NİZİP TİCARET ODASI ST. PETERSBURG RUSYA YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİZİP TİCARET ODASI ST. PETERSBURG RUSYA YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 PROGRAMI ORGANİZE EDEN HİZMET MERKEZİ / MESLEK KURULUŞU/ ORGANİZATÖR KURULUŞ: GidiĢ Tarihi DönüĢ Tarihi Düzenleme Tarihleri 07 /04 / / 04 / 2014 Gidilen Ülke / ġehir RUSYA/ST.PETERSBURG Katılımcı ĠĢletme Sayısı 16 GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER İşletmeler ile İkili Görüşmeler Tarihi Ġkili GörüĢme Yapılan Yabancı ĠĢletme Bilgileri ĠĢletme Adı Sektörü GörüĢülen KiĢi Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler Ziyaret Edilen Yerler Ziyaret ile ilgili Açıklama: RUS TÜRK Ġġ ADAMLARI DERNEĞĠ (RUTĠD) 08 NĠSAN 2014 RUTĠD ST.Petersburg Ģube temsilcisi sayın Yasin KürĢat DEMĠRALP ile görüģüldü. Sayın Yasin KürĢat DEMĠRALP özetle heyetimize Rusya ve Türkiye arasındaki mevcut ticaret durumu hakkında kısa bilgiler verdi. Rusyada yaklaģık Türk firmasının olduğundan bahsetti. St.Petersburg un ticari yapısına dair bilgiler verdi. ġehrin ekonomisinin genelde turizm ve sanayiye dayalı olduğunu,rusya ile iģ yapabilmek için Rusya da bir Ģube veya temsilcilik açılmasın çok iyi olacağını, rusça bilmenin ticareti artırmak için çok faydalı olacağı,türklerin Rusya daki inģaat sektöründe güzel eserler bıraktığını, bürokrasinin biraz karıģık olduğunu ancak bunun büyük sorun olmadığını,ġnģaat sektörü, mermer, tarım ürünleri, ihtiyaçları olduğunu belirtti. Sayın DEMĠRALP odamız heyetine soru-cevap Ģeklinde soruları cevaplandırarak iki ülke arasındaki ticarette

2 karģılaģılan sorunlar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca talep edilen sektör ve firmalar hakkında araģtırma ve bilgi paylaģımı yapılabileceğini belirtmiģtir. Odamız baģkan yardımcısı sayın Mahmut POLAT odamız ve ilçemiz ekonomisi hakkında bilgiler verdi.üyelerimizin sektörel dağılımı ve ilçemizde öne çıkan sektörler hakkında bilgi verdi.ġki ülke arasında ticari iliģkilerin geliģmesi konusunda her zaman yardımcı olacağımızı belirtti. ST.PETERSBURG TĠCARET VE SANAYĠ ODASI 10 NĠSAN 2014 St.Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan Yardımcısı bayan Ekaterina LEBEDEVA ile görüģüldü,bayan Ekaterina LEBEDEVA özetle St Petersburg Ticaret ve Sanayi Odasının iģleyiģi ve ticari yapısı ile ilgili bilgiler verdi. St Petersburg Ticaret ve Sanayi Odasının üyesi olduğunu, Rusyada odaya kayıt zorunluluğunun olmadığından bahsetti. ġehirde gemi yapımı,elektrik santrali,alkol,sigara üretimi olduğunu 2005 yılından sonra Toyata, Genaral motor gibi otomotiv fabrikalarının açıldığını ve bunun yanında otomotiv yan sanayinin geliģtiğini,ġlaç sanayisinin olduğunu söyledi.organize sanayi bölgesinde yer kalmadığını, binaların restorasyonun, aslına uygun olarak yapılmasına önem verdiklerinden bahsetti.her konuda bizlere yardımcı olacaklarını belirtti. Odamız baģkan yardımcısı sayın Mahmut POLAT odamız hakkında bilgiler verdi. Odamızın yaklaģık üyesi olduğunu 12 meslek komitesi olduğunu ziyarete gelenlerin odamızın 11.grup meslek komitesi üyeleri(ġnģaat sektörü üyelerimizin ) olduğunu, üyelerimizin sektörel dağılımı, ilçemizde öne çıkan sektörleri anlattı.ġki ülke arasında ticari iliģkilerin geliģmesi konusunda her zaman yardımcı olacağımızı belirtti. Ayrıca St Petersburg Ticaret ve Sanayi Odası ile ekonomik iliģkilerimizin sürekli olması bakımından KardeĢ Oda olma talebinde bulunulmuģtur. T.C.ST.PETERSBURG TĠCARET ATAġELĠĞĠ 10 NĠSAN 2014 T.C.St.Petersburg Ticaret AtaĢesi sayın Dilek DOĞRUER ile görüģüldü,dilek hanım özetle St Petersburg un ticari ve siyasi yapısı ile ilgili bilgiler verdi.rusya ya ürün satarken dikkat etmemiz gereken ayrıntılardan,rusların özellikle ülkemizden ithal

3 ettikleri ürünlerde kalitenin sürekli olmasına önem verdiklerinden, Rusyadaki Türk Ģirketlerinden,Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminden,halı ve ev dekorasyonuna talep olduğundan, Avrupa nın daha kaliteli ürün ürettiği algısından dolayı Avrupa ürünlerine önem verdiklerinden, Ürünleri pazarlarken kalitesinin yanında dıģ ambalajlarının düzgün ve albenili olmasından,rusyayı ve Rus kültürünü iyi tanımamızdan bahsetti.ayrıca St.Petersburg firmaları ile iletiģime geçmek isteyen firmalarımıza her konuda yardımcı olacaklarını belirtti. Odamız BaĢkan Yardımcısı sayın Mahmut POLAT odamız hakkında bilgiler verdi.üyelerimizin sektörel dağılımı, ilçemizde öne çıkan sektörler hakkında bilgi verdi.ġki ülke arasında ticari iliģkilerin geliģmesi konusunda her zaman bize düģen görevleri yapmaya hazır olacağımızı belirtti. Fuarın Adı Fuar ile ilgili Açıklama Yurt Dışı Fuar Ziyareti ST. PETERSBURG / RUSYA 2014 ULUSLAR ARASI ĠNġAAT MALZEMELERĠ VE YAPI FUARI (INTERSTROYEXPO 2014) 09 NĠSAN 2014 Fuara Türkiye, Rusya,Ġtalya,Finlandiya ve Almanya dan gelen yaklaģık 350 firmanın katılımı olmuģtur. Fuar genelde Yapı Ekipmanları,Boya Ürünleri,Yapı Materyalleri,Elektrik ve Elektronik Ürünler,Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri,Sıhhi Tesisat,Isıtma Soğutma ve Havalandırma Malzemeleri,ĠnĢaat Malzemeleri,Havuz Ekipmanları,Ġzolasyon Malzemeleri, Kapı ve Pencere Sistemleri,Beton Santralleri,Beton Parke Makineleri,Çatı Cephe Duvar ve Yer Kaplama Malzemeleri,ĠĢ Makineleri,Kırma ve Eleme Tesisleri,Mermercilik ve Maden Makineleri,Seramik Banyo Tesisatları,Hırdavat ve Nalburiye,Ġç ve DıĢ Dekorasyon Malzemeleri,Park ve Bahçe Ekipmanları,Prefabrik Yapı Ürünleri,Arıtma ve Atık Su Sistem Malzemeleri,Enerji gibi sektörlerdeki firmalar katılımcı olarak yer almıģtır. Fuarda Elkon (Beton Santrali),VuruĢkan Makine San.Tic.A.ġ,(Makine Ġml.) Praktika(AhĢap Merdiven),Tauber Tunnellıng,Kaldorf (Mermer ve Doğal TaĢlar),Mammuttihirsi (AhĢap),En-Cont(Jeneratör),Mempex (Yeraltı boru döģeme Makinaları),YeĢil Mobilya (Çelik Kapı),Penetronspg(ĠnĢaat Malzemeleri), Pts.2000 (Raf ve ĠnĢaat Ġskelesi), Gidrolica(Yüzey drenaj sistemleri), Fınskydom(Tuğla ve Çatı Malzemesi),Lammı (Tuğla ve Birket iml.) Beroyoza Seramica(Seramik) firmaları, görüģülen bazı firmalardır.fuar gezi katılımcılarımız açısından çok faydalı olmuģtur,sektördeki yeni geliģmeler yerinde görülmüģ,fiyatlar hakkında bilgi sahibi olunmuģtur,yeni pazarlar, ürün kıyaslamaları ve dıģ ticaret konusunda firmalar ile karģılıklı görüģme ve bilgi sahibi olma fırsatı yakalanmıģtır.

4 KATILIMCI İŞLETME BİLGİLERİ İşletme Adı KESKĠN MÜHENDĠSLĠK,ĠNġAAT MALZEMELERĠ SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Katılımcı Adı Soyadı AHMET KESKĠN Başvuru Yaptığı Hizmet Merkezi ALĠ KAYA (SEYĠT OĞLU) - MEYDAN ĠNġAAT ÖZEMSA ELEKTRĠK ĠNġ.SANTĠC.LTD.ġTĠ. ALĠ TÜRKMEN (KADĠR OĞLU) - ALĠ TÜRKMEN YAPI ĠNġAAT MÜTEAHHĠTLĠK UNAT YAĞ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ALĠ KAYA ALĠ KOÇAK ALĠ TÜRKMEN ASKER SERDAR UNAT SĠSTEMLĠ KONUT AKARYAKIT ĠNġAAT GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ DURSUN ALĠ TAġTAN ERSĠN ÖZDEMĠR - MĠMAR HASAN UÇAR - MET-SAN MĠMARLIK MAHMUT POLAT - POLAR MÜHENDĠSLĠK GÜLER AHġAP NAKLĠYE PVC METAL MÜHENDĠSLĠK MÜTEAHHĠTLĠK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ EMĠRġAH YAPI DENETĠM LĠMĠTED ġġrketġ ORHAN BUDAK - SERHEND YAPI SALĠH KILIÇ - KILIÇLAR OTO GALERĠ ġükrü EROĞLU - EROĞLU ĠNġAAT ASSĠST BAĞIMSIZ DENETĠM MALĠ MÜġAVĠRLĠK LĠMĠTED ġġrketġ BĠLAL ÇELĠKBĠLEK DURSUN ALĠ TAġTAN ERSĠN ÖZDEMĠR HASAN UÇAR MAHMUT POLAT MUSTAFA GÜLER MUSTAFA ġahġn ORHAN BUDAK SALĠH KILIÇ ġükrü EROĞLU ESHABĠL KISA

5 Raporu Hazırlayan Hizmet Merkezi / Meslek Kuruluşu/ Organizatör Kuruluş Yetkilisinin Adı Soyadı Ünvanı Ġmzası Serpil GÜNDOĞDU Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Rapor Tarihi Program hakkındaki düģünceleri : Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleģtirilen St. Petersburg / Rusya 2014 Uluslar Arası ĠnĢaat Malzemeleri ve Yapı Fuarı (Interstroyexpo 2014) ve ĠĢ Gezisi kapsamında yapılan ziyaret ve görüģmelerde özetle; Rusya pazarı hakkında bilgi sahibi olunulģtur,rusya daki inģaat sektörü yakından incelenmiģtir.rusya ile ticaret yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi bilgiler elde edilmiģtir. Fuarda direk imalatçı firmalarla görüģüldüğünden daha avantajlı olmuģtur,gezi programına katılan firmalarımız standlardaki yetkililerle görüģerek ürünleri yakından incelemiģ kendilerini tanıtmıģ,ve kartvizit vb.tanıtıcı materyalleri görüģtükleri yetkililere vermiģlerdir. Çar Petro tarafından 1703 yılında tamamen bataklık bir alana kurulan,mimarlık ve mühendislik açısından da iyi incelenmesi gereken St.Petersburg şehrinin binalarının eski olması ve tarihe saygı anlamında yıkıp yeni yapmaya çok sıcak bakmadıklarından dolayı, bina restorasyon sektörü, inşaat, mermer, tarım ürünleri, ev dekorasyonu, mobilya ve halı sektörü, takı ve mücevher sektörü, giyim sektörü, Rusya ya ziyaret giden vatandaşlarımıza yönelik Türk ve Müslüman Lokantaları sektörlerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Rus pazarının zorlukları; Bürokrasinin fazlalığı, gümrüklerdeki işlemlerin karışık olması,rusya da Ticaret ve Sanayi Odalarına üyelik zorunlu olmadığın firma güvenirliği konusunda Seyahatin iki ülke arasındaki ticareti geliģtirmek için verimli geçtiğine inanıyoruz

GENEL DESTEK PROGRAMI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU

GENEL DESTEK PROGRAMI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ SONUÇ RAPORU PROGRAMI ORGANİZE EDEN HİZMET MERKEZİ / MESLEK KURULUŞU/ ORGANİZATÖR KURULUŞ: GidiĢ Tarihi DönüĢ Tarihi Düzenleme Tarihleri 21 /01 / 2015 25/ 01 / 2015 Gidilen Ülke / ġehir ALMANYA / Münih ĠSVĠÇRE / Zürih

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları... 3 2. Kurum Ziyaretleri...

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠNĠN ĠHTĠSAS FUARLARI BAKIMINDAN ARZ POTANSĠYELĠ VE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠZMĠR ĠLĠNĠN ĠHTĠSAS FUARLARI BAKIMINDAN ARZ POTANSĠYELĠ VE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 421-443 ĠZMĠR ĠLĠNĠN ĠHTĠSAS FUARLARI BAKIMINDAN ARZ POTANSĠYELĠ VE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SUPPLY POTENTIAL OF ĠZMĠR IN TERMS OF FAIRS ON

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI A.B.D. / BOSTON - NEW YORK - WASHINGTON - MIAMI ABX ARCHITECTURE BOSTON MİMARİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR FUARI VE İNCELEME GEZİSİ SONUÇ RAPORU (15-26 Kasım 2012 ) Eskişehir Ticaret

Detaylı

ŞUBAT 2015 Web: www.antakyatso.org.tr E-mail: antakyatso@tobb.org.tr

ŞUBAT 2015 Web: www.antakyatso.org.tr E-mail: antakyatso@tobb.org.tr ŞUBAT 2015 Web: www.antakyatso.org.tr E-mail: antakyatso@tobb.org.tr Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, İstanbul da düzenlenen İSMOB 2015 Mobilya Fuarı na katılan firmalarımızı

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

OKA HEYETİ RUSYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI RUSYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 2-8 EKİM 2011

OKA HEYETİ RUSYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI RUSYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 2-8 EKİM 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI RUSYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 2-8 EKİM 2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 RUSYA ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER Dünyanın en büyük yüzölçümüne

Detaylı

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı

Baver AYDIN Diyarbakır YDO Uzmanı

Baver AYDIN Diyarbakır YDO Uzmanı 6. ULUSLARARASI KOMŞU ÜLKELER GENEL TİCARET VE SANAYİ ÜRÜNLERİ FUARI ve İKİLİ GÖRÜŞMELER RAPORU Hazırlayanlar: AyĢegül ÖZBEK ġanlıurfa YDO Uzmanı Baver AYDIN Diyarbakır YDO Uzmanı M. Adnan AKSOY Diyarbakır

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ın da katılımıyla düzenlenen törenle aldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ın da katılımıyla düzenlenen törenle aldı. MARKA KENT BEYPAZARI NIN BEŞ YILDIZLI TICARET ODASI Odamızın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yaptığı Akreditasyon başvurusu kabul edildi. 10. Dönem Akreditasyon başvurusuyla Üyelerine Avrupa standartlarında

Detaylı

ÇANAKKALE NĠN AB YOLCULUĞU PROJESĠ ÇALIġMA ZĠYARETĠ RAPORU 19-24 Eylül 2011 Sevilla / ĠSPANYA

ÇANAKKALE NĠN AB YOLCULUĞU PROJESĠ ÇALIġMA ZĠYARETĠ RAPORU 19-24 Eylül 2011 Sevilla / ĠSPANYA ÇANAKKALE NĠN AB YOLCULUĞU PROJESĠ ÇALIġMA ZĠYARETĠ RAPORU 19-24 Eylül 2011 Sevilla / ĠSPANYA PROJE ORTAKLARI Projenin genel amacı, AB katılım sürecine yönelik çalışmalar yürüten yerel kurum ve kuruluşların

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

e-bülten BEYPAZARI TİCARET ODASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ziyaret Ettik MECLİS ÜYELERİMİZ TOBB'DA BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDI

e-bülten BEYPAZARI TİCARET ODASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ziyaret Ettik MECLİS ÜYELERİMİZ TOBB'DA BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDI Z. I TICARE T BO AS I T OD BEYPA AR BEYPAZARI TİCARET ODASI Dört Ayda Bir Yayınlanır YIL :1 SAYI : 1 e-bülten ÜCRETSİZDİR MECLİS ÜYELERİMİZ TOBB'DA BİLGİLENDİRME SEMİNERİNE KATILDI Meclis Üyelerimiz, 21-22-23

Detaylı

2014 DUHOK ULUSLARARASI FUAR KATALOĞU

2014 DUHOK ULUSLARARASI FUAR KATALOĞU 2014 DUHOK ULUSLARARASI FUAR KATALOĞU GENEL TİCARET FUARI (10-13 EYLÜL 2014) MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ FUARI (5-8 KASIM 2014) 1 2 POROS GROUP KİMDİR? ORTAĞINIZDIR Çünkü; 21. Yüzyılda küreselleşen yeni Dünya

Detaylı

Göreve geldiği ilk günden

Göreve geldiği ilk günden MAYIS 2013 MERHABA Denizli Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer Genel Yayın Yönetmeni Yazı İşleri Müdürü Ali Rıza Tekin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çağrı Sebzeci Yayın Kurulu Hikmet

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK KOMİTESİ HOLLANDA TEKNİK İNCELEME ZİYARETİ SONUÇ RAPORU

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK KOMİTESİ HOLLANDA TEKNİK İNCELEME ZİYARETİ SONUÇ RAPORU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ MESLEK KOMİTESİ HOLLANDA TEKNİK İNCELEME ZİYARETİ SONUÇ RAPORU Hazırlayan: Eren ATABERK (EBSO Uluslararası İlişkiler Şefliği) KASIM 2014 Organizasyon Talebinde Bulunan Meslek

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

Diyarbakır İli Sanayi Raporu

Diyarbakır İli Sanayi Raporu Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hikmet DENİZ 01.09.2010 i Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1 ÖZET SanayileĢmenin baģından sonuna planlanması gereken bir süreç olduğu, bugünkü dünya konjonktüründe

Detaylı

EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU Haberi 2'de

EKAP'A KAYIT ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU Haberi 2'de Yıl: 6 Kasım 2014 Yİ ODASI TİCARE T VE Sayı: 20 S AN A DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI Faaliyet Bülteni DÜ ZCE - 1959 Avusturya Ticaret Müsteşarı odamızı ziyaret etti Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

N Z P. TOBB Delegeliğinde 10.Yılını dolduran Mehmet Özyurt Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dan aldı. Y l: Mayıs 2015 Say : 15

N Z P. TOBB Delegeliğinde 10.Yılını dolduran Mehmet Özyurt Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dan aldı. Y l: Mayıs 2015 Say : 15 N Z P T CARET T CARET ODASI ODASI Y l: Mayıs 2015 Say : 15 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r TOBB Delegeliğinde 10.Yılını dolduran Mehmet Özyurt Hizmet Şeref Belgesini Cumhurbaşkanı

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

içindekiler HAZİRAN 2012 Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK İMTİYAZ SAHİBİ Özhan SAY GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mustafa AKGÖL

içindekiler HAZİRAN 2012 Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK İMTİYAZ SAHİBİ Özhan SAY GENEL YAYIN YÖNETMENİ Mustafa AKGÖL BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Odamız faaliyetleri ile birlikte, şehir ve ülke ekonomisini ilgilendiren konular hakkında görüşlerini de bildirmektedir. Uzun bir dönemdir iş dünyası olarak ekonomik gelişmemizin

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Ağustos 2011

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Ağustos 2011 ROMANYA ÜLKE BÜLTENİ TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER Ağustos 2011 Resmi adı: Romanya Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: BükreĢ Diğer şehirler: Cluj-Napoca, Timisoara, Köstence, Craiova, BraĢov, Iasi İdari

Detaylı

ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM

ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM Kasım 2014 Sayı: 5 www.atonet.org.tr ISSN: 25 2552 2554 /atobulten /atobulten ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM Ankara 199 Ülkeye İhracat Yapıyor ATO Başkanı Bezci, MAPIC Fuarı na katıldı Kongre Ve Ziyaretçi

Detaylı