Prof. Dr. Abdullah YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Abdullah YILMAZ"

Transkript

1 Prof. Dr. Abdullah YILMAZ Balıkesir Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Çağış Yerleşkesi/BALIKESİR ( /173) ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F Yüksek Lisans Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri Cumhuriyet Üniversitesi S.B.E Doktora Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri Cumhuriyet Üniversitesi S.B.E AKADEMİK GÖREV VE UNVANLAR: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Arş. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü İDARİ GÖREVLER: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Müdür Yrd. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektör Başdanışmanı Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreter V. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Bölüm Başkanı Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Dekan Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F

2 YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ: 1. Bedrettin BOZKURT, Yerel Yönetimlerde Özelleştirme-Yozgat Belediyesi Örneği, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Kamu Yönetimi ABD, Sunda AKDEMİR, Örgütlerde Vizyon ve Yönetimi Teorik Bir Yaklaşım, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Kamu Yönetimi ABD, Yılmaz GÜRSES, Eğitim Örgütlerinde Yöneticilerin Etkili İletişim Kurma Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Kütahya Merkez İlçe Örneği), Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. İşletme A.B.D., Tahsin GÜLER, Türkiye'de Mülki İdare Amiri Prototipi Olarak Vali Recep YAZICIOĞLU, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Kamu Yönetimi A.B.D., Hasan Turgut ERDOĞAN, Bireysel Kariyer Planlama İle Kişisel Başarı Arasındaki İlişkiye Yönelik Dumlupınar Üniversitesinde Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. İşletme ABD, Talat PORTLAKKAYA, Bir Siyasetname Olarak Kutadgu Bilig in Türk Devlet Yönetimindeki Yeri ve Önemi, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. Kamu Yönetimi ABD, YÖNETİLEN DOKTORA TEZİ: Yavuz BOZKURT, Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Çevre Politikalarının Dönüşümü ve Türk İşletmelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi S.B.E. İşletme ABD,

3 YAYINLAR LİSTESİ A. ALAN İNDEKSLERİ TARAFINDAN TARANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: A 1. Yılmaz A., Giderler, C., Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 11, S. 30, Kış 2007, ss (Tarandığı İndeks: EBSCO Host) A 2. Yılmaz A., Dil, M. Örgüte Bağlılık mı Bağımlılık mı? (Örgütsel Bağlılığın Boyutları İle İş Tatmini İlişkisinin Kamu Sektöründe Araştırılması), Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 10, S. 36, Şubat-Nisan 2008, ss (Tarandığı İndeksler: EBSCO, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts) A 3. Yılmaz A., Bozkurt, Y., Türkiye de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Kütahya TOKİ Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 17, S. 2, Nisan 2008, ss (Tarandığı İndeks: IIAS-EGPA) A 4. Özler, H., Yılmaz, A., Özler, D. Psychological Ownership: An Emprical Study on its Antecedents and Impacts Upon Organizational Behaviors, Problems and Perspectives in Management, Vol: 6, Issue: 3, 2008, pp (Tarandığı İndeksler: EconLit, ABI/INFORM, PAIS International, Cabell s, Ulrichsweb) A 5. Yılmaz A., Özler, D., Mercan, N. Mobbing ve Örgüt Örgüt İklimi İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, S. 26, Güz 2008, ss (Tarandığı İndeksler: EBSCO Host, DOAJ, INDEXCOPERNICUS) A 6. Yılmaz A., Bozkurt, Y., İzci, F. Kamu Örgütlerinde Çalışan Kadın İşgörenlerin Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, S. 2, Aralık 2008, ss (Tarandığı İndeksler: EBSCO, IBSS) A 7. Yılmaz A., Giderler Atalay, C. A Theoretical Analyze on the Concept of Trust in Organisational Life, European Journal of Social Sciences (EJSS), Vol: 8, 3

4 Number: 2, 2009, pp (Tarandığı İndeksler: Scopus, Elsevier, EMBASE, Ulrich, DOAJ, Cabell, Compendex, GEOBASE, Mosby) A 8. Yılmaz A., Bozkurt, Y. Türkiye de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, S. 1, 2010, ss (Tarandığı İndeks: EBSCO) A 9. Yılmaz A., Güler, T., Mülki İdare Amiri Prototipi Olarak Vali Recep Yazıcıoğlu, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 14, S. 45, Güz 2010, ss (Tarandığı İndeks: EBSCO Host) A 10. Yılmaz A., Bozkurt, Y. Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türk Kamu ve Özel İşletmelerinin Çevreye Duyarlılığı Üzerine Bir Uygulama: İSO 500 Örneği, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 18, S. 1, 2011, ss (Tarandığı İndeksler: EBSCO Host, EconLit) B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER: B 1. Yılmaz, A., Afetlerde Kurtarma ve İlkyardım Faaliyetleri, The International Scientific and Practical Conference (ISPC), The Mankind and Calamaties: The Public Security at the Emergency Situations, the Control of ES and the Problems of Advanced Studies on the Threshold of the 3rd Millenium, Proceedings, pp.86-92, Bakı, September 17-18, B 2. Karaaslan, A., Yılmaz, A., AB Sürecinde Polis-Halk İlişkilerinde Demokratik Eğilimler, İstanbul Conference On Democracy and Global Security 2005, Proceedings, İstanbul/Türkiye, 9-11 June 2005, pp B 3. Demirci, M. K., Aydemir, M., Yılmaz, A. and Atalay, C. G., Factors Leading to Intercultural Communication Problems, 4. International Strategic Management Conference, Proceedings, Sarajevo-Bosnia-Herzegovina, June 19-21, 2008, pp B 4. Yılmaz, A., Türkiye de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Uluslar arası Sempozyumu, Bişkek- Kırgızistan, Mayıs

5 C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: C 1. Yılmaz, A. Örgütsel İsrafın Önlenmesinde Yönetici Verimliliğinin Etkenliği, Yeni Türkiye-Kalite Özel Sayısı, Yıl: 5, S. 26, Mart-Nisan 1999, ss C 2. Yılmaz, A., Ekici, S. İşletmelerde Halkla İlişkiler Uygulamalarının Etkinliğini Belirleyen Çevresel ve Örgütsel Faktörler Üzerine Görgül Bir Araştırma, Verimlilik Dergisi, 1999/2, ss C 3. Aslan, S., Yılmaz, A. Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin Değişimi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Doç. Dr. Feramuz Aydoğan ın Anısına, Cilt: 2, S. 1, Nisan 2001, ss C 4. Yılmaz, A., Çatı, K. Müşteri Olarak Vatandaşların Yerel Kamusal Hizmetlerin Sunumuna Bakışları -Ampirik Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı: , Kasım-Aralık 2001, ss C 5. Yılmaz, A., Aslan, S. Örgütsel Zaman Yönetimi, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3, S. 1, Nisan 2002, ss C 6. Çatı, K., Yılmaz, A. Hastaların Hastane Hizmetlerinin Kalitesini Algılama Düzeylerinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, Sayı: , Temmuz-Ağustos 2002, ss C 7. Ekinci, H., Yılmaz, A. Kamu Örgütlerinde Yönetsel Etkinliğin Arttırılması Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Temmuz-Aralık 2002, ss C 8. Yılmaz, A., Kılavuz, R. Türk Kamu Bürokrasisinin İşlemsel Sorunları Üzerine Notlar, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3, S. 2, Ekim 2002, ss C 9. Yılmaz, A., Ekici, S. Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 10, S. 2, 2003, ss C 10. Yılmaz A., Bozkurt, Y., Taşkın, E. Doğal Kaynakların Korunmasında Çevre Yönetiminin Etkinliği, D.P.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 13, Aralık 2005, ss

6 C 11. Yılmaz, A., Ekici, S. Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, S. 1, 2006, ss C 12. Yılmaz, A., AB ye Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümü: Sorunlar ve Projeksiyonlar, D.P.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 17, Nisan 2007, ss C 13. Ökmen, M., Yılmaz, A., Klasik Dönemden Tanzimat a Osmanlı Kenti ve Yerel Yönetimler, D.P.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 23, Nisan 2009, ss D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER: D 1. Yılmaz, A. Örgüt İçinde Yöneticilerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Örgüt İçinde İnsan Davranışları Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İzmir, Nisan 1998, ss D 2. Yılmaz, A. Kamu Örgütlerinde Yöneticilerin Örgütsel Zaman Yönetimleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, VI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Eskişehir, Mayıs 1998, ss D 3. Yılmaz A., Bozkurt, Y., Yerel Halkın Çevre Sorunlarına ve Sorumlularına Bakışı Üzerine Bir Araştırma, Yerel Yönetimler Kongresi nde Sunulan Bildiri, Bildiriler Kitabı, Biga-Çanakkale, 3-4 Aralık 2004, ss D 4. Ökmen, M., Yılmaz, A., Mazı, F. Kentleşme Sürecinde Yerel Yönetimlerin Sosyal Sorumluluğu ve Çevre, Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar (IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı), Bursa: Dora Yayınları, 2010, ss E. YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER: E 1. Yılmaz, A. Türk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak AFET YÖNETİMİ, PEGEM A Yayıncılık, Ankara, E 2. Yılmaz, A., Ökmen, M. KAMU YÖNETİMİ- Kuramdan Uygulamaya, (Editoryal Kitap), Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları,

7 E 3. Yılmaz, A., Akdemir, S. Örgütlerde Vizyon ve Yönetimi, Ankara: Detay Yayınları, E 4. Yılmaz, A., Bozkurt, Y. Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında TÜRK KAMU YÖNETİMİ, (Editoryal Kitap), Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, E 5. Aslan, S., Yılmaz, A. Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm, Modernite den Postmodernite ye DEĞİŞİM, (Editör: Coşkun Can AKTAN), Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2003, ss E 6. Ökmen, M., Baştan, S., Yılmaz, A. Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yönetişim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler, KAMU YÖNETİMİ-Kuramdan Uygulamaya, (Editörler: Abdullah Yılmaz-Mustafa Ökmen), Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 2004, ss E 7. Kılavuz, R., Yılmaz, A. Etkililik ve Verimlilik Olguları Perspektifinde Kamu Yönetiminde Etkililiğin Bileşenleri, Teoriden Pratiğe KAMU YÖNETİMİ, Editör: N. Talat Aslan, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, ss E 8. Ökmen, M., Yılmaz, A., In The Process of Adaptation To The EU Transformation of The Public Organizations: Basic Chraracteristics, Problems and Projections, The Changes and Transformations In The Economic and Political Structure of Türkiye Within The EU Negotiations, Editors: M.DEMİRAY, H.İNAÇ, R.AKTAŞ, T. ÇETİNOĞLU and N.KURNAZ, Bursa: Ekin Yayınevi, 2007, pp E 9. Yılmaz, A., Bozkurt, Y. Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türk Çevre Politikalarının Dönüşümü, Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında TÜRK KAMU YÖNETİMİ, (Editörler: A. Yılmaz-Y. Bozkurt), Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 2007, ss E 10. Genç, F. N., Yılmaz, A. ve Özgür, H., Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, (Editoryal Kitap), Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, E 11. Yılmaz, A., Bozkurt, Y., Kütahya da Mücavir Alan Sorunları: Üçler Belediyesi Örneği, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, (Editörler: F. N. Genç, A. Yılmaz ve H. Özgür), Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 2008, ss

8 F. DİĞER YAYINLAR: F 1. Yılmaz, A., Ekici, S. Belediyelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları-Sivas Belediyesi Örneği, Türk İdare Dergisi, Yıl: 71, S. 425, Aralık 1999, ss F 2. Yılmaz, A. Türkiye de Afet Zararlarının Azaltılması Çalışmalarının Tarihi Gelişimi Üzerine Notlar, Türk İdare Dergisi, Yıl: 74, S. 434, Mart 2002, ss F 3. Yılmaz, A. Afetlerden Önce Gerçekleştirilmesi Gereken Afet Yönetimi Çalışmaları, Türk İdare Dergisi, Yıl: 74, S. 435, Haziran 2002, ss F 4. Yılmaz, A. Afetlerden Sonra Orta ve Uzun Vadeli Afet Yönetimi Çalışmaları, Türk İdare Dergisi, Yıl: 76, S. 442, Mart 2004, ss F 5. Yılmaz, A. Afet Yönetimi, Sivil Savunma Dergisi, Yıl: 46, S. 177, Temmuz- Ağustos-Eylül 2004, ss F 6. Yılmaz, A., Bozkurt, Y. Belediye Müşteri İlişkileri Kapsamında Beyaz Masa Uygulaması ve Kütahya Belediyesi Beyaz Masa Örneği, Türk İdare Dergisi, Yıl: 77, S. 447, Haziran 2005, ss

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir.

Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. ÖĞRENİM 2014 - Halen Doçentlik Ünvanı Finans Bilim Dalından Üniversitelerarası Kurul tarafından Gazi üniversitesinde verilmiştir. 2004-2008 Doktora, Bankacılık ve Finans, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı