TARİH :13/01/1998 HABER:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH :13/01/1998 HABER:"

Transkript

1 TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz tarihli toplantısında; 5 trilyon TL kayıtlı sermaye, 25 milyar TL başlangıç sermayesi ile kurulmakta olan ve kuruluş işlemlerini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunan Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı isimli şirkete adet hisse almak suretiyle iştirak edilmesine oybirliği ile karar verdi. TARİH :11/3/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmış sermayenin TL maliyet artış fonundan, TL iştiraklerde yeniden değerleme değer artış fonundan olmak üzere toplam 4 milyar TL (%5) bedelsiz artırılarak 8 milyar TL den 1.2 milyar TL ye yükseltilmesine ve 1997 yılı karının şirket bünyesinde bırakılarak olağanüstü yedek akçeye eklenmesinin Genel Kurul a teklifine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH :12/3/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu nun ilke kararı doğrultusunda, ana sözleşmenin 4. maddesinde bulunan üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla garanti verme hükmünü içeren ( c ) bendinin çıkarılması konusunun da görüşüleceği 1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Cuma günü saat 1: da, Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH :17/4/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine F. Bülent Eczacıbaşı, R. Faruk Eczacıbaşı, Sezgin Bayraktar, Öztin Akgüç, Z. Fehmi Özalp, Toker Alban, Atilla Nizamoğlu nun seçilmelerine karar verildiği, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilke kararı doğrultusunda, ana sözleşmenin 4. maddesinde bulunan üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla garanti verme hükmünü içeren ( c ) bendinin çıkarılması konusunun ise Sermaye Piyasası Kurulu nun bu kararını kaldırmış olması nedeniyle görüşülmesine gerek kalmadığı bildirilmiştir. TARİH : 21/4/1998 ECILC Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imizin sahip olduğu ve yönetim kurulumuzun kararı ile Borsa da satışı planlanan 45...,-TL. nominal değerli Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret ne ait hisse senedinden, ,-TL. lik bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye ,-TL. nominal değerli bölümün satışı için tarihinde ikinci altı aylık süre istenmiş, ancak bu süre içinde de satışı gerçekleşmemiştir. Sözkonusu hisse senetlerinin satışı için altı aylık ek süre tanınmasını müsaadelerinize sunarız.

2 TARİH:4/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Kuruluşumuzun iştirakleri arasında bulunan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret nin % 5 hissesinin Th Electric Company ye devredilmesi için ortaklık ön anlaşması 5 Mayıs 1998 de imzalanacaktır. Ortaklık, Sermaye Dairesi ve Rekabet Kurulu ndan gerekli izinler alındıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Kuruluşum şirketteki % olan mevcut ortaklık payı değişmeyecektir. TARİH:8/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 4 milyar TL bedelsiz arttırılması için tescile mesnet belge almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu Sermaye Piyasas Kurulu Haftalık Bülteni nden öğrenilmiştir. TARİH:12/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı, Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser : 2 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Harek başlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında ka açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirmiştir. TARİH:29/5/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 4 milyar TL bedelsiz arttırılması ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca tescile mesnet belge verildiği Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülte öğrenilmiştir. TARİH:12/6/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin TL maliyet artış fon TL iştiraklerde yeniden değerleme değer artış fonundan, olmak üzere toplam 4 milyar TL bedelsiz artırılarak 8 milyar TL den 1.2 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin bedelsiz hisse senetlerinin yeni pay alma kuponu karşılığında tarihinden itibaren Eczacıbaşı Menkul Değerler nin me şubelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir. TARİH:1/7/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuz, tarihli toplantısında, iştiraklerinden Kaynak Tekniği San. ve Tic. nin 25 liradan 1.3 trilyon liraya artırılan sermayesine adet hisse almak suretiyle iştirak edilerek iştirak ora 1 indirilmesine karar vermiş bulunmaktadır. TARİH:2/7/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında sahibi bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı y grubu ,-TL nominal değerdeki hisse senedinin halka arz yoluyla satılmasına karar bulunmaktadır. TARİH:2/1/1998

3 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imizin sahip olduğu ve Yönetim Kurulumuzun kararı ile Borsa2da satışı planlanan 45...,-TL nominal değerli Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret ye ait hisse senedinden, ,-TL lik bölümü ilk altı aylık süre içinde satılmıştır. Bakiye ,-TL nominal değerli bölümün satışı için yeniden altı aylık ek süre tanınmasını müsadelerinize sunarız. TARİH:24/11/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, portföyümüzde bulunan her biri 1.,-TL nominal değerli adet toplam ,-TL'lik Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 'ye ait hisse senetlerinin tamamının dolar karşılığında, 1.,-TL'lik Eczacıbaşı Procter& Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait hisse senetlerinin tamamının 5. dolar karşılığında, Rekabet Kurulu, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı ve diğer yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Procter&Gamble Progasud'a satılmasına oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır. Portföyümüzde bulunan Sanipak Sağlık Ürünleri San. ve Tic. 'ye ait adet hisse senedinin defter değeri ,-TL Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait 1 adet hisse senedinin defter değeri 1.,-TL'dir. Sözkonusu hisse senetlerinin satışında değer tespiti, karşılıklı pazarlık usülü ile yapılmıştır. Satışın kesinleşmesini takiben satış bedeli yıl sonuna kadar defaten ödenecek olup, oluşacak kesin kar rakamı ayrıca bildirilecektir. Bu karın kullanım yeri hakkında yönetim kurulumuzca alınmış bir karar bulunmamaktadır. TARİH:11/12/1998 ECILC Rekabet Kurumu 4.lu Birleşme ve Devralmalar Dairesi Başkanlığı nın tarih ve B.5..REK..8../442 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu nun tarih ve 94 sayılı toplantısında; Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ve EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret nin Sanipak Sağlık Ürünleri ve Ticaret ndeki hisselerinin bir kısmının N.V. Procter & Gamble Distribution Company Europa S.A., Procter & Gamble A.G., Procter & Gamble Progasud S.p.A. ve Procter & Gamble Italio S.p.A. ya devredilmesine izin verilmiştir. İlgili mevzuat gereği bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Aydın AYAYDIN TARİH: 16/12/1998 Başkan BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen haberin duyurulması amacıyla tarihli 1. seansta saat 1::49'da geçici olarak işleme kapatılmış ve haberin duyurulmasının ardından saat 1:15:'da işleme yeniden açılmıştır. TARİH:16/12/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında satışına karar verilen adet Sanipak Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret 'ye ait adet hisse senedinin satış bedeli $ banka hesabımıza intika etmiş olup, bu iştirakimizin satışından ,-TL kazanç elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarihli toplantısında bu kazancın tamamının şirketimizin sermaye artırımında kullanılmasına kara vermiş bulunmaktadır. TARİH:17/12/1998

4 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında satışına karar verilen 1 adet Eczacıbaşı Procter & Gamble Dağıtım ve Satış 'ye ait hisse senedinin satış bedeli 5. $ banka hesabımıza intikal etmiş olup, bu iştirakimizin satışından TL kazanç elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarihli toplantısında bu kazancın tamamının şirketimizin sermaye arttırımında kullanılmasına karar vermiş bulunmaktadır. TARİH:21/12/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, çıkarılmış sermayenin TL iştirak satış kazancından, TL yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanmak suretiyle toplam 12 trilyon TL (%1.) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:4/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Menkul Değerler 'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'ye % oranında iştiraki bulunan Eczacıbaşı Holding 'nin şirketimiz aracılığı ile Aralık/1998'de Borsa'da gerçekleştirdiği adıgeçen şirkete ait hisse senedi alım işlemi adet olup, bu miktar şirket sermayesinin % 1'ini aşmış bulunmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Ek te tarafınıza sunulmaktadır. TARİH:29/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında iştiraklerimizden Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Gereçleri nin 135 Milyar liradan 86 milyar liraya yükseltilen sermayesine adet hisse almak suretiyle iştirak edilmesine, taahhüt tutarı ,-TL nin ,-TL si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Sonucu Oluşan Fondan karşılanacağından bakiye ,-TL nin % 25 i olan lirasının nakden ödenmesine karar verilmiştir. Bu artırım nedeniyle şirketteki iştirak payımız %4.66 dan %75.64 e yükselecektir. TARİH:15/2/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında sermayesini 1... (birtrilyon) TL den (üçtrilyon beşyüz milyar) TL ye artıran Eczacıbaşı Menkul Değerler nin artan sermayesine adet hisse almak suretiyle iştirak edilmesine, iştirak tutarının yüzde yirmibeşi TL nin sermayenin tescilini takiben üç ay içinde nakden ödenmesine karar vermiş bulunmaktadır. TARİH:18/2/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli yazısında, çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz arttırılması nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin tarihli itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alındığı bildirilmiştir. TARİH:3/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL (%1) bedelsiz

5 TARİH:1/3/1999 artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 12 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında tarihinden itibaren Eczacıbaşı Menkul Değerler nin merkez ve şubelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri, üzerlerinde 1998 yılı kar payı kuponları bulunmayacağından, tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihili yazısı aşağıya çıkarılmıştır yılı faaliyet sonucu kar oluşmadığından Genel Kurul gündemimizde kar dağıtımı ile ilgili bir madde bulunmayacaktır. TARİH:12/3/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin çıkarılmış sermayesinin 12 trilyon TL (%1) bedelsiz artırılarak 1.2 milyar TL'den 13.2 milyar TL'ye yükseltilmesinde, tarihinde Birinci Seans ta, artırılan sermayeyi temsil eden ve üzerlerinde 1998 yılı kar payı kuponları bulunmadığından Yeni olarak işlem görecek olan hisse senetleri ve mevcut sermayeyi temsil eden Eski hisse senetlerinin baz fiyatları aşağıdadır: Eski Senetlerinin baz fiyatı : 2.244,-TL Yeni Senetlerinin baz fiyatı : 2.244,-TL TARİH: 16/3/1999 TAKASBANK HABERİ: ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI nin 15/3/1999 Tarihinde başlayan %1 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 17/3/1999 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilecektir. İlgili şirket bedelsiz artırım karşılığı Yeni hisse vermektedir. TARİH:19/3/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin 1998 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Salı günü saat 9: da Hyatt Regency Oteli, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH:6/4/1999 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: %1 I aşan hisse senedi alımı hk. Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ye ait Mart 1999 da Borsa da gerçekleştirilen hisse senedi alım işlemlerimiz adet olup, bu miktar şirket sermayesinin %1 ini aşmış bulunmaktadır. Sözkonusu işlem ve ilişkin bilgiler Ek te sunulmuştur. TARİH: 2/4/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ne ait Eski ve Yeni tertip hisse senetlerinin işlem gördüğü.e ve.y sıraları, şirketten gelen açıklamanın duyurulması amacıyla Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2.Seansta, saat 15:39:28 de geçici olarak işleme kapatılmıştır. Söz konusu bilgi, tarihli Günlük Bülten de duyurulduktan sonra,.e ve.y sıraları birleştirilerek, tarihli 1. Seanstan itibaren.e sırasında işleme yeniden açılacaktır. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir konunun görüşülmemesi nedeniyle,

6 TARİH:2/4/1999 tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetleri sırası kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri ile "Eski" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinde yapıldığı bildirilmiştir. Toplantı tutanaklarından Genel Kurul'da kar payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir konunun görüşülmediği anlaşıldığından, tarihinden itibaren şirketin "Yeni" hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve "Yeni" hisse senetleri ile "Eski" hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir TARİH:6/5/1999 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: % 1 i aşan hisse senedi alımı hk. Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Nisan 1999 da Borsa da gerçekleştirilen hisse senedi alım işlemimiz adet olup, bu miktar şirket sermayesinin % 1 ini aşmış bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Ek de verilmektedir. TARİH:18/8/1999 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde yurdumuzda meydana gelen depremde, Kartal/İstanbul ve Bozüyük/Bilecik'te bulunan fabrikalarımızda hiçbir fiziki hasar bulunmayıp, üretimimiz normal seyrinde devam etmektedir. TARİH:23/8/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İlgi: tarih, 86 nolu Genel Mektup. imiz deprem felaketinden doğrudan etkilenmemiştir. iştirak portföyümüzde bulunan şirketlerden İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret 'nden Karamürsel'deki deprem nedeniyle çalışanlarının kendi evlerinde karşılaştıkları maddi ve manevi sorunlar ve nakliyede trafik zorlukları ile karşılaşıldığı, iştirak portföyümüzdeki diğer şirketlerde ise bir problem bulunmadığı yolunda bilgi alınmıştır. TARİH:23/9/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ortaklarımızdan Eczacıbaşı Holding 'nin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Finsan Sınai ve Yatırımlar ve Dasa Dağıtım ve Satış 'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Eczacıbaşı Holding 'ne devr edilerek birleşmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu birleşme sonrasında şirketimizin Eczacıbaşı Holding sermayesindeki payı % 7.89'dan % 8.47'ye Eczacıbaşı Holding 'nin birleşmesi sonrası şirketimiz sermayesindeki payı % 39.75'den % 56.26'ya yükselmiştir. TARİH: 25/1/1999 Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin tarihli Portföy Değer Tablosu MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER TOPLAM ALIŞ MALİYETİ TOPLAM RAYİÇ DEĞER GRUP % GENEL % I.HİSSE SENEDİ , 29,24

7 TARİH:16/11/1999 KAĞIT,KAĞIT ÜRN.,BASIM,YAYIN ,6 2,94 METAL EŞYA,MAKİNE,GEREÇ ,84 11,94 YAPIM PERAKENDE TİCARET ,32 3,6 BANKALAR,ÖZEL FİNANS ,41 7,43 KURUMLARI HOLDİNGLER,YATIRIM ,37 3,32 ŞİRKETLERİ II.BORÇLANMA SENETLERİ , 3, DEVLET TAHVİLİ ,46 6, HAZİNE BONOSU ,2 8, HAZİNE BONOSU ,51 15,2 III.DİĞER , 4, VADELİ TERS REPO , 4,68 PORTFÖY DEĞER TOPLAMI , (I+II+III) HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR(+) BORÇLAR(-) DİĞER AKTİFLER(+) TOPLAM DEĞER TOPLAM DEĞER/TOPLAM PAY SAYISI 2.31,18 Eczacıbaşı Yatırım Holding nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İlgi: tarih, 892 sayılı genel mektubunuz. imizin Bolu-Düzce deprem bölgesinde iştiraki, yatırımı ya da gayrimenkulü bulunmayıp, felaketten doğrudan ya da dolaylı etkilenmemiz sözkonusu değildir. TARİH:6/12/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında, EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret 'ne ait hisse senetlerinden her biri 1. TL nominal değerli adedinin, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün gerekli iznini müteakip, toplam 1.1. ABD Doları karşılığı American Standart Inc.'ten satın alınmasına oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır. İşlem gerçekleştiği takdirde bu şirketteki iştirak payımız %25 olacaktır." TARİH:28/12/1999 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Gereçleri Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu nun şirket sermayesinin kaybedilen kısmının ortaklar tarafından tamamlanması konusunda aldığı karar uyarınca, hissemize düşen ,- TL nin ödenmesine karar verilmiştir. TARİH:2/1/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nden gelen yazıda; Ortağı bulunduğu Eczacıbaşı Yatırım

8 ECBYO Ortaklığı 'ne ait, hisse senetleri üzerinde tarihleri arasında 2.85,-TL -6.3,- TL fiyat aralığında adet satış işlemi gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Ek te yayınlanmaktadır. TARİH:2/2/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: %1 I aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da alım-satımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz aşağıda gösterilmiştir. İşlem tarihi İşlem Cinsi Miktarı Fiyatı Alış TL Satış TL Satış TL TARİH:17/2/2 Rekabet Kurumu'nun tarih ve B.5..REK..5../I-42 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu'nun tarih ve /6 sayılı toplantısında, Eczacıbaşı Topluluğu'na bağlı Eczacıbaşı Yatırım Holding ve Eczacıbaşı Holding 'nin, EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San. Tic. 'deki American Standard Companies Inc.'in sahip olduğu % 5 hisseyi devralmasına izin verilmiştir. TARİH:17/2/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli özel durum açıklamasında belirtilen EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret ne ait adet hisse senedi, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nün iznini müteakip 1.1.,-ABD doları karşılığı American Standant Inc ten satın alınmış ve tarihi itibariyle devir gerçekleştirilmiştir. İştiraklerimiz arasına katılan bu şirketteki payımız % 25 tir. TARİH:25/2/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında, Eczacıbaşı Banyo Küvetleri Sanayi ve Ticaret yönetim kurulunun şirket sermayesinin karşılıksız kalması nedeniyle ortaklar tarafından tamamlanması konusunda aldığı karar uyarınca, hissemize düşen TL nin ödenmesine karar verilmiştir. TARİH: 8/3/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı 'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1999 yılı karından 6.6 milyar TL (%5) tutarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği ve 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Çarşamba günü saat 9:'da Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresindeki Hyatt Regency Otelinde yapılacağı bildirilmiştir. TARİH: 19/4/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, iştiraklerimizden Eczacıbaşı Banyo Küvetleri San.

9 ve Tic. nin ,-TL den ,-TL ye artırılan sermayesine adet hisse alarak iştirak edilmesine, iştirak tutarının ,-TL si olağanüstü yedeklerden, ,-TL si değer artış fonundan karşılanacağından nakdi hisseyi teşkil eden ,-TL nin sermaye artırımının tescil tarihiden itibaren 15 gün içinde nakden ödenmesine karar verilmiştir. TARİH: 26/4/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından 6.6 milyar TL (%5) tutarında kar payının hisse senedi şeklinde dağıtılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim 'nin iki yıl süre ile göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi. TARİH: 1/5/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli Toplantısı nda, tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca sermayeye eklenen 6.6 milyar TL lik kar payının ortaklara %5 oranında hisse senedi olarak dağıtımıyla ilgili işlemlerin yapılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. TARİH: 2/5/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: senetlerinin basımı ve değişimi hakkında imizce ihraç edilmiş bulunan 1.tertip hisse senetlerinin kar payı kuponları (son kupon 1999) bu yıl tükeneceğinden yenileriyle değişimi söz konusudur. Bu işlem sırasında, diğer tertip hisse senetlerimizdeki kuponların da önümüzdeki yıllarda tükeneceği ve kaydi sisteme geçiş nedeniyle dolanımdaki hisse senedi sayısının azaltılması yolundaki Takasbank ın önerileri dikkate alınarak, halen dolanımda bulunan 9 tertip hisse senedinin birleştirilerek basılması uygun görülmüştür. Ayrıca, 1999 yılı kar payının sermayeye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak hisse senetlerinin de bu birleşmeye eklenerek tüm hisse senetlerinin tek tertip haline getirilmesi ve son sermayemizi temsil eden 19,8 trilyon TL lik hisse senedinin 1. tertip olarak çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu na gerekli başvuru yapılmaktadır. Gerek eski hisse senetlerinin yenileriyle değişimi, gerekse sermaye artırımı nedeniyle hisse senedi dağıtımı işlemlerine aynı tarihte başlanacak ve birlikte yapılacaktır. Konunun kesinlik kazanan her bölümü için tarafınıza bilgi verilecektir. TARİH: 9/5/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ile ilgili olarak Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: %1 i aşan hisse senedi alım-satımı hakkında. Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da alımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz aşağıda gösterilmiştir. İşlem Tarihi Miktarı Fiyatı

10 TARİH:2/6/ ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: % 1 i aşan hisse senedi alım satımı hakkında. Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ye ait, Borsada alımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemimiz ekte verilmektedir. TARİH:21/7/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 6.6 milyar TL (%5) 1999 yılı kar payından karşılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak 13.2 milyar TL den 19.8 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 1999 yılı kar payı kuponu karşılığında dağıtılması ve mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin yeni bastırılan 1. tertip hisse senetleriyle değiştirilmesi işlemlerinin tarihinden itibaren iki ay süreyle aşağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra şirket merkezinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Başvuru Yerleri: Eczacıbaşı Menkul Değerler nin Merkez/İstanbul, Kadıköy/İstanbul, Ankara Meşrutiyet, İzmir şubeleri TARİH:2/8/2 TAKASBANK DUYURUSU: Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı nin 31/7/2 Tarihinde başlayan %5 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri 2/8/2 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiştir. TARİH:2/8/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: % 1 i aşan hisse senedi alım satımı hakkında. Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı 'ne ait, Borsa'da Temmuz ayı içerisinde satımı gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerimiz ekli listede gösterilmiştir. TARİH:24/8/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, kayıtlı sermaye tavanının 5 trilyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. TARİH:4/9/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin çıkarılmış sermayesinin 19.8 milyar TL ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım işleminin tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, tarih ve 5119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği bildirilmiştir. TARİH:7/9/2 ECBYO Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: % 1 i aşan hisse senedi alım-satımı hakkında.

11 TARİH:25/1/2 Ortağı bulunduğumuz Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı ne ait, Borsa da Ağustos ayı içerisinde satışı gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerimiz aşağıda gösterilmiştir. İşlem Tarihi Miktarı (adet) Fiyatı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7 ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 8. maddelerinin tadili konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Cuma günü saat 9: da 19 Mayıs C. va-baran İş Merkezi K:5 Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacağı bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:17/11/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, ana sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7. ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 8. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve Genel Kurulca onaylanmış yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:14/12/2 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, sermayesini 5...,-TL den 2...,-TL ye artıran Eczacıbaşı E-Kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret nin artan sermayesine her biri 1..,-TL kıymetinde adet hisse almak suretiyle iştirak edilmesine, hisse tutarı ,-TL nin % 25 inin tescili takiben üç ay içinde ödenmesine karar verilmiştir. İşlem sonucu % 2.5 olan iştirak payımız % olacaktır. TARİH:25/1/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz, tarihli toplantısında, emeklilik nedeniyle tarihi itibariyle görevden ayrılacak olan Genel Müdür Atila Nizamoğlu yerine, Yönetim Kurulu Üyesi Toker Alban'ın atanmasına karar vermiştir. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda, ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni şekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH:1/3/21 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 3, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ve 42. maddelerinin tadili konusunun da görüşüleceği 2 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Çarşamba günü saat 9: da Hyatt Regency Oteli, Taşkışla Caddesi, Taksim, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir.

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya Kon: Sermaye Piyasası Krl nn Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği yarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Krlmz 13.1.1998

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 1998 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH : 12/02/1998 Kuruluşumuzun, Lüleburgaz da bulunan ilaç tesislerine 870 milyar TL tutarında modernizasyon ve darboğaz giderici makina yatırımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN TARİH :20 / 09/1993 HABER:

KÜTAHYA PORSELEN TARİH :20 / 09/1993 HABER: TARİH :20 / 09/1993 Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin %80 oranındaki 1992 yılı kar paylarının 7. tertip hisse senetlerinin 1992 yılı kar payı kuponu karşılığında 27.09.1993-15.10.1993 tarihleri arasında

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 26-Şubat-2009 Şirket HaberleriEYE ALCAR ASYAB ASYAB ATLAS AVRSY CLEBI Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 26.02.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Olağan Genel Kurul a Katılma hakkının kullanım şekli hususunda

Detaylı

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĐH: 7/12/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 7.12.1999 tarihli toplantısında, Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 1-3.12.1999 tarihleri arasında halka arz edilen 21 trilyon

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 22-Aralık-2009 Şirket HaberleriEYE AFMAS AKENR TSKB ALTIN ANACM ASYAB BNKTR AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin 22.12.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 22.12.2009 tarihinde saat 11:47

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 2007 I. GİRİŞ Raporun Dönemi Bu rapor 1.1.2007-31.12.2007 çalışma dönemini kapsamaktadır. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Hisse Alım Satım Bildirimi

Hisse Alım Satım Bildirimi ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [ECILC] 22.01.2014 100041 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi Büyükdere Cad. No185, Kanyon Ofis 34394 Levent - Telefon ve Faks No. 212 371 70

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/12 HAFTALIK BÜLTEN 14/03/2005 18/03/2005 A. 1.1.2005 18.03.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 18.03.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı