ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İHALE DOSYASI

2 İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1) İhale Şartnamesi 2) Standart Formlar 3) Teklif Mektubu ( Standart form 16) ve Ekleri EK-1 Sistem Gereksinimleri Belgesi (Bkz. Teknik Şartname Madde 6) EK-2 ŞABLONLAR EK-2.1 Gereksinim Doğrulama Şablonu EK-2.2 Teknik Çözüm Şablonu EK-2.3 Teslimat Listesi Şablonu EK-2.4 Fiyat Teklifi Şablonu EK Lisans ve Bakım/Güncelleştirme Teklifi Şablonu EK Hizmetler ve Diğer Ürünler İçin Fiyat Teklifi Şablonu EK-2.5 Opsiyonel Fiyat Bilgisi Şablonu 4) Teknik Şartname 5) Sözleşme Tasarısı 6) Teknik Uygunluk Puanlama Tabloları a)genel Değerlendirme Tablosu b)sistem Gereksinimleri Değerlendirme Tablosu c)kurulum ve İşletmeye Alma Gereksinimleri Değerlendirme Tablosu d)işletme, Destek ve İdame/Geliştirme Gereksinimleri Değerlendirme Tablosu 7) Standart Formlar ve Diğer Evrak,(CD olarak) 2

3 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İhale Şartnamesi 3

4 İhale Şartnamesi AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLER İÇİN İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Telefon numarası : (0 392) Faks numarası : (0 392) Elektronik Posta : Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu işin; Adı: Yönetim Bilgi Sistemi 1. Aşama Lisans, Kurumsal Lisans Bakımı, Uyarlama/Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı İhalesi İşin Süresi: Sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren altı (6) aydır. Yapılacağı Yer: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İhale Usulü: Açık İhale Başvurunun Yapılacağı Yer: Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son Başvuru Tarihi Saati: İhalenin yapılacağı adres: Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale tarihi Saati: 1.Oturum; Belgelerin Değerlendirilmesi saat Oturum; Tekliflerin Açılması saat İhale komisyonu toplantı yeri: Rektörlük Binası Zemin Kat Büyük Toplantı Salonu Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C İhale Değerlendirme Süreci: İhale iki aşamalı olarak yapılacaktır ve açıklanan şekilde gerçekleşecektir; a)birinci aşama iki oturumlu olacaktır. İlk oturum isteklilerin yeterliliklerinin tespiti maksatlı olacak ve ilk oturumda yeterlilik sağlayan isteklilerin fiyat teklifleri ikinci oturumda açılacaktır. b)ikinci aşamada ise Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli Listesinde yer alan ilk İstekliden başlamak sureti ile Teknik Uygunluk Puanlama Tabloları kullanılarak isteklilerin teknik yeterlikleri değerlendirilecektir. Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli nin yeterli puanı alamaması ve değerlendirme dışı kalması halinde bir sonraki Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli ile bu süreç sürdürülecektir. Madde 4- İhale ile İlgili Dokümanın Görülmesi ve Temini 4.1-İhale ile ilgili dokümanlar Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C adresinde veya İhale Şartnamesi 1 4

5 İhale Şartnamesi internet sitesinin Hakkımızda/İş Olanakları sekmesinde Satınalma ve İhale başlığından görülebilecektir. İhale dokümanının temini ve satış bedeli: İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 250 TL olup aşağıda belirtilen yöntemler ile temin edilebilecektir: - İstekliler aşağıda belirtilen hesap numarasına 250 TL nin yatırıldığına dair makbuzu yukarıda belirtilen adrese ibraz edecekler ve İhale dokümanı kendilerine imza karşılığı dosya olarak teslim edilecektir. - İstekliler aşağıda belirtilen hesap numarasına 250 TL. nin yatırıldığına dair makbuzu, İhale dokümanı alma talebini içeren İdareye hitaben yazılmış bir üst yazı ekinde resmi elektronik posta adreslerini belirterek yukarıda belirtilen faksa göndermek sureti ile ibraz edeceklerdir. Talebi alan İdare firmanın talep yazısında belirttiği elektronik posta adresine kaşe edilmiş İhale dokümanını göndermek sureti ile elektronik posta olarak teslim edecektir. İhale dokümanı imzalanmak ve kaşe edilmek sureti ile teklif dosyası beraberinde İdareye teslim edilecektir. İhale Dokümanı Satış Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası: Türkiye İş Bankası ODTÜ KKTC Şubesi No.lu Vadesiz TL Hesabı 4.2-İstekli İhale ile ilgili dokümanı satın almakla, İhale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 5.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; Tekliflerin sunulacağı yer: Satınalma ve Ayniyat Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası 1.Kat Kalkanlı Güzelyurt, K.K.T.C. Son teklif verme tarihi: Son teklif verme saati: 09: Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 5.3-İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 13. maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 5.4-Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale Şartnamesi 2 5

6 İhale Şartnamesi Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı 6.1- İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: a) Açık İhale Usulü ile Gerçekleştirilecek İşler için İhale Şartnamesi b) Standart Formlar c) Teklif Mektubu ( Standart form 16) ve Ekleri EK-1 Sistem Gereksinimleri Belgesi (Bkz. Teknik Şartname Bölüm 6) EK-2 ŞABLONLAR EK-2.1 Gereksinim Doğrulama Şablonu EK-2.2 Teknik Çözüm Şablonu EK-2.3 Teslimat Listesi Şablonu EK-2.4 Fiyat Teklifi Şablonu EK Lisans ve Bakım/Güncelleştirme Teklifi Şablonu EK Hizmetler ve Diğer Ürünler İçin Fiyat Teklifi Şablonu EK-2.5 Opsiyonel Fiyat Bilgisi Şablonu e) Teknik Şartname d) Sözleşme Tasarısı f) Teknik Uygunluk Puanlama Tabloları 1) Genel Değerlendirme Tablosu 2) Sistem Gereksinimleri Değerlendirme Tablosu 3) Kurulum ve İşletmeye Alma Gereksinimleri Değerlendirme Tablosu 4) İşletme, Destek ve İdame/Geliştirme Gereksinimleri Değerlendirme Tablosu 6.2-Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin zeyilname çıkarması halinde isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, İhale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder. 6.3-İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. II- TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7- Teklif Mektubu Beraberinde Sunulacak Evraklar; 7.1. İsteklilerin aşağıda yer alan belgeleri, ihale başvuruları kapsamında sunmaları gerekir: KKTC nde kayıtlı istekliler; a) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirtilen başvuru mektubu. (Standart Form 1) b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form 2) c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şirketler Yasasına göre Şirket Kuruluş Onay Belgesi veya Bir Yabancı Şirket Tescil Onay Belgesi (Bu belge Yetkili Kişi Onay Belgesi ile beraber sunulur), d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış aşağıda belirtilen Onay Belgeleri, 1- Kanuni ikametgâh veya Adres Onay belgesi, 2- Direktörler kuruluş onay belgesi, 3- Şirket Hisse durumunu gösteren onay belgesi, İhale Şartnamesi 3 6

7 İhale Şartnamesi K.K.T.C. Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınmış şirketin kanuni ikametgâhını belirten, şirket ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, görevlerini belirtilen onay belgelerinin konulması gerekmektedir. Bu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; açık bir şekilde okunabilir olması, şirketin en son durumunu ihtiva etmesi gerekir. Tüm belgeler ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış olacaktır. e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tasdik memuru tasdikli Direktörler Kurulu Kararı, f) Teklifi veren kişinin tasdik memuru tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. g) Bu Şartnamenin 8. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. (Standart Form 9) Bu durum İhale Komisyonu nca ayrıca tahkik ve tespit edilecektir. h) İhale dokümanının satın alındığına dair banka alındı belgesi, ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. (Standart Form 5) i) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 10) j) Cezalı olmadığına dair yazılı beyan (Standart Form 13) k) İsteklice kaşelenerek imzalanmış ihale dokümaları ve ekleri (dokümanların tüm sayfaları isteklice kaşe ve imza edilecektir) KKTC nde kayıtlı olmayan istekliler; a) Başvuru Mektubu (Standart Form 1) b) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (Standart Form 2) c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Tüm belgeler ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış olacaktır. e) Teklifi veren kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri, f) Bu Şartnamenin 8. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname. (Standart Form 9) g) İhale dokümanının satın alındığına dair banka alındı belgesi h)ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. (Standart Form 5) ı) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyan (Standart Form 10) i) Cezalı olmadığına dair yazılı beyan (Standart Form 13) j) İsteklice kaşelenerek imzalanmış ihale dokümaları ve ekleri (dokümanların tüm sayfaları isteklice keşe ve imza edilecektir) Mali durum bildirisi ve bankalardan temin edilecek belgeler, İsteklinin, bankalar nezdinde en az TL tutarında kullanılmamış nakit kredisinin veya serbest mevduatının olduğunu yada her iki değer toplamının en az TL. olduğunu gösteren yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler, (Standart Form 3 ve 4) İhale Şartnamesi 4 7

8 İhale Şartnamesi Bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. Mali durum bildirisi Standart Form 3 e göre düzenlenecek kanıtlayıcı belge olarak Standart Form 4 e uygun banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektupları kesinlikle Türk Lirası cinsinden olacaktır. Banka referans mektuplarının İhale değerlendirmesi yapan İdare adına, İhalenin ilk ilanından sonra (ilk ilan günü dahil) düzenlenmiş olması gerekmektedir. Banka referans mektuplarının değerlendirmeye alınabilmesi için tarih, sayı ve en az iki banka yetkilisi tarafından imzalanmış olması, imza sahiplerinin isim ve unvanlarının belirtilmiş olması, nakit ve teminat mektubu kredi miktarlarının hem rakam ve hem de yazı ile yazılmış olması gerekir. Mali durum bildirisi ile banka referans mektubundaki kullanılmamış nakit ve/ veya teminat mektubu kredi miktarları arasında bir farklılık olması halinde banka referans mektubundaki miktarlar esas alınarak değerlendirme yapılacaktır İsteklinin benzer işlerdeki deneyimi; İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan danışmanlık, uyarlama ve geliştirme hizmetleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından TL'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye yada aynı kurum ile imzalanan birden çok sözleşmeye ilişkin iş deneyimlerini gösteren belgelerin sunulması gerekir. Sunulan belgelerin aşağıda yer alan benzer işlerden en az 3 ünü içermesi zorunludur. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede isteklinin, a) Kurumsal iş süreçleri modelleme ve otomasyon deneyimi, b) Kurumsal kaynak planlama çözümleri kurulum deneyimi, c) Kurumsal portal çözümleri kurulum deneyimi, d) İş zekâsı (BI) çözümleri kurulum deneyimi, e) Bilgi yönetimi çözümleri kurulum deneyimi, alanlarındaki deneyimleri benzer iş olarak kabul edilecektir Sunulan teknik çözümün yeterliliğine ilişkin belgeler İsteklinin sunacağı teknik çözümün en az bir (1) Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında uygulandığını gösteren belge (Standart Form 17) sunacaktır İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler a)istekli ilan tarihi itibari ile en az bir (1) adet Proje Yöneticisi ve en az bir (1) adet Sistem Mühendisini bünyesinde anahtar teknik personel olarak ve en az on (10) adet teknik personeli bünyesinde bulundurduğunu belgelemek zorundadır. İstekli bu teknik personeller için firma organizasyon şemasını sunmak zorundadır. İhale Şartnamesi 5 8

9 İhale Şartnamesi Anahtar teknik personelden her birinin, alanlarında en az beş (5) yıl deneyimli olması yeterlidir. İstekli bu iş kapsamında görev alacak anahtar personelin CV leri ile sunulan teknik çözüme ilişkin uygun eğitim ve uzmanlık sertifikalarını belge olarak sunmak zorundadır. Ayrıca istekli bu iş kapsamında görev alacak anahtar personelin sunulan teknik çözüme ilişkin uzmanlık alanlarında ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde en az üç (3) projeyi tamamladıklarını gösteren referans belgelerini sunmak zorundadır. Yukarıda belirtilen Anahtar teknik personelin ve teknik personelin ilan tarihinden önce işe alınmış ve ilan tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt suretini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilecektir. b)isteklinin Tablo-1 de belirtilen sayı ve nitelikteki uzmanlar ile kurulumun istenen kapsam ve program içinde tamamlanmasını sağlayacak sayı ve nitelikteki diğer idari ve teknik uzmanı, yer teslimi tarihine kadar, istekli tarafından belirlenecek iş programı dahilinde iş yerinde bulunduracağına dair Personel Taahhütnamesi (Standart Form 7) ve bu iş kapmasında görev alacak uzmanların CV leri ile sunulan teknik çözüme ilişkin uzmanlık alanlarında ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde en az üç (3) projeyi tamamladıklarını gösteren referans belgelerini sunmak zorundadır. Yukarıda verilen koşulları karşılaması ve çalışma programının proje takvimi ile uyumlu olması durumunda, bir uzman birden fazla danışmanlık görevinde rol alabilir. Tablo-1 Uzman Gereksinimi Görevi Tecrübesi Sayısı Mali işler uygulamaları uyarlama-geliştirme danışmanı 5 Yıl (*) İnsan kaynakları uygulamaları uyarlama-geliştirme danışmanı 5 Yıl 1 Satınalma ve depo yönetimi uygulamaları uyarlama-geliştirme 5 Yıl 1 danışman Kurumsal varlık ve bakım/onarım yönetimi uygulamaları uyarlamageliştirme 5 Yıl 1 danışmanı İş zekası (analiz ve raporlama) uygulamaları uyarlama-geliştirme 5 Yıl 1 danışmanı Portal uygulamaları uyarlama-geliştirme danışmanı 5 Yıl (*) Teknoloji altyapısı (arakatman uygulamaları, sunucu yazılımları, 5 Yıl (*) vb.) danışmanı Donanım ve ağ altyapısı danışmanı 5 Yıl 1 Proje Yöneticisi (önerilen çözüme özel metodolojilere hakim) 5 Yıl 1 Sistem Mühendisi (kurum mimarisi ve sistem mimarisi tasarımı ile 5 Yıl 1 teknik planlama ve kontrol metodolojilerine hakim) Diğer (İstekli tarafından belirlenecektir) 5 Yıl (*) (*) Her alt bileşen uzmanlık alanında en az 1 danışman olacak şekilde İhale Şartnamesi 6 9

10 İhale Şartnamesi Teklif Mektubu (Standart Form 16) ve Ekleri Madde 8- İhaleye Katılıma İlişkin Hususlar: 8.1- İhaleye Katılamayacak Olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt Yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar; a) Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile terör suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, d)idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç), İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar Ayrıca ihale konusu işle ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan Yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki İstekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, İhale Şartnamesi 7 10

11 İhale Şartnamesi b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme İdaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, c) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, d) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen, e) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, f) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, g) Şartnamenin 8.1 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, h) Şartnamenin 8.3 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen Yasak Fiil veya Davranışlar İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, İsteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak, tedavüle sürmek veya bu veya benzeri fiillere teşebbüs etmek Bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil ve davranışlarının özelliğine göre, İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak ve ayrıca İdaremiz tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmeyeceklerdir. Madde 9- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, İsteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 10- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi Bu İhale için bu madde kapsam dışıdır. İhale Şartnamesi 8 11

12 İhale Şartnamesi Madde 11- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi İşin süresi Sözleşme akdini müteakip 5 (beş) aydır. Madde 12- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması 12.1-İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar İhale dokümanını alan tüm isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce tüm adayların bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan adayın kimliği belirtilmez İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, İhale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan adaylara İhale dokümanı içinde verilir. Madde 13- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması İhale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak son teklif verme tarihinden en az beş (5) gün önce bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle İhale dokümanında değişiklik yapılabilir Zeyilname İhale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve son teklif verme tarihinden en az iki (2) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi bir (21) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce yapmış olan adaylara, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. Madde 14-Son Başvuru Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İdarenin gerekli gördüğü veya İhale dokümanında yer alan belgelerde İhalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, son başvuru saatinden önce İhale iptal edilebilir. İhale Şartnamesi 9 12

13 İhale Şartnamesi Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle İhalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara İhalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 15- Alt Yükleniciler, Ortak Girişim, Konsorsiyum a)ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. b)ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir. c)konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecektir. Madde 16- Teklife Esas Olacak Veriler Kullanıcı Profilleri Tablo-2 de İdare Yönetim Bilgi Sistemi Kullanıcı Profili yaklaşık değerler olarak verilmiştir. İlk yıl için olan değerler lisans teklifi için referans alınabilir. Tablo-2 İdare Yönetim Bilgi Sistemi Kullanıcı Profili Kullanıcı Tipi Yıllara Göre Yaklaşık Kullanıcı Sayıları Muhasebe Birimi 5 İnsan Kaynakları 3 Satınalma-Depo 7 İdari İşler 2 Yapı İşleri 1 Bilgi İşlem 1 Genel Sekreterlik 1 Kütüphane 1 Rektörlük 2 Bordrolu Personel Sayısı İdarede Araştırma Çalışması ve Araştırma Projesi Türleri a) Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) b) TÜBİTAK Araştırma Projeleri İdarede Destek Hizmetleri Türleri a) Burslar b) Kariyer Destek Hizmetleri İhale Şartnamesi 10 13

14 İhale Şartnamesi c) BT Hizmetleri d) Barınma Hizmetleri (Yurt, Lojman, Misafirhane) e) Taşıma Hizmetleri f) Beslenme Hizmetleri (Yemekhane, Kafeteryalar, vb.) g) Spor Hizmetleri h) Sağlık Hizmetleri i) Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri j) Kültür Hizmetleri k) Sosyal Etkinlik Destek Hizmetleri (Öğrenci toplulukları, sosyal tesislerde verilen hizmetler, vb.) 16.4-Taslak Özet Proje Program Tablo-3 Taslak Özet Proje Programı (takvimi), sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren gerçekleşmesi öngörülen ana aşamalar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. EK-1 Sistem Gereksinimleri Belgesinde yer alan 1. öncelikli gereksinimler proje takviminde ilk 5 ay olarak gösterilmiştir. 2. öncelikli işler ise 1. öncelikli işlerin tamamlanmasının ardından 12 ay olarak projelendirilecektir. Nihai program istekli ile üzerinde anlaşmaya varılan Proje Yönetim Planı nda yer alacaktır. Tablo-3 Taslak Özet Proje Programı Gereksinim Adı BT Altyapı Kurulumu ve Lisans Kurulumu Muhasebe Modülü Satınalma Modülü Diğer Standart Modüller İnsan Kaynakları Modülü 1. Aşama Portal ve Geliştirme, Uyarlama, (İzin e- Form, Satınalma e-form, Bordro Raporları... vs.) Diğer Destek Hizmetleri(Eğitim, Danışmanlık, Sistem Analizi... Vs.) 2. Aşama Kurumsal Portal Oluşturma ve Diğer iş süreçlerinin ve iş akışlarının tamamlanması.(bkz. EK- 1 Sistem Gereksinimleri 2. öncelikli gereksinimler) Aylar III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 17- Teklif ve Sözleşmenin Türü İstekliler tekliflerini, Teklif Mektubu (Standart Form 16), EK-2.4 Fiyat Teklif Şablonu ve Alt Eklerini kullanarak vereceklerdir. Değerlendirme sonucu toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. Bu İş için kısmi teklif verilemeyecektir. Bu iş için alternatifli teklif verilemeyecektir. İhale Şartnamesi 11 14

15 İhale Şartnamesi Madde 18- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Madde 19- Teklif, Teklif Değerlendirme ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi Teklifler USD, EURO, GBP veya TL cinsinden verilebilir. USD, EURO ve GBP cinsinden teklif veren İsteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi teklif edilen bedelin ihale tarihindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle yapılır. Ödemeler TL cinsinden yapılacaktır. Teklifin yabancı para cinsinden olması durumunda Avans, avansın ödeme tarihindeki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle yapılacak, diğer(lisans, bakım/güncelleme, nihai ödeme, vb.) ödemeler ise fatura tarihindeki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle yapılır. Madde 20- Tekliflerin Sunulma Şekli 20.1-Teklifler aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır a) İç zarf Teklif mektubu ve Ekleri, Geçici Teminat iç zarfa (veya pakete) konulur. İstekli teklif mektubu eklerini EK-2.4 Fiyat Teklifi Şablonu ve Alt Eklerini(EK-2.4.1, EK-2.4.2) kullanarak hazırlayacak ve Teklif Tabloları olarak sunacaktır. İç zarf içine tüm belgelerin 1 er adet elektronik kopyasını içeren CD konulacaktır. CD içerisindeki belgelerin değerlendirmelerde kolaylık sağlaması açısından elektronik kopyadaki belgelerin düzenlenebilir sürümlerinin de (Örneğin; MS Word, MS Excel, MS Project, vb.) mevcut olması talep edilmektedir. İstekli iç zarf içinde; 1) Sistem Gereksinimlerine Verilen Cevaplar belgesini sunacaktır. Bu belge EK-1 Sistem Gereksinimleri Belgesi kullanılarak hazırlanacak ve İstekli Sistem Gereksinimleri Belgesini madde madde, nasıl ve neden? sorularına cevap verecek şekilde ayrıntılı açıklamalar yapacaktır. Gerektiğinde ekli belgeleri referans göstererek cevaplandıracaktır. Yalnızca kabul edilmiştir vb. kısa ifadelerle cevaplandırılan ya da cevaplandırılmamış maddelerin karşılanmadığı varsayılacaktır. 2)EK-2.1 Gereksinim Doğrulama Şablonunu kullanarak sistem gereksinimlerini karşılayan çözüm bileşenlerini ve gereksinimler için önerdiği doğrulama yöntemlerini Gereksinim Doğrulama Belgesi olarak sunacaktır. 3)EK-2.2 Teknik Çözüm Şablonunu kullanarak tüm teknik çözüm paketini ve önceliklendirilmiş sistem gereksinimlerini karşılamak üzere belirlediği bileşenlerini Teknik Çözüm Belgesi olarak iç zarf içinde sunacaktır. İstekli Teknik Çözüm Belgesi nde sunmuş olduğu tüm teknik çözümler için Lisans Sözleşmelerini ve Bakım sözleşmelerini bu belgenin ekinde sunacaktır. İhale Şartnamesi 12 15

16 İhale Şartnamesi 4)Ek-2.3 de verilen şablonu kullanarak, ana ve alt teslimat grupları altında ayrıntılandırılmış bir Teslimat Listesi ve Takvimi olarak sunacaktır. Teslimat Listesi ve Takviminde yer alan kalemlerin teslimat tarihleri, sözleşme imza tarihi 0. hafta kabul edilerek x. Hafta şeklinde belirlenmiş olacaktır. Süreli verilecek hizmetler için başlangıç ve bitiş haftaları belirtilecektir. Sürekli verilecek hizmetlere ilişkin alana, Proje Süresince yazılacaktır. İstekli, teslimat kalemlerine uygulanacak kabul inceleme ve test yöntemlerini Teslimat Listesi ve Takviminde belirtecektir. Ek-2.1 de verilen şablonda kabul yöntemleri açıklanmıştır. 5)EK-2.5 Opsiyonel Fiyat Bilgisi Şablonunu kullanarak mevcut kurulum üzerine eklenmesi gereken ek uygulamalar için, opsiyonel fiyat bilgilerini İdare açısından hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan, ancak tekliflerin değerlendirilmesi esnasında değerlendirmeye alınacak Opsiyonel Fiyat Bilgisi olarak sunacaktır. İç zarfın kapatılması: İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve teklifi alan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. b) Dış zarf Dış zarf; İç zarf ve bu şartname ile istenilen diğer bütün belgeler dış zarfa (veya pakete) konulur. Dış zarfın kapatılması: Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve teklifi alan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir Teklifler, İhale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin İhale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. İhale Şartnamesi 13 16

17 İhale Şartnamesi Madde 21- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 21.1-Teklif mektupları, ekteki Teklif Mektubu (Standart form 16) örneğine ve Eklerine (EK-2.4 Fiyat Teklif Şablonu ve Alt Ekleri(EK-2.4.1, EK-2.4.2)) kullanılarak şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. Madde 22- Tekliflerin Geçerlilik Süresi 22.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, son başvuru tarihinden itibaren en az doksan (90) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen bu süre kadar uzatılması yönünde İstekliden talepte bulunabilir. İstekli, İdare nin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir Talebi kabul eden İstekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını, kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirmek zorundadır Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. Madde 23- Teklif Fiyata Dâhil Olan ve Olmayan Masraflar 23.1-İhale konusu işin yerine getirilmesi için isteklinin KKTC de görevlendireceği personellerin Ankara, İstanbul ve İzmir Hava Limanlarından herhangi birinden Kampusa geliş gidiş ulaşımı, konaklama ve kampus içerisindeki olanaklar dahilinde 3 öğün iaşe giderleri İdare tarafından karşılanacaktır. İhale konusu işin yerine getirilmesine dair diğer tüm masraflar teklif fiyatına dahildir /2003 sayılı yasa uyarınca yasal muafiyetlerinin tamamından faydalanacaktır ve bu haklar geçerliliğini koruduğu sürece İdarece Yükleniciye kullandırılacaktır Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Yüklenici personelinin her türlü çalışma izni, sigorta, vergi resim ve harç giderleri Yüklenicinin sorumluluğunda olup İdarenin bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul eder İhale konusu işin Lisansları, kurulumu, uyarlama ve geliştirme hizmetleri ve kullanıcı eğitimine dair giderler ve lisansların 3 (Üç) yıllık kurumsal bakım/güncelleme bedelleri teklif fiyatına dahildir. İhale Şartnamesi 14 17

18 İhale Şartnamesi 23.5-Yukarıdaki maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması veya bir ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir; yüklenici, söz konusu bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Madde 24- Geçici Teminat 24.1-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3 ü tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, tekliflerin geçerlilik süresi(90 gün) tarihinden erken olmamak üzere isteklilerce belirlenir Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 25- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 25.1-Teminat olarak kabul edilecek değer a) Tedavüldeki Türk Lirası, b) T.C. Devlet tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahviller, c) K.K.T.C. Merkez Bankası garantisi altında olan K.K.T.C. bankaları veya T.C. kökenli K.K.T.C. de bulunan bankalardan alınmış teminat mektupları, 25.2-Teminatlar, İdarenin teminat olarak kabul edeceği diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 26- Geçici Teminatın Teslim Yeri 26.1-Teminat mektupları, iç zarfın içinde sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin işbu şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 27- Geçici Teminatın İadesi Ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif ve teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 850 yeter notu almış teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları Sözleşme akdini müteakip iade edilecektir, diğer isteklilere ait teminat iadeleri ise son başvuru tarihinden sonra 90(doksan) gün içerisinde iade edilir. İhale Şartnamesi 15 18

19 İhale Şartnamesi IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 28- Tekliflerin Alınması ve Açılması 1.Aşama; 28.1-Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklif veren istekli sayısının üçten (3) az olması halinde ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği bildirilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Tekliflerin alınması, belgelerin değerlendirilmesi ve açılmasında aşağıda yer alan usul ve esaslar uygulanacaktır. Tekliflerin alınması ve dış zarf içerisinde yer alan belgelerin değerlendirmesi 1. Oturumda, iç zarfın açılması, iç zarf içerisindeki belgelerin değerlendirilmesi ve tekliflerin okunması 2. Oturumda gerçekleştirilecektir. 1. Oturum; İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır Önce dış zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına bakılır ve usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Yapılan kontrolde tespit edilen eksikliğin teklifin esasını etkileyebilecek veya değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, ihale komisyonunca belirlenecek bir tarihe kadar ve isteklinin taahhütname (taahhütnamede isteklinin Teknik Uygunluk Değerlindirilmesine davet edilmisi halinde tamamlayacağı belirtilecektir) vermesi koşulu ile isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması istenir. Eksikliğinin teklifin esasını etkileyebilecek ve değiştirebilecek nitelikte olduğu kanaatine Komisyonca varılması durumunda, bu isteklilere 2. oturum saatine kadar süre verilir, eksikleri tamamlanması istenilir ve 1. oturum kapanır. İhale Şartnamesi 16 19

20 İhale Şartnamesi 2. Oturum; Öncelikle 1.Oturumda teklifin esasını etkileyebilecek eksik belgesi olan isteklilerden eksik belgeleri talep edilir. Belgelerin sunulmaması halinde bu isteklilere ait iç zarflar açılmadan iade edilir ve istekli ihale dışı bırakılır Ardından iç zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır İhale Komisyonu Başkanı teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin ilk teklif fiyatlarını açıklayarak tutanağa bağlar. Ardından pazarlık usulü ile isteklilerin tümünden ikinci tekliflerini yazılı olarak taahhüt etmelerini ister. İstekli temsilcilerinden herhangi birinin toplantı salonunda hazır bulunmaması halinde ikinci teklifinin birinci teklifin aynısı olduğu kabul edilir ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imza edilir Bu aşamada; iç zarfı açılan hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez ve teklif veren isteklilerin teklif bedellerine göre en düşükten en yükseğe Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli Listesi sıralaması yapılarak tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi için oturum kapatılır Tekliflerin Değerlendirilmesi 2.Aşama; Tekliflerin değerlendirilmesinde, iç zarf içerisindeki belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir Bu Şartnameye göre iç teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır Bu aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır Dış zarfta eksikliği tespit edilen ve taahhütname alınmak sureti ile teklifleri açılan istekliler, bu tespit edilen eksiklikleri 2. Aşama Teknik Uygunluk Değerlendirme öncesinde taahhütlerinin gereğini yerine getirmekle mükelleftir. Aksi durumlarda teminatları gelir kaydedilecektir. İhale Şartnamesi 17 20

21 İhale Şartnamesi Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ve ekleri ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir Teknik Uygunluk Değerlendirmesi Bu aşamada Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli Listesi nde yer alan birinci İsteklinin teknik şartnameye uygun olarak hazırlamış olduğu Sistem Gereksinimlerine Verilen Cevaplar belgesi ihale komisyonu tarafından Teknik Uygunluk Puanlama Tabloları na göre değerlendirmeye alınır. İsteklinin sunmuş olduğu çözümlerin işin gereksinimlerini karşılamaması ve yeterli notu alamaması durumunda bu durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu iş için teknik uygunluk yeter notu 1000 tam not üzerinden en az 850 (Seküzyüzelli) olarak belirlenmiştir. Teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 750 yeter notu almış istekliler İhale komisyonunun uygun görmesi halinde 850 yeter nota ulaşmak için talepte bulunabilir. İsteklinin bu telepte bulunması ve İhale komisyonun uygun görmesi halinde, İstekli gereken bu değişiklileri herhangi bir ek bedel talep etmeksizin yapmayı yazılı olarak taahhüt edecektir. Bu tahhüde yönelik fiyat içermeyen düzeltilmiş belgelerini beş (5) iş günü içerisinde İdareye sunmakla yükümlüdür. İsteklinin bu tahhüdünü yerine getirmemesi veya yapılacak yeni teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 850 yeter notu alamaması halinde geçici teminatı gelir olarak kaydedilecektir. Bu durumda en uygun teklifi veren bir sonraki istekliye bildirimde bulunulmak sureti ile işbu Şartnamenin maddesi uyarınca gerekli işlemler tekrar başlatılacaktır. İsteklinin en az 750 notu alamaması veya en az 750 notu alarak 850 yeter nota ulaşmak için talepte bulunmaması halinde istekli değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı iade edilecektir. Bu durumda en uygun teklifi veren bir sonraki istekliye bildirimde bulunulmak sureti ile işbu Şartnamenin maddesi uyarınca gerekli işlemler tekrar başlatılacaktır Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltilir ve bu durum istekliye bildirilir Tekliflerini, Türk Lirası dışında sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinde teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır İhale komisyonu; tespit edilen en az 850 yeter notu almış ve Uygun Bedeli Teklif Etmiş İstekli yi nihai teklifini almak üzere davet eder. Pazarlık usulü ile isteklinin nihai teklifi ve varsa iş bu şartnamenin maddesine uygun olarak komisyonun re sen yaptığı düzeltmeyi kabul ettiğine dair beyanı komisyonca alınır İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda en uygun teklifi veren ikinci istekliye bildirimde bulunulmak sureti ile işbu Şartnamenin uyarınca gerekli işlemler tekrar başlatılacaktır. İhale Şartnamesi 18 21

22 İhale Şartnamesi Madde 29- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Madde 30- Aşırı Düşük Teklifler İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister İhale komisyonu; a) İhale konusu işin Lisansları, kurulumu, uyarlama ve geliştirme hizmetleri ve kullanıcı eğitiminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen teknik çözümün özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin teklifleri reddedilebilir. Madde 31- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek İhaleyi iptal etmekte serbesttir İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, İhalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir. Madde 32- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanı ve Teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 850 yeter notu almış tekliftir. Madde 33- İhalenin Karara Bağlanması 33.1-Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu iş ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 850 yeter notu almış isteklinin üzerinde bırakılacaktır İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ita amirinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller ve İhalenin hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, İhale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale Şartnamesi 19 22

23 İhale Şartnamesi Madde 34- İhale Kararının Onaylanması İta amiri karar tarihini izleyen en geç onbeş (15) iş günü içinde İhale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 35- İdarenin Yetkisi İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamı ile İdare serbesttir. İhalenin iptali halinde, İstekliler ihale dosyası masrafları ile ilgili herhangi bir maddi talepte bulunamazlar. Madde 36- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 36.1-İhale kararlarının ita amiri tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç(3) gün içinde, İhale kararı teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır Teklif veren isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, İdare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirip bildirmemekte serbesttir İhale kararlarının ita amiri tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Madde 37- Sözleşmeye Davet 37.1-Kesinleşen İhale kararının bildirilmesi ile ilgili belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde İhale yapılacak istekliye, tebliğ tarihini izleyen on(10) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede de tebliğ edilebilir İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 850 yeter notu almış teklif sahibinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda en uygun teklifi veren ikinci istekliye bildirimde bulunulmak sureti ile işbu Şartnamenin uyarınca gerekli işlemler tekrar başlatılacaktır. İhale Şartnamesi 20 23

24 İhale Şartnamesi Madde 38- Kesin Teminat İhale yapılacak istekliden sözleşme imzalanmadan önce, Sözleşme üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10 oranında kesin teminat alınır. Madde 39- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Bu iş için istekli sözleşme bedelinin Lisans ve Bakım güncelleme bedelleri hariç tutarının %30 u kadar, avans teminat mektubu karşılığında avans verilir. Madde 40- Muafiyetler, KKTC Cumhuriyet Meclisinin 14 Temmuz 2003 tarih ve sekizinci birleşiminde kabul olunan ve KKTC Resmi Gazetesinin 28 Temmuz 2003 tarih ve 91. sayısında ilan edilen 60/2003 Sayılı Yasa ile kendisine tanınan tüm yasal muafiyetlerden faydalanacaktır. İş bu Yasa İhale Dosyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 41- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İhale yapılacak istekli, kesin teminatı ilgili maddede belirtilen süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İhale yapılacak isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 42- Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 42.1-İhale yapılacak isteklinin kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ita amirince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle işbu Şartnamenin uyarınca gerekli işlemler tekrar başlatılabilir Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif ve teknik uygunluk değerlendirmesinde en az 850 yeter notu almış teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda en uygun teklifi veren bir sonraki istekliye bildirimde bulunulmak sureti ile işbu Şartnamenin uyarınca gerekli işlemler tekrar başlatılacaktır. Madde 43- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu 43.1-İdare sözleşme yapılması konusunda serbesttir. İdare sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumu istekliye yazılı olarak bildirecektir Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli yaptığı giderlerini ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhale Şartnamesi 21 24

25 İhale Şartnamesi Madde 44- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 44.1-İdare tarafından İhale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ita amiri ve yüklenici tarafından imzalanır Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. V- DİĞER HUSUSLAR 1- İhale, son başvuru saatinden önce olmak kaydı ile İdarece iptal edilebilir, 2- Bütün tekliflerin ret edilmesinde ve İhalenin iptal edilmesi hususlarında İdare tamamen serbesttir. Bu durumda istekliler herhangi bir hak kaybı talebinde bulunamazlar. 3-Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde İsteklinin yerleşik olduğu ülke yasaları hükümlerince işlem yapılır. İhale Şartnamesi 22 25

26 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI Standart Formlar 26

27 Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA / / 1. ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlilik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak,. ihalesine değerlendirilmek üzere başvurmaktayız. 2. İdareniz ve yetkili temsilcileriniz, bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri, doküman ve bilgileri doğrulamak için yapılan tüm sorgulama ve araştırmaları yapmaya yetkili olup, her türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalıştığımız bankalardan ve müşterilerimizden açıklama isteyebilirler. Bu başvuru mektubu, aynı zamanda tarafınızca gerekli görülmesi ve istenmesi halinde, bilgi almak üzere, bildiri ve sağlanan bilgileri veya Başvuranın kaynak, tecrübe ve yeterliliğini doğrulamak üzere, destekleyici bilgilerde adı geçen herhangi bir kuruluşun bir mensubuna veya yetkili temsilcisine yetki belgesi olarak hizmet edecektir. 3. İdareniz ve yetkili temsilcileri daha fazla bilgi için aşağıdaki kişilerle irtibat kurabilirler. İlk isim ve imzalar Başvuran adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İrtibat 1 İrtibat 2 [adres ve iletişim kurulabilecek birimler] [adres ve iletişim kurulabilecek birimler] 4. Bu başvuru aşağıdakileri tam anlamış olarak yapılmaktadır: a) İdareniz, İhaleyi iptal edip tüm başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. b) İdareniz yukarıda Madde 4(a) da belirtilen eylemlerden sorumlu olmayacaktır. 5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. İmza İsim İmza İsim Başvuran Adı Ortak Adı (varsa) İmza İsim Ortak Adı (varsa) İmza İsim Ortak Adı (varsa) NOT: Bu başvuru mektubunun ekine, yukarıda imzaları bulunan kişilerin tasdik memuru tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri eklenecektir. 27

28 Standart Form-2 TEBLİGAT İÇİN ADRES BEYANI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz. İSİM-İMZA-KAŞE TEBLİGAT ADRESİMİZ Tel: Faks: E-MAİL: 28

29 Standart Form-3 MALİ DURUM BİLDİRİMİ Adı / Ticaret Ünvanı] : Yasal işyeri adresi : BANKA Serbest Mevduat Bildiri Tarihindeki Mevduat ve Kredi Durumu Kullanılmamış Nakit Kredisi Teminat Mektubu Kredisi Mali durumumun yukarıda belirtilen şekilde olduğunu beyan ederim. İSİM-İMZA-KAŞE Not: 1. Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime eklenecektir. 2. Para birimi belirtilecektir. 29

30 Standart Form-4 BANKA REFERANS MEKTUBU Adayın [adı/ticaret unvanı] : Krediler Serbest Mevduat Kullanılmış Kullanılmamış Nakit Kredisi Teminat Mektubu Kredisi Nakit Kredisi Teminat Mektubu Kredisi Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz. / / [banka adı] Yetkililerin isim, unvan ve imzaları Not : 1. Para birimi belirtilecektir. 2. İlgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir. 30

31 Standart Form-5 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMINA Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumuzu ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz Ad Soyad/Unvanı Ortaklık/Hisse Oranı Vergi Mükellefiyet No Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası Ticaret/Esnaf Sicil No Adresi Posta Kodu İl/İlçe Tel Fax Elektronik Posta Adresi İnternet Adresi Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not : 1.Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut olmaması halinde sadece bu kısma ait kutucuk işaretlenecektir. 2.Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 3.Beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut ise, sadece bu kutucuk işaretlenecek, ortaklık/hisse durumuna göre tablo doldurulacaktır. 31

32 Standart Form-7 PERSONEL TAAHHÜTNAMESI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA./... / tarihinde gerçekleştirilecek Yönetim Bilgi Sistemi 1. Aşama Lisans, Kurumsal Lisans Bakımı, Uyarlama/Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı İhalesi ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ederiz. İSİM-İMZA-KAŞE 32

33 Standart Form-9 İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ VE İHALEYE KATILAMAYACAK OLUNMADIĞINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 1). işine istekli olarak katılıyoruz. Bu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle, İhale şartnamesinin 8.2. maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma durumlarından hiçbirini taşımadığımızı ve aynı şartnamenin 8.1 maddesinde sayılan ihaleye katılamayacaklar arasında bulunmadığımızı beyan ediyoruz. Beyan edilen bu durumlarda değişiklik olması halinde, değişen durumu derhal idareye bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. 2) Bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın gelir kaydedileceğini kabul ve taahhüt ediyoruz. İSİM-İMZA-KAŞE Not: Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. 33

34 Standart Form-10 İŞ DURUMU VE TUTUMU İLE İLGİLİ BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA İhalesinde Uygulanacak İhale Şartnamesinde belirtilen belgelerin değerlendirmesi konusunda, tarafınızca atanan İhale Komisyonun tamamı ile serbest olduğunu ve bu konuda İhale sonrası herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum. İSİM-İMZA-KAŞE 34

35 Standart Form-13 CEZALI OLMADIĞINA DAİR BEYAN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA Şirketimizin, kuruluş tarihinden başlayarak faaliyet süresi içerisinde, KKTC veya TC nde bulunan tüm resmi idarelerin yapacakları ihalelere, yükümlülüklerimizi yerine getirmemizdeki dikkat ve özeni göstermememizden dolayı katılmamızı engelleyici bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca faaliyet süresi içerisinde yapmış olduğumuz işlerde, Sözleşme hükümlerine uygun olmayan davranışlarımızdan dolayı firmamız aleyhine sonuçlanmış mahkeme kararı bulunmamaktadır. Bu bilgilerin doğruluğunun, İhale Komisyonunca yazılı veya sözlü olarak tüm idarelerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılabileceğini, araştırma sonucu Yeterlilik Komisyonunda bu beyanın doğru olmadığı kanaati oluşur ise bu ihaleden men edileceğimi ve geçici teminatımın irat kaydedileceğini, ihale uhdemde kalır ve bu bilgilere aykırı bir durumun Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte ortaya çıkması durumunda, Sözleşmenin İşveren tarafından tek taraflı olarak fesih edileceğini ve kesin teminatımın irat kaydedileceğini beyan ve kabul ederim. İSİM-İMZA-KAŞE 35

36 Standart Form-16 Rektörlük Makamına Tarih:.,..alım ihalesi için hazırlanmış İhale Şartnamesini, İhale Şartnamesi eklerini okudum, inceledim ve tüm şartları kabul ettim. Kampus Tüzel Kişiliği gereği 60/2003 sayılı yasa ile tanınan tüm muafiyetlerinden yararlanarak alım yapılacağını kabul ettim. İhaleye konu işlerin Değişmez Birim Fiyat esasına göre, Fiyat Teklif Şablonun da verilen fiyatlar çerçevesinde toplam.. bedel ile yapmayı kabul ve taahhüt ederim. Koşullar: a. Mali Koşullar: Fiyat Teklif Şablonun da yer alan birim fiyatlarıma aşağıda belirtilen bedellerin, giderlerin ve firma karının dahil olduğunu, a) Taahhüdün yerine getirilmesi ilişkin lisans, kurulum, uygulama, devreye alma ve kullanıcı eğitimleri giderleri, b) Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yüklenici personelinin her türlü sigorta, vergi resim ve harç giderleri, c) Garanti süresince oluşabilecek her türlü giderler, d) Firma karı, e) Genel giderler, b. İhale konusu işin Sözleşme akdini müteakip 5 ay içerisinde İdaresine teslimatını tamamlayacağımı, c. Fiyat Teklif Şablonunun iş bu teklif mektubunun tabii eki olduğunu, d. Teklifimin 90 takvim günü süresince geçerli olduğunu, İmza-Kaşe Ek: - Lisans ve Bakım/Güncelleştirme Teklifi - Hizmetler ve Diğer Ürünler İçin Fiyat Teklifi 36

37 Standart Form-17 Rektörlük Makamına Tarih:. Adı / Ticaret Ünvanı] : Yasal işyeri adresi : Yönetim Bilgi Sistemi 1. Aşama Lisans, Kurumsal Lisans Bakımı, Uyarlama/Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Alımı İhalesi için hazırlanmış İhale Şartnamesinin Sunulan teknik çözümün yeterliliğine ilişkin belgeler maddesi gereği yukarıda firma bilileri bulunan çözüm ortağımızın sunmuş olduğu teknik çözümün aşağıda belirtilen tablodaki bilgiler doğrultusunda bir Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında kullanıldığını arz ederiz. Lisans ve Alt Bileşenler Üniversite Adı Kullanıcı Sayıları Proje Tarihleri Ana Lisansörün Adı Yetkililerin isim, unvan ve imzaları 37

38 EK-1: Sistem Gereksinimleri Belgesi Bknz. Teknik Şartname Madde 6 Sistem Gereksinimleri EK-2: Şablonlar Ek-2.1 Gereksinim Doğrulama Şablonu İstekli, EK-1 sistem gereksinimlerini karşılayan çözüm paketini (ürünlerini, alt ürünlerini ve bileşenlerini) bu şablonu kullanarak belirtecek ve gereksinimin doğrulanma şeklini tanımlayacaktır. Birden fazla gereksinimi karşılayan çözüm paketi ya da alt bileşenleri birden fazla satırda tekrarlanabilir. Tabloda tüm gereksinimler yer alacak, ancak gereken satırlar Uygun Değil (kısaca UD) ifadesi girilerek boş geçilebilecektir. Gereksinimin doğrulanma şeklinin, teklifi kabul edilecek istekliden istenecek Teslimat Planı nda referans alınacağı dikkate alınmalıdır. Bu tabloda gereksinim numarası olarak EK-1 deki madde numaraları kullanılmalıdır. Sıra No Gereksinim No Gereksinimi Karşılayan İstekli Çözüm Paketleri (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) Çözüm Sağlayıcı İ: İstekli D: Diğer/3. Taraf (*) Gereksinim Doğrulama Yöntemi Test Analiz Muayene Gösterim Özel 1 2 (*) Çözüm sağlayıcının diğer/3. taraf olduğu durumlarda dahi entegrasyon, test ve doğrulama sorumluluğunun isteklide olacağı dikkate alınmalıdır. Doğrulama Yöntemleri T: Test (Test): Ölçüm yapılarak, istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. A: Analiz (Analysis): Dolaylı olarak toplanan veriler ve çeşitli analiz metotları kullanılarak, istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. M: Muayene (Inspection): Göz kontrolü, sayım, inceleme gibi yöntemlerle, istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. G: Gösterim (Demonstration): İstenen çıktının varlığının ve özelliklerinin, doğrudan kullanım (ya da bir olayın fiili gerçekleşmesi) yoluyla ispatlanması. Ö: Özel (Special Qualification Methods): Özel test teknikleri veya olanakları kullanarak istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. (Örneğin sertifikasyon) AÇIKLAMALAR: <İstekli tarafından eklenecektir> 38

39 Ek-2.2 Teknik Çözüm Şablonu İstekli, Teknik Şartname verilen 1. Ve 2. öncelikli sistem gereksinimlerini karşılayan ürün paketini bir bütün olarak bu şablonu kullanarak teklif edecektir. 1. sütunda isteklinin mevcut standart çözüm paketleri (ürün, alt ürün ve bileşenleri), kamuya duyurulmuş ürün ve fiyat listesi kataloglarında yer alan ürün adları ve bu ihale kapsamındaki teknik çözüm için önerilen sürüm numaraları da verilerek, sistematik olarak listelenecektir. Bu listenin, varsa, alt ürün ve alt bileşen ayrıntısında olması istenmektedir. İDARE, önerilenlere ilaveten, diğer bileşenler için ek teklif almayı tercih edebileceğinden, bu listenin en geniş haliyle verilmesi istekli yararındadır. Gereksinimlerin karşılanması açısında gerekmeyen, ancak ürün listesinin bütünlüğü açısından ve bilgi amaçlı olarak bu sütunda yer verilen ürün, alt ürün ve bileşenler, İDARE nin uzun vadeli değerlendirme ve planlamalarında dikkate alınacaktır. 2. sütunda, liste içinden seçilen bileşenlerin hangi gereksinimleri karşıladığı, gereksinim numaraları verilerek belirtilecektir. Liste bütünlüğü ve bilgi amaçlı bileşenlerin karşılıkları boş bırakılacaktır. Fiyat teklifinin yalnız 1. öncelikli gereksinimleri karşılayan bileşenler için istendiği dikkate alınmalıdır. 3. sütuna, değerlendirmede kolaylık sağlayacak olan her türlü açıklama girilmeli; belge ya da ayrıntılı bilginin bulunabileceği web adres(ler)i kaynak gösterilmelidir. (1) İstekli Çözüm Paketleri (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) (2) Hangi Gereksinimler İçin Önerildiği İlgili 1. Öncelikli Gereksinimler İlgili 2. Öncelikli Gereksinimler (3) Açıklama AÇIKLAMALAR: <İstekli tarafından eklenecektir> 39

40 Ek-2.3 Teslimat Listesi Şablonu Tabloda dolu olan satırlar iş gereksinimleri ile tanımlanmış teslimat kalemlerini göstermektedir. Diğer teslimat kalemleri, teslimat tarihleri ( t0 sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi, bunun yanındaki + x Hf ise sözleşmeden sonra teslimatın tamamlanması beklenen en son zamanı hafta cinsinden gösterecek şekilde) ile belirtilmeyen kabul yöntemleri istekli tarafından belirlenecektir. Bu tabloda YBS Uygulamaları olarak, Ek-2.2 deki teknik çözüm şablonunda, yalnız 1. öncelikli gereksinimler için önerilen ve istekli tarafından bu teklif kapsamında sağlanacak olan çözüm paketleri ve alt bileşenleri yer almalıdır. Teslimat listesinde yer alan belgeler için kapsam (içindekiler) bilgileri teklife ek olarak sunulmalıdır. Teslimat Grubu Alt Teslimat Grubu Sıra No. Teslimat Kalemi Teslim Tarih(ler)i/ Dönemleri Kabul Yöntemi T A M G Ö YBS Uygulamaları (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) 1 2 BT Altyapısı 1 BT Altyapısı Tanımlama Belgesi t0+ Hf. X 2 BT Altyapısı Kullanıma Alma Desteği X Sistem Kurulumu YBS-BT Alt Sistemi Entegrasyon, Test, Değ. ve Ön Teslimatı 1 Ön Teslimat Planı t0+ Hf. 2 YBS-BT Alt Sistemi Entegrasyon, Test, Değerlendirme ve Ön Teslimat Hizmeti YBS Mevzuatı 1 Taslak YBS Mevzuat Paketi Tanımlama Belgesi t0+ Hf. X 2 YBS-BT Alt Sistemi Mevzuatı Hazırlama Hizmeti X X 3 YBS Mevzuat Paketi Danışmanlık Hizmeti X YBS Örgütü ve Ekibi 1 Taslak YBS Örgütü ve Ekibi Tanımlama Belgesi t0+ Hf. X 2 YBS İnsan Kaynakları Temini Danışmanlık Hizmeti X Sistem Entegrasyon Test ve Değ. 1 Sistem Entegrasyon, Test ve Değerlendirme Desteği X Proje Yönetimi 1 Proje Yönetim Planı t0+ Hf. X Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Sistem Mühendisliği 2 Proje Yönetimi Çalışmaları X 3 Aylık Proje Gelişme Raporları Proje Boyunca 1 Sistem Özellikleri Belgesi t0+ Hf. X 2 Sistem Mühendisliği Çalışmaları X 3 Özel Teknik ve İdari Uzmanlık Alanları Entegrasyonu X 4 Teknik Planlama ve Denetim Çalışmaları X 5 Aylık Teknik Gelişme Raporları Proje Boyunca X X 40

41 Devamı Teslimat Grubu Alt Teslimat Grubu Sıra No. Teslimat Kalemi Teslim Tarih(ler)i/ Dönemleri Kabul Yöntemi T A M G Ö Pilot İşletme Sistem Test ve Değerlendirme Pilot İşletme, Test ve Değ. Desteği Sistem Güncelleme Pilot İşletme Test ve Değ. Altyapısı 1 Pilot İşletme Test, Değerlendirme ve Nihai Teslimat Planı t0+ Hf. X 2 Pilot İşletme Test ve Değerlendirme Desteği X 1 Ekleme, Düzeltme ve Değişiklikler 2 Gözden Geçirme, Güncelleme, Doğrulama ve Nihai Teslimat 1 Pilot İşletme Test ve Değ. Altyapısı Tanımlama Belgesi X 2 Pilot İşletme Test ve Değ. Altyapısı Kullanıma Alma Desteği X Eğitim 1 Eğitim Planı t0+ Hf. X 2 Süreç Yönetimi Eğitim(ler)i X 3 Sistem Yönetimi Eğitim(ler)i X 4 Sistem Kullanımı Eğitim(ler)i X 5 Kullanıcı Desteği Eğitim(ler)i X 6 Diğer Eğitimler X Veri Paketi 1 Veri Paketi Tanımlama Belgesi t0+ Hf. X 2 Sistem Yapı ve Konfigürasyon Verileri X 3 Veri Modeli Verileri X 4 Süreç ve İş Akışı Tasarımı Verileri X Destek Hizmetleri 5 Yazılım Mühendisliği Verileri X 6 Sistem Mühendisliği Verileri X 7 Diğer Mühendislik Verileri X 8 Kurulum Kitap(lar)ı X 9 İşletme ve Yönetim Kitap(lar)ı X 10 Kullanım Kitap(lar)ı X 11 Kullanıcı Destek Kitap(lar)ı X 12 Bakım ve İdame Kitap(lar)ı X 13 Geliştirme Kitap(lar)ı X 14 Eğitim Kitap(lar)ı X 15 Diğer Destek Verileri X Destek Teçhizatı 1 Destek Donanım ve Yazılımları Tanımlama Belgesi t0+ Hf. X Altyapı Kurulum/ Dönüşüm 1 Altyapı Kurulum/Dönüşüm Gereksinimleri Belgesi t0+ Hf. X 41

42 Kabul Yöntemleri : T: Test (Test): Ölçüm yapılarak, istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. A: Analiz (Analysis): Dolaylı olarak toplanan veriler ve çeşitli analiz metotları kullanılarak, istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. M: Muayene (Inspection): Göz kontrolü, sayım, inceleme gibi yöntemlerle, istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. G: Gösterim (Demonstration): İstenen çıktının varlığının ve özelliklerinin, doğrudan kullanım (ya da bir olayın fiili gerçekleşmesi) yoluyla ispatlanması. Ö: Özel (Special Qualification Methods): Özel test teknikleri veya olanakları kullanarak istenen çıktının varlığının ve özelliklerinin ispatlanması. (Örneğin sertifikasyon) AÇIKLAMALAR: <İstekli tarafından eklenecektir> 42

43 EK-2.4 Fiyat Teklifi Şablonu Ek Lisans ve Bakım/Güncelleştirme Teklifi Şablonu Bu tabloda YBS Uygulama Bileşenleri olarak, Ek-2.2 deki teknik çözüm şablonunda, yalnız 1. öncelikli gereksinimler için önerilen ve istekli tarafından sağlanacak olan çözüm paketleri ve alt bileşenleri yer almalıdır. Sıra No. YBS Uygulamaları (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) Lisans Türü Lisans Adedi Lisans Bedeli (*) Yıllık Yazılım Bakım/ Güncelleştirme Bedeli (*) (*) Para birimi belirtilecektir AÇIKLAMALAR: <İstekli tarafından eklenecektir> 43

44 Ek Hizmetler ve Diğer Ürünler İçin Fiyat Teklifi Şablonu Bu tabloda YBS Uygulamaları olarak, Ek-2.2 deki teknik çözüm şablonunda yalnız 1. öncelikli gereksinimler için önerilen ve istekli tarafından sağlanacak olan çözüm paketleri ve alt bileşenleri yer almalıdır. Alt Teslimat Grubu kapsamında ilk sırada yer alan YBS Uygulamaları (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) için ayrıntı istekli tarafından belirlenecek olup, teslimat kalemleri, bileşen kurulumlarını, bu bileşenler kullanılarak gerçekleştirilecek süreç kurulumlarını, bunlar arasındaki entegrasyonları ve uygulama düzeyi testleri kapsamalıdır. Diğer Bedel sütununa yazılacak bedellerin kapsamı ve maliyet bileşenleri açıklanmalıdır. Ana Teslimat Grubu Alt Teslimat Grubu Sıra No. Teslimat Kalemi Danışmanlık Hizmet (Danışman * Gün) Firmada İDARE de Toplam Bedel (*) Diğer Bedel (*) Genel Toplam Bedel (*) YBS Uygulamaları (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) 1 2 BT Altyapısı 1 BT Altyapısı Tanımlama Belgesi 2 BT Altyapısı Kullanıma Alma Desteği Sistem Kurulumu YBS-BT Alt Sistemi Entegrasyon, Test, Değ. ve Ön Teslimatı 1 Ön Teslimat Planı 2 YBS-BT Alt Sistemi Entegrasyon, Test, Değerlendirme ve Ön Teslimat Hizmeti YBS Mevzuatı 1 Taslak YBS Mevzuat Paketi Tanımlama Belgesi 2 YBS-BT Alt Sistemi Mevzuatı Hazırlama Hizmeti Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği YBS Örgütü ve Ekibi Sistem Ent. Test ve Değ. 3 YBS Mevzuat Paketi Danışmanlık Hizmeti 1 Taslak YBS Örgütü ve Ekibi Tanımlama Belgesi 2 YBS İnsan Kaynakları Temini Danışmanlık Hizmeti 1 Sistem Entegrasyon, Test ve Değerlendirme Desteği Proje Yönetimi 1 Proje Yönetim Planı Sistem Mühendisliği (*) Para birimi belirtilecektir 2 Proje Yönetimi Çalışmaları 3 Aylık Proje Gelişme Raporları 1 Sistem Özellikleri Belgesi 2 Sistem Mühendisliği Çalışmaları 3 Özel Teknik ve İdari Uzmanlık Alanları Entegrasyonu 4 Teknik Planlama ve Denetim Çalışmaları 5 Aylık Teknik Gelişme Raporları 44

45 Devamı Ana Teslimat Grubu Alt Teslimat Grubu Sıra No. Teslimat Kalemi Danışmanlık Hizmet (Danışman * Gün) Firmada İDARE de Toplam Bedel (*) Diğer Bedel (*) Genel Toplam Bedel (*) Pilot İşletme Dönemi Sistem Test ve Değerlendirme Destek Hizmetleri Pilot İşletme, Test ve Değ. Desteği Sistem Güncelleme Pilot İşletme Test ve Değ. Altyapısı Eğitim 1 Eğitim Planı 1 Pilot İşletme Test, Değerlendirme ve Nihai Teslimat Planı 2 Pilot İşletme Test ve Değerlendirme Desteği 1 Ekleme, Düzeltme ve Değişiklikler 2 Gözden Geçirme, Güncelleme, Doğrulama ve Nihai Teslimat 1 Pilot İşletme Test ve Değerlendirme Altyapısı Tanımlama Belgesi 2 Pilot İşletme Test ve Değerlendirme Altyapısı Kullanıma Alma Desteği 2 Süreç Yönetimi Eğitim(ler)i 3 Sistem Yönetimi Eğitim(ler)i 4 Sistem Kullanımı Eğitim(ler)i 5 Kullanıcı Desteği Eğitim(ler)i 6 Diğer Eğitimler Veri Paketi 1 Veri Paketi Tanımlama Belgesi 2 Sistem Yapı ve Konfigürasyon Verileri 3 Veri Modeli Verileri 4 Süreç ve İş Akışı Tasarımı Verileri 5 Yazılım Mühendisliği Verileri 6 Sistem Mühendisliği Verileri 7 Diğer Mühendislik Verileri 8 Kurulum Kitap(lar)ı 9 İşletme ve Yönetim Kitap(lar)ı 10 Kullanım Kitap(lar)ı 11 Kullanıcı Destek Kitap(lar)ı 12 Bakım ve İdame Kitap(lar)ı 13 Geliştirme Kitap(lar)ı 14 Eğitim Kitap(lar)ı 15 Diğer Destek Verileri Destek Teçhizatı 1 Destek Donanım ve Yazılımları Tanımlama Belgesi Altyapı Kurulum/ Dönüşüm (*) Para birimi belirtilecektir AÇIKLAMALAR: <İstekli tarafından eklenecektir> 1 Altyapı Kurulum/Dönüşüm Gereksinimleri Belgesi 45

46 EK-2.5 Opsiyonel Fiyat Bilgisi Şablonu İDARE nin 2. öncelikli sistem gereksinimlerini dikkate alarak, aşağıdaki opsiyonel fiyat bilgisi tablosunu doldurunuz. Bu tabloda YBS Uygulamaları olarak, Ek-2.2 deki teknik çözüm şablonunda yalnız 2. öncelikli gereksinimler için önerilen ve istekli tarafından sağlanacak olan ürün, alt ürün ve bileşenleri yer almalıdır. Bu bilgi isteğinin amacı İDARE planlama ve toplam sahip olma maliyeti belirleme çalışmaları için girdi sağlamak olup, verilen bilgilerin istekliyi taahhüt altına sokmayacağı İDARE tarafından kabul edilmektedir. Sıra No. YBS Uygulamaları (Ürün, Alt Ürün ve Bileşenler) Lisans Türü Lisans Sayısı Lisans Bedeli (*) Yıllık Yazılım Bakım/ Güncelleştirme Bedeli (*) (*) Para birimi belirtilecektir AÇIKLAMALAR: <İstekli tarafından eklenecektir> 46

47 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI Teknik Şartname 47

48 Teknik Şartname İçindekiler 1. AMAÇ VE KAPSAM SİSTEME GENEL BAKIŞ BELGEYE GENEL BAKIŞ <BU MADDE BOŞ BIRAKILMIŞTIR.> KISALTMALAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ GENEL ERP/BI BİLEŞENİ KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ ERP/BI PORTALİ YÖNETİM VE DESTEK SERVİSLERİ ERP/BI BİLEŞENİ DIŞ ARAYÜZLERİ ERP/BI BİLEŞENİ İÇ ARAYÜZLERİ KURUMSAL PORTAL, ARAKATMAN, YAZILIM UYGULAMA/SERVİS BİLEŞENİ (ANA SİSTEM BİLEŞENİ) KURUMSAL İŞ SÜREÇLERİ GEREKSİNİMLERİ KURUMSAL PORTAL SİSTEM YÖNETİM VE DESTEK SERVİSLERİ SİSTEM DIŞ ARAYÜZLERİ SİSTEM İÇ ARAYÜZLERİ İÇ VERİ GEREKSİNİMLERİ UYARLAMA GEREKSİNİMLERİ EMNİYET GEREKSİNİMLERİ GÜVENLİK, GİZLİLİK VE ÖZEL GEREKSİNİMLER İŞLETME ORTAMI GEREKSİNİMLERİ BT ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ SİSTEM KALİTE FAKTÖRLERİ SİSTEM TASARIM VE YAPI ÖZELLİKLERİ PERSONEL GEREKSİNİMLERİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ DESTEK GEREKSİNİMLERİ ÖNCEDEN PLANLANMIŞ GELİŞTİRME GEREKSİNİMLERİ PAKETLEME GEREKSİNİMLERİ ÖNCELİKLER VE GEREKSİNİMLERİN DOĞRULANMASI /47 48

49 Teknik Şartname 1. Amaç ve Kapsam Bu belgenin amacı, İDARE nin Yönetim Bilgi Sistemi (IDARE-YBS) uygulama yazılımlarının tedariğinde kullanılacak ihale teknik şartnamesinin tanımlanmasıdır. Bu belgede ana programa göre 1. aşamada tedarik edilecek olan ERP/BI Bileşeni ile 2. aşamada tedarik edilmesi planlanan Kurumsal Portal, Arakatman, Yazılım Uygulama/Servis bileşenine ilişkin sistem gereksinimleri yer almaktadır. 2. Sisteme Genel Bakış IDARE-YBS nin Şekil 1 de gösterilen bileşenlerden oluşması öngörülmektedir. Şekil 1: ODTÜ-KKK YBS Sistem Bileşenleri YBS Uygulamaları (YBS Uygulama Yazılımları): ERP/BI, kullanıcı arayüzü, arakatman, uygulama, veri ve Web yazılımları/servisleri ile uygulama sunucu yazılımlarından oluşan yazılım altyapısını içerecektir. Proje kapsamında tedarik edilecek ana bileşendir. Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı: Tedarik edilecek YBS uygulamalarının çalıştırılacağı sistem/ağ donanım ve yazılımları ile bunların barındırılacağı veri merkezini içerir. Tedarik edilecek YBS uygulamalarının, İDARE de mevcut veri merkezi ve merkezde kurulu sistem/ağ donanım ve yazılımlarında ek kapasiteye ihtiyaç göstermesi durumunda ayrı/paralel bir donanım tedariği projesi gerçekleştirilecektir. YBS Mevzuatı: Kurulacak bütünleşik yapının işletme ve idamesi için gereken politika belgeleri, yönetmelikler, yönergeler, iş talimatları, el kitapları, vb. mevzuat öğelerini içermektedir. Sistemin bu bileşeni proje kapsamında tanımlanacak ve İDARE tarafından oluşturulacaktır. YBS Örgütü: Kurulacak bütünleşik yapının işletme ve idamesi için gereken kurul, komisyon, birim, vb. örgütsel yapıları içermektedir. Bu yapılar, mevcut örgütsel yapılara yeni görevler 2/47 49

50 Teknik Şartname atanması, yeniden yapılandırma, ilave insan kaynakları desteği, insan kaynakları yetkinlik dönüşüm/geliştirme programları yoluyla İDARE tarafından oluşturulacaktır. YBS nin İDARE Yerleşkesi içindeki konumu ve diğer sistemlerle ilişkisi Şekil-2 de gösterilmektedir. Şekil 2: ODTÜ-KKK YBS Konum ve Arayüzleri Proje kapsamında tedarik edilecek ana bileşen olan YBS uygulamaları iki farklı bileşenden oluşan tümleşik bir mimariye sahip olacaktır: 1) Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Zekası (ERP/BI) Bileşeni: İlk aşamada, öncelikli gereksinimleri karşılamak üzere kurulması hedeflenen bu bileşen, kendi içinde yeterli bütünsellikte, kullanıcı arayüzü, yazılım uygulama ve servisleri, uygulama sunucu altyapıları ile dış sistem entegrasyon altyapılarına (uygulama, veri, Web, vb. servislere) sahip olacaktır. 2) Kurumsal Portal, Ara Katman ve Yazılım Uygulama/Servis Bileşeni: Bu bileşen hedeflenen YBS nin omurgasını teşkil edecektir. 1. maddede belirtilenler dışında, sistem gereksinimlerini karşılayan tüm süreç, veri ve Web servisleri bu omurga üzerinde geliştirilecek, kullanımına devam edilecek mevcut uygulamaların entegrasyonu bu omurga üzerinde gerçekleştirilecektir. ODTÜ-Ankara ile veri ve servis entegrasyonu da bu omurga üzerinden sağlanacaktır. 3/47 50

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş

Detaylı

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1)

Detaylı

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü, Adresi: Kalkanlı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ALIM İŞLERİNDE UYGULANACAK İHALE ŞARTNAMESİ I- İŞİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME PAZARLIK USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF ALINMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ BASILI MATERYAL ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü,

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi Birime/İl Müdürlüğüne ilişkin bilgiler

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

5. Aşağıdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz. Standart Form-1 [BAŞVURANIN TAM POSTA ADRESİNİ, TELEFON, FAKS, E-MAİL NUMARALARINI İÇEREN BAŞLIKLI KAĞIT] [İdare Adresi] [İşin Adı] BAŞVURU MEKTUBU / / ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜK MAKAMI NA 1.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 60 MT YÜKSEKLİKTE KAFES TİP ÇELİK RÜZGÂR ÖLÇÜM DİREĞİ YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2. YURT A BLOK BAHÇE KATI ve GİRİŞ KAT MEKANİK SİSTEM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Eskalasyon Katsayıları,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ KAMPUS ÇEVRESİ HİMAYE ÇİTİ YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Eskalâsyon Katsayıları, 3. Standart Formlar 4. Sözleşme Tasarısı,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ. 2011 YILI 1.KISIM KĠTAP ALIMI ĠġĠ ĠHALE DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ. 2011 YILI 1.KISIM KĠTAP ALIMI ĠġĠ ĠHALE DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2011 YILI 1.KISIM KĠTAP ALIMI ĠġĠ ĠHALE DOSYASI 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Ġhale ġartnamesi 2. Standart Formlar 3. SözleĢme Taslağı 4. Özel Ġdari ġartname 5. Teklif Birim Fiyat

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ 2012 YILI SABİT ve HAREKETLİ MOBİLYA ÜRETİMİ ve MONTAJI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4. Teklif Birim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu kaydı bilgileri bulunan gayrimenkul üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. SAYI : 72238779/20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. İKN : 2016/ İDARİ ŞARTNAME I- TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin;

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU 60 MT YÜKSEKLİKTE KAFES TİP ÇELİK RÜZGÂR ÖLÇÜM DİREĞİ YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı : 22804967/ Ljfc 11/09/2015 Konu : İhale İlanı Metni Hk. Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Karakaçan ilçesi sınırlan dâhilinde

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

Standart Form KİK002.0/M Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu

Standart Form KİK002.0/M Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu Standart Form KİK002.0/M Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu İhale İlanı 1138 Adet Kitap Alımı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ 1138 Adet Kitap alımı işi açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme

5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme 5 Kalem Su Altı Hekimliği ( Cerrahi Birimler) 22/f Malzeme Alımı Mal Alımına Ait Sözleşme Sözleşmenin Tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı