Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü"

Transkript

1 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

2

3 Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi Bulunmayan İl Özel İdaresi Alacaklarının Tahsili 6183 Sayılı Kanunda, 5766 Sayılı Yasa İle Yapılan Son Değişiklikler Belediye ve İl Özel İdarelerinin Malvarlıklarının Haczi Amme Alacaklarının Tahsiline Yönelik Menkul ve Gayrimenkullerin Satışı Şirketlerden Alınmayan Amme Alacakları İçin Ortaklara Başvurulması Amme Alacaklarının Tahsilinde Tebligat Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiası İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi Banka ve Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Gereği Tahsili Amme Alacaklarında Konkordatonun Zaruri Olmayışı Tahsil Zamanaşımı ve Kesilmesi Ankara 2011

4 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Hukuk Kitapları Dizisi: 1072 ISBN Birinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 410 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. İhtiyati Tahakkuk 2. İdari Para Cezaları 3. Tecil 4. Banka Mevduatı 5. Cebren Tahsil 6. Teminatlı Alacaklarda Tahsil 7. Banka Alacakları 8. Tahsil Zamanaşımı 9. İflas Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Rahmetli Annem, Ruhiye Hanım İle Rahmetli Babam Mustafa Bey in Aziz Hatıralarına

6

7 Önsöz 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 1. maddesi gereğince; Kamu kurumlarının haksız fiil ve sözleşmeden kaynaklanan alacaklarına bu yasa hükmü uygulanmamakta, buna karşılık kamu kurumlarının sözleşme ve haksız fiil dışında kalan alacakları ile 6183 Sayılı Kanunun 1 ve 54. maddeleri uyarınca özel takip olanağı bulunması halinde genel hükümlere göre takip ve tahsil yolu mümkün olmayıp 6183 Sayılı Yasa hükümleri gereğince takip yapılmaktadır. Yine idari akitlerden kaynaklanan amme alacakları, örneğin; belediye gelir müdürlüğünce düzenlenen ödeme emri, vergi dairesi tarafından konulan hacizlerin idari nitelikte olması, Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü yapılan satışların idari nitelikte olması gibi, bu nitelikte kamu alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili mahkemeler arasında görev uyuşmazlıklarına sebebiyet verilmeden takiplerin sonuçlandırılması, kamu alacağının öncelikle tahsili yönünden takip ve ekonomisi sağlayacaktır Sayılı Bankacılık Kanunu nun 132. maddesi kapsamında Fon, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca takip ettiği alacaklara bu yasa hükümlerinin uygulanması gerektiğinden Fon un 5411 Sayılı Kanun un 132/4. maddesi gereğince takip ettiği alacaklara ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde anılan kanun hükümlerinin uygulanması ile 6183 Sayılı Yasanın uygulama alanı genişlemiştir. Amme idarelerinden belediye encümenince verilen paraların takip ve tahsilinin 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılması, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 55. maddesi gereğince ilgi genel meclisi tarafından alınan ve ilan edilen kararlara aykırı davrananlara uygulanan idari para cezalarını 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil olunması, bu yasanın uygulama alanını genişletmektedir. Menkul mallara ilişkin ihalenin feshinde 2756 Sayılı Kanunun 6/b maddesi gereğince vergi mahkemelerinin görevli olması, buna karşılık 6183 Sayılı Yasanın 99. maddesine göre gayrimenkul ihalesinin feshinin, gayrimenkulün bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikâyet yoluyla istenmesi, satış işlemlerinin de 6183 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu hükümleri açısından incelemeyi gerekli kılmaktadır Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra borçlunun muvafakati bulunması halinde, icra müdürlüğünce 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu nun 93. maddesi gereğince haczi yasak emekli maaşına haciz uygulanması işlemine yönelik şikayetlerin çözümü, İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. İcra ve İflas Kanunun 4949 Sayılı Kanunla değişik 179/b madde gereğince, iflasın ertelenmesi kararının 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan takiple-

8 8 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü re ve haciz işlemlerine etkisi yönünden uyuşmazlıkları İİK nın hükümleri kapsamında çözümlenmesi gerekmektedir. Yine 6183 Sayılı Yasa kapsamındaki alacaklar ile İİK nın 206/5 maddesinde sıralanan, genelde malın aynından kaynaklanan kamu alacakları, konkordatoya yazdırılmamış olsa bile, konkordato hükümlerine tabi olmadan ödenebilirliliği, konkordatonun kamu alacakları için zaruri olmaması da uyuşmazlığı 2004 Sayılı İİK nın hükümleri yönünden incelemeyi de gerekli kılmaktadır. Tüm belirtilen nedenlerle hazırlanan bu kitapta amme alacaklarının takip ve tahsiline yönelik ihtilaflara 6183 Sayılı Kanunun ve 2004 Sayılı İİK nın hükümleri kapsamında irdelenmek gerekli olmuştur. Bu çalışma kamu alacaklarının takip ve tahsilinin mukayeseli olarak incelenmesi için düşünülmüştür. Bu yorucu çalışmada basımın yazılmasında Dairemizin değerli elemanı Harun KARAKOCA nın gerekli katkıları nedeniyle kendisine ayrıca candan teşekkür ederim. Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar Giriş Birinci Bölüm UYGULAMA ALANI, GÖREVLİ YARGI MERCİLERİ VE TAHSİL DAİRESİ I SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI A. Açıklama...21 B. Tahsili Emval Kanununa Atıf Yapan Kanun Hükümleri...22 C Sayılı Kanuna Atıf Yapan Kanunlar Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Yargı Mercileri Sayılı Kanunun Birinci Maddesi Kapsamında Kalan Alacakların Tahsilinde Görev İdari Akitlerden Doğan Alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Alacağı Niteliğindedir Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunu Kapsamında Tahsilinde Görev Amme İdarelerinden Belediyeler ve İl Özel İdaresi Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsilinde Görev Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Takibinde Görev Muhtelif Kanun ve Tüzüklerden Kaynaklanan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Takip ve Tahsilinde Görev II. AMME ALACAKLARININ 6183 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMA FARKLILIĞI III. TAHSİL DAİRESİ BULUNMAYAN İL ÖZEL İDARELERİNDE İDARİ PARA CEZALARININ TAKİP VE TAHSİLİ A. Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezaları...57 B. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi...58 İkinci Bölüm 6183 SAYILI KANUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER, ALACAKLARIN TAHAKKUK VE TAKİBİ I SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA 5766 SAYILI KANUNLA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER A. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları...62

10 10 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü B. Limited Şirketin Amme Borçları...62 C. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Başlıklı Mükerrer 35. Maddede Yapılan Değişiklikler...64 D. İlave Edilen 36/A Maddesi...65 E. Tecil Başlıklı 48. Maddede Yapılan Değişiklikler...66 F. İcranın Kaza Mercilerince Tehiri 49. Maddede Yapılan Değişiklikler...67 G. Geçici 8. Maddenin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik...68 II. İHTİYATİ TAHAKKUK A. İhtiyati Tahakkukun Nedenleri...70 B. İhtiyati Tahakkukun Neticeleri...73 III. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK (6183 SAYILI KANUN) İLE ÖZEL HUKUK (İCRA İFLAS HUKUKU) HÜKÜMLERİNDEKİ İHTİYATİ HACİZ ARASINDAKİ AYRILIKLAR IV. İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ A. Geçici Tahakkuk Miktarına Karşı Davanın Yönetilmesi...80 B. Davanın Geçici Tahakkuk Nedenine Yöneltilmesi...81 V. AMME ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK VI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SIRA VII. TECİL MADDE-48: (5766 Sayılı Kanunun 6. Maddesiyle Değişik)...98 A. Açıklama...99 B. Kamu Alacağının Tecilinin Şartları Kamu Borçlusunun Zor Duruma Düşme İhtimali Bulunmalıdır Yazılı İstemde Bulunma Şartı Borçlunun Teminat Göstermesi Şartı Tecil Erteleme İki Yıl Süre İle Sınırlıdır Kamu Alacağı Tecil Edilmiş Olsa Dahi Direnme Faizi Uygulanmalıdır C. Tecil (Erteleme) ve Taksitlendirmenin Sonuçları VIII. İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ: IX. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI X. GECİKME ZAMMI, NİSPET VE HESABI Madde 51-(5035 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle Değişen Madde T ) A. Açıklama B. Gecikme Zammının Şartları C. Gecikme Zammını Tabi Olmayan Alacaklar...106

11 İçindekiler 11 Üçüncü Bölüm İHTİYATİ HACİZ, HACİZ, MENKUL VE GAYRİMENKUL SATIŞI I. İHTİYATİ HACİZ A. Açıklama B. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması C. İhtiyati Haciz İstihkak İddiası II. HACİZ A. Açıklama B. İl Özel İdaresi ve Belediyeler Yönünden Hazzedilemeyen Mal Varlıkları C. Belediye Mal Varlıklarının Haczi İle İlgili Olarak III. HAL TAHSİSİ İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ A. Tahsis B. Teminat C. Tahsisin İptali IV. ÖZEL İDARE MAL VARLIKLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ V. AMME ALACAĞI NEDENİYLE BANKADAKİ MEVDUATA VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA HACİZ İHBARI GÖNDERİLMESİ VI. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI VE SATIŞI VII. MENKUL MALLARIN SATIŞI VIII. MENKUL MALLARIN SATIŞININ ŞEKLİ VE İLANI IX. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI A. Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi (6183 S.K. Md. 88) Açıklama ve Sorumlulukları B. Gayrimenkul Haczinin Neticeleri Haczin Mütemmim Cüzüleri ve Teferruatı Kapsaması Haczin, Hasılat ve Menfaatleri Kapsaması Haczedilen Gayrimenkulün İpotek Alacaklılarına Bildirilmesi C. Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi D. Gayrimenkullerin Satışı ve Komisyonları E. Gayrimenkullere Değer Biçme X. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ XI. GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN XII. İLAN ŞEKLİ XIII. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALEYE İŞTİRAK (6183 S.K. MD. 94) XIV. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALE KOŞULLARI

12 12 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü XV. İHALENİN DİĞER UNSURLARI A. Verilecek Teminat Bakımından B. Artırma Bedelinde Oran C. İhale Edilen Taşınmazın Tescil ve Teslimi XVI. İHALENİN YAPILAMAMASI XVII. GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ A. İhale Bedelinin Ödenmemesine Bağlı Fesih B. İhalesi Feshedilen Taşınmaz (7) Gün İçinde Artırmaya Çıkarılmalıdır C. İkinci Artırmada Taşınmaz En Çok Pey Sürene İhale Edilmelidir XVIII. İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİ A. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması B. İcra ve İflas Kanunu'nun 134. Maddesine Göre C. Teminat Akçesinin Alıkonulması D. Alıcıdan En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Teklif Olunması ve Yeniden İhale Yapılması XIV. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ A. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesini Gerektiren Nedenler B. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesinin Sonuçları XX. İHALE NETİCESİ FESİH VE TESCİL XXI. FESİH NEDENLERİ A. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan Usulsüzlükler B. Artırmaya Bağlı Fesih Nedenleri C. Alıcının Hataya Düşürülmesi ve İhaleye Fesat Karıştırılması Nedenine Dayalı Fesih Nedenleri D. Kamu Alacakları İçin Yapılan İhalenin Feshi İsteminde Usul E. İhalenin Feshinde Şikayetçi Olabilecek Kişiler F. İhalenin Feshi İsteminin Reddi Kararının Sonuçları G. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları XXII. ŞİRKETLERDEN BORÇ TAHSİLİ, ŞİRKETLERDEN ALINAMAYAN AMME ALACAKLARI İÇİN ORTAKLARA BAŞVURULMASI A. Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Başlıklı Mükerrer 35. Maddeye Tarihinde Getirilen Değişiklikler XXIII. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ A. Kamu Alacağının İstenebilirliğinin Koşulları B. Haciz Yolu İle Takip İçin Kamu Borçlusuna Ödeme emri Tebliği Gerekir C. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları (İİK. Mad. 143/2-6) D. Rehin Açığı Belgesi Bakımından E. Kamu Alacağının Zorunlu Karşılanma Usulleri Kamu Alacağının Ödetilmesinde Haciz Yolu Güvencenin Paraya Çevrilmesi Yolu a. Maddi Güvence Gösterilmişse Uygulama

13 İçindekiler 13 b. Güvencenin Gerçek ve Tüzel Kişilerin Şahsi Kefaleti Şeklinde Gösterilmesi Halinde Uygulama c. Kamu Alacaklarının Tahsili Açısından İflas Yolu XXIV. ÖDEME EMRİ A. Kamu Alacağının Tahsilinde Ödeme Emri Gönderilebilmesinin Şartları Kamu Alacağının Vadesi Gelmiş Bulunmalıdır Ödeme Emri Hukuka Uygun Olmalıdır XXV. TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP A. Kişisel Güvence B. Teminat Paraya Çevrilmeden Diğer Cebren Tahsil Yollarına Başvurulamaz C. Güvencenin Paraya Çevrilmesinin Koşulları İhbarın Tebliğe Bağlı Sonuçları Güvence Paraya Çevrilmeden Diğer Kovuşturma Yollarının Uygulanamayacağıdır XXVI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGAT XXVII. AMME ALACAKLARININ TAKİBİNDE TEBLİĞ USULLERİ A. Genel Tebliğ Usulü B. Memur Aracılığı İle Tebliğ C. Dairede Komisyonda Tebliğ D. İlanen Tebliğ E. Faks Çekme Suretiyle Tebligat Yapmak F. Tebligat Usulsüzlüğü Şikayetinin İncelenmesi G. Hükmi Şahıslar Adına Yapılacak Tebligat H Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35/son'a Göre Adli Tebligat I. Bakanlıklara Karşı Yapılan İcra Takiplerinde Tebliğ Usulü Dördüncü Bölüm ÖDEME EMRİNE İTİRAZ, İSTİHKAK İDDİASI, TASARRUFUN İPTALİ I. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ A. Açıklama B. Davanın Şekli Koşulları Süre Bakımından Davanın Açılacağı Yer Mahkemesi Ödeme Emrine Karşı Davada Şekli Unsurlar C. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Nedenleri D. Ödeme Emrine Karşı Borcun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Dava Açılabilir E. Haksız Çıkma Tazminatı F. Dava Süreci ve Sonuçları G. Vergi Mahkemelerinin Konu İle İlgili Kararları Temyize Tabidir H. Davanın Sonuçları...266

14 14 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü II. İSTİHKAK İDDİASI A. İstihkak Davasının Konusu B. İstihkak İddiasının Tebliği ve Sonuçları Üçüncü Şahıslar Yönünden İstihkak İddiası Borçlu Bakımından İstihkak İddiası Alacaklı Kamu İdaresinin Yasadan Kaynaklanan İstihkak İddiası III. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI A. Açıklama Genel Olarak Üçüncü Kişi Haciz Esnasında İstihkak İddiasında Bulunmak Zorundadır Borçlu İle Birlikte Oturan Kişilerin İstihkak İddiasında, Mal Borçlunun Elinde Sayılır B. İstihkak İddiaları İle İlgili Diğer Hükümler Açıklama ve Yorum İstihkak Davalarında Yetkili Mahkeme Yürütmenin Durdurulması ve Tazminat IV. TASARRUFUN İPTALİ A. İptal Davasının Konusu B. Tasarrufun İptali Davalarında Görev C. İptal Davalarında Yetki D. Tasarrufun İptali Davası Açılmasının Koşulları V. HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI VI. İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ A. Açıklama B. Kamu Alacağı Tasarruftan Önce Doğmalıdır C. Kamu Alacağının Kanundan Kaynaklanan Takip Yoluyla Tahsili Sonuçsuz Kalmalıdır VII. BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR A. Açıklama B. Bağışlama Sayılan Tasarruflar VIII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR IX. AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADIYLA YAPILAN TASARRUFLAR X. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ A. Açıklama B. İptal Davasının Sonuçları Yasal Düzenleme Tapunun İptalini Amaçlamaz Elden Çıkarılan Mal Değeri Kadar Tazminat Hükmedilmesi

15 İçindekiler 15 Beşinci Bölüm İFLASIN ERTELENMESİ, BANKA VE FON ALACAKLARININ TAHSİLİ, KONKORDATO VE TAHSİL ZAMANAŞIMI I. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNE ETKİSİ A. Giriş B. İflasın Ertelenmesi İçin Maddi (Esasa İlişkin) Şartlar Talep Şartı İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması Gerekir Borca Batıklık Bilançosunun Mahkemeye Verilmesi Gerekir Borca Batıklık Bildiriminin Mahkemeye Verilmesi İyileştirme Projesinin Mahkemeye Verilmesi II. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNE OLAN ETKİLERİ A. Cebren Tahsil Haciz İşlemleri Etkisi Gecikme Zammı Uygulanmasına Etkisi Erteleme Kararıyla Birlikte Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması Kuralının İstisnası İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İhbar ve Kıdem Tazminatlarını da İçeren Alacaklarının Tahsiline Etkisi III. İL ÖZEL İDARESİ ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAHSİLİ A Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 7. Maddesinin (b) ve 10. Maddesinin (k) Bendlerine Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler Uyarınca İl Özel İdaresi Alacaklarının Takip ve Tahsili Kamu Borcunu Tecili Mal Bildiriminde Bulunma İdarenin Teminat Talebinde Bulunması İhtiyati Haciz Menkul Malların Satışı Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi B. İl Özel İdarelerine 5779 Sayılı Kanun (İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun) Gereğince Genel Bütçeden Paylarının Ayrılması Payların Oranı Payların Ayrılması C. Kesinti Yapılması Borçlar Aylık Vergi SGK Prim Tahakkukları Ayrılan Paylar İçin Haciz Uygulaması İl Özel İdaresinin Mallarının Haczedilebilirliği IV. BANKA VE FON ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ UYGULANARAK TAHSİLİ A. Açıklama Sayılı Bankacılık Kanunu nun 132. Maddesi Kapsamında Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinde İcra İflas Kanunu Bankaların Kredilerin Dönüşümü İle İlgili İşlemlerinde Tahsil Harcı İle İlgili Sorumlulukları

16 16 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü V. İFLAS YOLUYLA TAKİP A. Kamu Borçlusunun İflas Yoluyla Takibi Açıklama a. Kamu Alacağının Tahsil Edilebilir Nitelikte Olmalıdır b. Kamu Alacağının Tahakkukunun İptali Amacıyla İdari Yargı Merciine Dava Açıldığında Takibe Etkisi B. İflasın Açılması İle Takiplerin Durması ve Düşmesi VI. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ VII. KONKORDATO A. Konkordato Nedir Konkordato Başvurusunun Yapılması B. Konkordato Mühleti Verilmesinin Sonuçları Mühletin Alacaklı Bakımından Sonuçları: Konkordato Amme Alacakları İçin Zaruri Değildir Konkordato Mecburiyetinin Olmadığı Durumlar Nelerdir a. Rehinli Alacaklar b. Amme Alacakları c. İmtiyazlı Alacaklar Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları C. Konkordatonun Sonuçları VIII. TAHSİL ZAMANAŞIMI A. Açıklama B. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması C. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Genel Olarak Tarh (Tahakkuk) Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı D. Zamanaşımının Kesilmesi Bibliyografya Kavramlar Dizini

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Muhsin KOÇAK Hukukçu - Mali Müşavir

Muhsin KOÇAK Hukukçu - Mali Müşavir Vergi, İcra Hukuku Muhsin KOÇAK Hukukçu - Mali Müşavir VERGİ İCRA HUKUKU (Mukayeseli) 6183 sayılı AATUHK 2004 sayılı İcra İflas Kanunu Vergi İcra Hukuku Konusu ve Amacı Mirasçıların Sorumluluğu Limited

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mahmut COŞKUN Hâkim AÇIKLAMALI İÇTİHATLI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Ankara, 2010 Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ I. GENEL OLARAK KAMU ALACAKLARININ TANIMI

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TEMINAT, REHIN; KAVRAM VE KAPSAMI 1. REHİN; GENEL BİLGİLER...3 A- Şahsî ve Aynî

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007 KONU: TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/4... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü ve Analizi Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 380000000000519 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM... 46 1 Alacağın aidiyeti... 46

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Bankacılıkta Kredi Tahsisi Bankacılıkta Kredi Tahsisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI BANKACILIKTA KREDİ TAHSİSİ Tüm Yönleri İle Uygulamada Kredi Tahsisi Müşteri Ziyaretinden İzlemeye Kredi Süreci Ziyaret, İstihbarat, Mali Analiz,

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ

ÖNSÖZ Ü ÜÇÜNCÜ BASININ ÜÇÜNCÜ BASININ ÖNSÖZ Ü İcra ve İflâs Kanunu nun (78-95.), (100-105.) ve (257-268.) maddelerinde düzenlenmiş bulunan h a c i z ve i h t i y a t i h a c i z konusunu inceleyen bu eserimizin 1. basısı Şubat/1983

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 19 Kasım 2011-Cumartesi 17:00 SORULAR SORU 1: Mükellef (A) nın, 6111 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olan ve

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ANONÎM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ANONÎM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ I. BÖLÜM ANONÎM ŞİRKET HİSSELERİNİN HACZİ VE PARAYA ÇEVRİLMESİ I. GİRİŞ 1 II. KAVRAMLARIN TANIMI VE AÇIKLANMASI 2 1. Pay Kavramı 2 2. Payın ifade Ettiği Anlamlar 3 2a. Sermaye Birimi Olarak Pay 3 2b. Pay

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-11.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-11.htm Page 1 of 5 27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK

Detaylı