Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 OCAK / ŞUBAT 2007 AB-VETERİNER H EKİM PLATFO RMUNUN AYLIK PERİYO DİK YAYINIDIR. e-bülten BU SAYIDA SEKRETARYA DAN 2 MODERATÖRDEN 3 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI KILAVUZU AB UYUM SÜRECİNDE VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİMLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI BIRAKILAMAZ ÇAĞDAŞ DÜNYADA VETERİNER HEKİM GEREKSİNİMLERİ VETERİNER HİZMETLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE SÖZDE DEĞİL, ÖZDE UYUM İSTİYORUZ! EDİTÖRDEN AB Veteriner Hekim Platformunun Birinci Koordinasyon toplantısı 19 Mayıs 2006 tarihinde Ankara da AVHO nun ev sahipliğinde yedi kurumsal üyeden on temsilci ile yedi bireysel üyeden oluşan on yedi üyenin katılımı ile gerçekleştirilmişti. 10 Şubat 2007 tarihinde İstanbul da yapılan ikinci koordi nasyon toplantı sı na ise; kurumsal ve bireysel olarak davet edilen elliden fazla platform üyesinin katıldığı görülmüştür. Platform sekr etaryası tarafı n- dan davet edilen Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin üst düzey temsilcilerinin katılımı ile İstanbul da yapılan II. Koordinasyon toplantısına 80 den fazla katılım sağlanmıştır. 1 Kasım 2005 tarihinde kurulan AB Veteriner Hekim Platformunun geçen bir buçuk yıllık süreçte kaydettiği gelişmelerin en önemli göstergesi; Türki ye - nin dört bir yanından mesleki sorunları n çözümüne katkı sağlamak amacıyla 50 den fazla Veteri ner Heki mi n II. Koordi nasyon toplantısına katılım sağlamış olmasıdır. II. Koor di nasyon toplantı sının organizasyonunu üstlenen Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu; Dr. Can DEMİR başkanlığında kusursuz bir ev sahipliği sergilemiştir. e-bülten imizin bu sayısında 10 Şubatta yapılan AB Veteriner Hekim Platformu II. Koordinasyon Toplantısı Tutanağını, Koordinasyon toplantısına katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edilen AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul ve Esasları Kılavuzu nu, VİSAD Yöneti m Kurulu Başk a n ı D r. B u r h a n HACIİSLAMOĞLU nun II. Koordinasyon Toplantısında yaptığı AB Uyum Sürecinde Veteriner Sağlık Ürünleri başlı klı konuşmasını, Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman V eteri ner Hekim Hüseyi n DEDE nin II. Koordinasyon Topl a n t ı s ı n d a y a p t ı ğ ı Belediyelerde Veteriner Hekimlik İsteğe Bağlı Bırakılamaz başlıklı konuşmasını, A.Ü.V.F. ÖTK Başkanı, TVHB ÖTK Komisyonu Başkanı Veteriner Hekim Gökhan ASLIM ın II. Koordinasyon Toplantısında yaptığı Çağdaş Dünyada Veteriner Hekim Gereksinimleri başlıklı konuşmasını, II. Koordinasyon Toplantısı sonunda yayınlanan Veteriner Hizmetlerinde Avrupa Birliğine Sözde Değil, Özde Uyum İstiyoruz başlıklı basın açıklaması bu sayımızın konularını oluşturmaktadır. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle. Veteriner Hekim Azmi YÜKSEL

2 Sayfa 2 2.KOORDİNASYON TOPLANTISI VE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI Merhaba sevgili e-bülten okurları; Avrupa Birliği (AB) Veteriner Hekim Platformu'nun "2. Koordinasyon Toplantısı" 10 Şubat 2007 tarihinde İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Önceliklere sizlere neredeyse tamamı elektronik ortamda planlanan toplantının hazırlık aşamasıyla ilgili ön bir bilgi sunmak isterim: Toplantının hazırlıkları yaklaşık 2 ay sürdü ve başta toplantıya ev sahipliği yapan VGHD nin değerli Başkanı Dr. Can DE- MİR ve modera törlerimiz olmak üzere tüm kurumsal üyelerimiz gerçekten yoğun bir emek sarf etmişlerdir. Toplantının organizasyonuyla ilgili elektronik ortamda 200'den fazla yazışma yapılmış, konu ve çalışmanın şekline göre kurumlar ve kişiler değişik görevler üstlenmişler, sürekli bilgilendirme ve görüş alışverişi ve tartışa ortamı sağlanarak demokratik ve katılımcı bir hazırlık aşaması geçirilmiştir Tüm bu hummalı hazırlık aşamasından sonra; kurumsal üyeler ve davetli bireysel üye temsilcileri ile öğleden önceki oturumunda düzenlenen panele katılan İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yard. ve Türk Grubu Başkanı Sn. Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Sayın Recep KÖSE ile değerli Sektör Temsilcileri (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, ETBİR, TÜSEDAD, VİSAD, Tüketiciler Birliği, Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu, Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Sözcüsü) olmak üzere 80 civarında kişi toplantıya iştirak etmiştir. Son derece nezih ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıya; ev sahipliği yapan kurumsal üyemiz VGHD yönetim kurulunun değerli üyelerine, salonu tahsis eden Küçükçekmece Belediyesine, davetimizi kabul edip, katkı sağlayan ve bizlere destek veren misafirlerimize, meslek örgütlerimizin temsilcilerine ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. AB Uyum Sürecinde, Sektör ve STK ların Veteriner Halk Sağlığı Beklentileri konulu panelde; hayvancılığımızı, ulusal ekonomimizi, gıda güvenliği ve Zoonoz hastalıklar yoluyla halk sağlığını çok yakından ilgilendirilen çeşitli konular, uzmanlar ve sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Toplantıya en üst meslek örgütümüz olan TVHB Merkez Konseyini temsilen 2. Başkanı Sn. Dr. Nahit YAZICIOĞLU nun katılarak, çalışmaya aktif destek vermesinin yanında, Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi Sayın Prof. Dr. İrfan EROL un katılması güzel gelişmelerdendi. Ayrıca Kastamonu, Trakya Bölge Veteriner Hekim Odaları ile Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği nin toplantıya Başkanlar düzeyinde katılarak kurumsal üyelik başvurusu yapmaları ve oybirliğiyle bu taleplerinin kabul edilmesi, moderatörler Dr. Mestan ÖZYER ve Cengiz TAŞ a mesleki çalışmalara katkılarından ötürü teşekkür plaketi verilmesi de toplantının hoş sürprizlerini oluşturdu. AB Platformun, tamamen gönüllüğe dayanan bir teknik çalışma grubu olarak; Veteriner Hekimlikte bir nevi think tank işlevi görmeye başladığı toplantıya katılan bazı katılımcılar tarafından özellikle vurgulanmış ve gelecekte çok daha fazla katkılar sağlayabileceği konusunda görüş birliğine varılmıştır. AB Platform, kendine has çalışma yöntemleri, dijital ortamın son derece etkin kullanılması ve tamamen gönüllüğe dayalı yaklaşım ve felsefesiyle gerçekten STK çalışmaları için örnek bir model oluşturma yolunda ilerlemektedir. 2. Koordinasyon Toplantısının, Platformun artık kuruluş aşamasını tamamlayarak, dışa açılıma yönelik yeni bir dönemin işaretlerini verdiği kanısındayız. Sevgiyle kalın. Cengiz TAŞ Veteriner Hekim

3 MESLEKİ MÜCADELE KÜLTÜRÜMÜZ VE 2.KOORDİNASYON TOPLANTISI 10 Şubat 2007 tarihinde, İstanbul da yapılan AB Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon toplantısında mesleki mücadelemiz açısından önemli gördüğüm noktaları vurgulamak istiyorum. Veteriner Hekimlerin ilgili sektörlerle sağlıklı ilişkisi açısından adım atıldı. Mesleğimiz için önemli sektörler olan; üretici/yetiştirici, gıda, işleme, satışla ve tıbbi ürünlerle ilgili sektörlerin temsilcileri Veteriner Hekimlerden beklentilerini anlattılar. Veteriner Hekimlerin bu sektörlerdeki önemli görevlerini vurguladılar., AB uyum sürecinde gerekli yapısal ve yasal düzenlemelerin yapılmasını istediler. Veteriner Hekimlerin bu görevler için kendilerini her açıdan hazırlamalarını ve görevlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladılar yılında Veteriner Teşkilatı nın kaldırılmasından sonra, hizmet verdiğimiz sektörler bozulan ilişkilerimizin sağlıklı bir zemine oturtulması anlamında olumlu bir çalışma yapıldı. Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye temsilcisi ile TVHB MK temsilcilerinin toplantının açık ve kapalı oturumuna katılmaları mesleki mücadelemiz açısından önemlidir. Yarı sivil ve gönüllü bir çalışma ortamı olan AB Veteriner Hekim Platformu çalışmalarının mesleki en üst örgütümüz olan TVHB MK çalışmaları ile ilişkilendirilebilmesi mesleki mücadelemiz için olumlu bir adımdır. Korkulanın aksine yeni çalışma alanlarının yaratılması, mesleki örgütlerin sayısının artması gücümüzü azaltmıyor, aksine, Halk Sağlığından, Hayvan Refahına çok geniş ilgi alanı olan mesleğimizin farklı alanlarda temsil edilmesini sağlıyor. Yeter ki, ortaya çıkan enerjiyi, bilgiyi ve etkiyi ortak mesleki mücadelemiz içinde birleştirebilelim Toplantımıza aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkan Yardımcısı olan bir Milletvekilinin katılması yetersiz ama önemliydi. Gelecekte, AB temsilcileri ve Türkiye siyasileriyle geliştirmemiz gereken ilişkiler için güzel bir model oluşturdu. Öğleden sonraki toplantıda, 22 Kurumsal üyemizden üçü hariç hepsi temsilcileri ile yer aldılar ve çalışmalara etkin olarak katıldılar. Koordinasyon toplantısı öncesi ve sonrasında üç yeni Oda ve bir Mesleki Dernek, Kurumsal üyelik için başvurarak AB Veteriner Hekim Platformu çalışmaları içinde yer almak istediler. Genel olarak, mesleki çalışmalara olan ilgi ve enerjinin arttığını görmek, mesleki değerlerin kazanılması çerçevesinde yapılacak mücadele için umutları arttırıyor. AB Veteriner Hekim Platform Çalışma Usul ve Esasları Kılavuzu hazırlanarak kabul edildi. Her yeni üyenin ilk sorduğu soru Platformun nasıl çalıştığı ve yönetildiği, sorumlulukların neler olduğu hakkında idi. Daha önce demokra tik ve katılımcı bir yöntemle yapılan çalışmalar için artık bir başvuru kılavuzumuz var. Platform çalışma usul ve esaslarının yazılı olduğu kılavuz gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç halinde güncellenebilecek. Mesleki mücadele kültürümüz gelişiyor, yeni şeyler öğreniyoruz. AB Veteriner Hekim Platform 2. Koordinasyon toplantısı sonrası artık daha güçlüyüz. Gönüllerimizin bir olduğunu biliyorduk, şimdi birbirimizi daha iyi tanıyor ve neler yapmamız gerektiğini daha iyi biliyoruz. Mesleki haklarımızı almak, hak ettiğimiz değerleri kazanmak için her alanda çalışacağız. Taşıdığımız mesleki unvan ın gerektirdiği sorumlulukları yerine getireceğiz. Yolumuza; bilgiyle, sevgiyle ve emekle devam edeceğiz. AB Veteriner Hekim Platform olarak yürüyüşümüz devam edecek Saygı ve Sevgilerimle Dr. Mestan ÖZYER Uzman Veteriner Hekim Moderatör (2) Sayfa 3

4 09:30-10:00 Kayıt işlemleri AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI PROGRAM 10:00-10:45 Açılış konuşmaları Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı) Cengiz TAŞ (AB Platform Moderatör ve Sekreterya Görevlisi) AB VETERİNER HEKİM PLATFOR- MU Kuruluş Amacı veilkeler Dr. Mestan ÖZYER (AB Platform Moderatör) AB Veteriner Hekim Platform Çalışmaları Aziz YENİAY (Küçükçekmece Belediye Başkanı) Prof. Dr. İrfan EROL, Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, AÜ Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ (İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yrd. ve Türk Grubu Başkanı) PANEL AB UYUM SÜRECİNDE, SEKTÖR VE STK'LARIN VETERİNER HALK SAĞLIĞI BEKLENTİLERİ I. OTURUM Oturum Bşk: Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı) Dr. Nahit YAZICIOĞLU (TVHB 2. Başkanı) AB'de Gıda, Klinik ve Kamuda Çalışan Veteriner Hekim Uygulamaları" S. Aysun SÖKMEN (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği "TÜSEDAD " Kurucu Başkanı/Bşk.Yrd.) İpek ÜSTÜNDAĞ (Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu İcra Kurulu Üyesi) Önder ÜNLÜER (ET-BİR Başkanı) Fazlı YALÇINDAĞ (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et Ve Et Ürünleri Esnaf Ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı) Dr. Burhan HACIİSLAMOĞLU (VISAD, Veteriner İlaç Sanayicileri Derneği ) Hüseyin BOZDAĞ (Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Sözcüsü) Şeref SONGÖR (Türkiye Perakendeciler Federasyonu "PERDER" Başkanı) Av. Bülent DENİZ (Tüketiciler Birliği Genel Başkanı 13:00 14:00 Öğle Yemeği III. OTURUM Oturum Başkanı: Dr. Mestan ÖZYER (AB Platform Moderatör). Kurumsal Üye Tanıtımları ve Sunuları ''Türk Veteriner Hekimliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri'' Yrd.Doç.Dr.Orhan ÖZBEY, (Elazığ Bölgesi VHO Başkanı) "Veteriner Hekim Odalarının Mesleki Mücadeledeki Önemi" Doç. Dr. Murat ARSLAN, İstanbul VHO Başkanı Başkanı Hayvan Hakları ve Veteriner Hekimlerin görevleri Dr. Ebru TONG (HAYHAVEDER Başkanı) "Belediyelerde Veteriner Hekimlerin Görev ve Sorumlulukları" Uzm. Vet. Hekim Hüseyin Dede, Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi Oturum Konuları: TVHB Temsilcisi Sunusu: Dr. Nahit YAZICIOĞLU AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi AB Veteriner Hekim Platformu 1.Yaz Etkinliği ve Yayla Şenliği Programı Kamu Sağlığı Grubu ve Kurban Projesi çalışması Teşkilatımı geri istiyorum imza kampanyası ARA II. OTURUM Oturum Bşk: Prof. Dr. İrfan EROL (Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, AÜ Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı) Haber üretim çalışmaları konusu AB Projeleri sunusu: Barış İNCE, AB Uzman Yrd., Gençlik Lideri Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin sunusu 2007 Yılı hedefleri, iş takvimi ve stratejimiz Dilek ve temenniler Toplantı Tutanağının Hazırlanması ve Kapanış Sayfa 4

5 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI Avrupa Birliği Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon Toplantısı, 10 Şubat 2007 tarihinde Küçük Çekmece Belediyesi Meclis T oplantı Salonu, İST AN- BUL adresinde yapıldı. Toplantının ev sahipliğini AB Platform Kurumsal üyelerinden Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği yaptı. Toplantıya AB Platform Kurumsal üyelerinden Giresun, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Gaziantep, Hatay, Adana, Amasya, Kayseri, Elazığ, Trabzon, Bursa Bölgesi Veteriner Odaları ile Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Dâhiliyeciler Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği temsilcileri ile Bireysel üye temsilcileri katıldılar. Afyonkarahisar ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekim Odaları mazeret bildirerek temsilci göndermedi, Gaziantep Bölgesi VHO ise temsilci göndermedi. Toplantı AB Veteriner Hekim Platformu 2. Koordinasyon Toplantısı Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Programa göre toplantı sabah açılış konuşmaları ve sunumları ile başladı. AÇILIŞ KO NUŞMALARI ve SUNUMLARI Bu bölümde yapılan konuşmalar ve sunular listesi: Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı) Recep KÖSE (Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili) Cengiz TAŞ (AB Platform Moderatör ve Sekretarya Görevlisi) AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU Kuruluş Amacı ve İlkeler Dr. Mestan ÖZYER (AB Platform Moderatör) AB Veteriner Hekim Platform Çalışmaları Prof. Dr. İrfan EROL, Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi, AÜ Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ (İstanbul Milletvekili / Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi "AGİTPA" Başkan Yrd. ve Türk Grubu Başkanı) I. ve II. O TURUM (PANEL) Açılış konuşma ve sunulardan sonra AB Uyum Sürecinde, Sektör Ve Sivil T oplum Örgütlerinin Veteriner Halk Sağlığı Beklentileri başlıklı panel iki oturum olarak yapıldı. Panel bölümünün I. Oturum başkanlığını Dr. Can DEMİR (VGHD Başkanı), II. Oturum başkanlığını ise Prof. Dr. İrfan EROL, (Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi) yaptı. Her iki oturuma katılarak konuşma yapan sektör ve STK temsilcileri listesi: Dr. Nahit YAZICIOĞLU (TVHB 2. Başkanı) : TVHB nin çalışmaları S. Aysun SÖKMEN (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği "TÜSEDAD " Kurucu Başkanı/ Bşk. Yrd.) İpek ÜSTÜNDAĞ (Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu İcra Kurulu Üyesi) Önder ÜNLÜER (ET-BİR Başkanı) Fazlı YALÇINDAĞ (Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf Ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı) Dr. Burhan HACIİSLAMOĞLU (VISAD, Veteriner İlaç Sanayicileri Derneği ) Hüseyin BOZDAĞ (Avrupa Catering Birliği "ECA" Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlıklı Gıda Platformu Sözcüsü) Şeref SONGÖR (Türkiye Perakendeciler Federasyonu "PERDER" Genel Başkanı) Av. Bülent DENİZ (Tüketiciler Birliği Genel Başkanı) Sektör ve Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri AB Uyum sürecinde Veteriner Hekimlerden beklentilerini anlattıkları konuşmalar kaydedilmiştir. Konuşmaların çözümlemeleri yapıldıktan sonra, AB Platform web sitesinde yayınlanacak ve ilgili yerlere gönderilmesi sağlanacaktır. VGHD tarafından organize edilen öğle yemeğinden sonra Program gereği III. Oturum yapıldı. III. O TURUM Basına ve konuklara kapalı olarak gerçekleştirilen III. Oturum Başkanlığını AB Platform moderatörü Dr. Mestan ÖZYER ve yardımcılığını AB Platform Moderatör ve Sekretarya görevlisi Cengiz TAŞ yaptılar. Bu oturumda Platform çalışmaları ve sorunları tartışılarak ilgili sunumlar yapıldı. Programa göre toplantı akışı ve alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. Kurumsal Üye Tanıtımları: Koordinasyon toplantısına katılan tüm temsilciler sırayla söz alarak kendilerini ve temsilcisi oldukları Oda veya dernekleri tanıtarak, yaptıkları çalışmaları anlattılar ve mesleki sorunlar konusundaki düşüncelerini açıkladılar. Bu bölümde Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi Uzman. Veteriner Hekim Hüseyin DEDE, "Belediyelerde Veteriner Hekimlerin Görev ve Sorumlulukları" isimli sunusunu anlattı. Program gereği bu bölümde sunulması planlanan aşağıdaki sunumların sahipleri zaman darlığı nedeniyle sunum yapmaktan vazgeçtiklerini belirttiler. Aşağıda listesi verilen sunumlar web sitesinde yayınlanarak paylaşıma verilmiştir. ''Türk Veteriner Hekimliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri''Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZBEY, (Elazığ Bölgesi VHO Başkanı) "Veteriner Hekim Odalarının Mesleki Mücadelede- Sayfa 5

6 ki Önemi" Doç. Dr. Murat ARSLAN, İstanbul VHO Başkanı Başkanı Hayvan Hakları ve Veteriner Hekimlerin görevleri Dr. Ebru TONG, (HAYHAVEDER Başkanı) TVHB Temsilcisinin Sunumu: TVHB 2. Başkanı Dr. Nahit YAZICIOĞLU AB Uyum Çalışmalarında Kat Edilen Mesafe ve Çalışmalar konulu bir sunum yapmıştır. Sunumundan sonra TVHB olarak yaptıkları çalışmaları anlatmış ve gelişmeler hakkında bilgi vermiştir. Sayın YAZICIOĞLU yaptığı bir konuşmada AB Veteriner Hekim Platform çalışmalarını mesleki çalışmalarımız için çok faydalı bulduğunu, Platforma TVHB olarak maddi ve manevi her türlü desteği vereceklerini ve toplantıda alınan kararlara sahip çıkacaklarını belirtmişlerdir. AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi nin görüşüldü: Daha önce hazırlanan yönerge taslağı görüşe sunularak tartışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönerge isminin Kılavuz olarak değiştirilmesi ve taslak metinde geçen Yönetim Kurulu ifadesi yerine Temsilciler Kurulu isminin benimsenmesi kararlaştırılmıştır. Görüşmeler sonucunda AB Veteriner Hekim Platformu Çalışma Usul Ve Esasları Kılavuzu oylanarak kabul edilmiştir. Söz konusu Kılavuz Platform web sitesinde yayınlanarak daha sonraki platform çalışmaları ve faaliyetleri konusunda bir kılavuz olarak kullanılacaktır. AB Veteriner Hekim Platformu 1.Yaz Etkinliği ve Yayla Şenliği Programı: Bu konuda Cengiz T AŞ tarafından yapılan açıklamalardan sonra Giresun VHO Başkanı Derviş KARA tarafından bir sunum yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan görüşmelerde yaz aylarında Giresun - da 1.Yaz Etkinliği ve Yayla Şenliği programı hazırlanması, bu konuda yapılacak ön çalışmalar için Giresun Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Trabzon ve Elazığ Veteriner Hekimler Odalarının da görev alması karar bağlanmıştır. Kamu Sağlığı Grubu ve Kurban Projesi çalışması: Kamu Sağlığı Grubu hakkında Grup Moderatörü Cengiz T AŞ tarafından bilgi verilmiş ve yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Bu çerçevede geçen dönemde yapılan Kurban kesimleri konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve Ankara da Kurban kesimi konusunda tüm ilgili tarafların katılımının sağlandığı bir Çalıştay gerçekleştirilmesi konusu görüşe açılmıştır. Görüşmeler sonucunda bu konudaki çalışmaları yapmak üzere Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Hekimler Derneği ve Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TOSAGEM)'in görev alması, Çalıştay tarihinin Mart-Nisan ayları olarak belirlenmesi karara bağlanmıştır. Teşkilatımı geri istiyorum imza kampanyası: Teşkilatımı geri istiyorum imza kampanyası çerçevesinde dijital ortamda toplanan adet imza Dr. Mestan ÖZYER tarafından bir dosya olarak sunularak kampanya hakkında bilgi verilerek kampanyanın bu bölümünün bitirilmesi teklif edildi. Dijital ortamda toplanan imzalara ek olarak İstanbul VHO ve diğer Oda lar tarafından toplanan e yakın imzayı içeren listelerde bu dosyaya eklendi. Böylece Kampanya çerçevesinde toplanan 5 bine yakın imzayı içeren dosya; en üst mesleki örgüt olan TVHB Merkez Konseyine iletilmek üzere TVHB 2. Başkanı Dr. Nahit YAZICIOĞLU na teslim edildi. TVHB den imza kampanyası dosyasının değerlendirilmesi, dosyanın Bakanlığa ve diğer ilgili yerlere iletilmesi ve duyurulması talebi iletildi. TVHB temsilcisi tarafından dosyanın değerlendirileceği, değerlendirmeler ve birlikte yapılabilecekler konusunda bilgi verileceği ifade edildi. AB Platformun olarak bu kampanyanın 1. bölümünün tamamladığını, ancak kampanyaya ve bu konudaki çalışmalara devam edeceği bildirildi. Haber üretim çalışmaları konusu: Zaman darlığı ve bu konuda görev alacak kişinin toplantıya katılmaması sonucunda gündeme alınmamıştır. AB Platform olarak kendi haberlerimizi kendimiz üretelim sloganı çerçevesinde yapılması düşünülen çalışmalar E-posta ortamında tartışılarak geliştirilecektir. AB Projeleri sunusu: Barış İNCE, AB Uzman Yrd., Gençlik Lideri Barış İnce tarafından sunum yapılmış, hazırlanabilecek somut projeler konusunda bilgi verilmiştir. Bu konuda özellikle Fakülte ve Enstitü bulunan illerde Kurumsal üyelerin proje olanaklarını araştırması, bu konuda yapılacak çalışmalarda Barış İnce ile ilişkiye geçilmesi, Platform olarak bu konularda çağrılar yapılacağı bildirilmiştir. Vete rine r Fakültesi Öğrencile rinin sunusu: Gökhan ASLIM tarafından Çağdaş Dünyada Veteriner Hekim Gereksinimleri başlıklı bir sunum yapılmıştır. Veteriner Fakültelerinde eğitim ve ilişkili olarak öğrenci sorunları dile getirilmiştir. Moderatörlere Plaket verilmiştir: Kurumsal üyeler tarafından hazırlanan Plaketler AB Veteriner Hekim Platformu moderatörlüğünü ve Platform web sitesi çalışmalarını sürdüren Dr. Mestan ÖZYER ve Moderatörlük yanı sıra Platform Sekretarya görevini de yürüten Cengiz TAŞ a verilmiştir. Mestan ÖZYER in plaketi İstanbul VHO başkanı Murat ARSLAN; Cengiz TAŞ ın plaketi ise Dünya Veteriner Hekimler Birliği T ürkiye T emsilcisi Prof. Dr. İrfan EROL tarafından verilmiştir. Plaketlerde AB Platform amblemi altında Sayın, Veteriner Hekimlik mesleğine yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür ederiz , AB VET ERİNER HEKİM PLATFORMU ifadesi yazılıdır. AB Veteriner Hekim Platformu 3 yeni üye katıldı: 2. Koordinasyon toplantısına katılan Trakya Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer ÖĞÜT, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fazıl DELİGÖZOĞLU ve Veteriner Halk Sağlığı ve T oplumsal Çalışmalar Derneği Kurucu Başkanı Azmi YÜKSEL ile Kurucu Üye Prof Dr. Tahsin YEŞİLDERE tarafından AB Platforma katılmak için başvuru yapılmış ve yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle Platforma Kurumsal üyelikleri onaylanmıştır. Saygıyla sunulur. AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER H EKİM PLATFO RMU Sayfa 6

7 Sayfa 7

8 III. O TURUMA KATILAN KURUMSAL VE BİREYSEL ÜYE TEMSİLCİLER LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI TEMSİL ETTİĞİ YER 1 Uğur BAZAN İstanbul VHO AB Platform temsilcisi 2 Adnan SERPEN Bireysel Üye, İzmir 3 Fevzi KARAAĞAÇ İstanbul VHO YK Üyesi 4 Sabahattin YAZICI Trabzon VHO Başkanı 5 Tanju SEVGİLİ İzmir VHO YK Üyesi 6 Doç. Dr. M.K. Cem Şen Bursa VHO Başkanı 7 İsmet ÇOLAKEL İstanbul VHO YK Üyesi 8 Kemal KUTLAY İstanbul VHO YK Üyesi 9 Seyhan ÖZAVCI İstanbul VHO Genel Sekreteri 10 Yrd.Doç.Dr.Orhan ÖZBEY Elazığ VHO Başkanı 11 Barış İNCE AB Uzman Yrd. 12 Afşin ŞAHİN AB Uzman Yrd. 13 Murat TOPÇUOĞLU Mersin VHO YK Üyesi 14 Dr. Ebru TONG Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği Başkanı 15 Gökhan ÖZDEMİR Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi 16 Ahmet ÇETİN Amasya VHO Genel Sekreteri 17 Ebubekir ULUDAĞ Amasya VHO Başkanı 18 Dr. Can DEMİR Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkanı 19 Doç. Dr. Murat ARSLAN İstanbul VHO Başkanı 20 Dr. Fazıl DELİGÖZOĞLU Kastamonu VHO Başkanı 21 İlhan UZUN Kastamonu VHO Genel Sekreteri 22 Erol KABİL Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Genel Sekreteri 23 Muhsin ÖZTÜRK Bireysel Üye, İstanbul 24 Dr. Yunus BAYRAK Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği Başkan Yardımcısı 25 Bayram ÇETİN Bireysel Üye, İstanbul 26 Üzeyir CAN Adana VHO YK Üyesi 27 Dr. M. Gültekin BİLGİN VGHD YK Üyesi 28 Prof. Dr. Tamer DODURKA Veteriner Dahiliyeciler Derneği Başkanı 29 Muammer ÖĞÜT Trakya Bölgesi VHO Başkanı 30 Mithat NEHİR Hatay VHO YK Üyesi 31 Yard. Doç. Dr. Galip KAYA Hatay VHO temsilcisi 32 Tamer PAK Antalya VHO YK Üyesi 33 Uzm.Vet. Hek. Hüseyin DEDE Veteriner Hekimler Derneği YK Üyesi 34 Dr. Nahit YAZICIOĞLU TVHB 2. Başkanı 35 Doç. Dr. Zafer GÖNÜLALAN Kayseri VHO Başkanı 36 Prof Dr. İrfan EROL Dünya VHB Türkiye Temsilcisi ve AÜ Vet.Fak.Bes. Hij.ve Tek. Böl.Başkanı 37 Gökhan ASLIM A.Ü.V.F. ÖTK Başkanı, TVHB ÖTK Kom. Başkanı 38 Derviş KARA Giresun VHO Başkanı 39 Ali Yaşar MERİÇ Bireysel Üye Temsilcisi 40 Namık BİLİCİ Bireysel Üye, İstanbul 41 Azmi YÜKSEL Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği Kurucu Başkanı 42 Prof Dr. Tahsin YEŞİLDERE Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği Kurucu Üyesi 43 Cengiz TAŞ AB Veteriner Hekim Platformu Moderatörü ve Sekretarya Görevlisi 44 Dr. Mestan ÖZYER AB Veteriner Hekim Platformu Moderatörü 45 Dr. Gülay YILDIRIM VGHD YK Üyesi 46 Selman ORHAN VGHD YK Üyesi Sayfa 8

9 AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI KILAVUZU Amaç Madde 1. Bu kılavuz, AB Veteriner Hekim Platformu nun çalışma yöntem ve ilkelerini belirlemek için hazırlanmıştır. Kapsam: Madde 2. Bu kılavuz, kapsamında, AB Platformun ilke ve sorumlulukları, üyelik şartları, çalışma organları ve çalışma yöntemi, çalışmaların koordinasyonu yer almaktadır. AB Veteriner Hekim Platformu İlke ve Sorumlulukları Madde 3. AB Veteriner Hekim Platformu, Avrupa Birliği uyum sürecinde Veteriner Hekimlik mesleği alanında katkı sağlanması için bilgi paylaşımı, haberleşme, tartışma ve beyin fırtınası oluşturulması, ulusal çıkarlar doğrultusunda mesleki alandaki uyum sürecinin sağlıklı, doğru ve hızlı çalışmasının sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurulan sivil bir inisiyatiftir. AB Platform gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren mesleki bir teknik çalışma grubudur. AB Veteriner Hekimler Platformu; AB uyum sürecini izler, değerlendirir ve bu çerçevede çalışmalar yaparak kamuoyu oluşturur. Veteriner Hekimlik mesleği alanındaki sorunlara çözüm üretir, mesleğin gelişimi için projeler hazırlar, yetkili kurumlara gerekli uyarıları yapar. Veteriner Hekimliğin çalışma alanlarıyla ilgili sektörlerin gelişimi ve sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar yapar, sektörün doğru bilgilendirilmesini ve çalışmasını amaçlar. AB Veteriner Hekim Platformunun siyasi çerçevesi yoktur, ancak siyaseti ret etme yerine siyasi çok seslilik esas alınarak demokratik, özgür ve katılımcı bir anlayışla çalışmalar yapar. Topluma, kurumlara, bireylere ve düşüncelere saygılıdır. Üye kurumların ve bireylerin her ortamda kendi düşünceleri ve görüşleri doğrultusunda çalışma yapma haklarına saygı duyar. Etik ve deontolojik ilkelere bağlıdır. AB Platform, mesleki örgütlere alternati f olarak kurulmamıştır. Aksine çalışmaları ile meslek örgütlerini aktive eder, destekler ve mesleki çalışmaların geliştirilmesi için çalışır. AB Veteriner Hekim Platformu Üyeleri Madde 4. AB Vet eriner Hekim Plat formu ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışan Veteriner Hekim Odaları, üyeleri veteriner hekimlerden oluşan mesleki dernekler, mesleki kurum ve kuruluşlar Kurumsal üye olarak; hayvancılık ve hayvansal ürünlerle ilgili sektörlerin örgüt ve kuruluşlarının mesleki yöneticileri Sektörel üye ol arak; Veteriner Hekimler ise Bireysel üye olarak Platforma katılabilirler. Kurumsal Üyelik Koşulları Madde 5. Veteriner Hekim Odaları, üyeleri Vet eriner Hekimlerden oluşan mesleki dernekler, mesleki kurum ve kuruluşlar Kurumsal üye olarak Plat forma üye olabilirler. Kurumsal üye adaylarının üye olmak için öncelikle Oda veya Dernek yönetim kurullarında Platforma üye olmak için karar almaları gereklidir. Yönetim Kurulları ayrıca Plat formla ilişkileri sürdürme ve gerektiğinde yönetim kurulu adına kararlara katılma konusunda görevlendikleri iki temsilci belirleyerek Platforma üyelik için başvuruda bulunurlar. Temsilcilerden birisinin yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması zorundadır. Diğer üye ise yönetim kurulu dışından olabilir, ancak bu üyenin bu görev için yönetim kurulu adına yetkilendirilmesi gereklidir. Her kurumsal üyenin, kararların alınmasın da tek oy hakkı vardır. Platform Sekretaryasına yapılan Kurumsal üyelik başvuruları, Sekretarya tarafından Platform Temsilciler Kurulunun bilgisine sunularak belirtilen süreler içinde görüşleri istenir ve uygun bulunan adayların üyelikleri çoğunluğun kararı esas alınarak onaylanır. Kurumsal Üyelerin Sorumlulukları Madde 6. Kurumsal üyeler AB Veteriner Hekim Platformu İlke ve Sorumlulukları bölümünde belirtilen çalışmalara katılmak, yapılan çalışmaların duyurulması, paylaşılması ve yayınlanmasında görev alırlar. Platform tarafından kararl aştırılan ortak çalışmalarda kurumsal üye olarak görev almak, Yapılan yazışmaları Platform temsilcileri ile takip ederek karar alma süreçlerine katılmak, Yaptıkları çalışma ve toplantılarda AB Platformuna üyeliklerini belirtmek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek, platformun tanıtımını yapmak, Kurumsal üyelerin web siteleri, bülten, gazet e ve diğer yayınlarında AB Platform çalışmaları için bölümler ayrılmasının sağlanması ve çalışmaların geniş kesimlere duyurulması için çalışmak, Bölge ve alanlarında AB uyum çalışmaları için gerektiği durumlarda çalışma komisyonu kurmak, Yaptıkları çalışmaları Plat form e-post a grubunda duyurmak, diğer üyelerle paylaşmak ve gerektiğinde ortak çalışmalar düzenlemek, AB Platform çalışmaları için gerektiğinde çalışma masraflarını üstlenmek, Çalışmalarda ev sahipliği ve koordinatör ol arak görev almak, Veteriner Hekimlerle ilgili alt sektörlerde eğitim/ bilgilendirme çalışmaları yapmak, Veteriner Hekimliğin çağdaş çalışma ve yaş am standartlarına kavuşması ve hak ettiği değerleri elde etmesi için her türlü çalışmalara aktif olarak katılmak, Dönemsel olarak AB Platform Dönem Sözcülüğünü yürütmek. Bireysel üyelik koşulları Madde 7. AB Veteriner Hekim Platformu ilke ve sorumluluklarını kabul eden her Veteriner Hekim AB Platformuna üye olabilir. Üyelik başvurusu için; adı soyadı, mezun olduğu fakülte, mezuniyet yılı,diploma no, çalıştığı işyeri adresi, katkı sağlamak istediği alan bilgilerinin eksiksiz verilmesi gereklidir. Bireysel üye başvuruları AB Platform moderatör ve Sekretaryası tarafından değerlendirildikten sonra uygun görül enlerin üyelikleri onaylanır. Kayıt aşamasında eksik veya yanlış bilgi verildiği sonradan tespit edilenlerin üyeliği iptal edilir. Bireysel üyelerin sorumlulukları Sayfa 9

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org

STRATEJİK PLAN. 2014 2018 www.kanser.org STRATEJİK PLAN 2014 www.kanser.org 2013 İÇİNDEKİLER YÖNETİM SUNUŞU... 3 RAPOR ÖZETİ... 4 1. BÖLÜM: STRATEJİK ANALİZ... 8 1.1. DERNEĞİN TARİHÇESİ... 8 1.2. HİZMETLER ve FAALİYET ALANLARI... 10 1.3. DERNEK

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

kırmızı İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! ETBİR I DOSYA: Kırmızı et sektörü ETBİR in davetinde buluştu!

kırmızı İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! ETBİR I DOSYA: Kırmızı et sektörü ETBİR in davetinde buluştu! ETBİR I kırmızı Et Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Sektör Yayını 2011 / Yaz İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ 2011 DESTEKLEMELERİ DOSYA: Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! Kırmızı et sektörü ETBİR

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2013) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A) MİSYON VE VİZYON... 4 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 C) AJANSA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85 440. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1 ODA MIZIN 40. DÖNEM

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı