ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ"

Transkript

1 ISSN ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol :26 Sayı/No : 1 Yıl/Year: 1997

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt/Vol : 26 Sayı /No : 1 Yıl/Year: 1997 Ankara-1997

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ Sahibi: Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN Editör: Prof.Dr. Feyyaz ONUR Yayın Kurulu: Prof.Dr. Feyyaz ONUR (Başkan) Prof.Dr. Nazire ÖZKAL Prof.Dr. Nuray ARI Yrd.Doç.Dr. Meral TUNÇBİLEK Dr.Ecz. Gülbin ÖZÇELİKAY Uzm.Ecz. Yıldız ÖZALP Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dergisi yılda 2 sayı yayınlanır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu dergi Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica Database (EMBASE) ve Medicinal & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) da indekslenmektedir. Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Tandoğan - Ankara Tel: (0312) Fax: (0312) Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997

4 JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Published by : Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN Editor : Prof.Dr. Feyyaz ONUR Editorial Board: Prof.Dr. Feyyaz ONUR (Editor-in-Chief) Prof.Dr. Nazire ÖZKAL Prof.Dr. Nuray ARI Assist.Prof.Dr. Meral TUNÇBİLEK Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Yıldız ÖZALP, M.S. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University is published in semi-annual volumes. All the articles appeared in this journal are published on the responsibility of the author. This journal is indexed in Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica Database (EMBASE) and Medicinal & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) Address: Ankara University, Faculty of Pharmacy, Tandoğan - ANKARA TURKEY Tel: Fax: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997

5 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Nevin TANKER, Levent ALTUN - Türkiye'de Yetişen Ephedra Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar. Pharmaceutical Botanical Investigations on Ephedra Species Grown in Türkiye. 1 Gülbin ÖZÇELİKAY, Figen ÇOK - Ankara'daki Eczane Eczacılarının HIV / AIDS Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Eğitim Gereksinimleri. Level of HTV / AIDS Knowledge and Education Need of Community Pharmacists in Ankara. 13 Tayfun PANAYIR, Turhan BAYKAL - Scabiosa Rotata Bieb. (Dipsacaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. Morphological and Anatomical Studies on Scabiosa Rotata Bieb. (Dipsacaceae). 22 Asuman BOZKIR, Müge KILIÇARSLAN - Enemalar ve Enema Formülasyonlarında Yeni Gelişmeler. Enemas and New Developments in Enema Formulations. 36 Ayşegül GÜVENÇ -Asparagus L. Türlerinin Taşıdığı Etken Bileşikler ve Kullanılışları Active Compounds of Asparagus L. Species and Their Activities. 52

6 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1) 1-12, 1997 J. Fac. Pharm. Ankara 26 (1) 1-12, 1997 TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİ ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR* PHARMACEUTICAL BOTANICAL INVESTIGATIONS ON EPHEDRA SPECIES GROWN IN TÜRKİYE Nevin TANKER" M.Levent ALTUN*** ** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,06100, Tandoğan-Ankara ** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan- Ankara ÖZET Türkiye'de yetişen Ephedra (Ephedraceae) türlerinin (Ephedra major Host, Ephedra camylopoda C.A.Meyer ve Ephedra distachya Linne) ele alındığı bu çalışmada değişik yörelerden toplanan bitkilerin morfolojik özellikleri ve dalların anatomik karakterleri incelenmiş, türler arasındaki benzerlik ve farklılıklar tesbit edilip tanımada yardımcı olan karakterler saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ephedra, Ephedraceae, Kısmi çiçek durumu SUMMARY In this research the Ephedra (Ephedraceae) species (Ephedra major Host, Ephedra campylopoda C.A.Meyer and Ephedra distachya Linne) grown in Türkiye were studied. These species were studied from the point of view of their anatomical characters.morphological characters and the anatomical characters of the branches, which were of help in determanition of these taxa.. Key Words: Ephedra,Ephedraceae,Partial inflorescence * Bu çalışma "Türkiye'de Yetişen Ephedra Türleri Üzerinde Bir Araştırma " konulu Yüksek Lisans Tezinin bir bölümüdür.

7 2 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN GİRİŞ Ephedra (Ephedraceae) türlerine yeryüzünde hemen her tarafta rastlanmaktadır. Bazı araştırıcılar sadece Akdeniz bölgesi için yerli olduğunu ileri sürerken bazıları da, Kuzey Afrika,Avrupa-Anadolu, Orta ve Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Meksika ile Güney Amerika'yı, türlerin yetiştiği 5 bölge olarak benimsemişlerdir. Ephedra türlerine sıcak ülkeler dışında bazen daha soğuk bölgelerde, kayalıklarda da rastlanır; Avustralya'da da yetişmektedir (1,2). Türkiye'de 3 Ephedra türünün (E.campylopoda. E.nebrodensis ve E.podostvlax) yetiştiği BOISSIER (1884) tarafından belirtilmiştir (3). Sonradan bu rakamda bir değişme kaydedilmemiş fakat bazı türler için sinonimler önerilmiştir. E.nebrodensis Tineo, KRAUSE tarafından (1936) E.major Host var. procera (Fisch.et Mey.) Stapf olarak alınmıştır. Bu türün sinonimleri arasında E.procera Fisch. et Mey. de kayıtlıdır (4). T.BAYTOP (1958), Ankara ve Amasya'dan topladığı örneklerin E.major host var. procera olduğunu ; Trakya'da yetişen Ephedra'ları inceleyen A.BAYTOP (1972) ta bu yörede sadece E.major subsp. procera (Fisch. et Mey.) Markgr.'ın yetiştiğini işaret etmişlerdir (3,5). E.podostvlax Boiss. CODDE ve CULLEN (1965) tarafından E.distachya' nın sinonimi olarak gösterilmiştir.flora of Turkey (Vol.l)'de 3 tür kayıtlıdır, ancak türlerin üçüncüsü E.distachya 'dır. Aslında bu tür bir çok literatürde Avrupa'da yetişen türler arasında kayıtlıdır (6,7,8,9). Ephedra genusunun bugün için Türkiye'de üç tür ile temsil edildiği kabul edilmektedir: E.major Host, E.campylopoda C.A.Mey. ve E.distachya L.(8). Türkiye'de yetişen ve örnekleri aynı vejetatif dönemlerde, yani aynı yılın aynı mevsimlerinde toplanmış 3 türün; E.major. E.campylopoda ve E.distachya morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiş, türlerin birbirlerinden ayrılmasına yardımcı olan çarpıcı özellikler saptanmaya çalışılmıştır. E.major ve E.distachya. aynı lokalitede beraber bulunabilen fakat birbirinden ayrılması zor olan türlerdir. E.campylopoda ise bu iki türden kolaylıkla ayrılabilir; kumsallarda yetişenlerde dallar yatık; duvarlarda,kayalarda bulunanlarda ise dallar sarkık,uzun,kıvrık ve esnektir. MATERYAL - YÖNTEM Materyal Bu üç türün yeşil renkli dalları, çiçekli ve meyvalı kısımları aşağıda belirtilen lokalitelerden toplandı. Usulünce preslenip kurutulduktan sonra teşhisleri yapılıp numaralandı, AEF herbaryumuna kaldırıldı. Çiçek durumları ve meyvalar % 70'lik etanol içine alındı.e.majorankara- Çubuk barajı yamaçlar 900m. yükseklikten , , , , , ve ; Ankara - Kırıkkale yolunun 60.km.'sinden 'de toplandı

8 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, (AEF; 16008,16009,16010,16011,16012,16013,16014,16018). E.campylopoda ; İstanbul-Terkos barajının kuzeyi, kumullardan tarihinde; Antalya-Side- Manavgat- Serik duvar yıkıntılarından (çiçekli) 25-27, tarihlerinde; Mersin-Silifke arası, 15.km'den (meyvalı) tarihinde toplandı (AEF; 15221,15877,15878,15879) E.distachya Kayseri-Yılanlıdağ 1160m. yükseklikte, Sallıbayır mevkiinden ve tarihlerinde toplandı (AEF; 15814,16016). Yöntem Toplanan bitkilerin deskripsiyonları yapıldı. Farklı organların morfolojik karakterleri incelenerek (dalların şekli,yapısı; yaprak,çiçek durumları;meyva ve tohumlar) türleri birbirinden ayırmaya yarayacak özellikler çizimler halinde verilmiştir. Ayrıca genç ve yaşlı dallardan enine kesiler alıp histolojik yapıları incelenerek türlerin gösterdiği anatomik farklılıklar vurgulanmıştır. Anatomik çizimler Leitz-Wetzlar marka prizma ile yapılmış, kesiler sartur reaktifı içinde incelenmiştir. Sklerenkima liflerinin çeper yapısı floroglusinol-hcl reaktifi ile de kontrol edilmiştir.kesilerde saptanan epiderma,sklerenkima,polen tanesi gibi çeşitli elementlerin boyutları, Leitz-Wetzlar marka objektif ve oküler mikrometreleri ile ölçülmüştür. SONUÇ-TARTIŞMA İlk bakışta birbirine benzeyen E.major ve E.distachya türleri arasında bir çok farklılıkların olduğu görülmüştür. E.major'da hem subbasal, hem üst kısımlarda dallanma görülmektedir, dallar birbirine çok yaklaşmış, sık, ince ve yeşil renklidir; E.distachya'da dallanma yalnız subbasal kısımda görülmüş ve dalların birbirinden uzak, seyrek, kalın ve sarımsı renkte olduğu dikkate değer bulunmuştur. Riedl tarafından dalların 0.7-lmm hatta 1.2 mm kalınlıkta olduğu vurgulanmasına rağmen (10), bizim değişik mevsimlerde topladığımız örneklerin tüm kademelerinde (dipten itibaren lnci,2nci,3ncü internodyumlarında) yaptığımız ölçümlerde dallların çapının 1 mm'yi aşmadığı görülmüştür (ölçümler 1/100 duyarlı kompasla, her tür için 10'ar kez ölçülüp ortalaması alınmıştır). E.major'da yaprakların oluşturduğu km, genç dallarda 2 mm'ye kadar ulaştığı, tüp biçimini aldığı ve lobları az derin olduğu görülürken (Şekil la), E.distachya'da yaprak kını 3 mm boyunda ve daha derin lobludur (Şekil lb),(tablo 1). Erkek çiçek durumlarındaki çiçek sayısı RIEDL tarafından 6-8 olarak verilmiş (10), çiçeklerin sapsız olduğu belirtilmiştir; E.major materyalimizde ise kısa saplı ve 5-6 çiçekli durumlar tesbit edilmiştir. Çiçek durumları basit olup 3-4 mm boyundadır; stamenler periantın içinde gizlenmiştir (Şekil lc veld); çanak şeklinde 3-4 brakte çifti bulunur. E.distachya'da ise bu tür için karakteristik üçlü kısmi durum görülmüştür; ayrıca çiçekler (14-18 ve 8-10 gibi) çok sayıdadır (Şekil le); saplı ve derin bir çanak biçiminde 8-10 brakte çifti bulunur (Tablo 2).

9 4 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Dişi çiçekler E.major'da tek başına, 4 mm boyunda ve ovoittir (subsp. procera'da ise uzun eliptikovoit) (Şekil 2a ve 2b). Meyvanın 3 mm büyüklüğünde olması, tek tohum taşıması da bu tür için karakteristik özelliklerdir (Şekil 2c). Oysa E.distachya'da dişi çiçek durumları demet halinde olup (Şekil 2d), meyva küremsi ve kırmızı renklidir, 2 tohum taşımasıyla da E.maior'dan kolayca ayırtedilebilmektedir (Şekil 2e),(Tablo 3). Bu iki türden çok farklı görülen E.campylopoda yetiştiği ortama göre ya yere yatık veya daha çok sarkık bir çalıdır. Boyu m'ye ulaşmaktadır. Alt dallar vertisillat demetler halinde olup, yer yer seyrek veya sık olarak dizilmiştir.genç dallar uzun,esnek,tel gibi, kıvrık ve sarkık olup, yeşil renkli dalların çapı, dip taraflarda 1.55 mm, uca doğru 1.2 mm kadardır, üzeri ince derin çizgili, küçük ve sık papillidir. Vertisillat dizilişli, ekseriya geriye dönüktür. İnternodyumlar mm kadardır; dalların öz kısmı hem genç hem de yaşlı dallarda beyaz renklidir. Yapraklar dekusat dizilişli, kısa ve yayvan bir çanak biçiminde, bir kın oluşturmuştur; boyu 2 mm, genç dallarda 1 mm'ye kadardır, lobları gençken akut, yaşlılarda düzensiz kısa dişlidir (Şekil 3a),(Tablo 1). Erkek çiçek durumları 3-5 tane ve kısa saplı olup noduslarda vertisillat dizilmiştir; herbirinde 10 kadar erkek çiçek bulunur. Bir erkek çiçek durumu, uzun-ovoit ve 3-4 mm boyundadır (Şekil 3b); kayık şeklinde 7-8 brakte çifti bulunur. Periant uzun-obovat, yassıdır. Stamen 5-8 tane olup perianttan dışarı epeyce uzanan bir demet görünümündedir. Tabandaki brakte çiftleri çiçek taşımaz(tablo 2). Dişi çiçek durumları 2-5 tane ve saplı olup noduslarda demet halinde toplanmıştır. Tek bir dişi çiçek durumu elipsoid-ovoid olup 7-8 mm boyunda ve kısa saplıdır (Şekil 3c). Meyva 8-9 mm boyunda,7-9 mm çapında pembe-kırmızı renkli,sulu, etli, yalancı bir meyva olup taşıdığı 2 tohumdan biri daha iyi gelişmiş, ovoit,tepede sivri; diğeri az gelişmiş ve kaşık gibi çukur, tepede daralan ve sivrilen ovoittir (Şekil 3d),(Tablo 3). Türlerin genç ve yaşlı dallarının anatomik yapısı incelendiğinde kostaların ve papillerin belirgin olması E.distachya ve E.campylopoda için karakteristiktir. E.major'da yüzey hemen hemen düzdür. Mezokortikal sklerenkima demetleri E.major'da seyrektir, perimedülar sklerenkima demetlerine de rastlanmıştır. Her üç türde de stomalar odunlaşmış çeperli olup kserofitik tiptedir. Kabuk kısmı, çeperi ince veya az kalınlaşmış, 6-9 sıra parenkima hücresinden meydana gelmiştir; epidermal, mezokortikal ve perisiklik sklerenkima demetleri ile billurlar karakteristik elementlerdir. Epidermal sklerenkima demetlerindeki liflerin çeperi çok kalınlaşmış fakat odunlaşmamıştır; demetler E.distachva'da tepesi merkeze doğru uzamış uzun üçgenler şeklindedir. Mezokortikal sklerenkima demetleri küçük hücreler halinde veya E.campylopoda'da olduğu gibi ışınsal yollar halindedir. E.campylopoda 'da çeperi odunlaşmamış, major'da ve distachya 'da ise çeperi odunlaşmış liflerden oluşmuştur.

10 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, a b d c e Şekil 1: a) E.major'da yaprak kını(xl0), b) E.distachya'da yaprak kını(xl0), c) E.major'da erkek çiçek durumu taşıyan dal(x7), d) E.major'da tek bir erkek çiçek(xl0), e) E.distachya'da 3'lü kısmidurum(xl0)

11 6 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN b a c e d Şekil 2: a) E.major'da dişi çiçek taşıyan dal(xl2),b) E.major subsp.procera dişi çiçekleri, c) E.major'da meyva(x20) ve tohum(xl0), d) E.distachya'da dişi çiçek durumu(x8), e) E.distachya'da meyva(xl0) ve tohum(x20)

12 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, 1997 a b c d Şekil 3: a) E.campylopoda'da yaprak kını(x8), b) E.campylopoda'da erkek çiçek durumu(xlo), c) E.campylopoda'da dişi çiçek durumları(xl0), d) E.campylopoda'da meyva(x6) ve tohum(x9)

13 8 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Perisiklik sklerenkima demetleri floemin dışa bakan tarafında dar bazen 2(-3) sıra liften meydana gelen bir ay şeklindedir; çeper, E.campylopoda'da odunlaşmamış, diğer iki türde ise odunlaşmıştır (Şekil 4),(Tablo4). E.major var. procera ve E.distachya subsp. distachya'da perimedülar sklerenkima lifleri bazen tek başına, bazen 2 veya 3-5 liften oluşan demetler halinde bulunduğu halde bizim incelediğimiz E.maior'da bu liflere rastlanmamıştır. İletim demetleri, ince çeperli floem ve aralarında ezilmiş keratenkima ile çeperi çok kalınlaşmamış fakat odunlaşmış ksilem dokusundan meydana gelmiştir; kambiyum çok belli değildir. Öz, merkeze doğru gittikçe büyüyen,izodiyametrik ve ince fakat odunlaşmış çeperli hücrelerden oluşmuştur(şekil 4). Tablo 1. Ephedra Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Karşılaştırmalar Ephedra Türleri E.major E.distachya E.campylopoda Bitkinin boyu cm cm cm Bitkinin görünümü dik, vertisillat dik, opozit yatık/sarkık/ vertisillat/ opozit Dalların sekonder hem subbasal yalnız subbasal hem subbasal dallanması hem üst dallarda hem üst dallarda Dalların durumu birbirine birbirinden ayrı tel gibi kıvrık çok yakın ayrı Dalların rengi yeşil/koyu yeşil sarımsı yeşil yeşil Dalların çapı mm mm mm Dalların yüzeyi hemen hemen düz kuvvetli çizgili az derin çizgili papil belirsiz papil belirgin papil az belirgin Yaprakların 2 mm, tüp 3 mm, tüp 1-2 mm, çanak boyu,şekli Yaprakların lobları 1/4 1/3-1/4 1/2 Yaprakların rengi sarımsı veya açık kahve sarımsı yeşil açık kahve-esmer kırmızı Ephedra campylopoda örneklerinin toplanmasında büyük yardımlarını gördüğümüz Prof. Dr. Filiz-Ali H. MERİÇLİ'ye (İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD) burada da teşekkür etmek isteriz.

14 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, Ephedra major (x140) Ephedra distachya (x140) Ephedra campylopoda (x100) Şekil 4 : Ephedra dallarının anatomik yapısı; (e) epiderma; (es) epidermal skl. demeti ; (ms) mezokortikal skl. demeti; (ps) perisiklik skl. demeti; (f) floem; (k) ksilem; (ö) öz.

15 10 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Tablo 2. Ephedra Türlerinde Erkek Çiçek Durumları Ephedra Türleri E.major E.distachya E.campylopoda Boyu 3-4 mm 5-10 mm 3-4 mm Şekli ovoid uzun-ovoid,kısmi uzun-ovoid durumlu Durumdaki , çiçek sayısı Periant orbikular orbikular uzun-obovat Stamen Sayısı Filament az çıkmış/çıkmamış uzun/çok çıkmış az çıkmış Polen Taneleri 23x36,ağsı süslü,5-6 27x40,ağsı süslü,5-6 23x33,12 dilimli kostalı kostalı Brakteler çanak şeklinde, 3-4 çift saplı ve derin bir kayık şeklinde, 7-8 çift çanak biçiminde, 8-10 çift Tablo 3. Ephedra Türlerinde Dişi Çiçek Durumları EphedraTürleri E.major E.distachya E.campylopoda Boyu 4 mm,ovoid 8mm,elipsoid 7-8mm,elipsoid silindirik Sapı uzun saplı kısa saplı uzun saplı Brakte Çifti 2 çift 3-4 çift 2 çift Çiçek Sayısı tek 2 çiçek 2 çiçek Mikropil Şekli kısa, düz ve gizli burgu çengel gibi kıvrık, gibi kıvrık, yarıktan çok yarıktan az çıkmış çıkmış Meyva 3mm,hemen 6 mm,küremsi 8-9 mm ovoid hemen küremsi pembe-kırmızı pembe- kırmızı kırmızı renkte renkte renkte Tohum 1 tane, 3 mm 2 tane, 6mm 2 tane, 7 mm

16 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, Tablo 4. Ephedra Dallarının Anatomik Özellikleri TÜRLER E.major E.distachya E.campylopoda Epidermal skl.demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif sayısı(enine) demetteki lif sırası demetteki lif odunlaşmamış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Mezokortikal skl.demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif odunlaşmış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Perisiklik ski demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif odunlaşmış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Perimedülar ski. yok yok tek tük demeti odunlaşmış

17 12 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN KAYNAKLAR 1.Harder, R, Stasburger's Textbook of Botany, Logmans, Green and Co. ltd., London,pp (1965). 2.Lawrence,H.M., Taxonomy of Vascular Plants, The Macmillan Company, NewYork,pp (1951). 3.Baytop,T." Ephedra major Host var. procera Üzerinde Farmakognostik Araştırmalar" İst. Üniv. Tıp Fak. Mec, 21, , (1958). 4 Jackson,B.D., Index Kewensis, Vol.1, At The Clarendon Press, Oxford,pp (1960). 5Baytop,A. and Argöksel,H." The Genus Ephedra in Turkey- in Europe" J.Fac. Pharm. Istanbul,8, 55-62, (1972). 6Bonnier,G., Flore Complete'le de France Suisse et Belgique, Tome:12, Librairie Generale de 1'Enseignement, Paris,p.87 (1934). 7.Coste,H.L., Flora de la France, Tome:3, 2nd tirage, Librairie des sciences et des arts, Paris,pp (1937). 8.Davis,P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1, Edinburgh University Press, Edinburgh, 12 (1988). 9Trease,G.E. and Evans,W.C.,Pharmacognosy,12 th ed., Language Book Society, Oxford,pp (1983). 10.Riedl,H., Notes on Ephedra, Notes R.B.G, Edinburgh, 38(2),pp , (1980). Başvuru tarihi: Kabul tarihi :

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY ANKARA ÜN VERS TES ECZACILIK FAKÜLTES DERG S JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 37 Sayı / No : 2 Yıl / Year : 2008 Ankara 22/01/2010 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No:10

Detaylı

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY ANKARA ÜN VERS TES ECZACILIK FAKÜLTES DERG S JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 37 Sayı / No : 1 Yıl / Year : 2008 Ankara 11/12/2009 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No:10

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1015 3918 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 25 Sayı/No : 2 Yıl/Year: 1996 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ECZACILIK FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ (Ankara Ecz. Fak. Derg.)

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ECZACILIK FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ (Ankara Ecz. Fak. Derg.) ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK FAKÜLTESÝ DERGÝSÝ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol : 38 Sayý / No : 3 Yýl / Year : 2009 ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ Đncitaşı Sokak No:10 06510 Beşevler

Detaylı

OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong,

OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong, OTU 1 Çok yıllık otsular. Gövdeler dik, 20-60 cm, salgı tüysüz, bütün kısımlar pubessent tüylü. Yapraklar gövde üzerinde, basit, linear-oblong, 5-8x0,9-1 cm, krenat kenarlı, eglandular-pilos tüylü; petiol

Detaylı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı

1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı LATHYRUS L. TEŞHİS ANAHTARI 1-) Yaprak eksenin ucu, mukro veya arista, bitkiler daima çok yıllık, gövde kanatsız, çiçekler salkımsı 2-) Yaprakçıklar pinnat ve retikulat damarlanma veya stipullar sagittat

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1015-3918 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol :28 Sayı/No : 2 Yıl/Year: 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır.

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır. TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİNDEKİ ALKALOİTLERİN MEVSİME VE CİNSİYETE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİMLERİN YBSK METODU İLE İNCELENMESİ* STUDIES ON SEXUAL AND SEASONAL CHANGES IN ALKALOID CONTENT OF EPHEDRA

Detaylı

Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi Draba nemorosa L. ve Endemik Draba rosularis Boiss. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Kadriye YETİŞEN 1, Yurdanur AKYOL 2*, Canan ÖZDEMİR 1, Okan KOCABAŞ 1 1. Celal

Detaylı

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır.

* Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. Mazılar Thuja * Ülkemizde doğal olarak yetişmemekle birlikte park ve bahçelerde çok yaygın olarak iki türü kullanılmaktadır. * Mazılar sık dallı; çoğunlukla piramit biçimli; koyu yeşil görünümlüdürler.

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 15-20, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University

Detaylı

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları MJAL MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences http://journals.manas.edu.kg MJAL 3(1): 7-12, (2013) Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon

Detaylı

ADANA VE ANKARA AKTARLARINDA SATILAN CEVİZ YAPRAĞI (JUGLANDIS FOLIUM) ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR

ADANA VE ANKARA AKTARLARINDA SATILAN CEVİZ YAPRAĞI (JUGLANDIS FOLIUM) ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 36 (2) 105-121, 2007 36 (2) 105-121, 2007 ADANA VE ANKARA AKTARLARINDA SATILAN CEVİZ YAPRAĞI (JUGLANDIS FOLIUM) ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE ANATOMİK ÇALIŞMALAR MORPHOLOGICAL

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 94-103

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 94-103 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 94-103 Research article/araştırma makalesi Investigation of morphological, morphometric and

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması*

Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması* Ankara Ecz. Fak. Mec. 12. 1 (1982) J. Fac. Pharm Ankara 12. 1 (1982) Bazı Verbascum Türleri nin Farmakognozik Olarak Karşılaştırılması* Pharmacognosic Comparison of Some Verbascum Sp. Erendiz ATASÜ** GİRİŞ

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 11.04.2016

Detaylı

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL ÖZET Tekirdağ İlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır.sanayide İğde bitkisinin meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 20.04.2015

Detaylı

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE

BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE BİTKİ MATERYALİ II: ANGIOSPERMAE Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL Yrd.Doç.Dr. Doğanay YENER İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştirme Tekniği Anabilim Dalı 09.03.2015

Detaylı

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI

A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Bitkilerin Yapısı Biyoloji Ders Notları A. TOHUMLU BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARI Karasal bitkiler iki organ sistemine sahiptir. Toprakların su ve mineral alınmasını sağlayan toprak altı kök sistemi ve gövde,

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

Türkiye'de İlk Eczacılık Derneği The First Pharmaceutical Society in Turkey

Türkiye'de İlk Eczacılık Derneği The First Pharmaceutical Society in Turkey Ankara Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. Ankara 11 112 (1981) 11 112 (1981) Türkiye'de İlk Eczacılık Derneği The First Pharmaceutical Society in Turkey Mekin TANKER* Eriş ASİL** GİRİŞ Türkiye'de eczacılık

Detaylı

Scilla siberica Haw. subsp. armena (Grossh.) Mordak (Liliaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Scilla siberica Haw. subsp. armena (Grossh.) Mordak (Liliaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 011005 (43-47) AKU J. Sci. XX (201X) 011005 (43-47) Scilla siberica Haw. subsp. armena

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 443-450 (2006) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR DE YETİŞEN BAZI

Detaylı

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i

C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i 1 BİTKİ TANIMA I PEP101_H03 C e d r u s ( S e d i r ) C e d r u s a t l a n t i c a C e d r u s b r e v i f o l i a C e d r u s d e o d o r a C e d r u s l i b a n i Sakarya Üniversitesi İbreliler 2 C

Detaylı

Makroskobik Özellikleri Şapka

Makroskobik Özellikleri Şapka Mycena rosea Sınıf Takım Familya : Basidiomycetes : Agaricales : Tricholomataceae Makroskobik Özellikleri Şapka 2-5 cm çapında, genç evrede konik iken, sonradan yaygınlaşır ve umbosu kalır. Şapka donuk,

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır

BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır BİTKİ TANIMA III BAHÇE ÇİÇEKLERİ Perenniyal veya mevsimlik olan çok boylanmayan çiçeklerdir. Yer örtücü işlevi vardır Ağaç veya çalı gibi bitkilerin altında kullanılır SINIFLANDIRILMALARI 1. Perenniyal

Detaylı

ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ

ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖZEL BAĞCILIK DERSİ ASMALARDA ÇİÇEK ve ÇİÇEKLENME MORFOLOJİSİ Dersin sorumluları: Prof. Dr.Birhan Kunter Araş.Gör. Hande Tahmaz Hazırlayanlar:

Detaylı

Comparative Morpological and Ecology Investigations on Endemic the Muscari Mill. (Liliaceae) Taxa Grown in Kazdağ Mount (Balıkesir)

Comparative Morpological and Ecology Investigations on Endemic the Muscari Mill. (Liliaceae) Taxa Grown in Kazdağ Mount (Balıkesir) Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 01-05, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kaz dağları nda Yetişen (Balıkesir) Endemik Muscari Mill. (Liliaceae) Taksonları Üzerinde Karşılaştırmalı

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

* Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06100 Tandoğan-Ankara ** Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci-Ankara

* Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06100 Tandoğan-Ankara ** Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 06590 Cebeci-Ankara Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm. Ankara 26 (1) 1-21, 1997 26 (1) 1-21, 1997 ANKARA' DAKİ ECZANE ECZACILARININ HIV/AIDS KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ LEVEL OF HIV/AIDS KNOWLEDGE

Detaylı

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03

İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 İSMAİL ŞENEL MADEN Y. MÜH. (ODTÜ) DOĞA VE KUŞ GÖZLEMCİSİ simsirsever@gmail.com 533 426 03 03 NELER GÖRECEĞİZ DEFNE MERSİN KOCAYEMİŞ SANDAL KEÇİBOYNUZU LADEN SUMAK ZAKKUM ERGUVAN ŞİMŞİR ZEYTİN İĞDE MAKİ

Detaylı

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi

İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 85-93 Geliş Tarihi: 24.10.2003 İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin

Detaylı

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur.

Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer meyvelere göre uzundur. Elma Tarihçe İklim İstekleri Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim bitkisidir. Akdeniz Bölgesinde 800 m. den yukarı yerlerde yetişir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar. Elma

Detaylı

Species of Allium Newly Recorded from Turkey I. Sect. Allium

Species of Allium Newly Recorded from Turkey I. Sect. Allium Ankara Ecz. Pak. Mec. J. fac. Pharm. Ankara 9. 45 (1979) 9. 45 (1979) Türkiye Floras ı için Yeni Allium Türleri I. Sect. Allium Species of Allium Newly Recorded from Turkey I. Sect. Allium Mehmet KOYUNCU*

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1300-6045 e-issn: 1309-2251 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, KAFKAS UNIVERSITY (OCAK - ŞUBAT) (JANUARY - FEBRUARY) Cilt/Volume: 20 Sayı/Number:

Detaylı

NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Tuncay DİRMENCİ

NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Tuncay DİRMENCİ NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Tuncay DİRMENCİ Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Farmasötik Botanik Uygulama III Fructus=Meyve Prof. Dr. Didem Deliorman Orhan Arş. Gör. Dr. Nilüfer Orhan Arş. Gör. Uzm. Tuğba Günbatan Arş. Gör. Ecz. Fatma Ayaz Ecz. Esin Budakoğlu Meyvanın Kısımları

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : Fen Bilimlerinde Ünite Analizleri Kodu : BYE0 Program Adı : OFMAE (Biyoloji Eğitimi) Teori Uygulama.. Proje/ 00 00 n Türü Temel n Amacı Sistem yaklaşımı ile biyoloji ünitelerini analiz adebilme

Detaylı

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sunum ve Sistematik. Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: BİTKİLERİN YAPISI ALIŞTIRMALAR Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın

Detaylı

The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae)

The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 12-19 The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae)

Detaylı

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri

ANKARA KEÇİSİ. Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ANKARA KEÇİSİ Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinin bazı illeri Verim Yönü : Tiftik ve et Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY. Cilt/Vol : 32 Sayı/No: 4 Yıl/Year: 2003

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY. Cilt/Vol : 32 Sayı/No: 4 Yıl/Year: 2003 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt/Vol : 32 Sayı/No: 4 Yıl/Year: 2003 Ankara - 2004 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Detaylı

ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: March 2011. A.Harun Evren Accepted: April 2012

ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: March 2011. A.Harun Evren Accepted: April 2012 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number: 5A0071 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Nazmi Gur Received: March 2011 A.Harun Evren Accepted: April 2012 Betül

Detaylı

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek)

Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) KONU 10. ÜREME VE GELİŞME I. Bitki Hücrelerinde Üreme ve Gelişme: Materyal: Rosa sp. (gül; dikotil çiçek) ve Lilium sp. (zambak; monokotil çiçek) Yöntem: Rosa sp. ve Lilium sp. tam çiçeğinden alınan enine

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof)

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Taksonomi Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Anavatanı Hindistan Türkmenistan Baykal Gölü Çevresi Sibirya D.Akdeniz Türkiye Ülkemizde Şikori Akdeniz Böglesinde

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS

ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER BUXUS TİLİA FRAXİNUS ACER AKÇAAĞAÇLAR Çoğunlukla kışın yaprağını döken boylu veya kısa boylu ağaçlardır. Yapraklar ve tomurcuklar sürgünlerde karşılıklı yer alır. Yapraklar sade, loplu veya tüysüdür.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)

Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Tohum ve Fidanlık Tekniği Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ) Diğer Autovejetatif Üretme Yöntemleri Stolonlarla Üretme : Tepe tomurcuğundan oluşan ince hava sürgünleri stolon olarak isimlendirilir.

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır. Bitki tanıma III Callistephus nees. (Yaz asterleri- saraypatılar) Çin ve japonyada yetişir. İki veya çok yıllıktır. Yapraklar mızrak veya spatül şeklindedir. Çiçekler mavi, mor, kırmızı veya beyazdır.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz;

Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Spur (Yarı bodur) Elma Çeşitleri : Yarı bodur çeşitlerin gelişmeleri ve yetiştirilmeleri diğerlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklı özellikleri şöylece sıralayabiliriz; Bu çeşitler; 1- Starking

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal ALTUNOĞLU Şekil 6.1 Angiospermlerin çoğunda görülen olgun bir embriyo kesesi diyagramı. Kalın çizgi hücre çeperinin varlığını göstermekte (VVillemse ve van VVent, 1984). BÖLÜM

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı

MAĞARA OLUŞUMLARI Soda Tüpü Sarkıt Dikit Sütun

MAĞARA OLUŞUMLARI Soda Tüpü Sarkıt Dikit Sütun MAĞARA OLUŞUMLARI Soda Tüpü Soda tüpleri sarkıt oluşumlarının ilk hallerini gösterirler. İçleri boş ve uzun, genellikle saydam kalsit tüplerinden oluşan soda tüplerinin genişliği, içerisinde bulunan su

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

Türkiye Ruta Uçucu Yağlarının Metil-n-nonilketon Açısından Değerlendirilmesi *

Türkiye Ruta Uçucu Yağlarının Metil-n-nonilketon Açısından Değerlendirilmesi * Ankara Ecz. Fak. Mec. 10. 61 (1980) J. Fac. Pharm Ankara 10. 61 (1980) Türkiye Ruta Uçucu Yağlarının Metil-n-nonilketon Açısından Değerlendirilmesi * Evaluation of the Volatile Oils of Turkish Rutas Regarding

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi

Çelikle Çay Üretimi. Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Çelikle Çay Üretimi Ayhan Haznedar -Ziraat Mühendisi Nitelikleri, kalitesi ve diğer özellikleri belirlenen çay klonlarının hızlı, yoğun ve ucuz bir şekilde üretilmesi için en uygun yöntemdir. Çelik alınacak

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı: AYGİN BAYRAKTAR Dğum Tarihi: 21 MART 1977 İletişim Bilgileri: Öğrenim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknlji Anabilim Dalı

Detaylı

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI

ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI ACER CİNSİNİN ORMAN ALTI FLORASI Acer campestre L.-Ova akçaağacı Yayılışı: Kuzey ve Güney Avrupa hariç tüm Avrupa, Trakya ve Kuzey Anadolu, Kafkasya, Kuzey İran, Kuzey- Batı Afrika da yayılış gösterir.

Detaylı

Laboratuvar Düzeni. Farmasötik Botanik Uygulama II. Farmasötik Botanik Laboratuvarı DĐKKAT!!! FÖY

Laboratuvar Düzeni. Farmasötik Botanik Uygulama II. Farmasötik Botanik Laboratuvarı DĐKKAT!!! FÖY Arş.Gör.Uzm.Tuğba GÜNBATAN Farmasötik Botanik Uygulama II Prof. Dr. Didem Deliorman Orhan Arş. Gör. Dr. Nilüfer Orhan Arş. Gör. Uzm. Tuğba Günbatan Arş. Gör. Ecz. Fatma Ayaz Ecz. Esin Budakoğlu Arş.Gör.Dr.Nilüfer

Detaylı

8. Sınıf Fen ve Teknoloji

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Canlı vücudunu oluşturan karakterleri üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen kalıtım birimine genetik denir. Anne ve babadan gelen eşey hücreleri zigotu oluşturur. Bu hücrelerle birlikte gelen

Detaylı

verimli bir sezon için İÇİNDEKİLER KARPUZ KABAK KAVUN Görkem, Destan...2 Barçın, Dorukan...3 Gürkan, Karacan...4 Zümrüt, Berrak... 5 Yağız, Meram...

verimli bir sezon için İÇİNDEKİLER KARPUZ KABAK KAVUN Görkem, Destan...2 Barçın, Dorukan...3 Gürkan, Karacan...4 Zümrüt, Berrak... 5 Yağız, Meram... verimli bir sezon için İÇİNDEKİLER KARPUZ Görkem, Destan....2 Barçın, Dorukan.....3 Gürkan, Karacan.....4 KABAK Zümrüt, Berrak.... 5 Yağız, Meram...6 KAVUN Zeynep, Adahan 7 Hanzade,Duru 8 Yaren, Sarıca....

Detaylı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı

: Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı Kale/DENİZLİ Ürünün Adı Koruma Tarihi : 18.12.2008 Başvuru No : C2008/049 Coğrafi İşaretin Türü Başvuru Sahibi : Menşe Adı : Kale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Başvuru Sahibinin Adresi : Hükümet Konağı

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

Verbascum euphraticum Bentham ve V. melitenense Boiss (Scrophulariaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma

Verbascum euphraticum Bentham ve V. melitenense Boiss (Scrophulariaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Bir Çalışma Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (4), 445-458, 2006 18 (4), 445-458, 2006 Verbascum euphraticum Bentham ve V. melitenense Boiss (Scrophulariaceae) Türleri Üzerinde

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. ISSN: The International Journal of Economic and Social Research ISSN: 1306-2174 http://www.iibf.ibu.edu.tr Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn 2009 Cilt/Volume: 5 Yıl/Year: 5 Sayı/Issue:2 Güz/Autumn

Detaylı