YBS ANSIKLOPEDISI, CILT 1 SAYI 4 ARALIK 2014 KANBAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YBS ANSIKLOPEDISI, CILT 1 SAYI 4 ARALIK 2014 KANBAN"

Transkript

1 KANBAN Sadi Evren SEKER, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D. İşletme Bölümü Kanban ( )kavramı, Japonca işaret tahtası veya duyuru tablosu anlamlarına gelmektedir. Genel olarak yalın yönetimde zaman planlaması ve tam zamanında üretim (just-in-time production, JIT) için temel teşkil eden ve üretim bakış açısından sistemi ele alan metottur. Taiichi Ohno tarafından Toyota da bulunmuştur. Literatürde, JIT üretim sistemi gibi yeni yaklaşımlara yol açmıştır. Kanban ın çıkışı ve Tarihsel Süreci 1940 ların sonuna doğru Toyota tarafından süper marketlerin işleyişi için geliştirilen raf depolama tekniğinin fabrikalara uygulanması sırasında geliştiğini söyleyebiliriz. Genel olarak bir süper markette bir müşteri, ihtiyacı olan malzemeleri anında temin edebilir. Ancak raflarda tükenen malzemeler için, sipariş veya depodan temin gibi işlemler için ilave zaman gerekmektedir. Ancak süper market yönetimi bunu en aza indirmek için rafların sürekli güncel olması ve dolu olması için gayret sarf eder. Ayrıca süper market yönetimi raflardaki durumu sürekli gözlemleyerek tedarikçilere yeni siparişlerin verilmesi için sistem geliştirmiştir. Toyota bu süper market yaklaşımını alarak kendi üretim sistemine uygulamıştır. Basitçe, bir müşterinin süper marketten istediği malzemeyi anında temin etmesi gibi, fabrika depolarındaki malların üretim sistemine anında dahil edilmesi ve depoların durumunu gözlemleyerek anlık siparişlerin verilmesi olarak düşünülebilir. Bu anlamda üretim sisteminin tedarik zincirinin son halkası olan ve üretimden önceki son deponun bir süper market yaklaşımına dönüştürülmesi Kanban ın çıkış noktasını oluşturur. O dönemde, süper marketlerde kullanılan işaret tahtaları bulunmaktadır ve bu tahtalarda raf durumu tutulup raflardaki malların eksilmesi halinde sipariş verilmektedir. Bu yaklaşım Toyota tarafından da depo sistemine uyarlanmıştır ve işaret tahtaları fabrika tedarik sistemine dahil edilmiştir. Kanban ismi de bu tahtalardan gelmektedir. Daha sonralarında ise bu işaret tahtaları tedarikçilere açılarak, tedarikçinin süper marketteki rafı takip etmesi ve hatta doğrudan süper marketteki rafları kendisinin düzenlemesi sistemi fabrika sistemine dahil edilmiştir. Bu Bu yazı için tavsiye edilen atıf (APA şekli): Seker, S. E. (2014) KANBAN, YBS Ansiklopedi, v. 1, is. 3, pp yeni yaklaşımda, süper marketin raf durumunu geliştirilen sistem ile tedarikçiler anlık olarak takip edebilmektedir. Örneğin kasadaki her ürün satışı online olarak tedarikçiye bildirilmekte ve tedarikçi teslim ettiği ürün ve süper market satışlarını karşılaştırarak raf durumunu takip etmekte, raftaki ürünlerin azalması halinde de doğrudan tedarikçinin kendisi raflara ürün temin etmekte ve hatta raflardaki ürünlerin dizilmesinden sorumlu olmaktadır. Bu yaklaşımın fabrika üretimine uyarlamak ise tedarik sürecini tedarikçilere dağıtmakta olup tedarikçinin ürün durumlarını takip edip azalması durumunda tedarik sürecini harekete geçirmektedir. Bu yaklaşım kalite için kritik olan itme sisteminin çekme sistemine dönüşmesi olarak da düşünülebilir. Yani tedarik süreci aslında üretim süreci tarafından tetiklenmekte ve üretim süreci de satış süreci tarafından tetiklenmektedir yılında bu yaklaşım Toyota tarafından fabrikalarına uyarlanmış ve üretim sisteminin merkezine oturmuştur[1]. Kanban ın Uygulanması Kanban ın herhangi bir üretim veya hizmet alanında uygulanması için öncelikle kalite yaklaşımının itme yaklaşımından çekme yaklaşımına dönüştürülmesi gerekir. Yani klasik üretimde kullanılan ürün veya üretim kapasitesi, arz merkezli yaklaşım yerine müşteri veya tüketim merkezli yaklaşım esas alınmalıdır. Bu anlamda, bir fabrikanın üretim hızının, elindeki stokların, çalışan sayısının ve diğer çok sayıdaki parametrenin belirlenmesi talep bazlı düşünülmelidir. Kanban bu yaklaşımdaki tedarik zinciri ile ilgilenmekte ve üretimde kullanılan malzemelerin tedariği için müşteri taleplerini takip etmektedir. Bu tanımdan çıkan ve Kanban ın ilgilendiği en büyük sorun ise, talebin tahminindeki zorluk ve tedariğin vakit almasıdır. Kanban bu problemi çözmek için tedarik zincirinin ani siparişlere açık olmasını, ortalama stok seviyesini ve tedarik sürelerini ve talepteki ani değişimleri tutmayı hedefler. Şayet sistemde çözülemeyen, tedarik eksikliği veya satış karşılanamaması gibi durumlar yaşanıyorsa, sisteme daha fazla kanban (işaret tablosu) konularak sistemin daha detaylı çalışması sağlanır. Kanban ın başarıya ulaşması için bazı kurallar konulması ve sistem içerisinde bu kuralların uygulanmasında yarar vardır[2]. Örneğin Toyota, 6 basit kural koyarak ve sistemi yakından gözlemleyerek Kanban ın başarısını hedeflemiştir[3]. 21

2 Toyota nın 6 Kanban Kuralı Toyota nın koyduğu kurallarda erken süreç ve geç süreç yaklaşımı vardır. Üretim sürecinin ilerleyen aşamalarına geç, önceki aşamalarına ise erken süreç denilmektedir. Örneğin bir gömlek üretimi sırasında gömleğin kumaşının kesilmesi, kumaşın dikilmesi ve düğmelerinin dikilmesi gibi 3 aşama olduğunu düşünelim. Yine gömlek üretimi sırasında gömlek dikimini kendi üretim bandımızda yaptığımızı ve düğmeleri de dış üreticiden temin ettiğimizi düşünelim. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere, düğmelerin gömleğe dikilmesinden önce hem gömleğin dikilmiş olması hem de düğmelerin temin edilmiş olması gerekmektedir. Toyota nın 6 kanban kuralından ilk iki tanesi gömleğin ihtiyacı olan düğmelerin ve dikilmiş kumaşın henüz düğme dikilme aşamasına gelmeden, daha biçim veya dikim aşamasında belirlenerek tedarik edilmesi esasını ortaya koyar. Buna göre 6 kural aşağıdaki şekilde sıralanabilir[4]. 1. Kanban ın erken sürecinde belirtilen sayıdaki ürünün geç süreçte kullanılması. 2. Erken süreçte, kanban ın ihtiyacı olan ürünlerin sırasıyla ve belirtilen miktarlarda üretilmesi veya temin edilmesi. 3. Kanban olmaksızın hiçbir ürününün üretilmemesi veya transfer edilmemesi. 4. Ürünlerle birlikte her zaman bir kanban bulunması 5. Hatalı ürünlerin temin veya üretim aşamasından çıkarılması ve bu sayede sonucu etkilemesinin engellenmesi. %100 hatasız üretim için. 6. Kanban sayısının azalması hassasiyeti arttırmaktadır. Kanban Kartları Kanban kelime olarak işaret tahtası veya duyuru tablosu gibi anlamlara gelmektedir. Güncel uygulamalarda üretimde veya hizmet sektöründeki ürün veya süreç akışını göstermek için tahtalar veya tablolar yerine genelde kartlar kullanılmaktadır. Bu kartların üzerinden ürünlerin kullanılacağı üretim süreci, kullanım süreleri, şayet bozulan ürünlerse ürünlerin ömürleri, saklanma koşulları ve depolanacakları alanlar gibi çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Ancak Kanban kartlarının esas amacı, üretim için gerekli olan malzemenin bitişini ve ihtiyacını gösteriyor olmasıdır. Üretimde ihtiyaç duyulan malzemedeki azalmalar stokları ve stoklardaki azalmalar daha önceki üretim aşamaları veya tedarikçileri tetikleyecektir. Bu anlamda Kanban kartları talep güdümlü bir sistem üretilmesi için kullanılmaktadır. Yalın üretim yaklaşımında da bahsedildiği üzere, talep güdümlü (çekme prensibine dayalı) üretim sistemlerinin üretimdeki devinim hızı daha yüksek ve bu hıza ulaşmak için ihtiyaç duyulan stok miktarı daha azdır. Gelişen bilişim teknolojilerinin de yardımı ile Kanban kartları da kullanımını elektronik sistemlere bırakmıştır. Artık ürünlerin üzerine yerleştirilen barkod veya RFID kartları sayesinde ürünlerin yukarıda sayılan bütün durumları takip edilebilmekte, buradan alınan raporlarla stok durumları anlık olarak takip edilebilmekte ve işletmeye gelen talepler ve siparişler doğrultusunda üretim hızına bağlı olarak alt üretim aşamaları ve tedarik süreçleri yönetilebilmektedir. Bu anlamda Kanban kartlarının ilk aşamalarda malzeme temin planlaması (material resource planning, MRP) haline geldiğini ve daha sonra MRP sistemlerini de içine alan daha büyük yazılımlar olan kurumsal kaynak planlaması (enterprise resource planning, ERP) yazılımlarının içerisine yerleştiğini görmekteyiz. Ancak gelişen bu teknolojilerin altında hala Kanban yaklaşımı kullanılmakta olup talep güdümlü, çekmeye dayalı üretim talimatları ve temin 22

3 talepleri yürütülmektedir. Her işletmede farklı kullanımları olmakla birlikte orjinal Kanban tasarımında, stok durumlarına göre verilen siparişlere kanban-tetiği ismi verilmektedir. Kanban ın çıkışında kırmızı kartlar kullanılarak belirtilen zaman içerisinde temin eden firmanın veya alt üretim süreçlerinin ürünü teslim etmesi beklenmektedir. Bilgi MRP ingilizce, Material Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Türkçe karşılığı Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması olarak geçmektedir. Basitçe bir üretimdeki stok ve ihtiyaç planlamasını yapan entegre yazılımlara verilen isimdir. Her ne kadar yazılım dışında da bu planlamanın yapılması mümkün olsa da artık günümüzde MRP kelimesi yazılım ile bütünleşmiştir. Temel olarak 3 ana hedef sürekli olarak göz önünde bulundurulur: Üretimin durmaması için sürekli olarak gerekli kaynağın bulundurulması Mümkün olan en düşük kaynak tutularak maliyetlerin düşürülmesi Satın alma, nakliye veya malzemelerin üretime gönderilmesi gibi işlemlerin takibi MRP'nin İlgilendiği Problemler Tanımı itibariyle MRP, yukarıda da sıralanan 3 temel hedefi yerine getirmeyi amaçlar. Bu hedeflerin her birisi birer problem olarak görülebilir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki bilgiler MRP tarafından gerekir: Hangi kalemlerden kaynağa ihtiyaç vardır? Hangi kalemden ne kadar kaynağa ihtiyaç vardır? Bu ihtiyaç ne zaman karşılanmalıdır? MRP sistemleri bu bilgileri elde edebilmek için Ürün Reçetesi (Bill of Material, BOM) ismi verilen bir reçete sistemde tutulmalıdır. BOM, kabaca bir ürünün taşıması gereken alt ürünler ve alt üretimlerin gerektirdiği ürünler ve gerekli olan işlenmemiş kaynakları belirtir. Örneğin bir gömleğin üretilmesi sırasında gerekli olan düğme sayısı gerekli olan malzeme listesinin bir parçasıdır. Gömleğin yakasının ayrı bir süreçte üretildiğini düşünürsek bu yaka üretimi için gereken ilave malzemeler ve kumaş, ip miktarı alt üretimin ihtiyaç listesidir. Son olarak gömleğin kol ve gövdesinin biçilmesi / dikilmesi gibi işlemlerde gereken iplik ve kumaş miktarları ise nihai üretimin malzeme ihtiyaç listesini oluşturur. Bütün bu alt üretim ve nihai üretimin ihtiyaçlarının toplamı ise BOM olarak adlandırılır. Ne yazık ki BOM bilgisi çoğu zaman hata payını göz önüne almayı gerektirir. Buna kısaca [Çöp Giren Çöp Çıkar (Garbage in Garbage out, GIGO)] ismi verilir. Anlamı girdinin çöp olması halinde, üretimin çöp üreteceğidir. Diğer bir deyişle hatasız bir üretim sistemimiz olsa bile verilen girdinin hatalı olması halinde çıkanın da hatalı olacağıdır. Bunun yanında, üretim sistemine verilen malzemenin entegre bir şekilde kontrol edilmesi de gerekir. Örneğin sipariş edilenle tedarik edilen malzemelerin evsafı/sayısı arasındaki farklılıklar (üretici / tedarikçi uyuşmazlıkları), üretim sırasında karşılaşılan hataların yanlış rapor edilmesi (hataya göre yeni malzeme siparişlerinin yapılması gerektiğini düşünürsek) veya bozulan, zarar gören malzemelerin tespitinde yaşanan problemler MRP tarafından karşılaşılan ve kontrolü zor olan problemlerdir. MRP sistemlerinin karşılaştığı ikinci büyük problem, zamanlamadır (scheduling). Bir üretim sistemindeki işlemin ne zaman biteceği ve bir sonraki üretim için gereken malzeme ihtiyacının ne zaman ortaya çıkacağı MRP sistemleri tarafından takip edilmelidir. Bu süreçte olan gecikmeler veya araya alınan ilave siparişler gibi problemler MRP sistemleri için çözülmesi gereken problemlerdendir. Diğer bir problem de paralel üretim durumunda yaşanır. Örneğin aynı ürün, veya birbirine bağlı ürün veya birbirinin muadili olan ürünler paralel olarak üretiliyorsa ve bu üretim süreleri arasında uyuşmazlık varsa, malzeme ihtiyacının zamanlamasının hesaplanmasında problemler yaşanabilir. MRP bu durumlarda doğru hesaplamayı yaparak doğru takvimde malzeme tedariğini sağlamalıdır. Ne yazık ki MRP sistemlerindeki bu problemlerin büyük kısmı doğru bir şekilde çözülememektedir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi MRP sistemini tek başına bir sistem olarak görmek ve diğer sistemlerle tam entegre olamamasıdır (iletişim içerisinde olması entegre olduğu anlamına gelmez). Bu yüzden Üretim Kaynak Planlama (Manufacturing Resource Planning, MRP II) ismi verilen ve senaryolar üzerinden çalışan MRP'nin daha gelişmişi sistemler gündeme gelmiştir. Bu sistemlerin en temel farkı işletmelerdeki finans modülleri ile entegre olmalarıdır. 3 Aşamalı Temin Sistemi Kanban ın en klasik uygulaması 3 aşamalı temin sistemine dayanmaktadır. (literatürde three-bin system olarak da geçmektedir. Örneğin, üretimde kullanılan herhangi bir ürünün doğrudan tedarikçiden temin edildiğini düşünelim. Bu durumda üç aşamanın her birisi için ürünleri ve en altta bir kanban kartını içeren kutuların aşağıdaki şekilde sistemde bulunması mümkündür: 23

4 Üretim sürecinde kullanılan ürünler, süreç ilerledikçe azalacaktır. Eski bir yaklaşım olarak ürünlerin temin edildiği kutuların sonuna birer kırmızı kanban kartı konulmaktadır. Üretim sürecinde kutunun sonuna gelindiğinde üretimde bu ürünleri kullanan personel bu kartı fabrika dükkanına iletmektedir. Fabrika dükkanları her fabrikada bulunan ve üretim sürecindeki kişilerin sanki bir dükkandan alışveriş yapar gibi malzeme temin ettiği merkezin ismidir. Dükkanda üretim süreçlerinde kullanılan çok sayıdaki farklı ürünün tedariği bulunmakta olup ihtiyaç durumunda ilk aşamada bu dükkandan karşılanmaktadır. Şayet Fabrika dükkanındaki ürünlerin de sonuna gelinirse bu durumda fabrika dükkanı, tedarikçiye dönerek yeni ürün siparişinde bulunur ve eksiğini tamamlar. Bu sistemde, üretim süreci hiçbir şekide gecikmemekte ve ürün beklemek için durdurulmamaktadır. Üretim alanındaki eksiklikler doğrudan fabrika dükkanından karşılanmakta ve fabrika dükkanında da eksiklik olması halinde tedarikçinin anında haberdar edilmesi ile yeni ürün temin edilmektedir. Sistemde buna benzer çeşitli destek depoları oluşturulabilir. Ayrıca her depo için veya her alt tedarik sistemi için ilave kanban kartları da tasarlanabilir. Yine kanban kartları yukarıdaki ufak örnekte kutuların en altına konulurken, bazı sistemlerde tedarik süresinden kaynaklanan gecikmeleri azaltabilmek için henüz ürün sonuna gelmeden daha yukarı noktalara da konulabilmektedir. Bu sayede, kanban kartına ulaşılıp, kart bir üst temin sistemine ulaştırılırken ve ulaştırıldıktan sonra, hala üretim sistemini besleyen ürünler bulunmakta ve sistemin gecikmelerden etkilenmesi azaltılmaktadır. Elektronik Kanban Gelişen bilişim teknolojileri ile kanban yaklaşımı da elektronik ortama taşınmaktadır. Kanban sistemi ilk tasarlandığı zamanlarda her ne kadar kaliteyi arttırıcı ve sistemdeki hataları azaltıcı etkisi yadsınamaz kadar büyük olsa da insan faktörlerinden kaynaklanan bazı hatalar ile karşılaşılmaktaydı. Kanban kartlarının iletilmemesi veya geç iletilmesi gibi sistemi yavaşlatan faktörler veya tamamen kaybolması gibi sistemsel hatalar yaşanmaktaydı. Elektronik kanban veya kısaca e-kanban ismi verilen yaklaşımda[5] kanban kartları 24

5 fiziksel olarak dolaşmamakta, hatta insanlar bu kartları hiç görmemektedir. Kartlar sanal olarak üretilmekte, yazılımın sahadan topladığı çeşitli bilgiler ile güncellenmekte ve kanban ın amacı olan tedarik işlemini doğrudan yazılımdan gelen siparişlerle takip etmektedir. Genelde günümüz uygulamalarında kanban yaklaşımı kurumsal kaynak planlama yazılımlarına (enterprise resource planning, ERP) gömülmüş olarak çalışmaktadır. Elektronik ortamın sunduğu ilave avantajları da kullanarak kanban sistemleri gerçek zamanlı (real-time) talep güdümüne izin vermektedir. Buna göre, örneğin fabrikaya gelen herhangi bir sipariş için fabrikadaki üretim planlaması, üretim sistemlerinin tamamı, fabrika dükkanı ve hatta tedarikçilere kadar uzanan tedarik zincirinin anlık olarak uyarılması ve geleceğe yönelik planlar yapılması mümkündür. Örneğin klasik kanban yaklaşımında ancak üretimdeki kutuların bitmesi/azalması ardından fabrika dükkanındaki azalma sonucunda tedarikçiye sipariş geçilirken, elektronik kanban ile bir aylık sipariş sevkiyatı önceden planlı bir şekilde çıkarılabilmektedir. Bu sayede tedarikçilerin üretim/kapasite planlaması yapmasına da imkan sağlanmaktadır[6]. Yine kanban sisteminde, üretimde kullanılan yerel depolar (örneğin gömlek üretimi yapan 100 tezgah için her tezgahın başında birer düğme içeren kutu olsun) ve fabrika dükkanı (yine gömlek üretimi için her tezgahtaki düğmenin bitmesi durumunda bu düğmelerin temin edileceği ana bir depo olsun) gibi çeşitli yerlerde aynı üründen depolanmaktadır. Klasik kanban bu depo seviyelerini takip edememekte ve ancak bir depodaki ürünün bitmesi halinde daha üst depoya gelen tetiklemeler ile haberdar olabilmektedir. Elektronik kanban yaklaşımında ise, fabirkanın her aşamasındaki depolarda bulunan ürünlerin envanteri çıkarılabilmekte ve toplam stok durumu/maliyeti anlık olarak görülebilmektedir. Elektronik kanban uygulamalarında sık başvurulan bir çözüm de barkodlardır. Ürünlerin tamamına yerleştirilen ve bir okuyucu sayesinde oldukça hızlı okunabilen bu etiketler sayesinde ürün sevkiyatı anlık depo durumu, ürünlerin bekleme süreleri gibi çok sayıdaki veri anlık olarak raporlanabilmektedir. Yine barkod uygulamalarına alternatif olarak RFID ismi verilen ve barkod okuyucusuna ihtiyaç duymadan belirli bir mesafeden okunabilen çözümler bulunmaktadır. Bu çözümler ile ürün bilgilerinin teker teker okunması ihtiyacı da ortadan kalkmakta, okuma yapılması istenen noktalara konulan okuyucular ile bütün bilgilere ulaşılabilmektedir. Referanslar [1] Ohno, Taiichi (June 1988). Toyota Production System - beyond large-scale production. Productivity Press. pp ISBN [2] Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press. p ISBN [3] Vernyi, Bruce; Vinas, Tonya (December 1, 2005). "Easing into E-Kanban". IndustryWeek. Retrieved April 12, [4] Muckstadt, John; Tayur, Sridhar (1995). "A comparison of alternative kanban control mechanisms. II. Experimental results". IIE Transactions 27 (2): doi: / [5] Ohno, Taiichi (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press. p ISBN [6] Shingō, Shigeo (1989). A Study of the Toyota Production System from an Industrial Engineering Viewpoint. Productivity Press. p. 30. ISBN

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014!

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014! ! Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!1!,!Sayı!2,!Ekim!2014! İçerik!! 1. Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü (Software Development Life Cycle) 2. Yazılım Kaynakları (Sources of Software 3. Bilgi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

Kitle Kaynak (Crowdsourcing)

Kitle Kaynak (Crowdsourcing) Sadi Evren SEKER, Kitle Kaynak (Crowdsourcing), YBS Ansiklopedi, v.2, is.2, pp. 1-5, 2015 1 YBS Ansiklopedi www.ybsansiklopedi.com Cilt 2, Sayı 2, Haziran 2015 Kitle Kaynak (Crowdsourcing) Sadi Evren SEKER

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!2!,!Sayı!2,!Haziran!2015! İçerik!!

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!2!,!Sayı!2,!Haziran!2015! İçerik!! ! Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!2!,!Sayı!2,!Haziran!2015! İçerik!! 1. Kitle Kaynak (Crowd Sourcing) 2. Olumsallık Teorisi (Contingency Theory) 3. Dijital Varlık ve Enformasyon Toplumu

Detaylı

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA

ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇAPRAZ SEVKİYATTA ARAÇ ROTALAMA HAZIRLAYAN Gamze Şirin 2501070837 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE LOJĠSTĠK HĠZMETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI: TÜRKĠYE DE FAALĠYET GÖSTEREN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMELERDE BĠR UYGULAMA

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE ÖNEMİ Hazırlayan: Naim SEVİNÇ Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı için

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın MuhasebeUygulaması Örneği: Kendine Faturalama

Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın MuhasebeUygulaması Örneği: Kendine Faturalama Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2013 Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi Ve Bir Yalın MuhasebeUygulaması Örneği: Kendine Faturalama Ahmet Vecdi CAN *

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN

Detaylı

DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (REFEREED RESEARCH) DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA THE STUDY OF ENTERPRISE SOURCE PLANNING SYSTEMS

Detaylı

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!2!,!Sayı!1,!Mart!2015! İçerik!!

Yönetim!Bilişim!Sistemleri!Ansiklopedisi,!Cilt!2!,!Sayı!1,!Mart!2015! İçerik!! YönetimBilişimSistemleriAnsiklopedisi,Cilt2,Sayı1,Mart2015 İçerik 1. Proje Yönetimi, PERT, CPM ve İndirgeme (Crashing) 2. Ayrımın Altı Derecesi (Six Degrees of Separation) 3. Devamlı Kendini Değerlendirme

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GIDA SEKTÖRÜNDE E-TEDARİK KULLANIMI VE KARAMAN İLİ SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Yasin ÖCAL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

MUHASEBENİN MÜHENDİSLİK BOYUTU: ÜRÜN AĞACI VE ROTA UYGULAMASI ENGINEERING DIMENSION OF ACCOUNTING: PRODUCT TREE AND ROUTE APPLICATION

MUHASEBENİN MÜHENDİSLİK BOYUTU: ÜRÜN AĞACI VE ROTA UYGULAMASI ENGINEERING DIMENSION OF ACCOUNTING: PRODUCT TREE AND ROUTE APPLICATION MUHASEBENİN MÜHENDİSLİK BOYUTU: ÜRÜN AĞACI VE ROTA UYGULAMASI ENGINEERING DIMENSION OF ACCOUNTING: PRODUCT TREE AND ROUTE APPLICATION Prof.Dr.Süleyman YÜKÇÜ Araş.Gör.Dr.Gülşah ATAĞAN Öz Çalışmamızda; muhasebe

Detaylı