİMİNDE AUTOCAD KULLANIMI VE MİMARİ AÇIDAN Öğr. Grv. Ş. Ebru OKUYUCU ÇALIŞMANIN KAPSAMI: -Mermer ve Kullanım Alanı -Mermerin Mimarideki Yeri -Bilgisayar Destekli Tasarımlar -Autocad Kullanımı

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

DOĞAL KOMPOZE TAŞ Granplak Fabrikamız Ankara ili Çubuk ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde 2007 yılından bu yana Doğal Kompoze Taş üretim alanında lider bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir. Günümüzün

Detaylı

Taş Kaplama. Yazar Administrator Pazar, 14 Ekim 2012 20:53 - Son Güncelleme Salı, 11 Aralık 2012 09:56

Taş Kaplama. Yazar Administrator Pazar, 14 Ekim 2012 20:53 - Son Güncelleme Salı, 11 Aralık 2012 09:56 Gelişen teknoloji, dekorasyon konusunda da pek yenilik getiriyor. Kırca Taş Doğal Taş Kaplamaları, mekanlara, eskinin, arduvaz, beton, kiremit görüntü hissini rirken, yeni teknoloji anlayışıyla üretilmiş

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2)

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2) 2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2) Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür. Yapılarda görülen rutubetli alanlar, küf oluşması

Detaylı

/ / /

/ /  / 1 +90 553 002 76 43 / +90 212 568 88 95 2 www.dogaltassiva.com / www.easystoneturkiye.com / www.sivadatasdevri.com www.dogaltassiva.com EASYSTONE Adana Süs Havuzu ve Peyzaj Uygulaması 3 EASYSTONE İstanbul

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOSELF. Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOSELF Bayındırlık Poz No: 04.613/3-c Kendiliğinden Yayılan Hazır Zemin Kaplama Harcı Ürün Tanımı: Tek bileşenli, sentetik polimer katkılı, yapışma gücü arttırılmış ince uygulamalar için özel formüle

Detaylı

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Smart Building Technology

Smart Building Technology Smart Building Technology Sayın Müşterilerimiz Tüm işlerinizde başarılarınızın devamını temenni eder, hayırlı günler dileriz. SBT.İZO Yönetimi SBT.İZO % 100 doğal alcı ve insan sağlığına zarar vermeyen

Detaylı

TERRAZZO TARİHİ MİSYONUMUZ MİZYONUMUZ

TERRAZZO TARİHİ MİSYONUMUZ MİZYONUMUZ www.lolanyapi.com TERRAZZO TARİHİ Lolan Yapı; geçmişe dönük aileden gelen sektör ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimleriyle kısa zamanda tamamen müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı önemli ve birçok projeye

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri

ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ADEKA ULTRA SEAL Su Yalıtım Profilleri ÜRÜN BİLGİSİ Tanımı : Deformasyona karşı dayanıklı doğal kauçuk esaslı su yalıtım profilleri. Su ile temas ettiğinde içerdiği Hidrofilik maddeler dolarak hacminin

Detaylı

Uygulama Yapılacak Zemin ;

Uygulama Yapılacak Zemin ; novathermowood Deck ler, her türlü iklim koşullarında kullanılabilen, kendine ait karakteristik özellikleri olan, hiçbir kimyasal madde içermeyen %100 doğal masif ahşap malzemelerdir. Uzun yıllar sorunsuz

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

Hakkımızda LAVİSER olarak 2003 yılında; gayrimenkul, dekorasyon, mobilya ve tadilat sektöründe ilk adımı attık. 2014 yılında bünyemize kattığımız Laviser markamızla dekorasyon sektöründe inovatif düşünce

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

Özel Dekoratif Kaplamalar

Özel Dekoratif Kaplamalar Özel Dekoratif Kaplamalar DOĞANIN BÜYÜLÜ DOKULARI Capatect Isı Yalıtım Sistemi yaşadığımız mekanlara doğallık taşıyan yepyeni bir kaplama serisi sunuyor. Özel efektli dış cephe kaplama ürünleri MagicFine

Detaylı

Şişecam Boyalı Cam, yüksek kalitede boyanın float ham cama uygulanması ile elde edilen dekoratif camdır.

Şişecam Boyalı Cam, yüksek kalitede boyanın float ham cama uygulanması ile elde edilen dekoratif camdır. ŞİŞECAM BOYALI CAM UYGULAMA VE İŞLEME KILAVUZU 0 İÇERİK 1. Giriş 2. Ürün Tanımı 3. Paketleme 4. Stoklama 5. Kesme 6. Şekillendirme 7. Yıkama 8. Uygulama 9. Nihai ürün paketlemesi 10. Isıcam ve Çift Camlama

Detaylı

METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ

METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ METALOGRAFİK MUAYENE DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Metalografik muayene ile malzemenin dokusu tespit edilir, malzemenin dokusuna bakılarak malzemenin özellikleri hakkında bilgi edinilir. 2. TANIMLAMALAR: Parlatma:

Detaylı

Mühendislik çiziminin tanımı

Mühendislik çiziminin tanımı Mühendislik Çizimi Mühendislik çiziminin tanımı Günümüzde resim; duygu, düşünce, şekil ve tasarımları serbest elle veya özel araç ve gereçlerle çizip anlatma sanatıdır. Mühendislik çizimi (teknik resim)

Detaylı

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 1) Yüzey alanı

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

Zemin Ayırım Sistemleri. Kritik zeminlerde doğaltaş, seramik karoların güvenli bir şekilde döşenebilmesi için uygulama yüzeyleri.

Zemin Ayırım Sistemleri. Kritik zeminlerde doğaltaş, seramik karoların güvenli bir şekilde döşenebilmesi için uygulama yüzeyleri. Zemin Ayırım Sistemleri Kritik zeminlerde doğaltaş, seramik karoların güvenli bir şekilde döşenebilmesi için uygulama yüzeyleri İç mekanlarda Problemlerin çoğu alt zeminden kaynaklanır Kritik zeminler

Detaylı

L. Gündüz Süleyman Demırel Üniversitesi, Muh. Mim. Fak. Maden Muh. Bol., İsparta

L. Gündüz Süleyman Demırel Üniversitesi, Muh. Mim. Fak. Maden Muh. Bol., İsparta Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Kose ve Kızıl (eds) izmir / Türkiye / 21-22 Nisan 1995 Dekoratif Taş Endüstrisinde L. Gündüz Süleyman Demırel Üniversitesi, Muh. Mim. Fak. Maden Muh. Bol., İsparta ÖZET:

Detaylı

Daha temiz, mekânlar. daha güvenli. Zemin Çözümleri

Daha temiz, mekânlar. daha güvenli. Zemin Çözümleri Zemin Çözümleri Daha temiz, daha güvenli mekânlar 3M San ve Tic A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez Blok 3 Kat: 4-5-6 Etiler 34340 İstanbul Türkiye Tel: (212) 350 77 77 Faks: (212) 350 77 99 www.3m.com.tr Türkiye

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız?

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız? Epoksi Nedir? Epoksi suya,asitlere ve alkaliye dirençli,zaman içerisinde direncini yitirmeyen,yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir.zamanla mukavim ve kuvvetli yapışma özelliği sayesinde inşaat sektörünün

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

CAM TUĞLA DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

CAM TUĞLA DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi CAM TUĞLA DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi CAM TUĞLA Cam olarak belli ölçülerde imal edilen, binalarda aydınlık

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE

GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE İyisini iste! GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE HERHANGİ BİR UYGULAMA YAPILMADAN 12 AY BOYUNCA

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ Seramik ve granit zemin kaplamalarında ısıl genleşme derzi bırakılması hakkında notlar ; Isıl genleşme derzleri seramik yüzeylerde geniş alanlarda yapılan uygulamalarda

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ARBRIDGE 01-02-03-04-05 KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ; Avantajları Metal Olmayan Kısımlar Çok Yönlülük Kaymaya karşı koruma Düşük gürültü

Detaylı

Yaşamınızı güzelleştiren detaylar.

Yaşamınızı güzelleştiren detaylar. Yaşamınızı güzelleştiren detaylar. Baskı Beton Zemin Kaplamaları 2007 yılında kurulmuştur. Kentsel tasarım, peyzaj, projelendirme, uygulama hizmeti veren firma yurtiçinde çeşitli ölçekte ve türde projeler

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN

UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN UYGULAMA EL KİTABI LINEFLEX EPDM MEMBRAN GİRİŞ Bu kılavuz Lineflex EPDM Membranın uygulama esaslarını içerir. İlk bölümde Lineflex EPDM Membran uygulama alanları ve uygulaması yapılacak bölgenin hazırlanmasına

Detaylı

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b.

AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. 5. Aşağıdakilerden hangisi ayak ve başlık birleştirme yöntemlerindendir? a. Yabancı çıtalı. b. AHŞAP KAPLAMALAR DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yerlere göre uygulanan sütun çeşitlerindendir? a. Taşıyıcı sütun b. Döşeme sütunu c. Tavan sütunu d. Kapı sütunu 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı