GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!"

Transkript

1 GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

2 ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA... 6 TRT... 7 İNSAN HAKLARI... 7 LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ... 8 EKONOMİ... 8 İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ... 9 VERGİLERİN DOLAYLI/DOLAYSIZ KOMPOZİSYONUNA YÖNELİK POLİTİKAMIZ KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ DÜŞÜK TASARRUF ORANI VE GELİŞMEMİŞ SERMAYE PİYASASI PROBLEMLERİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ CARİ AҪIK KONUSUNDA YAPISAL ҪÖZÜM ÖNERİMİZ Ulusal Tarım Ve Hayvancılık Politikamız Lojistik Katma Değeri Yüksek Olan Ürünler (Hizmet Sektörü) Turizm YÜKSEK DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VE DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ DÜŞÜK KALİTELİ OLMASI 16 YÜKSEK MALİ KALDIRAÇ KULLANIMINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER DÖVİZ KREDİ KULLANIMINI SINIRLAYACAK ÖNERİLER TASARRUF POLİTİKAMIZ ii

3 VERGİ POLİTİKAMIZ KADIN POLİTİKAMIZ GENÇLİK ÇOCUK HAKLARI YAŞLILARA SAYGI ENGELLİ HAKLARI VE ENGELSİZ TOPLUMSAL YAŞAM SOSYAL POLİTİKALAR DEVLET İTİBAR KARTI EMEKÇİ KARTI SOSYAL KONUT EDİNDİRME PROJESİ ; ULUSAL SAĞLIK POLİTİKAMIZ ULUSAL EĞİTİM POLİTİKAMIZ ÜNİVERSİTELERİMİZ ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR İŞ GÜVENLİĞİ ULUSAL MADEN POLİTİKAMIZ STAJYERLER ASKERLİK ASKERLER EMEKLİLER POLİS TEŞKİLATI TAKSİ ŞÖFÖRLERİ ŞEHİR PLANLAMASI YEREL YÖNETİMLER ULAŞIM ÇEVRE POLİTİKASI ULUSAL ENERJİ POLİTİKALARI iii

4 BİLİŞİM POLİTİKAMIZ DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ SOSYAL GÜVENLİK ESNAF SANATKÂR SANAYİLEŞME POLİTİKALARI DIŞ POLİTİKA AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKAMIZ ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKASI SU POLİTİKASI TÜRKİYE DE SIĞINMACILAR SORUNU UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI SPOR TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİ HAKLARI HAYVAN HAKLARI iv

5 ANADOLU PARTİSİ Yolsuzlukla mücadele, medya ve yargının bağımsız kılınması, ülkemizin üretim modellerinin değiştirilmesi, yenilenebilir enerji, programlı tarım ve ekonomi politikası, ülkemizin öz kaynaklarıyla teknoloji üretimi yapmasını sağlamaya yönelik bilimsel eğitim sisteminin kurulması, halkçı ekonomik politikaların uygulanması; kadın, çocuk hakları, çevre ve hayvan hakları konularında DEVRİMCİYİZ; Çoğulculuk, inanç ve kültürlere saygı konusunda DEMOKRATIZ; Cumhuriyet değerlerinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin, kadın-erkek eşitliğinin, eşit yurttaşlığın, çağdaş ulus devletin, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, emeğin kutsallığının, laikliğin, demokratik hukuk devletinin, doğal kaynaklarımızın, tarihi değerlerimizin muhafaza edilip korunması konularında MUHAFAZAKÂRIZ; Ulusal değerlere bağlılık, sosyal devletin güçlenmesi konularında ULUSALCIYIZ. AMA her şeyden önce ve en önemlisi sonuna kadar ÖZGÜRLÜKÇÜ ve sonuna kadar CUMHURİYETÇİYİZ. Ülkemizde bugüne kadar uygulanan; parti içi demokrasiye, şeffaflığa, eşitliğe, temsilde adalet ilkelerine aykırı ve lidere biat üzerine kurulu eski siyaset anlayışını reddediyoruz. YENİ SİYASET anlayışımız; - Parti içi demokrasiyi, takım çalışmasını, çoğulculuğu, demokratik kitle örgütlerini, toplumun her yaştan ve her kesimden temsilcilerini demokratik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. - Baskıcı değil demokratik, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü, cezalandırıcı değil özendirici, tutucu değil yenilikçi, gelişmeye ve eleştiriye açık, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, dayanışmayı öngören çağdaş ve uygar bir siyaset anlayışıdır. - Etnik kimlik ve din üzerinden ve toplumu ayrıştırıcı siyaset anlayışını reddeder. - Her türlü çıkara dayalı yandaşlık anlayışını reddeder. Siyaseti bir rant alanı olarak gören zihniyetle mücadele eder. - Temsilde adalet ve eşitlik ilkesinin sağlanması, toplumsal uzlaşma yollarını aralaması ve zorlaması için seçim barajının kaldırılmasını savunur.

6 SEÇİM BİLDİRGEMİZ TERÖR SORUNU Hangi nedenle olursa olsun, nerden gelirse gelsin terörün özgürlüklerin ve demokrasinin en büyük düşmanı olduğu, bölgede var olan hiçbir sorunun terör yöntemiyle çözülemeyeceği inancını muhafaza ederek; ülkemizin tüm kültürel, etnik, inanç ve bölgesel çeşitliliğini ulusal zenginlik olarak görüyor ve her birini saygın kabul ediyoruz. Millet kavramından anladığımız; bu zenginliklerden hiç birinin bir diğerine feda edilmemesi, kapsayıcı, bütünleştirici ve yaşatıcı olmasıdır. Tüm yurttaşlarımızın dil, kültür, etnik köken ve inanç değerlerine saygılı olmak, geliştirilmesine olanak sağlamak insan haklarının gereğidir. Silahların gölgesinde bir çözüm süreci yürütülemez. Topraklarımızda 40 yıldır süregelen terör bir insanlık suçudur ve sadece iktidar partisinin çözüm süreci adı altında yürüteceği ve sonuç alabileceği bir mesele değildir. Terör örgütünün silah bırakması önkoşuluyla tüm siyasi partilerin, ilgili demokratik kitle örgütlerinin ve tüm toplum katmanlarının temsilcilerinin içinde bulunacağı TOPLUMSAL HUZUR PLATFORMU oluşturarak derinlikli ve birlikte yaşama kararını da pekiştirici bir çalışma süreci ile sağlıklı sonuç getirecek bir çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin özgürlükler ve demokrasi standardını yükselteceğiz. BAŞKANLIK SİSTEMİ Başkanlık sistemi adı altında önümüze getirilen sistem, yasama, yürütme ve yargı gücünün tek kişi denetimine verilmesidir ki, bunun demokrasi ile açıklanması mümkün değildir. Devlet yönetiminde yetki ne kadar az insana bölüştürülürse ve denetim mekanizmaları yok edilirse, sistem o kadar baskıcı ve anti-demokratik olur. Parlamenter sistemi yeniden işler hale getirip güçlendireceğiz. Cumhuriyet ve parlamenter demokrasi vazgeçilmezimizdir. Ülkemizin tek adam anlayışı ile yönetilmesini kesinlikle reddediyoruz. Parlamenter demokrasiyi güçlendirmek kapsamında; - Ülke bazında seçim barajını kaldıracağız. - Lider sultasını yıkmak ve parti içi demokrasiyi sağlamak için Siyasi Partiler Kanunu nu değiştireceğiz. - Meclis te gerçek anlamda çoğulculuğu sağlamak için çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiye hegemonya sağlayan TBMM İç Tüzüğü nü değiştirecek; parlamentonun yürütme üzerinde etkin denetimi temeline dayanan İç Tüzüğü yürürlüğe koyacağız. - Siyasi partilere üye kayıt yetkisini Seçim Kurullarına devredeceğiz. 2

7 - Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek amacıyla Doğrudan Yasa Teklifi sistemini getireceğiz. Bu sistemde en az vatandaşın imzası ile TBMM ye sunulacak yasa tekliflerinin komisyon ve genel kurul gündemine alınmasını zorunlu kılacağız. DEMOKRASİ Çoğulcu parlamenter demokrasiyi geliştirerek Cumhuriyeti güçlendireceğiz. Temelinde, kuvvetler ayrılığı, iktidarı denetleyen, yanlışlarını işaret edip halka bilgi sunan özgür basın, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve hepsinin odağında tümünü denetleyebilecek bağımsız ve tarafsız yargı bulunan gerçek demokrasiyi inşa edeceğiz. Demokrasinin zorunlu şartları olan; - Siyasal hak ve özgürlüklerin etkin şekilde kullanılmasını, - Örgütlenme, ifade ve toplanma özgürlüğünü, - Hukuk devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğünü, - Kuvvetler ayrılığını, - Kamu yönetiminde ve tüm siyasi süreçlerde açıklığı ve şeffaflığı, - Demokratik kitle örgütlerinin toplumsal istek oluşumunda ve bunun siyasal karar alma sürecine aktarılmasında etkin olmasını, - Barış - hoşgörü - uzlaşma gibi kültürel değerlerin toplumda yerleşmesini, - Yurttaşların haklarını korkmadan arayabilmesini, gençlerin uygulamalara ilişkin itirazlarını ve geleceklerine ilişkin kaygılarını özgürce dile getirebilmelerini, - Herkesin eşit bir biçimde bilgi edinme, bilgi ve düşüncesini yayma özgürlük ve olanağına sahip olmasını, -Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün güvence altında olmasını mutlak biçimde sağlayacağız. Muhalefeti susturmayı hedefleyen baskılar, gazeteci ve yazarların gazetecilik ve yazarlık faaliyetleri nedeniyle yargılanmaları, kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerini aşacak sürelerle cezaevlerinde tutulmaları, basılmamış kitapların imha edilmesi, yasaklanması ve benzeri doğrudan sansüre yönelik uygulamalar ile muhalif olanların yargı kararı olmadan işten atılma, işsiz kalma, hatta hapse girme tehdidi altında tutulmaları, örtülü olarak biat edenler dışındakilere ifade özgürlüğünü yasaklamaya yönelik tüm eylemlerin sorumlularının topluma hesap vermelerini sağlayacağız. Tüm evlerin, herkesin kendini kontrol edip susturduğu birer cezaevine dönüştürüldüğü anlayışı tümüyle yıkacağız. İfade özgürlüğü üzerinden demokrasiye ağır bir saldırı olarak gördüğümüz dolaysız ve dolaylı tüm sansür biçimleriyle mücadele edeceğiz. YARGI - ADALET Fırsat eşitliği ilkesine dayalı olarak herkesin yasal haklarına ve bu hakların güvencelerine eşit biçimde sahip olduğu, tarafsız ve bağımsız yargı organları yoluyla haklarını 3

8 arayabildiği, yargının baskıya uğramadan hesap sorabildiği, yolsuzluklardan, eşitsizlik yaratan her türlü kayırmacılıktan ve rüşvetten arındırılmış bir toplum modeli inşa edeceğiz. Adalet kolluk gücü kuracağız. Gelinen aşamada yargı reformu bir zorunluluktur. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi öncelikli hedefimizdir. Yargıyı siyasallaştırmaya yönelik her türlü uygulamaya son verecek; geçmiş dönemde bu saiklerle yapılan tüm düzenlemeleri tersine çevireceğiz. Adalet her kişiye ve her kuruma eşit mesafede olacak; haklının hakkını alamadığı; haksızın ise hak etmediğini elde ettiği düzen sona erecek. Mahkeme kapılarını, kişilerin süründüğü veya süründürüldüğü yerler olmaktan çıkaracak, mağdurların sığındığı, zalimlerin korktuğu hak kapıları yapacağız. 'Adalet karşısında herkes eşittir' anlayışından hareketle kamu görevlilerinin soruşturma iznine tâbi olmaksızın yargılanmalarının önünü açacağız. Devleti, hukuk devleti ve adalet ilkelerine bağlı, insan haklarına dayalı olarak yeniden yapılandıracağız. Devletin tüm organları yargı kararlarına uygun hareket edecektir. Devletin tüm organlarının eylem ve işlemleri, istisnasız bir biçimde hukuk devleti ilkesine uygun ve yargı denetimine açık olacaktır. Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, vatandaşların hukuka ve yargıya olan güvenine saygılı davranacak; bu güven sarsıcı uygulama ve düzenlemeleri kaldıracağız. Vatandaşların, hak aramak için hiçbir vasıtaya veya aracıya ihtiyaç duymaksızın yargıya başvurabilecekleri bilinciyle huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız. Tutuklama nedenleri ve üst sınırı bakımından yargının özgürlükler lehine değerlendirme gereğini öne çıkaracak; yargının, özgürlüklerin kovalayıcısı değil, koruyucusu olmasını sağlayacağız. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı nın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğini sona erdireceğiz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na Cumhurbaşkanı tarafından üye seçilmesine son vereceğiz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yerine birbirinden ayrı ve bağımsız Hâkimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu nu kuracağız. Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu nda yargı meslek örgütlerinin temsilini sağlayacağız. Anayasa nın 140/6. maddesini yürürlükten kaldıracak; yargıyı yürütmeden tümüyle bağımsız kılacağız. Yargıç ve savcıların mali statüsünü kanunla düzenleyecek; mali anlamda da bağımsız olmalarını sağlayacağız. Yargı mercilerince uygulanan para cezaları ve yargı harçlarını, yargı mensuplarına yapılacak ödemelerin mali kaynağı olarak kullanacağız. Hâkimler, savcılar, avukatlar, yargı personeli ve yargı hizmetinden yararlanmak üzere kamu binalarına gelen vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için güvenli tarama sistemlerini ülke genelinde tüm yargı binalarına derhal kuracağız. Torba Yasa uygulamasını sona erdireceğiz. Temel kanunlarda yapılacak değişikliklerde, kazanılmış haklara saygı göstererek ilgili demokratik kitle örgütleri ile bilim ve yargı kurumlarının görüş ve önerilerini gözeteceğiz. 4

9 Temel kanunlarda yapılacak değişikliklerin yasama organında maddeler halinde ayrı ayrı görüşülmesine yönelik düzenlemeler yapacağız. Kanun ve içtihatlara ilişkin yargısal hafızanın zedelenmemesi bakımından, temel kanun metinlerinin tümüyle değiştirilmesi ve aşırı yasalaşma faaliyeti yerine, seçme ayıklama yoluyla tadil edilmesi yöntemini izleyeceğiz. Yargının süratlendirilmesi kapsamında hâkim, savcı, personel ihtiyacını belirleyerek gerekli alımları derhal yapacağız. Anayasa nın 141. maddesinde öngörüldüğü üzere davaların en az giderle sonuçlandırılması kapsamında, yargı harçlarını indirecek ve yargı harçlarından elde edilen gelirin yargısal faaliyetlerin iyileştirilmesi dışında fon olarak kullanılmasını yasaklayacağız. Harç, yapılan kamu hizmetinin karşılığı olup kamu hizmeti yerine getirilmeden peşin nisbi harç alınmasına ve peşin yargılama gideri uygulamasına son vereceğiz. Vatandaşların savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü ekonomik açıdan zorlanmadan kullanabilmelerini teminen, avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinde KDV ve stopaj uygulamasını kaldıracağız. Mali gücü olmayanlara ücretsiz avukat temin edeceğiz ve diğer adli yardımların kapsamını genişleteceğiz. SEÇSİS ve UYAP ın kontrol ve denetimini Adalet Bakanlığı dışında bağımsız SEÇSİS ve UYAP Denetim Kurulu na bağlayacağız. Yargıç güvencesinin sağlanması, mesleki sorunların çözümü ve en önemlisi de demokrasinin güçlendirilmesinde önemi olan yargıda mesleki örgütlenmeleri özendirecek ve destekleyeceğiz. Yargının kurucu unsuru olan savunma nın (Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatlık Mesleği), Anayasa nın Yargı bölümünde yer almasını sağlayacağız. Yolsuzlukla mücadele yargının başat görevi olacaktır. Yargı ve yargının kurucu unsurları ile ilgili yasal düzenlemeleri nitelikli çoğunlukla ve özgü yasa biçiminde yapacağız. Yasama-yürütme-yargı erklerinin ayrılığı ilkesine aykırı her türlü uygulamayı sona erdireceğiz. Hukuk eğitiminin nitelikli hale getirilmesi ve belli merkezlerde toplanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. YOLSUZLUKLA MÜCADELE Siyasetin ve kamu yönetiminin yolsuzluklardan arındırılabilmesi için Yolsuzlukla Mücadele Reformu nu gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda; Siyasette rüşvet ve yolsuzluk iddialarının önündeki yargı engellerini kaldıracağız. 17/25 Aralık dâhil olmak üzere geriye dönük yolsuzluk iddialarını kişi ve parti ayrımı yapmaksızın araştırmak üzere Meclis bünyesinde adil ve tarafsız araştırma komisyonu oluşturacağız. 5

10 - Rüşvet, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçların mecliste aklanması toplum vicdanını yaralamaktadır. Milletvekilliği dokunulmazlığını, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandıracağız. - Milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin, 3. dereceye kadar yakınlarının bizzat veya ortağı bulundukları tüzelkişilerin, kamuyla akçeli ilişkilere girmelerini ve kamu ihalelerine katılmalarını tümüyle yasaklayacağız. Hükümlerin ihlali halinde tüm malvarlığına el koyarak hazineye irat kaydetme dâhil caydırıcı düzenlemeler yapacağız. - Kamu görevlilerin yargılanmasını izne tabi olmaktan çıkaracağız. - Kamu ihalelerinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esaslarını mutlak biçimde uygulayacağız. -Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir Yolsuzlukla Mücadele Kurulu oluşturacak ve tek bir Yolsuzlukla Mücadele Kanunu düzenlemesi yapacağız. - Milletvekili, Bakan ve Başbakan düzeyinde ortaya çıkan yolsuzluk eylemleri bakımından dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin, söz konusu görev ve unvanların sona erdiği tarihe kadar işlememesi yönünde yasal düzenleme yapacağız. Siyasetin finansmanını şeffaf ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde denetlenebilir hale getireceğiz. Tüm siyasi parti yöneticilerine ve 2. dereceye kadar yakınlarına malvarlığı beyan zorunluluğu getireceğiz. Mal beyanlarının tümü kamuoyuna açık olacak. Seçim harcamalarını, demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Yüksek Mahkeme üyeleri ve medya temsilcilerinden müteşekkil Seçimde Şeffaflık Kurulu oluşturarak mercek altına alacağız. Tüm siyasi partilere üye sayısına göre oransal Devlet desteği sağlanması ve etkili denetim yapılması yönünde yasal düzenleme yapacağız. Milletvekilliğini zenginleşme aracı olmaktan çıkaracağız, milletvekili maaşını yarı oranında düşüreceğiz. MEDYA Hedefimiz, halkın doğru haber alma ve dolayısıyla iktidarı denetleme hakkını kullanabilmesini teminen basın özgürlüğünü korumak ve gözetmektir. Kitlesel ve yapısal sansür ve oto sansürden kurtarılmış özgür, sorgulayıcı bir toplum inşa edeceğiz. Medyayı tam anlamıyla bağımsız kılmak ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için medyada tekelleşmeyi ve medya-ticaret-siyaset üçgenini sonlandıracağız. Medyayı yeniden yapılandırarak havuz medyası oluşumlarına engel olacağız. Medya patronlarının ve 3. dereceye kadar yakınlarının bizzat veya ortağı oldukları tüzel kişiler aracılığıyla ticari faaliyette bulunmalarını yasaklayacağız. Bağımsız ve özerk medyanın inşasına yönelik mali denetim için Medya Düzenleme Denetleme Kurulu oluşturacağız. 6

11 RTÜK ü, medyanın gerçek paydaşlarının da söz sahibi olduğu mutlak tarafsız bir kurum haline getireceğiz. Yayınlarda çocuk ve gençlerin korunması için uluslararası yayıncılık alanında geçerli önlemleri alacak, yerel medyayı destekleyeceğiz. TRT TRT nin yürütmeden bağımsız, mutlak tarafsız gerçek bir özerk kurum olmasını; tarafsız, eğitici, öğretici, kültürel anlamda geliştirici ve toplumsal bilinci yerleştirici yayınlar yapmasını sağlayacağız. Anadolu ve Trakya nın tarihi, kültürü, gelenekleri, müziği, sanatı, edebiyatı ve sporunun geçmişten geleceğe yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılan araştırma, görsel ve belgesel çalışmaların yayınlanması için günde en az bir saat yayın zorunluluğu getireceğiz. Elektrik faturalarından kesilen TRT payını kaldıracağız. TRT de amacına uygun nitelik ve nicelikte kadro istihdamını sağlayacağız. İNSAN HAKLARI İç güvenlik paketinde kolluk güçlerine verilen, çerçevesi çizilmemiş silah kullanma yetkisi, mülki amire verilmiş gözaltı yetkisi başta olmak üzere tüm anti demokratik düzenlemeleri kaldıracağız. Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz biçimde kullanılmasını temin edeceğiz. Anayasa nın 34. maddesinde yer alan önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı nın kullanımı kapsamında şiddetsiz, barışçı tüm demokratik eylemleri suç olmaktan çıkartacağız. Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin yetkisini pasif koruma sağlamakla sınırlandıracağız. Ülkemizde insan onuruna ve kişiliğine yönelik her türlü aşağılayıcı harekete, işkenceye, kötü muameleye, kişisel ve siyasal haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yönelik ihlallere karşı sert önlemler alacağız. İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını güçlendireceğiz. Güvenlik soruşturmasını tümüyle kaldıracak, bu tür soruşturmalar neticesinde yapılan tüm fişlemeleri imha edeceğiz. Başta kolluk olmak üzere tüm kamu personelinin insan hakları eğitimi almasını zorunlu kılacağız. Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun gerçekten bağımsız kılınabilmesi amacıyla üye oluşumunda yürütmenin takdirini kaldırarak, uzman kuruluşlardan (demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, akademik çevreler) seçim yoluyla oluşmasını sağlayacağız. Irk, dil, din, etnik köken, farklı felsefi inanış, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık nedeniyle bireylerin çalışma hayatından, eğitim ve sağlık hizmetlerinden, 7

12 barınma olanaklarından ve diğer tüm sosyal desteklerden dışlanması ve yoksullaşmasına karşı eşitlikçi ve sosyal politikalar izleyeceğiz. İnsan ticaretinin insanlık onuruna aykırı açık bir insan hakkı ihlali olduğu kabulü ile bununla etkili biçimde mücadele edeceğiz. Vatandaşların devletin göz yumduğu ya da engel olamadığı yolsuzluklar nedeniyle yoksullaşmasını bir insan hakkı ihlali olarak kabul edeceğiz. LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ Kimin neye nasıl inanacağına, ibadetini nerede yapacağına, hangi dinin ve mezhebin yasal ve meşru olduğuna, eğitim kurumlarında hangi dinin esaslarının öğretileceğine devlet karışamaz. Devletin yapacağı, yurttaşların, inançla ilgili taleplerini karşılamak ve onlara destek olmaktır. Devlet, ülkede yaşayan tüm din ve mezheplerin, kendi inançlarına özgü ibadethanelerini tanımakla ve ibadethane statüsüne almakla yükümlüdür. Zorunlu din dersine tâbi olmak istemeyen kesimleri dinlemek ve sorunlarını çözmek devletin görevidir. Cemevlerini yasal statüye kavuşturacak; Alevi vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde temsiline yönelik yasal düzenleme yapacağız. Bu konuda yerel yönetimlerce yapılan sınırlandırmaları tümüyle kaldıracağız. EKONOMİ Türkiye nin toplam dış (döviz) borcu 2002 sonunda 129 milyar dolar iken, bu rakam Haziran 2014 de 402 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye nin büyümesinin sürdürülemez bir büyüme olduğu, ekonominin devamlı cari açık vermesi ve büyüme hızı ne kadar yüksek olduysa cari açık oranının da o derecede yüksek olması ile ortadadır. Hâlihazırda büyümeyi finanse etmek için sağlıksız (kısa vadeli) finansman kaynaklarının ve/veya finansman problemine tek defalık bir çözümü temsil eden özelleştirme işlemlerinin sağladığı fonların kullanılageldiği ve büyümenin sürdürülemez niteliğinin kanıtlanmış olduğu da açıktır. Düşük büyüme hızına, dolayısıyla düşük dış finansman ihtiyacına rağmen, ekonominin finansman konusunda portföy yatırımları ( Sıcak Para ) gibi kısa vadeli ve ürkek finansman kaynaklarına bağımlılığı sürmektedir. Ayrıca, geçmişin önemli finansman kaynaklarından birisi olan özelleştirme işlemleri de, özelleştirilebilecek önemli varlıkların tükenmiş olması nedeniyle ileriye yönelik olarak önemli bir finansman kaynağı olmaktan çıkmıştır. Ekonominin kronik problemleri şunlardır; 1. İşsizlik 2. Dolaylı vergiler ağırlıklı regresif ve pro-konjonktürel vergi sistemi. 8

13 3. Kayıt dışı ekonomi. 4. Ҫok düşük seviyeli tasarruf oranı. 5. Cılız, sığ, ve finansal ürün çeşitlerinin çok limitli olduğu sermaye piyasaları. 6. Küresel standartlara kıyasla düşük seviyeli doğrudan yatırımlar. İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ Tam istihdamı hedefleyecek, işsizliğe son vereceğiz. Ekonomiyi rant ve faiz sarmalından kurtaracak, üretime dayalı ekonomi ile istihdam yaratacağız. Nitelikli kalifiye teknik ara eleman yetiştirmeye yönelik, meslek okullarını teşvik edeceğiz. Müfredatı (bilgisayar, laboratuvar vb. diğer teknoloji alanları ile) çeşitlendirilmiş Meslek Okulları ile Türkiye nin mukayeseli avantajı olduğuna inandığımız yüksek katma değerli sahalarda duyulacak ihtiyacı karşılayacağız. Kadınların istihdam oranlarını, kadın istihdam eden işverenlere vergi avantajı sağlamak suretiyle teşvik edeceğiz. Özellikle meslek okullarında genç ve kadın nüfusun eğitimi için yapılacak yatırımları sübvansiyon yöntemiyle destekleyeceğiz. Gençlerimize ilk iş yıllarında SGK priminden %100; takip eden iki yılda %50 muafiyet tanıyacağız. Gençlerimizi öğrenim gördükleri alanlarda çalıştıran ve bunu belgelendiren işverenlere vergi ve SGK prim indirimi getireceğiz. İşverenler tarafından yüksek maliyet sebebiyle genç ve ucuz işgücü ile ikame edilmek üzere işten çıkarılan ve aynı pozisyonda iş bulmakta zorlanan çalışanlarımızın iş güvencesi için, bu tür çalışan istihdam eden işverenlerimize, çalışanın işyerindeki kıdemine göre kademeli vergi ve prim indirimi getireceğiz. Üniversite ve yüksekokul kontenjanlarını ülke ihtiyaçlarına göre belirleyip; diplomalı işsizliğe son vereceğiz. Devlet kademelerinde ihtiyaç bulunan kadroları açarak istihdam yaratacağız. Atanamayan hak sahiplerimizi derhal atayarak açık pozisyon ve atama bekleyen meslek gruplarının sorununu gidereceğiz. Ürün bazında üretim ve satış kooperatiflerinin ilçe merkezlerinde, tarım ve hayvancılığa dayalı katma değer üreten fabrikalar kurmalarını teşvik edeceğiz. İşgücü planlamasını, teknolojik gelişmelere ve iş hayatının talebine göre yapacağız. Eğitim sistemini iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli gözden geçirecek, eğitim ve istihdamı bütünlük içinde ele alacak, iş hayatının mesleki eğitim sisteminin içinde daha aktif olarak yer almasını sağlayıcı teşvikler getireceğiz. Teknoloji alanındaki gelişmelere uygun eleman yetiştirilmesi için okul-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak ve işyeri ağırlıklı eğitim modelini benimseyeceğiz. Mesleki eğitim öğrencilerini istihdam eden işletmeleri, vergi ve sigorta prim indirimleri ile teşvik edeceğiz. 9

14 Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce de öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmalarını, üretime katılmalarını, mezun olduklarında yeni mezun sendromu yaşamaksızın iş bulabilmelerini teminen; öğrenimleri süresince belirli sürelerle, ücret karşılığı ve ders notu yerine geçmek üzere kendi alanlarındaki (sanayi, tarım ve bilim) işletmelerde çalışmalarına yönelik Genç İstihdam Projesi ni uygulayacağız. Özellikle istihdam yaratan büyük altyapı işlerine ve sanayi sektörüne devlet yatırımlarını artıracağız. VERGİLERİN DOLAYLI/DOLAYSIZ KOMPOZİSYONUNA YÖNELİK POLİTİKAMIZ Dolaylı (%70) vergi-dolaysız (%30) vergi oranını tersine çevireceğiz. Dolaysız vergilerin %91 nin, vergileri kaynakta kesilenler tarafından ödenmesinin vergi denetiminin eksikliğinden kaynaklandığı açık olup; bu çarpık uygulamayı sonlandıracağız. Vergilerini ödemeyenlere ve/veya geç ödeyenlere mükâfat kapsamında değerlendirilebilecek vergi afları yerine, vergisini düzenli ödeyenlere indirim getiren yeni bir sistem uygulayacağız. Denetimlerde kesinleşmiş vergi cezası olmaksızın 5 yıl boyunca vergisini düzgün ve düzenli ödeyen mükelleflere takip eden yıldan itibaren %10 vergi indirimi sağlayacağız. Bu durum herhangi bir vergi cezası almamaları halinde devam edecek. KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ Beyan edilmeyen aktivitelerin beyan edilmesine ve keza beyanların gerçeğe uygun olmasına yönelik önlemler alacağız. Vergi kaçakçılığı ile etkin biçimde mücadele edeceğiz. Kayıt dışı çalıştırmayla mücadele kapsamında, çalışanların SGK prim ödemelerini, kademeli ve oransal olarak çalışan sayısına göre düşüreceğiz. Gerek kayıt dışı işçi çalıştırmaları, gerekse vergi kaçakçılığı suçu işlemeleri sebebiyle haklarında mahkemece hüküm verilmiş olanların kamu ihalelerinden yasaklanmasına yönelik yasal düzenleme yapacağız. DÜŞÜK TASARRUF ORANI VE GELİŞMEMİŞ SERMAYE PİYASASI PROBLEMLERİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ Hem talep hem arz boyutlu politikalar izleyeceğiz. Yerli kurumsal yatırımcıların borsada daha önemli bir rol oynamaları bir zorunluluk olup; bu amaçla kurumsal yatırımcıları destekleyecek, aktivitelerini teşvik edeceğiz. 10

15 Vatandaşlarımızın devletin emeklilik ile ilgili sözünü tutacağına inanmasını teminen devlet tarafından yapılacak emeklilik ödemelerinin ilerde basacağı para ile değil de bütçeden bağımsız olarak işletilen BES in portföyündan karşılanmasını sağlayacağız. Genel olarak temettüler dâhil finansal kazançlar üzerinden kesilen ve tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi bulunan stopajı kaldıracağız. Vatandaşlarımızın, sisteme itimat etmesi için finansal piyasalarda kural ve kanunların tavizsiz olarak uygulanmasını temin edeceğiz. Şirketlerin bu finansal enstrümanları kullanarak ödemeleri gereken faizi önemli derecede düşürmelerini ve ilerdeki dönemlerde halka bugünkü hisse senedi fiyatından daha yüksek fiyatla hisse senedi ihraç etmelerini teminen; borsada, başta kredi ve öz sermaye karışımı finansal ürünler olmak üzere yeni finansal ürünler sunacağız. DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ Yatırım ortamının hukuki alt yapısının sağlam temellere dayanmasını sağlayarak, kaprisli, günden güne değişen kuralların getirdiği belirsizliği ortadan kaldıracak; hem yabancı ve hem de yerli şirketlerin doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacağız. Doğrudan yatırımların uzun vadeli olmaları nedeniyle şirketlerin bu tür yatırımlara yönelmelerini teminen, herhangi bir belirsizlik oluştuğu takdirde bu yatırımcıların kayıplarını telafi edebilmelerini mümkün kılacak hukuki altyapıyı oluşturacağız. Reel sektör yatırımlarındaki olumsuz ortamı ortadan kaldırmanın ötesine geçerek; bu yatırımları teşvik mahiyetinde vergi indirimi ve SGK prim indirimi uygulayacağız. Ekonominin Önemli Boyutlu Diğer Problemleri Şunlardır: 1. Cari açık problemi. 2. Türkiye nin yüksek dış finansman ihtiyacının olması 3. Kullanılan dış finansman kaynaklarının düşük kaliteli olması. 4. Düşük kaliteli yüksek büyüme hızı. 5. Türkiye ekonomisinin neredeyse tüm kesimlerinde kredi kullanımının çok yüksek derecede olması (yüksek mali kaldıraç). 6. Bilhassa özel sektörün çığ gibi büyüyen döviz cinsli kredi kullanımı ve buna bağlı olarak doların baş döndürücü bir hızla artmakta olmasının, şirketlerin bilançosunda büyük hasar yaratmaya devam etmesi. 7. Özel sektör şirketlerinin ötesinde ekonominin bankacılık sektörü için de bu durumun önemli bir tehlike kaynağı oluşturması. CARİ AҪIK KONUSUNDA YAPISAL ҪÖZÜM ÖNERİMİZ Ara malı ithalat-ikame yerine ihracat boyutlu yaklaşım benimseyeceğiz. Doğru ürünleri ihraç eden bir ülkede, ihracatın ithalatı karşılama ve benzeri oranlarının sağlıklı olacağı 11

16 kabulüyle; ihraç ürünlerini desteklemek suretiyle cari açık problemine kalıcı bir çözüm getireceğiz. Yakın geçmişteki ihraç ürünleri (otomobil gibi) yüksek seviyeli ara malı ithalatı gerektirirken ve ihracatın ara malları ithalatını karşılama oranı seküler bir bozulma trendi göstermekteyken, mukayeseli üstünlüğü olan ve ara malı ithal ihtiyacı az olan ya da gerektirmeyen sektörlerdeki ihraç ürünlerinin ara malı ihtiyacının çok düşük bir seviyede olmasını bir avantaj olarak değerlendirecek; bu ihraç ürünlerini destekleyerek cari açığı hem ihracatı artırarak, hem de ithalatı azaltarak küçülteceğiz. Mukayeseli üstünlüğü olan ve ara malı ithal ihtiyacı az olan ya da gerektirmeyen sektörleri destekleyeceğiz. Bunlar: 1. Tarım ve hayvancılık 2. Lojistik 3. Katma değeri yüksek, dolayısıyla, işçilik yerine, insan sermayesi ağırlıklı olan sektörler 4. Turizm 1. Ulusal Tarım Ve Hayvancılık Politikamız Dünya nüfusundaki artışın; gıdaya olan küresel talebin daha da artmasına neden olacağı ve yakın gelecekte, tarımın enerjiden daha da önemli bir silah haline geleceği ortadadır. Ülkemizin tarım alanındaki potansiyelini kullanması stratejik aҫıdan elzemdir. Tarım seferberliği başlatacağız. Planlama ve teknolojiye dayalı reform gerçekleştireceğiz. Ülke genelinde planlı tarım sistemi ve üretim-tüketim-ihracat dengesi kuracağız. Bölge, iklim, toprak haritaları üzerinden yapılacak eşgüdümlü çalışma ile ekilecek ürünün türünü ve miktarını belirleyip fiyat garantisi vereceğiz. Doğrudan gelir desteğinin gerçekten işlenmiş tarım arazilerine verilmesi konusunda etkili denetim sağlayacağız Atatürk Orman Çiftliği nde atıl durumda bulunan alanları, planlı tarım için pilot bölge olarak kullanacağız. Hedefimiz, tarımsal üretimin arttırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması, ürün ihracatının arttırılması ve bu yolla tarımsal nüfusun milli gelirden aldığı payın arttırılmasıdır. Tarım ürünleri ihracatının desteği için barajlar, yollar, modern tarım makineleri, silolar ile tohum, gübre, kimyasal ilaçlar gibi konularda modern tarım teknoloji uygulamalarını içeren altyapı yatırımları gerçekleştireceğiz. Anadolu ya özgü ürünlerin tohum kalitesini ve Anadolu ya özgü hayvan türlerini koruyucu önlemler alacağız. Tarımsal KİT lerin (SEK, YEM SANAYİ, ET BALIK KURUMU, TEKEL vb.) özelleştirmelerini gözden geçireceğiz. Çiftçi lehine piyasa oluşturmak için, ürün ve fiyat destekleme hedefli yeni Tarım KİT leri kuracağız. Zirai Araştırma ve Geliştirme Enstitüleri ile Devlet Üretme Çiftliklerini ve Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları nı güncelleyeceğiz. 12

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 1 GİRİŞ Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor.

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı