1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967 Y. Lisans Doktora Hukuk Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dr. Atatürk Üniversitesi Doç. Atatürk Üniversitesi Prof. Atatürk Üniversitesi Prof. Unıversıty of Malaya Prof. Polis Akademisi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. S.Çamlıbel;Belgelerde Sahtecilik Suçlarının İşleniş Yöntemleri, M.Budak; Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu, H.Tüysüz; Suçla Mücadelede İletişimin Denetlenmesi Tedbiri, Y.Hoşgün; Anglo- Amerikan Ceza Yargılaması Sistemlernde Adli soruşturmada Polis- Suç Mağduru İlişkisi, Y.Birdeste; Rüşvet Ve İrtikap Suçlarının Yargıtay Kararlarıyla İrdelenmesi, V.Yıldız; Adli Kontrol Önlemleri ve Uygulanması, C.İlgün; Türk Hukukunda Denetimli Serbestlik ve Uygulamaları, Doktora Tezleri 1. A.Özel; Mukayeseli Hukukda Ülke Kavramı, A.Bardakoğlu; Hukukda İşçi ve İşveren İlişkileri, İ.Büyükçelebi;Emek Sermaye ve Yardımlaşma Ortaklıkları, İ.K.Dönmez;Hukuk Usulunde Kıyas,1981 YAYINLAR 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1

2 7.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 1-Basic Principles of Ottoman Land Law concerning to Miri (crown) and death (barren) lands (Kuala Lumpur 1998). 2-Contents Of Old And Modern Constitutional Law (As A Comparative Brief Look At) Uyuşturucu madde trafiği ve yerel yönetimlerin sorumluluğu ; ECAD tarafından Mayıs 1996 da Atina da düzenlenen uluslararası toplantıya tebliğ olarak sunulmuştur Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler 7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1. -Abbasilerde -Büyük Selçuklular Döneminde- Devletin Hukukî Yapısı Ve Kamu Hukuku Kurumlarına Dair Kısa Tesbitler 2. -Adlî ve idârî emrin ifasında Polisin arama faaliyeti (tebliğ). Police searchıngs by depending on administrative and judicial orders (Ankara 1996). Belediye Zabıtasının temel görev ve sorumlulukları. (İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Zabıta Haftası kutlama etkinliklerine sunulan ve basılan tebliğdir İstanbul 04-08/ Eylül 1995 ). 3. -Contents Of Old And Modern Constitutional Law (As A Comparative Brief Look At) Çevre sorunu ve Türkiye nin durumu, Kazakistan, Almatı, Der-i Saadet Ermeni Patriğinin Suret-İ İntihabına Dair Nizamnâme Hükümleri Ve Hukukî Açıdan Kısa Bir Değerlendirme. 5. -Doğu ve Güney Doğu Yöreleri Yerleşim Birimlerinin Ortak Sorunu ve Güvenliğin Sağlanılmasında Tespitler ve Bazı Öneriler, (1. Milletlerarası Doğu ve Güney Doğu - Anadoluda Güvenlik ve Huzur Sempozyumuna sunulan Tebliğ, Bildiriler Kitabı s ) Elazığ Eğitim ve Yerel Yönetimler Ya da Eğitimin Özelleştirilmesi Sorunu (Yerel Yönetimler ve Eğitim Paneli, s , Kayseri 1996), 7. -Güneydoğu Yöresi Yerleşim Birimlerinin Ortak Sorunu ve Güvenliğin Sağlanmasında Bazı Öneriler, Tebliğ, Elazığ, I. Milletlerarası Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Güvenlik ve Huzur 8. -Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s , Elazığ Hukukun temel ilkeleri açısından Mecelle ye bir bakış, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu, Haziran 1995, İstanbul. 2

3 9. -İşverenin İş kazalarından doğan sorumluluğu ve sorumluluk derecesi meselesi - Mukayeseli Hukuk açısından- (İstanbul 23 Ekim 1993) 10. -Kitap tanıtma: Ombudsman (Kamu Hakemi Türkiye için Bir Model Önerisi) yazarı Doç. Dr. B. Zakir Avşar, Yayımlayan: HAK-İŞ Konfederasyonu, (Ankara 1999, 164 sayfa) (HAK-İŞ DERGİSİ 1999) Koruma Hukuku Dersi Notları (Başbakanlık Koruma Görevlileri Hizmetiçi Eğitim Semineri, 10 sayfa, Ankara ) Mukâyeseli Hukuk Açısından Azınlık Haklarına Bir Bakış ve Ermeni Katolik Patrikliği ile ilgili Bir Fermanın Değerlendirilmesi, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı Sayı 38, s , Ankara 2001, 13. -Osmanlı Arazi Hukuku Kurallarına Kısa Bir Bakış (Teori ve Pratik), Osmanlı c.6 Teşkilât-, s Yeni Türkiye Yayınları, Ankara Osmanlı Devletinde Dinin Yargı Üzerindeki Etkisi, Osmanlı c.6 Teşkilât-, s , Yeni Türkiye Yayınları, Ankara Osmanlılarda Azınlıkların Statüsü ve Hoşgörü, Yeni Türkiye -Ermeni Sorunu, özel sayı II, sayı 38/s Yayınları, Ankara Özel Koruma Görevlilerinin Yetki Görev ve Eğitimi Sorunu Türkiye Gerçeği, Em. Gn. Md.lüğü, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, s , Ankara Özel Koruma Görevlilerinin Yetki Görev ve Eğitimi Sorunu Türkiye Gerçeği, (21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumuna sunulan tebliğ, (Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bildiriler, Ankara 2000) 18. -Polis - halk - adliye işbirliğinin mevzuattaki yeri nedir ve ne olmalıdır? Police - Public - Justice Organization Relations in Accordance With The Law (in Turkish)., Polis Akademisi, 27-29/Mart 1995 te yapılan sempozyuma tebliğ olarak sunulmuştur, Ankara Polis teknolojisi ve isbat hukukunda yeri. (Avrupa Birliği sürecinde Türk Polisi uluslararası sempozyumuna tebliğ olarak sunulmuştur. Polis Akademisi Ekim 1996) Polisin elde ettiği delillerin hukuki değeri (tebliğ) Uluslararası Ticaret Hukukunda Factoring ve işleyişi (Konya 1996). (Factoring and Its illustration in international trade law (in Turkish, I. İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, Konya 25-29/Eylül/ 1996 ya tebliğ olarak sunulmuş ve sonra kitap halinde basılmıştır) Uyuşturucu madde trafiği ve yerel yönetimlerin sorumluluğu ; ECAD tarafından Mayıs 1996 da Atina da düzenlenen uluslararası toplantıya tebliğ olarak sunulmuştur. 3

4 7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 1- Belediye zabıtası temel görev ve sorumlulukları, İstanbul, Ocak 1995, Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumuna sunulan tebliğ. 2- Polisin adli görevleri, delil kavramı ve ceza yargılamasındaki yeri ve önemi (Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisinde 13 Mart Mart 1995 tarihleri arasında düzenlenen olay yeri inceleme seminerinde anlatılan konulu ders notu). 3- Vakıf mallarında tasarruf açısından eski-yeni hükümler mukayesesi, VII. Vakıf Haftası Ankara 1989, Tebliğleri Kitabı, s Diğer Yayınlar: Kitaplar 1. -ŞAFAK, Ali - BİLGİÇ, Veysel Karani;Hukuk Başlangıcı (Hukukun Temel Kavramları), 1. baskı Ankara ŞAFAK, Ali; Ceza Hukuku (Genel ve Özel Hükümler)-, 1. baskı Ankara ŞAFAK, Ali - Ahmet Şükrü ŞAFAK; Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin el Kitabı-, Ek baskı Ankara ŞAFAK, Ali - Ahmet Şükrü ŞAFAK; Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin el Kitabı-, 9. baskı Ankara ŞAFAK, Ali - Ahmet Şükrü ŞAFAK; Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin el Kitabı-, 8. baskı Ankara ŞAFAK, Ali; Hukuk Dersleri Pratik Çalışma Kitabı (Rütbe Terfi ve Misyon Koruma Sınavları Soruları Dahil), 1. Baskı Ankara ŞAFAK, Ali; Ansiklopedik Hukuk Terimleri Sözlüğü, 4.baskı Ankara ŞAFAK, Ali; Organize Suçlar ve Koğuşturma Usülleri (Polis M.Y.O. Ders Kitabı), 1.Baskı Ankara ŞAFAK, Ali - Ahmet Şükrü ŞAFAK; Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin el Kitabı-, 1500 sayfa, 7. baskı Ankara ŞAFAK, Ali - Vahit BIÇAK - Ahmet Şükrü ŞAFAK; Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin el Kitabı-, 890 sayfa, 5. baskı Ankara 1999, 6. Baskı, 942 sayfa, Liberte, Ankara ŞAFAK, Ali - Vahit BIÇAK; Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, (Polis Meslek Yüksek Okulları için), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 238 sayfa, 1. Baskı, Ankara ŞAFAK, Ali - Vahit BIÇAK; Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, 1. Baskı, Ankara 1999, Liberte, 376 sayfa, (Polis Akademisi öğrencileri için el Kitabı) 4

5 13. -ŞAFAK, Ali; Ansiklopedik Hukuk ve Emniyet Terimleri Sözlüğü, 660 sayfa, 1.baskı Ankara 1992, 700 sayfa, 2. baskı İstanbul ŞAFAK, Ali; Borsa, 150 sayfa (menkul kıymetler ve ticareti, Mukayeseli Hukuk Açısından Borsa, s.65-82), İstanbul ŞAFAK, Ali; Ceza Hukuku El Kitabı, Emniyet Teşkilatı: Kısımları, görevleri (s , İstanbul 1989) ŞAFAK, Ali; Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku ve Polis, 1. Baskı, Ankara 1989, 360 sayfa, 2.baskı Ankara ŞAFAK, Ali; Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin el Kitabı-, 686 sayfa, 1.baskı ŞAFAK, Ali; Hukuk Başlangıcı Ders Kitabı, 220 sayfa, 3.baskı Ankara ŞAFAK, Ali; Mukayeseli Hukukta İşçi - İşveren İlişkileri (Komisyon, İstanbul, 1990), 394 sayfa, (Ücret sistemleri ve ücretle ilgili bazı öneriler, s ), İstanbul ŞAFAK, Ali; Türkiye de Dünden Bugüne Sosyal Güvenlik Kısa Bir Tarihçesi, 162 sayfa, Özgıda-İş Sendikası, Ankara Diğer Yayınlar: Ulusal Editörlü Kitaplarda Bölümler Diğer Yayınlar: Hakemli Olmayan Ulusal Dergilerdeki Makaleler Diğer Yayınlar: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler (Bildiri Kitabı Yayımlanmayan Etkinlikler) 8. Projeler 9. İdari Görevler Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Polis Akademisi Başkanlığı Akademik Denetleme Kurulu Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği, 1982 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 12. Ödüller 13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 5

6 Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Ceza Muhakemesi Hukuku 2 50 Ceza Hukuku (Özel H) Güz Ceza Muhakemesi Hukuku 2 50 İlkbahar Ceza Hukuku (Özel H) 2 96 Ceza Muhakemesi Hukuku 4 90 Güz Ceza Hukuku (Özel H) Ceza Muhakemesi Hukuku 4 90 İlkbahar Ceza Hukuku (Özel H) 4 90 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 6

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Özel Hukuk

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hasan Hüseyin Çevik Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mezun Olduğu Fakülte: İst. Üniv. SBF 1986 Yüksek Lisans: İngiltere Nottingham Üniv. 1992 Doktora: İngiltere Nottingham Üniv.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü.

ÖZGEÇMİŞ. Deniz Bilimleri ve. İşletmeciliği Enstitüsü. ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : A.Ergin GÜMÜŞ 2.Doğum Tarihi : 05.08.1960 3.Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : : Yrd. Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Coğrafya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Y.Lisans

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muhtar Çokar 2. Doğum Tarihi: 10 Mart 1957 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982 Doktora Tıp Tarihi ve

Detaylı