ICEB 2015 KONGRE PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICEB 2015 KONGRE PROGRAMI"

Transkript

1 ICEB 2015 KONGRE PROGRAMI HAZİRAN 2015 ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ Gostivar / MAKEDONYA 10.Haz.15 Çarşamba (1. gün) 09:30-11:00 Açılış Töreni (Açılış - Protokol Konuşmaları) 11:00-12:30 I. Oturum, 1. Salon, 2. Salon, 3. Salon, 4. Salon, 5. Salon 12:30-14:00 Öğle Yemeği 14:00-15:30 II. Oturum, 1. Salon, 2. Salon, 3. Salon, 4. Salon, 5. Salon 15:30-16:00 Kahve Arası 16:00-17:30 III. Oturum, 1. Salon, 2. Salon, 3. Salon, 4. Salon, 5. Salon 11.Haz.15 Perşembe (2. gün) 09:30-11:00 IV. Oturum, 1. Salon, 2. Salon, 3. Salon, 4. Salon, 5. Salon 11:00-11:30 Kahve Arası 11:30-13:00 V. Oturum, 1. Salon, 2. Salon, 3. Salon, 4. Salon, 5. Salon 13:00-13:30 Kapanış Paneli 13:30-14:30 Öğle Yemeği

2

3 I. OTURUM 11:00-12:30 10 Haziran 2015 Çarşamba I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Yüce 1. Salon Denetim Açısından Makina İmalat Sektöründe Kurumsal Karne Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz, Orhan Gudil Dış Ticaret İşlemlerinin TMS 18 Hasılat Standartı Kapsamında İncelenmesi Arş. Gör. Ahmet Ağsakal, Arş. Gör. Merve Kıymaz Kurumsal Yönetimin Finansal Raporlama Kalitesindeki Rolü: Borsa İstanbul Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama Doç. Dr. Mahmut Karğın, Doç. Dr. Rabia Aktaş - Arş. Gör. Dr. Nuray Demirel Arıcı Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar Perspektifinden Denetim Komiteleri: BİST te Bir Araştırma Arş. Gör. Dr. Burak Özdoğan, Arş. Gör. Dr. Fatma İzmirli Ata, Arş. Gör. B. Fatih Mollaoğulları Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye Lojistik Sektörü Üzerine Etkileri Öğr. Gör. Ümit Yılmaz Balıkesir Üniversitesi I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can Web Of Science'da Ekonomi ve Yönetim Alanında Yer Alan Balkan Ülkelerin Adresli Yayınların Analizi Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Mustafa Miynat, Prof. Dr. Hüseyin Aktaş Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Bölgelere Ekonomik Açıdan Katkıları: Bir Alan Araştırması Örneği 2. Salon Yrd. Doç. Dr. İlkay Dilber, Öğr. Gör. İlham Yılmaz Günah Vergisi Olarak Tütün Ürünleri Üzerinden Alınan Vergilerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Alparslan Uğur, Yrd. Doç. Dr. Emin Kömürcüler Kırıkkale Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi Değişim Süreçlerinin İşletmelerin Örgütsel Davranışlarına Etkisi Prof. Dr. Şermin Şenturan Sosyal Amaç ve Sportif Başarı İkileminde Futbola Devlet Müdahalesinin Rasyonalitesi Yrd. Doç. Dr. Emin Kömürcüler, Yrd. Doç. Dr. Alparslan Uğur Adnan Menderes Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi I. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Yılmaz Dış Ticaret İşlemlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi 3. Salon Yrd. Doç. Dr. Gökhan Baral, Arş. Gör. Ahmet Ağsakal Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması: Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlamanın Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Hakan Aracı, Öğr. Gör. Filiz Yüksel Satın Alınan Yazılımların TMS'ye Göre Aktifleştirilmesi, Faydalı Ömrü, Amortismanı Ve Yeniden Değerlemesi Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz, Öğr. Gör. İlker Calayoğlu Tarımsal Faaliyetler Standardı TMS 41 Kapsamında, Tarımsal Faaliyetlerde Stratejik Ve Taktiksel Kararların Karşılaştırmalı Analizi Prof. Dr. Hilmi Kırlıoğlu, Arş. Gör. Zülküf Çevik Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Devlet Teşviklerinin Muhasebe Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Öğr. Gör. Sedat Coşkun

4 I. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Osman Emin Teminat Mektuplarının Raporlanmasında THP Ve UFRS Karşılaştırması Arş. Gör. Abdüssamet KOÇ, Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Bedava Ekonomisinin Vergiye Yansıyan Bir Yönü: Vergi İdarelerinin Sosyal Medya Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Hamza Kahriman 4. Salon Tarımın Finansmanında Yeni Bir Yaklaşım; Kooperatif Bankacılığı Doç. Dr. O. Murat Koçtürk, Doç. Dr. Hatice Yurtsever İşletmelerde Uluslararası Vergi Planlaması Yrd. Doç. Dr. Hamza Kahriman, Arş. Gör. Pelin Mastar Özcan, Arş. Gör. Umut Tepekule Muhasebe Meslek Mensuplarının Mükelleflerin Vergi Kararlarının Oluşumunda Etkisi Yrd. Doç. Dr. Özgür Saygın, Yrd. Doç. Dr. Ferdi Çelikay, Arş. Gör. Ahmet Köstekçi Fırat Üniversitesi I. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tuncer Özdil Hizmet Sektorleri Arasındaki Rekabet Analizi Mrsc. Nursel Husein Ekonomik Yönden Kalkınma İçin İnovasyon Ve Ar-Ge Çalışmaları 5. Salon Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çoban, Yrd. Doç. Dr. Aydın Şenol Toplu Konut ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Girişimcilik ve İş Fırsatları Açısından Etkileri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu Türkiye Ekonomisinde Döneminde İşsizlik ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki Yrd. Doç. Dr. Coşkun Çılbant, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şahin, Arş. Gör. Tuğba Ay Türkiye ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Ülkelerinin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Ölçümü Yrd. Doç. Dr: İlkay Dilber, Yrd. Doç. Dr. Ece Demiray Erol, Arş. Gör. İsmet Güneş

5 II. OTURUM 14:00-15:30 10 Haziran 2015 Çarşamba II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Said Kıngır Türkiye de Dijital Ekonomi Anlayışına Göre Devletin Mali Dönüşümü: E-Devlet Uygulama Örnekleri Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Yrd. Doç. Dr. Serkan Cura Hisse Senedi Piyasası ve Dolar Kuru: Parçalı Eşbütünleşme Analizi 1. Salon Elif Erer, Deniz Erer, Arş. Gör. Tuna Can Güleç Ege Üniversitesi Balkanlarda Yatırım İmkanları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Mehmet Yüce, Arş. Gör. Fulya Mercimek Uludağ Üniversitesi Liman Özelleştirilmesi: Derince Limanı Örneği Yrd. Doç. Dr. Eda Balıkçıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hilmi Çoban Kırıkkale Üniversitesi Türkiye de İç Denetime İlişkin Düzenlemeler Arş. Gör. Nurcan Azgın II. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burhanettin Zengin WEB 2.0 Teknolojilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurum Web Sitelerinde Kullanımı Ve Analizi 2. Salon Öğr. Gör. Harun Gümüş, Yrd. Doç. Dr. Vedat Bal MATLAB Yazılımında Topsis Fonksiyonunun Oluşturulması Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özçalıkçı Kilis Üniversitesi Örgütsel Sinizm Kavramı Üzerine Kuramsal Bir Araştırma: Öncüller ve Sonuçlar Doç. Dr. Aylin Ünal, Öğr. Gör. Fatih Çömez, Öğr. Gör. Dr. Esra Güven Örgütlerde Mizah: Eskişehir Leman Kültür Örneği Arş. Gör. Nasıf Ali Ünügür, Arş. Gör. Akansel Yalçınkaya, Uzman Leyla Adiloğlu Bülent Ecevit Üniversitesi II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir Bilen Kümelenme Yol Haritası: Manisa Makine Ve Kalıpçılık Sektöründe Bir Uygulama Doç. Dr. Çiğdem Sofyalıoğlu, Arş. Gör. Ebru Sürücü, Haktan Sevsay Çalışanların Adalet Algıları Açısından Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılığın Karşılaştırılması: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Prof. Dr. Said Kıngır, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mete, Arş. Gör. Cenk Aksoy Bartın Üniversitesi, Dicle Üniversitesi 3. Salon Otel İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Antalya Örneği Prof. Dr. Said Kıngır, Öğr. Gör. Dr. Şevket Yirik, Öğr. Gör. Abdullah Uslu, Öğr. Gör. Muhammet Fatih Sancar Siirt Üniversitesi, Bartın Üniversitesi Makedonya Çalışma Yaşamında ve Çağdaş Gelişmelerin Gereği Olarak Çalışma Psikolojisi Doç. Dr. Osman Emin Yeni Bir Meslek Mi? Tartışmaları Işığında Bağımsız Denetçilik Öğr. Gör. Metehan Küçüker, Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can Bülent Ecevit Üniversitesi

6 II. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mahmut Karğın Otel İşletmeleri Çalışanlarının Memnuniyet Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılıklarının Verimlilik Üzerine Etkisinin Analizi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mete, Arş. Gör. Cenk Aksoy, Öğr. Gör. Ahmet Akaydın Dicle Üniversitesi Zafer Kalkınma Ajansı Desteklerinin Manisa Ekonomisine Yansımaları Yrd. Doç. Dr. Vedat Bal, Öğr. Gör. Harun Gümüş 4. Salon Sağlık Ekonomisi ve Biyomedikal Cihaz Sektöründe İnovasyon Uygulamaları: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Teşhis Sistemi Muhammed Kürşad Uçar, Mehmet Recep Bozkurt, Kemal Polat, Ahmet Vecdi Can, Cahit Bilgin Biyomalzeme Araştırmalarında Yeni Trendler ve Biyoteknoloji Çalışmalarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, Mesut Ramazan Ekici II. Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy Y Kuşağının İnternet Üzerinden Satın Alma Alışkanlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Doç. Dr. Burak Kartal, Gamze Armağan, Tuğçe Büyükkestelli, Damla Altınoklar 5. Salon Taklitler Asıllarına Hizmet Ederler Mi? Tüketicilerin Taklit Ürün Algılarının Lüks Marka Değeri ve Satın Alma Niyetine Etkisi: İzmir ve Çevresinde Bir Araştırma Tuba Ulaştıran, Seda Uzunlar Yeni Ürün Geliştirme ve 3D Yazıcı Endüstrisi Yrd. Doç. Dr. Levent Çallı, Yrd. Doç. Dr. Kamil Taşkın Tüketicilerin Hedonik Tüketime Olan Eğilimlerinin Cinsiyet Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Öğr. Gör. Seda Gökdemir Ekici, Öğr. Gör. Tarık Yolcu, Doç. Dr. Nihal Sütütemiz, Prof. Dr. Remzi Altunışık Tüketicilerin Fast Food İşletmelerinden Memnuniyet Düzeyi ve Tekrar Gelme Niyetleri Arasındaki İlişki Öğr. Gör. Halil İbrahim Şengün, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Karakaş, Prof. Dr. Said Kıngır Dicle Üniversitesi, Bartın Üniversitesi

7 III. OTURUM 16:00-17:30 10 Haziran 2015 Çarşamba III. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilmi Kırlıoğlu İş Yapabilirlik Endeksi Açısından Balkan Ülkeleri Ekonomilerinin Değerlendirilmesi 1. Salon Öğr. Gör.Selin Coşkun Maliye Politikası Yabancı Doğrudan Yatırım Girişlerini Etkiler mi? Merkez Doğu Avrupa Ülkelerine Ampirik Bir Bakış Yrd. Doç. Dr. Pelin Varol İyidoğan, Yrd. Doç. Dr. Başak Dalgıç Hacettepe Üniversitesi Küreselleşen Dünyaya Bölgesel Ekonomilerin Uyumu Makedonya Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Doç. Dr. Tuncer Özdil - Yrd. Doç. Dr. Beran Gülçiçek İqtisadiyyatın Şaxələndirilməsi və Qeyri-Neft Sektorunun İnkişafı Sahəsində Xarici Təcrübə Ramila Aghazadeh Azerbaijan State Economic Universty Türk Şirketlerinin Gelişmekte Olan Ülkelere Giriş Şekilleri: Kosova Örneği Luan Vardari, Jyxhel Spahi Prizen Universty III. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Sarıışık Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisi 2. Salon Doç. Dr. Rahmi Yücel, Kayhan Ahmetoğulları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bağımsızlık Sonrası Dönemde Makedonya-Türkiye Dış Ticaret Yapısının Analizi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şahin, Doç. Dr. Güven Şeker Küreselleşen Dünyada İşsizlik Arş. Gör. Hülya Yeşilyurt Temel, Arş. Gör. Halil Yapraklı, Arş. Gör. Ebru Sürücü Küreselleşme Eşitsizlik ve Yoksulluk Yrd. Doç. Dr. Suat Söylemez Dumlupınar Üniversitesi Davranışsal Finansın Bireysel Yatırımcıların Karar Mekanizmaları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye deki Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama Dr. Mesut Doğan, Doç. Dr. Feyyaz Yıldız, Doç. Dr. Yusuf Topal Afyon Kocatepe Üniversitesi III. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şermin Şenturan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüketim Harcamaları Analizi Ve Yerel Ekonomiye Katkıları: Gördes Meslek Yüksekokulu Örneği Öğr. Gör. Dr. Esra Güven, Yrd. Doç. Dr. Ercan Uşun, Öğr. Gör. Fatih Çömez, Öğr. Gör. B. Türker Palamutçuoğlu 3. Salon Yatay Vergi Rekabeti ve 2008 Krizinin Vergi Hasılatları Üzerine Etkileri: AB Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yunus Demirli, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Ayyıldız, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Damga Vergisinin Vergilemede Adalet Açısından İncelemesi Özgür Saygın, İnci Sandalcı, Ferdi Çelikay Dumlupınar Üniversitesi AB ve Balkan Ülkelerinde Katma Değer Vergisi Oranlarında Yakınsama Yrd. Doç. Dr. Yaşar Ayyıldız, Yrd. Doç. Dr. Yunus Demirli Abant İzzet Baysal Üniversitesi

8 III. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sakal Bir Çevre Vergisi Olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi: AB ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi Doç. Dr. M. Erkan Üyümez, Arş. Gör. İskender Özsarı Yeşil Ekonomiye Doğru: Emisyon Ticaretinin Tarihsel Süreci ve Fırsatlar 4. Salon Doç. Dr. Baki Yılmaz, Öğr. Gör. Hakan Aliusta Sinop Üniversitesi Türkiye de Yenilenebilir Enerji Sektöründeki Sübvansiyonların Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özçağ Adnan Menderes Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın İstihdamının "Yeşil"lenmesi: Yeşil İşler Ve Yeşil Stratejiler Bağlamında Bir Değerlendirme Arş. Gör. Burçin Çetin Karabat, Arş. Gör. Mustafa Şeker Şirket Kariyer Hesaplarının Kariyer Geliştirme Bağlamında Değerlendirilmesi Doç. Dr. Yasemin Özdemir, Arş. Gör. Mustafa Şeker III. Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Fahriye Aliu Management of Prison Conditions as a Precondition for Better Socialization Assoc.Prof. Dr. Jana Ilieva, Prof. Dr.Aleksandra Stoilkovska The Implementation of Integrated Marketing Communications in Function of Increasing Company`s Profit Assoc.Prof. Dr. Daliborka Blazeska, Assoc.Prof. Dr.Valentina M. Palevska, MCs. Renata Stoilkovska 5. Salon The Application of Effective Public Relations Instruments in the Creation of Corporate Image Assoc. Prof. Dr. Valentina M. Palevska, Assoc. Prof. Dr. Jana Ilieva Socio economic structure of the population of the three recesses of the Ottoman Empire in the XIX century with special emphasis on Macedonian Jews Assoc. Prof. Dr. Ivanka Dodovska St.Ciril and Metodi University,Skopje Calculation of GDP although methodologically correct, creates an illusory state of growth of the national economy Prof. Dr. Sami Bislimi, Assoc. Prof. Dr. Neritan Turkeshi Fon University

9 IV. OTURUM 9:30 11:00 11 Haziran 2015 Perşembe IV. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Feyyaz Yıldız Öğrencilerin Turizm Yetkinliği Kazanmalarında Ders İçeriklerinin Etkileri: Örneği Doç. Dr. Burhanettin Zengin, Arş. Gör. Nuray Eker Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Beceri Eğitimleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Arş. Gör. Kemal Aktaş 1. Salon Değişim Süreçlerinin İşletmelerin Örgütsel Davranışlarına Etkisi Prof. Dr. Şermin Şenturan, Nesibe Şentürk Bülent Ecevit Üniversitesi Sapanca nın Turistik Destinasyon İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması Prof. Dr. Orhan Batman, Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, Öğr. Gör. Recep Yıldırgan International Financial Reporting Standards (IFRS) and Economic Growth: A Study of Developing Countries Emrah Doğan, Arş. Gör. Gül Yeşilçelebi IV. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Gökbunar Eğitim Harcamaları ile Yüksek Teknoloji Ürünü İhracatı İlişkisi: Türkiye Örneği 2. Salon Doç. Dr. Mustafa Durman Dumlupınar Üniversitesi Uygulanan Teşvik Politikaları ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme ( ) Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Tüleykan, Öğr. Gör. Selçuk Bayramoğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan KOBİ lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Kilis İli Örneği Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, Yrd. Doç. Dr. Cuma Ercan Kilis Üniversitesi Girişimcilikte Finansal Tablo Analizinin Önemi ve Etkileri Mrsc. Erkan Yusuf IV. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Batman Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz Yrd. Doç. Dr. Fazlı Yıldız, Doç. Dr. Sinan Sarısoy Dumlupınar Üniversitesi 2001 Yılından Günümüze Bütçe Politikalarında Mali Disiplin 3. Salon Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Tüleykan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Yükseköğretim Sisteminde Mesleki Uygulamaların Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Yeniden Yapılanma Çabaları ve Sakarya Yrd. Doç. Dr. Nermin Akyel, Öğr. Gör. Tuğba Örs, Öğr. Gör. Dilek Sürmeli

10 IV. Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Aleksandar Dashtevski Occupational Structure Of Income Inequality in Turkey Yrd. Doç. Dr. Beyza Sümer Dokuz Eylül Üniversitesi Strategic management of the enterprises as a condition for economic development 4. Salon Assoc. Prof. Dr. Fahriye Aliu Determination of Competition-Based Obstacles To The Increase In Demand : An Implementation on Turkish Air Cargo Industry Ali İbrahimoğlu, Arş. Gör. Gökhan Tanrıverdi, Öğr. Gör. Seda Çolak Legal and Economic Regulation of e-business Assoc. Prof. Dr. Garip Kartal, Assoc. Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin Foreign Direct Investment in Republic of Macedonia and South-Eastern Europe MSc Hristina Taneska, MSc Gordana Serafimovic IV. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami Bislimi The Impact of Mıgratıon on Demographic Development of the Countries of Southeast Europe Assoc. Prof. Dr. Zoran Filipovski Better management of the Commission for protection against discrimination in the Republic of Macedonia, to overcome the problems in that area 5. Salon Assoc. Prof. Dr. Aleksandar Dashtevski University Euro Balkan - Skopje The role and importance of the brand the development of enterprises Assoc. Prof. Dr. Neritan Turkeshi, Mrsc. Edona Doko Fon University Macroeconomic Aggregates For Economic Development Mirko Tripunoski, Lazar Arsovski Fon Universty Contemporary Perspectives of Human Resource Management Prof. Dr. Zorica Marković, Prof. Dr. Elisabeta Sardžoska, Assoc. Prof. Dr.Kalina Sotiroska

11 V. OTURUM 11:30 13:00 11 Haziran 2015 Perşembe V. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Yılmaz Camels Analizi İle Türk Bankacılık Sisteminin Yılları İçin Performansının İncelenmesi Fatih Burak Gümüş, Öner Nalbantoğlu Taşımacılık Modları Arasındaki Rekabetin Rekabetçi Dinamikler Perspektifinden İncelenmesi: Ankara-İstanbul Taşıma Hattı Üzerinde Bir İnceleme 1. Salon Arş. Gör. Mehmet Yaşar Üçüz Açık ve Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açığın Varlığı Yrd. Doç. Dr. Hilmi Çoban, Yrd. Doç. Dr. Eda Balıkçıoğlu Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetiminde Güncel Bir Yaklaşım; Y Kuşağı Kamu Personelinin Özellikleri ve Kurumsal Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Dr. Şener Uysal Manisa Bağcılık Müdürlüğü V. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Durman Finansal Raporlama Standartlarının Ülkemizde Finansal Raporlama Standartlarının Ülkemizde Değişiminin Etkileri ve TMS-2 Prof. Dr. Hilmi Kırlıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Aydın Şenol, Öğr. Gör. Aydın Bağdat Düzce Üniversitesi Geçmişten Günümüze Muhasebe Skandalları 2. Salon Öğr. Gör. İdil Özkan, Hilal Küçüker Bülent Ecevit Üniversitesi SWAP Sözleşmelerinin Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi Doç. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Doç. Dr. Yücel Ayrıçay, Arş. Gör. Yahya Günay Kahramanmaraş Üniversitesi Değerleme ve Değer Düşüklüğü Uygulamalarının Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi ve Kullanım Değeri Üzerine Bir Uygulama Prof. Dr. Abdülkadir Bilen Öğr. Gör. Fatih Özkan Dicle Ünicersitesi Muhasebe Temel Kavramlarının Küresel İktisadi Olaylar Açısından İrdelenmesi Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, Arş. Gör. Merve Kıymaz, Arş. Gör. Şuayyip Doğuş Demirci V. Oturum Bakanı: Doç. Dr. Burak Kartal Tasarıma Dayalı Üretim Yapan İşletmelerde Sipariş Maliyetlerinin Ön Maliyetle Belirlenmesi Üzerine Örnek Çalışma: Yılgenci Örnegi Yrd. Doç. Dr. Recep Yılmaz, Öğr. Gör. Dilek Sürmeli, Öğr. Gör. Tuğba Örs Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Kadının Yeri Yrd. Doç. Dr. Müslim Demir 3. Salon Rekabet Ortamında İşletmelerin Başarı Faktörlerinin Ve Sanallaşma Derecesini Etkileyen Kriterlerin Önceliklendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Esra Yıldırım Söylemez, Dr. Meltem Dil Şahin Dumlupınar Üniversitesi Finansal Başarısızlık Tahmininde K-Means Kümeleme Algoritması İle Özellik Seçimi: Borsa İstanbul da Bir Araştırma Doç. Dr. Serkan Terzi, Arş. Gör. Ramazan Terzi Çankırı Karatekin Üniversitesi Girişimcilikte İnovasyonun Önemi,Yaratma Teknikleri ve Makedonya Cumhuriyeti nin İnovasyon Endeksi Mrsc. Yusuf Ayrula

12 V. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sonja Rizoska Jovanovska What Do Managers Want From Their Followers? Assoc. Prof. Kalina Sotiroska Ivanoska Gostivar Universty Strategic Alliances as a Method for Creating Competitive Advantage on the Global Market 4. Salon Assoc.Prof. Dr.Natasha Ristovska, Assoc.Prof. Dr.Daliborka Blazeska Organised Economic Crime and Transition Assoc. Prof. Dr. Vasko Stamevski, Assoc. Prof. Dr. Elizabeta Stamevska Goce Delcev University, Shtip The Influence of Business Plan Preparation on the Competitive Advantage of the Enterprise Prof. Dr.Aleksandra Stoilkovska, Assoc.Prof. Dr. Natasha Ristovska Legal Legislation and Security Measures in e-business in Macedonia Assoc. Prof. Dr. Abdülmecit Nuredin V. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdülmecit Nuredin A Comparative Analysis Of Taxpayer Rights in Turkey and the USA Doç. Dr. M. Erkan Üyümez, Arş. Gör. Aytül Bişgin The influence of sociological elements on the business climate in the Republic Macedonia Prof. Dr. Sonja Rizoska Jovanovska 5. Salon Local Government and Fiscal Autonomy: A Brief Comparison of Turkey and EU Countries Prof. Dr. Mustafa Sakal, Arş. Gör. Habip Demirhan Dokuz Eylül Üniversitesi A Study On Development Of Academic Literature Of Aviation Finance in Turkey Kasım Kiracı, Temel Caner Ustaömer The Evaluation System of Employees in Function of Improving Organizational Performance MSc Gordana Serafimovic, MSc Hristina Taneska

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz No Dergi/Kitap Adı Makale Adı 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik Küresel Kent İstanbul İçin Çalışan Bir Çözüm Merkezi : İstanbul Kalkınma Ajansı

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOCIAL S CIENCE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAM Hopa Yerleşkesi ARTVİN 15-17 Ekim 2014 QUO VADIS HOPA ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Detaylı

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal

Detaylı

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman 1995.3 KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim

Detaylı

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr.

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN İLLERDEKİ OY ORANLARININ VE BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER Bildiri NO Bildiri Adı Yazarlar 16 17 18 ÖRGÜTSEL YARATICILIK MODELİNİN OLUŞMASINDA BİREYSEL YARATICILIK

Detaylı

EconWorld 2015@Torino International Conference on Economics August 18-20, 2015, Torino, Italy

EconWorld 2015@Torino International Conference on Economics August 18-20, 2015, Torino, Italy EconWorld 2015@Torino International Conference on Economics August 18-20, 2015, Torino, Italy World Economic Society econworld.org 1 2 General Information World Economic Society econworld.org 3 4 ORGANIZATION

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL. 2. Doğum Tarihi: 1956. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Targan ÜNAL 2. Doğum Tarihi: 1956 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 1977 Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

24 Nisan 2008, Perşembe

24 Nisan 2008, Perşembe 09.00-10.00 Açılış töreni (Salon SUN) 10.00-10.30 Kahve arası 10.30-12.00 PANEL: (Salon SUN) 24 Nisan 2008, Perşembe Yetişmiş Eleman Sorunu ve Sektör Üniversite İşbirliği Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul

Detaylı

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU 26. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU URFA Prof.Dr. Fethi HEPER (Oturum Başkanı): Çok teşekkürler. Şimdi oturumun son konuşmasını Sayın Meriç yapacaklar. Konumuz Kalkınma Ajansları Modeli: İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006. İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006. İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006 Yıl: 18 ANKARA - 2006 Sayı: 104 İ ÇİNDEKİLER Sayfa I Kitap, rapor ve benzeri

Detaylı

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213 KİŞİ ADLARI DİZİNİ Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004),140-157 Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004),141-149 Ak, Fırat İşverence

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : 04.09.1975 Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : 0258 296 2711 Faks : 0258 296 2626 E-mail

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

III. ULUSLARARASI ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

III. ULUSLARARASI ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ 1 III. ULUSLARARASI ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ Bahattin SEVİM Nazlı GÜRBÜZ 2 Abidin GENCER mevlana 1995@gmail com 3 Ahmet ALĞAN ahmetalgan44@hotmail

Detaylı