T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 NİSAN 2006 SAYI: 2583 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 15 Karar Tarihi : 23/02/2006 Konu : Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 03/02/2005 tarihli ve 85 sayılı yazısı ü- zerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

2 306 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edileceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-17/07/1972 tarihli ve 1707 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Hâlinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 58 Karar Tarihi : 13/04/2006 Konu : Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09/09/2005 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen 400 saat süreli Yat Kaptanlığı Eğitimi Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 18/05/1990 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen İstanbul Özel Ekol Denizcilik ve Gemi Adamları (Miço ve Gemici, Amatör Gemici, Liman Kaptanlığı, Yat Kaptanlığı Kıyı Kaptanlığı) Yetiştirme Kursu Programının Yat Kaptanlığı Kıyı Kaptanlığı bölümünün uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Ahmet SÖNMEZ Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

3 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 307 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 22 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16/01/2006 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü, Çizelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarına ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 04/08/1999 tarih ve 260 sayılı Kararı ile kabul edilen Ulus Özel Musevi 1 Karma Ana ve İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin; 1) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflara ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 2) Öğretim Yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda Teknoloji ve Tasarım dersinin, İş Eğitimi dersine karşılık olarak bu dersin öğretmenleri tarafından okutulması, kararlaştırıldı. Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

4 308 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ULUS ÖZEL MUSEVİ 1 KARMA ANA VE İLKÖĞRETİM OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER Türkçe İbranice Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik ve İlk Yardım Rehberlik Sosyal Etkinlikler/Kulüp Çalışmaları ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb. ) Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Bilgisayar Satranç Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Takviye ve Etüt Çalışmaları ALINABİLECEK SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI TOPLAM ETÜT GENEL TOPLAM

5 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 309 AÇIKLAMALAR 1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür. 2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak Seçmeli Dersler bölümünden, öğretmenler kurulunca belirlenir. 3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir (Örneğin; 7. sınıfta Halk kültürü dersinin seçilebilmesi için, bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/Hayvancılık Uygulamaları dersleri uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir. 4) Görsel Sanatlar ve müzik derslerinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir. 5) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4-8. sınıflarda (5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fiziki ve teknik imkânları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir. 6) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli ders saatlerinde hangi sanat ve/veya spor alanının/alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fiziki ve teknik imkânları alınarak okul yönetimince karar verilir. 7) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel, Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi, birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir. (Örneğin; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi; bir saat Drama, bir saat de Güreş gibi bir etkinlik seçebilir.)

6 310 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi dönem olarak da seçilebilir. 9) Seçmeli dersler ile Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler/Kulüp çalışmaları notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmî kaytılarda belirtilir. 10) Sosyal Etkinlik Çalışmaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde planlanıp uygulanabilir. 11) Takviye ve Etüt Çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir. 12) Yeni Trafik ve İlk Yardım dersinin öğretim programı hazınlanıncaya kadar, ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlk Yardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur. 13) Gerekli görmesi hâlinde öğretmen; 1-5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir. (Örneğin; pazartesi ve Salı günlerinde birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek bu günlerden birinde işlenebilir.) 14) Kurulca belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamaları Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir. 15) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflarına ait olan kısmı Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 16) Zorunlu dersler arasında yer alan Görsel Sanatlar dersinde, Resim-İş dersi programı uygulanacaktır. 17) Seçmeli dersler listesinde yer alan derslerin, ders saatlerinde haftada 1 veya 2 saat olacağı, oluşan şartlara göre öğretmenler kurulunca belirlenir.

7 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 311 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 03/02/2006 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü, Çizelgenin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflarına ait bölümünün Öğretim Yılında; 7 ve 8. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 04/08/1999 tarih ve 262 sayılı Kararı ile kabul edilen Özel Rum İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin; 1) 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıflara ait bölümünün Öğretim Yılında; 7, 8 ve 9. sınıflara ait bölümünün ise Öğretim Yılından itibaren 7. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, 2) Öğretim Yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda Teknoloji ve Tasarım dersinin, İş Eğitimi dersine karşılık olarak bu dersin öğretmenleri tarafından okutulması, kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

8 312 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ÖZEL RUM İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ZORUNLU DERSLER DERSLER SINIFLAR Türkçe Rumca Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil Din Kültürü Ahlâk Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik ve İlk Yardım Rehberlik/Sosyal Etkinlikler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel vb.) SEÇMELİ DERSLER Spor Etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi vb.) Bilgisayar Satranç Yabancı Dil Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Tarım/Hayvancılık Uygulamaları SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI GENEL TOPLAM

9 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 313 AÇIKLAMALAR 1) Sınıf ve şube sorumluluğu verilen öğretmenlere bu sınıf ve şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik yapmış sayılacakları ek ders görevi ve bu görevlerine karşılık ödenecek ek ders ücreti, mevzuatında belirtildiği şekilde yürütülür. 2) Okutulacak seçmeli dersler, öğretim yılı başında okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de alınarak Seçmeli Dersler bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir. 3) Seçmeli derslere ait programların birbirine dayalı ve birbirini tamamlayıcı özellik taşıması nedeniyle sıralı olarak okutulması önerilir (Örneğin; 7. sınıfta Halk Kültürü dersinin seçilebilmesi için bu dersin 6. sınıfta okutulmuş olması gerekir). Ancak Bilgisayar, Satranç, Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri, Tarım/Hayvancılık Uygulamaları derslerinin uygulamaya dönük olması nedeniyle her yıl ardışık olarak seçilmesi şart değildir. 4) Okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını bu durumu dikkate alarak seçmeli ders çeşidini Bakanlık onayı ile artırabilir. Bu durumda, hazırlanacak programın / programların Bakanlıkça onaylanması gerekir. 5) Görsel Sanatlar ve Müzik dersinin saatleri 4. sınıftan itibaren zümre öğretmenleri kararı ile birleştirilerek dönemler hâlinde ikişer saat olarak da okutulabilir. Bu durumda öğretim yılının bir döneminde iki saat Görsel Sanatlar dersi; diğer döneminde de iki saat Müzik dersi okutulur. Bu gibi durumlarda bu derslerden alınan bir dönem notu, yıl sonu notu olarak değerlendirilir. 6) Seçmeli derslerden Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri dersleri için verilen süre, bu derslerden 4 8. sınıflarda (5 yıl boyunca) alınabilecek en fazla ders saatini ifade eder. Okulun öğretmen durumu, fiziki ve teknik imkânları ile öğrencilerin tercihleri vb. durumlar dikkate alınarak bu dersler için ikişer saatlik seçim yerine birer saatlik seçim de yapılabilir. 7) Sanat Etkinleri ve Spor Etkinlikleri seçmeli dersler saatlerinde, hangi saat ve / veya spor alanının / alanlarının öğretiminin yapılacağına, öğrencilerin tercihleri, bölgesel şartlar, okulun öğretmen durumu, okulun fizikî ve teknik imkânları dikkate alınarak okul yönetimince karar verilir. 8) Sanat Etkinlikleri ve Spor Etkinlikleri derslerinde, okulun öğretmen durumuna göre öğrenci, herhangi bir etkinliği (Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel; Güreş, Futbol, Basketbol vb.) ikişer saat seçebileceği gibi birer saatlik farklı etkinlikler de seçebilir. (Örneğin; Sanat Etkinlikleri dersinden öğrenci iki saat Drama dersi seçebileceği gibi bir saat Drama, bir saat da Güreş gibi bir etkinlik seçebilir). 9) Okulun öğretmen durumuna göre Sanat Etkinlikleri, Spor Etkinlikleri derslerinde uygulanacak etkinlikler, yıllık olarak seçilebileceği gibi dönem olarak da seçilebilir.

10 314 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan ) Seçmeli dersler ile Rehberlik/Sosyal Etkinlikler notla değerlendirilmez. Ancak öğrencinin hangi seçmeli dersi aldığı karne ve diğer resmî kayıtlarda belirtilir. 11) Rehberlik / Sosyal Etkinlikler için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta rehberlik, diğer hafta Sosyal Etkinlikler için kullanılır. Sosyal Etkinlik çalışmaları kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir. 12) Takviye ve etüt çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklı zamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir. 13) Yeni Trafik ve İlk Yardım dersinin öğretim programı hazırlanıncaya kadar ilgili sınıfların zümre öğretmenlerince, Trafik ve İlk Yardım 6. sınıf programından belirlenecek konular 4. sınıfta; 8. sınıf programından belirlenecek konular da 5. sınıfta, öğrencilerin düzeyi dikkate alınarak okutulur. 14) Gerekli görmesi hâlinde öğretmen; 1 5. sınıflarda okulun haftalık ders dağıtım çizelgesinde, farklı günlerde görülen dersleri ikişer saat olarak bir günde birleştirerek blok ders uygulaması yapabilir (Örneğin; pazartesi ve salı günlerindeki birer saatlik Hayat Bilgisi dersi birleştirilerek bu günlerden birinde işlenebilir.). 15) Kurulca belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar eki çizelgede yer almayan seçmeli dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uzman veya usta öğreticiler tarafından okutulabilir. 16) Çizelgenin 6, 7 ve 8. sınıflara ait olan kısmı Öğretim Yılından itibaren 6. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 17) Zorunlu dersler arasında yer alan Görsel Sanatlar dersinde, Resim-İş dersi programı uygulanacaktır. 18) Türkçe ve Kültür Dersleri (Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük) ile Ahlâk Bilgisi Türkçe; Din Kültürü ile Hayat Bilgisi dersleri okul yönetimince belirlenen Türkçe veya Rumca; bunların dışında kalan diğer dersler (yabancı dil dersi hariç) Rumca olarak okutulur. 19) Rehberlik ve eğitici çalışmalar ile ilgili etkinlikleri yürüten öğretmenler, bu görevlerine karşılık haftada 2 saat üzerinden ücretli ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu görev haftalık ek ders görevi içinde verilir.

11 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 315 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 24 Karar Tarihi : 21/03/2006 Konu : İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı Bakanlığımız Acil Eylem Planı nda yer alan SP-13 tedbir maddesi gereği, İlköğretim ve orta öğretim düzeyinde öğretim programları tasarımı projesi kapsamında, Başkanlığımızda kurulan Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanarak Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Teknoloji ve Tasarım (6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programı nın, Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 7 ve 8. sınıflarda, bu sınıflara ait programın her bir kuşağının uygulanmasına başlamadan önce 6. sınıf programının aynı kuşağına ait temel etkinliklerinin uygulanması, Söz konusu programa göre; 1. Derslerde ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve benzeri eğitim aracının kullanılmaması, 2. Sadece öğretmenlerin kullanması amacıyla Bakanlıkça kılavuz kitap hazırlanarak dağıtımının yapılması, Kurulumuzun 07/09/1991 tarih ve 171 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim İş Eğitimi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Dersi Öğretim Programının, Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Füsun KÖKSAL Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

12 316 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan DUYURULAR... VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Adaylığın Kaldırıldığına Dair Onayın Tarih ve Sayısı Mehmet ASLAN Adıyaman-Gölbaşı Belören İÖO 07/03/ Nursel MARAZ Adıyaman-Gölbaşı Gazi İÖO 07/03/ Tülay ATILGAN Adıyaman-Gölbaşı Gazi İÖO 07/03/ Sermet TOKTAŞ Adıyaman-Merkez Cumhuriyet İÖO 10/03/ Sultan ÇELİK Adıyaman-Sincik Çavçük İÖO 16/03/ Aysun AYMAN Adıyaman-Sincik Obalı İÖO 16/03/ Saffet KOÇYİĞİT Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 16/03/ Özgür ÖZDEN Adıyaman-Sincik Çükan İÖO 16/03/ Ayten ASLAN Adıyaman-Sincik İnlice İÖO 16/03/ Mikail ŞAHİN Adıyaman-Sincik Peyizge İÖO 16/03/ Kemal DALGIÇ Adıyaman-Tut Dağyalangöz İÖO 16/03/ Seher ÖZDOĞAN Adıyaman-Tut Akçatepe İÖO 16/03/ Nedim ÜNAL Adıyaman-Tut Kaşlıca İÖO 16/03/ Murat ULUÇINAR Adıyaman-Tut Atatürk İÖO 16/03/ Ender PINARBAŞI Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Zeynep DEMİRTAŞ Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Hüseyin Emre SELÇUK Adıyaman-Besni 7 Atatürk İÖO 16/03/ Dinçer KOÇAK Adıyaman-Endüstri Meslek Lisesi 16/03/ Ayşe YIKAR Adıyaman-Birsen Esensoy İÖO 16/03/ Mehmet Ümit KANIK Adıyaman-Küçük Hasancık İÖO 16/03/ Erngül BEŞTAŞ Adıyaman-Tut Boyundere İÖO 21/03/ Sultan ÖZBEK Adıyaman-Besni Levzin İÖO 21/03/ Nasih ATAKUR Adıyaman-Çelikhan Fatih İÖO 21/03/ Hasan ŞİŞMAN Adıyaman-Çelikhan ÇPL 21/03/ Ali Cengiz TORUN Adıyaman-Gölbaşı 60. Yıl İÖO 21/03/ Fikrettin KALAY Adıyaman-Samsat Merkez İÖO 21/03/ Muzaffer ŞAHİN Adıyaman-Merkez Yeni Aydın İÖO 21/03/ Atike CERİT Adıyaman-Besni Dikilitaş İÖO 13/03/ Burak KÖYLÜOĞLU Adıyaman-Samsat Merkez İÖO 13/03/ Alev KALAYCI Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/

13 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 317 Fazilet Vural KUNDAKÇI Adıyaman-Besni Eskiköy İÖO 09/03/ Safiye YAKAN Adıyaman-Besni Şambayat Atatürk İÖO 09/03/ Meryem BORA Adıyaman-Besni Ören İÖO 09/03/ Ali Kemal ÖZBİŞİRİCİ Adıyaman-Besni Çakırhöyük ÇPL 09/03/ Duygu DİNÇ Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Gülsüm TURAN Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Naciye TARTAR Adıyaman-Besni Sayören İÖO 09/03/ Ömer BOZKURT Adıyaman-Besni Şambayat Merkez İÖO 09/03/ Mustafa YILMAZ Adıyaman-Besni Cumhuriyet İÖO 09/03/ Aliye KÜPELİKILINÇ Adıyaman-Tut Meryemuşağı İÖO 09/03/ Ayşe DEMİREL Adıyaman-Gölbaşı Balkar İÖO 09/03/ Cemal KINACI Adıyaman-Gölbaşı Balkar İÖO 09/03/ Sultan ÇELİK Adıyaman-Sincik Çavçük İÖO 24/03/ Aysun AYMAN Adıyaman-Sincik Obalı İÖO 24/03/ Saffet KOÇYİĞİT Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 24/03/ Özgür ÖZDEN Adıyaman-Sincik Çükan İÖO 24/03/ Ayten ASLAN Adıyaman-Sincik İnlice İÖO 24/03/ Mikail ŞAHİN Adıyaman-Sincik Peyizge 24/03/ Kemal DALGIÇ Adıyaman-Tut Dağ Yalangöz İÖO 24/03/ Seher ÖZDOĞAN Adıyaman-Tut Akçatepe İÖO 24/03/ Nedim ÜNAL Adıyaman-Tut Kaşlıca İÖO 24/03/ Murat ULUÇINAR Adıyaman-Tut Atatürk İÖO 24/03/ Ender PINARBAŞI Adıyaman-Besni Atatürk İÖO 24/03/ Zeynep DEMİRTAŞ Adıyaman- Besni Atatürk İÖO 24/03/ Hüseyin Emre SELÇUK Adıyaman- Besni Atatürk İÖO 24/03/ Dinçer KOÇAK Adıyaman-Merkez Endüstri Meslek Lisesi 24/03/ Ayşe YIKAR Adıyaman-Merkez Birsen Esensoy İÖO 24/03/ Mehmet Ümit KANIK Adıyaman-Merkez Küçük Hasancık İÖO 24/03/ Ahmet YAMAN Adıyaman-Besni Şambayat ÇPL 27/03/ Sutlan EREN Adıyaman-Merkez Atakent ÇPL 27/03/ Şaban TIRPAN Adıyaman-Merkez İncekoz İÖO 27/03/ İrfan YILMAZ Adıyaman-Merkez Bebek İÖO 27/03/ Nevroz ULUĞ Adıyaman-Merkez Bebek İÖO 27/03/ Neslihan ALTUNCU Adıyaman-Sincik Yarpuzlu İÖO 28/03/ Meryem AKTAR Adıyaman-Sincik Merkez Atatürk İÖO 28/03/ Aytül GÜNAL Adıyaman-Gerger Cumhuriyet İÖO 28/03/ Sevgi SALMAN Adıyaman-Gerger Atatürk YİBO 28/03/ Serpil ZAYIF Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/

14 318 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Ayşe Filiz USLU Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/ Taylan MİKE Adıyaman-Kahta Karadut İÖO 31/03/ Nebi KESKİN Adıyaman-Kahta Büyükbağ İÖO 31/03/ Hekim ALAN Adıyaman-Kahta METEM 31/03/ Ramazan BOZKURT Adıyaman-Kahta TPAO Atatürk İÖO 31/03/ Ali GÜLDEN Adıyaman-Kahta TPAO Atatürk İÖO 31/03/ Murat YALÇIN Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Elif DEMİRTEN Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Mustafa MEMİ Adıyaman-Kahta Elbeyi İÖO 31/03/ Mehmet Reşat DEMİREL Adıyaman-Kahta Yahya Kemal İÖO 31/03/ Bedrettin YILDIRIM Adıyaman-Kahta Vali Özbilgin İÖO 31/03/ Hüseyin Ertan ÖZEL Adıyaman-Kahta Salkımbağı İÖO 31/03/ Mehmet KORKMAZ Adıyaman-Kahta Salkımbağı İÖO 31/03/ Emre ENGİN Adıyaman-Kahta Kahta Lisesi 31/03/ Hasan ÖZER Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Ali ÇAKMAK Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Tuğba DALAR Adıyaman-Kahta Kubilay İÖO 31/03/ Sinem DURMUŞ Adıyaman-Kahta Çaybaşı İÖO 31/03/ Emine ÇAMAK Adıyaman-Kahta Göçeri İÖO 31/03/ Hacer DEMİR Adıyaman-Kahta Göçeri İÖO 31/03/ Murat ACAR Adıyaman-Kahta Yelkovan İÖO 31/03/ Selahattin TUTAL Adıyaman-Kahta Akıncılar İÖO 31/03/ Arda TOYTOK Adıyaman-Kahta Bölükyayla İÖO 31/03/ Zahide BOZKURT Adıyaman-Kahta Bölükyayla İÖO 31/03/ Mustafa BOZAN Adıyaman-Kahta İmam Hatip Lisesi 31/03/ Özlem ÇİFÇİ Adıyaman-Kahta Kenan Evren İÖO 31/03/ Filiz ERTÜRK Amasya-Merkez Fatih İÖO 02/03/ Zehra Yeliz KIZILKAYA Amasya-Merkez Aydınca İÖO 02/03/ Selma KARAKAYA Amasya-Merkez Ezine Atatürk İÖO 02/03/ Nihal YETİM Amasya-Merkez Vedia Zeren Anaokulu 02/03/ Ayşegül KOCUR Amasya-Merkez Zübeyde Hanım Üçler İÖO 02/03/ İmren DEMİRCAN Amasya-Merkez Atatürk İÖO 02/03/ Hüsniye KABACI Amasya-Merkez Gazi İÖO 02/03/ Aylin YILDIZ Amasya-Merkez Bahçeleriçi İÖO 02/03/ Ebru Elif GÜMÜŞGERDAN Amasya-GöynücekYİBO 02/03/ Huriye ÇELİKTAŞ ER Amasya-GöynücekYİBO 02/03/ Tekin ALPASLAN Amasya-Göynücek Şeh Lok Can. İÖO 02/03/ Derviş GÜMÜŞGERDAN Amasya-GöynücekŞeh.Lok Cansız İÖO 02/03/

15 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 319 Nejdet BİLGİN Amasya-GöynücekAlan İÖO 02/03/ Arife ÇİFTÇİ Amasya-Gümüşhacıköy Şeh Teğ.A.Çıt İÖO 02/03/ Bayram KOCA Amasya- Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 02/03/ Çiğdem TOSUN Amasya- Gümüşhacıköy Ülkü İÖO 02/03/ Ender AYRIK Amasya- Gümüşhacıköy Kızılca İÖO 02/03/ Erhan KORKMAZ Amasya- Gümüşhacıköy Kızılca İÖO 02/03/ Esra ERÖZGÜN Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Fadime Gül HAKKAN Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Gülcan ÖZTÜRK Amasya- Gümüşhacıköy MehmetPaşa İÖO 02/03/ Melike CELEP Amasya- Gümüşhacıköy Gümüş İÖO 02/03/ Nagihan KORKMAZ Amasya- Gümüşhacıköy Mesleki Eğitim Merkezi 02/03/ Serkan Serhat OCAK Amasya- Gümüşhacıköy ÇPL 02/03/ Sevgi AYDIN Amasya- Gümüşhacıköy Kemalpaşa İÖO 02/03/ Sevim DALKIRAN Amasya- Gümüşhacıköy Mehmet Paşa İÖO 02/03/ Ümit TORU Amasya- Gümüşhacıköy Işık İÖO 02/03/ Ekrem ÇELİK Amasya-Hamamözü Adil Can ÇPL 02/03/ İrfan ÇALIŞ Amasya- Hamamözü Hamit Kaplan İÖO 02/03/ Özlem TOKGÖZ Amasya- Hamamözü Atatürk İÖO 02/03/ Salice ÇAĞLAK Amasya- Hamamözü Hamit Kaplan İÖO 02/03/ Süleyman Arif SARI Amasya- Hamamözü Kaplan İÖO 02/03/ Şenol KOÇ Amasya- Hamamözü Atatürk İÖO 02/03/ Habib ÖZCAN Amasya- Merzifon Mehmet Çelebi İÖO 02/03/ Hakan ÇALIŞKAN Amasya- Merzifon Haşim Dülger İÖO 02/03/ Mine DOĞAN Amasya- Merzifon Alıçık İÖO 02/03/ Pınar IŞIK Amasya- Merzifon Anadolu KML 02/03/ Aslı ENBOYLU Amasya- Merzifon Muz Öztaş İÖO 02/03/ Asiye ARSLAN Amasya-Merzifon Şeh. Öğrt. M.Kap.İÖO 02/03/ Cengiz KAŞKA Amasya-Suluova Çel.Mad.İÖO 02/03/ Cevher BEDİRHAN (GÜÇLÜ) Amasya-Suluova Mehmet Bilgili İÖO 02/03/ Cihangir ÖZTÜRK Amasya-Suluova Mehmet Bilgili İÖO 02/03/ Dilek PETEK Amasya- Suluova Şeker İÖO 02/03/ Gülden KOÇ Amasya- Suluova Kız Meslek Lisesi 02/03/ Hülya GÜNEŞ Amasya- Suluova Şeh. Aydın Kork.İÖO 02/03/ Yeliz DAŞ Amasya- Suluova Şeker İÖO 02/03/ Ayşe DERTLİ Amasya-Taşova Ş.Pay. METEM 02/03/ Döndü ER Amasya-Taşova Ş.Pay. METEM 02/03/ Ekrem BOZBUĞA Amasya-Taşova Akınoğlu İÖO 02/03/ Erdoğan YAVUZ Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray İÖO 02/03/

16 320 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Gündoğdu DIRAGA Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray PİÖO 02/03/ Hanife AŞIK Amasya-Taşova B.Dere Ö. Saray PİÖO 02/03/ İlker ÇEKİÇ Amasya-Taşova Özbaraklı İÖO 02/03/ Muharrem DEMİRHAN Amasya-Taşova YİBO 02/03/ Melike BAŞ Amasya-Taşova Özkan Ağış İÖO 02/03/ Sercan TAŞ Amasya-Taşova Öskan Ağş İÖO 02/03/ Vasfiye KARAKUŞ Amasya-Taşova ŞPA Yaş METEM 02/03/ Vuslat GÖL Amasya-Taşova ŞPA Yaş METEM 02/03/ Yasemin KESKİN Amasya-Taşova Esençay İÖO 02/03/ Engin KABA Amasya-Taşova YİBO 02/03/ İsmail SARIKAYA Antalya-Manavgat Beşkonak PİÖO 09/02/ Nazmiye DEŞİK Antalya-İl Millî Eğitim Müdürlüğü 28/03/ Mehmet Fatih AĞDALI Bartın-Merkez Ş.Necdet Orhan PİÖO 24/03/ Pınar BAYINDIR Bartın-Amasra And.Otl. ve TML 24/03/ Osman AYDEMİR Bartın-Amasra Şht. Ahmet Telli İÖO 24/03/ Sedat IŞIK Bartın-Kurucaşile İlyasgeçidi İÖO 24/03/ Hüseyin Serdar GAZOZ Bartın-Kurucaşile Kurucaşile İÖO 24/03/ Yasin BOSTAN Bartın-Kurucaşile Kurucaşile İÖO 24/03/ Selami GÜLTEKİN Bartın-Kurucaşile Sarıderesi İÖO 24/03/ Halil YILMAZ Bartın-Kurucaşile Sarıderesi İÖO 24/03/ Berat HACIKULAOĞLU Bartın-Merkez Ahmetler İÖO 24/03/ Sefa DENİZCİ Bartın-Merkez Aydınlar İÖO 24/03/ Beyhan YILDIZ Bartın-Merkez Hasankadı İÖO 24/03/ Ayten SELVİ Bartın-Merkez Kocareis İÖO 24/03/ Mustafa AKBAŞ Bartın-Merkez Sütlüce İÖO 24/03/ Deniz KISA Bartın-Merkez TML 24/03/ Fatih BAŞER Bartın-Ulus Abdipaşa İÖO 24/03/ Hüseyin ÇELİK Bartın-Ulus Ağaköy İÖO 24/03/ Fatma KARTAL Bartın-Ulus Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 24/03/ Hüseyin BEKTAŞ Bartın-Ulus Hasandede İÖO 24/03/ Osman ÇAKIR Bartın-Ulus Ulus ÇPL 24/03/ Özcan ÖNAL Bartın-Ulus Zafer İÖO 24/03/ Metin YAPICI Bartın-Amarsa K.Toptan İÖO 24/03/ Elif ÇETİNER (AKDENİZ) Bartın-Merkez Ellibaş İÖO 24/03/ Sonay ŞAHİN Bartın-Merkez Epçiler İÖO 24/03/ Hüseyin ZENGİN Bartın-Merkez Eskiemirler İÖO 24/03/ Mehmet KAYA Bartın-Merkez K.Sabriye Ocakçı İÖO 24/03/ Mustafa KARAGÖZ Bartın-Merkez Kıranpazarı İÖO 24/03/

17 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 321 Hasan GÖNÇ Bartın-Merkez Kıranpazarı İÖO 24/03/ Ayşe GÜL ASLAN Bartın-Merkez Terkehaliller İÖO 24/03/ Mehtap AKYÜREK Bartın-Merkez Şahin Şahin İÖO 24/03/ Atila ALTINOVA Bartın-Merkez Çaydüzü İÖO 24/03/ Fatih KALAZ Bartın-Amasra Çanakçılar İOÖ 24/03/ Selin AKPINAR Bartın-Merkez Arıt ÇPL 24/03/ Emine Özlem ANKARALI (AK) Bartın-Merkez Özbaşı İÖO 24/03/ Hüseyin Atay ŞİMŞEK Bartın-Ulus 75. Yıl Cumhuriyet İÖO 23/03/ Şeyma TAŞ Bartın-Ulus İnceçam İÖO 23/03/ Sevgi SERDAR Çankırı-Yapraklı YİBO 21/03/ Mustafa ÇELİK Çankırı-Çankırı Kız Meslek Lisesi 21/03/ Mahmut ÜNVER Çankırı-Ilgaz Atatürk ÇPL 21/03/ Emine Seda GÜN Çankırı-Şabanözü Gümerdiğin İÖO 21/03/ Fatma AYKANAT Çankırı-Atkaracalar Çardaklı YİBO 21/03/ Mustafa ELİTOK Kırıkkale-Delice Büyükyağlı İÖO 03/03/ Hatice KOYUNCU Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Fatma MOR Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Yasin SARAÇ Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Muhammet GÜNLÜ Kırıkkale-Delice Büyükyağlı İÖO 03/03/ Mustafa Erol BULDUM Kırıkkale-Delice Büyükavşar PİÖO 03/03/ Yasin YEŞİLYURT Kırıkkale-Merkez ATL AML ve TL ve EML 03/03/ Salih DEMİR Kırıkkale-Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu İÖO 03/03/ Abdullah KUŞLUOĞLU Kırıkkale-Keskin İmam Hatip Lisesi 03/03/ Bediha ÇELİK Kırıkkale-Merkez Hasandade İÖO 03/03/ Kemal ÖZKAN Kırıkkale-Delice Cumhuriyet İÖO 03/03/ İlke KASABA Kırıkkale-Delice Cumhuriyet İÖO 03/03/ Yasemin SÖĞÜT Kırıkkale-Yahşihan Irmak Atatürk İÖO 03/03/ Ebru KARAGÖZ Kırıkkale-Yahşihan Cumhuriyet İÖO 03/03/ Engin Sinem BOZTAŞ Kırıkkale-Yahşihan Kılıçlar Refik Altaş Yatılı İÖO 03/03/ Züleyha Aktuğ TORAMAN Kırıkkale-Karakeçili Atatürk İÖO 03/03/ Esra DEMİRHAN Kırıkkale-Karakeçili Atatürk İÖO 03/03/ Sultan ALTUĞ Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Davut KAYABAŞI Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Ramazan AKINCI Kırıkkale-Karakeçili İÖO 03/03/ Emine Nur YANIK Kırıkkale-Çelebi Yeniyapan İÖO 03/03/ Yeliz ÇAKIR Kırıkkale-Çelebi Lisesi 03/03/ İsmail BÜYÜKSÜTÇÜ Kırıkkale-Çelebi İÖO 03/03/ Fuat TÜRK Kırıkkale-Balışeyh Prof.Tbp. Tüm General Derviş Şen ÇPL 03/03/

18 322 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Salih DURSUN Kırıkkale-Keskin Ceritmüminli İÖO 03/03/ Berna ÇOLAKOĞLU Kırıkkale-Keskin Mehmet Arifoğlu İÖO 03/03/ Aslıhan KAVRAZ Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Erkan BOZAN Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Belkis Emine TEPEHAN Kırıkkale-Keskin Cumhuriyet İÖO 03/03/ Abdullah TEK Kırıkkale-Keskin Köprü İÖO 03/03/ Nermin GÖKTAŞ Kırıkkale-Merkez Mehmet Akif Ersoy İÖO 03/03/ Eda PEKTAŞ Kırıkkale-Merkez Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Eng.İÖO 03/03/ Tuğba ŞEVKLİ Kırıkkale- Merkez Mevlüt Hiçyılmaz İşitme Eng.İÖO 03/03/ Hakan YAYCIOĞLU Kırıkkale-Keskin Atatürk İÖO 03/03/ Ertürk ERGÜDER Kırıkkale-Keskin Atatürk İÖO 03/03/ Demet YEŞİLIRMAK Kırıkkale-Keskin Konur İÖO 03/03/ Burcu ALTINTAŞ Kırıkkale-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi 03/03/ Muammer AVAN Kırıkkale-Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi 03/03/ Gülay GÜMÜŞ Kırıkkale-Sulakyurt Ayvatlı İÖO 03/03/ Zeynep KARAKAYA Kırıkkale-Sulakyurt Ayvatlı İÖO 03/03/ Hasan SAKAR Kırıkkale-Merkez Gürler İÖO 03/03/ Yeliz ERTAN Kırıkkale-Merkez Gazi EML ve AML 03/03/ Fikret BADEMCİ Kırıkkale-Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu İÖO 03/03/ Zehra BİRİNCİOĞLU Kırıkkale-Merkez Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 03/03/ Hülya YILMAZ Kırıkkale-Merkez Mehmet Akif Ersoy Lisesi 03/03/ Şükran CAN Kırıkkale-Merkez Zübeyde Hanım İÖO 03/03/ Mehtap ULUÇAY Kırıkkale-Merkez Ticaret Meslek Lisesi 03/03/ Zehra KURU Kırıkkale-Merkez Hüseyin Kahya Yatılı İÖO 03/03/ Elif ÖZDOĞAN Kırıkkale-Merkez Yüzüncü Yıl İÖO 03/03/ Muhammed AKSOY Kırıkkale-Balışeyh Şehit Gazi Gürsoy İÖO 03/03/ Hakan ÖZDEMİR Kırıkkale Merkez Yunus Emre İÖO 07/03/ Serhat Onur ERK Malatya-Hacı Ahmet Akıncı Lisesi 23/01/ Esra CÖMERT Malatya-Fatih Lisesi 23/01/ Sönmez KORKMAZ Malatya-Hasan Akbudak İMKB 23/01/ Volkan DARMAZ Malatya-Necatibey İÖO 23/01/ Yılmaz KONUK Malatya-Yazıhan İÖO 23/01/ Bilal ŞENTÜRK Malatya-Darende Ilıca İÖO 23/01/ Hacer KURHAN Malatya-Darende M.İzzetpaşa İÖO 23/01/ Abdullah ÖZAKCA Malatya-Hekimhan Ş.Onb.Münir Kılıç İÖO 23/01/ İnci Nur YILDIRIM Malatya-Battalgazi Hatunsuyu İÖO 23/01/ Ümmügül TÜZÜN Malatya-Hekimhan Mesleki Teknik Eğt.Mrk. 23/01/ Oğuzhan ARAZ Malatya-Kuluncak İlisuluk İÖO 22/02/

19 Nisan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 323 Ümmügülsüm ATALAY Malatya-Kuluncak İlisuluk İÖO 22/02/ Orçun KESKİN Malatya-Kuluncak Kızılhisar İÖO 22/02/ Melek Rabia KAYA Malatya-Kuluncak İÖO 22/02/ Seval KILIÇ Malatya-Kuluncak Sofular İÖO 22/02/ Suzan KÜÇÜKER Malatya-Kuluncak Sofular İÖO 22/02/ Musa KAÇAR Malatya-Doğanşehir Gövdeli İÖO 22/02/ Selma KOCA Malatya-Darende Ozan İÖO 22/02/ Said KAZAN Malatya-Battalgazi Gazi İÖO 22/02/ Nilgün BİLGİN Malatya-Hekimhan Lisesi 22/02/ Lütfiye BAŞ Malatya-Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Mustafa KÖSE Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Ragıp Evren GÜNDÜZ Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Mahmut TOHMA Malatya- Hekimhan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Arzu AYDIN Malatya-Hekimhan A.Kirmanlı İÖO 22/02/ Ahmet Ali ÖNDER Malatya-Hekimhan Atatürk İÖO 22/02/ Selami DOĞANER Malatya-Hekimhan A.Güzelyurt İÖO 22/02/ Şeref SÜVEREKLİOĞLU Malatya-Battalgazi Yatılı İÖO 22/02/ Ferhat DURUL Malatya-Yeşilyurt Mesleki Teknik Eğitim Merkezi 22/02/ Kazım HANBAY Malatya-Derme İÖO 22/02/ Gülsüm KAPLAN Malatya-Derme İÖO 22/02/ Olcay ÖKSÜZ Malatya-Topsöğüt İÖO 22/02/ Ayşen ÇAKIROĞLU Malatya-Org. Eşref Bitlis Lisesi 22/02/ Duygu ÇEVİK Malatya-Gazi Lisesi 22/02/ Serkan BARAN Malatya-Gazi Lisesi 22/02/ Fatma Diri SÖNMEZ Malatya-Darende Y.Ulupınar İÖO 22/02/ Nilgün KAVAK Malatya-Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Mehmet BÖREKÇİ Malatya- Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Sibel UYSAL Malatya- Arapgir Çok Programlı Lise 22/02/ Halil İbrahim BİLGİN Muş-Sungu Mehmet Akif Ersoy İÖO 14/03/ Kamil TANDOĞAN Muş-Bulanık Fatih İÖO 14/03/ Dursun AKSU Muş-Bulanık Gündüzü İÖO 14/03/ Adem ARSLAN Muş-Korkut Gültepe İÖO 14/03/ İsa KARAKAŞ Muş-Varto Karaköy İÖO 14/03/ Mehmet KARİP Muş-Malazgirt Nurettin İÖO 14/03/ Pınar ERKAN Muş-Anadolu Kız Meslek Lisesi 14/03/ Durmuş Ali BALLIKOCA Muş-Kızılağaç Cumhuriyet YİBO 14/03/ Funda YAMAN Muş-Malazgirt Pakize Özgen İÖO 14/03/ Esra ALTUNOK Muş-Malazgirt Konakkuran YİBO 14/03/

20 324 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Nisan Zuhal BAŞAR Muş-Malazgirt Alparslan Lisesi 14/03/ Ahmet BİNGÖL Muş-Malazgirt Fatih İÖO 14/03/ Mustafa ARMUTÇUOĞLU Muş-Malazgirt Mehmet Akif Ersoy İÖO 14/03/ Pınar CEYLAN Muş-Malazgirt Danışmentgazi İÖO 14/03/ Fatih TONTUŞ Muş-Malazgirt Konakkuran YİBO 14/03/ İlkay TAKAK Muş-Varto Tepeköy İÖO 14/03/ Mehmet BAŞARAN Muş-Varto Karapınar İÖO 14/03/ Mustafa SARPKAYA Muş-Varto Kayalıkale İÖO 14/03/ Abdullah ERGÜL Muş-Varto Boylu İÖO 14/03/ Kenan TRAŞ Muş-Varto Çallıdere İÖO 14/03/ Gökmen UĞURLU Muş-Malazgirt Sarıdavut İÖO 14/03/ Serap Alev EREN Muş-Alparslan İÖO 14/03/ Tekin ERDOĞAN Muş-Malazgirt Alparslan İÖO 14/03/ Mustafa KAMAN Muş-Malazgirt Aynalı Hoca İÖO 14/03/ Emel OLGUN (DÖNMEZ) Muş-Malazgirt Saftekin Gazi İÖO 14/03/ Fırat AKBAŞ Muş-Malazgirt Dövenciler İÖO 14/03/ Nurcan TOPARLI Muş-Malazgirt Saftekingazi İÖO 14/03/ Mehmet TUZDENGİ Muş-Malazgirt Molladerman İÖO 14/03/ Seda KOLCU (YAMAK) Muş-Malazgirt Cumhuriyet İÖO 14/03/ Mehmet ORUÇ Muş-Hikmet Uluğbay İÖO 14/03/ Ali ÖZTÜRK Muş-Sungu Hürriyet İÖO 14/03/ Atilla KARABULUT Muş-Yaygın İÖO 14/03/ Umut ŞENER Muş-Bulanık 75. Yıl Karaağıl PİO 14/03/ Ferhat YILDIRIK Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 14/03/ Telat YAR Muş-Malazgirt Alparslan İÖO 14/03/ Güner PEHLİVAN Muş-Hasköy Yunus Emre İÖO 01/03/ Özge ZÜMRÜT Muş-Hasköy Merkez İÖO 01/03/ Türkan YAPRAK Muş-Hasköy Eşmepınar İÖO 01/03/ Aysun ÖZSOY Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 01/03/ Eda ASLAN Muş-Varto Kaynarca İÖO 01/03/ Ertuğrul AKBAŞ Muş-Varto Haksever İÖO 01/03/ Ömer Özgür Devrim UÇAR Muş-Varto Erdoğan İÖO 01/03/ Gülnur KAYA ÇELİK Muş-Varto Hürriyet İÖO 01/03/ Şükür LÖK Muş-Varto Kaynarca İÖO 01/03/ Arzu DOĞANDEMİR Muş-Hasköy Alparslan İÖO 01/03/ Seliha MERAL Muş-Hasköy Eşmepınar İÖO 01/03/ Mukaddes BURAN (BAYAGUT) Muş-Hasköy 75. Yıl YİBO 01/03/ Recep BAYRAM Muş-Hasköy Merkez İÖO 01/03/

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU BAYAN S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1 Hanife ÇUKUR 2 Ebrar YILDIZ 3 Şükran ALP 4 Narin GÜLER 5 Fatma YAPRAK 6 Ayten

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI

MURATPAŞA İLÇESİ PSİKOEĞİTİM UYGULAMA PROGRAMI Hedef Kitle Çalışmayı Yapacak Ekip 5A M.ÖZGÜR ÇETİNER 5D SONER YÜKSEL 6C YILDIZ ALBAYRAK SARGIN 6D ZAFER ALPARSLAN 6 03.01.2012 10.00-12.00 04.01.2012 7A SERKAN ÇANKAYA 7C M.ÖZGÜR ÇETİNER 8B SONER YÜKSEL

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL

BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL BİYOLOJİ 1 YASEMİN ÖZÇOBAN BALIKESİR NECATİBEY EĞİTİM BİYOLOJİ 1 2010 316,876 307,875 ASİL TARİH 1 HÜLYA İLSEVEN SELÇUK EDEBİYAT TARİH 1 2011 378,456 421,036 OLUMSUZ FİZİK 1 EMİNE ALPARSLAN ATATÜRK KAZIM

Detaylı

SİNCAN IMKB TİCARET MESLEK LİSESİ

SİNCAN IMKB TİCARET MESLEK LİSESİ 0 0 NAZLI ÇANKAYA. 0 KODLU TERCİHİNİZİ (Sincan IMKB Ticaret Meslek Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Okul: ANKARA /SİNCAN / AHMET ANDİÇEN İLKÖĞRETİM OKULU (0) 00 SEZEN ŞAŞMAZ. 0 KODLU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 ARALIK 2012 SAYI: 2663 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ

MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİMAR SİNAN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 ALPAN DOĞANAY 2 SERPİL ÇELİK 3 SEMİHA UZUN 4 MEHMET YALÇINKAYA 5 TUĞBA ÖZTÜRK 6 ZÜBEYDE YAMAÇ 7 ESRA ABAY 8 SEFER ÇAN 9 HATİCE YILDIZLI 10 HAKAN SİZER 1 EMEL MAMAK 2 FADİME HARPUTLU 3 AHMET ONUR YAT

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI LARI TARİHİ : 25 Şubat 2015 Çarşamba İ : ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU KADRO ÜNVANI : ÖĞRETİM VLİSİ - 29177 1 Çağatay ALAN 78,51469 27,48 64,30 19,29 70,00 24,50

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V.

DUYURU. ÖNEMLE DUYURULUR.09.12.2015 Turan KARA Yüksekokul Sekreter V. DUYURU YÜKSEKOKULUMUZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE MAZERETLERİ KABUL EDİLEN VE AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI ÖĞRENCİLERİN KARŞILARINDA BELİRTİLEN DERSLERDEN 21-22- 23-24 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir. Sorumlu Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. AHMET ÇİMEN Uygulama Okulu : ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı........ 9. 000 ÖZLEM ZEYBEK 0... 000 MELEK TÜRK 000 BAHAR YILDIRIM 000 REMZİ DENİZ

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

Nzan ÜNALAN YEŞİLYURT ARSUZ AKÇALI NACİ UYAR İLKOKULU Öğretmen. ÖZGE MENEMENCİOĞLU ARSUZ AKÇALI NACİ UYAR ORTAOKULU Öğretmen

Nzan ÜNALAN YEŞİLYURT ARSUZ AKÇALI NACİ UYAR İLKOKULU Öğretmen. ÖZGE MENEMENCİOĞLU ARSUZ AKÇALI NACİ UYAR ORTAOKULU Öğretmen Adınız Soyadınız Görev Yeriniz (İlçe) Görev Yeriniz (Okul/Kurum) Göreviniz İmza Nzan ÜNALAN YEŞİLYURT AKÇALI NACİ UYAR İLKOKULU ÖZGE MENEMENCİOĞLU AKÇALI NACİ UYAR ORTAOKULU ZEHRA BÖRK AKENERJİ ŞEHİT UĞUR

Detaylı

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi SAYI : 326283.13-.755.02.06/ KONU : Komisyon-Kurul Görevleriniz 16.09.2016 Orta Öğretim kurumları Yönetmeliği gereğince 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI / BIYOLOG 1 SINAVA GİREN ADAY SAYISI 5 SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 0 1 GÖNÜL ÇELİK 95 89,88538 92,44269 2 MUSTAFA DÖNMEZ 87,5 92,89309 90,19655 3 ERTUĞRUL ORHAN 90 89,78195 89,89098

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA

FERDİ ve TAKIM SIRALAMA FERDİ ve TAKIM SIRALAMA TEK BAYANLAR ADI VE SOYADI KULÜBÜ İLİ 1. FATMA KARPUZ 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER SAMSUN 2. DERYA YIĞINAK DENİZLİ İŞİTME ENGELLİLER DENİZLİ 3. SELMA BAYHAN 19 MAYIS İŞİTME ENGELLİLER

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÜÇÜNCÜ YEDEK LİSTESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT HAKKI KAZANAN ÜÇÜNCÜ YEDEK LİSTESİ 1 Yedek ESER TOY KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 3,04 2 Yedek ÇİĞDEM ÖZYALÇIN KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 3,04 3 Yedek İSMAİL AÇIKGÖZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 3,03 4 Yedek SULTAN NUR HOPLAMAZ BİNGÖL

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 EYLÜL 2012 SAYI: 2660 Karar Sayısı : 124 Karar Tarihi : 14/08/2012

Detaylı

ABDÜLBARI BATUR AHMET HAKAN YILDIRIM AHMET RASİM ÖZAYDIN ARZU YIGIT ASIYE FUNDA ARSLAN BAKI EROL BAYRAM YAKUT

ABDÜLBARI BATUR AHMET HAKAN YILDIRIM AHMET RASİM ÖZAYDIN ARZU YIGIT ASIYE FUNDA ARSLAN BAKI EROL BAYRAM YAKUT MTSK SORUMLUSU KURSU TRAFİK KURALLARINA UYGUN ARAÇ KULLANMA UYGULAMA I FT ÖZEL İSTANBUL HUZUR MTSK Bekir DURUKAN Mayıs Cuma Saat:.-: Arası. UYGULAMA I YERİ UYGULAMA INA ALINACAK ABDÜLBARI BATUR AHMET HAKAN

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

ARTVİN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ. - Okul Müdürü : İsmail SANCAR. - Uygulama Koordinatörü: Medet POLATDEMİR

ARTVİN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ. - Okul Müdürü : İsmail SANCAR. - Uygulama Koordinatörü: Medet POLATDEMİR PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA OKULLARI, UYGULAMA KOORDİNATÖRLERİ VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ LİSTESİ ARTVİN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ - Okul Müdürü :

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARSAMBA PERŞEMBE CUMA

PAZARTESİ SALI ÇARSAMBA PERŞEMBE CUMA ML - 9. Sınıf / A Şubesi 0:00-0:0 GÜLİN GÖKÇEK GEOMETRİ İLMAHAN SARMAN GEOMETRİ İLMAHAN SARMAN SEVİN EROL 0:0-0:0 HÜLYA SARI GÜLİN GÖKÇEK SEVİN EROL SEVİN EROL 0:0-0:0 ALİ KOÇ ALİ KOÇ GÜLİN GÖKÇEK GÖRSEL

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S

MESLEK YÜKSEKOKULU 01-05 2016 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 BAHAR YARI YILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI S.NO ADI SOYADI KABUL EDİLEN PROGRAM SINIF ÖĞRETİM TÜRÜ SONUÇ AÇIKLAMA 1 ALİ ÖZ ANESTEZİ 1 GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ KABUL 2 TUFAN TİĞİZ

Detaylı

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

KADROSUNUN BULUNDUĞU BİRİM UNVANI. 364 Osman ÇETİN Ulus Kaymakamlığı YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ UYGUN - Kastamonu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN KASTAMONU VALİLİĞİNDE İLAN EDİLEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ NA MÜRACAATTA BULUNAN ADAYLARDAN YAZILI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA AİT KESİN

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

İstanbul'un En Hızlısı İlçe Elemeleri Üsküdar İlçesi (Anadolu Yakası)

İstanbul'un En Hızlısı İlçe Elemeleri Üsküdar İlçesi (Anadolu Yakası) İSTANBUL ATLETİZM İL TEMSİLCİLİĞİ İstanbul'un En Hızlısı İlçe Elemeleri Üsküdar İlçesi (Anadolu Yakası) El Kronometresi Yarışma Sonuçları 2016 Beykoz / İSTANBUL 2006 Kızlar 60 Metre 2006 Kızlar 60 Metre

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

İLK ÜÇE GİRENLERİN LİSTESİ RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI İLKÖĞRETİM 1-5 KATAGORİSİ. 1-Gizem Hafize ÖDEMİŞ (Giresun Merkez Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.

İLK ÜÇE GİRENLERİN LİSTESİ RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI İLKÖĞRETİM 1-5 KATAGORİSİ. 1-Gizem Hafize ÖDEMİŞ (Giresun Merkez Mehmet Akif Ersoy İ.Ö. İLK ÜÇE GİRENLERİN LİSTESİ RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI İLKÖĞRETİM 1-5 KATAGORİSİ 1-Gizem Hafize ÖDEMİŞ (Giresun Merkez Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O) 2-Sıla KEKÜLLÜOĞLU ( Giresun Bilim Sanat Merkezi) 3-Kaan Aslan

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

1 Ahmet ASLAN 100 BAŞARILI. 2 Gülnaz YILDIRIM 100 BAŞARILI. 3 Kübra TUNÇ 100 BAŞARILI. 4 Özlem TAŞTAN 100 BAŞARILI. 5 Ayşegül DEMİR 98 BAŞARILI

1 Ahmet ASLAN 100 BAŞARILI. 2 Gülnaz YILDIRIM 100 BAŞARILI. 3 Kübra TUNÇ 100 BAŞARILI. 4 Özlem TAŞTAN 100 BAŞARILI. 5 Ayşegül DEMİR 98 BAŞARILI 1 Ahmet ASLAN 100 2 Gülnaz YILDIRIM 100 3 Kübra TUNÇ 100 4 Özlem TAŞTAN 100 5 Ayşegül DEMİR 98 6 Yusuf TAŞKIN 96 7 Nasır ERTAN 95 8 Ramazan ORUK 95 9 Sinan ORAKCI 95 10 Şükrü ERDEM 95 11 Aslı BEZCİ 94

Detaylı