II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM CUMARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ"

Transkript

1 PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM CUMARTESİ OTURUM BAŞKANI : SÜREYYA YÜCEL ÖZDEN (Ulaştırma Müsteşarı) BAŞKAN - Sayın konuklar, panel masasında oturan arkadaşların da konuşmamaları, salondaki arkadaşların da buna katkıda bulunmaları lazım. Tabii sizlerin her biriniz bizim için çok kıymetlisiniz; ama, sayımız oldukça az, ya duyuruda bir noksanlık olmuş olabilir veya salonun bulunduğu yer itibariyle ulaşımda, ki bugünün konusu, gelmekte üşengeçlik yaratmış olabilir; ama, merak etmeyin ben özellikle bu konuda birçok toplantılara sık sık katılıyorum, ülkemizde ne yazık ki gördüğüm manzara böyledir, sadece gerçekten ilgilenen, ülke sorunları deyip de sadece konuşma ile yetinmeyip onun ötesine geçmek isteyen sizin gibi çok güzide arkadaşların sayısı ne yazık ki çok fazla değil. Diğer toplantılarda da salonlar böyle oluyor yani. Bundan üç gün önce İzmir'de Hilton Otelinde bir toplantıdaydık, toplantının da başlığı "Türkiye Taşımacılar Zirvesi" idi, bizi aylarca önceden aradılar değerli düzenleyiciler orada da, ismimizi verdik, Sayın Bakanın ismini verdik, Sayın Cumhurbaşkanının isimleri verildi vesaire; ancak gittiğimiz zaman yine sayı itibariyle az; ama, bana göre tıpkı sizler gibi düşüncesi, beyni, kalbi itibariyle fevkalade geniş arkadaşlarla bu benzer çalışmayı yaptık. O nedenle sayı önemli değil; ancak, sayının azlığı bize belki daha içten, daha samimi bir toplantı yapma olanağını da verecektir, o nedenle izninizle sadece paneldeki arkadaşları değil, sizleri de konuşturarak bize ayrılan süreyi doldurmaya çalışacağız. Arkadaşlarımı takdime başlamak istiyorum, konuşmacılarımızı. Kendilerinin özgeçmişlerini bir parça biliyorum; fakat sizi o uzun özgeçmişlerle sıkmak istemiyorum, onları kısaca benim tanıdığım ölçekte hemen söyleyeyim. Sağımda Sayın Mete Orer'i görüyorsunuz. Sayın Mete Orer'le bizim birlikteliğimiz 1960'h yılların ilk döneminden başlar; yani, daha 1. Boğaz Köprüsü yapılmadan önce bu ulaştırma konusunda düşünmeye başladığınız günlerdir, ben kendilerinden çok şey öğrendiğimi huzurunuzda bir kere daha tekrar etmek istiyorum, bu bir iltifat değildir gerçektir; çünkü, kendisi bizden daha önce hem okuldan mezundur, genç görünür ama, yılları erken kullanmış kendisi, genç kalmak için de elinden gelen her şeyi yapar yani bu arada arkadaşımız; fakat, gerçekten Türkiye'de trafik ve ulaştırma denildiği zaman bence Türkiye'mizde önde gelen isimlerden birisidir. Hakikaten ben kendisinden çok şey öğrendim, yıllarından beri birlikte çalışırız; yani, aynı odada çalışmamış ols*ak bile aynı davaya hizmet eder şekilde çalışırız, mühendisliği uygulamaya aktarması, ülke sorunlarıyla olan ilgisi ve ulaştırma konusundaki bilgisiyle hakikaten Türkiye sınırlarını aşan nitelikte çok değerli bir arkadaşımızdır. Kendisini bu kadar takdim etmem sanıyorum yeter, yanılıyorsam beni düzeltsin. Onun hemen sağında Sayın Prof. Dr. Güngör Evren var. Ben de kendisini özellikle son yıllarda hem yazılarıyla, hem de bu ve benzeri toplantılarda birlikte olmamızla tanıdım, o da sadece bir üniversite hocası olarak kalma yerine sınıfların duvarlarını zorlarcasına düşüncelerini aktarmaktan çekinmeyen, onları zaman ayırıp yazan, ilgililere ileten ve düşündüğü doğrular yönünde mücadele eden çok değerli bir akademisyen, değerli bir hocamız ve de kendisi de ulaştırma dalını seçmiş, bilgim yanlış değildir ve bu konuda hem mücadele eden, hem eğ- 443

2 11. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ fırsatını verecek bir sistem olması lazımdır. Dolayısıyla olaya bir bütün olarak bakmak gerekir eliyorum, izninizle daha fazla sizleri ve arkadaşlarımı bekletmeden sözlerimi burada kapatıyorum. Böyle düşünüyor muyuz, böyle düşünmeli miyiz? değerli arkadaşlar, bu da paneldeki arkadaşlarıma bir sorudur; çünkü, başlığımızda dikkat buyurursanız "21.Yüzyılda Ulaşım Nasıl Olmalıdır?" Kim önce söz almak ister, Sayın Örer size veriyorum. Peki efendim buyurun. Bütün konuşmacı arkadaşlarım önce 10 dakika bir sunuş yapacaklar, arkasından zamanımız kalırsa ilave söz vereceğim, demin arz ettiğim gibi salonla birlikte bunu yürütelim. Sizlerde lütfen dinlerken sorularınızı tespit edin, öyle yazılı falan istemiyoruz, hemen el kaldırmakla işaret edebilirsiniz, bu meseleyi biraz daha olgunlaştırmaya gayret edelim. Sayın Örer, buyursunlar. METE ÖRER (inşaat Yüksek Mühendisi) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın dinleyiciler; ben önce eleştiriyle başlayacağım, Yücel beyde hafif bir eleştiri yaptı trafik isminin katılması meselesinde. Bende bu panelin adı olan "21.Yüzyılda Ulaşım Nasıl Olmalıdır?" sözcüğüne itiraz ederek başlayacağım. Ulaştırma bir hizmettir; yani, tarıma, endüstriye, turizme ve diğer aklımıza gelen gelmeyen tüm ekonomik faaliyetlere bir hizmet verir. Bu hizmet verdiğinden dolayı kendi başına kendisi herhangi bir biçime sokmak mümkün değil, o hizmetlerin gerektirdiği şekli almak zorundadır. Eğer bunu alamazsa, o takdirde öbür sistemler göçer. Ulaştırma sisteminin göçmesi demek, diğer sistemlerin de göçmesi demektir. Basit bir tarihsel inceleme yapacak olursak 19.Yüzyıldan 2O.Yüzyıla geçerken yurdumuzda o sırada etkin devlet olan Osmanlı İmparatorluğunun doğru dürüst bir yol ağı bulunmamaktadır. Demiryolları yabancı şirketler tarafından sömürü düzenine göre projelendirilmiştir, içerideki hammaddeleri en kısa ve en ucuz yoldan limanlara indirmeye göre projelendirilmiştir. Limanlar ise, Osmanlı imparatorluğunun yıllardır Avrupa kıtasıyla yaptığı meşhur buğday savaşlarının sonucunda küçük-küçük, parça-parça limanlar haline dönüşmüştür. Zaten imparatorluğun ekonomik gücü büyük limanlan da destekleyecek kadar büyük değildir. Netice itibariyle kaçakçılığa dayanan bir deniz taşımacılığı, hemen-hemen hiç olmayan bir karayolu taşımacılığı ve doğrudan doğruya birtakım devletin Türkiye üzerindeki hammaddeleri ucuz ve kolay elde etmesi için kurulmuş olan bir demiryolu sistemiyle geçen asrın başına gelmiştir ve bu asrın başında girdiği savaşlarda bunun acısını felaket bir şekilde yemiştir ve sonunda cumhuriyetimizi kuran kişiler ilk işte ciddi bir ulaşım ağının yapılması gerektiğine inanmışlar ve Türkiye'de bir demiryolu furyası diyeceğim başlamıştır. Demiryolu furyasının beraberinde şimdi görmüş olduğunuz kilometrelik ana hattı takriben konuşuyorum rakamları, bulunan bir demiryolu ağı vardır ve demiryolu ağının büyük bir bölümü de şu veya bu nedenle şimdiki arzu hatlarının dışındadır. İkincisi ülkemizde neden vé nasıl oluştuğunu bilemediğimiz bir karayolu ağı vardır. Bu karayolu ağı gerektiği yerde yetersiz kapasitedir. Örneğin Bilecik'ten Adapazan'na gelen yol anormal derecede yüklü olarak trafik taşımaktadır. Buna karşılık Ankara'da 1 milyar dolara yapılmış olan bir çevre yolu vardır ve bu çevre yolu yüzde 4 oranında kullanılmaktadır. Bunun bu kadar ciddi olmayan bir yatırım sistemiyle elde edilmiş olan bir karayolu ağımız mevcuttur. Bu karayolu ağının eleştirisini çok yapmak mümkün; ama, burada kıymetli vaktinizi de almak istemiyorum. Ama, temelde şu ortadaki Türkiye'deki karayolu ağı da parlak projelendirilmiş değil. Buna karşılık demiryolu sistemi ise hemen hemen 40 yıldır unutulmuş vaziyette. Biraz 446

3 evvel Yücel Bey bunu kesin bir şekilde bildirerek ortaya koymak istedi. Bir sistemi seçmek öbür sistemi unutmak manasına gelmemelidir. Ulaştırma bir hizmettir, biraz evvel konuşmama girerken anlattım. Gerektiği yerde gerektiği kadar oluşturulması, sunulması gerekir. Eğer bu sunulmazsa hiçbir yarar yaratmaz. Bunun yarar yaratamaması demek ulaştırmanın hizmet vermemesi manasına gelir. Çünkü, ulaştırma kişilere ve eşyaya yer ve zaman yararı sağlamaktır. Teknik ve felsefi tartışma için kullanabileceğimiz ana tanım budur. Bu çerçeveden olaya baktığımızda maalesef pek çok ulaşım ağımızın, ulaşım ağı üzerindeki işletme sistemlerinin ve diğer benzeri operasyonların hiçbirinin istendiği düzeyde değil, tam aksine gerekmeyecek şekilde yapıldığı veya gereken yerde yapılmadığı, taşıma frekanslarının yetersiz olduğu vesaire gibi, şimdi başınızı ağrıtmak istemiyorum tanımlarla. Ulaştırmanın birtakım da özellikleri var bu özellikleri de yerine getirmeyen bir sistem olarak kendini gösteriyor. Halbuki konuşulacak olan konu 21.Yüzyılda ulaştırma nasıl olacaktır; çünkü, ulaştırmayı tanımlayacak olan endüstrimiz ne hale gelecektir. Şu anda Türkiye'deki endüstri ki Makine Mühendisleri Odası toplantısı olduğuna göre herhalde en çok üzerinde durulması gereken bir konu. Önemli atılımlar yapmaktadır ve içinde bulunduğu globalleşme akımlarından ötürü de bütün dünyada rekabeti sağlayacak kadar bir ortam yaratmak zorundadır kendisine, pazar yaratmak zorundadır. Bu pazarın yaratılabilmesi ise hem hammadde taşımında, hem mamul madde taşımında, hem de bu fabrikaların bakımı, işletilmesi sırasında gerekli yan maddelerin gerek enerji olsun, gerekse yedek parça olsun zamanında getirilmesine bağlı. 21.Yüzyılda bütün dünyada önemli birtakım değişikliklerin olacağı varsayılıyor. Bunlar çoğu üzerinde çalışılmış felsefi yaklaşımlardan kaynaklanan sonuçlardır. Bu sonuçların başında, ki bana göre çok doğru sonuçlardır, bana öyle geliyor daha doğrusu. Endüstride bir sermayenin mümkün olduğu kadar üretimde kullanılması yaklaşımı vardır; yani, bir fabrika hammaddesini önemli miktarda parayı yatırıyorsa, mamul maddeleri bu fabrikanın önünde dizili olarak duruyorsa; yani, yeteri kadar hızlı pazarlayamıyorsa, kendisine 5 cıvata lazımken, gerektiği zaman bulamayız diye 25 cıvata alıyorsa veya şu kadar hortum, bu kadar kömür gerekliyken bunun çok çok üstünde malzemeler satın alıyorsa, bu takdirde sermayesinin büyük bir bölümünü gerekmeyen yerlerde kullanıyor manasına geliyor. Bu açıdan yaklaştığımızda ben sadece eşya taşıması için kısa konuşmamı yapacağım zaten. Eşya taşımasında karşımıza ulaşım lojistiği denilen yeni bir kavramın çıktığını görüyoruz. Ulaşım lojistiği demek taşımacı talebinde bulunacak olan kişilere taşımacıların istendiği anda, istendiği yerde yeteri kadar bir kapasiteyle sunum vermesidir. Aksi takdirde bunun yararlarını sağlayamayacaktır. Mesela Türkiye'den birtakım örnekler vermek istiyorum. Türkiye Demir- Çelik Endüstrisinin her gün 150 bin ton malı; yani, 150 bin ton cevher yollardadır, bunlar trenlere yüklü vaziyette, her biri A istasyonunda, B istasyonunda gayet düşük bir hızla cevher üretim merkezlerinden demir-çelik fabrikalarına doğru hareket ederler; yani, 150 bin ton cevherin fiyatını düşünecek olursanız ve bunun da devamlı olarak yollarda durduğunu düşünecek olursanız bu demir-çelik fiyatlarınıza ek bir değer getirecektir. Aynı şekilde bunun karşıtını tersten görüyoruz. Mamul maddeler daha değerli olduğu için Türkiye'de demir-çelik ürünleri karayoluyla taşınmaktadır, demiryoluyla taşınmamaktadır. Bu takdirde de karayollarında aşırı yüklemeye gidildiği için demir-çelik fabrikalarının civarındaki bütün yollarda yolda tekerlek izleri oluşmuştur ve önemli miktarda yol tahribatı vardır. Bunun dışında bir fabrikanın gerektirdiği yedek parça ve diğer mamul, yarı mamul maddelerin ne kadar, ne zaman bulundurulacağı konusu ise doğrudan doğruya her gün prime ve radiev veya başka programlarla yöneticilerin eline gelmeli ve günlük siparişlerle getirilmeli. Bütün bunlar karşımıza ne getiriyor?.. Ulaşım sisteminin kökten değişeceği kavramını ge- 447

4 tiriyor. Birincisi; ulaştırmada hız artacaktır. Yapılan bütün tahminlerde şehirlerarası taşımada ulaştırma hızının saatte 350 kilometreyi geçeceği tahmin ediliyor önümüzdeki yüzyıl içerisinde. 350 kilometreyi geçebilecek olan iki sistem vardır, bunun bir tanesi demin/ollarıdır, bir tanesi ise havayollarıdır; yani, gelecek yüzyılda karayollarında önemli miktarda taşıma beklenmemektedir. Halbuki biraz evvel Sayın Özden'de belirtti, Türkiye'de taşımaların büyük bir bölümü karayolundadır. Bu karayolundan demiryollarına ülkeyi tahrip etmeden geçmeyi planlamak lazım gelir. Size iyi kötü bfrazcık çalışmış bir insan olarak söyleyebilirim. Bugün bjr kanun çıksa, karayolları bırakılsa, demiryollarıyla taşınmaya başlansa Türk ekonomisi büyük so-, runlar içerisinde kalır. Çünkü, demiryolu sistemimiz böyle bir taşımayı rasyonel koşullarda yapacak durumda değildir. Onu beraberinde getirecek; yani, sistemi de buna uygun hale getirecek bir taşıma programının uygulanması gerekir. Diğer ulaşım sistemi ise hava taşımacılığı-olacaktır. Hava taşımacılığında ise küçük meydanlar, büyük meydanlar veya büyük operasyonların yanında önemli miktarda, biraz evvel bahsetmiş olduğum fabrikaların yedek parça talepleri ve bunların en kısa zamanda belirli merkezlerden buraya eriştirilmesi konusu çıkacaktır. Yani, ulaştırma önemli oranda bir şekil değişikliğine uğrayacaktır. Bu şekil değişikliğine uğramasının büyük bir bedeli olacaktır. Bu bedeli eğer biz önümüzdeki senelerde makul miktarlarda ödeyip bu sistemi elde edebilirsek, ülkemiz bundan evvelki asrın başında olduğu gibi bunu çok büyük bir faturayla ödemez, makul miktarda bir masrafla karşılar, aksi takdirde çok büyük sorunlarla karşılaşmaya hazır olmamız, beklememiz gerekir. Bu tabii Türk endüstrisini etkileyecektir, Türk tarımını etkileyecektir, Türk turizmini etkileyecektir, şimdi bile etkilemektedir; yani, turistlerin uğradığı kazalarda hızlı bir artma var. Bütün bunlar gösteriyor ki ciddi önlemler alınmazsa 21.Yüzyılda çok büyük sorunlarla karşılaşılacaktır. Ben ilk 10 dakikamı böyle kullanmış oluyorum. İleride bilgim dahilinde bilgi arz etmeye hazırım efendim. BAŞKAN - Sayın Örer çok teşekkür ediyorum. Zamanı da her zaman olduğu gibi gayet dikkatle kullandınız. Değerli arkadaşlar belki akımı kesmemek lazım, bu konuda acil Sayın Orer'e soru sormak steyen var mı salonumuzda; yani, hemen taze taze şunu söyledin anlayamadık gibi, birkaç kelimeyle tekrar eder misiniz gibi bir anlamda kendisine yöneltilecek bir soru var mı? Buyurun Hasan bey. HASAN GÜNGÖR - Bu Mete hocamın söylediği 21.Yüzyıldaki endüstriyel taşıma, bugün için uygulayan büyük fabrikalarımız, örnek gösterebileceği fabrikalar var mı? Bilgisi dahilinde mi? Onu öğrenmek istedim bir iki kelimeyle. BAŞKAN» Ben de hemen ilave edeyim. Olabilir ki bazı arkadaşlarım belki sormadılar. Bu ulaştırma lojistiğini de bir kere daha tarif ederek şu soruya cevap verirseniz. METE ÖRER (İnşaat Yüksek Mühendisi) - Ulaştırma lojistik uygulamaya başlayan bazı fabrikalar olmaya başladı; yani, Türkiye'de, yeni yeni başlanıyor ve bu firmalar birtakım yan destek alıyorlar, birtakım programlar şu anda, bilgisayar programları devrede. Bunları uygulayan, hatta ASP ve NSP diye İstanbul'da enstitülerde kurulmaya başlandı. Türk endüstrisi 448

5 globalleşme konusunda inanılmayacak kadar ileri atılımlar yapmaktadır. Ben bu konuda mesela Eczacıbaşı'yı söyleyebilirim, ciddi çalışmalar yapılıyor, ciddi atılımlar içerisindeler. Sanıyorum bu konuda devletin çok önündeler, önündeler demiyorum çok önündeler. Lojistik konusu hakikaten bir firmanın gereksinimi olan sermayeyi önemli oranda azaltan bir konu. Basit bir örnek vermiştim. 150 bin ton demir cevherinin; yani, tonunu 10 dolardan hesaplaşanız 1,5 milyon dolar yapar, günde 1,5 milyon doları sokağa atması manasına geliyor. Onun için lojistik demek önceden düşünerek, taşınarak hammaddenizi, yaptığınız ürünleri ve bu ürünleri elde edebilmek için harcayacağınız enerji ve yedek parçayı en uygun zamanda, en kısa zamanda cebinizden en az para harcayarak sağlayabilme. Basitçe tarifi bu. BAŞKAN - Bunu da Türkiye'de yapmaya başlayan firmalar var. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu kısa soru-cevaptan sonra çapraz bir hareketle Ali Ekber beye sözü aktarıyorum. Buyurun Sayın Ali Ekber Çakar söz sizin efendim. ALİ EKBER ÇAKAR (Makine Mühendisleri Odası) - Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli konuklar; Makine Mühendisleri Odası olarak 199O'lı yıllardan beri gerek şube etkinlikleri düzeyinde, gerekse merkezi düzeyde ulaşım ve trafik kongrelerini yapıyoruz. Ben bu panele panel konuşmacısı olarak katılımım gündeme gelince, oda olarak yaptığımız çalışmaları şöyle bir gözden geçirdim. Acaba 199O'lı yıllarda, 1993'lü yıllarda, 1997ü yıllarda biz ulaşım ve trafik konusunda neler söylemişiz, sonuç bildirgelerinde neler var acaba diye şöyle bir göz gezdirdim, sonuç hep aynı. Yani, 9O'lı yıllarda, 93'lü yıllarda, 97'li yıllarda sonuç bildirgelerine koyduğumuz, takipçisi olduğumuz problemler, sorunlar halen bu masada devam ediyor, istisnai birtakım noktaları bir tarafa bırakırsak. Bugün yine burada iki gündür, ki burada bugün sonuçlanacak bu toplantı, izliyoruz iki gündür, iki gündür de izlediğimiz ve burada izleyici olarak bulunan sizlerin de sanıyorum ortak bir noktası, sadece sistem karayolları. Karayollarında problem var, karayollarında arazi kullanımı nasıl olacak, karayollarında trafik kazaları nasıl azaltılacak gibi sürekli bu problemler gündeme getiriliyor ve bunlarla ilgili çözüm önerileri geliyor. Hepimiz biliyoruz ki demiryolları, bir örnek vermek gerekirse güvenlik açısından, çevre kirliliği açısından, arazi kullanımı açısından, gürültü açısından, enerji tüketimi açısından, altyapı maliyetleri açısından karayollarından çok daha elverişli olduğunu üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Ama bugün gelinen noktaya bakıyoruz, bu kadar elverişli olan, bu kadar ekonomik olan, çevre açısından bu kadar sağlıklı olan bu sistem neden çalıştırılmıyor ya da bu sisteme neden önem verilmiyor diye hep şöyle bir göz gezdirmek istedim Haziran 1998 tarihinde Ulaştırma Şura'sı yapıldı, bu ulaştırma şurasında Makine Mühendisleri Odasını temsilen yine iki tane komisyonda bende vardım, trafik güvenliği komisyonu ve geçici ulaşım komisyonunda Hülagü hocamla birlikteydik yine orada. Yine onların sonuçlarını bir irdeledim, acaba neler söylemiş, sonuçlarda, raporlarda neler var diye baktık. Sistem yine aynı, değişen pek fazla bir şey yok. Kağıt üzerinde söylemler var; ama, pratik uygulama olarak bir şey yok. Buradan kalkarak şöyle bir noktaya doğru gitmek istiyorum. Acaba bunlar neden yapılamıyor, söylem olarak var da pratik olarak uygulamaları neden yok bir baktım. Baktığımda şöyle bir noktayı tespit etmek istiyorum. 1950'li yıllarda, o Marshall planı diye tanımladığımız, Truman doktriniyle ortaya çıkan bir üretime dayalı, tarımsal üretimde uzmanlaşma ve tüketim mallarına dayalı bir sanayileşme hedefleniyor o günün koşullarında ve buna bağlı olarak da 449

6 ulaşım sistemlerinde karayolları, karayolu sistemi ön plana çıkarılıyor. O günün koşullarında yine Amerikan heyetinin başkanlığını yapan kişi Türkiye'ye ve ilgililere şu önerilerde bulunuyor. Kamyonla yük taşıma işinde Amerikan girişimcilerinden mutlaka yararlanın diyor. Deniz yollarıyla yapılacak ulaştırmaya karşı çıkıyor, orada birtakım öneriler gündeme geliyor, bunlara karşı çıkıyor. Yine o günün koşullarında bir kredi, hükümete bir kredi verilmesi gündeme geliyor, Türk Hükümetine kredi verilmesine yine karşı çıkıyor. Yine bir başka öneri gündeme geliyor, Türkiye'de bir lokomotif fabrikasının kurulması gündeme geliyor, buna da şiddetle karşı çıkıyor. Esas başlangıç noktası tabii burası. Bu başlangıç noktasını eğer böyle bir yıl olarak, milat olarak alırsak, bir dönüm noktası olarak alırsak, o günden bugüne kadar sistemin sürekli bir tarafı beslediğini, diğer alt sistemleri sürekli olarak ikinci plana attığını görüyoruz. Halbuki biz bu panelde "21.Yüzyılda Ulaşım Nasıl Olmalıdır?" panel konusunu gündeme getirirken, acaba hülyamız, ütopyamız, makine mühendisleri olarak acaba nasıl bir ütopyayı, nasıl bir hülyayı amaçlıyoruz diye bakıldığında biz Makine Mühendisleri Odası olarak yıllardan beri söyleye geldiğimiz denizyolu, karayolu, havayolu, boru ve demiryollarının kombine bir ulaşım sistemi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini, kombine bir sistem olduğunu, bu sistemlerin birbirini tamamlaması gerektiğini, birinin diğerinin önüne geçmemesi gerektiğini, ülkenin coğrafi, özgür ve fiziki koşulları dikkate alınarak bu ulaşım sistemlerinin planlamasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka önemli nokta, Türkiye'de bir ulaştırma ana planı yok, 1983'Iü, 93'lü yıllar, yılları arasında bir ulaştırma ana planı yapılmış; ama, ne yazık 1983'lü yıllarda Özal'ın hükümet başı olmasıyla birlikte bu ulaştırma ana planı bir tarafa bırakılmış, deyim yerindeyse günübirlik politikalarla ya da o günün koşulları içerisinde tek yönlü olarak karayollarına dayalı bir yatırım hedeflenmiş. Bir önceki oturumun başkanlığını yapan Eskişehir şube başkan vekili arkadaşımız söyledi, Türkiye'de 450 bin kilometre karayolu var, 9 bin kilometre demiryolu var. Böyle bir sistem içerisinde tabii ki diğer sistemler çalışmayacaktır. Bugün 21.Yüzyıla doğru gidiyoruz, 21.Yüzyılda Türkiye'de belli havaalanları var, bu havaalanlarının şehirle olan bağlantılarına bakıldığında, taşımacılık açısından bakıldığında bir hayli zorlukları var, külfeti var, yeterince çalışmıyor diye bakıyorsunuz. Denizyollarına bakıyorsunuz, denizyollarıyla gerek yolcu taşımacılığı açısından, gerek yük taşımacılığı açısından bakıldığında neredeyse çok düşük düzeyde, sıfır noktasına varacak kadar bir denizyolu ulaşımı söz konusu. Boru hatları, son senelerde bir boru hattı taşımacılığı var, o da çok, bu özellikle doğalgazla ilgili bir olay söz konusu, onun dışında boru hatlarıyla herhangi bir taşımacılık söz konusu değil. Yani, kısaca sistem tek yönlü olarak çalışmaya devam edecek. Biz yine burada katılımcılar, tebliğ sunanlar, oturum başkanları ve sizlerin katılımlarıyla yine bir sonuç bildirgesi çıkaracağız ve o sonuç bildirgesinde yine hep beraber göreceğiz ki 1993'lü yıllarda, 1997'li yıllarda sonuç bildirgesine koyduğumuz tüm maddeler bir iki istisnayla tekrar yer alacak. O zaman burada bir sorun var demektir, sorunlardan bir tanesi yönetim erklerinde bulunan kişiler sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, uzman kişilerin platformlarda yaratmış oldukları görüşleri önemsemediklerini düşünüyoruz. İkinci bir nokta, toplum olarak duyarsızız ki burada zaten anlaşılıyor, ortaya çıkan görüşlerin takipçisi olmayı, o konuda onların gerçekleşmesi noktasında mücadele etmek gibi bir zafiyetimiz var. Artık bence bir dönüm noktası olmalı, bu 21.Yüzyıla doğru giderken artık bir dönüm noktası olarak biz oda olarak, diğer sivil toplum örgütleri olarak, üniversiteler olarak, diğer meslek kuruluşları olarak, uzman kişiler olarak ortaya koyduğumuz bu görüşlerin takipçisi olalım diye düşünüyorum. Neler söylemişiz o günün koşullarında şöyle bir baktım, Karayolları Kanunu günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Nasıl getirilecek?.. Tek taraflı yönetim erklerinde bulunan kişi- 450

7 1er değil, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları bir araya gelmeli, onların görüşlerinden yararlanarak revize edilmeli diyoruz yılında çıkarılmış olan Trafik Kanununu, bu revize edilen Trafik Kanunuyla ilgili olarak Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği adına içişleri komisyonu ve diğer komisyonlara katılan kişilerden biriydim. Orada da biz dile getirdik, dedik ki, ceza sistemine dayalı bir trafik kanununun çıkarılması kazaları önlemeyi, yol kusurlarını ortadan kaldırmayı, araçlarda meydana gelecek kusurları ortadan kaldırmayı sağlamaz. Daha köklü, daha radikal birtakım tedbirler almak gerekir. Yine geçmiş kongrelerimizde dile getirdiğimiz, şu anda tane, belki daha fazla, sayısını hatırlamıyorum ama, çeşitli birimlerin elinde bulunan, çeşitli birimlerin sorumluluğunda bulunan bir ulaşım sorunu var. İçişleri Bakanlığı'nın değişik birimlerinde var, Bayındırlık Iskan Bakanlığı'nın var, Ulaştırma'nın var, başka bir sürü bakanlıkların elinde çok dağınık şekilde bir sistem var ve bu sistem kendi bağlı bulunduğu birimler kanalıyla, kendi özgür koşulları içerisinde işliyor. Diyoruz ki biz artık bunlar tek bir merkezde toplanmalı, hiç olmazsa Trafik Genel Müdürlüğü adı altında bir Trafik Genel Müdürlüğü oluşturulmalı, sistem bir bütünlüklü olarak ele alınmalı, sorunlar bu şekilde çözülmeli diyoruz. Çevre, enerji etkinliği ve güvenlik açısından demiryolu taşımacılığı 2000'li yılların taşıma sektörü olmaya aday. Dünyadaki yapılan araştırmalar Avrupa Birliği'nde 9-10 tane proje var, bakıyorsunuz bunların büyük bir kısmı hızlı trene ayrılmış durumda. Hızlı tren hizmetleri ve benzerî hizmetlerin sunumu kara, havayolu taşımacılığıyla birlikte onları destekleyecek, entegre edilecek şekilde artık sistem yavaş yavaş devreye sokulmalı diyoruz. Bir başka önemli nokta, üniversitelerimizde, dikkat ederseniz iki günden beri devam eden tüm bildirilerin temel noktası eğitimsizlik, eğitimsizliği ele alırken de sadece sürücüleri ele aldık ya da sürücü hatalarını ortaya koyduk. O zaman diyoruz ki artık üniversitelerde trafik mühendisliği birimi ve buna uygun bir müfredat oluşturulmalı, trafik mühendisliği artık bizim hayatımızın bir parçası olmaya adaydır diyoruz 2000'li yıllarda. Sistem olarak bakıldığında şu anda mevcut kurumlarda trafik mühertdisliği eğitimini almamış olan, ilgisiz olan bir sürü insan şu anda görev yapmakta ve bu insanların artık yavaş yavaş istihdamının sağlanması gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de üniversitelerde trafik mühendisliği kavramının, trafik mühendisliği eğitiminin ve müfredatının yerleşmesi gerekir diye düşünüyoruz. Daha sonra devam edecek. Teşekkürler. BAŞKAN - Peki, çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bazı konuları dile getiriyoruz; ancak, bana öyle geliyor ki yavaş yavaş bir erime başladı Türkiye'de bazı fikirlerde. Yüksek makamlar yeni yeni karayoluyla beraber demiryolu projelerini dile getirmeye başladılar. Yatırım programlarında da veya uluslararası ilişkilerdeki programlarda demiryolu yavaş yavaş yerini almaya doğru bir kıpırdanma hissettiriyor kendi içinde. Hemen söyleyeyim, bakın biz yıldan beri bir boğaz geçişi projesiyle mücadele ediyoruz. Projemiz daha önce üzerinde kıymetli çalışmalar yapmış birçok arkadaşlarımız tarafından bekletiliyordu, onu yeniden canlandırdık. Bize birçok çevreler bunu yapamazsınız, bu olmaz demişlerdi; ancak, bugün bu proje birinci adım olan bölümü için 870 milyon dolarlık bir finansmanı temin etmiş durumda, hazırlıkları yapılıyor, umuyorum ki önümüzdeki yıl kazma vurulacak, İstanbul Boğazı demiryolu tüp geçişiyle su altından, 48 metre suyun altından bağlanacak. Bu projenin önündeki engellerin yavaş yavaş projenin ilerleme yolundan çekilmeye başlamaları bile Sayın Ali Ekber bey, değerli arkadaşım Sayın Çakar, bu konuda bir değişimin başladığını göstermektedir. 451

8 Ankara-Istanbul arasındaki demiryolu konusunda çok zaman kaybettik, çok konuşmalar oldu, birçok projeler programa girdi; ancak, tekrar yeniden yaklaşık 300 milyon dolar düzeyindeki bir projede ihaleye çıkartıldı 17'si itibariyle, ayın 17'si itibariyle. Biraz bazı kıpırdanmalar var, ben gerektiği yerlerde bu konularda daha ayrıntılı bilgiler verebilirim. Şimdi çapraz uygulamaya devam etmek istiyorum ama, Sayın Çakar'a sormak istediğiniz acil bir soru var mı? Buyurun efendim. SALONDAN - Yanlış mı anladım bilmiyorum ama, notumda Sayın Çakar, ceza sistemlerine dayalı önlemler sorunu çözmez gibi bir cümle kullandı ÂLÎ EKBER ÇAKAR - Bununla çözülemeyeceğini söylüyorum, sistemin değişmesi gerektiğini söylüyorum. BAŞKAN - Efendim bende tabii burada affedersiniz ukalalık etmekten kendimi alamıyorum. Trafik Yasasıyla bu olay tek başına çözümlenmez. Haklı da Trafik Yasasındaki para cezaları çözmez; çünkü, bir de Karayolu Taşıma Yasası diye bir yasa yok Türkiye'de. Biraz sonra açsanız onu söyleyeceğim; yani, konuşmamda söyledim. Bugün Türkiye'de otobüs nedir, kamyon nedir, yola nasıl çıkar, hangi koşullarda çalışır, bir şoförün çalışma şartları nelerdir? Bunları anlatan, bunları belirli ilkelere bağlamış olan yasal bir zemin yok henüz. O nedenle o kamyonlar yollara çıkıyor, otobüsler yollara çıkıyor kazalar oluyor ve çözümü de güçleşiyor. Dolayısıyla sadece olay Trafik Yasası da değil. Şimdi izin verirseniz çapraz uygulamaya devam ediyorum ve Sayın Prof. Dr. Güngör Evren'e mikrofonu veriyorum. Buyurun sayın hocam söz sizin. Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de sorudan başlayayım yine. Soru, "21.Yüzyılda Ulaşım Nasıl Olmalıdır?" Ben bu olmalıdırın içinde olabiliri düşünüyorum, soruyu haklı buluyorum. Elbette ki bu soruyu ulaşım bağlamında yanıtlamak mümkün değil, bunu çok genel çerçevede, ekonomiler çerçevesinde, toplumlar çerçevesinde, dünyanın genel gidişatı bağlamında yanıtlamak gerekiyor. İleriyi öngörmek her zaman bir falcılık, birazda herkes falcılık yapıyor bu konuda. Mümkün olduğu kadar destekli yapmaya özen göstermek gerekiyor. Bu konuda da elimizde küçümsenmeyecek ipuçları var. Bu konuda istekler nelerdir? Talep nedir? Buna karşılık olanaklarımız nedir? Arz edeceğimiz nedir? diye bakmak ve bu iki olayın ara kesitinde neyin olabileceğini ve olması gerektiğini bulmak gerekiyor kanımca. Böyle bakınca geleceğin isteği, bireysel olarak düşünürsek insanlar daha hızlı, daha konforlu, daha güvenli, daha ucuz, dakik bir ulaşım sistemi istiyorlar. Toplum ise çevreye saygılı, son derece saygılı, kazaları, trafik kazalarını ortadan kaldıramıyorsa bile olabildiğince azaltan bir talep içinde oluyor ve yarın daha fazla olacak. Bugün İsviçre'de toplum diyor ki "ben kamyonların kentlerimin içinden geçmesini istemiyorum, alın bunları trenlere koyun, trenler götürsünler" ve toplumun talebi doğrultusunda gerekenler yapılıyor. BAŞKAN - Avusturya öyle yapıyor, Türk kamyonları geçemiyor, trenle geçiyor sonra. 452

9 Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN - Benzeri taleplerin, toplum taleplerinin önümüzdeki dönemde çok daha artacağını ve bunlar kolay kolay aşılamayacak dirençler doğuracağını düşünüyorum. Uluslararası, her şeyden önce belki kentler içinde, bölgeler içinde ve uluslararası ilişkilerde hareketliliğin artması istenecek ve ulaşım olanaklarının hakça paylaştırılması istenecek. Yani, bir kesimin olanakları iyi kullanmasına karşılık, başka bir kesimin bu konuda yetersizliklerle karşılaşması daha fazla tepki görecek. Buna göre talebin oluşması tabii ki senaryolara bağlı. Senaryonuzu kötümser yapabilirsiniz, iyimser yapabilirsiniz, doğrusu ikisini de yapmak, çok senaryo yapmak ve onlar üzerinde akıl yürütmek. İnsanlara göre diyelim ki 2010 yılına kadar dünyadaki yolcu taşımacılığının yüzde 100 artacağını söyleyenler var. Yük taşımacılığının ise yüzde 75; yani, böyle bir rakam bile telaffuz edebiliyor insanlar. Neyin olacağını, zenginliğin, ekonominin nasıl gelişeceğini, nasıl yapılacağını düşünmek ve bu konuda öncelikle senaryolar üretmek gerekiyor biraz önce söylendiği gibi. Ulaştırmayı değil, hatta tüm sistemi, toplum sistemini bir bütün olarak görmek zorunluluğu var. Dolayısıyla senaryolar nasıl zenginleşeceğiz, gayri safi milli hasıla hangi oranda artacak ve bunun dışında da arz bize teşvik edici ne gibi olanaklar sağlayacak, fiyatları ne kadar düşürecek, güvenliği ne kadar artıracak, konforumuzu ne kadar artıracak. Bu bağlamda arzın ne olacağına gelince. Son dönemde yaşadığımız bir otomobil gerçeği var, bu otomobil gerçeği sürüp gidecek. Bakın 1950'lerde dünyada 43 milyon otomobil var, 53 milyon otomobil var, bunun 40 milyonu Amerika'da. Bugün 500 milyon dolayında olduğu söyleniyor ve 2010 yılına kadar her şeye rağmen 900 milyon, hatta 1,1 milyar otomobil olacağı söyleniyor; çünkü, bunun arkasında bir ekonomik oluşum, bir altyapı var, otomotiv sanayi var, yolların yapılması var, inşaat mühendisliği genel anlamda mühendislik hizmetleri, müteahhitlik hizmetleri, çok büyük bir destek var. Olumsuzluklarını bütün dünya her vesileyle ifade etmesine rağmen, arkasından da bu gerçeğin görünür bir gelecekte de kendini sürdüreceği söyleniyor. Ama buna karşılık hızlı ve güvenli, çevreye saygılı bir ulaşım sistemi bağlamında hızlı trenlerin dünyada ve yakın gelecekte, görünen gelecekte ciddi bir imkan olduğunu söylemek mümkün, bu 350 kilometre/saat, hatta 400 kilometre/saate kadar giden bir hız ve bu hız 800 ila kilometre mesafede uçağa karşı rekabet eden ya da uçakla dostça el sıkışıp, tamam burası senin alanın olsun, öbür taraf benim alanım olsun, şurada da işbirliği yapalım diyecekleri kadar demiryolunun, hızlı demiryolunun ağırlığını koyduğu bir durum. Tabii uçağın bir alanı var ki, orada rakip de yok, kilometreyi, 800 kilometreyi aştığınız zaman tek seçenek uçak. Yük taşımacılığına gelince burada her sistemin kendi olanaklarını en iyi bir şekilde kullanabildiğimiz kombine taşımacılık geleceğin sistemi olacak hiç kuşkusuz; yani, geleceğin sisteminde karayolu, demiryolu, denizyolu falan yok, ulaşım alt sistemleri zinciri olacak. Dolayısıyla kuşkusuz olan bir gelişim bu ve bütünlük içerisinde görme olanağı, zorunluluğu var ve olanağını da ileride daha bulacağız. Çünkü, bir telematik diye bir olay var. Telematik, telekomünikasyonun tele'si, enformatiğin matik'i; yani, iki tane telekomünikasyonla, enformatiğin desteğini alan bilgi çağında bütün hareketleri bu bilgi desteği sayesinde izleyen bir sistem, belki burada buna bağlı olarak lojistikten ulaşım lojistiği değil, genel anlamda lojistik diye bahsetmek, endüstri lojistiği diye bahsetmek mümkün, değişik şekilde bu kavram kullanılıyor. Üretimden, ta tüketiciye kadar giden bir zincir içerisinde ulaştırmanın o bütünlük içinde yerini aldığı bir sistem. Diyelim ki bir Volvo böylesine bir zincir içerisinde işini yürütüyor; yani, üretimini yaptığı andan itibaren tüketiciye gidinceye kadar ki tüm sistemi bu telematik sayesinde kontrol ediyor. Ulaştırma nerede derseniz, ulaştırma bu bütünlüğün içinde. Çünkü, bunların hepsi etkileşim içinde, bir yarar sağlamak, her şeyi en ucuza halletmek için yapılacak şey bu. Bizim için yarın ne olur derseniz, bir iyimser, bir kötümser senaryodan bahsedebiliriz. Şu 453

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ 8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ Konu: 8. Ekonomi Politikaları Zirvesi KonuĢmacı: Oğuz Demir, Abdurrahman Arıman, Dr. Masum Türker, Ġlyas ġenses, Hakan Ġnci, Adnan Hacıbebekoğlu, Rahmi Aksu, Arek Ferahyan,

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI; ÇAĞDAŞ BİR YEREL YÖNETİM NASIL OLMALIDIR?

YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI; ÇAĞDAŞ BİR YEREL YÖNETİM NASIL OLMALIDIR? YEREL YÖNETİMLER YASA TASARISI; ÇAĞDAŞ BİR YEREL YÖNETİM NASIL OLMALIDIR? Cemal GÖKÇE (İMO İstanbul Şubesi Başkanı): Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı ; Çağdaş Bir Yerel Yönetim Nasıl Olmalıdır? konulu panelimize

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Salih Zeki MURZİOĞLU Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri GÜZELOĞLU Samsun Valisi

Detaylı

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-60 ULUSAL EĞITIMDE ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI (11 Haziran 1999) PANEL TUTANAĞI Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:

istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO: YAYıN NO: 2004-20 istanbu L TicARET ODASı İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: 2004-20 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO)

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

LİZBON 2000 SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK KURULUŞLARI ULUSLARARASI KONFERANSI

LİZBON 2000 SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK KURULUŞLARI ULUSLARARASI KONFERANSI LİZBON 2000 SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK KURULUŞLARI ULUSLARARASI KONFERANSI "INTERNATIONAL CONFERENCE ON VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS IN THE LISBON 2000 PROCESS"

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ ADLI PANEL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL 16 Aralık 1998 İMKB BAŞKANI OSMAN BİRSEN- Değerli konuklarımız,

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

Ankara'nın Kalbi Başkent OSB

Ankara'nın Kalbi Başkent OSB l Yıl:10 l Sayı: 37 l Temmuz 2014 l ÜCRETSİZDİR Ankara'nın Kalbi Başkent OSB Ankara'daki OSB'ler içindeki ilk konvansiyonel atık su arıtma tesisini Başkent OSB faaliyete geçirdi. Başkan dan Sanayici olmak!

Detaylı

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN

li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN li. ULUSAL ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYİ PANEL UZMANLİK ALANLARIMIZ VE TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ Başkan Nurten GÜLTEKİN Panelistler Çağlar GÜVEN Ferial ARNAS IŞIK Ahmet ASENA Necip ATILGAN Değerli

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 27 KASIM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) 37 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 27 KASIM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL KONUŞMACILAR : Prof.

Detaylı