ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ"

Transkript

1 ISSN ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt / Vol :26 Sayı/No : 1 Yıl/Year: 1997

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Cilt/Vol : 26 Sayı /No : 1 Yıl/Year: 1997 Ankara-1997

3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DERGİSİ Sahibi: Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN Editör: Prof.Dr. Feyyaz ONUR Yayın Kurulu: Prof.Dr. Feyyaz ONUR (Başkan) Prof.Dr. Nazire ÖZKAL Prof.Dr. Nuray ARI Yrd.Doç.Dr. Meral TUNÇBİLEK Dr.Ecz. Gülbin ÖZÇELİKAY Uzm.Ecz. Yıldız ÖZALP Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dergisi yılda 2 sayı yayınlanır. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu dergi Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica Database (EMBASE) ve Medicinal & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) da indekslenmektedir. Yazışma adresi: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Tandoğan - Ankara Tel: (0312) Fax: (0312) Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997

4 JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ANKARA UNIVERSITY Published by : Prof.Dr. Seçkin ÖZDEN Editor : Prof.Dr. Feyyaz ONUR Editorial Board: Prof.Dr. Feyyaz ONUR (Editor-in-Chief) Prof.Dr. Nazire ÖZKAL Prof.Dr. Nuray ARI Assist.Prof.Dr. Meral TUNÇBİLEK Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Yıldız ÖZALP, M.S. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University is published in semi-annual volumes. All the articles appeared in this journal are published on the responsibility of the author. This journal is indexed in Chemical Abstracts (CA), Excerpta Medica Database (EMBASE) and Medicinal & Aromatic Plants Abstracts (MAPA) Address: Ankara University, Faculty of Pharmacy, Tandoğan - ANKARA TURKEY Tel: Fax: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997

5 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Nevin TANKER, Levent ALTUN - Türkiye'de Yetişen Ephedra Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar. Pharmaceutical Botanical Investigations on Ephedra Species Grown in Türkiye. 1 Gülbin ÖZÇELİKAY, Figen ÇOK - Ankara'daki Eczane Eczacılarının HIV / AIDS Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Eğitim Gereksinimleri. Level of HTV / AIDS Knowledge and Education Need of Community Pharmacists in Ankara. 13 Tayfun PANAYIR, Turhan BAYKAL - Scabiosa Rotata Bieb. (Dipsacaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. Morphological and Anatomical Studies on Scabiosa Rotata Bieb. (Dipsacaceae). 22 Asuman BOZKIR, Müge KILIÇARSLAN - Enemalar ve Enema Formülasyonlarında Yeni Gelişmeler. Enemas and New Developments in Enema Formulations. 36 Ayşegül GÜVENÇ -Asparagus L. Türlerinin Taşıdığı Etken Bileşikler ve Kullanılışları Active Compounds of Asparagus L. Species and Their Activities. 52

6 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1) 1-12, 1997 J. Fac. Pharm. Ankara 26 (1) 1-12, 1997 TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİ ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR* PHARMACEUTICAL BOTANICAL INVESTIGATIONS ON EPHEDRA SPECIES GROWN IN TÜRKİYE Nevin TANKER" M.Levent ALTUN*** ** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı,06100, Tandoğan-Ankara ** Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan- Ankara ÖZET Türkiye'de yetişen Ephedra (Ephedraceae) türlerinin (Ephedra major Host, Ephedra camylopoda C.A.Meyer ve Ephedra distachya Linne) ele alındığı bu çalışmada değişik yörelerden toplanan bitkilerin morfolojik özellikleri ve dalların anatomik karakterleri incelenmiş, türler arasındaki benzerlik ve farklılıklar tesbit edilip tanımada yardımcı olan karakterler saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ephedra, Ephedraceae, Kısmi çiçek durumu SUMMARY In this research the Ephedra (Ephedraceae) species (Ephedra major Host, Ephedra campylopoda C.A.Meyer and Ephedra distachya Linne) grown in Türkiye were studied. These species were studied from the point of view of their anatomical characters.morphological characters and the anatomical characters of the branches, which were of help in determanition of these taxa.. Key Words: Ephedra,Ephedraceae,Partial inflorescence * Bu çalışma "Türkiye'de Yetişen Ephedra Türleri Üzerinde Bir Araştırma " konulu Yüksek Lisans Tezinin bir bölümüdür.

7 2 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN GİRİŞ Ephedra (Ephedraceae) türlerine yeryüzünde hemen her tarafta rastlanmaktadır. Bazı araştırıcılar sadece Akdeniz bölgesi için yerli olduğunu ileri sürerken bazıları da, Kuzey Afrika,Avrupa-Anadolu, Orta ve Doğu Asya, Kuzey Amerika ve Meksika ile Güney Amerika'yı, türlerin yetiştiği 5 bölge olarak benimsemişlerdir. Ephedra türlerine sıcak ülkeler dışında bazen daha soğuk bölgelerde, kayalıklarda da rastlanır; Avustralya'da da yetişmektedir (1,2). Türkiye'de 3 Ephedra türünün (E.campylopoda. E.nebrodensis ve E.podostvlax) yetiştiği BOISSIER (1884) tarafından belirtilmiştir (3). Sonradan bu rakamda bir değişme kaydedilmemiş fakat bazı türler için sinonimler önerilmiştir. E.nebrodensis Tineo, KRAUSE tarafından (1936) E.major Host var. procera (Fisch.et Mey.) Stapf olarak alınmıştır. Bu türün sinonimleri arasında E.procera Fisch. et Mey. de kayıtlıdır (4). T.BAYTOP (1958), Ankara ve Amasya'dan topladığı örneklerin E.major host var. procera olduğunu ; Trakya'da yetişen Ephedra'ları inceleyen A.BAYTOP (1972) ta bu yörede sadece E.major subsp. procera (Fisch. et Mey.) Markgr.'ın yetiştiğini işaret etmişlerdir (3,5). E.podostvlax Boiss. CODDE ve CULLEN (1965) tarafından E.distachya' nın sinonimi olarak gösterilmiştir.flora of Turkey (Vol.l)'de 3 tür kayıtlıdır, ancak türlerin üçüncüsü E.distachya 'dır. Aslında bu tür bir çok literatürde Avrupa'da yetişen türler arasında kayıtlıdır (6,7,8,9). Ephedra genusunun bugün için Türkiye'de üç tür ile temsil edildiği kabul edilmektedir: E.major Host, E.campylopoda C.A.Mey. ve E.distachya L.(8). Türkiye'de yetişen ve örnekleri aynı vejetatif dönemlerde, yani aynı yılın aynı mevsimlerinde toplanmış 3 türün; E.major. E.campylopoda ve E.distachya morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmiş, türlerin birbirlerinden ayrılmasına yardımcı olan çarpıcı özellikler saptanmaya çalışılmıştır. E.major ve E.distachya. aynı lokalitede beraber bulunabilen fakat birbirinden ayrılması zor olan türlerdir. E.campylopoda ise bu iki türden kolaylıkla ayrılabilir; kumsallarda yetişenlerde dallar yatık; duvarlarda,kayalarda bulunanlarda ise dallar sarkık,uzun,kıvrık ve esnektir. MATERYAL - YÖNTEM Materyal Bu üç türün yeşil renkli dalları, çiçekli ve meyvalı kısımları aşağıda belirtilen lokalitelerden toplandı. Usulünce preslenip kurutulduktan sonra teşhisleri yapılıp numaralandı, AEF herbaryumuna kaldırıldı. Çiçek durumları ve meyvalar % 70'lik etanol içine alındı.e.majorankara- Çubuk barajı yamaçlar 900m. yükseklikten , , , , , ve ; Ankara - Kırıkkale yolunun 60.km.'sinden 'de toplandı

8 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, (AEF; 16008,16009,16010,16011,16012,16013,16014,16018). E.campylopoda ; İstanbul-Terkos barajının kuzeyi, kumullardan tarihinde; Antalya-Side- Manavgat- Serik duvar yıkıntılarından (çiçekli) 25-27, tarihlerinde; Mersin-Silifke arası, 15.km'den (meyvalı) tarihinde toplandı (AEF; 15221,15877,15878,15879) E.distachya Kayseri-Yılanlıdağ 1160m. yükseklikte, Sallıbayır mevkiinden ve tarihlerinde toplandı (AEF; 15814,16016). Yöntem Toplanan bitkilerin deskripsiyonları yapıldı. Farklı organların morfolojik karakterleri incelenerek (dalların şekli,yapısı; yaprak,çiçek durumları;meyva ve tohumlar) türleri birbirinden ayırmaya yarayacak özellikler çizimler halinde verilmiştir. Ayrıca genç ve yaşlı dallardan enine kesiler alıp histolojik yapıları incelenerek türlerin gösterdiği anatomik farklılıklar vurgulanmıştır. Anatomik çizimler Leitz-Wetzlar marka prizma ile yapılmış, kesiler sartur reaktifı içinde incelenmiştir. Sklerenkima liflerinin çeper yapısı floroglusinol-hcl reaktifi ile de kontrol edilmiştir.kesilerde saptanan epiderma,sklerenkima,polen tanesi gibi çeşitli elementlerin boyutları, Leitz-Wetzlar marka objektif ve oküler mikrometreleri ile ölçülmüştür. SONUÇ-TARTIŞMA İlk bakışta birbirine benzeyen E.major ve E.distachya türleri arasında bir çok farklılıkların olduğu görülmüştür. E.major'da hem subbasal, hem üst kısımlarda dallanma görülmektedir, dallar birbirine çok yaklaşmış, sık, ince ve yeşil renklidir; E.distachya'da dallanma yalnız subbasal kısımda görülmüş ve dalların birbirinden uzak, seyrek, kalın ve sarımsı renkte olduğu dikkate değer bulunmuştur. Riedl tarafından dalların 0.7-lmm hatta 1.2 mm kalınlıkta olduğu vurgulanmasına rağmen (10), bizim değişik mevsimlerde topladığımız örneklerin tüm kademelerinde (dipten itibaren lnci,2nci,3ncü internodyumlarında) yaptığımız ölçümlerde dallların çapının 1 mm'yi aşmadığı görülmüştür (ölçümler 1/100 duyarlı kompasla, her tür için 10'ar kez ölçülüp ortalaması alınmıştır). E.major'da yaprakların oluşturduğu km, genç dallarda 2 mm'ye kadar ulaştığı, tüp biçimini aldığı ve lobları az derin olduğu görülürken (Şekil la), E.distachya'da yaprak kını 3 mm boyunda ve daha derin lobludur (Şekil lb),(tablo 1). Erkek çiçek durumlarındaki çiçek sayısı RIEDL tarafından 6-8 olarak verilmiş (10), çiçeklerin sapsız olduğu belirtilmiştir; E.major materyalimizde ise kısa saplı ve 5-6 çiçekli durumlar tesbit edilmiştir. Çiçek durumları basit olup 3-4 mm boyundadır; stamenler periantın içinde gizlenmiştir (Şekil lc veld); çanak şeklinde 3-4 brakte çifti bulunur. E.distachya'da ise bu tür için karakteristik üçlü kısmi durum görülmüştür; ayrıca çiçekler (14-18 ve 8-10 gibi) çok sayıdadır (Şekil le); saplı ve derin bir çanak biçiminde 8-10 brakte çifti bulunur (Tablo 2).

9 4 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Dişi çiçekler E.major'da tek başına, 4 mm boyunda ve ovoittir (subsp. procera'da ise uzun eliptikovoit) (Şekil 2a ve 2b). Meyvanın 3 mm büyüklüğünde olması, tek tohum taşıması da bu tür için karakteristik özelliklerdir (Şekil 2c). Oysa E.distachya'da dişi çiçek durumları demet halinde olup (Şekil 2d), meyva küremsi ve kırmızı renklidir, 2 tohum taşımasıyla da E.maior'dan kolayca ayırtedilebilmektedir (Şekil 2e),(Tablo 3). Bu iki türden çok farklı görülen E.campylopoda yetiştiği ortama göre ya yere yatık veya daha çok sarkık bir çalıdır. Boyu m'ye ulaşmaktadır. Alt dallar vertisillat demetler halinde olup, yer yer seyrek veya sık olarak dizilmiştir.genç dallar uzun,esnek,tel gibi, kıvrık ve sarkık olup, yeşil renkli dalların çapı, dip taraflarda 1.55 mm, uca doğru 1.2 mm kadardır, üzeri ince derin çizgili, küçük ve sık papillidir. Vertisillat dizilişli, ekseriya geriye dönüktür. İnternodyumlar mm kadardır; dalların öz kısmı hem genç hem de yaşlı dallarda beyaz renklidir. Yapraklar dekusat dizilişli, kısa ve yayvan bir çanak biçiminde, bir kın oluşturmuştur; boyu 2 mm, genç dallarda 1 mm'ye kadardır, lobları gençken akut, yaşlılarda düzensiz kısa dişlidir (Şekil 3a),(Tablo 1). Erkek çiçek durumları 3-5 tane ve kısa saplı olup noduslarda vertisillat dizilmiştir; herbirinde 10 kadar erkek çiçek bulunur. Bir erkek çiçek durumu, uzun-ovoit ve 3-4 mm boyundadır (Şekil 3b); kayık şeklinde 7-8 brakte çifti bulunur. Periant uzun-obovat, yassıdır. Stamen 5-8 tane olup perianttan dışarı epeyce uzanan bir demet görünümündedir. Tabandaki brakte çiftleri çiçek taşımaz(tablo 2). Dişi çiçek durumları 2-5 tane ve saplı olup noduslarda demet halinde toplanmıştır. Tek bir dişi çiçek durumu elipsoid-ovoid olup 7-8 mm boyunda ve kısa saplıdır (Şekil 3c). Meyva 8-9 mm boyunda,7-9 mm çapında pembe-kırmızı renkli,sulu, etli, yalancı bir meyva olup taşıdığı 2 tohumdan biri daha iyi gelişmiş, ovoit,tepede sivri; diğeri az gelişmiş ve kaşık gibi çukur, tepede daralan ve sivrilen ovoittir (Şekil 3d),(Tablo 3). Türlerin genç ve yaşlı dallarının anatomik yapısı incelendiğinde kostaların ve papillerin belirgin olması E.distachya ve E.campylopoda için karakteristiktir. E.major'da yüzey hemen hemen düzdür. Mezokortikal sklerenkima demetleri E.major'da seyrektir, perimedülar sklerenkima demetlerine de rastlanmıştır. Her üç türde de stomalar odunlaşmış çeperli olup kserofitik tiptedir. Kabuk kısmı, çeperi ince veya az kalınlaşmış, 6-9 sıra parenkima hücresinden meydana gelmiştir; epidermal, mezokortikal ve perisiklik sklerenkima demetleri ile billurlar karakteristik elementlerdir. Epidermal sklerenkima demetlerindeki liflerin çeperi çok kalınlaşmış fakat odunlaşmamıştır; demetler E.distachva'da tepesi merkeze doğru uzamış uzun üçgenler şeklindedir. Mezokortikal sklerenkima demetleri küçük hücreler halinde veya E.campylopoda'da olduğu gibi ışınsal yollar halindedir. E.campylopoda 'da çeperi odunlaşmamış, major'da ve distachya 'da ise çeperi odunlaşmış liflerden oluşmuştur.

10 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, a b d c e Şekil 1: a) E.major'da yaprak kını(xl0), b) E.distachya'da yaprak kını(xl0), c) E.major'da erkek çiçek durumu taşıyan dal(x7), d) E.major'da tek bir erkek çiçek(xl0), e) E.distachya'da 3'lü kısmidurum(xl0)

11 6 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN b a c e d Şekil 2: a) E.major'da dişi çiçek taşıyan dal(xl2),b) E.major subsp.procera dişi çiçekleri, c) E.major'da meyva(x20) ve tohum(xl0), d) E.distachya'da dişi çiçek durumu(x8), e) E.distachya'da meyva(xl0) ve tohum(x20)

12 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, 1997 a b c d Şekil 3: a) E.campylopoda'da yaprak kını(x8), b) E.campylopoda'da erkek çiçek durumu(xlo), c) E.campylopoda'da dişi çiçek durumları(xl0), d) E.campylopoda'da meyva(x6) ve tohum(x9)

13 8 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Perisiklik sklerenkima demetleri floemin dışa bakan tarafında dar bazen 2(-3) sıra liften meydana gelen bir ay şeklindedir; çeper, E.campylopoda'da odunlaşmamış, diğer iki türde ise odunlaşmıştır (Şekil 4),(Tablo4). E.major var. procera ve E.distachya subsp. distachya'da perimedülar sklerenkima lifleri bazen tek başına, bazen 2 veya 3-5 liften oluşan demetler halinde bulunduğu halde bizim incelediğimiz E.maior'da bu liflere rastlanmamıştır. İletim demetleri, ince çeperli floem ve aralarında ezilmiş keratenkima ile çeperi çok kalınlaşmamış fakat odunlaşmış ksilem dokusundan meydana gelmiştir; kambiyum çok belli değildir. Öz, merkeze doğru gittikçe büyüyen,izodiyametrik ve ince fakat odunlaşmış çeperli hücrelerden oluşmuştur(şekil 4). Tablo 1. Ephedra Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Karşılaştırmalar Ephedra Türleri E.major E.distachya E.campylopoda Bitkinin boyu cm cm cm Bitkinin görünümü dik, vertisillat dik, opozit yatık/sarkık/ vertisillat/ opozit Dalların sekonder hem subbasal yalnız subbasal hem subbasal dallanması hem üst dallarda hem üst dallarda Dalların durumu birbirine birbirinden ayrı tel gibi kıvrık çok yakın ayrı Dalların rengi yeşil/koyu yeşil sarımsı yeşil yeşil Dalların çapı mm mm mm Dalların yüzeyi hemen hemen düz kuvvetli çizgili az derin çizgili papil belirsiz papil belirgin papil az belirgin Yaprakların 2 mm, tüp 3 mm, tüp 1-2 mm, çanak boyu,şekli Yaprakların lobları 1/4 1/3-1/4 1/2 Yaprakların rengi sarımsı veya açık kahve sarımsı yeşil açık kahve-esmer kırmızı Ephedra campylopoda örneklerinin toplanmasında büyük yardımlarını gördüğümüz Prof. Dr. Filiz-Ali H. MERİÇLİ'ye (İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD) burada da teşekkür etmek isteriz.

14 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, Ephedra major (x140) Ephedra distachya (x140) Ephedra campylopoda (x100) Şekil 4 : Ephedra dallarının anatomik yapısı; (e) epiderma; (es) epidermal skl. demeti ; (ms) mezokortikal skl. demeti; (ps) perisiklik skl. demeti; (f) floem; (k) ksilem; (ö) öz.

15 10 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN Tablo 2. Ephedra Türlerinde Erkek Çiçek Durumları Ephedra Türleri E.major E.distachya E.campylopoda Boyu 3-4 mm 5-10 mm 3-4 mm Şekli ovoid uzun-ovoid,kısmi uzun-ovoid durumlu Durumdaki , çiçek sayısı Periant orbikular orbikular uzun-obovat Stamen Sayısı Filament az çıkmış/çıkmamış uzun/çok çıkmış az çıkmış Polen Taneleri 23x36,ağsı süslü,5-6 27x40,ağsı süslü,5-6 23x33,12 dilimli kostalı kostalı Brakteler çanak şeklinde, 3-4 çift saplı ve derin bir kayık şeklinde, 7-8 çift çanak biçiminde, 8-10 çift Tablo 3. Ephedra Türlerinde Dişi Çiçek Durumları EphedraTürleri E.major E.distachya E.campylopoda Boyu 4 mm,ovoid 8mm,elipsoid 7-8mm,elipsoid silindirik Sapı uzun saplı kısa saplı uzun saplı Brakte Çifti 2 çift 3-4 çift 2 çift Çiçek Sayısı tek 2 çiçek 2 çiçek Mikropil Şekli kısa, düz ve gizli burgu çengel gibi kıvrık, gibi kıvrık, yarıktan çok yarıktan az çıkmış çıkmış Meyva 3mm,hemen 6 mm,küremsi 8-9 mm ovoid hemen küremsi pembe-kırmızı pembe- kırmızı kırmızı renkte renkte renkte Tohum 1 tane, 3 mm 2 tane, 6mm 2 tane, 7 mm

16 Ankara Ecz. Fak. Derg. 26 (1), 1-12, Tablo 4. Ephedra Dallarının Anatomik Özellikleri TÜRLER E.major E.distachya E.campylopoda Epidermal skl.demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif sayısı(enine) demetteki lif sırası demetteki lif odunlaşmamış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Mezokortikal skl.demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif odunlaşmış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Perisiklik ski demeti sayısı demetteki toplam lif demetteki lif odunlaşmış odunlaşmış odunlaşmamış çeperi Perimedülar ski. yok yok tek tük demeti odunlaşmış

17 12 Nevin TANKER, M.Levent ALTUN KAYNAKLAR 1.Harder, R, Stasburger's Textbook of Botany, Logmans, Green and Co. ltd., London,pp (1965). 2.Lawrence,H.M., Taxonomy of Vascular Plants, The Macmillan Company, NewYork,pp (1951). 3.Baytop,T." Ephedra major Host var. procera Üzerinde Farmakognostik Araştırmalar" İst. Üniv. Tıp Fak. Mec, 21, , (1958). 4 Jackson,B.D., Index Kewensis, Vol.1, At The Clarendon Press, Oxford,pp (1960). 5Baytop,A. and Argöksel,H." The Genus Ephedra in Turkey- in Europe" J.Fac. Pharm. Istanbul,8, 55-62, (1972). 6Bonnier,G., Flore Complete'le de France Suisse et Belgique, Tome:12, Librairie Generale de 1'Enseignement, Paris,p.87 (1934). 7.Coste,H.L., Flora de la France, Tome:3, 2nd tirage, Librairie des sciences et des arts, Paris,pp (1937). 8.Davis,P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.1, Edinburgh University Press, Edinburgh, 12 (1988). 9Trease,G.E. and Evans,W.C.,Pharmacognosy,12 th ed., Language Book Society, Oxford,pp (1983). 10.Riedl,H., Notes on Ephedra, Notes R.B.G, Edinburgh, 38(2),pp , (1980). Başvuru tarihi: Kabul tarihi :

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 15-20, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University

Detaylı

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır.

*Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen 93-03-00-02 nolu araştırma projesinin bir bölümünü kapsamaktadır. TÜRKİYE'DE YETİŞEN EPHEDRA TÜRLERİNDEKİ ALKALOİTLERİN MEVSİME VE CİNSİYETE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİMLERİN YBSK METODU İLE İNCELENMESİ* STUDIES ON SEXUAL AND SEASONAL CHANGES IN ALKALOID CONTENT OF EPHEDRA

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE YAYILIŞ GÖSTEREN GLOBULARIA L. (Globulariaceae) TÜRLERİNİN TOHUM MORFOLOJİSİ Tezi Hazırlayan Tayibe Derya DEMİR Tez Danışmanı

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ K.K.T.C. DE DOĞAL OLARAK YETĠġEN FARKLI LOKASYONLARDAN TOPLANAN Origanum majorana L., Origanum syriacum L. VE Thymus capitatus L. TÜRLERĠNĠN UÇUCU YAĞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK AÇIK TOHUMLU BİTKİLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Türkiye de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae) un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri

Türkiye de Yetişen Psephellus pulcherrimus (syn: Centaurea pulcherrima var. freynii) (Cardueae, Asteraceae) un Morfolojik ve Anatomik Özellikleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 104-112,

Detaylı

SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I)

SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I) SERBEST ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN DERS NOTU GYMNOSPERMAE BÖLÜM (I) Prof. Dr. Metin SARIBAŞ 1 CONİFERAE ( CONİFEROPSİDA ) SINIFI GENEL ÖZELLİKLERİ VE SİSTEMATİĞİ Yeryüzünde en fazla yaşayan örneği ve Gymnospermae

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 18 2 2013 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları MJAL MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences http://journals.manas.edu.kg MJAL 3(1): 7-12, (2013) Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon

Detaylı

BATI ANADOLU BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. (LAMİACEAE) TAKSONLARININ PALİNOlOJİK ÖZELLİKLERİ. Mehmet TEMEL 1 Süleyman TOKUR 2

BATI ANADOLU BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. (LAMİACEAE) TAKSONLARININ PALİNOlOJİK ÖZELLİKLERİ. Mehmet TEMEL 1 Süleyman TOKUR 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE BATI ANADOLU BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. (LAMİACEAE) TAKSONLARININ PALİNOlOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SUPPLEMENT ABSTRACTS EK ÖZETLER

SUPPLEMENT ABSTRACTS EK ÖZETLER KATKILARIYLA The 2 nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems SUPPLEMENT ABSTRACTS 2. Uluslararası Kazdağları

Detaylı

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 30 / Sayı 1 / Ocak 2010 / ss. 49-80 Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Received : 09.01.2009 Revised : 16.06.2010

Detaylı

SALİHLİ'DE YENİ BİR TARIM KEKİK EKİMİ VE ÜRETİMİ

SALİHLİ'DE YENİ BİR TARIM KEKİK EKİMİ VE ÜRETİMİ SALİHLİ'DE YENİ BİR TARIM KEKİK EKİMİ VE ÜRETİMİ ÜRÜNÜ; I A NewAgriculture ProductAt Salihli; the Planting and Harvesting of Thymus Dr. M e h m e t Akif CEYLAN* ÖZET İnceleme sahası, Ege Bölgesi'nin Ege

Detaylı

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Kimi Mer a Tipi Yonca Çeşitlerinin Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (1): 11-19 ISSN 1018 8851 Behçet KIR 2 Hikmet SOYA 3 2 Dr. Ege Üniv. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir, behcet.kir@ege.edu.tr 3 Prof. Dr.

Detaylı

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L.

Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Geçmişten Günümüze Sakız Ağacı Pistacia lentiscus L. Ömer Faruk AKDEMİR 1, Engin TİLKAT 2, Ahmet ONAY 1*, Fatih Mehmet KILINÇ 1, Veysel SÜZERER 3, Yelda Özden ÇİFTÇİ 4 1 Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128

COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 12, Sayfa 13-29, İstanbul, 2004 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 ORMANGÜLLERİ (Rhododendron

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

T. C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. HALK ARASINDA BÖBREK TAġI TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN BĠTKĠLER. Hazırlayan Önder ÇELEBĠ

T. C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ. HALK ARASINDA BÖBREK TAġI TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN BĠTKĠLER. Hazırlayan Önder ÇELEBĠ 1 T. C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ HALK ARASINDA BÖBREK TAġI TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN BĠTKĠLER Hazırlayan Önder ÇELEBĠ DanıĢman Yrd. Doç. Dr. Perihan GÜRBÜZ Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aylin ÖZBİÇERLER YENİ KİRAZ ÇEŞİTLERİNDE SIK DİKİM VE İSPANYOL BUDAMA SİSTEMİNİN MEYVE VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EL KİTABI DİZİSİ DEFNE (Laurus nobilis L.) T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Mustafa Kemal Bulvarı No: 75 Zeytinalanı Urla

Detaylı

MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ

MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ MİSEİA CİNSİNİN ÜÇ YENİ TÜRÜ VE RADİOLİTİDAE'NİN YENİ BİR ALT FAMİLYASI TEKLİFİ Necdet KARACABEY-ÖZTEMÜR Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZ. Türkiye'de ilk defa bulunan Miseia cinsinin Mestrihtiyen

Detaylı

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi *

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Suzan Bayraktaroğlu ** Özet Yerel ve yabancı ressamlar tarafından ilgi gören ve eserlerinde kullanılan Türk

Detaylı

Cynipidae), D. rosae (Linnaeus 1758) (Hym.: Cynipidae) nın en sık rastlanılan zararlılar olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Çalmaşur 2005).

Cynipidae), D. rosae (Linnaeus 1758) (Hym.: Cynipidae) nın en sık rastlanılan zararlılar olduğu belirtilmektedir (Özbek ve Çalmaşur 2005). 1 1. GİRİŞ Ülkemizin hemen hemen her tarafında doğal olarak yetişen kuşburnu türleri Rosa L. (Rosaceae) cinsi içerisinde değerlendirilmekte ve bu cins Türkiye de 24 taksonla temsil edilmektedir (Davis

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

CITES ve Kaktüsler. kulanıcı klavuzu. CITES ve Kaktüsler kullanıcı klavuzu

CITES ve Kaktüsler. kulanıcı klavuzu. CITES ve Kaktüsler kullanıcı klavuzu Bu kullanıcının kılavuzunda, geniş çapta ticareti yapılan kaktüsler ailesi ve bu ticaretin Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticareti Hakkındaki Sözleşme (CITES) kapsamında ne şekilde düzenlendiği

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 14 1 2009 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları

Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 81-86, 2005 Vol: 8 No: 1 pp. 81-86, 2005 Kütahya Merkez ve Emet İlçesi Geleneksel Türk Evi Tavanları *Rahmi ARAS, **Mehmet BUDAKÇI, *Murat ERBÜYÜR

Detaylı

Şifalı Bitkilerin Gençler Tarafından Bilinirliği (Young People s Knowledge Level of Plants With Healing Capabilities)

Şifalı Bitkilerin Gençler Tarafından Bilinirliği (Young People s Knowledge Level of Plants With Healing Capabilities) Şifalı Bitkilerin Gençler Tarafından Bilinirliği (Young People s Knowledge Level of Plants With Healing Capabilities) Menekşe CÖMERT a, Huriye DİNÇ b a Gazi University, Faculty of Tourism, Department of

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı