ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ"

Transkript

1 ISSN ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol :26 Sayı/No : 1 Yıl/Year: 1997

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt/Vol : 26 Sayı /No : 1 Yıl/Year: 1997 Ankara-1997

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ Sahibi: Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN Editör: Prof.Dr. Feyyaz ONUR Yayın Kurulu: Prof.Dr. Feyyaz ONUR (Başkan) Prof.Dr. Nazire ÖZKAL Prof.Dr. Nuray ARI Yrd.Doç.Dr. Meral TUNÇBİLEK Dr.Ecz. Gülbin ÖZÇELİKAY Uzm.Ecz. Yıldız ÖZALP Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dergisi yılda 2 sayı yayınlanır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu dergi Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica Database (EMBASE) ve Medicinal & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) da indekslenmektedir. Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Tandoğan - Ankara Tel: (0312) Fax: (0312) Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997

4 JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Published by : Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN Editor : Prof.Dr. Feyyaz ONUR Editorial Board: Prof.Dr. Feyyaz ONUR (Editor-in-Chief) Prof.Dr. Nazire ÖZKAL Prof.Dr. Nuray ARI Assist.Prof.Dr. Meral TUNÇBİLEK Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Yıldız ÖZALP, M.S. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University is published in semi-annual volumes. All the articles appeared in this journal are published on the responsibility of the author. This journal is indexed in Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica Database (EMBASE) and Medicinal & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) Address: Ankara University, Faculty of Pharmacy, Tandoğan - ANKARA TURKEY Tel: Fax: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997

5 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Nevin TANKER, Levent ALTUN - Türkiye'de Yetişen Ephedra Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar. Pharmaceutical Botanical Investigations on Ephedra Species Grown in Türkiye. 1 Gülbin ÖZÇELİKAY, Figen ÇOK - Ankara'daki Eczane Eczacılarının HIV / AIDS Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Eğitim Gereksinimleri. Level of HTV / AIDS Knowledge and Education Need of Community Pharmacists in Ankara. 13 Tayfun PANAYIR, Turhan BAYKAL - Scabiosa Rotata Bieb. (Dipsacaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. Morphological and Anatomical Studies on Scabiosa Rotata Bieb. (Dipsacaceae). 22 Asuman BOZKIR, Müge KILIÇARSLAN - Enemalar ve Enema Formülasyonlarında Yeni Gelişmeler. Enemas and New Developments in Enema Formulations. 36 Ayşegül GÜVENÇ -Asparagus L. Türlerinin Taşıdığı Etken Bileşikler ve Kullanılışları Active Compounds of Asparagus L. Species and Their Activities. 52

6 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1) 1-12, 1997 J. Fac. Pharm. Ankara 26 (1) 1-12, 1997 TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİ ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR* PHARMACEUTICAL BOTANICAL INVESTIGATIONS ON EPHEDRA SPECIES GROWN IN TÜRKİYE Nevin TANKER" M.Levent ALTUN*** ** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,06100, Tandoğan-Ankara ** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan- Ankara ÖZET Türkiye'de yetişen Ephedra (Ephedraceae) türlerinin (Ephedra major Host, Ephedra camylopoda C.A.Meyer ve Ephedra distachya Linne) ele alındığı bu çalışmada değişik yörelerden toplanan bitkilerin morfolojik özellikleri ve dalların anatomik karakterleri incelenmiş, türler arasındaki benzerlik ve farklılıklar tesbit edilip tanımada yardımcı olan karakterler saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ephedra, Ephedraceae, Kısmi çiçek durumu SUMMARY In this research the Ephedra (Ephedraceae) species (Ephedra major Host, Ephedra campylopoda C.A.Meyer and Ephedra distachya Linne) grown in Türkiye were studied. These species were studied from the point of view of their anatomical characters.morphological characters and the anatomical characters of the branches, which were of help in determanition of these taxa.. Key Words: Ephedra,Ephedraceae,Partial inflorescence * Bu çalışma "Türkiye'de Yetişen Ephedra Türleri Üzerinde Bir Araştırma " konulu Yüksek Lisans Tezinin bir bölümüdür.

7 2 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN GİRİŞ Ephedra (Ephedraceae) türlerine yeryüzünde hemen her tarafta rastlanmaktadır. Bazı araştırıcılar sadece Akdeniz bölgesi için yerli olduğunu ileri sürerken bazıları da, Kuzey Afrika,Avrupa-Anadolu, Orta ve Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Meksika ile Güney Amerika'yı, türlerin yetiştiği 5 bölge olarak benimsemişlerdir. Ephedra türlerine sıcak ülkeler dışında bazen daha soğuk bölgelerde, kayalıklarda da rastlanır; Avustralya'da da yetişmektedir (1,2). Türkiye'de 3 Ephedra türünün (E.campylopoda. E.nebrodensis ve E.podostvlax) yetiştiği BOISSIER (1884) tarafından belirtilmiştir (3). Sonradan bu rakamda bir değişme kaydedilmemiş fakat bazı türler için sinonimler önerilmiştir. E.nebrodensis Tineo, KRAUSE tarafından (1936) E.major Host var. procera (Fisch.et Mey.) Stapf olarak alınmıştır. Bu türün sinonimleri arasında E.procera Fisch. et Mey. de kayıtlıdır (4). T.BAYTOP (1958), Ankara ve Amasya'dan topladığı örneklerin E.major host var. procera olduğunu ; Trakya'da yetişen Ephedra'ları inceleyen A.BAYTOP (1972) ta bu yörede sadece E.major subsp. procera (Fisch. et Mey.) Markgr.'ın yetiştiğini işaret etmişlerdir (3,5). E.podostvlax Boiss. CODDE ve CULLEN (1965) tarafından E.distachya' nın sinonimi olarak gösterilmiştir.flora of Turkey (Vol.l)'de 3 tür kayıtlıdır, ancak türlerin üçüncüsü E.distachya 'dır. Aslında bu tür bir çok literatürde Avrupa'da yetişen türler arasında kayıtlıdır (6,7,8,9). Ephedra genusunun bugün için Türkiye'de üç tür ile temsil edildiği kabul edilmektedir: E.major Host, E.campylopoda C.A.Mey. ve E.distachya L.(8). Türkiye'de yetişen ve örnekleri aynı vejetatif dönemlerde, yani aynı yılın aynı mevsimlerinde toplanmış 3 türün; E.major. E.campylopoda ve E.distachya morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiş, türlerin birbirlerinden ayrılmasına yardımcı olan çarpıcı özellikler saptanmaya çalışılmıştır. E.major ve E.distachya. aynı lokalitede beraber bulunabilen fakat birbirinden ayrılması zor olan türlerdir. E.campylopoda ise bu iki türden kolaylıkla ayrılabilir; kumsallarda yetişenlerde dallar yatık; duvarlarda,kayalarda bulunanlarda ise dallar sarkık,uzun,kıvrık ve esnektir. MATERYAL - YÖNTEM Materyal Bu üç türün yeşil renkli dalları, çiçekli ve meyvalı kısımları aşağıda belirtilen lokalitelerden toplandı. Usulünce preslenip kurutulduktan sonra teşhisleri yapılıp numaralandı, AEF herbaryumuna kaldırıldı. Çiçek durumları ve meyvalar % 70'lik etanol içine alındı.e.majorankara- Çubuk barajı yamaçlar 900m. yükseklikten , , , , , ve ; Ankara - Kırıkkale yolunun 60.km.'sinden 'de toplandı

8 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, (AEF; 16008,16009,16010,16011,16012,16013,16014,16018). E.campylopoda ; İstanbul-Terkos barajının kuzeyi, kumullardan tarihinde; Antalya-Side- Manavgat- Serik duvar yıkıntılarından (çiçekli) 25-27, tarihlerinde; Mersin-Silifke arası, 15.km'den (meyvalı) tarihinde toplandı (AEF; 15221,15877,15878,15879) E.distachya Kayseri-Yılanlıdağ 1160m. yükseklikte, Sallıbayır mevkiinden ve tarihlerinde toplandı (AEF; 15814,16016). Yöntem Toplanan bitkilerin deskripsiyonları yapıldı. Farklı organların morfolojik karakterleri incelenerek (dalların şekli,yapısı; yaprak,çiçek durumları;meyva ve tohumlar) türleri birbirinden ayırmaya yarayacak özellikler çizimler halinde verilmiştir. Ayrıca genç ve yaşlı dallardan enine kesiler alıp histolojik yapıları incelenerek türlerin gösterdiği anatomik farklılıklar vurgulanmıştır. Anatomik çizimler Leitz-Wetzlar marka prizma ile yapılmış, kesiler sartur reaktifı içinde incelenmiştir. Sklerenkima liflerinin çeper yapısı floroglusinol-hcl reaktifi ile de kontrol edilmiştir.kesilerde saptanan epiderma,sklerenkima,polen tanesi gibi çeşitli elementlerin boyutları, Leitz-Wetzlar marka objektif ve oküler mikrometreleri ile ölçülmüştür. SONUÇ-TARTIŞMA İlk bakışta birbirine benzeyen E.major ve E.distachya türleri arasında bir çok farklılıkların olduğu görülmüştür. E.major'da hem subbasal, hem üst kısımlarda dallanma görülmektedir, dallar birbirine çok yaklaşmış, sık, ince ve yeşil renklidir; E.distachya'da dallanma yalnız subbasal kısımda görülmüş ve dalların birbirinden uzak, seyrek, kalın ve sarımsı renkte olduğu dikkate değer bulunmuştur. Riedl tarafından dalların 0.7-lmm hatta 1.2 mm kalınlıkta olduğu vurgulanmasına rağmen (10), bizim değişik mevsimlerde topladığımız örneklerin tüm kademelerinde (dipten itibaren lnci,2nci,3ncü internodyumlarında) yaptığımız ölçümlerde dallların çapının 1 mm'yi aşmadığı görülmüştür (ölçümler 1/100 duyarlı kompasla, her tür için 10'ar kez ölçülüp ortalaması alınmıştır). E.major'da yaprakların oluşturduğu km, genç dallarda 2 mm'ye kadar ulaştığı, tüp biçimini aldığı ve lobları az derin olduğu görülürken (Şekil la), E.distachya'da yaprak kını 3 mm boyunda ve daha derin lobludur (Şekil lb),(tablo 1). Erkek çiçek durumlarındaki çiçek sayısı RIEDL tarafından 6-8 olarak verilmiş (10), çiçeklerin sapsız olduğu belirtilmiştir; E.major materyalimizde ise kısa saplı ve 5-6 çiçekli durumlar tesbit edilmiştir. Çiçek durumları basit olup 3-4 mm boyundadır; stamenler periantın içinde gizlenmiştir (Şekil lc veld); çanak şeklinde 3-4 brakte çifti bulunur. E.distachya'da ise bu tür için karakteristik üçlü kısmi durum görülmüştür; ayrıca çiçekler (14-18 ve 8-10 gibi) çok sayıdadır (Şekil le); saplı ve derin bir çanak biçiminde 8-10 brakte çifti bulunur (Tablo 2).

9 4 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Dişi çiçekler E.major'da tek başına, 4 mm boyunda ve ovoittir (subsp. procera'da ise uzun eliptikovoit) (Şekil 2a ve 2b). Meyvanın 3 mm büyüklüğünde olması, tek tohum taşıması da bu tür için karakteristik özelliklerdir (Şekil 2c). Oysa E.distachya'da dişi çiçek durumları demet halinde olup (Şekil 2d), meyva küremsi ve kırmızı renklidir, 2 tohum taşımasıyla da E.maior'dan kolayca ayırtedilebilmektedir (Şekil 2e),(Tablo 3). Bu iki türden çok farklı görülen E.campylopoda yetiştiği ortama göre ya yere yatık veya daha çok sarkık bir çalıdır. Boyu m'ye ulaşmaktadır. Alt dallar vertisillat demetler halinde olup, yer yer seyrek veya sık olarak dizilmiştir.genç dallar uzun,esnek,tel gibi, kıvrık ve sarkık olup, yeşil renkli dalların çapı, dip taraflarda 1.55 mm, uca doğru 1.2 mm kadardır, üzeri ince derin çizgili, küçük ve sık papillidir. Vertisillat dizilişli, ekseriya geriye dönüktür. İnternodyumlar mm kadardır; dalların öz kısmı hem genç hem de yaşlı dallarda beyaz renklidir. Yapraklar dekusat dizilişli, kısa ve yayvan bir çanak biçiminde, bir kın oluşturmuştur; boyu 2 mm, genç dallarda 1 mm'ye kadardır, lobları gençken akut, yaşlılarda düzensiz kısa dişlidir (Şekil 3a),(Tablo 1). Erkek çiçek durumları 3-5 tane ve kısa saplı olup noduslarda vertisillat dizilmiştir; herbirinde 10 kadar erkek çiçek bulunur. Bir erkek çiçek durumu, uzun-ovoit ve 3-4 mm boyundadır (Şekil 3b); kayık şeklinde 7-8 brakte çifti bulunur. Periant uzun-obovat, yassıdır. Stamen 5-8 tane olup perianttan dışarı epeyce uzanan bir demet görünümündedir. Tabandaki brakte çiftleri çiçek taşımaz(tablo 2). Dişi çiçek durumları 2-5 tane ve saplı olup noduslarda demet halinde toplanmıştır. Tek bir dişi çiçek durumu elipsoid-ovoid olup 7-8 mm boyunda ve kısa saplıdır (Şekil 3c). Meyva 8-9 mm boyunda,7-9 mm çapında pembe-kırmızı renkli,sulu, etli, yalancı bir meyva olup taşıdığı 2 tohumdan biri daha iyi gelişmiş, ovoit,tepede sivri; diğeri az gelişmiş ve kaşık gibi çukur, tepede daralan ve sivrilen ovoittir (Şekil 3d),(Tablo 3). Türlerin genç ve yaşlı dallarının anatomik yapısı incelendiğinde kostaların ve papillerin belirgin olması E.distachya ve E.campylopoda için karakteristiktir. E.major'da yüzey hemen hemen düzdür. Mezokortikal sklerenkima demetleri E.major'da seyrektir, perimedülar sklerenkima demetlerine de rastlanmıştır. Her üç türde de stomalar odunlaşmış çeperli olup kserofitik tiptedir. Kabuk kısmı, çeperi ince veya az kalınlaşmış, 6-9 sıra parenkima hücresinden meydana gelmiştir; epidermal, mezokortikal ve perisiklik sklerenkima demetleri ile billurlar karakteristik elementlerdir. Epidermal sklerenkima demetlerindeki liflerin çeperi çok kalınlaşmış fakat odunlaşmamıştır; demetler E.distachva'da tepesi merkeze doğru uzamış uzun üçgenler şeklindedir. Mezokortikal sklerenkima demetleri küçük hücreler halinde veya E.campylopoda'da olduğu gibi ışınsal yollar halindedir. E.campylopoda 'da çeperi odunlaşmamış, major'da ve distachya 'da ise çeperi odunlaşmış liflerden oluşmuştur.

10 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, a b d c e Şekil 1: a) E.major'da yaprak kını(xl0), b) E.distachya'da yaprak kını(xl0), c) E.major'da erkek çiçek durumu taşıyan dal(x7), d) E.major'da tek bir erkek çiçek(xl0), e) E.distachya'da 3'lü kısmidurum(xl0)

11 6 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN b a c e d Şekil 2: a) E.major'da dişi çiçek taşıyan dal(xl2),b) E.major subsp.procera dişi çiçekleri, c) E.major'da meyva(x20) ve tohum(xl0), d) E.distachya'da dişi çiçek durumu(x8), e) E.distachya'da meyva(xl0) ve tohum(x20)

12 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, 1997 a b c d Şekil 3: a) E.campylopoda'da yaprak kını(x8), b) E.campylopoda'da erkek çiçek durumu(xlo), c) E.campylopoda'da dişi çiçek durumları(xl0), d) E.campylopoda'da meyva(x6) ve tohum(x9)

13 8 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Perisiklik sklerenkima demetleri floemin dışa bakan tarafında dar bazen 2(-3) sıra liften meydana gelen bir ay şeklindedir; çeper, E.campylopoda'da odunlaşmamış, diğer iki türde ise odunlaşmıştır (Şekil 4),(Tablo4). E.major var. procera ve E.distachya subsp. distachya'da perimedülar sklerenkima lifleri bazen tek başına, bazen 2 veya 3-5 liften oluşan demetler halinde bulunduğu halde bizim incelediğimiz E.maior'da bu liflere rastlanmamıştır. İletim demetleri, ince çeperli floem ve aralarında ezilmiş keratenkima ile çeperi çok kalınlaşmamış fakat odunlaşmış ksilem dokusundan meydana gelmiştir; kambiyum çok belli değildir. Öz, merkeze doğru gittikçe büyüyen,izodiyametrik ve ince fakat odunlaşmış çeperli hücrelerden oluşmuştur(şekil 4). Tablo 1. Ephedra Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Karşılaştırmalar Ephedra Türleri E.major E.distachya E.campylopoda Bitkinin boyu cm cm cm Bitkinin görünümü dik, vertisillat dik, opozit yatık/sarkık/ vertisillat/ opozit Dalların sekonder hem subbasal yalnız subbasal hem subbasal dallanması hem üst dallarda hem üst dallarda Dalların durumu birbirine birbirinden ayrı tel gibi kıvrık çok yakın ayrı Dalların rengi yeşil/koyu yeşil sarımsı yeşil yeşil Dalların çapı mm mm mm Dalların yüzeyi hemen hemen düz kuvvetli çizgili az derin çizgili papil belirsiz papil belirgin papil az belirgin Yaprakların 2 mm, tüp 3 mm, tüp 1-2 mm, çanak boyu,şekli Yaprakların lobları 1/4 1/3-1/4 1/2 Yaprakların rengi sarımsı veya açık kahve sarımsı yeşil açık kahve-esmer kırmızı Ephedra campylopoda örneklerinin toplanmasında büyük yardımlarını gördüğümüz Prof. Dr. Filiz-Ali H. MERİÇLİ'ye (İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD) burada da teşekkür etmek isteriz.

14 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, Ephedra major (x140) Ephedra distachya (x140) Ephedra campylopoda (x100) Şekil 4 : Ephedra dallarının anatomik yapısı; (e) epiderma; (es) epidermal skl. demeti ; (ms) mezokortikal skl. demeti; (ps) perisiklik skl. demeti; (f) floem; (k) ksilem; (ö) öz.

15 10 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Tablo 2. Ephedra Türlerinde Erkek Çiçek Durumları Ephedra Türleri E.major E.distachya E.campylopoda Boyu 3-4 mm 5-10 mm 3-4 mm Şekli ovoid uzun-ovoid,kısmi uzun-ovoid durumlu Durumdaki , çiçek sayısı Periant orbikular orbikular uzun-obovat Stamen Sayısı Filament az çıkmış/çıkmamış uzun/çok çıkmış az çıkmış Polen Taneleri 23x36,ağsı süslü,5-6 27x40,ağsı süslü,5-6 23x33,12 dilimli kostalı kostalı Brakteler çanak şeklinde, 3-4 çift saplı ve derin bir kayık şeklinde, 7-8 çift çanak biçiminde, 8-10 çift Tablo 3. Ephedra Türlerinde Dişi Çiçek Durumları EphedraTürleri E.major E.distachya E.campylopoda Boyu 4 mm,ovoid 8mm,elipsoid 7-8mm,elipsoid silindirik Sapı uzun saplı kısa saplı uzun saplı Brakte Çifti 2 çift 3-4 çift 2 çift Çiçek Sayısı tek 2 çiçek 2 çiçek Mikropil Şekli kısa, düz ve gizli burgu çengel gibi kıvrık, gibi kıvrık, yarıktan çok yarıktan az çıkmış çıkmış Meyva 3mm,hemen 6 mm,küremsi 8-9 mm ovoid hemen küremsi pembe-kırmızı pembe- kırmızı kırmızı renkte renkte renkte Tohum 1 tane, 3 mm 2 tane, 6mm 2 tane, 7 mm

16 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, Tablo 4. Ephedra Dallarının Anatomik Özellikleri TÜRLER E.major E.distachya E.campylopoda Epidermal skl.demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif sayısı(enine) demetteki lif sırası demetteki lif odunlaşmamış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Mezokortikal skl.demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif odunlaşmış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Perisiklik ski demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif odunlaşmış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Perimedülar ski. yok yok tek tük demeti odunlaşmış

17 12 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN KAYNAKLAR 1.Harder, R, Stasburger's Textbook of Botany, Logmans, Green and Co. ltd., London,pp (1965). 2.Lawrence,H.M., Taxonomy of Vascular Plants, The Macmillan Company, NewYork,pp (1951). 3.Baytop,T." Ephedra major Host var. procera Üzerinde Farmakognostik Araştırmalar" İst. Üniv. Tıp Fak. Mec, 21, , (1958). 4 Jackson,B.D., Index Kewensis, Vol.1, At The Clarendon Press, Oxford,pp (1960). 5Baytop,A. and Argöksel,H." The Genus Ephedra in Turkey- in Europe" J.Fac. Pharm. Istanbul,8, 55-62, (1972). 6Bonnier,G., Flore Complete'le de France Suisse et Belgique, Tome:12, Librairie Generale de 1'Enseignement, Paris,p.87 (1934). 7.Coste,H.L., Flora de la France, Tome:3, 2nd tirage, Librairie des sciences et des arts, Paris,pp (1937). 8.Davis,P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1, Edinburgh University Press, Edinburgh, 12 (1988). 9Trease,G.E. and Evans,W.C.,Pharmacognosy,12 th ed., Language Book Society, Oxford,pp (1983). 10.Riedl,H., Notes on Ephedra, Notes R.B.G, Edinburgh, 38(2),pp , (1980). Başvuru tarihi: Kabul tarihi :

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY ANKARA ÜN VERS TES ECZACILIK FAKÜLTES DERG S JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 37 Sayı / No : 1 Yıl / Year : 2008 Ankara 11/12/2009 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No:10

Detaylı

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY ANKARA ÜN VERS TES ECZACILIK FAKÜLTES DERG S JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 37 Sayı / No : 2 Yıl / Year : 2008 Ankara 22/01/2010 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No:10

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1015 3918 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 25 Sayı/No : 2 Yıl/Year: 1996 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ECZACILIK FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ (Ankara Ecz. Fak. Derg.)

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ECZACILIK FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ (Ankara Ecz. Fak. Derg.) ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK FAKÜLTESÝ DERGÝSÝ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 38 Sayý / No : 3 Yýl / Year : 2009 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ Đncitaşı Sokak No:10 06510 Beşevler

Detaylı

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s.

Akkemik, Ü. (Editör) Türkiye nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitabın Kaynak Gösterimi ile İlgili Örnekler: Kitap Geneli İçin Atıf Örneği: Akkemik, Ü. (Editör). 2014. Türkiye nin -Egzotik Ağaç ve Çalıları II. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 680 s. Kitap

Detaylı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı LATHYRUS L. TEŞHİS ANAHTARI 1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı 2-) Yaprakçıklar pinnat ve retikulat damarlanma veya stipullar sagittat

Detaylı

OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong,

OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong, OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong, 5-8x0,9-1 cm, krenat kenarlı, eglandular-pilos tüylü; petiol

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1015-3918 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol :28 Sayı/No : 2 Yıl/Year: 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 10153918 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt/Vol : 29 Sayı/No : 1 Yıl/Year : 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR

ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI. Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR ZEHİRSİZ DOĞA MANTARLARI Yrd.Doç.Dr. Halil DEMİR TÜRKİYE NİN YENEN MANTARLARI Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden oldukça zengindir.

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

TÜRKİYE'DE YETİŞEN ASPARAGUS L. (KUŞKONMAZ) TÜRLERİNİN KÖK ANATOMİSİ*

TÜRKİYE'DE YETİŞEN ASPARAGUS L. (KUŞKONMAZ) TÜRLERİNİN KÖK ANATOMİSİ* Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm. Ankara 28(1)15-36,1999 28(1)15-36,1999 TÜRKİYE'DE YETİŞEN ASPARAGUS L. (KUŞKONMAZ) TÜRLERİNİN KÖK ANATOMİSİ* STUDIES ON ANATOMICAL STRUCTURE OF THE ROOTS OF ASPARAGUS

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.05.2014

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) PINACEAE ***** Bu familyanın cinsleri şunlardır: Yalnızca uzun sürgün Uzun sürgünü + Kısa Sürgün Abies Pinus Keteleria Cedrus Pseudotsuga Larix Tsuga Pseudolarix Picea Cathaya

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 18.04.2016

Detaylı

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU

T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER. Hazırlayan: Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ALTI ODUNSU BİTKİLER Hazırlayan: 0601120025 Danışman: Yrd.Doç.Dr Nurgül KARLIOĞLU Laurocerasus officinalis(karayemiş) Sistematik ; Alem : Plantae Bölüm :

Detaylı

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular)

GYMNOSPERMAE. (Açık Tohumlular) GYMNOSPERMAE (Açık Tohumlular) CEPHALOTAXACEAE Ağaç ya da çalı halinde herdem yeşil bitkilerdir. Tüm bireyleri bir cinsli iki evcikli (DİOİK)dir. Çok ender bir evciklidir. Erkek çiçekler küre biçimde bir

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi)

Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Yayılışı: Quercus ilex L. (Pırnal meşesi) Genel coğrafi yayılış alanı Batı Akdeniz kıyılarıdır. Ülkemizde, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Çanakkale, Kuşadası nda 0-450 m ler arasında Carpinus, Laurus, Phillyrea

Detaylı

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (4) 203-221, 2007 36 (4) 203-221, 2007 TÜRKİYE DE ECZACILIK PROGRAMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM MASTER OF PHARMACY PROGRAMS IN TURKEY Ankara Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO

İbreliler. Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO İbreliler 1 Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Sequoiadendron giganteum (Mamut Ağacı) Sequoia sempervirens (Kıyı Sekoyası) Alem: Plantae Bölüm: Pinophyta Sınıf: Pinopsida Takım: Pinales Familya: Cupressaceae

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium TAXODIACEAE TAXODIACEAE 10 cins ve bunlara bağlı 16 değişik tür ve varyeteleri vardır. Cinsler arasında akrabalık ilişkisi yoktur Bu nedenle ayırdım anahtarı yapılmamıştır 10 cins; Sciadopitys Metasequoia

Detaylı

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır.

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır. TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİNDEKİ ALKALOİTLERİN MEVSİME VE CİNSİYETE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİMLERİN YBSK METODU İLE İNCELENMESİ* STUDIES ON SEXUAL AND SEASONAL CHANGES IN ALKALOID CONTENT OF EPHEDRA

Detaylı

Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Kadriye YETİŞEN 1, Yurdanur AKYOL 2*, Canan ÖZDEMİR 1, Okan KOCABAŞ 1 1. Celal

Detaylı

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER)

MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE (EBEGÜMECİGİLLER) MALVACEAE Otsu, çalımsı veya ağaç şeklinde gelişen bitkilerdir. Soğuk bölgeler hariç dünyanın her tarafında bulunurlar. Yaprakları basit, geniş ve parçalıdır. Meyve kuru kapsüldür

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 04.05.2015

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 15 391 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt/Vol : 26 Sayı / No : 2 Yıl/Year: 1997 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

BİTKİ TANIMA 2. Dr. Sergun DAYAN

BİTKİ TANIMA 2. Dr. Sergun DAYAN BİTKİ TANIMA 2 Dr. Sergun DAYAN MONOCOTYLEDONAE FAM: GRAMİNEAE Buğdaygiller (Poaceae), tohum kabuğu, meyve kabuğu ile bitişiktir. sapları boğumlu ve ekseriya içi boştur. başakçıklar,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8-Sayı/No: 1 : 161-180 (2007) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR DE YETİŞEN THYMUS

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ eissn: 2564-6524 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 40 Sayı / No : 3 Yıl / Year : 2016 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN DOĞAL-EGZOTİK AĞAÇ VE ÇALILARI. II Angiospermler (H-Z) Editör. Bölüm Yazarları (Alfabetik sırayla) Prof. Dr.

TÜRKİYE NİN DOĞAL-EGZOTİK AĞAÇ VE ÇALILARI. II Angiospermler (H-Z) Editör. Bölüm Yazarları (Alfabetik sırayla) Prof. Dr. TÜRKİYE NİN DOĞAL-EGZOTİK AĞAÇ VE ÇALILARI Ali Kaya (Orman Mühendisi) Barbaros Yaman (Bartın Ü. Orman Fak.) Bilge Tunçkol (Bartın Ü. Meslek Y.okulu) Dilek Oral (İstanbul Ü.Orman Fakültesi) Emrah Yüksel

Detaylı

Şekil 1: C.scolymus un Doğadaki Görünümü 19 2.1.2. Cynara L. Cinsi C. scolymus L., Sp. Pl. 827(1723) Syn: C. cardunculus L. var. sativa Moris, Fl. Sard. 2:460 (1840-3). Ic: reichb., Ic.Fl. Germ. 15:t.

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 15-20, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University

Detaylı

Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu

Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu Cins Fagus (Kayın) Castanea (Kestane) Quercus (Meşe) Gövde kabuğu Çatlamaz- düz Boyuna geniş aralıklarla çatlaklı Boyuna sık ve derin çatlaklı, Tomurcuk dizilişi ve şekli Almaçlı; çok pullu, uzun ve sivri

Detaylı

ADANA VE ANKARA AKTARLARINDA SATILAN CEVİZ YAPRAĞI (JUGLANDIS FOLIUM) ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR

ADANA VE ANKARA AKTARLARINDA SATILAN CEVİZ YAPRAĞI (JUGLANDIS FOLIUM) ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (2) 105-121, 2007 36 (2) 105-121, 2007 ADANA VE ANKARA AKTARLARINDA SATILAN CEVİZ YAPRAĞI (JUGLANDIS FOLIUM) ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR MORPHOLOGICAL

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 94-103

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 94-103 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 94-103 Research article/araştırma makalesi Investigation of morphological, morphometric and

Detaylı

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ÜREME ORGANI ÇİÇEK ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR. ÇİÇEĞİN KISIMLARI taç yaprak TAM ÇİÇEĞİN ŞEKLİ başçık sapçık dişicik

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Orman Altı Odunsu Bitkiler

Orman Altı Odunsu Bitkiler Orman Altı Odunsu Bitkiler Danışman : Yrd.Doç.Dr. Nurgül KARLIOĞLU BİTKİLER 1. Laurocerasus officinalis 2. Osmanthus decorus 3. Rhus coriaria 35-0601120159 SALİM ÇOBAN 37-0601120189 OKTAY BAKIRTAŞ Laurocerasus

Detaylı

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER

SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER SERT ÇAMLARDAN TÜRKİYE DE DOĞAL OLARAK YETİŞENLER Pinus sylvestris: Sarıçam Pinus nigra: Karaçam Pinus brutia:kızılçam Pinus halepensis: Halep çamı Pinus pinea: Fıstık çamı Pinus sylvestris: Sarıçam Kuzey

Detaylı

Bitki Morfolojisi Dersi

Bitki Morfolojisi Dersi Bitki Morfolojisi Dersi 12.12.2017 MEYVA Öğrenim Hedefleri Meyve tanımı Meyve sınıflandırması Agregat ve Bileşik Meyve tanımı Basit meyve sınıflandırması Kuru meyve sınıflandırması Açılamayan kuru meyve

Detaylı

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası)

GENUS: Convolvulus (gündüz güzeli, gündüz sefası) BİTKİ TANIMA III FAM: CONVOLVULACEAE Dik sarılıcı otsu veya çalılardır. 1000 kadar türü vardır. Yapraklar sarmal dizilişlidir. Basit veya ender olarak tüysüdür. Taç yapraklar birleşmiş hunu biçimlidir.

Detaylı

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları MJAL MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences http://journals.manas.edu.kg MJAL 3(1): 7-12, (2013) Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon

Detaylı

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır.

Erkek çiçekler bir eksen etrafında dizilmiştir. Etaminlerde iki polen tozu torbası vardır. Çiçek tozları marttan itibaren olgunlaşır. Bitki tanıma I FAM: PİNACEAE Conifera sınıfının en önemli familyasıdır. 10 cins ve 210 kadar tür içerir. Tropik ormanlardan kuzey kutbuna kadar geniş yayılışı vardır. GENUSLARI: Abies, Picea, Keteleria,

Detaylı

Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması*

Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması* Ankara Ecz. Fak. Mec. 12. 1 (1982) J. Fac. Pharm Ankara 12. 1 (1982) Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması* Pharmacognosic Comparison of Some Verbascum Sp. Erendiz ATASÜ** GİRİŞ

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 09.03.2015

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

Pinus halepensis te Glaf (Kın)

Pinus halepensis te Glaf (Kın) Pinus (Çam) Bu cins Gymnospermler içerisinde en fazla türe sahip olandır. 112 türle temsil edilmektedir. Herdemyeşildir. Hem uzun hem de kısa sürgünleri vardır. Pinus (Çam) Sürgünler: Uzun sürgünlerle

Detaylı

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ *BİTKİSEL DOKULAR www.sanalbiyoloji.com Bitkiler damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve tohumlu bitkiler olmak üzere üç grupta incelenir. Damarsız tohumsuz bitkilerde kök,

Detaylı

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar)

Cupressaceae Juniperus (Ardıçlar) Herdem yeşil. Monoik veye dioik Ağaç veya dipten itibaren yoğun dallı çalı Kabuk: Yaşlı fertlerinde şeritler halinde boyuna çatlaklı, kırmızımtrak veya gri kahverengindedir. Tomurcuklar: Çıplaktır. (J.drupacea

Detaylı

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler)

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) Bu gruba giren bitkiler, tek hücreli veya koloni halinda yaşayan, bazı üyeleri ipliksi yapıda olan mavi renkli alglerdir. Bir kısmı bakteri kadar küçüktür. Bir hücrede

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

TÜRKİYE DE YETİŞEN HEPTAPTERA MARG. & REUTER (APIACEAE) TÜRLERİNİN MEYVE MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ

TÜRKİYE DE YETİŞEN HEPTAPTERA MARG. & REUTER (APIACEAE) TÜRLERİNİN MEYVE MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ Ankara Ecz. Fak. Derg. / J. Fac. Pharm. Ankara, 40(2): 26-42, 2016 Doi: 10.1501/Eczfak_0000000582 ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL ARTICLE TÜRKİYE DE YETİŞEN HEPTAPTERA MARG. & REUTER (APIACEAE) TÜRLERİNİN MEYVE

Detaylı

Scilla siberica Haw. subsp. armena (Grossh.) Mordak (Liliaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Scilla siberica Haw. subsp. armena (Grossh.) Mordak (Liliaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 011005 (43-47) AKU J. Sci. XX (201X) 011005 (43-47) Scilla siberica Haw. subsp. armena

Detaylı

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin)

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Picea (Ladin) 1 Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO 19.12.2012 Picea (Ladin) 2 Picea (Ladin)

Detaylı

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium

10 cins; Sciadopitys Metasequoia Cunninghamia Taiwania Athrotaxis. Glyptostrobus Sequoia Sequoiadendron Cryptomeria Taxodium TAXODIACEAE TAXODIACEAE 10 cins ve bunlara bağlı 16 değişik tür ve varyeteleri vardır. Cinsler arasında akrabalık ilişkisi yoktur Bu nedenle ayırdım anahtarı yapılmamıştır 10 cins; Sciadopitys Metasequoia

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Türkiye'de İlk Eczacılık Derneği The First Pharmaceutical Society in Turkey

Türkiye'de İlk Eczacılık Derneği The First Pharmaceutical Society in Turkey Ankara Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. Ankara 11 112 (1981) 11 112 (1981) Türkiye'de İlk Eczacılık Derneği The First Pharmaceutical Society in Turkey Mekin TANKER* Eriş ASİL** GİRİŞ Türkiye'de eczacılık

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 443-450 (2006) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR DE YETİŞEN BAZI

Detaylı

Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri

Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri Destek Dokusu Destek doku Skleranşim hücreleri Kollenşim hücreleri Destek doku (Skleranşim ve taş hücreleri) Destek doku (Kollenşim hücreleri) İletim Dokusu 1. Ksilem: Köklerden alınan suyun yapraklara

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DİŞBUDAKLAR AKASYALAR KOKARAĞAÇ ATKESTANELERİ ÖKALİPTUS SOFORA GLADİÇYA KARABİBER AĞACI DİŞBUDAKLAR

Detaylı

Makroskobik Özellikleri Şapka

Makroskobik Özellikleri Şapka Mycena rosea Sınıf Takım Familya : Basidiomycetes : Agaricales : Tricholomataceae Makroskobik Özellikleri Şapka 2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan yaygınlaşır ve umbosu kalır. Şapka donuk,

Detaylı

TAXODIACEAE. Sequoia (Monotipik) Sequoiadendron (Monotipik) Taxodium Cryptomeria (Monotipik) Sequoia sempervirens. Sequoiadendron giganteum

TAXODIACEAE. Sequoia (Monotipik) Sequoiadendron (Monotipik) Taxodium Cryptomeria (Monotipik) Sequoia sempervirens. Sequoiadendron giganteum TAXODIACEAE Pinaceae familyasında olduğu gibi, bir cinsli bir evciklidirler (Monoik). Yapraklar herdem yeşil veya kışın dökülür. Pul ve iğne yapraklar (Metasequoia hariç) sürgünlere sarmal dizilirler.

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Centaurea L. Cinsine ait 4 Taksonun Morfolojik ve Anatomik Yönden Araştırılması

Centaurea L. Cinsine ait 4 Taksonun Morfolojik ve Anatomik Yönden Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 79-87, 2014 26(2), 79-87, 2014 Özet Centaurea L. Cinsine ait 4 Taksonun Morfolojik ve Anatomik Yönden Araştırılması * Neslihan TAŞAR

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ

ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL BAĞCILIK DERSİ ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ Dersin sorumluları: Prof. Dr.Birhan Kunter Araş.Gör. Hande Tahmaz Hazırlayanlar:

Detaylı

Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız. Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit

Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız. Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit Herbaryum Herbaryum, bitkiler ile yapılan tüm bilimsel çalışmalara kaynak oluşturan kurutulmuş bitki koleksiyonudur. Bu koleksiyonlar, bilimsel

Detaylı

Juniperus communis. Adi Ardıç

Juniperus communis. Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç En geniş yayılışı olan ardıç taksonudur. çoğunlukla çalı formunda Kabuk kırmızı kahverengi, ince kağıt gibi ayrılır İ. yaprak, 1,5 cm dipleri geniş

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir.

2-3 metre kadar boylanabilen, bol dallı bir çalıdır. Kışın yapraklarını döker. Dalları köşeli ve dikenlidir. BERBERİDACEAE FAMİLYASI A. BERBERİS KADIN TUZLUĞU Herdemyeşil ya da yaprak döken türleri bulunan Berberislerin genellikle sürgünleri dikenlidir. Yaprak boyu, şekli vb. türlere göre değişiklik gösterir.

Detaylı

Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit

Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit Deli Bal Ericaceae Gymnospermae Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız Yard.Doç. Dr. Mine Koçyiğit Deli Balı Çoğu Rhododendron türünün yaprak ve özellikle çiçeklerinde grayanotoksinler denen zehirli maddeler

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 23.02.2015

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 5. Hafta: Bitkisel Dokular - devam DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM)

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK, Botanik, 5. Hafta: Bitkisel Dokular - devam DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM) DESTEK DOKU (MEKANİK SİSTEM) Bitkiler hayatta kalmak için sabit bir duruşa sahip olmak zorundadır. Fotosentezde ışığın soğurulması, topraktan su ve minerallerin alınması gibi hayati önem taşıyan tüm bu

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

GENUS: LARİX (MELEZLER)

GENUS: LARİX (MELEZLER) Bitki tanıma I 1 GENUS: LARİX (MELEZLER) Kışın yaprak dökerler. Dallar gövdeye dağınık dizilir. Uzun ve kısa sürgünleri vardır. İğne yapraklar uzun sürgünlerde tek tek bulunur. Kısa sürgünlerde çoğu bir

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA

BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR MERİSTEM SELİN HOCA BİTKİ BİYOLOJİSİ #1 BİTKİSEL DOKULAR SELİN HOCA BİTKİLERİN YAPISI Bitkilerde toprak üstü ve toprak altı olmak üzere iki tane sistem vardır. Toprak üstü organ sistemine SÜRGÜN SİSTEM Toprak altı organ sistemine

Detaylı

===================================================================================== Biological Diversity and Conservation

===================================================================================== Biological Diversity and Conservation ===================================================================================== BIODICON Biological Diversity and Conservation www.biodicon.com Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma ISSN 1308-5301 Print

Detaylı

ENDEMİK VERBASCUM BELLUM HUB. AND MOR. (SCROPHULARIACEAE) TÜRÜNÜN ANATOMİK ÖZELLİKLERİ. Sevim KÜÇÜK * ÖZET

ENDEMİK VERBASCUM BELLUM HUB. AND MOR. (SCROPHULARIACEAE) TÜRÜNÜN ANATOMİK ÖZELLİKLERİ. Sevim KÜÇÜK * ÖZET Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Sciences and Biotechnology 2017 - Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa:

Detaylı