GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!"

Transkript

1 GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

2 ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA... 6 TRT... 7 İNSAN HAKLARI... 7 LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ... 8 EKONOMİ... 8 İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ... 9 VERGİLERİN DOLAYLI/DOLAYSIZ KOMPOZİSYONUNA YÖNELİK POLİTİKAMIZ KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ DÜŞÜK TASARRUF ORANI VE GELİŞMEMİŞ SERMAYE PİYASASI PROBLEMLERİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ CARİ AҪIK KONUSUNDA YAPISAL ҪÖZÜM ÖNERİMİZ Ulusal Tarım Ve Hayvancılık Politikamız Lojistik Katma Değeri Yüksek Olan Ürünler (Hizmet Sektörü) Turizm YÜKSEK DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VE DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ DÜŞÜK KALİTELİ OLMASI 16 YÜKSEK MALİ KALDIRAÇ KULLANIMINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER DÖVİZ KREDİ KULLANIMINI SINIRLAYACAK ÖNERİLER TASARRUF POLİTİKAMIZ ii

3 VERGİ POLİTİKAMIZ KADIN POLİTİKAMIZ GENÇLİK ÇOCUK HAKLARI YAŞLILARA SAYGI ENGELLİ HAKLARI VE ENGELSİZ TOPLUMSAL YAŞAM SOSYAL POLİTİKALAR DEVLET İTİBAR KARTI EMEKÇİ KARTI SOSYAL KONUT EDİNDİRME PROJESİ ; ULUSAL SAĞLIK POLİTİKAMIZ ULUSAL EĞİTİM POLİTİKAMIZ ÜNİVERSİTELERİMİZ ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR İŞ GÜVENLİĞİ ULUSAL MADEN POLİTİKAMIZ STAJYERLER ASKERLİK ASKERLER EMEKLİLER POLİS TEŞKİLATI TAKSİ ŞÖFÖRLERİ ŞEHİR PLANLAMASI YEREL YÖNETİMLER ULAŞIM ÇEVRE POLİTİKASI ULUSAL ENERJİ POLİTİKALARI iii

4 BİLİŞİM POLİTİKAMIZ DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ SOSYAL GÜVENLİK ESNAF SANATKÂR SANAYİLEŞME POLİTİKALARI DIŞ POLİTİKA AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKAMIZ ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKASI SU POLİTİKASI TÜRKİYE DE SIĞINMACILAR SORUNU UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI SPOR TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİ HAKLARI HAYVAN HAKLARI iv

5 ANADOLU PARTİSİ Yolsuzlukla mücadele, medya ve yargının bağımsız kılınması, ülkemizin üretim modellerinin değiştirilmesi, yenilenebilir enerji, programlı tarım ve ekonomi politikası, ülkemizin öz kaynaklarıyla teknoloji üretimi yapmasını sağlamaya yönelik bilimsel eğitim sisteminin kurulması, halkçı ekonomik politikaların uygulanması; kadın, çocuk hakları, çevre ve hayvan hakları konularında DEVRİMCİYİZ; Çoğulculuk, inanç ve kültürlere saygı konusunda DEMOKRATIZ; Cumhuriyet değerlerinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin, kadın-erkek eşitliğinin, eşit yurttaşlığın, çağdaş ulus devletin, ülkenin bölünmez bütünlüğünün, emeğin kutsallığının, laikliğin, demokratik hukuk devletinin, doğal kaynaklarımızın, tarihi değerlerimizin muhafaza edilip korunması konularında MUHAFAZAKÂRIZ; Ulusal değerlere bağlılık, sosyal devletin güçlenmesi konularında ULUSALCIYIZ. AMA her şeyden önce ve en önemlisi sonuna kadar ÖZGÜRLÜKÇÜ ve sonuna kadar CUMHURİYETÇİYİZ. Ülkemizde bugüne kadar uygulanan; parti içi demokrasiye, şeffaflığa, eşitliğe, temsilde adalet ilkelerine aykırı ve lidere biat üzerine kurulu eski siyaset anlayışını reddediyoruz. YENİ SİYASET anlayışımız; - Parti içi demokrasiyi, takım çalışmasını, çoğulculuğu, demokratik kitle örgütlerini, toplumun her yaştan ve her kesimden temsilcilerini demokratik karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder. - Baskıcı değil demokratik, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü, cezalandırıcı değil özendirici, tutucu değil yenilikçi, gelişmeye ve eleştiriye açık, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, dayanışmayı öngören çağdaş ve uygar bir siyaset anlayışıdır. - Etnik kimlik ve din üzerinden ve toplumu ayrıştırıcı siyaset anlayışını reddeder. - Her türlü çıkara dayalı yandaşlık anlayışını reddeder. Siyaseti bir rant alanı olarak gören zihniyetle mücadele eder. - Temsilde adalet ve eşitlik ilkesinin sağlanması, toplumsal uzlaşma yollarını aralaması ve zorlaması için seçim barajının kaldırılmasını savunur.

6 SEÇİM BİLDİRGEMİZ TERÖR SORUNU Hangi nedenle olursa olsun, nerden gelirse gelsin terörün özgürlüklerin ve demokrasinin en büyük düşmanı olduğu, bölgede var olan hiçbir sorunun terör yöntemiyle çözülemeyeceği inancını muhafaza ederek; ülkemizin tüm kültürel, etnik, inanç ve bölgesel çeşitliliğini ulusal zenginlik olarak görüyor ve her birini saygın kabul ediyoruz. Millet kavramından anladığımız; bu zenginliklerden hiç birinin bir diğerine feda edilmemesi, kapsayıcı, bütünleştirici ve yaşatıcı olmasıdır. Tüm yurttaşlarımızın dil, kültür, etnik köken ve inanç değerlerine saygılı olmak, geliştirilmesine olanak sağlamak insan haklarının gereğidir. Silahların gölgesinde bir çözüm süreci yürütülemez. Topraklarımızda 40 yıldır süregelen terör bir insanlık suçudur ve sadece iktidar partisinin çözüm süreci adı altında yürüteceği ve sonuç alabileceği bir mesele değildir. Terör örgütünün silah bırakması önkoşuluyla tüm siyasi partilerin, ilgili demokratik kitle örgütlerinin ve tüm toplum katmanlarının temsilcilerinin içinde bulunacağı TOPLUMSAL HUZUR PLATFORMU oluşturarak derinlikli ve birlikte yaşama kararını da pekiştirici bir çalışma süreci ile sağlıklı sonuç getirecek bir çözüm üreteceğiz. Türkiye'nin özgürlükler ve demokrasi standardını yükselteceğiz. BAŞKANLIK SİSTEMİ Başkanlık sistemi adı altında önümüze getirilen sistem, yasama, yürütme ve yargı gücünün tek kişi denetimine verilmesidir ki, bunun demokrasi ile açıklanması mümkün değildir. Devlet yönetiminde yetki ne kadar az insana bölüştürülürse ve denetim mekanizmaları yok edilirse, sistem o kadar baskıcı ve anti-demokratik olur. Parlamenter sistemi yeniden işler hale getirip güçlendireceğiz. Cumhuriyet ve parlamenter demokrasi vazgeçilmezimizdir. Ülkemizin tek adam anlayışı ile yönetilmesini kesinlikle reddediyoruz. Parlamenter demokrasiyi güçlendirmek kapsamında; - Ülke bazında seçim barajını kaldıracağız. - Lider sultasını yıkmak ve parti içi demokrasiyi sağlamak için Siyasi Partiler Kanunu nu değiştireceğiz. - Meclis te gerçek anlamda çoğulculuğu sağlamak için çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partiye hegemonya sağlayan TBMM İç Tüzüğü nü değiştirecek; parlamentonun yürütme üzerinde etkin denetimi temeline dayanan İç Tüzüğü yürürlüğe koyacağız. - Siyasi partilere üye kayıt yetkisini Seçim Kurullarına devredeceğiz. 2

7 - Katılımcı demokrasiyi güçlendirmek amacıyla Doğrudan Yasa Teklifi sistemini getireceğiz. Bu sistemde en az vatandaşın imzası ile TBMM ye sunulacak yasa tekliflerinin komisyon ve genel kurul gündemine alınmasını zorunlu kılacağız. DEMOKRASİ Çoğulcu parlamenter demokrasiyi geliştirerek Cumhuriyeti güçlendireceğiz. Temelinde, kuvvetler ayrılığı, iktidarı denetleyen, yanlışlarını işaret edip halka bilgi sunan özgür basın, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve hepsinin odağında tümünü denetleyebilecek bağımsız ve tarafsız yargı bulunan gerçek demokrasiyi inşa edeceğiz. Demokrasinin zorunlu şartları olan; - Siyasal hak ve özgürlüklerin etkin şekilde kullanılmasını, - Örgütlenme, ifade ve toplanma özgürlüğünü, - Hukuk devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğünü, - Kuvvetler ayrılığını, - Kamu yönetiminde ve tüm siyasi süreçlerde açıklığı ve şeffaflığı, - Demokratik kitle örgütlerinin toplumsal istek oluşumunda ve bunun siyasal karar alma sürecine aktarılmasında etkin olmasını, - Barış - hoşgörü - uzlaşma gibi kültürel değerlerin toplumda yerleşmesini, - Yurttaşların haklarını korkmadan arayabilmesini, gençlerin uygulamalara ilişkin itirazlarını ve geleceklerine ilişkin kaygılarını özgürce dile getirebilmelerini, - Herkesin eşit bir biçimde bilgi edinme, bilgi ve düşüncesini yayma özgürlük ve olanağına sahip olmasını, -Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün güvence altında olmasını mutlak biçimde sağlayacağız. Muhalefeti susturmayı hedefleyen baskılar, gazeteci ve yazarların gazetecilik ve yazarlık faaliyetleri nedeniyle yargılanmaları, kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerini aşacak sürelerle cezaevlerinde tutulmaları, basılmamış kitapların imha edilmesi, yasaklanması ve benzeri doğrudan sansüre yönelik uygulamalar ile muhalif olanların yargı kararı olmadan işten atılma, işsiz kalma, hatta hapse girme tehdidi altında tutulmaları, örtülü olarak biat edenler dışındakilere ifade özgürlüğünü yasaklamaya yönelik tüm eylemlerin sorumlularının topluma hesap vermelerini sağlayacağız. Tüm evlerin, herkesin kendini kontrol edip susturduğu birer cezaevine dönüştürüldüğü anlayışı tümüyle yıkacağız. İfade özgürlüğü üzerinden demokrasiye ağır bir saldırı olarak gördüğümüz dolaysız ve dolaylı tüm sansür biçimleriyle mücadele edeceğiz. YARGI - ADALET Fırsat eşitliği ilkesine dayalı olarak herkesin yasal haklarına ve bu hakların güvencelerine eşit biçimde sahip olduğu, tarafsız ve bağımsız yargı organları yoluyla haklarını 3

8 arayabildiği, yargının baskıya uğramadan hesap sorabildiği, yolsuzluklardan, eşitsizlik yaratan her türlü kayırmacılıktan ve rüşvetten arındırılmış bir toplum modeli inşa edeceğiz. Adalet kolluk gücü kuracağız. Gelinen aşamada yargı reformu bir zorunluluktur. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi öncelikli hedefimizdir. Yargıyı siyasallaştırmaya yönelik her türlü uygulamaya son verecek; geçmiş dönemde bu saiklerle yapılan tüm düzenlemeleri tersine çevireceğiz. Adalet her kişiye ve her kuruma eşit mesafede olacak; haklının hakkını alamadığı; haksızın ise hak etmediğini elde ettiği düzen sona erecek. Mahkeme kapılarını, kişilerin süründüğü veya süründürüldüğü yerler olmaktan çıkaracak, mağdurların sığındığı, zalimlerin korktuğu hak kapıları yapacağız. 'Adalet karşısında herkes eşittir' anlayışından hareketle kamu görevlilerinin soruşturma iznine tâbi olmaksızın yargılanmalarının önünü açacağız. Devleti, hukuk devleti ve adalet ilkelerine bağlı, insan haklarına dayalı olarak yeniden yapılandıracağız. Devletin tüm organları yargı kararlarına uygun hareket edecektir. Devletin tüm organlarının eylem ve işlemleri, istisnasız bir biçimde hukuk devleti ilkesine uygun ve yargı denetimine açık olacaktır. Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, vatandaşların hukuka ve yargıya olan güvenine saygılı davranacak; bu güven sarsıcı uygulama ve düzenlemeleri kaldıracağız. Vatandaşların, hak aramak için hiçbir vasıtaya veya aracıya ihtiyaç duymaksızın yargıya başvurabilecekleri bilinciyle huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız. Tutuklama nedenleri ve üst sınırı bakımından yargının özgürlükler lehine değerlendirme gereğini öne çıkaracak; yargının, özgürlüklerin kovalayıcısı değil, koruyucusu olmasını sağlayacağız. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı nın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğini sona erdireceğiz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu na Cumhurbaşkanı tarafından üye seçilmesine son vereceğiz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yerine birbirinden ayrı ve bağımsız Hâkimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu nu kuracağız. Hâkimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu nda yargı meslek örgütlerinin temsilini sağlayacağız. Anayasa nın 140/6. maddesini yürürlükten kaldıracak; yargıyı yürütmeden tümüyle bağımsız kılacağız. Yargıç ve savcıların mali statüsünü kanunla düzenleyecek; mali anlamda da bağımsız olmalarını sağlayacağız. Yargı mercilerince uygulanan para cezaları ve yargı harçlarını, yargı mensuplarına yapılacak ödemelerin mali kaynağı olarak kullanacağız. Hâkimler, savcılar, avukatlar, yargı personeli ve yargı hizmetinden yararlanmak üzere kamu binalarına gelen vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için güvenli tarama sistemlerini ülke genelinde tüm yargı binalarına derhal kuracağız. Torba Yasa uygulamasını sona erdireceğiz. Temel kanunlarda yapılacak değişikliklerde, kazanılmış haklara saygı göstererek ilgili demokratik kitle örgütleri ile bilim ve yargı kurumlarının görüş ve önerilerini gözeteceğiz. 4

9 Temel kanunlarda yapılacak değişikliklerin yasama organında maddeler halinde ayrı ayrı görüşülmesine yönelik düzenlemeler yapacağız. Kanun ve içtihatlara ilişkin yargısal hafızanın zedelenmemesi bakımından, temel kanun metinlerinin tümüyle değiştirilmesi ve aşırı yasalaşma faaliyeti yerine, seçme ayıklama yoluyla tadil edilmesi yöntemini izleyeceğiz. Yargının süratlendirilmesi kapsamında hâkim, savcı, personel ihtiyacını belirleyerek gerekli alımları derhal yapacağız. Anayasa nın 141. maddesinde öngörüldüğü üzere davaların en az giderle sonuçlandırılması kapsamında, yargı harçlarını indirecek ve yargı harçlarından elde edilen gelirin yargısal faaliyetlerin iyileştirilmesi dışında fon olarak kullanılmasını yasaklayacağız. Harç, yapılan kamu hizmetinin karşılığı olup kamu hizmeti yerine getirilmeden peşin nisbi harç alınmasına ve peşin yargılama gideri uygulamasına son vereceğiz. Vatandaşların savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü ekonomik açıdan zorlanmadan kullanabilmelerini teminen, avukatlara ödenen vekâlet ücretlerinde KDV ve stopaj uygulamasını kaldıracağız. Mali gücü olmayanlara ücretsiz avukat temin edeceğiz ve diğer adli yardımların kapsamını genişleteceğiz. SEÇSİS ve UYAP ın kontrol ve denetimini Adalet Bakanlığı dışında bağımsız SEÇSİS ve UYAP Denetim Kurulu na bağlayacağız. Yargıç güvencesinin sağlanması, mesleki sorunların çözümü ve en önemlisi de demokrasinin güçlendirilmesinde önemi olan yargıda mesleki örgütlenmeleri özendirecek ve destekleyeceğiz. Yargının kurucu unsuru olan savunma nın (Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatlık Mesleği), Anayasa nın Yargı bölümünde yer almasını sağlayacağız. Yolsuzlukla mücadele yargının başat görevi olacaktır. Yargı ve yargının kurucu unsurları ile ilgili yasal düzenlemeleri nitelikli çoğunlukla ve özgü yasa biçiminde yapacağız. Yasama-yürütme-yargı erklerinin ayrılığı ilkesine aykırı her türlü uygulamayı sona erdireceğiz. Hukuk eğitiminin nitelikli hale getirilmesi ve belli merkezlerde toplanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. YOLSUZLUKLA MÜCADELE Siyasetin ve kamu yönetiminin yolsuzluklardan arındırılabilmesi için Yolsuzlukla Mücadele Reformu nu gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda; Siyasette rüşvet ve yolsuzluk iddialarının önündeki yargı engellerini kaldıracağız. 17/25 Aralık dâhil olmak üzere geriye dönük yolsuzluk iddialarını kişi ve parti ayrımı yapmaksızın araştırmak üzere Meclis bünyesinde adil ve tarafsız araştırma komisyonu oluşturacağız. 5

10 - Rüşvet, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçların mecliste aklanması toplum vicdanını yaralamaktadır. Milletvekilliği dokunulmazlığını, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandıracağız. - Milletvekilleri ve siyasi parti yöneticilerinin, 3. dereceye kadar yakınlarının bizzat veya ortağı bulundukları tüzelkişilerin, kamuyla akçeli ilişkilere girmelerini ve kamu ihalelerine katılmalarını tümüyle yasaklayacağız. Hükümlerin ihlali halinde tüm malvarlığına el koyarak hazineye irat kaydetme dâhil caydırıcı düzenlemeler yapacağız. - Kamu görevlilerin yargılanmasını izne tabi olmaktan çıkaracağız. - Kamu ihalelerinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esaslarını mutlak biçimde uygulayacağız. -Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir Yolsuzlukla Mücadele Kurulu oluşturacak ve tek bir Yolsuzlukla Mücadele Kanunu düzenlemesi yapacağız. - Milletvekili, Bakan ve Başbakan düzeyinde ortaya çıkan yolsuzluk eylemleri bakımından dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin, söz konusu görev ve unvanların sona erdiği tarihe kadar işlememesi yönünde yasal düzenleme yapacağız. Siyasetin finansmanını şeffaf ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde denetlenebilir hale getireceğiz. Tüm siyasi parti yöneticilerine ve 2. dereceye kadar yakınlarına malvarlığı beyan zorunluluğu getireceğiz. Mal beyanlarının tümü kamuoyuna açık olacak. Seçim harcamalarını, demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Yüksek Mahkeme üyeleri ve medya temsilcilerinden müteşekkil Seçimde Şeffaflık Kurulu oluşturarak mercek altına alacağız. Tüm siyasi partilere üye sayısına göre oransal Devlet desteği sağlanması ve etkili denetim yapılması yönünde yasal düzenleme yapacağız. Milletvekilliğini zenginleşme aracı olmaktan çıkaracağız, milletvekili maaşını yarı oranında düşüreceğiz. MEDYA Hedefimiz, halkın doğru haber alma ve dolayısıyla iktidarı denetleme hakkını kullanabilmesini teminen basın özgürlüğünü korumak ve gözetmektir. Kitlesel ve yapısal sansür ve oto sansürden kurtarılmış özgür, sorgulayıcı bir toplum inşa edeceğiz. Medyayı tam anlamıyla bağımsız kılmak ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için medyada tekelleşmeyi ve medya-ticaret-siyaset üçgenini sonlandıracağız. Medyayı yeniden yapılandırarak havuz medyası oluşumlarına engel olacağız. Medya patronlarının ve 3. dereceye kadar yakınlarının bizzat veya ortağı oldukları tüzel kişiler aracılığıyla ticari faaliyette bulunmalarını yasaklayacağız. Bağımsız ve özerk medyanın inşasına yönelik mali denetim için Medya Düzenleme Denetleme Kurulu oluşturacağız. 6

11 RTÜK ü, medyanın gerçek paydaşlarının da söz sahibi olduğu mutlak tarafsız bir kurum haline getireceğiz. Yayınlarda çocuk ve gençlerin korunması için uluslararası yayıncılık alanında geçerli önlemleri alacak, yerel medyayı destekleyeceğiz. TRT TRT nin yürütmeden bağımsız, mutlak tarafsız gerçek bir özerk kurum olmasını; tarafsız, eğitici, öğretici, kültürel anlamda geliştirici ve toplumsal bilinci yerleştirici yayınlar yapmasını sağlayacağız. Anadolu ve Trakya nın tarihi, kültürü, gelenekleri, müziği, sanatı, edebiyatı ve sporunun geçmişten geleceğe yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılan araştırma, görsel ve belgesel çalışmaların yayınlanması için günde en az bir saat yayın zorunluluğu getireceğiz. Elektrik faturalarından kesilen TRT payını kaldıracağız. TRT de amacına uygun nitelik ve nicelikte kadro istihdamını sağlayacağız. İNSAN HAKLARI İç güvenlik paketinde kolluk güçlerine verilen, çerçevesi çizilmemiş silah kullanma yetkisi, mülki amire verilmiş gözaltı yetkisi başta olmak üzere tüm anti demokratik düzenlemeleri kaldıracağız. Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz biçimde kullanılmasını temin edeceğiz. Anayasa nın 34. maddesinde yer alan önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı nın kullanımı kapsamında şiddetsiz, barışçı tüm demokratik eylemleri suç olmaktan çıkartacağız. Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin yetkisini pasif koruma sağlamakla sınırlandıracağız. Ülkemizde insan onuruna ve kişiliğine yönelik her türlü aşağılayıcı harekete, işkenceye, kötü muameleye, kişisel ve siyasal haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yönelik ihlallere karşı sert önlemler alacağız. İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını güçlendireceğiz. Güvenlik soruşturmasını tümüyle kaldıracak, bu tür soruşturmalar neticesinde yapılan tüm fişlemeleri imha edeceğiz. Başta kolluk olmak üzere tüm kamu personelinin insan hakları eğitimi almasını zorunlu kılacağız. Türkiye İnsan Hakları Kurumu nun gerçekten bağımsız kılınabilmesi amacıyla üye oluşumunda yürütmenin takdirini kaldırarak, uzman kuruluşlardan (demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, akademik çevreler) seçim yoluyla oluşmasını sağlayacağız. Irk, dil, din, etnik köken, farklı felsefi inanış, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık nedeniyle bireylerin çalışma hayatından, eğitim ve sağlık hizmetlerinden, 7

12 barınma olanaklarından ve diğer tüm sosyal desteklerden dışlanması ve yoksullaşmasına karşı eşitlikçi ve sosyal politikalar izleyeceğiz. İnsan ticaretinin insanlık onuruna aykırı açık bir insan hakkı ihlali olduğu kabulü ile bununla etkili biçimde mücadele edeceğiz. Vatandaşların devletin göz yumduğu ya da engel olamadığı yolsuzluklar nedeniyle yoksullaşmasını bir insan hakkı ihlali olarak kabul edeceğiz. LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ Kimin neye nasıl inanacağına, ibadetini nerede yapacağına, hangi dinin ve mezhebin yasal ve meşru olduğuna, eğitim kurumlarında hangi dinin esaslarının öğretileceğine devlet karışamaz. Devletin yapacağı, yurttaşların, inançla ilgili taleplerini karşılamak ve onlara destek olmaktır. Devlet, ülkede yaşayan tüm din ve mezheplerin, kendi inançlarına özgü ibadethanelerini tanımakla ve ibadethane statüsüne almakla yükümlüdür. Zorunlu din dersine tâbi olmak istemeyen kesimleri dinlemek ve sorunlarını çözmek devletin görevidir. Cemevlerini yasal statüye kavuşturacak; Alevi vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde temsiline yönelik yasal düzenleme yapacağız. Bu konuda yerel yönetimlerce yapılan sınırlandırmaları tümüyle kaldıracağız. EKONOMİ Türkiye nin toplam dış (döviz) borcu 2002 sonunda 129 milyar dolar iken, bu rakam Haziran 2014 de 402 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye nin büyümesinin sürdürülemez bir büyüme olduğu, ekonominin devamlı cari açık vermesi ve büyüme hızı ne kadar yüksek olduysa cari açık oranının da o derecede yüksek olması ile ortadadır. Hâlihazırda büyümeyi finanse etmek için sağlıksız (kısa vadeli) finansman kaynaklarının ve/veya finansman problemine tek defalık bir çözümü temsil eden özelleştirme işlemlerinin sağladığı fonların kullanılageldiği ve büyümenin sürdürülemez niteliğinin kanıtlanmış olduğu da açıktır. Düşük büyüme hızına, dolayısıyla düşük dış finansman ihtiyacına rağmen, ekonominin finansman konusunda portföy yatırımları ( Sıcak Para ) gibi kısa vadeli ve ürkek finansman kaynaklarına bağımlılığı sürmektedir. Ayrıca, geçmişin önemli finansman kaynaklarından birisi olan özelleştirme işlemleri de, özelleştirilebilecek önemli varlıkların tükenmiş olması nedeniyle ileriye yönelik olarak önemli bir finansman kaynağı olmaktan çıkmıştır. Ekonominin kronik problemleri şunlardır; 1. İşsizlik 2. Dolaylı vergiler ağırlıklı regresif ve pro-konjonktürel vergi sistemi. 8

13 3. Kayıt dışı ekonomi. 4. Ҫok düşük seviyeli tasarruf oranı. 5. Cılız, sığ, ve finansal ürün çeşitlerinin çok limitli olduğu sermaye piyasaları. 6. Küresel standartlara kıyasla düşük seviyeli doğrudan yatırımlar. İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ Tam istihdamı hedefleyecek, işsizliğe son vereceğiz. Ekonomiyi rant ve faiz sarmalından kurtaracak, üretime dayalı ekonomi ile istihdam yaratacağız. Nitelikli kalifiye teknik ara eleman yetiştirmeye yönelik, meslek okullarını teşvik edeceğiz. Müfredatı (bilgisayar, laboratuvar vb. diğer teknoloji alanları ile) çeşitlendirilmiş Meslek Okulları ile Türkiye nin mukayeseli avantajı olduğuna inandığımız yüksek katma değerli sahalarda duyulacak ihtiyacı karşılayacağız. Kadınların istihdam oranlarını, kadın istihdam eden işverenlere vergi avantajı sağlamak suretiyle teşvik edeceğiz. Özellikle meslek okullarında genç ve kadın nüfusun eğitimi için yapılacak yatırımları sübvansiyon yöntemiyle destekleyeceğiz. Gençlerimize ilk iş yıllarında SGK priminden %100; takip eden iki yılda %50 muafiyet tanıyacağız. Gençlerimizi öğrenim gördükleri alanlarda çalıştıran ve bunu belgelendiren işverenlere vergi ve SGK prim indirimi getireceğiz. İşverenler tarafından yüksek maliyet sebebiyle genç ve ucuz işgücü ile ikame edilmek üzere işten çıkarılan ve aynı pozisyonda iş bulmakta zorlanan çalışanlarımızın iş güvencesi için, bu tür çalışan istihdam eden işverenlerimize, çalışanın işyerindeki kıdemine göre kademeli vergi ve prim indirimi getireceğiz. Üniversite ve yüksekokul kontenjanlarını ülke ihtiyaçlarına göre belirleyip; diplomalı işsizliğe son vereceğiz. Devlet kademelerinde ihtiyaç bulunan kadroları açarak istihdam yaratacağız. Atanamayan hak sahiplerimizi derhal atayarak açık pozisyon ve atama bekleyen meslek gruplarının sorununu gidereceğiz. Ürün bazında üretim ve satış kooperatiflerinin ilçe merkezlerinde, tarım ve hayvancılığa dayalı katma değer üreten fabrikalar kurmalarını teşvik edeceğiz. İşgücü planlamasını, teknolojik gelişmelere ve iş hayatının talebine göre yapacağız. Eğitim sistemini iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli gözden geçirecek, eğitim ve istihdamı bütünlük içinde ele alacak, iş hayatının mesleki eğitim sisteminin içinde daha aktif olarak yer almasını sağlayıcı teşvikler getireceğiz. Teknoloji alanındaki gelişmelere uygun eleman yetiştirilmesi için okul-sanayi ve üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak ve işyeri ağırlıklı eğitim modelini benimseyeceğiz. Mesleki eğitim öğrencilerini istihdam eden işletmeleri, vergi ve sigorta prim indirimleri ile teşvik edeceğiz. 9

14 Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce de öğrenim gördükleri alanlarda deneyim kazanmalarını, üretime katılmalarını, mezun olduklarında yeni mezun sendromu yaşamaksızın iş bulabilmelerini teminen; öğrenimleri süresince belirli sürelerle, ücret karşılığı ve ders notu yerine geçmek üzere kendi alanlarındaki (sanayi, tarım ve bilim) işletmelerde çalışmalarına yönelik Genç İstihdam Projesi ni uygulayacağız. Özellikle istihdam yaratan büyük altyapı işlerine ve sanayi sektörüne devlet yatırımlarını artıracağız. VERGİLERİN DOLAYLI/DOLAYSIZ KOMPOZİSYONUNA YÖNELİK POLİTİKAMIZ Dolaylı (%70) vergi-dolaysız (%30) vergi oranını tersine çevireceğiz. Dolaysız vergilerin %91 nin, vergileri kaynakta kesilenler tarafından ödenmesinin vergi denetiminin eksikliğinden kaynaklandığı açık olup; bu çarpık uygulamayı sonlandıracağız. Vergilerini ödemeyenlere ve/veya geç ödeyenlere mükâfat kapsamında değerlendirilebilecek vergi afları yerine, vergisini düzenli ödeyenlere indirim getiren yeni bir sistem uygulayacağız. Denetimlerde kesinleşmiş vergi cezası olmaksızın 5 yıl boyunca vergisini düzgün ve düzenli ödeyen mükelleflere takip eden yıldan itibaren %10 vergi indirimi sağlayacağız. Bu durum herhangi bir vergi cezası almamaları halinde devam edecek. KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ Beyan edilmeyen aktivitelerin beyan edilmesine ve keza beyanların gerçeğe uygun olmasına yönelik önlemler alacağız. Vergi kaçakçılığı ile etkin biçimde mücadele edeceğiz. Kayıt dışı çalıştırmayla mücadele kapsamında, çalışanların SGK prim ödemelerini, kademeli ve oransal olarak çalışan sayısına göre düşüreceğiz. Gerek kayıt dışı işçi çalıştırmaları, gerekse vergi kaçakçılığı suçu işlemeleri sebebiyle haklarında mahkemece hüküm verilmiş olanların kamu ihalelerinden yasaklanmasına yönelik yasal düzenleme yapacağız. DÜŞÜK TASARRUF ORANI VE GELİŞMEMİŞ SERMAYE PİYASASI PROBLEMLERİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ Hem talep hem arz boyutlu politikalar izleyeceğiz. Yerli kurumsal yatırımcıların borsada daha önemli bir rol oynamaları bir zorunluluk olup; bu amaçla kurumsal yatırımcıları destekleyecek, aktivitelerini teşvik edeceğiz. 10

15 Vatandaşlarımızın devletin emeklilik ile ilgili sözünü tutacağına inanmasını teminen devlet tarafından yapılacak emeklilik ödemelerinin ilerde basacağı para ile değil de bütçeden bağımsız olarak işletilen BES in portföyündan karşılanmasını sağlayacağız. Genel olarak temettüler dâhil finansal kazançlar üzerinden kesilen ve tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi bulunan stopajı kaldıracağız. Vatandaşlarımızın, sisteme itimat etmesi için finansal piyasalarda kural ve kanunların tavizsiz olarak uygulanmasını temin edeceğiz. Şirketlerin bu finansal enstrümanları kullanarak ödemeleri gereken faizi önemli derecede düşürmelerini ve ilerdeki dönemlerde halka bugünkü hisse senedi fiyatından daha yüksek fiyatla hisse senedi ihraç etmelerini teminen; borsada, başta kredi ve öz sermaye karışımı finansal ürünler olmak üzere yeni finansal ürünler sunacağız. DOĞRUDAN YATIRIMLARIN YETERSİZLİĞİNİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKAMIZ Yatırım ortamının hukuki alt yapısının sağlam temellere dayanmasını sağlayarak, kaprisli, günden güne değişen kuralların getirdiği belirsizliği ortadan kaldıracak; hem yabancı ve hem de yerli şirketlerin doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacağız. Doğrudan yatırımların uzun vadeli olmaları nedeniyle şirketlerin bu tür yatırımlara yönelmelerini teminen, herhangi bir belirsizlik oluştuğu takdirde bu yatırımcıların kayıplarını telafi edebilmelerini mümkün kılacak hukuki altyapıyı oluşturacağız. Reel sektör yatırımlarındaki olumsuz ortamı ortadan kaldırmanın ötesine geçerek; bu yatırımları teşvik mahiyetinde vergi indirimi ve SGK prim indirimi uygulayacağız. Ekonominin Önemli Boyutlu Diğer Problemleri Şunlardır: 1. Cari açık problemi. 2. Türkiye nin yüksek dış finansman ihtiyacının olması 3. Kullanılan dış finansman kaynaklarının düşük kaliteli olması. 4. Düşük kaliteli yüksek büyüme hızı. 5. Türkiye ekonomisinin neredeyse tüm kesimlerinde kredi kullanımının çok yüksek derecede olması (yüksek mali kaldıraç). 6. Bilhassa özel sektörün çığ gibi büyüyen döviz cinsli kredi kullanımı ve buna bağlı olarak doların baş döndürücü bir hızla artmakta olmasının, şirketlerin bilançosunda büyük hasar yaratmaya devam etmesi. 7. Özel sektör şirketlerinin ötesinde ekonominin bankacılık sektörü için de bu durumun önemli bir tehlike kaynağı oluşturması. CARİ AҪIK KONUSUNDA YAPISAL ҪÖZÜM ÖNERİMİZ Ara malı ithalat-ikame yerine ihracat boyutlu yaklaşım benimseyeceğiz. Doğru ürünleri ihraç eden bir ülkede, ihracatın ithalatı karşılama ve benzeri oranlarının sağlıklı olacağı 11

16 kabulüyle; ihraç ürünlerini desteklemek suretiyle cari açık problemine kalıcı bir çözüm getireceğiz. Yakın geçmişteki ihraç ürünleri (otomobil gibi) yüksek seviyeli ara malı ithalatı gerektirirken ve ihracatın ara malları ithalatını karşılama oranı seküler bir bozulma trendi göstermekteyken, mukayeseli üstünlüğü olan ve ara malı ithal ihtiyacı az olan ya da gerektirmeyen sektörlerdeki ihraç ürünlerinin ara malı ihtiyacının çok düşük bir seviyede olmasını bir avantaj olarak değerlendirecek; bu ihraç ürünlerini destekleyerek cari açığı hem ihracatı artırarak, hem de ithalatı azaltarak küçülteceğiz. Mukayeseli üstünlüğü olan ve ara malı ithal ihtiyacı az olan ya da gerektirmeyen sektörleri destekleyeceğiz. Bunlar: 1. Tarım ve hayvancılık 2. Lojistik 3. Katma değeri yüksek, dolayısıyla, işçilik yerine, insan sermayesi ağırlıklı olan sektörler 4. Turizm 1. Ulusal Tarım Ve Hayvancılık Politikamız Dünya nüfusundaki artışın; gıdaya olan küresel talebin daha da artmasına neden olacağı ve yakın gelecekte, tarımın enerjiden daha da önemli bir silah haline geleceği ortadadır. Ülkemizin tarım alanındaki potansiyelini kullanması stratejik aҫıdan elzemdir. Tarım seferberliği başlatacağız. Planlama ve teknolojiye dayalı reform gerçekleştireceğiz. Ülke genelinde planlı tarım sistemi ve üretim-tüketim-ihracat dengesi kuracağız. Bölge, iklim, toprak haritaları üzerinden yapılacak eşgüdümlü çalışma ile ekilecek ürünün türünü ve miktarını belirleyip fiyat garantisi vereceğiz. Doğrudan gelir desteğinin gerçekten işlenmiş tarım arazilerine verilmesi konusunda etkili denetim sağlayacağız Atatürk Orman Çiftliği nde atıl durumda bulunan alanları, planlı tarım için pilot bölge olarak kullanacağız. Hedefimiz, tarımsal üretimin arttırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması, ürün ihracatının arttırılması ve bu yolla tarımsal nüfusun milli gelirden aldığı payın arttırılmasıdır. Tarım ürünleri ihracatının desteği için barajlar, yollar, modern tarım makineleri, silolar ile tohum, gübre, kimyasal ilaçlar gibi konularda modern tarım teknoloji uygulamalarını içeren altyapı yatırımları gerçekleştireceğiz. Anadolu ya özgü ürünlerin tohum kalitesini ve Anadolu ya özgü hayvan türlerini koruyucu önlemler alacağız. Tarımsal KİT lerin (SEK, YEM SANAYİ, ET BALIK KURUMU, TEKEL vb.) özelleştirmelerini gözden geçireceğiz. Çiftçi lehine piyasa oluşturmak için, ürün ve fiyat destekleme hedefli yeni Tarım KİT leri kuracağız. Zirai Araştırma ve Geliştirme Enstitüleri ile Devlet Üretme Çiftliklerini ve Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları nı güncelleyeceğiz. 12

17 Üreticiyi korumak amacıyla lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedi (ELÜS) sistemini geliştirip, bütün çiftçilerin kullanımına sunacağız. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçeceğiz. Ürün bazında tohum, gübre, yakıt ve sulama desteği vereceğiz. Yerli tohum kullanımını teşvik edeceğiz. İthal tohum uygulamasına son vereceğiz. Yerli tohum kullanan çiftçiye; gübre, yakıt ve sulama desteği vereceğiz. Tarımsal üretimde ve hasatta modernizasyonu sağlayacağız. Devlet alımlarında tarımsal kooperatif ürünlerine öncelik vereceğiz. Yöresel ve yerel ürünlerin teşviki kapsamında market ve süpermarketlere cirolarının % 2 si kadar yöresel-yerel ürün satma mecburiyeti getireceğiz. Çiftçi ve besicilerin ürünlerini ilk elden tüketiciye ulaştırabilecekleri bölgesel pazarlar kuracağız. Hâl Kanununu üretici lehine değiştireceğiz. Komisyoncular ve tüccarlar için lisans zorunluluğu getireceğiz. Ticaret hacmine göre ve maddi teminat karşılığı lisansa bağlı kılacağız. Lisanslı tüccara veya komisyoncuya mal veren çiftçinin alacağına Devlet garantisi sağlayacağız. Tarımsal desteklemede küçük ve orta ölçekli işletmeleri temel alacağız. Destekleme için GSMH nın yüzde 2 sinden aşağı olmayacak ölçüde kaynak ayıracağız. Çiftçiyi desteklemek için Tarımsal Kalkınma Fonu kuracağız. Kooperatif girdilerinde KDV ve ÖTV yi kaldıracağız. Kooperatiflerde işlenen mallarda KDV yi düşüreceğiz. Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ni geliştireceğiz. Tarım kooperatiflerini desteklemek için Kooperatif Bankası kuracağız. Tarımsal kooperatif ürünlerine pazarlama desteği ve tarımsal kalkınma hibeleri vereceğiz. Mera, ova, orman, zeytinlik talanına son vereceğiz. Ulusal gıda pazarını koruyacağız, tarım ürünlerimizin dış ticaretinde haksız rekabeti engelleyeceğiz. Çiftçimize kendi ürününü işlemesi için eğitim ve tesis desteği vereceğiz. Yatırım teşviklerini ve üretici belgelerini bürokrasiden arındırıp, ulaşılabilir kılacağız. Çiftçinin işlediği ürünleri KDV den ve gelir vergisinden muaf tutacağız. Gıda üretiminde sanayileşme nedeniyle kaybolan ve unutulan Anadolu tatlarını tekrar hayata döndürecek ve yaşatacağız. Ürün teşviklerini kontrol ve planlama altına alacak; tarımsal desteklerin belirlenmesinde üreticilerin daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız Gıda üretiminde ve gıda ithalatında genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlere engel olacağız. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde etkin denetim yapacağız. Tarımda alet ve makine kullanımını teşvik edip, ürün kalitesini ve verimi arttıracağız. Erozyon vb. nedenlerle verimli toprağın kaybedilmesini önleyici tedbirler alacağız. Organik tarım ve hayvancılık uygulamalarını destekleyeceğiz. Organik tarımın geliştirilmesi yanında ilaç sektörünün kullanımına yönelik bitkisel üretimi de yaygınlaştıracağız. 13

18 Köye Dönüş Projesi Kırsal kalkınmayı desteklemek için; kentlerden ayrılarak köylere yerleşen, satışa yönelik üretim faaliyetinde bulunan her vatandaşa, - Emekli ise emekli maaşını % 10 fazlasıyla ödeyeceğiz. - Köylerde tarımsal üretim, besicilik ve arıcılık yapmalarını mali destekle teşvik edeceğiz. Toprak Reformu Yapacağız. Çiftçilik yapmak isteyen topraksız ya da az topraklı vatandaşların toprak sahibi veya işleyeni olmasına yönelik teşvik tedbirleri alacağız. Sınır hattında bulunan ve tarıma elverişli bulunan mayınlanmış arazileri temizleyerek üretim yapmak kaydıyla topraksız köylülere tahsis edeceğiz. Hayvancılık sektöründe önemli bir sorun olan girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yem bitkileri üretiminin arttırılmasını teşvik edeceğiz. Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve dünya çapında rekabet edebilir konuma gelmesi için Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini destekleyeceğiz. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin teknik ve bilimsel konularda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla ziraat mühendisliği ve veterinerlik gibi mesleklerde eğitimli personeli devlet desteğiyle sektör çalışanlarının hizmetine sunacağız. Tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinden oluşan ülke çapında bir Tarım ve Hayvancılık Danışma Kurulu oluşturacağız. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleyecek; hayvan ihracatına teşvik desteği sağlayacağız. Hayvancılıkta et ve süt üretimine destek amacıyla yerli damızlık ırk üretimine tekrar başlayacağız. Yerli damızlık süt ve besi küçük ve büyükbaş hayvancılığına destek vereceğiz. Kanatlı hayvan üretiminde hormonlu yem kullanımına etkin denetim getireceğiz. Meraların etkin kullanımını sağlayacağız. Balıkçılıkta planlı üretim ve etkin denetim uygulayacağız. Denizlerimizdeki balık çiftliklerini denetleyecek, konumlarını yeniden düzenleyeceğiz. 2. Lojistik Türkiye nin ticaret açısından çok stratejik bir konumda olması, ülkenin tarıma uygun olan iklim/arazisiyle birlikte belki de en önemli tabii kaynağını temsil etmektedir. Ülkemizin dünya coğrafyasındaki stratejik konumu değişmeyeceğine göre, bunun yarattığı lojistik konulu mukayeseli avantajın da tarım sektöründe olduğu gibi kalıcı olacağı görüşündeyiz. İhracat hizmetleri açısından ülkenin bu mukayeseli avantajını değerlendirecek ve lojistik alanında gereken; - Hava ve deniz limanları, 14

19 - Hızlı tren, - Dağıtım merkez ve depoları, - Lojistik yazılım projelerini içeren altyapı yatırımları yapacağız. Ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajı kullanarak Demir İpek Yolu ve benzeri projelerle dünya ticaret rotaları içinde Türkiye nin konumunu güçlendirecek, ülkemizi AB ve Çin arasındaki ticarette ana ulaşım hattı haline getireceğiz. 3. Katma Değeri Yüksek Olan Ürünler (Hizmet Sektörü) Dizayn, yazılım, ARGE, teknoloji, tıp servisleri (tıbbi turizm) gibi alanlar içeren bu ürünler için gerekli altyapı yatırımlarının tümünü eğitim sahasında gerçekleştireceğiz. Ülkemizi, küresel platformda rekabet etmesini mümkün kılacak kaliteli bir eğitim altyapısına kavuşturmak öncelikli hedefimizdir. 4. Turizm Tarihi ve doğal SİT alanlarını tartışmasız koruyup turizme kazandıracağız. Turizmi çeşitlendirip, deniz ve kıyı turizmi yanında kış turizmi, sağlık ve termal turizmi, dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal turizm, eko turizm, kongre ve fuar turizmi, gemi ve yat turizmi, spor turizmi, kültür turizmi gibi alternatif turizm alanlarını teşvik edeceğiz. Turizmde ihtiyaçlara göre bölgesel planlama yaparak yatırım desteği vereceğiz. Turizmin geliştirilmesi, turizmden elde edilen gelirlerin arttırılması ve Türkiye nin bir turizm ülkesine dönüştürülmesi için gerekli bütün politikaların ivedilikle yaşama geçirilmesi temel hedeflerimizdendir. Turizm politikasının oluşturulmasında; tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması ve zarar görmeden işletilmesine yönelik uygulamaların; çevreyi ve özellikle doğal-tarihsel değerlerimizi kirletmeyen eko-turizm politikasının desteklenmesi ve turizmin gelişmesi için sektör çalışanları ile yakın işbirliği içinde olunması bir zorunluluktur. Ülkemiz turizm politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması için turizm sektörü, yatırımcıları ve çalışanları ile birlikte yeni hedefler ve politikalar benimseyeceğiz. Turizmin geliştirilmesi için planlama, uygulamaların denetimi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine önem vereceğiz. Ülke içi ve dışına yönelik olarak reklam ve pazarlama faaliyetlerini destekleyeceğiz. Ülke geneli ve şehirler içinde Turizm Planlama Bölgeleri oluşturacak ve bu bölgelerin planlamasını bölge yatırımcısı, yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte yapacağız. Turist sayısının çoğaltılması ve turizm gelirlerinin arttırılması için turizm merkezlerinde artan yapılaşma, altyapı eksikliği ve çevre sorunlarının giderilmesine ve yatırımların turizm odaklı gelişme planlarına uyumunun sağlanmasına öncelik vereceğiz. Turizm sektöründe işgücü kalitesini arttırarak nitelikli turizm personeliyle turistlere daha yüksek standartlarda hizmet sağlayacağız. 15

20 YÜKSEK DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VE DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ DÜŞÜK KALİTELİ OLMASI Ekonominin yüksek dış finansman ihtiyacı, bilhassa yüksek kalitede finansman kaynakları bulma konusunda çekilen güҫlük nedeniyle ekonomide ҫok önemli bir kırılganlığı temsil etmektedir. Ülkenin yüksek seviyeli dış finansman ihtiyacının önemli bir kısmının ürkek bir finansman kaynağı olan sıcak para ile karşılanması dış finansman ihtiyacının hem yüksek miktarda hem de düşük kalitede (yani kısa vadeli) olmasına neden olmaktadır. Merkez Bankası nın her türlü siyasi baskıdan uzak tutulması esastır. Ekonomik büyümenin başarısı, kalitesi dikkate alınmadan sadece hızıyla ölҫülemez. Tamamen iç talep kaynaklı büyüme yerine net ihracatın büyümeye pozitif katkısı olmasını sağlayacak politikalar uygulayacağız. Özel sektör yatırımlarını teşvik edici uygulamaları yürürlüğe koyacağız. YÜKSEK MALİ KALDIRAÇ KULLANIMINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER Şirket ve bireylerin aşırı derecede kredi kullanımlarını önlemek için, bankaların zorunluluk oranlarının arttırılmasına yönelik tedbirler alacağız. Ayrıca, yüksek kredi kullanımının tehlikesi konusunda uyarılar içeren bir eğitim kampanyası başlatacağız. DÖVİZ KREDİ KULLANIMINI SINIRLAYACAK ÖNERİLER Döviz kredisi kullanan şirketlerin kur riskini elimine etmek için opsiyon gibi finansal enstrümanlar kullanmaları konusunda regülasyonlar getireceğiz. Uzun vadede döviz kredisi ihtiyacını yaratan nedenleri elimine edecek tedbirler alacağız. Döviz kredileri iҫin ödenen faizlerin vergi avantajını Türk Lirası kredilerinden daha düşük hale getireceğiz. Tüm bunların yanı sıra; Gelir dağılımında adaletsizliğe son vereceğiz. Ulusal kalkınma için önem arz eden ve ulusal güvenlik için stratejik değeri olan bütün özelleştirmeleri ve mevzuatı gözden geçireceğiz. Yeşil ekonomi ve endüstriyel dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz. Gelir dağılımında artan adaletsizliği çalışanlar lehine geliştireceğiz. Ücretleri, dolayısı ile iç talebi artıracak bir ekonomik kalkınma modeli benimseyeceğiz. 16

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA...

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İşte MHP'nin Seçim Vaatleri

İşte MHP'nin Seçim Vaatleri On5yirmi5.com İşte MHP'nin Seçim Vaatleri İşte MHP'nin 12 Haziran öncesi seçmenlere sunduğu seçim vaatleri... Yayın Tarihi : 26 Nisan 2011 Salı (oluşturma : 12/14/2015) YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.)

(Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI A. ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ MADDE 49 - Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik 2. fıkra: 4709-3.10.2001 / m.19) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. - 1 - Sirküler Tarih : 27 Şubat 2016 No : 2016 / 5 Ar-Ge Faaliyetlerinde Yeni Teşvikler 1 Mart 2016 Tarihinde Başlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan 6676 numaralı Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi

Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi Seçim Beyannamelerinin Değerlendirilmesi 2. TALEBİMİZ: RUHUNU VE GÜCÜNÜ DENGE VE DENETLEME SİSTEMİNDEN ALAN BİR ANAYASA KRİTERLER: AK PARTİ CHP MHP HDP Demokratik toplum düzeninin sözleşmesi olan anayasada;

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR?

TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR? TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR? Umut Oran Nisan 2012 1 TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR NE OLMASI GEREKİR? 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde hükümet tarafından açıklanan teşvik sistemi ile Yatırım, üretim, istihdam

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

TEŞVİK PAKETİNİN GETİRDİKLERİ

TEŞVİK PAKETİNİN GETİRDİKLERİ . TEŞVİK PAKETİNİN GETİRDİKLERİ Neden teşvik paketi açıklamak durumunda kaldık. Mevcut teşvik sisteminin bölgesel ve sektörel ayrıma dayanması ve genel, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların teşviki uygulamalarından

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı