SOĞUK ISIRIĞI (FROSTBİTE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUK ISIRIĞI (FROSTBİTE)"

Transkript

1 SOĞUK ISIRIĞI (FROSTBİTE) DR. A. FİLİZ KUZGUN F.Ü ACİL TIP ANABİLİM DALI 29 kasim 2011 SOĞUK ISIRIĞI VE DİĞER LOKALİZE SOĞUK YARALANMALARI Oluşumu çevresel ve bireysel faktörlerin yanı sıra soğuğa maruz kalma derecesine bağlıdır. Direk soğuğun etkisi burkulma gerilme yada travmaya sekonder olabilir. Soğuk bir ortamda yaralanma soğuk yaralanmalarına, soğuk ısırmalarına veya hipotermiye neden olur. Soğuk ısırığı (frostbite) donma noktasının altındaki sıcaklıklardaki yaralanmalarda görülür. Prototip donma yaralanmasıdır. Non freezing yaralanmalar donma noktasının üstündeki sıcaklıklarda ortaya çıkar. Islak koşullara bağlı soğuk yaralanmasıdır. En sık treench foot ve chilblain (mantar hastalığı) dır. NON FREEZİNG (DONDURUCU OLMAYAN) YARALANMALAR Trench foot: I. dünya savaşındaki soğuk suyla dolu siperlerdeki askerlerde görülmüştür. Yumuşak dokunun uzun süreli soğumasına bağlı yavaş gelişimli, başlangıçda reversible ilerledikçe irreversibledir. Donma noktası üzerindeki soğuk ve nem Eritrosit ve trombosit tıkacı Ödem Damar sinir kemik hasarı İmmün ve bireysel faktörler Non freezing yaralanma İmmertion foot: kuzey atlantik okyanusundaki cankurtaran filikalarında kazazedelerde pilotlarda görülmüştür. Trench footun daha ağır formudur. Sivillerde nadirdir. Klinik: duyarsızlık (ilk semptom) Ayak solgun benekli, nabızsız, hareketsiz, anestezik Yeniden ısıtmayla yanma ağrısı Perfüzyonla 2-3 gun içinde ödem, bül, hiperemi Anestezi haftalarca sürebilir geçici olabilir. Ciddi vakalarda doku kaybı ve gangren Hiperhidroz ve soğuk duyarlılığı en son düzelir (aylar yıllar sonra) 1

2 Tedavi: destekleyici Vazodilatatör ilaç (PG) Temizleme, kurutma, yumuşak bandaj, elevasyon, enfeksiyon için gözlem, sık çorap değişimi sıkı olmayan ayakkabı Chilblain veya pernio: uzun süre soğuk ve neme maruz kalmış cildin enflamatuar lezyonudur. Ensık el ayak, kulak ve alt bacakda görülür. Ödem, eritem, siyanoz, nodül, plak, nadiren ülser, vezikül bül Kaşınma yanma ilk semptom olabilir. İmmün yatkınlık, reynaud, sıcak tutamama durumunda görülür. Kadın ve çocuklarda sıktır. Tedavi: Tedavi ve profilaksi Isıtma, esnek bandaj, elevasyon Nifedipin 3*20 mg PO Pentoksifilin 3*400 mg PO PGEI analoğu (limaprost) 3 kez PO Prednisolon verilebilir. Pannikulit: Donma noktası üzerindeki ısılara maruz kalan dokulardaki cilt altı yağ dokusun hafif nekrozudur. Çocuk kadın ata binen binicilerin kalçasında görülür. Fibrozis cilt düzensizliğine neden olur. Soğuk ürtiker: soğuk hava veya soğuk suya karşı artmış duyarlılık Nadiren anaflaksi Tanı soğuk su testi Tedavi: ürtiker tedavisi ile aynı Akut antihistaminikler kronik ise ketotifen Doksantrazole, zafirlukast Freezing(dondurucu) yaralanmalar Soğuk ısırması ve diğer lokalize yaralanmalar askerler arasında sık görülmesine rağmen dışarda çalışan işçiler, yaşlılar, evsizler, alkol ve uyuşturucu bağımlıları, psikyatrik bzk. olanlarda görülür. Genel populasyonda %2-27 Risk faktörleri: Çevresel: ısı, rüzgar, nem, soğuk metal veya sıvı teması, maruziyet süresi, coğrafik bölge, rakım Bireysel: kilo, boy, yaş, cinsiyet, ırk, Davranışsal: soğuğa alışkanlık, alkol, yorgunluk, dehidratasyon, sigara, koruyucu yağ kullanımı, sıkı giysi, yetersiz giyinme, fiziksel aktivite azlığı Fizyolojik: raynaud fenomeni, periferik vasküler hastalık diyabet, periferik nöropati, psikiyatrik bozukluk, vazokonstriktör ilaçlar 2

3 Kadınlar daha yatkın ancak erkeklerde daha sık görülür. Metal yüzeylerde -15 C ve altında ise frostbite 2-3 saniyede gelişebilir. Frostbite için cilt ısısı 0C ve altında olmalı Parmak donması riski cilt yüzey ısısı -4.8 Cden - 7.8Ce düştüğünde risk %5den %95e çıkar. Patofizyoloji En çok baş, eller ve ayaklar sıklık sırasıyla etkilenir. Donma tek başına doku ölümüne neden olmaz. Erimenin sonuçları yaranın şiddetine katkıda bulunur. Cilt ısısı 14C düştüğünde bazal cilt kan akımı ml/dk dan 20-50ml/dk ya düşer. Isı 10Cnin altına inice 20ml/dk altına düşer. Donma sırasındaki vazokonstriksiyon Erimeyle vazodilatasyon Isı artışı eritem Buz kristallerine bağlı ekstra sellüler ozmolariteartışı (ısı 0Cnin altında ise) İntrasellüler alana sıvı artışı Hücresel dehidratasyon hiperosmolarite İntrasellüler Na konsantrasyonu artışı Protein denaturasyonu, enzim harabiyeti, hücre hasarı. Hızlı gelişen soğuk yaralanmalarında intrasellüler, yavaş gelişimde ekstrasellüler buz kristalleri hücre hasarından sorumlu. Buz kristalleri mekanik etkiyle direk veya dolaylı endotel hasarı yapar. (kritik noktadır) sıklıkla arteriyoller etkilenir. Endotel hasarı İnterstisyuma sıvı kaçışı İntrasellüler şişme SOR oluşumu Araşidonik asit kaskadı PG ve TXA2 Vazokonstriksiyon trombosit agregasyonu, lokosit birikimi, trombüs İskemi, nekroz, gangren Kısaca frostbiteda gözlenen doku nekrozu hücresel hasara veya vasküler lezyona sekonder gelişir. 3

4 Frostbite yaralanması 3 bölüme ayrılır. 1- Koagulasyon bölgesi En şiddetli, en distal, irreversible 2- Hiperemi bölgesi: En yüzeyel, en az hücresel hasar, proksimalde, 10 günden kısa sürede düzelir. 3- Staz bölgesi: Orta zon, şiddetli, genelde reversible Frostbite doku duyarlılığı kıkırdak, ligament, kan damarı, yağ dokusu, cilt, kemik, sinir, kemik iliğine doğru azalır. Klinik: yara derinliği ve doku bütünlüğüne göre değişir. Doku bütünlüğünün görsel olarak saptanması 3-4 hafta içinde zordur. Bu süre sonunda gangren başladıktan sonra tanımlanabilir. (demerkasyon hattı) Sınıflama Birinci derece frostbite: duyarsızlık eritem, ödem, desquamasyon, zonklama ardınddan yanma prognoz mükemmel İkinci derece frostbite: şeffaf büll (PG ve TXA2den zengin) parmak ucuna doğru uzanım, desquamasyon, sert siyah yara, duyarsız hissiz, ağrılı, zonklama Prognoz iyi Üçüncü derce frostbite: derinin tam kat tutulumu subdermal pleksus hasarı, hemorajik büll, nekroz, yanma, zonklama, kütük gibi tarif eder, Prognoz kötü. Dördüncü derece frostbite: subkutan doku, kas kemik tendon tutulumu, ödem azdır. İrreversible siyanoz, kuru sert siyah yara, şiddetli eklem ağrısı, skar geç dönemde Peognoz çok kötü. 4

5 TEDAVİ: Hastane öncesi bakım: Hipotermi ve dehidratasyonu önlemeye yönelik; rüzgar ve neme karşı koruma, kuru elbise, sıcak içecek, donmuş extremite immobilizasyonu, yumuşak bandaj,elevasyon Donmuş bölge ısıtılmamalı!(kuru ısıyla daha fazla hasar) Yeniden donma riski ekarte edilmeden eritme yapılmamalı(yeniden donmayla daha fazla hasar) Karla ovma yapılmamalı! Lokal krem,sigara,alkol verilmemeli. Yeterli analjezi mevcut olmalı(yeniden ısıtma ağrılı bir süreçtir) Hastane: 1.Isıtma:Frostbite tedavisinin temelidir, hızlı ısıtma extemite 40C-42C deki suya yavaşça yerleştirilmeli, en az dak. yumuşak ve eritematöz oluncaya kadar devam edilmeli. Soğuk yaralanması yüzdeyse sıcak suya batırılmış nemli kompreslerle ısıtılmalı, tolere ederse suya yüz daldırımalı. 2.Opiat (yeniden ısıtma oldukça ağrılı bir süreçtir) 3.Lokal bakım:topikal aloe vera krem(6saatte bir,araşidonik asit kaskadını baskılar) Şeffaf büllerin debridmanı tartışmalı(txa2 ve PG içeriğinin direkt zararından koruma ve lokal tedavi etkinliğini arttırmak için debridman?) Hemorajik büller debride edilmemeli. (muhtemelen daha fazala doku kaybı) 4.Antibiotik: Etkisi çok kesin değil.en sık staf. aureus,staf. Epidermitis,B hemolitik streptecoc,anaerob, psödomonas, enterecoc. Penisilin G Ü (İV) saat içinde,6 saatte bir Topikal Bazitrasin Gümüş sülfadiazin (yüzde kullanma) 5.Tetanoz profilaksisi 6.İbuprofen 12mg/kg/gün Hayvan deneylerinde Metimazol(Tx sentetaz inhibitörü),topikal %1 Metil prednisolon asetat (fosfolipaz A2 inhibitörü) araşidonik asit oluşumunu engeller. Sempatik blokaj:intraarteryel rezerpin veya cerrahi(vazokonstrüksiyonu rahatlatma,erken sempatektomiye gerek yok) Bupivakain(kan akışını arttırıp ağrıyı azaltır) Epidural anestezi(periferik vazospazmı azaltır arter ve venöz trombüsü engeller) Heparin ve hiperbarik oksijen ( tedavide yeri az) İV düşük molekül ağırlıklı dextran(insanda deneyi yok,sonuçlar cesaret verici) Tpa:Hızlı ısıtmadan sonra uygulaması güvenli ve parmak amputasyonlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Cerrahi:Erken cerrahinin yeri yok,sonuçlar kötü, gereksiz doku kaybı.(demerkasyon hattı 3-4 haftada ortaya çıkar,bu süre sonunda amputasyon) Eskaratomi (skar sirkülasyon ve hareketi engelliyorsa) MRI ve MR Anjio tıkanmış damarı, ödem ve demerkasyon hattının daha kesin çizgilerle göstermede faydalıdır. Yoğun ve uzun süreli fizik tedavi gerekir. 5

6 sekeller % 65 sekel görülür. Soğuk hasasiyeti Parestezi Ağrı Hiperestezi Soluk parmak Phantom ağrısı Kramp Artralji Skar Hiperhidroz Deri atrofisi Deri hipertrofisi Deri ve tırnak distrofisi Sinir sistemi disfonksiyonu Teşekkürler 6

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ VASKÜLER SĠSTEM CERRAHĠSĠ VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Arterlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarını tanımlayabilecek Arterlerin cerrahi

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir:

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir: ÇOCUK YANIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIM VE GELECEKTEKİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ Doç. Dr. Emrah Şenel Yanıklar çocukluk yaş grubunda kazalara bağlı ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Yanık nedeni ile derinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Oftalmolojik Aciller Ophthalmologic Emergencies Müge Gülen 1, Mehmet Oğuzhan Ay 2, Akkan Avcı 2, Selen Acehan 2, Ferhat İçme 3 1 Eskişehir Yunus

Detaylı

12. Ulusal Geriatri Kongresi

12. Ulusal Geriatri Kongresi Yara.Uzm. Nihal Karaca 12. Ulusal Geriatri Kongresi Kronik Yaraya Güncel Bakış Eğitim oplantısına Yara.Uzm. Nihal Karaca Nihal Karaca İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O Yara Uzmanı Paul Hartmann ürkiye edical

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ

DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Cavidan ARAR DEKSMEDETOMİDİNİN GENEL ANESTEZİ VE EPİDURAL ANESTEZİDE VÜCUT SICAKLIĞI DEĞİŞİKLİĞİ VE TİTREME

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

Diyabetik hasta enfeksiyonları. Prof. Dr. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Diyabetik hasta enfeksiyonları. Prof. Dr. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Diyabetik hasta enfeksiyonları Prof. Dr. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Diyabetiklerde enfeksiyonlara eğilimin patogenezi İmmun sistem Vaskülopati

Detaylı

ANATOMİ VE TANIMLAMALAR

ANATOMİ VE TANIMLAMALAR ANATOMİ VE TANIMLAMALAR DERİ YÜZEYDE EPİDERMİS DERMİS VE SUBKUTAN DOKUDAN OLUŞUR.DERİNİN LENFATİK DOKUSU ARTERLERLE PARALEL SEYREDERLER 1. C:\Documents and Settings\Keah\Desktop\1. gif DR.MESUT ZORLU -

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

Dr. P. Aylin DALKIRAN UZMANLIK TEZĐ TEZ DANIŞMANI. Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KLĐNĐK BAKTERĐYOLOJĐ VE ENFEKSĐYON HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI ORTA/ŞĐDDETLĐ DĐYABETĐK AYAK ENFEKSĐYONLU HASTALARDA ĐMĐPENEM/ SĐLASTATĐN ĐLE PĐPERASĐLĐN/ TAZOBAKTAM

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI DERS NOTLARI

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI DERS NOTLARI TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI DERS NOTLARI Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları, Bildiğiniz gibi Haziran 2009 da kabul edilen yeni Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı çerçevesinde

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ ISI DENGESİ VE EGZERSİZ

FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ ISI DENGESİ VE EGZERSİZ FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ ISI DENGESİ VE EGZERSİZ ISI DENGESİ İç sıcaklık sabittir (37 o C) Deri ve ekstremitelerde değişkendir Normal vücut ısısı 36-38 o C Rektal 37 o C (çekirdek ısı, en az değişir)

Detaylı

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Smyrna Tıp Dergisi 53 - Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Oktay Sarı 1, Tamer Onar 2, Ümit Aydoğan 1 1 Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri

Detaylı

MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU

MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU MEME KANSERLİ HASTALARIN FİZİKSEL REHABİLİTASYONU Prof. Dr. Gülseren AKYÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Cancer rehabilitation into the future Gerber LH

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU(RSDS) (Omuz-El Sendromu, Sudeck

REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU(RSDS) (Omuz-El Sendromu, Sudeck REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU(RSDS) (Omuz-El Sendromu, Sudeck Atrofisi, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu) Yrd.Doç.Dr. MEHTAP BOZKURT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Gülşen Bican SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD SUNUM İÇERİĞİ Diyabetik ayak Diyabetik ayak yara nedenleri Etiyopatogenezi

Detaylı

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN Obezite Cerrahisi ile Sağlıklı Hayata Merhaba Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kullanmak zorunda kalan Seval Çınar, ailesinin de desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide ameliyatı olmaya karar

Detaylı