Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 55 * Aralık 2013 * Fiyatı: 1TL. Eşit, parasiz, bilimsel, anadilde eğitim!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 55 * Aralık 2013 * Fiyatı: 1TL. Eşit, parasiz, bilimsel, anadilde eğitim!"

Transkript

1 Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 55 * Aralık 2013 * Fiyatı: 1TL! n ı s l ı t a p a k a d r a l l u k o l e z ö e d r nele Dersha Eşit, parasiz, bilimsel, anadilde eğitim!

2 - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Bu 8 Kızlı-erkekli Her Düzeyde Eşit Parasız Eğitim! Özel okula giden öğrenci sayısında belirgin bir artış var! düzen haramileriyle beraber yıkılmalı! 4 "Örgütlüysek güçlü, 8 örgütlüysek özgürüz!" direnişe! 11 Devrim mücadelemiz sürecek! 12 Erdal Eren mücadelemizde yaşıyor! Erdal Eren in son mektubu Liseli direnişçiler Ankara ve İstanbul da biraraya geliyor! Neden devrim, nasıl devrimcilik? Haziran direnişi 1 20 Çocuk işçilerin kanı kapitalizmin çarklarında! 21 Devrimci kimliği yok edemezsiniz! 22 Adliyede birgün Liselilerin Sesi nden Liseli direnişçiler Ankara ve İstanbul da biraraya gelecek. Devrimci Liseliler Birliği tarafından Ankara da 17 yaşında idam edilen devrimci bir liseli olan Erdal Eren i anmak için bir program hazırlandı. Bir salon etkinliği ve Erdal Eren in mezarı başında yapılacak anma etkinliğinin programının ayrıntıları ilerleyen sayfalarda yer alıyor. İstanbul da ise DLB Direnişe, özgürleşmeye! çağrısıyla liseli arkadaşlarımıza sesleniyor... Özgu rleşmenin yolunun direnmekten, sokaktan ve mu cadeleden geçtiğini biliyoruz. Haziran direnişinde bir adım öne çıkan liseliler olarak ırkçı, gerici, cinsiyetçi ve piyasacı eğitim du zenine başkaldırıyoruz. Tu m liselileri 14 Aralık Cumartesi gu nu du zenleyeceğimiz Direnişe, özgu rleşmeye etkinliğimize katılmaya, eğitim hakkımıza, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. diyerek, liseli direnişçileri etkinliğe davet ediyor. Tüm arkadaşlarımızı Haziran direnişinin ruhunu, dar ağacına dimdik çıkan Erdal Eren in kararlılığını kuşanmaya, sesimize ses olmaya çağrıyoruz... Özgürlük türkülerini beraber söyleyelim, kavga sloganlarını beraber atalım... Devrimci Liseliler Birliği Sönmez İş Sarayı Kat: 3 No: 220 Heykel / BURSA Tel: Eksen Yayıncılık büroları Atatürk Bulvarı, 109/19 Erciyes İşhanı Kızılay/Ankara Özgür Bir Gelecek İçin Liselilerin Sesi * Aralık 2013 * Sayı: 55 * Fiyatı: 1 TL. (KDV dahil) * Sahibi ve Sorumlu Y. İşl. Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yaygın-Süreli EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. Baskı: Özdemir Matbaacılık-Davutpaşa cad. Güven Sanayii Sitesi C blok No:242 Topkapı/İstanbul Tel: Yönetim Adresi: Eksen Yayıncılık /Molla Gürani Mahallesi, Millet Caddesi, Selçuk Sultan Cami Sokak, No: 2/9 Fatih/İstanbull Tel: 0 (212) Fax: (0212)

3 Lİselİlerİn Sesİ - Dershaneler de özel okullar da kapatılsın! Her Düzeyde Eşİt, Parasız Eğİtİm! 3 Dershaneler, enkaza dönmüş eğitim sisteminde tutunmaya çalıştığımız bir daldır. Ama bizim ihtiyacımız olan bu enkazda güvenli bir yer aramak değil, enkazı temizleyip güvenli bir gelecek inşa etmektir. Cemaat ile AKP arasında dershanelerin kapatılması üzerinden kopan fırtına eğitim sistemi üzerine bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Günlerdir gazeteler, televizyon programları, diziler aracılığı ile izlediğimiz bilek güreşi, bu pastadan çeşitli biçimlerde rantlar yiyen egemenlerin kendi aralarındaki bir iç hesaplaşmadır. Her iki kesimin derdi de eğitim sisteminin iyileştirilmesi değil. Mesele ne eğitimde yaratılan fırsat eşitsizliği ne de dershanelerin bir kene gibi halkın kanını emmesi. Mesele kendi iktidar alanlarını korumak ve geliştirmektir. Önümüze paralı eğitimin en somut yansımaları olan dershaneleri ve özel okulları seçenek olarak sunmaları bunun göstergesidir. Dershaneler kapansın diyen AKP ye göre, dershane fiyatları çok yüksek olduğu için yoksul ailelerin çocukları dershanelere gidemiyor. Ama AKP nin bu uygulaması ile tüm dershaneler özel okula dönüşecek ve böylelikle eğitim sistemi tamamen özelleştirilecek. Kapanmasın diyen cemaate göre ise gençler dershaneler aracılığıyla iyi üniversiteleri kazanma şansına sahip oluyor. Aslında dershaneleri para ve kadro kaynağı olarak gören cemaat mevcut yapıdaki eşitsizliklerin üzerini örterek dershaneler eşitlik sağlıyor yalanını sürdürüyor. Yani iki taraf da yalan söylüyor. Eşitsizlikle derdi olan ikisini de kapatır. Kavganın merkezinde dershaneler olduğu için eğitim tartışılıyor gibi görünse de; aslında tartışılan yeni devletin sahibinin kim olacağıdır. Aslında tartışılması gereken tek başına dershaneler değil; eğitim sistemindeki günden güne artan eşitsizlik, öğretmen açığı, atanmayan öğretmenler, kalabalık sınıflar, dincigerici eğitim, yoksul çocuklarının yüzüne kapatılan üniversiteler Ama devletin elinde, derslik ve okul yapacak kaynaklar varken bunları özel okullara destek amacıyla kullanılmak istemesi, eğitimin özelleştirilmesinin teşfik edilmesidir. Söz bizde! Eğitim sisteminin çarpıklıklarını en ağır biçimde yaşayan bizleriz. Ev-okul-dershane üçgeninde gençliğimizi tüketen, sınavlardan başını kaldıramayan, ailelerimizin arttırdığı üç kuruşu da dershanelere yatıran, gelecek kaygısıyla ders kitaplarından başını kaldıramayan bizleriz. Bunun için bizim de söyleyecek sözümüz var. Bizleri dershanelere mahkum eden neden, devlet okullarında eğitimin kalitesinin oldukça yetersiz olması ve en fazla soruyu en kısa zamanda çözmeyi dayatan sınav sistemidir. Fakat eğitime yeterli bütçe ayrılsa, okul sayıları arttırılsa, okullarımızın fiziki koşulları düzeltilse, sınıf mevcutları azaltılsa, eğitimin niteliğinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılsa, objektif ve güvenilir bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturulsa dershanelere ihtiyaç kalmaz. Bütün arkadaşlarımız eşit ve nitelikli eğitime parasız ulaştığı zaman ancak sağlıklı bir ölçme ve yerleştirme zemini oluşur. Böylelikle eğitim hayatımız boyunca gösterdiğimiz performans, ilgi alanlarımız ve yeteneklerimiz ölçü alınarak sınavsız olarak üniversite okuyabiliriz. Bu taleplerimiz hayata geçerse ne dershanelere gerek kalır ne de eşit koşullarda hazırlanmadığımız bir sınav sistemine mahkum oluruz. Bunun için biz liseliler tüm düzeylerde eşit, parasız, bilimsel, anadilde, nitelikli eğitim istiyoruz. Özel okulların ve dershanelerin kapatılmasını istiyoruz. Sınavsız üniversite istiyoruz!

4 4 - Lİselİlerİn Sesİ Eğitim Sen: Hükümetin asıl hedefi dershaneleri kapatmak değil, kamu kaynakları ile özel öğretimi teşvik etmek! Özel okula giden öğrenci sayısında belirgin bir artış var! Türkiye`de halen yüzde 3 olan özel öğretim oranını yüzde 10`a çıkarmayı hedefleyen AKP hükümetinin eğitimdeki "stratejik hedefi" zaten zayıf olan kamusal eğitimi daraltmak, buna karşın özel öğretimi kamu kaynakları ile her yönden desteklemektir. Son dönemde sıkça tartışılan dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi ve özel öğretim kurumlarının kamu kaynakları ile desteklenmesi girişimleri, AKP`nin yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı bir hedef olarak bilinmektedir. Son 11 yıl içinde, eğitim sisteminin daha fazla sınav odaklı hale gelmesinin bir sonucu olarak özel dershane sayısı belirgin bir şekilde artarken, siyasi iktidar her fırsatta özel okullara yönelik teşvik politikaları geliştirmek için yasal düzenlemeler yapmıştır. Özel okullara yatırım ve vergi teşvikleri, çeşitli alanlarda yapılan muafiyetler sonrasında gerek özel okul sayısı, gerekse özel okula giden öğrenci sayısında belirgin bir artış yaşanmıştır. Başbakan tarafından yeniden gündeme getirilen, özel okula gidecek öğrencilerin okul masraflarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması girişimlerinin bir benzeri 2003 yılında hayata geçirilmek istenmiş, kamu kaynaklarını özel okul sahiplerine aktarma girişimleri o dönem Eğitim Sen`in çabalarıyla yargıdan dönmüştür. Benzer adımların 2014 yılında tekrar gündeme geleceğinin bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanmış olması, AKP`nin "özel okul" sevdasının hiç azalmadığını göstermektedir. AKP, sermaye sınıfının en kararlı savunucusu olduğunu göstermek için, kamu kaynaklarını sadece eğitimde değil, her alanda özel sektöre aktarmak için bütün imkanlarını seferber etmektedir. Bugüne kadar atılan adımların ardından sıra, özel dershaneleri özel okula dönüştürerek, hem sürekli rekabet halinde olduğu cemaati ekonomik ve siyasal olarak zayıflatmayı, hem de özel öğretim kurumlarının eğitim sistemi içindeki payını arttırmayı hedeflemektedir. MEB`in 2014 sonuna kadarki hedefi, özel öğretim kurumlarının eğitim sistemi içindeki payının özel okul sayısına göre yüzde 9`a, öğrenci sayısına göre yüzde 5`e çıkarmaktır. Bunun için velilere yönelik eğitim kredisi teşvikleri, vergi indirimleri vb gibi çeşitli alternatifler üzerinde çalışılmakta, bunun için gerekli hazırlıklar, öğrenci ve velilerin bilgisi dışında, kapalı kapılar ardında yürütülmektedir.

5 Eğitimde gizli ve açık özelleştirme! Yıllardır bir taraftan devlet okullarında eğitimin niteliğini bilinçli olarak düşürülüp, özel okullar öne çıkarılırken, diğer taraftan eğitimin kamusal finansmanından çok, halkın eğitimin finansmandaki payının arttırılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi planı ile öğrencileri dershane sisteminin olumsuzluklarından kurtarmak değil, velileri çeşitli teşviklerle özel öğretim kurumlarına yönlendirilmesi hedeflendiği açıktır itibariyle Türkiye`de özel okulöncesi eğitim kurumu, 992 özel ilkokul, 902 özel ortaokul ve 970 özel lise bulunmaktadır. Türkiye`de 345`i özel sağlık meslek lisesi olmak üzere, toplam 399 özel meslek lisesi vardır. Organize sanayi bölgelerinde patronlar tarafından kurulacak özel meslek liselerine yapılan teşvikler, öğrenci başına 5500 TL`ye kadar çıkmıştır ve sadece 2013 yılı içinde Şubat ve Haziran dönemlerinde organize sanayi bölgelerindeki özel meslek ve teknik liselerine toplam 4 milyon 573 bin 750 TL ödenmiştir. Hükümet sayesinde özel okul işletmeciliği karlı bir yatırım alanı haline getirilmiş, zaten sorunlarla boğuşan kamusal eğitim daha da zayıflatılmıştır. Lİselİlerİn Sesİ - 5 Dershaneler üzerine... Biz öğrencilerin geleceği AKP-cemaat kavgası yüzünden karalanmamalıdır. AKP'nin cemaate karşı üstünlük sağlamak istemesi üzerine dershanelerin kapatılmak istenmesi bizim geleceğimizle oynanmasından başka bir şey değildir. Biz dershanelerin kapatılmasından yanayız fakat bu eğitimde hiç bir değişiklik yapılmadan sadece dershanelerin kapatılması hiç birşeyi değiştirmiyecektir. Asıl olan dershanelerin kapatılmasıyla birlikte eğitim sisteminin uygun hale gelmesidir. Biz öğrenciler 25 kişilik sınıflarda 40 kişi ile ders görmemeliyiz. Türkiye'de okul sayısı 67 bin iken cami sayısının 85 bin olması tam bir ironidir. Cemaatin dershanlerin kapatılmasına karşı çıktığını gören insanlar cemaat eğitimle de ilgileniyor şeklinde düşünebilir. Tabi ki ilgilenecekler, bu ülkede Fetullah'ın dershanelerinden daha karlı nasıl bir şey olabilir? Hem kendilerine eleman yetiştiriyorlar hem de paralarımızı sömürüyorlar. Dershanelerin özel okula dönüşmesi değil dershanelerle birlikte özel okulların kapatılması gereklidir. Orta halli bir aile 3 bin liraya dershaneye çocuğunu gönderiyorsa borca girip 7-8 bin liralık özel okullara gönderecektir. (Zira günümüzde 15 bine dayanan dershaneler bulunmakta) Bu insanları borca sokmaktan hatta bankalara bağımlı hale getirmekten başka bir şeye yaramayacaktır. Dersahaneler kapatılsın herkez eşit şartlarda okusun diyenlerin amacı başkadır. Eğer öyle olmasaydı 7 yıldızlı otellerde kapatılmalı zira parası olan gidemiyor öyle değil mi?... Dersanelerin kapatılması adı altında çıkan cemaat- AKP kavgası, kendi yapmış oldukları bazı pislikleride ortaya çıkartıyor. Zira Zaman gazetesi istihbaret şefi, camiye bira şişesinin sonradan konulduğunu açıkladı "Eee biliyorsan bu zamana kadar neyi bekliyordun" diye sormazlar mı adama! Tesadüfe bak tam da AKP-cemaat kavgası başlamışken Ben az bir AKP hükümeti döneminde dershanelerin sayısı yaklaşık iki kat artarken, teşviklerin de etkisiyle özel okullara giden öğrencilerin sayısı 223 binden 570 bine yükselmiştir. Bugün özel örgün eğitimde çalışan öğretmen sayısı 51 bini dershane öğretmenleri olmak üzere, toplamda 77 bini bulmuş durumdadır. zamanlarının kaldığını düşünüyorum. Daha şimdiden istifalar baş gösterdi. Ne diyelim batan gemiyi ilk önce fareler terk edermiş... Bursa dan bir Liselilerin Sesi okuru

6 6 - Lİselİlerİn Sesİ Erdal Eren in kararlılığı lise sıralarında, barikatlarda... Bu düzen haramileriyle beraber yıkılmalı! AKP nin son dönemde birbirini ardına açtığı tartışmaların, oluşturduğu gündemlerin ve bunun pratik yansımalarının hissedildiği en belirgin alanlardan biri de eğitim alanı. Konu eğitim olunca bu bütün bir toplumun şekillendirmenin anahtarı oluyor. Eğitin sitemi ile daha küçük yaşta çocuklara empoze edilen dünya görüşü, toplumun biçimlendirmenin temel aracı oluyor. İktidar da bu silahı çok iyi biçimde kullanıyor. Gerici parti, kimi zaman bu tür tartışmaları seçim öncesinde kendi tabanının ruhunu okşamak, bu gerilimden yararlanarak tabanını kemikleştirmek derdi ile yapılabiliyor (kızlı-erkekli ev tartışmalarında olduğu gibi). Kimi zaman da iktidarın paylaşımı için (cemaat ile girdiği dershane çatışmasında olduğu gibi). Ama ne olursa olsun bu saldırıların göbeğinde biz liseliler varız. Dershaneler ile ilgili seferberlik haline giren AKP li cenah, il il yaptığı toplantılar ile ikna turları düzenliyor. Eğitimin daha ileri düzeyden özelleştirilmesi anlamına gelen bu uygulama emekçi çocuklarının yüzüne üniversite kapılarını tamamen kapatıyor. Devlet okullarına giden arkadaşlarımız için tek kuruş harcamak istemeyen AKP, bunun yerine özel okula gideceklerin eğitim masraflarının bir kısmını karşılayacak. Şu soruyu sormak gerekir; madem devletin elinde imkânlar var bunu neden özel okulların kasasına havale ediyor da, devlet okullarındaki eğitimin niteliğini yükseltmiyor? Zaten eğitim modeli ve bunun yanısıra bu sene düz liselerin kapatılıp meslek liselerine dönüştürülmeleri emekçi ailelerin çocukları için çizilen geleceği özetliyor. Bize devletin sunduğu gelecek ucuz iş gücü olmaktan başka bir şey değil. AKP nin eğitimi bir mertebe daha paralı hale getiren projelerine gerici uygulamaları eşlik ediyor. Önce kendini yemek, kantin, bahçe sıralarında gösteren haremlik-selamlık uygulamalarını genelleştirmek isteyen AKP, karma eğitim karşıtı icraatları için zemin hazırlamaya çalışılıyor. Bazı AKP liler birbirini destekleyen açıklamalarla nabız yokluyorlar. Bunu da özgürlük olarak sunuyorlar. Yaşam alanlarımıza müdahale, geleceksizlik gibi sorunlarla özgürlük talebi biz liselileri Haziran günlerinde sokağa çıkaran nedenlerden bazılarıydı. Bugün bu nedenler hala yerli yerinde duruyor. Mücadelemizi bu sorunları doğuran sistemi onun yürütücüleriyle beraber yıkmak üzere büyütmeliyiz. Bu güç bizde var. Biz bu gücü haklılığımızdan alıyoruz. Gördük ki, ayağa kalkan milyonlar karşısında gerici faşist rejim sadece bir hiç. Biz bu gücü darağaçlarında sosyalizme olan inancını haykıran Denizler den, işkencehanelerde ser verip sır vermeyen İbolar dan, teslim olmaktansa ölmeyi yeğleyen Mahirler den alıyoruz. 17 yaşında darağacında yumruklarını sıkan liseli Erdal Eren den alıyoruz. Faşizme ölüm halka hürriyet! diye haykıran Erdal dan Liseli bir devrimci olan 17 yaşındaki Erdal Eren, 80 askeri darbesinin ardından yaşı büyütülerek idam edildi. Suçu ispatlanmadan keyfi bir kararla darağacına çıkartıldı. Ama Erdal, cezaevinde maruz kaldığı ağır

7 Lİselİlerİn Sesİ -7 işkencelere, daha yaşamının baharında ölümle yüzyüze bırakılmasına rağmen tereddütsüzce çıktı idam sehpasına. Devrime olan inancını hiç kaybetmeyen Erdal ailesine yazdığı son mektupta sizin binlerce evladınız var diyor ve ekliyor Bunlardan daha niceleri katledilecek, yaşamlarını yitirecek ama yok olmayacaklar. Aynen de öyle oldu. Haziran günlerinde yaşadığımız gibi Haziran da milyonlarca Erdal Eren vardı sokaklarda. Kızılay da Ethem diler. Eskişehir sokaklarında Ali İsmail, Antakya barikatlarında Ahmet tiler. Abdocan, Medeni, Mehmet tiler. Kanla yazılan Haziran günlerinde Erdal ın kararlılığı, iradesi vardı. Bu irade ve özgür bir dünya özlemi bugün lise sıralarında. Yüzbinlerce Erdal var sıralarımızda. Kalbi devrim ateşiyle çarpan "Örgütlüysek güçlü, örgütlüysek özgürüz!" Biz liseliler ve daha çocuk yaşta çalışmak zorunda bırakılan genç işçiler olarak hayatın başındayız. Toplumun gelişimi ve geleceği için hayati önem taşırız. Bizler yan yana geldiğimizde büyük bir güç olacağımızın farkındayız. Onlar da farkında. Farkında oldukları için liselerimizde, üniversitelerimizde bizlere bu kadar azgınca saldırmaktadırlar. Yalnızca biz gençlere değil onyılardır Alevilere ve Kürt halkına inkarcı politikalarla saldırıyorlar. Fabrikada çalışan işçiemekçilere uzun çalışma saatleri ile, esnek çalışma koşullarıyla, düşük ücret uygulamalarıyla ve iş cinayetleri ile saldırıyorlar. Emekçi kadınlara cinsiyet ayrımı yaparak, kaç çocuk yapacağına karar vererek, taciztecavüz ederek saldırıyorlar. Aynı şekilde biz gençliğe, okullarımızda baskıcı, gerici yönetmeliklerle, din derslerini zorunlu kılarak, cinsiyetçi eğitimle, saldırıyorlar. Okullarımız adeta minaresiz camilere döndü. Kapitalist düzenin varettiği bu sorunlara karşı gençlik olarak direndik ve yine direnmeye devam edeceğiz. Aylardır koma da olan Berkin için direneceğiz. Düzene aman vermeyip 17 yaşında idam sehpasınsa tekme atan Erdal Eren için, onun gibi direneceğiz. Her geçen gün açlıktan ölen insanlar için direneceğiz. Bütün bu sorunlar ve kaynağı kapitalist düzenden tek kurtuluş devrim ve sosyalizmdir. Herkesin eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim görmesi, tüm ezilen halkların kurtuluşu için, gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan bir dünya ve insanlık için devrim ve sosyalizm! Dün Gezi Parkı nda biraraya gelerek tek bir ağızdan haykırınca neler yapabileceğimizi gördük. Gençlik olarak devrim ve sosyalizm bilinci ile hareket edersek, bu düzeni yıkabiliriz. Biz DLB'liler okullarımızdaki bütün sorunlara karşı, bütün haksızlıklara ve inkarcı politikalara karşı sokaklara çıkıp tek bir ağızdan haykırmalıyız. Gezi direnişi ruhuyla, devrim bilinci ile sokaklara çıkmalıyız. Örgütlü bir şekilde düzenin karşısına çıkmalıyız. Çünkü örgütlüysek güçlü, örgütlüysek özgür olduğumuzun farkındayız. Bu yüzden tüm liseli gençliği DLB saflarında örgütlenmeye, liselerimizde, sokaklarda, meydanlarda sesimizi haykırmaya direnişe, özgürleşmeye çağırıyorum. Kartal'dan bir DLB'li

8 8 - Lİselİlerİn Sesİ KIZLI-ERKEKLİ DİRENİŞE! Dinci-gerici AKP nin şefi Erdoğan partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşma ile bir kez daha gerici ve hain emellerini gözler önüne serdi. Hükümet olduğu günlerden beridir ağzından gerici ve dinsel söylemlerden başka neredeyse hiçbir şey çıkmayan Erdoğan ve partisi, son yıllarda farklı uygulamalar ile yaşamlarımıza müdahaleye dönük birçok adım attı. En son olarak Erdoğan, "kız ve erkek öğrenci aynı evde kalamaz. Talimatını verdik, denetimi yapılacak dedi. Bu sözler toplumda bir tepkiye neden olunca kurmayları ve danışmanları bu kez onu kurtaralım derken ağızlarındaki lokmayı iyice yere serdiler. Erdoğan ın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan "Bahsi geçen apartlar kayıtdışı olduğundan illegal örgütlerce istismar edilebilmektedir" derken, bakan Muammer Güler ise konu hakkında bir genelge hazırlığı içerisine girdiklerini belirterek, güvenlik, yasadışı örgüt demagojilerini tekrarlayarak amaçlarının denetim olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların beraberinde bir çok üniversitelinin evi polis tarafından basıldı. Fakat gerekçe olarak "kızlıerkekli" oturmaları değil, adres bildirimi yapmamaları gösterildi. Erdoğan'ın açıklamasına dayanak olarak gösterdiği polis raporunun, apart evlerde yapılan fuhuşlara dair olması ve raporda öğrenci evlerine ilişkin hiçbir şey içermemesi de Tayyip Erdoğan ve müridlerinin hayali "dayanaklarını" gösteriyor. Haziran direnişinin karşısında ne yapacağını şaşıran devlet ve hükümeti, şimdi saldırganlıkta sınır ve yasa tanımaz bir haldedir. Asıl niyetleri denetimi artırmak ve faşist baskı aygıtı olan devletin nefesini muhalif, özellikle de gençliğin ensesinde göstermektir. Haklı ve meşru olan direniş ve mücadeleyi, kendi yöntemleriyle yani baskı ve zulümle sindirmeye çalışıyorlar, çalışacaklardır da. Onların toplumu afyonlama ve uyuşturma, korkutma ve sindirme politikaları tutmadı, tutmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar kendi sonlarını hazırlamak dışında bir şey yapamayacaklardır. Birliğimizden, beraberliğimizden korkuyorlar. "Kızlı-erkekli" aldığımız güçle sömürü ve karanlık düzenlerini, kirli politikalarını ve gericiliklerini tarihin çöplüğüne gömeceğiz. Çünkü bizler halkıyız, meşruyuz. Bizler üretenleriz, çalışanlarız, alınteri döken, emeği ile geçinenleriz. Bizler bugünüz, yarınız, geleceğiz. Gelecek mutlaka bizimle gelecek. Eşit olan, adil olan, kardeşçe olan, özgür olan herşey bizimle, gençlikle gelecekle, sosyalizmle gelecek. Bizler bu bilinçle biraraya gelmeli ve ortaçağdan kalma zihniyete son vermek için direnmeliyiz. Gericiliğe karşı direnişe, özgürleşmeye! Kızlı-erkekli denerek öğrenci evlerine yönelik dayatmacı tutum, özellikle son aylarda liselerde karşılaştığımız haremlik-selamlık uygulamalarından farklı değil. Artık okul bahçeleri ve kantinler kız ve erkek olarak ikiye ayrılıyor. Öyle ki bazı okullarda öğrencilerin kızlı-erkekli aynı merdivenleri kullanmalarına dahi tahammül edilmiyor. AKP nin gerici politikaları her alanda yaygınlaşmışken peki biz liseli gençler nasıl mücadele etmeliyiz? Bu bozuk düzene direnmek ve tepkimizi gösterip hakkımızı alabilmek için birlik ve dayanışma içerisinde olmak zorundayız. Hep birlikte hareket edip örgütlü mücadele sürdürebilmemiz gerekir. Etek boyumuza, arkadaşlarımıza karışan bu diktayı yıkabilmek için sesimizin daha gür ve daha yüksek çıkması lazım. Artık buna Dur! demenin vakti geldi, geçiyor bile. Okullarda örgütlü mücadele ile DLB saflarında direnişe, özgürleşmeye! Küçükçekmece den bir DLB li

9 Lİselİlerİn Sesİ - 9 S ı n a v d a K ı z l ı - E r k e k l i U y g u l a m a 13 Kasım tarihinde okulumuzda yapılan Dil ve Anlatım dersi birinci yazılı sınavında biz liseli öğrenciler cinsiyetlerimize göre ayrıldık. İzmir İn Aliağa ilçesinde bulunan Alpoğuz Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencileriyiz. Okulumuzda sınavlar kız ve erkek öğrenciler birlikte yapılmaktaydı. Ta ki 13 Kasım tarihindeki sınava kadar. Sınava girdiğimizde gördüğümüz manzara bizi çok şaşırttı. 3 sınıf sadece kız, diğer 3 sınıf da sadece erkek olarak ayrılmıştı. Şu ana kadar bir kere yapılan bu uygulama tepkilerden dolayı bir daha ki sınava yapılamamış oldu. Hangi sınıfta hangi sınavın olacağından sorumlu müdür yardımcımız Selim Demir i ve bu sistemi okullarda uygulamaya çalışan gerici sistemi protesto ediyoruz. Hepinizin aklına geldiği gibi bizimde aklımıza gündemdeki tartışmalar geldi. Bu durumu teneffüste hocalarımıza sorduğumuzda hepsinden farklı farklı yanıtlar aldık. Örneğin diğer müdür yardımcısı erkek öğrencilerin kız öğrencilerden kopya çekmemesi için yaptıklarını söylerken, diğer başka hocalarımız bir raslantı olduğunu söyledi. Alpoğuz Lisesi ndeki liseliler olarak bütün bu saldırılara karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Buna karşı, tıpkı Gezi direnişinde olduğu gibi karalı bir şekilde hepimiz mücadele edeceğiz. İzmir Aliağa Alpoğuz Lisesi nden DLB liler! Diyanet ten MEB e 5 bin kadro AKP son 10 yılda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosunda bulunan 5 bin 360 personeli öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı na geçirdi. Okullarda öğretmen açığı ve işsiz Eğitim Fakültesi mezunu olmasına rağmen atanamayan öğretmenlerin sayısı ise yüz binlerle ifade ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe konusunda da önemli bir büyüme gösterdi. Diyanet in bütçesi 5 milyar 442 milyon liraya ulaşarak 13 bakanlığı geride bıraktı. Ayrı liseler özgürlük alanıymış TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Fikri Işık, AKP li Meclis Başkanvekili Sadık Yakut un karma eğitime karşı açıklamalarına destek vererek ayrı kız-erkek liselerinin özgürlük alanı olarak değerlendirilebileceğini iddia etti. Işık, İsteyen kız, isteyen erkek, isteyen karma liseye gidebilmeli. Karma liselerin yanısıra kız ve erkek liselerinin olması, özgürlük alanının genişlemesi olur dedi.

10 10 - Lİselİlerİn Sesİ Meslek Liselerinde Sorunlar Yığını. Biz meslek liseliler, meslek dersleri gördüğümüz için kültür derslerinin çoğunu göremiyoruz. Ama üniversite sınavında görmediğimiz derslerden de sorumlu tutuluyoruz eğitim sisteminden önce bu eşitsizliği dengeleyebilmek için mesleğimizle ilgili bölüm seçtiğimizde ek puan alabiliyorduk, yeni eğitim sistemiyle ek puan da kaldırıldı. Yani meslek liselinin üniversiteyi kazanamaması için devlet elinden geleni yapıyor. Son sınıfta staj adı altında sömürülmemiz de bir başka sorun. Ya bölümümüz dışında işlerde "Mücadeleyle bu oyunu bozalım!" Ben bir meslek lisesi öğrencisiyim. Eğitim sistemi her geçen dönem gericileşiyor. Ben Alevi olmama rağmen adı seçmeli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olan derse zorunlu olarak giriyorum. Girmediğimiz zaman yok yazılıyoruz, okulda fişleniyoruz. Her din dersinde şeriat sistemi övülüyor. Bu, ders öğrenciler arasında ayrıma yol açıyor. Ben kesinlikle dinine, diline, ırkına göre ayırt etmem. İnsandır ya da değildir. Ama bütün öğrencier bu şekilde düşünemiyor, düşündürttürülmüyor. Din üzerinden ayrımlar, her din dersinin ardından büyüyor. Okulun mescidinden çıkan öğrenciler, namaz kılmayan öğrencileri ayırıyor. Bu sistemin işine yarıyor. İnsanları bölüp, parçalıyor. Dinci-gerici bir gençlik oluşturmak isteniyor. Bu oyuna gelmemek, bu oyunu bozmak gerek. Biz liseliler olarak bu sistemin karşısına dim dik çıkmalıyız. Bunun yolu da örgütlenmeden geçer. Çünkü örgütlenmedeğimizde, birlik beraberlik oluşturamadığımızda bizleri rahatça bölüpparçalayıp kolayca sömüreceklerdir. Bu örgütlenme devrimci bir örgütlenme olmalı. Bizler bütün farklılıklarımıza rağmen bir olup, beraber olup Devrimci Liseliler Birliği saflarında örgütlenelim. Mücadele ederek bu oyunu bozalım. Kartal'dan bir meslek liseli! çalıştırılıyoruz ya da bölümümüzle ilgili bir işte çalışsak da ücretlerimizi alamıyoruz. Dinci gerici grupların okuldaki arkadaşlarımızı sohbet bahanesiyle gericileştirdiğine tanık oluyoruz. Okulumuzda ilerici hiçbir şeye izin verilmiyor. Ama biliyoruz ki birleşerek büyüyecek ve tüm bu haksızlıkların üstesinden geleceğiz. Eğer birlikte hareket edip örgütlü bir mücadele yürütürsek kazanacağımızı biliyoruz!.. Özcan Sabancı Anadolu Kız Meslek Lisesi nden bir liseli Kürt ve Alevi öğrenciler fişlenmiş İzmir polisi, ortaokullardaki rehber öğretmenlere giderek Kürt ve Alevi öğrencilerin isimlerini vermelerini istedi. Eğitim-Sen, Bu yaklaşım uzunca bir süredir farklı kimlik ve inançlara sahip kişi ve kesimleri potansiyel suçlu görme ve onları fişleme anlayışının son örneğidir dedi.

11 Lİselİlerİn Sesİ -11 Tacizleriniz, baskılarınız sökmedi, sökmeyecek! Devrim mücadelemiz sürecek! Bir süredir İstanbul un farklı bölgelerinden DLB lilerin aileleri aranmakta ve emniyet müdürlüğüne çağrılmaktadır. Emniyet, her zamanki gibi çocuklarınız terör örgütü üyesi oluyor, hayatları kayıyor yalanlarına başvurarak ailelerimizi endişelendirmeye etmeye çalışıyor. Devrimci Liseliler Birliği olarak polisin terör suçu olarak göstermeye çalıştığı mücadelemizi bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz: Bizler, Devrimci Liseliler Birliği olarak gerici-piyasacı eğitim karşısında eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim için mücadele ediyoruz. Bizler, Devrimci Liseliler Birliği olarak emperyalist savaş politikalarına karşı halkların kardeşliği için mücadele ediyoruz. Bizler, Devrimci Liseliler Birliği olarak Kürt halkının, Alevilerin ve toplumun tüm ezilen kesimlerinin eşit bir şekilde yaşayabileceği bir düzen için mücadele ediyoruz. Bizler, Devrimci Liseliler Birliği olarak gündüzünde sömürülmeyen, gecesinde aç uyunmayan bir dünya için mücadele ediyoruz. Kısacası bizler, Devrimci Liseliler Birliği olarak özgürlüğümüz için, devrim ve sosyalizm için mücadele ediyoruz. Ve verdiğimiz bu mücadele sebebi ile polis tacizi ile karşılaşıyor, ailelerimiz korkutularak yıldırılmaya çalışılıyoruz. İçerisinden geçtiğimiz süreçte bu düzen karşısında her ses çıkaran gözaltı-tutuklama veya polis terörü ile karşılaşırken bizler için polis tacizi ile karşılaşmak şaşırtıcı olmamıştır. Devrimci Liseliler Birliği olarak geçmişte de sık sık karşılaştığımız bu baskı ve yıldırma politikalarının, bizleri haklı ve meşru mücadelemizden alıkoyamayacağını bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm liseli arkadaşlarımızı gelecekleri ve özgürlükleri için Devrimci Liseliler Birliği safında mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz! İstanbul Devrimci Liseliler Birliği 25 Kasım 2013 BİZLERİ SİNDİREMEYECEKLER! BİZLERİ SİNDİREMEYECEKLER! Gezi direnişi ile birlikte dinci-gerici AKP iktidarı gençliğin öfkesinden ve barikatlarda en önde olmasında korkmuştur. Okulların açılması ile birlikte bir dizi önlem almaya çalıştı. Bunlardan biri de devamsızlığın 10 güne çekilmesidir. Onlara biz bu korkuyu Haziran direnişinde yaşattık. Özellikle bu direnişten sonra AKP iktidarı bir, Eylül direnişi olabilir mi korkusu yaşadı. Bunun önlemi olarak da devamsızlığı 10 güne indirdi ve geçme notunu 50 ye yükseltti. Bu sayede ders çalışmayı daha fazla zorunlu hale getirerek bizim eylemlere gitmemizi önlemek istediler. Her şeye rağmen biz istediğimizde neler yapabileceğimizi faşist düzene gösterdik. Her ne kadar bizi susturmaya çalışsalar da biz liseli gençlik olarak susmayacağız... Haziran direnişindeki inancın, doğruluğun ve gücün temelinin hala bizde olduğunu görecekler. Bizi faşist düzendeki bireyci, rekabetçi birer kukla haline getiremeyecekler. Bulunduğumuz her alandan mücadelemizi yükselteceğiz. Aliağa Alpoğuz Lisesi nden Bir DLB li Gezi direnişi ile birlikte dinci-gerici AKP iktidarı gençliğin öfkesinden ve barikatlarda en önde olmasında korkmuştur. Okulların açılması ile birlikte bir dizi önlem almaya çalıştı. Bunlardan biri de devamsızlığın 10 güne çekilmesidir. Onlara biz bu korkuyu haziran direnişinde yaşattık. Özellikle bu direnişten sonra AKP iktidarı bir Eylül direnişi olabilir mi korkusu yaşadı. Bunun önlemi olarak da devamsızlığı 10 güne indirdi ve geçme notunu 50 ye yükseltti. Bu sayede okulda kalarak ve ders çalışmayı daha fazla zorunlu hale getirerek bizim eylemlere gitmemizi önlemek istediler. Her şeye rağmen biz istediğimizde neler yapabileceğimizi faşist düzene gösterdik. Her ne kadar bizi susturmaya çalışsalar da biz liseli gençlik olarak susmayacağız.. Haziran direnişindeki inancın, doğruluğun ve gücün temelinin hala bizde olduğunu görecekler. Bizi faşist düzendeki bireyci, rekabetçi birer kukla haline getiremeyecekler. Bulunduğumuz her alandan mücadelemizi yükselteceğiz. Aliağa Alpoğuz Lisesi nden Bir DLB li

Liselilerin Sesi. DLB saflarına! Özgürlük ve devrim mücadelesinde. Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 48 * Ocak 2013 * Fiyatı: 1TL

Liselilerin Sesi. DLB saflarına! Özgürlük ve devrim mücadelesinde. Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 48 * Ocak 2013 * Fiyatı: 1TL Liselilerin Sesi Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 48 * Ocak 2013 * Fiyatı: 1TL Özgürlük ve devrim mücadelesinde DLB saflarına! - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 Geleceği korkusuzca yürüyenler kucaklar!

Detaylı

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL , t İ ş E z ı s a r pa! m İ t eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL z ı s v Sına! e t İ s r e v İ ün - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Öğrencilerden 8 Karneler 12 Sana

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 54 * Kasım 2013 * Fiyatı: 1TL Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için yürüyoruz! yürüyoruz! Lİselİlerİn Sesİ -3 Özgürlük sokakta, mücadelede! Özgürlük nedir, nasıl bir şeydir?

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 63 * Aralık 2014 * Fiyatı: 1TL

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 63 * Aralık 2014 * Fiyatı: 1TL Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 63 * Aralık 2014 * Fiyatı: 1TL l o y Tek! M İ R DEV - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Kantin Yeni yılda şiarımız düzene karşı devrim! Baskılara karşı bir direniş deneyimi

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 50 * Mart 2013 * Fiyatı: 1TL

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 50 * Mart 2013 * Fiyatı: 1TL Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 50 * Mart 2013 * Fiyatı: 1TL Özgürlük ve gelec sosyaliz ek mde! - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 Özgür yarınlar sosyalizmde! 5 Üniversiteler işsizler ordusuna yeni

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 24 Nisan 1915 te Büyük Bir Suç İşlediler... olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 14 NİSAN 2015 Yıl: 1 Sayı: 10 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD 1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,

Detaylı

haberler haberler YGS aldatmacasına hayır! DEVRİMCİ GENÇLER MAHİR E YÜRÜDÜ DERSİMİZ SAVAŞSA ÇALIŞMIYORUZ ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ AMA SALAK DEĞİLİZ

haberler haberler YGS aldatmacasına hayır! DEVRİMCİ GENÇLER MAHİR E YÜRÜDÜ DERSİMİZ SAVAŞSA ÇALIŞMIYORUZ ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ AMA SALAK DEĞİLİZ 2 Merhaba Uzun bir sürenin ardından, biraz gecikmeyle de olsa yine beraberiz. Önceki sayılarımızda dillendirdiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz bir sözümüz var: Bizler hayatın uslanmaz acemileriyiz. Bu sözümüzden

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları

SALLANAN AKP'YE BİR DARBE DE SANDIKTA VURALIM SEÇİMLERE EMEKÇİLERİN EZİLENLERİN KİTLESEL EYLEMLERİYLE GİDELİM. Komünistlerin Seçim Çalışmaları Yalnızlaşan Erdoğan ın Akıbeti Belli Oluyor Yerel Seçimlerle Kurucu Meclise Giden Yolu Açalım s.18 s.16 aylık komünist gazete FİYATI: 1 TL (KDV DAHİL) sayı: 35 www.kozonline.org SALLANAN AKP'YE BİR DARBE

Detaylı

LİSELİLER 1 MAYIS TA DEV-GENÇ SAFLARINDAYDI!

LİSELİLER 1 MAYIS TA DEV-GENÇ SAFLARINDAYDI! LİSELİ DEV-GENÇ TEN Merhaba Sevgili Dostlar, Yoldaşlar! İlkbaharın dallara su yürüyen günleri gibi, bizler de yaşamın sokaklarında yürüyerek haklı kavgamızı büyütmek için verimli bir bahar geçirdik. Yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin

İÇİNDEKİLER. Sosyalizm İçin 2 Kızıl Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2007/12 30 Mart 2007 İÇİNDEKİLER Birleşik, kitlesel ve devrimci 1 Mayıs için ileri!.......... 3 Sermaye devleti kendini tahkim ediyor. 4 Düzen siyaseti keskin bir

Detaylı

YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM!

YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Ocak 2015 Fiyatı: 1,00 TL 2015 YILINI MÜCADELE YILI YAPALIM! TIP FAKÜLTESİ HALK İÇİN BÜTÇE DEMOKRATİK HASTANESİ NDE DİRENİŞ TÜRKİYE MİTİNGİ YAPILDI TÜRK METAL YİNE SATTI!

Detaylı

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine

Siyasi mücadele, bir sınıfın, diğerine Yeni Evrede SİYASİ SAVAŞIM VE DEVRİM Başyazı Devrimci teori, somut koşullara, pratiğe doğrudan uygulanmaz. Teorik ilkeler, politika aracılığıyla, politik mücadele yoluyla pratiğe uygulanır. Devrimci ilkelerin

Detaylı

İşçinin balyozu inmedikçe! Bir velinin mektubu:

İşçinin balyozu inmedikçe! Bir velinin mektubu: Şu yalan dünya AKP onyılı bitirdi. Bu dönemde burjuvazinin hareket kabiliyeti arttı, bilginin, paranın, metaların, işgücünün yaprak gibi oradan oraya savrulduğu, hızın olağanüstü arttığı bir gündemi yaşadık.

Detaylı

İşçiler ölüyor patronlar büyüyor

İşçiler ölüyor patronlar büyüyor İşçi Bülteni Özel Sayısı: XXXX Gebze, Çayırova, Tuzla Yerel işçi gazetesi gazetegrev@gmail.com İşçiler ölüyor patronlar büyüyor Patronlar için işçilerin hiçbir değeri yok. Onlar için işçiler; belli bir

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN DİRENİŞİ YÜKSELTELİM 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Dersim 10. Doğa ve Kültür Festivali nde

Detaylı

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan

özgür gelecek ...adres bu kez Süleymaniye ye Halkın çoğunluğunu, T. Kürdistanı ndan göç etmek zorunda kalan Kadın sorununda anti-reformizm/feminizm maskeli sosyal şovenizm-1 Devrimci eleştiri ciddi iştir Yukarıdaki başlık, Yürüyüş dergisinin 18 Mart 2012 tarihli 308. sayısında açtıkları köşede ( Solun Köşe Taşları

Detaylı

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM!

TEKEL İŞÇİLERİNİ MECLİSE SOKALIM! Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Boykottan Üçüncü Batıda işçi adaylar, doğuda Kürt adaylar Cepheye! 12 Eylül deki referandumdan daha fazla demokrasi çıktığını sananlar,

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor!

Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! Demokrasi Değil AKP İleri Gidiyor! S.5 Kasım 2010 / Sayı: 13 Devrimci İşçi Partisi Girişimi nin yayın organıdır. Fiyatı: 1 TL Gerçekten AKP hükümetine Amerikan füzesi Referandum sonuçları AKP yi iyice

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

Şan Olsun Dev-Genç lilere Boykotlarla, İşgallerle, Direnişlerle, Adalet Arayan, Hesap Soran Cüretiyle Gençliğin Öncüsüdür!

Şan Olsun Dev-Genç lilere Boykotlarla, İşgallerle, Direnişlerle, Adalet Arayan, Hesap Soran Cüretiyle Gençliğin Öncüsüdür! www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Şan Olsun Dev-Genç lilere Boykotlarla, İşgallerle, Direnişlerle, Adalet Arayan, Hesap Soran Cüretiyle Gençliğin Öncüsüdür! ANADOLU

Detaylı

Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze

Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Kızıldere ye uzanan tarihi süreç yeni durumlar karşısında kendisini yenileyen derinleştiren, somut koşullara göre uyarlanan bir mücadele örneğidir. Kızıldere

Detaylı

Gerçek dergisine bir öneri: "Dağlara gel" (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il-

Gerçek dergisine bir öneri: Dağlara gel (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il- 2 21 OCAK 1995 Merhaba, Geçtiğimiz hafta halk düşmanları, düşmanlığa devam ettiler yine... Sana düşman, bana düşman, halka düşman... Demokratik kurumlardan sosyalist basına, yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

sorumlusu Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir ülkede www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com info@yuruyus.

sorumlusu Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir ülkede www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com info@yuruyus. Parasız eğitim isteyenlerin 19 ay tutuklu kaldığı bir ülkede www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com, sorumlusu info@yuruyus.com Amerikan ordusu tecavüzcüdür

Detaylı