T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 NİSAN 2006 SAYI: 2583 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 15 Karar Tarihi : 23/02/2006 Konu : Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 03/02/2005 tarihli ve 85 sayılı yazısı ü- zerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

2 306 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edileceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-17/07/1972 tarihli ve 1707 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 58 Karar Tarihi : 13/04/2006 Konu : Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09/09/2005 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen 400 saat süreli Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 18/05/1990 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Özel Ekol Denizcilik ve Gemi Adamları (Miço ve Gemici, Amatör Gemici, Liman Kaptanlığı, Yat Kaptanlığı Kıyı Kaptanlığı) Yetiştirme Kursu Programının Yat Kaptanlığı Kıyı Kaptanlığı bölümünün uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

3 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 307 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 22 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16/01/2006 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü, Çizelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarına ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 04/08/1999 tarih ve 260 sayılı Kararı ile kabul edilen Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin; 1) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflara ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 2) Öğretim Yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda Teknoloji ve Tasarım dersinin, İş Eğitimi dersine karşılık olarak bu dersin öğretmenleri tarafından okutulması, kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

4 308 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ULUS ÖZEL MUSEVİ 1 KARMA ANA VE İLKÖĞRETİM OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER Türkçe İbranice Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik ve İlk Yardım Rehberlik Sosyal Etkinlikler/Kulüp Çalışmaları ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb. ) Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Bilgisayar Satranç Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Takviye ve Etüt Çalışmaları ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI TOPLAM ETÜT GENEL TOPLAM

5 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 309 AÇIKLAMALAR 1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür. 2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak Seçmeli Dersler bölümünden, öğretmenler kurulunca belirlenir. 3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir (Örneğin; 7. sınıfta Halk kültürü dersinin seçilebilmesi için, bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/Hayvancılık Uygulamaları dersleri uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir. 4) Görsel Sanatlar ve müzik derslerinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir. 5) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4-8. sınıflarda (5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fiziki ve teknik imkânları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir. 6) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli ders saatlerinde hangi sanat ve/veya spor alanının/alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fiziki ve teknik imkânları alınarak okul yönetimince karar verilir. 7) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel, Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi, birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir. (Örneğin; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi; bir saat Drama, bir saat de Güreş gibi bir etkinlik seçebilir.)

6 310 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi dönem olarak da seçilebilir. 9) Seçmeli dersler ile Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler/Kulüp çalışmaları notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmî kaytılarda belirtilir. 10) Sosyal Etkinlik Çalışmaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde planlanıp uygulanabilir. 11) Takviye ve Etüt Çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir. 12) Yeni Trafik ve İlk Yardım dersinin öğretim programı hazınlanıncaya kadar, ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlk Yardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur. 13) Gerekli görmesi hâlinde öğretmen; 1-5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir. (Örneğin; pazartesi ve Salı günlerinde birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek bu günlerden birinde işlenebilir.) 14) Kurulca belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamaları Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir. 15) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflarına ait olan kısmı Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 16) Zorunlu dersler arasında yer alan Görsel Sanatlar dersinde, Resim-İş dersi programı uygulanacaktır. 17) Seçmeli dersler listesinde yer alan derslerin, ders saatlerinde haftada 1 veya 2 saat olacağı, oluşan şartlara göre öğretmenler kurulunca belirlenir.

7 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 311 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 03/02/2006 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü, Çizelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarına ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 04/08/1999 tarih ve 262 sayılı Kararı ile kabul edilen Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin; 1) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflara ait bölümünün Öğretim Yılında; 7, 8 ve 9. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 2) Öğretim Yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda Teknoloji ve Tasarım dersinin, İş Eğitimi dersine karşılık olarak bu dersin öğretmenleri tarafından okutulması, kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

8 312 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ÖZEL RUM İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ZORUNLU DERSLER DERSLER SINIFLAR Türkçe Rumca Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik ve İlk Yardım Rehberlik/Sosyal Etkinlikler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb.) SEÇMELİ DERSLER Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Bilgisayar Satranç Yabancı Dil Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Tarım/Hayvancılık Uygulamaları SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI GENEL TOPLAM

9 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 313 AÇIKLAMALAR 1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür. 2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de alınarak Seçmeli Dersler bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir. 3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir (Örneğin; 7. sınıfta Halk Kültürü dersinin seçilebilmesi için bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/Hayvancılık Uygulamaları derslerinin uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir. 4) Okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını bu durumu dikkate alarak seçmeli ders çeşidini Bakanlık onayı ile artırabilir. Bu durumda, hazırlanacak programın / programların Bakanlıkça onaylanması gerekir. 5) Görsel Sanatlar ve Müzik dersinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir. 6) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4 8. sınıflarda (5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fiziki ve teknik imkânları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir. 7) Sanat Etkinleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli dersler saatlerinde, hangi saat ve / veya spor alanının / alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fizikî ve teknik imkânları dikkate alınarak okul yönetimince karar verilir. 8) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel; Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir. (Örneğin; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi bir saat Drama, bir saat da Güreş gibi bir etkinlik seçebilir). 9) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi dönem olarak da seçilebilir.

10 314 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ) Seçmeli dersler ile Rehberlik/Sosyal Etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmî kayıtlarda belirtilir. 11) Rehberlik / Sosyal Etkinlikler için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta rehberlik, diğer hafta Sosyal Etkinlikler için kullanılır. Sosyal Etkinlik çalışmaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir. 12) Takviye ve etüt çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir. 13) Yeni Trafik ve İlk Yardım dersinin öğretim programı hazırlanıncaya kadar ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlk Yardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta, öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur. 14) Gerekli görmesi hâlinde öğretmen; 1 5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir (Örneğin; pazartesi ve salı günlerindeki birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek bu günlerden birinde işlenebilir.). 15) Kurulca belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir. 16) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflara ait olan kısmı Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 17) Zorunlu dersler arasında yer alan Görsel Sanatlar dersinde, Resim-İş dersi programı uygulanacaktır. 18) Türkçe ve Kültür Dersleri (Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) ile Ahlâk Bilgisi Türkçe; Din Kültürü ile Hayat Bilgisi dersleri okul yönetimince belirlenen Türkçe veya Rumca; bunların dışında kalan diğer dersler (yabancı dil dersi hariç) Rumca olarak okutulur. 19) Rehberlik ve eğitici çalışmalar ile ilgili etkinlikleri yürüten öğretmenler, bu görevlerine karşılık haftada 2 saat üzerinden ücretli ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu görev haftalık ek ders görevi içinde verilir.

11 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 315 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 24 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı Bakanlığımız Acil Eylem Planı nda yer alan SP-13 tedbir maddesi gereği, İlköğretim ve orta öğretim düzeyinde öğretim programları tasarımı projesi kapsamında, Başkanlığımızda kurulan Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanarak Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı nın, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 7 ve 8. sınıflarda, bu sınıflara ait programın her bir kuşağının uygulanmasına başlamadan önce 6. sınıf programının aynı kuşağına ait temel etkinliklerinin uygulanması, Söz konusu programa göre; 1. Derslerde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve benzeri eğitim aracının kullanılmaması, 2. Sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla Bakanlıkça kılavuz kitap hazırlanarak dağıtımının yapılması, Kurulumuzun 07/09/1991 tarih ve 171 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim İş Eğitimi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

12 316 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan DUYURULAR... VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı Mehmet ASLAN Adıyaman-Gölbaşı Belören İÖO 07/03/ Nursel MARAZ Adıyaman-Gölbaşı Gazi İÖO 07/03/ Tülay ATILGAN Adıyaman-Gölbaşı Gazi İÖO 07/03/ Sermet TOKTAŞ Adıyaman-Merkez Cumhuriyet İÖO 10/03/ Sultan ÇELİK Adıyaman-Sincik Çavçük İÖO 16/03/ Aysun AYMAN Adıyaman-Sincik Obalı İÖO 16/03/ Saffet KOÇYİĞİT Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 16/03/ Özgür ÖZDEN Adıyaman-Sincik Çükan İÖO 16/03/ Ayten ASLAN Adıyaman-Sincik İnlice İÖO 16/03/ Mikail ŞAHİN Adıyaman-Sincik Peyizge İÖO 16/03/ Kemal DALGIÇ Adıyaman-Tut Dağyalangöz İÖO 16/03/ Seher ÖZDOĞAN Adıyaman-Tut Akçatepe İÖO 16/03/ Nedim ÜNAL Adıyaman-Tut Kaşlıca İÖO 16/03/ Murat ULUÇINAR Adıyaman-Tut Atatürk İÖO 16/03/ Ender PINARBAŞI Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Zeynep DEMİRTAŞ Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Hüseyin Emre SELÇUK Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Dinçer KOÇAK Adıyaman-Endüstri Meslek Lisesi 16/03/ Ayşe YIKAR Adıyaman-Birsen Esensoy İÖO 16/03/ Mehmet Ümit KANIK Adıyaman-Küçük Hasancık İÖO 16/03/ Erngül BEŞTAŞ Adıyaman-Tut Boyundere İÖO 21/03/ Sultan ÖZBEK Adıyaman-Besni Levzin İÖO 21/03/ Nasih ATAKUR Adıyaman-Çelikhan Fatih İÖO 21/03/ Hasan ŞİŞMAN Adıyaman-Çelikhan ÇPL 21/03/ Ali Cengiz TORUN Adıyaman-Gölbaşı 60. Yıl İÖO 21/03/ Fikrettin KALAY Adıyaman-Samsat Merkez İÖO 21/03/ Muzaffer ŞAHİN Adıyaman-Merkez Yeni Aydın İÖO 21/03/ Atike CERİT Adıyaman-Besni Dikilitaş İÖO 13/03/ Burak KÖYLÜOĞLU Adıyaman-Samsat Merkez İÖO 13/03/ Alev KALAYCI Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/

13 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 317 Fazilet Vural KUNDAKÇI Adıyaman-Besni Eskiköy İÖO 09/03/ Safiye YAKAN Adıyaman-Besni Şambayat Atatürk İÖO 09/03/ Meryem BORA Adıyaman-Besni Ören İÖO 09/03/ Ali Kemal ÖZBİŞİRİCİ Adıyaman-Besni Çakırhöyük ÇPL 09/03/ Duygu DİNÇ Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Gülsüm TURAN Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Naciye TARTAR Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Ömer BOZKURT Adıyaman-Besni Şambayat Merkez İÖO 09/03/ Mustafa YILMAZ Adıyaman-Besni Cumhuriyet İÖO 09/03/ Aliye KÜPELİKILINÇ Adıyaman-Tut Meryemuşağı İÖO 09/03/ Ayşe DEMİREL Adıyaman-Gölbaşı Balkar İÖO 09/03/ Cemal KINACI Adıyaman-Gölbaşı Balkar İÖO 09/03/ Sultan ÇELİK Adıyaman-Sincik Çavçük İÖO 24/03/ Aysun AYMAN Adıyaman-Sincik Obalı İÖO 24/03/ Saffet KOÇYİĞİT Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 24/03/ Özgür ÖZDEN Adıyaman-Sincik Çükan İÖO 24/03/ Ayten ASLAN Adıyaman-Sincik İnlice İÖO 24/03/ Mikail ŞAHİN Adıyaman-Sincik Peyizge 24/03/ Kemal DALGIÇ Adıyaman-Tut Dağ Yalangöz İÖO 24/03/ Seher ÖZDOĞAN Adıyaman-Tut Akçatepe İÖO 24/03/ Nedim ÜNAL Adıyaman-Tut Kaşlıca İÖO 24/03/ Murat ULUÇINAR Adıyaman-Tut Atatürk İÖO 24/03/ Ender PINARBAŞI Adıyaman-Besni Atatürk İÖO 24/03/ Zeynep DEMİRTAŞ Adıyaman- Besni Atatürk İÖO 24/03/ Hüseyin Emre SELÇUK Adıyaman- Besni Atatürk İÖO 24/03/ Dinçer KOÇAK Adıyaman-Merkez Endüstri Meslek Lisesi 24/03/ Ayşe YIKAR Adıyaman-Merkez Birsen Esensoy İÖO 24/03/ Mehmet Ümit KANIK Adıyaman-Merkez Küçük Hasancık İÖO 24/03/ Ahmet YAMAN Adıyaman-Besni Şambayat ÇPL 27/03/ Sutlan EREN Adıyaman-Merkez Atakent ÇPL 27/03/ Şaban TIRPAN Adıyaman-Merkez İncekoz İÖO 27/03/ İrfan YILMAZ Adıyaman-Merkez Bebek İÖO 27/03/ Nevroz ULUĞ Adıyaman-Merkez Bebek İÖO 27/03/ Neslihan ALTUNCU Adıyaman-Sincik Yarpuzlu İÖO 28/03/ Meryem AKTAR Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 28/03/ Aytül GÜNAL Adıyaman-Gerger Cumhuriyet İÖO 28/03/ Sevgi SALMAN Adıyaman-Gerger Atatürk YİBO 28/03/ Serpil ZAYIF Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/

14 318 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Ayşe Filiz USLU Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/ Taylan MİKE Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/ Nebi KESKİN Adıyaman-Kahta Büyükbağ İÖO 31/03/ Hekim ALAN Adıyaman-Kahta METEM 31/03/ Ramazan BOZKURT Adıyaman-Kahta TPAO Atatürk İÖO 31/03/ Ali GÜLDEN Adıyaman-Kahta TPAO Atatürk İÖO 31/03/ Murat YALÇIN Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Elif DEMİRTEN Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Mustafa MEMİ Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Mehmet Reşat DEMİREL Adıyaman-Kahta Yahya Kemal İÖO 31/03/ Bedrettin YILDIRIM Adıyaman-Kahta Vali Özbilgin İÖO 31/03/ Hüseyin Ertan ÖZEL Adıyaman-Kahta Salkımbağı İÖO 31/03/ Mehmet KORKMAZ Adıyaman-Kahta Salkımbağı İÖO 31/03/ Emre ENGİN Adıyaman-Kahta Kahta Lisesi 31/03/ Hasan ÖZER Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Ali ÇAKMAK Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Tuğba DALAR Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Sinem DURMUŞ Adıyaman-Kahta Çaybaşı İÖO 31/03/ Emine ÇAMAK Adıyaman-Kahta Göçeri İÖO 31/03/ Hacer DEMİR Adıyaman-Kahta Göçeri İÖO 31/03/ Murat ACAR Adıyaman-Kahta Yelkovan İÖO 31/03/ Selahattin TUTAL Adıyaman-Kahta Akıncılar İÖO 31/03/ Arda TOYTOK Adıyaman-Kahta Bölükyayla İÖO 31/03/ Zahide BOZKURT Adıyaman-Kahta Bölükyayla İÖO 31/03/ Mustafa BOZAN Adıyaman-Kahta İmam Hatip Lisesi 31/03/ Özlem ÇİFÇİ Adıyaman-Kahta Kenan Evren İÖO 31/03/ Filiz ERTÜRK Amasya-Merkez Fatih İÖO 02/03/ Zehra Yeliz KIZILKAYA Amasya-Merkez Aydınca İÖO 02/03/ Selma KARAKAYA Amasya-Merkez Ezine Atatürk İÖO 02/03/ Nihal YETİM Amasya-Merkez Vedia Zeren Anaokulu 02/03/ Ayşegül KOCUR Amasya-Merkez Zübeyde Hanım Üçler İÖO 02/03/ İmren DEMİRCAN Amasya-Merkez Atatürk İÖO 02/03/ Hüsniye KABACI Amasya-Merkez Gazi İÖO 02/03/ Aylin YILDIZ Amasya-Merkez Bahçeleriçi İÖO 02/03/ Ebru Elif GÜMÜŞGERDAN Amasya-GöynücekYİBO 02/03/ Huriye ÇELİKTAŞ ER Amasya-GöynücekYİBO 02/03/ Tekin ALPASLAN Amasya-Göynücek Şeh Lok Can. İÖO 02/03/ Derviş GÜMÜŞGERDAN Amasya-GöynücekŞeh.Lok Cansız İÖO 02/03/

15 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 319 Nejdet BİLGİN Amasya-GöynücekAlan İÖO 02/03/ Arife ÇİFTÇİ Amasya-Gümüşhacıköy Şeh Teğ.A.Çıt İÖO 02/03/ Bayram KOCA Amasya- Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 02/03/ Çiğdem TOSUN Amasya- Gümüşhacıköy Ülkü İÖO 02/03/ Ender AYRIK Amasya- Gümüşhacıköy Kızılca İÖO 02/03/ Erhan KORKMAZ Amasya- Gümüşhacıköy Kızılca İÖO 02/03/ Esra ERÖZGÜN Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Fadime Gül HAKKAN Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Gülcan ÖZTÜRK Amasya- Gümüşhacıköy MehmetPaşa İÖO 02/03/ Melike CELEP Amasya- Gümüşhacıköy Gümüş İÖO 02/03/ Nagihan KORKMAZ Amasya- Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 02/03/ Serkan Serhat OCAK Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Sevgi AYDIN Amasya- Gümüşhacıköy Kemalpaşa İÖO 02/03/ Sevim DALKIRAN Amasya- Gümüşhacıköy Mehmet Paşa İÖO 02/03/ Ümit TORU Amasya- Gümüşhacıköy Işık İÖO 02/03/ Ekrem ÇELİK Amasya-Hamamözü Adil Can ÇPL 02/03/ İrfan ÇALIŞ Amasya- Hamamözü Hamit Kaplan İÖO 02/03/ Özlem TOKGÖZ Amasya- Hamamözü Atatürk İÖO 02/03/ Salice ÇAĞLAK Amasya- Hamamözü Hamit Kaplan İÖO 02/03/ Süleyman Arif SARI Amasya- Hamamözü Kaplan İÖO 02/03/ Şenol KOÇ Amasya- Hamamözü Atatürk İÖO 02/03/ Habib ÖZCAN Amasya- Merzifon Mehmet Çelebi İÖO 02/03/ Hakan ÇALIŞKAN Amasya- Merzifon Haşim Dülger İÖO 02/03/ Mine DOĞAN Amasya- Merzifon Alıçık İÖO 02/03/ Pınar IŞIK Amasya- Merzifon Anadolu KML 02/03/ Aslı ENBOYLU Amasya- Merzifon Muz Öztaş İÖO 02/03/ Asiye ARSLAN Amasya-Merzifon Şeh. Öğrt. M.Kap.İÖO 02/03/ Cengiz KAŞKA Amasya-Suluova Çel.Mad.İÖO 02/03/ Cevher BEDİRHAN (GÜÇLÜ) Amasya-Suluova Mehmet Bilgili İÖO 02/03/ Cihangir ÖZTÜRK Amasya-Suluova Mehmet Bilgili İÖO 02/03/ Dilek PETEK Amasya- Suluova Şeker İÖO 02/03/ Gülden KOÇ Amasya- Suluova Kız Meslek Lisesi 02/03/ Hülya GÜNEŞ Amasya- Suluova Şeh. Aydın Kork.İÖO 02/03/ Yeliz DAŞ Amasya- Suluova Şeker İÖO 02/03/ Ayşe DERTLİ Amasya-Taşova Ş.Pay. METEM 02/03/ Döndü ER Amasya-Taşova Ş.Pay. METEM 02/03/ Ekrem BOZBUĞA Amasya-Taşova Akınoğlu İÖO 02/03/ Erdoğan YAVUZ Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray İÖO 02/03/

16 320 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Gündoğdu DIRAGA Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray PİÖO 02/03/ Hanife AŞIK Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray PİÖO 02/03/ İlker ÇEKİÇ Amasya-Taşova Özbaraklı İÖO 02/03/ Muharrem DEMİRHAN Amasya-Taşova YİBO 02/03/ Melike BAŞ Amasya-Taşova Özkan Ağış İÖO 02/03/ Sercan TAŞ Amasya-Taşova Öskan Ağş İÖO 02/03/ Vasfiye KARAKUŞ Amasya-Taşova ŞPA Yaş METEM 02/03/ Vuslat GÖL Amasya-Taşova ŞPA Yaş METEM 02/03/ Yasemin KESKİN Amasya-Taşova Esençay İÖO 02/03/ Engin KABA Amasya-Taşova YİBO 02/03/ İsmail SARIKAYA Antalya-Manavgat Beşkonak PİÖO 09/02/ Nazmiye DEŞİK Antalya-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 28/03/ Mehmet Fatih AĞDALI Bartın-Merkez Ş.Necdet Orhan PİÖO 24/03/ Pınar BAYINDIR Bartın-Amasra And.Otl. ve TML 24/03/ Osman AYDEMİR Bartın-Amasra Şht. Ahmet Telli İÖO 24/03/ Sedat IŞIK Bartın-Kurucaşile İlyasgeçidi İÖO 24/03/ Hüseyin Serdar GAZOZ Bartın-Kurucaşile Kurucaşile İÖO 24/03/ Yasin BOSTAN Bartın-Kurucaşile Kurucaşile İÖO 24/03/ Selami GÜLTEKİN Bartın-Kurucaşile Sarıderesi İÖO 24/03/ Halil YILMAZ Bartın-Kurucaşile Sarıderesi İÖO 24/03/ Berat HACIKULAOĞLU Bartın-Merkez Ahmetler İÖO 24/03/ Sefa DENİZCİ Bartın-Merkez Aydınlar İÖO 24/03/ Beyhan YILDIZ Bartın-Merkez Hasankadı İÖO 24/03/ Ayten SELVİ Bartın-Merkez Kocareis İÖO 24/03/ Mustafa AKBAŞ Bartın-Merkez Sütlüce İÖO 24/03/ Deniz KISA Bartın-Merkez TML 24/03/ Fatih BAŞER Bartın-Ulus Abdipaşa İÖO 24/03/ Hüseyin ÇELİK Bartın-Ulus Ağaköy İÖO 24/03/ Fatma KARTAL Bartın-Ulus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 24/03/ Hüseyin BEKTAŞ Bartın-Ulus Hasandede İÖO 24/03/ Osman ÇAKIR Bartın-Ulus Ulus ÇPL 24/03/ Özcan ÖNAL Bartın-Ulus Zafer İÖO 24/03/ Metin YAPICI Bartın-Amarsa K.Toptan İÖO 24/03/ Elif ÇETİNER (AKDENİZ) Bartın-Merkez Ellibaş İÖO 24/03/ Sonay ŞAHİN Bartın-Merkez Epçiler İÖO 24/03/ Hüseyin ZENGİN Bartın-Merkez Eskiemirler İÖO 24/03/ Mehmet KAYA Bartın-Merkez K.Sabriye Ocakçı İÖO 24/03/ Mustafa KARAGÖZ Bartın-Merkez Kıranpazarı İÖO 24/03/

17 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 321 Hasan GÖNÇ Bartın-Merkez Kıranpazarı İÖO 24/03/ Ayşe GÜL ASLAN Bartın-Merkez Terkehaliller İÖO 24/03/ Mehtap AKYÜREK Bartın-Merkez Şahin Şahin İÖO 24/03/ Atila ALTINOVA Bartın-Merkez Çaydüzü İÖO 24/03/ Fatih KALAZ Bartın-Amasra Çanakçılar İOÖ 24/03/ Selin AKPINAR Bartın-Merkez Arıt ÇPL 24/03/ Emine Özlem ANKARALI (AK) Bartın-Merkez Özbaşı İÖO 24/03/ Hüseyin Atay ŞİMŞEK Bartın-Ulus 75. Yıl Cumhuriyet İÖO 23/03/ Şeyma TAŞ Bartın-Ulus İnceçam İÖO 23/03/ Sevgi SERDAR Çankırı-Yapraklı YİBO 21/03/ Mustafa ÇELİK Çankırı-Çankırı Kız Meslek Lisesi 21/03/ Mahmut ÜNVER Çankırı-Ilgaz Atatürk ÇPL 21/03/ Emine Seda GÜN Çankırı-Şabanözü Gümerdiğin İÖO 21/03/ Fatma AYKANAT Çankırı-Atkaracalar Çardaklı YİBO 21/03/ Mustafa ELİTOK Kırıkkale-Delice Büyükyağlı İÖO 03/03/ Hatice KOYUNCU Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Fatma MOR Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Yasin SARAÇ Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Muhammet GÜNLÜ Kırıkkale-Delice Büyükyağlı İÖO 03/03/ Mustafa Erol BULDUM Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Yasin YEŞİLYURT Kırıkkale-Merkez ATL AML ve TL ve EML 03/03/ Salih DEMİR Kırıkkale-Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu İÖO 03/03/ Abdullah KUŞLUOĞLU Kırıkkale-Keskin İmam Hatip Lisesi 03/03/ Bediha ÇELİK Kırıkkale-Merkez Hasandade İÖO 03/03/ Kemal ÖZKAN Kırıkkale-Delice Cumhuriyet İÖO 03/03/ İlke KASABA Kırıkkale-Delice Cumhuriyet İÖO 03/03/ Yasemin SÖĞÜT Kırıkkale-Yahşihan Irmak Atatürk İÖO 03/03/ Ebru KARAGÖZ Kırıkkale-Yahşihan Cumhuriyet İÖO 03/03/ Engin Sinem BOZTAŞ Kırıkkale-Yahşihan Kılıçlar Refik Altaş Yatılı İÖO 03/03/ Züleyha Aktuğ TORAMAN Kırıkkale-Karakeçili Atatürk İÖO 03/03/ Esra DEMİRHAN Kırıkkale-Karakeçili Atatürk İÖO 03/03/ Sultan ALTUĞ Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Davut KAYABAŞI Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Ramazan AKINCI Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Emine Nur YANIK Kırıkkale-Çelebi Yeniyapan İÖO 03/03/ Yeliz ÇAKIR Kırıkkale-Çelebi Lisesi 03/03/ İsmail BÜYÜKSÜTÇÜ Kırıkkale-Çelebi İÖO 03/03/ Fuat TÜRK Kırıkkale-Balışeyh Prof.Tbp. Tüm General Derviş Şen ÇPL 03/03/

18 322 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Salih DURSUN Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli İÖO 03/03/ Berna ÇOLAKOĞLU Kırıkkale-Keskin Mehmet Arifoğlu İÖO 03/03/ Aslıhan KAVRAZ Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Erkan BOZAN Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Belkis Emine TEPEHAN Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Abdullah TEK Kırıkkale-Keskin Köprü İÖO 03/03/ Nermin GÖKTAŞ Kırıkkale-Merkez Mehmet Akif Ersoy İÖO 03/03/ Eda PEKTAŞ Kırıkkale-Merkez Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Eng.İÖO 03/03/ Tuğba ŞEVKLİ Kırıkkale- Merkez Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Eng.İÖO 03/03/ Hakan YAYCIOĞLU Kırıkkale-Keskin Atatürk İÖO 03/03/ Ertürk ERGÜDER Kırıkkale-Keskin Atatürk İÖO 03/03/ Demet YEŞİLIRMAK Kırıkkale-Keskin Konur İÖO 03/03/ Burcu ALTINTAŞ Kırıkkale-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi 03/03/ Muammer AVAN Kırıkkale-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi 03/03/ Gülay GÜMÜŞ Kırıkkale-Sulakyurt Ayvatlı İÖO 03/03/ Zeynep KARAKAYA Kırıkkale-Sulakyurt Ayvatlı İÖO 03/03/ Hasan SAKAR Kırıkkale-Merkez Gürler İÖO 03/03/ Yeliz ERTAN Kırıkkale-Merkez Gazi EML ve AML 03/03/ Fikret BADEMCİ Kırıkkale-Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu İÖO 03/03/ Zehra BİRİNCİOĞLU Kırıkkale-Merkez Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 03/03/ Hülya YILMAZ Kırıkkale-Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi 03/03/ Şükran CAN Kırıkkale-Merkez Zübeyde Hanım İÖO 03/03/ Mehtap ULUÇAY Kırıkkale-Merkez Ticaret Meslek Lisesi 03/03/ Zehra KURU Kırıkkale-Merkez Hüseyin Kahya Yatılı İÖO 03/03/ Elif ÖZDOĞAN Kırıkkale-Merkez Yüzüncü Yıl İÖO 03/03/ Muhammed AKSOY Kırıkkale-Balışeyh Şehit Gazi Gürsoy İÖO 03/03/ Hakan ÖZDEMİR Kırıkkale Merkez Yunus Emre İÖO 07/03/ Serhat Onur ERK Malatya-Hacı Ahmet Akıncı Lisesi 23/01/ Esra CÖMERT Malatya-Fatih Lisesi 23/01/ Sönmez KORKMAZ Malatya-Hasan Akbudak İMKB 23/01/ Volkan DARMAZ Malatya-Necatibey İÖO 23/01/ Yılmaz KONUK Malatya-Yazıhan İÖO 23/01/ Bilal ŞENTÜRK Malatya-Darende Ilıca İÖO 23/01/ Hacer KURHAN Malatya-Darende M.İzzetpaşa İÖO 23/01/ Abdullah ÖZAKCA Malatya-Hekimhan Ş.Onb.Münir Kılıç İÖO 23/01/ İnci Nur YILDIRIM Malatya-Battalgazi Hatunsuyu İÖO 23/01/ Ümmügül TÜZÜN Malatya-Hekimhan Mesleki Teknik Eğt.Mrk. 23/01/ Oğuzhan ARAZ Malatya-Kuluncak İlisuluk İÖO 22/02/

19 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 323 Ümmügülsüm ATALAY Malatya-Kuluncak İlisuluk İÖO 22/02/ Orçun KESKİN Malatya-Kuluncak Kızılhisar İÖO 22/02/ Melek Rabia KAYA Malatya-Kuluncak İÖO 22/02/ Seval KILIÇ Malatya-Kuluncak Sofular İÖO 22/02/ Suzan KÜÇÜKER Malatya-Kuluncak Sofular İÖO 22/02/ Musa KAÇAR Malatya-Doğanşehir Gövdeli İÖO 22/02/ Selma KOCA Malatya-Darende Ozan İÖO 22/02/ Said KAZAN Malatya-Battalgazi Gazi İÖO 22/02/ Nilgün BİLGİN Malatya-Hekimhan Lisesi 22/02/ Lütfiye BAŞ Malatya-Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Mustafa KÖSE Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Ragıp Evren GÜNDÜZ Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Mahmut TOHMA Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Arzu AYDIN Malatya-Hekimhan A.Kirmanlı İÖO 22/02/ Ahmet Ali ÖNDER Malatya-Hekimhan Atatürk İÖO 22/02/ Selami DOĞANER Malatya-Hekimhan A.Güzelyurt İÖO 22/02/ Şeref SÜVEREKLİOĞLU Malatya-Battalgazi Yatılı İÖO 22/02/ Ferhat DURUL Malatya-Yeşilyurt Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Kazım HANBAY Malatya-Derme İÖO 22/02/ Gülsüm KAPLAN Malatya-Derme İÖO 22/02/ Olcay ÖKSÜZ Malatya-Topsöğüt İÖO 22/02/ Ayşen ÇAKIROĞLU Malatya-Org. Eşref Bitlis Lisesi 22/02/ Duygu ÇEVİK Malatya-Gazi Lisesi 22/02/ Serkan BARAN Malatya-Gazi Lisesi 22/02/ Fatma Diri SÖNMEZ Malatya-Darende Y.Ulupınar İÖO 22/02/ Nilgün KAVAK Malatya-Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Mehmet BÖREKÇİ Malatya- Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Sibel UYSAL Malatya- Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Halil İbrahim BİLGİN Muş-Sungu Mehmet Akif Ersoy İÖO 14/03/ Kamil TANDOĞAN Muş-Bulanık Fatih İÖO 14/03/ Dursun AKSU Muş-Bulanık Gündüzü İÖO 14/03/ Adem ARSLAN Muş-Korkut Gültepe İÖO 14/03/ İsa KARAKAŞ Muş-Varto Karaköy İÖO 14/03/ Mehmet KARİP Muş-Malazgirt Nurettin İÖO 14/03/ Pınar ERKAN Muş-Anadolu Kız Meslek Lisesi 14/03/ Durmuş Ali BALLIKOCA Muş-Kızılağaç Cumhuriyet YİBO 14/03/ Funda YAMAN Muş-Malazgirt Pakize Özgen İÖO 14/03/ Esra ALTUNOK Muş-Malazgirt Konakkuran YİBO 14/03/

20 324 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Zuhal BAŞAR Muş-Malazgirt Alparslan Lisesi 14/03/ Ahmet BİNGÖL Muş-Malazgirt Fatih İÖO 14/03/ Mustafa ARMUTÇUOĞLU Muş-Malazgirt Mehmet Akif Ersoy İÖO 14/03/ Pınar CEYLAN Muş-Malazgirt Danışmentgazi İÖO 14/03/ Fatih TONTUŞ Muş-Malazgirt Konakkuran YİBO 14/03/ İlkay TAKAK Muş-Varto Tepeköy İÖO 14/03/ Mehmet BAŞARAN Muş-Varto Karapınar İÖO 14/03/ Mustafa SARPKAYA Muş-Varto Kayalıkale İÖO 14/03/ Abdullah ERGÜL Muş-Varto Boylu İÖO 14/03/ Kenan TRAŞ Muş-Varto Çallıdere İÖO 14/03/ Gökmen UĞURLU Muş-Malazgirt Sarıdavut İÖO 14/03/ Serap Alev EREN Muş-Alparslan İÖO 14/03/ Tekin ERDOĞAN Muş-Malazgirt Alparslan İÖO 14/03/ Mustafa KAMAN Muş-Malazgirt Aynalı Hoca İÖO 14/03/ Emel OLGUN (DÖNMEZ) Muş-Malazgirt Saftekin Gazi İÖO 14/03/ Fırat AKBAŞ Muş-Malazgirt Dövenciler İÖO 14/03/ Nurcan TOPARLI Muş-Malazgirt Saftekingazi İÖO 14/03/ Mehmet TUZDENGİ Muş-Malazgirt Molladerman İÖO 14/03/ Seda KOLCU (YAMAK) Muş-Malazgirt Cumhuriyet İÖO 14/03/ Mehmet ORUÇ Muş-Hikmet Uluğbay İÖO 14/03/ Ali ÖZTÜRK Muş-Sungu Hürriyet İÖO 14/03/ Atilla KARABULUT Muş-Yaygın İÖO 14/03/ Umut ŞENER Muş-Bulanık 75. Yıl Karaağıl PİO 14/03/ Ferhat YILDIRIK Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 14/03/ Telat YAR Muş-Malazgirt Alparslan İÖO 14/03/ Güner PEHLİVAN Muş-Hasköy Yunus Emre İÖO 01/03/ Özge ZÜMRÜT Muş-Hasköy Merkez İÖO 01/03/ Türkan YAPRAK Muş-Hasköy Eşmepınar İÖO 01/03/ Aysun ÖZSOY Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 01/03/ Eda ASLAN Muş-Varto Kaynarca İÖO 01/03/ Ertuğrul AKBAŞ Muş-Varto Haksever İÖO 01/03/ Ömer Özgür Devrim UÇAR Muş-Varto Erdoğan İÖO 01/03/ Gülnur KAYA ÇELİK Muş-Varto Hürriyet İÖO 01/03/ Şükür LÖK Muş-Varto Kaynarca İÖO 01/03/ Arzu DOĞANDEMİR Muş-Hasköy Alparslan İÖO 01/03/ Seliha MERAL Muş-Hasköy Eşmepınar İÖO 01/03/ Mukaddes BURAN (BAYAGUT) Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 01/03/ Recep BAYRAM Muş-Hasköy Merkez İÖO 01/03/

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 EKİM 2004 SAYI: 2565 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3

TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:2011/3 TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğünden Mülakat Sınavı Sonucu ve Eğitime Davet Duyurusu Duyuru No:0/ 5/04/0 ve 0/7906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 9/0/0 li ve 0/587 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,

Detaylı

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI 28 Nisan 2013 tarihinde yazılı, Mayıs/Haziran 2013 ayı içerisinde muhtelif tarihlerde sözlü sınavı gerçekleştirilen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ S/N ADI SOYADI BRANŞI KURUMU MEZUNİYET YILI 1 METİN AKINCI ALMANCA YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ 1991 2 Ahmet Rıdvan YALÇIN ALMANCA Ulubatlı Hasan

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

Sıra ADI SOYADI BRANŞI

Sıra ADI SOYADI BRANŞI 2015 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SIRAMATİK SONUÇ KONTROL LİSTESİ 1 BERRAK KOMŞU Almanca 17 Arifiye / Arifiye Fen Lisesi Kaynarca - Kaynarca Anadolu Lisesi 2 GÜLŞEN SARIMEHMET Almanca 295 Serdivan

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi lığı ERZURUM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE IBAN ve hesap numaralarının lığımıza gönderilmesini rica ederim. ALMANCA 130681048 ESRA ÖZTÜRK 130681050 NURCAN GÜLBETEKİN 130681051 GÜL

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözlü Sınava Çağrılması Uygun Görülenlere Ait Liste

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözlü Sınava Çağrılması Uygun Görülenlere Ait Liste Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözlü Sınava Çağrılması Uygun Görülenlere Ait Liste EK-1 3892 - Sosyolog Sıra 1 2829 ABDULBAKİ VURAN 77,307 30 Ekim 2012 Salı 2 629 ABDULCELİL AYDEMİR

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ 1 B1 ABDİNUR ÖZTEMUR 2489034**** 2 B1 ABDULBAKİ BOZKURT 6907021**** 3 B1 ABDULBAKİ ŞAHİN 2028415**** 4 B1 ABDULCABBAR ENSARİ 1052386**** 5 B1 ABDULCEBBAR PACAL 1048816**** 6 B1 ABDULGAFUR AKYÜZ 2998420****

Detaylı

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE Amagram Mart 08 AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Yeni Gözde Elmas Liderler Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE 2 ürün ÖZEL TEMALI PROMOSYONLAR VE ÇOK ÖZEL TEKLİFLERLE Satış

Detaylı

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi

FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi AÇIKLAMALAR: FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kursu Eğitmen Listesi M.E.B. ÖYGM'nin 14/05/2012 tarih ve 15086 sayılı resmi yazısı gereği "FATİH Projesi - Eğitimde Teknoloji Kullanımı" kursunun il/ilçe

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı Alaca Meslek Yüksekokulu 201 Nolu Derslik 201 1 135010001 HASAN TOPUZ 2 135010002 ONURCAN DOĞAN 3 135010003 BURAK YÖNET 4 135010004 YUSUF GÜMÜŞ 5 135010005 ALİ CİHAN ŞAHİN 6 135010007 MELİH KEKEÇ 7 135010008

Detaylı

SIRA ADI SOYADI GRUBU

SIRA ADI SOYADI GRUBU SIRA SİCİL ADI SOYADI GRUBU 1 B4051 ABDULLAH CEVDET AKMAN II. GRUP 2 C3088 ABDULLAH ÇOLAK II. GRUP 3 D1096 ABDULLAH DAĞDEVİREN VII. GRUP 4 E2991 ABDULLAH RUHİ SOYLU II. GRUP 5 C1494 ABDULLAH ZOBACI IV.

Detaylı

ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi

ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi 100.YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ZEYTİNBURNU ARZU

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İZMİR TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULKADİR BAŞÇI 2 AHMET KANLI 3 ALİ İPEKLİ 4 ALPTEKİN ÇINAR 5 AYFER COŞKUN 6 AYHAN TORAL 7 AYHAN KARINCA 8 AYŞE GÜL

Detaylı

1 A.SİNEM DİNÇER (2616)

1 A.SİNEM DİNÇER (2616) Sıra Durumu 1 A.SİNEM DİNÇER (2616) 2 ABBAS ERDOĞAN (5926) 3 ABBAS KARAKUŞ (8948) 4 ABBAS ÖZDEN (3134) 5 ABDULLAH GANİ YALINALP (7395) 6 ABDULLAH GÜRBÜZ (8344) 7 ABDULLAH ŞAMİL DOĞAN (7566) 8 ABDÜLHADİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.İhtisas İşleri/17.03.2005-1588 Konu : Başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Sony Vaio VPCM12M1E/L.CEU 10.1'' KAZANAN ASİL TALİHLİLER

Sony Vaio VPCM12M1E/L.CEU 10.1'' KAZANAN ASİL TALİHLİLER Sony Vaio VPCM12M1E/L.CEU 10.1'' KAZANAN ASİL TALİHLİLER SIRA NO ADI SOYADI ŞEHİR Asil-1 0721857 İRA BEHAR İSTANBUL Asil-2 0776417 MUSTAFA SAĞIROĞLU İSTANBUL Asil-3 0777025 YÜKSEL KARANİS TRABZON Asil-4

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Öğrenci Numarası Ad Soyad Bölüm Adı DANIŞMANI STAJ OKULU Gaziosmanpaşa Anadolu 201010207001 CEMİLE ŞENİZ GEDEMEN Doç.

Detaylı