Dr.Yük. ĠnĢ.Müh. Selçuk ĠZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.Yük. ĠnĢ.Müh. Selçuk ĠZ"

Transkript

1 Dr.Yük. ĠnĢ.Müh. Selçuk ĠZ İMO NO=28346 Adres: Döndü sok. Kosifler Plaza KarĢısı Timya Center Kat=1 Ġçerenköy-Bostancı/ĠSTANBUL Tel : 0 (216) (532) ÖZGEÇMĠġ Selçuk Ġz, 1962 yılında Bursa da doğmuģ 1978 yılında Bursa Tophane Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Ġ.D.M.M.A Galatasaray Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünü kazanmıģ 1982 yılında mezun olarak aynı yıl Ġ.T.Ü ĠnĢaat Fakültesinde yüksek lisans eğitimine baģlamıģ ve Prof. Adnan ÇAKIROĞLU yönetiminde yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak 1984 yılında Yüksek Mühendis olmuģtur. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Yıldız Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi Yapı Ana Bilim dalında AraĢtırma görevlisi olarak hizmet etmiģtir yılında Ġ.T.Ü ĠnĢaat Fakültesinde Doktora eğitimine baģlamıģ ve TUBĠTAK yurt içi doktora bursunu kazanmıģtır. Prof. Dr. Kemal ÖZDEN yönetiminde Doktorasını Ortotrop Plak Sistemlerinin hesabı için bir yöntem adındaki çalıģması ile tamamlamıģtır. Üniversitedeki çalıģma hayatını kısa bir süre devam etmiģ, 1983 yılında Üniversitedeki çalıģma hayatını bırakıp özel sektörde ENKA-ÇĠMTAġ Çelik proje gurubunda iģ hayatına atılmıģ birçok yurt içi ve yurt dıģı projede yer almıģ Daha sonra Tefken Gurubu bünyesindeki Tefken Mühendislik ġirketinde Otoyollar, Deniz ve Liman yapıları Metro, Sanayi Tesisleri projelerinde Proje Mühendisi olarak çalıģmıģtır.1991 yılında Askerlik Görevini Milli Savunma Bakanlığı Ġstanbul ĠnĢaat Emlak BaĢkanlığı Bünyesinde Kontrol Mühendisi olarak yapmıģtır yılından itibaren kendi ġirketini kurmuģ birçok Liman,Tersane,Güçlendirme ve Sanayi Tesisi projelerine Projeci ve yapımcı olarak imza atmıģtır. Halen Kendi Ģirketlerinde Yöneticilik yapmaktadır. Evli ve bir kız bir erkek çoçuğa sahiptir. Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Bursa Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Evli Eğitim Durumu : Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Eğitimi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitimi Ġ.D.M.M.A Galatasaray Müh.Fak. ĠnĢaat Mühendisliği Lisans Eğitimi Tophane Teknik Lisesi (Bursa) Ortaöğrenim Atatürk Ġlkokulu (Bursa) Ġlköğretim Yabancı Diller : Ġngilizce (Ġyi Seviyede)

2 Deneyimler : YILDIZ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Yapı anabilim dalında AraĢtırma Görevlisi olarak çalıģmıģ Prof. Dr. Hüseyin CELASUN ve Prof. ALTAY GÜNDÜZ ün asistanlıklarını yapmıģ Betonarme ve Köprü dersleri ile çeģitli bitirme tezlerinde yürütücü olarak çalıģmıģtır. Ayrıca üniversitede Bazı araģtırma projelerinde yer almıģtır ENKA ÇĠMTAġ PROJE GURUBU -Türkiye Gübre Fabrikaları Samsun azot gübre fabrikası rehabilitasyon projesi, Kavurma ünitesi,türbin binası,yıldız soğutucu ünitesi,stok sahası Konveyör köprüleri,boru ve tesisat köprüleri ve Yükleme boģaltma iskelesi, Buhar türbini ve Makine temelleri Statik hesapları ile Çelik betonarme dizaynları proje mühendisi -Etibank Küre-Ġnebolu çift halatlı havai hattı pilonları ve pilon temelleri yükleme boģaltma istasyonları ile 1. ve 2. açı istasyonları Statik hesapları ve Betonarme ve Çelik dizaynı proje mühendisi -TEK Hamitabat Doğalgaz Kombine çevrim santralı proje mühendisi - Irak-Türkiye 1. ham petrol Boru hattı projesi 1-2 ana pompa istasyonları proje mühendisi TEKFEN MÜHENDĠSLĠK A.ġ. -Toros Gübre Fabrikası Yumurtalık-Ceyhan Tesisleri Yükleme BoĢaltma iskelesi ve Depolama tesisleri Proje Mühendisi -TUSĠAD Ġdari Binası Beyoğlu Tesisleri Restorasyon projesi Proje mühendisi ve Statik Tatbikat uygulama sorumlusu -BELPA hipermarket projesi Zeytinburnu Proje Mühendisi ve Statik tatbikat uygulama sorumlusu -Ankara Doğalgaz projesi Güvercinlik doğalgaz çelik nehir geçiģi köprüsü Statik ve çelik betonarme projeleri -TüpraĢ Ġzmit rafinerisi Türbin temelleri ve 130m. Yüksekliğinde betonarme baca projeleri -TüpraĢ Aliağa Rafinerisi Liman projeleri sorumlu proje mühendisi -Tekfen-Ulus villaları Statik ve uygulama projeleri -Irak-Türkiye 2. ham petrol Boru hattı projesi *Yumurtalık tank sahası m3. lük yüzer tavanlı tanklar ve tank sahası ve ana kontrol binası boru hattı pompa temelleri *Tefken Mühendislik A.ġ. Yumurtalık Ģantiyesi Teknik ofis müdürü *Osmaniye-Bahçe dere Karanlık dere boru hattı geçiģi proje mühendisi *Yumurtalık ham petrol yükleme limanı küçük liman bloklu rıhtım yapıları -Fethiye Manastır koyu Yat hizmet rekreasyon merkezi ve yüzer dalgakıran ve iskele projeleri -Irak Gübre Ģirketi Üre deposu çelik holleri ve konveyör sistemleri proje mühendisi -Cumaovası Havaalanı akaryakıt tesisleri projesi, 1000m3. yüzer tavanlı akaryakıt tankları, Madeni yağ ambarları ve Çelik karkas kapalı otoparklar proje mühendisi

3 -Tekfen Bolkar Çelik imalat fabrikası proje ve uygulama mühendisi -Cumaovası-Dalaman Hava Meydanları Projesi,Kontrol Kulesi, Verici Binaları, VOR+DME binaları Statik proje mühendisi -K.G.M. TAG Otoyolu(Tarsus Pozantı ayrımı, Adana- Toprakkale-Gaziantep otoyolu Proje Mühendislik Proje Mühendisi *Toprakkale ve ġekerdere viyadükleri (Toplam 560m. ) *Karaçay Köprüsü *Hamis çayı köprüsü *Yarpuz çayı köprüsü *78 adet muhtelif açıklıklarda alt ve üst geçit köprüsü *240 adet sandık kesitli kutu menfez MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠNġAAT EMLAK BAġKANLIĞI -Dz. Kuvvetleri Komutanlığı SAT Komanda Eğitim Merkezi ĠnĢaatı Kontrol Mühendisi TEKFEN MÜHENDĠSLĠK A.ġ. -ĠSTANBUL METRO PROJESĠ, ġiģli-levent-4.levent Ġstasyonları ve Tüneller Uygulama Projeleri -Ses(Ferhan ġensoy) Tiyatrosu-Beyoğlu Restorasyon Projesi -ĠĢ Bankası Frankfurt ġubesi Restorasyon projeleri -TüpraĢ Ġzmit Rafinerisi Hidrojen Karbon parçalama ünitesi Türbin temelleri, Muhtelif boru köprüleri ve Ünite binaları ile 130m. Yükseklikli betonarme baca projeleri -Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ayazağa - Maslak Köprülü KavĢağı Post-tension sandık kesitli köprü projesi -Ankara-Polatlı Yolu Etüd Proje Mühendislik Büyük ve Küçük sanat yapıları BaĢ Mühendisi 9 adet kavģak köprüsü ve muhtelif menfez ve üst geçitler -Ġstanbul- Bursa- Balıkesir- Ġzmir Otoyolu Susurluk(Balıkesir-Edremit)Ayrımı Proje Mühendislik hizmetleri Sanat yapıları BaĢ mühendisi *3 adet viyadük 14 adet alt ve üst geçit köprüsü,16 adet portal alt geçit köprüsü, *95 adet kutu menfez ve Toplam 1310mt. Uzunluğunda istinat duvarı -Mersin II. Çevre yolu projesi Sanat yapıları BaĢ mühendisi *11 adet alt ve üst geçit köprüsü, *5000m. kutu menfez projesi -K.G.M. T.A.G. Otoyolu Osmaniye Ceyhan Bağlantısı Sanat yapıları BaĢ Mühendisi *Ceyhan Demiryolu GeçiĢ Köprü Projesi *Osmaniye Köprülü KavĢağı Projeleri -Kurtköy Ġleri Teknoloji ve Endüstri Parkı ve Havaalanı projesi Fizibilte ve Master Plan ÇalıĢması -Ġstanbul Olimpiyat Stadı Statik hesap proje sorumlusu

4 ĠZ ĠNġAAT MADENCĠLĠK A.ġ. /ĠZ MÜHENDĠSLĠK ĠMALAT SAN. TĠC. LTD.ġTĠ Genel Müdürlük ve ġirket ortaklığı görevini yürütmekte olup bir çok yurt içi ve yurt dıģı projeyi ve müģavirlik hizmetlerini tamamlamıģ ve Proje uygulama müģavirlik ve taahhüt hizmetlerine kendi kurmuģ olduğu Ģirketlerde devam etmektedir. -Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Ezine- Çanakkale Biga Yolu ile Kütahya Bozüyük Yolu Muhtelif Üst ve alt geçit köprüleri projesi (14 adet köprü) -Bursa BüyükĢehir Belediyesi Hacivat deresi üzeri Kaplıkaya Ortabağlar ve Yakın doğu Çevre yolu köprüleri projesi -Bursa BüyükĢehir Belediyesi Kuru Gıda hali ve Balık Hali Projeleri -Bursa BüyükĢehir Belediyesi Mudanya-Güzelyalı ĠDO deniz otobüsleri iskele rıhtım tesisleri terminal ve Yakıt depolama sistemleri projeleri -Bursa BüyükĢehir Belediyesi Mudanya-Güzelyalı ĠDO deniz otobüsleri iskele rıhtım tesisleri terminal ve Yakıt depolama sistemleri müģavirlik ve yapım kontrol hizmetleri -BaĢbakanlık Hazine DıĢ Ticaret MüĢteĢarlığı Kocaeli Serbest Bölgesi- Yeniköy/Gölcük Altyapı, Üst yapı Liman, Dolgu Koruma, Kazıklı Rıhtım ve Sosyal Tesisler ile Zemin ıslahı, Zemin etüdüd Projelerinin ve Ġhale dosyalarının hazırlanması ve Yapım MüĢavirlik Kontrolluk -Kocaeli Serbest Bölgesi Yay Tersanesi, Admarin Tersanesi, TVK tersanesi, Soli Tersanesi, Uzmar Tersanesi, Edgemar Tersanesi, Çelikyat Tersanesi Proje ve MüĢavirlik Kontrolluk -Dz. Kuvvetleri Ġstanbul Tersane Komutanlığı-Pendik Özel Mayın Avlama Gemisi Ambarları Proje ve ĠnĢaatının Anahtar teslimi yapımı -Moda Deniz Kulübü Derneği Ġskele Rıhtım ve Büyük havuz yapıları ve Deniz Bar inģaatlarının proje ve Anahtar teslimi yapımı -Dz. Kuvvetleri Gölcük Tersane Komutanlığı (1999 depremi sonrası onarım ve güçlendirme projleri ve anahtar teslimi onarımı) *31-A makine fabrikası Güçlendirme ve Onarımı proje ve anahtar teslimi yapımı *Denizaltı malzeme ambarları Güçlendirme ve Onarımı projeleri ve anahtar teslimi yapımı *310 Gemi ĠnĢa BaĢ mühendisliği Gemi ĠnĢa Kızağı onarımı ve güçlendirmesi projelerinin ve anahtar teslimi yapımı *Yığma Kagir Komutanlık binasının Karbon fiber çubuklarla güçlendirilmesi ve onarımı projeleri ve anahtar teslimi yapımı *Gemi Destek Tesisi onarımı ve Güçlendirme projelerinin hazırlanması ve anahtar teslimi yapımı *Resimhane ve KeĢif Büro Projelerinin hazırlanması ve Anahtar teslimi yapımı -Dz. Kuvvetleri Ġstanbul Tersane Komutanlığı-Pendik Motor Test fabrikası-elektrik Fabrikası ve ĠĢçi soyunma binaları, Mayın avlama gemisi denize iniģ sistemleri projlendirmesi -Alke Turizm A.ġ. -ANTALYA Hillside Su hotel Statik ve Çelik Uygulama projelerinin ve Su oyunları Parkının uygulama projelerinin hazırlanması -IHI ISHIKWAJIMA HEAVY IND. CO. LTD. K.G.M Haliç Köprüsü Yan Çelik yaya üst geçit köprülerinin Projelendirme Ġmalat ve Montajlarının yapılması -Ġsviçre Konsolosluğu Levent Plaza Statik ve Mimari dekorasyon ve Anahtar teslimi inģaatı iģleri -Almanya BaĢkonsolosluğu Tarabya yazlık köģkü onarım ve Güçlendirme Projelerinin hazırlanması ve yapımı

5 -Ġstanbul Barosu Staj eğitim merkezi eski eser binaların onarımı ve Güçlendirmesi Projelerinin hazırlanması ve inģaatının yapımı -SETUR KalamıĢ Marina Kazıklı dıģ Mendirek Projelendirmesi ve ĠnĢaatı ile Açık otopark inģaatlarının yapımı -SETUR YeĢilköy Havalimanı Uçak hangarı Projelendirmesi ve ĠnĢaatı -RMK Marin Tersanesi-TUZLA TERSANELER BÖLGESĠ Ġskele Rıhtım Deniz içi kızağı, Yat lifti iskeleleri ve Gemi ĠnĢa Kızağı ve Çelik iģleme hangarları projelendirmesi ve yapımı, ĠTÜ denizcilik fakültesi önü Eğitim iskelesi inģaatı projelendirme ve yapımı -FERGA Metal San. Ve Tic. A.ġ Gebze Antrepoları M2. Kapalı alana sahip çelik depolama hangar projeleri ve Çelik Ġmalatının yapımı -Sevkan Tarım Ürünleri A.ġ.-Dilovası Proje Mühendislik hizmetleri ve ĠnĢaatı -Sevil Gıda Ambalaj San. Ve Tic. A.ġ. Gebze organize sanayi bölgesi projelendirme ve inģaatı tesisleri -Atılım Boru Fabrikası Dilovası Projelendirme ve ĠnĢaatı -Selah Tersanesi Tuzla Tersaneler Bölgesi tesisleri Gemi inģa kızağı projelendirmesi ve yapımı,gemi yanaģma iskelesi ve rıhtım yanaģma tesisleri projelendirmesi ve yapımı,çelik iģleme hangarları projesi ve yapımı -Çelik Tekne Tersanesi Tuzla Tersaneler Bölgesi tesisleri Gemi inģa kızağı projelendirmesi,gemi yanaģma iskelesi ve rıhtım yanaģma tesisleri projelendirmesi,çelik iģleme hangarları projesi ve Deniz içi kızağı projesi ve yapımı -TTĠ Transport Tesisleri Gebze organize sanayi içersinde yer alan Vinç imalatı tesislerinin anahtar teslimi projelendirme ve inģaatı -Tekfen Mühendislik A.ġ. *Ġ.B.B Ulus mah. Levazım sitesi yolu Kazıklı duvar alt geçit köprüsü ve Barboros bulvarı alt geçit köprüleri uygulama projeleri yapımı *K.G.M. Karadeniz otoyolu Nurol-Yüksel-Tekfen Ortaklığı Boloman PerĢembe Kesimi 35 adet Öngermeli Köprü Projeleri yapımı *K.G.M. Köprü Etüd Proje Md. Siirt-Eruh Devlet Yolu Kompozit Köprü Projlerinin yapımı Botan Çayı Köprüsü Çelik *Ankara Metrosu 3.aĢama Projesi GüriĢ ĠnĢaat tahhüdündeki Derin gömülü Botanik Ġstasyonu ve Tünel ağzı ve Tünel aynası ve Tünel Projeleri yapımı *TAG(Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Tünel D3 Havalandırma binaları UlaĢım yolu portal köprü projesi *TAG Otoyolu Km Yaya üst geçit köprüsü projesi *TAG Otoyolu Seyhan Tır denetleme Tesisleri Projesi *Taksim Residence Projesi Statik betonarme uygulama projelerinin ve Eski eser Pastör hastanesinin restorasyon projelerinin hazırlanması -Vehbi Koç Vakfı Lisesi-Kurtköy Bloklar arasında çelik kompozit ilave okul yapısının projelendirmesi ve inģaatının yapımı -Galatasaray Holding *Ocakgaz Aliağa Dolum tesisleri 4000m3. lük Küresel LPG tankları ve temel sistemlerinin projelendirilmesi *Ocakgaz Yarımca Dolum tesisleri yatay l LPG tankları ve temel sistemlerinin projelendirilmesi -Ereğli Demir Çelik Fab. Ted. Koleji Spor solonu projelendirmesi

6 -Haribo ġekerleme Fab. Hadımköy Tesisleri deprem güçlendirmesi ve onarımı projeleri ve yapımı -AKBANK A.ġ. Silivri Kompakt ArĢiv Binası-Silivri/Kınalı m2. kapalı alanlı çelik konstruksiyon binanın projelendirmesi yapımı -Fortis Bank Dudullu Kart merkezi ĠnĢaatı Çelik ara kat yapımı -Mercek Konut Yapı Kooperatifi Göktürk Beldesinde yer alan 40 adet Lüks konut inģaatı yapımı -YÜCEL BORU PROFĠL A.ġ. Ġskenderun Dörtyol tesisleri Çelik Betonarme projeleri yapımı -AKTER Akdeniz Tersanecilik A.ġ. Mersin TaĢucu Tersane Tesisleri Projelendirme -DÜZGĠT GEMĠ ĠNġA A.ġ. Yalova Altınova Tersane Tesisleri Projelendirme -MSB Savunma Sanayi MüĢteĢarlığı Yangın ve Yara Savunma Eğitim similatörü avan projlerinin yapımı -DEMĠRSAN-ACIER Konsorsiyumu Fas-Kazablanka Demir Çelik Tesisleri Alt yapı ve Üst yapı ve Makine Temelleri Projelerinin yapımı -Emay Mühendislik MüĢavirlik, Topkapı tüneli üstü ortotrop çelik tabliyeli 70m. Açıklıklı köprü projelerinin uygulama projlerinin yapımı -Proteksan Tersanesi-Pendik Güzelyalı tesisleri rıhtım, hangar ve idari sosyal tesisleri projelerinin yapımı -Almes Evleri Gölcük Halıdere belediyesi Sosyal Konutlar projlendirme hizmetleri -GĠSAġ- Tuzla Limanı Deprem sonrası takviye ve güçlendirme projelerinin yapımı -Türkter Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi Gemi ĠnĢa Kızağı ve Deniz içi gemi iniģ kızağı projlendirmesi -Yardımcı Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi Rıhtım ve Blok boya holü ve Çelik iģleme holleri projelendirmesi -Gisan Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi Gemi inģa kızağı ve Deniz içi kızağı projlendirmesi ve yapımı -Çeliktrans Tersanesi, Tuzla Tersaneler Bölgesi Gem inģa kızağı ve deniz içi gem iniģ sistemi projlendirmesi -Koca Beton ĠKON ĠnĢ San. Ve Tic LTd. ġti t kapasiteli betonarme çimento siloları projlendirme hizmeti -KahramanmaraĢ Kağıt Fabrikası, Öngerilmeli Çelik Santralı bacalarının projelendirmesi ve inģaatı 85m. Yüksekliğinde Enerji -MSB ĠnĢaat Emlak ve Nato ENF daire BaĢkanlığı, Ġstanbul Tersane Komutanlığı yüzer havuz rıhtımı projelendirmesi -UlaĢtırma Bakanlığı Denizcilik MüĢteĢarlığı Türkiye Tersaneler Master Planı ÇalıĢması ĠnĢaat Mühendisliği değerlendirme raporu -Detal A.ġ. Azerbaycan Azerbaycan-Gence Demir çelik tesisleri Çelikhane ve haddehane kısmı projelerinin yapımı -Kroman A.ġ. Yeni haddehane tesisleri proje kontrol müģavirlik hizmetleri -Universal-Acier & Demirsan Konsorsiyumu Fas-Casablanca Demir çelik tesisleri proje ve müģavirlik hizmetleri -Gelibolu Gemi Endüstrisi Tersanesi Proje ve müģavirlik hizmetleri

7 -Ġnebolu Karavelioğlu Tersanesi Proje ve müģavirlik hizmetleri -Yumurtalık Serbest Bölgesi AkbaĢoğlu tersanesi Proje ve MüĢavirlik -GS Seyrantepe Stadı Statik Proje Proje ve MüĢavirlik -Bursa BüyükĢehir Belediyesi Bursa Gıda Hali Statik Proje ve Mühendislik -Bursa BüyükĢehir Belediyesi Mudanya Güzelyalı Deniz Otobüsleri YanaĢma tesisleri ve Terminali Projelendirme ve Mühendislik Kontrolluk -CM Denizcilik Samsun Tekkeköy Tersane Tesisleri Projelendirme ve Mühendislik -Atilla Makina Samsun Tekkeköy Tersane Tesisleri Projelendirme ve Mühendislik -Caprice-Termal Palace BayrampaĢa Otel Kompleksi Statik ve Ġksa sistemleri Projelendirme ve Mühendislik -Atilla Makine Samsun Tekkeköy Tersane Tesisleri Projelendirme ve Mühendislik -Öztanık Otelcilik ve PLaza Zincirlikuyu Tesisleri Projelendirme ve Mühendislik -Kanlar Denizcilik Samsun Tekkeköy Tersane Tesisleri Projelendirme ve Mühendislik -Etz-Ahayim Ortaköy Sinagogu Ġlave Üniteleri Proje ve MüĢavirlik -Oschatz Enerji Sistemleri- Kocaeli Serbest Bölge Tesisleri Proje ve MüĢavirlik -Almes evleri Proje ve MüĢavirlik -Oschatz Enerji Sistemleri-Çin Ghangzhau Tesisleri Proje ve MüĢavirlik Bilgisayar Bilgisi : * Microsoft Windows 95/98/NT * Word Excel-Powerpoint, ProjectManagment * Lusas, Sap2000, Etabs, Safe, Xsteel, Probina,Sta4cad,Prokon,Autocad * Fortran IV, Fortran 77, Visual Basic,SAP, Ġlgilenilen Alanlar: Resim, Sinema, Müzik,Yelken, Kayak, Yüzme, Futbol Etkinlikler : *ĠnĢaat Mühendisleri Odası *Bursa ĠTÜ Mezunlar Derneği *Y.T.Ü. Mezunlar Derneği *Moda Deniz Kulübü *Tuzla Rotary Kulübü Ödüller : * Ġnternational Ligna mansiyon Almanya BaĢkonsolosluğu Tarabya Yazlık köģkü *ECSS 2009 Avrupa Çelik Birliği Özel Ödülü Mesleki Yayınlar : - BoĢluku Bodrum kat perdelerinin hesabı için bir yöntem Prof.Dr.Kemal Özden-Yük.Müh.Selçuk Ġz Ortotrop Plak sistemlerinin Hesabı için bir yöntem Ġstanbul - GeliĢtrilmiĢ Üçgen plak sonlu eleman formülasyonu - Liman ve Tersane yapıları tasarımı- Hazırlanıyor. -

8

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Önsöz YÜKSEL PROJE 1978 yılında kurulmuştur. Aradan geçen süre içinde, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile ülkemizin tam bağımsız en büyük

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1970-2010) Fehmi Akbal 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. 1972-1976 yılları arasında Kağıthane

Detaylı

PRİZMA 2007 yılında çalışma alanlarını daha da genişletmiş ve Çelik-Betonarme İmalat ve Montaj hizmetlerini de vermeye başlamıştır.

PRİZMA 2007 yılında çalışma alanlarını daha da genişletmiş ve Çelik-Betonarme İmalat ve Montaj hizmetlerini de vermeye başlamıştır. HAKKIMIZDA PRİZMA 2002 yılında mekanik tesisatın tüm dallarında (ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın, otomasyon ve sıhhi tesisat) proje, müşavirlik ve uygulama alanlarında hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Detaylı

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH. TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri / Sayı: 452-2008/6 19. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1968-2008) Alp Acar 1947 yılında doğdu. 1968 yılında lisans, 1970 yılında yüksek lisans eğitimini ODTÜ de tamamladı. 1968

Detaylı

TMH TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 441-2006/1 21. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 441-2006/1 21. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz DR. AYTEKİN AKAGÜN 1935 yılında Gümüşhane de doğdu. 1961 yılında Almanya Münih Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. 1963

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde

İnşaat Mühendisliği Hizmetinde İnşaat Mühendisliği Hizmetinde 40 yıl 1973-2013 Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. TMMOB

Detaylı

KURUMSAL KATALOG KANALET A.Ş. 15.03.2014

KURUMSAL KATALOG KANALET A.Ş. 15.03.2014 2014 KURUMSAL KATALOG KANALET A.Ş. 15.03.2014 KANALET PROJE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KANALET İNŞAAT ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KANALET PETROL MADEN YAPI ENDÜSTRİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2011) Dr. İsmail Hakkı Acar 1947 yılında İstanbul da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında

Detaylı

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz Içindekiler 4 6 8 9 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İnşaat Projeler Yurt İçi

Detaylı

PROJE ÇALIŞMALARI - KONUT - - SPOR TESİSİ - - EĞİTİM MERKEZİ - - ASKERİ TESİS - - İDARİ BİNA - - TAMAMLAYICI YAPI -

PROJE ÇALIŞMALARI - KONUT - - SPOR TESİSİ - - EĞİTİM MERKEZİ - - ASKERİ TESİS - - İDARİ BİNA - - TAMAMLAYICI YAPI - PROJE ÇALIŞMALARI - KONUT - - SPOR TESİSİ - - EĞİTİM MERKEZİ - - ASKERİ TESİS - - İDARİ BİNA - - TAMAMLAYICI YAPI - KONUT SPOR TESİSİ EĞİTİM MERKEZİ ASKERİ TESİSLER İDARİ BİNALAR TAMAMLAYICI YAPILAR 1

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Mart 2014 Yayımlandığı Tarih 15 Mart 2014 Sayı 2014-5 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks

TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks Çamlık Mahallesi,Çiçek Sokak, No:1 D:3 Pendik-İSTANBUL Tel: 0216 646 01 57, Faks : 0216 645 01 47 TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks A. FiRMA TANIMI... 2 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ... 3 MÜHENDĠSLĠK ÇALIġMALARI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı 1-Personelin Adı 2-Mesleği BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK PLN. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-Doğum Tarihi : 1973 4- Mesleki Deneyimi : 17 Yıl ÖZGEÇMİŞ FORMU : Hacı KARAKUŞ : Şehir ve Bölge Plancısı 5-Firmada

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ İÇİNDEKİLER ŞİRKETLER 4 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 5 YÖNETİM KURULU 6 İCRA KURULU 7 BAŞKAN'DAN MESAJ 8 MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT 10 ENERJİ 32 GAYRİMENKUL 36 SANAYİ VE TİCARET 42 SOSYAL FAALİYETLER 48 KURUMSAL

Detaylı

2 Milyar Varil Rezervli Petrol Sahası Geliştirilmesi Ön Mühendislik Tasarım Hizmetleri (FEED) Weatherford MENA (2009)

2 Milyar Varil Rezervli Petrol Sahası Geliştirilmesi Ön Mühendislik Tasarım Hizmetleri (FEED) Weatherford MENA (2009) 0912 Erbil Rafinerisi OSBL Tesisleri Boru Hatları - IRAK Erbil Rafinerisi ile Tank Sahası Arası Borulama Sistemleri KAR Construction and Engineering (2009-2010) 0911 Nasiriya Petrol Sahası Geliştirilmesi

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 1 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Antalya Ocak - 2013 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI AYRINTILI FAALĠYET

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı

Doğru, kaliteli ve güzel projeler tamamlamaya devam edecek olan Obitaş ın yeni atılım ve başarılarını paylaşmak dileğiyle. Kaşif GÜNDOĞDU Başkan

Doğru, kaliteli ve güzel projeler tamamlamaya devam edecek olan Obitaş ın yeni atılım ve başarılarını paylaşmak dileğiyle. Kaşif GÜNDOĞDU Başkan Obitaş; 35 yılı aşan bilgi birikimi, iş deneyimi, tecrübeli teknik personeli ile zor coğrafyalarda birçok projeyi başarıyla tamamlayan bir inşaat şirketidir. 1977 den bugüne Türk İnşaat sektörünün gelişimine

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1.ġirket Hakkında Genel Bilgiler Unvanı : Say Reklamcılık Yapı

Detaylı

K. MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK

K. MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK K. MÜHENDİSLİK-MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Dicle Cad. Arda Sok. No: 9 Beysukent / ANKARA Tel: 0312 447 73 47 447 62 50 Faks: 0312 447 73 47 kmuh@kmuhendislik.com www.kmuhendislik.com ÖZGEÇMİŞ Firma Adı : K. Müh.

Detaylı

MESLEÐÝMÝZDE 30. HÝZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERÝMÝZÝN ÖZGEÇMÝÞLERÝ

MESLEÐÝMÝZDE 30. HÝZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERÝMÝZÝN ÖZGEÇMÝÞLERÝ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ MESLEÐÝMÝZDE 30. HÝZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERÝMÝZÝN ÖZGEÇMÝÞLERÝ ARALIK 2008 ANKARA 3 Ülkemize ve mesleğimize

Detaylı

MEGA-TEK MÜHENDİSLİK, İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Mekanik Proje Tasarım Hizmetleri

MEGA-TEK MÜHENDİSLİK, İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Mekanik Proje Tasarım Hizmetleri MEGA-TEK MÜHENDİSLİK, İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Mekanik Proje Tasarım Hizmetleri Mega-Tek Firması 2000 yılı Nisan ayında kurulmuş olup, kuruluş maksadı yurt içi ve yurt dışı projelerinde özellikle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut Baran Özsoy 2. Doğum Tarihi : 08/07/1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Ön Tanıtım Broşürü ÇEL-KON ENDÜSTRİYEL TESİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Ön Tanıtım Broşürü ÇEL-KON ENDÜSTRİYEL TESİS SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1/31 Tarihi:0101007 ÇEL-KON ENDÜSTRİYEL TESİS SANTİCLTDŞTİ wwwcel-koncomtr info@cel-koncomtr Çuhane Mevkii No:111 Rahmiye Köyü / KOCAELİ TÜRKİYE Tel:+906349-3995-96 Fax:+906349-334 Sn: Firma Yeklisi ÖN

Detaylı

EKE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İÇERİK TARİHÇE TURİZM YAPILARI SAĞLIK YAPILARI EĞİTİMYAPILARI SANAYİ YAPILARI

EKE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İÇERİK TARİHÇE TURİZM YAPILARI SAĞLIK YAPILARI EĞİTİMYAPILARI SANAYİ YAPILARI EKE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İÇERİK TARİHÇE TURİZM YAPILARI SAĞLIK YAPILARI EĞİTİMYAPILARI SANAYİ YAPILARI İŞ MERKEZLERİ VE AVM LER RÖLEVE VE RESTORASYON PROJELERİ CAMİLER KONUTLAR

Detaylı

teknoelojik çözümler sunar

teknoelojik çözümler sunar teknoelojik çözümler sunar FAALİYET KONUSU Teknoel, mühendislik firması olarak inşaat sektöründe elektrik- elektronik ve mekanik sistemlerin : PROJE ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TAAHHÜT (UYGULAMA) HİZMETLERİ

Detaylı

TÜRK LOYDU. Çalışma Raporu

TÜRK LOYDU. Çalışma Raporu TÜRK LOYDU 2012 Çalışma Raporu www.turkloydu.org 2 TÜRK LOYDU Çalışma Raporu 2012...Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, ikitisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler

Detaylı