Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 OCAK / ŞUBAT 2007 AB-VETERİNER H EKİM PLATFO RMUNUN AYLIK PERİYO DİK YAYINIDIR. e-bülten BU SAYIDA SEKRETARYA DAN 2 MODERATÖRDEN 3 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI KILAVUZU AB UYUM SÜRECİNDE VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ ÇAĞDAŞ DÜNYADA VETERİNER HEKİM GEREKSİNİMLERİ VETERİNER HİZMETLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE SÖZDE DEĞİL, ÖZDE UYUM İSTİYORUZ! EDİTÖRDEN AB Veteriner Hekim Platformunun Birinci Koordinasyon toplantısı 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara da AVHO nun ev sahipliğinde yedi kurumsal üyeden on temsilci ile yedi bireysel üyeden oluşan on yedi üyenin katılımı ile gerçekleştirilmişti. 10 Şubat 2007 tarihinde İstanbul da yapılan ikinci koordi nasyon toplantı sı na ise; kurumsal ve bireysel olarak davet edilen elliden fazla platform üyesinin katıldığı görülmüştür. Platform sekr etaryası tarafı n- dan davet edilen Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile İstanbul da yapılan II. Koordinasyon toplantısına 80 den fazla katılım sağlanmıştır. 1 Kasım 2005 tarihinde kurulan AB Veteriner Hekim Platformunun geçen bir buçuk yıllık süreçte kaydettiği gelişmelerin en önemli göstergesi; Türki ye - nin dört bir yanından mesleki sorunları n çözümüne katkı sağlamak amacıyla 50 den fazla Veteri ner Heki mi n II. Koordi nasyon toplantısına katılım sağlamış olmasıdır. II. Koor di nasyon toplantı sının organizasyonunu üstlenen Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu; Dr. Can DEMİR başkanlığında kusursuz bir ev sahipliği sergilemiştir. e-bülten imizin bu sayısında 10 Şubatta yapılan AB Veteriner Hekim Platformu II. Koordinasyon Toplantısı Tutanağını, Koordinasyon toplantısına katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edilen AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul ve Esasları Kılavuzu nu, VİSAD Yöneti m Kurulu Başk a n ı D r. B u r h a n HACIİSLAMOĞLU nun II. Koordinasyon Toplantısında yaptığı AB Uyum Sürecinde Veteriner Sağlık Ürünleri başlı klı konuşmasını, Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman V eteri ner Hekim Hüseyi n DEDE nin II. Koordinasyon Topl a n t ı s ı n d a y a p t ı ğ ı Belediyelerde Veteriner Hekimlik İsteğe Bağlı Bırakılamaz başlıklı konuşmasını, A.Ü.V.F. ÖTK Başkanı, TVHB ÖTK Komisyonu Başkanı Veteriner Hekim Gökhan ASLIM ın II. Koordinasyon Toplantısında yaptığı Çağdaş Dünyada Veteriner Hekim Gereksinimleri başlıklı konuşmasını, II. Koordinasyon Toplantısı sonunda yayınlanan Veteriner Hizmetlerinde Avrupa Birliğine Sözde Değil, Özde Uyum İstiyoruz başlıklı basın açıklaması bu sayımızın konularını oluşturmaktadır. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle. Veteriner Hekim Azmi YÜKSEL

2 Sayfa 2 2.KOORDİNASYON TOPLANTISI VE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI Merhaba sevgili e-bülten okurları; Avrupa Birliği (AB) Veteriner Hekim Platformu'nun "2. Koordinasyon Toplantısı" 10 Şubat 2007 tarihinde İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Önceliklere sizlere neredeyse tamamı elektronik ortamda planlanan toplantının hazırlık aşamasıyla ilgili ön bir bilgi sunmak isterim: Toplantının hazırlıkları yaklaşık 2 ay sürdü ve başta toplantıya ev sahipliği yapan VGHD nin değerli Başkanı Dr. Can DE- MİR ve modera törlerimiz olmak üzere tüm kurumsal üyelerimiz gerçekten yoğun bir emek sarf etmişlerdir. Toplantının organizasyonuyla ilgili elektronik ortamda 200'den fazla yazışma yapılmış, konu ve çalışmanın şekline göre kurumlar ve kişiler değişik görevler üstlenmişler, sürekli bilgilendirme ve görüş alışverişi ve tartışa ortamı sağlanarak demokratik ve katılımcı bir hazırlık aşaması geçirilmiştir Tüm bu hummalı hazırlık aşamasından sonra; kurumsal üyeler ve davetli bireysel üye temsilcileri ile öğleden önceki oturumunda düzenlenen panele katılan İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yard. ve Türk Grubu Başkanı Sn. Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Sayın Recep KÖSE ile değerli Sektör Temsilcileri (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, ETBİR, TÜSEDAD, VİSAD, Tüketiciler Birliği, Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu, Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Sözcüsü) olmak üzere 80 civarında kişi toplantıya iştirak etmiştir. Son derece nezih ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıya; ev sahipliği yapan kurumsal üyemiz VGHD yönetim kurulunun değerli üyelerine, salonu tahsis eden Küçükçekmece Belediyesine, davetimizi kabul edip, katkı sağlayan ve bizlere destek veren misafirlerimize, meslek örgütlerimizin temsilcilerine ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. AB Uyum Sürecinde, Sektör ve STK ların Veteriner Halk Sağlığı Beklentileri konulu panelde; hayvancılığımızı, ulusal ekonomimizi, gıda güvenliği ve Zoonoz hastalıklar yoluyla halk sağlığını çok yakından ilgilendirilen çeşitli konular, uzmanlar ve sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Toplantıya en üst meslek örgütümüz olan TVHB Merkez Konseyini temsilen 2. Başkanı Sn. Dr. Nahit YAZICIOĞLU nun katılarak, çalışmaya aktif destek vermesinin yanında, Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi Sayın Prof. Dr. İrfan EROL un katılması güzel gelişmelerdendi. Ayrıca Kastamonu, Trakya Bölge Veteriner Hekim Odaları ile Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği nin toplantıya Başkanlar düzeyinde katılarak kurumsal üyelik başvurusu yapmaları ve oybirliğiyle bu taleplerinin kabul edilmesi, moderatörler Dr. Mestan ÖZYER ve Cengiz TAŞ a mesleki çalışmalara katkılarından ötürü teşekkür plaketi verilmesi de toplantının hoş sürprizlerini oluşturdu. AB Platformun, tamamen gönüllüğe dayanan bir teknik çalışma grubu olarak; Veteriner Hekimlikte bir nevi think tank işlevi görmeye başladığı toplantıya katılan bazı katılımcılar tarafından özellikle vurgulanmış ve gelecekte çok daha fazla katkılar sağlayabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır. AB Platform, kendine has çalışma yöntemleri, dijital ortamın son derece etkin kullanılması ve tamamen gönüllüğe dayalı yaklaşım ve felsefesiyle gerçekten STK çalışmaları için örnek bir model oluşturma yolunda ilerlemektedir. 2. Koordinasyon Toplantısının, Platformun artık kuruluş aşamasını tamamlayarak, dışa açılıma yönelik yeni bir dönemin işaretlerini verdiği kanısındayız. Sevgiyle kalın. Cengiz TAŞ Veteriner Hekim

3 MESLEKİ MÜCADELE KÜLTÜRÜMÜZ VE 2.KOORDİNASYON TOPLANTISI 10 Şubat 2007 tarihinde, İstanbul da yapılan AB Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon toplantısında mesleki mücadelemiz açısından önemli gördüğüm noktaları vurgulamak istiyorum. Veteriner Hekimlerin ilgili sektörlerle sağlıklı ilişkisi açısından adım atıldı. Mesleğimiz için önemli sektörler olan; üretici/yetiştirici, gıda, işleme, satışla ve tıbbi ürünlerle ilgili sektörlerin temsilcileri Veteriner Hekimlerden beklentilerini anlattılar. Veteriner Hekimlerin bu sektörlerdeki önemli görevlerini vurguladılar., AB uyum sürecinde gerekli yapısal ve yasal düzenlemelerin yapılmasını istediler. Veteriner Hekimlerin bu görevler için kendilerini her açıdan hazırlamalarını ve görevlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladılar yılında Veteriner Teşkilatı nın kaldırılmasından sonra, hizmet verdiğimiz sektörler bozulan ilişkilerimizin sağlıklı bir zemine oturtulması anlamında olumlu bir çalışma yapıldı. Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye temsilcisi ile TVHB MK temsilcilerinin toplantının açık ve kapalı oturumuna katılmaları mesleki mücadelemiz açısından önemlidir. Yarı sivil ve gönüllü bir çalışma ortamı olan AB Veteriner Hekim Platformu çalışmalarının mesleki en üst örgütümüz olan TVHB MK çalışmaları ile ilişkilendirilebilmesi mesleki mücadelemiz için olumlu bir adımdır. Korkulanın aksine yeni çalışma alanlarının yaratılması, mesleki örgütlerin sayısının artması gücümüzü azaltmıyor, aksine, Halk Sağlığından, Hayvan Refahına çok geniş ilgi alanı olan mesleğimizin farklı alanlarda temsil edilmesini sağlıyor. Yeter ki, ortaya çıkan enerjiyi, bilgiyi ve etkiyi ortak mesleki mücadelemiz içinde birleştirebilelim Toplantımıza aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkan Yardımcısı olan bir Milletvekilinin katılması yetersiz ama önemliydi. Gelecekte, AB temsilcileri ve Türkiye siyasileriyle geliştirmemiz gereken ilişkiler için güzel bir model oluşturdu. Öğleden sonraki toplantıda, 22 Kurumsal üyemizden üçü hariç hepsi temsilcileri ile yer aldılar ve çalışmalara etkin olarak katıldılar. Koordinasyon toplantısı öncesi ve sonrasında üç yeni Oda ve bir Mesleki Dernek, Kurumsal üyelik için başvurarak AB Veteriner Hekim Platformu çalışmaları içinde yer almak istediler. Genel olarak, mesleki çalışmalara olan ilgi ve enerjinin arttığını görmek, mesleki değerlerin kazanılması çerçevesinde yapılacak mücadele için umutları arttırıyor. AB Veteriner Hekim Platform Çalışma Usul ve Esasları Kılavuzu hazırlanarak kabul edildi. Her yeni üyenin ilk sorduğu soru Platformun nasıl çalıştığı ve yönetildiği, sorumlulukların neler olduğu hakkında idi. Daha önce demokra tik ve katılımcı bir yöntemle yapılan çalışmalar için artık bir başvuru kılavuzumuz var. Platform çalışma usul ve esaslarının yazılı olduğu kılavuz gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç halinde güncellenebilecek. Mesleki mücadele kültürümüz gelişiyor, yeni şeyler öğreniyoruz. AB Veteriner Hekim Platform 2. Koordinasyon toplantısı sonrası artık daha güçlüyüz. Gönüllerimizin bir olduğunu biliyorduk, şimdi birbirimizi daha iyi tanıyor ve neler yapmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz. Mesleki haklarımızı almak, hak ettiğimiz değerleri kazanmak için her alanda çalışacağız. Taşıdığımız mesleki unvan ın gerektirdiği sorumlulukları yerine getireceğiz. Yolumuza; bilgiyle, sevgiyle ve emekle devam edeceğiz. AB Veteriner Hekim Platform olarak yürüyüşümüz devam edecek Saygı ve Sevgilerimle Dr. Mestan ÖZYER Uzman Veteriner Hekim Moderatör (2) Sayfa 3

4 09:30-10:00 Kayıt işlemleri AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI PROGRAM 10:00-10:45 Açılış konuşmaları Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı) Cengiz TAŞ (AB Platform Moderatör ve Sekreterya Görevlisi) AB VETERİNER HEKİM PLATFOR- MU Kuruluş Amacı veilkeler Dr. Mestan ÖZYER (AB Platform Moderatör) AB Veteriner Hekim Platform Çalışmaları Aziz YENİAY (Küçükçekmece Belediye Başkanı) Prof. Dr. İrfan EROL, Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, AÜ Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ (İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yrd. ve Türk Grubu Başkanı) PANEL AB UYUM SÜRECİNDE, SEKTÖR VE STK'LARIN VETERİNER HALK SAĞLIĞI BEKLENTİLERİ I. OTURUM Oturum Bşk: Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı) Dr. Nahit YAZICIOĞLU (TVHB 2. Başkanı) AB'de Gıda, Klinik ve Kamuda Çalışan Veteriner Hekim Uygulamaları" S. Aysun SÖKMEN (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği "TÜSEDAD " Kurucu Başkanı/Bşk.Yrd.) İpek ÜSTÜNDAĞ (Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu İcra Kurulu Üyesi) Önder ÜNLÜER (ET-BİR Başkanı) Fazlı YALÇINDAĞ (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf Ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı) Dr. Burhan HACIİSLAMOĞLU (VISAD, Veteriner İlaç Sanayicileri Derneği ) Hüseyin BOZDAĞ (Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Sözcüsü) Şeref SONGÖR (Türkiye Perakendeciler Federasyonu "PERDER" Başkanı) Av. Bülent DENİZ (Tüketiciler Birliği Genel Başkanı 13:00 14:00 Öğle Yemeği III. OTURUM Oturum Başkanı: Dr. Mestan ÖZYER (AB Platform Moderatör). Kurumsal Üye Tanıtımları ve Sunuları ''Türk Veteriner Hekimliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri'' Yrd.Doç.Dr.Orhan ÖZBEY, (Elazığ Bölgesi VHO Başkanı) "Veteriner Hekim Odalarının Mesleki Mücadeledeki Önemi" Doç. Dr. Murat ARSLAN, İstanbul VHO Başkanı Başkanı Hayvan Hakları ve Veteriner Hekimlerin görevleri Dr. Ebru TONG (HAYHAVEDER Başkanı) "Belediyelerde Veteriner Hekimlerin Görev ve Sorumlulukları" Uzm. Vet. Hekim Hüseyin Dede, Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi Oturum Konuları: TVHB Temsilcisi Sunusu: Dr. Nahit YAZICIOĞLU AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi AB Veteriner Hekim Platformu 1.Yaz Etkinliği ve Yayla Şenliği Programı Kamu Sağlığı Grubu ve Kurban Projesi çalışması Teşkilatımı geri istiyorum imza kampanyası ARA II. OTURUM Oturum Bşk: Prof. Dr. İrfan EROL (Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, AÜ Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı) Haber üretim çalışmaları konusu AB Projeleri sunusu: Barış İNCE, AB Uzman Yrd., Gençlik Lideri Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin sunusu 2007 Yılı hedefleri, iş takvimi ve stratejimiz Dilek ve temenniler Toplantı Tutanağının Hazırlanması ve Kapanış Sayfa 4

5 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI Avrupa Birliği Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon Toplantısı, 10 Şubat 2007 tarihinde Küçük Çekmece Belediyesi Meclis T oplantı Salonu, İST AN- BUL adresinde yapıldı. Toplantının ev sahipliğini AB Platform Kurumsal üyelerinden Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği yaptı. Toplantıya AB Platform Kurumsal üyelerinden Giresun, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Gaziantep, Hatay, Adana, Amasya, Kayseri, Elazığ, Trabzon, Bursa Bölgesi Veteriner Odaları ile Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Dâhiliyeciler Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği temsilcileri ile Bireysel üye temsilcileri katıldılar. Afyonkarahisar ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekim Odaları mazeret bildirerek temsilci göndermedi, Gaziantep Bölgesi VHO ise temsilci göndermedi. Toplantı AB Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon Toplantısı Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Programa göre toplantı sabah açılış konuşmaları ve sunumları ile başladı. AÇILIŞ KO NUŞMALARI ve SUNUMLARI Bu bölümde yapılan konuşmalar ve sunular listesi: Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı) Recep KÖSE (Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili) Cengiz TAŞ (AB Platform Moderatör ve Sekretarya Görevlisi) AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU Kuruluş Amacı ve İlkeler Dr. Mestan ÖZYER (AB Platform Moderatör) AB Veteriner Hekim Platform Çalışmaları Prof. Dr. İrfan EROL, Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, AÜ Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ (İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yrd. ve Türk Grubu Başkanı) I. ve II. O TURUM (PANEL) Açılış konuşma ve sunulardan sonra AB Uyum Sürecinde, Sektör Ve Sivil T oplum Örgütlerinin Veteriner Halk Sağlığı Beklentileri başlıklı panel iki oturum olarak yapıldı. Panel bölümünün I. Oturum başkanlığını Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı), II. Oturum başkanlığını ise Prof. Dr. İrfan EROL, (Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi) yaptı. Her iki oturuma katılarak konuşma yapan sektör ve STK temsilcileri listesi: Dr. Nahit YAZICIOĞLU (TVHB 2. Başkanı) : TVHB nin çalışmaları S. Aysun SÖKMEN (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği "TÜSEDAD " Kurucu Başkanı/ Bşk. Yrd.) İpek ÜSTÜNDAĞ (Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu İcra Kurulu Üyesi) Önder ÜNLÜER (ET-BİR Başkanı) Fazlı YALÇINDAĞ (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf Ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı) Dr. Burhan HACIİSLAMOĞLU (VISAD, Veteriner İlaç Sanayicileri Derneği ) Hüseyin BOZDAĞ (Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Sözcüsü) Şeref SONGÖR (Türkiye Perakendeciler Federasyonu "PERDER" Genel Başkanı) Av. Bülent DENİZ (Tüketiciler Birliği Genel Başkanı) Sektör ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri AB Uyum sürecinde Veteriner Hekimlerden beklentilerini anlattıkları konuşmalar kaydedilmiştir. Konuşmaların çözümlemeleri yapıldıktan sonra, AB Platform web sitesinde yayınlanacak ve ilgili yerlere gönderilmesi sağlanacaktır. VGHD tarafından organize edilen öğle yemeğinden sonra Program gereği III. Oturum yapıldı. III. O TURUM Basına ve konuklara kapalı olarak gerçekleştirilen III. Oturum Başkanlığını AB Platform moderatörü Dr. Mestan ÖZYER ve yardımcılığını AB Platform Moderatör ve Sekretarya görevlisi Cengiz TAŞ yaptılar. Bu oturumda Platform çalışmaları ve sorunları tartışılarak ilgili sunumlar yapıldı. Programa göre toplantı akışı ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. Kurumsal Üye Tanıtımları: Koordinasyon toplantısına katılan tüm temsilciler sırayla söz alarak kendilerini ve temsilcisi oldukları Oda veya dernekleri tanıtarak, yaptıkları çalışmaları anlattılar ve mesleki sorunlar konusundaki düşüncelerini açıkladılar. Bu bölümde Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi Uzman. Veteriner Hekim Hüseyin DEDE, "Belediyelerde Veteriner Hekimlerin Görev ve Sorumlulukları" isimli sunusunu anlattı. Program gereği bu bölümde sunulması planlanan aşağıdaki sunumların sahipleri zaman darlığı nedeniyle sunum yapmaktan vazgeçtiklerini belirttiler. Aşağıda listesi verilen sunumlar web sitesinde yayınlanarak paylaşıma verilmiştir. ''Türk Veteriner Hekimliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri''Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZBEY, (Elazığ Bölgesi VHO Başkanı) "Veteriner Hekim Odalarının Mesleki Mücadelede- Sayfa 5

6 ki Önemi" Doç. Dr. Murat ARSLAN, İstanbul VHO Başkanı Başkanı Hayvan Hakları ve Veteriner Hekimlerin görevleri Dr. Ebru TONG, (HAYHAVEDER Başkanı) TVHB Temsilcisinin Sunumu: TVHB 2. Başkanı Dr. Nahit YAZICIOĞLU AB Uyum Çalışmalarında Kat Edilen Mesafe ve Çalışmalar konulu bir sunum yapmıştır. Sunumundan sonra TVHB olarak yaptıkları çalışmaları anlatmış ve gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. Sayın YAZICIOĞLU yaptığı bir konuşmada AB Veteriner Hekim Platform çalışmalarını mesleki çalışmalarımız için çok faydalı bulduğunu, Platforma TVHB olarak maddi ve manevi her türlü desteği vereceklerini ve toplantıda alınan kararlara sahip çıkacaklarını belirtmişlerdir. AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi nin görüşüldü: Daha önce hazırlanan yönerge taslağı görüşe sunularak tartışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönerge isminin Kılavuz olarak değiştirilmesi ve taslak metinde geçen Yönetim Kurulu ifadesi yerine Temsilciler Kurulu isminin benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Görüşmeler sonucunda AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul Ve Esasları Kılavuzu oylanarak kabul edilmiştir. Söz konusu Kılavuz Platform web sitesinde yayınlanarak daha sonraki platform çalışmaları ve faaliyetleri konusunda bir kılavuz olarak kullanılacaktır. AB Veteriner Hekim Platformu 1.Yaz Etkinliği ve Yayla Şenliği Programı: Bu konuda Cengiz T AŞ tarafından yapılan açıklamalardan sonra Giresun VHO Başkanı Derviş KARA tarafından bir sunum yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan görüşmelerde yaz aylarında Giresun - da 1.Yaz Etkinliği ve Yayla Şenliği programı hazırlanması, bu konuda yapılacak ön çalışmalar için Giresun Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Trabzon ve Elazığ Veteriner Hekimler Odalarının da görev alması karar bağlanmıştır. Kamu Sağlığı Grubu ve Kurban Projesi çalışması: Kamu Sağlığı Grubu hakkında Grup Moderatörü Cengiz T AŞ tarafından bilgi verilmiş ve yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Bu çerçevede geçen dönemde yapılan Kurban kesimleri konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve Ankara da Kurban kesimi konusunda tüm ilgili tarafların katılımının sağlandığı bir Çalıştay gerçekleştirilmesi konusu görüşe açılmıştır. Görüşmeler sonucunda bu konudaki çalışmaları yapmak üzere Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Hekimler Derneği ve Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TOSAGEM)'in görev alması, Çalıştay tarihinin Mart-Nisan ayları olarak belirlenmesi karara bağlanmıştır. Teşkilatımı geri istiyorum imza kampanyası: Teşkilatımı geri istiyorum imza kampanyası çerçevesinde dijital ortamda toplanan adet imza Dr. Mestan ÖZYER tarafından bir dosya olarak sunularak kampanya hakkında bilgi verilerek kampanyanın bu bölümünün bitirilmesi teklif edildi. Dijital ortamda toplanan imzalara ek olarak İstanbul VHO ve diğer Oda lar tarafından toplanan e yakın imzayı içeren listelerde bu dosyaya eklendi. Böylece Kampanya çerçevesinde toplanan 5 bine yakın imzayı içeren dosya; en üst mesleki örgüt olan TVHB Merkez Konseyine iletilmek üzere TVHB 2. Başkanı Dr. Nahit YAZICIOĞLU na teslim edildi. TVHB den imza kampanyası dosyasının değerlendirilmesi, dosyanın Bakanlığa ve diğer ilgili yerlere iletilmesi ve duyurulması talebi iletildi. TVHB temsilcisi tarafından dosyanın değerlendirileceği, değerlendirmeler ve birlikte yapılabilecekler konusunda bilgi verileceği ifade edildi. AB Platformun olarak bu kampanyanın 1. bölümünün tamamladığını, ancak kampanyaya ve bu konudaki çalışmalara devam edeceği bildirildi. Haber üretim çalışmaları konusu: Zaman darlığı ve bu konuda görev alacak kişinin toplantıya katılmaması sonucunda gündeme alınmamıştır. AB Platform olarak kendi haberlerimizi kendimiz üretelim sloganı çerçevesinde yapılması düşünülen çalışmalar E-posta ortamında tartışılarak geliştirilecektir. AB Projeleri sunusu: Barış İNCE, AB Uzman Yrd., Gençlik Lideri Barış İnce tarafından sunum yapılmış, hazırlanabilecek somut projeler konusunda bilgi verilmiştir. Bu konuda özellikle Fakülte ve Enstitü bulunan illerde Kurumsal üyelerin proje olanaklarını araştırması, bu konuda yapılacak çalışmalarda Barış İnce ile ilişkiye geçilmesi, Platform olarak bu konularda çağrılar yapılacağı bildirilmiştir. Vete rine r Fakültesi Öğrencile rinin sunusu: Gökhan ASLIM tarafından Çağdaş Dünyada Veteriner Hekim Gereksinimleri başlıklı bir sunum yapılmıştır. Veteriner Fakültelerinde eğitim ve ilişkili olarak öğrenci sorunları dile getirilmiştir. Moderatörlere Plaket verilmiştir: Kurumsal üyeler tarafından hazırlanan Plaketler AB Veteriner Hekim Platformu moderatörlüğünü ve Platform web sitesi çalışmalarını sürdüren Dr. Mestan ÖZYER ve Moderatörlük yanı sıra Platform Sekretarya görevini de yürüten Cengiz TAŞ a verilmiştir. Mestan ÖZYER in plaketi İstanbul VHO başkanı Murat ARSLAN; Cengiz TAŞ ın plaketi ise Dünya Veteriner Hekimler Birliği T ürkiye T emsilcisi Prof. Dr. İrfan EROL tarafından verilmiştir. Plaketlerde AB Platform amblemi altında Sayın, Veteriner Hekimlik mesleğine yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür ederiz , AB VET ERİNER HEKİM PLATFORMU ifadesi yazılıdır. AB Veteriner Hekim Platformu 3 yeni üye katıldı: 2. Koordinasyon toplantısına katılan Trakya Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer ÖĞÜT, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fazıl DELİGÖZOĞLU ve Veteriner Halk Sağlığı ve T oplumsal Çalışmalar Derneği Kurucu Başkanı Azmi YÜKSEL ile Kurucu Üye Prof Dr. Tahsin YEŞİLDERE tarafından AB Platforma katılmak için başvuru yapılmış ve yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle Platforma Kurumsal üyelikleri onaylanmıştır. Saygıyla sunulur. AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER H EKİM PLATFO RMU Sayfa 6

7 Sayfa 7

8 III. O TURUMA KATILAN KURUMSAL VE BİREYSEL ÜYE TEMSİLCİLER LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI TEMSİL ETTİĞİ YER 1 Uğur BAZAN İstanbul VHO AB Platform temsilcisi 2 Adnan SERPEN Bireysel Üye, İzmir 3 Fevzi KARAAĞAÇ İstanbul VHO YK Üyesi 4 Sabahattin YAZICI Trabzon VHO Başkanı 5 Tanju SEVGİLİ İzmir VHO YK Üyesi 6 Doç. Dr. M.K. Cem Şen Bursa VHO Başkanı 7 İsmet ÇOLAKEL İstanbul VHO YK Üyesi 8 Kemal KUTLAY İstanbul VHO YK Üyesi 9 Seyhan ÖZAVCI İstanbul VHO Genel Sekreteri 10 Yrd.Doç.Dr.Orhan ÖZBEY Elazığ VHO Başkanı 11 Barış İNCE AB Uzman Yrd. 12 Afşin ŞAHİN AB Uzman Yrd. 13 Murat TOPÇUOĞLU Mersin VHO YK Üyesi 14 Dr. Ebru TONG Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği Başkanı 15 Gökhan ÖZDEMİR Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi 16 Ahmet ÇETİN Amasya VHO Genel Sekreteri 17 Ebubekir ULUDAĞ Amasya VHO Başkanı 18 Dr. Can DEMİR Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkanı 19 Doç. Dr. Murat ARSLAN İstanbul VHO Başkanı 20 Dr. Fazıl DELİGÖZOĞLU Kastamonu VHO Başkanı 21 İlhan UZUN Kastamonu VHO Genel Sekreteri 22 Erol KABİL Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Genel Sekreteri 23 Muhsin ÖZTÜRK Bireysel Üye, İstanbul 24 Dr. Yunus BAYRAK Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkan Yardımcısı 25 Bayram ÇETİN Bireysel Üye, İstanbul 26 Üzeyir CAN Adana VHO YK Üyesi 27 Dr. M. Gültekin BİLGİN VGHD YK Üyesi 28 Prof. Dr. Tamer DODURKA Veteriner Dahiliyeciler Derneği Başkanı 29 Muammer ÖĞÜT Trakya Bölgesi VHO Başkanı 30 Mithat NEHİR Hatay VHO YK Üyesi 31 Yard. Doç. Dr. Galip KAYA Hatay VHO temsilcisi 32 Tamer PAK Antalya VHO YK Üyesi 33 Uzm.Vet. Hek. Hüseyin DEDE Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi 34 Dr. Nahit YAZICIOĞLU TVHB 2. Başkanı 35 Doç. Dr. Zafer GÖNÜLALAN Kayseri VHO Başkanı 36 Prof Dr. İrfan EROL Dünya VHB Türkiye Temsilcisi ve AÜ Vet.Fak.Bes. Hij.ve Tek. Böl.Başkanı 37 Gökhan ASLIM A.Ü.V.F. ÖTK Başkanı, TVHB ÖTK Kom. Başkanı 38 Derviş KARA Giresun VHO Başkanı 39 Ali Yaşar MERİÇ Bireysel Üye Temsilcisi 40 Namık BİLİCİ Bireysel Üye, İstanbul 41 Azmi YÜKSEL Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği Kurucu Başkanı 42 Prof Dr. Tahsin YEŞİLDERE Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği Kurucu Üyesi 43 Cengiz TAŞ AB Veteriner Hekim Platformu Moderatörü ve Sekretarya Görevlisi 44 Dr. Mestan ÖZYER AB Veteriner Hekim Platformu Moderatörü 45 Dr. Gülay YILDIRIM VGHD YK Üyesi 46 Selman ORHAN VGHD YK Üyesi Sayfa 8

9 AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI KILAVUZU Amaç Madde 1. Bu kılavuz, AB Veteriner Hekim Platformu nun çalışma yöntem ve ilkelerini belirlemek için hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2. Bu kılavuz, kapsamında, AB Platformun ilke ve sorumlulukları, üyelik şartları, çalışma organları ve çalışma yöntemi, çalışmaların koordinasyonu yer almaktadır. AB Veteriner Hekim Platformu İlke ve Sorumlulukları Madde 3. AB Veteriner Hekim Platformu, Avrupa Birliği uyum sürecinde Veteriner Hekimlik mesleği alanında katkı sağlanması için bilgi paylaşımı, haberleşme, tartışma ve beyin fırtınası oluşturulması, ulusal çıkarlar doğrultusunda mesleki alandaki uyum sürecinin sağlıklı, doğru ve hızlı çalışmasının sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurulan sivil bir inisiyatiftir. AB Platform gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren mesleki bir teknik çalışma grubudur. AB Veteriner Hekimler Platformu; AB uyum sürecini izler, değerlendirir ve bu çerçevede çalışmalar yaparak kamuoyu oluşturur. Veteriner Hekimlik mesleği alanındaki sorunlara çözüm üretir, mesleğin gelişimi için projeler hazırlar, yetkili kurumlara gerekli uyarıları yapar. Veteriner Hekimliğin çalışma alanlarıyla ilgili sektörlerin gelişimi ve sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapar, sektörün doğru bilgilendirilmesini ve çalışmasını amaçlar. AB Veteriner Hekim Platformunun siyasi çerçevesi yoktur, ancak siyaseti ret etme yerine siyasi çok seslilik esas alınarak demokratik, özgür ve katılımcı bir anlayışla çalışmalar yapar. Topluma, kurumlara, bireylere ve düşüncelere saygılıdır. Üye kurumların ve bireylerin her ortamda kendi düşünceleri ve görüşleri doğrultusunda çalışma yapma haklarına saygı duyar. Etik ve deontolojik ilkelere bağlıdır. AB Platform, mesleki örgütlere alternati f olarak kurulmamıştır. Aksine çalışmaları ile meslek örgütlerini aktive eder, destekler ve mesleki çalışmaların geliştirilmesi için çalışır. AB Veteriner Hekim Platformu Üyeleri Madde 4. AB Vet eriner Hekim Plat formu ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışan Veteriner Hekim Odaları, üyeleri veteriner hekimlerden oluşan mesleki dernekler, mesleki kurum ve kuruluşlar Kurumsal üye olarak; hayvancılık ve hayvansal ürünlerle ilgili sektörlerin örgüt ve kuruluşlarının mesleki yöneticileri Sektörel üye ol arak; Veteriner Hekimler ise Bireysel üye olarak Platforma katılabilirler. Kurumsal Üyelik Koşulları Madde 5. Veteriner Hekim Odaları, üyeleri Vet eriner Hekimlerden oluşan mesleki dernekler, mesleki kurum ve kuruluşlar Kurumsal üye olarak Plat forma üye olabilirler. Kurumsal üye adaylarının üye olmak için öncelikle Oda veya Dernek yönetim kurullarında Platforma üye olmak için karar almaları gereklidir. Yönetim Kurulları ayrıca Plat formla ilişkileri sürdürme ve gerektiğinde yönetim kurulu adına kararlara katılma konusunda görevlendikleri iki temsilci belirleyerek Platforma üyelik için başvuruda bulunurlar. Temsilcilerden birisinin yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması zorundadır. Diğer üye ise yönetim kurulu dışından olabilir, ancak bu üyenin bu görev için yönetim kurulu adına yetkilendirilmesi gereklidir. Her kurumsal üyenin, kararların alınmasın da tek oy hakkı vardır. Platform Sekretaryasına yapılan Kurumsal üyelik başvuruları, Sekretarya tarafından Platform Temsilciler Kurulunun bilgisine sunularak belirtilen süreler içinde görüşleri istenir ve uygun bulunan adayların üyelikleri çoğunluğun kararı esas alınarak onaylanır. Kurumsal Üyelerin Sorumlulukları Madde 6. Kurumsal üyeler AB Veteriner Hekim Platformu İlke ve Sorumlulukları bölümünde belirtilen çalışmalara katılmak, yapılan çalışmaların duyurulması, paylaşılması ve yayınlanmasında görev alırlar. Platform tarafından kararl aştırılan ortak çalışmalarda kurumsal üye olarak görev almak, Yapılan yazışmaları Platform temsilcileri ile takip ederek karar alma süreçlerine katılmak, Yaptıkları çalışma ve toplantılarda AB Platformuna üyeliklerini belirtmek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek, platformun tanıtımını yapmak, Kurumsal üyelerin web siteleri, bülten, gazet e ve diğer yayınlarında AB Platform çalışmaları için bölümler ayrılmasının sağlanması ve çalışmaların geniş kesimlere duyurulması için çalışmak, Bölge ve alanlarında AB uyum çalışmaları için gerektiği durumlarda çalışma komisyonu kurmak, Yaptıkları çalışmaları Plat form e-post a grubunda duyurmak, diğer üyelerle paylaşmak ve gerektiğinde ortak çalışmalar düzenlemek, AB Platform çalışmaları için gerektiğinde çalışma masraflarını üstlenmek, Çalışmalarda ev sahipliği ve koordinatör ol arak görev almak, Veteriner Hekimlerle ilgili alt sektörlerde eğitim/ bilgilendirme çalışmaları yapmak, Veteriner Hekimliğin çağdaş çalışma ve yaş am standartlarına kavuşması ve hak ettiği değerleri elde etmesi için her türlü çalışmalara aktif olarak katılmak, Dönemsel olarak AB Platform Dönem Sözcülüğünü yürütmek. Bireysel üyelik koşulları Madde 7. AB Veteriner Hekim Platformu ilke ve sorumluluklarını kabul eden her Veteriner Hekim AB Platformuna üye olabilir. Üyelik başvurusu için; adı soyadı, mezun olduğu fakülte, mezuniyet yılı,diploma no, çalıştığı işyeri adresi, katkı sağlamak istediği alan bilgilerinin eksiksiz verilmesi gereklidir. Bireysel üye başvuruları AB Platform moderatör ve Sekretaryası tarafından değerlendirildikten sonra uygun görül enlerin üyelikleri onaylanır. Kayıt aşamasında eksik veya yanlış bilgi verildiği sonradan tespit edilenlerin üyeliği iptal edilir. Bireysel üyelerin sorumlulukları Sayfa 9

10 Madde 8. Bireysel üyeler AB Plat form çalışmalarını Platform e-posta gruptan takip ederler ve alanl arıyla ilgili çalışmalara katılırlar. Bu amaçla; kendi alanlarıyla ilgili görüş bildirme, tartışma, haber ve dosya gönderme, konularla ilgili eğitici dosya ve makale hazırlama çalışmalarına katılırlar. Çalışmalarda gönüllülük esastır Ancak her üyenin sadece izlemekle yetinmeyip, mesleki değerlerin geliştirilmesi için çalışması, görüş ve çalışmalarını paylaşması bekl enilmektedir. Sektörel üyelik Koşulları Madde 9. Veteriner Hekimlikle ilgili sektörlerde faaliyet gösteren ve Veteriner Hekimlerin yönetim organlarında görev aldığı dernek, birlik, organizasyon, kurum ve kuruluşlar AB Veteriner Hekim Platforma üye olabilirler. Veteriner Hekimler dışında mesleklerce kurulmuş sektör temsilcisi örgüt ve kuruluşlar ile ortak çalışma grupları oluşturulması ve işbirliği yapılması esas alınır Sektörel üyelerin temsilci atama ile ilgili diğer koşulları kurumsal üyelerde olduğu gibidir. Sektörel Üyelerin Sorumlulukları Madde 10. Bulundukları sektörle ilgili AB uyum çalışmalarını izlemek, politikalar oluşturmak, Bu amaçla eğitim çalışmaları düzenl emek, mevzuat çalışmalarına katılmak, raporlar düzenlemek, Kendi sektörleriyle ilgili AB mevzuatlarında, Veteriner Hekimlerin görev ve yetkilerinin ülke özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenm esine yönelik çalışmalar yapmak ve platforma rapor vermek, Sektörde Veteriner Hekimlerin ilgili mevzuat çerçevesinde etkili ve sağlıklı çalışması için eğitici çalışmalar yapmak, hak ve yetki ihlallerinde düzeltici faaliyetlerde bulunmak, Sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin, Veteriner Hekim Odalarına üyelikleri ve çalışma şartlarıyla ilgili olarak Oda larla işbirliği içinde çalışması, İlgili sektörde şartların iyileştirilmesi ve AB kriterlerinin karşılanması için çaba göstermek, AB Platform çalışmaları için gerektiğinde çalışma masrafl a- rını üstlenmektir. Üyeliklerin Askıya Alınması Ve Üyelikten Çıkarılma Madde 11. Kurumsal ve Sektörel üyelerin temsilcileri aracılığı ile karar alma süreçlerine ve ortak çalışmalara katılmaları gereklidir. Üç aydan uzun bir süre çalışmalara katılmayan kurumsal ve Sektörel üyelerin üyelikleri askıya alınır. Bu sürede AB Platform çalışmalarına katılmayan üyelerin üyelikleri iptal edilir. Bireysel üyelerin gönüllülük esasında yapacakları çalışma, tartışma ve görüş bildirimlerinde bu yönergede belirtilen hususlar ile m esleki etik ve deontoloji kurallarına uymal arı gerekmektedir. Bu kurallara uymayan bireysel üyeler moderatörler tarafından uyarılırlar. Uyarılara rağmen kurallara uymayan bireysel üyelerin üyelikleri iptal edilerek mesaj göndermeleri engellenir.yüz kı zartıcı suç işlediği tespit edilen üyeler ise uyarı yapılmadan ve süresiz olarak üyelikten çıkarılır. AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Organları Platform Temsilciler Kurulu Madde 12. Platform Kurumsal üyelerinin ikişer temsilcisi (kendi yönetim kurulları belirleyecek ve Plat forma duyuracaklardır), Sekretarya yürütücüsü ve moderatörler Platform Temsilciler Kurulunun doğal üyeleridir. Temsilciler kurulu; Platform dönem sözcüsü veya Sekretarya yürütücüsünün çağrısı üzerine el ektronik ortamda veya gerektiğinde fiilen toplanarak çalışmalarını yürütür. Kararlarda oy birliği esas alınır, ancak bu mümkün değilse oy çokluğuna göre hareket edilir. Oylamada eşitlik durumunda, Platform Dönem Sözcüsünün olduğu taraf üstün tutulur Platform Dönem Sözcüsü Madde 13. Temsilciler Kurulu; Platform çalışma alanına giren çeşitli etkinliklerde (kongre, toplantı, ziyaret, basın açıklaması vb) temsil edilmek üzere kurumsal üyelerden birisini dönüşümlü olarak 4 ay aralıklarla Platform Dönem Sözcüsü olarak belirler. Dönem Sözcüsü sorumluluk aldığı dönemde, Temsilciler Kurulunun kararları ve Plat form kuralları doğrultusunda Platform çalışmalarının kurumsal temsilciliğini yapar ve dışa dönük yazışmaları yürütür. Koordinasyon Toplantıları Madde 14. AB Platform Koordinasyon toplantılarına tüm Kurumsal üye ve Sektörel üye t emsilcileri, Platform Temsilciler Kurulu kararıyla toplantının gündemine göre uzmanlık ve deneyimlerinden faydalanmak üzere seçilen bireysel üye temsilcileri, Moderatörler ve Sekreterya görevlisi, Platform çalışma organ veya birim sorumluları doğal üye olarak katılırlar. Koordinasyon toplantılarına gerekli durumlarda, TVHB temsilcileri, öğretim üyeleri, uzmanlar ve diğer temsilciler davet edilerek katılmaları sağlanabilir. Koordinasyon toplantıları 6 ayda bir (gerektiğinde süreye bakılmaksızın Temsilciler Kurulu kararı ile) toplanarak geçmiş dönemde yapılan çalışmaları ve yeni dönemde yapılması planlanan çalışmaları/ etkinlikleri değerlendirir, ilgili konularda tavsiye kararları alınır ve sonuçt a bir rapor hazırl anarak ilgili yerlere gönderilir. Koordinasyon toplantılarında gelecek dönemde görev alacak Dönem Sözcüsü ve Platform teknik yönetiminden sorumlu moderatörler seçilerek belirlenir. Moderatörler Madde 15.. Moderatörler, AB Plat form Temsilciler Kurulunun kararıyla görevlendirilirler. Temsilciler Kurulu; e-posta grubu, E-Bülten, Danışma Kurulu, Çeviri Grubu veya diğer Çalışma Grupları için bir veya daha çok moderatör atayabilir. Bir moderatör birden fazla grubun moderatörü olabilir. Grup kurulması ve moderatörün görevlendirilmesi için Temsilciler Kurulunun kararı şarttır. Moderatörlerin görevi; Platform çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, Platform dönem sözcüsü, çalışma birim sorumluları ve üyeler arasında koordinasyon, e-posta grubu üye kayıtları ve mesajların onaylanması, Web sitesi, E-Bülten, Danışma kurulları ve diğer çalışma organları arasındaki ilişkileri ve bilgi akışını sağlamak, çalışmaları organize etmek, Tüm Platform çalışmalarının teknik yönden çözümlenmesidir. Sekretarya Madde 16. AB Platform Sekretaryası, AB Platform koordinasyon toplantılarında veya AB Plat form Temsilciler Kurulunun kararıyla görevlendirilir. Dönem sözcüsü, moderatörler ve çalışma birim sorumluları ile koordineli olarak; Tüm çalışmalara ait yazışmaları yapar, Kayıt ve dokümantasyon çalışmalarını yapar, Sayfa 10

11 Sayfa 11 Yönetim ve çalışma organları arasında iletişim ve bilgi akışını sağlar, Adres, dosya ve arşiv çalışmaları yapar, Basın yayın kuruluşları ile ilişkileri sağlar, basın açıklamalarının dağıtımını yapar, Üyelik bilgilerinin tutulması, düzenlenmesi ve güncellenmesini sağlar. E-Posta Grup Madde 17. Avrupa Birliği uyum sürecine Veteriner Hekimlik mesleği alanında katkı sağlamak için bilgi ve dosya paylaşımı, haberleşme, tartışma ve beyin fırtınası oluşturulması amacıyla kurulan bir çalışma organıdır. Bireysel üyeler ile Platform yönetim ve çalışma organları arasındaki ilişki ve bilgi alışverişi e-posta grubu aracılığıyla sağlanır. Üye olarak sadece Vet eriner hekimler kabul edilir. Veteriner Fakültesi öğrencileri aday üye olarak üyeliğe kabul edilirler. E-posta grubu kuralları şunlardır: Üyelik başvurusu için; adı soyadı, mezun olduğu fakülte, mezuniyet yılı, çalıştığı işyeri adresi, katkı sağlamak istediği alan bilgilerinin verilmesi gereklidir, Üyelik bilgileri değerlendirilerek uygun görülenler onaylanır, Sadece üyeler ileti gönderebilir, Mesaj konularının Veteriner Hekimliğin AB uyum süreci çalışmaları çerçevesine uygun olmalıdır. Bu anlamda uyum çalışmalıyla ilişkili olarak yapılan tüm etkinlikler, haberler, duyurular, makaleler, bilimsel faaliyetler, mevzuat çalışmaları, görüşler ile Veteriner Hekimliğin bilimsel ve entelektüel seviyenin arttırılması, mesleğin hak ve yetkilerinin geliştirilmesi, uyum sürecini etkileyen mesleki ve Sektörel sorunların çözümüne yönelik konular mesaj konusu olabilir, İletilerde etik ve mesleki deontoloji kurallarına uyulması ve kişilik haklarına saygılı olunması gereklidir, E-posta arşivi sadece üyeler tarafından okunabilir, Gönderilerin uygunluğu denetlenerek onaylanır. Web sitesi, e-bülten, basın açıklamaları, afiş ve diğer yayın faaliyetleri Madde 18. AB Veteriner Hekim Platformu yaptığı çalışmaların duyurulması, üretilen bilginin paylaşılması, Veteriner Hekimlik hizmetlerinin kamuoyuna anlatılması ve halk eğitimi için her türlü basın, yayın ve Internet olanaklarını aktif olarak kullanır. Bu amaçla yapılması gereken faaliyetler; Web sitesi: Yapılan çalışmaların duyurulması, bilginin paylaşılması, duyuruların iletilmesi, kamuoyunun aydınlatılması için enteraktif bir web sitesi kurulur, E-Bülten. Ayda bir yayınlanan e-bülten ile her türlü açıklama, duyuru, bilgi ve makaleler geniş bir kesime ulaştırılır, Basın açıklamaları: Gelişmelere göre sıklıkla basın açıklamaları hazırlanarak kamuoyu bilgilendirilir, Afişler: Basılı ve digital afişler ile görüş ve mesajlar geniş kesimlere etkin olarak iletilir, Haber üretimi: Veteriner Hekimlikle ilgili haber değeri olan olaylar haber olarak hazırlanıp basın yayın organlarına gönderilir, Broşür, kitapçık ve ilanlar: Eğitim ve duyuru amaçlı olarak hazırlanır ve dağıtılır. Bilimsel danışma komitesi Madde 19. Platformun akademisyen ve uzman unvanlı üyeleri arasından Temsilciler Kurulunca belirlenen bilim insanlarından oluşur. Yapılan çalışma ve yayınların Bilimsel Danışma Kurulu incelemesinden geçerek yayınlanması esas alınır. Diğer Meslek Gruplarıyla İlişkiler Madde 20. AB Veteriner Hekim Platformu mesleğin gelişimi ve kamuoyu oluşturulması için diğer meslek gruplarının bir araya gelerek kurdukları örgütlerle ortak çalışmalar yapabilir. Bunun için gruplar kurabilir. Platformun adı kullanılarak yapılacak ortak çalışmalar için Platform Temsilciler Kurulunda karar alınması ve koşulların belirlenmesi şarttır. Madde 21. Bu kılavuz, Koordinasyon Toplantıları ve Temsilciler Kurulu kararları ile değiştirilebilir. 22 Ocak 2007 Mestan ÖZYER (Koordinatör) Ayhan FİLAZİ Uğur BAZAN Ebru TONG Cengiz TAŞ TÜRKİYE'DEN AB'YE "ÖZEL ET KORİDORU" ÖNERİSİ Bulgaristan'ın, 1 Ocak'tan 2007'den itibaren AB'ye üye olmasıyla birlikte Türk et ürünlerinin Avrupa Birliği'ne girişi daha da zorlaştı. Türkiye, Bulgaristan üzerinden özel bir geçiş koridoru açılmasını isterken, Bulgaristan öneriyi incelemeye aldı. Türk hayvan ürünleri, Avrupa Birliği'ne giriş yapamıyor. Bulgaristan'ın AB'ye üye olmasıyla, bu ülkeden transit geçilerek yapılan hayvan ürünleri ihracatı sıkıntıya girdi. AB, Türk hayvan ürünlerini sınırları içine sokmadığı için, AB üyesi olmayan Bosna-Hersek, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelere yönelik ihracat durdu. Bunun üzerine harekete geçen Türkiye, Bulgaristan'dan, bu ürünleri taşıyan tırlar için özel bir geçiş koridoru açmasını istedi. Bulgaristan, Türkiye'nin bu önerisini incelemeye aldı. Öneri kabul edilirse, Türk etleri, AB sınırları içinde açılacak bu koridordan sorunsuz transit geçiş yapacak. Türk hayvansal ürünleri, AB üyesi olmayan pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Bu ürünleri taşıyan tırlar, Bulgaristan'dan transit geçiş yaparak, Borsa-Hersek, Makedonya, Sı rbi stan-karadağ ve Arnavutluk gi bi ülkelere gi di yor. Ancak Bulgari stan- 'ın AB'ye üye olması, hayvansal ürün ihracatını zora soktu. Türk hayvansal ürünlerinin AB'ye giriş yapamıyor olması nedeniyle, bu ürünleri taşıyan tırlar artık Bulgaristan'dan geçiş yapamıyor. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bulgaristan gezisinde, konuyu gündeme getirerek, bu ülkeye ilginç bir öneri sundu. Tüzmen, Bulgaristan'dan, hayvansal ürünleri taşıyan tırlar için özel bir geçiş koridoru oluşturulmasını istedi. Tüzmen, bu talebini, iki ülke arasında imzalanan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) protokolüne de soktu. Bulgar makamları, Tüzmen'in bu koridor önerisine sıcak yaklaşırken, konuyu incelemeye aldı. Şimdi Bulgaristan, bu önerinin AB mevzuatına uyup uymadığına bakıyor. Bulgaristan bu öneriye yeşil ışık yakarsa, Türk etleri, bu ülkede açılacak özel bir transit koridorundan sorunsuz geçecek. Kaynak:Gıda Sanayii

12 AB UYUM SÜRECİNDE VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ Dr. Burhan HACIİSLAMOĞLU VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başkan, Değerli Konuklar, Veteriner sağlık Ürünleri sanayicileri adına sadece sektörümüz için değil, ülkemiz için de önem taşıdığına inandığım AB veteriner hekim platformu 2. koordinasyon toplantısına katılmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sizleri saygı ile selamlıyorum. Benzer şekilde, Hayvansal ürünlerin kırsal üretim değeri içerisindeki payı da bir ülkenin tarımsal üretim yapısının gelişmişlik derecesi hakkında önemli bir kriter olarak ifade edilmektedir. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye de kırsal üretim Hayvan Sağlığı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların içerisinde hayvansal üretimin payını AB de olduğu gibi üye verdiği bir dernek olan VİSAD, halen %45-50 düzeylerine çıkarmayı hedeflemeliyiz. üyesi bulunan 19 adet firma ile Türkiye veteriner ilaçları pazarının yaklaşık %80 ini temsil etmektedir. Derneğimiz, hayvancılık sektörü ile ilgili koruyucu hekimlik, tedavi hekimliği, veteriner halk sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği için güvenli, etkin ve kaliteli ürünler sağlamayı amaçlayan Türki ye hayvan sağlı ğı endüstrilerinin sorunlarının çözümüne ve yayımına öncülük ve aracılık yapar, endüstrinin düzeyinin yükselmesine katkı sağlar. Derneğin amacı, sağlıklı ve verimli hayvancılık ve Hayvancılığımızı geliştirmek amacıyla yapılan çeşitli uygulamaların doğru teşhislere bağlı olarak geliştirilen ana hedeflere hizmet ettiğinden emin olmalıyız. Bu hayvancılığa populist yaklaşım ve kaynakların kötü kullanımı riskini de minimize etmemize imkan verecektir. Ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu sorunları ortaya koyan ve çözümler öneren çok sayı daki çalı şmanın ortak noktası hayvancılığımızın gelişmesinin anahtarının HAYVAN BAŞINA VERİM ve KARLILIĞIN ARTTIRILMASI olduğudur. güvenli hayvansal gı da Bu amaçla 3 ana konu eldesi nde karşı laşı lan güçlüklere karşı çözümler oluşturarak ülkemi z hayvan sağlığı endüstrisine ve topluma katkıda bulunmaktır. VİSAD bu amacını uzeri nde yoğunlaşı lması gerekmektedir; Ölçek ekonomi si nden yararlanacak büyüklükte, i hti saslaşmış hayvancılık işletmelerinin teşvik edilmesi, a) Türkiye hayvancılığının Damızlık birlikleri ve süt koo- sorunlarına eğilmek, perati fl eri gi bi üreti ci örgüt- b) Sağlıklı ve kaliteli lenmelerinin desteklenmesi ve hayvansal gıda üretimini Hayvanların sağlık ve verimleri desteklemek, ni azaltı cı hastalı klarla mü- c) Ulusal gıda ve hayvan cadele edilmesi popülasyonumuzun sağlığını korumaya ve iyileştirmeye katkıda bulunmak, Hayvan Sağlığı alanındaki tüm faaliyetlerin ana amacı hayvansal besinlerde güvenlik, kalite ve verimliliği d) Veteriner sağlık ürünlerinin Avrupa Birliği artırmak ve pet hayvanlarının daha sağlıklı norm ve standartlarında üretimi, kontrolü, dağıtımı ve kullanımına yönelik mevzuat altyapısının oluşumu ve uygulanması için çalışmak gibi çok çeşitli alanlarda liderlik göstererek gerçekleştirir. Dernek amaçları doğrultusundaki tüm konularda endüstri, hükümet, medya ve kamuyu bilgilendiricidir. VİSAD, aynı zamanda üyelerinin görüş ve ilgili konularını temsil eder. Kamuyu hayvan sağlığı endüstrisinin önemi ve katkıları konusunda bilgilendirir. İlgili konulardaki diğer dernekler ve meslek kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışır. ve uzun yaşamasına yardımcı olmaktır. Bir başka deyişle; hayvan sağlığı insan sağlığı ve mutluluğu için gereklidir. Hastalıklardan korunma ve tedavinin etkin bir şekilde yapılarak hayvansal ürünlerde verim, kalite ve karlılığın garanti altına alınması ilaç, aşı ve yem katkılarının çağdaş standartlarda optimum kullanımının sağlanması ile mümkün olacaktır. Diğer taraftan, veteriner sağlık ürünlerinin kullanımı na bağlı olarak tüketi cileri n hayvansal gı dalarda oluşabi lecek zararlı kalı ntı lar yönünden korunması gerekir. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi ile hayvansal ürünlere olan tüketim talebi arasında kuvvetli Benzer şekilde çevrenin de korunması gerekir; tüm bir ilişki olduğu bilinmektedir. Ülkemizde birey başına veteriner ilaçları ruhsatlandırma esnasında, çevresel hayvansal ürün tüketimi AB ortalamalarının al- etki değerlendi rmesi ne tabi tutulurlar. Bu değerlen- tındadır. dirmeler toprakta ve sudaki kalıntılar ve doğal yaşama Sayfa 12

13 olan etkiler yönü ile detaylandırılabilir. tın yayınlanması AB nde, insan sağlığı açısından, hayvansal gıdaların ve üretim sürecindeki her aşamanın çok önemli olduğu, Ruhsatsız, sahte ve kaçak ürünler ile mücadelenin hepimizin bildiği, Ahırdan Sofraya sloganı ile ifade arttırılması edilmektedir. Üretim Zincirinin her halkasının vazgeçilmez önemini anlatan bu slogan aynı zamanda Tarım lar ve kararlılık hayvan sağlığı ürünleri sektöründeki konuları nda Bakanlı ğı n göstereceği i stekli çalı şma- ve Köyişleri Bakanlığına da standartların oluşturulması bir çok problemin hızla ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. ve denetim ve kontrolların yapılması açısından varolan büyük bir sorumluluğu da ifade etmektedir. Veteriner Sağlık ürünleri ile ilgili tüm yetki ve sorumlulukları bünyesinde bulunduran Bakanlığın sektörü Dolayısı ile Veteriner sağlık ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili her türlü mevzuatın düzenleyip kontrol etmedeki yetersizlikleri her alanda temel ve nihai amacı halk sağlığının güvence altına farklı uygulamalar ve haksı z rekabete de yol açmaktadır. alınmasıdır. Bu çerçeveden bakıldığında, 8 Mart 2001 tarihli Ticari işlevlerinin yanısıra toplumda sosyal bir sorumluluk da üstlenmiş olan ilaç üreticileri, ecza depo- katılım Ortaklığı Belgesinin öncelikler listesinde yer alan Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili AB mevzuatına ları ve veteriner hekimler açısından meslek ahlakının uyumunun, ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğu ve etik değerlerin korunması, özellikle rekabetten ortaya çıkmaktadır. doğan baskıların çok yoğun, buna karşılık denetim mekanizmalarının zayıf olduğu sektörümüzde çok büyük Bunun yanısıra, AB nin Tarım mevzuatının büyük bir kısmını oluşturan Veterinerlik mevzuatı da başta hayvan sağlığına ilişkin çerçeve bir kanun olmak üzere, Veteriner sağlık ürünlerine yönelik olarak varolan önem kazanmaktadır. sınır kontrol noktaları, hayvan hastalıklarının kontrolu mevzuat imalat, ruhsatlandırma, tanıtım, pazarlama ve ve izlenmesi, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı ve dağıtım aşamalarının çağdaş standartlar paralelinde yem ile ilgili bir çok idari düzenlemeyi gündeme getirmektedir. yanısıra uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar veteriner yürütülmesine imkan vermeyen bir yapıdadır. Bunun Peki biz, AB ne uyum dan ne anlıyoruz? ilaçlarının kalite, etkinlik ve güvenli kullanımının sağlanması ve hayvansal besinlerde ilaç kalıntıları ve tü- AB nin dayatma ve yaptırımlarını mı? Yoksa, veteriner sağlık ürünleri yönü ile baktığımızda, AB nde tüketilen hayvansal gıdaların insan sağlığı masını çok daha zorlaştırmaktadır. keticiler yönünden gıda güvenliğinin garanti altına alın- yönünden güv enli olması nı garanti altı na alan tüm standart uygulamaların Türkiyede de uygulanmasını mı? idari denetim ve kontrol işlevlerini AB norm ve VİSAD, veteriner sağlık ürünleri ile ilgili tüm Bu ana amaç görülmeden, uyum un AB nin yaptırımcı standardları ile uyum sağlayabilecek şekilde yürütmekle görevli ve bu alanlarla ilgili uzmanlık birimle- yüzü olarak algı lanması ve dayatmalara karşı mücadele etme çabasının, Türkiyedeki insanların AB ye göre rinin tümünü içerecek bir yapının hızla hayata geçirilmesinde ülkesel yararlar görmektedir. daha düşük standartlarda elde edilen ürünleri tüketmeye mecbur edilmesi gibi bir sonuca yol açabileceği Veteriner ilaç sanayinin çağdaş üretim ve denetim unutulmamalıdır. Türkiye AB ndeki insanların tüketmeyecekleri bal, tavuk eti veya balığı tüketen insanların ti altına alacak köklü bir mevzuat değişikliği ve kurum- mekani zmaları na yöneli k si stem ve uygulamaları garan- ülkesi olmamalıdır. sal yapılanmaya duyduğu gereksinim dokuzuncu Beş Ülkemizde, Veteriner Sağlık Ürünleri alanındaki Yıllık Kalkınma Planı raporunda da çok net bir şekilde faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik yasa, yönetmelik ve tebliğler tamamlanmadığı için, veteriner Visad, AB uyum sürecinin aktif destekleyicisi ola- ortaya konmuştur. sağlık ürünlerinin kalitesinin tam olarak garanti altına alınması mümkün değildir. toplum kuruluşlarının yapacağı çalışmalara katılmak ve rak bu konuda gerek Bakanlık ve gerekse diğer sivil Bu çerçevede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duymaktadır. Veteriner ilaç imalathanelerin ruhsatlandırılması ve Özellikle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının işbirliğini ürünlerin sistematik kalite kontrolü ve denetimlerine sağlayı cı yönlendi rmeleri ve sektörü oluşturan kurumlar arasında etkin bir iletişimin tesis edilmesinin kay- imkan verecek yönetmelikleri daha fazla gecikmeden yürürlüğe koymalıdır. nakları n sorunları n çözümüne yöneli k olarak kullanı lmasına imkan vereceğine inanıyoruz. Aynı şekilde, Veteriner sağlık ürünlerinin tanıtımı, dağıtımı, perakende satışı, kullanımı ve yetiştiriciler tarafından rarlı sonuçlar geti rmesi ni di li yor, teşekkürleri mi sunu- Toplantı nı n, sektörümüzün gel eceği açı sı ndan ya- temin edilmesine yönelik ilkeleri belirleyecek mevzuayorum. Sayfa 13

14 BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ Uzman Veteriner Hekim Hüseyin DEDE Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gelişmeler Modern manada beledi ye örgütlenm esi Cumhuri yet dönemi nde başlamı ştı r da yürürlüğe konulan 1580 sayılı Belediye ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısı hha Kanunları ile beledi yeleri n günümüze kadar uzanan yapılanmalarını sağlamıştır. Her iki kanun belediyelere çeşitli görevlerin yanında Veteriner Hekimlikle ilgili işlevsel görevler yüklemiştir sayılı kanun incelendiğinde belediye görevlerinin yarısına yakının veteriner hizmetlerini oluşturduğu görülecektir. Bu nedenle belediyelerde Veteriner Hekimler personel yapılanmasında baş amir olarak tanımlanmış(madde 77) ve belediye encümenin doğal üyesi sayılmışlardır. (madde 88) İki kanun dışında 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu da belediyelere veteriner hekimlik hizmetleri i le ilgi li görevler vermektedir. Kanunlarla beledi yelere veteriner hekimlikle i lgili önemli görevler veri l- mesi ne rağmen yeterli veteriner Hekim bulunmadığı için uygulanamamı ştı r. Bazı beledi yeler mezbaha hi zmetleri ve encümeni oluşturmak gibi zorunlu işleri için ikinci görev olarak Tarım Bakanlığındaki Veteriner Hekimleri istihdam etmek zorunda kalmışlardır. Veteriner Hekimlerin yapması gereken diğer iş ve işlemlerini başka insanlara yaptırmak zorunda kalmışlardır lı yıllarda ancak belediyeler yeteri veteriner hekim istihdam etme imkanı bulmuşlardır yılında yürürlüğe giren 5272 ve 2005 yıllında değiştirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu personel yapılanmasında Veteriner Hekimlerin imtiyazlı yapılanmasına son vermiştir sayılı kanunun 48. maddesi belediyelerde yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinin oluşumunu mecburi tutmuş, diğer birimleri ise beldenin özelliklerine göre ve norm kadro esasları baz alınarak isteğe bağlı bırakılmıştır. Bazı belediyeler kanunda olmasına rağmen Norm Kadro esaslarını beklemeden Veteriner İşleri müdürlükleri ni şube müdürlüğü v eya şefli klere dönüştürmeye başladılar. Bu durum Ankara İl Hayvanları Kuruma Kurulunda gündem dı şı görüşülmüş, bu tür uygulamaları n yanlı ş olduğu ve yasal olmadı ğı beledi yelere tavsiye edilmiştir. Böyle uygulamaların Türkiye genelinde olabileceği düşünülerek Veteriner Hekimler Derneği örneği ekte sunulan bir yazıyla İç İşleri Bakanlığını uyarmıştır. Nihayet 22 nisan 2006 tarihli resmi gazetede yayı nlanan 2006/9809 sayı lı Bakanlar Kurulu Kararı y- la belediyelerde norm kadro ilke ve Standardları belirlenmiştir. Buna göre İl belediyelerinde veteriner müdürlükleri mecburi, Büyükşehi r beledi yeleri, Büyükşehir ilçe ve alt kademe belediyeleri ile ilçe ve bel de beledi yeleri nde i steğe bağlı bı rakı ldı ğı görülmektedir. Neden İsteğe Bağlı Bırakılamaz Belediyelerde Veteriner Hekimlik hizmetlerinin isteğe bağlı bırakılması, halk sağlığının korunması, çevre sağlığının korunması, hayvan sağlı ğı ve hakları nı n korunmasını engelleyeceği gibi, yürürlükteki mevzuata da aykırılık teşkil etmektedir. 1-Halk Sağlığına Olumsuz Etkileri: 5393 sayı lı Beledi ye Kanununun 15. maddesinin l fırkası Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ni ruhsatlandı r- mak ve denetlemek., aynı maddenin j bendi ise mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek görevini belediyelere vermiştir. Ayrıca 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanunu 9.maddesi hastalıkları ihbar etme ve ihbarları kabul etme, 12. maddesi geçi ci kordon konulması nı, 18. maddesi ni n üçüncü fı krası şüpheli hayvanları n gömülmeleri için yer gösterme mecburiyetini, 22. madde yurt içi ve yurt dışına sevk edilecek hayvan ve hayvansal ürünlere menşe şahadetnamesi vermek, 27. maddesi hayvan nakli yapanları n beledi yede ruhsat alma zorunluluğu getirmekte, 30. maddesi belediyelerin hayvan hastalıkları ile mücadele için bütçelerine ödenek koymak ve mücadeleye katılmak zorunluluğu, 36. maddesi kuduzla mücadelede sahi psi z kedi ve köpekleri n rehabilitasyonu görevlerini de belediyelere vermiştir. Belediyeler sınırları içerisinde üretilen, taşınan, depolanan ve satılan hayvansal menşeyli gıda madde- Sayfa 14

15 lerini gıda güvenliği, halk sağlığı ve tüketicinin korunması yönünde ruhsatlandırmak ve her aşamasında denetlemek zorundadır. Ayrı ca 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin j bendi gereği mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek zorundadırlar. Mezbahada kesi lecek hayvanları n kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerinin mutlaka yapılması halk sağlığının korunması açısında zorunluluktur. Sadece bu hizmetleri için bile belediyeler Veteriner Hekim çalıştırmak zorundadır. Çok az Belediyenin bu hizmeti özel sektörde alma şansı vardır. Az nüfuslu yerleşim yerlerinde mezbaha işletmeciliği karlı olmadığında özel sektörün bu alana yatırım yapması olanaksızdır. Özel sektörün i şletti ği mezbahaları nda beledi ye veteri ner bi rimi tarafı nda kontr ol edi lmesi gerekmektedir. Hayvanlardan i nsanlara di rekt olarak bulaşan veya hayvanlardan üretilen gıdalar vasıtası ile bulaşan ve sayıları 200 ü aşan zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen hastalı k) deni len hastalı klarla mücadele beledi yelere yukarı da sayı lan yasalarla görev olarak verilmi şti r. Son zamanlarda Kuduz, Kı rım Kongo Kanamalı Ateşi, Bruselloz, Şarbon, Verem ve Kuş Gribi gibi hayvanlardan insanlara geçen ve öldürücü olabilen bu hastalıkların ülkemizde yaygın olarak görülmesi sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve gıda ile ilgili denetimlerin önemini açıkça göstermektedir. Bu hizmetlerin başka bir meslek grubu tarafında yerine getirilmesi de mümkün değildir sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 5. maddesinin c fıkrası Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamulleri ni, hayvan yemi olarak kullanı lan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek görevini Veteriner Hekimlere vermiştir. 2-Hayvan sağlığı ve Haklarının Korunmasını Yönelik Olumsuz Etkileri: Sokak hayvanları halk ve çevre sağlığı açısında önemini devam ettirmektedir yı lı nda yürürlüğe konulan 5199 sayı lı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinin dördüncü fıkrası Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hı zlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakı mevleri ne götürülmesi zorunludur. Bu hayvanları n önceli kle söz konusu merkezl erde oluşturulacak müşahede yerleri nde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındı kları ortama bı rakı lmaları esastı r demektedi r. Aynı kanuna göre çıkartılan tarih ve sayı lı resmi gazetede yayı nlanan Hayvanları n Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesi Belediyeler; a) Sahi psi z veya güçten düşmüş hayvanları n toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla, b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye ilân panoları ile belediyenin Internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla, ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar i le beledi ye veteri ner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla, d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla, e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hı zlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle, f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla, g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle, ğ) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin engellenmesiyle, h) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırıl- Sayfa 15

16 mış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlı ğı ve Zabı tası Kanununa göre enfeksi yon geçi r- miş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle, ı) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla, i) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle, j) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Ek- 1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle, k) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize etmekle, l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize etmekle, m) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince el konulan hayvanların sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlamakla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır. Aynı yönetmeliğin 20. maddesi (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağı daki esaslara göre toplatılır: a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. b) Beledi yeler tarafı ndan, hayvan toplama eki p- lerinin kurulması, bu kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar görmemesi için tüm önlemler alınır. ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir. d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopası yla da yakalama yapı labilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır Aynı yönetmeliğin 21.maddesi (1) Toplanılan sahi psi z ve güçten düşmüş hayvanlar aşağı daki esaslara göre bakılır: a) Toplama ve geçici bakımevlerine nakil esnası nda alı nan gerekli tüm önlemlere rağmen ölen sahi p- siz hayvanlar derhal diğerlerinden ayrılır ve veteriner hekim kontrolünde bu gibi durumlar için belediyece belirlenmiş yerde açılmış derin çukurlara gömülerek üzeri toprak ile kapatılır. b) Geçici bakımevlerine getirilen hayvanların yaşı, cinsiyeti, ırkı, davranış şekli Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine yazılır ve sağlık, gebelik durumu ve parazit açısından bir ön muayeneden geçirilir. c) Ön muayenede gebelikleri tespit edilen hayvanlar kısırlaştırılmadan kaydedilerek ayrı bölümlere alınır. Hayvan sağlığına zarar vermeyecek ve cenin oluşumunu tamamlamamış şeki ldeki gebeli kler sonlandırılır. Doğan yavruların sütten ayrılıncaya kadar geçici bakımevinde gerekli bakımı yapılır. Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için belediye tarafından belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamında ve diğer tüm yayın organlarında duyuru yapılır ve sahiplendirilme teşvik edilir. ç) Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırıldıktan ve gerekli tıbbî müdahaleler yapıldıktan sonra sahiplenme talebinde bulunan ve 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan kişilere teslim edilir ve belediyece kayıt altına alınır. Belediyeler sağladıkları bu hizmetten dolayı belli bir ücret talep etmez. d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapı ldı ğı halde sahi plendi ri lemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştı rı lmaları yapı ldı ktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş oldukları nı gösteren i şaretleri üzerleri n- de olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa yakalanan ve alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığına önlenemez derecede tehdit vereceğine geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilen hayvanların dışında hiçbir hayvan öldürülmez. Öldürme işleminde hayvanlara en az acı veren ve süratle ölümünü sağlayan yöntemler uygulanır. f) Kuduz olduğu tespit edilen hayvanlar ise 3285 sayı lı Kanun hükümleri çerçevesi nde değerlendirilerek gerekli tüm müdahaleler veteriner hekim Sayfa 16

17 kontrolünde yapılır. g) Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz. Demektedir. Belediyeler 5199 sayılı kanun ve kanuna göre yürürlüğe konulan yönetmeliğin yukarıda bahsedilen maddeleri gereği sokak hayvanları nı n rehabi li tasyonunu yapmak zorundadırlar. Belediyeler bu hizmetleri veteriner hekim çalıştırmadan yapmaları mümkün değildir. Veteriner hekimlerin dışında bu hizmetleri yapacak başka bir meslek grubu da söz konusu değildir. Belediyeler bu hizmetleri satın almak isteseler bile bu hizmetlerin koordinasyonu idari ve teknik şartnamelerinin hazırlanması ve yapılan işin kontrolü için de veteriner hekim istihdam etmeleri gerekmektedir. 3-Çevre Sağlığına Olumsuz Etkileri Belediyeler 5393 ve 1593 sayılı yasalar gereği belde sınırları içerisinde çevre zararlıları( sivrisinek, karasinek vb.) mücadele etmek zorundadır. Bu tür zararlılarla mücadele etmek i çi n bi yoloji leri ve ilaç konusunda (farmakoloji-toksi koloji) eği ti mli olmayı gerekti r- mektedir. Bu eğitimlerin ikisi bir arada sadece Veteriner Fakültelerinde verilmektedir. Veteriner Hekim kontrolünde yapılmayan mücadelede; Kullanılacak yöntemler bilimsel verilerden uzak olabilir ve çevreye zarar verebilir. Kullanılacak ilaçlar zararlılara etkili olmayabilir boş yere çevreye zarar verilir. Hangi zararlı ya hangi i lacı n kullanı lacağı aksar. İlaçları n zararlıda meydana getirdiği bağışıklık ölçülemez uygun ilaç kullanılmadığı için hem çevreye zarar verilir, aynı zamanda ekonomik kayıplar artar. 4-Toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine olumsuz etkileri Beledi yelerde çalı şan veteri ner heki mler kendi alanlarıyla ilgili belde halkını basın, Internet, panel vb yöntemlerle bi lgi lendi rmek ri skler konusunda halkı uyarmakla görevlidirler. 5-Mevzuata Aykırılıklar ve çelişkiler: Bakanlar kurulu kararının ekinde verilen cetvellerde İl Belediyelerinde Veteriner İşleri Müdürü mecburi olarak beli rlenmi ş, Büyükşehi r Beledi yeleri, Büyükşehir e bağlı ilçe ve alt kademe belediyelerinde, ilçe ve belde belediyelerinde ise isteğe bağlı olarak belirlenmiştir. Örneğin nüfusu olan Ardahan Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürlüğünün kurulması mecburi olarak belirlenmiş, nüfusu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, nüfusu olan Erzurum Büyükşehir Belediyesinde veya nüfusu olan Adananın Seyhan ilçe belediyesinde ise isteğe bağlı bırakılmıştır. Gene nüfusu olan Tarsus Beledi yesi ne de i steğe bağlı olarak beli rlenmiştir. Kararname bu yönü ile kendi içerisinde çelişkiler taşımaktadır. Belediyelerin nüfus yapısı, sanayi ve ti caretteki konumunu göz önüne alı narak yapı lan düzenleme, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan haklarını göz ardı etmiştir. Bu düzenleme bazı vatandaşların Anayasamızın temel hak olarak belirlediği sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkında mahrum bırakmaktadır. Diğer taraftan 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunun 30. maddesi İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkanlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine yeterli mi ktarda ödenek koymak ve mücadeleye katı l- makla yükümlüdür. Demektedi r. Bütçe tekni ği açı sı n- da veteriner hekimlik hizmetlerinin müdürlük veya dai re baş kanlı ğı şekli nde oluş turulması gerekmektedir yılında 2004 yılına kadar yürürlükte kalan 1580 sayılı Belediye Kanunun 88. maddesinde belediyelerin Baytar Müdürü, baş baytar veya baytar baş amir olarak sayılmış, 77. maddesinde de belediye encümenin tabii üyesi olarak belirlenmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri, hayvan sağlığı, hayvan hakları ve çevre sağlığı öneminin artığı günümüzde veteriner hizmetlerinin isteğe bağlı bırakılması kamu sağlığı açısında bir geri adım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 50 lı yıllardan başlayarak yayınladıkları raporlarda; Halkın bulaşıcı, salgın ve zoonoz (hayvanlarla insanlar arsında ortak olan hastalıklar) hastalıklardan korunması, uygun çevre sağlığı koşullarında yaşamasının sağlanması ile sağlıklı ve kaliteli gıdalarla beslenmesi temel ilkelerinde birleşmişlerdir. Bu amaca ulaşmak için zoonozlarla savaş hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlıklı ve kaliteli gıdalarla toplum beslenmesinin sağlanmasına yürütmek üzere Gıda Kontrolü ve Veteriner Halk Sağlığı Örgütü nün kurulması tavsiye edilmektedir. (FAO/WHO Technical Raport Serias, ) Sağlık ve Tarım Bakanlıklarının taşra örgütlerinin kaldırılmasının planlandığı günümüzde bu hi zmetlerin tek adresi belediyeler kalmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı Veteriner Hekimler derneği Beledi yelerde Norm Kadro Kararnamesi Yürürlüğe girer girmez süresi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararının İptali ve yürütmenin durdurulması amacıyla Danıştay a dava açmıştır. Danıştay bizden önce açılan bir dava nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verdiği için derneğin açtığı dava ile ilgilide esas no:2006/3314 sayı ile yürütmeyi durdurma kararını yeni lemişti r. Ancak esas tan i ncelemesi devam edecektir. Derneğin açtığı dava esasta kazanıldığı taktirde tüm belediyelerin veteriner hekim istihdamı ve veteri ner i şleri Müdürlükleri ni n i nşası mümkün ola- Sayfa 17

18 caktır. Neden Bu Duruma Düşüldü? Bunun kuşkusuz birçok nedeni vardır. Ancak önemli gördüğüm birkaç hususu paylaşmanın yararlı olacağı kanaatindeyim. Bunlar; 1.Belediyeler kadrolarında veteriner hekim olmalarına rağmen hekim temin etmekte güçlük çektikleri için zorunlu hallerde ikinci görev olarak istihdam etme yoluna gitmişlerdir. Belediyeler ancak 1990 yıllarda ancak veteriner hekim istihdam etmeye başlamışlardır. Buda veteriner hizmetlerinin kurumsallaşmasını engellemiştir. Bu nedenle çeşitli kanunlarla verilen veteriner hekimlik hizmetleri ile ilgili görevlerin tüm bel edi yelerde uygulandı ğı nı söylemek mümkün görülmemektedir. Bu görevleri yasal manada tam uygulayan birkaç belediye olabilir. Belediyelerde gıda güvenliğini zabıta memurları, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu onları zehirleyerek, mezbahada et muayenesini işçi, çevre zararlılarıyla mücadeleyi temizlik işleri yaptığı için Veteriner Hekim çalıştırılması isteğe bağlı bırakılabilir. 2.Toplum koruyucu sağlık ve Veteriner Hekimlik hizmetlerinin önemini tam algılamamıştır. Toplum bireyleri olan belediye başkanları ve meclis üyeleri bu nedenle yeni mevzuatın da verdiği yetkiyle Veteriner İşleri Müdürlükleri ni hı zla tas fi ye etme yolunu seçmişlerdir. Diğer taraftan hizmet alan belde halkı da aynı yapıda olduğu için tepki vermemektedir. 3.Belediyelerde görev alan Veteriner Hekimler görevlerini bilinçli ve tam olarak icra etmemişler ve belde halkıyla yeteri iletişim kurmamışlardır. Çözüm Önerileri 1.Yasal manada Veteri ner Heki mler Derneği Bakanlar Kurulunun norm kadro ile ilgili düzenlemelere karşı açtığı dava esastan devam etmektedir. Yerel olarak belediyelerin bu düzenlemelere esas teşkil eden kararları idare mahkemelerine dava konusu yapılabilir. Belediye meclis kararlarına karşı 60 gün içerisi nde dava açı lması yasal zorunluluktur. Ancak bu süre geçirildiği taktirde belediye başkanlığına yapılacak bir müracaatla konunun yeniden güncelleştirilmesi de mümkündür. Bu davaları şahısların açma imkanı olduğu gibi oda dernek vb benzer tüzel kişiliklerde açabilir. Meslek odalarının bu hukuk mücadelesi içerisine girmeleri temsil açısında daha doğru olacaktır. Bu davalar açılırken bir tarafta da basını bilgilendirerek kamu oyu oluşturulmalıdır. 2. Odalarımızın ve belediyelerde görev alan Veteriner Hekimlerin belde halkı ile iletişimlerini yeni baştan gözden geçirerek Veteriner Hekimlik hizmetlerinin merkezi ve yerel yöntemlerdeki önemi her platformda dile getirilmeli bu hi zmetlerin önemi anlatılmalıdır. Bunun için basın ve diğer iletişim araçları kullanılmalı toplum bilinçlendirilmelidir. 3.Belediyelerde görev yapan Veteriner Hekimlere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenerek görev yetki ve sorumlulukları öğretilmelidir. Bunun için meslek odaları üniversitelerimizin ve derneklerimizin katkısı sağlanmalı dı r. Meslek örgütleri beledi yelerdeki geli ş- melerle ilgilenmelidir. Sonuç Dünyada WHO ve FAO 50 lı yıllardan başlayarak yayınladıkları raporlarda (FAO/WHO Technical Raport Serias, ) Gıda Kontrolü ve Veteriner Halk Sağlığı Örgütü nün kurulması ve etkinleştirilmesi tavsiye edilmekte ve tüm ülkelerce dikkate alınmaktadır. Avrupa Birliği BSE ve dioksin krizinde sonra gıda güvenliği ile ilgili düzenlemeleri bunu baz alarak (178/2002/EC) konsey tüzüğünü yürürlüğe koymuş 16. maddesi ile üye ülkelere gıda güvenliği ile ilgili düzenlemelerin risk değerlendirilmesi esasına göre yapılmasını tavsiye etmiştir yılında yürürlüğe koyduğu hijyen paketlerinde(854/2004,853/2004) hayvansal menşeli gıdaları ayrı değerlendirmiş, bu tür üretim yerlerinin resmi veteriner hekim gözetiminde üretim yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Dünyada ve AB bu geli şmeler yaşanırken ülkemi z- de geçmişte var olan toplum sağlığı ve hayvan sağlığı konuları 1980 yı llarda önce merkezi hükümette günümüzde de yerel yönetimlerdeki işlevsiz kılınmaya çalışılmıştır. Bu olumsuz gelişmeler ve hak kayıpları kuşkusuz başta meslektaşlarımızı ilgilendirmekle birlikte asıl hizmet alan toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Bunu her platformda dile getirip paylaşılması gereklidir. AB'DEN 300 MİLYON EURO KIRSAL KALKINMA HİBE FONU Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinde Hollanda-Avusturya Konsorsiyumu ile yürüttüğü eşleştirme projesi tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 yıldır sürdürülen proje ile Türkiye'nin Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) fonlarından faydalanabilmesi için gerekli kurumsal, yasal ve teknik altyapının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Proje sayesinde, döneminde yaklaşık 300 milyon Euro kırsal kalkınma hibe fonu kullanılabileceği kaydedildi. Projenin tamamlanması dolayısıyla yarın kapanış toplantısı düzenlenecek. Bakanlık konferans salonunda yapılacak toplantıya, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker de katılacak. Kaynak:Referans Sayfa 18

19 ÇAĞDAŞ DÜNYADA VETERİNER HEKİM GEREKSİNİMLERİ Veteriner Hekim Gökhan ASLIM Genel olarak size işin öğrenci boyutunu iki açıdan dile getirmeye çalışacağım 1. si Veteriner Fakültelerinden ve verilen eğitimden 2. ise işin öğrenci boyutundan bahsedeceğim. Çağdaş dünyada veteriner hekim gereksinimi; ülkenin coğrafi konumu, doğal yapısı, kaynakları, genel nüfusu, yüksek öğreni m çapı ndaki öğrenci sayı sı, mevcut fakülte ve veteriner hekim sayısı ise ; hayvan varlığı, hayvan hastalıklarının çeşitlilik ve yaygınlık durumu; insan sağlığı; sosyal, kültürel ve ekonomik altyapı; sanayi kapasi tesi, uluslar arası resmi kuruluşlar ile mesleki örgütlerin görüş, öneri ve yaptırımları gibi kriterler göz önünde tutularak; o ülkenin ilgili bakanlıkları, meslek örgütleri ve eğitim- öğretim kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda saptanmaktadır. Türkiye de Veteriner Hekim gereksinimi 1960 lı yıllara kadar saydığım bu kriterler göz önünde tutularak, ilgili bakanlıklar, meslek örgütleri ve o yıllarda ülkenin tek veteriner fakültesi olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile saptanmış ve uygulanmıştır li yıllardan itibaren de veteriner hekim gereksinimi göz önünde tutulmadan, bakanlık, meslek örgütleri, DPT ve fakül teleri n görüşleri alı n- madan çok sayıda yeni fakülteler açılmıştır. Bu uygulama Türkiye de ki veteriner fakültelerinin ve veteriner hekim sayısının kontrolsüz bir şeklide çoğalmasına sebep olmuştur. Günümüzde veteriner heki m gereksi nimi ni n saptanması nda ve yeni veteriner fakülteleri ni n açılması n- da bilimsel ve objektif kriterler dikkate alınmamakta, kurumlar arası ve mesleki işbirliği istenmemekte ve yalnızca populist yaklaşım göz önünde tutulmaktadır. Uluslar arası kuruluşlar Bir Veteriner Fakültesinin Açılma Koşullarını saptarken Minimal Düzeyi belirlemişler ve bu amaçla; alt yapı, insan gücü, eğitim ve öğretimin niteliği gibi ölçütler belirlemişlerdir. Bugün Türkiye de çok az fakültede bu düzey ve ölçülere uyum sağlanabi lmi şti r. Diğer veteriner fakültelerinde ise yalnızca beş yıllık süre ve ders saati toplamı nicelik bakımından uyumlu olup, diğer ölçütlerin tümünde uyumsuzluk söz konusudur. Ayrıca bugüne kadar hiçbir veteriner fakültesinde gelişmiş ülkelerde uygulanan nitelikte eğitim-öğretimin değerlendirilmesi yapılmamıştır. E.A.E.V.E. uzmanlar grubunun her yıl Avrupa da birkaç veteriner fakültesini ziyaret ederek yaptıkları değerlendirme çalışmalarının 2000 yılına kadar olan programına girmek için Türkiye den hiçbir veteriner fakültesi teklif yapmamıştır. Bugün itibarı ile Avrupa Birliği Uyum sürecinde Türkiye de 4 veteriner fakültesi EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) tarafından değerlendirilmiş, ve bu 4 fakültenin de değerlendi rme raporunda Türki ye de ki Fakülte sayısının fazlalığı vurgulanmıştır. Bu kadar pahalı olan veteriner hekimlik eğitiminin başarılı olabilmesi için mevcut fakültelerin şartlarının mutlak surette iyileştirilmesi gerekmektedir. Asgari şartları yerine getiremeyen fakültelerin AB üyesi olduktan sonra kapatılması EAEVE koşullarına göre zorunlu olacaktır. Yeni fakültelerin açılması konusunda politik ve populist yaklaşımlar devam ettiği sürece fakülte ve mezun sayılarının gereksinimlerin çok üstünde artması kaçınılmazdır. Mevcut yıllarına ait veteriner hekim sayısı ve veteriner fakültelerinin kontenjanları dikkate alınarak yapılan çalışmada 2013 yılında veteriner hekim sayısını e ulaşacağıdır. Bu rakam günümüzün koşullarını göz önüne aldığımızda durumun ne kadar da vahim olduğunu gözler önüne seriyor. NE YAPILMALI? Açılmış olan fakülteleri mi kapatmalıyız? Aynı bölgede yer alan fakülteleri bi rleşti rilmeli miyiz? Yoksa yeni veteriner fakültelerin açılmasını mı önlenmeliyiz? Aslında çözüm o kadar basit ki bizler bu sorunları söylerken sorunun çözümünü de dolaylı olarak sorun ile birlikte söylüyoruz. Türkiye nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal yapıyı düşünecek olursak fakülte kapatmanın ne kadar zor olduğunu görürüz, aslında çalışan onca öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, akademik personeli, doktora, yüksek lisans, lisans öğrenci si ni göz önünde bulundurursak bazı şeylerin bir anda kestirip atılamayacağı hepimizin malumdur, aslında işin bir başka boyutu şudur; 65 milyon nüfusumuz bu nüfusun %30 tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, 17 fakültemiz ve her yıl mezun olan 1000 lerce meslektaşımız var, siz Türkiye de hayvancılığı, tarımı, özel sektörü, kamuda çalışma alanlarını, serbest veteriner hekimliği, eğitim-öğretimi yıllardır girmek için uğraştığımız AB standartlarını yakalayın işte o Sayfa 19

20 zaman bu ülkeyi köylüsüyle, kentlisiyle, işçisiyle, işvereniyle, veteriner hekimiyle kalkındırırsınız demektir, iste o zaman veteriner fakültelerimizin fazlalığı sorun teşkil etmekten çıkar. Ama maalesef ülkemi zde yı llardı r mesleğimi z her kademesine uygulanmış yanlış politikalar yüzünden yakı n gelecek i tibariyle bunlar mümkün görünmemektedir. Bu yüzden ci ddi yatı rımlar yapmadan, ger ekli altyapı sı oluşturulmadan, öğretim elemanı sayısında gerekli yeterliliği sağlamadan eğer yeni fakülteler açmaya kalkarsanız bu Veteriner Hekimlik Mesleğine, Ülke hayvancılığına, ekonomisine vurulmuş en büyük darbe olur. Peki şu anda mevcut fakültelerimizin durumu ne? birazda ondan bahsetmek istiyorum sizlere; Türki ye de fakül teleri n fiziki kapasite ve bilimsel yeterlilik yönünden önemli sorunları ve far klı lı kları vardır. Özellikle yeni açılan fakültelerde ki fiziki yetersizlikler gerekli uygulama ve eğitim olanaklarının oluşmasına müsaade etmediği için sıkıntılara sebep olmaktadır. Ayrıca, sadece birkaç kadrolu öğretim üyesi yle mezun verme durumunda olan yeni fakültelerin yanı sıra, kuruluşu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala öğretim üyesi gereksinimini sağlayamamış fakülteleri mi z bulunmaktadı r, işi n açı kçası bu fakültelerden mezun olan veteriner hekimlerin ne kadar sağlıklı mesleklerini icra ettikleri bugün çok büyük bir tartışma konusudur. İşin öğrenci boyutuna gelecek olursak; Mesleki temel sorunların bir tanesi Veteriner fakültesinde okuyan öğrencilerin kalitesidir yılında veteriner fakültesini kazanan öğrencilerin ÖSS sonuçlarına göre yüzdelik dilimleri %13-22 arasında değişirken, 2006 ÖSS sonuçlarında ki yüzdelik dilimlerimiz ise %30-65 arasında yer almaktadır, buradan şu sonuca varabiliriz; veteriner fakültesine gelen öğrenci fakülteye istediği için değil mecbur kaldığı için geliyor. Tartışmasız bir gerçek var ki veteriner fakültesinde okumak gerçekten zordur, ve bu okula isteyerek gelmeyen, mecbur kaldığı için gelen öğrencilerinde öğrenci ve mesleki kalitesinin de ne olacağını hepimiz tahmin edebiliriz. Bunun bir çözümü şudur; Veteriner Hekimlik Mesleğinin ve Eğitiminin tanıtımının daha Ortaöğretim çağındaki öğrencilere yapılmasıdır, bu sayede en azından veteriner hekimliği tanıyan, eğitimin ne kadar zor olduğunu bilen, puanı çok yüksek olmasada bu işi sevdiği için, istediği için veteriner fakültesine gelen öğrenciler ile kaliteyi bir nebzede olsun artırabiliriz. Öğrencilerin okurken yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Burada Türkiye de öğrencilerimizin ulaşım, barınma, maddi konular, araştırma olanakları gibi genel sorunlardan ziyade mesleğe yönelik sorunlardan bahsedeceğim. Evet bu konu gerçekten çok önemli veteriner hekimlik mesleğin geleceğini oluşturacak bizler bize verilen eğitimden, bizlere sunulan olanaklardan memnun muyuz? Karşılaştığımız sıkıntılar nelerdir? Gerçekten bi ze yeterli eği ti m veri liyor mu? İşin açıkçası öğrencilik hayatım boyunca şu ifadelerle karşılaştım Veteriner fakültesine gelen öğrenci leri n kali tesi hergeçen gün azalmakta, öğrenciden verdiğimizi alamıyoruz gibi. elbetteki haklılık payı var ama peki verilen eğitimin kalitesi ne boyutta? Bizlere 4-4,5 yıl boyunca çok yoğun ve ağır bir şeki lde teori k dersler veri lmektedi r. Bunun sonucunda doğal olarak ezberleyen, ancak bilmeyen ve bildiğini uygulayamayan mesleği adına bir şey öğrenmekten ziyade ders geçmek için çalışan bireylerin ortaya çıkmasına neden oluyor, bir bakıma aslında yapılan sınavlarda buna olanak veriyor, dönem sonunda, yıl sonunda tek bir güne sıkıştırılmış sınavlar ve bir öğretim üyesinin onlarca öğrenciye uygulayacağı sözlü veya sınırlı sayıda soruların sorulabildiği bir yazılı sınav ile ölçme ve değerlendirme yapılması bu tarz bireylerin yetişmesine sebep olmaktadır. Eğer öğrenciye verdiğiniz teorik eğitimden istediğiniz randımanı almak i sti yorsanı z dersleri güncel, çağdaşlığı yakalamış ve probleme dayalı eğitim şekline dönüştürmeniz gerekir. Ayrıca yıllardır uygulama imkanları da çok sınırlı kalmakta ve bu da meslek hayatı için büyük sı kı ntı lar oluşturmaktadı r. Akredi tasyon süreci nde teori k/uygulama olanakları nı uluslar arası düzeye çekilmeye çalışılıyor, ve bu konuda uygulama ders saatleri artırılıyor ama maalesef bu da sadece ders programında kalıyor öğrenci için önemli olan uygulama imkanı yine sağlanmıyor, okulları mı zda teknolojik imkanları her geçen gün artırıyoruz gerçekten önemli bir nokta ama uygulama adına yapılmış hiçbir şey yok. Ayrıca akreditasyon sürecinde; müfredat belirlerken ülkemizin şartları, fakültelerin içinde bulundukları bölgeleri n sosyo-ekonomi k yapı sı, öğrencilerin gereksinimleri çok iyi etüt edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimizin sosyal yaşamını değerlendirecek olursak; Bir diğer şikayet noktasıda öğrencilerin sosyal yaşmadan kopuk bir eğitim hayatı geçirmesi. öğrenci leri derslerle, sı navlarla okulda boğmamalıyız öğrencileri aktive edebilmeliyiz, Üniversite öğrencisi demek sadece ders çalışan, evden okula okuldan eve giden bir topluluktan ibaret değil, Bu konuda fakültelerimize, TVHB ne, odalara, mesleki dernekler e, özel sektöre gerçekten büyük i şi düşmektedir. Fakülteler öğrencilerine gerekli sosyal ortamı oluşturmalı, bu konuda gerekli des tek veri lmeli, öğrenci yeteri kadar rehabi li te edi lmeli dersleri n arasında sıkışıp kalmamalı, bizler mesleğimizin dışarıya kapalı olduğundan yakınıyoruz bunun sebebi budur Sayfa 20

AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI Avrupa Birliği Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon Toplantısı, 10 Şubat 2007 tarihinde Küçük Çekmece Belediyesi Meclis

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER A.6.2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ 2 BASIN YAYIN KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç: Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası nın merkez ve şubelerinde faaliyet

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokullarındaki

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI

Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) (OMÜ-YÖS Ofisi) 1. OMÜ-YÖS İŞ AKIŞI 1. OMÜ-YÖS ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek a) OMÜ-YÖS sınavının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinin belirlenmesi,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Basın

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ BAĞIŞ, İLETİŞİM VE KAYNAK GELİŞTİRME KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Tüzüğün

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi 19.04.2012 tarih ve 2012/73 sayılı senato karar ile kabul edilmiştir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı