Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun."

Transkript

1 Kompresör Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Basınçlı hava bizim işimiz, siz gerçek işinize konsantre olun. Tel Fax : : +90 (232) (232) (232) Web : Çanakkale Cad. No: Pınarbaşı - İzmir / Türkiye Basınçlı Hava Sistemleri Kojenerasyon Sistemleri Azot Üretim Sistemleri Satış Mühendislik, Bakım ve Servis Hizmetleri

2 Bas nçl Hava Sistemleri GE Jenbacher Kojenerasyon Sistemleri 17. y l nda BSM Makina BSM KOMP. MAK. SAN. T C. LTD. ti., 1996 y l nda kuruldu. Kuruldu u günden bu yana, alan nda dünya lideri markalar n temsilcili ini gerçekle tirerek; sat, mühendislik çözümleri, bak m ve servis hizmetlerini ba ar ile veren BSM Makina, ba l ca üç firmayla faaliyet gösteriyor: Azot Üretim Sistemleri 1 2

3 Misyonumuz Ürün ve hizmet gam m za ili kin tüm mü teri ihtiyaçlar na en uygun ve en ekonomik mühendislik çözümleri sunmak. Ürün ve hizmette; kalite, güvenilirlik ve süreklilik sa lamak. Rehber lkelerimiz: ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci Uzmanl k ve tak m çal mas Geli imde süreklilik ve i birli i anlay Vizyonumuz Temsilcisi oldu umuz firmalar n teknoloji liderli i paralelinde ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geli tirip, insanlara ve dünyaya daha çok katk da bulunmak. 3 4

4 Merkezi ve ana fabrikas Almanya`n n Corburg ehrinde bulunun Kaeser, üretimini bu ehirden ba ka; Almanya`n n Gera ve Fransa`n n Lyon ehirlerinde bulunan fabrikalar nda gerçekle tiriliyor. Kaeser, bugün dünyan n 50 ülkesinde karde kurulu lar veya sat ortaklar arac l yla temsil ediliyor ve 3000 çal an yla hizmet veriyor Geni ürün ve hizmet gam yla benzersiz Bugün Kaeser`i dünyan n lider kurulu lar ndan biri yapan en önemli ey; geni ürün ve hizmet gam. Yüksek verimli kompresörlerden blowerlara, vakum tesisleri ve hava temizleme sistemlerinden komple bas nçl hava istasyonlar n n planlamas na kadar yay lan faaliyet alanlar ise bunun en büyük gösterisi. Sat Ötesi Hizmet Anlay Kaeser`in ürün ve hizmet gam, ekonomik bas nçl hava elemanlar sunumuyla s n rl de il. Kaeser; sat öncesi ve sonras teknik dan manl k, bas nçl hava sat, ADA ( Bas nçl Hava Gereksinimi Analizleri ) ve KESS ( Kapsaml Enerji Tasarruf Sistemi ) ile sat öncesi hizmet anlay n her zaman ön planda tutuyor Köklü gelene inden gelen de erleri, yarat c teknolojisiyle ba ar l bir ekilde harmanlayan Kaeser Kompresör, bugün dünyan n en büyük ve en ba ar l kompresör üreticilerinden biri olarak biliniyor.83 y l önce kurulan ve dünyan n dört bir yan nda faaliyet gösteren irket, Ege`de BSM Makina güvencesiyle temsil ediliyor. KAESER KOMPRESÖR ürünleri: Sabit Vidal Kompresörler Seyyar kompresörler Sabit Pistonlu kompresörler Ya s z kompresörler Yüksek Bas nç kompresörleri So utmal tip kurutucular Bas nç hava filtreleri Soluma havas kompresörleri Di çi kompresörleri Blower Vakum kompresörleri Bas nçl el aletleri Daha az enerji ile Daha fazla basınçlı hava... 5 Bölgemizde KAESER: Köklü Kaeser markas n n temsicili i, Ege`de kurulu undan bu yana BSM Makina taraf ndan yürütülüyor. Bugün Ege`nin dört bir yan na zmir Merkezden Sat ve Servis hizmetleri ile hem bu büyük markaya, hem de onun çok say da özel mü terisine lay k bir hizmet anlay güden BSM Makina, daha pek çok ki i ve kurulu u bu yüksek kaliteli ürünlerle tan t rmay amaçl yor 6

5 Motor gücü olarak 0.25 ile 9,5 MW aras nda de i en bir ürün yelpazesi sunan Ge-Jenbacher gaz motorlar nda yak t olarak do algaz, biyogaz, çöp gaz, kömür gaz, sentez gaz ve at k su ar tma gazlar kullan labilmektedir. Ticari, endüstriyel ve evsel kullan c lardan olu an geni bir yelpazede elektrik enerjisi, s cak su buhar ve so utma amaçl GE gaz motorlar ürünleri ülkemizde de pek çok projede u y g u l a n m t r. Ge nin patentli gaz motor sistemleri, motor kontrol cihazlar v e i z l e m e s i s t e m l e r i i l e e n k a t emisyon standartlar na uygun en yüksek elektrik çevrim verimine sahip, kaliteli ve güvenilir sistemler tesis edilmektedir. -Geniş ürün yelpazesi ile sınıfının lideri, elektrik verimde rakipsiz. -Doğalgaz, çöp gazı ve biyogaz uygulamalarında pazar lideri. -Servis ve bakımda 18 yollık tecrübe birikimi. GE Jenbacher Kojenerasyon Sistemleri Dünyan n lider gaz motoru üreticilerinden Jenbacher AG, 1957 y l nda Avusturya da kurulmu tur y l nda General Electric GE-Energy grubu taraf ndan sat n al nan irket, GE Jenbacher olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmi tir. Topkap Endüstri A y l ndan bu yana, GE Jenbacher gaz motorlar n n sat, anahtar teslimi taahhüt ve sat sonras s e r v i s f a a l i y e t l e r i n i y ü r ü t m e k t e d i r. BSM Makina Kojenerasyon Sistemleri konusunda, Topkap Endüstri nin Ege Bölge çözüm orta d r. GE J gaz motorlar, elektrik üretmek amac için tasarlanm ; Gaz Motor Konteyner Gaz Motor Seti Kojenerasyon üniteleri üretiminde dünyan n en önde gelen üreticilerinden biridir. Merkezi Avusturya da bulununan, 80'i a k n ülkede faaaliyet göstermekte olan GE Gaz Motorlar, 9,5 MW kapasiteli yeni gaz motoru ile s n f n n en geni ürün yelpazesi ve en yüksek elektrik çevrim verimine sahip lider gaz motoru üreticisi olmaya devam etmektedir. Türkiye de Topkap Endüstri ve GE Gaz Motorlar birlikteli i 200'e yakla an gaz motoru filosu ile 65'in üzerinde enerji santrali kurmu, ülke geneline yay lan geni servis a ve yüksek emre amadeli i ile segmentinde zirveye oturmu tur. Topkap Endüstri 18 y l a k n tecrübesi ve uzman teknik ekibi ile Bulgaristan, Cezayir ve Ermenistan gibi ülkelerede servis ve bak m deste i sa lamaktad r. 7 8

6 Kullandığınız eski ve maliyetli sistemleri unutun. Yerinde azot üretim sistemleri Azot Jeneratörü ile kompresörden elde etti iniz bas nçl havan n içinde bulunan oksijen moleküllerini ayr t rarak, %99,999 %95 aral nda istenilen safl kta azot gaz üretebilirsiniz. Bu sayede, yüksek maliyetli tüp veya likit azot tedarikine son verebilirsiniz. Parker domnick hunter endüstriyel ve laboratuar ölçekli gaz jenaratörleri üretiminde dünya lideri konumunda bir firmad r. Ürün k a l i t e s i, t e k n i k d e s t e k v e t e k n o l o j i k üstünlü üyle piyasan n en üst noktas nda olan firma, bas nçl hava artland rma ve filtrasyon konusunda ve azot üretim sisteminde profesyonel çözümler sunmaktad r. Havanın %78'i Azot, Gaza Para Ödemeyin 9 10

7 Baz referanslar m z 17 y ld r size uzanan bir dost

8 365 GÜN Orjinal Yedek Parça Desteği 24 Saat Servis, Yedek Parça 24 Saat Müdahale Garantisi Genel Revizyon Hizmetleri 24 Kiralık Kompresör Hizmeti Garantili 2.El Kompresörler Operasyonel (Uzun Dönem) Kiralama SAAT İşletmecilik Anlaşması Uzun Dönemli / Tam Sorumluluk Anlaşması Alternatifleri BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ! ÇÜNKÜ; BSM Kompresör olarak biz dünyanın en verimli ve çevreci basınçlı hava kullanımını tüm müşterilerimiz ile buluşturduğumuz 1996 dan buyana tek bir hedefimiz var o da daha fazla kurum ve kuruluşlara en doğru, Bugün ulaşabildiğimiz yüzlerce müşterilerimiz daha hesaplı ve daha güvenli,daha çevreci basınçlı hava projelerimize sahip çıktığının en temel göstergesi olmuştur. Buna istinaden 1996 dan başlayan çevremizi her yıl düşünerek daha az enerji ile daha verimli daha doğamıza duyarlı bir şehirler oluşturmaya çalıştık ve bu şehirlerimiz en yaşanılan kentlerden olmaktadırlar. Bu yeterli mi?elbette değil.bsm olarak hedef aynı zamanda can ve mal emniyetini de tehdit eden tüm unsurları önüne geçmek ve engellemektir.bu hedefimize BSM olarak tüm müşterilerimizle birlikte sorumlu, yaklaşımcı ve paylaşımcı bir anlayış içerinde olmaya ulaşmaktır. Basınçlı hava kullanıldığı tüm işletmelerde öncelikle yaşayanların can ve mal emniyetlerinin daha da güvende olması için sizlere önerilerimiz bulunmaktadır.lütfen dikkat edilmesi gereken konuları birlikte paylaşmak için bizlere zamanınızı ayırın ve bizleri arayın.böylece hem sevdiklerimizin hem de işletmelerimizin can ve mal emniyetlerini daha güvende olmasında katkıda bulunun. BU DÜNYA HEPİMİZİN,ONU BİRLİKTE SEVELİM VE KORUYALIM

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Putzmeister Beton Pompaları Müşteri Postası

Putzmeister Beton Pompaları Müşteri Postası Putzmeister Beton Pompaları Müşteri Postası 2 Putzmeister in gücü Komatek 2009 fuarındaydık Prefabrik Birliği nin misafiri olduk Betoncular fabrikamızı ziyaret ediyor PM 4241 TR Içindekiler Başyazı Kim

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

dünyası 04/2012 Ak-Eli İnşaat: Komatsu varsa sorun yok Demir Madencilik in makine parkı Komatsu ile daha güçlü

dünyası 04/2012 Ak-Eli İnşaat: Komatsu varsa sorun yok Demir Madencilik in makine parkı Komatsu ile daha güçlü İş Makinaları 04/2012 dünyası Sayı:21 Ak-Eli İnşaat: Komatsu varsa sorun yok Gülmez Nakliyat üstün performanstan memnun Demir Madencilik in makine parkı Komatsu ile daha güçlü Özkar İnşaat zorlu işleri

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik.

Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik. Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik. 10 MW sınıfında yeni şaşırtıcı Jenbacher gaz motoru ile uzun ömürlü enerji. Daha Az Yakıt Tüketimi ve CO 2 Emisyonu ile

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR?

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK TANITIM DOSYASI MERKEZ: Neusser Landstraße 2 50735 Köln/Almanya www.elektromcom.de

Detaylı

Faaliyet Raporu. ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

Faaliyet Raporu. ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Faaliyet Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 3 Vizyon 3 Misyon 4 Otokar Hakkında... 6 1963-2013 Satırbaşları... 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10 Otokar ın Faaliyet Alanları

Detaylı

www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER Hakkımızda FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri CO₂ Gazlı Söndürme Sistemleri Inert Gazlı Söndürme Sistemleri NOVEC 1230 Söndürme Sistemleri

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN

ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN 40 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM ÜLKEMIZIN ENERJI IHTIYACINI KARŞILAMAK IÇIN DUR DURAK BILMEDEN ÇALIŞAN, TARIHI YATIRIMLARA IMZA ATARAK ÜLKEMIZ EKONOMISINE KATKI SAĞLAYAN BIZIZ KOÇ

Detaylı

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Temel Endüstri Programı Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Bizler Castolin Eutectic, tamir, bakım a ınmaya kar ı koruma uygulamalarında dünya çapında bir lideriz. 100 yıldan fazla bir tecrübe

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ

GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ GRUNDFOS ATIK SU ATIK SU PROFESYONELLERİ Atık su w a s t e w a t e r / / g r u n d f o s / / p a g e s 2 G R U N D F yönetimi profesyonellerinin geleceğine bakın Atık Su Profesyonelleri ile yeni bir bakış

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... 4.000 kw el. e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri. Maksimum verimlilik

Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... 4.000 kw el. e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri. Maksimum verimlilik 4.000 kw el e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Maksimum verimlilik Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... Isıya ve elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde... Tipik kullanım alanları Enerji maliyetlerinde

Detaylı

vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013

vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013 Rulolu palet kayar raf sistemleri ile depolama ve operasyon maliyetleri uzun vadede nasıl düşürülür? Endüstriyel bilgi metni Kasım 2013 Rulolu palet kayar raf sistemleri sayesinde, firmaların rekabet gücü

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Bundan böyle düzenli yayınlanmasını planladığımız bültenimize isim önerilerinizi sunmak için lütfen bize yazın: bulten@dmyelektronik.

Bundan böyle düzenli yayınlanmasını planladığımız bültenimize isim önerilerinizi sunmak için lütfen bize yazın: bulten@dmyelektronik. Sayı: 1 Mart 2014 sosy@l DMY grup şirketleri çatısı altında iletişimi güçlendirmek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve grup çalışanlarımızın etkileşimini arttırmak amacıyla bundan böyle DMY sosy@l platformu

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı