ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU"

Transkript

1 ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 1. STRATEJİK YÖNETİM 4 2. KURUMSAL YÖNETİM 5 3. ETİK İLKELER 7 4. İÇ DENETİM 8 5. RÜŞVET & YOLSUZLUK 9 6. RİSK YÖNETİMİ MENFAAT SAHİPLERİYLE İLETİŞİM 11 SÜRDÜRÜLEBİLİR FAALİYETLER 1. TEDARİK ZİNCİRİ BİLGİ SİSTEMLERİ TESİS YÖNETİMİ 18 ÇALIŞAN GELİŞİMİ 1. SOSYAL ÇEŞİTLİLİK VE EŞİT FIRSATLAR İŞE ALIM PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ÇALIŞANLARA SAĞLANAN EĞİTİMLER KARİYER YÖNETİMİ ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR ÇALIŞAN PROFİLİ İÇ İLETİŞİM SOSYAL PERFORMANS İŞ HAYATI ÖZEL HAYAT DENGESİ İNSAN HAKLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 36 ÇEVRE 1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ÇEVRE YÖNETİMİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ & KARBON YÖNETİMİ 42 1

3 GİRİŞ Menfaat sahipleri ve çevreye verilen önem, sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır. ASELSAN, savunma sektöründe menfaat sahipleri için değer yaratırken, yasal şartlara tam uyum içinde sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bir dünya şirketi olarak ASELSAN; Başta müşterileri ve pay sahipleri olmak üzere menfaat sahiplerine olan taahhütlerini eksiksiz ve dengeli bir şekilde yerine getirmeye, Uzun vadede nitelikli katma değer yaratmaya, Çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamaya, Topluma değer katmaya, Çevreyi korumaya odaklıdır. ASELSAN, bu hedeflerini gerçekleştirdiği sürece sürdürülebilir, kârlı ve sorumlu bir şirket olmaya devam edecektir. 2

4 ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Kurumsal yönetim ilkelerimiz çerçevesinde kurum kaynaklarımızın yerinde ve etkin kullanımını teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için menfaat sahiplerimiz ile tam bir işbirliği içinde 3 olmak gerektiğine inanıyoruz.

5 1. STRATEJİK YÖNETİM Stratejik Yönetim süreci, Kurumsal Yönetimin bir parçası olup, görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve Strateji Yönetim Direktörü katılımı ile oluşan Strateji Yönetimi Komisyonu tarafından yönetilir. ASELSAN ın uzun vadeli hedeflerine ulaşması ve başarısını sürdürülebilir kılması, toplumsal yaşamın bir gereği olarak çevre dostu stratejiler ile mümkün olabilmektedir. ASELSAN ın vizyonu dünyadaki en büyük 50 savunma sanayi firmasından biri olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, on yıl ve ötesine bakan perspektif planları, her yıl güncellenen beş yıllık stratejik plan ile iş planları ve üç yıllık bütçe hazırlanmaktadır. Bu yöntemle şirketin uzun dönem hedefleri göz önünde tutularak kısa ve orta vadeli hedefler belirlenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetler Grup Başkanlıkları tarafından icra edilmekte ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan Dengeli Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) yöntemi ile performans değerlendirmesi yapılmaktadır. 4

6 2. KURUMSAL YÖNETİM Kanun, düzenleme ve kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum, sürdürülebilir performansımız için bir güç kaynağı, etik ve adil rekabet için bir çerçeve ve menfaat sahiplerimizin çıkarlarını korumak ve dengelemek için bir araçtır. Kurumsal yönetim tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerini (KYİ) 2004 yılında benimsemiş ve o tarihten itibaren faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nu yayınlamaya başlamıştır. ASELSAN ın kurumsal yönetim anlayışını tanımlayan ilkeler adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirliktir. Şirketimiz bu ilkeleri tüm yönetim faaliyetlerinde ve kararlarında uygulamaktadır. ASELSAN yıllık olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamaktadır. Bu rapor azınlık hakları da dâhil olmak üzere pay sahipliği hakları ve genel kurul toplantıları; kâr dağıtımı politikası, bilgilendirme politikası, insan kaynakları ve etik ilkeler; menfaat sahipleriyle ilişkiler; Yönetim Kurulu nun yapısı, oluşumu, faaliyet esasları ve komiteleri; risk yönetimi ve iç denetim konularını detaylı olarak kapsamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları ASELSAN ın kurumsal web sitesi adresinde ve faaliyet raporlarında yayınlanmaktadır. Organizasyonumuzu ve faaliyetlerimizi sürekli olarak kurumsal yönetim ilkelerinin ışığında geliştirmekteyiz ve böylelikle kurumsal yönetim performansımızı artırmaktayız. Kurumsal yönetime verdiğimiz önemi göstermek adına ilk kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 2012 yılında aldık. Derecelendirme, bağımsız bir derecelendirme kuruluşu (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.) tarafından yapılmıştır. İlk notumuz 10 üzerinden 8.77 olarak açıklanmıştır. ASELSAN bu notla bu alanda derecelendirme yaptırmış 42 şirket arasına 22. sıradan girerek ve Türkiye deki en iyi ikinci başlangıç notunu alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Kurumsal yönetimdeki ilerlememizin en önemli göstergesi 2013 yılında kurumsal yönetim notumuzun 10 üzerinden 9.07 seviyesine yükselmesidir. ASELSAN ayrıca ilk kurumsal yönetim notunu aldığı tarihten itibaren Borsa İstanbul un Kurumsal Yönetim Endeksi nde yer almaktadır. 5

7 ASELSAN ın yönetim yapısı Genel Kurul tarafından seçilen bir Yönetim Kurulu nun bulunduğu tek kademeli bir sistemdir. Yönetim Kurulu nda icrada görevli üye bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün rolleri ayrıştırılmıştır. 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu nun 3 üyesi bağımsız üyelerdir. Yönetim Kurulu nun tüm üyeleri şirketin ekonomik performansından sorumludur. Sosyal ve çevresel alanlarla ilgili icra sorumluluğunu Genel Müdür taşımaktadır. ASELSAN Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için üç komite oluşturmuştur: Denetimden Sorumlu Komite: Komite üç bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Komitenin başlıca görevleri finansal bilgilerin kamuya açıklanmasını sağlamak, ASELSAN ın muhasebe sisteminin, bağımsız denetiminin, iç denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişini ve etkinliğini gözetmektir. İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı doğrudan Denetimden Sorumlu Komite ye ve Yönetim Kurulu na raporlama yapmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört defa toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi: Komite altı yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Komite, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun, iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu na öneriler sunmaktadır. Komite ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürlüğü nün faaliyetlerini de gözetmektedir. Komite yılda en az dört defa toplanmaktadır. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: Şirketin operasyonel, stratejik, finansal ve diğer risklerini belirlemek ve şirketin kurumsal risk alma profiline uyumlu olarak yönetmek üzere altı yönetim kurulu üyesinin katılımıyla bu komite kurulmuştur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Komite yılda en az altı defa toplanmaktadır. Komitelerin oluşturulması, çalışma, toplanma ve raporlama esaslarına ilişkin ilkeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. ASELSAN ın kurumsal yönetim yapısı, Yönetim Kurulu üyeleri ve komitelerine ilişkin detaylı bilgiye adresinden ulaşılabilmektedir. 6

8 3. ETİK İLKELER Tüm ASELSAN çalışanları, şirketimizin ve toplumumuzun uzun vadeli kazanımlarının; halkımızın, kamunun, müşterilerimizin, pay ve menfaat sahiplerimizin ve tedarik zincirimizi oluşturan firmaların etik ilkelere en üst seviyede bağlılığına dayandığının her zaman farkındadır. Çalışanlarımız dürüstlük, nezaket, içtenlik, tolerans ve saygı prensipleri üzerine kurmuş oldukları çalışma ortamının yarattığı sorumluluk duygusu ile ASELSAN dışında da, bulundukları tüm ortamlara bu bilinci taşıma arzusu içindedirler. Yönetim Kurulu Üyesi nden çalışanına, ASELSAN ailesinin bir parçası olan herkes için etik ilkeler ve değerler yaşamın en önemli unsurlarıdır. Bu ilkeleri ve değerleri gelecek kuşaklara taşımak ve tüm çalışanlarımıza yaymak üzere Etik İlkeler ve Davranış Kuralları belgesi 2007 yılında yayınlanmıştır. Bu belgenin amacı; ASELSAN ailesinin üyelerinipaydaşlar ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere-etik ilkeler ve değerler konusunda eğitmek ve bu ilke ve değerleri şirketimiz içinde/dışında davranışlarımıza yansıtmaya teşvik etmektir. Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen oryantasyon programı yardımıyla etik ilkeler ve davranış kuralları işe yeni başlayan tüm çalışanlarımıza duyurulur. Etik Kurul un ihtiyaç duyması halinde işe yeni başlayan çalışanlarımızın bu konuda daha da detaylandırılmış eğitimler almaları sağlanır. Etik İlkeler ve Davranış Kuralları belgesi, ekleriyle birlikte tüm ASELSAN çalışanlarına duyurulur ve çalışanlar söz konusu belge hakkında bilgi sahibi olduklarına ve etik ilkeler ve değerlere bağlı kalacaklarına dair yazılı bir taahhütte bulunurlar. Belgenin kendisinde ve/veya eklerinde değişiklik ya da güncelleme yapıldığı takdirde söz konusu değişiklikler derhal tüm çalışanlara bildirilir ve gerekli görülür ise bu değişikliklere yönelik eğitimler organize edilir. 7

9 Etik Kurul dokuz üyeden oluşur ve kurulun sekreterliğini İnsan Kaynakları Müdürü yapar. Diğer üyeler Grup Başkanlıkları tarafından belirlenen temsilciler ile Genel Müdürümüz tarafından görevlendirilen Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Malzeme İkmal Direktörlüğü temsilcilerinden oluşur. Herhangi bir organizasyonel değişiklik olmadığı takdirde Etik Kurul üyesi bir çalışan en az beş yıl görevine devam eder. Etik Kurul herhangi bir başvuru ya da ihlal olmadığı hallerde en az dört ayda bir kere toplanır. Genel Müdür veya üyelerden biri de Etik Kurulu toplantıya çağırabilir. Başvuru ve ihlallere müdahalenin de ötesinde, Etik Kurul ASELSAN ın mantık ve vicdanını temsil eder ve etik ilkeler hakkında ASELSAN ailesi bünyesinde farkındalığı artırmak için çalışır. Bir başvuru olduğunda, gerekli araştırma sonuçları ve konu ile ilgili belgeler derhal Etik Kurul a ulaşır. Kurul Başkanı eldeki bilgi ve belgeler ile Genel Müdür e konuyu aktarır ve paralelde daha detaylı bir soruşturma yürütülür. Bu soruşturmanın sonunda, ilgili kanunlar ve ASELSAN Yönergeleri çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Yönetim Kurulu toplantılarında Etik Kurul a yapılan başvurular ve ihlaller periyodik olarak raporlanır. 4. İÇ DENETİM ASELSAN da iç denetim faaliyetleri ile; kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi sağlanır. İç denetim faaliyetlerinin en önemli rolü, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu na risklerin etkili bir şekilde yönetildiği konusunda güvence sağlanmasıdır. Yıllık denetim plan ve çalışma programları risk esaslı hazırlanmakta olup, denetim sonuçları periyodik olarak Denetimden Sorumlu Komite ye raporlanmaktadır. İç denetim bölümü tarafından; yasal ve şirket düzenlemelerine uyum, etik ilkelerin uygulanma durumu ve riskleri bertaraf etmek üzere oluşturulan kontrollerin yeterliliği değerlendirilmektedir. 8

10 5. RÜŞVET & YOLSUZLUK Şirket kültürümüzü oluşturan değerlerin temelinde çıkar çatışmalarını önlemek, paydaşlarımızla ilişkilerimizi profesyonel bir şekilde yönetmek ve tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek bulunur. Rüşvet ve yolsuzluk toplumumuzun önündeki en tehlikeli ahlaki tehdit unsurlarıdır. Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimiz açık bir şekilde tanımlanır ve onlarla nasıl iletişim kurduğumuz, şartlarımız ve davranış kurallarımız yönergelerimizde ve kurumsal internet sitemizde paylaşılır. Müşteri memnuniyetini sağlamak, yapılan her işte mümkün olan en iyi kaliteyi yakalamak ve bunu yaparken de toplumun, çevrenin ve insan haklarının korunmasına özen göstermek ana ilkemizdir. Rüşvet ve yolsuzluk sonucu doğabilecek operasyonel ve finansal riskler iç denetim bölümü tarafından sistematik olarak gözden geçirilmektedir. Tüm denetçilerimiz hileyle mücadele konusunda eğitim almaktadır. ASELSAN Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları; üçüncü taraflar ile ilişkiler, hediye alma ve verme, ASELSAN kaynaklarının şahsi kullanımı ve gizliliği hususlarındaki yaklaşımımızı açıkça tanımlamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızın ve birinci derece yakınlarının üçüncü taraflardan ASELSAN ın tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki hediye, kişisel hizmeti veya desteği kabul etmesi yasaklanmıştır. Benzer şekilde, tedarikçilerimiz de her yıl internet sitesinde yayınlanan bir mesaj ile bu konuda bilgilendirilmektedir. Bu mesajda, ASELSAN çalışanlarının herhangi bir sebeple hediye kabul etmediği ifade edilmektedir. Bağış ve Yardım Politikamız oluşturulmuş ve kamu ile paylaşılmıştır. Her yıl Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahipleri bir önceki mali yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgilendirilmektedir. Bir yıl içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul 9

11 toplantılarında belirlenmektedir. Herhangi bir bağışın yapılabilmesi için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir. Bağış ve Yardım Politikamıza göre, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere, Sosyal amaçlı kurulmuş olan kurum ve benzeri kuruluşlara, Kamu yararı niteliği taşıyan okul, sağlık tesisi, vb. inşasına, Şirket tarafından yararlı görülebilecek diğer işlere nakdi bağış ve yardım yapılabilir. 6. RİSK YÖNETİMİ Kurumsal Risk Yönetimi, sürdürülebilir başarı ve Kurumsal Yönetimin yapı taşlarından birisidir. Yasalara tam olarak uymaya, şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe büyük önem veren ASELSAN; ülkemizde son dönemde risk yönetimi alanında uygulamaya sokulan yeni düzenlemelerin gereklerini eksiksiz yerine getirmiş bulunmaktadır. Bu süreçte risk yönetimi fonksiyonları, ASELSAN içinde etkin olarak yeniden yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. ASELSAN ın risk yönetimi süreci, yüksek teknolojiye ihtiyaç duyan sofistike ve uzun vadeli bir üretim sürecinin hayata geçirilmesine imkan tanıyan çağdaş analiz yöntemleri kullanmakta ve şirket yönetiminin karar alma sürecine sürekli ve sistemli girdi sağlamaktadır. ASELSAN ın Kurumsal Risk Yönetimi politikası; maruz kalabileceği potansiyel riskleri öngörebilmek ve yönetmek amacıyla etkin ve verimli yöntem ve sistemler geliştirmek ve uygulamaktır. Bu kapsamda ASELSAN ı etkileyebilecek potansiyel risklerin önceden tespit edilerek tanımlanması ve şirketin risk alma yaklaşımına uygun olarak bu risklerin yönetilmesinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla 2012 yılında Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. 10

12 ASELSAN ın uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına etki edebilecek stratejik, operasyonel, yönetsel, finansal, dış etkenler başlıkları altında riskler sınıflandırılmakta ve ilgili tedbirlerin ele alındığı Kurumsal Risk Yönetim Komitesi tarafından periyodik raporlarla Yönetim Kurulu na sunulmaktadır. Çevre ile ilgili riskler kurumsal ölçekte düzenli olarak takip edilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır. 7. MENFAAT SAHİPLERİ İLE İLETİŞİM ASELSAN, tüm bireylerin, kurumların ve şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak ASELSAN faaliyetlerini etkiledikleri veya ASELSAN ın faaliyetlerinden etkilendiği inancındadır. Bu kapsamda menfaat sahiplerimiz; müşteriler, çalışanlar, pay sahipleri, tedarikçiler/alt yükleniciler, sektör ve sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, üniversiteler ve toplum olarak belirlenmiştir. Müşteriler Müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek yegane önceliğimizdir. Müşterilerimize karşı temel sorumluluğumuz, Araştırma & Geliştirme faaliyetleri ve inovasyon ile katma değer yaratarak, en uygun çözümleri, tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirerek fark yaratmaktır. Çalışanlar Çalışanlarımıza karşı temel sorumluluklarımız; çağdaş istihdam ve çalışma koşulları oluşturmak, kişisel gelişimlerini çeşitli eğitim programlarıyla desteklemek, kariyer planlaması kapsamında kişisel ilerlemeyi teşvik etmek ve iş hayatını düzenleyen her türlü kanun ve mevzuata tam uyumu sürdürmektir. Çalışanlarımız için vazgeçilmez bir ASELSAN markası yaratmak amacıyla; Uluslararası standartlara dayanan insan kaynakları yönetim anlayışını benimsedik. 11

13 Nitelikli insan kaynağı işe alıyoruz. Çalışanlarımızın gelişimine yatırım yapıyoruz. Rekabetçi ücret politikamızı koruyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını arttırıyoruz. Sürdürülebilir performans politikalarını destekliyoruz. Pay Sahipleri Pay sahiplerimize karşı en temel sorumluluklarımız ASELSAN ın; vizyonu doğrultusunda dünyadaki en büyük 50 savunma sanayii firması arasında yer almasını, yasal düzenlemeler ile tam uyum içerisinde çalışmasını, stratejik yatırım ve büyüme hedeflerine ulaşmasını ve yalnızca şirket içinde değil, şirket dışında da katma değer yaratmasını sağlamaktır. Genel Kurul toplantıları, yatırımcılarımız ve diğer menfaat sahipleriyle aramızdaki en temel iletişim kanalıdır. Azınlık pay sahiplerimiz de, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu nda yer alan 3 bağımsız üye aracılığıyla şirket yönetiminde temsil edilmektedir. Tüm pay sahiplerimizin fikirlerini beyan etme ve bilgi edinme hakları yalnızca yasalarla belirlenen çerçeve ile sınırlıdır. Pay sahiplerimiz ile ayrıca; faaliyet raporları, özel durum açıklamaları, analist toplantıları, road show organizasyonları, (telekonferans görüşmeleri ve ASELSAN da yapılan toplantılar da dahil olmak üzere) yatırımcı toplantıları ve yatırımcı sunumları aracılığıyla iletişim kurulmaktadır. Tedarikçiler / Alt Yükleniciler Tedarik sürecinde, tedarikçilerimizin gelişimini desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Sürdürülebilirlik kavramını tedarikçilerimiz arasında yaygınlaştırmak, kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre standartlarına uyulmasını teşvik ve talep etmek tedarikçilerimize karşı en önemli sorumluluklarımızdandır. ASELSAN, çoğunluğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) niteliğinde firmalardan oluşan yan sanayi ve alt yüklenici firmalarını sektördeki iş ortakları olarak görmektedir. Yalnızca 2012 yılı içersinde 400 adet yurtiçi altyüklenicimize yapılan ödemeler karşılığı 210 Milyon Amerikan Doları olup, bu altyüklenicilerin 329 u KOBİ niteliğindedir. Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları: Sivil toplum kuruluşları ile diğer sektör kuruluşları, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii için için ortak kaygılar çerçevesinde paylaşımlarını sürdürmektedir. ASELSAN ın, aşağıdaki tabloda görülen kuruluşlarda üyeliği bulunmakta ve ASELSAN yöneticileri, çalışanları yerel kuruluşların sektörel ve sosyal çalışmalarına, projelerine ve ayrıca yönetim kurullarına katılım sağlamaktadır. 12

14 Yerli ATO (Ankara Ticaret Odası) ASO (Ankara Sanayii Odası) OAİB (Orta Anadolu İhracatçılar Birliği) İMMİB (İstanbul Kimya, Maden ve Mamul İhracatçıları Birliği) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Birliği Ege Bölgesi Sanayi Odası Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği (OAİB Bünyesinde) SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) TESİD (Türk Elektronik Sanayicileri Derneği) KALDER (Türkiye Kalite Derneği) TÜSİAD Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) TÜTED (Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği) Uluslararası Armed Forces Communication and Electronics Association European Telecommunications Standards Institute The Association of Old Crows Advancing Global Communicaitions Association of Connecting Electronics Industries Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers Institute of Electrical and Electronics Engineers Optical Society of America Peripheral Component Interconnect - Special Interest Group Radio Technical Commission for Aeronautics Digital Mobile Radio Association National Defense Industry Association European Emergency Number Association Wisconsin Electrical Machines and Power Electronics Consortium TETRA Kamu Kuruluşları ASELSAN, kamu kuruluşlarının sosyal alanda ve sektöre yönelik yürüttüğü projeleri ve girişimleri desteklemenin yanı sıra kamu kuruluşlarının şirket faaliyetlerine ve sektöre yönelik bilgi ve görüş taleplerini de karşılamaktadır. Üniversiteler: Üniversitelerimiz, ana sermayesi nitelikli insan kaynağı olan savunma sanayi kuruluşlarının en önemli paydaşlarındandır. Üniversitelerimiz, yetişmiş insan gücü ve eğitim imkanları sağlamasının yanında, sanayinin teknoloji geliştirme faaliyetlerine giderek artan oranda katkı sağlamaktadır. ASELSAN, 2009 yılından bu yana 21 üniversite ile 167 projede 113 milyon ABD Doları tutarında işbirliği sağlamıştır. ASELSAN ın 2012 yılında üniversiteler ile başlattığı 11 yeni SAN-TEZ projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ndan kabul almış, bu sayı ile ASELSAN en yüksek sayıda projesi kabul alan firma olarak ödüllendirilmiştir. Toplum ASELSAN olarak topluma karşı en temel sorumluluğumuz; başta eğitim olmak üzere toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarının giderilmesine katkı sağlamayı faaliyetlerimizin bir parçası olarak görmektir. Kurumsal soysal sorumluluk projelerimiz çalışanlarımızda aidiyet duygusunun gelişmesini sağlamaktadır. Çalışanlarımızın sosyal gelişime olan katkısının, yalnızca şirketimiz için değil toplumumuz için de katma değer yarattığı değerlendirilmektedir yılında Van deprem bölgesinde ASELSAN tarafından yaptırılan okul, şirketimizin topluma karşı duyduğu sorumluluk duygusunu yansıtan pek çok örnekten biridir. 13

15 Tedarik zinciri sistemimize büyük önem veriyoruz ve tedarikçilerimizi sürdürülebilir uygulamalar için teşvik ediyoruz. Bilgi güvenliğini ve işlerin sürekliliğini son teknoloji ile sağlıyoruz. 14

16 1. TEDARİK ZİNCİRİ ASELSAN; kurulduğu tarihten bu yana tedarikçi sayısını sürekli artırarak, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren çok sayıda firmadan oluşan geniş bir tedarik ağına sahip olmuştur. ASELSAN; müşterilerine olan taahhütlerini yerine getirebilmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için, güçlü ve güvenilir bir tedarikçi ağına sahip olmanın ne denli önemli olduğunun bilincindedir. ASELSAN kayıtlarında yaklaşık tedarikçi yer almakta olup, bunların yaklaşık ine 2013 yılı içerisinde sipariş verilmiştir. Kayıtlı firmaların yarısı yabancı firmalar olup ABD, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri gibi geniş bir coğrafi alana yayılmış durumdadır. Mal ve hizmet alımları gerçekleştirilirken, kalite ve zamanında teslim kriterleri göz önünde bulundurularak en uygun maliyetle satın alımın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Tedarikçilerle performansları konusunda paylaşımlarda bulunarak, adil ve eşit şartlar altında rekabeti sağlayarak, etik ilke ve değerler ile yasalara uyumluluk gözetilerek satın alımlar gerçekleştirilmektedir. ASELSAN; farklı nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması için satıcı, üretici, yan sanayi firması, hizmet sağlayıcı, inşaat yüklenicisi ve distribütör gibi farklı tiplerdeki firmalarla çalışılmaktadır. 15

17 Tedarikçi seçme ve değerlendirme prosedürü firma veya ürün tipine göre değişiklikler göstermekle birlikte; ürünün veya firmanın kontrol edilmesi ve onaylanması gerekliliği temel prensiplerden biridir. Tedarikçi seçme ve değerlendirme süreci, ASELSAN tedarik zincirinin sürekliliğini sağlayabilmek açısından önemli bir faaliyettir. Tedarikçiler, eşit, şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme süreci yürütülerek seçilmekte ve ASELSAN ile çalışmak isteyen herhangi bir firma için adil ve şeffaf bir değerlendirme ortamı yaratılmaktadır. Tedarikçi seçim sürecinde ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılan ve ASELSAN tedarik zinciri politikalarına ve/veya uluslararası standartlara göre oluşturulmuş temel hususlar aşağıda belirtilmiştir: Tasarım, geliştirme, üretim, ölçüm ve test faaliyetlerini içeren teknolojik altyapı, Kalifiye personel istihdamı, İşleyen kapsamlı bir kalite sisteminin olması, Güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir finansal yapının olması, ASELSAN tedarik zinciri politikalarına uyum, Çevre Yönetimi standardına uyumluluk, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi standardına uyumluluk, İş yasalarına uyumluluk. ASELSAN da sürdürülen tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerinin ISO, AQAP, AS 9100, CMMI gibi bazı ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmesi sebebiyle, yukarıda belirtilen hususların her birinin tedarikçi seçme ve değerlendirme sürecinde sorgulanması, söz konusu standartlara uyumluluk açısından da birer gerekliliktir. Seçilerek onaylanan tedarikçilerin performansları, her bir sevkiyat için ayrı ayrı olmak üzere, zamanında teslim ve kalite bazında da ölçülmektedir. Performans puanları, onaylı tedarikçilerin tetkik sıklıklarını belirlemede ve yıllık olarak belirlenen başarılı firmaların seçiminde kullanılmaktadır. Düşük performans puanlı tedarikçiler, yüksek performans puanlı tedarikçilere göre daha sık tetkik edilirlerken, başarılı tedarikçilere sertifika verilir ve ASELSAN kurumsal internet sitesinde duyurulur. Onaylanan firmalara uygulanan ara tetkiklerde, tedarikçilerin yukarıda belirtilen hususlara uyumluluğu tekrar değerlendirilir ve ASELSAN değerlendirme kriterlerine uyumluluğunu sürdüremediği tespit edilen tedarikçiler, tedarik zincirinden çıkarılır. Performans değerlendirme ve tetkik sonuçlarının, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin takibini sağlayacak en önemli göstergelerden biri olduğu değerlendirilmektedir. ASELSAN onaylı tedarikçilerin çok önemli bir çoğunluğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) den oluşmaktadır. Ülke ekonomisi içinde çok önemli bir yere sahip olan KOBİ lerin, aynı şekilde ASELSAN sürdürülebilirliği için de önemli parçalardan biri olduğu değerlendirilmektedir. 16

18 Bu nedenle; KOBİ niteliğindeki tedarikçilerin kendilerini geliştirmelerini katkı sağlamak amacıyla birtakım destek programları uygulanmaktadır. Aşağıda bu destek programlarından örnekler verilmiştir: Mesleki eğitim, özellikle elektronik üretim faaliyetlerinde (Son beş yılda tedarikçilerimize saatin üzerinde eğitim verilmiştir.) Yeni altyapı yatırımları konusunda teknik danışmanlık sağlamak, Bazı özel ekipmanları tedarikçilerle paylaşmak, Tedarikçilerin daha iyi koşullarda finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için bankalarla işbirliği yapmak. ASELSAN, etik ilkelerini ve değerlerini kurumsal internet sitesinde yayınlamakta ve tedarikçileri tarafından da bu etik ilke ve değerlerin benimsenmesini beklemektedir. Etik ilke ve değerlerin, sürdürülebilir bir tedarik zinciri için vazgeçilmez olduğu değerlendirilmekte ve tedarikçilerimizle olan işbirliğimizin bu ilkeler çerçevesinde yürütülmesi sağlanmaktadır. ASELSAN tesislerinde her yıl tedarikçi temsilcilerimizin katılımıyla toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılar, tedarikçilerimize ASELSAN ı tanıtmak ve tedarikçilerimizin de hizmet sağladığı firmayı daha yakından tanımaları adına bir fırsat olarak görülmektedir. Toplantılarda, tedarikçilerimizin de görüşleri alınarak işbirliklerimizi daha ileri taşımanın yolları aranmaktadır. 2. BİLGİ SİSTEMLERİ Bilgi sistemleri yönetimi; bilgi güvenliği, iş sürekliliği ve iş süreçlerinde verimlilik hedefleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bilgi sistemleri yönetim sürecinde ITIL; bilgi güvenliği yönetiminde ise ISO serisi gereklilikleri temel alınmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için bilgi giriş çıkış noktaları; güvenlik duvarı, sızma tespit / engelleme, e-posta filtre ve İnternet vekil sistemleri ile kontrol edilmekte, taşınabilir cihazların kullanımı sınırlandırılmakta, kripto ve anti-virüs kontrolleri uygulanmaktadır. 17

19 Teknoloji odaklı önlemler, kullanıcılara yönelik bilgi sistemleri kullanım kuralları ile desteklenmektedir. Bilgi kayıplarının önlenmesi amacıyla tüm kurum bilgisi yedeklenmekte ve yedekler güvenliği sağlanmış farklı alanlarda saklanmaktadır. Alınan yedekler yanında iş sürekliliğini etkileyecek KKPS bilgileri de ayrıca felaket kurtarma merkezinde eş zamanlı olarak kopyalanmaktadır. Bilgi sistemleri risk yönetimi süreci ile bilgi sistemleri riskleri sürekli olarak gözden geçirilmekte ve gerek görülen alanlarda önlemlerin alınması sağlanmaktadır. İş uygulamalarına kolay erişim amacıyla, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi ve raporlama sistemlerine, entegre kurumsal portal aracılığıyla erişim sağlanmaktadır. 3. TESİS YÖNETİMİ Tesis Yönetimi kapsamında; tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu/duyacağı altyapı ve destek hizmetlerinin, süreklilik arz edecek bir şekilde; zamanında, kesintisiz, istenilen standartlarda, iş sağlığı güvenliği ve çevreye de saygı duyarak karşılanması sağlanmaktadır. Enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, Tesis Yönetiminin temel hedeflerinden biridir. Gerçekleştirilen çalışmalar Enerji Yöneticisi tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Kapsamlı ve Entegre Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi ile; trafo, jeneratör ve UPS lere ait elektriksel değerler uzaktan izlenmekte ve geçmiş raporlar incelenebilmektedir. Bu sayede enerji daha verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Pek çok alanın aydınlatmasında hareket sensörü, uygun yerlerde zaman saati kullanılması, trafo merkezlerinde merkezi kompanzasyon yapılması, sensörlü musluk kullanımı, bina yalıtım çalışmaları, ledli armatürler kullanılması gibi pek çok çalışma enerjinin gereksiz kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla gerçekleştirilmektedir. Kestirimci bakım yöntemi ile farklı alanlarda bulunan pompa ve motorlardan ölçümler, numuneler alınarak üzerlerinde analizler yapılmış ve arızalı rulmanlar, eski tip pompalardan 18

20 kaplin arızaları, balans arızaları tespit edilip bunlara müdahale edilerek, gereksiz kayıpların önüne geçilmiştir. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin kontrolünde bina otomasyonu kullanılarak ortamlarda uygun koşullar sağlanmakta, çıkabilecek sorunlara anında müdahale edilmektedir. Oransal ve bütünsel bir yaklaşım ve kontrol tekniği kullanılarak; mahal şartlandırması yapılmaktadır. Yeni yatırımlarda, cihaz seçimleri ve sistem kurulumları titizlikle yapılmaktadır. Enerji tüketimleri düşük, teknolojik ve otomatik kontrollü cihazlar seçilmekte ve kullanılmakta, insan hata faktörü en aza indirilmektedir. Basınçlı hava üretiminde kullanılan kompresörlerden ısı geri kazanımı sağlanmıştır. Kazanılan ısı; kış aylarında binalarda ısıtma, yaz aylarında sıcak su elde etmek için kullanılmaktadır. Bu sayede elde edilen doğalgaz kazancı ile atık ısının geri dönüşümü sağlanmıştır. Sistemlerde kullanılan su, geri dönüşüm yöntemi ile sisteme kazandırılmıştır. Merkezi ısıtma, soğutma ve havalandırmada kullanılan cihazlar karışım havalı seçilerek, hem çalışma ortamlarında olması gereken hava miktarları standartlara uygun bir şekilde ayarlanmakta hem de cihazların daha verimli kullanılması sağlanmaktadır. Bu sayede yazın soğutulan hacimlerden emilen soğuk hava, kışın da ısıtılan hacimlerden emilen sıcak hava, dış hava ile karıştırılarak soğutmada ve ısıtmada geri kazanım sağlanmaktadır. Geniş alanlarda aydınlatma kontrolü mümkün olduğunca bölgelere ayrılarak yapılmaktadır (Zone/Hücre Kontrol). Bu sayede farklı çalışma alanlarının aydınlatma üniteleri bağımsız olarak kontrol edilebilmekte ve gerektiğinde yalnızca kullanılan alanlar aydınlatılabilmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (KKPS) Yeni Donanımlara Göç Projesi kapsamında yeni ve eski donanımların toplam 5 yıllık sahip olma değerleri incelenmiştir. Buna göre KKPS nin eski donanımlarda kalması durumunda oluşacak elektrik maliyeti ile yeni donanımların ilk alım, 5 yıllık bakım, göç maliyetleri ve 5 yıllık elektrik tüketim maliyetleri tamamıyla karşılanmış olup, üzerine de yeni donanımların +2 yıllık bakım bedelleri tutarı ASELSAN a kazandırılmıştır. KKPS nin eski donanımlarda kalması durumunda oluşacak 5 yıllık elektrik tüketim maliyeti, yeni donanımların 5 yıllık elektrik tüketim maliyetinin 13 katıdır. 19

21 ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Çalışanlarımızın en olduğuna inanıyoruz. kıymetli varlığımız Çalışanlarımızın yaratıcılığını ön plana çıkaran, esnek ve ihtiyaçlara duyarlı çalışma ortamları yaratıyoruz. Toplumumuzun ahlaki gelişimine katkı için, insan haklarına saygı konusundaki duyarlılığımızı her alanda ortaya koyuyoruz. 20

22 ASELSAN insan odaklı bir şirkettir. Şirketimiz başarılarını, çalışanlarımızın bağlıklılarına ve özverili çalışmalarına borçlu olduğu bilinciyle onların kişisel, teknik ve akademik gelişimleri, sağlık ve güvenlikleri, çalışma koşullarının iyiliğine son derece önem verir. Dolayısıyla iş tatminini garanti altına alan çalışmak için ideal, arzu edilen bir ortam yaratmak en büyük hedeflerimizden biridir. Çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve ilerleyecekleri kariyer yolları hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemimiz sayesinde şekillendirilmektedir. Kariyer yolları, çalışanlarımızın yüksek potansiyellerini kullanmaya teşvik edecek şekilde tasarlanmaktadır. Güçlü ve adil bir ücret politikası benimsenmekte, düzenli ücret araştırmaları yaparak ücret politikamızı güçlendirilmektedir. ASELSAN, sunduğu yan haklar ile Savunma Sanayi Şirketleri arasında örnek gösterilmektedir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü doğrudan Genel Müdürlüğe rapor vermekte olup, insan kaynakları politikalarımızı çağın gereksinimleri ve ilerlemeler ile paralel olarak güncellemek üzere yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 1. SOSYAL ÇEŞİTLİLİK VE EŞİT FIRSATLAR ASELSAN için tüm çalışanlar ve katkıları çok değerlidir. Fırsat eşitliği sağlanması ve ayrımcılığa tolerans gösterilmemesi ASELSAN ın çalışanları için vermiş olduğu uzun vadeli taahhütlerden birisidir. Din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken, yaş, engellilik, cinsel tercih ve siyasi görüşler konusunda ayrımcılık gözetilmemesi ayrıca kanun ile de engellenmiş durumdadır. Yukarıda belirtilen konularda ASELSAN a bugüne kadar açılmış bir dava bulunmamaktadır. ASELSAN kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kurallarına uyar ve herhangi bir pozisyon için 18 yaşın altındakiler işe alım süreçlerinde değerlendirmeye alınmaz. Bu konudaki düzenlemelerimiz Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile uyumluluk göstermektedir. 21

23 2. İŞE ALIM ASELSAN İnsan Kaynakları Müdürlüğü, ASELSAN için yeni çalışanların seçilip yerleştirilmesinden sorumludur. İşe alım sürecinde kullanılan araçlar işe en uygun adayı, en adil şekilde belirlemek üzere tasarlanmakta; yenilikler ve gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Başvuruların incelenmesinin ardından, kısa listeye kalan adaylar, kişilik testi (16 Kişilik Faktörü), yetkinlik bazlı mülakatlar, gerek görüldüğü takdirde sunumlar, teknik yetenek ve bilgi sınavları ile iş başı değerlendirmeleri gibi araçların kombinasyon halinde kullanılması yoluyla açık pozisyonlar için değerlendirilmektedir. Yetenek havuzumuzun yüksek potansiyel sahibi, genç yetenekler ile beslenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle üniversiteler ve öğrenci toplulukları ile işbirliklerine önem verilir ve üniversitelerin düzenledikleri kariyer fuarlarına, öğrenci topluluklarının düzenledikleri seminer ve panellere katılarak hem ASELSAN ı tanıtan hem de teknolojik gelişimin endüstriyel yansımalarını gençlerle paylaşma fırsatı yaratacak ortamlar oluşturulmaktadır. Akademik başarısı yüksek gençlere kariyer danışmanlığı yapılarak ve öğrencilere yerleşkemizde okul gezileri düzenlenerek teknoloji ve yeniliklerin hayata geçirilmesini ilk elden görme fırsatı sunulmaktadır. Stajyerlik ve Aday Mühendislik programları ile son sınıf Mühendislik öğrencilerine konularında uzman profesyonellerle çalışma imkanı yaratılmaktadır. Türkiye de sınırlı sayıda şirkette görülebilecek ölçekteki projelerin hayata geçirilmesini gözlemlemek öğrenciler için gerçekten de bulunmaz bir fırsat olmaktadır. Kurumumuzun internet sitesinde bulunan iş başvuru formunu dolduran herkes aday olabilmekte, başvuru formu üzerinden yapılan değerlendirmeler neticesinde adaylara başvurularına ilişkin geribildirim mümkün olan en kısa sürede sağlanmaktadır. Adaylarımız, istedikleri zaman, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile e-posta ve/veya telefon ile irtibata geçerek başvuruları hakkında detaylı bilgi alabilmektedirler. 3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ Değişen ihtiyaçlara cevap verebilen ve faaliyet alanımızdaki gelişmelere göre güncellediğimiz bir Performans Değerlendirme Sistemimiz (PDS) bulunmaktadır. Tüm çalışanlarımız için yılda bir defa uygulanan PDS modelimiz, çalışanlarımızın sorumluluk alanlarına göre belirlenmiş olan yetkinlikleri ile ASELSAN ın Kurum Karnesinden gelen çalışan hedeflerini baz almaktadır. 22

24 Yetkinlikler 360 derece sistemi ile değerlendirilmekte ve verilen geribildirimler 16PF kişilik envanteri ile desteklenmektedir. PDS modelimizin amacı yüksek potansiyelleri belirlemek, düşük performans gösteren çalışanlarımızın performanslarını iyileştirmek ve onlar için gelişim planları hazırlamaktır. Bunların yanı sıra yüksek potansiyeller yetenek havuzlarına alınır ve gelecekte açılabilecek yönetici pozisyonları için değerlendirilir. PDS sonuçları, kariyer planları ile eğitim ve gelişim planlarının yapılması, çalışanların ödüllendirilmesi ve kendi faaliyet alanlarından farklı departmanlarda görevlendirilmesi için kullanılmaktadır. 4. ÇALIŞANLARA SUNULAN EĞİTİM İMKANLARI ASELSAN her seviyedeki tüm çalışanları için eğitimin öneminin ve gerekliliğinin üstünde durmaktadır. Çalışanlara sunulan eğitimler Eğitim Müdürlüğü nün koordinasyonu ve tüm bölümlerin işbirliğiyle planlanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları bölümler tarafından belirlenmekte ve Eğitim Müdürlüğü ne bildirilmektedir. Eğitim ihtiyaçları ASELSAN Stratejik Planı na göre belirlenen stratejik eğitim ihtiyaçları, kalite standartları, yasal zorunluluklar ve tüm personel için belirlenmiş zorunlu kariyer eğitimlerinin tanımlandığı Kariyer Eğitimleri İzleci ne göre belirlenmektedir. Kariyer eğitimleri çalışanların mevcut ve gelecekteki olası görevlerine göre 23

25 belirlenmektedir. Çalışanlara sunulan eğitimlerin amaçları kişilerin görevlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Çalışanlar kendi ihtiyaçları doğrultusunda, oryantasyon eğitimleri, kendi kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili eğitimler, teknik ve operasyonel bilgi içerikli eğitimler ve yönetsel eğitimlere katılmaktadır. Eğitim Müdürlüğü, her yıl yıllık eğitim planlarını yayınlamakta ve her iki ayda bir revize etmektedir. Şirket merkezimizde çalışanlarımıza çeşitli eğitimlerin verildiği sınıflar bulunmaktadır. Eğitimler 3 ana kategoride sunulmaktadır; ASELSAN eğitimcileri tarafından verilen sınıf eğitimleri, Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve danışmanlık firmaları veya akademisyenler tarafından verilen sınıf eğitimleri ve çeşitli firmalarda veya üniversitelerde çalışanların katıldığı münferit eğitimler. Yukarıda bahsedilen tüm eğitimlere ilişkin bilgiler Kurumsal Kaynak Planlama sistemine kaydedilmektedir yılında çalışan başına ortalama 23 saat eğitim gerçekleşmiş olup, çalışanlar toplam saat eğitim almıştır. ASELSAN ayrıca koleksiyonunun büyük bir kısmı savunma sanayi, mühendislik ve bilgi sistemleri kitapları, dergileri ve elektronik veri tabanlarından oluşan çok gelişmiş bir kütüphaneye sahiptir. Kütüphanede; basılı kitap, CD/DVD koleksiyonu, 98 periyodik dergi aboneliği, cilt periyodik dergi arşivi, elektronik kitap, 300 elektronik dergi, elektronik rapor ve doküman ile elektronik standart bulunmaktadır. Çalışanlarımız eğitim materyallerine kütüphane veritabanından erişebilmektedir. ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ Doktora Bursu ASELSAN üniversitelerde akademik görevi olan doktora öğrencileri için bir burs programı yürütmektedir. Bursun amacı, ASELSAN için stratejik önemi olan alanlarla ilgilenen öğrencileri cesaretlendirmek ve desteklemek ve böylece öğrencileri bu alanlara yönlendirerek ilgili konularda yetişen akademisyen sayısını arttırmaktır. Program 2008 yılında başlamış olup, şu ana kadar 11 öğrenci burstan faydalanmıştır. 3 öğrenci burs programından mezun olmuş, 8 öğrenci ise halen devam etmektedir. Burs azami 4 yıl süre ile verilmektedir. Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları ASELSAN çalışanları kendilerine verilen görevlerle ilgili eğitimlere katıldığı gibi kişisel gelişim hedefleriyle ilgili olarak gelişim fırsatlarını değerlendirebilmektedir. Çalışanlar kendi işleriyle veya gelecek kariyer imkanlarıyla ilgili olarak üniversitelerdeki doktora ve yüksek lisans 24

26 programlarına devam etmektedir. Şu anda 697 çalışanımız üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmektedir. Staj Staj ASELSAN da önemli bir süreç olup her yıl Haziran-Eylül ayları arasında, 700 ila 800 üniversite öğrencisi ASELSAN da yaz stajı yapmaktadır. Staj süresince bölümler öğrencileri gözlemlemekte ve onları gelecekteki olası çalışanlar olarak değerlendirmektedir. Stajları sona erince, İnsan Kaynakları Müdürlüğü uygun olan öğrencilerle mülakatlar yapmakta ve onları aday mühendis olarak işe almaktadır. Aday mühendislik ASELSAN tarafından uygulanan özel bir programdır. Bu programda, öğrenciler lisans eğitimlerinin son yılında haftada 3 yarım gün ASELSAN da çalışmaktadır. Mezun oldukları zaman ise işe alınabilmektedirler. Ayrıca, 12. sınıfta öğrenim gören Meslek Lisesi öğrencilerine Eylül-Haziran ayları arasında mesleki eğitim imkanı tanınmaktadır. Her sene 200 ila 250 öğrenci mesleki eğitimlerini ASELSAN da yapmaktadır. Bu program 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği yürütülmektedir. 5. KARİYER YÖNETİMİ Terfi ve şirket içi departmanlar arasındaki geçişleri destekleyen bir kariyer yönetim sistemimiz bulunmaktadır. Performans değerlendirme sistemi sonuçlarının yardımıyla yüksek potansiyele sahip olan çalışanlarımız belirlenmekte ve onlar için profesyonel gelişimlerini destekleyen yeni kariyer fırsatları sunulması sağlanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçlarının yanı sıra çalışanların kıdemi, mevcut pozisyonda geçirdiği süre, işini en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli yetkinliklere sahip olması ve yılbaşında verilen hedeflere ulaşmış olması da dikkate alınmaktadır. Çalışanlarımız, şirket içi ilanlarımız sayesinde yeni pozisyonlar ve iştiraklerdeki fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu pozisyonlara başvuru yapabilmektedirler. Her çalışanımız için oluşturulan kariyer haritalarına İntranet Portalı nda yer alan Sayfam uygulamasından ulaşılabilmektedir. Bu süreçte yöneticilerimize ve çalışanlarımıza ASELSAN ın kariyer uygulama prensipleri hakkında bilgi verebilmek için İnsan Kaynakları Müdürlüğü çalışanları görevlendirilmiştir. Yeteneklerimiz yeni fırsatları değerlendirmeye hazır olduklarında farklı ülkelerde bulunan iştiraklerimizdeki pozisyonlar için değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme sürecinin sonunda seçilmiş olan yetenek, en az 3 yıl olmak üzere iştiraklerde görevlendirilmekte ve görevin sona ermesi ile kazanmış olduğu deneyim doğrultusunda ASELSAN da yeni bir pozisyona yerleştirilmektedir. 25

27 6. ÜCRETLENDİRME VE YAN HAKLAR Çalışanlarımıza maaşlarının yanında sunduğumuz olanakların bir kısmı aşağıda yer almaktadır: Özel Sağlık Sigortası: Tüm çalışanlarımıza (eğer dahil etmek isterler ise grup poliçemiz üzerinden indirimli olarak eş ve çocuklarına da) sunulmaktadır. Yemek: Yerleşkelerimizde öğle yemeklerinin sunulduğu yemekhane veya yemek fişi uygulaması mevcuttur. Ulaşım: Tüm yerleşkelerimizde sadece merkezi noktalara değil; semtlere kadar uzanan geniş servis/ ulaşım imkânımız bulunmaktadır. Bu uygulama ile çalışanlarımızın binek araçlarını kullanma oranı azaldığından çevre kirliliğini önlemeye katkı sağladığımız değerlendirilmektedir. Sosyal Etkinlik Bütçesi: Tüm çalışanlarımız için her yıl yenilenen, çalışanların bölümleri ile birlikte gerçekleştirebilecekleri ve şirketimiz tarafından finanse edilen sosyal etkinlikler bulunmaktadır. Böylece çalışanlarımızın iş dışında da bir araya gelerek birbirleri ile daha yakın ilişkiler kurmalarına olanak sağlanmaktadır. Lisansüstü Eğitim Olanakları: Tüm çalışanlarımız için görev tanımları ile uyumlu alanlarda yapacakları yüksek lisans ve doktora eğitimi kapsamında kullanılabilecek ücretli okul izin olanağı bulunmaktadır. Lisansüstü çalışanlarımızın üniversitelere gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla eğitim yılı boyunca okullara servisler ile ulaşımları sağlanmaktadır. Kütüphane Hizmeti: Tüm yerleşkelerimize hizmet veren ve bünyesinde elektronik yayınlardan, süreli yayınlara kadar uzanan geniş kaynak yelpazesine sahip kütüphanemiz bulunmaktadır. 26

28 Spor Alanı: Çalışanlarımızın mesai dışı saatlerde kullanabileceği spor alanlarımız mevcuttur. Revir Hizmeti: Çalışanlarımıza hizmet veren doktorlarımız ve hemşirelerimiz bulunmaktadır. Kreş: Çalışanlarımızın 0-6 yaşları arasındaki çocukları için kreş hizmeti bulunmaktadır. Kreşimiz bünyesindeki emzirme odaları tüm ASELSAN lı annelere hizmet vermektedir. Doğum İzni: Hamile çalışanlarımız için yasa ile uyumlu olarak doğum öncesi ve sonrası kullanılmak üzere toplam on altı haftalık ücretli izin hakkı mevcuttur. Doğum yapan çalışanlarımız ayrıca altı aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptirler. Bir yaşın altında bebeği bulunan çalışanlarımızın gün içinde kullanabilecekleri 1,5 saat emzirme izinleri vardır. Hamileliğin ilk ayından itibaren çalışanlarımız günde 1 saat hamilelik izni kullanabilirler. Hamile çalışanlarımız İnsan Kaynakları ile iletişime geçtiklerinde, kendilerine hamilelikleri boyunca ve doğum ile doğum sonrasında ihtiyaç duyacakları bilgileri içeren bir dosya sunulmaktadır. 7. ÇALIŞAN PROFİLİ ASELSAN ın işgücü kapasitesi 2012 yılında %6, 2013 yılında ise %3,5 olmak üzere son iki yılda %10 a yakın bir artış göstermiş olup son üç yılda ortalama 415 yeni çalışan ASELSAN bünyesine katılmıştır. Cinsiyet Dağılımı Erkek Kadın 80% 80% 80% 20% 20% 20% yılından bu yana geçen üç yıllık dönemde, kadın ve erkek dağılımı yüzdesel olarak aynı kalmıştır. Kadın çalışanlarımızın, tüm çalışanlarımızın yaklaşık %20 sini oluşturduğu görülmektedir. Bu durumun ASELSAN ın hizmet sağladığı endüstriyel alandan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kadın çalışanlarımızın oranı, 50 den fazla çalışanı olan şirketlerdeki 1 ve endüstriyel sektördeki kadın çalışan oranından yüksektir 2. 1 TUİK Kurumsal Ölçekteki Şirketlerde Kadın İstihdamı. 2 TUİK 2012 Üç Ana Sektörde (tarım, sanayi ve hizmet sektörleri) Kadın İstihdamı. 27

29 Yine son üç yıl verilerine bakıldığında mavi ve beyaz yakalı çalışanların oranlarının aynı kaldığı görülmektedir. Buna göre mavi yakalı çalışanlar tüm ASELSAN çalışanlarının %35 ini, beyaz yakalı çalışanlar ise %65 ini oluşturmaktadır. Çalışma Kategorisine Göre Dağılım Mavi Yaka 65% Beyaz Yaka 35% Sözleşme Türüne Göre Çalışan Dağılımı Belirsiz Süreli Belirli Süreli 95% 94% 94% 5% 6% 6% Başka bir dağılım ise çalışanların sözleşme tipine göre yapılmış olup yukarıda yer alan grafikten görüleceği üzere, çalışanlarımızın yaklaşık %94 ü belirsiz süreli sözleşme ile şirketimizde çalışmaktadır. Çalışanların Kulvar Dağılımı % 55% 55% 32% 32% 32% 8% 7% 7% 7% 6% 6% Mühendislik Kulvarı Teknisyenlik Kulvarı İdari Kulvar Destek Hizmetleri 28

30 Yukarıda yer alan grafik verilerinden de anlaşıldığı gibi, Mühendislik Kulvarı, ASELSAN ın çalışan dağılımında en yüksek yüzdeye sahiptir. ASELSAN da çalışan Mühendislerin oranında 2012 yılında %2 lik bir artış olduğu ve bu oranın 2013 yılında sabit kaldığı gözlenmektedir. Mühendislik Kulvarı gibi, Teknisyenlik Kulvarı nın da %32 lik oranıyla ASELSAN ın bel kemiğini oluşturduğu söylemek mümkündür. Bu grubun tüm çalışanlar içindeki yüzdesi ise son üç yılda değişmemiştir. Bir diğer önemli veri ise ASELSAN bünyesinde yer alan Ar-Ge çalışanlarının yüzdesidir. Ar-Ge merkezi çalışanlarımız, toplam çalışanlarımızın yarısına yakın bir yüzdeyi oluşturmaktadır. Ar-Ge Merkezlerindeki Çalışan Oranı 43% 44% 44% yılı sonu itibariyle ASELSAN çalışanlarının yaş ortalaması 34 dür. Bir gruplama yapıldığında çalışanlarımızın büyük oranda ve arası yaş gruplarında yer aldığı görülmektedir. Çalışanların Yaş Dağılımı % 39 % 40% 36% 35% 41% % 17% 17% 10 6% 7% 7% ve Üstü 29

31 ASELSAN çalışanlarının eğitim düzeyi oldukça yüksek olup, yıllık yaklaşık %1 lik bir artış gösteren lisans ve lisansüstü mezun oranı ile 2013 yılında bu oran toplamda %63 olmuştur. Eğitim Durumu İlk/Orta Okul 2,5% 2,2% 2,0% Lise 5,9% 5,4% 5,0% Meslek Lisesi 20,0% 18,6% 17,6% Önlisans 10,2% 11,5% 12,6% Lisans 30,7% 30,4% 30,8% Yüksek Lisans 28,6% 29,2% 29,2% Doktora ve Üstü 2,2% 2,7% 2,8% Eğitim düzeyi özellikle yönetim kadrolarında da oldukça yüksektir. Aşağıdaki grafiklerden anlaşılacağı gibi, yönetim kadrolarımızın %65 den fazlası lisansüstü dereceye sahiptir. Yönetim Kadrolarında Eğitim Durumu Lisans Yüksek Lisans Doktora ve Üstü 6,3% 6,7% 6,5% 59,4% 60,3% 59,5% 34,4% 33,0% 34,0% Şirketimizde jenerasyon dağılımına bakıldığında Y kuşağı payı hızla arttığı, bebek patlaması ve X kuşak olarak adlandırılan jenerasyonların temsilcilerinin oranının ise azaldığı gözlenmektedir. Bu nedenle artan Y kuşağına yönelik, takdir ve ödül bazlı uygulamalar geliştirilmesinin yanı sıra her kuşağa en iyi şekilde uyacak yaklaşımların iyileştirilmesi şirketimizin önem verdiği konuları arasındadır. 30

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ...4 1. STRATEJİK YÖNETİM... 4 2. KURUMSAL YÖNETİM... 5 3. ETİK İLKELER... 7 4. İÇ DENETİM... 8 5. RÜŞVET & YOLSUZLUK... 9 6. RİSK YÖNETİMİ... 10 7. MENFAAT

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2015 GENEL MÜDÜR ÜN ÖNSÖZÜ...2 GİRİŞ...4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ...6 1. STRATEJİK YÖNETİM... 6 2. KURUMSAL YÖNETİM... 7 3.

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite

Tesis Bilgileri Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tesis Toplam Alan Kapalı Alan Kapasite Kurumsal Yönetim Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından yetki verilmiş

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Bilgiler Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket üst yönetimine 2014 yılı içerisinde şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN. İnsan Kayanakları KAYNAKLARI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN. İnsan Kayanakları KAYNAKLARI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kayanakları 29 İNSAN KAYNAKLARI İSMMMO da İnsan Kaynakları Yönetimi; kurum için en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA

BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA 4/20/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.19 2015-2016 PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri, Fark Yaratan İK Projeleri kategorisinde başarı ödülü alan Çimsa nın, 2017 yılında

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KSS Pazaryeri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitim Kataloğu Kurumsal Eğitim Kataloğu Business Management Institute, iş dünyası ile akademik dünya arasında bir bağlantı noktası olarak hareket eden ve böylece iş dünyasına yeni açılımlar ve değerler getirmeyi hedefleyen

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

GossoG Kimdir? bir. markasıdır

GossoG Kimdir? bir. markasıdır www.e-hibe.com.tr GossoG Kimdir? GossoG; Hayvancılık Sektöründe, Proje ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri sunan, Ankara Ticaret Odasına bağlı bir aile şirkettir. bir markasıdır GossoG; Kurucu ve çalışanları

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2016 İÇİNDEKİLER ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2016 GENEL MÜDÜR ÜN ÖNSÖZÜ...2 GİRİŞ...4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ...6 1. STRATEJİK YÖNETİM... 6 2. KURUMSAL YÖNETİM... 7 3.

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 gün ve tarihli toplantısında 21 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. BİRİNCİ

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00 Fax : 0232-436

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Haziran 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ ve AMAÇ İşbu Çevre Politikası nın ( Politika ) amacı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ Bu Yönerge nin amacı, Denetimden Sorumlu Komite nin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı