KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİK ÇİZELGESİ (Alfabetik) Dersin Kodu - Dersin Adı AIT181 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I EGT101 - ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ EGT102 - OKUL DENEYİMİ I EGT202 - ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME EGT301 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME EGT302 - SINIF YÖNETİMİ EGT304 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders İçeriği Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal psikolojik felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme. Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler sınıf ortamı ve grup etkileşimi sınıf yönetimi disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulaması sınıf içinde zaman kullanımı sınıf organizasyonu motivasyon iletişim yeni bir dönem başlangıç olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. Öğretim yöntemleri, ögrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi Yerel Kredi Teori Uygulama Kredi Akts

2 EGT401 - OKUL DENEYİMİ II EGT402 - REHBERLİK EGT403 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II EGT404 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EGT405 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI FIZ191 - FİZİK I KIM184 - KİMYA MAT186 - MATEMATİK II MAT187 - MATEMATİK I Dönem Planı, Yönerge ve Açıklamalar, Soru Sorma Alıştırmaları, Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü, Öğrenci Çalışmalarının, Değerlendirilmesi, Ders Kitaplarından Yararlanma, Grup Çalışmaları, Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılması, Değerlendirme ve Kayıt Tutma, Test Hazırlama, Puanlama, Analiz, Öğretimde Benzetimlerden Yararlanma, Dersi Planlama ve Etkinlikleri Sıraya Koyma, Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı,rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma,yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme,özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. Öğretim yöntemleri, ögrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma,yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. Fiziksel büyüklükler,birimler ve ölçme, Vektörler, Moment Denge ve Ağırlık Merkezi. Bir boyutta hareket, İvme, Hareket diyagramları, İki boyutta hareket, Newton hareket yasaları, Kuvvet, Sürtünme kuvvetleri, Dairesel hareket, Düzgün olmayan dairesel hareket, İvmeli sistemlerde hareket, Dirençli ortamlarda hareket, İş ve kinetik enerji, Kinetik enerji teoremi, İş ve güç, Potansiyel enerji ve korunum yasaları, Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler. Madde bilgisi Atomun yapısı, Elektron dizilişi, Periyodik sistem, Kimyasal bağlar ve etkileşimler, Adlandırma ve değerlik bulma, Mol ve eşdeğerlik kavramları, Kimyasal yasalar, Tepkimeler ve hesaplamalar Gazlar, Çözeltiler ve derişim Tek değişkenli fonksiyonlar. Fonksiyonların limiti ve sürekliliği. Fonksiyonların türevleri. Türevin çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların diferansiyeli. Fonksiyonların belirsiz integrali. Fonksiyonların belirli integrali. Belirli integralin geometrik ve mekanik uygulamaları. Kompleks sayılar. Polinomlar. Cebirsel denklemler. Determinantlar. Lineer denklem sisteminin çözümü.trigonometri. Trigonometrik denklemler. Üstlü ve logaritmik denklemler. Vektörler. Analitik geometri

3 MOD102 - MOBİLYA TEMEL TASARIMI MOD103 - MASİF MOBİLYA ÜRETİM TEKNİKLERİ MOD104 - TABLALI MOBİLYA ÜRETİM TEK. MOD201 - MOBİLYA KONSTRÜKSİYONU MOD202 - AHŞAP YÜZEY SÜSLEMECİLİĞİ MOD203 - AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ MOD204 - MALZEME BİLGİSİ MOD206 - AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI MOD207 - MODERN MOBİLYA ÜRETİM TEK. I Mobilya tasarımını etkileyen faktörler. Temel tasar elemanları; Nokta, çizgi, yön, ölçü, aralık, biçim, renk, doku, değer, ışık, gölge ve hareket. Temel tasar ilkeleri; Tekrar, uygunluk, zıtlık, egemenlik, hiyerarşi, denge ve birlik, Algılama psikolojisi, algılamada belirliliği sağlayan ilkeler, şekil ve zemin ilişkileri. Mobilya ve dekorasyon elemanlarında emel tasar ilkeleri. Mobilya dekorasyon projelerinde kullanılan malzemelere ait sembol ve taramalar. Çerçeve konstrüksiyonlar, çekmece ve detayları. Bağlantı elemanlarının projelerde gösterilişi. El aletlerinin tanıtımı, kullanım teknikleri, bakım ve bilenmesi, çerçeve köşe birleştirme, en birleştirmeler, dişli birleştirmeler, köşe birleştirmeler, boy birleştirmeler ve uygulamasına ait temrin çalışması, perdah işlemi ve aletlerinin tanıtımı ve uygulaması, masif mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve donanımı, çalışma prensipleri, iş parçalarının üretimi, perdah ve montaj işlemeleri Tablalı mobilya üretiminde kullanılan makine, alet ve donanımı, çalışma prensipleri, projesi seçimi ve dağıtılması, detayların ve uygulanacak yapım tekniklerinin belirlenmesi, projelerin tamamlanması, iş parçalarının üretimi, perdah ve montaj işlemleri. Mobilya çeşitleri ve temel konstrüksiyonlar, en ve boy birleştirmeler, ayak kayıt birleştirmeler, demonte mobilya birleştirmeleri, çerçeve ve kutu mobilyada, masif mobilya, çerçeve ve köşe T birleştirmeler, masif mobilya- kutu konstrüksiyonlar, köşe ve T birleştirmeler, levha en birleştirmeler,kordon, profil, çıta, kalınlaştırma uygulamaları, eğmeçli iş parçalarını hazırlama teknikleri. Mobilya yüzeylerinin süslenmesinin genel anlatımı. Ağaç oyma kalemleri; Tanımı, çeşitleri, numaralanması, oyma kalemlerinin bilenmesi. Ağaç oymacılığının tanımı ve tarihçesi. Ağaç oyma çeşitleri, yüzey oymacılığı, rölyef,doğal şekil oymacılığı, dekupe (kesme) oymacılığı, yüzey oymacılığının çeşitleri, özellikleri. Oyma yapım teknikleri. Hakiki ve taklit kündekari. Kakma (marketri), ağaç flatonun tanımı; uygulama alanları, flato süslemelerin özellikleri, uygulama yöntemleri. Sedef kakmacılığı. Boyama teknikleri. Yakma Tekniği. Markalama, çizim ve şablon hazırlama oyma ve kakma çalışmaları. Odun oluşumu, ağaçta enine ve boyuna gelişme, olgun bir hücrede hücre çeperinin yapısı, hücre dokusu elemanları. Odunun makroskobik özellikleri ve kusurları. Odunun kimyasal özellikleri. Odun su ilişkileri, yoğunluk, termik, elektrik ve akustik özellikler, mekanik özellikler. Ağaç malzemenin kurutulması ve korunması (emprenye). Tabakalı ağaç malzemeler, kaplama, kontrplak, liflevha ve yongalevha üretimi. Mobilya endüstrisinde ağaç malzeme dışında kalan mobilya ve dekorasyon malzemelerinin tanımı, teknik ve uygulama özellikleri. Cam ayna, mermer, kumaş ve perde ile diğer mefruşat. Döşeme malzemelerinin teknik özellikleri ve döşeme şekillerinin detaylarda gösterilişi, metal ve plastik mobilya aksesuarları. Kesme teorisi ve el aletleri kullanım yöntemleri, makine atölyelerinin genel yapısı, fiziki donanımları ve çalışma ortamını etkileyen faktörler, aspiratörler, ısıtma ve aydınlatma sistemleri temel işlem makineleri ve yardımcı elemanlar, biçme makineleri, kesme makineleri, delik makineleri, zımparalama makineleri, bileme, kaynak ve çapraz makineleri, el aletleri ve kullanım riskleri. El aletlerinin bakım ve onarımı. Modern mobilya ve elemanlarının tanıtılması, güncel bağlantı elemanlarının ve aksesuarların tanıtılması, kullanım yerine ve mobilya türüne göre seçimi ve montajı. Tekil ve grup modern mobilya projelerinin hazırlanması ve üretimi

4 MOD208 - BİLGİSAYAR DES. MOBİLYA ÇİZİMİ MOD210 - MODERN MOBİLYA ÜRETİM TEK. II MOD212 ERGONOMİ MOD260 - ENDÜSTRİ STAJI I MOD301 - ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ MOD302 - ÜST YÜZEY TEKNOLOJİSİ MOD303 - MOBİLYA MUKAVEMETİ MOD304 - BİLGİSAYAR DES.MOBİLYA TAS. II MOD305 - BİLGİSAYAR DES.MOBİLYA TAS. I MOD306 - DEKORASYON TEKNOLOJİSİ MOD307 - MOBİLYA STİLLERİ MOD308 - KLASİK MOBİLYA ÜRETİM TEKNİKLERİ II Modern mobilyanın tarihsel süreçteki yeri, ecza dolabı, sandalye, komodin, fiskos masası, zigon sehpası, orta sehpası, TV sehpası çizimi Modern mobilya projelerinin üretimi, üretimde yardımcı makina eklentilerinin tespiti ve bunların uygulamaya hazırlanması, mobilya aksesuarlarının tanıtılması. Uygulanacak projenin 1/10 net resmi öğretim elemanları tarafından verilecek, 1/1 detay resimleri ile iş ve işlem basamaklarını içeren dosyalarının hazırlanması ve bu doğrultuda belirlenen projenin uygulamaya konulması Ergonominin yaklaşımı, ve temel kavramlar. İnsan-çevre arakesiti tasarımı. Antropometri. İş istasyonu. Duruş şekilleri, oturma yüzeyleri. Ayakta ve yarı oturarak çalışma. Fizyolojik ergonomi. İklimlendirme. Gürültü ve titreşim. Aydınlatma ve görsel konfor. Psikolojik ergonomi. Renk yönetimi. Enformatik ve güvenlik ergonomisi. Mobilya tasarımında ergonomi. İç mekân tasarımında ergonomi. Öğrencilerin eğitim ve öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerini bir alanda uygulayarak güçlendirme yönlendirme ve doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirme ve alana ilişkin bir işletmeyi tüm fonksiyonları ile tanıma amacını taşıyan bir çalışma niteliğindedir. Üstyüzey işlemlerinin tanımı ve amaçları, tutkal ve reçine lekelerinin üstyüzey işlemlerine etkisi, ağaç malzemenin üstyüzey işlemlerine hazırlanması, renk açma işlemleri, renklendirme işlemleri ve uygulaması, koruyucu katmanın tanımı ve önemi, film oluşumunun esasları, vernik sistemleri, kesikli ve sürekli üretimde cila atelyelerinin kuruluşu ve düzenlenmesi. Koruyucu katmanın tanımı ve önemi. Koruyucu katman yapan üst yüzey malzemeleri. Koruyucu katman hazırlamada kullanılan yağlar ve yağlı koruyucu katmanın koruma katman ve uygulama özellikleri. Selülozik sistem, sentetik sistem, asit kürlenmeli poliester sistem, poliüretan sistem, su bazlı vernikler ve VOC sistemi ile farklılıkları, su bazlı verniklerin teknik ve uygulama özellikleri, vernik sürme sistemleri. Mukavemet ve statiğin temel kavramları, mobilya sistemlerinin analizi, mobilya birleşme yerlerinde konstrüksiyon analizi Basic actions to furniture groups, anthropometrics basic measures and examining functions, projecting houses such as entrance, kitchen, living and dining room furniture according to group furniture designing principles, drawing sketch, preliminary sketch, drawing in tracing paper, critical point detail drawings, applying tissue, shadow, and painting techniques. Modern mobilyanın tarihsel süreçteki yeri, antre mobilyası, mutfak mobilyası, genç odası mobilyası, çocuk odası mobilyası ve banyo mobilyası çizimi. Dekorasyonun tanımı ve tanıtımı. Tesisatlar; Çevre etmenleri; su ve nem, ısı, ses, ışık ve yalıtım. Duvar, tavan ve döşeme kaplamaları ve uygulamaları, pencereler, kapılar, bölmeler, duvar dolapları, ticari vitrinler, ahşap ve çelik merdivenler, şömineler ve uygulamaları. Türk ahaşap sanatı ve mobilyaları. Türk mimari devirleri. Klasik mobilya stilleri ve özellikleri. Modern mobilyaların özellikleri. Klasik ve yarı klasik mobilyaların biçim estetik ve konstrüksiyon yönünden incelenmesi ve karşılaştırılması. Oyma süslemelerinin mobilya stillerine göre seçilmesi, oymalı tek veya grup mobilya uygulaması

5 MOD309 - AHŞAP TUTKALLARI MOD311 - KLASİK MOBİLYA ÜRETİM TEKNİKLERİ I MOD313 - SERİ ÜRETİM HATLARI MOD314 - MALİYET HESABI VE İŞ ANALİZİ MOD330 - ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ MOD360 - ENDÜSTRİ STAJI II MOD396 - BİLGİSAYAR ORT. CAM PROG. KUL. MOD400 - MEZUNİYET TEZİ MOD401 - İŞLETME EKONOMİSİ MOD402 - KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON Yapışma teorisi ve tanımı. Yapışmayı etkileyen faktörler, ağaç işlerinde kullanılan tutkal çeşitleri ve teknik özellikleri, tutkallamada sağlamlık testi ve kalite kontrolü. Klasik ve yarı klasik mobilyaların biçim, estetik ve konstrüksiyon yönünden incelenmesi ve karşılaştırılması. Klasik ve yarı klasik mobilyalarda kakma süslemelerinin uygulanışı, çeşitli kaplama düzenlemeleri, kakma süslemelerinin seçimi, kakma ve flato çalışmalarının münferit ve grup mobilyalarda uygulanması. Üretim ve üretim yönetimine giriş. Sistem yaklaşımı. Süreç kavramı. Üretim sistemleri. Sürekli üretim. Seri üretim hatlarının kurulumu. Çizelgeleme ve montaj hattı tasarımı. İleri seri üretim teknikleri. İleri Mobilya Üretim Yönetimi Sistemleri. Maliyet ile ilgili genel bilgiler, maliyet, fiyat, alış ve satış kavramaları, maliyet ve fiyatı belirleyen unsurlar, hammadde ve malzemeleri fiyat belirlemesi, maliyet ve fire hesabı, kutu-iskelet tipi mobilyaların işçilik, fire ve maliyet hesabı, satış fiyatını belirlemede düşük ve yüksek maliyet unsurları, genel ve dekorasyon elemanlarının maliyetlerinin hesaplanması, maliyet hesaplamada kullanılan bilgisayar paket programlarının tanıtılması. Elektrik akımı, gerilim, direnç, kapasite, endüktans, iletkenlik-yalıtkanlık, doğru ve alternatif akım, Anahtar, sigorta, bobin, röleler, kontaktör, transformatör, elektrik motoru, Ohm kanunu, kirşof kanunu, elektrik akımının manyetik, kimyasal, ısı ve ışık etkileri, Doğru ve alternatif akım özellikleri ve devreleri, Dijital ve analog elektriksel ölçü aletleri, doğru ve alternatif akım devrelerinde akım, gerilim ölçümleri, Doğru akım ve alternatif akım (tek fazlı ve üç fazlı) elektrik motorları, motor bağlantıları ve kumanda pano bağlantıları, Elektrik kullanımında dikkat edilecek emniyet kuralları Öğrencilerin eğitim ve öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerini bir alanda uygulayarak güçlendirme yönlendirme ve doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirme ve alana ilişkin bir işletmeyi tüm fonksiyonları ile tanıma amacını taşıyan bir çalışma niteliğindedir. CNC tezgahlar, uygulama alanları, yapısı, tanıtımı, mutlak artışlı programlama, M ve G kodları, çevresel ve delik tornalama, CNC freze tezgahları yapısı, tanıtımı ve programlaması, tasarımdan imalata geçiş safhası CAD/CAM ortamında tasarım ve geometrilerin tanıtılması, otomatik CNC kod türetilmesi, CAD/CAM programında simülasyon modüllerinin kullanımı. Danışmanla birlikte bir araştırma konusunun belirlenmesi, tezin amaç ve kapsamının belirlenmesi, kullanılacak yöntem ve yaklaşımların belirlenmesi, ayrıntılı bir çalışma planı hazırlanması, araştırma sürecinin izlenmesi, tezin incelenmesi ve tez sunusunun incelenmesi. Temel işletme kavramları. Üretim yönetimi. İşletme ekonomisi kavramları. Ekonomik teşebbüs kavramları. Şirket türleri. Finans, sermaye, maliyet, arz-talep. Genel muhasebe. Gelir-gider işlemleri muhasebesi. Bankacılık işlemleri. Maliyet muhasebesi. Amortismanlar ve hesabı. Yatırım değerlendirme. Başa baş noktası analizi. Personel işlemleri. İnsan kaynakları yönetimi. Vergiler, kanunlar ve yönetmelikler. Kalite ve kalite kontrolü ile ilgili temel kavramlar. Meslek alanında kalite kontrolü. Temel standartlaşma kavramları, meslek alanında standardizasyon, toplam kalite yönetimi, mesleki ürünlerde denge ve kalite performansı testleri, güvenilirlik kavramı

6 MOD403 - BİLG. DES. KONUT MEKAN TAS. MOD404 - BİLG. DES. İŞYERİ MEKAN TAS. MOD405 - PERSPEKTİF I MOD406 - PERSPEKTİF II MOD407 - DEKORASYONDA ÜRETİM TEKNİKLERİ I MOD409 - BİTİRME PROJESİ VE UYGULAMASI MOD412 - DEKORASYON ÜRETİM TEKNİKLERİ II MOD413 - FABRİKA ORGANİZASYONU Dersin amacı ve işlenişi, proje konuları ile konut mimari projesinin belirlenmesi, yapı, bina ve konut kavramları, mekân planlaması, konut tipleri ve iç bölümleri, konut mutfağının ve diğer belirlenen mekânların mimari özellikleri, tipleri, eylem ve eylem alanlarına göre yerleşim planının, cephe görünüşlerinin ve detay resimlerinin çizimi, projelerin sunumu. Dersin amacı ve işlenişi, ticari mekan imajı ve fiziksel çevre faktörlerinin irdelenmesi, veri toplama teknikleri ve verilerin değerlendirilmesi, anket hazırlama, belirlenen iş yerlerinde anketlerin uygulanması, fotoğrafların çekilmesi, yerleşim planlarının, cephe görünüşlerinin ve detay resimlerinin çizilmesi, projesi çizilen iş yerinin yeniden tasarlanması, projelerin sunumu. Perspektif tanımı, önemi, sınıflandırılması ve kullanıldığı yerler. Konik perspektife giriş, perspektif unsurlarının tanıtılması, nokta, doğru, düzlem, prizma, mobilyalarının ve iç mekanların ışınlar, distans ve çam metotlarıyla merkezi, konik perspektiflerinin çizimi. perspektife kurşun kalem, çini mürekkebi ve renkli boyama teknikleri ile desen, doku ve gölge verilmesi Perspektifin tanımı, amaç, tarihçe, sınıflandırma ve terimler. Tek noktalı perspektif; ışınlar, uzanım ve çam yöntemleriyle mobilya iç mekân perspektif ve uygulamaları. İki noktalı perspektif; ışınlar, uzanım ve böley yöntemleriyle mobilya ve iç mekân perspektif ve uygulamaları. Dekorasyon elemanlarının incelenmesi, seri üretim projelerinin ve uygulama resimlerinin çizimi ve açıklaması. Projelere ilişkin zaman, malzeme ve işlem analizinin yapılması. Malzeme listesinin hazırlanması, seri üretim projelerinin uygulanması.(uygulanacak projeler, oturma, yemek yeme, çalışma, mutfak vb. mobilyalardan seçilir). "Dersin amacı ve işlenişi ile ilgili genel bilgiler, tasarım felsefesi, ürün geliştirmede AR-GE faaliyetleri taslak çizimleri ve maket hazırlama, ürün projelerinin hazırlanması, üretim süreçlerinin belirlenmesi, prototip üretimi ve çalışmanın sunumu. " Münferit özel dekorasyon projelerinin tesbiti uygulama resimlerinin çizilmesi ve üretim kurallarının geliştirilmesi. Proje dosyalarının hazırlanması. Projede kullanılacak dekorasyon malzeme tekniklerinin belirlenmesi. Projenin uygulanması. Fabrika organizasyonu temel kavramları. Fabrika üretim sistemleri. Mamül tasarımı. Talep tahminleri. Teknoloji yönetimi. Fabrika yeri seçimi. Fabrika düzenleme. İş akış tipleri, Hat dengeleme. Lojistik yönetimi. Kapasite planlaması. BBN Analizi. Tamir bakım planlaması

7 MOD414 - HİDROLİK VE PNÖMATİK MOD416 - İŞ ETÜDÜ MOD499 - ENDÜSTRİ STAJI TBT181 - TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI TBT182 - TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TSK201 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Hidroliğe giriş, hidrolikte temel prensipler,endüstriyel uygulamalar, standart semboller,. Hidrolik pompalar, motorlar ve silindirler. Sızdırmazlık elemanları, hidrolik valfler. Yağ haznesi, filtreler, hidrolik akümülatörler, hidrolik akışkanlar. Hidrolik boru ve hortumlar.hidrolik devrelerde itme kuvveti,piston hızı, elektrik motor gücü,boru çapları ve borularda basınç kayıplarının hesapları.hidrolik devrelerin çizilmesi ve endüstriyel uygulamalar.pnömatiğe giriş. Pnömatikte fiziksel prensipler. Havanın üretimi, bakımı ve dağıtımı.hava sarfiyatı hesabı. Pnömatikte standart semboller, silindirler, sızdırmazlık elemanları ve pnömatik motorlar. Pnömatik devrelerde kullanılan valfler, pnömatik devrelerin çizimleri. Yol-adım diyagramları, Hidro-pnömatik sistemler. Devrelerin tasarımı Pnömatik sistemlerin endüstriyel uygulamaları. Hidrolik ve pnömatik sistemlerde arıza tespiti ve giderilmesi. İş etüdüne giriş, tanımlar, temel kavramlar. Verimlilik, insan faktörü. Metot etüdü. Malzeme akımı ve manipülasyon. Hareket ekonomisi. Yeniden düzenleme. İş ölçümü, teknikleri. İş örneklemesi. Zaman etüdü. Standart zamanın hesabı. Makine denetimli işler için standart zaman hesabı. Önceden saptanmış zaman standartları (PTS). Öğrencilerin eğitim ve öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerini bir alanda uygulayarak güçlendirme yönlendirme ve doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirme ve alana ilişkin bir işletmeyi tüm fonksiyonları ile tanıma amacını taşıyan bir çalışma niteliğindedir. Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, Bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, Kelime işlemci, Sunu hazırlama, Tablolama ve grafik uygulamaları, Veritabanı kullanımı, Internet, E-posta kullanımı. Programlamaya giriş. Algoritma ve akış şeması oluşturulması. Değişkenler, sabitler. Aritmetiksel ve mantıksal operatörler, Giriş ve çıkış komutları. Şart ve döngü komutları. Diziler, dizilerde sıralama ve arama algoritmaları. Altprogram ve fonksiyonların kullanımı. Dosyalama işlemleri. Grafik işlemleri. Cad Sisteminin Tanımı, CAD yazılımını Çalıştırmak, örnek uygulamalar.bilgisayar ortamında çizgi çizmeyi öğrenmek, çoğaltmak, koşullu çizebilmek, budamak.daire ve yay çizebilmek, ekran ayarlarını yapabilmek.elips, çokgen, bileşik çizgi, eğri çizgi, dikdörtgen çizmeyi öğrenmek.çizimleri taşıyabilmek, yeniden düzenlemek,ölçeklendirmek.kesit görünüş elde edebilmek, taramak, yazı yazabilmek.köşe kavislerini verebilmek, pah kırmak, uzatmak, sündürmek. Diğer modifiye işemleri.bloklamak, blokları yerleştirmek, tablo ve antet oluşturmak. Alanları ve mesafeleri hesaplamak.;görüntü ve yakınlaştırma komutları.üç boyutlu çizime giriş, derinlik elde etmek, döndürerek derinlik elde etmek.loft ve süpürme komutları, örnek çalışmalar.yüzey oluşturmak, hazır modellerle çalışmak.render ve yüzey özelliklerini değiştirmek, malzeme özelliği kazandırmak.ölçeklendirmek.ölçülendirmek, kesit görünüş elde edebilmek, taramak, yazı yazabilmek.köşe kavislerini verebilmek, pah kırmak, uzatmak, sündürmek. Diğer modifiye işemleri.bloklamak, blokları yerleştirmek, tablo ve antet oluşturmak, alanları ve mesafeleri hesaplamak.görüntü ve yakınlaştırma komutları.üç boyutlu çizime giriş, derinlik elde etmek, döndürerek derinlik elde etmek.;loft ve süpürme komutları, örnek çalışmalar.yüzey oluşturmak, hazır modellerle çalışmak.render ve yüzey özelliklerini değiştirmek, malzeme özelliği kazandırmak ,5 3

8 TUR181 - TÜRK DİLİ I TUR182 - TÜRK DİLİ II UPK201 İSTATİSTİK UPK415 - İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YDL183 - YABANCI DİL I YDL184 - YABANCI DİL II Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri. Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. İstatistiğin konusu ve amacı. Verilerin derlenmesi, örnekleme. Verilerin düzenlenmesi, sayısal ve grafiksel metodlar. Merkezi Eğilim Ölçüleri. Dağılım ölçüleri. Olasılıkla ilgili temel kavramlar. Bayes teorisi. Olasılık fonksiyonları. İstatistik Tahmin. Merkezi Limit Teoremi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hakkında temel kavramlar. Ergonominin temel çalışma alanları. İş Güvenliği kavramı. İş kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetleriinin hesaplanması, soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri, önleme yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri. Kişisel koruyucular ve makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve hedefleri. İSG Mevzuatı. Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives konularıdır. Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, preposition

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK 1 KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ ELEKTROMEKANĠK TAġIYICILAR PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL KEM101 Doğru Akım Devre Analizi Elektrik

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL LERİ ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS AIT181 Atatürk

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 3+1 56 44 100 Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi)

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

II. YARIYIL IV. YARIYIL

II. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL EK 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ I. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22.5 II. YARIYIL AKTS 30 Kredi 22 Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon Optik Kodu Dersin Adı T U K AKTS Opsiyon 02010101

Detaylı

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2

H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 H.Ü. HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI I. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ 1.YARIYIL HMK 109 FİZİK 2 0 2 AKTS 2 Birim Sistemleri (CGS, SI), Vektörler, Statik (Kütle Merkezi,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı