Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER"

Transkript

1 Doç. Dr. Ömer Faruk TEBER Anabilim Dalı Öğrenim Durumu LĐSANS Üniversite Üniversitesi Akademik Birim : âhiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 990 YÜKSEK LĐSANS DOKTORA Doğum Yeri ve Tarihi : Erzurum / Tel (Cep) : (0505) Tel (Đş) : (04)06879 Faks : (04)06889 e-posta () : Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi âhiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı KAMPÜS KONYAALTI / ANTALYA Üniversite Üniversitesi Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı : Đslâm Tarihi Tez Başlığı : Şer iye Sicillerine Göre / ları Arasında Adana da Sosyo-Ekonomik Yapı Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nesimi YAZICI Mezuniyet ı : 994 Üniversite Üniversitesi Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Tez Başlığı : XVI. Yüzyılda Osmanlı da Kızılbaşlık Farklılaşması Tez Danışmanı : Prof. Dr. Hasan ONAT Mezuniyet ı : 005 Çalıştığı Kurumlar, Görev ve Akademik Unvanları Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Sözleşmeli Personel Arşiv Uzmanı Kültür Bakanlığı Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu Şubesi / ANKARA Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Tescil Daire Başkanlığı / ANKARA

2 Öğretmen Eryaman Bahar köğretim Okulu / ANKARA Öğretmen M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı / ANKARA Ar. Gör. Atatürk Üniversitesi âhiyat Fakültesi / ERZURUM Ar. Gör. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / ANKARA Ar. Gör. Dr. Atatürk Üniversitesi âhiyat Fakültesi / ERZURUM Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi âhiyat Fakültesi / ERZURUM Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi âhiyat Fakültesi / ÇANAKKALE Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi âhiyat Fakültesi / ANTALYA 07.0 Đdari Görevler Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi âhiyat Fakültesi Đslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi âhiyat Fakültesi Đslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Uzmanlık ve Çalışma Alanları Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı 07.0 Đtikadî ve Siyasî Đslâm Mezhepleri Tarihi Çağdaş Đslâm Akımları Anadolu da Bektâşîlik ve Bektâşîlik Düşüncesi 4 Anadolu Tasavvuf Tarihi 5 Osmanlı Diplomatikası 6 Osmanlı Arşiv Belgeleri 7 Şer iye Sicilleri Kitaplar Kitap yazarlığı : Bektâşî Erkannâmelerinde Mezhebî Unsurlar : Aktif Yayınları, Ankara 008 Kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı : XVI. Yüzyılda Kızılbaşlık Farklılaşması :. Ünite: Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri, ss. 6-4 (Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi ahiyat Önlisans Programı) : Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

3 Makaleler : 9. Ünite: Mehdilik Đnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem Mezhepler, ss (Anadolu Üni. Açıköğretim Fakültesi ahiyat Önlisans Programı) : Anadolu Üniversitesi, Eskişehir : Anadolu Alevîliğinin Dünü Bugünü : Osmanlı Belgelerinde Kullanılan Dinî-Siyasî Tanımlamalar, ss : Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uluslarası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Teber, Ö. F., Kalaycı, M., A Short Treatise On The Context of The Ottoman- Safavid Conflict, The Islamic Quarterly, Fourth Quarter, Volume: 5, Issue: 4, pp Uluslararası SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler Teber, Ö. F., Haricî Đmâmet Nazariyesi ve Mutlak Hakikatin Meşruiyeti Sorunu, EKEV Akademi Dergisi, : Sayı: 4, ss (EBSCO-HOST). Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Teber, Ö. F., Osmanlı Toplumunda Bir Sosyal Kurum Olarak Vakıf Çeşitleri ve Đşleyişi, Dinî Araştırmalar, Cilt: 4, Sayı:, ss , Ankara Bildiriler Teber, Ö. F., Osmanlı Devleti Adlî Yapısından Bir Kesit: Şer iye Sicilleri, Erdem, Cilt:, Sayı: 5, ss , Ankara. Teber, Ö. F., Tercümân-ı Bektâşiyân, Đslâmiyât, Alevîliğin Teolojisi Özel Sayısı, Cilt: 6, Sayı:, ss. 65-7, Ankara. Teber, Ö. F., Bektâşi Tercümanları, EKEV Akademi Dergisi, :, Sayı:, ss. 09-6, Ankara. Teber, Ö. F., Osmanlı Belgelerinde Alevîlik için Kullanılan Dinî Siyasî Tanımlamalar, Dinî Araştırmalar, Cilt: 0, Sayı: 8, ss. 9-8, Ankara. Teber, Ö. F., Haydariye Taifesine Yönelik Eleştiriler: Risâle Fi Hakki t-tâifeti l- Haydariyye Ekseninde, Çukurova Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı:, ss , Adana. Teber, Ö. F., Đbn Hazm ın Galiyye ye Đtidal Çizgisini Aşanlara Eleştirisi Üzerine, Dinî Araştırmalar, Cilt: 0, Sayı: 9, ss. 09-, Ankara. Uluslarası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler Teber, Ö. F., Bektâşi Dervişinin Yol Haritası: Bektâşî Erkânnâmeleri, Uluslararası Hacı Bektâş Veli Anma Sempozyumu, 6-9 Ağustos 009, HACIBEKTAŞ / NEVŞEHĐR

4 Teber, Ö. F., Bektâşî Erkânnâmelerinde Mezheplerüstü Yaklaşım: Ahlâk Merkezli Din Anlayışı, Hitit Üniversitesi Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09, Mayıs 00, ÇORUM. Teber, Ö. F., Balkanlarda Tahrir Edilen Bektâşî Klasik Kaynaklarında Şiî-Đmâmî ve Hurûfî Unsurlar, Uluslararası Balkanlar ve Đslâm (Karşılaşma Dönüşüm Kırılma Devamlılık) Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi âhiyat Fakültesi, -5 Kasım 00, ÇANAKKALE. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri Son iki yılda verdiği Lisans dersleri Tarih Aralığı Đslâm Mezhepleri Tarihi (Atatürk Üni. âhiyat Fak.) Günümüz Đslâm Dünyasıi (Atatürk Üni. âhiyat Fak.) Çağdaş Đslâm Akımları (Atatürk Üni. âhiyat Fak.) Đslâm Mezhepleri Tarihi (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. âhiyat Fak.) Đslâm Mezhepleri Tarihi (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. âhiyat Fak.) Sistematik Kelâm (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. ahiyat Fak.) Son iki yılda verdiği Yüksek lisans dersleri Kelâm Tarihi (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü) Đslâm Mezhepleri Tarihi Metodolojisi (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü) Batıda Đslâm Araştırmaları (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enst.) Sistematik Kelam - II (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü) Günümüz Mezhep Problemleri (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bil. Enst.) Đslâm Mezhepleri Kaynakları (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enst.) Son iki yılda verdiği Doktora dersleri Đslâm Mezhepleri Tarihi (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü) Kelâm Problemleri (Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü) Bilimsel Hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği Hakemlik / Üyelik Dergi / Yayın Tarih Aralığı Hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği EKEV Akademi Dergisi (EBSCO-HOST) Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği Dinî Araştırmalar Hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği Atatürk Üni. âhiyat Fakültesi Dergisi Diğer Akademik Etkinlikler Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar Uluslararası Balkanlar ve Đslâm (Karşılaşma Dönüşüm Kırılma Devamlılık) Sempozyumu (-5 Kasım 00), III. Oturum B Salonu nda Başkanlık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi âhiyat Fakültesi, ÇANAKKALE 00

5 Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde alınan görevler (Düzenleme Kurulu Uyesi) II. Uluslararası Şah Hatâî Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ANKARA (Düzenleme Kurulu Üyesi) Uluslararası Balkanlar ve Đslâm (Karşılaşma - Dönüşüm - Kırılma - Devamlılık) Sempozyumu (-5 Kasım 00), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi âhiyat Fakültesi, ÇANAKKALE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı