ORGANİZASYONEL YAPI. Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR. Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA. Enstitü Sekreteri Burçin SARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANİZASYONEL YAPI. Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR. Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA. Enstitü Sekreteri Burçin SARI"

Transkript

1

2 Finans Enstitüsü, ulusal ve küresel, kamu ve özel, finans sektörüyle ilgili kuruluşlar, kamu otoriteleri, meslek kuruluşları, üniversiteler ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, eğitim öğretim, araştırma ve uygulama örnekleri ve modelleri, akademik ve bilimsel etkinlikler diploma ve sertifika programları sunmaktadır. Enstitüdeki programlar; Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasası, Finans ana bilim dallarında teori ve uygulamaların farklı bileşimleri şeklinde dizayn edilmiştir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının içeriği bu yaklaşımla hazırlanmıştır. Finans Enstitüsü, İstanbul un küresel ölçekte finans merkezi olma hedefleri ile uyumlu olarak çalışma alanını, özel ve kamu kesimi odaklı finans teorisi, yönetimi ve politikası, finansal ekonomi ile uygulamalı finansı dikkate alarak bütünleşik bir perspektifle yapılandırılmıştır. Enstitü ulusal ve uluslararası finansal piyasaları entegre eden bir yaklaşımla ulusal, bölgesel ve küresel danışmanlık hizmetleri sunan, araştırma ve projeler üreten, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine ve finans kesimine katkı sağlayan bir kurum olarak tasarlanmıştır. Finans Enstitüsü, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı ndaki insan kaynaklarının geliştirilmesi bölümünde yer alan önceliklere de önemli katkı sağlayacaktır.

3 ORGANİZASYONEL YAPI Müdür Prof. Dr. Nazım EKREN Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Enstitü Sekreteri Burçin SARI İletişim BİLGİLERİ Müdür : Prof. Dr. Nazım EKREN (1/15) Müdür Yrd. : Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA (114) Memur : Burçin SARI (142) Prof. Dr. Nazım EKREN MÜDÜR Enstitü Kurulu Prof. Dr. Nazım EKREN Prof. Dr. A.Bülent PAMUKÇU Prof. Dr. A. Osman GÜRBÜZ Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Yrd. Doç. Dr. Hicabi ERSOY Enstitü Yönetim Kurulu Prof. Dr. Nazım EKREN Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Prof. Dr. Bülent PAMUKÇU Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ Yrd. Doç. Dr. Hicabi ERSOY

4 PROGRAMLAR Yüksek Lisans Uluslararası Bankacılık ve Finans (Tezli) Yüksek Lisans Programı Sigorta ve Risk Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı Sigortacılık ( Tezsiz )Yüksek Lisans Programı Uluslararası Finans İngilizce ( Tezli ve Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Sermaye Piyasası ( Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Bankacılık ( Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Doktora Finansal Ekonomi Doktora Programı Bankacılık Doktora Programı Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Programı

5 KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Program ALES Program Dili Genel Kontenjan İletişim Finansal Ekonomi Doktora Eşit Ağırlık En az 60 Türkçe Gerekli (YDS en az 60) Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Doktora Programı için Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 60 puan, Lisans diploması ile başvuran adaylar için en az 80 puan, Bankacılık Doktora Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Uluslararası Bankacılık ve Finans (Tezli) Yüksek Lisans Programı Eşit Ağırlık En az 60 Eşit Ağırlık En az 60 Eşit Ağırlık En az 55 Türkçe Gerekli (YDS en az 60) Türkçe Gerekli (YDS en az 60) Türkçe Gerekmiyor. 20 Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Prof.Dr. Suna ÖZYÜKSEL Yrd. Doç.Dr. Hicabi ERSOY Doktora Programı için ÖSYM tarafından yapılan YDS den en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, Lisans derecesiyle başvuru için lisans mezuniyet not ortalaması.00 / 4.00 arası olması, Yüksek Lisans derecesiyle başvuru için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 2.50 / 4.00 arası olması, Doktora Programına Özel Öğrenci kabul edilmemektedir. Eğitim Öğretim Sigorta ve Risk Yönetimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı Sigortacılık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Uluslararası Finans İngilizce (Tezli) Yüksek Lisans Programı Uluslararası Finans İngilizce (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Sermaye Piyasası (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Eşit Ağırlık En az 55 ALES gerekmiyor. Eşit Ağırlık En az 55 ALES gerekmiyor. ALES gerekmiyor. Türkçe Gerekmiyor. Türkçe Gerekmiyor. İngilizce Gerekli. (YDS en az50) İngilizce Gerekli. (YDS en az50) Türkçe Gerekmiyor Prof.Dr. Suna ÖZYÜKSEL Prof.Dr. Suna ÖZYÜKSEL Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Doç. Dr. Serkan ÇANKAYA Derslere devam zorunluluğu %70 Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:0-21:0 saatleri arası ve Hafta sonu olmak üzere Eminönü Yerleşkesinde yapılmaktadır. Doktora programındaki öğrenci, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için öncesinde enstitü kurulu kararı ile belirlenen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde bir makalenin yayınlanması veya yayınlanaca ğına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir. Doktora Programına Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 8 ders (4 Zorunlu Ders+4 Seçimlik), yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı ve diğer dersleri almaları zorunludur. Bankacılık (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ALES gerekmiyor. Türkçe Gerekmiyor. 20 Yrd. Doç.Dr. Hicabi ERSOY

6 YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Programlara Özel Öğrenci kabul edilmemektedir, Eğitim Öğretim Derslere devam zorunluluğu %70 Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir. Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi 18:0-21:0 saatleri arası ve Hafta sonu olmak üzere Eminönü Yerleşkesinde yapılmaktadır Yüksek Lisans Programı tez savunması aşaması öncesinde öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayın lanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir. Program bazında farklı koşullar istenebilinmektedir. Detaylar için lütfen Finans Enstitüsü ile iletişime geçiniz. Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 8 ders (4 Zorunlu Ders+4 Seçimlik), seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam ders (4 Zorunlu Ders + 6 Seçimlik Ders) ve dönem projesinden oluşmaktadır. Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur. Finans Enstitüsü bünyesinde aşağıda belirtilen farklı kapsam ve çeşitlerde burs imkanları sunulmaktadır. Üniversitemiz mezunu olan öğrencilerden, aynı yıl kayıt yaptırmış olmaları şartıyla, Fakülte veya Bölümünün birincilerine %0; ikincilerine %75, üçüncülerine %50 oranında burs verilir. Üniversitemiz lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlara kayıt oldukları öğretim yılına ilişkin ücretin % 25 i oranında; yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet ortalaması.00, doktora programlarında yüksek lisans mezuniyet ortalaması.50 ve üzerinde olanlara ise %50 oranında indirim sağlanır. Üniversitenin lisansüstü tezli programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran tüm öğrenciler (İstanbul Ticaret Üniversitesinden mezun olanlar dâhil) arasından ilgili enstitü bazında; yüksek lisans programları için lisans mezuniyet not ortalaması en az.00 ve doktora programları için yüksek lisans BURSLAR mezuniyet not ortalaması en az.50 veya eşdeğeri olmak kaydıyla ve ALES puanı en az 80 olmak koşuluyla; kayıt yaptıran öğrenci- ler arasında kabul ediliş puanlarına göre yapılan sırala mada ilk % a girenler arasında birinciye % 0, ikinciye %75, üçüncüye %50 ve diğer % a girenlere % 25 oranında burs verilir. Kamu personeline, %25 oranında indirim sağlanır. Mütevelli Heyeti kararıyla, yukarıda belirtilenler dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller ile yine mütevelli heyeti tarafından belirlenen oranlarda indirim yapılabilir. * Detaylı burs bilgilerine Burs Yönergemizden ulaşabilirsiniz.

7 FİNANSAL EKONOMİ DOKTORA FİNANSAL EKONOMİ DOKTORA DERSLER GENEL BİLGİLER Finansal ekonomi doktora programı yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olan akademisyen adaylarının ve kamu ve özel sektör çalışanlarının finansal ekonomi alanında uzmanlaşmasına yöneliktir. Finansal ekonomi doktora programı kapsadığı geniş bilim alanında en üst düzeyde teori, politika, kavramlar ve teknikleri içeren konuları ele alarak öğrencilerin bu alanda gereksinim duyulan bilim insanı ve öğretim üyesi olarak yetişmesini amaç edinmektedir. Program; ekonomi, finans ve sayısal teknikleri bir bütün olarak kapsamakta ve öğrencilerin analitik düşünme becerisi ile araştırmacı niteliği kazanarak ülkemizde bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını beklemektedir. Ayrıca program ile katılımcılara etkin finans yönetimi yetkinliği kazandırmak amaçlanmaktadır. Finansal ekonomi bilim alanı makroekonomi teorisinin güncel ve küresel bilimsel çalışma alanlarından finans biliminin piyasalar, kurumlar, varlık değerleme ve birey ile kurumların risk ortamında finansal karar alma teorileri ve politikalarına uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çerçeve içinde teorilerin araştırmalarla irdelenmesi için sayısal tekniklere ilişkin bilimsel alanın programda yer alması ve finans ve ekonomi teorilerinde ileri sürülen yapıları ile ilişkileri ele alan konuların işlenmesine de önem verilmiştir. ZORUNLU DERSLER Mikroekonomi Teorisi Finansal Ekonometri (önkoşul:ban604) Finans Teorisi Finansal Piyasalar Finansal Ekonomi Semineri Ekonometri Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Davranışsal Finans Para Teorisi ve Politikası Risk Yönetimi Firma Değerleme BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ Finans Yönetimi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

8 BANKACILIK DOKTORA BANKACILIK DOKTORA DERSLER ZORUNLU DERSLER GENEL BİLGİLER Türkiye de 2000 li yılların başında yaşanan finansal kriz sonrası bankacılık sektöründe alınan tedbirler sonucu Türk bankacılık sektörü hızla gelişerek, 2000 yılında 4, milyar TL olan aktif büyüklüğü 2012 son itibariyle 1421 Milyar TL büyüklüğe erişmiştir. Anılan dönemde 14 kat büyüyen sektörün aynı dönemde gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı da %45 civarından %0 seviyesini de aşarak tarihte ilk defa gayrisafi yurtiçi hasılayı geçmiştir. Büyüyen ve gelişen bankacılık sektörü sadece sektörde çalışacak insan kaynağına değil, aynı zamanda sektörü çalışacak ve analiz edecek akademik oryantasyona sahip insan kaynağına olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, Bankacılık Doktora Programı başta bankacılık teorisi olmak üzere, ekonomi, finans, muhasebe ve sayısal teknikleri de kapsayarak, programa başvuracak adayların analitik düşünme becerisi elde etmelerini, araştırıcı ve sorgulayıcı bir kimlik kazanarak Türkiye de bilim ve eğitim hayatı ile uluslararası yayın ortamına katkı yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bankacılık Teorisine ilişkin iktisadi teori ve modellerin araştırmalarla irdelenmesi ve sayısal tekniklerle test edilmesinin yanı sıra, bankalarda risk ve verimlilik konularının işlenmesine de önem verilecektir. Üniversitemiz bu önemli bilim alanında teori ve politikaları özümsemiş, küresel ekonomik çevrede hızla gelişen yapısal finansal değişmeleri makro düzeyde ve firma düzeyinde analiz ederek ülkemiz bilimine katkı yapacak bilim insanlarından oluşan bir çevreyi oluşturma konusunda öncü ve merkez olmayı tasarlamaktadır. Para Teorisi ve Politikası Bankacılık Teorisi ve Politikası Aktif-Pasif Yönetimi Ekonometri Bankacılık Semineri Bankacılık Düzenlemeleri Gözetim ve Denetim Katılım Bankacılığı Risk Yönetimi Bankalarda Finansal Raporlama ve Analiz Yatırım Bankacılığı Merkez Bankacılığı Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Ekonometri (ön koşul:ban604) BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ Banka Yönetimi Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası

9 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DOKTORA GENEL BİLGİLER Sigorta ve Risk Yönetimi konusunda, halen Türkiye nin ilk ve tek doktora programı olma özelliğine sahip, Sigorta ve Risk Yönetimi-Doktora Programı nın kontenjanı kişi ile sınırlıdır. Programın temel amacı, bilimsel düşünme yöntemlerine hakim, finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi, küreselleşme, rekabet ve Türk Sigorta Sektörünün analizini yapabilen, hem sigortacılık alanında hem de kurumsal bazda risk yönetimi hakkında karar alma yetisi olan, kantitatif teknikleri finansal bilimlerde uygulayacak yönetici adayları ile sigorta ve risk yönetimi alanında akademik çalışmalar yapacak, sektörün en önemli ihtiyacı olan risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra, sigorta sektörünün yöneticilerinin de destek vereceği Program, üç yarıyıldan ve sonrasında hazırlanacak kapsamlı bir doktora tezinden oluşmakta olup, dersler saatleri arasında yapılacaktır. SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ DOKTORA DERSLER ZORUNLU DERSLER Finansal Piyasalar ve Kurumlar Küreselleşme, Rekabet ve Türk Sigorta Sektörünün Analizi Küreselleşme ve Türk Sigortacılığında Risk Yönetiminin Analizi Sigortacılık Semineri Ekonometri Finans Teorisi Bankacılık Teorisi ve Politikası Sektörel Risk Yönetimi Risk Yönetiminin Temelleri: Teori ve Uygulama Kantitatif Teknikler ve Finansal Bilimlerde Uygulaması

10 ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS (TEZLİ) DERSLER ZORUNLU DERSLER GENEL BİLGİLER Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı; finans ve bankacılık alanlarında uzmanlaşmaya yönelik ileri düzeyde araştırma ağırlıklı bir programdır. Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı, kariyerine doktora ile devam etmeyi planlayan adayları gereken bilgi ve becerilerle donatmanın yanı sıra katılımcıların finans kurumlarında daha etkin ve daha uzmanlaşmış olarak görev almalarını da sağlayan çağdaş bir program tasarımıdır. Program tez aşamasında adayların, bankacılık ve finans alanına sayısal verilerle özgün katkı sağlayacak araştırmaya dayalı konuların işlenmesini özendirmektedir. Ekonomi ve bankacılık konularında güncel bilgileri anlama; verileri analiz ve bulguları yorumlama becerisi; finans yönetimi konularını ve politikalarını kavrama, bilgi düzeyini geliştirme, analiz ve sentez yapabilme becerisi; banka sistemi ve yönetimine ilişkin kavramları ve yönetsel ilkeleri uygulama becerisi; finans piyasaları ve araçlarını ileri düzeyde uygulamalı öğrenme ve analitik düşünme ve kavrama yeteneğini geliştirme; uluslararası finans alanında bilgi edinme ve güncel gelişmeleri analiz etme yeteneği kazanma ve finansal karar alma süreci için gerekli finansal tablo ve sayısal teknikler üzerinde bilgi sahibi olmak ve çözüm üretme yeteneğini geliştirmek. Finans Yönetimi Banka Yönetimi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Banka Denetimi Seminer Uluslararası Bankacılık Uluslararası Finans Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi Vadeli İşlemler Piyasası ve Türev Ürünler Finansal Piyasalarda Teknik Analiz Finansal Krizin Ekonomi Politiği BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ İstatistik Finansal Muhasebe

11 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GENEL BİLGİLER SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ (TEZLİ) DERSLER ZORUNLU DERSLER Risk Yönetiminin Temelleri ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi Sigorta ve Risk Yönetimi-Tezli Yüksek Lisans Programı, sigorta yaptıran kişi ve kurumlar ile sigorta şirketlerinin risklerini yönetebilecek yönetici adayları ve risk yönetimi uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Program, diğer Risk Yönetimi Yüksek Lisans programlarından farklı olarak, Solvency II direktifinde yer alan (Piyasa riskleri, operasyonel riskler ve teknik riskler) riskler de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu içeriğiyle, Türkiye de tek ve ilk olan Program, Dünyadaki örnekleri arasında da ön sıralarda yer almaktadır. Programın bir diğer özelliği, derslerin üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra sigorta sektörünün deneyimli yöneticileri tarafından da veriliyor olmasıdır. Ayrıca programın öğrencilerin büyük kısmı da, sigorta sektörünün çalışanlarından oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle program, sigorta sektöründe kapsamlı bir network oluşturmaya da yardımcı olmaktadır. Sigorta sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, sigortacılık sektörünün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir. Programlar, sigorta sektörünün yanı sıra, diğer sektörlerin de, risk yöneticisi ve sigortacılık departmanlarında ihtiyaç duydukları istihdama ilişkin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilecek şekilde hazırlanmış ve yürütülmektedir. Bunlara ilave olarak, Program, bu alanlarda akademik kariyerine başlamak isteyen akademisyen adayları için de iyi bir alt yapı oluşturacak niteliktedir. Programın dersleri üç yarıyıldan oluşmakta olup, dersler saatleri arasında yapılmaktadır. Derslerin tamamlanmasını takiben, öğrenciler, sektöre katkı sağlayacak nitelikte bir yüksek lisans tezi hazırlayacaklardır. Sigortacılıkta Teknik Risklerin Yönetimi Operasyonel Risk Yönetimi Türk Sigorta Sektörünün Yapısı ve Sorunları Seçimlik ders 1 (alan içi seçimlik ders) Seçimlik ders 2 (alan içi seçimlik ders) Seçimlik ders (alan içi / alan dışı seçimlik ders) Seçimlik ders 4 (alan içi / alan dışı seçimlik ders) Seminer Çalışması Tez Çalışması Sigorta Hukuku Sigorta Teorisi Sigorta İstatistiği ve Sigorta Matematiği Piyasa Risklerinin Yönetimi Kurumsal Yönetim Sosyal Güvenlik Sistemi, Hayat Sigortaları ve BES Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortaları 0 Reasürans Yangın ve Mühendislik Sigortaları Kaza Sigortaları Lojistik ve Yük Sigortaları Sigorta Muhasebesi ve TDHP

12 SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GENEL BİLGİLER Sigortacılık- Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ekonominin istikrarlı büyümesi için, karşı karşıya kaldığı riskleri teminat altına alan sigorta sektörünün etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla sigortayı bilen, ulusal ve uluslararası sigortacılık uygulamalarına ve teorilerine hakim yönetici adayları ile sigortacılık uygulamalarının bilimsel yöntemlerle yürütülmesine katkı sağlayacak akademisyenlerin yetiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programda, sigorta teorisi, branşları, hasar, reasürans, sigorta istatistiği ve matematiği, sigorta hukuku vb dersler ile bitirme projesi yer almaktadır. Programda dersler, üniversitemizin akademik kadrosunun yanı sıra sigorta sektörünün deneyimli yöneticileri tarafından da verilmektedir. Ayrıca programın öğrencilerin büyük kısmı sigorta sektörünün çalışanlarından oluşmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle program, sigorta sektöründe kapsamlı bir network oluşturmaya da yardımcı olmaktadır. Sigorta sektörünün ihtiyaçlarının tam olarak yansıtıldığı program, sigortacılık sektörünün istihdam beklentisini en uygun şekilde karşılayacak niteliktedir. Program, bu alanlarda akademik kariyerine başlamak isteyen akademisyen adayları için de iyi bir alt yapı oluşturacak niteliktedir. Program üç yarıyıldan oluşmakta olup, dersler saatleri arasında yapılmaktadır. SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ (TEZSİZ) DERSLER Sigorta Teorisi ZORUNLU DERSLER Sigorta Hukuğu Sigorta İstatistiği ve Sigorta Matematiği Reasürans Türk Sigorta Sektörünün Yapısı ve Sorunları Seçimlik ders 1 (alan içi seçimlik ders) Seçimlik ders 2 (alan içi seçimlik ders) Seçimlik ders (alan içi / alan dışı seçimlik ders) Seçimlik ders 4 (alan içi / alan dışı seçimlik ders) Seçimlik ders 5 (alan içi / alan dışı seçimlik ders) Bitirme Projesi Çalışması Yangın ve Mühendislik Sigortaları Kaza Sigortaları Lojistik ve Yük Sigortaları Sigorta Muhasebesi ve TDHP Sosyal Güvenlik Sistemi, Hayat Sigortaları ve BES Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortaları Risk Yönetiminin Temelleri ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi Sigortacılıkta Teknik Risklerin Yönetimi Piyasa Risklerinin Yönetimi Operasyonel Risk Yönetimi Kurumsal Yönetim

13 ULUSLARARASI FİNANS İNGİLİZCE (TEZLİ/ TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI FİNANS İNGİLİZCE (TEZLİ/ TEZSİZ) DERSLER ZORUNLU DERSLER International Business Management GENEL BİLGİLER Son yıllardaki hızlı küreselleşme sürecinde sıklıkla yaşanan iktisadi/finansal krizlerin de etkisiyle finans biliminin bu uygulamalı alanında -sıkıntıların tanı ve iyileştirme yöntemleri ile ilgili- yapılan çalışmalarda artış gözlenmektedir. Financial Markets And Institutions International Investments International Finance Seminar Finans piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, piyasaların uluslararası boyutunu kavrayabilen ve küreselleşmenin dinamikleriyle birlikte hareket edebilen, İngilizce dilinde eğitim almış finans uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu sebeple, İngilizce finans terminolojisine, uluslararası kültür ve felsefesine uygun öğrencilerin yetiştirilmesi ve iş dünyasına kazandırılması Multinational Business Finance Futures and Options büyük önem taşımaktadır. Corporate Finance Uluslararası Finans yüksek lisans programı; teori, politika, kavram ve teknikleri ele alarak, bu alanda gereksinim duyulan meslek mensuplarının yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Program, finans ve sayısal tekniklerin yanı sıra, teori ve politikaları özümsemiş, küresel piyasalarda yaşanan hızlı değişimleri ekonomi, sektör ve firma düzeylerinde izleyerek, zamanında doğru kararlar alabilen uluslararası finans uzmanlarının yetiştirilmesini hedeflemektedir. Financial Services Management Corporate Governance Risk Management in Financial Institutions Portfolio Management Financial Analysis Technical Analysis and Trading Lab.

14 SERMAYE PİYASASI (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERMAYE PİYASASI (TEZSİZ) DERSLER GENEL BİLGİLER Ülkemizde her geçen gün önemi artan sermaye piyasası hızlı bir inovasyon süreci içerisindedir. Yaşanan bu süreç sermaye piyasalarında faaliyet gösteren piyasa profesyonellerine bir yandan sayısız fırsatlar sunarken diğer yandan bir o kadar farklı zorluklar da yaşatabilmektedir. Türkiye nin ilk ve tek Finans Enstitüsü bünyesinde açılan Sermaye Piyasası Tezsiz Yüksek Lisansı ile piyasa profesyonellerinin bugünün sermaye piyasalarında başarı elde etmeleri için gerekli olan üst düzey bilgi ve analitik beceri ile donatılması hedeflenmektedir. ZORUNLU DERSLER Sermaye Piyasası Mevzuatı Sermaye Piyasası Kurumları ve Araçları Ekonomi ve Finansal Piyasalar Finans Matematiği Toplam ders içeren bu programın en büyük özelliği öğrencilerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan protokol ile lisanslama sınavlarına uygun bir içerik sunmasıdır. Program öğrencileri bir yandan Sermaye Piyasası alanında uzmanlığını geliştirici bir Yüksek Lisans yapma imkanına elde ederken bir yandan da SPK lisanslama sınavlarına hazırlanma olanağı sağlanmaktadır. Program içerisinde yer alan dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler aynı zamanda SPK Lisanslarının ilgili modüllerinden de başarılı sayılacaklardır. Bu şekilde öğrenciler finans sektöründe birçok alanda çalışabilmek için bir önkoşul olan SPK lisanslarını ek bir zaman ve hazırlığa ihtiyaç duymadan elde etme imkanına sahip olacaklardır. Finans Analiz ve Raporlama Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi Borsa İşlemleri Gayrimenkul Değerlemesi Ticaret Hukuku Sermaye Piyasası Analizleri ve Yatırım Strateisi Bir diğer önemli husus ise program bünyesinde yer alan derslerin hem akademik yönü olan hem de konunun uzmanı piyasa profesyonelleri ve SPK uzmanları tarafından verilecek olmasıdır. Bu şekilde öğrencilere akademik bilgi ve piyasa tecrübelerinin ideal bir karışımının sunulması hedeflenmektedir. Program finans piyasa profesyonellerinin yoğun iş tempolarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olacak şekilde ders saatleri hafta içi akşam ve hafta sonu olacak şekilde kurgulanmıştır. Aynı zamanda programa katılanlar gerekli zamanı ayırmaları halinde yarıyıl içerisinde ( 2 yarıyıl ders yükü ve. yarıyılda proje çalışması) programı tamamlama imkanına sahip olacaklardır.

15 BANKACILIK (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GENEL BİLGİLER Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı bankacılık sektöründe yoğun iş ortamında çalışan bu nedenle eğitime yeterli zamanı ayıramayan profesyonellerin katılabileceği bir programdır. Bu nedenle dersler mesai saatleri dışında ve hafta sonunda yapılmaktadır. Seçmeli derslerden 2 tanesi on-line yapılabilmektedir. Bu program; Katılımcıların iş hayatında daha etkin karar alabilmeleri amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Profesyonel bankacıların yoğun rekabet ortamında kişisel mesleki gelişimleri ile birlikte kurumlarını da başarıya ulaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Ticari Bankalar ve Katılım Bankaları çalışanlarının kendi uzmanlık alanlarında gelişimlerine katkı sağlama amacına yönelik iki ayrı modül halinde tasarlanmıştır. Program her iki modül için ortak olan 4 zorunlu dersin yanı sıra ilgili modüle ilişkin 6 seçimlik ders ve dönem projesi ile tamamlanmaktadır. Bu şekilde katılımcıların bankacılığın farklı alanlarında ayrı ayrı uzmanlaşabilmelerine de imkan sağlanmış olmaktadır. BANKACILIK (TEZSİZ) DERSLER ZORUNLU DERSLER Türk Bankacılık Sistemi ve Politikası Bankacılıkta Gözetim ve Denetim Mali Tablo Analizi Bankacılıkta Stratejik Yönetim ONLİNE Genel Banka ve İşletme Hukuku (Ticaret-Borçlar-Kıymetli Evrak-İcra İflas-Medeni) Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

16 BANKACILIK (TEZSİZ) BANKACILIK (TEZSİZ) TİCARİ BANKACILIK MODÜLÜ KATILIM BANKACILIĞI MODÜLÜ İş Yaşamında Başarı ve Liderlik İslam Ekonomisi Finansal Hizmetlerin Pazarlanması İslam Hukuku Bireysel Bankacılıkta Satış Teknikleri Tekafül Performans Yönetimi Faizsiz Finansal Ürünler ve Sözleşmeler Dış Ticaret İşlemleri Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Türkiye de ve Dünyada Katılım Bankacılığı Uygulamaları Proje Finansmanı Türev Ürünler Kredi Analizi ve Yönetimi Risk Yönetimi Uluslar Arası Servet Yönetimi Bankacılar İçin Finansal Matematik Sermaye Piyasaları

17 AKADEMİK KADRO Finans Enstitüsü Akademik Kadrosu Prof.Dr. Nazım EKREN Prof.Dr. H. Şaduman OKUMUŞ Prof.Dr. Suna ÖZYÜKSEL Prof.Dr. M. Hasan EKEN Prof.Dr. A. Osman GÜRBÜZ Prof.Dr. Esin OKAY Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Doç.Dr. Elçin AYKAÇ ALP Yrd. Doç.Dr. Hicabi ERSOY Yrd. Doç.Dr. Elif GÜNEREN GENÇ Yrd. Doç.Dr. Selda EKE Yrd. Doç. Dr. V. Ferhan BENLİ Finans Enstitüsü Yarı Zamanlı Akademik Kadrosu Prof.Dr. M. İlker PARASIZ Prof. Dr. İ. Kerem ŞENEL Dr. Metin SARIASLAN Özkan KAYA Murat GEZGİN

18

19 ticaretedutr

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. İrfan USTA Erbaa M.Y.O. Müdürü 1 G A Z İ O S M A N P A Ş A Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 Merhaba.. Gaziosmanpaşa üniversitesine bağlı olarak Erbaa ilçemizde, 1993 yılında açılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında açılan

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU 16 17 NİSAN 2011 1 GRUP ÜYELERİ * Moderatör : Doç. Dr. Serhat YANIK İstanbul Üniversitesi Raportör

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Ekonomi ve Finans (İngilizce) İşletme İşletme (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2015-2016

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16-17 NİSAN 2011 / İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör : Turusan BAĞCI İstanbul

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

Değerli Genç Arkadaşlarım,

Değerli Genç Arkadaşlarım, Değerli Genç Arkadaşlarım, Ünlü düşünür Platon un, yüzyıllar önce ideal eğitimin tanımını bizlere yaptığı Doğru eğitim bedeni ve ruhu olabildiğince güzel kılacak güçte olmalıdır cümlesi; sınırların ortadan

Detaylı

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da!

İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! bilgimba Akkoza İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Akkoza da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 15 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, deneyimini Akkoza ya taşıyor. İstanbul un yoğun hayatına alternatif

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Finansal Đktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı Program Tanımları Genel Tanım/Tarihçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2007 2008 EĞİTİMÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL 2008 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER SAYFA Vizyonu.. 2 Misyonu. 2 Tarihçesi... 2 Mütevelli Heyet. 3 Üniversite Senatosu...

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BİLGİBursa MBA Programı

BİLGİBursa MBA Programı BİLGİBursa MBA Programı BİLGİBursa MBA Programı İş Dünyası BİLGİ de, BİLGİ Bursa da! İstanbul Bilgi Üniversitesi nin 14 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgimba Programı, BİLGİBursa Merkezi ile deneyimini Bursa

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği Lisans Programı 29.07.2013 Sayfa 0 MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16 17 NİSAN 2011 / İSTANBUL 1 İçindekiler GİRİŞ... KONUNUN ÖNEMİ... MİSYON, VİZYON

Detaylı