ı.u İstanbul Tıp Fak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ı.u İstanbul Tıp Fak"

Transkript

1 EK-4A ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı : HASAN SAMİ GÖKSOY : Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : :Tıp Doktoru 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak Yüksek Lisans İç Hastalıklan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak Doktora Hematoloji ı.u İstanbul Tıp Fak Akademik Unvanlar 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Difiiz Büyük B Hücreli Hodgkin-Dışı Lenfomalarda Uluslarası Prognostik İndeks'in ve Diğer Olası Prognostik Faktörlerin 76 Hastada Değerlendirilmesi 6.2. Doktora Tezleri Gebelik Trombositopenisinde Retiküle Trombosit Oranının Tanısal Değerinin Araştınlması 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Prevalance of pulmonary hypertension in chronic myeloproliferative diseases. Esen Kiyan, Gulfer Okumus Goksen, Kuran, Burak Pamukcu, Hasan Göksoy, Aysu Kiyan, Selim Yavuz, Zehra Bugra Orhan Arseven European Respiratory Journal, vol. 38 no. Suppl Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler. 2nd International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma

2 ELEV ATED INTRACELLULAR CYTOKINE LEVELS IN AP ATIENT WITH SEVERE PRURITUS DURING THECOURSE OF CHRONIC L YMPHOCYTIC LEUKEMIA: A CASE REPORT lhasan Sami Göksoy, 2Elif Aktaş, 2Günnur Deniz, 1 Mustafa Nuri Yenerel, lmeliha Nalçacı, 1 Melih Aktan listanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey, 2DETAE, İstanbul University, İstanbul, Turkey LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH HAIRY CELL LEUKEMIA AFTER CLADRIBINE TREATMENT Mustafa N. Yenerel, Reyhan Diz Küçükkaya, Selim Yavuz, Hasan S. Göksoy, Melih Aktan, Meliha Nalçacı, Tanju Atamer İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Dept. oflnternal Medicine Div. of Hematology, İstanbul, Turkey EFFICACY OF BORTEZOMIB IN A PATIENT WITH PLASMA CELL LEUKEMIA AND RELAPSE ATCENTRAL NERVOUS SYSTEM Meliha Nalçacı, Hasan Sami Göksoy, Metin Kanitez, Metin Demirtürk, Öner Doğan, Mehmet Ağan. İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey 3rd International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma A CAS E OF MULTIPLE MYELOMA WITH EXTRAMEDULLARY DISEASE OF STOMACH AND EVOL VING WITH SEROSAL INVOL VEMENT 1 Hasan Sami Göksoy, 1 Yücel Aydın, 1 Mehmet Beşiroğlu, lmetin Kanıtez, lsevgi Beşışık, lfatma Deniz Sargm, i Öner Doğan, l Mehmet Ağar, i Meliha Nalçacı. listanbul Medical Faculty Department Internal Medicine, 2İstanbul Medical Faculty Department of Pathology, İstanbul, Turkey 7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 6. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi AKRABA DIŞI VERİcİDEN KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASı GELİŞEN GRAFT VERSUS HOST HASTALIGININ MEZENKİMAL KÖK HÜCRE İNFÜZYONU İLE TEDA vtst. OLGU SUNUMU Muharrem Müftüoğlu, Ipek Yönal, Fehmi Hindilerden, Seyhan Yiğit, Hasan Sami Göksoy, Sevgi Beşışık, Deniz Sargm. Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim MULTİPL MYELOM TANILI HASTADA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ ERKEN DÖNEMDE DİFENOKSİLAT SONRASı AKUT GASTROP AREZİ Hasan Sami Göksoy, Fatma Tarakçı Bilgin, Sevgi Beşışık, Deniz Sargm. İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim

3 34. Ulusal Hematoloji Kongresi SENKRON AKCİGER ADENOKARSİNOMU VE MANTLE HÜCRELİ LENFOMA i Muharrem Müftüoğlu, i Hasan Tahsin Özpolat, i Timur Selçuk Akpınar, l Hasan Sami Göksoy, IReyhan Diz-küçükkaya, 2Pınar Saip, IMeliha Nalçacı. listanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Medikal Onkoloji Bilim Dalı 36. Ulusal Hematoloji Kongresi NO DAL TUTULUM VE KEMİKTE LİTİK LEZYON İLE NÜKS EDEN LLQ DELESYONLU KRONİK LENFOsİTİK LÖSEMİLİ OLGU SUNUMU. İpek Yönall, Hasan Sami Göksoy l, Hasan Dermencil, Emre Osmanbaşoğlul, Mehmet Ağarı2, Mustafa YenerelI, Meliha Nalçacıl. 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim ERİŞKİN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDAR-CHOP14 VE R-CHOP2l KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Mustafa Akdemirl, Hasan Sami Göksoy2, Hasan Dermenci2, Emre Osmanbaşoğlu2, Meliha Nalçacı 2, Mustafa Nuri Yenerel2. listanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim, 2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim KONJENİTAL ADAMTS 13 EKSİKLİGİNE BAGLI TEKRARLAYAN TROMBOTİK TROMBOsİTOPENİK PURPURA TEDAVİSİNDE PROFİLAKTİK TAZE DONDURULMUŞ PLAZMA UYGULAMASI: OLGU SUNUMU. Hasan Sami Göksoy, İpek Yönal, Ömer Kaya, Emre Osmanbaşoğlu, Mustafa Yenerel, Tanju Atamer. İstanbul AGIR TROMBOTİK ATAKLAR VE BUNA BAGLI UZUV KAYBI GELiŞEN PAROKSİsMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNüRİLİ HASTADA ECULİZUMAB TEDAVİsi. İpek Yönal, Hasan Sami Göksoy, Abdurrahman Demir, Emre Osmanbaşoğlu, Hasan Dermenci, Mustafa Yenerel, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim NADİR GÖRÜLEN BİR PARAPROTEİNEMİ OLGUSU: SKLEROMİKSÖDEM. Hasan Sami Göksoy, Emre Osmanbaşoğlu, İpek Yönal, Tanju Atamer. İstanbul NADİR GÖRÜLEN BİR PARAPROTEİNEMİ OLGUSU: SKLEROMİKSÖDEM. Hasan Sami Göksoy, Emre Osmanbaşoğlu, İpek Yönal, Tanju Atamer. İstanbul 37. Ulusal Hematoloji Kongresi

4 HOMOZİGOT ORAK HÜCRE ANEMİsİ OLAN GEBEDE HEMOLİTİK KRİzİN SIKKAN TRANSFÜZYONU İLE TEDAVİsi: OLGU SUNUMU. İpek Yönal, Hasan Sami Göksoy, Emre Osmanbaşoğlu, Mustafa Nuri Yenerel. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı SARKOİDOZA EŞ LİK EDEN KRONİK TROMBOsİTOPENi. İpek Yönall, Yusuf Kayar l, Emre Osmanbaşoğlul, Hasan Sami Göksoy l, İbrahim Öner Doğan2, Akif Selim Yavuzl, Meliha Nalçacı 1. listanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakülesi, Patoloji Anabilim Dalı 38. Ulusal Hematoloji Kongresi PAROKSİsMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ HASTALARINDA ECULİZUMAB TEDAVİSİNİN HEMOLİZ VE TRANSFÜZYON İHTİYACI ÜZERİNE ETKİsİ: TEK MERKEZ DENEYİMi. Mustafa Nuri Yenerel, Hasan Sami Göksoy, Hasan Dermenci, Emre Osmanbaşoğlu, İpek Yönal, Halime Özçam, Esra Turan Erkek, Akif Selim Yavuz, Melih Aktan, Meliha Nalçacı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloj i Bilim 39. Ulusal Hematoloji Kongresi GEBELİK TROMBOsİTOPENİsİNDE RETİKÜLE TROMBOSİT ORANININ TANISAL DEGERİNİN ARAŞTIRILMASI. Hasan Sami Göksoy, Mustafa Yenerel, Meliha Nalçacı. İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNüRİLİ 31 HASTANIN KLİNİK VE HEMATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMi. Mustafa Nuri Yenerel, Hasan Sami Göksoy, Hasan Dermenci, Emre Osmanbaşoğlu, İpek Yönal, Halime Özçam, Esra Turan Erkek, Ayşe Nilgül Kul, Akif Selim Yavuz, Melih Aktan, Meliha Nalçacı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim 7.6 Diğer Yayınlar 8.Projeler 9.İdari Görevler

5 lo.bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri THD 2011 Tedavi Kılavuzları Çalıştayı Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Çalışma Grubu Üyeliği u.öaeu-. 12.Son iki yılda verdiği lisans velisansüstü düzeyindeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Öğrenci Uygulam Sayısı a * İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

Yardımcı Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (1998) Fakültesi Hastanesi. Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (2000) Fakültesi Hastanesi

Yardımcı Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (1998) Fakültesi Hastanesi. Doçent Marmara Üniversitesi Tıp (2000) Fakültesi Hastanesi 1. Adı Soyadı: Siret Ratip 2. Doğum Tarihi: 16.6.63 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖRNEK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktor (MB BS) Tıpta Uzmanlık Tıp King s College Scgool of Medicine

Detaylı

ÖZGEÇMİş VE ESERLER LİsTE st

ÖZGEÇMİş VE ESERLER LİsTE st ÖZGEÇMİş VE ESERLER LİsTE st ÖZGEÇMİş Adı Soyadı: Esat NAMAL Doğum Tarihi: 21.05.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi Üniversitesi 1989 Doktora/S. Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YALÇIN SEYHUN Doğum Tarihi: 27/04/1973 Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nil Banu PELİT (KILIÇ) 2. Doğum Tarihi: 29 Ekim 1964 3. Unvanı: Uzman Tıp Doktoru 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Çukurova 1987 Mikrobiyoloji ve Çukurova

Detaylı

Doç.Dr. Emin ÖZKAYA. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp SELÇUK ÜNİV. SELÇUK TIP 1988. Y. Lisans Tıp SELÇUK ÜNİV.

Doç.Dr. Emin ÖZKAYA. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp SELÇUK ÜNİV. SELÇUK TIP 1988. Y. Lisans Tıp SELÇUK ÜNİV. Doç.Dr. Emin ÖZKAYA 1. Adı Soyadı: Emin ÖZKAYA 2. Doğum Tarihi: 20.01.1968 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Bülent YALÇIN 2. Doğum Tarihi : 1968 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Ankara Üniversitesi Tıp Fak. 1990 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: DERYA DİKMEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1980. 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: DERYA DİKMEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1980. 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: DERYA DİKMEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1980 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ULUSAL HEMATOLOJİ ve HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON 1.HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Hokit derneği olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLFEM TEREK ECE Doğum Tarihi: 28.05.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2002 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Temmuz-Ağustos 2010 Sayı 4 S O N B A Ş V U R U T A R İ H İ Y A K L A Ş T I! İ L K H E M A T O L O J İ Y E T E R L İ L İ K S I N A V I N A H A Z I R

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Güler, N., M. Turgut, D. Ozatli, Response to The relationship between blood groups and disease. [e-letter], Blood (e-letter s Web address).

Detaylı

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti

Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Bülent ORHAN İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Doçenti Doğum Tarihi : 26/09/1965 Doğum Yeri : Ankara Medeni Durumu : Evli 2 Çocuklu Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler

XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ. İçindekiler XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ İçindekiler Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S00 PEDİATR İK ALL TEDAVİSİNDE İLK ÇOK MERKEZLİ TEDAVİ PROTOKOLÜ: BFM-TR ALL 000 Lebriz Yüksel Soycan, Gönül Aydoğan, Çetin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1995-2001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2002-2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1995-2001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2002-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SAMURAY ÖZDEMİR 2. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 19952001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tahir Karadeniz İletişim Bilgileri Adres :Faruk Ayanoğlu cd.; Lalezar sk. 6/16,F.Bahçe,Kadıköy/İstanbul Telefon Mail :0 532 677 55 18 :uroloji@tahirkaradeniz.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi / Yeri: 3. Unvanı: 4. İş adresi: 5. Telefon: 6. Öğrenim Durumu: 7. Profesyonel Deneyim: 8. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gamze UĞURLUER 2. Doğum Tarihi / Yeri: 1976 / Gaziantep 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. İş adresi: Acıbadem Adana Hastanesi, Cumhuriyet Cad, No 66, 01130, Adana 5. Telefon:

Detaylı