YANIK VE TEDAVİSİ. Dr. Oğuz ÇETİNKALE. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANIK VE TEDAVİSİ. Dr. Oğuz ÇETİNKALE. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı"

Transkript

1 YANIK VE TEDAVİSİ Dr. Oğuz ÇETİNKALE İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

2 YANIK : Yakıcı bir etkenin ortaya çıkardığı doku hasarıdır

3 YANIK DOKU HASARI : YANIĞIN DERİNLİĞİ YANIĞIN GENİŞLİĞİ UZAK DOKU ve ORGAN HASARI

4 DERİNLİĞİNE GÖRE YANIKLAR : I. derece yanıklar II. derece yanıklar III. derece yanıklar Kısmi kalınlıkta Tam kalınlıkta

5

6 I. Derece Yanık

7

8 I. Derece Yanık Tipik olarak güneş yanıklarında görülen yanıklardır Klinik olarak ağrı ve eritem ile karakterizedir Kendiliğinden 4-7 gün içinde iyileşen bir yanıktır Her hangi bir nedbe ya da iz bırakmadan iyileşir

9 II. Derece Yanık yüzeyel II. derece derin II. derece

10 II. Derece Yanık Klinik olarak ağrı eritem bül parlak ıslak, kolayca kayar (cerrahi eldivenle tutulduğunda) yumuşak ve katlanabilir Daha derin olanları daha az hassas olup gittikçe sertleşmeye başlarlar 2-4 hafta süre içinde iyileşir

11 II. Derece Yanık

12 II. Derece Yanık

13 II. Derece Yanık

14 II. Derece Yanık

15 II. Derece Yanık III. Derece Yanık

16 II. Derece Yanık

17

18 Asfalt patlaması sonucu Yüzde II derece yanık Sol konjonktivada erezyon yanık Yanık sonrası 24 saat

19 Yanık sonrası 24 saat Kapalı pansuman

20 Yanık sonrası 5. gün

21 Yanık sonrası 13. gün

22 Yanık sonrası 20. gün

23 Yanık sonrası 30. gün

24 Yanık sonrası 3 ay

25 II. Derece Yanık Bu yanıklar normal olarak gün içinde nedbe bırakmadan ya da çok az nedbe bırakarak kendiliğinden iyileşir (4 haftaya kadar uzayabilir) İyileşme potansiyeli kıl foliküllerini iç yüzeyini astarlayan ter bezlerini iç yüzeyini astarlayan yağ bezlerini iç yüzeyini astarlayan yanık çevresindeki bazal hücrelerdir

26 II. Derece Yanık II. Derece yanıkta iyileşme potansiyeli kıl folikülü ter bezi yağ bezi iç yüzeylerindeki bazal hücrelerden gelişir

27 III. Derece Yanık

28 III. Derece Yanık Klinik olarak Ağrılı değil Eritem ve bül oluşmaz Dokunmakla serttir ve genellikle kurudur Rengi, karbonize olmamışsa, beyazdır Tutulup çekilen kıllar kolaylıkla çıkarlar Altta tromboze olmuş venler görülebilir Kendiliğinden iyileşerek kapanmazlar Tedavisi cerrahidir Erken eskar eksizyonu ve deri greftlemesi

29 III derece yanık

30 III derece yanık

31 III derece yanık Sıcak pres altında Kalma sonucu oluşmuş İş kazası

32 III derece yanık Ameliyat Öncesi Ameliyat sonrası greft Ameliyat : Eskar eksizyonu

33

34 Ameliyat sonrası 6 ay

35 Ameliyat sonrası 10 ay

36 İnce deri grefti alınması

37 ERKEN TANJANSİYEL EKSİZYON + İNCE DERİ GREFTLEMESİ

38 Yanık Derinliğini Tayin Yöntem ve Metodları İyileşme süreci Klinik gözlem ağrı, renk, bül, kapiller dolaşım Biyopsi Vital Boyalar İndia ink, Patent Blue, Metilen Mavisi, Trypan Blue, Toluidine Blue, Ewans Blue, Disulphane blue Fluorescein Fluorometry Laser Doppler Flowmetry Termografi Ultrasound Nükleer Magnetik Rezonans Görüntüleme Light Reflectance (infrared ışın)

39 Yanık yüzeyinin hesaplanması : - Avuç içi ( % 1) - Wallas Kanunu ( 9 lar kaidesi) - Berkow Kartı - Lund - Browder Kartı

40 DOKUZLAR KURALI Baş % 9 Üst ekstremite % 9 Alt ekstremite % 18 Gövde ön yüz % 18 Gövde arka yüz % 18 Perine % 1

41 - Berkow Kartı - Lund - Browder Kartı

42 GENİŞLİKLERİNE GÖRE YANIKLAR : Büyük Yanıklar % 10(çocuk) -15(erişkin) ten büyük kısmi kalınlıkta % 10 dan büyük tam kalınlıkta (çocuk - erişkin) Orta (genişlikte) yanıklar % 10 (çocuk) -15 (erişkin) kısmi kalınlıkta % 2-10 tam kalınlıkta (çocuk - erişkin) Küçük Yanıklar % 10 (çocuk) -15 (erişkin) ten küçük kısmi kalınlıkta % 2 den küçük tam kalınlıkta (çocuk - erişkin)

43 YANIK ŞOKU Yakıcı etken endotel hücre boşlukları mikrovasküler devamlılığın bozulması (masif katekolamin salgısı) Kapiller permeabilite artışı ÖDEM Hemokonsantrasyon & Viskosite artışı Miyokard depresyonu ve Yetersiz kardiyak output Kan volume azalması Kan akımında yavaşlama İskemi ve hipoksi

44 3- UZAK DOKU ve ORGAN HASARLARI Miyokard depresyonu ve Yetersiz kardiyak output YANIK ŞOKU Bulantı Kusma Paralitik ileus Stress ülseri Akut gastric ülser kanaması Bakteriyel translokasyon İnter-alveolar ödem Gaz alışverişini bozulur Akut tubuler nekroz

45 B A R S A K F L O R A S I Mezenter Lenf Ganglionu Karaciğer SİSTEMİK KAN DOLAŞIMI B A K T E R İ Y E L T R A N S L O K A S Y O N

46 Bakteriyel Translokasyonun Tedavisi Mezenter Kan Akımının Düzenlenmesi / Desteklenmesi - Nitroprusside (nonspesifik vazodilatatör) - Hipertonik solusyonlar ( replasman tedavisinde) - Dekstran (replasman tedavisinde) - Prostanoid blokerleri - Vazopressin inhibitörleri - Erken enteral beslenme

47 YANIK ŞOKU KLİNİK BULGULARI : Rengin soluk olması Derinin nemli ve soğuk olması Yüzeyel venlerde kollaps Kapiller geri dolumda geçikme Hızlı nabız sayısı Hızlı ve yüzeyel solunum Hipotansiyon Hava açlığı İdrar miktarında azalma

48 Yanıklı Hastada yapılacak İşlemler 1- Yanıklı hastada temel yaşam desteği (genel işlemler) 2- Yanık yarasına yapılacak erken girişimler (lokal işlemler) 3- Yanığın sistematik tedavisi

49 1- Yanıkta yapılacak İlk (Genel) İşlemler Solunum yolunun açık tutulması Solunum distresinin çözülmesi Güvenilir 1 veya 2 damar yolu açmak Hastayı tamamen soyarak muayene Ağrı kesici ve sedatif vermek Üriner kateterizasyon yapmak Nazogastrik sonda yerleştirmek Yanma zamanı ve etkenini öğrenmek Çeşitli testler için kan almak CVP ölçmek için kateter yerleştirmek A B C D E F G

50 Akut Solunum Zorluğu olan Yanık Hastada 1- inhalasyon yanığı 2- toksik gaz inhalasyonu 3- Baş-boyun bölgesi yanıkları 4- göğüs duvarı derin yanığı KLİNİK TANI Larinks ödemi CO cehirlenmesi Bronko spazm Karbon balgamı Toraks sıkışması TEDAVİ entübasyon / trakeotomi % 100 oksijen inhalasyonu İV bronkodilatatör aspirasyon eskarotomi

51 ESKAROTOMİ

52 ESKAROTOMİ

53 Inhalasyon Yaralanmasında Belirtiler : - Anamnez -Burun kıllarında yanık - Burun delikleri ve ağız çevresi yanığı - Yüz yanığı, Sakal bıyıkyanığı - Üst hava yolları ve retro-farenkste yanık bulguları - Dil ve orofarenkste ödem - Balgamda karbon taneleri -Ses boğukluğu, hırıltı - Dispne, taşipne - Larenks ödemi - Bronkoskop muayenesinde larenks, Trakea ve bronşlarda yanık bulguları, karbon taneleri ve ödem

54 2- Yanıkta yapılacak İlk (Lokal) İşlemler Hastanın LOKAL yanık yarası bakımı genel durum ve hayati fonksiyonlar kontrol altına alınan kadar ertelenir. Ancak, şu üçgirişim acil olarak yapılmalıdır. 1- YIKAMA ( kimyasal radyasyon, fosfor) 2- SOĞUTMA 3- ESKAROTOMİ

55

56

57 SICAK YARALANMASI Koagulasyon zonu Nekrotik zon Staz zonu İskemik zon Hiperemik zon

58 Sıcak Yaralanmasına bağlı Hasar İki Aşamada Oluşur ; Birinci Aşama : İlk anda sıcağın sebeb olduğu koagulasyon nekrozu-hücre hasarı ile olan sıcak yaralanması İkinci Aşama : İlerleyici dermal iskemi sonucu (24-48 saat içinde) gelişen hücre ölümüne bağlı geçikmiş yaralanma

59 epidermis dermis nekrotik zon iskemik zon hiperemik zon subkutan yağ dokusu

60 epidermis dermis nekrotik zon iskemik zon hiperemik zon subkutan yağ dokusu

61 İlk 30 dakikada yapılan soğutmanın yararları Yanık bölgesine lökositlerin yapışması azalır Tromboxane yapımı ve buna bağlı olarak mikrotrombüslerin oluşumu azalır Protein denaturasyonu azalır Histamin in salgılanması baskılanarak gelişecek ödem miktarı azalır Yanık nekrozu ve derinliği azalır Yanık yarasına perfüzyon artar Yara iyileşme olayları daha erken başlar

62 2- Yanıkta yapılacak İlk (Lokal) İşlemler Hastanın LOKAL yanık yarası bakımı genel durum ve hayati fonksiyonlar kontrol altına alınan kadar ertelenir. Ancak, şu üçgirişim acil olarak yapılmalıdır. 1- YIKAMA ( kimyasal radyasyon, fosfor) 2- SOĞUTMA 3- ESKAROTOMİ

63 3- ESKAROTOMİ Sirküler eskar + ödem = dolaşım bozukluğu

64 3- ESKAROTOMİ Endikasyonları Bulguları Ekstremitede duyarsızlık Ekstremitede karıncalanma Parmaklarda artan ağrı Kapiller geri dolumda yavaşlama

65 Yanıklı Hastada yapılacak İşlemler 1- Yanıklı hastada temel yaşam desteği (genel işlemler) 2- Yanık yarasına yapılacak erken girişimler (lokal işlemler) 3- Yanığın sistematik tedavisi

66 3- Yanığın sistematik Tedavisi kandeğerlerinin dengesi nitrojen dengesi immun sistem dengesi infeksiyonla savaş yara kapatılması

67 3- Yanığın sistematik Tedavisi kan değerlerinin dengesi nitrojen dengesi immun sistem dengesi infeksiyonla savaş yara kapatılması

68 Yanık Sıvı Replasmanı Tedavi Protokolları ( Formüller ) Brooke formülü Evans formülü Muir-Barclay formülü Parkland formülü Moyer formülü Roehamptan formülü Moor formülü

69 Brooke Formülü Kolloid % yanık X Kg X 0.5 Elektrolit % yanık X Kg X 1.5 %5 dekst. günlük ihtiyaç Birinci Gün: 1. 8 saat : (Kolloid + Elektrolit + Gün. İht.) / saat : (Kolloid + Elektrolit + Gün. İht.) / saat : (Kolloid + Elektrolit + Gün. İht.) / 4 İkinci Gün 24 saat : (Kolloid + Elektrolit) / 2 + Gün. İhtiyaç Üçüncü Gün

70 Evans Formülü Kolloid % yanık X Kg X 1 Elektrolit % yanık X Kg X 1 %5 dekst. günlük ihtiyaç Birinci Gün: 1. 8 saat : (Kolloid + Elektrolit + Gün. İht.) / saat : (Kolloid + Elektrolit + Gün. İht.) / saat : (Kolloid + Elektrolit + Gün. İht.) / 4 İkinci Gün 24 saat : (Kolloid + Elektrolit) / 2 + Gün. İhtiyaç Üçüncü Gün

71 Parkland Formülü Elektrolit (Laktatlı Ringer) : % yanık X Kg X 4 Birinci Gün: 1. 8 saat : Toplam / saat : Toplam / saat : Toplam / 4 İkinci Gün Gün. İhtiyaç + ihtiyacı kadar Kolloid + Elektrolit

72 Yanık Tedavi İlkeleri İlk 8-12 saat içindeki aşırı sıvı kaybının replasmanı Na meq / kg / % yanık Su ml / kg / % yanık Plazma ml / kg / % yanık (24-30 saatleri içinde. Özellikle erişkinlerde ilk 24 saat içinde kollod replasmanının fazla anlamı yoktur.

73 Elektrolit sıvılar 1- Isolyte, İzolit vs 2- Laktatlı Ringer 3- Serum Fizyolojik Kolloidal sıvılar 1- Plazma 2- Human Albumin 3- Reomacrodex (Dextran) 4- Macrodex 5- Sentetik Protein solusyonları

74

75 Htc ŞOK TEDAVİSİ T/A Nabız Solunum sayısı Vucut ısısı Kan gazları Şuur açıklığı CVP İdrar Atımı

76 Günlük idrar atımı : Erişkinde : cc / saat Çocukta : cc / saat / kg

77 3- Yanığın sistematik Tedavisi kandeğerlerinin dengesi nitrojen dengesi immun sistem dengesi infeksiyonla savaş yara kapatılması

78 Nitrojen Dengesi - Glikoz / Nitrojen Oranı : 100/1 veya 150/1 - Nitrojen İhtiyacı : (Soroff) ilk ay : 20 gram / m2 vucut yüzeyi / gün 2. ay : gr./ m2 vucut yüzeyi / gün - Kalori İhtiyacı : (Curreri) 25 kcal / kg + 40 kcal / % yanık

79 3- Yanığın sistematik Tedavisi kandeğerlerinin dengesi nitrojen dengesi immun sistem dengesi infeksiyonla savaş yara kapatılması

80 İmmun sistemdeki değişiklikler - Nötrofillerin bakterisid etkileri azalır - Lenfosit fonksiyonları bozulur - Spesifik antikorların yapımı azalır - Opsonik komponentlerin sentezi azalır - Geçikmiş hipersensitivite azalır - Vasküler reaktivite düşer - Allogreft rejeksiyonu uzar

81 İmmun sistem dengesi İmmun sistem regulasyonu ve desteği Tedavisi : - Erken eskar eksizyonu - Yeterli ve oral beslenme - İmmunglobulinlerin (İV) pasif olarak verilmesi - Gammaglobulin (İM- 1., 3., 5. gün) verilmesi - Plazmanın değiştirilmesi - Çeşitli İmmunmodülatörlerin verilmesi. Cimetidine, Ranitidine (Histamin-2 antogonisti). Ibuprofen, İndomethacin (Prostoglandin inh.). Cerium Nitrat. Vit E, Vit A. Corynebacterium Parvum aşısı. Fibronectin (Opsonik fonksiyonların reg.). Endotoksin spesifik antikor. Thymopentin ( hücresel imm.)

82 3- Yanığın sistematik Tedavisi kandeğerlerinin dengesi nitrojen dengesi immun sistem dengesi infeksiyonla savaş yara kapatılması

83 Yanıklı hastada infeksiyon odakları Yara infeksiyonu Nazo-komiyal bakteriler Bakteriyel translokasyon sepsis

84 İnfeksiyonla Savaş - Gelişmiş, steril ortamlı yanık bakım üniteleri - Tetanoz immun profilaksisi - Gelişmiş antibiyotiklerin sistemik kullanımı - Yaranın gelişmiş antibakteriyel maddelerle pans. - Erken eskar eksizyonu Bakteriyel translokasyonun azaltılması

85 Yanık sepsisinde en sık rastlanan mikrobik ajanlar : Stafilokokus Aureus Streptekokus Pyogenes Pseudomonas Aeruginosa Escheria Coli

86 3- Yanığın sistematik Tedavisi kandeğerlerinin dengesi nitrojen dengesi immun sistem dengesi infeksiyonla savaş yara kapatılması - geçici yara kapama yöntemleri -kalıcı yara kapama yöntemleri

87

88 Yara Kapatılması Geçici Yanık yarası Kapama ve Pansuman Materyalleri Biyolojik Olanlar Homogreft (Taze, Donmuş, Liyofilize) Amnion Zarları (Taze, donmuş) Ksenogreft (Taze, donmuş, Liyofilize) Sentetik Olanlar Kısa Süreli uygulanlar (Kapalı ve açık pans. yöntemleri) Uzun Süreli uygulananlar ( Biobrane, Omiderm, Epigard, vd.)

89 AÇIK PANSUMAN YANIK YARASI TEDAVİSİ KAPALI PANSUMAN

90 Açık pansuman

91 Açık pansuman

92 Açık pansuman

93 Açık pansuman 4 ay sonra

94 MODERN Kısmi Kalınlıkta Yanıklarda Yanık Yarası Tedavisi Tam Kalınlıkta Yanıklarda Kapalı Pansuman kendiliğinden iyileşme süresince uygun zemin ve zamanı sağlamak Eskar eksizyonu ve grefleme

95 KAPALI PANSUMAN MATERYALLERİ 1- Konvansiyonel materyaller a- Antibakteriyel veya baktersid pomad ve kremler b- Doyurulmuş (emdirilmiş) pansumanlar 2- Biyosentetik saydam (transparant) örtülerle 3- Biyolojik materyaller 4- Diğerleri : Kompozit örtüler Köpükler Absorbanlar Hidrojeller Kserojeller Hidrokolloidler

96 1-a) Yanıkta Kullanılan Topik krem ve pomadlar Etken madde Piyasa adı I II ve III Dexpanthenol %5 Lidocain %5 Gümüş sülfadiazine (%1) Mafenide Sülfat Nitrofurazon Povidon Iyot (%10) Bacitracin Polymyxin-B + Oxytetracycline Triticum Vulgare Sulu ekstresi Bephantol pom Anestol pom Silverdin, Silvaden krem Sulfamylon krem Furacin,Furaderm,Furagen pom Betadine pom Thiocilline pom Polimisin, Terramycin pom Fitokrem P o m a d Gümüş nitrat solusyonu %0.5 Solusyon

97 1- b) Yanıkta Kullanılan Doyurulmuş (emdirilmiş) Örtüler Etken madde Piyasa adı II ve III Petrolatum jel emdirilmiş tül Adaptic Povidon Iyot emdirilmiş tül Inadine Klorhexidin emdirilmiş tül Bactigrass Framycetinsulfat emdirilmiş tül Sofra-Tüll Nitrofurazon emdirilmiş gaz Furacinli gaz (klinikte) Bizmuth tribromophenate emdirilmiş tül Xeroform Parafin emdirilmiş tabakalar Jelonet Paranet Branolind Vazelin emdirilmiş tabakalar Vazelinli gaz (klinikte) Tulle gress

98

99 2- Yanıkta Kullanılan biyosentetik Örtüler : Biobrane Op-site Omiderm Tegaderm Epi-Lock

100

101 Y.Ç. İkinci derece yanık

102 Y.Ç. İkinci derece yanık

103 Y.Ç. İkinci derece yanık Yanık sonrası 3. hafta

104 3- Yanıkta Kullanılan Biyolojik Örtüler : Homogreft (Taze, Donmuş, Liyofilize) Amnion Zarları (Taze, donmuş) Ksenogreft (Taze, donmuş, Liyofilize)

105 4- Yanıkta Kullanılan Diğer Sentetik Örtü ve Pansumanlar : Kompozit örtüler Köpükler Absorbanlar Hidrojeller Kserojeller Hidrokolloidler

106 Yanık Yarası Tedavisi : ilk müdahele İlk 30 dakida içinde ise soğutma Yanık yaraları serum fizyolojikle temizlenir Ölü dokular ve patlamış büller debride edilir İntakt büller debride edilmez sadece içi aspire edilir Epiteli intakt olarak örtü materyali şeklinde bırakılır Debridmandan sonra yara açık bırakılmamalıdır Staz zonu kurursa kolaylıkla nekroz gelişir ve yanık yarası derinleşir

107 Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri A- Otojen ince deri greftleri ile kapama B- Epitel Kültürleri ile Kapama C- Sentetik veya Komposit greftle kapama 1- Sentetik deri 2- Dermal Allogreft + Epidermal otojen örtü 3- Matriks + otojen epidermal örtü

108 Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri A- Otojen ince deri greftleri ile kapama - Geniş mesher kullanımı ile kapama - Homogreft - otogreft sandviç tekniği ile kapama (creeping substitution) - Homogreft (meshed) + ince otogreft (ileri derecede meshed) ile üst üste kapama

109 Yanık 3. gün İlk başvuru

110 Ameliyat sonrası 1. gün Ameliyat sonrası 1. gün Ameliyat sonrası 23. gün

111 Ameliyat sonrası 2 ay

112 Ameliyat sonrası 3 ay

113 Ameliyat sonrası 4 ay

114 Ameliyat sonrası 1 yıl

115 Ameliyat sonrası 2 yıl

116 Ameliyat sonrası 5 yıl

117 Ameliyat sonrası 5 yıl

118 Tam kalınlıkta yanıkta Cerrahi Tedavi Erken eskar eksizyonu ve grefleme El Yanıkları Derin İkinci derece veya Tam Kalınlıkta

119 Derin İkinci derece Yanıklar : M.G. 28 yaşında LPG otogaz kaçağı Alev yanığı Erken eks & greft

120 Derin İkinci derece Yanıklar : Erken post-op M.G. 28 yaşında LPG otogaz kaçağı Alev yanığı Erken eks & greft Post - op 4 ay

121 Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri B - Epitel Kültürleri ile Kapama - Otojen epidermal örtü - Allojenik epidermal örtü - Kollejen solulsyonu içinde Fibroblast kültürü + üzerinde Epitel kültürü (Bell)

122 EPİTEL KÜLTÜRLERİ DEZAVANTAJLARI - Örtüyü elde etmek için en az 3 haftaya ihtiyaç vardır - Yaraya güvenli olarak yapışmadığı, - Yeterince iyi vaskülerize olmadığı, - İnfeksiyona dirençli olmadığı, - Lokal travmalardan etkilendiği dayanıklı olmadığı, bildirilmektedir - Dermal komponent olmadığı için tam kat cilt kayıplarında başarılı bir replasman alternatifi değildir. - Papillalar şeklindeki (rete ridge) iyi bir yapısı olmadığından kolaylıkla yırtılır veyaayrılabilir. - Allojenik keratinosit kültürleri tekrar zamanla antijenik özelliklerini geri kazanarak rejekte olabilir.

123 1- Sentetik deri a- Neodermis (Integra) (Kollagen + GAG + chondroitin-6-sulfate + SİLİKON) 2- Allogreft + otojen epidermal örtü a- Cryopreserved deri allogrefti + epitel kültürü (Cuono) (4. gün dermabrazyon) b- Liyofilize dermis allogrefti + epitel kültürü c- Liyofilize dermis allogrefti + epidermal mesh greft 3- Matriks + otolog epidermal örtü a- Kollajen - GAG + otolog epidermal örtü b- Neodermis (Hansbrough) (Poliglikolik asit + mesh greft) Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri C- Sentetik deri ve Komposit greftler ile Kapama

124 Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri C- Sentetik deri ve Komposit greftler ile Kapama 1- Sentetik deri a- Neodermis (Integra) Kollagen + GAG + chondroitin-6-sulfate + SİLİKON (Yannas ve Burke) ÖRTÜ

125 2-8 hafta sonra uzaklaştırılır ince deri grefi veya epitel kültürü SİLİKON ÖRTÜ Kollagen + GlycosAminoGlycans + chondroitin-6-sulfate Fibril çapı 7 um Por çapı 150 um I N T E G R A Fibroblast Endotel hücreleri Gref yatağı

126 Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri C- Sentetik deri ve Komposit greftler ile Kapama 2- Allogreft + otojen epidermal örtü a- Deri allogrefti + epitel kültürü (Cryopreserved veya Taze) (4-14. gün sonra dermabrazyon) (Cuono) b- Liyofilize dermis allogrefti + epitel kültürü c- Liyofilize dermis allogrefti + epidermal mesh greft

127 Yara Kapatılması Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri C- Sentetik deri ve Komposit greftler ile Kapama 3- Matriks + otolog epidermal örtü a- Kollajen - GAG + otolog epidermal örtü (glycosaminoglycans) b- Neodermis (Poliglikolik asit + mesh greft) (Hansbrough)

128 Yanık Yarası Epitelize Olduktan sonra yara olgunlaşması tamamlana kadar : güneşten korunma nemlendirici kremler bası oluşturan giysiler fizyoterapi aktif - pasif mobilizasyon atelleme

129 Fizyolojik pozisyonda atellenmemiş el

130 Yanık 2. gün Fatih ÖRENSOY, 21 aylık haşlanma yanığı Başvuru Tarihi : 21 Aralık 1999 ( 2. gün) Tanı : % 20 ikinci ve üçüncü derece yanık

131 yanık sonrası 2. gün yanık sonrası 9. gün yanık sonrası 5. gün

132 Ameliyat sonrası 3. gün yanık sonrası 14.gün yanık sonrası 29. gün Ameliyat sonrası 14. gün

133 yanık sonrası 29. gün Ameliyat sonrası 14. gün Ameliyat sonrası 4 ay

134 Ameliyat sonrası 4 ay

135 Ameliyat sonrası 2 yıl

136 Ameliyat sonrası 2 yıl

137 4 yaşında kız çocuğu % 16 Sıcak su ile haşlamma yanığı Çoğunluğu derin ikinci derece yanık

138 Yanık Sonrası 3. gün Yanık Sonrası 7. gün

139 Yanık Sonrası 15. gün Ameliyatsonrası 6. gün Yanık Sonrası 40. gün Ameliyatsonrası 32. gün

140 Yanık Sonrası 40. gün

141 Yanık Sonrası 62. gün

142 Yanık Sonrası 100. gün

143 Yanık Sonrası 6. ay

144 Kasım 2001 Yanık Sonrası 2.5 yıl

145 Yanık Yarası Erken Dönem Komplikasyonları Kaşıntı Pembemsi kırmızı görünüm Hiperpigmentasyon Hipopigmentasyon Kontraktür Eklem sertliği Hipertrofik nedbe

146 Yanık Yarası Geç Dönem Komplikasyonları Kalıcı nedbe veya skar Keloid Kontraktür Parmak aralarında sindaktili Eklem sertliği Hareket kısıtlılığı İskelet deformiteleri Anstabil nedbe Marjolin ülser (Karsinom)

147 keloid

148 Yüzde kötü nedbe ve kontraktürler

149 Hipertrofik nedbe

150 kontraktür

151 kontraktür

152 kontraktür

153 keloid kontraktür

154 Kötü nedbe

155

156

157 Kontraktür ve kötü nedbe

158 Hülya 9/12 Yüzde III derece yanık

159

160

161 Yanık sonrası 2 yıl Yanık sonrası 3 yıl Yanık sonrası 6 yıl Yanık sonrası 3 ay

162 kontraktür

163

164

165

166

167 kontraktür

168 kontraktür

169 kontraktür

170 kontraktür

171 kontraktür

172 Anstabil nedbe

173 Anstabil nedbe Marjolin ülser

174 Marjolin ülser

175 Marjolin ülser

176 Marjolin ülser

177 Marjolin ülser

178 Marjolin ülser

179 Ders bitti

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir:

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir: ÇOCUK YANIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIM VE GELECEKTEKİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ Doç. Dr. Emrah Şenel Yanıklar çocukluk yaş grubunda kazalara bağlı ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Yanık nedeni ile derinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

12. Ulusal Geriatri Kongresi

12. Ulusal Geriatri Kongresi Yara.Uzm. Nihal Karaca 12. Ulusal Geriatri Kongresi Kronik Yaraya Güncel Bakış Eğitim oplantısına Yara.Uzm. Nihal Karaca Nihal Karaca İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O Yara Uzmanı Paul Hartmann ürkiye edical

Detaylı

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care

Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Smyrna Tıp Dergisi 53 - Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta yara ve yanık bakımı Wound and burn management in primary care Oktay Sarı 1, Tamer Onar 2, Ümit Aydoğan 1 1 Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BAKIM - UYGULAMA PROTOKOLLERİ 1. 2.Derece Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 2. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Öncesi Yara Bakım Protokolü 3. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Sonrası

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS. Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR

AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS. Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Ve ren Hekimler için El Kitabı Bu kitapçık, Plastic Surgery Educational Foundation izni

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI PEDİATRİK YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI DERS NOTLARI

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI DERS NOTLARI TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM DOKTORLARI DERS NOTLARI Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları, Bildiğiniz gibi Haziran 2009 da kabul edilen yeni Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı çerçevesinde

Detaylı

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok

KISIM KANAMA VE ŞOK. Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok KISIM KANAMA VE ŞOK Bölüm 10 Kanama Kontrolü Bölüm 11 Şok Kanama Kontrolü KANAMANIN ÖNEMİ GİRİŞ Kanama tartışmasız belli başlı acil sorunlardan biridir. ATT kanama olduğunu mutlaka belirleyebilmeli -dış

Detaylı

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan,

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan, İmmünyetmezlikli Hastaların Bulunduğu Servislerde ve Diğer Birimlerde Bakım Uzm. Hmş. Özlem ÜNAL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Birimi, EDİRNE İmmün sistem,

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLAR Deri insan vücudunun en büyük organıdır. İç organlar ile dış çevre arasında bir bariyer işlevi görür. Dış ortamda bulunan birçok mikroorganizma ve toksinle sürekli ilişki

Detaylı

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ 5-8 Mayıs 2011 de 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı