Çocuklarda Bez Dermatiti Görülme Sıklığının ve Yapılan Uygulamaların İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Bez Dermatiti Görülme Sıklığının ve Yapılan Uygulamaların İncelenmesi"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(4): Çocuklarda Bez Dermatiti Görülme Sıklığının ve Yapılan Uygulamaların İncelenmesi [Investigation About Frequency Of Diaper Dermatitis in Children and Existing Practice ] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma çocuklarda bez dermatiti görülme sıklığını ve bu konuda yapılan uygulamaları incelemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırmanın evrenini Erzurum il merkezinde bulunan Yenişehir Sağlık Ocağına kayıtlı, 0-24 aylık çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Çalışmaya basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 209 anne alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama ve ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmada çocukların %62,2 sinin kız, %37,8 inin erkek olduğu, %52,9 unun 7-12 ay arasında olduğu saptanmıştır. Annelerin %34,2 si 15-24yaş, %46,4 ünün yaş, %14,4 ünün ise yaş arasında olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda çocuklarda bez dermatiti görülme sıklığı % 83,7 olarak bulunmuştur. Annelerin % 81,1 i bez dermatiti oluştuğunda pişik kremi, %78,9 u ıslak mendil, %26,3 ü pudra kullanmaktadır. Annelerin en fazla fayda gördüğünü belirttikleri uygulamanın pişik kremi kullanımı (% 65,6), en az fayda gördükleri uygulamanın ise pudra kullanımı olduğu (%2,9) bulunmuştur. SONUÇ: Çalışma kapsamındaki bebeklerin %83,7 sinde pişik olduğu görülmüştür. Özellikle pişiğin etyolojisi, özellikleri, korunması ve pişiğin iyileşmesinde etkili olabilecek alternatif koruyucu bakımların farkında olunmalı ve annelere hemşireler tarafından bu konuyla ilgili etkin bir eğitim verilmelidir. SUMMARY AIM: The aim of this study is to investigate the frequency of diaper dermatitis in children and daily practices about it. METHODS: Total field under survey was composed of mothers having 0-24 month-old babies who were enrolled in Yenişehir Primary Care Medical Centre in Erzurum city centre. Total of 209 mothers chosen by simple random sampling method were included in the study. During data collection, question forms prepared by the investigator were used. Chi square test, mean and percentage distribution were used to evaluate data. RESULTS: İn the study of children, 62.2% female, 37.8% were men and Scroll, 52.9% were between 7-12 months. 34.2% of the mothers' 15-percent 24yaş, 46.4% one third of years, 14.4% were between years is. The incidence of diaper dermatitis in children as a result of the study was 83.7%. 81.1% of the mothers' i diaper rash cream, diaper dermatitis occurs, 78.9% of wet wipes, 26.3% of the caster uses. There was no significant relationship between the frequency of diaper dermatitis and nutrition type of the babies. 81.1% of the mothers use baby rash creams for diaper dermatitis. It was seen that mothers most benefit from baby rash cream usage (65.6%) and least benefit from powder usage(2.9%). CONCLUSİON: 83.7% of infants within the scope of the study to in that diaper dermatitis was observed. The etiology of diaper dermatitis in particular, features, protection and healing of rashes that may be effective in alternating one should be aware of preventive maintenance and an effective education on this subject should be given to mothers by nurses. Duygu Arıkan 1 Dilek Küçük Alemdar 2 1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 2 Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Anahtar Kelimeler: Bez Dermatiti, Görülme Sıklığı, Yapılan Uygulamalar Key Words: Diaper Dermatitis, Frequency, Existing Practice Sorumlu yazar/ Corresponding author: Dilek Küçük Alemdar, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Piraziz/Giresun Gönderme Tarihi/Date of Submission: , Kabul Tarihi/Date of Acceptance: DOI: /pmb GİRİŞ Bez dermatiti (pişik) süt çocuklarında, bezlerin sürtündüğü bölgelerde veya gluteal bölge, koltuk altı gibi kapalı kısımlarda sıcaklık, nem ve irritasyon sonucu görülmektedir (1,2). Bez dermatiti bebeklerde en sık görülen deri hastalığı olup bebeklerin %7-35 inde ve genellikle de aylarda gelişmektedir (3,4). Bez dermatiti, derinin eritemli ve pullu bir görünüm almasına, papülo veziküler veya büllöz lezyonların gelişmesine neden olmaktadır. Bez dermatitinde ikincil bakteri ve mantar infeksiyonları da oldukça sık görülmektedir (5). Ebeveynler genellikle pişiği hastalık olarak görmedikleri ve hastaların çoğu evde tedavi edildikleri için görülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir (6,7). Yurtdışında yapılan çeşitli araştırmalarda pişik sıklığı %15,2-60,3 arasında değişmektedir (8,9). Ülkemizde ise pişik görülme sıklığı %23,9 61,5 arasındadır (10,11). Teknolojideki gelişmeler sayesinde bez dermatiti sıklığı azaltılmış, ama ortadan kaldırılamamıştır. Tek 409

2 kullanımlık çocuk bezleri gelişmiş ülkelerde çocuk bezlerinin %90 ından fazlasını oluşturmaktadır (12). Bu bezlerde çeşitli tabakalar bulunmaktadır; en içteki tabaka genellikle polipropilenden oluşur. Bu sentetik materyal sayesinde sıvı iç kısma aktarılır ve bezin deriye temas eden kısmı kuru kalır (4). Bu bezler sayesinde deri kuru kalır, idrar ve dışkı karışmadığı için de deride irritasyon olmaz (13). Bu ürünlerin bez dermatiti gelişimini azalttığı ya da önlediği düşünülmektedir (14). Bez bölgesinin bakımı ve korunması ile pişik gelişim riskini azaltmak mümkündür. Bu konuda bebeğin bakımından sorumlu olan anne ya da bakıcılara eğitim verilmelidir. Annelere ve bakım verenlere pişiğin tanısı, korunması ve tedavisi konusunda bilgi verilmelidir. Özellikle bu tür eğitimlerin broşür ve kitapçıklar yoluyla olması önemlidir (8,15). Pişik gelişimini önlemede beş önemli yol ABCDE olarak sınıflandırılmıştır. A = Air out; Havalandırma, B = Barrier; Cildi koruyucu krem kullanma, C = Clean; Cildi temiz tutma, D = Disposable diapers; Tek kullanımlık bezler, E = Educate; Pişiğin tekrar gelişmemesi ve önlemek için ailelere eğitim verilmesi. Bu uygulamalar işlem sırasına göre sondan başa doğru sıralanmıştır (6,16). Deri temizliği her bez değişiminden sonra ılık su veya ılık su ile ıslatılmış pamukla yapılmalı ve bez bölgesi günde iki defa yıkanmalıdır. Normal sabunlar ph ı yüksek olduğundan günde en fazla iki defa kullanılmalı ve hemen durulanmalıdır. Her seferinde sabunla yıkamaya gerek yoktur. Yumuşak sabunlar tercih edilmelidir. Çocuğun altını temizlemek amacıyla kullanılan ıslak mendiller deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kullanılmamalıdır (13,17,18). Pudra tahriş edici özellikleri ve aspirasyon tehlikesi nedeni ile kullanılmamalıdır (7,12). Bez dermatitinin gelişiminde en önemli unsur, çocuk bezinin kapatıcı yapısıdır. Bebek derisi erişkinden daha incedir, irritasyon ve enfeksiyona daha yatkındır (19). Sık olarak değiştirilmeyen çocuk bezi, deri iritasyonunu aşırı derecede arttırmakta ve ülserasyona yol açmaktadır (4). Bez dermatitinin oluşumunu hızlandıran faktörler; nemlilik, ülserasyon ve buna eklenmiş olan idrar üresi, amonyak, dışkı fermentleri, sabun ve deterjanların yarattığı kimyasal irritasyondur. Süt çocuklarında kullanılan naylon külotlar da havalanmayı engellediği için dermatitin oluşumunu kolaylaştırır (20). Hemşireler ve aileler genel pişik tanılama kriterlerini biliyorlarsa erken dönemde pişik gelişimini fark edebilirler. Özellikle pişiğin etyolojisi, özellikleri, korunması ve pişiğin iyileşmesinde etkili olabilecek alternatif koruyucu bakımların farkında olmalıdırlar. Pişik konusunda yapılan çalışmaların çoğunluğu pişiği olan çocuklarda pişiğin tedavisi ve şiddetinin azaltılmasına yöneliktir (7,15,18,21,22). Bu sebeple pişiğin görülme sıklığının ve yapılan yanlış uygulamaların belirlenerek pişiğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca koruyucu bakım sonucunda pişiğin önlenmesi yanı sıra erken tanılanması ile tedaviye erken başlanması, sonuç olarak şiddetinin azaltılması ile tedavi maliyeti de azalacaktır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda bez dermatiti görülme sıklığını ve bu konuda yapılan uygulamaları belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM Tanımlayıcı nitelikteki çalışma; Erzurum il merkezinde bulunan 11 sağlık ocağından kura ile seçilen Yenişehir Sağlık Ocağına başvuran ve bezlenme döneminde olan 0-24 ay arasındaki çocukların anneleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya evrendeki birey sayısının bilinmediği, olayın görülüş sıklığının bilindiği durumlarda kullanılan formül ile belirlenen, araştırmacının veri topladığı günlerde Sağlık Ocağına herhangi bir nedenle başvuran ve 0-24 aylık çocuğu olan 209 anne alınmıştır. Verilerin elde edilmesinde, araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek oluşturulan anket formu kullanılmıştır (14,20,23). Bu form anne ve çocuğa ait kişisel bilgileri ve annelerin bez dermatiti konusundaki bilgi ve uygulamalarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından anket formu aracılığıyla anneler ile yüz yüze görüşülerek Haziran 2007 ve Ağustos 2008 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma için gerekli izin Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünden alınmıştır. Annelerden de sözel olarak izin alınmış ve sadece araştırmaya katılmak isteyen annelere soru formu uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 11.0 programı ile yapılmış ve yüzdelik dağılım ile ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. BULGULAR Çalışmada çocukların %62,2 si kız, %37,8 inin erkek olduğu, %48,3 ünün 7-12 aya arasında olduğu saptanmıştır. Annelerin %39,2 si yaş, %46,4 ünün yaş, %14,4 ünün ise yaş arasında olduğu saptanmıştır. Ayrıca annelerin %11,0 ının okuryazar olmadığı, %68,9 unun ilköğretim, %9,6 sının lise ve %10,5 inin ise üniversite mezunu olduğu saptanmıştır. Ayrıca 410

3 annelerin %9,6 sının çalıştığı, %90,4 ünün ise çalışmadığı saptanmıştır. Araştırmada çocukların cinsiyet ve yaşının bez dermatiti olma sıklığını etkilemediği saptanmıştır. Annenin eğitim düzeyi ve çalışma durumu ile çocukların bez dermatiti olma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). Annelerin eğitim seviyesi arttıkça çocuğun bez dermatiti olma sıklığının azaldığı saptanmıştır (Tablo 1). Çalışmada çocukların %11,8 i doğal, %11,8 i yapay, %76,4 ü ise karışık beslendiği saptanmıştır. Çocukların kullandıkları alt bezine bakıldığında ise %82,3 ünün hazır bez, %17,7 si evde dikilmiş kumaş bez kullandığı saptanmıştır. Kullanılan alt bezi ve çocukların beslenme şekli ile çocukların bez dermatiti olma sıklıkları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Annelerin %68,9 u çocuğu bez dermatiti olduğunda çocuğun altını sık sık değiştirdiğini, %78,9 u çocuğun altını temizlerken ıslak mendil kullandığını,%14,4 ü altını ılık su ile temizlediğini, %60,8 i çocuğun altını yıkadıktan sonra kuruladığını, %26,3 ü pişik oluştuğunda pudra kullandığını, %78,5 i pişik kremi kullandığını ve %13,9 u zeytinyağı sürdüğünü belirtmişlerdir. Çalışmada annelerin %81,1 i pişik kremini bez dermatiti oluştuğunda iyileştirmek için kullandığını, ayrıca %84,2 si pişik kremini eczaneden kendisinin aldığını, %15,8 i ise doktorun önerdiği pişik kremini kullandığını belirtmişlerdir (Tablo 3). Bulgulara bakıldığında annelerin yaptıkları uygulamalardan en fazla %65,6 ile pişik kremi kullananların fayda gördükleri, ikinci olarak ise %14,4 ile bebeğin altını sık değiştirmeden fayda gördükleri saptanmıştır. Diğer faydalı buldukları uygulamalar ise %3,8 ile altını ılık su ile yıkama, %2,9 ile pudra kullanmak, %5,7 ile zeytinyağı sürmek ve %7,6 ile altını havalandırmanın faydalı olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 4). Tablo 1. Sosyodemografik Özellikler İle Bez Dermatiti Görülme Sıklığı Arasındaki İlişki. Hiç Olmadı Birkaç kez oldu Sık sık olur TOPLAM Çocuğun Cinsiyeti Kız 25 73, , , ,2 Erkek 9 26, , , ,8 Toplam , , , ,0 X² p>0.05 Çocuğun Yaşı (ay) 0-6 ay 10 29, , , , ay 18 52, , , , ay 5 14,7 7 9, , , ay 1 2,9 2 2,6 4 4,0 7 3,3 X² p>0.05 Annenin Yaşı (yıl) , , , , , , , , , , , ,4 X² p>0.05 Annenin Eğitim Düzeyi Okuryazar değil 4 11,8 7 9, , ,0 İlköğretim mezunu 6 17, , , ,9 Lise mezunu 11 32,4 5 6,6 4 4,0 20 9,6 Üniversite mezunu 13 38,2 7 9,2 2 2, ,5 X² p<0.001 Annenin Çalışma Durumu Çalışan 9 26,5 9 11,8 2 2,0 20 9,6 Çalışmayan 25 73, , , ,4 X² p<

4 Tablo 2. Beslenme Şekli Ve Kullanılan Alt Bezi İle Bez Dermatiti Sıklığı Arasındaki İlişki. Hiç olmadı Birkaç kez pişik oldu Sık sık pişik olur Toplam Çocuğun beslenme şekli Doğal Beslenme 4 11, , , ,5 Yapay Beslenme 4 11,8 3 3, ,1 19 9,1 Karışık Beslenme 26 76, , , ,4 Toplam , , , ,0 X² 7.76 p>0.05 Kullanılan Alt Bezi Hazır Bez 30 88, , , ,3 Kumaş Bez 4 11, , , ,7 X² 2.75 p>0.05 Tablo 3. Annelerin Bez Dermatiti Oluştuğunda Yaptıkları Uygulamalar. Yapılan Uygulama Sayı % Bebeğin Altını Sık Değiştiriyor Evet ,9 Hayır 65 31,1 Altını temizlerken Islak Mendil Kullanıyor Evet ,9 Hayır 44 21,1 Altını Ilık Su İle Temizliyor Evet 30 14,4 Hayır ,6 Altını Yıkadıktan Sonra Kuruluyor Evet ,8 Hayır 82 39,2 Altını Değiştirdikten Sonra Havalandırıyor Evet ,2 Hatır 33 15,8 Pudra Kullanıyor Evet 55 26,3 Hayır ,7 Pişik Kremi Kullanıyor Evet ,5 Hayır 45 21,5 Pişik Kremini Ne Amaçla Kullanıyor Pişik oluşmadan önlemek için Pişik oluştuğunda iyileştirmek için Doktorun Önerdiği Pişik Kremini Kullanıyor Evet Hayır Zeytinyağı Sürüyor Evet 29 13,9 Hayır ,1 Toplam , ,9 81,1 15,8 84,2 412

5 Tablo 4. Annelerin Bez Dermatiti Oluştuğunda Yarar Gördükleri Uygulamalar. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013:12(4) Fayda Görülen Uygulama Altını Sık Değiştirme 30 14,4 Altını Ilık Su İle Yıkama 8 3,8 Pudra Kullanmak 6 2,9 Pişik Kremi Kullanmak ,6 Zeytinyağı Sürmek 12 5,7 Altını Havalandırmak 16 7,6 Toplam ,0 TARTIŞMA Çocukların hemen hepsinde bezlenme döneminde, bezle kaplı alanda eritem görülmektedir. Vakaların büyük bölümünde irritasyon minimal olup iyi bir bakım ile düzelebilmektedir. Ancak bir kısmında hekime başvurmayı gerektirecek yakınmalar olmaktadır (14). Çalışma kapsamındaki bebeklerin %83,7 sinde pişik olduğu görülmüştür. (Tablo 1). Yurtdışında yapılan çeşitli araştırmalarda pişik sıklığı %15,2 60,3 arasında değişmektedir (8,9). Ülkemizde ise pişik görülme sıklığı %23,9 61,5 arasındadır (10,11). Literature göre çalışma kapsamındaki bebeklerde pişik görülme oranının yüksek olduğu görüldü. Bu durumun bebeklerin yaşlarının %52,9 unun 7-12 ay arasında olması nedeniyle karışık beslenmeye geçiş yaptıkları dönemde bulunması ve bu yaş grubu bebeklerin cilt yapılarının daha hassas olmasından kaynaklanabileceği düşünüldü. Çalışmamızda pişik ile cinsiyet ve yaş arasında anlamlı fark görülmemektedir. Yapılan araştırmalarda cinsiyete göre pişiğin görülme sıklığı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (8,10,11). Bez bağlanması azaldığı için aylıkdan sonra pişik görülme sıklığı azalmaktadır. Pişiğin en çok görülme sıklığı 6-12 ay arasında olduğu bildirilmektedir ancak yapılan araştırmalarda farklılıklar olduğu da görülmüştür. (4,25) aylık çocuklarla yapılan çalışmada, pişik gelişimi 3-6 ay aralığında, anlamlı olarak daha fazla görülmüştür. Çimen ve arkadaşlarının çalışmasında (2007), 6-12 ay grubunda daha fazla pişik görülmüştür, bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Kırçuval ın araştırmasında (2001) pişik görülme sıklığı ile yaş grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır (10,11). Çalışmada çocukların %82,3 ünün hazır bez, %17,7 sinin evde dikilmiş kumaş bez kullandığı saptanmıştır. Kullanılan alt bezi ile çocukların bez dermatiti olma sıklıkları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Parlak ve arkadaşlarının (1995) çalışmasında da kullanılan alt bezi ile bez dermatiti olma sıklığı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (26). Çalışmalar çocuk bezinin tipinin bez dermatiti gelişme sıklığına etkili olduğunu göstermektedir. Tek kullanımlık çocuk bezleri gelişmeden önce çeşitli kumaşlardan yapılan çocuk bezleri kullanılırdı. Sızıntıyı önlemek için dış kısmına naylon sarılan bu bezler, idrar ve dışkının karışmasına ve içerdeki ısı ve nem miktarında artışa neden olmaktadırlar (13). İdrarla dışkı karıştığında fekal üreazlar aktive olarak deride irritasyona neden olduğundan en şiddetli bez dermatiti tabloları genellikle bu çocuklarda gelişmektedir (12). Pişik gelişimini engellemek için; emiciliği iyi olan kaliteli hazır bezlerin kullanılması bez bölgesinin kuru olması, her gaitadan sonra bez değiştirilmesi ve bezin günde en az beş defa değiştirilmesi ve bölgenin temizliği, bezlerin çok sıkı bağlanmaması, sıkı dar giysi kullanılmaması, odanın fazla sıcak ve nemli olmaması, etkin koruyucu madde kullanılması ve sık havalandırılması önerilmektedir. Pişiğin gelişiminde kullanılan bez tipi önemlidir. Kumaş bezlerin hazır bezlere oranla daha fazla pişiğe neden olduğu bulunmuştur. Günümüzde kumaş bez kullanma oranı çok azdır. Kumaş bezler yıkama öncesi antiseptik içeren suda tutulmalıdır. Özellikle enzim içeren deterjan (Biyolojik) ve yumuşatıcılar kullanılmamalıdır (7,17). Sabun tozu kullanılmalıdır. En az 60 derecede yıkanmalıdır. Bezin kaynatılması, kullanma süresini azaltacağından yapılmaması önerilmektedir. Bezin kokusunu gidermek için güneşte asılarak kurutulması önerilmektedir. Makinada yıkama ve durulama işlemi daha sistematik ve güvenilir olduğu için elde yıkamaya tercih edilmelidir. Kullanılan hazır bezin emiciliği ve hava alıp almadığı pişik oluşumunda önemlidir (8,11).Yapılan araştırmalarda pişik görülme sıklığı ile hazır bezlerin markası arasında anlamlı fark bulunmamıştır (10). Bir araştırmada bez değiştirme sıklığının pişik gelişiminde etkili olduğu görülürken (8), bazı araştırmalarda etkili olmadığı görülmüştür (10, 11). Bezi sıkı bağlanan bebeklerde sıkı bağlanmayanlara göre anlamlı düzeyde daha çok pişik geliştiği görülmüştür. Pişiğin önlenmesinde bir diğer önemli etken bez bölgesinin 413

6 havalandırılmasıdır, ancak Çimen ve arkadaşlarının araştırmasında etkili bulunmamıştır (10). Ayrıca çalışmada çocukların beslenme şekli ile bez dermatiti olma sıklıkları arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte (p>0.05) sık sık bez dermatiti olan çocukların karışık beslenen çocuklar olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda da karışık beslenen bebeklerde bez dermatitinin sık görülme oranının doğal ve yapay beslenenlere göre daha fazla görüldüğü saptanmıştır (4,13). Anne sütü alan çocuklarda hazır mama ile beslenen çocuklara göre daha az pişik görüldüğü ifade edilmektedir. Anne sütü ile beslenen çocukların dışkılarında üreaz içeren organizmalar daha azdır. Düşük ph lı ve fekal enzim içeren anne sütü ile beslenen bebeklerde perianal zedelenme daha zordur (17,13,28). Fakat yapılan çalışmalarda beslenme biçiminin pişik görülme sıklığını istatistiksel olarak önemli düzeyde etkilediği bulunmamıştır (8,10,11). Yine Parlak ve arkadaşları çalışmalarında (1995) anne sütü alanlar ile karışık beslenenlerin bez dermatiti olma sıklıkları arasında anlamlı bir fark bulmuşlardır (26). Bu bulgular bizim çalışmamızı destekler niteliktedir. Araştırmamızda annelerin eğitim durumu ile pişik olma sıklığı arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.001). Eğitim durumu yükseldikçe pişik olma sıklığı azalmaktadır. Çimen ve arkadaşlarının çalışmasında da anne eğitim durumunun pişik sıklığını etkilediği, eğitim düzeyi yüksek olanlarda daha az pişik geliştiği bulunmuştur (10). Araştırmamızda çalışan annelerin çocuklarında daha az dermatiti görüldüğü saptanmıştır. Bunun nedeni olarak çalışan annelerin ekonomik seviyesi daha yüksek olduğu için alt bezinin ve sık değiştirmenin getirdiği maliyeti sağlayabilmeleri söylenebilir. Annelerin %68,9 u çocuğu bez dermatiti olduğunda çocuğun altını sık sık değiştirdiğini, %31,1 i ise sık sık değiştirmediğini belirtmişlerdir. Bez dermatiti tedavisinde ve önlenmesinde en önemli faktörlerden birisi çocuk bezinin sık aralıklarla değiştirilmesidir. Çocuk bezi yenidoğan döneminde her saat, bebeklik döneminde ise 3-4 saatte bir değiştirilmelidir saatlik gece uykusu olan bir bebeğin bezi gece boyunca en az bir kez değiştirilmelidir (13). Bu çalışmada annelerin çoğunluğunun dermatit oluştuğunda bebeğin alt bezini sık sık değiştirmesi doğru bir uygulamadır. Çalışmada annelerin %78,9 u çocuğun altını temizlerken ıslak mendil kullandıklarını belirtmişlerdir. Uzun süredir hazır ıslak mendiller yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların deri ph ını düşürdüğü ve düşük ph ın cilt için olumsuz yönde etkisi olduğu söylenmektedir. Bez dermatitinde bu mendillerin kullanılması önerilmemektedir. Bu kısmen etanol ve isoproponal içeren mendiller için geçerlidir. Birçok çalışma, bez bölgesini ıslak mendillerle temizlemenin pişik geliştirmediğini göstermektedir (8,10,22). Günümüzde kullanılan ıslak mendil ya da havluların çoğunda alkol ya da türevlerinin bulunmadığı, bebek ürünlerine ait firmaların ürünlerinde ise gliserin, pentanol gibi koruyucu maddelerin eklendiği görülmektedir. Bez dermatiti olan çocukların altını yıkama alışkanlıklarının doğru belirlenmesi gereklidir. Bunlarda sert ve kuvvetli şekilde sabunlamak, alkol içeren mendillerle temizlemek veya çok temizlemek derinin bariyer fonksiyonunda bozulmaya neden olabilmektedir (12). Ayrıca annelerin %60,8 inin çocuğun altını yıkadıktan sonra kurulaması ve %84,2 sinin havalandırması doğru bir uygulamadır. Kurulama tümüyle silme yerine küçük dokunuşlarla fazla suyu alma şeklinde yapılırsa daha az zarar verici olur. Saç kurutucusu gibi bir kaynakla deriyi kurutmaya çalışmak deriyi aşırı kurutabilir ya da yanıklara neden olabilir (13). Bebek mümkünse belli sürelerle bezlenmemeli ve bölge derisinin kuruması ve havalanması sağlanmalıdır. İlk aylarda uyanık olduğu dönemler, hareket kabiliyeti kazandığı dönemde de oyun oynarken çocuk bezi çıkarılabilir (29). Çalışmada annelerin %26,3 ünün pişik oluştuğunda pudra kullandığı, %73,7 sinin pudra kullanmadığı saptanmıştır. Literatürde bez dermatitinde çocuklarda pudra kullanımı önerilmemektedir (13). Çalışmada annelerin %78,5 i çocukları bez dermatiti olduğunda pişik kremi kullandığını, %21,5 i pişik kremi kullanmadığını belirtmiştir. Annelerin %81,1 inin pişik kremini bez dermatiti oluştuğunda iyileştirmek için kullandığı görülmektedir. Ayrıca annelerin %15,8 i doktorun önerdiği pişik kremini kullandığı, %84,2 si ise pişik kremini eczaneden kendisi aldığını belirtmektedir. Bez dermatitini engelleyici kremler deri üzerinde lipid bir tabaka oluşturarak, deriyi zararlı irritan ve mikroorganizmalardan korurlar. Ancak enfeksiyon varlığında pişiği engelleyici kremler tablonun şiddetlenmesine neden olabilirler (4, 17). Bu nedenle tedavi edici pişik kremlerinin seçiminde doktora danışılması gerekir. Çalışmada annelerin yaptıkları uygulamalardan en fazla %65,7 ile pişik kremi kullananların fayda gördükleri, ikinci olarak ise %14,4 ile bebeğin altını sık değiştirmeden fayda gördükleri saptanmıştır. Bez bölgesindeki pişiğin gelişmemesi ya da tekrarlanmaması açısından koruyucu kremlerin kullanılması öncelikli önlemlerden biridir (17). Odio 414

7 ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada pişiği olan çocuklarda sürekli topikal vazelin uygulanmasını sağlayan vazelin içeren bezler kullanıldığında, bölge temizliği sürdürüldüğünde çocukların pişik şiddetinin ve kızarıklığının azaldığı bulunmuştur (22). Her bez değişiminden sonra bez bölgesine koruyucu madde kullanımının incelendiği araştırmalarda pişik görülme durumunda azalma yönünden anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (11,26). Çalışmada annelerin en az fayda gördükleri uygulama %2,9 la pudra kullanımıdır. Pudralar hem çocuğun soluk borusuna kaçarak çocuğun boğulmasına, hem de deri kıvrımlarında birikerek ciddi enfeksiyonlara neden olduğu için kullanılması önerilmemektedir (7,12). Çalışmalarda pudranın koruyuculuğuna dair anlamlı istatistiksel sonuç bulunmamıştır (8,26). SONUÇ Çalışma kapsamındaki bebeklerin %83,7 - sinde pişik olduğu görülmüştür. Bu oran oldukça yüksektir. Anneler bez dermatiti oluştuğunda genellikle doğru uygulama yaptığı saptanmış, ancak annelerin %78,9 u çocuğun altını temizlerken ıslak mendil kullandıklarını belirtmişlerdir. Bez dermatitinde bu mendillerin kullanılması önerilmemektedir. Hemşireler genel pişik tanılama kriterlerini biliyorlarsa erken dönemde pişik gelişimini fark edebilirler. Özellikle pişiğin etyolojisi, özellikleri, korunması ve pişiğin iyileşmesinde etkili olabilecek alternatif koruyucu bakımların farkında olmalıdırlar. Hemşirelerin öncelikli hedeflerinden birisi pişik oluşumunu önleme ve anne baba eğitimidir. Alt bezi bağlanan çocuklarda pişik gelişiminin önlenmesi veya azaltılması için annelerin alt bakımı konusunda eğitilmesi, konu hakkında broşürlerin verilmesi, bu eğitim çerçevesinde annelerin yaptıkları zararlı uygulamaların ortadan kaldırılmaya çalışılması (ıslak mendil kullanımı, pudra kullanımı), yararlı uygulamaların (bebeğin altını sık değiştirme, ılık su ile yıkamak, kurulamak, havalandırmak, pişik kremi kullanmak vb.) ise pekiştirilmesi uygun yaklaşım olarak görülmektedir. KAYNAKLAR 1. Kenner C, Lott J W, Flandermeyer A A Comprehensive Neonatal Nursing. WB Saunders: Philadelphia; p Rash N The Newborn Child. 8th ed. London: Churchill Livingstone; 1998.p Atherton D J; The aetiology and management of irritant diaper dermatitis European Academy of Dermatology and Venereology Gupta A K, Skinner A R. Management of diaper dermatitis. Int J Dermatol. 2004; 43: McQuaid L, Huband S, Parker E. Children's Nursing. Churchill Livingstone. London; p Kimberly A H. Patient information: Diaper rash in infants andchildren.2009;http://www.uptodate.com/patient s/content/topic.do?topickey=~xrahhnqmcojqf1t. Erişim Tarihi: Wolf R, Wolf D, Tüzün B, Tüzün Y. Diaper dermatitis. Clinical Dermatology. 2000; 18: Adalat S, Wall D, Goodyear H. Diaper dermatitisfrequency and contributory factors in hospital attending children. Pediatric Dermatology. 2007; 24(5): Daniel B W, Alan B F, Steven R F, Daniel P K. Characterization of diaper dermatitis in the United States. Archive Pediatric Adolescent Medicine. 2000; 15: Çimen S, Aslan G,Yaprak E. Hastanede yatan 0-24 aylık bebeklerde pişik görülme durumu ve etkileyen etmenlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi. 2007; Haziran, İzmir. 11. Kırçuval D. 0-2 yaş çocuklarda diaper dermatiti sıklığı, klinik özellikleri ve etyolojik faktörlerin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. 2001;Edirne. 12. Fiorillo L. Therapy of pediatric genital diseases. Dermatol Therapy. 2004; 17: Shin HT. Diaper dermatitis that does not quit. Dermatol Ther. 2005; 18: Spraker MK. Diapers and diaper dermatitis. Pediatr Dermatol. 2000; 17: Borkowksi S. Diaper rash care and management. Pediatric Nursing. 2004; 30(6): Humphrey S, Bergman J N, Au S. Practical management strategies for diaper dermatitis. Skin Therapy Letter. 2006; 11(7):

8 17. Atherton DJ. A review of the pathophysiology, prevention and treatment of irritant diaper dermatitis. Curr Med Res Opin. 2004; 20: Wananukul S, Limpongsanuruk W, Singalavanija S, Wisuthsarewong W. Comparison of dexpanthenol and zinc oxide ointment with ointment base in the treatment of irritant diaper dermatitis from diarrhea: a multicenter study. Journal of the Medical Association of Thailan. 2006; 89(10): Visscher M O, Chatterjee R, Munson K A, Bare D E, Hoath S B. Development of Diaper Rash in the Newborn. Pediatr Dermatol. 2000; 17: Özek E, Akman İ. Yenidoğanın cilt bakımı. Neonatoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 2000; Baldwin, S., Odio, M.R., Haines, S.L., Connor, R.J., Englehart, J.S., Lane, A.T. (2001). Skin benefits from continuous topical administration of a zincoxide/petrolatum formulation by a novel disposable diaper, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 15(1): Odio M R, Fallon F S. Diaper dermatitis and advances in diaper technology. Current Opinion Pediatrics. 2000; 12(4): Adam R. Skin Care of the Diaper Area. Pediatric Dermatology. 2008; 25: Salman N, Somer A, Uzun M, ve ark. Kandidal bez pişiği olan süt çocuklarında tiokonazolün etkinlik ve emniyetinin araştırılması. Çocuk Dergisi. 2001; 1: Davies M W, Dore A J, Perissinotto K L. Topical Vitamin A, or its derivatives, for treating and preventing napkin dermatitis in infants. The Cochrane Library. 2008; 4: Parlak M, Energin M, Selimoğlu M, Bitlisli H, Alp H. Diaper Dermatitli 54 Olgunun Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatol. 1995; 5: Hong K H, Kim S C, Kang T J. Effect of abrasion and absorbed water on the handle of nonwovens for disposable diapers. Textile Research Journal. 2005; 75: Bryant R. Diaper dermatitis: From simple rashes to complex differentials. Dermatology Times.Special Report. 2006; Önder M, Adışen E, Velagiç Z. Diaper dermatit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2007; 50:

0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Pişiği Önleme ve Bakımına Yönelik Uygulamaları*

0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Pişiği Önleme ve Bakımına Yönelik Uygulamaları* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 1: 17-22 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 0-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Pişiği Önleme ve Bakımına Yönelik Uygulamaları* The Practice of Mothers to Prevent

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANAN BEBEKLERDE KORUYUCU ALT BAKIM PROTOKOLÜNÜN PİŞİK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ

ANTİBİYOTİK KULLANAN BEBEKLERDE KORUYUCU ALT BAKIM PROTOKOLÜNÜN PİŞİK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTİBİYOTİK KULLANAN BEBEKLERDE KORUYUCU ALT BAKIM PROTOKOLÜNÜN PİŞİK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEYE ETKİSİ Gülbeyaz BARAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları*

Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 573-578 Annelerin El Hijyeni Hakkındaki Bilgi ve Uygulamaları* [Knowledge and Applications about Hand Hygiene of the Mothers] ÖZET AMAÇ: Bu araştırma,

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

TEMİZİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 TEMİZİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM SAĞLIK VE HİJYEN NEDİR? Sağlık; kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fiziksel, biyolojik ve sosyal

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı

ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt: 2. Sayı: 2, 1999 ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı ÖZET Sevinç YAMAN'... ** Nurgül BOLUKBAŞ Çalışma annelerin fitığı olan çocuklarına

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI

SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI SPİNA BİFİDA VE NÖROJEN MESANE TANILI HASTALARDA MESANE İÇİ HYALURONİK ASİD UYGULAMASI Harika Alpay, Nurdan Yıldız, Neslihan Çiçek Deniz, İbrahim Gökce Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarının Fistül Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi

Hemodiyaliz Hastalarının Fistül Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi Hemodiyaliz Hastalarının Fistül Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi Bahar ÇETİN, Özel Lüleburgaz Diyaliz Merkezi Seher ÜNVER, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU. Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL KURULU Ameliyathane Organizasyonu ve Giriş Çıkışlarda Uyulması Gereken Kurallar Mekan: Ameliyathanelerin yoğun bakım ünitelerinden

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi

30.12.2014. Anne Sütünün Önemi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi. Anne Sütünün Önemi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Slayt No: 22 Bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini kolaylaştırır. Bebekte kulak enfeksiyonları

Detaylı

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI

GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI GÜNLÜK HĠJYEN ALIġKANLIKLARI HĠJYEN NEDĠR? Bir sağlık bilimi olup,temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidi r. KĠġĠSEL HĠJYEN Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devam ettirdikleri öz

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Menalind professional Yaşlı ve hassas cilt için profesyonel cilt bakım serisi YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Cildin koruyuculuğuna mükemmel destek: Nutriskin Protection Complex Yeni Nutriskin Protection

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

YENİDOĞAN BAKIMI HÜLYA CİVELEK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ

YENİDOĞAN BAKIMI HÜLYA CİVELEK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ YENİDOĞAN BAKIMI HÜLYA CİVELEK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ YENİDOĞAN DÖNEMİ Doğumdan sonraki ilk 4 haftaya (0-28gün) yenidoğan dönemi denir. Doğumdan sonra yaşamın ilk günü, ilk haftası ve

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Termal Sular ve Cildimiz

Termal Sular ve Cildimiz Termal Sular ve Cildimiz Termal su nedir? Termal su, doğal mineral içeriklere ve iyileştirici etkilere sahiptir. Tedavi amaçlı kullanıma uygundur. Birçok karakteristik özelliği sayesinde, sağlık alanında

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ AKıLCı İLAÇ KULLANıMı TANıMı İLK DEFA 1985 YıLıNDA DÜNYA SAĞLıK ÖRGÜTÜ TARAFıNDAN YAPıLMıŞTıR. KİŞİLERİN KLİNİK

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat

Antiseptik içeren banyolar. Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Antiseptik içeren banyolar Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat Modern cerrahi teknikler Yara enfeksiyonu patogenezinin daha ayrıntılı

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EPİDURAL ANESTEZİ SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Meryem Karataş*, Aysun Çakır Özçelik*, Canan Sarı*, Sevinç Kaymaz* *Liv Hospital Ulus GİRİŞ Kadın sağlığı açısından gebelik

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZGEÇMİş 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3.Unvan : Gülzade UYSAL : 03.02.1982 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Universite Yıl Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi 1999-2004 Yüksek Lisans

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

21.09.2012. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama Yöntemleri. Cerrahi El Yıkama: Amaç

21.09.2012. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama. Cerrahi El Yıkama Yöntemleri. Cerrahi El Yıkama: Amaç Cerrahi El Yıkama Cerrahi El Yıkama Ameliyathanelerde kontamine tıbbi malzemelerin enfeksiyona yol açtığı, ancak bulaş yolunda en önemli faktörün ameliyat ekibinin elleri olduğu bilinmektedir. Doç. Dr

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ Sağlıklı bir yaşam için vücudun deri, saç, el ayak, ağız ve diş gibi kısımlarının bakımı ve temizliğine önem verilmesi gerekir. Derinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve vücuda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir.

: Kişisel hazırlık yapmaya uygun koşullar sağlanmalı, öğrenci araştırmaya ve gözlem yapmaya yönlendirilmelidir. KİŞİSEL BAKIM MODÜL BİLGİ SAYFASI MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ MODÜL : KİŞİSEL BAKIM KODU : 815SBG001 SÜRE : 40/8 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ GENEL AMAÇ :

Detaylı

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası VEZİKOSTOMİ BAKIMI Vezikostomi, infravezikal basıncın yüksek olduğu ve üretranın boşaltmayı yapamadığı durumlarda dekompresyonu sağlamak için mesanenin geçici olarak cilde ağızlaştırılmasıdır. Mesanenin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Ayrıca diğer antiseptiklerle birlikte erisipel, lupus erithematozus gibi cilt hastalıklarının tedavisine yardımcıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İHTİYOL POMAT 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin m addeler: Her bir 20 g lık İHTİYOL POMAT, 2 g ihtiyol içerir. Y ardım cı m addeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Ayrıca:

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Ayrıca: EGZAMA Atopik Dermatit; Egzema; Egzama derinin dış tabakasının kronik iltihabıdır. Hastalık bebekler ve çocuklarda sık görülür, yaşla azalır, nadiren erişkinlerde de görülür. Atopik dermatit de denir,

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi. Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Doğum Mevsimi İlişkisi Dr. Özlem HEKİM BOZKURT Dr. Koray KARA Dr. Genco Usta Giriş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en sık görülen

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

Diyabette Bakım,Takip ve İzleme. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.

Diyabette Bakım,Takip ve İzleme. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem. Diyabette Bakım,Takip ve İzleme İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.Alev Kahraman Kan Glukozunun Diyabetli Birey Tarafından Takibi Kan glukozunun

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÜNİTE 10 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜROL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 10 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜROL İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ŞİKÂYETLER VE İLGİLİ PERSONELLE İŞBİRLİĞİ III İÇİNDEKİLER Ateş ve Havale İlgili Personelle İşbirliği Öksürük İlgili Personelle İşbirliği Pişik İgili Personelle İşbirliği ÇOCUK SAĞLIĞI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

HİJYEN (EL YIKAMA) Hazırlayan: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

HİJYEN (EL YIKAMA) Hazırlayan: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU HİJYEN (EL YIKAMA) Hazırlayan: Prof. Dr. Hikmet PEKCAN TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU HİJYEN Mitolojide Eskülap: Tıbbın babası Hygiea: Eskülap ın kızı Sağlığı koruyan ve insanların sağlığının bozulmasını

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi!

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi! Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Hijyenik bir yaşam biçimi! İşletmelerde etkin ve kalıcı hijyenin sağlanması, insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Selin, Hijyenmax, Sens, Maratem

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi doi:10.5222/buchd.2014.186 Klinik Araştırma Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi Determination of mothers attitudes and

Detaylı

İnsidans ve Prevalans. İnkonEnans Alakalı DermaEt ( İAD ) INCONTINENCE ASSOCIATED DERMATITIS 27/04/16 TERMİNOLOJİ. İnkonEnans Alakalı DermaEt ( İAD )

İnsidans ve Prevalans. İnkonEnans Alakalı DermaEt ( İAD ) INCONTINENCE ASSOCIATED DERMATITIS 27/04/16 TERMİNOLOJİ. İnkonEnans Alakalı DermaEt ( İAD ) İnkonEnans Alakalı DermaEt ( İAD ) INCONTINENCE ASSOCIATED DERMATITIS İNKONTİNANS DERMATİTİ İAD Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Uzm. Hem. Ebru KIRANER

Detaylı

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü AMAÇ Çocuğun vücut ağırlığının doğru olarak ölçülmesi, sonucun çocuğun yaşına göre değerlendirilmesi ve değişikliklerin izlenmesidir. TEMEL BİLGİLER Sağlıklı çocuklarda

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI *

KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI * KONYA İLİNDEKİ PEDİATRİ HEMŞİRELERİNİN ŞİDDETE Fatma TAŞ ** Kabul Tarihi: 15.04.2005 ÖZET Çalışmanın amacı, Konya İli merkez hastanelerinde çalışan pediatri hemşirelerinin şiddete maruz kalma durumlarını

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

BEBEK BAKIMI EĞİTİMİ TALİMATI

BEBEK BAKIMI EĞİTİMİ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Bebek Banyosu Uygulama

Bebek Banyosu Uygulama Bebek Banyosu Uygulama AMAÇ Bebeğin tüm vücudunun hijyeninin sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER 1. Miadında yenidoğan doğumdan hemen sonra su ile silinebilir. 2. Rutin banyo yenidoğanın göbeği düşmeden önce

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı