T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 NİSAN 2006 SAYI: 2583 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 15 Karar Tarihi : 23/02/2006 Konu : Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 03/02/2005 tarihli ve 85 sayılı yazısı ü- zerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

2 306 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edileceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-17/07/1972 tarihli ve 1707 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 58 Karar Tarihi : 13/04/2006 Konu : Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09/09/2005 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen 400 saat süreli Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 18/05/1990 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Özel Ekol Denizcilik ve Gemi Adamları (Miço ve Gemici, Amatör Gemici, Liman Kaptanlığı, Yat Kaptanlığı Kıyı Kaptanlığı) Yetiştirme Kursu Programının Yat Kaptanlığı Kıyı Kaptanlığı bölümünün uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

3 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 307 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 22 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16/01/2006 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü, Çizelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarına ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 04/08/1999 tarih ve 260 sayılı Kararı ile kabul edilen Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin; 1) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflara ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 2) Öğretim Yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda Teknoloji ve Tasarım dersinin, İş Eğitimi dersine karşılık olarak bu dersin öğretmenleri tarafından okutulması, kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

4 308 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ULUS ÖZEL MUSEVİ 1 KARMA ANA VE İLKÖĞRETİM OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER Türkçe İbranice Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik ve İlk Yardım Rehberlik Sosyal Etkinlikler/Kulüp Çalışmaları ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb. ) Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Bilgisayar Satranç Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Takviye ve Etüt Çalışmaları ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI TOPLAM ETÜT GENEL TOPLAM

5 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 309 AÇIKLAMALAR 1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür. 2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak Seçmeli Dersler bölümünden, öğretmenler kurulunca belirlenir. 3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir (Örneğin; 7. sınıfta Halk kültürü dersinin seçilebilmesi için, bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/Hayvancılık Uygulamaları dersleri uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir. 4) Görsel Sanatlar ve müzik derslerinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir. 5) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4-8. sınıflarda (5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fiziki ve teknik imkânları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir. 6) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli ders saatlerinde hangi sanat ve/veya spor alanının/alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fiziki ve teknik imkânları alınarak okul yönetimince karar verilir. 7) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel, Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi, birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir. (Örneğin; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi; bir saat Drama, bir saat de Güreş gibi bir etkinlik seçebilir.)

6 310 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi dönem olarak da seçilebilir. 9) Seçmeli dersler ile Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler/Kulüp çalışmaları notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmî kaytılarda belirtilir. 10) Sosyal Etkinlik Çalışmaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde planlanıp uygulanabilir. 11) Takviye ve Etüt Çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir. 12) Yeni Trafik ve İlk Yardım dersinin öğretim programı hazınlanıncaya kadar, ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlk Yardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur. 13) Gerekli görmesi hâlinde öğretmen; 1-5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir. (Örneğin; pazartesi ve Salı günlerinde birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek bu günlerden birinde işlenebilir.) 14) Kurulca belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamaları Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir. 15) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflarına ait olan kısmı Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 16) Zorunlu dersler arasında yer alan Görsel Sanatlar dersinde, Resim-İş dersi programı uygulanacaktır. 17) Seçmeli dersler listesinde yer alan derslerin, ders saatlerinde haftada 1 veya 2 saat olacağı, oluşan şartlara göre öğretmenler kurulunca belirlenir.

7 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 311 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 03/02/2006 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü, Çizelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarına ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 04/08/1999 tarih ve 262 sayılı Kararı ile kabul edilen Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin; 1) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflara ait bölümünün Öğretim Yılında; 7, 8 ve 9. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 2) Öğretim Yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda Teknoloji ve Tasarım dersinin, İş Eğitimi dersine karşılık olarak bu dersin öğretmenleri tarafından okutulması, kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

8 312 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ÖZEL RUM İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ZORUNLU DERSLER DERSLER SINIFLAR Türkçe Rumca Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik ve İlk Yardım Rehberlik/Sosyal Etkinlikler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb.) SEÇMELİ DERSLER Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Bilgisayar Satranç Yabancı Dil Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Tarım/Hayvancılık Uygulamaları SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI GENEL TOPLAM

9 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 313 AÇIKLAMALAR 1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür. 2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de alınarak Seçmeli Dersler bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir. 3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir (Örneğin; 7. sınıfta Halk Kültürü dersinin seçilebilmesi için bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/Hayvancılık Uygulamaları derslerinin uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir. 4) Okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını bu durumu dikkate alarak seçmeli ders çeşidini Bakanlık onayı ile artırabilir. Bu durumda, hazırlanacak programın / programların Bakanlıkça onaylanması gerekir. 5) Görsel Sanatlar ve Müzik dersinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir. 6) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4 8. sınıflarda (5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fiziki ve teknik imkânları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir. 7) Sanat Etkinleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli dersler saatlerinde, hangi saat ve / veya spor alanının / alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fizikî ve teknik imkânları dikkate alınarak okul yönetimince karar verilir. 8) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel; Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir. (Örneğin; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi bir saat Drama, bir saat da Güreş gibi bir etkinlik seçebilir). 9) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi dönem olarak da seçilebilir.

10 314 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ) Seçmeli dersler ile Rehberlik/Sosyal Etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmî kayıtlarda belirtilir. 11) Rehberlik / Sosyal Etkinlikler için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta rehberlik, diğer hafta Sosyal Etkinlikler için kullanılır. Sosyal Etkinlik çalışmaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir. 12) Takviye ve etüt çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir. 13) Yeni Trafik ve İlk Yardım dersinin öğretim programı hazırlanıncaya kadar ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlk Yardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta, öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur. 14) Gerekli görmesi hâlinde öğretmen; 1 5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir (Örneğin; pazartesi ve salı günlerindeki birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek bu günlerden birinde işlenebilir.). 15) Kurulca belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir. 16) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflara ait olan kısmı Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 17) Zorunlu dersler arasında yer alan Görsel Sanatlar dersinde, Resim-İş dersi programı uygulanacaktır. 18) Türkçe ve Kültür Dersleri (Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) ile Ahlâk Bilgisi Türkçe; Din Kültürü ile Hayat Bilgisi dersleri okul yönetimince belirlenen Türkçe veya Rumca; bunların dışında kalan diğer dersler (yabancı dil dersi hariç) Rumca olarak okutulur. 19) Rehberlik ve eğitici çalışmalar ile ilgili etkinlikleri yürüten öğretmenler, bu görevlerine karşılık haftada 2 saat üzerinden ücretli ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu görev haftalık ek ders görevi içinde verilir.

11 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 315 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 24 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı Bakanlığımız Acil Eylem Planı nda yer alan SP-13 tedbir maddesi gereği, İlköğretim ve orta öğretim düzeyinde öğretim programları tasarımı projesi kapsamında, Başkanlığımızda kurulan Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanarak Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı nın, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 7 ve 8. sınıflarda, bu sınıflara ait programın her bir kuşağının uygulanmasına başlamadan önce 6. sınıf programının aynı kuşağına ait temel etkinliklerinin uygulanması, Söz konusu programa göre; 1. Derslerde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve benzeri eğitim aracının kullanılmaması, 2. Sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla Bakanlıkça kılavuz kitap hazırlanarak dağıtımının yapılması, Kurulumuzun 07/09/1991 tarih ve 171 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim İş Eğitimi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

12 316 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan DUYURULAR... VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı Mehmet ASLAN Adıyaman-Gölbaşı Belören İÖO 07/03/ Nursel MARAZ Adıyaman-Gölbaşı Gazi İÖO 07/03/ Tülay ATILGAN Adıyaman-Gölbaşı Gazi İÖO 07/03/ Sermet TOKTAŞ Adıyaman-Merkez Cumhuriyet İÖO 10/03/ Sultan ÇELİK Adıyaman-Sincik Çavçük İÖO 16/03/ Aysun AYMAN Adıyaman-Sincik Obalı İÖO 16/03/ Saffet KOÇYİĞİT Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 16/03/ Özgür ÖZDEN Adıyaman-Sincik Çükan İÖO 16/03/ Ayten ASLAN Adıyaman-Sincik İnlice İÖO 16/03/ Mikail ŞAHİN Adıyaman-Sincik Peyizge İÖO 16/03/ Kemal DALGIÇ Adıyaman-Tut Dağyalangöz İÖO 16/03/ Seher ÖZDOĞAN Adıyaman-Tut Akçatepe İÖO 16/03/ Nedim ÜNAL Adıyaman-Tut Kaşlıca İÖO 16/03/ Murat ULUÇINAR Adıyaman-Tut Atatürk İÖO 16/03/ Ender PINARBAŞI Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Zeynep DEMİRTAŞ Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Hüseyin Emre SELÇUK Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Dinçer KOÇAK Adıyaman-Endüstri Meslek Lisesi 16/03/ Ayşe YIKAR Adıyaman-Birsen Esensoy İÖO 16/03/ Mehmet Ümit KANIK Adıyaman-Küçük Hasancık İÖO 16/03/ Erngül BEŞTAŞ Adıyaman-Tut Boyundere İÖO 21/03/ Sultan ÖZBEK Adıyaman-Besni Levzin İÖO 21/03/ Nasih ATAKUR Adıyaman-Çelikhan Fatih İÖO 21/03/ Hasan ŞİŞMAN Adıyaman-Çelikhan ÇPL 21/03/ Ali Cengiz TORUN Adıyaman-Gölbaşı 60. Yıl İÖO 21/03/ Fikrettin KALAY Adıyaman-Samsat Merkez İÖO 21/03/ Muzaffer ŞAHİN Adıyaman-Merkez Yeni Aydın İÖO 21/03/ Atike CERİT Adıyaman-Besni Dikilitaş İÖO 13/03/ Burak KÖYLÜOĞLU Adıyaman-Samsat Merkez İÖO 13/03/ Alev KALAYCI Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/

13 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 317 Fazilet Vural KUNDAKÇI Adıyaman-Besni Eskiköy İÖO 09/03/ Safiye YAKAN Adıyaman-Besni Şambayat Atatürk İÖO 09/03/ Meryem BORA Adıyaman-Besni Ören İÖO 09/03/ Ali Kemal ÖZBİŞİRİCİ Adıyaman-Besni Çakırhöyük ÇPL 09/03/ Duygu DİNÇ Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Gülsüm TURAN Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Naciye TARTAR Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Ömer BOZKURT Adıyaman-Besni Şambayat Merkez İÖO 09/03/ Mustafa YILMAZ Adıyaman-Besni Cumhuriyet İÖO 09/03/ Aliye KÜPELİKILINÇ Adıyaman-Tut Meryemuşağı İÖO 09/03/ Ayşe DEMİREL Adıyaman-Gölbaşı Balkar İÖO 09/03/ Cemal KINACI Adıyaman-Gölbaşı Balkar İÖO 09/03/ Sultan ÇELİK Adıyaman-Sincik Çavçük İÖO 24/03/ Aysun AYMAN Adıyaman-Sincik Obalı İÖO 24/03/ Saffet KOÇYİĞİT Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 24/03/ Özgür ÖZDEN Adıyaman-Sincik Çükan İÖO 24/03/ Ayten ASLAN Adıyaman-Sincik İnlice İÖO 24/03/ Mikail ŞAHİN Adıyaman-Sincik Peyizge 24/03/ Kemal DALGIÇ Adıyaman-Tut Dağ Yalangöz İÖO 24/03/ Seher ÖZDOĞAN Adıyaman-Tut Akçatepe İÖO 24/03/ Nedim ÜNAL Adıyaman-Tut Kaşlıca İÖO 24/03/ Murat ULUÇINAR Adıyaman-Tut Atatürk İÖO 24/03/ Ender PINARBAŞI Adıyaman-Besni Atatürk İÖO 24/03/ Zeynep DEMİRTAŞ Adıyaman- Besni Atatürk İÖO 24/03/ Hüseyin Emre SELÇUK Adıyaman- Besni Atatürk İÖO 24/03/ Dinçer KOÇAK Adıyaman-Merkez Endüstri Meslek Lisesi 24/03/ Ayşe YIKAR Adıyaman-Merkez Birsen Esensoy İÖO 24/03/ Mehmet Ümit KANIK Adıyaman-Merkez Küçük Hasancık İÖO 24/03/ Ahmet YAMAN Adıyaman-Besni Şambayat ÇPL 27/03/ Sutlan EREN Adıyaman-Merkez Atakent ÇPL 27/03/ Şaban TIRPAN Adıyaman-Merkez İncekoz İÖO 27/03/ İrfan YILMAZ Adıyaman-Merkez Bebek İÖO 27/03/ Nevroz ULUĞ Adıyaman-Merkez Bebek İÖO 27/03/ Neslihan ALTUNCU Adıyaman-Sincik Yarpuzlu İÖO 28/03/ Meryem AKTAR Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 28/03/ Aytül GÜNAL Adıyaman-Gerger Cumhuriyet İÖO 28/03/ Sevgi SALMAN Adıyaman-Gerger Atatürk YİBO 28/03/ Serpil ZAYIF Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/

14 318 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Ayşe Filiz USLU Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/ Taylan MİKE Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/ Nebi KESKİN Adıyaman-Kahta Büyükbağ İÖO 31/03/ Hekim ALAN Adıyaman-Kahta METEM 31/03/ Ramazan BOZKURT Adıyaman-Kahta TPAO Atatürk İÖO 31/03/ Ali GÜLDEN Adıyaman-Kahta TPAO Atatürk İÖO 31/03/ Murat YALÇIN Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Elif DEMİRTEN Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Mustafa MEMİ Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Mehmet Reşat DEMİREL Adıyaman-Kahta Yahya Kemal İÖO 31/03/ Bedrettin YILDIRIM Adıyaman-Kahta Vali Özbilgin İÖO 31/03/ Hüseyin Ertan ÖZEL Adıyaman-Kahta Salkımbağı İÖO 31/03/ Mehmet KORKMAZ Adıyaman-Kahta Salkımbağı İÖO 31/03/ Emre ENGİN Adıyaman-Kahta Kahta Lisesi 31/03/ Hasan ÖZER Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Ali ÇAKMAK Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Tuğba DALAR Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Sinem DURMUŞ Adıyaman-Kahta Çaybaşı İÖO 31/03/ Emine ÇAMAK Adıyaman-Kahta Göçeri İÖO 31/03/ Hacer DEMİR Adıyaman-Kahta Göçeri İÖO 31/03/ Murat ACAR Adıyaman-Kahta Yelkovan İÖO 31/03/ Selahattin TUTAL Adıyaman-Kahta Akıncılar İÖO 31/03/ Arda TOYTOK Adıyaman-Kahta Bölükyayla İÖO 31/03/ Zahide BOZKURT Adıyaman-Kahta Bölükyayla İÖO 31/03/ Mustafa BOZAN Adıyaman-Kahta İmam Hatip Lisesi 31/03/ Özlem ÇİFÇİ Adıyaman-Kahta Kenan Evren İÖO 31/03/ Filiz ERTÜRK Amasya-Merkez Fatih İÖO 02/03/ Zehra Yeliz KIZILKAYA Amasya-Merkez Aydınca İÖO 02/03/ Selma KARAKAYA Amasya-Merkez Ezine Atatürk İÖO 02/03/ Nihal YETİM Amasya-Merkez Vedia Zeren Anaokulu 02/03/ Ayşegül KOCUR Amasya-Merkez Zübeyde Hanım Üçler İÖO 02/03/ İmren DEMİRCAN Amasya-Merkez Atatürk İÖO 02/03/ Hüsniye KABACI Amasya-Merkez Gazi İÖO 02/03/ Aylin YILDIZ Amasya-Merkez Bahçeleriçi İÖO 02/03/ Ebru Elif GÜMÜŞGERDAN Amasya-GöynücekYİBO 02/03/ Huriye ÇELİKTAŞ ER Amasya-GöynücekYİBO 02/03/ Tekin ALPASLAN Amasya-Göynücek Şeh Lok Can. İÖO 02/03/ Derviş GÜMÜŞGERDAN Amasya-GöynücekŞeh.Lok Cansız İÖO 02/03/

15 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 319 Nejdet BİLGİN Amasya-GöynücekAlan İÖO 02/03/ Arife ÇİFTÇİ Amasya-Gümüşhacıköy Şeh Teğ.A.Çıt İÖO 02/03/ Bayram KOCA Amasya- Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 02/03/ Çiğdem TOSUN Amasya- Gümüşhacıköy Ülkü İÖO 02/03/ Ender AYRIK Amasya- Gümüşhacıköy Kızılca İÖO 02/03/ Erhan KORKMAZ Amasya- Gümüşhacıköy Kızılca İÖO 02/03/ Esra ERÖZGÜN Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Fadime Gül HAKKAN Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Gülcan ÖZTÜRK Amasya- Gümüşhacıköy MehmetPaşa İÖO 02/03/ Melike CELEP Amasya- Gümüşhacıköy Gümüş İÖO 02/03/ Nagihan KORKMAZ Amasya- Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 02/03/ Serkan Serhat OCAK Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Sevgi AYDIN Amasya- Gümüşhacıköy Kemalpaşa İÖO 02/03/ Sevim DALKIRAN Amasya- Gümüşhacıköy Mehmet Paşa İÖO 02/03/ Ümit TORU Amasya- Gümüşhacıköy Işık İÖO 02/03/ Ekrem ÇELİK Amasya-Hamamözü Adil Can ÇPL 02/03/ İrfan ÇALIŞ Amasya- Hamamözü Hamit Kaplan İÖO 02/03/ Özlem TOKGÖZ Amasya- Hamamözü Atatürk İÖO 02/03/ Salice ÇAĞLAK Amasya- Hamamözü Hamit Kaplan İÖO 02/03/ Süleyman Arif SARI Amasya- Hamamözü Kaplan İÖO 02/03/ Şenol KOÇ Amasya- Hamamözü Atatürk İÖO 02/03/ Habib ÖZCAN Amasya- Merzifon Mehmet Çelebi İÖO 02/03/ Hakan ÇALIŞKAN Amasya- Merzifon Haşim Dülger İÖO 02/03/ Mine DOĞAN Amasya- Merzifon Alıçık İÖO 02/03/ Pınar IŞIK Amasya- Merzifon Anadolu KML 02/03/ Aslı ENBOYLU Amasya- Merzifon Muz Öztaş İÖO 02/03/ Asiye ARSLAN Amasya-Merzifon Şeh. Öğrt. M.Kap.İÖO 02/03/ Cengiz KAŞKA Amasya-Suluova Çel.Mad.İÖO 02/03/ Cevher BEDİRHAN (GÜÇLÜ) Amasya-Suluova Mehmet Bilgili İÖO 02/03/ Cihangir ÖZTÜRK Amasya-Suluova Mehmet Bilgili İÖO 02/03/ Dilek PETEK Amasya- Suluova Şeker İÖO 02/03/ Gülden KOÇ Amasya- Suluova Kız Meslek Lisesi 02/03/ Hülya GÜNEŞ Amasya- Suluova Şeh. Aydın Kork.İÖO 02/03/ Yeliz DAŞ Amasya- Suluova Şeker İÖO 02/03/ Ayşe DERTLİ Amasya-Taşova Ş.Pay. METEM 02/03/ Döndü ER Amasya-Taşova Ş.Pay. METEM 02/03/ Ekrem BOZBUĞA Amasya-Taşova Akınoğlu İÖO 02/03/ Erdoğan YAVUZ Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray İÖO 02/03/

16 320 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Gündoğdu DIRAGA Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray PİÖO 02/03/ Hanife AŞIK Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray PİÖO 02/03/ İlker ÇEKİÇ Amasya-Taşova Özbaraklı İÖO 02/03/ Muharrem DEMİRHAN Amasya-Taşova YİBO 02/03/ Melike BAŞ Amasya-Taşova Özkan Ağış İÖO 02/03/ Sercan TAŞ Amasya-Taşova Öskan Ağş İÖO 02/03/ Vasfiye KARAKUŞ Amasya-Taşova ŞPA Yaş METEM 02/03/ Vuslat GÖL Amasya-Taşova ŞPA Yaş METEM 02/03/ Yasemin KESKİN Amasya-Taşova Esençay İÖO 02/03/ Engin KABA Amasya-Taşova YİBO 02/03/ İsmail SARIKAYA Antalya-Manavgat Beşkonak PİÖO 09/02/ Nazmiye DEŞİK Antalya-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 28/03/ Mehmet Fatih AĞDALI Bartın-Merkez Ş.Necdet Orhan PİÖO 24/03/ Pınar BAYINDIR Bartın-Amasra And.Otl. ve TML 24/03/ Osman AYDEMİR Bartın-Amasra Şht. Ahmet Telli İÖO 24/03/ Sedat IŞIK Bartın-Kurucaşile İlyasgeçidi İÖO 24/03/ Hüseyin Serdar GAZOZ Bartın-Kurucaşile Kurucaşile İÖO 24/03/ Yasin BOSTAN Bartın-Kurucaşile Kurucaşile İÖO 24/03/ Selami GÜLTEKİN Bartın-Kurucaşile Sarıderesi İÖO 24/03/ Halil YILMAZ Bartın-Kurucaşile Sarıderesi İÖO 24/03/ Berat HACIKULAOĞLU Bartın-Merkez Ahmetler İÖO 24/03/ Sefa DENİZCİ Bartın-Merkez Aydınlar İÖO 24/03/ Beyhan YILDIZ Bartın-Merkez Hasankadı İÖO 24/03/ Ayten SELVİ Bartın-Merkez Kocareis İÖO 24/03/ Mustafa AKBAŞ Bartın-Merkez Sütlüce İÖO 24/03/ Deniz KISA Bartın-Merkez TML 24/03/ Fatih BAŞER Bartın-Ulus Abdipaşa İÖO 24/03/ Hüseyin ÇELİK Bartın-Ulus Ağaköy İÖO 24/03/ Fatma KARTAL Bartın-Ulus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 24/03/ Hüseyin BEKTAŞ Bartın-Ulus Hasandede İÖO 24/03/ Osman ÇAKIR Bartın-Ulus Ulus ÇPL 24/03/ Özcan ÖNAL Bartın-Ulus Zafer İÖO 24/03/ Metin YAPICI Bartın-Amarsa K.Toptan İÖO 24/03/ Elif ÇETİNER (AKDENİZ) Bartın-Merkez Ellibaş İÖO 24/03/ Sonay ŞAHİN Bartın-Merkez Epçiler İÖO 24/03/ Hüseyin ZENGİN Bartın-Merkez Eskiemirler İÖO 24/03/ Mehmet KAYA Bartın-Merkez K.Sabriye Ocakçı İÖO 24/03/ Mustafa KARAGÖZ Bartın-Merkez Kıranpazarı İÖO 24/03/

17 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 321 Hasan GÖNÇ Bartın-Merkez Kıranpazarı İÖO 24/03/ Ayşe GÜL ASLAN Bartın-Merkez Terkehaliller İÖO 24/03/ Mehtap AKYÜREK Bartın-Merkez Şahin Şahin İÖO 24/03/ Atila ALTINOVA Bartın-Merkez Çaydüzü İÖO 24/03/ Fatih KALAZ Bartın-Amasra Çanakçılar İOÖ 24/03/ Selin AKPINAR Bartın-Merkez Arıt ÇPL 24/03/ Emine Özlem ANKARALI (AK) Bartın-Merkez Özbaşı İÖO 24/03/ Hüseyin Atay ŞİMŞEK Bartın-Ulus 75. Yıl Cumhuriyet İÖO 23/03/ Şeyma TAŞ Bartın-Ulus İnceçam İÖO 23/03/ Sevgi SERDAR Çankırı-Yapraklı YİBO 21/03/ Mustafa ÇELİK Çankırı-Çankırı Kız Meslek Lisesi 21/03/ Mahmut ÜNVER Çankırı-Ilgaz Atatürk ÇPL 21/03/ Emine Seda GÜN Çankırı-Şabanözü Gümerdiğin İÖO 21/03/ Fatma AYKANAT Çankırı-Atkaracalar Çardaklı YİBO 21/03/ Mustafa ELİTOK Kırıkkale-Delice Büyükyağlı İÖO 03/03/ Hatice KOYUNCU Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Fatma MOR Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Yasin SARAÇ Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Muhammet GÜNLÜ Kırıkkale-Delice Büyükyağlı İÖO 03/03/ Mustafa Erol BULDUM Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Yasin YEŞİLYURT Kırıkkale-Merkez ATL AML ve TL ve EML 03/03/ Salih DEMİR Kırıkkale-Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu İÖO 03/03/ Abdullah KUŞLUOĞLU Kırıkkale-Keskin İmam Hatip Lisesi 03/03/ Bediha ÇELİK Kırıkkale-Merkez Hasandade İÖO 03/03/ Kemal ÖZKAN Kırıkkale-Delice Cumhuriyet İÖO 03/03/ İlke KASABA Kırıkkale-Delice Cumhuriyet İÖO 03/03/ Yasemin SÖĞÜT Kırıkkale-Yahşihan Irmak Atatürk İÖO 03/03/ Ebru KARAGÖZ Kırıkkale-Yahşihan Cumhuriyet İÖO 03/03/ Engin Sinem BOZTAŞ Kırıkkale-Yahşihan Kılıçlar Refik Altaş Yatılı İÖO 03/03/ Züleyha Aktuğ TORAMAN Kırıkkale-Karakeçili Atatürk İÖO 03/03/ Esra DEMİRHAN Kırıkkale-Karakeçili Atatürk İÖO 03/03/ Sultan ALTUĞ Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Davut KAYABAŞI Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Ramazan AKINCI Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Emine Nur YANIK Kırıkkale-Çelebi Yeniyapan İÖO 03/03/ Yeliz ÇAKIR Kırıkkale-Çelebi Lisesi 03/03/ İsmail BÜYÜKSÜTÇÜ Kırıkkale-Çelebi İÖO 03/03/ Fuat TÜRK Kırıkkale-Balışeyh Prof.Tbp. Tüm General Derviş Şen ÇPL 03/03/

18 322 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Salih DURSUN Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli İÖO 03/03/ Berna ÇOLAKOĞLU Kırıkkale-Keskin Mehmet Arifoğlu İÖO 03/03/ Aslıhan KAVRAZ Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Erkan BOZAN Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Belkis Emine TEPEHAN Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Abdullah TEK Kırıkkale-Keskin Köprü İÖO 03/03/ Nermin GÖKTAŞ Kırıkkale-Merkez Mehmet Akif Ersoy İÖO 03/03/ Eda PEKTAŞ Kırıkkale-Merkez Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Eng.İÖO 03/03/ Tuğba ŞEVKLİ Kırıkkale- Merkez Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Eng.İÖO 03/03/ Hakan YAYCIOĞLU Kırıkkale-Keskin Atatürk İÖO 03/03/ Ertürk ERGÜDER Kırıkkale-Keskin Atatürk İÖO 03/03/ Demet YEŞİLIRMAK Kırıkkale-Keskin Konur İÖO 03/03/ Burcu ALTINTAŞ Kırıkkale-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi 03/03/ Muammer AVAN Kırıkkale-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi 03/03/ Gülay GÜMÜŞ Kırıkkale-Sulakyurt Ayvatlı İÖO 03/03/ Zeynep KARAKAYA Kırıkkale-Sulakyurt Ayvatlı İÖO 03/03/ Hasan SAKAR Kırıkkale-Merkez Gürler İÖO 03/03/ Yeliz ERTAN Kırıkkale-Merkez Gazi EML ve AML 03/03/ Fikret BADEMCİ Kırıkkale-Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu İÖO 03/03/ Zehra BİRİNCİOĞLU Kırıkkale-Merkez Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 03/03/ Hülya YILMAZ Kırıkkale-Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi 03/03/ Şükran CAN Kırıkkale-Merkez Zübeyde Hanım İÖO 03/03/ Mehtap ULUÇAY Kırıkkale-Merkez Ticaret Meslek Lisesi 03/03/ Zehra KURU Kırıkkale-Merkez Hüseyin Kahya Yatılı İÖO 03/03/ Elif ÖZDOĞAN Kırıkkale-Merkez Yüzüncü Yıl İÖO 03/03/ Muhammed AKSOY Kırıkkale-Balışeyh Şehit Gazi Gürsoy İÖO 03/03/ Hakan ÖZDEMİR Kırıkkale Merkez Yunus Emre İÖO 07/03/ Serhat Onur ERK Malatya-Hacı Ahmet Akıncı Lisesi 23/01/ Esra CÖMERT Malatya-Fatih Lisesi 23/01/ Sönmez KORKMAZ Malatya-Hasan Akbudak İMKB 23/01/ Volkan DARMAZ Malatya-Necatibey İÖO 23/01/ Yılmaz KONUK Malatya-Yazıhan İÖO 23/01/ Bilal ŞENTÜRK Malatya-Darende Ilıca İÖO 23/01/ Hacer KURHAN Malatya-Darende M.İzzetpaşa İÖO 23/01/ Abdullah ÖZAKCA Malatya-Hekimhan Ş.Onb.Münir Kılıç İÖO 23/01/ İnci Nur YILDIRIM Malatya-Battalgazi Hatunsuyu İÖO 23/01/ Ümmügül TÜZÜN Malatya-Hekimhan Mesleki Teknik Eğt.Mrk. 23/01/ Oğuzhan ARAZ Malatya-Kuluncak İlisuluk İÖO 22/02/

19 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 323 Ümmügülsüm ATALAY Malatya-Kuluncak İlisuluk İÖO 22/02/ Orçun KESKİN Malatya-Kuluncak Kızılhisar İÖO 22/02/ Melek Rabia KAYA Malatya-Kuluncak İÖO 22/02/ Seval KILIÇ Malatya-Kuluncak Sofular İÖO 22/02/ Suzan KÜÇÜKER Malatya-Kuluncak Sofular İÖO 22/02/ Musa KAÇAR Malatya-Doğanşehir Gövdeli İÖO 22/02/ Selma KOCA Malatya-Darende Ozan İÖO 22/02/ Said KAZAN Malatya-Battalgazi Gazi İÖO 22/02/ Nilgün BİLGİN Malatya-Hekimhan Lisesi 22/02/ Lütfiye BAŞ Malatya-Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Mustafa KÖSE Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Ragıp Evren GÜNDÜZ Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Mahmut TOHMA Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Arzu AYDIN Malatya-Hekimhan A.Kirmanlı İÖO 22/02/ Ahmet Ali ÖNDER Malatya-Hekimhan Atatürk İÖO 22/02/ Selami DOĞANER Malatya-Hekimhan A.Güzelyurt İÖO 22/02/ Şeref SÜVEREKLİOĞLU Malatya-Battalgazi Yatılı İÖO 22/02/ Ferhat DURUL Malatya-Yeşilyurt Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Kazım HANBAY Malatya-Derme İÖO 22/02/ Gülsüm KAPLAN Malatya-Derme İÖO 22/02/ Olcay ÖKSÜZ Malatya-Topsöğüt İÖO 22/02/ Ayşen ÇAKIROĞLU Malatya-Org. Eşref Bitlis Lisesi 22/02/ Duygu ÇEVİK Malatya-Gazi Lisesi 22/02/ Serkan BARAN Malatya-Gazi Lisesi 22/02/ Fatma Diri SÖNMEZ Malatya-Darende Y.Ulupınar İÖO 22/02/ Nilgün KAVAK Malatya-Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Mehmet BÖREKÇİ Malatya- Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Sibel UYSAL Malatya- Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Halil İbrahim BİLGİN Muş-Sungu Mehmet Akif Ersoy İÖO 14/03/ Kamil TANDOĞAN Muş-Bulanık Fatih İÖO 14/03/ Dursun AKSU Muş-Bulanık Gündüzü İÖO 14/03/ Adem ARSLAN Muş-Korkut Gültepe İÖO 14/03/ İsa KARAKAŞ Muş-Varto Karaköy İÖO 14/03/ Mehmet KARİP Muş-Malazgirt Nurettin İÖO 14/03/ Pınar ERKAN Muş-Anadolu Kız Meslek Lisesi 14/03/ Durmuş Ali BALLIKOCA Muş-Kızılağaç Cumhuriyet YİBO 14/03/ Funda YAMAN Muş-Malazgirt Pakize Özgen İÖO 14/03/ Esra ALTUNOK Muş-Malazgirt Konakkuran YİBO 14/03/

20 324 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Zuhal BAŞAR Muş-Malazgirt Alparslan Lisesi 14/03/ Ahmet BİNGÖL Muş-Malazgirt Fatih İÖO 14/03/ Mustafa ARMUTÇUOĞLU Muş-Malazgirt Mehmet Akif Ersoy İÖO 14/03/ Pınar CEYLAN Muş-Malazgirt Danışmentgazi İÖO 14/03/ Fatih TONTUŞ Muş-Malazgirt Konakkuran YİBO 14/03/ İlkay TAKAK Muş-Varto Tepeköy İÖO 14/03/ Mehmet BAŞARAN Muş-Varto Karapınar İÖO 14/03/ Mustafa SARPKAYA Muş-Varto Kayalıkale İÖO 14/03/ Abdullah ERGÜL Muş-Varto Boylu İÖO 14/03/ Kenan TRAŞ Muş-Varto Çallıdere İÖO 14/03/ Gökmen UĞURLU Muş-Malazgirt Sarıdavut İÖO 14/03/ Serap Alev EREN Muş-Alparslan İÖO 14/03/ Tekin ERDOĞAN Muş-Malazgirt Alparslan İÖO 14/03/ Mustafa KAMAN Muş-Malazgirt Aynalı Hoca İÖO 14/03/ Emel OLGUN (DÖNMEZ) Muş-Malazgirt Saftekin Gazi İÖO 14/03/ Fırat AKBAŞ Muş-Malazgirt Dövenciler İÖO 14/03/ Nurcan TOPARLI Muş-Malazgirt Saftekingazi İÖO 14/03/ Mehmet TUZDENGİ Muş-Malazgirt Molladerman İÖO 14/03/ Seda KOLCU (YAMAK) Muş-Malazgirt Cumhuriyet İÖO 14/03/ Mehmet ORUÇ Muş-Hikmet Uluğbay İÖO 14/03/ Ali ÖZTÜRK Muş-Sungu Hürriyet İÖO 14/03/ Atilla KARABULUT Muş-Yaygın İÖO 14/03/ Umut ŞENER Muş-Bulanık 75. Yıl Karaağıl PİO 14/03/ Ferhat YILDIRIK Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 14/03/ Telat YAR Muş-Malazgirt Alparslan İÖO 14/03/ Güner PEHLİVAN Muş-Hasköy Yunus Emre İÖO 01/03/ Özge ZÜMRÜT Muş-Hasköy Merkez İÖO 01/03/ Türkan YAPRAK Muş-Hasköy Eşmepınar İÖO 01/03/ Aysun ÖZSOY Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 01/03/ Eda ASLAN Muş-Varto Kaynarca İÖO 01/03/ Ertuğrul AKBAŞ Muş-Varto Haksever İÖO 01/03/ Ömer Özgür Devrim UÇAR Muş-Varto Erdoğan İÖO 01/03/ Gülnur KAYA ÇELİK Muş-Varto Hürriyet İÖO 01/03/ Şükür LÖK Muş-Varto Kaynarca İÖO 01/03/ Arzu DOĞANDEMİR Muş-Hasköy Alparslan İÖO 01/03/ Seliha MERAL Muş-Hasköy Eşmepınar İÖO 01/03/ Mukaddes BURAN (BAYAGUT) Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 01/03/ Recep BAYRAM Muş-Hasköy Merkez İÖO 01/03/

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Arzu ŞAHAN ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2016-2017 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI DERSİ PROGRAMI (4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002 HAYRULLAH GÜNEŞ 3 130302003 BURCU DİNDAROĞLU

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: ATAKUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ. DR. AHMET ÇAKIR : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 İSMAİL

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. GÜNGÖREN T. AZAPHAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Halkla İlişkiler Öğretmenliği Grubu PF29140083 MERVE MUTLU PF29140085 AYŞE EKİNCİ PF29140028 AYŞE TOPRAK PF29140032 GÜLAY GÜNGÖR PF29140064 PINAR EYCE

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Sibel Aktaş Öğretim İlke ve Yöntemleri V1. Bilkay Gültekin Öğretim İlke ve Yöntemleri V2 Ad Soyad Ders Sınıf Hande Ayancı V1 Demet Altıntaş V1 Kübra Sevim Eğitim Psikolojisi V1 Bedri Yeşilyurt Eğitim Psikolojisi V1 Emre Özay Eğitim Psikolojisi V1 Hüseyin Çiftçi V1 Berna Günal V1 Hakan Tanrıverdi

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU BAYAN S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1 Hanife ÇUKUR 2 Ebrar YILDIZ 3 Şükran ALP 4 Narin GÜLER 5 Fatma YAPRAK 6 Ayten

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. Cemal AKÜZÜM Uygulama Okulu : MEVLANA İLKOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 BUŞRA YONTAŞ 0 00 MEHMET ZABIT MENTEŞ 00 SAADET MERVE BAYDİLLİ 00

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI

OLİMPİK MİLLİ KONTENJANI Sınavı Kazanan Erkek Adaylar Listesi (Masa Tenisi) 1. 366 65809321206 DENİZ KAŞIK 313,08 322,079 395,486 DİĞER 30 21 9 9,75 17,5 7,5 10,5 45,25 192,29 2. 205 37015455808 KADİR SEVEN 248,438 274,029 301,65

Detaylı

BAŞVURU POZİSYONU S. ADI SOYADI PUANI SONUÇ

BAŞVURU POZİSYONU S. ADI SOYADI PUANI SONUÇ 1 BETÜL ÖZAYDIN 89,07205 HEMŞİRE YERLEŞMEYE HAK KAZANDI 2 MAİDE KÜBRA YALÇIN 86,16448 HEMŞİRE YERLEŞMEYE HAK KAZANDI 3 LEYLA KELEK 85,45855 HEMŞİRE YERLEŞMEYE HAK KAZANDI 4 MEHTAP ERKAN 84,43125 HEMŞİRE

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO DERS ADI FAKÜLTE ADI İMZA. 1 SÜLEYMAN BİLAL BAŞCI TÜRK DİLİ II (UzakKAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SIRA NO ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO DERS ADI FAKÜLTE ADI İMZA. 1 SÜLEYMAN BİLAL BAŞCI TÜRK DİLİ II (UzakKAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SIRA NO ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO DERS ADI FAKÜLTE ADI İMZA 1 SÜLEYMAN BİLAL BAŞCI 3010117564 TÜRK DİLİ II (UzakKAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2 BİRKAN DURSUN 3010127406 TÜRK DİLİ II (UzakKAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE KESİN KAYIT TARİHİ: 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010 Başarılı olanların, belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsüne

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL TARİH 1 HÜLYA İLSEVEN SELÇUK EDEBİYAT TARİH 1 2011 378,456 421,036 OLUMSUZ FİZİK 1 EMİNE ALPARSLAN ATATÜRK KAZIM

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN Sr. No BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9621)

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER)

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) T.C. ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA KATILACAKLARIN LİSTESİ (TEKNİKER) SIRA NO ADI SOYADI SİCİLİ DOĞUM TARİHİ GİRECEĞİ GRUP GRUP ADI ENGEL DURUMU 1 BURAK YALÇINKAYA 168855

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI SONU 10. SINIFLAR EBE YARDIMCILIĞI 14 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI DAL YERLEŞTİRE SONUÇLARI ( TASLAK LİSTESİ) HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 28 SAĞLIK BAKIM

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM (I. ÖĞRETİM) (A GRUBU-SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN) (PAZARTESİ) ANIL ÖZTÜRK 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO KD KD KD KD KD KD KD

İLK VE ACİL YARDIM (I. ÖĞRETİM) (A GRUBU-SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN) (PAZARTESİ) ANIL ÖZTÜRK 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO KD KD KD KD KD KD KD İLK VE ACİL YARDIM (I. ÖĞRETİM) (A GRUBU-SEVİM ÇİFTÇİ YEĞİN) (PAZARTESİ) 151806080 ANIL ÖZTÜRK 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO KD KD KD KD KD KD KD 151806086 BESTE KURU 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO 1 NO

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON 1. DÖNEM DERSLERİ MUFİYET LİSTESİ. Öğretim İlke ve Yöntemleri Rehberlik

PEDAGOJİK FORMASYON 1. DÖNEM DERSLERİ MUFİYET LİSTESİ. Öğretim İlke ve Yöntemleri Rehberlik Bilimine 1 MERVE KARA SAĞLIK 2 KÜBRA GÖRÜCÜ SAĞLIK 3 BAHADİYE TÜRKÖZ SAĞLIK 4 ONUR KAYA KEVSER 5 KILIÇKESMEZ SAĞLIK 6 ALİ OLÇUN FELSEFE 7 EMİNE YATIR SAĞLIK 8 HASAN CAN ÖZKAN NAZİF ORBAY 9 GÜDER 10 ÖZLEM

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 ARALIK 2012 SAYI: 2663 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ 1 AÇIKGÖZ BİRCAN Hâkim 95016 2 GEBZE AĞAR BESİM TAYFUN Hâkim 29918 3 AKAR HÜLYA Hâkim 40357 4 AKAR OKAN ACM Bşk. 34421 5 AKBAŞ ERKAN C.Savcısı 151278 6 KAYNARCA AKÇİMEN YÜCETÜRK

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Grup Listeleri

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Bayburt Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Uygulama Grup Listeleri UYGULAMA OKULUNUN ADI : AHİ EVRAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ İktisat HÜSEYİN IŞIK FATMA SAY MUHAMMET DEMİR ÖZGE AYDINLAR VİLDAN KEKİL Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ (35701402518) 1 UYGULAMA OKULUNUN ADI : ÇORUH

Detaylı

SOYADI KURUM PROGRAMI

SOYADI KURUM PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI MÜLAKAT BİLİM SINAVI SONUÇLARI S. No ADI SOYADI KURUM PROGRAMI

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı