JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ"

Transkript

1 Kitap Özeti ve Değerlendirmesi JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT VE TERAKKİ Selahattin DOĞAN 1 I. KİTAP VE YAZAR HAKKINDA 1937 yılında doğan Sina Akşin, 1955 yılında Robert Kolejinden mezun olmuş, akabinde İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrenimini sürdürerek 1959 yılında bu fakülteyi bitirmiştir. Fulbright Bursu ile gittiği Boston daki Fletcher School of Law and Diplomacy de Uluslararası İlişkiler alanında iki farklı yüksek lisans diploması almıştır arasında Robert Kolej Yüksek Okulunda Uygarlık Tarihi öğretim görevlisi olarak çalışmış ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Son Çağ Tarihi alanında doktorasını yapmıştır yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki asistanlığı sırasında yıllarında İngiliz Devlet Arşivlerinde araştırmalar yapmıştır te aldığı doçentlik unvanına konu tezi İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele adıyla yayımlanmıştır da bir yıl süreyle ve Fransız Hükümetinin bursuyla Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivinde çalışmış, 1980 de Türk Siyasal Hayatı kürsüsü başkanlığına seçilmiştir. Aynı yıl Jön Türkler İttihat ve Terakki adlı kitabının ilk basımı yapılmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Toplum ve Bilim dergisinde ve gazetelerde birçok yazısı yayınlamıştır yılında profesörlük unvanını almış, 2004 yılında aynı emekli olmuştur. Bir dönem Bağımsız Cumhuriyet Partisinin genel başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) kurucu üyesi ve hâlen Atatürkçü Düşünce Derneğinin Genel Yönetim Kurulu üyesidir. Akşin in yayınlamış olduğu kitaplar şu şekildedir: 31 Mart Olayı (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1970), Şeriatçı Bir Ayaklanma: 31 Mart Olayı (İmge Kitabevi Yayınları, 1994), İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Öğrencisi akademikteklif Sayı 1, Temmuz 2013, ss ISSN:

2 Selahattin DOĞAN (Türkiye İş Bankası Yayınları, 1994), Ana Çizgileriyle Türkiye nin Yakın Tarihi (İmaj Yayınevi, 1996), Türkiye nin Önünde Üç Model (Telos Yayınevi, 1997), Türkiye Tarihi (Yayın Yönetmeni: Sina Akşin), Essays in Ottoman-Turkish Political History (İsis Press, 2000), Atatürkçü Partiyi Kurmanın Sırası Geldi (İmaj Yayıncılık, 2002), Yakın Tarihimizi Sorgulamak (Arkadaş Yayınları, 2006), Turkey: From Empire to Revolutionary Republic:The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to Present (NYU Press, 2007),Tarihin Deltasına Yolculuk (İş Bankası Kültür Yayınları, 2009), 100. Yılında Jön Türk Devrimi (2010), Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk (Eczacıbaşı Yayınları, 2010), İç Savaş ve Sevr de Ölüm (İş Bankası Kültür Yayınları, 2010), Kısa Türkiye Tarihi (İş Bankası Kültür Yayınları, 2011). Bunlardan Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Türkiye tarihi vetarihin Deltasına Yolculuk isimli kitapları ise diğer yazarlarla birlikte kaleme almıştır. Burada özetlenmeye çalışılan kitap, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kitabevi tarafında basılan 2011 tarihli 6. baskıdır. Kitabın ilk baskısı 1980 yılında yapılmıştır. Kitabın yayınlanmasından uzun süre geçmiş olması nedeniyle, hakkında değerlendirme yapmanın gerekçesi merak edilebilir. Ancak bilinen ve bilinmeyen çeşitli örgüt ve yapılar ile, sivil toplum örgütleri, devletin el altından yönetilmesi ve yönlendirilmesi bakımından kullanılabilmektedir. Günümüzdeki gizli yapılanmalar ve yapılan soruşturmalardan ortaya çıkan, Ergenekon, ritüelleri bakımından önemli Kuvayı Milliye Derneği ve Encümen-i Daniş gibi yapıların temelinin anlaşılması bakımından, bu kitap, içeriği ve güncel olaylarla ilişkisi nedeniyle okuyucunun dikkatini çekeceği düşüncesi ile özetlenmiş ve kısaca değerlendirilmiştir. II. KİTABIN ÖZETİ Her tarihi dönemin kendine özgü, onu önceki ve sonraki dönemden ayıran ruhu, doğası, yönelimi ve paradigması vardır. Eğer derinlemesine bakarsak, devrime neden olan birçok sebep görürüz. Devrim bir süreçtir, fakat sürecin yönünü esaslı şekilde değiştiren dönüm noktaları, olaylar vardır. Bu açıdan baktığımız zaman, II. Meşrutiyet, Atatürk devrimi gibi bir burjuva devrimidir; her ikisi de demokratik milliyetçi hareketlerdir. Şu da belirtilmelidir ki Osmanlı Devletinde bir burjuva katmanı yoktur, fakat İttihat ve Terakki Fırkası kendisini bu sınıfa koymuş, bir çeşit ikame burjuva sınıfı olarak devrimi zorlamıştır. II. Meşrutiyetin ilanını 1908 de sağlayan İttihat ve Terakki Fırkası, II. Ab- 332 akademikteklif

3 Kitap Eleştirisi dülhamit tarafından kurulan askeriye, tıbbiye ve idadi gibi okul mezunlarında oluşmuştur. Devrimin sloganı, 1789 Fransız Devrimi gibi, özgürlük, adalet ve eşitlik olmuştur. İttihat ve Terakki, devrim süresince II. Abdülhamit i tahttan indirmiş, eğitimi geliştirmiş, yasa düzeni kurmuş, sansürü kaldırmış, okuma-yazma alanında sıçrama yapılmasını sağlamış ve alaylılığa son vermişlerdir. Osmanlı da Sosyal Yapı arasında klasik Osmanlı sosyal yapısı, yöneticiler ve yönetilenler olarak katmanlara ayrılmıştır. Yönetimsel alanda iki tür zümre vardır: tüm askerleri ve yönetim alanında görev yapan kişileri kapsayan icra askeri zümre(kul) ve din, adalet, eğitim gibi konularda çalışan ulemalar. Emperyal Avrupa devletleri tarafından Amerika kıtasından getirilen bol para nedeniyle, ana olarak tarıma dayalı Osmanlı sosyal yapısı parçalanmış ve yeni bir gelir toplama yöntemi olarak iltizam uygulanmaya başlamıştır ki bu iltizam yöntemi bir kısım insanlara gelirleri toplama ayrıcalığı vermektedir. Bu yöntem sayesinde yeni Ayan denilen zengin insanlar ortaya çıkmıştır. Ve bu sistem sonunda adem-imerkeziyetçiliği ve feodaliteyi getirmiştir. Daha sonra, Avrupa daki kapitalizm ve endüstriyel devrimin de etkisiyle, iltizam sisteminin devamını temin için borç vermek üzere, kredi sistemi ortaya çıkmış ve böylece Müslüman olmayan burjuva sınıfı oluşmuştur. II. Mahmut, iltizam sistemini düzeltmeye çalışmış ayanlarla başarılı şekilde mücadele etmiş -Mehmet Ali Paşa hariç-, Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırmış ve vakıflara el koymaya çalışmıştır. Bu hareket sayesinde Saray gücünü yeniden kazanmış ve Mısır ı yöneten Mehmet Ali Paşa ya mağlup olana kadar bu gücünü korumuştur. Bu mağlubiyet İngiltere ve Fransa nın Osmanlı Devletine olan etkisini arttırmış, bunun sonucu olarak İngiliz yanlısı Mustafa Reşit Paşa ve Fransız yanlısı Ali ve Fuat Paşalar sarayda gücü ellerine geçirmişlerdir. Borç faizlerinin artması ve Bulgar ve Hersek ayaklanmaları sonucu I. Meşrutiyet ilan edilmiş, bununla beraber Sultan Abdülaziz tahttan indirilmiştir. Fakat 93 Harbi ( ) sayesinde Abdülhamit I. Meşrutiyeti kaldırmıştır. Böylece, mutlakıyetçi ve baskıcı rejim uygulamaya sokulmuştur de Mustafa Reşit Paşa yı sürgün etmiş ve 1878 de meclisi kapatmıştır. Ali Suavi nin Çırağan Saray ı baskını ve V. Murat ı kaçırma girişimi ile Cleanthi-Scalieri-Aziz akademikteklif 333

4 Selahattin DOĞAN Bey komitesi hazırlığı gibi olaylar Abdülhamit in bu kararlarında etkili olmuştur. Her iki deneme de İngiliz destekli masonlar tarafından yapılmıştır. Abdülhamit okullu subaylar yerine alaylıları tercih etmiştir ve okullu subayları Makedonya ya atamıştır. Bu dönemlerde, kolonileşme sayesinde Avrupalı tacirler zenginleşmişler ve gücü ele geçirmeyi istemişlerdir. Bu nedenle 1646 Cromwell Devrimi ve yıllarında Fransız Devrimi gerçekleşmiştir. Çelik, elektrik, petrol, sentetik kimyasallar ve içten yanmalı motorun keşfi ile ikinci sanayi devrimi yaşanmış ve tekelcilik başlamıştır. Bu arada kolonileşmemiş birkaç imparatorluk vardır ki bunlar tek başına kolonileştirmek için büyüktür. Jön Türkler hareketi başladığı sıralarda, ABD ve Almanya, İngiltere yi ekonomide geride bırakmaya başlamıştır. Kolonileşme ve bunun getirdiği bol altın ve gümüş nedeniyle, yukarıda bahsedilen iltizam usulü yaygınlaşmış ve bu Celali İsyanına neden olmuştur. Mehmet Ali Paşa yenilgisinden sonra, ona karşı İngiltere ile yapılan ticaret anlaşması sebebiyle, Lonca teşkilatı çökmüştür kararnamesi ile de Borçlar İdaresi (Duyunu Umumiye) kurulmuştur. Olaylar ve Gelişmeler İttifakı Hamiyet, Namık Kemal in de içinde bulunduğu altı kişi tarafından kurulmuştur. Paris e sürgüne gönderilen Mustafa Fazıl Paşa, Jön Türklere destek vermiş ve Genç Türkiye Fırkası temsilcisi unvanını kullanmıştır, bu organizasyon Namık Kemal, Ziya ve Ali Suavi nin katılımı sonrasında Yeni Osmanlı Cemiyeti olarak adlandırılmıştır. İttihadı Osmani İsak Sukuti, Mehmet Reşit, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali tarafından askeri tıbbiyede kurulmuştur. İbrahim Temo nun Mason Locasını ziyaret etmesi, locanın bu gizli örgütü etkilediğini göstermektedir. Gerçek şu ki, bu organizasyon, İtalyan Devrimci Carbonari Organizasyonu gibi hücre tipi yapılanmaya gitmiştir. Organizasyon uzun süre eğitim çalışmaları yapmış, daha sonra yılları arasında ismini Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirmiştir. Organizasyonu verilen isim ve düşünce tarzı ile etkilemiş olan Ahmet Rıza, tanınmış bir pozitivist olan Pierre Lafitte tarafından verilen kurslara devam etmiştir. Ahmet Rıza, İttihat 334 akademikteklif

5 Kitap Eleştirisi ve Terakki nin Paris Şubesi Başkanı olmuş ve 1895 te Meşveret i yayınlamaya başlamıştır. İttihat ve Terakki nin ilk tüzüğü büyük ihtimalle 1895 te yürürlüğe girmiştir ve 39 maddeden oluşmaktadır. Bu tüzük, Cemiyetin hedefini yürütmeye karşı Hristiyan ve Müslüman tebayı uyarmak, meşrutiyetin ilanından sonra hükümete muavenet ve müzaheretetmek ülke topraklarını tehditlerden korumak olarak belirtmektedir. Üyelerden her biri üstat, üstadın üstü ve astından oluşan üç kişiyi tanımaktadır. Organizasyon hücre şeklinde kurulmuş ve şubelerin numaralandırılmasını kabul etmiştir. Bunun yanında şifre ve ayrı bir anahtar vardır. Şu da not edilmelidir ki, İttihat ve Terakki de birçok düşünde olabilmesine karşın onların amacı tekdir, ülkeyi korumak. 11 Aralık 1908 de Volkan Gazetesini yayınlamaya başlayan Vahdeti, 03 Nisan 1908 de İttihadı Muhammedi Cemiyetini kurmuştur. Vahdeti, gazetesindeki yayınlar nedeniyle Sultan Abdülhamit ten iki kez ödül/ yardım almıştır. Musa olayı ile Ermeni olayları 1889 da başlamış, Erzurum Ayaklanması ile devam etmiş, 1890 Kumkapı Protestosu ve Merzifon, Kayseri Yozgat olayları ile devam etmiş ve 1915 e kadar sürmüştür. Ermeni Ayaklanması ve ittihadı Osmaninin kuruluşunun aynı zamanda olması, bize bunların ilham kaynağının aynı olduğunun farz edilebileceğini göstermektedir. Henüz isyan etmemiş son unsur olan Ermeniler, özgürlük istemeye başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı boyunca Emperyal Rusya onlara destek vermiş ve Onlar Doğu Anadolu da isyan etmişlerdir. Rusya Bolşevik devrimi olduktan sonra, İngilizler Ermenilere destek vermiştir. 30 Ekim 1895 te Osmanlı güvenlik güçleri ve Ermeniler İstanbul da üç gün boyunca çatışmışlar ve güçlü devletlerin tepkileri nedeniyle Abdülhamit bir ıslahat programı ilan etmiştir, fakat bu program hiçbir zaman tam olarak uygulanmamıştır. Abdülhamit, bu ayaklanmaların etkisi, güçlü devletlerin isteği ve Girit Hristiyanlarının Mayıs ayında isyanı ile buraya Mayıs 1895 te Hristiyan bir vali atamıştır. Ermeniler, 21 Temmuz 1905 te Abdülhamit e karşı suikast denemişlerdir, patlama sonucu 26 kişi ölmüş, yine de, kapitülasyon hukuku nedeniyle şüpheli Jorrist serbest bırakılmıştır Ağustos unda İttihat ve Terakki Abdülhamit e karşı bir darbe planlamıştır. Bu duyulduğunda organizasyonun bilinen kişileri sürgüne gönderilmiştir. akademikteklif 335

6 Selahattin DOĞAN Hüseyin Avni Paşa ve Süleyman Paşa Komiteleri 1897 de Askeri okulda kurulmuştur, fakat bunlar duyulmuş ve akamete uğramıştır. Mizancı Murat, 1886 da Mizan gazetesini yayınlamış ve 1890 da borçlar idaresine atandıktan sonra gazeteyi kapatmıştır. Ermeni isyanları süresinde önce Rusya ya ardından Mısır a gitmiştir ve Mizan ı Mısır da yayınlamaya başlamıştır. Babıali nin baskısı ile İngilizler onu Mısır dan çıkartmışlardır ve bundan sonra Mizancı Murat, Paris e gitmiş ve Ahmet Rıza yerine İttihat ve Terakki nin Paris Şubesi Başkanı olmuştur. Daha sonra 14 Ağustos ta Abdülhamit le anlaşmış ve İstanbul a geri dönmüş, ardından Şurayı Devlet üyeliğine atanmıştır. İttihat ve Terakki üyeleri tarafından yayınlanan Osmanlı ve Kanuni Esasi gibi bazı gazeteler bu dönemle gelir elde etmek amacı ile satılmıştır. Nasıl Ermeni ayaklanmaları 1895 te liberal düşünceyi canlandırmışsa ve Osmanlı-Yunan Savaşı bunu zayıflatmışsa, İskenderun-Basra tren yolu hattının Almanlara verilmesi akabinde Damat Mahmut Paşa nın oğlu ile birlikte Avrupa ya kaçması liberal hareketlere güç vermiştir.osmanlı Devleti üzerinde emperyalist rekabet yüzünden, ne kadar Almanlar Osmanlı İmparatorluğu nda çoğalırsa, o kadar çok İngilizler liberal hareketlere destek vermişlerdir. Aynı nedenle ile Damat Mahmut Paşa Paris e kaçmış ve parasal açıdan Osmanlı gazetesine destek vermiştir. İlk JönTürk Kongresi 4 Şubat 1902 tarihinde Paris te toplandı ve 9 Şubat a kadar devam etti. Bu kongrede askeri gücün harekete katılması zorunluluğu ve yabancı devletlerin müdahalesinin davet edilebilirliği tartışıldı. Ermeniler lehine bazı kabuller olmasına rağmen onlar özerklik ve özgürlük istediği için, bu sonuç bildirgesini imzalamak istemediler. Sonuç bildirgesi uyarınca, Prens Sebahattin yanlıları Abdülhamit e karşı darbe planladılar, fakat bu plan tamamlanamamıştır. Jön Türkler in bölünmesinden sonra, Teşebbüsü Şahsi ve Âdemi Merkeziyet Cemiyeti 1906 yılında kuruldu ve Terakki Gazetesini yayınlamaya başladı. Makedonya daki Bulgar huzursuzluğundan sonra, Osmanlı İmparatorluğu bir Hıristiyan vali ve biri Rus ve biri Avusturyalı olmak üzere iki vali yardımcısı atanması için güçlü devletlerle anlaştı. Ve bazı resmi binaların işgalinden sonra da, üç vilayete daha denetçiler ve yardımcılar atanması kabul edilmiştir yılında, ihtilalci Askerler Cemiyeti Ahmet Bedevi (Kuran), Daren- 336 akademikteklif

7 Kitap Eleştirisi deli İsmet, Nisancalı Mazhar ve Kuleli Askeri Okulu nda Bosnalı Veli tarafından kurulmuştur. Cemiyeti İnkılabiye,1904 yılında, Satvet Lütfi, Hamit (Ongunsu), Ferit Necdet, Namık Zeki (Aral) ve Dr. Mahmut tarafından Vefa İdadisinden kurulmuştur. Ahmet Rıza destekçileri, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetini kurmuş ve tüzüğüne Cemiyetimiz saf Türk topluluğudur ibaresini yazmıştır. Onlar hücresel yapı teşkil etmemiş ve tüzüklerine devrimci kelimeler yazmamıştır, buradan da anlaşıldığı üzere onlar reformisttir veya 1905 yılında, Vatan adında bir örgüt kuruldu. Mustafa Kemal, bilindiği kadarı ile herhangi bir gizli örgüte katılmamıştır. Ama o ve arkadaşları bir apartman dairesinde toplantı yapmış, yakalandıkları zaman birkaç ay hapis yatmışlardır. Şam a atanması sonrasında, 1905 ya da 1906 yılında Dr. Mustafa, Albay Lütfi, Dr. Mahmut ile Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur yılında, Mithat Şükrü (Bleda), Bursalı Tahir, Naki (Yücekök), Talat, Rahmi (daha sonra İzmir Valisi oldu), Ömer Naci (Yüzbaşı) ve arkadaşları, Osmanlı Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Bu cemiyet hücre şeklinde organize olmuştu. Üyeleri gözleri kapalı getirilir ve kutsal Kur an-ı Kerim ve Kılıç üzerine yemin ettirilirdi. Onları yemin ettiren Konsey, maskeli ve kırmızı pelerinliydi. Ayrıca, Cemiyetin fedai şubesi vardı. 27 Aralık 1907 ikinci Jön Türkler Kongresi başladı ve iki gün sonra bitti. Sonuç bildirgesi yedi grup ve organizasyon tarafından imzalandı. Silahlı isyan, grev, vergi vermeme, orduda isyan ve genel isyan, bu sonuç bildirgesinde hedefe ulaşmak için araç olarak ilan edildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti, 28 Mayıs 1908 de yabancı konsolosluklara bir bildirim vererek kendini ilk defa açıklandı. Cemiyet, Mustafa Necip aracılığı ile Selanik Merkez Karargâh komutanı Nazım a, Enver ve İsmail Canbolat desteğiyle suikast düzenledi. Cemiyet, Selanik Merkez Komutanlığına inceleme yapmak için gelen İşkodralı İsmail Mahir e Hürriyetin ilanından sonra Bursa da suikast düzenlemiştir. Devrim,Kolağası Niyazi nin 3Temmuz 1908 isyan ederek dağa çıkmasıyla başladı. İsyanı bastırmak için Mitroviç e gelen Şemsi Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyetinin bir fedaisi olan Teğmen Atıf (Kamcıl) tarafından öldürüldü.manastır Komutanı Osman Hidayet Paşa, Sultan ın bir Fermanını akademikteklif 337

8 Selahattin DOĞAN ilan ederken, 17 Temmuz da öldürüldü. Meşrutiyet, 23 Temmuz da ittihat ve Terakki tarafından Manastır da ilan edildi. Bu isyan, huzursuzluk ve suikast nedeniyle, Sultan Abdülhamit 23Temmuz 1908 de II. Meşrutiyet i ilan etti. Devrimi gerçekleştiren görevliler Osmanlı Hürriyet Cemiyeti üyesiydiler ve başlangıçta ittihat ve Terakki Cemiyetiyle ilişkileri yoktu. Bu cemiyetin, İbrahim Temo tarafından yurt dışında kurulan ve 1907 den sonra İttihat ve Terakki adını alan Cemiyetle arasında bazı farklar vardır. İttihat ve Terakki milliyetçi iken, İttihadı Osmani milliyetçi değildi. Bu hareketlerin tipik özelliği, onların üyelerinin bürokrasiden, askeriyeden ve yönetiminden olmasıydı. İttihat ve Terakki nin Denetleme İktidarı İttihat ve Terakki üyeleri ve savunucuları genç subay ve memurlardı. Onlar genç ve tecrübesiz olduğu için, iktidarı ellerine almadılar. İttihat ve Terakki bakanları seçti ve onlara talimat verdi. Meşrutiyetin ilanından hemen sonra, Girit, Bosna-Hersek ve Makedonya olayları, Meşrutiyetin görüldüğü gibi bir çözüm yolu olmadığını gösterdi. Aslında, anayasa yürürlükte idi ve Devlet Salnamesinde her yıl yayınlamaktaydı. Sadece Parlamento Abdülhamit tarafından kaldırılmıştı. İttihat ve Terakki, Sait Paşa Hükümetinde Bahriye ve Harbiye Nazırını belirlemiştir. Hürriyetin ilan edilmesinin ardından, Makedonya da Jandarma subayı tutan güçlü yabancı devletler, subaylarını geri çekti. 5 Ekim 1908 de, Bulgarlar özgürlüklerini ilan etti ve 6 Ekim 1908 de de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek ilhak etti. Aynı gün Giritliler Yunanistan a bağlandıklarını duyurdular. Ama güçlü devletler ve bu nedenle Yunanistan bu kararı tanıyamadı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan ise bu yerler için sırasıyla 2,5 milyon ve 5 milyon İngiliz altını tazminat ödemeyi kabul etti. Meşrutiyetin ilanını takiben, kadınlar toplantı, gösteri ve törenlere katılmaya, gazetelerde yazmaya ve Osmanlı Kadın Cemiyeti gibi dernekler kurmaya başladı. Cidde ye yerleştirilen üçüncü taburdaki askerler ayaklandılar ve zorunlu askeri hizmetlerinin en kısa sürede sonlandırılmasını isteyip taburun önünde 338 akademikteklif

9 Kitap Eleştirisi oturdular. Bu nedenle Trakya dan bir tabur gelerek isyanı bastırdı ve bazı askerler çatışma sırasında öldürüldü. Muhalefetin İttihat ve Terakkiye ana eleştirisi, tekelcilik ve gizliliğin başka bir zorbalığa neden olacağı idi. İttihat ve Terakkinin programı Ahrar Partisi nin programının soluk kopyası gibiydi, bu yüzden çok cazip değildi. İttihat ve Terakki Kongresi 8 Ekim -8 Kasım 1908 tarihleri arasında toplanmış, Genel Yönetim Kurulu seçilmiştir. Bunun üyeleri Hüseyin Kadri, Mithat Şükrü, Hayri, Talat, Ahmet Rıza, Habib Beyler ve İpekli Hafız Efendi idi. Sebahattin yanlılarının bölücü düşünceleri hariç, Sabahattincilerle İttihat ve Terakkililerin tezleri birbirine benzerdir yılı Kasım ve Aralık yapılan seçimlerde, Ankara adayı Mahir Sait dışında, seçilen tüm aday İttihat ve Terakki savunucusuydu. Parlamentonun açılmasından on beş gün önce, Abdülhamit in istihbarat servisinin başı ve emir subayı olan İsmail Mahir Paşa öldürüldü. Bu suikast, istibdat dönemdeki eylemleri yüzünden yapıldı. İttihat ve Terakki, den sonra sadrazam olan Kamil Paşa ya bakan olarak atanmasını istedikleri bazı kişilerin adını telgrafla bildirdi. Ama Kamil Paşa İttihat ve Terakkinin hükümetteki gücünü azaltmak istediği için Askeri İşler Bakanı Ali Rıza Paşa yı Mısır komiserliğine atadı. Böylece, Kamil Paşa-İttihat ve Terakki arasındaki ilişkiler koptu. Bu ve diğer bazı olaylar nedeniyle, Kamil Paşa Hükümetine karşı meclise güvensizlik oyu deklarasyonu verildi ve Meclis bunu onaylandı. Bu dönemde parlamentonun üzerinde askeri baskı olduğu da kabul edilmektedir. Kamil Paşa Hükümeti hakkında gensoru oylamasından kısa bir süre sonra, 2 ay, 31 Mart Olayı olarak bilinen olay meydana geldi. Gerginliği nedeni muhalefetin Hilmi Paşa Hükümetini istememesi ve gösteriler yapmasıdır. 31 Mart Olayının diğer nedenleri arasında İttihat ve Terakkinin alaylı subayların oranını azaltmak için onları emekliliğe sevk etmesi, sadece Birinci Orduda yaklaşık subay emekli edilmiştir ve Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi nin faili meçhul bir suikasta kurban girmesidir ki bu suikastın İttihat ve Terakki tarafından yaptırıldığı kabul edilmiştir. Bu olayın bu kadar önemli olmasının nedeni, laiklik savunucularının bunu gericiliğin açık örneği olarak görmesi ve tüm gericilik hareketlerini ve onlarının kötülüklerini bu olay üzerinden açıklamaya çalışmasıdır. Gerçekte, ayaklanma- akademikteklif 339

10 Selahattin DOĞAN nın baskın özellikleri, bunun muhalefet, Ahrar, tarafından İttihat ve Terakkiye karşı yapılan bir askeri darbe olduğunu göstermektedir. Abdülhamit ise bu darbenin bir organizatör değildir. Bu olay nedeniyle, sadrazam, bakanlar ve İstanbul 1. Ordu Komutanı değişmiştir. İttihat ve Terakki üyeleri İstanbul dan kaçmıştır. Bu ayaklanmayı bastırmak amacıyla, Üçüncü Ordu komutanı olan Mahmut Şevket Paşa, Yıldırım Orduları olarak adlandırılan bir ordu oluşturmuştur. Ordu Çatalca geldiğinde, Meclis Çatalca ya temsilciler göndermiş ama temsilciler geri dönmemiştir, bu yüzden diğer milletvekilleri de Çatalca ya gelmiştir. İki Parlamento, Ayan heyeti ve milletvekilleri heyeti, Ortak Ulusal Parlamento adıyla birlikte toplantı yapmışlardır ki bu adla Anayasada bir meclis yapısı yoktur. Sultan ve onun savunucularının direnmesini engellemek için, Mahmut Şevket Paşa ve Meclis amaçlarının onu tahttan indirmek olmadığını belirten bir telgrafı göndermişlerdir. Yıldırım Orduları İstanbul a geldiği zaman Sultan Abdülhamit taraftarlarına direnmemelerini tavsiye etmiştir. Şeyhülislam Ziyaüddin Efendi den alınan fetvaya dayanarak, Meclis Abdülhamit in tahttan indirilmesi önerisini oylamış ve öneriyi onaylamıştır. Mithat Paşa ve Kamil Paşa İngiliz yanlısı iken, Abdülhamit Alman yanlısıydı. Gerçekte, İttihat ve Terakki de İngiliz yanlısıydı, fakat İngiltere, çağdaş bir devlet kurmak isteyen ve milliyetçi özelliği olan İttihat ve Terakki den hoşlanmıyordu. İngiltere 31 Mart Vakasında muhalefeti desteklemiş ve Harekât Ordusunun İstanbul a gitmesini engellemeye çalışmıştır. Harekât Ordusunun İstanbul a girmesinden ve Abdülhamit in tahttan indirilmesinden sonra, sıkıyönetim ilan edilmiş ve üç yıl sıkıyönetim uygulanmıştır. Sıkıyönetim Mahkemesi Sultan Abdülhamit i yargılama istemiş ama Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti buna izin vermemiştir. Bu süre boyunca Mahmut Şevket Paşa hükümette daha fazla güç sahibi olmuştur. Örneğin, daha önce hiç olmadığı şekilde, Birinci, İkinci ve Üçüncü Ordu genel müfettişliğine atanmıştır. 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra İttihat ve Terakki birçok yasa çıkartmıştır. Daha önce yapıldığı gibi, alaylı subayları emekli etmek için, alaylı subaylara yaş sınırı getirdiler ve alaylı subayı emekli ettiler. 340 akademikteklif

11 Kitap Eleştirisi 1909 yılında yapılan İttihat ve Terakki Kongresinde Mustafa Kemal askeri görevlilerin politik hayata katılmamasını önermiş ancak bu kabul edilmemiştir. 31 Mart Olayından sonra İttihat ve Terakki denetleme iktidarının yerli olmadığını görmüş ve daha sıkı denetleme yolları kullanmak zorunluluğu hissetmişlerdir. Bu nedenle milletvekillerinden oluşan siyasi müsteşarlık kurulmasını teklif etmişlerdir ki bu tür müsteşarlık 1937 yılında da uygulanmış ancak kaldırılmıştır Haziran ı akabinde, İttihat ve Terakki kendi üyelerinin kabinede yer almasını istemiş ve Talat, Cavit ve Hallacyan ı bakan yapmışlardır. 09 Haziran 1909 gecesi Sadayı Millet Gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İttihat ve Terakki tarafından öldürülmüştür. Katil Mustafa Kemal i de öldürmeye çalışan ve 1926 da idam edilen Abdulkadir (Eski Ankara Valisi) dir. İngiliz menşeili bir şirket olan Lych e, Fırat Nehrinde gemi işletme izni verilmiştir. Fakat yeni göreve başlayan Hakkı paşa Kabinesi, bu imtiyazı kaldırmıştır. Bundan sonra İngiltere ve İttihat ve Terakki ilişkileri daha kötüye gitmiştir. Fransız Bankası Osmanlı İmparatorluğuna borç para vermek istememiş ve Alman Bankasından borç alınması nedeniyle Almanya-Osmanlı ilişkileri gelişmiştir. Bu zamanlarda çeşitli muhalefet partileri kurulmuştur: Osmanlı Demokrat Fırkası, Mutedil Hürriyetperveran Avam Fırkası ve Ahali Fırkası ve 1911 de üç yerde isyan olmuştur: Arnavutluk, Suriye de Havran ve Yemen ve Asir. İttihat ve Terakki ve özellikle Talat ın vergi ve askerlik hizmetini tam olarak uygulamak istemesi, bu isyanların nedenidir. 28 Ekim 1911 de İtalya Osmanlı İmparatorluğuna Libya yı istila etme kararını içeren bir ültimatom göndermiştir. Bu ültimatomdan ve savaş halinden hemen sonra, Hakkı Paşa Kabinesi istifa etmiş ve Sait Paşa Hükümeti kurulmuştur. Sait Paşa deneyimli bir kişi olduğundan Mahmut Şevket Paşa her istediğini ona yaptıramayacaktı. Bu gelişmeler üzerine, muhalefet partileri ve hareketleri Hürriyet ve İtilaf adı ile yeni bir muhalefet partisi oluşturdular. Bu Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi nin pozisyonuna benzemektedir.11 Aralık 1911 deki ara seçimde İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf neredeyse aynı oyu aldılar, 1912 baharında yapılan seçim, İttihat ve Terakkinin muhalefet üzerinde yapmış oldu- akademikteklif 341

12 Selahattin DOĞAN ğu birçok baskı nedeniyle sopalı seçim olarak adlandırmıştır. Libya da savaş sürerken, Osmanlı kabinesi İngiltere ve Müttefik Devletlerle anlaşmayı denemiş ve fakat onlar anlaşmayı kabul etmemişlerdir de, Arnavutluk ve bazı muhalefet yanlısı subaylar isyan edip dağa çıktılar. İttihat ve Terakkinin iktidarından rahatsız olan askeri erkân tarafından, Halaskar Zabitan adıyla gizli bir örgütte kurulmuştur. İttihat ve Terakki Mahmut Şevket Paşa dan kurtulmak istiyordu, bu nedenle istifa etmesini istediler. Aksi hâlde Ordu Levazım Reisi İsmail Hakkı Paşa nın yolsuzlukları nedeniyle kötü bir duruma düşeceğini söylediler. Bu nedenle Ayan üyesi olarak atanmayı kabul etti. Daha sonra, Libya nın kaybedilmesi sorumluluğunu yüklenmek istemeyen İttihat ve Terakki, hükümette kalmakta ısrar etmedi ve Muhtar Paşa ya hükümeti bıraktı. Böylece İttihat ve Terakkinin denetleme iktidarı sona ermiştir. İttihat ve Terakkiye karşı olan Muhtar Paşa Kabinesi, subayların politikaya girmesini engelleyen yasa yapmıştır. Balkan Savaşı Ekim 2012 başlamıştır. Bu savaştan hemen önce Osmanlı askeri terhis edilmiştir. Balkan Savaşı sonunda, Edirne nin statüsü görüşülürken, İttihat ve Terakki Edirne nin Bulgaristan a terk edileceğini iddia ederek 23 Ocak 1913 te Babı Aliye yürümüş ve hükümeti devirmiştir. Bu darbe sırasında Harbiye Nazırı Nazım öldürülmüş ve bazı görevliler yaralanmıştır. Mahmut Şevket Paşa sadrazam olmuştur. Mahmut Şevket Paşa kabinesi kurulurken Enver Paşa, Genel Kurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa ya Başkomutanlık Vekâletine atandığını gösteren yazı göndermiştir; daha alt rütbedeki bir komutan tarafından bu tür bir yazının gönderilmesi uygulamaya aykırı olduğundan, bu koltuk Ahmet İzzet Paşa nın bu sebeple görevi kabul etmemesi nedeniyle uzun süre boş kalmıştır. Savaş hali durumu olduğundan, hükümet genel af ilan etmiş ve muhalefet partilerini bir araya getirmeye çalışmıştır. Bu nedenle İttihat ve Terakki, Müdafaayı Milliye Cemiyeti adı ile yeni bir cemiyet kumuştur. Edirne nin düşmana bırakılacağı iddiası ile darbe yapan İttihat ve Terakki, savaşın sonunda bu iddiasının aksi şekilde Edirne ve Kırıklareli yi terk etmek hususunda anlaşma önermiştir. 11 Haziran 1912 de, darbe denemesi olarak, Yüzbaşı Çerkez Kazım Mahmut Şevket Paşa ya büyük limanda yürürken suikast düzenlemiştir. Fakat 342 akademikteklif

13 Kitap Eleştirisi planlanan diğer suikastlar yapılamadığından darbe denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İttihat ve Terakkinin Tam İktidar Dönemi İttihat ve Terakkinin bir üyesi olan Sait Halim Paşa nın kurduğu kabine ile beraber İttihat ve Terakki iktidarı tam olarak ele geçirmiş ve kabine üyeleri İttihat ve Terakki üyelerinden oluşmuştur. Bu kabine döneminde Arapçanın resmi olarak kullanımına izin verilmiştir. 27 Ekim 1913 tarihinden itibaren Sofya da askeri ateşe olarak görev yapan Mustafa Kemal, Genel Kurmay Başkanı olarak atanmak istemiş, fakat Enver Paşa bunu kabul etmemiştir. 28 Haziran 1914 de, I. Dünya Savaşı patlak vermiştir. Savaşın başlamasından sonra, Talat, Sait Halim, Halil Menteşe ve Enver Paşa kabinenin diğer üyelerinden gizli olarak Almanya ile müttefiklik anlaşması imzalamışlardır. Ayrıca, iki silahlı Alman gemisinin boğazlardan girişine izin verilmesi de kabineden gizlenmiştir. Ve yine, Sultan ın bilgisi olmadan gemilere hareket iznini Enver Paşa vermiştir. Ve ayrıca, Enver Paşa Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Souchon a Kara Deniz e donanma ile çıkış izni vermiştir. Souchon un bir Alman subayı olduğu, onun sadece Almanya nın emirlerine uyacağı ve iki silahlı Alman gemisinin hâlen Almanya ya ait olduğuna dair Alman Büyükelçisinin yazısı da dikkat çekicidir. Bu savaş süresindeki önemli olaylar arasında, kapitülasyonlar kaldırılması, iki ulusal banka kurulması ve Ermini tehcirinin 27 Mayıs 1915 te başlaması sayılabilir. Önemli bir anekdot da, Rusya Yahudilerinden Pervus un arasında İttihat ve Terakkiye danışman sıfatıyla çalıştığıdır. Yine bu dönemde, idam edilen Yakup Cemil tarafından yapılan darbe girişimi olmuştur. 29 Ağustos 1916 da Alman Kaizeri nin Müttefiklerin Askeri Komutanı olduğu kabul edilmiştir. Savaş süresindeki kabinenin en önemli özelliği Türkler haricinde kimsenin bakan olarak atanmamış olmasıdır. Burada Talat ın mason olduğu da belirtilmelidir. İttihat ve Terakki Kongresi yapılmadan önce, Mustafa Kemal in arkadaşı akademikteklif 343

14 Selahattin DOĞAN olan Ali Fethi ve Hüseyin Kadri, Osmanlı Hürriyetperveran Avam Fırkasını kurmuşlardır. 01 Eylül 1918 de toplanan İttihat ve Terakki kongresi İttihat ve Terakkinin kapatılmasını ve yeni liberal bir partinin kurulmasını kararlaştırmıştır. Böylece Cemiyet yapısı sona ermiştir. Yeni döneme uygun parti kurulmuştur. Müdafaayı Hukuk Cemiyeti İttihat ve Terakki üyeleri tarafından oluşturulmuştur. Sonuçta İttihat ve Terakki Cumhuriyet Halk Fırkasına dönüşmüştür. III. KİTABIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yazar, Vahdettin in önce dolaylı sonra doğrudan savaş ilanını, ihanetinin göstergesi olarak yorumlamaktadır. Bu bir önyargıdır. Zira Vahdettin in bir hain olmadığı yönünde de birçok çalışma vardır. Savaşın kötü şartları ve ülkenin durumu göz önüne alındığında, o yararlı işler de yapmıştır. Nitekim Mustafa Kemal 13 Mayıs 1919 tarihli Harbiye Nezaretine yazdığı yazıda bir miktar meblağ verilmesini, iki otomobil verilmesini ve üç aylık maaşın verilmesini talep etmiş ve ancak bundan üç gün sonra yola çıkacağını belirtmiştir. 14 Mayıs 1919 tarihli hattı hümayunda ise Vahdettin millet ve memleketin düşmandan kurunması için yekvücut hareket edilmesini askere, memura ve halka tebliğini irade etmiştir. Yazar 1908, 1909, 1910 ve 1911 de bir kısım suikastların, özgürlüğü savunan bir hareketin söylemleri ile çatışır şekilde, İttihat ve Terakki tarafından yapıldığını da kabul etmektedir. Yazar bu hareketleri kendine güvensizlik ve güce sahip olmamayla ilişkilendirmektedir. İttihat ve Terakki, iktidarı tam olarak eline aldığı 1913 yılından sonra suikastlara başvurmayarak bu görüş doğrulamaktadır. Bu uygulamaları haklı veya mantıklı göstermek, iktidar ele geçirmek isteyen her hareketin benzer davranışlara başvurmasını da haklı veya mantıklı göstermek sonucunu doğurur ki bu kabul edilemez. İttihat ve Terakki öyle bir cemiyettir ki, 1912 Kongresine kadar başkanlık pozisyonu yoktur. İdari şubesi genel idare merkezidir ve bu şubenin üyeleri ilan edilmemiştir. Siyasi ve sosyal olmak üzere iki alt şubeye sahipti tüzük değişikliği ile parti olarak teşkilatlanmış ve Cemiyet sözcüğünü bir daha kullanmamıştır. Örneğin, 1908, 1909, 1910 ve 1911 kongreleri gizli olarak Selanik te yapılmıştır Merkezi Umumi diğer dönemdeki üyeler açıklanmamıştır. Bu, İttihat ve Terakki nin gerçek bir gizli yer altı örgütü olduğu göstermektedir. Bu tür hareketleri Abdülhamit in baskıcı ve istihbarata dayalı yönetim anlayışı zorlamış olabilir ama Abdülhamit i de bu davranışa zorlayan 344 akademikteklif

15 Kitap Eleştirisi şartlar ve hareketler göz önüne alınmalıdır. Yazar, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilanı sayesinde Osmanlı İmparatorluğunun kolonileştirilmesinin durduğunu belirtmektedir. Bu dönemlerde Japonya nın hızlı bir askeri ve ekonomik gelişme gösterdiğini ve Rusya ve Çin le endüstrisine kaynak bulmak için çatışma içine girdiğini, aynı bölgelerde batılı devletlerinde çıkarı olduğunu göz önüne alarak, Meşrutiyetin ilanın, Osmanlı nın üzerine giderek yeni bir cephe açılmak istenmemesine bahane yapılmış olabileceğinin de değerlendirilmesi gerekir. Bir olaydan çıkar sağlayanın o olayın faili veya destekçisi olduğu değerlendirmesi göz önüne alındığında, 31 Mart Vakasından en çok yarar sağlayan İttihat ve Terakkinin, bu olayın bir numaralı doğrudan ya da dolaylı destekçisi olduğu kabul edilebilir. Yazarın, Sultan Reşat ın yumuşak bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyenlerin Meşrutiyet düşmanları ile işbirliği içinde olduğu şeklindeki genellemesi, onun İttihat ve Terakki sempatizanı olduğunu düşündürmektedir. Veya bu somut bir kısım deneyimlerine dayanmaktadır. Yine, Yazarın, Abdülhamit in tahttan indirilmesini 31 Mart ın bir başarısı olarak görmesi, Abdülhamit in tahttan indirilmesinin ülkeye ne gibi fayda getirdiği ya da niçin bir başarı olarak görüldüğü hususunda açıklama yapmaması nedeniyle, ona Kızıl Sultan diyen kesimlere destek çıktığını göstermektedir. Cemiyet, özgürlüğü savunduğunu söylemesine karşın, baskıcı bir yönetim sergilemiş, hatta şiddet ve terör unsurlarına başvurmuştur. Bu da eylem ile söylemin farklı olduğunu göstermektedir. Cemiyet, ilk olarak Sait Halim Paşa hükümetini oluşturmuştur, ancak bu paşa tipik bir cemiyet üyesi değildir. Cemiyet şubeleri aracılığı ile sosyal yardımlaşma birliği gibi de çalışmıştır. Bu milliyetçi bir davranış olarak değerlendirilmelidir. Yazar, Halaskâr Zabitan örgütünün, askeriyenin bölünmüş olduğunu gösterdiğini, böylece Balkan Devletlerinin cesaretlendiğini belirtmiştir. Bunun yanlış olduğu söylenemez, fakat aynı durum İttihat ve Terakkinin eylemleri için daha da güçlü şekilde geçerli olduğu hâlde aynı suçlamayazar tarafından bu örgüte yöneltilmemiştir. Denetleme iktidarı döneminde İttihat ve Terakki ekonomik bağımsızlık için mücadele vermiş, kapitülasyonları kaldırmış ve milli girişimci oluşturmaya çalışmıştır. İttihat ve Terakki, tam iktidar olduğu dönemde, Edirne yi geri al- akademikteklif 345

16 Selahattin DOĞAN mayı başarmış, bu onun popülaritesini arttırmıştır. Bu en bilinen iyi uygulama olarak söylenebilir. Ancak, Arnavutları hükümetten uzaklaştırarak Arnavutluk Ayaklanmasına sebep olmuştur. Mahmut Şevket Paşa, Almanya dan eğitim ve diğer hususlarda memur görevlendirmesini istemiştir. Hükümet aynı zamanda İngiltere Büyükelçiliğine, İçişleri Bakanlığına müşavir, doğu ve kuzey Anadolu ya genel müfettiş ve içişleri, adalet, tarım, orman ve kamu işlerine bir müfettiş ataması, ayrıca yedi jandarma birliğine komutan ataması içinde bir nota vermiştir. Bab-ı Ali, 22 Mayıs 1913 te, bir Alman subayının görevlendirilmesi için Almanya ya resmi olarak başvurmuştur. Sanders bu konuda yetkilendirilmiş olup yüksek askeri şura üyesi, tüm askeri okulların ve eğitim yerlerinin başkanı, görevde yükselme sınavlarını hazırlama ve askeri subaylara görsel eğitim verme yetkileri ile donatılmıştır. Bu teklifler, kendisini milliyetçi olarak tarif eden bir hükümet için gerçek bir tutarsızlıktır. Yazar bu konuda İttihat ve Terakkiyi sert şekilde eleştirmiştir. Mahmut Şevket Paşa, sıkıyönetim dönemlerinde kabine üzerinde güç sahibi olmuştur, İttihat ve Terakki askeri bütçe harcamalarını denetçilere denetletmek istediğinde cemiyetle ilişkiler kötüleşmiş ve Paşa, Cemiyet içindeki muhalefeti provoke etmiştir. Böylece bir kısım üyeler istifa etmiştir. Paşa ve Cemiyet işbirliği içinde olmasına karşın, düşünce ve çıkarları çatışabilmektedir. Nihayetinde Cemiyet, Paşa da kurtulmak istemiş ve bunu başarmıştır. Yazar, Cemiyetin Mahmut Şevket Paşa yı kullandığını da kabul etmektedir. Denetleme iktidarı dönemindeki fazladan rütbe verilen alaylı komutanların rütbelerinin geri alınması uygulaması ile çelişir şekilde, Abdülhamit in kız kardeşi ile evlenen Enver Paşa ya 3 yıllık kıdem verildiği, Balkan Savaşındaki yararlılığı nedeniyle önce Albaylığa, sonra tuğgeneralliğe ve ardından milli savunma bakanlığına atandığı duyurulmuştur. Bu uygulama, diğer iktidarlar tarafından yapılan haksızlıklar haksızlık olarak görüldüğü hâlde, aynı pozisyona gelen İttihat ve Terakkinin de benzer haksızlıkları yaptığını göstermektedir. Elbet bu uygulamaya bir mazeret vardır ama fail kendini haklı görmeden suç işleyemez. İttihat ve Terakki nin bazı uygulamalarını eleştirse de, Akşin, temelde bu cemiyeti övmektedir. İttihat ve Terakkinin bazı iyi işler yaptığını kabul etmekle beraber yukarıda belirtilen eleştiriler ile iktidarı ele geçirme şekilleri, gizlilik ve terör uygulama- 346 akademikteklif

17 Kitap Eleştirisi ları eleştirilmesi gereken eylemler olarak değerlendirilmelidir. Tarih, olayların başka şekilde cereyan etmesi halinde daha değişik sonuçlarında doğacağı ihtimali ile değerlendirilemez. Çünkü, birbirine geçmiş birçok etken sonucu belirlemektedir. Bu nedenle ittihat ve Terakkinin başka şekilde davranması durumunda, Ülkemizin hangi yönde olacağı değerlendirmesi, kullanılabilecek bir argüman değildir. Bu kitap, birçok gizli yapının anlaşılabilmesi ve temellerinin bulunması açısından yararlı olacaktır. akademikteklif 347

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı