Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu"

Transkript

1 MİLLİYETÇ. SİYASİ HAFTALK GAZETE m Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu 6 Ölü «45 Y a r a 11 2 Büyük Soygun 13 Sabotaj Çok Sayıda Tabanca, Dinamit ve komünist yayın Gerilla mücadelesiyle devleti ele geçireceğine inanan komünist silâhlı gurupların, 1977 yılı içinde cinayet, tedhiş ve şiddet hareketlerini artıracaklarını daha önce duymuştuk. Nitekim bu haberlerin arkasından saldırılar bütün yurda yayılıverdi- Daha önceleri de yurdun her tarafında böylesine olayların meydana gediği söylenebilir. Ama bu defasında daha yaygın ve cüretli b r gelişme virdi. B r günde, çok sayıda ülkücü kuruluşa ve çeşitli yerlere, bomba konulması, cinayetlerin artması g.bi tedhiş olayları bir farklı durumun olduğunu gösteriyordu. Hı?la~an kızı! gerilla tedhişçiliğinin gayesi malûm. Bu genel hedefin yanında, seçimlerin ya D maçını önlemek veya en azından b'r terör içinde seçimlere girilmesiyle, özellikle büyük şehirlerde gerillaların istediği bir partiye oy kaydırmak, kısa dönemin ara hedefini teşkil edebilir. Bu parti hangisidir, denirse, hemen cevap verelim ki, CHP'den barkası elemez. Ka^aoğlen'ın komünist gerillaların, bankalara, işyerlerine!, milliyetçi kuruluşlara ve öğrenci guruplarına raeigcie, canavarca saldırıya geçmeleri ve askeri depoların soyulması karşısında seyirci durumunda kalması elbette bazı hesapların yapıldığını göstermektedir. Geçen haftanın cinayet, seygun sabotaj ve anarşi olaylar/tin tab'osunu birlikte inceleyelim : 1. Sandıklı MHP İlçe Başkanı Alaattin Tcprak'ın iş yerini, aşırı solcu ve CHP'li bir gurup basmış, geniş tahribat yapmıştır. 2. Karadeniz Bakır İşletmelerinde, yak laç.an sendika seçimleri dolayısıyla AP'lileri c'e elde eden aşırı solcu militanlar, ülkücülere saldırmışlar ve Ahmet Çakıroğlu ile Abdullah Genç yaralanmış'ardır. 3. Polis ekiplerinin Ankara'da yurtlarda yaptığı aramalarda, Diyarbakır ve Siirt yurdunda tabanca, mermi, komünist yayınlar ve yasak afişler ele geçirilmiştir. 4. Anarşistler, Başkent Lisesi önünde bir genci komalık edinceye kadar dövmüşlerdir. 5. Komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle, Ceyhan İşçi B ; rl ; ği Derneği yöneticilerini, Savcılık mevcutlu olarak Adana Ağır Ceza Mahkemesine sevketmiştir. 6. İzmir Buca Eğitim Enstitüsünde solcu kızlar tarafından gece yarısından sonra okul duvarlarına komünist sloganlar yazılması çatışmaya yolcçmış iki solcu kız gözaltına alınmıştır. 7- İzmir'de kızlı erkekli silâhlı anarşist bir gurup, Konak meydanındaki İş Bankası'nı kurşun yağmuruna tutmuş, «Kahrolsun Finans kapkal» diye bağ;ıarak dağılmışlardır. İki gün sonra polis saldırganları yakalamış, ilk soygundan sonra tutuklanrrşlcrdır. Tutuklananlar; Aykut Özel, Meh met Şahin, Mehmet Özkan, Kenan Karakaş, Recep Levli ve Yavuz Kaptan. 8. İstanbul'da Beşiktaş semtinde bulunan ve Rus yanlısı solcuların devam ettikleri kahvehane, Maccu olduğu Heri sürülen silahlı bir gurup tarafından basılmış, rastgele atılan kurşunlardan bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştır. Baskıcı Mao'cular c'.ay yerinde hiçbir iz bırakmadan kaçmışlardır. (Devamı Sayfa 11'de)

2 DEVLET - SAY OCAK 1977 SAYFA : 2 ANKARA KULİSİ Solun MEB'ndaki Huruç Harekâtı ve Destekleyicileri bayın Başbakan, «Milliyetçiyiz, Komünizmle mücaaeleye devam edeceğiz. Vatanın bütün iügüne, milletin birliğine kastedenlerle kavgamız var.» demeye devam buyursunlar. Ali Naili Beyin Bakanlığında sol yeniden köşe başlarını tutmaya başlarken, milliyetçi idareciler ve okui müdürleri görevlerinden alınarak, sürgüne yollanıyorlar.. Son günlerde, Ordu'nun Ünye Lisesi Müdürü Metin Sön mez; Kırıkkale Lisesi Müdürü Yalçın Özet, Umurbey Ortaokulu Müdürü Yılmaz Çavdar; Posof Lisesi Müûürü ve Konya'can iki Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı ile Pazarcık Ülkü-Bir Başkanı öğretmen pek muhterem milliyetçi (!) Bakanın imzaladı ğı sürgün kararnameleri ile gö revlerinden ayrılıyorlar.. Aşırı solcu Dağıstan Coşkun Ankara Cumhuriyet Lisesi Öğret menliğinden Bakanlık Müfettişli ğine terfi ettirilirken, Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın yandaşlığı ile solcu bilinen biri, birkaç ay içinde şube müdür yardımcılığından, şube müdürlüğüne ve geçen hafta da Gene! Müdür Yardımcılığına tayin edildi. 1975'in Ağustos veya Eylüi ayı idi. Ali Naili Milliyetçi Cephe hükümetinin keskin kılıcı olmaya devam ediyordu. Övgü üstüne övgü? alkış üstüne alkış topladığı günlerdi. Genel Müdür Yardımcılarından birinin odasın da, milliyetçiliği su götürmez bir A.P. Milletvekili hiç münasebeti yok iken, «Zinhar Bakanımız.! güvenmey : niz.. daha kaç zaman milliyetçi bir icraatta bulunacağı belli olamaz. Siyasi hayalını ko rumaktan başka hiçbir endişî : i olmayan ademdir. Bugünkü p~l îikanin tam tersi olan bir yola girmekten zerre kadar tereddüdü olmaz. Yeter ki zaman ve şartlar değişs : n veya Süleyman Bey işaret versin...» Nerde ise A.P. li milletvekiline karşı Gene' Müdür Yardımcısı Bakanı savunacaktı. Savunmadı ama, nrrllstvekilinin dediklerine de pek inan madı. Zaman kimi haklı çıkardı jiiye düşünmeye lüzum yok.. Maalesef Genel Müdür Yardımcısı aldanmışlığın hüznü içinde idi.. Bakan kendisine güvenil- MEHMET ÖZKAN mez olduğunu her vesile ile is bat eniyordu : Konya'dan alınan iki Milli Eğitim Müaür Yardımcısının birkaç ay önce istifaları söz konusu edildiği zaman, istifalarını geri aidırdığı gibi, her ne sebeple olursa olsun Dursun Dağaşanla, Muzaffer Kürd'ün vazifelerinden alınmamaları için ilgililere kafi talimat vermişti- Fakat Konya A.P. İl Başkanı Süleyman Demirel'e çıkınca işler değişti. Konya Milletvekillerinden Oğuz Ataay'ın ve Muzaffer Durmuş'un muhalefetine ı ağır en bu milliyetçi iki idareci derhal vazifelerinden alındılar. Anlaşılıyor ki A.P. de milliyetçi kıyım gene giziden gizliye başladı. Zira Oğuz Atalaya rağmen bir takım işlerin olması bunun işareti sayılır... Son birkaç aydır milliyetçilerin üzerine yürümekten korkmayan sayın Bakan, adı elbise kalıbı yolsuzluğuna karışan bu yüzden mahkemelik olan Biç ki-dikiş Öğretmeni olan bir hanım, Bakanlık Merkez Teşkilatın daki görevinden alınmıyor. Ayşe adındaki bu hanımın, Merkez Teşkilatındaki görevinden alınması için hakkında Müdürler Komisyonu kara.ı vur. Ama ney iersimz ki hanımın da arkasında Sayın İıhamı Ertem var. Bundan dolayı dosya Bakanın son aylardaki en mutemet adamı Hukuk Başmüşavirine «çaresi görüle» diye havale olundu. smarlama hukukî gerekçeler hazırlamakla maruf Hukuk Müşaviri, aynı zaman da TÖB-DER'in Bakanlıktaki temsilcisi olarak bilinen Ayşe hanımı bakalım nasıl kurtaracak? Bu hanımın tarafı nı tutanlardan biri de söylendiğine göre, Kız Teknik Öğretim Genel Müdüresi. Bu hanımefen diyle de İlhami Ertem'in yakınlığını Bakanlıkta bilmeyen kılmamış gibi... Samimiyetlerinin sebebini bilmemiz imkânsız, lâkin Ayşe isimli bu solcu hanımı tuttukları bir vakıa... Bu yazının yayımlandığı gün lerde, Talim-Terbiye'nin yeni Başkanı herhalde görevine başlamış olur. Ali Rıza Alp'in gözü aydın. Tam A.P. ye göre bir Baş kan bulundu. Dünya yansa, kendi rahatından başka hiçbir endişesi olmayan bu zat, gelene gidene paşam prensibiyle tanınan Orta Öğretim Müdürüdür. Yeni Ders kitaplarının sayın milli yetçi yazarları, şimdiden haberiniz olsun ki kitaplarınız kuşa çevrilmek üzeredir. H : çbir s ; vri f arafı olmamakla tanınan yeni Başkan, Bakanı neye karar vermiş ise onu uyguluyacaktır. Talim-Terbiyenin kıymet-i hdrbivesi varmış, verak-i mihri vefavı kim okur, kim dinler.. Bakanın «ak» dediği «kara» olsa bile ne yazar. Tam A.P.'ye göre bir baş kan bulundu. MHP Genel Başkan Yardamcısı Sazak : Erken Seçime evet MHP Genel Başkan Yardımcı»ı Gün Sazak, AP ve CHP'yi erken seçime gitmeye çağırmış, «Hangi formülle olursa olsun» Millet Meclisine getirilecek teklifi destekleyeceklerini söylemiştir. Seçim konusunda CHP ve AP sözcülerinin demogoji ve polemik yaptıklarını, bunun için de erken seçime gidemediklerini söyleyen Sazak beyanatını şöyle tamamlamışın «Millet Meclisinde çoğunluğu temsil eden siyasi partiler, seçim yolu ile milletin hakemliğine müracaat etmek yerine; seçimi demogoji ve polemik vasıtasi yaparak bunalımı körüklemede ve mem leketi içinden çıkılmaz yeni bunalımlara sürüklemektedirler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, CHP ve AP'yi hangi, formülle olursa olsun bir an önce seçime gidecek teklifi Miii&t Meclisine getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca, CHP'nin «bu hükümetle seçime gidilmiyeceği» hususundaki iddialarını da çok gülünç buluyoruz; Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış seçimlerde hile ve zorbalığa tevessül eden tek siyasi teşekkül CHP olmuştur. Onun için CHP idarecileri samimi olarak günahlarını affettirmek istiyorlarsa : Yavuz hırsız., rolünü bırakıp millete hizmet yolunu seçmeli ve aziz milletimizin vereceği karara boyun eğmeyi öğrenmelidirler. Zira biz MHP olarak her ne şekilde tecelli ederse etsin aziz milletimizin tercih ve sağduyuluna saygılı ve inançlıyız. Bütün partiler' bu görüş açısından hareket ederek, aziz milletimizin hakeml'ğine müracaat için erken secim kararında birleşmeye davet ediyoru7.y MHP EREĞLİ KONGRESİ YAPLD Kurtuluş 9 şıkçıların harekeîindedîr M. iyetçi Hareket Partisi Ereğli (Konya) İlçe Kongresi, 23 Ocak günü olgun bir hava içinde yapılmıştır. İlçe başkanlığına Mühendis Halil Şakir Taşçıoğlu' nun seçildiği kongreye, Genel Sekreter Yardımcısı Sadi So-- muncuoğiu, Genel İdare Kurulu üyeleri; İbrah'm Metin, İhsan Kabadayı. M. Rıfkı Erdoğdu ve Konya ilinden bir heyet katılmıştır. Sadi Somuncuoğlu'nun divan başkanlığı yaptığı kongrede konuşan Erdoğdu, Miileti mutlu, devleti güçlü kılmanın anlamı üzerinde durmuş, bu hedefe ancak Milliyetçi Hareket'in 9 şık doktriniyle ulaşılabileceği ni izah etmiştir. Daha sonra söz aian Kabadayı ise, partilerin du rumlarını bir bir ele almış, niçin M.liiyctçj Hareket Partisini seçtiğini örnekleriyle anlatmıştır. Kabadayı, denenmiş bulunan parlileıle Türkiye bugünkü çıkmaza saplandı. Artık bunlardan süratle uzaklaşarak, milletimizin özünden doğmuş bulunan, milletimizin tarihi büyük davasına inanmış bulunan Milliyetçi Hareketçilerin iktidar yapılması şarttır demiştir. En son olarak söz alan Meı n, Türkiye'de oynanan oyunların ve sokakta dökülen kanların maksadının bugün artık açıkça or'ada olduğunu, bugüne kadar (Devamı Sayfa 12'de)

3 DEVLET - SAY OCAK 1977 SAYFA: 3 ülkü Ocakları 5. Kurultayından Notlar Dönmeler Değil de Türkler Yazarsa Ülkü Ocakları Tarihe Altın Harflerle Geçecektir OSMAN ÇAKR Ve bir kongre daha yapıldı. Ülkücü teşekküllerin kongreleri, kurultayları ve şölenleri alabildiğine sürüyor. Bütün kuruluşlar harıl harıl çalışma içinde. Anarşi bütün yurdu sarmış, yetkililer gerekli tedbirleri almıyorlar... Ülkücü kuruluşlar meşru müdafaa durumunda.. Her gün birkaç ülkücünün öldüğünü, yaralandığını, bir iki derneğin tahrip edildiğini gazetelerden okumamız mümkün. Ya basına intikal etmiyen hadiseler nasıldır acaba... Ve bu crlam içinde Ülkü Ocakları Genel merkezinin 5. olağan kongresi Ankara'da Gölbaşı sinemasında toplandı. Daha gene! kurul salonuna girmeden gözümüze çarpan pankan takkeyi önümüze koyup cüsünmemizi ve mücadelenin büyüklüğünü öğütlüyordu. «Türk-İslâm medeniyetini biz kuracağız.» Evet verilen mücadelenin özü bu iki üç kelimelik cümle ile anlatılmıştı. Delegelerin çoğu Anadolu'dan galenlerdi. Bir kısmını tanıyordum. Zamanında Ankara'da mücadele içinde yetişmiş arkadaşlardı. Delegelerle ruhlarımız sanki «Kalû belâ» dan beri tanışıyordu.. Ülkü Ocaklarının 5 yıllık çalışma döneminde görev almış genel başkanlar aa hazır bulunuyordu kongrede. İbrahim Doğan, Muharrem Şemsek, Sami Bal ve yönetim kurulunda götev almış arkadaşjarı. Di ğer ülkücü kuruluşların genel başkanları ve yönetim kurulundan temsilciler de vardı. MHF'den ve Millî Eğitim'den bir heyet, Ülkü-Tek, Ülküm, Ülkü-Bir, Ümid-Bir ÜNAD (Üniversite asistanları derneği), Ülkü-Köy, Ülkücü İşçiler, MİSK Türk-Metal ve diğer kuruluş ve sendikalardan temsilci vardı. Divan Başkanı Seçilen Salih Dilek konulurken. DİLEK DİVAN BAŞKAN SEÇİLDİ Divan başkanlığına Genç Ülkücüler Teşkilâtı ülkücü İşçiler Derneği kurucusu ve eski genel başkanlarından şimdi sendikacı ülküdaşlarımızdan Salih Dilek getirildi. Yardımcılığına da Ülkü Ocaklarının eski ge nel muhasibi ve Ülkü-Köy genel başkanı Lokman Abbasoğlu seçildi. Divanda tanıdık larımdan bir de Yusuf Okumuş vardı. Ergin Bayramcı'nın da divanda yer almasını çok arzu etmiştim. Ama belki de sıhhati müşahit denildi. Görevi Selâhattin Sarı'ya devreden Ali Batman konuşması sırasında. BATMAN'N GÜZEL KONUŞMAS Kongre Ali Batman'ın 1,5 saat süren bir konuşmasıyle açıldı. Zamanın bu kadar hızlı geçtiğinin farkına varamadık, bu güzel konuşma ile. Gençliğin içinde bulunduğu durumu, memleketin içinde bulunduğu durumu, ve basının durumunu gayet güzel l : zah etti. Bazı yetkilileri ve sorumluları sık sık ikaz etti. Tedbir alınmasını istedi. Batman konuşmasında 900 şubelerinin ve 1 milyon üye ve sempatizanlarının olduğunu söyledi. Konuşmasının bazı yerlerinde ince espiriler yapıyordu. «Kahve kapatır gibi üniversite kapatılıyor» sözüne delegeler sessizce gülüyorlardı. Kongrede Ülkü-Bir Genel Başkanı Orhan Düzgüneş misafir konuşmacı olarak Ük sözü aldı. Düzgüneş konuşmasında «Ülkü-Bir; Ülkü Ocaklıların ağabeyleridir, hocalarıdır. Biz sizleri sevgiyle kucaklıyoruz. Sizler de onları saygıyla sarın» diyordu. Düzgüneş ayrıca konuşmasında Ülkü-Bir şubelerinin kurucularının çoğunun Ülkü Ocakları çatısı altından geldiğini bılc'irdi ve bu hizmetlerinden dolayı da Ülkü Ocaklarına teşekkür etti. Düzgüneş'ten sonra Ülkü-Tek Genel Başkanı Hakkı Duranı sessiz ve sakin bir konuşma yapu. Kendisinin de Ülkü Ocaklorı çatısı altından geldiğini ifade eden Duran, Ülkü-Tek olarak kendilerinden pek farkı olmayan başa baş dişe diş bir mücadelenin içinde olduklarını söyledi. Duran konuşmasında «HaycrUannm baharında bazılarına göre «gönüllerine güre yaşayamadıklardım sö>.'l3nildigini. helbuki kendileri için gönlüne göre yaşamanın Türk mjpctmln ge'ecrğini ku T mak, ülkü aşkı ile yaşamak olduğunu» ifade etti. NEVZAT KÖSOĞLU MHF'den Genel Sekreter yardımcısı Nevzat Kösoğlu da bir konuşma yaptı. Kösoğlu konuşmasında «Türk - İslâm medeniyetinin kurulması yolunda ülkü ocaklarının mücadelesini övdü ve ülkü ocaklarının ruhunu yaşayan partili bir ağabeyiniz oletrak gurur duyuyoruz» dedi. Ülküm'den de Genel Başkan Mevlüt Uluğtekin Yılmaz bir konuşma yaptı. Her zaman olduğu gibi ateş ve heyecanını saklamadan konuşan Uluğtekin «Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde bulunmamız» gerektiğini söyledi. Uluğtekin konuşmasında «Hiç kimsenin ülkücü hareke'i hedefinden srptırmaya gücü yetmiyecektir» dedi. ÜNAD adına konuşan Turan Güven de Ülkü Ocaklarının çalışmalarını takdir ettiğini b:l'rlen b : r konuşma yap 4 ı. Erzurumdan gelen, çilekeş ülküdaşımız Yılma Durak ise «doğu illerinde veri-en mücadeleyi» anlattı. Ülkücü işçiler adına konuşan Genel Başkan Muzaffer Şahin ise işçi hareketinde verilen mücadeleyi dile getirdi. Evet ülkü ocaklarının kongresi muhtevalı ve olgun bir hava içinde devam etti. Sunulan tebliğler güzel, yapı'an konuşmclar güzel ve alınmasını istedikleri tedbirler de güzeldi. Kim bilir Ali Batman'ın dediği gibi tarihi eğer dönme ve devşirmeler değil de b! r Türk yazarsa Ülkü Ocaklarının 5- olağan kongresi bu tarih içinde önemli bir yer işgal edecektir. Dileğimiz : Ülkücü hareketin, milliyetçi hareketin kaynağı olan Ülkü Ocaklarının daha uzun yıllar bu pınarda billur sular vermesidir milletimize... EMİNE ŞMSU küçük dünya.'1. BASK Küçük Dünya Emin* U«wv 5.-T

4 DEVLET - SAY OCAK 1977 SAYFA : 4 "Türkmen Düğünü,, ve Ali Yürük Bu mevsim, Ankara'nın «Küçük Tiyatrosu» nda; halkı mutlu kılan, solun ateşli kalemlerine alevler püskürten ve Devlet Tiyatroları içinde kendine has bir devlet olan «Gökçer Kumpanyasını pek müşkil durumda bırakan bir oyun sahnelenmekte. «Türkmen Düğünü», yazarı Ali Yürük yılında D.T. Edebî Heyeti'nce kabul edilen eser, iki yıl bekletildikten sonra, geçen sene Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahneye kavuşabilmiş ve Bursa D. Tiyatro- Tiyatrosu'nun gişe rekorunu beş misli ile kırmıştı. Bu yıl Ankaraya, imkânları nispeten kıt olan Küçük Tiyatro'ya alındı.. Ve kıyamet koptu : Malûm gazete ve dergilerin, malûm saygıdeğer eleştirmenleri, oyunu türlü şekilde kötülemekle kalmayıp, «faşist» damgasını bastılar ve «görülmemesi gerektiğini» söylediler.. Böylece. Gökçer 434İAİV* Gözümüzü tarihe çevirelim; gönlümüzü de.. Onun yüceliğinde doyuralım benliğimizi. Kahramanlığa susamış dürüstlüğe hesret, mertliğe ei olmuş kişiliğimizi O bize muhtaç değil ama biz muhtacız tarihe. Muhiacız onun kutlu değerlerine. Ve de kûbul ettiysek bunları, ülkücü sanatçılar olarak ilhamımızı da çevirelim tarihe. İstemeseniz de çevirmeye mecbusunuz zaten. Toplumumuza mutluluk getir mek amacımızsa; getirmek isled ğiniz de bulunmuyorsa tarihten gayrı yerde; dönüm ona doğru öyleyse. Meselelerimizin sebeplerini uydurma sonuçlara bağlamaya kalkmayın. Sebeplerin bütünü tarihin olaylar zincirinde görülür ancak. Çözüm çareleri de orda görülür ancak. Bu ikisini de bulduğumuzda aralamış demekteyiz mutluluk kapılarını. Sol sanatçı kısırlaştı. Neden.? Ufkî açıları dardı çünkü. Ezen ağa, ezilen köylü, bir lokma ekmeğe namusunu satanlar satın alanlar, hırsızlığı bile meşrulaştıran sakat bir zihniyet... Kediye yük'enecek ser maye bundan başkası olabilir miydi? Çiğnenen kenger sakızı bile olsa elbet bir gün çürüyecekti. İşte çürüdü de. Şimdi de işkence ve gerilla konuları almış yürümüş- Bekleyin; onun ömrü daha kısa olacak. Sol sanatçının yaptığı gazetecilerin yaptığının aynıdır bence. Sanatçı ölümsüz olana uzatmalıdır elini birkaç yıllık aktüaliteye değil. Böyle yapmayan geç değil erden unutulacaktır kitaplarıyla beraber. Öyleyse nedir ölümsüz olan...? Dünden bugüne kalan ve değeri takdir edilenlerdir kısaca. Daha aklı başında olan sol sanatçılar Şeyh Bedrettini, Yunus Emre'yj kurcaladılar bir zaman. Şeyh Bedrettin'in olumsuz yönleri- Kumpanyası'nın baş elemanı, oyunun «Bir rastlantı» sonucu seçildiğini öne sürüp, adetâ saygıdeğer eleştirmenlerden «özür diler» bir havaya girdi ve hemedense (!) Gökçer'den sonra Devlet Tiyatrolan'nda «ikinci adam» hüviyetine bürünmüş olan Refik Eren de oyunu «âdi» likle nitelendirdi. ' Bütün bu çabalar, seyre gelen halkı hiç mi hiç etkilemedi. Bu kez, tiyatro idarecileri başka yol denediler : Oyundaki davul vur nayı ve işinin ehli halk oyuncularını çıkar dılar. Seyirciler müziği teypten dinlemek, oyunları bu işi beceremeyen tiyatro figüranlarından seyretmek zorunda bırakı'dılar. Ama bu tetbir de istenilen neticeyi vermedi. Ankara halkı akın akın oyunu izlemeğe gidiyor, eseri seviyor, onunla bütünleşiyor, seyirci koltuğu ile sahne arasında sözlü İs Basına!... ni silip sosyaliste benzeyen yönlerini abartarak istenilen teze ulaşmak kolay değ.l. Hele ki Yunus'un «emekçi şair» gösterilmesi deveyi pire yapmaktan da zor. Bu zorlukları yenmeye gayreı sarf sı setirce Yunus'un yumuşak görüntüsü al ındaki granit kişiliği ezecektir onları. Kılıfı hazıriasalar bile c görkemli minarenin yanına bile yaklaşamayacaklardır. Sol sanatçının işi zor. Bu zorluk gün sığındaki gerçekleri sapıtma mecburiyetine müptelâ olan düşüncesinden geliyor. Ülkücü sanatçı için böyle b : r şeyi düşünmeye bile gerek yok; düşünmek tarihine ihanettir hatta Üç bin yılın gururuyla döşeli bir zeminde istemeyeceğimiz kadar ham madde yığılı önümüzde. İşte Osman Batur, Kerkük, mücahitleri, Ulubatlı, Gazı Ahmet Muhtar Faşa, Barbaros, Şeyh Şamil Çanakkale Arslanları... Ve daha niceleri, ya ratılan altın destanlar kendilerini kağıda geçirecek ülkücü kalemler bekliyor Hem de asırlar boyu. Sol sanatçılar gibi olayları ters yüz edip gerçeğin granit kayası altında ezilmek dezavantajı bile yok. Osman Balur'u isteseniz de «halklar mücadelesi»nin savaşçısı gösteremezsiniz. Şeyh Şamil'i maddeci yapmaya kalktığımızda kırılıverir kalemimiz. Ulubatlı Hasan'ın serdengeçtiliğini ekonomik sebeplere bağlasanız onun, göğsüne saplanan oklar o kötü niyet sahibinin karnını deşiverir. Ve böyle olunca c'a durum daha ne duruyorsunuz öyleyse..? Altın Destanların değerinden güç katarak eserinize M İli Türk Edebiyatını oluşturmak için gerek var mı beklemeye. İş başına..! EMİNE ŞNSU bîr alış veriş kuruyor. «Halk için», «Halka dönük», «Halkın içinden» vs. sloganlarının sahibi olan solcu ve onların akıntısına kürek çeken «Gök çer Kumpanyası»nı bunca telâşa düşüren «Türkmen Düğünü», nasıl bir eserdir?.. Bilhassa gidip gördüm. Tahminimde hiç yanılmamışım, «Türkmen Düğünü» tam anlamıyla «millî bir oyun», halkımızı, düğün töre ve âdetleri ile aksettiriyor. Ve pek tabiî ne sahnede seyrettiğimiz, ne seyre gelen halk, «Sol'un halkı» değil, şu bildik iki bin yılın ardından bugünlere ulaşan «bizim halk». Oyundaki Ahmet, yüksek taheilini dış memlekette yapmış ama, evlenmek için kasabasına dönmüş, üzerinde Batı'nın e'.kisi, Batı karşısında duyu'an küçüklük kompleksinden bir nebze yok. Emir dağ dolaylarında yaşayan Ahmei, sevdiği kızia Türk düğün âdetlerine göre evlendiriliyor. Söz kesiminde okunan Kur'an'dan, gelin kıza armağan edilecek takı!a:dan, dünürler arası yarıştan, içilen şerb'tten, hat- :â görürncenin itirazlarına kadar... bir Türk öüğünü. Oynanan halk oyunları bizim, müzik bizim. Yani kısaca, Sayın Yürük almış düğün âdetlerini, pek olağan b'r hikâye içinde başarıyla işleyip, seyirciye sunmuş. Bizim halkımız da, alışık Olmadığı bir şeyi, «kendini» sahnede görüverince, pek tabii heyecanlanıyor; Bursa'da gişe rekorunu beş misli ile kırdırıyor eğer dar-ciler bırakırsa, Ankara'da da bu nisbet değişmeyecek, bdlki artacak. Lger İdareciler bırakulcrsa, dedim, meselâ saygıdeğer Gökçer eşiyle ikinci kez oynayacağı «My Fair Lady»in öze! orkestra angajmalarına falan girerken; belki «teyp masrafını»da fazla buluverir Türkmen Düğünü için! Kaldıııverr sahneden. Çünkü sol, seyre gelen halk için de dikkat çekti; «Aman yeni, alışık omadığımız bir tiyatro seyircisi oluşuyor, bu seyirci tehlikelidir» dedi.. Çünkü bu seyircinin özeı oto mebili yok, tiyatro için dikilen güzel elbie-'eri takıp takıştırdığı mücevherleri de yok. Sokakta, dolmuşta, otobüste Tasladığımız halk bu. Oyunla bütünleşiyor. Sayın Yürük/ün sanatta «kendine dönme» çabasını paylaşıyor. Tehlikeli olan da bu değil mi?... Okuyucularıma mu +!aka bu O' unu seyretmelerini salık verdiğim için, eseri daha falcı anlatmayacağım. Oyuncuları da izleyecekler bir kısmı «sanat namusu» denilen kavrama sahip; bir Sema Aybars, bir Melek Tartan, bir İlkay Saran, bir Şener Ünal'ın eseri nasıl benimseyip, ne denli iyi olduklarını-, b : r kısmını da; herhalde eleştirmenlerin vs. eik'si altında kalıp oyunlarını nasıl hafife aldıklarını görecekler. Ben, sizlere «hedef adam Alj Yürük» ü tanıtmak, onunla Tiyatro ve «Türk men Düğünü» üzerine sohbet etmek ve konuştuklarımızı, nakletmek istedim. Önce öğrenelim bakalım, kimdir, bu zamanda cbir millî tiyatro eseri» yazmak cesaretini gösteren Ali Yürük. (Devamı Sayfa 5'de)

5 DEVLET - SAY OCAK 1977 SAYFA : 'ria Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden' mezun olc um. Çöl şarak okumak m :cbu. iyetir.de olduğum için 1960'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdim. Bir İki yi' içinde, tiyatro sanatının bir milletin varlığı üzerinde nasıl tesirli bir silah olduğunu anladım. Fakat maa lesef adı Türk Tiyatrosu olan tiyatrolarımız da, Türk adına ne kötü, ne âdi, ne iğrenç işler yapıldığına şahit oldum. Üzüldüm- Kendime dert edindim. Tiyatrolarımıza sahip çıkmgk gerekiyordu ama, bu alan tamamen Türk düşmanlarına terk edilmişti. Bir çok zorluklara katlanarak çalıştım. Üzüntülerim ve karşılaştığım terslikler, azmime güç kattı. Çalışırken piyes de yazmağa başladım. Bir iki denemeden sonra «Çatallı Kcy»ü yazdım. Kabul eajldiği halde tam üç sene er-meydanma yani sahneye: çıkarmadılar. Çünkü yüzde yüz millî olmak gibi affedilmez bir suçu vardı! 1966' da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynandı v~ çok ilgi çekti. Sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ve Türk Yazarları Tiyatrosu'nda oynandı. İtalyan Türko'ojj profösörü Anne: Masala tarafından italyanca'ya çevrildi.. «Türkmen Düğünü» sahneye çıkan ikinci piyesim. Bir de «Türkiye'de Tiyatro Kavgası» isimli, tiyatrolarımızın iç yüzünü anlatan bir kitap yazdım... İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndaki görevim 1975 yı'ına kadar devam etti, ayni sene TRT'ye geçtim, halen bu kurumda çalışmaktayım. Niçin sadece tiyatro? Tiyatroda yıllarca çalıştığım için, bu sahedeki bilgim, edebiyatın diğer döllerine nazaran biraz daha fazla. Sonra, millî Türk Tiyatro yazarına o kadar çok ihtiyaç var ki. Cumhuriyet'den sonra, bizzat Türkiye Devleti tiyatro ile ilgilenmek gereğini auyau, Ankara'da konservatuvar açarak, Kari Elbert'i başına geçirdi ve ona geniş yetki verdi Okuyucularımıza, bu devrin tiyalrc zihniyeti hakkında biraz bilgi" verir miydiniz? 1923'den sonra İstanbul Şehir Tiyatroları, Devlet Konservatuvarı, Ankara Devlet Tiyatrolarının kuruluşu; devrin ica- İ! olarak yüzde yüz Batı'yı örnek almış tiyatro ve kenservatuvarın başına batılı hocalar getirmiş, ananevî Türk Tiyatro unsurlarını tamamen bir kenara bırakmış bir zihniyetin eseridir. Batı ı gelirken, tabiî ki kendi kükürünü de beraberinde getiriyor. Geldiği ülkenin kültürünü yok farzediyor, mevcut olanları da silmeğe çalışıyor. Bir milletin yüz yıllardır kazandığı, yaşattığı millî kültür değerlerini bir anda toptan silip, yerine yeni bir kültür, müessesesi kur maya çalışırsanız, büyük sakıncalar doğar, yıllarca bocalarsınız. İşte Türk tiyatrosu da, bu körü-kerüne kopyacılığın acısını çok çek mistir. Millî Türk Tiyatrosu'nun yeni yeni filizlenmeleri ancak sene sonra, son zamanlarda görülmeğe başlamıştır. Türk seyircisinin ilgisini çekmek için nasıl oyunlar gerekiyor? Son yıllarda acı tecrübelerle görülmüştür ki; artık Türk sahnelerinde yabancı reçetelerle dertlerimize deva bu'unamaz. Acı tecrübeler derken, kapanan tiyatroları, boş koltuklar önünde harcanan sahne emeklerini, yüz küsur yıldır yapılan ya- «Türkmen Düğünü»nün Yazarı Ali Yürük bancı propagandalar yüzünden ortaya çıkan ruhsuz, özenti dolu, kopyeci ve aşağlık içindeki nesli kastediyorum... Her milletin yüzyıllar sonunda meydana gelen kültür değerleri vardır. Bu kültür değerleri iklim gibidir. Çaresini ae sadece kendi içinde taşır. Siz Eskimo kıyafetini, ekvatorda yaşayan insanlara zorla giydirmeğe kalkarsanız, adam sıcaktan bunalıp, ölür. Bunun gibi, Türk Milleti'nin derdini, tasasını, sevincini ancak; onun içinden çıkan, Türk gözüyle bakan ayni dertlerden muzdarip, ayni sevinc' paylaşan insanlar dile getirebilir. Yani millî yazarlar, millî tiyatrolar, millî san'at c«5i./ien Tiiik seyircisinin gönüne, kafasına girebiir. İstatistikler açıktır. Her hâl ve şart ta millî muhtevaya sahip eserler, hiç reklâm yapılmamasına rağmen, seyirci hasılat rekoru kırmıştır. Türk insanının maddî sefaletini sergileyen oyunların, kirlj ideolojileri bellidir. Sahnelenen sefalete ve dertlere sundukları reçete, çözüm, deva ne derseniz deyin lamamiyie malûm ideolojinin bakış açısından değer bulmaktadır. Yabancı çözüm, Türk insanının derdine deva olmaz. Türk seyircisi de bunu çok iyi bilmektedir. Aslında öyle piyeslere seyirci hiç ilgi göstermiyor. Fakat bu oyunların o kadar çok reklâmı yapılıyor ki, bu reklâmlarla bir paçavrayı da sahneye getirseniz, onların gördüğü kadar ilgi çekebilir. Bu tiyatrolarda mezhep ve bölgecilik ayırımları alabildiğine yapılıyor ve bu ayırımlar basın ve yayın organlarının tam desteği j e yapılıyor. Her gittikleri yerde, kendi tertip ettikleri kavgalar, gürülüler koparıp, milletin merak duygusunu kamçılıyorlar. Aslında yaptıkları san'at değildir. Bilinen ve yüzyıllardır söylenen ideolojik sloganları tekrarlayan bir papağan, bir hoperlör olmaktan ileriye gidememişlerdir. Siz eğer insanlığı ve sanatkârlığı bırakıp, bir papağan, b : r hoperlör olmayı kabul ederseniz, sizi kullanacak biri muhakkak bulunur. «Akıllı lâfını, deliye söyletir.» hesabı; birini enayi yerine koyup sloganlarını bağırtan akıllılar (!) her zaman vardır, değil mi? Mühim olan. afedersiniz eşekliği kabul etmemektir, Eşekliği kabul ettikten sonra, ona binecek birinin bulunduğu gibi... Yani oyuna, ideoloji girmemeli, öyle mi? İdeoloji oyuna girmemelidir. San'at idec'ejiyi bünyesinde taşıyamaz. Çünkü, ideoloji sanatın en kötü 1 hastalığıdır... Fakat san'at nedir, ideoloji nedir? Önce bun- lan incelemekte fayda var: San'at iyiyi, güzeli, doğruyu anlatır. İyi, güzel, doğru meydanda değildir yahut herkes görüp, an layamaz ve anlatamaz. Onun için; iyiyi, güzeli, doğruyu gösterebilene, anlatabilene sanatkâr denir. San'atin her dalında, herkesin öğreneceği, istifade edeceği gerçek vardır. Marks'ın da, Lenin'in de, Mao'nun da, Hitler'in de, Mussolini'n de san'attan alacağı nasip vardır. Siz böyle san'at gibi, başlıbaşına Allah vergisi olan büyük bir müesseseyi, ideoloji gibi küçük bir müessesenin emrine verirseniz, gülünç olursunuz. Yani ölümsüz olan sanatı, ölümlü olan fanilerin eline vermek, iktidarda olan bir İnsana dalkavukluk yapmak gibi bir şeydir... Ancak bir milletin mefkuresi, ülküsü ile şu anda kullanılan ideoloji kelimesinin hastetdiği anlamı, birbirinden ayırmak gerekir. Hiç değilse ben, ayırıyorum. Türk Milleti olarak ezelden beri bir mefkuremiz vardır. Türk örf ve âdetleri; bu Türklük mefkuresine erişebilmemiz için, yaşama tarzımıza yerleşmiş; ilimde, fende, kültür san'at medeniyet alanında Türk insanının, çağının asırlar boyu nasıl önde gittiğini gösteren birer kültür hazineleridir. Örf ve âdetlerimizin, milletimizin her alanda ilerlemesine nasıl tesir ettiğini anlayabilmemiz için, son 150-2C0 yıllık Türk tarihine bakmak kâfdir. değerlerimizden, örf ve âdetlerimizden ayrıldığımız müddetçe ne hallere düştük? İşte ortadadır. Japonya meselâ ayni hatâya düşmediği için, «geri kalmış ülke» haline gelmedi. «Türkmen Düğünü»nü seyrettikten sonra, kendi kendime «Bu eser mutlak dış ülkelere gönderilmeli» diye düşündüm, çün kü kanaatime göre; bizi tam anlamıyla temsil eden bir eser acaba böyle bir teşebbüs var mı? Türkmen Düğünü» gibi, mensup olduğu milletin millî değerlerini yaşatan yüzde yüz millî bir piyes, hangi devletin eline geçse, onu en iyi şekilde sahneler ve bütün dünyaya duyururdu. Turneler yapar, kültür mübadelen yapardı. İşte piyes mey denda.. Ayrıca bir milletin düğün âdetlerini anlatan, dünyada ilk tiyatro eseri «Türkmen Düğünü»dür. «Amerikan Düğünü», «Rus Düğünü», «İsrail Düğünü» diye bir tiyatro eseri yok. Olsa zaten, hemen Türkçeye çevrilir ve tiyatrolarımızda oynatılırdı. Biz tiyatro sahasında, dünyanın hiç bir ülkesinden geri değiliz. O halde «Türkmen Düğünü»nü yurt dışına göndermek ilgili hükümet ve devlet adamlarımn bileceği iş. Sayın Ali Yürük'e, suallerime cevap vermek nezaketinde bulunduğu için teşekkür aderim. Şu anda son soruyu ve cevabı yazıya gsçirirken içirride bir burkulma ile düşünc'ürn : Devlet Tiyatrolan'nın başında 19 yıl dır kaç devlet ve hükümet adamını eskiten devir geçirten «Gökçer Kumpanyası» kumlmuç: c'ururken, hiç bir millî esere, dış memleketlere gönderilme şansı tanınır mı?. V'c''-a, çıkabilir mi d:rs ; n'z bu kumpanyaya ve kumpanya başına söz dinletebilecek b'r e- kşi?.." Hiç o'mazsa Şab.n Karaiaş Bey, bu oyunu TV için renkli ola:ak filme aldırtabilir hattâ oış ülke'ere rahalça satar.. Bekliyoruz.

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi % - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU Ö ^ T VJf«^ safisi» AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TÖRE'den 2 Cevaplar GALİP ERDEM 3 Her türlü P.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi j^^v li l ^8«8Q5 DEVLET SAY: 333 22 MART 1976 Sayfa: 1 HAFT Anarşi-iki fakülte ve T;. haysiyeti adınaiki davranış Geçen hafta İçinde Ankara Siya sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Feyyaz Gölcüklü ile bu fakülteye

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m DEVLET * 7/TEMMUZ/1969 * SAYFA: 2 BİR BESLEME paftanın yazısı Genellikle, memlekette yaratılan karışıklığın «baş sorumlusu» olarak iktidar suçlanırken;

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu. Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-..

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-.. ;., - - - -........ 5/ -... ; - - 6 - ; :..... >,. ". n -. I BAŞKAN İDARE KURULU 1 6 BAKANLAR KURULU 8 I SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ... " " ". ".. ".... -.,.......... :.. 7 I j! -?? :;..;:., -.....:-.»

Detaylı

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca ey Türk kendine dün DEVLET * 26/MAYIS/1969 * SAYFA : 2 paftanın yazısı DÜŞLER İÇİNDE Bir memleket düşünürüm düşler içinde, bir tarafı ak, bir tarafı al» bir tarafında bir kocamış, öbür tarafında öbür kocamış!

Detaylı

Usulle Yönelilemeı!»

Usulle Yönelilemeı!» EY TÜRK KENDİNE DÖN MÎLLÎYBTÇÎ SİYASI HAF TALIK GAZETE PAZAR TESt GÜNLERİ ÇIKAR Fiatı: 250 Kuruş 19 MART 1973 TÜRKEŞ : ÇAĞIMIZ "MİLLİYETÇİLİK ÇAĞM'DIR «Millî Eğitim Usulle Yönelilemeı!» > Kudretli ve Müreffeh

Detaylı

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973 A Y L I K F İ K İ R VE SANAT D E R G İ S İ DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Çeşitli İdeolojiler Karşısında, Türk Milliyetçiliği ve İslâmiyet DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Üniversitelerimizde Kadro Meselesi DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR

Detaylı

pecya Kendi Aramızda. İçindekiler Sayı: 460 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ

pecya Kendi Aramızda. İçindekiler Sayı: 460 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ AKİS Sayı: 460 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Attila Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu,

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu,

Detaylı

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr.

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2 Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. EROL GÜNGÖR 12 Güneşi Seyreden Adam NEVZAT YALÇIN 17 Her türlü haberleşme

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi

pecya AKİS İçindekiler Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi AKİS Sayı: 442 Cilt: XXVI Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı: Metin Toker. Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva oğ1u, Egemen Bostancı ve Kenan

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K.

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K. Cilt: XXXIVYıl: 12 Sayı: 596 SAHİBİ VE BAŞYAZARI: Metin Toker YAZI İŞLERİ VE MÜESSESE MÜDÜRÜ Tacettin Tezer BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel, Okay Göçer, Egemen Bostancı

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ

19 Mayıs Kutlu Olsun GENÇLİK DERGİSİ GENÇLİK DERGİSİ YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2007 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 19 Mayıs Kutlu Olsun Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet

Detaylı

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 2 Bilgi Yurdu / Sayı 5 / Ocak-Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. N o : 15 ANKARA -TEL : 11 89 92 P. K. 58 2 Cilt : XXXV Yıl : 12 Sayı : 614

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. N o : 15 ANKARA -TEL : 11 89 92 P. K. 58 2 Cilt : XXXV Yıl : 12 Sayı : 614 Cilt : XXXV Yıl : 12 Sayı : 614 SAHİBİ VE BAŞYAZARI: Metin Toker YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Nizamettin Durgun MÜESSESE Tacettin Tezer MÜDÜRÜ BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel,

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA - TEL: 11 89 92 P. K. 582 Saygılarımla

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA - TEL: 11 89 92 P. K. 582 Saygılarımla Cilt: XXXVII Yıl: 13 Sayı: 660 SAHİBİ VE BAŞYAZARI : Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL YAYIN MÜDÜRÜ : Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : Tacettin Tezer BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Teoman

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında

Sevgili AKİS Okuyucuları nsan cemiyetimizin haline bakın düşünmekten kendini alamı yor: Acaba hürriyetlerimizin müdafaasında AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 3, Cilt: VII, Sayı: 119 Rüzgârlı Sok. Ovehan Kat: S, Daire: 7 P. K. 582 Ankara 18992 (Yazı İşleri) 15221 (İdare) Fiatı : 60 Kuruş Neşriyat Müşaviri : Metin TOKER

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya Sayı: 542 Cilt : XXXI Yıl : 11 Sahibi Mübin Toker Basyazarı Metin Toker Yazı işleri Müdürü Y. Yüksel Erdem Bu sayıda Yazı Kurulu iç Haberler Kısmı: Kurtul Altuğ, Güneri Civaoğlu, Teoman Erel, E- gemen

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU : GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P.

Detaylı

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ Cemaleddin Server Revnakoğlu ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ İlk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tüm yayın hakları "İlk Harf Yayınevi"ne aittir. İlk Harf Yayınevi,

Detaylı