satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,"

Transkript

1 T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk uygu ky, kk uşuk v ğ k ü kk uh k u. ) 6/6/2002 h v 4760 y Ö Tük Vg (ÖTV) Kuu k y () y kpötv üky ÖTV üky h şğk y uu; 1) 4/12/2003 h v 5015 y y Kuu kp yk, ş, ğc, p ( ş âh), yğ, kuc, hky,, c v ş hhg hp, 2) 18/4/2001 h v 4646 y Dğ G y Kuu kp NG, p, p ş, ğ,, h v hc hhg hp, 3) 2/3/2005 h v 5307 y vşş G (LG) y Kuu kp ğc, p, ş v g yk hhg hp, ) Ö Tük Vg Kuu k y () y B cv y üü g k, 1) Tüü v k y Dü Kuuu Tüü Tc k Bg ş gçk v ü kş, 2) Tüü v k y Dü Kuuu Ü v y Uyguuk Bg ş gçk v ü kş, 3) Tüü v k y Dü Kuuu Ü v y Uyguuk Bg ş gçk v ü kş u, Tp ş Bg h ük p v ğ gçkş gçk v ü kş İg Tğ şğ y vş. 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : x :

2 T ULULRR DENETİ K VERGİ UUL KNUNU GENEL TEBLİĞİ (R NO: 431) BİRİNİ BÖLÜ G Hükü ç v kp DDE 1 Gş g v ş kj uuğu kâ ççv ük ö öüü, uh pg kuu kyk p k ukç gş yp uu y, vg g y v ş kp c kuk. y hc ğ ucu u uu, vg g ky ğ ğşk, c vg üç g y uu v uu kk. Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. k DDE 2 04/01/1961 h v 213 y Vg Uu Kuuu ük 257 c c k c, y Bkğ, ük v k gup y uh uu v p y, kû Ku gö uuk v g u v uu vy ü uygu göüğü v g hy, şk v hv uu g y, u ğşkk ypy; kşğ p ğy vy üçücü kş p ğy vy ğy, u ky uuy u v g k, uh v uuuğu gy vy ky, y kû Ku gö uuck v ück g uu v ü uuuğuu ky yk uğu hük ğş. yc ö kuu c k üçücü, y Bkğ, uu v ü uu, ky v g k, k ş vy kk g v ky çy ypvy u ky k huuu vy vy uuuk gy, u şk uuck v ky kpy y Bkğ vy uh k gövcğ kuu k uuuğu gy, u ku uygu uu v y yk uğu hük ğş. Ö y kû Kuu ük 242 c kc k y Bkğ, kk, ky v g uşuu, ky,, uh v 2 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

3 T ULULRR DENETİ K v g kk uu v ü uygu şk uu v y, kk uu v ü v v g y gk g âh k ü h üükk g ş ç v y Bkğ k uuuğu gy, g k uyuck v uyguy şk uu v p y, kû Ku kp g ş kk ku uu v üy v y yk kş. ö kuu k yc, Vg Uu Kuu v ğ vg ku, ky v g şk k y hükü kk, ky v g ç gç uğu; y Bkğ, kk, g v ky ç ğ, g v ky şk uu v k uu v y yk uğu hük ğş. k y y Kuu 175 c k, y Bkğ, uh kygy pg cğy y ük u gy pg ü gçk v ü kşc uyu gk ku v gy pg ç gk gî huu v uyguy şk uu v y yk uğu hükü y k. İKİNİ BÖLÜ Ky k Gk Kp g ük DDE 3 şğ y ük, Tğ k y ku y g çk uygu ky, kk uşuk v ğ k ü kk uh k u. Bu kp uşuuck ky, ö kuu ük ü y şk k h cu. ) 6/6/2002 h v 4760 y Ö Tük Vg (ÖTV) Kuu k y () y kpötv üky ÖTV üky h şğk y uu; 1) 4/12/2003 h v 5015 y y Kuu kp yk, ş, ğc, p ( ş âh), yğ, kuc, hky,, c v ş hhg hp, 2) 18/4/2001 h v 4646 y Dğ G y Kuu kp NG, p, p ş, ğ,, h v hc hhg hp, 3 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

4 T ULULRR DENETİ K 3) 2/3/2005 h v 5307 y vşş G (LG) y Kuu kp ğc, p, ş v g yk hhg hp, ) Ö Tük Vg Kuu k y () y B cv y üü g k, 1) Tüü v k y Dü Kuuu Tüü Tc k Bg ş gçk v ü kş, 2) Tüü v k y Dü Kuuu Ü v y Uyguuk Bg ş gçk v ü kş, 3) Tüü v k y Dü Kuuu Ü v y Uyguuk Bg ş gçk v ü kş u, Tp ş Bg h ük p v ğ gçkş gçk v ü kş. (2) 10/12/2003 h v 5018 y Ku î ö v K Kuu kpk kuu, kuuuş, ku k kuuuş v y yü 50 vy h kuy kuu v kuuuş yuk kp ş. Ky uşuu, uh v DDE 4 Bu Tğ uu v uygu ky, kk uşuu v ğ k ü y kk uh uuu. Tğ k ku şk ky, Tğ k g çğ hp ck şk v y uuuğu p kuk uşuuu. ck ük, hyç uy h ö kuu ky, g çğ v g ky. Bu uu, uh v yüküüüğü v g kp. ük, u Tğ kpk ky şk uşu ş, ş y ky k k u y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

5 T ULULRR DENETİ K Bg ök DDE 5 (1) Tğ k y ku şk ky kk uşuu v ğ k ü uh kuck g (y v ) ş gk g ök şğ y k. ) Bu Tğ kp uu v uygu kk ky uşuup ğ ck şk uh. ) uh ky k,, c vy şk k vy uuu, ky şğ y v yyg k ku y ky kuu gk kâ hp. 1).x - c Exc y, 2).xx - c Exc y, 3).x - Dü y, 4).cv - Vgü yş ğ y, 5).x - Gş ş y. c) k uuu, uh ky ş ğ v hyç uyu ky kpy çk kuu y kâ hp. (2) ük, Tğ k y ku şk ky uşuu v uh, k y v ku. ÜÇÜNÜ BÖLÜ uuuk v üyy uuuk v c uygu DDE 6 (1) Ouşuu ky y gk g uu ö kuu ky kk uh v ğ şk k u Tğ g uuuk uyy hkk, Vg Uu Kuuu c hükü k uu y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

6 T ULULRR DENETİ K DÖRDÜNÜ BÖLÜ Çş v Dğ Hükü Uyguck ğ hükü DDE 7 Bu Tğ y uygu k uşuu ky, vg ku ççv ğ k ü kk uh k u. uh v yüküüüğü, uşuu ky şk h üü y, v y, k v göüü ç kpk up, kk ky ğ kyk şy, ş v kk ç göüüyy v ku kâğ k üy ğyck ç y g. uh v ş Tüky uhuy ç v Tüky uhuy ku gç uğu y yp uuu. Ekk uşuu ky uh, ük g ş gçkş. Gk göü uu y Bkğ, u Tğ kp ü ky, ck uygu k ük g ş vy ük ş ğ âh kü k yö kuk uy y. Bu kp kuck yö v kj yüküüüğüü y g g üç, y Bkğ. Bg ş ş g yk, kö, ük gup v/vy y hc y ku. Bu Tğ kpk ky şk k ük, y Bkğ vy vg c yk ü, g g vy uuuğu vy c v p yp ç gk ck h üü kk v k kâ (uygu v y, uş v u p g) ğk u. ük, u Tğ kpk ky uşuu ku g ş ğk ç çş g h üü ö k u. y Bkğ, u Tğ kp ççvk ky uşuu ç kuck g yök, ş kk v ühü ku v k şk k ü h üü y v ku uuuğu gy yk. y Bkğ u yk, kö, ük gup v/vy y hc y ku y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

7 T ULULRR DENETİ K üüük DDE 8 (1) Bu Tğ 1/7/2014 h yüüüğ g. Tğ uu. EK GRİ KT KL GEREKİNİİ BELİRLENEN KONULR ş ky DDE 1 vy uu h yy ( âh) ü u v u y gç g şk uşuuck kk ky, g k şğk uu y v gkk. ) vy h, ) vy u, c) Bg h, ç) Bg - (Bg, kuu kyk p y k ç y u ku ük ç g ü y u), ) c vy uv, ) c y, ) cy (Vg Uu Kuuu 232 c c k y) vg kk u(gçk kş ük ç TKN), g) Üü Ku, ğ) h vy uu h h c (, k, v y c ök), h) h c şk k, ) Öçü (,, kg, v.), 7 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

8 T ULULRR DENETİ K ) h vy uu h h c şk y, j) h vy uu h h c şk u, k) H vg üü y ş g ü gö gk vg yüküüük (KDV, ÖTV v.) ö kuu yüküüük şk c,, hup v uu, ) Bg ü y v k g uu, ) Bg p u. Ö Kyc h ü g g k uşuuck ky, ü g ü y g. ük, ş g şk ky v h ç kuck kğ ğk, ğ y vy h c ç v k kuk kuu gk ö k u. ş ky DDE 2 T vy h yy ( h) u v u y gç g şk uşuuck kk ky, g k şğk uu y v gkk. ) vy h, ) vy u, c) Bg h, ç) Bg -, ) c vy uv, ) c y, ) cy vg kk u (gçk kş ük ç TKN), g) Üü Ku, ğ) h vy h c (, k, v y c ök), 8 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

9 T ULULRR DENETİ K h) h c şk k, ) Öçü (,, kg, v.), ) h vy uu h h c şk y, j) h vy uu h h c şk u, k) H vg üü y ş g ü gö gk vg yüküüük (KDV, ÖTV v.) ö kuu yüküüük şk c,, hup v uu, ) Bg p u. Ö Kyc h ü g g k uşuuck ky, ü g ü y g. ük, ş g şk ky y v h ç kuck kğ ğk u. Dö ş v ö u k şk v ky DDE 3 Dö ş v ö u (k, y u, u, g v c ) vcu şk ky, h c g k ü g; ) Üü ku, ) (, k, v y c ök), c) Öçü (,, kg v.), ç) k, ) V ü üc y y u yü, ) B y, ) Tp u g hv ck şk uu gkk y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

10 T ULULRR DENETİ K ük, v şk ky y ç kuck kğ ğk u. İh ky DDE 4 İh ş g k uşuuck kk ky, g k şğk uu y v gkk; ) vy h, ) vy u, c) Bg h, ç) Bg -, ) c vy uv, ) c y, ) c ük, g) c ku, ğ) İh gçkşğ güük, h) h h, ) h k, ) Güük y c h, j) Güük y c u, k) İh G.T.İ.. u, ) Üü ku, ) İh h vy uu h h c (, k, v y c ök), y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

11 T ULULRR DENETİ K ) İh h c şk ü k, ) İh h c şk k, ö) Öçü (,, kg v), p) İh h vy uu h h c şk y, ) İh h vy uu h h c şk p u, ) İh ş g h vg üü y vg yüküüük (KDV, ÖTV g.), ş) Bg p u, ) İh öğ h şk k /şu v BN. ük, h ş şk ky y v h ç kuck kğ ğk u. İhc ky DDE 5 İhc ş g k uşuuck kk ky, g k şğk uu y v gkk. ) vy h, ) vy u, c) Bg h, ç) Bg -, ) c vy uv, ) c y, ) c ük, g) c ku, ğ) İhc gçkşğ güük, y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

12 T ULULRR DENETİ K h) hc h, ) Güük y c h, ) Güük y c u, j) İhç G.T.İ.. u, k) Üü ku, ) İhç h vy uu h h c (, k, v y c ök), ) İhç h c şk ü k, ) İhç h c şk k, ) Öçü (,, kg v), ö) İhç h vy uu h h c şk y, p) İhç h vy uu h h c şk p u, ) Bg p u, ) İhc öğ h şk k /şu v BN. ük, hc ş şk ky y v h ç kuck kğ ğk u. Ü ky DDE 6 Gçkş ü y, v v kk kuk kü yök k ü uşuuck ky g k şğk uu y v gkk; ) Ü g ç; 1) Dö şgc, 2) Dö ş, y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

13 T ULULRR DENETİ K 3) G üü ku, 4) G c (, k, v y c ök), 5) k, 6) Öçü (,, kg v), 7) B y, 8) Tp y. ) Ü çk ç; 1) Dö şgc, 2) Dö ş, 3) Ü üü ku, 4) Ü c (, k, v y c ök), 5) k, 6) Öçü (,, kg v), 7) B y, 8) Tp y. c) Ü üc ç; 1) u y y uü ük ç ku gk k v, y u ü üc u ck üü k g ğ üü ç, 2) H, v u g k k, vk v ü üç uş v y c, k v üü ku. Ü üc y y u ky çk âh y kp ck y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

14 T ULULRR DENETİ K ük, ü şk ky y v h ç kuck kğ ğk u. Dğ ky DDE 7 (1) Tğ üçücü ük Ö Tük Vg Kuu k y () v () y k yy üky uu, ö kuu g uşuckky, g Güük T İk yu (G.T.İ..) g y vk u. yg, y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE T : x : E

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: 14.03.2011 2011/12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: 12.03.2011 h v 27872 (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRRI DENETİM Mb F f K I Th: 30.11.2011 y: 2011/55 Ku: Ġ R K Ü L E R M b F R O R Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özģ Oy Hkk K Yy Öz: Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özş Oy Hkk K 2011/55 u küz y vş. Ġg kü Ģğ y vģ.

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

HEYNER KULLANIM KILAVUZU

HEYNER KULLANIM KILAVUZU OEN FIXING F. F. F1. k. O. k F LOSE.1 Fb KULLANIM KILAVUZU A1 A B E F G G1 G G G G4 GV G5 GR SG VH G FG MOBIL AUTOMOTIVE GMBH Kz Wg 15 15859 Skw EUTSHLAN Tf: +49 (0) 678 68748 Tfx: +49 (0) 678 61044 www.hygmy.d

Detaylı

Bedenimiz Bizimdir, Kürtaj Yasaklanamaz!

Bedenimiz Bizimdir, Kürtaj Yasaklanamaz! >> 8! " " # O ii bidiğii ü dği >> 1 $! % &! >> 5 ' AKP kçi fi dı u öş ucud ku kçii %3,5 ı gö AKP d kçi fi dı >> 7 1 Eü 1980 cuıı g kıı bugü kd d i AKP, dh d ö gçi hcıık işkud d g ı kdı Hİş üi dki biiçi

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU Süya D Üvsts Ssya sttüsü Ds Ja f Süya D Uvsty Isttt f Sca Sccs Yı: 0/, Sayı: Ya: 0/, Nb: VİLAYT V İL ÖZL İDAR W SİTLRİND -KATILIM OLGUSU Nac KARKIN Hüsy Sha ÇALHAN ÖZT t, t aak, -vt tkj kapsaıa vayt v

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

Ş ü ç ö Ü ç ö ö ç ç ö ç ö ç ü ü ç ü ü ç ç ç ç » Ğ Ğ ü ç ü ç ü ç ç ü ç ç ç ç ç ö ç ü ö çü ü ö «ç ü ç ö ç ü ç ç ç ü Ğ ç ü Üç ü ç Ü «ö ö ü ç ü ç ö ö ç Ö ç ç ü ö ç ö ü Ç Ğ ç ç ç ü Ğ ö ç» Ğ ç ç ö ç Ş Ç Ş Ş

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı