w w w. t e o l u p u s. c o m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "w w w. t e o l u p u s. c o m"

Transkript

1 D E N E T İ M V E Y Ö N E T I M D A N I Ş M A N L I Ğ I $ w w w. t e o l u p u s. c o m

2 HAKKIMIZDA Şirketimiz, uluslararası nitelikteki kadrosuyla üstün seviyede hizmet verme amacıyla iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve diğer katma değerli hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur ve CIA, CCSA, CFSA, CRMA, CGAP, CISA, CFE, CPA gibi uluslararası sertifikaları olan profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun esas amaçlarından birisi şirketlerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, geleceği öngörebilmeleri ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır. Amacımıza uygun olarak; Uzman ve uluslararası standartlara hakim kadromuzla ve çözüm ortaklarımızla beraber öncelikle şirketinizi tanır, ihtiyacınızı belirler, çalışma kapsamını ve süresini birlikte belirleriz. Bu ön çalışma sonrası, kurumunuzun risklerini tanıyıp önlemler almasını, kontrollerini güçlendirmesini, verimliliğini ve etkinliğini arttırmasını, rekabet gücünü ve itibarını yükseltmesini ve şirketinize değer katma amaçlı çalışmaları sunarız.

3 HĠZMETLERĠMĠZ Risk Yönetimi 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na uygun Risklerin erken teşhisi komitesi, Faaliyet raporu hazırlama hizmeti, Şirketlere ve şirketler topluluğuna yönelik iç yönerge ve yönetişim yapısının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, Kurumsal risk yönetimi, Suistimal ve hile riskinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Satış, yeni pazarlara ulaşma, tahsilat, finansman kaynaklarına ulaşma, teknoloji, maliyet düşürme çabaları, mevzuata uyum, bilgi teknolojisi riskleri, finansal riskler, operasyonel riskler ve muhasebe ve denetim kurallarındaki değişiklikler günümüzün çalkantılı dünyasının getirdiği belirsizliklerden sadece bazılarıdır. Şİrketlerin kurumsal yönetişim yapısında kritik bir yer tutan risk yönetimi, kurumda ister ayrı bir bölüm olarak çalışsın isterse farklı kişilerin sorumluluğunda dağınık bir yapıda çalışsın, şirket yönetimi şirketin karşı karşıya olduğu tüm risklerden haberdar olmalı, bunlara yönelik politika ve prosedürler geliştirmeli, önlemler almalı ve bir iş sürekliliği planına sahip olmalıdır. Şirketinizin kurumsal kontrol ve risklerini inceleyerek risk haritasını oluşturuyor ve riske karşı alınabilecek önlemleri raporluyoruz ve süreci sizinle birlikte kalıcı hale getiriyoruz. Ġç Denetim ve Ġç Kontrol İç denetim hizmeti (kurulum, dönemsel veya eş kaynak kullanımı), İç kontrol sisteminin etkinliğinin oluşturulması, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi, Bilgi teknolojisi denetimi, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı. Şirketimiz, kurumunuzda risk tabanlı iç denetim biriminin kuruluş organizasyonunu, eleman seçimini ve eğitimini üstlenmekte, dışarıdan dönemsel olarak iç denetim hizmeti vermekte ve iç denetim hizmetini eş kaynak kullanımı şeklinde sağlayabilmektedir. Uluslararası-Türkiye (UFRS-TFRS) Finansal Raporlama Standartları na Uyum UFRS-TFRS ile finansal raporların ortak standartlarla hazırlanması ve okuyanların aynı şeyi anlaması hedeflenmektedir. Gerçeği yansıtacak mali rakamlarla karar alıcıların (yöneticiler, hissedarlar, kredi kuruluşları, derecelendirme kuruluşları gibi) daha şeffaf bilgilere ulaşarak doğru ve zamanında karar almaları amaçlanmaktadır. Mali işler bölümünüzde çalışanların UFRS-TFRS eğitimleri alması, muhasebe uygulamalarınızın ve mali raporlarınızın buna uygun olarak hazırlanması, bütçe ve yönetim raporlaması sisteminizin UFRS-TFRS ye uygun olarak yeniden yapılandırılması sağladığımız hizmetlerden bazılarıdır. Öncelikle şirketinizin ve çalışanlarınızın UFRS-TFRS açısından durumunu tespit ediyor, hizmetimizi takvimlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. UFRS-TFRS raporlamasının mali durumunu size doğru yansıtırken aynı zamanda kurumsal itibarınıza olumlu katkı yapması sözkonusu olacaktır. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi İhtiyaca uygun Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemine geçiş hazırlık danışmanlığı, Yönetim bilgi sisteminin seçilmesi ve kurulması. Şirketimiz ERP sistemine geçiş öncesinde ve sürecinde verdiği yönetim danışmanlığı hizmetiyle kurumunuzun ERP sistemine sorunsuz geçmesini ve yaptığınız yatırımdan azami verim almanızı hedeflemektedir. Faaliyet Raporlaması ve Sürdürülebilirlik Raporlaması Yeni Türk Ticaret Kanunu na göre gereken ve kurumunuzun dışa açılan yüzü olan yıllık faaliyet raporu hazırlığınıza profesyonel destek vermekteyiz. Ayrıca, kurumunuzun ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim başarı bilgilerinin açıklandığı Sürdürülebilirlik Raporu paydaşlarınıza kurumunuzun topluma ve sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini anlatarak kurumsal itibarınıza katkı sağlamaktadır. Yıllık faaliyet raporu bir şirketin dışa açılan profesyonel görünümüdür. Şirketinizin faaliyet raporunun mevzuata uygun şekilde hazırlanmasına destek vermekteyiz. Toplumsal sorumluluğunuzun anlatıldığı Sürdürülebilirlik Raporlamasının uluslararası normlarda hazırlanmasına destek vermekteyiz. Çözüm Ortaklarımızla Birlikte Sunduğumuz Hizmetler İş sürekliliği ve acil durum yönetimi hazırlığı, Sosyal medya kullanımı denetimi, Sözleşmelerinizin hukuk ve risk açısından gözden geçirilmesi, Kurumsallaşma çalışmaları, TURQUALITY ve KOSGEB proje çalışmaları, Marka oluşturma ve yönetimi danışmanlığı, Kurumsal kimlik çalışmaları, Fikri ve Sınai Haklar stratejisi oluşturulması ve yürütülmesi, Entellektüel Sermaye (Varlık) Değerlemesi, Özel durum ıncelemesi, Kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere yönelik hizmetler, Dernek ve Vakıfların denetimi, Bağımsız denetim, Şirket değerlemesi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

4 Ülkelerin ekonomileri gittikçe daha içiçe giriyor; paranın, malların, hizmetlerin ve işgücünün akışkanlığı giderek artıyor. Şirketler uluslararası el değiştirmelere konu oluyor. Hukuk, teknoloji, muhasebe ve denetim sistemleri bu akışkanlığı kolaylaştıracak şekilde gelişiyor. Sadece yabancı şirketler ve yatırım fonları Türk şirketlerine talip olmuyor, Türk şirketleri de yabancı ülkelerde şirketler kuruyor, satın alıyor veya ortaklıklar oluşturuyor. Şirketinizde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemine geçiş zamanı geldi mi ve bunun için çalışanlarınız ve iş süreçleriniz hazır mı? Bilgi teknolojileri ve bilgi teknolojileri kaynaklı iş kesintileri risklerinizi tam olarak takip ediyor musunuz? Faaliyet raporunuz profesyonelce mi hazırlanıyor? Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi olarak risk ve yönetim raporlamanızı geliştirme ihtiyacı duyuyor musunuz? Şirketinizin hile ve suistimal riskine ne kadar açık olduğunu düşünüyorsunuz? Verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, marka ve kurumsal kimlik oluşturma ve geliştirme, fikri ve sınai haklar stratejisinin oluşturulması ve yürütülmesi ve bu konudaki devlet teşviklerinden yararlanma konularında profesyonel destek ihtiyacınız ver mı? İş sürekliliği ve acil duruma hazırlık riski taşıyor musunuz? Mali ve yönetim raporlarınızın yeterli açıklamaya sahip olduğundan, varlıklarınızın korunduğundan, şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli olduğundan, mevzuata tam uyumlu hareket ettiğinizden ve şirket içi süreçlerinizin etkinliğinden emin misiniz? İç kontrolleriniz yeterli mi? İç denetim ihtiyacınız var mı? İşlerinizin büyüklüğü kişisel kontrollerin yetmediği bir noktaya gelmiş olabilir mi? Mevcut iç denetim yapınızın etkinliğini artırmayı ister misiniz? Transperancy International ın 2012 Yolsuzluk Algılaması sıralamasında Türkiye 174 ülke arasında 54. sıradadır. Muhasebe kayıtlarınızı Uluslararası (Türkiye) Finansal Raporlama Standartları na göre tutmaya ve gerçekçi mali raporlar almaya hazır mısınız? Şirketinizin operasyonlarının uluslararası standartlarda etkin ve verimli, yönetim ve mali raporlamasının gerçekçi ve doğru verileri üreten, risklerini yöneten ve gerekli kontrolleri oluşturan ve geliştiren bir yapıya dönüşmesine, kredi imkânlarına ulaşmasına altyapı oluşturacak iç kontrollerinin, iç denetim yapısının, kurumsal yönetim yapısının, itibarının ve sürdürülebilirliğinin kuvvetlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çalışanlarınızın şirkete bağlılığını ve verimliliğini engelleyen unsurlar sözkonusu olabilir mi? Şirketinizin riskleri hakkında tam bilgi sahibi misiniz? Bağımsız bir risk değerlemesi ihtiyacı duyuyor musunuz? Milli geliri oluşturan Türk sanayi şirketlerinin %98 i KOBİ ölçeğindedir ve büyük bir kısmı aile şirketi hüviyetindedir. Önemli ticari başarılara ulaşan bu şirketler süreçlerini, kurumsal yapılarını ve sürdürülebilirliklerini güçlendirdiği ölçüde gelecek nesillerin kalıcı şirketleri olacaklardır.

5 Kurumunuzun ; sürdürülebilirliği, kurumsallaşması, risklere karşı önlemler alması, kontrollerini güçlendirmesi, verimliliğini ve etkinliğini arttırması, kurumunuzun rekabet gücünü ve itibarını yükseltmek ve şirketinize değer katmak için

6 G Ü V E N L İ Y A R I N L A R A İtibar Etik Verimlilik

7 DEĞERLERĠMĠZ Kurumsal Kültürümüzün temelinde yatan, müşterilerimizle yakın çalışarak güvenlerini kazanmak, Müşterilerimize yüksek standartlarda ve proaktif, verimliliklerini ve karlılıklarını arttırıcı ve risklerini daha iyi tanıyacakları ve yönetebilecekleri çözüm önerileri sunmak, Sorunlara yaklaşımı ve yaratıcı çözüm teknikleri ile çözüm odaklı olmak, Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile süratli çalışarak zamanında hizmet sunmak, Yerel ve uluslararası geniş tecrübe, servis çeşitliliği ile global kalite sunmak. Seçkin ve profesyonel ekibimizin, kariyer ve kişisel gelişmelerine yaptığımız yatırımlarla yüksek hizmet standartlarımızın sürekliliğini sağlamak. ETĠK ve GĠZLĠLĠK ĠLKEMĠZ İnsan odaklı yönetim, müşteri odaklı yönetim, teknolojiye dayalı yönetim, güvenli bir işyeri ve sürekli iyileştirme hedefleyerek faaliyetlerimizi yürütürken; İşbirliği kapsamında sorumluluğunu üstlendiğimiz müşterilerimizin açılmış, görülmüş veya hazırlanmış olan özel bilgi ve belgelerin tam gizliliğini koruyacağımızı, edindiğimiz ticari sır niteliğindeki bilgilere görevimiz sırasında ve sonrasında üçüncü şahısların erişmelerine izin verilmeyeceğini ve bu bilgilerin sadece çalışmalarımız esnasında kullanılacağını taahhüt ederiz.

8 TeoLupus TEOLUPUS DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI Büyükdere Caddesi Emlak Kredi Blokları A2 Blok Kat 8 No:33 Levent Beşiktaş - ISTANBUL Tel Faks facebook.com/ teolupus twitter.com/ teolupus linkedin.com/ teolupus

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası

İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası İç Denetim Farkındalık Ayı Özel Dosyası KİT LERDE İÇ KONTROL SİSTEMİ Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) iç kontrol sistemi son derece kritik bir konu. Bu kontrol sağlanırken eylem planlarının dikkatlice

Detaylı

Yolculuğun geleceğini tasarlarken Dünya mız aklımızda, O nun için ne yapabilecegimizi düşünüyoruz.

Yolculuğun geleceğini tasarlarken Dünya mız aklımızda, O nun için ne yapabilecegimizi düşünüyoruz. Yolculuğun geleceğini tasarlarken Dünya mız aklımızda, O nun için ne yapabilecegimizi düşünüyoruz. Güzel yarınlar ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. G418, G423, G428, G429, G430, G431 RAPOR

Detaylı

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız

Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız www.pwc.com.tr Sağlıklı bir büyüme için yanınızdayız Yetkinliğimiz Geleceğe açılan kapı Gelişmekte olan piyasalar PwC Küresel Grubu, aralarında Türkiye nin de yer aldığı 6 ülkeyi stratejik ülke olarak

Detaylı

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010

Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Rotasını başarıya çevirenler Aile Şirketleri Araştırması 2010 Aile Şirketleri Hizmetleri İçindekiler Yönetici Özeti 1 Araştırma hakkında 3 Temel bulgular 4 Doğru Stratejiler 8 Başarılı Aile Şirketleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER CEO nun Mesajı Rapor Hakkında Yapı Kredi Hakkında Kurumsal Yönetim Operasyonel Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Çevre Yönetimi Toplumsal Yatırımlar Performans

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

OTOKAR Sürdürülebilirlik Raporu 2014

OTOKAR Sürdürülebilirlik Raporu 2014 OTOKAR Sürdürülebilirlik Raporu 2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 2 Genel Müdür Mesajı... 4 Otokar Hakkında... 8 Sürdürülebilir Gelişim Odaklı, Sorumlu Yönetim... 12 İstikrarlı Büyüme, Sürekli Gelişim...

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı

İçindekiler ÇALIŞAN MUTLULUĞU. 2 Genel Müdür ün Mesajı Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 1 İçindekiler 2 Genel Müdür ün Mesajı AYGAZ VE ENERJİ SEKTÖRÜ 6 Aygaz hakkında 8 Dünya LPG sektörü 8 Türkiye LPG piyasası ve Aygaz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 12 Kurumsal

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil 2 Kurumsal Stratejimiz 3 Tarihçe 4 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011

- - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 - - - - - - - Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2011 Rapor İçeriği: Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk Şirketleri'nden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar,

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KONFERANSI KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? 29 Eylül 2014 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR YÖNETİM İÇİN NASIL BİR İÇ DENETİM? KONFERANSI 29 Eylül 2014 E GEMENLİK K AYITSIZ Ş A R TSIZ M İLLETİNDİR KAMU İDARELERİNDE DAHA ETKİLİ BİR

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerimiz, her zaman iş yapış biçimimizin önemli bir belirleyicisi

Detaylı

Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik

Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik İçindekiler Küresel bilgi, en iyi yerel hizmet 2 Tam tasdik hizmetleri 3 Uluslararası vergi danışmanlığı hizmetleri 4 Uluslararası personel çalışma izinleri ile vergi

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı