KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ KILAVUZU Rev:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ KILAVUZU Rev:01 22.03.2012"

Transkript

1 1. GĠRĠġ 30 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5324 Sayılı Kozmetik Kanununu gereğince hazırlanan ve 23 Mayıs 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre kozmetik ürün için Bitmiş ürün güvenlik değerlendirmesi yapılması zorunludur. Kozmetik ürün üreticileri insan sağlığını korumak, ürün güvenliğini sağlamak üzere piyasaya arz edilecek her ürün için bu değerlendirmenin yapılmasını sağlamalıdır. Bu değerlendirmeye ilişkin bilgi, belge ve raporlar ürün bilgi doyası içerisinde Güvenlik Değerlendirmesi başlığı altında dosyalanmalıdır. Üretici, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi halinde ürün bilgi dosyasının ürün etiketinde belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır. Bu kılavuz Sağlık Bakanlığı Kozmetikler Şubesi tarafından kozmetik ürün piyasaya arz eden üreticiler ve denetimle görevli personel için hazırlanmıştır. 2. TANIMLAR Güvenlik Değerlendirmesi: Bir kozmetik ürün için; ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özellikleri göz önünde bulundurularak, Kozmetik Yönetmeliğinin 12.Maddesi gereğince bitmiş üründe yapılan değerlendirme raporudur. Güvenlik sorumlusu: Eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi ve yeterli tecrübeyi haiz, güvenlik değerlendirmesini yapmaya ve güvenlik bilgilerini güncellemeye yetkili kişidir. Bütün kaynaklardan elde ettiği mevcut verileri gözden geçirerek bu kılavuz doğrultusunda kozmetik ürün güvenlik raporunu hazırlar. Ürünün piyasaya sürülmesini takiben ortaya çıkan ilgili ilave bilgiler ışığında ürün formülü, hammadde temin edilen kaynaklar veya önerilen kullanım şeklinde yapılacak herhangi bir değişiklikte Güvenlik Değerlendirme Raporunun güncel tutulmasını sağlar. INCI: "International Nomenclature Cosmetic Ingredients" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisi. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 1

2 Ġyi Ġmalat Uygulamaları: Bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan bütün planlı ve sistemli faaliyetler. Kozmetik ürün; İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatları veya maddeleri kapsar. Kozmetik ürün bileģenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparat. NO(A)EL: Sıçan, fare, tavşan veya köpeklerde yapılan 28 gün, 90-gün gibi uzun süreli tekrarlanan doz kronik toksisite, karsinojenisite, teratojenisite testleri çalışmalarının sonuçlarıdır. istenmeyen etkinin gözlenmediği maddenin en yüksek uygulama miktarıdır. Bir başka deyişle; spesifik bir test sistemi içinde, tedavi veya uygulamaya bağlı olarak hiç istenmeyen etki görülmeyen en yüksek doz veya maruz kalınan madde miktarı Birimi mg/kg vücut ağırlığı/gün cinsinden ifade edilir. Bölüm 8 a) da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Üretici : Bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişidir. SED: Sistemik maruz kalınma dozu. Kan dolaşımına geçmesi beklenen miktardır. Birimi mg/kg vücut ağırlığı/gün cinsinden ifade edilir. MoS: Ürün bileşeninin güvenlik aralığıdır. LD 50 : Deney hayvanlarının %50 sinin ölümüne neden olan doz. QRA : Kantitatif Risk Analizidir. Hassasiyet değerlendirme faktörleri ve tüketicinin ürüne maruz kalma oranlarına göre yapılan parfüm bileşeninin dermal sensitizasyonu dikkate alınarak yapılan güvenlik değerlendirmesidir. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 2

3 3. GENEL YAKLAġIM Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen makul kullanım şartları altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır (Kozmetik Yönetmeliği Madde 6). Bu niteliklere sahip ve Kozmetik Mevzuatına uygun ürünler güvenli olarak kabul edilir. Kozmetik ürünler hem tüketiciler hem de kozmetik ürünleri tüketici üzerinde uygulayan profesyoneller (kuaförler, güzellik uzmanları,..vb) için güvenli olmalıdır. Kozmetik ürünler uygulamada nadiren ciddi tehlike oluştururlar. Ancak kozmetiklerin koşulsuz güvenli olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Günümüzde özellikle kişisel temizlik ve bakım ürünleri geniş kapsamda nüfusun bir çok kesimi tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kozmetik ürünlerin ani etkileri ( tahriş gibi) ve olası uzun dönem etkileri ve insan ömrü boyunca yaygın biçimde kullanıldıkları da dikkate alınarak piyasaya arz edilmeden önce bir kozmetik ürünün güvenlik sorumlusu tarafından güvenlik değerlendirmesinin yapılması önemli bir gerekliliktir. Bununla birlikte kozmetik ürünün tüketiciye sunulmasından sonra kullanım sırasında da mümkün olduğunca ürünün güvenliği izlenmelidir. Kozmetik ürünün kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek istenmeyen etkilerin raporlanarak ürün bilgi dosyasında yer alması ve ciddi istenmeyen etkiler oluştuğunda olabildiğince hızlı tedbir alınarak Bakanlığa bildirilmesi ile etkin bir izleme mekanizması kurulması gerekmektedir. Etkin bir izleme mekanizması ürün güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması ve güvenlik bilgilerinin güncellenmesi açısından önemlidir. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 3

4 4. KOZMETĠK ÜRÜN GÜVENLĠK RAPORU Ürün bilgi dosyasında Kozmetik Ürün Güvenlik Bilgileri başlığı altında yer alması gereken bilgiler aşağıdakileri içermelidir. Kısım A KOZMETĠK ÜRÜN GÜVENLĠK BĠLGĠSĠ 1. Kozmetik Ürünün Kalitatif ve Kantitatif Kompozisyonu Ürün bileşenlerinin; - Kimyasal tanımı: Kimyasal adı, INCI, CAS, EINECS/ELINCS isimleri, - Kullanım amacı, - Parfüm ve aromatik bileşenlerin adı, kod numarası ve tedarikçinin kimliği. 2. a) Kozmetik ürünün fiziksel/kimyasal karakteri Fiziksel ve kimyasal karakteristikleri: Ürünün niteliğine ve teknolojisine göre renk, koku, görünüm, ph, yoğunluk, viskosite gibi spesifikasyonları, kabul kriterlerive test metodları (tablo halinde verilmelidir) b) Dayanıklılık / Kararlılık (Stabilite) bilgileri Bir kozmetik ürünün normal şartlar altında depolandığı takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve güvenli olmaya devam ettiği süre olan minimum dayanma süresinin belirlenmesi için yapılan stabilite çalışmaları, izlenen özellikleri ve test sonuçlarının özetidir. Bu sürenin otuz ayı geçtiği durumlarda ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği süreye ilişkin stabilite çalışmaları, test metodları ve sonuçları (tablo halinde verilmelidir). 3. Mikrobiyolojik kalite Ürün geliştirme aşamasında ; kozmetik ürünün formülasyonunda bulunması planlanan koruyucunun; etkinliği, depolama ve kullanım süresince ürünün mikrobiyolojik olarak stabilitesini sağlayacağı güvencesinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirme bir tarama- zorlama (challenge) testi aracılığı ile yapılır. Bu test, ürünün üretiminden normal depolama ve kullanım koşullarında tamamen tüketilinceye kadar bozulma veya enfekte Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 4

5 olma riskine karşı, formülde yer alan koruyucu(lar) tarafından korunabileceği konusunda bir güvence vermesi nedeniyle, bütün kozmetikler için yapılması zorunluluktur. Tarama testi, bitmiş ürün formülünün yapay kontaminasyona maruz bırakılarak mikrobiyal kontaminasyon riskinin değerlendirilmesine dayanır. Testlerin tekrarlanabilirliğinin sağlanması için kullanılacak mikroorganizmalar Avrupa Birliğinin herhangi bir ülkesinin resmi koleksiyonlarından alınmış suşlardan olmak üzere Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Candida albicans tır.. Günümüzde, spesifik kozmetik bir üründe kullanılan mikroorganizmaların spesifik bir kozmetik ürünü kontaminasyon kapasiteleri, mikroorganizmaların taksonomik statülerine, bunların başlangıç konsantrasyonlarına veya bekletme(inkübasyon) koşullarına ve ıslah ortamlarına oranla tarama testlerinin güvenilirliği ve tutarlılığı için daha önemlidir. Spesifik bir ürünü kontamine etme kapasitesi olan mikroorganizmalar tarama testi için en doğru mikroorganizmalardır. Bunlara ek olarak dahili olarak firmada yaygın görülebilen bakteri ve mantarlar da izole edilip tarama testine ilave edilerek özel amaçlarla kullanılabilirler. Bitmiş kozmetik üründe, koruyucuların veya bileşenlerinin mikrosidal aktiviteleri tarama testleri sırasında dilüsyon, filtrasyon, nötralizanların ilavesi ya da diğer yöntemlerle ortadan kaldırılmalıdır Mikrobiyolojik kontroller ve tarama testleri, teknik personel tarafından uygulanmış/denetlenmiş ve valide edilmiş olmalıdır. Üretici ürününün presevatif etkinliğini deneysel olarak tarama testi ile garantilemek zorundadır.. Göz çevresine, mukozaya uygulanan, hasar görmüş ciltlere, üç yaşından küçük çocuklara, yaşlılara uygulanan, ciddi zayıflamış bağışıklık yanıtı gösteren kişilere uygulanan kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik tarama testlerinin sonucunda koloni oluşturabilir mikroorganizma sayısının izin verilen limitlere uygun olması gerekmektedir. Mikrobiyolojik tarama testi sonuçları ve rutin olarak yapılacak mikrobiyolojik testlerin ürün bilgi dosyasının hangi bölümünde olduğu ile ilgili bilgi güvenlik değerlendirmesi raporunda bulunmalıdır. Test mikroorganizmaları, spesifikasyonlar ve test metodları (tablo halinde özet olarak verilmelidir) Bitmiş ürün için kabul kriterleri aşağıdaki gibidir: - Toplam aerob mezofilik mikroorganizma sayısı 1000 cfu/g dan az olmalıdır. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 5

6 - Toplam küf ve maya sayısı 1000 cfu/g dan az olmalıdır. - Göz çevresi ve bebek ürünlerinde 100 cfu/g dan az olmalıdır. - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans adlı patojen mikroorganizmalar bitmiş kozmetik ürün içinde kesinlikle bulunmamalıdır 4. Safsızlıklar, kalıntılar, ambalaj materyali hakkında bilgi - Madde ve karışımların saflıkları. - Yasaklanmış safsızlık kalıntıları varsa, bunların teknik olarak kaçınılmaz olduğuna ilişkin kanıtlar - Ambalaj materyallerinin, özellikle saflığı ve stabilitesi olmak üzere, ilgili özellikleri (tablo halinde verilmelidir) 5. Normal ve makul olarak öngörülebilir kullanım -Gerekçeleri de içeren bu değerlendirme ürün etiketinde yer alan uyarılara ve diğer açıklamalara ışık tutmalıdır. -Ürünün normal ve makul olarak öngörülebilen kullanımları hakkında bilgi. -Ürünün kullanım şekli ve sıklığı hakkında bilgi yer almalıdır. 6. Kozmetik ürüne maruziyet (maruz kalma) Güvenlik değerlendirmesinde kozmetik ürünün amaçlanan kullanımı ve bitmiş ürün formülasyonunun içeriğindeki maddelere sistemik olarak maruz kalma beklentisi göz önünde bulundurulur. Madde 5 teki bulgular dikkate alınarak, kozmetik ürüne maruz kalınma bilgileri aşağıdaki gibi ifade edilmelidir. 1) Uygulama yerleri; 2) Uygulama yerlerinin alanları, ürünün deriye temas edeceği alan ( cm 2 ); 3) Uygulanan ürünün miktarı(g); 4) Uygulama süresi ( ürünün temas süresi ) ve uygulama sıklığı (günde 1,günde 2 ); 5) Normal ve makul öngörülebilir maruz kalma yolları(s) ; 6) Hedeflenen (veya maruz kalan) kişiler. Potansiyel olarak maruz bırakılabilir spesifik diğer popülasyonlar da dikkate alınmalıdır. Örnek: 3 yaş altı çocuklar, yaşlılar,??. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 6

7 Bu bilgiler belirlenirken, kozmetik ürünün kategorisi, uygulama şekli(sürülerek, sprey, durulanan, durulanmayan..v.b.), içerik maddesinin ürün içindeki konsantrasyonu, temas bölgesi (mukoza membranı, güneşten yanmış cilt..v.b.), dikkate alınmalıdır. Maruz kalınan miktar hesaplamalarında toksikolojik etkiler de dikkate almalıdır (örneğin maruz kalma miktarının derinin birim alanına veya birim vücut ağırlığına göre hesaplanması gerekir). Doğrudan uygulama yolu dışında, maruz kalınan diğer yollar nedeniyle ortaya çıkacak ikincil maruz kalınma olasılıkları da dikkate alınmalıdır (örneğin: spreylerde amaçlanmamış inhalasyon, dudak ürünlerinde amaçlanmamış olarak ürünün yenmesi / yutulması v.s.). Tanecik büyüklüğü nedeniyle maruz kalınma sonucunda ortaya çıkacak muhtemel etkiler özellikle dikkate alınmalıdır. 7. Kozmetik ürün bileģenlerine maruziyet Bölüm 6 daki bilgiler dikkate alınarak, kozmetik ürünün içerdiği maddelere maruziyet ( maruz kalınma) dozu SED(mg/kg vücut ağırlığı/gün) değeri ile ifade edilir ve hesaplama yöntemleri aşağıda verilmektedir. Eldeki veriler ışığında SED iki yöntemle hesaplanabilir. 1) Birim yüzeydeki dermal absorbsiyon miktarı(µg/cm 2 ) biliniyor ise; DAa(µg/cm 2 ) 10-3 mg/ µg SSA (cm 2 ) F(gün -1 ) SED= SED(mg/kg vücut ağırlığı/gün) : Sistemik maruziyet dozu ( maruz kalma dozu??). DAa(µg/cm 2 ) : Birim yüzeydeki dermal absorbsiyon miktarı (Kullanım koşulları taklit edilerek yapılan deney sonucunda elde edilir) SSA : Bitmiş ürünün temas ettiği cilt yüzey alanı. (Her bir ürün tipi için geçerli SSA değeri Tablo 1 de verilmektedir.) Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 7

8 F(gün -1 ) : Bitmiş ürünün uygulama sıklığı 60 kg : Standart olduğu kabul edilen insan ağırlığı Tablo:1 Ürün tipine göre maruz kalınan cilt yüzey alanı ve ürün tipine göre uygulama sıklığı Ürün Tipi Banyo, duģ ürünleri Yüzey alanı(cm 2 ) Parametreler Uygulama sıklığı Duş jeli Toplam vücut alanı 1.43/gün El yıkama sabunu Eller 10/gün Banyo yağı, tuzlar v.s Vücut, Baş 1/gün Saç Bakım Ürünleri Şampuan 1440 Eller, Başın ½ si 1/gün Saç kremi 1440 Eller, Başın ½ si 0.28/gün Saç şekillendirme ürünleri 1010 Eller, Başın ½ si 1.14/gün Yarı kalıcı saç boyaları(ve 580 Başın ½ si 1/hafta(20 dakika) losyonları) Oksitleyici/sabit saç boyaları 580 Başın ½ si 1/ay(30 dakika) Cilt Bakım Ürünleri Vücut Losyonu Tüm vücut alanı 2.28/gün Yüz kremi 565 Başın ½ si 2.14/gün El kremi 860 Eller 2/gün Makyaj Likit fondöten Başın ½ si 1/gün Makyaj temizleyici 565 Başın ½ si 1/gün Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 8

9 Göz farı 24 2/gün Maskara 16 2/gün Göz kalemi 32 2/gün Ruj 4 2/gün Koku vericiler Deodorant, aerosol, EDT 200 Koltuk altı 2/gün Parfüm sprey 100 1/gün Erkek kozmetikleri Tıraş Kremi 305 Başın dörtte biri 1/gün Tıraş sonrası ürünler 305 Başın dörtte biri 1/gün Güneş ürünleri Tüm vücut alanı 2/gün 2) Uygulanan ürünün % olarak dermal absorbsiyon miktarı biliniyorsa hesaplama yöntemi; SED=A(mg/kg vücut ağırlığı / gün) C(%)/100 DAp(%)/100 SED(mg/kg vücut ağırlığı/gün) : Sistemik maruziyet dozu. A(mg/kg vücut ağırlığı / gün) : Vücut ağırlığının kg ı başına uygulanan ürün miktarı ile uygulama sıklığına bağlı olarak bir kozmetik ürüne günlük maruziyet (Tablo:2 ye bakınız) C(%) DAp(%) : Maruziyeti hesaplanacak olan maddenin bitmiş ürün içerisindeki yüzde konsantrasyonu. : Ürünün Dermal absorbsiyon yüzdesi (Kullanım koşulları taklit edilerek yapılan deney sonucunda elde edilir.bilinmiyorsa ürünün %100 ünün absorbe olduğu kabul edilir) Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 9

10 Ürün Tipi KOZMETİK ÜRÜNLERDE Banyo, duģ ürünleri Tablo-2 : Kozmetik ürün tipine göre tahmin edilen günlük maruz kalınma düzeyleri Günlük Olarak Uygulanan Tahmini Miktar Uygulanan rölatif miktar (mg/kgağırlık/gün) Retansiyon Faktörü(Uygulama sıklığı) A(g/gün) Hesaplanmış Günlük Maruziyet Hesaplanmış rölatif günlük maruziyet (mg/kg/ağırlık /gün) Duş Jeli 18.67g 279, ,79 El Yıkama Sabunu 20.00g Saç Bakımı: Şampuan 10.46g Saç Kremi 3.92g Saç Şekillendirme Ürünleri 4.00g Yarı Kalıcı Saç 3 5ml (uygulama Hesaplanmış Boyaları(ve - başına) değildir Losyonları) - Oksitleyici/Sabit Saç Boyaları Cilt Bakımı 100ml (uygulama başına) Hesaplanmış değildir Vücut losyonu 7.82g Yüz Kremi 1.54g El Kremi 2.16g Makyaj Liquid fondöten 0.51g Makyaj temizleyici 5.00g Göz farı 0.02g Maskara 0.025g Göz kalemi 0.005g Ruj 0.057g Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 10

11 GüneĢ losyonu için Günlük 18.0 g lık uygulama gerçek değer olarak farz edilmektedir. Bazı kozmetik maddeleri için, tek bir ürün tipinde maruz kalınan değerler Tablo 2 te açıklanmıştır, fakat bu tüm bileşenlere olan maruziyeti açıklamayabilir, kesin bir olasılıktan beri bunlar sadece bitmiş kozmetik üründe değil, aynı tüketici tarafından kullanılan çok sayıda kozmetik ürün için de gözden geçirilecektir. Bu toplam maruziyet güncel vakalardan kaynak alınarak tayin edilmiştir. Koruyucular için spesifik bir durumda, bir insanın cildine günlük uygulayabileceği tüm kozmetik ürünler için global günlük maruz kalma dozu hesaplanması önerilmektedir. En son maruz kalınan değerler ve tüketicinin kullandığı kozmetik ürünlerden aynı koruyucuyu içeren en kötü vaka senaryosu dikkate alınarak, 17.4 g/gün veya 269 mg/kg bw/gün toplam değeri, MoS hesaplanmasında kullanılmak zorundadır. Güneş koruyucuları, yılın belli dönemlerinde kullanıldığı için bu listede yer almamaktadırlar. Hesaplamada kullanılan değerler aşağıdaki tabloya yansıtılmalıdır. Maddenin INCI adı Konsantrasyonu C(%) Retansiyon faktörü (1) (deride tutulma değeri) Dermal absobsiyon DAa(µg/cm 2 ) Dermal absobsiyon oranı DAp(%) SED(mg/kg vücut ağırlığı/gün) (1) Uygulamanın ıslak cilde yapılması, ürünün durulanması veya direkt uygulanıp cilt üzerinde bırakılması gibi kullanım şekline göre Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 11

12 8. Kozmetik ürün bileģenlerinden hareketle bitmiģ ürün güvenlik profili a) Formülde yer alan maddelerin toksikolojik profili Kozmetik ürünlerin bitkilerden, hayvanlardan ve mineral kaynaklardan elde edilen maddelerin kullanımıyla oluşmuş binlerce yıllık geçmişi vardır. Günümüz teknolojisinde bir çok sentetik kimyasal maddeler de kozmetik ürünlerin içerdiği maddeler arasına girmiştir. Bitmiş ürün üzerinde güvenlik değerlendirmesi yapılabilmesi için içeriğinde yer alan tüm maddelerinin her birinin toksikolojik profili incelenmelidir. Toksikolojik profil değerlendirilirken aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir muhtemel etki üzerinde özellikle durulur: - Nanomateryaller de dahil olmak üzere, partikül büyüklükleri - Kullanılan maddelerin ve hammaddelerin safsızlıkları ve maddelerin birbiri ile etkileşimi. - Yapılan karşılaştırmalı değerlendirmeler uygun şekilde doğrulanır, kanıtlanır ve gerekçelendirilir. - Bilginin kaynağı açıkça tanımlanır. Bir maddenin toksikolojik profili incelenirken; NOAEL değerler; Toksikolojik yapısı; Hedef bölge; Etki mekanizmaları ve yapı etki ilişkisi(qsar) Dermal absorbsiyon miktarının veya yüzdesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıdaki araştırmalar sonucunda belirlenebilir. Akut toksisite Kronik toksisite Sub-kronik toksisite 28 gün tekrarlanan toksisite 90 gün tekrarlanan toksisite Dermal absorbsiyon Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 12

13 Teratojenisite ve Reprodüktif toksisite Toksikokinetik Mutagenisite Karsinojenisite Cilt iritasyonu Göz iritasyonu (mukoza iritasyonu) Cilt hassasiyeti, ciltte duyarlaştırma Fototoksisite & fotomutajenisite İnsan dataları Bu testleri uygulayan birimler GLP (Doğru laboratuvar uygulamaları) prensipleri ile uyum içinde olmalıdır. Bitmiş çalışmalar ve sağlanan sonuçlar açıklanırken testlerin bitmiş ürün içinde kullanılacak madde ile aynı fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki maddeler kullanılarak yapıldığı belirtilmelidir. Bazı durumlarda, örneğin bitmiş ürün formülasyonunda kullanılan çözücüler, toksisite çalışmalarında kullanılandan farklı ise ve muhtemelen bazı içerik maddelerinin cilde nüfuzunu ya da tahriş edici özelliğini artırıcı etkisi varsa daha iyi bir güvenlik değerlendirmesi için ek bilgiler gerekir. İçerik maddelerinin toksikolojik etkiye neden olma olasılığı veya içerik maddeleri arasındaki etkileşim sonucu oluşan bir toksikolojik durum mevcutsa bitmiş ürüne ait özel toksikolojik bilgiye ihtiyaç duyulur. Bir içerik maddesine dair azaltılmış absorbsiyon yada düşük tehlike iddiasında bulunuyorsa, formülasyona göre bu iddia somut verilerle desteklenmelidir. İçerik maddelerinin bileşimi toksikolojik etki yaratacak yeni bir madde oluşumuna olanak veriyorsa bitmiş ürün hakkında ek toksikolojik bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Güvenlik aralığının(mos) hesaplanması: Bütün belirgin absorbsiyon yolları dikkate alınarak ve deneyler sonucu gözlemlenen toksikolojik veriler ışığında belirlenen (NOAEL) değerine dayanarak sistemik etkiler ve güvenlik marjı (MoS) hesaplanır. Bu değerlendirme yapılamıyor ise nedeni uygun bir şekilde gerekçelendirilmelidir. NOAEL MoS= SED Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 13

14 Maddelerin toksikolojik güvenlik marjı(mos değeri) 100 ün üzerinde olan ürünler güvenli kabul edilir. Burada güvenlik ile tanımlanmış koşullar altında bir maddeye maruz kalınması durumunda olumsuz etkilerin oluşmayacağının uygulamalı olarak kesin bir şekilde kanıtlanmış olması durumu ifade edilmektedir. Kozmetik ürünün içerdiği maddelerin toksikolojik profili değerlendirilirken lokal toksisite değerlendirmesi (mukoza, deri ve göz iritasyonu), deri hassasiyeti ve UV absorbsiyonu durumunda ışıkla indüklenen toksisite konularına özel önem verilmelidir. Hesaplamada kullanılan değerler aşağıdakitabloya yansıtılmalıdır. Alınan bilginin kaynağı dipnot olarak belirtilmelidir. Maddenin INCI adı SED (mg/kg vücut ağırlığı/gün) NOAEL (mg/kg/ vücut ağırlığı) MoS (NO(A)EL/SED) Toksikolojik değerlendirme (Varsa LD50 değeri, Maddenin MSDS inde yer alan toksikolojik bilgiler..vb.) Formülasyondaki her ürün bileşeni için bu değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Örnek Değerlendirme: %5 Zinc Pyrithione içeren şampuanın değerlendirilmesi aşağıdaki gibi olmalıdır. Zinc Pyrithione ile ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonu Bilimsel Komitesi (SCCS) bilimsel görüş dokümanında yer alan referans bilgilerinde aşağıdakiler verilmektedir: Zinc Pyrithione perkutan absorbsiyonu: 0.03 ile %3,4 arasında değişmektedir. (Hesaplamada %3,4 kabul edilmiştir. Güvenlik değerlendirmesi hesaplarında absorbsiyonun en yüksek olduğu değer kabul edilir.) NOAEL: 5mg/kg/d A(mg/kg vücut ağırlığı/gün): Tablo 2 den alınmıştır. SED= A(mg/kg vücut ağırlığı / gün) C(%)/100 DAp(%)/100 SED= 1,51 5(%)/100 3,4(%)/100 SED= 0, mg/kg bw/gün Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 14

15 MoS= NOAEL/SED MoS=5/0,0026= 1923>100 olduğundan bu maddenin bu formülasyonda ve bu ürünün kullanım şekli ile kullanımı güvenlidir. Tüm ürün bileşenlerinin NOAEL değerinin bulunması mümkün olmayabilir. Bu durumda alternatif yöntemler kullanılarak NOAEL değerleri tahmin edilmelidir. Bir formülasyonda bulunan ürün bileşenlerinin MoS değeri büyük oranda hesaplanabilmişse o oranda iyi bir güvenlik değerlendirmesi yapılmıştır anlamı taşır. Özellikle de aktif maddelerin MoS değerlerinin hesaplanabilmiş olması önemlidir. Ancak NOAEL değerlerine ulaşılamadığından ürün bileşenlerinin MoS değerleri büyük oranda hesaplanamıyor ise bu değerlendirme ürünün uygulama yerine ve öngörülen kullanımına göre cilt iritasyonu, göz iritasyonu (mukoza iritasyonu), cilt hassasiyeti testleri ile desteklenmelidir. Parfüm, EDT ve kolonya tipi ürünlerde bitmiģ ürün güvenlik profili Gizlilik ilkesi nedeniyle bir esansın içeriğindeki bütün hammaddelerin ve bu hammaddelerin miktarları sadece parfüm üreticisinin ve yetkilendirdiği personel tarafından bilinebilir. Bu nedenle Parfüm, EDT ve kolonya tipi ürünlerde esansların bitmiş ürünlerdeki güvenlik değerlendirmelerinin esans üreticisi tarafından yapılması ve Kantitatif Risk Analizine (QRA) ilişkin belgenin ve parfüm bileşenlerinin IFRA uygunluk sertifikası, IFRA kategori ve kullanım oranı bilgisi, yetkili kişinin ismi ve imzası ürün güvenlik bilgileri arasında bulunması zorunludur. b) Maddelerin mevzuata uygunluğunun kontrolü Ürünün formülasyonuna giren tüm maddelerin Kozmetik Yönetmeliğinin teknik eklerine uygunluğu değerlendirilmelidir. Ürün içerisinde; - Kozmetik Yönetmeliği Ek III listesinde yer alan maddeler var ise formüldeki konsantrasyon yüzdeleri ve limitlere uygunluğu kontrol edilir. - Boyar maddelerin uygunluğu Ek IV, - Koruyucuların uygunluğu Ek VI - UV filtrelerinin uygunluğu Ek VII de belirtilen limit ve şartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 15

16 Ayrıca ürün ambalaj bilgilerinde yer alması gereken uyarılar içinde bu limit ve şartlar dikkate alınmalıdır. Ambalaj üzerinde yer alması gereken bilgilerinin uygunluğu Kozmetik yönetmeliğine göre değerlendirilir. Eklere uygunluk bakımından yapılan değerlendirme aşağıda yer alan tabloda belirtilmelidir. Maddenin formüldeki sırası Maddenin INCI adı Maddenin Yönetmelikte belirtilen limiti Maddenin bitmiş üründeki konsantrasyonu(%) Kullanım şartları ve uyarılar Uygun olup olmadığı 9. Ġstenmeyen etkiler ve ciddi istenmeyen etkiler Kozmetik ürün -veya ilgili olduğunda- diğer kozmetik ürünlerle ilgili, istenmeyen etkiler ve ciddi istenmeyen etkiler hakkındaki bütün veriler erişilebilir olmalıdır. İstatistiki veriler de dahil olmak üzere tüm istenmeyen ve ciddi istenmeyen etkilere dair bilgilerin ürün bilgi dosyasında bulunması zorunludur. 10. Kozmetik ürün hakkında bilgi Güvenliğe ilişkin diğer bilgiler, örneğin gönüllü insanlarla yapılmış mevcut çalışmalar veya diğer ilgili alanlarda gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin uygun bir şekilde teyit edilmiş ve doğrulanmış olan bulguları. Kozmetik ürünün güvenliğine ilişkin yapılmış diğer çalışmalar da bu başlık altında dosyada yer almalıdır. Bunlar; güvenlik iddialarını kanıtlayan in-vivo ve in-vitro çalışmalar, literatür örnekleri, hipersensitivite testleri ve diğer dermatolojik testlere ilişkin çalışmalar ve ürün ambalaj bilgileri arasında iddiaları belirtilmiş ise dosyada bulunması zorunludur. Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 16

17 Kısım B KOZMETĠK ÜRÜN GÜVENLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ 1. Değerlendirme kararı Kozmetik ürünün güvenli olduğuna dair beyan ve değerlendirmenin sonuç bilgileri bu bölümde yer almalıdır 2. Etikette verilen uyarılar ve kullanma talimatları Etikette herhangi bir uyarı ve kullanma talimatının gerekliliği konusunda beyan. 3. Gerekçelendirme 1. Kısımda ortaya koyulan değerlendirme sonucunun ve 2. Kısımda ortaya koyulan beyanın temelini oluşturan bilimsel gerekçelendirmenin açıklanması. Bu açıklama Bölüm A da ortaya koyulan açıklayıcı bilgilere dayandırılır. İlgili hallerde, güvenlik marjı hesaplanır ve yorumlanır. Diğerlerine ilaveten, üç yaşın altındaki çocuklar üzerinde kullanılması amaçlanan ve yalnızca dış genital bölge temizliği için kullanılması amaçlanan kozmetik ürünlere ilişkin spesifik bir değerlendirme yapılır. Kozmetik ürünün içerdiği maddelerin olası etkileşimleri değerlendirilir. Farklı toksikolojik profillerin değerlendirilmesi ve değerlendirilmemesi, gerektiği şekilde gerekçelendirilir. Dayanıklılığın (stabilitenin) kozmetik ürünün güvenliği üzerindeki etkisi, uygun şekilde değerlendirilir. 4. Güvenlik Değerlendirmesini yapan kiģi ile ilgili bilgiler ve Bölüm B nin onayı Güvenlik Değerlendirme raporunu hazırlayanın ismi ve adresi, Güvenlik değerlendirmesini yapanın ( Güvenlik değerlendiricinin) diploması ve yeterli tecrübesi olduğuna ilişkin bilgiler ve belgeler.(kozmetik Yönetmeliği 12inci maddesinde belirtilmiştir) Güvenlik değerlendiricinin imzası ve tarih Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 17

18 KAYNAKLAR 1. Kozmetik Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi, The SCCS's Notes Of Guidance For The Testing Of Cosmetic Ingredients And Their Safety Evaluation,7th Revision, Avrupa Komisyonu tüketici güvenliği bilimsel komitesi, Kozmetiklerde Risk Değerlendirmesi eğitim notları, S.R. COTTE, Kozmetik ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Risk Değerlendirmesi eğitim notları, J.J. BOURGOIS, /2009 Kozmetik Tüzüğü, Avrupa Birliği Komisyonu Resmi Gazetesi, Guidelines for the Safety assessment of Cosmetic Products, The European Cosmetic Association(COLIPA),1997 Tel: (0 312) Fax : (0 312) Sayfa 18

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin EK V in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASININ İÇERMESİ GEREKENLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliği nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince üretici yönetmelikte

Detaylı

NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği nin nanomateryallere ilişkin Ek

NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği nin nanomateryallere ilişkin Ek NANOMATERYAL İÇEREN KOZMETİK ÜRÜNLERİN BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliği nin nanomateryallere ilişkin Ek Madde 1 i kapsamında piyasada nanomateryal içeren kozmetik

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERDE GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İMALATTAN SONRA KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin imalatından

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

COSMİNG LABORATUVAR. Kozmetiğin Uzmanı. Türkiye nin Akredite Kozmetik Analiz Laboratuvarı.

COSMİNG LABORATUVAR. Kozmetiğin Uzmanı. Türkiye nin Akredite Kozmetik Analiz Laboratuvarı. COSMİNG LABORATUVAR Kozmetiğin Uzmanı. Türkiye nin Akredite Kozmetik Analiz Laboratuvarı. KOZMETİK ÜRÜNLERDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Mikrobiyolojik analiz, kozmetik ürünün kalitesine dair bir analizdir.

Detaylı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kozmetikler Şube Müdürlüğü Ecz. Tülay KÖSE 2011 Avrupa mevzuatı Cosmetic Directive 76/768/EEC 5324 sayılı Kozmetik Kanunu EU- Regulation 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Amaç MADDE 1-5324 Sayılı Kozmetik Kanunu nun 4 üncü maddesinin (f) bendi ve Kozmetik Yönetmeliği nin 10 uncu maddesi

Detaylı

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara

Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler. Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Biyosidal Ürünler ve Ara Ürünler Abdullah YILMAZ Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. Ankara Konu başlıkları Biyosidaller Bitki koruma Ürünleri Veteriner ve Tıbbi Ürünler Ara ürünler ve örnekler

Detaylı

Kozmetik Ürün Ambalajları

Kozmetik Ürün Ambalajları Kozmetik Ürün Ambalajları Güvenlik ve Mevzuatlara Uyum Sevim Tömek Gürgen Intertek Test Hizmetleri A.Ş. 01 02 03 04 Kozmetikte Güncel Mevzuat Güvenlik Gereklilikleri Nelerdir? Stabilite ve Ambalajla Uyum

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GÜNEŞTEN KORUYUCU ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GÜNEŞTEN KORUYUCU ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU GÜNEŞTEN KORUYUCU ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP MIX RINSE PLUS

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02 Ağustos 2013 Resmi Gazete Sayı :28726 AKTİF MADDE İÇERMEYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halk sağlığı alanında biyosidal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz tüketiciyi bilgilendirmek, yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek olası tehlikeleri

Detaylı

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ 1) Koruyucular, kozmetik ürünlere, bu ürünlerde mikroorganizmaların büyümesini engellemek temel amacıyla katılabilen maddelerdir. 2) (*) işareti

Detaylı

Ömer ORAN İSG Uzman Yardımcısı

Ömer ORAN İSG Uzman Yardımcısı İş Yeri Havası - Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması Ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz - TS EN 689 Ömer ORAN İSG Uzman Yardımcısı Ankara,

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

KOZMETĐK YÖNETMELĐĞĐ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOZMETĐK YÖNETMELĐĞĐ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOZMETĐK YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve

görev ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu, ifade eder. Başvuru ve bildirimlerin şekli ve TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİ ÜZERİNDE YAPILAN ETKİNLİK VE GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARINDA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/5 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: PERSONA PEARL S 100 Sedefli Sıvı El Sabunu Ürünün uygulama alanı: Kişisel Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI

İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI İLAÇ RUHSAT BAŞVURULARI İÇİN STABİLİTE ÇALIŞMALARI REHBERI [Dokümanlar Sayfasına Dön] GİRİŞ Farmasötik ürünlerde kalite güvenliği sağlama sisteminin önemli bir bölümünü raf ömrü boyunca daha önceden saptanan

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI w w w. t i t c k. g o v. t r BİTKİSEL, DESTEK VE İLERİ TEDAVİ TIBBİ ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 KASIM 2015 İnsan Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler Dr. Ecz. Aslı CAN AĞCA Bitkisel, Destek ve İleri Tedavi

Detaylı

Efsanevi SBK serisi 19 yıllık başarı! 20 den fazla ülke

Efsanevi SBK serisi 19 yıllık başarı! 20 den fazla ülke Efsanevi SBK serisi 19 yıllık başarı! 20 den fazla ülke ! Saç bakım eko-ürünlerinin tasarımı, doğa ile bilimin sentezi temelinde yenilikçi ürünleri yaratabilen profesyonellere bırakılmalıdır. Saç bakımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE KALİTE

KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE KALİTE KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE GÜVENLİK VE KALİTE DENEME AŞAMASINDAKİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ Kozmetik ürünleri, günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Temizlik ve bakım açısından katkı sağlamalarının yanısıra görüntümüzü

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Temizlik Ürünleri Şubesi Oyuncak Mayıs 2012 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik 17.05.2002 tarihli ve 24758 sayılı

Detaylı

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MEVZUAT: Kozmetik Kanun No: 3977 Kabul Tarihi: 23.02.1994 Kozmetik Yönetmeliği: 08.04.1994/21899 sayılı Resmi Gazete Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.1998/23244 Sayılı

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık:

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık: Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği (24.02.2017 t. 29989 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: MAGIC STAR Yağ Tutucu ve Drenaj Hattı için Biyolojik Yağ Giderme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Bıo Chem

Detaylı

DENEY RAPORU N. 15/ düzenlenme tarihi / 07/10/2015

DENEY RAPORU N. 15/ düzenlenme tarihi / 07/10/2015 DENEY RAPORU N. 15/000354959 düzenlenme tarihi / 07/10/2015 Sayın Müşteri ID Kodu 0072498 EST-EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK SANAYİ A.Ş. YEŞİLKÖY MH. ATATÜRK CD.N:12/2 EGS BUSINESS PARK B-3 BLOK K:15 N:447

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN VEYA HAM MADDELERİNİN İNSAN CİLT UYUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN VEYA HAM MADDELERİNİN İNSAN CİLT UYUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN VEYA HAM MADDELERİNİN İNSAN CİLT UYUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KILAVUZ Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

A. Genotoksisite testi

A. Genotoksisite testi Bir tıbbi cihazın klinik performansı, hedeflenen kullanım amacının gerekliliklerini yerine getirmesinin yanında; hasta vücuduyla temas ettiği süreç içerisinde, hastada minimum beklenmedik etkiye yol açması

Detaylı

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUB CONTIGREASE HT 391 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti

Detaylı

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya SANĐTER KOZMETĐK ÜRÜNLERĐN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTE PARAMETRELERĐNĐN ANALĐZĐ VE UYGUNLUK KRĐTERLERĐ

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya SANĐTER KOZMETĐK ÜRÜNLERĐN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTE PARAMETRELERĐNĐN ANALĐZĐ VE UYGUNLUK KRĐTERLERĐ KOZMETĐK ÜRÜNLERĐN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTE PARAMETRELERĐNĐN ANALĐZĐ VE UYGUNLUK KRĐTERLERĐ ÇAĞLAYAN ÇATAL KOZMETĐK ÜRÜNLER, Steril olmak zorunda değil Belli mikroorganizmaları limit dahilinde içerebilir.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF SOL A 7 Sıvı Elle Yıkama Bulaşık Deterjanı Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 21.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR T 50 Köpüğü Ayarlı Döşeme ve Halı Şampuanı Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik ürünü Tedarikçi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/5 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: HAND CLEANER Sanayii Tipi Ağır Yağlar için Sıvı El Sabunu Ürünün uygulama alanı: Kişisel hijyen ürünü

Detaylı

Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 12.06.2006 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: TASKI TAPI EXTRACT C1b Ürünün uygulama alanı: Profesyonel genel temizlik/bakım ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kısaltma: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Elektrolyt CDM Şirketinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-5324 sayılı Kozmetik Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: ICE BLUE Cam Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakımhijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : -

YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : - 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Sens Sıvı Sabun Lavanta Maddenin / Preparatın Kullanımı: Sıvı El Yıkama Sabunu Üretici / Tedarikçi: Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNİN/CİDDİ İSTENMEYEN ETKİLERİNİN KURUMA BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi

Detaylı

YÖNETMELİK KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 (2. Mükerrer) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 23/5/2005 tarihli

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Türk Gıda Kodeksi Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 24.12.2001 24620 1. Değişiklik 31.08.2003 25125 EK-1 in 7 inci maddesi, Madde 6 (Eklendi)

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620)

TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G /24620) TGK-ÖZEL TIBBĐ AMAÇLI DĐYET GIDALAR TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2001/42) (R.G. 24.12.2001/24620) Değişiklik :Yayımlandığı R.Gazete 31.08.2003-25215 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.Madde Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanımı KİMYASAL ADI Karışım TİCARİ ADI TEMIZLIK MADDESI ÇIÇEK KULLANIM ALANI Genel amaçlı temizlik ÜRETİCİ FİRMA SAFYUR TEMİZLİK MADDELERİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ :

REVİZYON : 02 YAYINLANMA TARİHİ: REVİZYON TARİHİ : 01. Madde / Preparat ve Şirket / İş Sahibinin Tanımı Ürün adı: Maratem 106 Dezenfekte Edici El Yıkama Ürünü Maddenin / Preparatın Kullanımı: Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarında kullanılacak

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETIK ÜRÜNLERIN MIKROBIYOLOJIK KONTROLÜNE İLIŞKIN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETIK ÜRÜNLERIN MIKROBIYOLOJIK KONTROLÜNE İLIŞKIN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETIK ÜRÜNLERIN MIKROBIYOLOJIK KONTROLÜNE İLIŞKIN KILAVUZ Amaç MADDE 1-(1) Kozmetik Yönetmeliği nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün,

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi!

Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri. Hijyenik. bir yaşam biçimi! Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri Hijyenik bir yaşam biçimi! İşletmelerde etkin ve kalıcı hijyenin sağlanması, insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Selin, Hijyenmax, Sens, Maratem

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: NX 402 Hijyenik Genel Temizlik Ürünü Ürünün uygulama alanı:

Detaylı