SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ PROJESİ"

Transkript

1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ PROJESİ Samsun, Haziran 2001

2 SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİİ PROJESİ MUTLAKA GERÇEKLEŞMELİDİR Samsun Gemi İnşa Sanayi Projesi bir süredir Samsun un gündemindedir. Dünyadaki payı yüzde sadece 0.8 olan Türk gemi inşa sektörünün gemi başına 5500 gross ton luk ortalamasını daha üst seviyelere çıkarmak ancak yeni gemi inşa sanayileri kurmakla mümkün olacaktır. Samsun Gemi İnşa Sanayii nin gerekliliği de bu nokta da ortaya çıkmaktadır. Samsun Gemi İnşa Sanayii Projesi hem Türk denizcilik filosunun güçlendirilmesine hem de ihracata ve konteyner taşımacılığına yönelik yüksek tonajlı gemilerin inşa edilmesini sağlayacak dünya ölçeğinde bir tersaneler projesi olmalıdır. Çevresinde büyük ölçekli gemi inşa sanayiinin olmaması, Karadeniz deki yoğun gemi trafiği, Samsun un jeopolitik konumu, yan sanayii, doğal özellikleri, ulaşım ve malzeme ikmali kolaylığı, teknik eğitimli işgücü potansiyeli gibi faktörler düşünüldüğünde, Samsun Gemi İnşa Sanayii Projesi nin Türkiye için önemi aşikardır. Ancak, Samsun Gemi İnşa Sanayii Proje sinin hayata geçirilmesi için üzerinde durulması gereken çok önemli hususlar vardır; Samsun Gemi İnşa Sanayi Projesi nin yetkilisi ve sorumlusu, sahibi netleşmelidir. Devlet bu projeye sahip çıkmalı, genel bütçeden pay ayırmalıdır. Proje amacına uygun imar planları en kısa zamanda hazırlanmalıdır. Tersane faaliyetlerinin yürütülebilmesi için mutlaka gerekli olan denizden alan kazanılması, tersane etrafının mendirekle çevrilmesi, kara derinliğinin artırılması gibi altyapı çalışmaları devlet tarafından yapılmalıdır. Samsun Gemi İnşa Sanayii bölgesi ihtisas serbest bölge statüsüne kavuşturulmalıdır. Arazinin müteşebbislere belli süreler için tahsis edilmesi projenin işletme aşamasında teminat konusunda güçlükler çıkaracağı için tersane mülkiyetleri tersane sahiplerine devredilmelidir. Samsun Gemi İnşa Sanayii Projesi, proje sahibi olarak en başta devletin ve müteşebbislerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri suretiyle mutlaka gerçekleştirilmedir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar yaptığımız bir çok projeye ek olarak Samsun un gündeminde olan Gemi İnşa Sanayii Projesi fizibilite çalışmasını da tamamlamış bulunmaktayız. Gemi İnşa Sanayii Fizibilite Raporu nu halkımızın ve müteşebbislerimizin bilgisine sunmakla bir hizmeti daha yerine getirmenin onurunu yaşamaktayız. Adnan Sakoğlu Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2

3 SAMSUN GEMİ İNŞAA SANAYİ PROJESİ Samsun da gerçekleştirilmesi düşünülen Gemi İnşa Sanayi Projesi, hem Türk denizcilik filosunun güçlendirilmesine hem de ihracata ve konteyner taşımacılığına yönelik yüksek tonajlı gemilerin inşa edilmesini sağlayacak bir tersaneler projesidir. Hem ülkemizde hem de dünyada gemi inşa sanayiine yönelik yoğun talep olmasına rağmen genelde denizcilik sektörü özelde ise gemi inşa sanayiimizin finansmandan mevzuata, tersane işletmeciliğinden yabancı sermayeye kadar bir çok alanda önemli sorunları bulunmaktadır. Samsun gemi inşa sanayi projesi ise tüm bu olumsuzlukların yanında örnek bir model ortaya koymayı amaçlamaktadır. Samsun Gemi İnşa Sanayii nde, çelik sanayi, makina imalat sanayi, elektrik elektronik sanayi, boya sanayi ve lastik plastik sanayi gibi pek çok sanayi kolunun mamullerinin bilimsel ve teknolojik temellere dayalı olarak, belirli bir sistematik ve disiplin içerisinde, tersanelerde bir araya getirilmesi ve birleştirilmesi sonucunda, gemi inşa sanayiinin ürünü olan konteyner taşımacılığına yönelik yüksek tonajlı ve ihracat ağırlıklı gemi ortaya çıkacaktır. Samsun Gemi inşa sanayi, esasta değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat sanayii olacaktır. Türkiye yılları arasında 125 parça gemiden oluşan DWT gemi inşa ederek dünya gemi inşasında yaklaşık % 0.8 lik bir oran yakalamıştır. Ülkemizde 1960 lı yıllardan itibaren hem devlet sektörü hem de özel sektör tarafından yürütülen gemi inşa sanayi Türk ağır sanayiinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Başlangıçta Türk deniz ticaret sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren bu sektör zaman içinde büyük ihracat potansiyeli göstermiş, özellikle finansal olarak desteklendiği takdirde ülke ekonomisine katkılarda bulunabileceğini kanıtlamıştır. Samsun Gemi İnşa Sanayii Projesi nin amacı Türkiye nin uluslar arası gemi inşa sanayiindeki 5500 gross tonluk ortalamasını yükseltmek ve dünya ölçeğindeki yüzde 0.8 lik payını artırmaktır. Gemi inşa sanayi, bir üretim ve montaj sanayi olup; döviz getirir ve ikame eder, yabancı sermayeyi davet eder, beraberinde yan sanayii sürükler, teknoloji transferini ve geliştirilmesini cezbeder, istihdam sağlar, milli deniz ticaret filosunu destekler, ülkenin savunma ihtiyaçlarına önemli katkılarda bulunur. Gemi İnşa Sanayi, desteklendiği ve geliştiği bütün ülkelerde önemli bir ekonomik gelir ve istihdam potansiyeli yaratmıştır. Bunda, gerek doğrudan çalıştırdığı ve gerekse sürüklediği yan sanayi dallarındaki katkıları büyük rol oynamıştır. Nüfusu genç ve istihdam problemi büyük olan Türkiye gibi ülkelerde gemi inşa sanayi bu problemlerin çözümüne önemli katkılarda bulunabilecek nitelikte olup, devletin doğrudan ve dolaylı vergi kazançlarının artmasına ve istihdam yaratmasına yardımcı olacaktır. 3

4 SAMSUN GEMİ İNŞAA SANAYİ PROJESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 1. SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ NİN YETKİLİ VE SORUMLUSU NETLEŞMELİ DEVLET PROJEYE SAHİP ÇIKMALIDIR Samsun Gemi İnşa Sanayi Projesi nin yetkili ve sorumlusu, sahibi netleşmelidir. Tespit edilen arazinin tersane faaliyetlerine hazırlanması, tahsislerin yapılması ve projenin hayata geçirilebilmesi için denizden alan kazanılması, deniz üzerinde mendirek yapılması, kara derinliğinin artırılması aşamaları mutlak surette devlet tarafından gerçekleştirilmelidir. Samsun Gemi İnşa Sanayii nin gerçekleşmesi için genel bütçeden finansman ayrılmalı ve devlet projenin sahibi olmalıdır. 2. ARAZİNİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVLET TARAFINDAN YAPILMALIDIR A. Amaca uygun imar planı yapılmalıdır Samsun Gemi İnşa Sanayii için tespit edilen arazinin amaca uygun imar planı halen yapılmamıştır nolu kadastro parseli olup 1/1000 ölçekli imar planı henüz mevcut değildir. Arazinin amaca uygun imar planı en kısa zamanda yapılmalıdır nolu parselin alanı m² olarak hükmen Hazine adına 1988 yılında tescil edilmiş ve intifa hakkı halen Tarım İşletmeleri Gn. Md. (Tarım Bakanlığına) verilmiştir. Gemi İnşa Sanayii Projesinde arazi üzerinde kimin hak sahibi olacağının netleşmesi gerekmektedir. B. Denizden Alan kazanılması Deniz derinlik teknik tarama çalışmaları henüz tamamlanmadığı için denizden ne kadar alan kazanılacağı bile belli değildir. Ancak her durumda denizden makul bir derinliğe ulaşılıncaya alan kazanmanın mutlaka gerekli olduğu kesindir ve bu çalışmanın devlet tarafından yapılması/yaptırılması gerekmektedir. Deniz derinlik taraması tamamlanmamıştır. Bu teknik tarama sonuçları deniz üzerindeki yapılacak diğer yatırımların boyutlarını da belirleyecektir. 4

5 C. Tersane Etrafının Mendirekle Çevrilmesi Deniz derinlik tarama çalışmaları tamamlanmadığından dolayı tersane etrafının ne kadar çapta bir mendirekle çevrileceği ve ne kadar büyüklükte bir havuzun oluşturulması gerektiği ortaya çıkmamıştır. Deniz üzerindeki bu çalışmanın da devlet tarafından yapılması/yaptırılması gerekmektedir. D. Kara derinliğinin artırılması Kara derinliğinin 900 m olduğu tespit edilmiştir. Tersane faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bu derinliğin artırılması ve karanın güçlendirilmesi çalışmalarının devlet tarafından yapılması/yaptırılması mutlaka gerekmektedir. 3. FİNANSMAN, DEVLET GENEL BÜTÇEDEN PAY AYIRMALIDIR Samsun Gemi İnşa Sanayi Projesi için devlet bütçesinden pay ayrılmalıdır. Devlet tarafından sağlanan finansman ile özellikle tespit edilen arazinin tersane faaliyetlerine hazır hale getirilmesi için gerekli olan denizden alan kazanma, mendirek yapımı ve kara derinliğinin artırılması gibi altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Samsun Gemi İnşa Sanayii nin hayata geçirilmesi açısından gemi inşa sanayiine yönelik devlet desteklerinin yetersiz olması, altyapı da dahil olmak üzere tüm yükün müteşebbisler üzerine yıkılması, uluslar arası finans çevrelerinin Türk Gemi İnşa Sanayii ne dikkatlerinin çekilemeyişi ve Gemi İnşa Sanayi Projelerinin yüksek maliyetli projeler olması finansman açısından dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. 4. TAHSİS İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TERSANE MÜLKİYETLERİ TERSANE SAHİPLERİNE DEVREDİLMELİDİR Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazinin tescili yapılmamıştır. Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yatırımcılara belli süreler için tahsis edilmesi düşünülen arazide mülkiyet sorunu ortaya çıkacaktır. Müteşebbisler tahsis yapıldıktan sonra karşılarında muhatap bulamayacaklardır. Bu nedenle Gemi İnşa Sanayii nin yetkilisi ve sorumlusunun kim olacağı netleşmelidir. Ayrıca arazinin yatırımcılara tahsis edilmesi, işletme aşamasında teminat konusu gündeme geldiğinde olumsuz bir etki ortaya çıkarmaktadır. Kendilerine tahsis edilen arazileri teminat olarak gösteremeyen yatırımcılara tersane mülkiyetleri uygun fiyatlarla devredilmelidir ve bu araziler yatırımcılar tarafından işletme aşamasında teminat olarak gösterilebilmelidir. 5

6 5. SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ İHTİSAS SERBEST BÖLGE STATÜSÜ NDE OLMALIDIR Samsun Gemi İnşa Sanayi için tespit edilen bölge ihtisas serbest bölge statüsüne kavuşturulmalıdır. Samsun Gemi İnşa Sanayiini desteklemek ve yurtdışına gemi ihracatını artırmak amacıyla bu bölgenin İhtisas Serbest Bölgesi olarak ilan edilmelidir. Bölgenin Sektörel İhtisas Serbest Bölgesi olarak ilan edilmesi durumunda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde de büyük avantajlar elde edilmiş olacaktır. Samsun Gemi İnşa Sanayi Bölgesi, ülkemizin bulunduğu bölgede önemli bir uluslararası gemi inşa sanayii odağı olmak potansiyeline de sahiptir. Bunun gerçekleşebilmesi, yurt dışı firmaların yatırımlarının cezbedilmesi ve ticari işlemlerde sağlanacak kolaylıklar bakımından Sektörel İhtisas Serbest Bölgesinin bir an önce ilan edilmesi zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Ancak bu sayede Samsun Gemi İnşa Sanayi rekabet gücüne kavuşabilecektir. 6. TÜRK DENİZ TİCARETİNDEKİ VE GEMİ İNŞA SANAYİİNDEKİ GENEL SORUNLAR Türk Deniz Ticaretinin ve Gemi İnşa Sanayii nin halen yaşamakta olduğu yeterli görülmeyen devlet politikaları, yetersiz teşvik uygulamaları, tersane bölgelerinin ihtisas serbest bölgesi ilan edilememeleri, mevzuattan kaynaklanan üst hak irtifakı, KDV Kanunu, Gümrük Kanunu, Harç İstisnası vb.gibi sorunlar Samsun Gemi İnşa Sanayi Projesi açısından da dezavantaj olarak görülmektedir. SAMSUN GEMİ İNŞA SANAYİ PROJESİ NİN AVANTAJ LARI 1. Türkiye nin uluslar arası gemi inşa sanayii ndeki payını artıracaktır Türkiye gemi inşa sanayii dünya gemi inşa sanayiinin sadece yüzde 0.8 lik bir payına sahiptir yılları arasında 125 parça gemiden oluşan DWT gemi inşa ederek ortalama 5500 gross ton luk bir performans göstermiştir. Bu miktar dünya ölçeğinde çok küçük bir yer teşkil etmektedir. Gemi İnşa Sanayii ndeki ortalamayı artırmak ancak yeni gemi inşa sanayii ile mümkündür. Samsun Gemi İnşa Sanayii Türkiye nin gemi inşa sanayiindeki uluslar arası payını artıracaktır. 2. Karadeniz de Bir Gemi İnşa Sanayi Gereklidir Hem ulusal denizcilik sektörü hem de Karadeniz Havzasında dünya ölçeğinde bir Gemi İnşa Sanayii nin olmaması, bölgedeki deniz ticaret potansiyeli ve yoğun gemi trafiği nedeniyle Samsun Gemi İnşa Sanayi Projesini gerekli kılmaktadır. Tersanecilik faaliyetlerinin sadece Marmara Bölgesinde, özellikle Tuzla civarında çok sıkışık ve dar alanlarda faaliyet göstermekte oldukları, ilave yatırımlara uygun alanların bulunmadığı, hususları da dikkate alındığında bu sektöre ait genel yatırım taleplerinin doğacağı değerlendirilmektedir. Ulaşım ve yan sanayii imkanları bakımından en uygun çözüm Samsun Gemi İnşa Sanayii Bölgesi dir. 6

7 3. Samsun Gemi Trafiğinin Merkezindedir Samsun da Karadeniz havzasında ve uluslar arası çapta olmak üzere yoğun bir gemi trafiği görülmektedir. Samsun Limanına uğrayan yılda 1216 gemi potansiyelinin yanında ayrıca Ünye Giresun Trabzon Hopa gibi Doğu Karadeniz Limanlarına gitmekte olan gemilerin seyir güzergahlarında uğrayabilecekleri bir konumda yer almaktadır. Denizde seyir esnasında büyük tonajlı gemileri herhangi bir nedenle güvenliklerinin teknik olarak tehlikeye girmesi halinde bakım onarımlarının yapılabileceği bir tersane bulunmamaktadır. Bu da ülkemizdeki seyir güvenliği koşullarını sağlamada önemli bir etkendir. Diğer taraftan Karadeniz havzasında bulunan Romanya, Ukrayna, Rusya, gibi ülke gemilerine de hizmet verecektir. Karadeniz Bölgesinde; Zonguldak, Sinop, Trabzon, Rize ve Hopa gibi kamu ve özel sektörün işletimindeki ulusal limanlarımızın yanı sıra, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler itibariyle Sochi, Novorossısk, Tuapse, Poti, Yalta, Odessa, Köstence ve Varna gibi limanlara yönelik yoğun bir gemi trafiği mevcuttur. Samsun Limanına Uğrayan Gemilerin Aylara Göre Dağılımı; Ocak 153 Şubat 113 Mart 137 Nisan 139 Mayıs 119 Haziran 143 Temmuz 122 Ağustos 137 Eylül 153 TOPLAM 1216 Boşaltılan yük cinslerine göre gemi sayısı, Tır (149), Kömür(122), Hurda(66), Silis Kum(22), Buğday(17), Bakır Madeni(99), Amonyum Sülfat(14), tomruk(12), Motorin(55), L.P.G.(35), Pirit(32), Metanol(7), Pirinç(5), Gübre(24), Ayçiçeği(14), Benzin(20), Amonyum Nitrat(2), Kalyak(10), Sülfirik Asit(10), Kepek(4), Amonyak(2), Üre(7), Gas Oil(3), Mısır(4), Askeri Araç(2), Kraft Kağıdı(9), Demir Çelik Boru(10), Küspe(4). Yüklenen yük cinslerine göre gemi sayısı; Pirit Külü(11), Narenciye(10), Un(17), Buğday(26), Şeker(99), Soğan(4), Küspe(2), Cam Mamülü(2), Curuf(4) Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan yük cinslerine göre gemi sayıları Samsun Bölge Deniz Trafiğinin yoğunluğunu gösterir niteliktedir. Samsun Limanı, başta Karadeniz e sahildar ülkeler olmak üzere, bir çok Avrupa ülkesi limanlarından ayrılan gemilerin, lineer (limanlar arasında düzenli taşımacılık) ve tramp (düzensiz) sefer rotasında bulunmaktadır. 4. Samsun daki makine imalat sanayi itici güç olacaktır 7

8 Samsun daki Yan Sanayi Potansiyeli Projeyi desteklemektedir Samsun Gemi İnşa Sanayii nde üretilecek olan ihracata ve konteyner taşımacılığına yönelik gemilerin makine imalatı da tersane bünyesinde olacaktır. Samsun daki makine imalat sanayi gemi inşa sanayii için de itici bir güç olacaktır. Ağır sanayi kapsamında değerlendirilen makine imalat sanayiinin gemi inşa sanayii içerisinde mütalaa edilmesi şarttır. Yüksek tonajlı gemilerin yapılabilmesi için gerekli olan güçlü motor ve makine aksamı gemi tesis aşamasında imal ve montaj yapılacağı için tersane içinde faaliyet gösterecek olan makine imalat sanayii bölümü önemli bir endüstriyel gücü beraberinde getirecektir. Samsun organize sanayi bölgesindeki sanayi tesisleri ve Tuzla yakınındaki orta ve küçük sanayii tesisleri Samsun tersane projesi ile önemli bir iş hacmine kavuşacaklardır. Gemi yapımında kullanılan çok fazla türdeki çeşit malzemelerin bölgeden temin edilmesi Samsun ve civar illerde önemli bir katma değer meydana getirecektir. Bu durumu bir örnekle değerlendirecek olursak; beş katlı bir bina için harcanan elektrik kablo boru v.s. 2km kadar iken gemide harcanan miktar 100 km nin üstündedir. Günümüzde bir gemi inşa maliyetinin %60'ının iç tedarik baz alınabilmektedir. Bu durumda 20 milyon dolarlık bir gemide 12 milyon dolarlık iç piyasaya yönelik ekonomik potansiyel meydana getirebilecektir. Diğer taraftan bu tersaneleri yaratacağı katma değer ve istihdam oranları açısından değerlendirdiğimizde ülkemizin bu yöndeki ihtiyaçlarına da önemli oranda cevap vereceği görülecektir. Şöyle ki; bu gün tersanelerde istihdam edilen bir işçi, gemi yan sanayiinde ve bağlısı sektörlerde altı işçiye iş imkanı sağlamaktadır. Ülkemizde inşa edilen gemilerin yerli katkı oranını %60 70 olarak genellersek, Türkiye'de bir tersane işcisi beraberinde 3 ile 4 kişiye de istihdam imkanı sağlamaktadır. Ayrıca Samsun daki KOBİ ler gemi inşaa sanayiini destekler niteliktedir. Samsun daki KOBİ ler gemi inşaa sanayiini destekler niteliktedir. Samsun daki küçük ve orta ölçekli sanayii işletmelerinin sektörel dağılımı; SEKTÖR İŞLETME SAYISI Metal Sanayi 67 Gıda 79 Plastik 49 Orman Ürünleri 40 Taşıt araçları 9 Cam Sanayii 10 Elektrik (Muhtelif) 27 Isı Cihazları 9 Kimya Sanayii 20 Asansör 12 Çimento Tuğla Toprak Ürünleri 23 Diğer TOPLAM 345 Söz konusu alanda kurulacak tersanenin, ulaşım imkanları kapsamında bütün malzeme ve ekipman ihtiyaçları karşılanabileceği gibi, sektörün ihtiyacı çerçevesinde sac, kaynak, boya, ahşap malzeme vb. gereksinimlerine bağlı olarak da bu ürünlere yönelik iş sahaları organize 8

9 sanayi bölgesinden karşılanacağı gibi böyle büyük bir sanayi bölgesinde de ihtiyaç duyulan yan sanayii kendiliğinden gelişecektir. 5. Teknik Eğitimli İşgücü bölgede mevcuttur Çok eski yıllardan beri faaliyette olan Samsun Endüstri Meslek Lisesi ve bölgede konuşlandırılan Sanayii tesisleri sayesinde teknik eğitimli iş gücü kolay bir şekilde sağlanabilecektir. Ve bu proje paralelinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde Gemi İnşa Fakültesi ve/veya Meslek Yüksek Okulu açılması gündeme gelebilecektir. Kaldı ki; tersanecilikte yeterli düzeyde eğitilmiş teknik eleman istihdamı olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. 6. Samsun un doğal özellikleri gemi inşa sanayiine elverişlidir Samsun un Yeryüzü şekli ve orman yapısı, şehirleşme, iklim özellikleri gibi bir çok doğal özelliği gemi inşa sanayi için uygundur ve yılın 12 ayında hizmet verebilecek bir potansiyele sahiptir. 7. Alt yapı (yol, su, elektrik, kanalizasyon, vb.) sorunu yoktur Organize sanayi bölgesine 9 km mesafede olan alan, yapılacak çalışmalarla çok kısa zaman içerisinde ve düşük maliyette sektöre sunulabilecektir. 8. Ulaşım ve Malzeme ikmali kolaylığı Karadeniz Bölgesini ülkenin başka kesimlerine bağlayan yolların kesiştiği yer olan Samsun, bölgenin en önemli kavşak noktasıdır. Kentte, karayolu dışında, deniz, hava ve demiryolu ulaşım olanaklarının varlığı, Samsun a Karadeniz Bölgesinin en önemli mal toplama ve dağıtma merkezi olma işlevini yüklenmiştir. Samsun Gemi İnşa Sanayii için tespit edilen arazinin Hava alanına uzaklığı 7 km, karayoluna uzaklığı 2 km, şehre uzaklığı 14 km ve Demiryolu ile birleşik durumdadır. 9

10 TÜRKİYE DE ve DÜNYADA GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ I. TÜRK DENİZ FİLOSU VE GEMİ İNŞAA SANAYİ A. TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER Gemi inşa sanayi sektörü; geliştirme, modernizasyon ve yeni gemi inşası açısından en büyük sıkıntıyı finansman temini yönünden yaşamış, Sektör İhtisas Bankası olan Denizcilik Bankası nın kapatılması da gemi inşa sektörü açısından ciddi bir sıkıntıya neden olmuştur. Gemi inşa sanayii, desteklendiği ve geliştiği bütün ülkelerde önemli bir istihdam potansiyeli yaratmıştır. Bunda; gerek doğrudan çalıştırdığı ve gerekse sürüklediği yan sanayi dallarındaki katkıları rol oynamıştır. Nüfusu genç ve istihdam problemleri büyük olan Türkiye'mizde gemi inşa sanayii bu problemlerin çözümüne önemli katkılarda bulunabilecek nitelikte olup, bu yolla devletin doğrudan ve dolaylı vergi kazançlarının artmasına ve istihdam yaratmasına da yardımcı olacaktır. 1 Ocak 2000 İtibariyle 300 Gt ve üzeri Dünya Filosu Milyon DWT dur. Dünya filosunun % 20.3 ünü bünyesinde bulunduran Panama birinci sırada, % 10,9 unu bünyesinde bulunduran Liberya ikinci sırada ve % 5,9 ile Malta üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise % 1.3 ile 18.sırada bulunmaktadır. Türk Deniz Filosu komşu ve yakın bölge ülkelerine göre değerlendirildiğinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi nin ardından üçüncü sırada gelmekte, Rusya ve İran gibi ülkelerin önünde yer almaktadır. Özellikle Kıbrıs Rum Kesimiyle arasındaki adet ve tonaj farkı belirgindir ve dikkat çekmektedir. Türkiye ile komşu ve yakın bölge ülkeleri deniz ticaret filolarının kapasiteleri, GT,DWT ve TEU olarak 300 GT ve üzerindeki gemileri kapsayan Tablo aşağıdadır. B. SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN TERSANELER 1. Özel Sektör Tersaneleri Türkiye deki özel sektör tersaneleri ve yan sanayi kuruluşlarından 303 adedi Deniz Ticaret Odası nın üyesi durumundadır. Bu kuruluşların 40 ı aynı zamanda Gemi İnşa Sanayicileri Birliği tarafından temsil edilmektedir. Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Dernekler Kanunu na göre 7 Temmuz 1971 tarihinde kurulmuş olup, halen 42 üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerden 1'i İzmit/Körfez,1'i Sinop,1'i Gelibolu ve diğer 2'si Karadeniz Ereğlisi'nde olup, 37 adedi Tuzla Tersaneler Bölgesinde bulunmaktadır. Tuzla Aydınlı Koyu, tarih ve 6/12421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, gemi inşa ve onarımı amacıyla özel sektöre tahsis edilmiş olup, 1980 yılında tersane kurmak isteyen müteşebbislere irtifak hakkının verilmesini müteakip özel sektör tersaneleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Tuzla Gemi İnşa Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen yeni işyerlerine taşınan tersanelerimizin kurulup faaliyete geçtiği dönem olan 80'li yılların daha ilk yarısında çıkartılan teşvik kararnameleri ile ithalat serbest bırakılıp teşvik edilmiş, ancak tersanelerimizin, tersane kurma girişimleri ile mevcut tersaneyi geliştirme ve modernizasyon atılımları gibi yatırım projeleri daha az teşvik görür hale gelmiştir. Bu da armatörlerimizin yabancı bayraklı gemi alımına 10

11 yönelmesine, tersanelerimizin geliştirme ve modernizasyon için gerekli öz kaynak birikimini sağlayamamasına ve ulaşılması öngörülen kapasitenin çok altında kalmasına neden olmuştur yılından günümüze kadar inşa edilen gemilerin dwt olarak aritmetik ortalamalarını aldığımızda yıllık yaklaşık dwt üretim olduğu görülmektedir. Sektörümüzün yılda dwt üretim kapasitesi olduğu dikkate alınır ise yaklaşık %20'lik kapasite ile çalıştığımız anlaşılmaktadır. Tersanelerimiz "Teşviklerin yetersiz ve belirsiz olması, mevzuat sorunları, alt yapı ve enerji yetersizlikleri" gibi yasal, idarî ve teknik anlamda sorunlar nedeniyle kapasitelerinin ancak %20'sini kullanabilmektedirler. Özellikle teminat sorunu sebebiyle, ciddi boyutlarda döviz kayıpları olmaktadır. Tuzla Tersaneler Bölgesinde yaklaşık kişi istihdam edilmektedir. Tam kapasiteyle çalışılması durumunda bu rakamın 'e çıkması beklenmektedir. 2. Türkiye deki Özel Sektör Tersanelerine Ait Bazı Bilgiler Yeni gemi inşasında ton çelik işleme kapasitesi, Tek parçada dwt'luk gemi inşa kapasitesi, Yılda toplam dwt'luk yeni gemi inşa kapasitesine sahiptir. Altyapı tesisleri içerisinde tersanelerde, 24 adet 30 ila 100 m. arasında, 30 adet 101 m. Yüzer Havuzlar 1 adet 340x80 m. ebatlarında ton kaldırma kapasiteli, 1 adet 233,3 m. boyunda ton kaldırma kapasiteli, 1 adet 170 m boyunda ton kaldırma kapasiteli, 1 adet 155 m boyunda ton kaldırma kapasiteli, 1 adet 130 m boyunda ton kaldırma kapasiteli, 1 adet 130 m boyunda ton kaldırma kapaslteli, 1 adet 140 m boyunda ton kaldırma kapasiteli, 1 adet 60 m boyunda ton kaldırma kapasiteli. 8 adet yüzer havuz ve maksimum dwt kapasiteli 1 adet kuru havuz mevcuttur. 3. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.'ye Ait Kamu Tersaneleri Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. (T.G.S.) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki tarih ve 2680 sayılı Kanun'un Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu'nca çıkartılan 233 sayılı KHK hükümlerine göre Türkiye Denizcilik Kurumunun bölünmesi suretiyle,11 Aralık 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ana statü ile sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak kurulmuş ve mevcut Tersaneleri devir alarak tarihinde fiilen faaliyete başlamış, tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de özelleştirme kapsamına alınmıştır. 11

12 Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve sayılı kararıyla Kasım 1999 da Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri Müdürlüğü ve Motor Fabrikası Müdürlüğü Dz.K.K.lığı İstanbul Tersanesi Komutanlığına ; Alaybey Tersanesi Müdürlüğü İzmir Tersanesi Komutanlığına devredilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereğince Haliç Tersanesi Müdürlüğünün kapatılarak İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Fakültesine devredilmesi işlemleri ile Camialtı Tersanesinin kapatılarak İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğüne devredilmesi işlemleri sürdürülmektedir. 4. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş,'nin Üretim Durumu: tarihi itibariyle Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Tersanelerinin Yeni İnşa Programında yer alan deniz vasıtaları ve bunların gerçekleşme durumları ile diğer üretim faaliyetleri özet olarak aşağıdadır; Pendik Tersanesinde, dwt'luk ALMA ATA dökmeyük gemisi ile 5870 şer dwt luk PATRIA ve PARIDA isimli 2 adet RO RO gemisinin inşaatı tamamlanmış olup, 7450 dwt luk RO RO/LO LO gemisi ile 1 adet deniz otobüsünün inşaatı sürmektedir. Camialtı Tersanesinde 5500 dwt luk bir adet RO RO gemisinin inşaatı tamamlanmıştır. Alaybey tersanesinde Dz.K.K.lığı için inşa edilen 30 ton cer kapasiteli 4 adet 230 ar gros tonluk açık deniz römorkörlerinin inşası tamamlanmış ve römorkörle Dz.K.K.lığına devredilmiş olup 3 adet römorkörün inşaatı devam etmektedir. Haliç Tersanesinde 2 adet araba vapuru ile 1 adet çevre kontrol ve bariyer botu inşaatı devam etmektedir. 12

13 GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ'NE ÜYE TERSANELERDE 1999 YILINDA TAMAMLANAN, HALEN İNŞAASINA DEVAM EDİLEN VE SİPARİŞ DURUMUNDA OLAN GEMİLER (ADET OLARAK) GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ'NE ÜYE TERSANELERDE 1999 YILINDA TAMAMLANAN, HALEN İNŞAASINA DEVAM EDİLEN VE SİPARİŞ DURUMUNDA OLAN GEMİLER (DWT OLARAK) 13

14 TÜRKİYE NİN DÜNYA GEMİ İNŞA SANAYİİNDE USD BAZINDAKİ PAYI/1997 Görüldüğü üzere, OECD verilerine göre 1997 yılı dünya yeni gemi inşa sanayi hacmi 135 milyar dolar olup, Türkiye 741 milyon dolarla (yani %0.4) son sırada yer almaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 1997 yılı üretimin en iyi gerçekleştiği yıl olarak anılmış idi. Kapasitenin tam kullanılması durumunda bu hacmin %2'sinin (yaklaşık 3.5 milyar dolar) ülkemizde inşa edilebileceği ortaya çıkmaktadır. C. TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ SORUNU; FİNANSMAN Sektörün dış bankalardan mevcut filonun oluşturulabilmesi için kullanmış olduğu ve hala da devam ettirmeye çalıştığı kredi faizi ve anapara taksitleri geri ödemelerinde şimdiye kadar aksaklık yaratılmamıştır. Dolayısıyla Türk Denizcilik Sektörünün dış finansman pazarında kredi değerliliği hala yüksektir. Ancak, navlun krizi nedeniyle; geçtiğimiz yıllarda kredi ve anapara geri ödemeleri iç bankalardan sağlanan köprü işletme kredileriyle sürdürülebilmiştir. Fakat, kriz uzayınca, hem köprü iç kredi bulabilmek imkanı ortadan kalkmış, hem de pahalı ve kısa vadeli olan bu kredilerin oluşturdukları aşırı finansman yükü, işletmeleri elindeki gemileri elden çıkarma noktasına getirmiştir. Bu geçiş döneminde, En azından bu Türk Bankalarına olan işletme kredilerinin ve faizlerinin daha ucuz maliyetli hale getirilmesi ve kredi vadelerinin uzun süreye yayılması gerekmektedir. 14

15 Denizcilik Sektörü yatırımlarının finansmanını temin etmek maksadıyla, yurt dışı bankalarla temas edilerek uzun vadeli ve düşük faizli kredilerin Türkiye'ye yönlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır, İhracattaki işlevi göz önünde bulundurularak gemi işletmeciliğine ve Türkiye'de inşa edilerek ihraç edilecek yatırımlarının finansmanı için Türk Eximbank kaynaklarından işletme kredisi imkânı sağlanmalıdır, Tüm dünya pazarlarına dönük döviz ve yatırım getirici sektörlerden olan ve son İhracat Teşvik Tebliği'nde de "İhracat Sayılan Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler" arasında sayılan deniz taşımacılığının finansman açısından desteklenmesinin önemi bilinmektedir. Gemi sahiplerinin ülkeye kazandırdığı dövizler de dikkate alınarak, denizcilik sektörü için çok önemli olan gemi işletmeciliğinin de ihracatçılara benzer konumda mütalâa edilerek, işletme kredisi sağlanması hususunda Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. Yeni kredilerin sektöre yönlendirilmesi, gemi inşası ve yatırımcıları desteklenmelidir, Sektöre yeni kredi temini için yurt dışında temas edilecek finans kuruluşlarıyla ilgili araştırma yapılarak, bir liste oluşturulmalıdır. Özellikle Japonya, ABD ve Yunanistan gibi ülkelere heyetler halinde ziyaretler düzenlenerek, buralardaki denizciliği finanse eden kuruluşların imkânları araştırılmalıdır. En fazla denizcilik kredisi veren yurt dışı bankalarla ve özellikle Yunanistan'daki denizciliği finanse eden bankalarla temasa geçilerek, bu bankaların Türkiye'de en azından temsilcilik açmalarının temini için çalışmalar yapılmalıdır. Türk Denizciliğinin durumuyla ilgili raporlar tanzim edilerek, ilgili finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. A. Tersane Yatırımları ile Gemi İnşası İçin Özel Destek Sağlanmalıdır Denizcilik Sektörümüzün en önemli güncel meselesi kaynak sorunudur. Sektörümüzün uluslararası pazarlarda faaliyetine devam edebilmesi bakımından ulaşılması gereken standartların ve kapasitenin ivedilikle kazanılması zorunlu hale gelmiştir. IMO ve alt gruplarının çalışmaları sonunda yayınlanan uluslararası kurallar ile Avrupa Birliğince kabul edilen yasalarda yer alan can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin kriterler; deniz ticaretinde rekabetin ancak yüksek kalite ile sağlanabildiği, bu kalite standartlarına uyulmaması durumunda uygulanmakta olan yasaklayıcı ve cezai unsurlar nedeniyle de deniz işletmeciliğinin yüksek kalite standartlarını karşılamayan gemilerle yapılabilmesinin imkansız olduğu bir ortamın oluşması sonucunu doğurmuştur. Serbest rekabet ile çevre ve insan unsuruna duyarlı bu çağdaş ortamın oluşmasına yol açan kararlarda katılımcı veya gözlemci statüsü ile ülkemizin de katılımı mevcut olmakla birlikte, oluşan bu ortamda deniz işletmeciliği yapan firmalarımızın, uluslararası navlun piyasalarındaki rekabet içinde devamlı kaybeden taraf olmak gibi bir fiili durumla karşı karşıya kalmaya başlamış oldukları da bilinmektedir. 15

16 B. Gemi İnşaatında Uygulanan Teşvik Tedbirlerine İşlerlik Kazandırılmalıdır Yeni gemi inşaatındaki teşvik primlerinin hak ediliş zamanında ve açıklığa kavuşturularak ödenmesinin temini ile, ihraç gemilere nakdi prim sağlanmasında en az üç ay süren resmi prosedürlerin asgari süreye indirilmesine çalışılacaktır. Mevcut teşviklerin yetersiz kaldığı bilinmektedir. İhraç edilmek üzere inşa edilen gemiler için tersanelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet etmek durumunda kaldığı ülkelerde uygulanan teşviklere benzer bir teşviğin uygulanması konusundaki girişimlere devam edilecektir. (Halen Hindistan, Çin ve Güney Kore örneklerinde ihraç edilecek gemilerin inşasında %50 ve hatta %60 seviyelerine çıkabilen doğrudan destekler, Avrupa Birliği ülkelerinde %9 seviyelerinde uygulanmaktadır. Bizde ise; önceleri %39, daha sonra %25 ve %15 oranlarındaki teşvik unsurları, 1 Ağustos 1998 tarihinde yapılan bir değişiklikle kaldırılmıştır.) C. Sektörün Türk Bankalarından Aldığı İşletme Kredilerinin, Devlet Fonları İle Daha Ucuz Maliyetli Hale Getirilmesini Ve Vadelerinin Daha Uzun Süreye Yayılması Sağlanmalıdır Sektörün dış bankalardan mevcut filonun oluşturulabilmesi için kullanmış olduğu kredi faizi ve anapara taksitleri geri ödemelerinde şimdiye kadar aksaklık yaratılmamıştır. Dolayısıyla Türk Denizcilik sektörünün dış finansman pazarında kredibilitesi hala yüksektir. Bu geçiş döneminde, Türk Bankalarının işletme kredilerinin ve faizlerinin, devlet fonları ile daha ucuz maliyetli hale getirilmesi ve kredi vadelerinin uzun süreye yayılması gerekmektedir. D. Gemi İnşa Yan Sanayii desteklenmelidir Yirmi yıi öncesine kadar metal işleme ağırlıklı üretimlerden başka bir kuruluşu olmayan, ama, bugün metal işleme ağırlıklı üretimlerden çeşitli makine, elektrik, elektronik, denizde can güvenliği, gemi inşa ve donatım malzemelerine ve taşeron kuruluşlardan mühendislik firmalarına kadar geniş bir yelpaze içinde, her geçen yıl daha büyük bir gelişim ve büyüme göstererek, yurt dışından yapılan ithalatı büyük ölçüde önleyerek, döviz kaybını azaltmış olan Yan Sanayiinin ciddi olarak desteklenmesi, teşvik edilmesi, korunması, ufuklarının açılması ve sorunlarına ivedilikle çözüm bulunması gereklidir. 16

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ

TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Mayıs Ayı Analizi Mayıs ayında da pazardaki arz talep dengesinde önemli bir değişiklik meydana gelmediğinden ürün bazlı aşağı yukarı hareketlilik gözlenmektedir.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping

Konteyner Gemi Piyasalarında. Son Yıllardaki Gelişmeler. 25.02.2013, Istanbul. Chances in Shipping Konteyner Gemi Piyasalarında Son Yıllardaki Gelişmeler 25.02.2013, Istanbul 25 Sektör Gelişimi 6-12 Aylık Kira Ücretleri 1000 TEU Konteyner Gemisi (1997 2012) En yüksek seviye: Mart 2005 (USD 19.500 günlük)

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ. Gemi Ana Sanayi 89 7316, 840721, 840729, 840810, 848710. Gemi Yan Sanayi. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1 GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Ürün Adı GTİP No Gemi Ana Sanayi 89 Gemi Yan Sanayi 7316, 840721, 840729, 840810, 848710 Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir. İlk tersane 1390 yılında Gelibolu da Osmanlı

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU HAZİRAN 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

YENİ UFUKLARIN FUARI

YENİ UFUKLARIN FUARI YENİ UFUKLARIN FUARI GEMİ İNŞA VE YAN SANAYİ GEMİ BAKIM VE ONARIM GEMİ EKİPMAN VE TEKNOLOJİLERİ LOJİSTİK VE TEKNOLOJİLERİ LİMAN LETMECİLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ MEGA YAT EKİPMAN VE TEKNOLOJİLERİ GEMİ GERİ

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

13 Mart Çeyrek GSD Grubu

13 Mart Çeyrek GSD Grubu 13 Mart 2017 2016 4.Çeyrek GSD Grubu Kuruluş 1986 2015 sonu itibarıyla 214.483 Bin TL Konsolide net kar 2 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören bir grup 2016 sonu itibarıyla 1.453.703 Bin TL

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 İlhan BAYRAK 38. Grup Meslek Komitesi Başkanı KARA VE DENİZ TAŞITLARI İMALATI 36. Grup Kara Taşıtları Ana ve Yan Sanayii 37. Grup Otomotiv Ana ve Yan Sanayii

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE DÜNYA DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YERİ Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin konumu bize denizci bir ülke olmamızı sağlayacak bütün imkanları sunmaktadır. Dünya deniz taşımacılığının

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 2017 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI Türk

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1

XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Yazarın Üçüncü Basıma Ön Sözü Çeviri Editörünün Ön Sözü Kısaltmalar Başlıca Deniz Ticaret Terimleri XI XIII XV XVII KISIM 1: DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ 1 Bölüm 1 Deniz Ticareti ve Küresel Ekonomi 3 1.1 Giriş

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

Kuru Dökme Yük Piyasaları Ağustos 2012 Analizleri

Kuru Dökme Yük Piyasaları Ağustos 2012 Analizleri 1 Kuru Dökme Yük Piyasaları Ağustos 2012 Analizleri 2 İçindekiler 1. KURU DÖKME YÜK PİYASASI ANALİZLER VE GELİŞMELER... 3 2. KURU DÖKME YÜK NAVLUN PİYASASI... 5 3. KURU DÖKME YÜK PİYASASI YENİ İNŞA VE

Detaylı

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU AĞUSTOS 2017

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU AĞUSTOS 2017 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU AĞUSTOS 2 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul

BUNKER Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu. A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul 3 Kasım 2016, İMEAK DTO Meclis Salonu A.Deniz ERAYDIN CEO CYE Petrol / Istanbul Her yüz yılda bir yeni yakıt teknolojileri hayatımıza girmiş 8 stratejik kanal ve boğaz deniz ticaretinde belirleyici rol

Detaylı

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu

GEMİ İNŞA. Sektör Raporu GEMİ İNŞA Sektör Raporu Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ 2. TÜRKİYE İHRACATI 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 14 1. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ Tersanecilik Anadolu da 600 yıllık bir gelenektir.

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı