Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu"

Transkript

1 Fıra Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs Scence and Eng. J of Fıra Unv. 9 (4), , (4), , 007 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu Cengz OLA ve Yusuf CALAYIR Fıra Ünverses eknk Blmler MYO, Elazığ Fıra Ünverses Mühendslk Faküles İnşaa Mühendslğ Bölümü, Elazığ (Gelş/Receved: ; Kabul/Acceed: ) Öze: Yaıların lneer olmayan davranışını nceleyeblmek çn yük-deformasyon eğrs am olarak elde edlmeldr. Yük konrollü br meo olan Newon-Rahson meodu lm nokaları cvarında çözüm vermedğnden delasman konrollü meolar gelşrlmşr. Bununla brlke, vurgu veya ers vurgu burkulması davranışı göseren ssemlerde bu meolar haalara neden olablmekedr. Yay-boyu meoları kullanılarak bu haalar en al düzeye ndrgeneblr. Anahar Kelmeler: Yay-boyu meodu, vurgu ve ers vurgu burkulması. he Arc-Lengh Mehod for Nonlnear Analyss of Srucural Sysems Absrac: o nvesgae he nonlnear behavor of srucures, he comlee load-deformaon curve mus be obaned. he dslacemen conrolled echnques have been develoed due o falng of load conrolled mehods (such as Newon-Rahson mehod) near he lm ons. However, hese echnques may lead o errors for sysems whch are exhbng sna-hrough or sna-back behavors. hese errors can be mnmzed by usng Arclengh mehods. Keywords: Arc-lengh mehod, sna-hrough and sna-back behavors.. Grş Yaıların lneer olmayan davranışını nceleyeblmek çn yük-deformasyon eğrs am olarak elde edlmeldr. Yük konrollü br meo olan Newon-Rahson meodu lm nokası cvarlarında çözüm vermedğnden delasman konrollü meolar gelşrlmşr. Faka vurgu burkulması (sna-hrough) veya ers vurgu burkulması (Sna-back) davranışı göseren ssemlerde bu meolar haalara neden olmakadır. Bu roblemler aşmak çn yük konrollü meolarla, delasman konrollü meoları brlke kullanmak br çözüm yönem olablr []. Yaıların lneer olmayan davranışını elde emek çn kullanılan yay-boyu (archlengh) meodu daha genel br meo olu, lk olarak Rks [,3] ve Wemner [4] arafından gelşrlmş ve daha sonraları brçok araşırmacı [5-0] bu yönem yenden düzenleyerek kullanmışır. Yay-boyu meolarıyla lm nokaları (maksmum ve mnmum yükler) geçen çözüm algormaları üreleblr... Yay-Boyu Meodu Yük veya delasman konrollü meolarda br adımdak yük sevyes arameres veya delasman sab uulmakadır. Buna karşılık, yay-boyu meodunda se yük sevyes arameres her erasyonda yenden elde edlerek yakınsama nokasına ulaşılır (Şekl ). Dolayısıyla, bu meoa yük sevyes arameres λ, denge denklemlerne lave br değşken olarak grer. Bu yönemde lneer olmayan yaı ssemlernn denge denklemler R ( u, λ) = F( u) λ = 0 () şeklnde yazılablr []. Burada R arık kuvve, F ç kuvve, dış yük vekörünü ve u yer değşrme vekörünü gösermekedr. Yay-boyu meodunun amacı () denklem le l sab yay boyu arasındak kesşm bulmakır. Ψ yük ölçeklendrme arameresn gösermek üzere, l sab yay boyu dferansyel olarak

2 C. ola ve Y. Calayr l = du du + dλ Ψ () şeklnde veya arımsal olarak a(, λ) = + λ Ψ = 0 (3) bçmnde fade edleblr. Burada u arımsal yer değşrmeler, λ arımsal yük fakörünü, l belrlenen arımsal yay boyunu emsl emekedr. λ λ λ. erasyon. erasyon Yakınsama nokası Denge eğrs yer değşrme veköründek eraf değşm ve δ λ yük faköründek eraf değşm çn yenden düzenlenrse, K R = δλ λ Ψ a (6) eşlğ yazılablr. K mars ekl (sngular) olsa dah köşel aranez çndek genşlelmş rjlk mars ekl olmayablr. Bununla brlke, K mars smerk olmasına karşılık bu mars smerk değldr. Bu nedenlerden dolayı (6) denklemnn nümerk çözümü zorlaşmakadır. Söz konusu denklem çözmek yerne, Baoz ve Dha [] ın eknğ kullanılarak br ek nokadak yer değşrme konrolü çn (5) bağınısındak sınırlama doğrudan kullanılablr. Bunun çn δ u eraf yer değşrmes k kısma ayrılır. Yen blnmeyen yük sevyes λ + = λ + δλ (7) λ 0 u 0 0 Şekl. Yay-boyu meodunun grafksel göserm. Yay-boyu meodunda yük sevyes arameres λ lave br değşken olarak ele alındığından, k yer değşrme veköründek olam serbeslk derecesn gösermek üzere, denge denklemlerndek olam blnmeyen sayısı k + olur. Bu durumda () ve (3 ) denklemler brlke kullanılarak çözüm elde edleblr. Kısalılmış aylor açılımları kullanılarak, () ve (3) denklemler sırasıyla, R + R R = R + + δλ u λ (4) = R + K δλ = 0 + = a = a + + λ Ψ δλ 0 (5) formunda yazılablr. Burada K eğe rjlk marsdr. Denklem (4) ve (5) brleşrlerek, δ u u şeklnde fade edlecek olursa, bu yük sevyesnde eraf yer değşrme (4) bağınısından = K = K R( u, λ ( R( u, λ ) δλ ) + şeklnde elde edleblr. Bu eşlk = K R ) + δλ K = + δλ (8) (9) formunda yenden yazılablr. Burada δ u, λ yük sevyesndek Newon-Rahson meodundan elde edlen eraf yer değşrmey ve δ u se sab dış yük vekörü ye karşılık gelen yer değşrmey gösermekedr. + erasyonundak arımsal yer değşrmeler u + = + = + + δλ (0) olarak elde edleblr. Bu eşlkek ek blnmeyen olan δλ, denklem (3) dek sınırlama kullanılarak bulunablr. (3) sınırlayıcı denklem 56

3 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu + λ = = λ + Ψ Ψ şeklnde yenden yazılır ve (0) eşlke kullanılırsa, 3 = () bağınısı bu c δλ + c δλ + c 0 () knc dereceden denklem bulunur. Burada c, c ve c 3 sırasıyla Ψ c = + (3a) c = + ) + λ Ψ (3b) ( c3 = ( + ) ( + λ Ψ Τ + ) (3c) şeklnde anımlanmakadır. Crsfeld [3], bu denklemlerde yük ölçeklendrme arameresn sıfır almanın ( Ψ = 0 ) çözümler fazla eklemedğn belrmşr. (3a-c) denklemler çözülerek δλ eraf değşm çn k kök elde edleblr. δλ ve δλ köklernden k ane arımsal yer değşrme u + = + + δλ (4a),, u + = + + δλ (4b) olarak bulunur. Bu yer değşrmelerden, br öncek u arımsal yer değşrmesnn doğrulusuna en yakın doğruluyu sağlayanı seçlerek, yük-deformasyon eğrsnn kend z üzernde ekrar emes (doublng-back) önleneblr. Bunu belrlemek çn u ve + arasındak en küçük açıyı sağlayan δλ değer çözümlerde kullanılır. Yan cos θ = = + ( δ + ) u + δλ (5) bağınısından maksmum kosnüs değern veren θ açısı genellkle senlen çözümü verr. Bununla brlke, bazı keskn ers vurgu burkulmalarında (shar sna-backs) bu krer de haalı seçme neden olablmekedr [3]. Yukarıdak denklemlerde verlen arımsal yük fakörü, + λ = λ + δλ (6) şeklnde güncelleşrlerek yakınsama sağlanana kadar şleme devam edlr... redkör Çözüm Br öncek kısımda Yay-boyu meodunun uygulanması açıklanmışır. İerasyonların başlangıcında ler Euler eğesel redkörü göz önüne alınarak = K = λ K = λ (7) olarak yazılablr. Burada K erasyonların başlangıcındak eğe rjlk marsn ve al nds se lgl büyüklüğün redkör değern emsl emekedr. Bu eşlk () denklemnde kullanılır ve Ψ = 0 alınırsa, λ = ± = s (8) olarak elde edlr. Denklem (8) dek s, + ve - değerlern alan br arameredr. Çözüm başlangıcında K mars ozf defne se bu aramere + olarak alınır. Çözümün lerk safhalarında bu değşkenn şarenn belrlenmes çn çeşl krerler kullanılmakadır. Bunlardan bazıları aşağıda verlmşr. a) Mevcu eğe rjlk marsnn deermnanının şare sgn( s ) = sgn( K ) (9) Denge eğrsnn lm ve burkulma nokalarında, eğe rjlk marsnde negaf vo oluşur. Söz konusu krer bu k noka 57

4 C. ola ve Y. Calayr arasındak farkı ayır edememekedr. Burkulma durumunda, redkör denge eğrsn zlemek yerne burkulmanın meydana geldğ noka erafında salınım yamakadır. Dolayısıyla çözüm başarıyla amamlanamayablr. b) Arımsal ş şare enerj krernde se olerans değer 0-4 alınmışır. L olarak H sgn( s ) = sgn( ) (0) Bu krer burkulma nokalarına duyarlı değldr, yan burkulma nokasını geçerek denge eğrsn zlemeye devam edeblr. Bununla brlke ers vurgu burkulma davranışı mevcu olursa çözüm elde edlemeyeblr. c) Öncek yakınsamış arımsal yer değşrme le mevcu eğesel çözüm arasındak ç çarımın şare R Şekl. ee nokasından ekl yüke maruz kemer. Kemer kalınlığı =9.05 mm çn kemern ee nokasının yük-yer değşrme eğrsnde vurgu burkulması davranışı gözlenmemekedr (Şekl 3). Bununla brlke, kemer kalınlığı azalılınca, kemern vurgu burkulması davranışına olan eğlm armakadır (Şekl 4-5). b n sgn( s ) = sgn( ) () Burada u n, öncek yakınsamış arımsal yer değşrme olu, mevcu denge eğrsnn geçmş hakkında blg çermekedr. Bundan dolayı (a) ve (b) krerlernde oluşan roblemler bu krerde kolayca aşılablr. Bununla brlke n arımsal yer değşrmelernn yeernce küçük olması gerekr [4,5].. Sayısal Uygulama Şekl de geomers verlen ve ee nokasından ekl yüke maruz bırakılmış kemern, yay-boyu meodu kullanılarak geomerk bakımdan lneer olmayan davranışı, farklı kemer kalınlıkları kullanılarak ncelenmşr. Kemern yarıçaı R = mm, açıklığı L = mm, yükseklğ H = 7.8 mm, genşlğ b = 5.4 mm, elasse modülü E = Ma ve osson oranı ν = 0. olarak alınmışır. Smerden dolayı sadece kemern yarısı dkkae alınmışır. Kullanılan ağ ssem 0 ane dokuz düğümlü dörgen kabuk elemandan oluşmakadır. Yakınsama çn delasman ve enerj krerler seçlmş, delasman krernde olerans değer 0-5 ve 58 Şekl 3. =9.05 mm çn ee nokasının yük-yer değşrme eğrs. Şekl 4. =9.55 mm çn ee nokasının yük-yer değşrme eğrs.

5 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu doğablmekedr. Buna karşılık, yay-boyu meodunda yük sevyes arameres her erasyonda yenden elde edlerek yakınsama nokasına ulaşılmakadır. 3. Sonuçlar Şekl 5. =4.765 mm çn ee nokasının yük-yer değşrme eğrs. Bu eğrler, yay-boyu yönemnn eknlğn açıkça oraya koymakadır. Yük veya delasman konrollü meolarda br adımdak yük sevyes arameres veya delasman sab uulduğundan, lm nokası cvarında nümerk roblemler Yaıların lneer olmayan davranışını nceleyeblmek çn yük-deformasyon eğrs am olarak elde edlmeldr. Yük konrollü br meo olan Newon-Rahson meodu lm nokaları cvarında çözüm vermedğnden delasman konrollü meolar gelşrlmşr. Bununla brlke, vurgu burkulması veya ers vurgu burkulması davranışı göseren ssemlerde bu meolar haalara neden olablmekedr. Yayboyu meolarında yük sevyes arameres her erasyonda yenden elde edlerek yakınsama nokasına ulaşılmaka ve söz konusu haalar en al düzeye ndrgeneblmekedr. 4. Kaynaklar. Memon, B. A. and Su, X. Z. (004). Arc-Lengh echnque for Nonlnear Fne Elemen Analyss, Journal of Zhejang Unversy, 5(5), Rks, E. (97). he Alcaon of Newon s Mehod o he roblem of Elasc Sably, Journal of Aled Mechancs, 39, Rks, E. (979). An Incremenal Aroach o he Soluon of Snang and Bucklng roblems, Inernaonal Journal of Solds and Srucures, 5(7), Wemner, G.A. (97). Dscree Aroxmaon Relaed o Nonlnear heores of Solds. Inernaonal Journal of Solds and Srucures, 7(), Bergan,. G., Horrgmoe, G., Brakeland, B. and Sorede,. H. (978). Soluon echnques for Non-Lnear Fne Elemen roblems, Inernaonal Journal for Numercal Mehods n Engneerng, (), Crsfeld, M. A. (98). A Fas Incremenal/Ierave Soluon rocedure ha Handles "Sna-hrough", Comuers and Srucures, 3(-3), Crsfeld, M. A. (983). An Arc-Lengh Mehod Includng Lne Searches and Acceleraons, Inernaonal Journal for Numercal Mehods n Engneerng, 9(9), Feng, Y.., erc, D. and Owen, D. R. J. (996). A New Creron for Deermnaon of Inal Loadng arameer n Arc-Lengh Mehods, Comuers and Srucures, 58(3), Hellweg, H. B. and Crsfeld, M. A. (998). A New Arc-Lengh Mehod for Handlng Shar Sna-Backs, Comuers and Srucures, 66(5), Souza, N. E. A. and Feng, Y.. (999). On he Deermnaon of he ah Drecon for Arc- Lengh Mehods n he resence of Bfurcaons and `Sna-Backs', Comuer Mehods n Aled Mechancs and Engneerng, 79(-), Meek, J. L. and an, H. S. (984). Geomercally Nonlnear Analyss of Sace Frames by An Incremenal Ierave echnque, Comuer Mehods n Aled Mechancs and Engneerng, 47(3), Baoz, J.L., Dha, G. (979). Incremenal Dslacemen Algorhms for Nonlnear roblems, Inernaonal Journal for Numercal Mehods n Engneerng, 4(8), Crsfeld, M. A. (99). Non-lnear Fne Elemen Analyss of Solds and Srucures: Volume I, John Wley and Sons, New York, 345.

6 C. ola ve Y. Calayr 4. ola, C. (006). Geomerk Bakımdan Lneer Olmayan Kabuk Yaıların Sak Ve Dnamk Davranışı, Dokora ez, Elazığ. 5. ola, C., Calayr, Y., Ulucan, Z. Ç. (006). osbucklng Behavor of Geomercally Non-lnear Axsymmerc Shells, Sevenh Inernaonal Congress on Advances n Cvl Engneerng, Ocober -3, Yldz echncal Unversy, Isanbul, urkey. 530

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket Bölüm : Br Boyua Hareke Kavrama Soruları 1- Harekel br cmn yer değşrme le aldığı yol aynımıdır? - Hız le üra araındak fark nedr? 3- Oralama ve an hız araındak fark nedr? 4- Ne zaman oralama hız (vme) an

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

VEKTÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNTEMLERİ HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 2014 CİL 7 SAYI 2 (35-43) VEKÖR GÖZLEMLERİ İLE KÜÇÜK UYDULARDA YÖNELİM BELİRLEME YÖNEMLERİ Demet ÇİLDEN * İÜ, Uzay Mühendisliği Bölümü. cilden@itu.edu.tr Cengiz

Detaylı

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ INTRODUCTION TO STELLAR ATMOSPHERES AND INTERIORS EVA NOVOTNY - Model B: Konvekif Zarf ve Radyaif Çekirdek - Yayınlanmış Tablolardan Elde Edilen Poliroik İçyaı Modelleri -

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 35 TÜRKİYE'DE BÎLGÎ SİSTEMLERİNİN KURULMASIYLA İLGİLİ BAZI SORUNLAR VE UYGULAMALAR 1. Giriş M. Orhan Altan Zekai C. Can Zekai C. Can Gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı kırsal kesimde toprak üstündeki

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı