ÖNSÖZ GELİŞME ARZUSU. Alaattin AKTAŞ Beşikdüzü Kaymakamı. Not: Aynı raporun bir örneği yayınlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ GELİŞME ARZUSU. Alaattin AKTAŞ Beşikdüzü Kaymakamı. Not: Aynı raporun bir örneği www.besikduzu.gov.tr.adresinde yayınlanmaktadır."

Transkript

1 ÖNSÖZ GELİŞME ARZUSU Trabzon'un batı kapısı, yeni ilçe Beşikdüzü. İller genelde batıya doğru gelişirler. Bu gelişme şehrin o yönünü doğusundan biraz daha önde gösterir. Ama Trabzon belki de Karadeniz bunun istisnası olmuş. Şimdi biz de arzulu ve istekli bir biçimde gelişmek istiyoruz. Her türlü oluşumun ve gelişimin ilk şartı istenilen iş için alt yapının hazır olmasıdır. İlçemizde altyapıya dair dağınık halde pek çok malzeme, birikim mevcut bulunmaktadır. Bunların disipline edilmesi ve belli bir amaç için zemin, altyapı oluşturulması gerekmektedir. Konu üzerine ilk etapta 14 Mart 2012 tarihinde ilçemizde kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan 55 kişi ile bir tam gün beyin fırtınası yaparak Beşikdüzü'nü, 137 madde halinde Güçlü-Zayıf ve Tehdit-Fırsat durumu bakımından kayıt altına aldık. Bu durum ilk defa merkezin dışında yerelde kendi gerçeklerimizin ortaya konması ve kaynakların idareli ve iktisatlı kullanımına yarayacak ileriye dönük, kendi planlarımızı kendimizin yapmasına yarayacak ve güçlü bir alt yapı kurmaya dönük olarak atılan ilk adımdır. En uzun yolculuklar ilk adımla başlar. Biz de adımımızı böylece atmış olduk. Bu adımda neler var neler yok sizlere sunmak ve sizlerle paylaşmak isteyerek Beşikdüzü Kaymakamlığı İlçe GZFT(SWOT) Analizini kitapçık halinde basmaya karar verdik. Bu belgeyle sizlerle buluşuyoruz. Umarım herkese fayda sağlar ve hayırlı olur. Bu çalışmaları bizzat İlçe Kaymakamı olarak ilgili birimlerimizle koordine ettik. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile çalıştık. Çalışmalarımızda bizlere destek olanlara, ismi geçen tüm katılımcılara, moderatörlere, baskı sürecinde görev alan Makine Teknolojisi Alanı Öğretmeni Yılmaz BOSTAN a, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İnci AKARKEN e ve Ümit Ofset Matbaası çalışanları ile emeği geçen, katkı veren, destek olan herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki diğer çalışmalarımızda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. ( ) Alaattin AKTAŞ Beşikdüzü Kaymakamı Not: Aynı raporun bir örneği yayınlanmaktadır. 2

2 GİRİŞ Yerel ihtiyaçları ve potansiyeli en doğru şekilde belirleyebilmek, daha yaşanabilir şehirler oluşturabilmek için her yörenin gerçeklerini ortaya koyan ve kaynaklarının rasyonel kullanımına imkan veren yerel planlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yerelde yaşayan insanlar bu ihtiyaçları ve potansiyeli en iyi şekilde bilmekte ve kendileri tarafından yapılan çalışmalara sahip çıkma ve bunları devam ettirme konusunda daha kararlı olabilmektedirler. GZFT (SWOT) Analizi, söz konusu ihtiyaçların tespiti ve mevcut durumun analizi konusunda yardımcı olacak bir teknik olarak kullanılmaktadır. Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını gerçekleştirilmesidir. nca, ilçenin mevcut ve gelecekteki amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için stratejik yönelimleri tanımlayarak planlama altyapısına destek oluşturmak amacıyla 14 Mart 2012 tarihinde GZFT (SWOT) Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, başta ilçe kaymakamı ve belediye başkanı olmak üzere, kamu ve özel sektör kuruluşlarının karar alıcı pozisyonlarında bulunan yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yönetici ve uzman kolaylaştırıcılar eşliğinde 'beyin fırtınası' yönteminden yararlanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın, ilçenin bugünkü durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik kararların verilebilmesine ışık tutması, değişik düzeylerde görevli karar alıcıların birbirlerinin düşüncelerini net olarak bilmelerine ve mevcut iletişimin güçlenmesine katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir. 3

3 1-YÖNTEM Açılımı; 'S (Strengths) güçlü yönler, W (Weaknesses) zayıf yönler, O (Opportunities) fırsatlar ve T (Threats) tehditler' olan SWOT (GZFT) Analizi; bir kuruluşun /sektörün/ ilçenin/ ilin çevresi ile etkileşim içinde sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu yöntem, planlama yapılırken kuruluşun/ sektörün/ ilçenin /ilin güçlü ve zayıf yönleri ile, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmeyi ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeyi ifade eder (Şekil 1). Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, tehditlerin ve zayıf yönlerin etkisini ise en aza indirgeyecek plan ve stratejiler geliştirmeye yönelik altyapı çalışmalarını gerçekleştirmektir. SWOT Analizi çalışmasının yürütülmesinde beyin fırtınası yönteminden faydalanılmaktadır. Beyin fırtınası, sorunların tespit edilmesi ve çözümlerinin ortaya konulmasında kısa bir zaman aralığı içerisinde bir çalışma grubunun düşünce güçlerini birleştirerek fikir üretmek amacıyla kullandıkları demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir. İlçe GZFT (SWOT) Analizi çalışması, ilçedeki kamu/özel sektör kuruluşları ve sivil Şekil SWOT Analizi toplum örgütlerini temsil eden 55 Kaynak: kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve 1 tam gün sürmüştür. Çalışma ile ilgili hazırlanan rapor 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın yöntemi açıklanmış, ikinci bölümde Beşikdüzü ilçesi hakkında genel bilgiler verilmiş, üçüncü bölümde gerçekleştirilen SWOT Analizi çalışmasının sonuçları ve bir örnek iyileştirme planı yer almıştır. Raporun son bölümde ise çalışmada görev alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yönetici/uzmanlarının çalışmaya ilişkin görüş ve önerilerine yer verilmiştir. 4

4 2- BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Coğrafi Yapı Beşikdüzü ilçesi Trabzon'un 45 km batısındadır. Doğusunda Vakfıkebir, batısında Eynesil, güneyinde Şalpazarı ve Tonya ilçeleri, kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır. 2 Denize sıfır kodlu olan ilçenin yüzölçümü 63 km dir. İlçe merkezi düz olup deniz seviyesi yüksekliğindedir. İç kesimler ise oldukça engebeli ve meyilli bir araziye sahiptir. Tipik Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü ilçede yazlar serin, kışlar ılık geçer. Her mevsimde yağış görülür. En sıcak ay ortalaması 22 derece, en soğuk ay ortalaması 6 derecedir. Nem oranı % 60 - % 70 civarındadır. Önemli akarsuları Ağasar Deresi ve Kurbağalıdere'dir. Önemli yükseltileri ise Beşikdağı ve Yumru Tepesi dir. Çevre ilçelerin de yararlandığı Beşikdüzü Limanı doğal bir liman niteliğindedir (www.besikduzu.bel.tr, 2012). Nüfus 2011 yıl sonu itibariyle ilçenin nüfusu 2037'dir. Merkez Belediye, Oğuz ve Yeşilköy Belde Belediyeleri olmak üzere 3 belediye mevcuttur. İlçe merkezinde 7, Oğuz Beldesi'nde 3, Yeşilköy Beldesi'nde 1 olmak üzere toplam 11 mahalle mevcuttur. İlçede 25 köy vardır. İlçe merkezine en uzak köy 18 km, en yakın köy ise 4 km mesafededir ( Verileri, 2012). Eğitim Beşikdüzü ilçesinde ilköğretim okullaşma oranı %100'dür. İlçedeki 5 ilköğretim okulunda 103 derslik bulunmakta olup 141 öğretmen görev yapmakta, 2253 öğrenci öğrenim görmektedir. Ortaöğretimde ise okullaşma oranı %97,17'dir. 8 ortaöğretim okulunda 113 derslik bulunmakta olup bu okullarda 190 öğretmen görev yapmakta ve 2468 öğrenci öğrenim görmektedir. İlçede 3 özel dershane, 1 özel sürücü kursu, 2 özel rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. ( Verileri, 2012). Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, tarihinde kurulmuş olup eğitim-öğretim yılında İklimlendirme-Soğutma Programı'na ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır eğitim-öğretim yılında MakineResim Konstrüksiyon ve Bilgisayar Programcılığı; eğitim-öğretim yılında Pazarlama ve Muhasebe; eğitim-öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Elektronik Haberleşme; eğitim-öğretim yılında İklimlendirmeSoğutma II. Öğretim, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama II. Öğretim, Muhasebe II. Öğretim ve Pazarlama II. Öğretim Programları açılmış ve eğitim-öğretime başlamıştır. 5

5 eğitim-öğretim yılında ise Dış Ticaret Programı ve İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim programı açılmıştır (www.bmyo.edu.tr, 2012). Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulunda 23 akademik personel görev yapmakta olup 2198 öğrenci öğrenim görmektedir. İlçede ayrıca 238 kişi kapasiteli YURTKUR Beşikdüzü Öğrenci Yurdu hizmet vermektedir ( Verileri, 2012). 4. Tarım ve Hayvancılık Beşikdüzü ilçesinin tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili mevcut durumunu yansıtan bilgiler aşağıdaki gibidir. İlçede 65 adet küçük balıkçı teknesi mevcuttur. Arıcılık faaliyetlerinin de sürdürüldüğü ilçede 3885 arılı kovan bulunmaktadır. Beşikdüzü ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi, Fındık Satış Kooperatifi, Su Ürünleri Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi hizmet vermektedir (Beşikdüzü Kaymakamlığı Verileri, 2012). 5. Sanayi Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi; Beşikdüzü'ne 6 km, Devlet Karayoluna 3 km mesafede; Raşi, Köyiçi ve Komşuoğlu Mevkiinde 720 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. (Www.besosb.com, 2012). 6

6 Organize Sanayi Bölgesi'nde 39 parsel mevcut olup 38 adedinin firmalara tahsisi yapılmıştır. Söz konusu firmalar gıda, orman, sağlık, cam, makine, plastik ve tarım sanayi alanlarında üretim yapmaktadır. Belediyeye ait Küçük Sanayi Sitesi'nde ise 48 işletme faaliyet göstermektedir. İlçede ticari amaçlı baskül imal edilmektedir. Ayrıca keser, kazma, balta,orak vs. küçük el sanatları üretimi de yapılmaktadır ( Verileri, 2012). 6. Kültür ve Turizm Kadırga, Erikbeli ve Sis Dağı yaylalarında ilçenin folklorik ve kültürel zenginliğinin sergilendiği çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir Mayıs tarihlerinde ise 'Mayıs Yedisi Şenlikleri' yapılmaktadır. 'Mayıs Yedisi' bahar mevsiminin bitip yaz mevsiminin başladığını ve yaylalara çıkma zamanının geldiğini bildiren bir gelenektir (www.besikduzu.bel.tr, 2012). 7. Spor İlçede 1 futbol sahası, 1 halı saha, 1 tenis kortu ve 1000 kişilik kapalı spor salonu mevcuttur. İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde kapalı spor salonu bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyeye ait 1 kapalı spor salonu mevcuttur. Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulunda çok amaçlı spor salonu vardır. Beşikdüzüspor ve Yeşilköy Spor Kulüpleri ilçeyi futbol branşında temsil etmektedir. Beşikdüzüspor sezonunda A takım BAL Ligi Grupta şampiyon olarak Türkiye Futbol Ligi'ne yükselmiş olup halen Türkiye Futbol Ligi Grupta ilçeyi başarıyla temsil etmektedir (www.besikduzu.bel.tr, 2012). 8. Ulaştırma Karayolları ağında bulunan ilçe ile İskenderli Beldesi arasındaki karayolunun genişletilmesine yönelik çalışma devam etmektedir. Köy yolu ağında 30,757 km asfalt; 61,516 km beton; 200,266 km stabilize ve 29,451 km tesviyeli yol bulunmaktadır ( Verileri, 2012). 9. Sağlık İlçede Toplum Sağlığı Merkezine bağlı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonu ile 2 Sağlık Evi mevcuttur. İlçede kaba doğum oranı % 0,0076; kaba ölüm oranı % 0,004; bebek ölüm oranı % 0,0013; doğal nüfus artış oranı % 0,0036; anne ölüm oranı 0'dır ( Verileri, 2012). 7

7 3- BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ SWOT ANALİZİ GENEL DEĞERLENDİRMELERİ İçsel Analiz (Güçlü/Zayıf Yönler) Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan içsel analiz kısmında, ilçenin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda etkili olabilecek güçlü ve zayıf yönler belirlenmiştir. Beşikdüzü ilçesinin güçlü yönleri ile ilgili katılımcılar tarafından yapılan tespitler Çizelge 1'de görülmektedir. Çizelge Beşikdüzü İlçesi Güçlü Yönler Analizi Güçlü Yönler I.Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Yapı Beşikdüzü halkının sorunları tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme konusunda farkındalık düzeyinin yüksek olması. Demokratik ve hoşgörü kültürüne sahip bir ilçe olması. Trabzon insanının yenilikçi ve girişimci zekaya sahip olması. 4. Eğitim, ticaret, turizm vb. alanlarda komşu ilçelere kıyasla cazibe merkezi konumunda olması. 5. Tereyağı, ekmek gibi yöresel ürünlere sahip olması. 6. Su ürünlerinin karaya çıkış noktası olarak Beşikdüzü Limanı'nın belirlenmiş olması. 7. Park, bahçe ve sosyal tesislerin etkin bir şekilde kullanılması, çevre ilçelerden de vatandaşların gelerek ekonomiye katkı sağlaması. 8. Güçlü bir yerel basına sahip olması. 9. Bankacılık altyapısının güçlü olması. 10. İlçede Dilektaşı Plajı ve Tatil Köyü nün olması. 1 İlçeye ulaşım imkanları açısından sorun olmaması. 1 Okullarda uyuşturucu, çeteleşme gibi sorunların yaşanmaması. II.Eğitimin Altyapısı 4. Eğitim-öğretim yapısı olarak diğer ilçelerle kıyaslandığında başarı ortalamasının yüksek olması ve okul çeşitliliğinin fazla olması. Eğitimli birey sayısının yüksek olması. İlçedeki meslek liselerinde öğrenim gören öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olması. Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulunun ilçeye katkısının olması, ilçede Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurdun bulunması. 8

8 III.Yönetimsel ve Organizasyonel Yapı Güvenlik açısından yaşanabilir bir ilçe olması. İlçesini seven ve gönüllü bir şekilde hizmet vermeye çalışan bir kaymakama sahip olması. Kurumlar arası iletişimin güçlü olması. Kamu sektöründe vatandaş memnuniyeti odaklı' anlayışa sahip olunması. Tüm belde, mahalle ve köylerde kadastro işlemlerinin tamamlanmış olması. Belediye tarafından imar işlemlerinin büyük ölçüde tamamlanmış olması. Kivi Üretim Birliği'nin kurulmasının ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlaması. Poliklinik, aşılama ve diğer çevre sağlığı hizmetlerinin sunumunda ileri düzeyde olunması. IV. Sanayi Altyapısı Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve limanıyla çevre ilçeler arasında cazibe merkezi konumunda olması. Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçedeki istihdam oranını artırması, özelikle kadın işgücünün artmasını da sağlaması Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 'en kaliteli fındığın' üretildiği bölgede olmanın ticarette avantaj sağlaması. Dışarıdan gelen yatırımcılara açık bir yapının olması. İlçede süt fabrikasının bulunması. Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Eynesil ilçelerinde üretilen fındığın pazarlamasının (borsa gibi) Beşikdüzü'nden yapılması. İş piyasasının, meslek liselerinin önemi konusunda farkındalık düzeyinin yüksek olması. V. Spor Altyapısı 9 Halkın spora yatkın ve her tür sporun yapılabilmesine açık bir anlayışta olması. Beşikdüzüspor'un ligde ilçeyi temsil etmesi Yeşilköyspor ve Beşikdüzü Yelken Kulübü'nün faaliyet göstermesi.

9 VI.Tarım, Hayvancılık ve Yaylacılık 4. Hayvancılıkta yaylalardan faydalanılması, böylelikle ilçe kültürüyle yayla kültürünün kaynaşmasının sağlanması. Gezginci arıcılık yapılması, diğer ilçelerdeki gezginci arıcıların da kışın Beşikdüzü'nde konaklaması. Yaylacılık kültürünün gelişmiş olması. Zirai ilaçlama, mekanizasyon gibi faktörlerin kullanılmaması sebebiyle daha doğal ürünlerin üretilmesi. VII. İnsan Kaynakları Yapısı Kamu kurumlarındaki personelin yenilik ve değişime açık anlayışa sahip olması. Köy Enstitüsü ve Öğretmen Okulu ndan yetişmiş kişilerin Türkiye nin çeşitli illerinde, ilçeyi başarıyla temsil etmesi. Sağlık personeli sayısının diğer ilçelere kıyasla yüksek olması. Beşikdüzü ilçesinin zayıf yönleri ile ilgili katılımcılar tarafından yapılan tespitler ve zayıf yönlerin katılımcılar tarafından sorun sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiş hali Çizelge 2'de görülmektedir. Çizelge Beşikdüzü İlçesi Zayıf Yönler Analizi Zayıf Yönler Sorun Sınıflandırma Kriterlerine Göre Değerlendirme (Bkz. Sayfa 15) I. Fiziksel ve Teknik Altyapı ile İlgili Sorunlar Köy yollarının kötü durumda olması. A1, B2, C1(%50)+C2(%50), D1 Mahalle yollarının bozuk olması. A1, B1, C1(%50)+C2(%50), D1 Kamulaştırmanın pahalıya mâl olması nedeniyle okul binaları, tesisler gibi A1, B2, C1(%20)+C2(%80),D1 fiziki yetersizliklerin olması. Ağustos ayının son pazar günü gerçekleştirilen İzmiş Karaabdal Şenlikleri nin yapıldığı yerlerde altyapı (su, WC gibi) A1, B2, C1(%50)+C2(%50), D1 sorunların yaşanması

10 İlçe merkezindeki caminin yetersiz kalması, yeni cami yapımı için yer bulunamaması. A1, B1, C1(%50)+C2(%50), D1 6. Limanda altyapı ve üstyapı eksikliklerinin olması. A1, B2, C1(%50)+C2(%50), D1 7. Konaklama tesislerinin yetersiz olması. 8. Soğuk hava deposunun olmaması. A1, B1(%50)+B2(%50), C1(%50)+C2(%50), D1 9. Mevcut pazar yerinin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması. 10. Trabzon ile Beşikdüzü arasında belediye otobüsü hizmetlerinin olmaması Devlet Sahil Yolu kotunun yerleşim alanından yüksek olması nedeniyle aşırı yağış olan bölgede sorunların yaşanması. A1, E 1 Altgeçitlerde aydınlatmaların yetersiz olması sebebiyle alt geçitlerin kullanılamaz hale gelmesi. A1, B2, C1, D1 1 İlçe stadyumunun olmaması. A1, B2, C1(%50)+C2(%50), D1 14. Sokak ve caddelerin dar olması, araçların buralara park yapması, otoparkın bulunmaması. A1, B1, C1(%40)+C2(%60), D1 Hurdaya ayrılmış araçların sokaklarda trafiği engellemesi. 15. II.Tarım ve Hayvancılık İle İlgili Sorular 11 Köylerde hayvancılıkta sorunlar yaşanması A1, B1 (%50) +B2 (%50) C1 (%50)+C2(%50), D1,E

11 Tarımsal kesimde yeterli düzeyde örgütlenme olmaması. Süt fabrikalarının günlük kapasitelerinin altında çalışması. A2, B1(%30)+B2(%70), D1 4. Tarımla uğraşan kişilerin diğer mesleklerde de çalışmasının tarımsal faaliyetlerdeki verimliliği düşürmesi. A1, E 5. Kaba yem ihtiyacının yüksek olması. A2, B1(%25)+B2(%75), C2, D1, E 6. Hayvan barınağının olmaması. A1, B1(%50)+B2(%50), C2, D1 7. Meraların gün geçtikçe azalmasının hayvancılığı olumsuz yönde etkilemesi. A2, B1(%25)+B2(%75), C1(%75)+C2(%25), D1, E 8. Hızlı betonlaşmanın tarım arazilerin azalmasına sebebiyet vermesi. E 9. Tarımsal teknolojinin kullanılamaması nedeniyle maliyetlerin artması. A1, B1(%50)+B2(%50), C2, D1 10. Tarım Müdürlüğünün hizmet aracının olmaması sebebiyle köylere yeterli hizmet götürülememesi. Domuz, yaban keçisi, ceylan gibi hayvanların köylerde tarım arazilerine zarar vermesi. E Balıkçı esnafının olmaması. A2, B1, C2, D III.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapı ile İlgili Sorunlar Önceki yıllarda üretilen av tüfeği, baskül, keser, makas, balta gibi küçük el sanatları üretiminin talep görmemesi nedeniyle günümüzde yapılmaması. A1, B1, C1 (%30)+C2(%70), D1 12

12 13 Nitelikli işgücü ve ara eleman sorunu yaşanması. A1, B1(%50)+B2(%50), C1(%50)+C2(%50), D1 Birlikte çalışma ruhunun yeterince gelişmemiş olması. A1, B1(%10)+B2(%90), C2, D1 4. İlçede sinemanın olmaması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yeterince gerçekleştirilmemesi. A1, B1, C1(%50)+C2(%50), D1 5. Gençlik Merkezinin olmaması. A1, B2, C2, D1 6. Beşikdüzü'nde bir hastane ve askerlik şubesinin olmaması. A1, B2, C2, D1, E 7. Değişimin koşulsuz kabullenilmesinin doğurduğu bazı sorunların yaşanması. E 8. Derelerin üzerinde kurulu olan değirmenlerin atıl durumda olması. A2, B1, C1, D1 9. Genç insanların sivil toplum kuruluşlarında/ toplumsal kitle örgütlerinde yeterince yer almaması. A1, B1(%50)+B2(%50), C1(%50)+C2(%50), D1 10. İlçede ikamet eden kişilerin kayıtlarda köylerde ikamet ediyor şeklinde görülüyor olması. Bu durumun etkisiyle Belediyenin (nüfusa bağlı olarak) İller Bankasından aldığı ödeneklerin düşmesi. 1 Limanda yeterli güvenlik önlemlerinin sağlanmamış olması. 1 Özellikle yaz aylarında kına gecelerinin mahalle aralarında yapılmasından kaynaklanan gürültü kirliliğinin yaşanması.

13 1 Gençleri sportif ve sosyal etkinliklere yönlendirecek yeterli tesislerin /etkinliklerin olmaması. A1,B1(%70)+B2(%30), C1(%30)+C2(%70), D1 14. Spor müsabakalarında stadyumun (Vakfıkebir) yeterince dolmaması. Toplu yaşama kültürü, mekanların ortak kullanımı kültürünün yeterince gelişmemiş olması. 15. IV.Eğitim Altyapısı İle İlgili Sorunlar 4. Meslek liselerine devam eden öğrencilerin hedeflerinin olmaması, atölyelerin yetersiz olması, verilen eğitimin işvereni yeterince tatmin etmemesi. A1,B1(%50)+B2(%50), C1(%30)+C2(%70), D1 Mesleki eğitimde yetişen öğrencilerin beceri eğitimi alacağı işletmelerin yetersiz olması, mezunların istihdam edileceği işletme sayısının da yetersiz olması. A1,B1(%50)+B2(%50), C1(%30)+C2(%70), D1 Öğrencilerin barınma sorunu yaşaması, mevcut imkanların yetersiz olması. Okul ve derslik sayısının yetersiz olması. A1,B1(%50)+B2(%50), C1(%30)+C2(%70), D1 A1,B1(%20)+B2(%80), C1(%50)+C2(%50), D1 5. Proje duyuruları, seminerler gibi toplantılara yeterli katılım olmaması. 6. Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bazı olumsuz davranışlarının meslek lisesi öğrencilerini de olumsuz yönde etkilemesi. 14

14 7. Özürlü/engellilere yönelik eğitim kurumlarının yetersiz olması. A1, B2, C2, D1, E V. Yönetimsel ve Organizasyonel Yapı İle İlgili Sorunlar Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu ve ilçe arasında kopukluk olması. Orta ve yüksek öğretim arasında entegrasyon olmaması. İlçeyi üst düzeyde temsil eden bürokrat ve milletvekili olmaması sebebiyle ilçenin devlet yatırımlarından yeterince faydalanamaması. 4. Kuruluşlarda arşivleme sisteminin gelişmemiş olması. A1, B1(%20)+B2(%80), C2, D1 A1, B1(%50)+B2(%50), C2, D1 A1, B1, C1(%20)+C2(%80), D1 Zayıf yönlerin tespit edilmesinin ardından her bir zayıf yön katılımcılar tarafından aşağıda belirtilen sorun sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyi yapmadaki amaç, zayıf yönleri oluşturan sorunları kendi içerisinde sınıflandırıp sorunların niteliklerini biraz daha netleştirerek çözüm önerileri üretme aşamasında yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktır. Sorun Sınıflandırma Kriterleri ve Açıklaması A1: İlçenin tümünü ilgilendiren bir sorun A2: İlçedeki bazı kurum / kuruluşları ilgilendiren bir sorun B1: Sorunun çözümü ilçe içinde B2: Sorunun çözümü ilçe dışında C1 :Teknik bir sorun C2: Organizasyonel bir sorun D1: Yönetim teknikleri ile çözülebilir bir sorun D2:Yönetim teknikleri ile çözülemez bir sorun E: Çok yönlü bir sorun Katılımcılar tarafından sorun sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilen zayıf 15 yönler aşağıdaki gibi analiz edilmiştir:

15 A1 (% 85) : İlçenin tümünü ilgilendiren zayıf yönlerin oranıdır. A2 (% 9): İlçedeki bazı kurum ve kuruluşları ilgilendiren zayıf yönlerin oranıdır. B1 (% 42) : Çözümü ilçenin imkanları çerçevesinde olan zayıf yönlerin oranıdır. B2 (% 17) : Çözümü sadece ilçe imkanları dışındaki desteklerle sağlanabilecek olan zayıf yönlerin oranıdır. B1+B2 (% 32) : Zayıf yönlerin % 32'lik kısmının çözümü için, ilçe içerisindeki ve ilçe dışındaki olanakların birlikte kullanılması gerekmektedir. % 32'lik bu grubu oluşturan zayıf yönlerin; % 41'i ilçenin kendi olanakları ile, % 59'u ise ilçe dışındaki (merkezi yönetim) mercilerce iyileştirilebilme imkanına sahiptir. C1 (% 4) : Sadece teknik kökenli zayıf yönlerin oranıdır. C2 (% 43) : Sadece organizasyonel kökenli zayıf yönlerin oranıdır. C1+C2 (% 40): Zayıf yönlerin % 40'lık kısmı hem teknik hem de organizasyonel kökenlidir. % 40'lık bu grubu oluşturan zayıf yönlerin ise % 43'lük kısmı teknik, % 57'lik kısmı ise organizasyonel kökenlidir. D1 (% 91) : Zayıf yönlerin yönetim teknikleri ile iyileştirilebilecek oranıdır. D2 (-) :Yönetim teknikleri ile çözülemeyecek zayıf yön saptanmamıştır. E (% 21) : Çok yönlü zayıf yönlerin oranıdır. Yukarıdaki analizden de görüldüğü üzere, katılımcılar tarafından yapılan sınıflandırma sonucunda ilçenin tümünü ilgilendiren zayıf yönlerin oranı % 85 ile oldukça yüksek çıkmıştır. Zayıf yönler kendi içerisinde teknik ve organizasyonel ayrımına tâbi tutulduğunda organizasyonel kökenli zayıf yönlerin (% 43), teknik kökenli zayıf yönlere (%4) kıyasla daha ağır bastığı görülmektedir. İlçe imkanları dahilinde çözümlenebilecek olan zayıf yönlerin oranının (%42), ilçe imkanları dışında çözümlenebilecek zayıf yönlerin oranından (% 17) yüksek olduğu görülmüştür. Yine zayıf yönlerin % 32'lik kısmının çözümünün hem ilçe içindeki hem ilçe dışındaki mercilerce yapılacak ortak çalışmalarla sağlanabileceği tespit edilmiştir. Dile getirilen zayıf yönlerle ilgili önemli bir diğer husus ise bu sorunların % 91'lik yüksek bir oranının yönetim teknikleri ile çözümlenebilecek sorunlar olduğudur. Bu durum ilçedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının güçlü bir işbirliği ile inisiyatif kullanarak zayıf yönlerini ciddi şekilde iyileştirebilecek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Çok yönlü zayıf yönlerin oranının % 21'de kalmış olması da mevcut sorunların ağırlıklı olarak ilçenin çabalarıyla çözümleyebileceği sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Tespit edilen ve sorun sınıflama kriterlerine göre değerlendirilen zayıf yönlerin, ilçenin geleceğe dönük kararlar alma sürecinde önceliklendirilerek ele alınması gerekmektedir. 16

16 Zayıf yönlerin önceliklendirilmesinde GZFT (SWOT) Analizinde yapılan sınıflandırma dikkate alınmalıdır. Yani çözümü ilçe içinde olan, yönetim teknikleri ile çözülmesi mümkün olan ve çok yönlü olmayan zayıf yönler öncelikle ele alınarak çözümü görece daha zor olan sorunların çözülmeye çalışılması ile oluşacak zaman kaybının önüne geçilebilecektir. Bunun yanında, güçlü yönlerin etkisinin daha da artırılmasına yönelik iyileştirme planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Tespit edilen sorunlara çözüm önerisi geliştirilmesi amacıyla bir çalıştay ya da arama konferansı gibi çalışmaların gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmalarda, GZFT (SWOT) Analizi çalışmasında tespit edilmiş olan sorunların önceliklendirilerek bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren iyileştirme planlarının yapılması sağlanabilir. İyileştirme planları oluşturulurken ilçenin öne çıkan güçlü yönlerinden ve çevresel fırsatlardan da yararlanarak birbirini tamamlayabilen projeler tasarlanmalıdır. Sayfa de bir iyileştirme planı örneği sunulmaktadır. Çevresel Analiz (Fırsatlar/Tehditler) Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan çevresel analiz kısmında ilçenin gelişmesini etkileyebilecek ve genellikle kontrol dışında olan dış etkenler (politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve çevresel etkenler) değerlendirilmiş, bunlardan hangilerinin mevcut ve gelecekteki durum için fırsatlar ve tehditler oluşturacağı belirlenmiştir. Katılımcıların, Beşikdüzü ilçesinin gelişmesine katkıda bulunacak fırsatlar ile ilgili görüşleri Çizelge 3'de görülmektedir: Çizelge Beşikdüzü İlçesinin Gelişmesine Yönelik Fırsatlar Fırsatlar İlçenin zengin doğal kaynaklara, su kaynaklarına, ormanlara sahip olması. Floranın zengin olması. İlde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Özürlüler Destek Programı (ÖDES) gibi yapılanmaların olması. İlçenin deniz kenarında kurulu olması. Çeşitli kuruluşlarca verilen hibe fonlarının varlığı. Beşikdağı'nın, değerlendirilmesi halinde ilçe için önemli bir kaynak potansiyeline sahip olması. Cezaevinin yapılacak olmasının özellikle OSB yolunun iyileştirilmesine katkı sağlayacak olması.

17 Peyniraltı suyu fabrikasının kurulacak olması. Yaylalar ve meraların küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için bir fırsat olması. TOKİ'nin ilçede gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaların olması. Meteoroloji istasyonun kurulacak olması. DSİ tarafından, Ağasar Deresi kenarında koruma çalışmalarının yapılacak olması. Ağasar ve Çamlık derelerinin gerek su ihtiyacı gerekse su ürünleri yetiştiriciliği için bir fırsat olması. Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Bakan Yardımcısı'nın Trabzonlu olması. İlçenin ılıman iklim özelliklerine sahip olması. İlçenin bölünmüş yol üzerinde olması. İlçede ulaştırma altyapısı ile ilgili sorun olmaması. Emekli öğretmen oranının yüksek olması nedeniyle bu birikimlerin değerlendirilmesi potansiyeli. Şehrin batı yönündeki ilk ilçesi olması sebebiyle dışarıdan gelenleri ilçeye çekebilme potansiyelinin olması. Katılımcıların, Beşikdüzü ilçesinin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek tehditler ile ilgili görüşleri Çizelge 4'de görülmektedir: Çizelge 4. Beşikdüzü İlçesinin Gelişiminin Önündeki Tehditler Tehditler İlçenin engebeli bir coğrafi yapıya sahip olması ve toprak erozyonunun fazla olması. Gün uzunluğunun kısa olması dolayısıyla güneşten yeterince yararlanamamanın tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemesi. Miras hukuku nedeniyle bölgede arazinin çok fazla bölünmüş olması. Su Ürünleri Kooperatifinin dört ayrı bakanlığa bağlı olarak çalışmasının mevzuat ve bürokrasiyle ilgili sorunlarla karşılaşılmasına sebep olması. Genç nüfusun köylerden göç etmesi. Üstgeçitlerin olmaması, altgeçitlerde ise aydınlatma yetersizliği nedeniyle güvenlik sorunları yaşanması. Denizin dalgalı olmasının kıyılarda aşınmaya sebebiyet vermesi. Parçalanmış aile yapısından çocukların olumsuz etkilenmesi. 18

18 Mesleki eğitimin masraflı olması. Mesleki eğitime yönlendirilen çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik seviyesinin düşük olması. Hava şartlarından kaynaklanan KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalıklarının yüksek olması. Teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilerinin olması. Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulunun aynı kavşak üzerinde olması nedeniyle trafik sıkışıklıklarının olması. Meslek liselerindeki teknik öğretmen sayısının yetersiz olması. Trabzon'daki AVM'lerin ilçe içerisindeki ticareti olumsuz yönde etkilemesi. Öğretmenlik formasyonu almamış olan kişilerin, okullarda öğretmen olarak görevlendirilmesinin eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemesi. 11 yıl önce batan geminin enkazının özellikle limana girmek isteyen büyük tonajlı gemiler için tehlike arz etmesi. Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulunun iki bölümünün kapatılmış olması. Yerleşimin dağınık olması sebebiyle taşımalı eğitimde sorunların yaşanması. Taşımalı eğitim sebebiyle kapatılan köy okulların eğitim için tehdit oluşturması. Tarımsal arazi miktarının düşük olması sebebiyle tarımsal faaliyetlerin yeterli düzeyde yapılmaması. Kızılağacın ekonomiye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmemesi. Örnek İyileştirme Planları* Bu bölümde; yapılan çalışma sonrasında ortaya çıkan zayıf yönlerden iki tanesi için Örnek İyileştirme Planları hazırlanmıştır. Zayıf yönlerin belli bir gruplandırma ve önceliklendirmeye tâbi tutularak, benzer iyileştirme planlarının hazırlanmasının sağlanması gerekli görülmektedir. Örnek İyileştirme Planı 1 19 Konu: Otopark Sorununun Giderilmesine Yönelik Proje Hazırlanması Koordinatör: Belediye Başkan Yardımcısı Proje Ekibi: Beşikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü, İlçe Tapu/Kadastro Müdürü, Üniversite Temsilcisi, Trafik Şube Müdürü, Şoförler ve Otomobilciler Odası Temsilcisi, İl Özel İdaresi Temsilcisi. İzlenecek Yol: Mevcut ve potansiyel otopark alanlarının envanterinin çıkarılması. İstatistiki verilerin toplanması.

19 Trafiğe aktif katılan araç sayısının tahmini. Halkın, otopark sorunuyla ilgili görüş ve önerilerinin anket uygulaması yoluyla belirlenmesi. Otopark ihtiyacının büyüme tahmininin yapılması. Trafikle ilgili yasal mevzuatın incelenmesi ve kurallara uymayanlara karşı uygulanacak yaptırımların belirlenmesi. Trafikle ilgili bilinçlendirme eğitimlerinin organize edilmesi. Uygun otopark alanları için yer seçiminin yapılması. İnternet ve yerel basın (gazete, radyo) aracılığıyla proje ekibinin çalışmalarının kamuoyuna duyurulması. Takvim: 1 Mayıs Temmuz 2012 Projenin Çıktısı: Otopark sorununun çözümüne yönelik önerilerin yer aldığı rapor. Denetim: Beşikdüzü Kaymakamı Örnek İyileştirme Planı 2 Konu: Konaklama tesisi ihtiyacının tespit edilmesi Koordinatör: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Proje Ekibi: Trabzon Belediyesi,, Beşikdüzü Belediyesi, İl Özel İdaresi, Üniversite, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından temsilciler. İzlenecek Yol: Yatak ihtiyacının belirlenmesi. Kamu sektörü ve özel sektöre ait yatak kapasitesinin tespiti. Turizm destinasyonlarının belirlenmesi. Taşıma kapasitelerinin hesaplanması. Turizm yatırım işletme belgelerinin çıkarılması. Finansal kaynakların belirlenmesi. Sektöre orta ve uzun vadeli kredi bulunması için teşviklerin ve desteklerin araştırılması. Kamu sosyal tesislerinin özelleştirme imkanlarının araştırılması. Anket çalışması yapılarak müşteri beklentilerinin belirlenmesi. Aile işletmesi ölçeğine öncelik verilmesi. Eğer yeni bina yapılacaksa geleneksel mimarinin kullanılması. Takvim: 1 Mayıs Mayıs 2013 Projenin Çıktısı: Proje sonuç raporu Denetim: Beşikdüzü Kaymakamı *Yukarıdaki iyileştirme planları, örnek olarak hazırlanmıştır. İlgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek yapacakları gerçek iyileştirme planlarında koordinatör, proje ekibi, izlenecek yol, denetim, uygulama takvimi gibi konular ayrıntılı olarak tartışılıp incelenelerek ele alınması ve nihai planların bu şekilde oluşturulması önerilmektedir. 20

20 4-SONUÇ VE ÖNERİLER İlçe GZFT (SWOT) Analizi çalışması, kamu sektörü ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yönetici ve temsilcilerinin yakın ilgisiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini samimi bir şekilde tartışarak analiz etmiştir. Sürecin bundan sonraki aşamalarının gereği gibi yerine getirilmesi ilçenin geleceğe yönelik amaç ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Analiz çalışmasında ortaya çıkan güçlü yönlerin ağırlık kazanmasını sağlamak için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil inisiyatifin harekete geçmesi; ilçenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine yönelik çalışmalara hız kazandırılarak bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir. İlçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümünde merkezi karar mekanizmalarını da harekete geçirebilmek için sahip olduğu potansiyeli iyi bir şekilde kullanması, birbirini tamamlayabilen projeler oluşturularak girişimlerde bulunulması amaçlanmalıdır. Analiz çalışmasında ortaya çıkan 53 adet zayıf yönle ilgili iyileştirme planlarının oluşturulması aşamasında 'önceliklendirme' yöntemine göre hareket edilmesi tavsiye edilmektedir. Zayıf yönler arasında sorunun kaynağı ve çözüm yolları birbirine benzer olanların gruplandırılarak iyileştirme planlarının hazırlanması da zaman ve emek gibi kaynakların verimli kullanılmasına ve planların daha hızlı uygulamaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanında, güçlü yönlerin etkisinin daha da artırılmasına yönelik iyileştirme planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Gerçekleştirilen GZFT (SWOT) Analizi çalışmasının ardından aşağıdakilerin yapılması önerilmektedir: İyileştirme planlarının izlenmesi amacıyla bir 'Koordinasyon Kurulu' (Koordinasyon Kurulu'nun İlçe Kaymakamının başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, uygun görülecek özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla oluşturulması önerilmektedir) oluşturulması. GZFT (SWOT) Analizinde ortaya çıkan konuların Koordinasyon Kurulu tarafından toplu olarak değerlendirilmesi. GZFT (SWOT) Analizi çalışmasına katılan grubun Koordinasyon Kurulu tarafından önceliklendirilen konularda 'İyileştirme Planları' hazırlaması.iyileştirme planlarının uygulamaya alınması. Üç ayda bir olmak üzere 'Durum Değerlendirme Toplantıları' yapılarak 4. gelişmelerin analiz edilmesi. Yılda bir kez 'Genel Değerlendirme Toplantısı' yapılarak ulaşılan durumun daha 5. önceden belirlenmiş olan amaç ve hedeflerle karşılaştırılması ve gerekli önlemlerin alınması Ulaşılan amaç ve hedeflerin uygulamadaki etkililiğinin izlenmesi.

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) RİZE DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İlan - 8 TYP Katılımcı Sayısı 30 XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağaçlandırma TYP Başlangıç Tarihi 15.11.2013 1 ay 15 gün Son Başvuru Tarihi 04.11.2013 İkamet Şartı: Beşikdüzü İlçesine Bağlı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ

GRUP 6: DOĞU KARADENİZ GRUP 6: DOĞU KARADENİZ Gümüşhane Ordu Kars Moderatör: Prof.Dr.Leyla Karaoğlu Raportör: Arş.Gör.Öznur Altıntaş Sekreter: Arş.Gör.Merve Kılıçbay 1) YAŞLANMA SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ Yerel yönetimlerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) GİRESUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,,

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com

Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü. ststaskin@gmail.com Süleyman TAŞKIN Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü ststaskin@gmail.com 05056255679 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları NARLIDERE 2014 2023 İzmir Bölge Planı Yönetişim Çerçevesi ve Süreç Tasarımı 2014-2023 İzmir Bölge Planlama Süreci Basın ve Bilgilendirme Toplantısı İlçe Toplantıları

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı (14 Aralık 2013) 4) Yeniçubuk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Açılışı 5) Gemerek

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

BURSA İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTLERİ VE KÖYLERDE TİP PROJE UYGULAMALARI

BURSA İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTLERİ VE KÖYLERDE TİP PROJE UYGULAMALARI BURSA İL ÖZEL İDARESİ İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı KÖY YERLEŞİK ALAN TESPİTLERİ VE KÖYLERDE TİP PROJE UYGULAMALARI 3194 sayılı İmar kanunun 27. Maddesine göre; Belediye ve mücavir alanlar dışında

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Kasım 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 29.04.2013-31.05.2013 tarihleri arasında Ajans web sayfasından yayınlanarak uygulanan elektronik anket çalışmasının sonuçları aşağıdadır. Önem Performans Analizi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı