YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA İFADE HÜRRİYETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA İFADE HÜRRİYETİ"

Transkript

1 YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA İFADE HÜRRİYETİ Robert Trager Donna L. Dickerson Çeviren A.Nuri Yurdusev

2 Robert Trager-Donna L. Dickerson Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti Liberal Düşünce Topluluğu 2003 Tüm hakları saklıdır Temmuz 2003 ISBN: Kitabın Orijinal Künyesi Freedom of expression in the 21st century, by Robert Trager and Donna L. Dickerson Copyright 1999 by Pine Forge Press, Inc. Yayına Hazırlayan Halûk Kürşad Kopuzlu İç Tasarım Asuman Köse Kapak Oğuz Çetin Basım Cantekin Matbaası Bu kitap Avrupa Komisyonu nun sponsorluğunda yayınlanmış olup, herhangi bir ticari amaç taşımaksızın, ücretsiz olarak ilgili kişi ve çevrelere dağıtılmaktadır. Liberal Düşünce Topluluğu GMK Bulvarı No: 108/ Maltepe - Ankara Tel: (312) Faks: (312)

3 İçindekiler Önsöz... i Giriş... 1 Liberal Demokrasilerde Hür Düşünce... 1 Hür Düşünceyi Bastırmak... 3 Hür Düşüncenin Haklılaştırılması... 7 Hür Düşünce Meselelerini İncelemek... 9 Hür Düşünceyi Tartışmak Birinci Bölüm İfade Nedir? İfade Olarak Düşünceler Düşünceleri Bastırmak Düşünceleri İtiraf Etmek Eylem İfade Midir? Sembolik İfade Sanat İfade midir? Sözel İletişim Özet İkinci Bölüm İfadeyi Kim Kontrol Eder? den Özgürlüğe Karşılık...nın Özgürlüğü Sansür Dürtüsü Kim Kontrol Ediyor: Hükümet ve Din Aydınlanma Çağı... 49

4 İngiltere de İsyana Tahrik ve Ruhsatlandırma John Milton ve Fikirlerin Pazaryeri Aydınlanma Filozofları Siyaset ve İsyana Tahrik Amerika da İsyana Tahrik Yabancılar ve İsyana Tahrik Kanunları Azınlık Görüşlerine Serbestiyet John Stuart Mill ve Hoşgörü Şiddet ve İfade Hürriyeti Yüksek Mahkeme nin İfade Hürriyeti Tanımı...72 Amerikan Zenofobisi ve İfade Hürriyeti Hür Düşüncenin Sınırlarını Yeniden Kurmak Uluslararası Güncel Kontrol Meseleleri Birleşik Devletlerin İngiliz Uluslar Topluluğu ile Kıyaslanması...83 Avrupa ve İfade Hürriyeti Doğu Avrupa nın İfade Hürriyetini Tanımlama Uğraşları...87 Özet Üçüncü Bölüm Kim Kontrol Ediyor: Çoğunluğun Diktatörlüğü Ondokuzuncu Yüzyılda Çoğunluğun Üstünlüğü...94 Yirminci Yüzyılda Çoğunluk İradesi İnternet ve Özel Sansür Kim Kontrol Ediyor: Özel Sansür Kendini Sansür ve Hükümet Misillemesi Korkusu Kendini Sansür ve İktisadî Beka Editoryal Takdir mi Yoksa Sansür mü?

5 Kendini Sansür, Kendini Düzenleme ve İnternet Özet Dördüncü Bölüm İfade Hürriyeti Ne Demektir? Uluslararası Beyannameler ve Mukaveleler İfade Hürriyetinin Değeri Kendini Gerçekleştirme ve Kendi Kimliği Hakikat Arayışı Kendini Yönetme ve Siyasî İfade Özet Beşinci Bölüm Hangi İfade Koruma Görmemelidir? Muğlâklık ve Aşırı Genişlik Tehditkâr İfade Müstehcen Materyal Nefret İfadesi Birleşik Devletler de Dövüş Sözleri Nefret İfadesinin Diğer Ülkelerdeki Durumu Nefret İfadesi Tashih mi Yoksa Islâh mı Edilebilir? Reklâm Siyasî Kampanya Finansmanı Serbest İfade: Ne Zaman, Nerede ve Nasıl Özet Altıncı Bölüm Kimin İfadesi Korunmalı ve Korunmamalı? Mahpusun İfade Hürriyeti Devlet Okulu Öğrencilerinin İfade Hürriyeti Hakları

6 İş Dünyası için İfade Hürriyeti Hükümet için İfade Hürriyeti? Yazılı Basına Diğer Medyadan Daha Fazla İfade Hürriyeti Mi? Radyo Televizyon Yayını Kablolu Televizyon Sinema Filmleri İnternet Yedinci Bölüm İfade Hürriyeti Konuşmama Hakkını Barındırmalı Mı? Cebrî İfade Gerekli İfade İş Dünyasının Konuşmaya Zorlanması Anonim İfade Susma Hakkı Özet Sekizinci Bölüm İfade Hürriyetini İtibara, Mahremiyete, ve Âdil Yargılamaya Karşı Dengeleme İftira ve İtibarın Korunması İftira ve Kamu Yararı Ürünlerin Kötülenmesine Dair Yasalar SLAPP Davaları Grup İftirası Siber İftira Rapor Etme, Hükümet ve Mahremiyet Hükümet ve Mahremiyet

7 Medyanın Mahremiyeti İhlâli Fiziksel İstilâ Yüz Kızartıcı, Lakin Gerçek Yanlış Işık Adil Yargıla(n)maya Karşı Halkın Bilgi Edinme Hakkı Mahkemelere Katılma ve Belgelere Erişim Mahkeme Salonunda Kameralar Siyasî İbret Olarak Canlı Yayınlanan Celseler Susturma Hükümleri İngiliz Uluslar Topluluğu Ülkelerinde Hür Basın ve Adil Yargılama Özet Sonsöz Kaynaklar

8 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti Önsöz Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti Pine Forge un Yeni Yüzyıl için Gazetecilik ve İletişim serisinin sonuncu kitabı. Bu serinin kitapları, günümüz iletişim endüstrileri ve süreç-lerinin başat özelliği olan yayılan küreselleşme, artan izleyici çeşitliliği ve gelişen yeni teknolojileri araştırma vaadiyle ta-nımlanırlar. Bu kitap kesinlikle verilen vaadi yerine getirmiş bulunuyor. İfadenin sınırları ülkelere, kültürlere ve medya türlerine göre degiştiği içindir ki, ifade hürriyeti jeopolitik ve teknolojik bağlamlar spektrumunda tartışılmaktadır. Bu kitabı okuyunca J. D. Salinger in 1950 lerde esprili bir şekilde tasvir ettiği gelecekteki Amerikayı hatırladım: en kaba lisanın sıradanlaştığı, gazete yazılarının ve televizyon programlarının küfürleri silmeden doldurulduğu ve Başkanın sıkılmadan dört harfli kelime yi kullanacağı bir zaman. Bütün bunlar doğ-ru çıktı. Bugün kötü dille kötü dekorun standartlaştığı TV talk showları çağını yaşıyoruz. Başkanın dört harfli kelime ile olan bağlantısı ülkede ve bütün dünyadaki gazete ve dergilerin manşetlerinde kurulmuş durumda. Kısaca, yirmibirinci yüzyıla bir zamanlar söylenemeyeni söyleme lisansı ile giriyoruz. Bu duruma nasıl geldik?aşikâr olarak söyleneceklerin hiçbir sınırı yok mu? Eğer yoksa, gelecekten ne bekliyebiliriz, ne tür tahminlerde bulunabiliriz? Eğer varsa, o sınırlar neler olacak ve nerede konacak? Bütün bunlar Robert Trager ve Donna L. Dickerson ın Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti kitabında san-sür ve ifade arasındaki tansiyonu incelerken ele aldıkları sorunlar. i

9 Robert Trager-Donna L. Dickerson Okuyucular bu gerilimlerin ne kadar kompleks, ne kadar kül-türe bağlı ve tarihsel olarak ne kadar derin olduğunu çabucak keşfedeceklerdir. Hatta yaygın olarak kullanılan ifade hürriyeti kavramı bile bir yerde oldukça yetersiz. İfade, bu bağlamda, sa-dece konuşulan ve yazılan sözleri değil, ama aynı zamanda imaj-ları ve eylemleri de içeriyor; veya, bir bayrağı yakma, bir siyaset-çinin kuklasını yakma, ya da AIDS kurbanlarına destek için kır-mızı kurdele takmak gibi sembolik ifade formlarını niteliyor. Bu ifadeleri anlama ve onlara getirilebilecek sınırlamalara ilişkin kapsamlı yaklaşım bu kitabı diğerlerinden ayırıyor. Trea-ger ve Dickerson yasama ve mahkeme vakalarının ötesine bakı-yorlar. Yaklaşımları sadece hukukî değil, aynı zamanda ahlâkî, moral ve kültürel. Okuyucular kendi görüş ve değerlerini ele al-maya ve onların yasalar ve toplumsal hoşgörünün sınırları kar-şısında ne konumda olduğunu anlamaya teşvik ediliyor. Tartışmalar okuyucuların ifade ve ticaret, siyaset, iktisat, sınıf, ırk ve cinsiyet arasındaki bağlantıları görmelerine imkân verecek toplumsal meseleler ve bağlamlar çevresinde odaklanmış. Dijital iletişimin son sınırı internet, hukukun ve sosyal politikanın yeni uğraş alanı olarak ortaya konuyor. Dijital ifa-de hakkında sorular cevaplardan daha yaygın. Nefret düşüncesinden blokaj teknolojilerine kadar uzanan soruların kendisi oldukça ilgi çekici ve hayatî önemi haiz. Nihayetinde, yazar-ların da çok yerinde müşahadesiyle, ancak böyle sorgulamalarla ifadelerimiz ve özgürlüklerimizin kıymetini anlayabiliriz. Marguerite Moritz University of Canada ii

10 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti Giriş Demokratik bir toplumda ifade hürriyetini teşvik etmenin faydası sansürün teorik lakin pratik olarak doğrulanmamış yararını aşar (Reno v. American Civil Liberties Union davası, 1997, s. 2351). Liberal Demokrasilerde Hür Düşünce Özgür bir şeskilde konuşma ve yayınlama hükümetten yakınma, gösterimdeki son filmi eleştirme, kürtaj hakkını savunma gibi- demokratik ülkelerdeki en temel özgürlüktür. Hür düşünce; kendi kendini idare etme, fikirlerin çoğulluğuna saygı duyma, ve bireylerin kendi fikirlerini ve çıkarlarını diğerlerini incitmeden istedikleri şekilde geliştirme ilkelerine dayalı bir hükümet biçimi olan liberal demokrasilerin vazgeçilmez parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ülkelerinin çoğu, Yeni Zelanda, Kanada ve Uruguay liberal demokrasinin örnekleridir ve bu ülkeler hür düşünceye müsaade ederler ve savunurlar. Hukuk profesörü Ken Gree-nawalt (1989) ın yazdığı gibi, hükümetin fikirlerin iletişimi-ne engel olmaması önemli bir siyasî ilkedir. Gerçekten bu il-ke liberal demokrasinin köşetaşlarından biridir (s. 4). Ülkelerin niçin hür düşünceye müsaade ettiklerini ve ne kadar serbestiyet verilmesi gerektiğini nadiren aklımıza getiririz. Genellikle serbest düşünceye sahip olduğumuzu ve bunun elimizden alınmayacağını varsayarız. İfade hürriyetinin önemine, insanların bunun için mücadele edip ölecek kadar önemli olduğuna, çok az kafa yorarız. 1

11 Robert Trager-Donna L. Dickerson Avustralyalı gazeteci Robert Pullan (1994) şöyle diyor, İfade benliğimizin yansımasıdır ve benliğimiz gibi özgürdür. Kelimeler birbirimize,bizden önceki herşeye olan bağımızdır. İfademiz doğuştan özgürdür, çünkü bu bağın ihlâlî insanlığın ihlâlîdir. Sansürlendiğimiz zaman alçalmışız demektir İfade hürriyeti hangi kültürde olursak olalım insan olmamamızın bir parçasıdır. (s. 11) İfade hürriyeti, Pullan a göre, kendimizi diğer bireylere ve toplumumuza karşı nasıl ilişkilendirdiğimiz hususudur. Bu aynı zamanda, demokratik ya da otoriteryen olsun, hükümetlerin vatandaşlarıyla etkileşiminin de merkezini oluşturur. Dolayısıyla, vatandaşların ne kadar ifade hürriyetine sahip olacağı sorunu felsefî elbiseye sokulmuş siyasî argümanları içerir. Kim hangi konuşmaya karar verecek sorusuna cevap: konuşmacı mı, toplum mu, yoksa hükümet mi? (Smolla, 1992) Hangi ifade koruma görmeli ya da görmemeli? İfadeyi (ya da belli bir ifadeyi) korumanın meşruiyeti nereden kaynaklanmaktadır? Hükümetlerin ifadeyi kısıtlamak ya da kısıtlayanları hoşgörmek için meşru sebepleri var mıdır? Batılı ülkeler ifade hürriyetiyle ilgili temel prensiplerde genellikle uyuşuyorlar. İnsanların serbestçe konuşmalarına ve yazmalarına karışmazlar ve insanlar da bu özgürlükleri beklerler. Bir kişinin bir ülkeye ait bayrağı yakması ya da gece kulübünde çıplak dans etmesi gibi sıradışı ifade biçimleriyle ilgili bazı uyuşmazlıkları olabilir. Veyahut; ırkcılığı, Nazi propogandasını, tecavüz kurbanının adını saklı tutmayı ya da adil yargılamaya gölge düşürebilecek bilgi vermeyi koruyup korumama husunda anlaşmazlık olabilir. Liberal demokrasilerde bile ifade hürriyetinin uygulamasında farklılıklar bulunabilir. Örneğin, eski başkan François Mitterand ın kanserle mücadelesi üzerine yazılan bir kitap Fransa da yasaklanmıştır. Mitterand ın ölümünün akabinde yayınlanan kitap, Fransa da nerdeyse Tanrısal bir statü atfedilen birini küçülttüğü için toplatılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri nde ise Başkan 2

12 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti Kennedy nin seks yaşamı hakkında ayrıntılar içeren bir kitap en çok satanlar listesine girmiştir. Amerikan hükümeti kitabın basımına müdahale etmedi. Her ne kadar genel cümlelerle yazılmışsa da, Birleşik Devletler Anayasasının Birinci Tadili ifade hürriyetini garanti altına alır ve buna Kennedy kitabı dahildir. Alman ve Kanada anayasalarında ifade hürriyeti Birinci Tadil den daha açık bir şekilde yazılmıştır. Bazı ülkelerde, açık bir hüküm bulunmamasına rağmen, ifade hürriyeti anayasanın bir parçası olarak görülmektedir. Örneğin Avustralya anayasasında ifade hürriyetini koruyan açık bir hüküm mevcut değildir. Yakınlarda bir kararında Avustralya Yüksek Mahkemesi, temsilî bir demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğu için, Avustralyalıların ifade hürriyetine sahip olduguna hük-metmiştir. Yazılı bir anayasası bulunmayan İngiltere de ifade hürriyeti, uzun bir tarihe dayanan demokratik bir ülkenin iş-lemesiyle ilgili yasama anlayışına ve yargı kararlarına dayanır. Hür Düşünceyi Bastırmak Demokratik ülkeler arasında ifadenin korunmasına ilişkin farklılıklar genelde ve özde değil, marjinal konulardadır. Vatandaşların kendilerini ifade etme hakkı bir temel ilke olarak bu ülkelerde yerleşmiştir. Buna karşın, bazı ülkelerde vatandaşların ifade hürriyeti oldukça sınırlanmış durumda. Küba gibi kollektiviteye dayalı toplumlarda hükümetler, özgürlüğü vatandaşların bütün toplum için en iyi olanı yapma hakkı ve ödevi şeklinde tanımlamaktalar ve serbest düşünce bu amaca hizmet etmez demekteler. Aynı şekilde, gelişmekte olan ülkeler ifade hürriyetini ve diğer hürriyetleri ülkenin iktisadî kalkınması yanında tali bir mesele olarak görüyorlar. İran gibi bazı ülkelerde ise, liderler ifade hürriyetini dinsel hükümlerin yorumuyla kısıtlamaktalar. Neredeyse on yıldır bir kitap yazdıgı için Salman Rüşdü nün kellesine ödül konmuş durumda. Hindistan doğumlu bir Müslüman ve 3

13 Robert Trager-Donna L. Dickerson şimdi bir İngilz vatandaşı olan Rüşdü Şeytan Ayetleri kitabını yazdı. Kitap İran liderliği tarafından, İslâm ın kutsal kitabı Kur an ın vahiyle geldiğini inkâr ederek ve Hazreti Muhammed ve eşlerini yererek Islâm a küfür ettiği gerekçesiyle kınandı. Suçlamaları reddeden Rüşdü kitabının din üzerine değil seküler moralite hakkında olduğunu söylüyor. Eğer kitap Müslümanları incittiyse özür dileyen beyanına rağmen, Rüşdü yü öldürene 2.5 milyon dolarlık bir ödül teklifi geçerli (Blackhurst, 1997). İran ın desteğine rağmen çoğu insan bu tehditleri kınamakta. Yakın zamana kadar Rüşdü İngiliz makamlarının koruması altında gizli bir hayat sürüyordu. Rüşdü nün ifadeleri bir sürü insanı ciddî olarak incitti. Düşüncelerini açıklamak ona hareket özgürlüğüne mal oldu ve hayatı için endişeye garkoldu. Acaba ifade hürriyeti bu bedele değer mi? Bir kişi başkalarının en derin inançlarını yaralayan ifadeleri yayınlayabilmeli mi? İnsanlar diğer insanların ifade hürriyetini yok etme tehdidinde bulunabilmeli mi? İki üniversite öğrencisi tişört ticaretine başlıyorlar. Tişörtlerin üzerindeki yazılar şöyle: Yerinde olsam kendimi öldürürüm, Hastalıkla mücadele etme, öl, Genç ölmeyi niye geciktiriyorsun? Her tişörtün üzerinde şirketin sembolleri basılı: bir silâh,sicim ip, jilet ve haplar. Tişörtler özellikle gençlere ve yeni yetişkinlere pazarlanıyor. İntihar gençler arasında ölüm sebeplerinin başında geliyor. İfade hürriyeti genç insanları intihara teşvik eden tişört satıcılarını kapsamalı mı? Ya da klinik depresyon geçiren kişiye dolu bir tabancayı uzatarak Niçin her şeye bir son vermiyorsun? diyen birini? İfade hürriyetinin bedeli Rüşdü için bir ölüm tehdidi oldu. Tişört satan öğrenciler ise ölümle şaka ediyorlar. Her iki durum da, rahmetli profesör Thomas E. Emerson (1970) ın deyimini kullanırsak, bir ifade hürriyeti sistemi ile korunmalı mı? Rüşdü kitap yazdığı için daha haklı sayıla-bilir mi? Ya da meşhur bir yazar olduğu için? Veyahut siyasî ve dinî bir mesele ile uğraştığı için? Bütün bunlar O na, asıl amaçlarının herhangi 4

14 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti bir fikri yaymak değil sadece para kazanmak olduğunu söyleyen üniversite öğrencilerine göre, daha fazla konuşma hakkı sağlamalı mı? Tişörtler üzerindeki sloganlar; bireysel özgürlüklerin katı bir şekilde kısıtlandığı, örneğin Laos gibi, otoriteryen ülkelerdeki insanların elbetteki umurunda değildir. Lâkin, ifade hürriyetinin bastırılması totaliter yönetimlerin önemli bir unsuru. Bu ülkelerde insanların kendilerini aşikâr ya da imalı olarak serbestçe ifade etmeleri yasaktır. Eğer yaparlasa acımasızca cezalandırılırlar. Bu toplumlarda liderler ülkenin yönetim biçiminin ya da yöneticilerinin değişmesi hususunun açıkça tartışılmasını istemezler. Hükümetler özgür ifadenin önemli değişimler yaratabileceği inancında haklılar. Vietnam Savaşı protestoları Başkan Lyndon Johnson yönetimini devirdi. Tienanmen Meydanındaki gösteriler Çin in bazı insan hakları yönündeki adımlardan vazgecip baskıcı bir yönetime yönelmesine sebep oldu. İfadenin gücünü farkeden bazı hükümetler özgür ifadeyi bastırıyorlar.1998 yılında, Burma da bir mahkeme BBC ye telefonla görüş bildirdiği için aktif siyasetle uğraşan birini 25 yıl hapse mahkûm etti (Index on Censorship, 1998). Kamerunlu bir gazeteci Başkanlık muhafızlarının başı ile ilgili bir haber yayınladığı için tutuklandı (Index on Censorship, 1997, s.107). Tibet te yeniden eğitim kampanyasında bir hatibin sö-zünü kesip ona karşı geldiği için bir kişi üç yıllık zorla yeniden eğitim cezasına çarptırıldı (Index on Censorship, 1997, s.124). İfade hürriyeti bütün ülkelerde temel bir mesele; Küzey Kore ve Malavi gibi ifade hürriyeti olmayan ülkelerden Fas ve Suudi Arabistan gibi ifade özgürlüğünün çok kısıtlı olduğu ülkelere ve Kanada ve ABD gibi ifade hürriyetinin oldukça geniş olduğu ülkelere kadar. Farklı hükümetler, farklı toplum-lar ve uluslar ifade hürriyetine değişik şekillerde yaklaşıyorlar. Hepsi de ifade hürriyetinin bireylere ve topluma niye gerekli-gereksiz olduğunu 5

15 Robert Trager-Donna L. Dickerson bildiklerini düşünürler. İfade hürriyetini et-kileyen kararlar şiddet, kapris, siyasî manevra, makul tartışma ya da hâkim kararıyla alınabilir. Bu kararlar korku, kötü niyet veyahut felsefî ve ahlâkî kaygılarlarla bezenebilirler. Lâkin, hür düşünceyi sadece hükümetler bastırmaz. İfade hürriyeti başka araçlarla da kısıtlanabilir. Kimya dersinde anîden ayağa kalkıp Doğu Timor daki insanların özgürlüğü için hararetli bir çağrıda bulunsanız ne olur? Ya da işyeriniz-de çalışma saatlerinde yoksulların sağlık sorunlarını tartışadursanız? Kilisedeki ayini bir parti adayı lehine konuşma yapmak için bölseniz? Demokratik ülkelerde hangi ifadenin nerede uygun olduğu konusunda toplumsal uzlaşmalar var-dır. Ve bunlar ifadeyi mahkeme kararı gibi susturabilirler. Demokrat olmayan ülkelerde hükümetle bağlantısı olmayan gruplar da katılmadıkları düşüncelerin ifadesini engellerler. Guatemala da bir piskopos orduyu ülkede 40 yıl süren iç savaş sırasında insan hakları ihlâlleri yapmakla suçladıktan hemen sonra öldürüldü (Index on Censorship, 1998) sonlarında sadece bir ayda, Cezayir de İslâmcı silâhlı bir grup, gazeteci Mokrane Hamoui yi öldürürken, Brezilya da insan hakları savunucusu Francisco Gilson Nogueira de Carvalho 13 mermi ile ve Kolombiya insan hakları savunucusu Josue Giraldo Cardona da evinin önünde vuruldu (Index on Cen-sorship, 1997, ss. 103, 106, 109). Teknoloji düşüncelerin iletişimine yaygın bir şekilde imkân verene kadar ifade hürriyeti pek fazla mesele değildi. 15. yüzyılda matbaanın icadı ve sonrasında yayılması insanlara bilgi edinme ve yayma imkânını getirdi. İfade hürriyeti bilimin gelişmesi ve aydınlanma çağında ortaya çıkan fikirlerin sonucudur. Asırlar sonra teknoloji ifade hürriyeti üzerinde yine büyük bir etkide bulunuyor. İnternetin artan bir şekilde birçok ülkede kullanılmasıyla hükümetler insanların iletişimi üzerinde daha az 6

16 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti denetime sahipler. Buna rağmen politikacılar hoşlanmadıkları düşünceleri sınırlama girişimlerini sürdüreceklerdir. Örneğin Fransa Mitterand kitabını yasaklayınca, yazar kitabı internete koydu. Bunun üzerine Fransız hükümeti bu tür materyallerin internette dağıtımını yasaklayan bir kanun çıkarmaya kalkıştı. Benzer bir tutumla, Almanya ve ABD internette pornografik materyali kısıtlamaya çalıştılar. Hür Düşüncenin Haklılaştırılması Bu kitap hür düşüncenin sınırlanması hakkında birçok soru ortaya koymakta. Kitabın amacı bu konuda insanların kendi düşüncelerini oluşturmalarını teşvik etmektir. Bu konuları düşünürken sadece hukukî argümanların dikkate alınmasını istemeyiz. Serbest düşüncenin korunmasının aleyhine ya da lehine mahkeme kararları hangi ifadeye özgürlük tanınıp tanınmayacağı hususunda ölçü olarak alınabilir ya da alınmayabilir. Lâkin biz aşağıda vakaları incelerken öncelikle mahkeme kararlarını ve Amerikan yargısının bakışını vereceğiz. Kısaca bazı diğer ülke yargı organlarının yaklaşı-mını da aktaracağız. Bütün bu husular daha sonra derinle-mesine verilecek. İfade hürriyetini garanti altına almak için hem kişisel hem de toplumsal sebepler vardır. İlk sebep insanların fi-kirlerini özgürce ifade edip yaymadan kendilerini birey ola-rak tam anlamıyla geliştiremeyecekleri argümanıdır. Kendi-lerini geliştirebilmek için insanların başka düşüncelere erişebilmeleri gerekir. İfade hürriyeti olmadan da insanlar dünyayı ve kendilerini algılamalarını genişletecek fikir alışverişinde bulunamazlar. Eğer insanların düşünceleri bastırılırsa gelişip olgunlaşamazlar. İfade hürriyetini toplumsal bazda haklılaştıran görüşler genellikle kendi kendini yönetme olgusuna dayanmaktalar. Açık ve demokratik toplumlarda insanların siyasî meseleleri tartışabilmeleri gerekir. Açık tartışma ortamına dayanan bir 7

17 Robert Trager-Donna L. Dickerson prosedürle seçilen ya da seçilemeyen hükümetleri ve yetkililerini serbestçe eleştirebilmelidirler. Eğer bir hükümet serbest tartışmaya dayanan barışçı bir süreç içerisinde değiştirilemezse o zaman silâhlı isyan olabilir. Hem bireysel hem de toplumsal bazlı argümanlar görünüşte zararlı ifadelere de özgürlük tanıyor. Böylesi ifadeler bir ölçüde insanlara hayal kırıklıklarını belirtme imkânı verir. Ama bir noktada bazı anti-sosyal düşünceler hem topluma hem de bireylere ciddî zararlar verebilir. Bu durumda mahkemelerin ve düşünürlerin temel sorunu sınırın nerede ve niçin çizileceğidir. Hür Düşünce Meselelerini İncelemek Amerikan mahkemeleri sınırın çizimine yardımcı olacak kompleks bir kurallar manzumesi geliştirmişlerdir. İlkin, iki aşamalı bir yaklaşım önermekteler. Genel manada bazı ifade-ler korunurken bazıları korunmaz. Şantaj, yalancı şahitlik, yanıltıcı reklâm ve çocuk pornografisi Birinci Tadil in koru-masına girmeyen ifade örnekleridir. Bazı ifadeler genellikle, ama her zaman değil, garanti altındadır. Hükümet kürtaj tartışmasını yasaklayamaz. Fakat kürtaj yanlısı ya da karşıtı grupların Cuma akşamının sıkışık saatinde şehrin ana caddesinde yürüyüş yapmalarını engelleyebilir. Yine hükümet her iki grubun da meskun mahalde kornolarla düşüncelerini yaymalarını önleyebilir. Mahkemeler bu tür yer, zaman ve şekil kısıtlamalarına, bir gruba veya temaya iltimas ve mani olmamak kaydıyla, cevaz vermekteler. İfade hürriyeti bazı hükümet gayrimenkulleri üzerinde de kısıtlanabilir. Örneğin, askerî üsler ve devlet hastaneleri çetrefil konuların yüksek sesle tartışılacağı yerler değildir. Kendi nokta-i nazarından hükümet bazı düşünceleri engelleyebilir veya cezalandırabilir. Lâkin bunun için zaruret derecesinde önemli gerekçeleri olmalıdır. Eğer hükümetin ifade 8

18 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti hürriyeti düzenlemesi ifadelerin içeriği açısından nötr ise, o zaman, zaruret derecesinde olmasa da, önemli bir se-bep gösterilmesi yeterli olabilir. Burada hükümet kısıtlanan ifadenin içeriği ve niteliği ile ilgilenmemelidir. Ve güdülen amaç için gerekenden daha fazla kısıtlama da yapılmamalıdır. Nihayet, kısıtlanan ifadelerin başka yollarla açıklanmasının mümkün olduğundan emin olmalıdır. Meselâ, devlet hava meydanı terminal içinde ilân dağıtılmasını, terminal dışındaki kaldırımda müsaade ederek, engelleyebilir. Böylece bilet tezgâhlarında ve uçuş kapılarında karışıklık yaşanmayacaktır. ABD dünyanın ifade hürriyetine en kompleks yaklaşanı ve ay-nı zamanda da en fazla garanti sağlayanıdır. Örneğin, Avustral-ya da garantiler ABD ye göre daha az aşikârdır. Avustralya mahkemelerinin kararları, Anayasanın kurduğu temsilî hükümet sisteminin yasama ve yürütme organlarının siyasî ve hükümet meseleleri ya da hükümet yetkilileri ile ilgili tartışmaları sınırlayamayacakları yönündedir. Aksi takdirde, bireylerin adaylar ya da anayasa değişiklikleri konusunda bilgilenmiş bir şekilde oy kullanamayacakları belirtilmektedir. Yine de, siyasîler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanılması kabul edilmemektedir. Avustralya mahkemesine göre böylesi ifadeler temsilî hükümet sistemine zarar verebilir. Bu, siyasî ifadelerin bile mutlak bir garantiye sa-hip bulunmadığını göstermektedir. Avustralya mahkemesi ifade hürriyetini diğer değerlerle dengelemektedir. Avustralya da gayri siyasî düşünceler seçim süreci ile korunmaktadır. Eğer hükümet ifade hürriyetini kısıtlarsa seçimde iktidardan uzaklaştırılacaktır. Liberal bir demokrasi olmasına rağmen, Almanya nın ifade hürriyetine yaklaşımı Avustralya nınkinden daha kısıtlayıcıdır. Bir anlamda, Almanya da ifade hürriyeti yakın tarihinin kurbanı olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonunda yeniden yazılan Alman Anayasası ifade özgürlüğü ile ilgili olarak hiçbir hâlde sansür yapılamaz şeklinde bir garanti içer-se de, beşinci maddede saldırgan, rencide edici ve edebe ay-kırı ifadelerin sansürlenebileceği belirtilmektedir. 9

19 Robert Trager-Donna L. Dickerson Almanya nın tekrar nazizme dönmesini engelleme amacıyla toplumun bir kesimine nefreti öngören düşünceleri 5 yıla ka-dar hapisle cezalandıran bir yasa çıkarıldı (Alman Ceza Yasası, md. 5) yılında gözden geçirilen Yasa Nasyonal Sosyalist Yönetim döneminde işlenen herhangi bir suçu destekleme, in-kâr etme ve önemsizleştirme yi de kapsayacak şekilde genişletildi. Değiştirilen bu yasa ile Alman tarihinin belli bir döneminin spesifik bir yanını tartışmak yasaklanmıştır. Bu durum Holokost un gerçekliğini sorgulayanlar, Hitler veya Nazizm hakkın-da müsbet ifadeler kaleme alanlar veya toplama kamplarını inkâr edenler hakkında sayısız soruşturma açılmasıyla sonuçlanmıştır. Örneğin, yirminci yüzyılda ortaya çıkan bazı zorlu siyasî ve moral meseleleri tartışan katkıların bulunduğu kitabı yayınlayan akademik bir yayıncıya binlerce dolarlık ceza verilmiştir. Tartışılan sorulardan birisi İkinci Dünya Savaşında Yahudiler ve diğerlerinin soykırıma tâbi tutulmasıydı. Her ne kadar uzmanlar kitabın anlamlı ve akademik nitelik taşıdığını söylemişlerse de, hâkim kitabın nefret uyandırmak suçu kapsamına girdiğine hükmetmiştir. Kitap toplatıldı ve yazarları ile birlikte bir kişi de elinde 5 adet kopya bulundurduğu için cezalandırıldı. Yasa bir insanın elinde birden fazla kopyanın bulunmasının kitabın ticaretine karine teşkil ettiğini öngörüyor. Almanya da siyaseten doğru addedilmeyen fikirlerin yayılmasını önlemek için başvurulan bir diğer yol kitap, dergi, çizgi roman, vidyo ve müzik materyalleri hakkında bir kara liste hazırlamaktır. Kara listedeki materyaller satılamaz ve reklâmı da yapılamaz. Gerçi listenin Alman gençliğini pornografiden korumak için hazırlandığı söylenmişse de, zamanla liste şiddeti yücelten ve siyaseten veya tarihen doğru görülmeyen ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Hür Düşünceyi Tartışmak Bu kitap ifade hürriyeti kavramını değişik ülkelerde tanıtma 10

20 Yirmibirinci Yüzyılda İfade Hürriyeti niyetinde. Amerikan mahkemeleri ifade özgürlüğü meselesiyle hayli uğraşmış durumda ve bu kitap Amerika da Birinci Tadil in yorumunu tartışıyor. Lâkin kitabın perspektifi ABD den ve hukukî kurallardan daha geniş. Aslında kitap ifade hürriyeti meselesinin toplumsal sınırları aştığını ve felsefî ve ahlâkî öğeler içerdiğini göstermek amacını güdüyor. İletişim Hukuku ve benzeri derslerde kullanılan kitapların çoğunun aksine, bu kitap hukukla ilgili olduğu kadar ahlâk, felsefe, toplum, tarih ve kültürle de ilgili. Çabamız öğrencilere bireylerin ifade hürriyetini doğrudan etkileyen toplumsal sorunları göstermek ve onları bu tür meselerde hep varolan çelişik değerleri ve rakip çıkarları tartışmaya teşvik etmektir. Bu kitap hukukî karar alma konusunda bir ders kitabı değil-dir. Öğrencilerin vakaları analiz etmek ve argümanlarını sunmak için yasa ve hukukî teamüllerle donanmasını önermiyoruz. Gele-neksel hukukî karar alma anayasa hukukuna, kanunlara ve hukukî teamüle belli derecede boyun eğmeyi gerektirir. Bütün bu hu-kukî enstrümanların doğru kılavuz olduğunu kim söyleyebilir? İşlerin nasıl yürüdüğünü ve spesifik durumların belli legal formlarda nasıl ele alındığını açıklamak için biraz örnek dava vakaları sunduysak da, bu davaların doğru ya da yanlış olduğunu gündeme getirmiyoruz. Biz hukukî kuralların ötesine geçen ve vakalar arasında mantıksal bağlar kuran bir tartışmayla ilgileniyoruz. Anayasalar, kanunlar, teamüller ve hukukî muhakeme ile donanmış olan yargıçlar ve hukukçular bile aynı vakada, aynı kuralları ve olguları kullanmalarına rağmen, farklı sonuçlara varabilmektedirler. Hukukçular ve hâkimler de insandırlar ve başka faktörlerin yanında kararları siyaset, ekonomi, din, aile eğitim ve şahsiyetlerinin etkisi ile oluşur. Böyle bir durumda gerçekten kimin kararının doğru olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdilerde; feministler, libertenyenler, komünüteryenler postmodernistler ve başka bazı akımların temsilcileri hukukî 11

21 Robert Trager-Donna L. Dickerson prosedürün normal uygulamasının haksız kararlara, adaletsizliğe ve dramatik eşitsizliklere yol açabildiğini gösterdiler. Kanuna göre insanlara ırken aşağılayıcı ve değersizleştiren hitaplarda bulunma hakkımız var. Bu hak ve adalet midir? Buradaki rakip değerler nelerdir? Böyle bir vakanın hukukî incelemesinde cemaat, dinî değerler ve medenî mesuliyet ne kadar etkili olmalıdır? Kitabın amacı bu türden ehemmiyetli meseler hususunda anlamlı tartışmalarda bulunmayı teşvik etmek. Bu tartışmaları bir perspektife oturtabilmek için, ifade hürriyetinin gelişiminin fel-sefî ve tarihsel arkaplânını anlamak önemlidir. Nihayetinde, ifa-de hürriyeti insanlar tarafından yüzyıllar içerisinde oluşturulmuş-tur. Siyaset, iktisat ve kültürel değerlerden ayrılmış izole bir kav-ram değildir. Kitap süresince bu sorular üzerinde dururken ifa-de hürriyetinin tarihi ve felsefesini takdir edeceğinizi umuyoruz. Bu sorunların derinliğine inerken elbette açık ve mantıklı argümantasyonlar yapmanızı teşvik ediyoruz. Bu kitapta tartısma için ortaya konan problemler doğru veya yanlış şeklinde cevapları olan matematik problemleri değil. Bilâkis; açık uçlu ve nihaî cevap ve çözümleri reddeden sorular. En iyisi, bilgi ile donatılmış bir düşünceye ulaşmaya çalışmak. Tartışmalarınızı daha verimli kılmak için bazı öneriler: 1. Katılmasanız bile bütün tarafların pozisyonlarını açıkça ortaya koyun. Eğer öteki taraf ı anlamakta zorlanıyorsanız onun içinden birisi ile görüşün. Görüşmeniz mümkün olabildiğince önyargısız olsun, çünkü o an tartışma zamanı değildir. 2. Sorunun meydana getirdiği paradoks ve açmazları tanımlayın. 3. Beş Kuralı nı kullanın: Problemi incelerken mümkün olan en az beş seçenek bulun, ondan sonra katıldığınız ve en iyi savunabilceğiniz seçeneğe varıncaya kadar tek tek eleyin. 12

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde - PDF Flyer - Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevimiz, Hannover-Kleefeld Evangelisch-lutherische Petrigemeinde ye aittir ve Aşağı Saksonya nın en eski kuruluşlarından

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi

Sorular/Cevaplar. Şirket kaynaklarının kötüye kullanımı ve suiistimal edilmesi. Kişisel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına riayet edilmemesi Sorular/Cevaplar 1) L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesinin kapsamı nedir? Aşağıdaki 2. soruda belirtilen koşullara tabi olarak L ORÉAL Etik Açık Kapı sitesi, aşağıdaki alanlarla ilgili ciddi bir ihlal hakkında

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

İzbillo KHOJAEV * * Tacikistan Anayasa Mahkemesi Başkanı

İzbillo KHOJAEV * * Tacikistan Anayasa Mahkemesi Başkanı İzbillo KHOJAEV * Sayın Başkan, Sayın Bayanlar ve Baylar, Öncelikle, bu saygın Sempozyum da yer almak için davet edilmekten ve bir konuşma yapma fırsatı bulmaktan ötürü samimi takdirlerimi sunmak isterim.

Detaylı

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması

Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması Bu ankette 30 soru var Grup 1 1 [1]Cinsiyetiniz? Erkek Kadın 2 [2]Yaş aralığınız? 17-22 23-30 30 ve üzeri 3 [3]Ailenizin Gelir düzeyi (Maaş,

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Duruşma Taleplidir. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği)

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Presentation title Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Akın Aksekili Temmuz 2012 Presentation title Geoffrey James En iyi yöneticilerin işyeri, şirket ve takım dinamikleri hakkında temelde farklı

Detaylı

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor

Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Devletin Bilgi Talepleri ile ilgili Rapor Temmuz - Aralık Apple da, verilerinizi koruma konusundaki taahhüdümüzü son derece ciddiye alıyoruz ve size mümkün olan en güvenli donanımları, yazılımları ve hizmetleri

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI

YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI YAPI KREDİ İHBAR VE BİLDİRİM KANALLARI BEYANI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 2. Kabul Edilemez Davranışlar 1 2.1 Kabul Edilemez Davranışların Bildirimi 1 2.2 Kabul Edilemez Davranışların Sonuçlandırılması

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Şikâyetinizle ilgili polis soruşturması hakkında itirazda bulunma

Şikâyetinizle ilgili polis soruşturması hakkında itirazda bulunma Bu bilgiler, polis kuvveti tarafından 22 Kasım 2012 tarihinde ve sonrasında alınan şikâyetler hakkındadır. Eğer şikâyetiniz 22 Kasım 2012 tarihinden önce alındıysa, itirazınız, farklı bir sistem altında

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku

Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku hazırlayan Dr. jur. Alexander Koch İnternet Ekonomileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Enstitüsü 1 Sunum akışı Giriş: Neden yeni

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Mühendislik Etiği. Hasan Özcan. Ceviri (Selma Ozkurt ve Savas Caglayan)

Mühendislik Etiği. Hasan Özcan. Ceviri (Selma Ozkurt ve Savas Caglayan) Mühendislik Etiği Hasan Özcan Ceviri (Selma Ozkurt ve Savas Caglayan) 1. Toplumsal Ahlak 2. Bireysel Ahlak 3. Mesleki Etik 2 1. Genel Ahlak Bütün toplum tarafından kabul edilmekte olan ortak inançlar kümesi

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE ORTAK DEĞERLER, ORTAK GELECEK VE GENÇ LİDERLER Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Dairesi ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPI-TÜRKİYE

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı