TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90"

Transkript

1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 20 MART- 30 HAZİRAN 2009 SAYI: 90 1

2 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı 41. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İSTANBUL DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ NİSAN 2009 ODA mızın 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı Nisan 2009 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB Temsilcimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz ve bazı İl Temsilcilerimizin katılımıyla İstanbul da yapıldı. Danışma Kurulumuzun 17 Nisan 2009 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında; Yerel Seçimler, Kriz, Tarım Sektörüne Etkileri, Ulusal-Yerel Görünümler, Dünya Su Forumu ve Suyun Özelleştirilmesi, Havza Bazlı Destekleme Sistemi, Asgari Ücret Tarifesi Değerlendirilmesi ve Revizyon Önerileri, Bilirkişilik Uygulamaları, Su Ürünleri-Balıkçılık MEDAK ının Kuruluşu ve Ziraat Fakülteleri, Yeni açılımlar program değişikliği, Yetki Tüzüğünün Revize Edilmesi konuları ele alındı. Danışma Kurulu nun resmi açılışı 18 Nisan 2009 Cumartesi günü gerçekleştirildi. İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, ODA mız Genel Başkanı Dr. Gökhan GÜNAY- DIN, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah AYSU ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet KAVAK açılış konuşmalarında Danışma Kurulu Toplantımızda ortaya çıkacak görüşlerin, Türk tarımına yön verenlere faydalı olmasını dilediler. Danışma Kurulu nda daha sonra, 41. Dönem II. Danışma Kurulu Kararlarının İrdelenmesi; Yeni Açılımlar; Meslek İçi Eğitim Merkezi Çalışmaları; Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler; Hukuki Çalışmalar; Oda Örgütlülüğü, Şube - İl Temsilciliği - Üye İlişkileri; Yönetim - Mali İşler konuları değerlendirildi. Danışma Kurulu Toplantımıza Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayzin B. Küden katılımı ile katkı sağladı. Ayrıca, Danışma Kurulu Toplantısı ile eş zamanlı olarak Onur Kurulu Toplantısı yapıldı. 2

3 41. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul da toplanarak Türkiye nin tarım ve meslek sorunlarını görüşmüş ve aşağıdaki konuların üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır. Dünya ekonomisi günümüzde 1929 krizinden beri yaşadığı en şiddetli ve derin krizle yüz yüzedir. Açıklanan yeni veriler, krizin derinliği ve boyutunun öngörülenin çok daha ötesinde olduğunu ortaya koymaktadır yılında gıda krizinin etkileri sürerken, ABD de başlayan ve tüm dünyayı saran mali kriz tarımı da vurmaya başladı. Ülkemizde 2007 de tarıma IMF-Dünya Bankası destekli tasfiye programı ve küresel ısınmanın yol açtığı kuraklık egemendi, birçok üründe rekolte düşmüş, yükselen fiyatlar tüketicileri de zor durumda bırakmıştır de de tarımda tasfiye programı sürdürülmüş; hayvanları bile göç ettiren kuraklık, özellikle Güneydoğu da arpa ve mercimek üretimini çökertmiştir. Tarım politikalarının başta gelen hedefi, kendi insanını doyuracak kadar gıdayı üretmek olmalıdır. Bu; nüfus artışına paralel olarak tarımsal üretimin de artırılmasıyla sağlanabilir. Oysa son 40 yılda ülkemizde nüfus yıllık ortalama %2 oranında artarken tarımsal üretim yıllık ortalama artış hızı %1,2 düzeyinde artabilmiştir. Başka bir anlatımla ülkemiz, artık insanını doyuracak düzeyde üretim yapamamakta; özellikle hububat, baklagil ve yağ bitkileri alanında kendine yeterlilikten uzaklaşmaktadır. Önceki yıllarda milyon ton dolayında gerçekleşen buğday üretimi, 2007 ve 2008 yıllarında milyon ton dolayında sabitlenmiştir. Yem sanayiin en önemli girdilerinden birisi ve dolayısıyla hayvancılık açısından yaşamsal öneme sahip olan arpa üretimi milyon tonlardan 6 milyon tonlara düşmüştür. Tütün ve şekerpancarı üretimi, 2006 yılındaki düzeyini ancak yakalayabilmiştir. Turunçgiller ve zeytin üretimi 2006 daki seviyelerinin gerisindedir. Patates, kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve pamuk üretimi de gerilemektedir. Bitkisel üretimde anlamlı sayılabilecek artış yalnız mısır ve çeltikte yakalanabilmiştir de 27,0 milyon hektar olan işlenen alanlar 2007 de 24,9 milyon hektara gerilemiş; yani son 10 yılda çiftçi 2 milyon hektar alanı ekmekten vazgeçmiştir den bu yana nüfusumuzun 27 milyon kişi artmasına karşılık; toplam hayvan varlığı 85 milyondan 43 milyon başa, koyun varlığı 49 milyondan 25 milyon başa, keçi varlığı ise üçte bire düşmüştür. Son 20 yılda kırmızı et üretimi hemen hemen aynı kalmış; süt üretimi ise 10 milyon tondan 12 milyon tonlara yükselmiştir. Ancak ülkemizde et ve süt ürünleri tüketimi çok düşük düzeylerdedir. Türkiye de kişi başına ortalama yıllık et tüketiminin 8 kg olmasına karşılık Avrupa da 75 kg; süt tüketimi ise ülkemizde 17, Avrupa da ise 110 litre dolayındadır. Öte yandan ülkemizde üretilen süt, somatik hücre sayısı ve toplam bakteri sayısı Avrupa Birliği limitlerinin çok üstündedir. Tarım ürünleri dış ticaret dengesi döneminde yıllık ortalama 1.6 milyar dolar fazla verirken, döneminde bu fazla 600 milyon dolara düşmüştür. IMF-Dünya Bankası patentli politikaların izlendiği 2000 yılı sonrası dönemde ise 200 milyon dolar açık vermiştir. Son 20 yılda tarım ve gıda ürünleri ithalatı yaklaşık 7 kat artmış; tarımsal dış ticaret açığı 2008 yılında 85 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine (2.3 milyar dolar) ulaşmıştır. İhracat 4.1 milyar dolarda kalırken; ihracat ithalat 6.4 milyar doları bulmuştur. İthalatın özellikle pamuk, hububat, bitkisel yağ ve yağlı tohumlarda yoğunlaştığı gözükmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) yaptığı sürekli revizyonlarla tarım katma değeri 2007 yılındaki %7 lik küçülmenin ardından, 2008 yılında %4,1 artmış gözükmektedir yılı tarım katma değeri milyon TL; ancak bu değer 2005 te milyon TL ve 2006 da ise milyon TL idi. Başka bir anlatımda 2008 yılı tarım katma değeri 2005 ve 2006 yıllarının gerisinde kalmıştır. TÜİK in verilerine göre; 2007 de 70.6 milyon olan nüfus 2008 de 71.5 milyona yükselmiş; buna karşılık kırsal nüfus 2.9 milyonluk gerileme ile 17.9 milyona düşmüştür. Ancak 15 Nisan da TÜİK sonu gelmez düzeltilmiş verilerinden birisini yayımlamış; daha önce Ocak 2008 itibariyle bin kişi (%23.2) olarak açıkladığı tarımsal istihdamı bin kişi (%20,6) olarak revize etmiştir. Aynı açıklamaya göre 2009 yılı Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 259 bin kişi artarak bin kişiye (toplam istihdamdaki payı %21.8) yükselmiştir. Bu sonuç yaşanan kriz nedeniyle kentlerde işsiz insanların yeniden tarıma sığınmaya çalıştıklarını; ayrıca kriz dönemlerinde tarımın daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ekonomik kriz tarımda girdi kullanımı ve mekanizasyon talebini geriletmiştir. Örneğin 2007 yılında adet olan traktör üretimi, 2008 yılında adet olurken; 2007 yılında olan traktör satışı, 2008 yılında e düşmüştür yılında gübre kullanımı bir önceki yıla göre %20 oranında azalmıştır. Çiftçinin kimyasal gübre kullanımındaki gerileme IMF-Dünya Bankası patentli reformların başlamasından önceki 1999 yılına göre %26 yı bulmuştur. Gübre kullanımındaki gerilemenin tarımdaki verim ve kaliteyi olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. 25 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5488 sayılı Tarım Kanunu nun 21. maddesine göre Tarımsal destekleme programlarına Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz. Tarımsal desteklemeye 2007 bütçesinden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) binde 65 i (5 milyar 555 milyon TL); 2008 bütçesinden GSYH nin binde 59 u (5 milyar 911 milyon TL) düzeyinde ödeme yapılmıştır yılı bütçesinden ise GSYH nin binde 45 i (4 milyar 950 milyon TL) kadar kaynak ayrılmıştır (Tarımsal destekleme ödeneği 2009 Bütçe Kanunu Tasarısında TBMM ye 5,5 milyar olarak sunulmuştu. Görüşmeler sırasında IMF ile yeni bir stand by anlaşması yapmaya hazırlanan hükümet yüzde 10'luk (548,7 milyon TL) kesinti yapmıştır). Kısacası son üç yıldır tarımsal destekleme ödemelerinin GSMH ye oranı düşmekte; yani Hükümet Kanunu hiçe saymaktadır. Bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan pay düşürülürken iç ve dış borç faizine ödenen/ödenecek kaynak ise artmaktadır. Bütçeden faize 2007 yılında 48.8, 2008 de 54.5 milyar dolar ödenirken; 2009 için 57.5 milyar dolar ayrılmıştır. Yani Bütçeden bir avuç rantiyeye aktarılan kaynak, milyonlarca çiftçiye verilecek olanın 12 katını aşmaktadır. Öte yandan Hükümet zaten kısıtlanmış olan tarım bütçesinin yaklaşık %50 sini yerel seçimler öncesinde, yılın ilk üç ayında harcamıştır. Bu da tarım bütçesinin temel amacının çiftçiyi destekleme değil, desteği oya dönüştürme olduğunu ortaya koymaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca tarımsal desteklerin havza bazlı destekleme sistemi kapsamında verilmesi yönündeki çalışmaları ilkesel olarak; coğrafya, ürün niteliği ve miktarı ve bölgelerarası kalkınmışlık farkı dikkate alınmak kaydıyla uygun görmekle birlikte, hazırlıkları yapılan çalışmalarda kamuya ait arazilerin, TİGEM e ait işletmelerin özel sektöre devrini ve çiftçilerimizin mülksüzleştirilmesine dönük hükümler içermesi kabul edilemezdir. IMF-Dünya Bankası destekli programların nihai hedefinin azgelişmiş ülkelerdeki küçük ölçekli üretim ve küçük çiftçiyi tasfiye etmek olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda tarım ve gıdada tekelleşme ve yabancılaşma süreci hızlandırılmış; öncelikle ülkemizdeki bankalar sistemi önemli ölçüde yabancılaştırılmıştır. Günümüzde 13.5 milyar TL dolayında olan tarımsal kredi hacminin milyar TL si kamu, geri kalanı ise özel (çoğu yabancı sermayeli) bankalar tarafından karşılanmaktadır. Çiftçimiz bu bankalardan %35 gibi fahiş faiz oranlarıyla aldığı kredileri geri ödeyememekte; bankalar borcunu tahsil etmek için traktörünü, toprağını haczetmektedirler Mart 2009 tarihlerinde İstanbul da 5. Dünya Su Forumu nu gerçekleştiren Dünya Su Konseyi nin amacı; su kaynaklarının ve hizmetlerinin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesidir. Bu; köylünün toprağını terk etmesi, boşalan arazilerin şirketlere geçmesi, işsizliğin artması, biyoçeşitliliğin azalması anlamına gelmektedir. Tarım sektöründe istihdam edilen meslektaşlarımızla yardımcı teknik personelin (teknisyen/teknikerler) arasındaki yetki ve sorumluluk ayrımının mevzuatta net bir şekilde vurgulanması gerekmektedir. Hazırlanan mevzuatta yetki ve sorumluluk açısından bu durumun hassasiyetle dikkate alınması gerekli görülmektedir. Meslektaşlarımızın özel sektör, Bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarında daha yüksek miktarda istihdamı tarımsal kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanımı, gıda güvenliği ve gıda güvencesi için hayati derecede önemlidir. Oysa; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Taslağı meslektaşlarımız istihdamının sağlandığı sorumlu yöneticilik sistemini tümden kaldırmaktadır. Ekonomik krizin can yakıcı boyutlara ulaştığı bu günlerde, meslektaşlarımızın işlerini kaybetme girişimlerine sessiz kalmamız beklenemez. Tarım ve Köyişleri Bakanlığını bu konuda sağduyu ve daha yüksek seviyede duyarlılığa davet ediyoruz. Aksi durumda yasal haklarımızı sonuna kadar kullanma kararlılığında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Karanlık odaklar tarafından, Atatürkçü, laik Cumhuriyetimize yöneltilmiş olan tehditlerin farkındayız. Bizler; kurulmasında canla bedeli ödenerek ilelebet yaşaması amacıyla hamuru yoğrulmuş Cumhuriyetimizin yaşatılması kararlılığında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Demokratik hukuk sistemimizin içini boşaltan uygulamalarla yüreklere korku salma girişimlerini kabul etmediğimizi, ülkemizin temel dinamiklerini oluşturan akademik dünyanın emekçilerinin, demokratik kitle örgütü yöneticilerinin ve emeğini halkımızın hizmetine sunan aydınlarımızın, hukuku hiçe sayan uygulamalara maruz kalmalarını içimize sindiremiyoruz. Aydınlık geleceğimizin oluşturulmasına dönük çalışmaların neferleri olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. 3

4 41. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 4 1 TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ Alınan Kararlar: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Mart 2009 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile lise, ön lisans ve lisans mezunlarının üye oldukları meslek derneklerini ve üyelerinin tamamı tarımla ilgili lise, önlisans, lisans mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıflara yetki veren ilgili maddelerin iptali ile yürütmenin durdurulması için ODA mız dava açmıştır. Dava süreci titizlikle takip edilmektedir. Dava açılmasına rağmen henüz uygulamada olan ve bu yönetmelikte belirtilen ODA görev yetkileri içerisinde yapılması gereken Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri şubelerimizde ve temsilciliklerimizde devam etmektedir. Bugüne kadar ODA mızca 1691 üyemize Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi verilmiştir. Devam eden eğitimlere ise 114 üyemiz katılmaktadır. Şubelerimiz ve Genel Merkezimiz sürekli bir iletişim içinde olarak eğitim tarihleri, konuları, eğiticiler ve benzeri alanlarda eşgüdüm sağlanmıştır. Eğitimler, web sayfamızdan ve ODA / Şube panolarına ilanları asılarak duyurulmakta, ayrıca üyelerimiz mail ya da SMS yoluyla bilgilendirilmektedir. Genel Merkez aktarımları sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğiticilere verilecek 30 TL ücretin artırılması Danışma Kurulu nda tartışılmış ve ücretin aynı kalmasına karar verilmiştir. ODA mızca düzenlenen sınavlarda görev alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeline ücret ödenmeye devam edilecektir. Yönetmelik değişikliği ile doktorası tarımsal yayım alanına ilaveten tarım politikası alanında olan öğretim üyelerine de eğitim verme yetkisi tanındığı bilinmektedir. Bu konuda, ODA mızın uzmanlığa önem veren tavrı korunacak, öncelikle tarımsal yayım eğiticilerinin de uygun görüşleriyle tarım politikası konusunda uzmanların da eğitici havuzunda yer alması için dikkatli bir açılım sergilenecektir. 15 Mart 2009 gün, Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 26 Şubat 2009 gün ve 2009/14772 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletmelere 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 225 er TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Buna ilişkin tebliğ çalışmaları halen yürütülmektedir. Büyük işletmelere yılda 225 TL ödemek suretiyle tarımsal danışmanlık sisteminin geliştirilemeyeceği açıktır. Bu bağlamda ODA mız, % 10 kesinti sonrası 25 milyon TL olarak bütçeye konulan tarımsal danışmanlık desteğinin, işletmelere değil, doğrudan danışmanlık bürolarına ödenmesi ve bunun üretimle ilişkilendirilmesini savunmaktadır. Bakanlıkta 4B statüsünde çalışan Tarım Danışmanı meslektaşlarımızın sorunları çığ gibi büyümektedir. ODA mız meslektaşlarımız ile birlikte sorunların çözümü için gerekli çalışmaları sürdürecektir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı her yıl 2500 adet olmak üzere kamuya toplam 10 bin Ziraat Mühendisi alma taahhüdünü yerine getirmemektedir. Bakanlık, 2008/4 döneminde 46 ve 2009/2 döneminde 476 ziraat mühendisi almakla yetinmiştir. Oda mız bu konuda ısrarlı takibini sürdürecek ve üyelerimiz / meslektaşlarımızla işbirliği içinde gerekli çalışmaları önümüzdeki dönemde de gerçekleştirilecektir. Oda mız, meslektaşlarımızın istihdamı açısından, bu alanda da basın açıklamaları, TV radyo programları vb. yoluyla gerekli çabayı göstermeye devam edecektir. "Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" gün ve sayılı Resmi Gazete de, bu yönetmelikte yapılan değişiklik ise gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle, ziraat mühendisleri dışında ziraat teknisyeni ve tohumculuk ya da tarla ve bahçe bitkileri yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknikerlere yetki tanınmıştır. Yönetmelikte çerçevesi çizilen tohumculuk alanında ziraat mühendisleri münhasıran yetkili olup, teknisyen ve teknikerlere ziraat mühendisleri ile aynı yetkiyi tanıyan yasal bir durum mevcut değildir. Diğer taraftan, tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası na kayıtlı olma zorunluluğu bulunurken, gün ve sayılı Resmi Gazete de ve gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ve yönetmelik değişikliğinde Ziraat Mühendisleri Odası na üye olma zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır. ODA mız örgütünden görüş alınmasının ardından Yönetmeliğe karşı dava açılacaktır. 2 ODA TÜZESİ Alınan Kararlar: ODA mıza üye Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ve Tütün Teknolojisi Mühendislerinin yerine getireceği Serbest Ziraat Mühendisliği hizmetlerinde 2009 yılında uygulanacak asgari ücretleri kapsayan Asgari Ücret Tarifesi Taslağı Genel Merkezimizde uzman üyelerimizden oluşan Asgari Ücret Komisyonu nun yoğun ve titiz çalışması sonucunda hazırlanmış, örgütümüzün görüşüne sunularak nihai şekli verilmiş ve tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Su Ürünleri-Balıkçılık MEDAK ının Yönetim Kurulu yönetmelik gereği kendi aralarında toplanıp görev dağılımı yapmıştır. Dr. Meriç ALBAY Başkan, Prof. Dr. Muhammet BORAN II. Başkan, Ünal GÖKÇEOĞLU Yazman, Mehmet ÖZGEN Sayman, Yrd. Doç. Dr. Raşit GURBET, İsmail ÖZER, ve Evren SOUKSU üye olarak seçilmişlerdir. 3 GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI Alınan Kararlar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca hazırlanan Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu Taslağı içeriğine bitki sağlığı bölümü de ilave edilerek Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Taslağı olarak yeniden değiştirilmiştir. Taslak metinden sorumlu yöneticilik tamamen çıkartılırken, onaylanmış kuruluşlarda ilgili meslek alanından bir teknik personel çalıştırılacağı hükme bağlanarak, hizmet alanı, onaylı işletme olacak et süt işletmelerinde çalışacak veteriner hekimlerin egemenliğine bırakılmak istenilmektedir. Bu durum karşısındaki tepkilerimizi ortaya koymak üzere; 26 Nisan 2009 da tüm Şube Yönetim Kurullarının katılımıyla, Ankara da KKGM önünde kitlesel bir basın açıklaması yapılmasına, Gıda ve Kimya Mühendisleri ODA ları ve tüketici dernekleriyle de görüşerek destek alınmasına karar verilmiştir. Bazı İl Tarım Müdürlüklerinin ODA dan belge almadan sorumlu yöneticilik uygulamalarına izin verdiği anlaşılmış olup, bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. Uygulamalarda görülen bazı sıkıntıların giderilmesi amacıyla; sorumlu yöneticilik havuzu oluşturulması, işyerlerinin sorumlu yöneticiyi bu havuzdan alması, orta ve büyük işletmelerin ödemelerinin banka kanalıyla düzene oturtulmasıyla küçük aile işletmelerinin sorumlu yönetici çalıştırabilmesinin sağlanması, bu düzenlemelerin Bakanlık ile yapılacak görüşmelerle uygulamaya aktarılması önerilmiştir. Odamız; ülkemizin tarım sektörü ve alt sektörlerine ilişkin yaşanan sorunlara ilişkin ülkemiz ve halkımızın yararını gözeten, bilimsel mesleki - teknik çalışmaları tüm alt sektörler itibariyle yürütecek, gıda güvenliği gıda güvencesi gıda egemenliği kavramlarını kamuoyunun gündeminde sürekli olarak tutmaya devam edecektir Mart 2009 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Dünya Su Forumu nun sularımızın özelleştirilmesine yönelik içeriği, düzenleyen Alternatif Su Forumu ile deşifre edilmiş; İstanbul Şube miz bu alanda etkin çalışmalar yürütmüştür. Su ile ilgili küresel politikalar ile suyun ticarileştiği ve insanın en doğal hakkı olan su kullanım hakkının göz ardı edildiği belirtilmiştir. Suyun kullanımı ve yönetimi konusunda DSİ verilerinin yetersizliği ile kullanılacak rakamların uyumsuzluğu ortaya konulmuştur. Hızla artan nüfusa paralel olarak su kullanımı da artarken, mevcut suyun kullanımında tasarruf ve yeni yöntemlerin hayata geçirilmesi, kamusal yatırımların desteklenmesi konusunda ortak bir dil oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda ODA mız öncelikle ülke yararına ve mühendisliğe uygun çalışmaları yapmaya devam edecektir. Kapasite Raporu uygulaması konusunda dava süreci devam etmektedir. Dava sonucuna göre işlemler yapılacaktır. 4 MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR / MESLEKİ DENETİM Alınan Kararlar: Meslek İçi Eğitim Merkezimizde yapılan eğitimler etkinlikle sürdürülecektir. Bu alanda ortaya çıkan gelişmelere göre yeni eğitimler planlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Damla Sulama Sistemlerinin Tasarımı Eğitimi, yapılmayan illere de yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Damla Sulama Projelerinin Ziraat Mühendisleri tarafından yapılması ve ODA onayından geçirilmesi konusunda çalışmalar devam ettirilecektir. Bu doğrultuda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TEDGEM, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve Ziraat Bankası ile ilgili konularda çalışmalar yapılması ve bu desteklemelerde etkin bir işleyiş için nasıl bir yol izleneceği ortaya konulacaktır. Asgari Ücret Tarifesi taslağında belirtilen değişiklikler konusunda çalışmalar yürütülmekte ve değişiklik önerileri gündeme gelmektedir. Bu konuda ortak görüş oluşturmak üzere ODA mız şube ve temsilciliklerinden internet kanalıyla görüş alınacaktır. Asgari ücret tarifesine göre bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış uygulamalarında; reçete yazma alanının yetki alınan alan ile sınırlandırıldığı, reçete yazılması karşısında herhangi bir ücret talep edilmediği, kamu ve özel sektör arasında reçete yazımında fiyat yönünden farklılıkların olmasının sorunlara neden olabileceği bildirilmiştir. Reçete yazma yetkisinin danışmanlık içerisinde değerlendirilebileceği ve şimdilik herhangi bir ücretlendirme öngörülmeyeceği, ancak eğitimlere başvuracak meslektaşlarımıza reçete yazımı ile bir kazanım elde edemeyeceklerinin bildirilmesi ve eğitimlerde gereken özenin gösterilmesi istenmiştir. Tüm Şube ve İl Temsilciliklerimiz, ülke genelinde Toprak Koruma Kurullarının işleyişindeki sıkıntılar ve tarım arazilerine yönelik kamu yararına aykırı yanlış kullanım kararlarını etkinlikle izleyerek, gerekli mücadeleyi yürütmeye devam edecektir. Tarım topraklarını yok edecek girişimlere karşı dava açma yoluna gidilecektir. İllerde Toprak Koruma Kurulları nın tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına, hukuka aykırı olarak kolaylık ve olanak sağlayan kararlarına karşı ODA mızı temsilen kurula katılan temsilcilerimiz şerh notlarını koymakta; ardından da alınan kararların idari yargı nezdinde iptali yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Dönem içerisinde Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla Şubelerimiz ile Yalova ve Düzce İl Temsilciliklerimizde gerekli davalar açılmıştır. Diğer illerde de Tarım toprağını koruma adına kurullara gelebilecek bu tür yaklaşımlar konusundaki duyarlılığımız önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.

5 41. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR Bakanlığın Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulamaya koyduğu Bayilik sınavının ikincisi 26 Nisan 2009 tarihinde yapılacaktır. Oda mız, bu sınava giren üyelerimizi yalnız bırakmamak için, sınav günü, tüm örgütümüzün katılımıyla, tüm sorunlarımızı dile getiren kitlesel bir basın açıklaması yapacaktır. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak açılan davada, yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiş olup, dava esastan görüşülmeye devam edilmektedir. 12 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Yönetmeliği nin ziraat mühendislerinin özlük haklarına aykırı içeriğine karşı iptal davası açılmıştır. Olası bir iptal kararına kadar, geçerli mevzuatın öngördüğü biçimde, en uygun eğitim çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamalar yapılmaktadır. Bankacılık Kıymet Takdiri Eksperlik Hizmetlerinde çalışan Serbest Ziraat Mühendisleri ile ilgili hususlar 2009 yılı Asgari Ücret Tarifesi nde yer almıştır. Bu hususlar doğrultusunda, bankalar tarafından verilen tarımsal krediler için yürütülen ipotek işlemlerinde tarla ve bahçe gibi gayrimenkullerin değer tespitleri amacıyla ziraat mühendislerince inceleme yapılması ve bu incelemelere göre rapor düzenlenmesi konusunda gerekli yazışmalar yapılmış olup, uygulama izlenecektir. 5 ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA ÜYE İLİŞKİLERİ Alınan Kararlar: Ülkemizde tarım sektörü alanında yaşanan birçok olumsuzluğun genelde ve yerelde giderek artması sonucunda sektörün bilgi sürecini temsil eden ODA mızın sorumluluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yönde Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerimiz, örgüt kültürü ve bilinci içerisinde ve taşımış olduğu sorumluluğun gereği olarak sektörde yaşanan olumsuzluklar konusunda bütün bilimsel platformlarda yazılı ve görsel basın aracılığıyla sorunları dile getirmekte ve çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir. Haber Bülteni ve Dergilerimiz Şubelerimizde üyelerimizin görebileceği alanlarda sergilenecektir. ODA mız Kamulaştırma Bilirkişi başvuruları önceki yıl olduğu gibi bu yıl da Ağustos ile Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Bilirkişilik yönergesinde yapılması istenen değişiklikler ve ilave edilmesi istenen konularda, tüm şube ve temsilcilikler görüş oluşturacak ve gerekli çalışmalar Genel Merkezce tamamlanacaktır. Adalet Bakanlığından, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında tüm yurt çapında verilerin alınmasına devam edilecektir. ODA mızın geleceğini emanet edeceği gençlerimizin heyecanlı ve yüksek katılımıyla her yıl yapılan Öğrenci Kurultayının 5 cisi sonbaharda gerçekleştirilecektir. Periyodik yayınlarımız zamanında ve içeriği o dönemin tarımsal ve sosyal içerikli konularıyla ilgili bir şekilde hazırlanıp Şube ve temsilciliklere gönderilmektedir Bölge toplantıları uygulaması, örgütümüz açısından bölgesel sorunların tespiti ve çözüm önermelerinde bulunulması yönünde önemli görmüş olduğumuz örgütsel çalışmalardan bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde de planlı bir şekilde bu yöndeki toplantılarımız devam edecektir. Bursa Şubemizin BAOB yerleşkesindeki hizmet binasının yapımı konundaki çalışmalar son aşamaya getirilmiş olup, 2009 yılı sonbaharından itibaren Şubemizin yeni hizmet binasında çalışmaya başlaması planlanmaktadır. Hatay Şubemizin hizmet binası satın alma işlemi tamamlanmış ve açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. İzmir Şubemizin eğitim salonu ve sosyal etkinlik mekanı gereksinimini karşılamak için bir daire satın alınmış, açılışının en kısa zamanda gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Muğla Şubemiz satın alınan hizmet binasının açılışının planlandığını bildirmiştir. Kayseri Şubemiz tüm meslek odalarının birlikte olacağı bir kampusta yer alacağı hizmet binası çalışmalarının başlatıldığını bildirmiştir. Edirne İl Temsilciliğimiz için ise Harita ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile protokol yapılarak ortak kullanılmak üzere bir bina kiralanmıştır. Genel Merkezimizin ve Şubelerimizin oldukça coşkulu katkılarıyla 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan yöresel halkoyunları çalışmalarının 2010 yılında gerçekleştirilecek olan 7.Teknik Kongrede devam ettirmek üzere değerlendirilmesine, ekip kurmamış olan diğer şube ve temsilciliklerin de ekiplerini oluşturmasına karar verilmiştir. Üyelerimizin bazılarının T.C Kimlik numaralarının olmayışı nedeniyle önümüzdeki günlerde sorun yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. ODA ve Üye ilişkilerinin daha güçlendirilmesi açısından işsiz ve öğrenci üyelerimize ücretsiz meslek içi eğitim kurs, toplantı, söyleşi düzenlenmesi önerisi benimsenmiştir. Balık çiftlikleri konusunda kamuoyunu yanlış yönlendirme çalışmalarına karşı, konunun doğru bir şekilde çeşitli ortamlarda anlatılması büyük önem taşımaktadır. 6 MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI Alınan Kararlar: Ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmaları sürdürülecektir. Düzenlenen Üyelik belgelerine ait Genel Merkez ödentilerinin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmesi konusunda aksaklıklar görülmektedir. Şubelerimizin bu hususta daha özenli olması beklenmektedir. Veterinerlik Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu ndaki belirsizlik devam ettiğinden, sorumlu yöneticilik belgelerinin düzenlenmesi konusunda Şubelere yetki devri çalışmaları, konu ile ilgili gelişmelere göre planlanacaktır. Şubelerimiz tarafından, belirlenen üst finansal limitleri aşan tasarrufların Genel Merkeze transferleri gerçekleştirilmektedir. Uygulama genel olarak sorunsuz yürümekle birlikte, bazı Şubelerimizin daha titiz davranma gereği görülmektedir. Mali konularda ve Denetleme Kurulu raporlarında yer alan hususların ODA örgütüne aktarılması ve izlenmesine devam edilecektir. 7 TÜRKİYE NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA MIZIN TAVRI Alınan Kararlar: Tarım Bakanlığı tarafından AGRO-Ekolojik Bölgelerin Oluşturulması ve Havza Bazlı Destekler konusunda yürütülen projeler hakkında bilgi verilerek, ülkemizin tarımsal ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak sayısı önce 80 olup sonra 30 a indirilen havzalar oluşturulduğu ve bu havzalara yönelik destekleme çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir. Agro-ekolojik bölgelendirme çalışmalarının yapılmasının ülke için gerekli olduğu, hangi bölgelerde hangi ürünlerin en uygun koşullarda yetiştirilebileceğinin belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Ancak Agro-ekolojik bölgelendirmenin iktisadi, ticari ve politik ne gibi açılımlar getireceğinin, hangi amaçlara hizmet edeceğinin izlenmesi gerekmektedir. Yapılacak havza belirlemeleri sonucunda, işletme büyüklüklerinde sınırlamaya gidilerek, orta ve büyük işletmelerin gelişimine olanak verileceği, buna karşın küçük aile işletmelerinin yok olmasına neden olunabileceğine dikkat çekilmiştir. ODA mız, küçük işletmelerin devredilmesinde, daha sonraki faaliyetlerinde, pazarlamada, piyasa koşullarına uyumda ne konumda olacaklarını titizlikle takip edecektir. Havza belirlenmesinin önemi yanında küçük işletmelerin de desteklenmesi, pazarlama, kooperatifleşme gibi örgütleşmelerle emekten ve haktan yana olan ODA görüşümüzü geliştirme gerekliliği ortaya konmuştur. ODA mız bugüne kadar izlediği siyasetler üstü çizgisi doğrultusunda, ülkemiz ve tarım sektörü ile ilgili tüm alanlarda, emekten yana tutumunu dikkatli ve özverili biçimde sürdürecektir. Ülkemizde son zamanlarda aydın insanlara karşı yapılan haksız uygulamalara, ülkenin rejimine yönelik tehditlere karşı, diğer kuruluşlarda olduğu gibi Ziraat Mühendisleri de söz hakkını kullanacak ve ODA duruşumuz devam edecektir. Ülkemiz ekonomik siyasal ve sosyal açıdan oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Kriz ortamının etkileri her geçen gün şiddeti artarak hissedilmektedir. Üretici-tüketici geniş halk kesimleri yanında, artan işsizlik olgusu mesleğimizi de etkilemektedir. Ayrıca, özel sektörde çalışan üyelerimiz ve özellikle girdi satışı yapan meslektaşlarımız açısından artan riskler, sorunları da beraberinde getirmektedir. ODA mız, bu dönemde, krizin sektörel etkilerini değerlendirmek ve kamuoyunu uyarmak konusunda üzerine düşen görevi yapmaya devam edecektir. 5

6 ETKİNLİKLERİMİZ ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI Mesleğimizle ilgi hızlı gelişen gündem hakkında değerlendirme yapmak üzere 26 Şube Başkanımız, üniversitelerimizin öğretim görevlileri ODA Genel Merkezimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile 3 Nisan 2009 Cuma günü toplantı düzenlendi. Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Taslağı, BKÜ Reçeteli Satışı Eğitimleri ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri nin değerlendirildiği toplantının sabah oturumunda, Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Taslağı ele alındı. Genel Merkez Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN taslak hakkında kısa bir sunum yaptı. Daha sonra TBMM Grup ziyaretleri gerçekleştirildi. Öğleden sonraki yapılan oturumda BKÜ Reçeteli Satışı Eğitimleri ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Şube Başkanlarımızın yanı sıra toplantıya; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay GÜRKAN, Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz DELEN, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim UYGUN, Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Hüsrev MENNAN, Y.Doç. Dr. İzzet AKÇA ve ODA Avukatımız Zuhal DÖNMEZ de katıldı. TBMM GRUP ZİYARETLERİ Mesleğimizle ilgili hız kazanan gelişmeler çerçevesinde ele alınan Veteriner, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Taslağı hakkında bilgilendirme amacıyla 3 Nisan 2009 Cuma günü MHP ve CHP Grup Başkan Vekilleri ile TBMM Grup salonlarında bir araya gelindi. Toplantıya 26 Şube Başkanımız ve ODA Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı. İlk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay VURAL ile oldu. Görüşmede ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN; Söz konusu taslak mesleklerin çalışma alanlarını bir mesleğin lehinde yok saymaktadır. Taslak bu durumuyla, mesleki çatışmalara yol açacak olup gıda güvenliğinde önemli sorunlar yaratacağı için, halk sağlığını tehdit edecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun ekonomik kriz ortamında bu kanunun yürürlüğe girmesi onbinlerce meslektaşımızı işsiz bırakacaktır. Türkiye ye hizmet etmek için yetiştirilen meslektaşlarımızın, görevlerini yerine getirmelerini engellenmesi girişimlerine karşı desteklerinize ihtiyaç duymaktayız dedi. Grup Başkan Vekili Oktay VURAL; GÜNAYDIN ın sunduğu bilgi notlarını inceleyeceklerini, komisyon görüşmelerinde gerekenin yapılacağını söyledi. Son görüşme, CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Süha OKAY ile oldu. Heyetimizi kabul eden OKAY; Taslağın içeriğini bildiklerini, alınan kararlar ve yanlış politikalarla aşındırılmak istenen özlük haklarımız konusunda Grup olarak gereken tavrı koyacaklarını belirtti. Aynı gün, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AKP Adana Milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ ye yapılması planlanan ziyaret, sayın KİRİŞCİ nin Adana ya hareket etme zorunluluğu doğduğu için gerçekleştirilememiştir. TBMM GRUP ZİYARETİ 6 TBMM GRUP ZİYARETİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu taslağı ile ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere, Perşembe günü AKP Grup Başkanvekili Mustafa ELİTAŞ ziyaret edildi. ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, GMO Yönetim Kurulu Başkanı Atakan GÜNAY, GMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet BİNGÖL, KMO dan Hasan KOÇ ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan ÇAKAR ın da hazır bulunduğu görüşmede, Sn. ELİTAŞ a konuyla ilgili bir dosya sunularak, yasa taslağına ilişkin görüşümüz paylaşıldı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu taslağı ile ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere, Pazartesi günü CHP Grup Başkanvekili Kemal KILIÇDAROĞLU nu ziyaret ettik. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUN- CER, GMO Yönetim Kurulu Başkanı Atakan GÜNAY, GMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet BİNGÖL, Kemal Zeki TAYDAŞ, KMO dan Osman ÖZGÜN ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan ÇAKAR ın da hazır bulunduğu görüşmede, sayın KILIÇDAROĞLU na konuyla ilgili bir dosya sunularak, yasa taslağına ilişkin görüşümüz paylaşıldı.

7 BASIN AÇIKLAMASI HALKIN SAĞLIĞI OYUNCAK DEĞİLDİR! 26 Nisan 2009 ve büyük işletmelere yılda 225 TL tarım danışmanlığı desteği ödeyeceğini ilan etmesi, üzülerek ifade etmek gerekir ki, komiktir. İlkokula giden bir çocuğun bile aylık 20 TL harçlıkla yetinemediği bir ortamda, orta ve büyük tarım işletmelerine bu miktarın da altında bir ödeme yapılarak danışmanlığın geliştirilebileceği iddiasının, ciddiyetle bağdaşır bir tarafının olmadığı açıktır. Bu çerçevede, doğrudan tarım danışmanlarına yönelik etkin bir desteğin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 4 - Oda larımızın tüm ısrarlı talep ve takiplerine karşılık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, sektörle ilgili projelerde mühendis imzasını ve Oda onayını aramamakta ısrar etmektedir. Bu durum hem çantacı projeci denilen, tarımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaptıkları yanlış projelerle kıt kaynakların heba edilmesine neden olmakta hem de üyelerimizin haklarına tecavüz edilen bir ortam yaratmaktadır. - BASINA VE KAMUOYUNA - Son dönemde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan veya hazırlanan kimi düzenlemeler, hak sağlığı ve kamu yararını ciddi biçimde ihlal etmekte, mesleklerimizin kazanılmış haklarını hiçe saymakta ve ekonominin içinde bulunduğu kriz koşullarında, üyelerimizin istihdam koşullarını daha da güçleştirmektedir. İvedi ve uygun önlemlerle düzeltilmemeleri durumunda halk sağlığı açısından oluşturdukları tehdidin boyutu da artacak olan konuları, kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz. 1 - Bitki koruma ürünleri, yanlış kullanılmaları durumunda insan ve hayvan sağlığı ile çevre için büyük riskler doğuran tehlikeli kimyasallardır. Bu nedenle, tıpkı beşeri ilaçlar alanında olduğu gibi, bitki koruma ürünlerinin de, ilgili alanda yükseköğrenim görmüş uzman mühendisler tarafından satılması ve kullanılması gerekmektedir. Buna karşılık, Türkiye de zirai mücadele bayilerinin 1164 ü tekniker ve teknisyen, 502 si ise ilkokul mezunu ve okuryazardır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tüketici sağlığını hiçe sayan bu tabloyu değiştirmek yerine, ziraat ve kimya mühendislerinin bitki koruma ürünü satışını sınav koşuluna bağlamış ve başarı notu olarak ta 80 puan barajını getirmiştir. Bu çerçevede Bakanlık, Ekim 2008 de yaptığı ve yalnızca 26 kişinin kazandığı ilk sınavın ardından, 26 Nisan 2009 tarihinde, yani bugün, ikinci sınavı yapmıştır. Nasıl ki Eczacılık Fakültesini bitiren bir eczacının eczane, tıp fakültesini bitiren bir doktorun muayenehane, veteriner fakültesini bitiren bir veteriner hekimin veteriner sağlık ilacı satış ofisi açması için bir sınava girmesi gerekmiyorsa, ziraat ve kimya mühendisinin de bitki koruma ürünü satmaya yönelik zirai mücadele bayii açması için sınava girmesi gerekmez. 5 - İktidarda bulunan siyasal partinin 2007 Seçim Bildirgesi nde 10 bin ziraat mühendisi ve diğer meslek disiplinlerinden binlerce mühendis istihdam edeceğini ilan etmesine rağmen, son derecede düşük düzeylerde mühendis istihdamı, aylarca sınava hazırlanan üyelerimizin yaşadıkları güçlükleri daha da derinleştirmiştir. Bu durum hem üyelerimizin işsizlik sorunlarını hem de üyemiz mühendislere en çok ihtiyaç duyulan bir ortamda kamunun mühendis açığını artırmaktadır. 6 - Bakanlıkta TARGEL Projesi kapsamında 4 b statüsünde çalışan meslektaşlarımızın barınma - ulaşım - görev ve yetki sorunları, verilen tüm sözlere rağmen her geçen gün artarak varlıklarını korumaktadır. Bütün bunlardan öte, en doğal insan hakkı olan eş durumu dahi görmezden gelinmekte, çakılı kadro uygulamasıyla aileler parçalanmaktadır. Oda larımızın bu sorunların çözümü konusundaki tüm çabaları, sonuçsuz kalmaktadır. 7 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM ne sevki için Başbakanlığa gönderilen Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Tasarısı, gıda- kimya - ziraat mühendisi üyemizin çalıştığı sorumlu yöneticiliği tümüyle kaldırmaktadır. Tarımla ilgili kuruluşların toplantılarına katılmayan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER in, 14 Mart 2009 tarihinde Fırıncılar Federasyonu toplantısında sorumlu yöneticiliği kaldıracağını övünerek ilan etmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu durum, hem kriz ortamında binlerce üyemizin işini kaybetmesine neden olacak hem de halk ve tüketici sağlığını çok önemli ve yeni risklerle karşı karşıya bırakacaktır. Gümrük Birliği Anlaşması gereği 1995, özellikle 2004 yılından bu yana gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, gıda üretimi, denetimi ve kalite kontrolünde tek yetkili kurum Tarım ve Köyişleri Bakanlığı dır. Ancak geçen süre içinde, AB mevzuatına uyum sağlanması bir yana, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yeterli ve yetkin personel istihdam edememiş, alt yapı ve laboratuar donanımını geliştirememiş, etkin denetimler gerçekleştirememiş, mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirememiştir. Bakanlık, yürürlükte bulunan Gıda Yasası na yönelik gerek AB yetkililerince AB mevzuatına uyumlu olmadığı, gerekse kamuoyundan gelen Türkiye gerçeklerine uygun olmadığına ilişkin eleştiriler doğrultusunda, yeni yasa hazırlama yoluna gitmiştir. Getirilen zorunluluk, hem tarımsal yükseköğrenime hem de mühendislik mesleklerine bir hakaret niteliğindedir. 2 - Tüm Türkiye de, hiçbir altyapısı hazır olmadan başlatılan bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış sistemi, zor koşullarda zirai mücadele bayiliği ve tarım danışmanlığı yapan üyelerimizi, mesleklerini yapamaz duruma getirmektedir. Pilot uygulama olmadan reçeteli satış sistemini başlatan 12 Şubat 2009 tarihli Yönetmelik, mesleki özlük haklarımızı ihlal eden ve kabul edilemez bir içeriğe sahiptir. Gerekli hazırlıklar yapılmadan, tüm Türkiye de, ruhsatlı tüm bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışı zorunluluğu, sahte ve kaçak ilaç satışını teşvik etmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. Zirai mücadele ilaç piyasasının en az % 5 ini oluşturan sahte ve kaçak ilaçlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın aldığı yanlış kararlarla giderek yaygınlaşmakta, halk sağlığı riski giderek yükselmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın tüm bu kararları tüketici ve halk sağlığını korumak için aldığını iddia etmesi ise, kara mizahtan başka bir şey değildir. 3 - Kurulan tarım danışmanlığı sistemi, hiçbir tarımsal destekleme sistemi ile entegre edilmediği için, arzu edilen gelişmeyi gösterememektedir. Bakanlığın orta 7

8 BASIN AÇIKLAMASI Yaklaşık 3 yıl önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca hazırlanan, Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu taslağı ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuş, söz konusu taslağa ilişkin Oda larımızın ortak görüşü Bakanlığa gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak, yasallaşmak üzere hazırlanan son taslakta görüş ve önerilerimizin Bakanlıkça dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın ilgili kesimlerin görüşüne sunulmadan kapalı kapılar ardında hazırlamış olduğu Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Taslağı nın, bu haliyle yasalaşması durumunda; - Tamamen veteriner hizmetleri ağırlıklı bir yapı kurulacak, gıda ve gıda güvenliği yeterince sağlanamayacaktır. - AB ne uyum adı altında gıda güvenliği sadece hayvansal ürünlere, bunun üzerinden kimi mesleki kazanımlara indirgenerek, ülkemizdeki bitkisel ağırlıklı beslenme göz ardı edilecektir. - Gıda güvenliği sürecinden mühendisler tasfiye olacağından, bu alanda yaşanmakta olan sorunlar daha da yoğunlaşarak, tüketici sağlığı tehlikeye girecektir. - Gıda alanı, hayvansal ürünlere indirgenerek Veteriner Hekimlerin egemenliğine bırakılacaktır. Resmi Veteriner Hekim tanımı ile kamuda, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tanımı ile özel sektörde, Veteriner Hekimlere alan ve istihdam yaratılmasına yol açacaktır. - Kamu sektöründe yer bulmakta zorlanan meslektaşlarımızın özel sektörde de istihdamının önü kesilecektir. - Ekonomik krizin yoğun biçimde yaşandığı günümüz koşullarında işsiz sayısı hızla artarken, binlerce meslektaşımız işsizler ordusuna katılacak, mesleki çatışmalar gündeme gelecek ve çalışma barışı zarar görecektir. - Gıda Güvenliğinde ve meslektaşlarımızın istihdamında önemli bir yere sahip olan sorumlu yöneticilik uygulamasına son verilerek, mühendislik mesleğine büyük bir darbe vurulacaktır. -Devletin asli görevleri arasında yer alan denetim hizmetlerinin özel kişi ve kuruluşlara devredilmesi söz konusu olacaktır. Ekonomik krizin tüm ülkeyi derinden etkilediği bu süreçte, halk sağlığının tehlikeye atılması ve binlerce mühendisin çalışma olanağının ortadan kaldırılması kabul edilemez. Bu nedenle; Kanun taslağının, bilimsel gerçekler doğrultusunda ve ilgili kesimlerin görüşleri dikkate alınarak, Odalarımızın ve Tüketici Örgütlerinin de içinde yer aldığı bir komisyon tarafından yeniden hazırlanmasını gerekli görüyoruz. 8 - Nihayet, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın mühendislik bilgisine gerekli özeni göstermeyen yönetim yapısı, sorunların çözümü için ortak bir dil oluşturma çabalarımızı da engellemektedir. Bakanlığın üst kademesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü nün Mimar, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü nün Tarih Öğretmeni, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Vekili ile Strateji Geliştirme Başkanı nın Kaymakam olması, hemşirelerin dahi Bakanlıkta Daire Başkanlığı yapıyor olmaları, bu durumun en açık göstergeleridir. Yükselmede kariyer ve liyakat yerine adam kayırmacılığın egemen olması, Bakanlıkta ve bağlı - ilgili Genel Müdürlükleri ile iştiraklerinde çalışan üyelerimizin motivasyonunu kırmakta ve çalışma barışını olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nı, yukarıda sayılan tüm konularda mühendislik mesleğine saygılı olmaya, tüketici hak ve yararlarını gözetmeye, katılımcı ortamlarda tüm bu düzenlemeleri Odalar, tüketici örgüleri ve diğer meslek örgütleri ile birlikte tartışmaya açmaya ve kamu yararına uyarlı sonuçlar üretmeye davet ediyoruz. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, sözü edilen Tasarı nın yasalaştırılmasına yönelik ısrarlı tutumunu sürdürmesi durumunda, Gıda - Kimya - Ziraat Mühendisleri Odaları ve Tüketici Hakları Derneği olarak, hukuksal sınırlarda tüm demokratik haklarımızı kullanacağımızı bildiririz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ziraat Mühendisleri Odası GıdaMühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Tüketici Hakları Derneği 8

9 BASIN AÇIKLAMASI ZORUNLU AÇIKLAMAYA ZORUNLU YANIT Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nı Gerçekleri Saptırmaya Değil, Göreve Davet Ediyoruz 2 Mayıs 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın gıda güvenilirliğine aykırı, tüketici hak ve yararını görmezden gelen ve mühendislik mesleklerine karşı hasmane olarak nitelenebilecek tutum ve uygulamaları nedeniyle, artan gıda terörünü ve özlük haklarımıza yönelik sıklaşan saldırıları protesto etmek,gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak üzere, 26 Nisan 2009 tarihinde, Ankara da, 2 binin üzerinde üyemizin katıldığı bir Basın Açıklaması düzenledik. Sözü edilen Basın Açıklaması ndan sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, web sayfasında ZORUNLU AÇIKLAMA başlıklı bir metin yayımlamaya başlamıştır. Ne yazık ki bu metinde, gerçeğin gücünü ve açıklığını örtmeye yönelik yeni ve yanlış ifadeler bulunmaktadır. Bakanlık, Oda larımızın açıklamasını düzeltme iddiası ile yaptığı açıklamada, gerçekle bağdaşmayan savlar ileri sürmektedir. Ziraat Mühendisleri Oda mız, her zamanki saydam ve gerçekçi tutumu ile Bakanlık Açıklaması nda yer alan iddiaları, sırasıyla, bilgi ve belgeleri ile birlikte aşağıda ortaya koymakta ve çürütmektedir; 1 - Bakanlık, hazırladığı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı ile Sorumlu Yönetici istihdamının kaldırılmadığını iddia etmekte ve Odalarımızı kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle suçlamaya çalışmaktadır. BAKANLIĞIN İFADELERİ DOĞRU DEĞİLDİR. GERÇEKLERİ AŞAĞIDA AÇIKLI- YORUZ; A) 560 sayılı KHK ve halen geçerli olan 5179 sayılı Gıda Yasası nın 6 ıncı maddesinde Sorumlu Yöneticilik ile ilgili hükümler varken, yeni hazırlanan Taslağın hiçbir yerinde Sorumlu Yöneticilikten söz edilmemektedir. Yasada bulunmayan bir konu uygulanamayacağına göre, sorumlu yöneticilik tümüyle kaldırılmaktadır. Zaten Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER, Fırıncılar Federasyonu nun 14 Mart 2009 günlü toplantısında, sorumlu yöneticiliğin yeni tasarı ile kaldırılacağını, övünerek ilan etmektedir. Bu konuşma, halen Ziraat Mühendisleri Oda mızın web sayfasında yayımlanmaktadır. B) Bakanlık, Açıklamasında da belirttiği gibi, hayvansal gıda üreten işyerlerini onaylı, diğer işyerlerini kayıtlı işletme olarak tanımlamakta ve yalnızca onaya tabi gıda ve yem işyerlerinde işin nevine göre konu ile ilgili en az lisans eğitimi almış personel çalıştırılır hükmünü getirmektedir (Taslak 22 inci madde 8 inci fıkra). Bu Tasarıyı hazırlayan herkes bilmekte ve ifade etmektedir ki, onaylı işletme hayvansal gıda üreten işletmeler olacak, buralarda da veteriner hekimler çalıştırılacaktır. Sözü edilen Tasarıyı hazırlayan zihniyet, tümüyle AB hukuk - tarım düzenine yönelik bilgi eksikliği çerçevesinde ileri sürdüğü Avrupa Birliği nde sorumlu yöneticilik yoktur iddiası ile sorumlu yöneticiliği kaldırmaya çalışmakta ve gıda işini yalnızca veteriner hekimlere tahsis etmeye gayret etmektedir. Kamu Yararına Aykırı Amacı Kamuoyuna Duyurulunca Telaşa Düşen Bakanlığı, Yeni Yanlışlar Yapmak Yerine Yanlıştan Dönmeye Davet Ediyoruz! BİLİNMELİDİR Kİ, YUVARLAK AÇIKLAMALAR DEĞİL, GIDA TERÖRÜNÜ ÖN- LEMEYE YÖNELİK SOMUT, AÇIK VE DOĞRU ADIMLAR KAMUOYUNU TATMİN EDECEK VE TARTIŞMALARI BİTİRECEKTİR. Bu çerçevede Bakanlık, 5179 Sayılı Gıda Yasası nda ve alt Yönetmeliklerinde Belirtilen Sorumlu Yöneticilik Düzenlemesini Yeni Taslakta da aynen korumalıdır. Gıda işletmeleri sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Sorumlu yönetici çalıştırmayan, hijyen kurallarına aykırı üretim yapan işletmeler, sahipleri kim olursa olsun yaptırıma tabi tutulmalıdır. Bakanlığı Gıda Terörünü Önlemek Üzere Göreve Davet Ediyoruz! 2 - Bakanlık, haksız ve hukuksuz bayilik sınavı ve Reçeteli Tarım İlacı Satışı konusunda da kamuoyunu yanıltmaya çalışmakta ve bu uygulamaları Ziraat Mühendisleri Odası nın görüşlerine % 70 oranında uyarak yaptığı yolunda, gerçeğe tamamen aykırı iddialar ileri sürmektedir. BAKANLIĞIN İFADELERİ DOĞRU DEĞİLDİR. GERÇEKLERİ AŞAĞIDA AÇIKLI- YORUZ; A) Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Ziraat Mühendisleri Odası nın görüşlerini, günlü yazımızla Bakanlığa gönderdik. Yönetmelik, bu görüşlerimizin hiçbirine uyulmadan, tarihinde yayımlandı. Okuryazarların ilaç sattığı ülkede, ziraat mühendisi mevcut bayiiler ve sisteme yeni girecek meslektaşlarımız için sınav zorunluluğu getirildi. Bunun üzerine, önce tüm Türkiye den Bakanlığı faks yağmuruna tuttuk, eşzamanlı olarak Ziraat Mühendisleri Odası olarak, tarihinde, Yönetmeliğin iptali için Danıştay nezdinde Dava açtık. B) Bakanlık tarihinde sözü edilen Yönetmelikte bir değişiklik yaparak, mevcut bayiiler için sınav zorunluluğunu kaldırdı, yeni bayii olacak üyelerimiz için sınavda 80 puan alma zorunluluğu getirdi. Hukuka ve özlük haklarımıza aykırı bu Yönetmelik değişikliği için de, 28 Mart 2008 tarihinde iptal davası açtık. ŞİMDİ SORUYORUZ: Bakanlığın iddia ettiği gibi, Oda nın görüşlerine % 70 oranında uyuldu ise, bu davalar neden açılıyor? C) Zaten, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI nın halen hurriyetim.com.tr başlıklı internet sitesinin 22 Nisan 2009 tarihli bölümünde yer alan ve aşağıya aktardığımız sözleri, kendilerini yalanlar nitelikte. Şöyle diyor Bakanlık Müsteşarı; Meslek kuruluşları sınava itiraz ettiler, olur mu böyle şey dediler... Hiç hoplamayın dedik. Koç gibi sınavı yaptık... Aynı zamanda bir ziraat mühendisi olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar ının kullandığı üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak üslup sorunu yanında, sözlerin içeriği özlük haklarımız açısından büyük önem taşıyor. Müsteşarın sözleri şöyle devam ediyor; Bu bayileri de sınava sokacağız. Geçenler bayii olacak. Kazanıyorsa helal olsun. İsterse ilkokul mezunu olsun... Görülmektedir ki, Bakanlığa hâkim olan zihniyet, tarımsal yükseköğretim, bilim ve hukuk konusunda ciddi zafiyetler taşımaktadır. Müsteşar ın ifadesiyle, 6 bin zirai mücadele bayiinin 2117 si tarım eğitimi almamış kişiler tarafından işletilmektedir. Kaldı ki, bu sayılar konusunda da sürekli spekülasyonlar yapılmaktadır. Saydam ve hesap verebilir bir Bakanlık yapısının, mevcut bayii profilini ve bu profilde meydana gelen niceliksel ve niteliksel değişimleri, kendi web sayfasında sürekli güncelleyerek yayımlaması gerekmektedir. Bunu yapmayan Bakanlığın, kamuoyuna yansıyan rakamlar üzerinde tartışma yaratma çabası, çağdaş kamu yönetimi anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Bu sorunu hukuk yoluyla çözmek ve ilgisiz kişilerin zehir saçmasının önünde geçmek yerine, Bakanlığın ziraat mühendislerini sınava almak istemesinin anlaşılır bir tarafı yoktur!.. 4 Ekim 2008 da yapılan sınava, Müsteşarın açıkladığı gibi 3500 kişi değil, 2319 kişi katılmıştır. Başarı notunun 80 olarak belirlenmesiyle, sınav değil adeta fiili bir engellemeye dönen sınav sonucunda 26 kişinin başarılı olduğu açıklanmıştır. Tüm ısrarlı sorulara rağmen, bu 26 kişinin kimlikleri ve illeri, Bakanlık tarafından açıklanmamaktadır. Bir kez daha görülmektedir ki, Bakanlık bilgi saklama yolundaki yaygın tutumunu sürdürmekte bir sakınca görmemektedir. Üstelik yapılan bunca yanlışlığın giderek artan faturasından sakınmak için, Ziraat Mühendisleri Odası nın görüşlerine uyuyoruz gibi gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklamaların yapılmasından da geri durulmamaktadır. Yönetmelik yayımlanmadan önce Oda mızın Bakanlığa gönderdiği görüşlere, yayımlanan Yönetmeliklere ve Dava dilekçelerimize bakıldığında, BAKANLIĞIN GERÇEKLERİ SAPTIRMA GİRİŞİMLERİ AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMAKTADIR. 3 - Bakanlık, Reçeteli Tarım İlacı Satışı konusundaki plansız - aceleci - yanlış adımları ile sektörde bir kaos yaratmış olup, tüm uyarılarımıza rağmen girdiği bu yanlış yoldan dönmek yerine, Oda mızı suçlama telaşına girmiştir. A) Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında Ziraat Mühendisleri Odası nın görüşlerini, günlü yazımızla Bakanlığa gönderdik. Yazımızda, reçeteli satış uygulamasının üretici ve bitki koruma ürünü açısından kapsamının daraltılarak, 9 tarım bölgesinden seçilecek pilot illerde uygulanmasını, aksi halde ortaya çıkacak kaostan korunmanın mümkün olamayacağını belirttik. B) Yönetmelik, bu görüşlerimizin hiçbirine uyulmadan, tarihinde yayımlandı. Kamuda çalışan teknisyen - teknikerlere reçete yazma yetkisi tanınırken, ziraat mühen- 9

10 BASIN AÇIKLAMASI dislerinin bitki koruma ürünü reçetesi yazma yetkisi, girecekleri sınavda başarılı olma zorunluluğuna bağlandı. Yasa, Tüzük ve bilime aykırı bu Yönetmeliğin tam yirmi bir adet düzenlemesinin iptali için, Ziraat Mühendisleri Odası olarak, tarihinde Danıştay nezdinde Dava açtık. C) Şimdi soruyoruz: Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı nın 13 ve 14 üncü maddeleri ile veteriner tıbbi ürünlerinin toptan ve perakende satışını ve uygulanmasını veteriner hekimlere özgüleyen ve aynı taslağın 11 inci maddesi ile sadece veteriner hekimlerin herhangi bir sınava tabi olmadan muayenehane, klinik ve poliklinik açabileceğine ilişkin düzenleme getiren Bakanlık; Sıra Zirai mücadele bayilerine gelince ilkokul mezunlarının, okuryazarların ilaç satmasına; kamuda çalışan tekniker - teknisyenlerin reçete yazmasına göz yummakta; ziraat mühendislerinin bayii olmasını ve reçete yazmasını sınava tabi tutmaktadır. BU ÇİFTE STANDARDIN SEBEBİ NEDİR? D) Bakanlık açıklamasında, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığı iddia edilmektedir. Bu açıklama tümüyle gerçek dışıdır. Şunun altını çizerek ifade etmek isteriz ki, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12 Şubat 2009 günü, reçete yazma yetkisine sahip bir tek serbest çalışan ziraat mühendisi bulunmamaktaydı. Bununla birlikte Bakanlık, kamuda çalışan ziraat mühendisi - tekniker ve teknisyenlere yönelik olarak ve alel - acele düzenlediği kurslarla, kamu çalışanlarını yetkilendirmişti. Şimdi soruyoruz: Herhangi bir köyde tarım yapan üretici, ürününe ilaç atmak için, İl ve İlçe Müdürlüğüne gidip masa başında reçete yazdırmak için hangi masraflara ve nasıl katlanacak? Bunun yanında, hastalık ve zararlı teşhisi yapılmadan masa başında yazılan reçete, uygulanmanın da kontrol edilemediği ortamlarda, gıda güvenliğini nasıl sağlayacak? Reçete yazması karşılığında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında milyonlarca liralık tazminat taleplerinin söz konusu olabileceği ortamda; reçete yazanların bu hizmetleri kapsamında elde edecekleri kazanım ile ilgili hiçbir düzenlemenin getirilmemiş olması nasıl izah edilebilir? Bakanlığın, tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak yürürlüğe soktuk dediği Yönetmeliğin, yürürlüğe girdiği günkü durumu yukarıda açıklandığı gibidir. Yani kâğıt üzerinde her şey tamam, gerçekte değişen hiçbirşey yok. Oda mız, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yanlış içeriğine karşı çıkmak ve buna yönelik dava açmakla birlikte; üyelerinin hak ve yararlarını korumak adına, mevcut yanlış sistem içinde olabilecek en uygun çözümleri üretmeye gayret etmekte; bitki koruma alanında özverili öğretim üyelerimiz ile birlikte, Ziraat Fakültesi bulunan illerde yalnızca kurs masraflarının karşılanabileceği, bulunmayan illerde ise Oda nın yaptığı maddi katkılar ile reçete yazma eğitimi verme çabasını sürdürmektedir. Bazı çevreler tarafından bu dikkatli ve özverili tutumun dahi eleştirilmeye kalkışılması, kimi zaman bilgi, kimi zaman da iyi niyet eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Zirai Mücadele Teknik Talimatları 1996 dan beri yenilenmemiş, birçok üründe ruhsatlı ilaç yok, belirtilen dozlar ürün üzerinde çalışmıyor, uygulamada çok ciddi sorunlar var, sahte - kaçak ilaçlar piyasanın en az % 5 ine hakim... Sorun listesini artırmak mümkün; ancak bunları çözmek üzere görev yapması gereken Bakanlık, ziraat mühendisliği camiası ile birlikte çalışmak yerine ben yaptım oldu anlayışı ile yeni sorunlar oluşturuyor En traji-komik olan ise, Bakanlığın, tüm bu uygulamaları AB uyumu ve tüketicilerimize ve ihracata güvenilir ürünlerin sunulması için yaptığını iddia etmesidir. A) Gıda sektörünün en az yarısı kayıt dışı iken, 400 binden fazla gıda üreten - satan - dağıtan noktayı 5 bin gıda kontrolörü ile denetlemeye çalışan ancak fiziken bu denetlemeyi etkin olarak gerçekleştirmesi mümkün olamayan Bakanlık; işletmelerde iç denetim sağlayan tüm Türkiye deki 6803 ziraat - su ürünleri mühendisi yanında, binlerce gıda ve kimya mühendisinin işini kaybetmesine ve gıda işyerlerinde içsel denetim hizmetlerinden uzaklaşmasına neden olacak düzenleme ile mi tüketici sağlığını koruyacak, AB uyumu sağlayacaktır? B) Bitki koruma ürünleri alanında, AB de yasaklanmış 135 aktif maddenin 75 ini yasaklamış olmakla birlikte, stoklar bitene kadar 2 yıl süreyle kullanımına izin veren, geriye kalan AB de yasaklı 60 aktif madde konusunda ise hiçbir düzenleme yapmayan Bakanlık, bu bakış açısı ile mi toplum sağlığını koruyacak önlemler almaktadır? C) Tarım ilaçlarının okuryazarlarca dahi satılmasına göz yuman, tarım danışmanlığı sistemi konusunda olumlu bir ilk adım atmakla birlikte sistemi reçete yazma - uygulamayı denetleme - nitelikli destekleme ile entegre edemeyerek fiilen işlevsiz duruma getiren Bakanlık, bu tutumuyla mı çağdaş mühendislik uygulamalarını gündeme getirmektedir? Görülmektedir ki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan beklenen, ODA larımızın haklı neden ve gerekçelerle yaptıkları Basın Açıklamalarını temelsiz savlarla yalanlamaya çalışmak değildir... Bakanlık, çağdaş bir kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda, mühendisliğe - bilime - hukuka saygılı bir tutum çerçevesinde, odalarla birlikte çalışarak sorunlara çözüm üretme görevini yerine getirmelidir. Bilinmelidir ki, Ziraat Mühendisleri Odası olarak, ilkeli ve yapıcı olmak kaydıyla, meslek sorunlarımızın çözümü konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile işbirliğine ve beraber çalışmaya, her zaman olduğu gibi açığız. Tersi gelişmelerin, ziraat mühendisliği mesleğine saygısız tutumların sürmesi halinde ise, 2 bin kişi ile Basın Açıklaması yapan ODA mız, 20 bin kişi ile miting yapmak da dahil olmak üzere, özlük haklarımızı korumak amacıyla, hukuk düzeni içinde tüm demokratik haklarımızı kullanma kararlılığı içindedir. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR... Dr. Gökhan GÜNAYDIN Ziraat Mühendisleri ODASI Başkan (Yönetim Kurulu Adına) SİZDEN GELENLER Asude ÜNVER: Ben 2 yıldan beri sorumlu yöneticilik yapıyorum. Sorumlu yöneticik kalkarsa işsiz kalacağız. Gökhan beyin bizim için uğraştığını ve bu işi bırakmayacağını biliyoruz. Eşim de kimyager ve 6 aydır işsiz. Umarım bu hak elimizden alınmaz. Bunun için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Ama üreticilerin kulaklarına giderse bu iş bizim için daha da zor olacak. Umarım ben ve bir sürü meslektaşım işsiz kalmaz. İlginize teşekkür ederiz. Umarım en kısa zamanda bizim lehimize sonuçlanır. Serkan KAVAK: Başkanım, uygulamalarınızda sonuna kadar yanınızdayız. Gezdiğim tüm bölgelerde protestomuzu dile getiriyor, belirli bir kamuoyu yaratmaya çalışıyorum. Veteriner hekim Tarım Bakanı İSTEMİYORUM. Verilecek tüm görevlerde elimden geleni yaparım. Saygılarımla... Ayten ÇETGİN: Sayın Başkan, konuya olan hassasiyetiniz için teşekkürler... Gaziantep te ikamet eden bir üyenizim yılı Çukurova Zir. Fak. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduğum yıl Gıda Yasasının yayınlandığı dönemle aynıdır ve bu yasanın yürürlüğe alınmasındaki zorlukları gören ve yaşayan bir mühendisim. Tekrar eski dönemlere dönmek hiç akıllıca bir yöntem değil. Bu yasa çok zor sindirildi ve kabullenildi. Bunun kaldırılmasına karşılık iyi bir stratejileri var mı acaba? Yazık çok yazık... Umarım verdiğimiz mücadelede başarılı oluruz. Tekrar kolay gelsin M. Nuri HATİÇOĞLU: Her zaman olduğu gibi meslektaşlarımızı hele de genç meslektaşlarımızı çok yakından ilgilendiren SORUMLU YÖNETİCİLİK ve BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞI konularında gösterdiği hassasiyet nedeniyle başta Değerli Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ı ve bu konuda emeği geçen tüm odamız genel merkez ve şube görevlilerini yürekten kutluyorum. Meslektaşız, birlikteyiz, sizlerden başka haklarımızı savunan olmadığının bilincindeyiz. Gerektiğinde kişilik miting için de hazırız. Sayın başkanımızı çok seviyoruz. İyi çalışmalar. İyi günler 10

11 SİZDEN GELENLER SORUMLU YÖNETİCİLİK Sadettin ÇAKIR: Sayın Gökhan bey bu mailinizden dolayı çok teşekkür ederim bende mesul müdürlük yaptığım dönemde bu sıkıntılarla karşılaştım ve çözüm bulamamıştım. Firmalar bu konuda bunu önemsiz ve devletin bunlara zorla dayattığı bir angarya gibi görmektedir. Önce bu intibaının kaldırılması konusunda bir şeyler yapılmasını önermek istiyorum. Ayrıca bu konuda kanunların net ve teknik elemanı destekler nitelikte olmasından odamız gibi tarafım. Bizim haklarımıza sahip çıkan kurumumuza saygılar sunarım. Çağdaş VANLI: Samsun da ikamet etmekteyim mezunu bir ziraat mühendisiyim. Bulunduğum şehirde onlarca kaçak sorumlu müdür bulundurmadan çalışan fırın ve pastane tespit ettim ve bir dilekçeyle Tarım İl Müdürlüğüne bunu ilettim. Fakat değişen bir şey olmadı, denetimler yetersiz ve denetlenen yerlerde bile ceza verilmiyor. Umarım odamız ülke genelinde bu konuda bir şeyler yapar. Bilgilerinize sunarım, saygılarımla... Raziye ARSLAN: İstanbul da çeşitli bölgelerdeki fırınlarda 3 seneden buyana sorumlu yöneticilik yapmaktayım. 14 Mart 2009 tarihli Fırıncılar Odasının düzenlemiş olduğu Fırıncılar Kurultayında Adalet Bakanımız Cemil ÇİÇEK ve tabi ki Tarım ve Köyişleri Bakanımız Mehdi EKER de oradaydı. Bunun yanında federasyon başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da yer aldı. Herkes kendince şikayet ve görüşlerini belirtti. Fırıncılar odası başkanı dahil hiç kimse sorumlu yöneticilik yapan mühendis ve diğer arkadaşların görev yapmaları hususunda şikayetçi olmazken, sayın Bakanımız Mehdi EKER den beklenmedik bir tepkiyle karşılaştım. Fırıncılarımıza AB yasalarını ve sağlıklı gıda konusunda sorumlu yöneticiliğin önemini anlatacağını umarken kendileri; ustalık belgesi almış ustaların kendi işletmelerinde sorumlu yöneticilik yapabilecek imkanı sağladıklarını ve ne yazık ki içimizden biri nin çıkarak bu iyi çalıştıkları karar hakkında Danıştay a giderek iptal ettirdiğini belirtti. Buna karşın yeni bir çalışma içinde olduklarını ve bu sefer daha iyi hazırlanarak sorumlu yöneticilik zorunluluğunu ortadan kaldıracaklarını, popülist bir yaklaşımla fırıncının gözüne girme çabasıyla adeta dile getirdi. İşsizliğin hat safhada olduğu şu dönemde yeni mühendis istihdamı yaratmanın arayışı içinde olmaları gerekirken var olan istihdamı da ortadan kaldırarak bu alanda biraz olsun ekmek yeme şansı bulan ben ve diğer arkadaşları ne kadar zor durumda bırakacağının hesabını yapmak nedense işlerine gelmemektedir. Mesajımı dikkate almanız hususunda saygılarımla bilginize sunarım. Nil AKKAVUK: Sayın Başkanımızın çalışmalarını tebrik ediyorum. Başkanımızın sorumlu yöneticilerin sosyal güvenliğinin sağlanması ile ilgili hükümete baskı yapmasını haklarımızın korunmasını istemesini onaylıyorum. Dört yıldır bu konuda mağdurum. En önemlisi de maaşlarımızın kayıt dışı olarak pastane sahiplerinden gelişigüzel alınması gibi saçma olan sistemin kalkmasını istiyorum. Maaşlar banka hesaplarıyla ödenmeli ve SSK larımız geleceğimiz için yatırılmalı. Emeğimizin karşılığı biz mühendislere saygın bir şekilde sistemli bir şekilde ödenmeli. Saygılarımla. Emine ALKIŞ: Mesleği koruma içgüdüsü ile bizlere vermiş olduğunuz destek ve uğramış olduğumuz haksızlıklar karşısında göstermiş olduğunuz mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak hep göz ardı edilen ve canımı çok yakan, sindiremediğim bir konu var ki, bu konu üzerinde de titizlik göstermenizi rica ediyorum yılında lisans mezunu oldum. Okula başladığımda evliydim ve bir çocuğum vardı. İlçede ikamet edip merkeze gidip geldim. Van YYÜ Zootekni bölümünden 80,24 not ortalamasıyla yani dereceyle mezun oldum. Çalışmalar yaptım kongrelere katıldım yılında yüksek lisansımı bitirdim. Şu an işsiz bir ziraat mühendisiyim yılından 2008 yılına kadar hiçbir yerde sorumlu yöneticilik yapmadım yapan arkadaşlarımı uyardım. Nedenine gelince, bu bölgede (Van da) sorumlu yöneticilik belgeleri YTL gibi çok komik bir rakam. Hatta fırınlara 70 YTL ye veren birçok mühendis var bu bölgede. Ancak bireysel çabamla hiçbir şey yapamadım. Ne yazık! Bu kadar ezilmeye izin verdiğimiz, bir araya gelip birlik olamadığımız, sömürülmeye devam ettiğimiz için ne yazık. Sonucu söyleyeyim; birçok firmayla görüşmelere gittim. Verdikleri ücreti 8 yıllık eğitimime uygun görüp görmediklerini, vicdanlarının rahat olup olmadığını sordum. Verilen cevap hep şu oldu: Siz olmazsanız başkası olur Gerçekten de hep öyle oldu... ZMO ile sözlü olarak bu durumu görüştüm. Üyelerini toplaması gerektiğini, bir toplantı vb düzenlemesinin uygun olacağını, bizleri bu konuda birlik olmaya çağırmaları gerektiğini hatta bu koşullarda çalışanlara ve çalıştıranlara bir takım caydırıcı yaptırımlar yapmaları gerektiğini dile getirdim. Sonuç 0. Hatta bu firmaların bu şartlarda ziraat mühendisi ararken ZMO dan yardım talep ettiklerini duydum. Bu durumdan canımı gerçekten yakıyor ve hazmedemiyorum yılına kadar yani 5 yıl bu şekilde bekledim kendimce direndim mücadele ettim. Sonunda durum daha acı ben de 2 ayrı yerle anlaştım. Hem de bu şartlarda... Tabi sözleşmelerde asgari ücret geçiyor, ama maalesef gerçekler bu değil. Anlaşma yaptığım gün çok aciz bir yaklaşım belki ama ağladım. Bu nasıl bir sistemdir, buna hiç mi dur denilemez. Van da hep böylemi işleyecek bu çark? Bu kadar mı değersiz olacağız? Bunu paylaşma zorunluluğu hissettim. Saygılarımla. BASIN AÇIKLAMASI: TARIM BAKANI KİMİN BAKANI? Raziye ARSLAN: Sayın Başkanım Gökhan GÜNAYDIN bey; size göndermiş olduğum in dikkate alındığını görmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu bağlamda hak ve hukukumuzun savunulması amacıyla bütün çalışmalarınızı destekliyoruz. Yapılması düşünülen her türlü mitingde en önde yer alacağımızı belirtmek ister, çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim. Bülent ASLAN: Ben geçen seneye kadar bir gıda kuruluşunda sorumlu yöneticilik yaptım. Ama gıda sicil ve üretim iznini alana kadar bize yapılan denetimler bu belgeleri aldıktan sonra yapılmadı. Özellikle bu hükümet döneminde HİÇ DENETİM YAPILMADI. İşyeri sahibinden de yaptığım işin karşılığını odanın belirlediği düzeyde alamayınca ve üretimi denetlemem için bana yardım etmemesi üzerine geçen sene sorumluluğu bana ait olan bir iş yerini fesh ettim. Maalesef şu anki zihniyet tamamen işverenleri memnun etmeye yöneliktir ve gıda kontrolü olmadığı sürece çıkacak her türlü zararın sonuçlarını bu cahil zihniyet akıl dahi edememektedir. Bu ülkenin iyiliği ve ilerlemesi için çalışan bir mühendis olarak sorumlu yöneticiliğe karşı yapılmayı düşünülen olumsuz tüm eylemleri kınıyorum.. Enver KILIÇ: Sorunlarımızı açıkça dile getirip daima yanımızda olduğunuz ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının gıda yerlerindeki Sorumlu Yöneticiliği kaldırma girişimine karşı sesimizi duyurduğunuz için Başkanımız Dr Gökhan GÜNAYDIN a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Muzaffer KÖKTEN: Özverili mücadele ve çalışmalarınızı yürekten destekliyor ve başarılar diliyorum. Saygılarımla... Cemal ÇELİK: Sorumlu yöneticilik hakkındaki konuşmalarından dolayı sayın başkanımıza teşekkür ederim. Bende sorumlu yönetici olarak sayın başkanımızın söylediklerine katılıyorum. Sayım başkanımızın söylediklerini bizzat yaşayarak gördüm. Sosyal ve hukuksal haklarımızı işverenler dikkate almıyor. Bizleri de bir işçi olarak görüyorlar. Bu konuyu sayın başkanımız çok iyi dile getirdi. Bu kararnamenin eksik yönleri giderilirse daha iyi olacaktır. Özlem AĞGÜL: 6 Nisan 2009 tarihinde Bu Toprağın Sesi Programına konuk olan Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN a Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı sorumlu yöneticilik yapan bir ziraat mühendisi olarak desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizlerin sorunlarını öyle güzel dile getirdi ki, öyle güzel savundu ki kendisini bu konuda takdir etmemek mümkün değil. Öncelikle elimizden sorumlu yöneticiliğin alınmaya çalışılması sorununa, sorumlu yöneticilerin ücretlerinin işletmeler tarafından ödenmemesi ya da sözleşmede belirtilen tutarın çok çok altında ödenmesi sorununa, Tarım Bakanının söz vermesine rağmen ziraat mühendisi yerine 400 kişilik kontenjanla bu vaadini geçiştirme çabasına bizzat değindiği için Oda Başkanımız Dr Gökhan GÜNAYDIN beyi alkışlıyorum. Tarım ülkesi olan Türkiye Cumhuriyetinde Sağlık Bakanlığı 10000, Milli Eğitim Bakanlığı kontenjan açarken Tarım Bakanlığının 400 kontenjan açması ne kadar üzücü bir durum. Bu ülkede ziraat mühendisine ihtiyaç bu kadar mı az çok merak ediyorum. İstihdam alanı sağlamadıkları gibi şimdi sorumlu yöneticilikle hayatını idame ettirmeye çalışan ziraat mühendislerini de işlerinden edecekler. Tarım Bakanı nın da diğer bakanlıkları örnek alarak bize ve sorunlarımıza duyarlı olmasını ve verdiği sözleri tutmasını tüm ziraat mühendisleri adına talep ediyorum. Oda başkanımız Dr Gökhan GÜNAYDIN ın ve odamızın, vereceğimiz mücadelede her zaman bize önder olacağına eminim. Saygılarımla Reşat ŞEVİK: Sayın Başkan yazınızı okudum. Ancak ülkemizde yöneticilik sadece sorumlulukta. Patronun olduğu çoğu işletmede yönetici olunamıyor. Çünkü patron işi tamamen kendisi yönetiyor ve yönettiriyor. Ya çalışmayacaksın ya da her ceza TL aldığın maaşın belki de onlarca katını ceza olarak ödeyeceksin. Mesul Müdürlük özerk olmalı, denetim yapabilmeli, ürünün analizlerini yaptırabilmeli, ürünü bloke edebilmeli. Türkiye de hangi şirket buna izin verir. Ben 20 yıldır göremedim. Tek şey kalıyor sorumsuz çalışmak. Yönetici pozisyonunda çalışmamak. Saygılar. Nurçin DOĞUAY: Bu kriz ortamında tam rayına oturan mesleğimizin kalitesini arttıran sorumlu yöneticilik işimizin elimizden alınmasına izin vermemeniz için bizlerin de elimizden ne gelirse yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Tarım İl Müdürlüğü memurlarının bile, Sorumlu yöneticilik çıktığından beri işlerimiz hızlandı ve denetlemelerimiz arttı, üretim yapan işletmelerimize daha rahat ulaşıyoruz dediği bir ortamda bu yasa nerden ve nasıl kimler rant sağlasın diye çıkarılıyor? Ruhsatsız o kadar işletmelere izin vermekten başka bir şey değildir bu olay. Denetleme mekanizması için yeterli memur yoktur. Bu görevi sorumlu yöneticiler üstlenmişken ve yasada bir sürü açık ve eksiklikler varken bu kaldırma da nerden çıktı? Yetkililer olarak sizlere yöneticilerimize güveniyoruz. Lütfen gerekeni yapınız. Aysun BAKIR: Sayın Gökhan Günaydın a; TRT GAP programında sorumlu yöneticilik hakkındaki gelişmeleri sizden dinledim. Ben de bu ülkede yaşayan binlerce talihsiz Ziraat Mühendisinden biriyim. 30 yaşından sonra okuyup ve üniversitemi birincilikle bitirmeme rağmen yaşadığım şehirde ziraat mühendisi istihdam eden özel sektörün çok sınırlı olması nedeni ile zar zor bulduğum bu işi de kaybetme ihtimalimin olması beni çok üzdü. Sizin bizler için yürüttüğünüz bütün çabalar için teşekkür ediyorum. Ne yapmamız gerekiyorsa sanırım benim gibi binlerce ziraat mühendisi de çaba içinde olacaktır. Başbakanlık önündeki mitinge kadar haklı sesimizi duyurmak, mesleğimize ve ekmek paramıza sahip çıkmak için her şeye varız. İyi çalışmalar selamlar. Devrim KADAKAL: Biz sorumlu yöneticiler olarak sizin yanınızdayız. Bu işi nasıl engelleyebiliriz? Evet bu bakan kimin bakanı? Fırıncıların, lokantacıların, pastacıların bakanı mı, yoksa halkın bakanı mı? Devlete hiçbir yükü olmayan bu kişilerin görevlerine son verilmesi tamamen rant olacak herhalde. Umarım bu konuda medya da gerekli duyarlılıkları gösterir. Mustafa KESKİN: Ben bu düzenlemeyi getirmelerine anlam veremiyorum. Bakanlıktan da şüphe etmeye başladım Mustafa ASLAN: Aklımda, ziraat mühendislerine yönelik daha yeni projeler üretmesi için ilk fırsatta Bakanımdan istekte bulunmak vardı ama Sayın Bakanım olumsuz yönde projeler üretmiş bile. Fakat şunu biliyorum, bu yaptığı kendi fikri değildir. Başkasının ağzına bakmıştır. Başkasının ağzına bakanların sonunu gördük. Bakanım da tarımda ve benzeri alanlarda hezimete uğramak ve İsrail gibi ülkelerin arkasında nal toplamak istiyorsa devam etsin toplamaya ve böyle olumsuz işler yapmaya Başaramaz o yolda ölür. Ziraat mühendislerine sahip çıkmayan hükümet elbette başka ülkelerin mühendislerine muhtaç olacaktır. Gençler bu yapılanları görse niye ziraat mühendisi olsun ki? Örneğin diyelim ki ben zirai ilaç bayi açmak için ziraat mühendisliğini seçtim. Ben kazandıktan veya, bitirdikten sonra o hakların hiçbirisi benden alınmamalı çünkü be o haklara göre kazandım. Kazanılmış hak bu noktaya göre değerlendirilmeli. Bir doktora sen artık doktorluk yapamazsın, kapıcı ol, yönetmeliği değiştirdik diyebilirler mi? Benim aklımdan geçen proje, ziraat mühendislerine tarımsal bir faaliyet yapması şartı ile faizsiz uzun vadeli kredi verilmesi. Ama iyi takip etsinler, suistimal edilmemeli. Eğer Bakanlığımız bunu yaparsa, mühendislerimizin neler başardığı görülecektir. 11

12 ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİ DÜKKAN KAPATMA EYLEMLERİ ADANA VE HATAY DA BAYİ KAPATMA EYLEMİ Adana da Mesleğim Onurumdur Onurumu Çiğnetmem diyen Bitki Koruma Ürünleri Bayisi Serbest Ziraat Mühendisleri, bir günlük bayi kapatma eylemi yaparak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nı uyardı. Adana da 12 Mayıs 2009 da TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Bayi Komisyonu nun çağrısı ile toplanan Ziraat Mühendisleri bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını tüm meslektaşlar adına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Ayhan BARUT okudu. Basın açıklamasına Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban BAŞ, Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa YEŞİLYAPRAK ve 700 meslektaşımız katılarak destek verdiler. Hatay da da İlaç Bayi Komisyonunca alınmış karar gereği, 11 ilçede toplam 153 ilaç bayi, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Yönetmeliği ve Bayilik Sınavını protesto etmek amacıyla 15 Mayıs 2009 da bir gün süre ile kapandı. Sayın Meslektaşım, Türkiye de genelde ekonomik yapının, özelde ise tarım sektörünün içinde bulunduğu zor koşullarda, üretici ve tüketici açısından büyük önem taşıyan zirai mücadele bayii / toptancılık hizmetini yürütmektesiniz. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Adana Tarım İl Müdürlükleri ne gönderilen gün, sayılı yazıda, sözü edilen illerde 23 Ocak 2009 tarihinde bir Bayii Eğitimi Toplantısı yapılacağı ve toplantı sonrasında katılımcı bayii ve toptancılara yönelik bir sınav yapılacağı ifade edilmektedir. Sözü edilen Bayii Eğitim Toplantısı Bakanlığın yetkisi dahilinde olmakla birlikte, hangi gerekçe ile olursa olsun, eğitim sonunda yapılacak sınavın hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki; 1 ) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik ile mevcut bayilere yönelik bir sınav düzenlemesi getirmiş idi. Buna göre, yapılacak sınavda 65 ve üzeri puan alamayan bayilerin işletmelerinin kapatılması durumu söz konusu olacaktı. 2 ) Hem 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun, hem de Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine aykırı ve hukuk dışı olan bu uygulamaya karşı, ODA mızın açtığı iptal davası ve yurt çapında bayi üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiği etkin çalışmalar sonucunda, Bakanlık, bayilere yönelik sınav zorlamasından geri adım atmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede, gün, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bayilere yönelik sınav uygulaması kaldırılmıştır. 3 ) Buna karşılık Bakanlık, yukarıda belirtilen yazısı ile, dört ilde 23 Ocak 2009 tarihinde sınav uygulaması yapacağını ifade etmektedir. Bu sınav uygulamasının yasal dayanağı bulunmadığı gibi, amacı da belli değildir. Sınavı kazanan ya da kaybedenlerin karşılaşacağı hukuki sonuçlar nelerdir? Bu sınavda elde edilen sonuçlar, bugün ya da gelecekte ne tür uygulamalara malzeme yapılmak istenilmektedir? Bütün bu konular belirsizliğini korumaktadır. Bu çerçevede, ileride herhangi bir sorunla karşılaşmamanız ve hukuki dayanağı bulunmayan sınava fiili bir meşruiyet kazandırmamanız için, Oda mız, üyemiz bayilere, düzenlenecek Eğitim Toplantısına katılmalarını, ancak sınava girmemelerini tavsiye etmektedir. Sınava katılmayacak bayilerin, mevcut hukuki durum karşısında, herhangi bir yaptırıma tabii tutulmaları söz konusu olmayacaktır. Bizzat bayii ve toptancı üyelerimiz olan sizlerin hak ve yararlarının korunması açısından büyük önem taşıyan bu konuda mesleki hassasiyet içinde olacağınıza olan inancımla, işlerinizde başarılar diler, saygılar sunarım. Dr. Gökhan GÜNAYDIN Başkan 12 (Yönetim Kurulu adına)

13 ETKİNLİKLERİMİZ TZOB TOPLANTISI 25 Mart 2009 tarihinde TZOB tarafından Ankara da düzenlenen Tarım Destekleme Politikaları ve Destekleme Araçları konulu toplantıya ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN katıldı. ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ NDE KONFERANS Ulusal Eğitim Derneği tarafından sürdürülen Cumartesi Konferansları nın 28 Mart konuğu ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN oldu. Günaydın ın, Küreselleşme ve Türkiye Tarımı konulu konferansı ilgi ile izlendi İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞERLENDİRMESİ ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK 3 Nisan 2009 Cuma günü, 1/ ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı konusunda İstanbul Valiliğinin verdiği komisyon kararı üzerine değerlendirmelerde bulundu DÜNYA SU GÜNÜ ETKİNLİĞİ 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında TÜSKOOP BİR ile beraber düzenlediğimiz Tarımsal Sulamada Etkinlik ve Verimlilik konulu konferans ve panel Antalya da yapıldı. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAY- DIN Türkiye de Tarım ve Üreticilik konulu bir sunum yaptı. Etkinliklere ODA Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Fatih TAŞDÖĞEN de katıldı. ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ 15 Mayıs 2009 Cuma günü ODA mız Genel Merkezi nde bir araya gelen üye öğrencilerimiz Divan seçiminin ardından, oy çokluğu ile Öğrenci Temsilcisini ve Yardımcısını seçtiler. Yapılan oylamada A.Berkin SARIEFE Temsilci ve Elgin Can ALA Temsilci Yardımcısı oldular. Seçim Öğrenci Temsilcimiz A. Berkin SARIEFE nin yaptığı konuşmadan sonra verilen küçük bir kokteyl ile sona erdi. KRİZ VE TARIM PANELİ YAPILDI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde okuyan öğrenci üyelerimizin öncülüğünde, 27 Nisan 2009 günü Kriz ve Tarım konulu panel düzenlendi. Panelde; ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, AÜZF Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Numan AKMAN, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah AYSU ve AÜZF 3 üncü sınıf öğrencisi Berkin SA- RIEFE konuşmacı olarak yer aldılar. Panel, ODA mızca hazırlanan TİGEMLER-ŞEKER FABRİKALARI konulu kısa film gösteriminin ardından konser ve kokteyl ile sona erdi. AÜZF MEZUNLAR GÜNÜ Ankara Üniversitesi Ziraat Faküktesi Mezunlar Günü, 10 Mayıs 2009 Pazar günü Dışkapı Yerleşkesi nde yapıldı. çok sayıda meslektaşımızın katıldığı buluşmada; ODA II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Hamdi ARPA, Genel Sekterimiz Bülent TORUNBALCI da hazır bulundular. ODA mız THM Korosu nun verdiği konser ilgi ile izlendi. 13

14 ETKİNLİKLERİMİZ II. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU ODA mız, TAGEM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Gıda Mühendisleri Odası nın ortaklaşa düzenlediği 2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Mayıs 2009 tarihlerinde Van da yapıldı. Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi nde düzenlenen sempozyumun açılışına Van Vali Yardımcısı Ömer Özcan, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Özdemir, Tarım İl Müdürü Murat Akbay ile değişik üniversitelerden gelen yaklaşık 300 bilim adamı ve öğrenciler katıldı. ODA Başkanımız Dr. Gökhan Günaydın ın açılış konuşması yaptığı sempozyuma, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN ve Panel Başkanlığı yapmak üzere üyemiz Dr. Meftune EMİROĞLU da katıldı. ULUKIŞLA MADEN KÖYÜ SİYANÜRLÜ ALTINA HAYIR DEDİ 1 MAYIS TA ALANDAYDIK!.. 1 Mayıs ı ODA Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin katılımıyla Ankara Sıhhıye Meydanı nda kutladık. Siyanür ile işleme yapacak altın madenini istemeyen Niğde Ulukışla Maden köylülerinin 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü tepkilerini dile getirdikleri mitinge, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER de katılarak destek verdi. HUKUK TOPLANTISI ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent TORUN- BALCI, avukatlarımız Zuhal DÖNMEZ ve Devran MELİK SAATÇİOĞLU nun katılımıyla, 15 Haziran 2009 Pazartesi günü ODA mızda bir toplantı yapılarak, son hukuki gelişmeler değerlendirildi. 14 AR-GE PROJELERİ TOPLANTISI 1 Haziran 2009 Pazartesi günü Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında Ar-Ge Projelerini görüşmek amacıyla TAGEM de düzenlenen Değerlendirme Kurulu toplantısına ODA mız II. Başkanı Dr. Turhan TUNCER katıldı. GIDANIN GELECEĞİ Bileşeni olduğumuz GDO ya Hayır Platformu nun Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Slow Food Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği Gıdanın Geleceği etkinliği Mayıs 2009 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi nde yapıldı. Gıdanın Geleceği, Türkiye den Perspektifler çerçevesinde gerçekleştirilen oturumların ilkinde Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Abdullah AYSU Gıdanın Geleceği: Bilge Köylü Tarımı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA Neoliberal Hegemonya, Tarım Sistemleri ve Gıdanın Egemenliği konularında sunum yaptılar. Etkinliğin ikinci gününde ise ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN Küçük Köylülüğün Tasfiyesi: Küreselden Türkiye Örneğine, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşe BİLGİN Anadolu nun Genetik Zenginliği: Meyve Çeşitleri konularında bilgiler verdiler. İki günlük etkinlik boyunca ayrıca Yerel Çeşitliliğin Korunması, Üreticiden Tüketiciye Adil Gıda Zincirleri, Su Kaynaklarının Paylaşımı, Geleneksel Bilginin Derlenmesi konularında çalışma atölyeleri gerçekleştirildi. AB TARIM VE GENİŞLEME PROGRAMI ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Avrupa Birliği Komisyonu nun daveti üzerine, Haziran 2009 tarihlerinde Hırvatistan ın Başkenti Zagreb de gerçekleştirilen TARIM ve GENİŞ- LEME başlıklı Program a katıldı. Hırvatistan Başbakanı Ivo SANA- DER ve AB nin Tarımdan Sorumlu Komisyoner i Mariann Fischer BOFC tarafından açılışı yapılan Program da, AB nin yeni genişleme süreci, tarım ve kırsal kalkınma politikaları ve aday ülkelerle ilişkiler değerlendirildi. GDO YA HAYIR PLATFORMU TOPLANTISI GDO ya Hayır Platformu, 18 Haziran 2009 da ODA mızda bir toplantı yaparak, Biyogüvenlik Yasa Taslağı nı değerlendirdi. Toplantıya, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent TORUN- BALCI, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR, Ekoloji Kollektifi nden Fevzi ÖZLÜER, Ilgın ÖZKAYA ÖZLÜER ve Emre Baturay ALTINOK, Yeşiller Partisi nden Gülüstan AYDOĞDU ve Ilgınlıöz Çiftliği nden Nur ARIS katıldı.

15 TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ EĞİTİMİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI TARIM EĞİTİMİ KONSEYİ KARARLARI Tarım, Orman ve Su Ürünleri Eğitimi Konseyi Başkanlığı Tarım Eğitimi Konseyi Toplantısı 1. Ziraat Fakültelerinde akreditasyon çalışmalarını yürütmek üzere; Bşk. Prof.Dr. Ayzin B. KÜDEN (Çukurova Üniv., Ziraat Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. Mehmet KURAN (Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK (Ankara Üniv., Ziraat Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. Bahattin ÇETİN (Uludağ Üniv., Ziraat Fakültesi Dekanı), Üye Prof.Dr. İsmail KARACA (Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fakültesi Rektör.Yrd.) dan oluşan bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. 2. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ziraat mühendislerinin özlük hakları, kamu yararı ve tarımsal yükseköğretim özellikleri açısından incelenmiş ve aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur. a) Söz konusu taslak metin, Başbakanlıkça Üniversitelerin ilgili birimlerine gönderilerek resmi olarak tartışılmamış ve doğrudan kanun taslağının oluşturulmasında Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası gibi taslakla doğrudan ilgili olan meslek insanlarının toplandığı ve temsilcisi durumundaki sivil toplum örgütlerinin bilimsel görüşü alınmamıştır. Bu nedenle, söz konusu taslak amaç, kapsam ve tanımlar açısından yetersizdir. b) Taslak metinde, birbiri ile bağımlı meslek grupları birlikte ele alınmış, ancak görev ve yetkileri belirsizleşmiştir. c) Bitki Sağlığı, Bitki Koruma Ürünleri satışı, reçete yazma konusunda; diğer meslek gruplarında bulunmayan bir sınav ile yetkilendirme uygulaması 7472 sayılı kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük le uyumlu değildir. d) Bitki Koruma Ürünlerinin reçeteli satışı, ilgili elemanların eğitilmesi doğru bir uygulamadır. Ancak Türkiye de, bunun için henüz yeterli hazırlık yapılmamıştır. Örneğin zirai mücadele teknik talimatlarının 10 yılı aşkın bir süredir güncellenmemiş olması nedeniyle, son yıllarda önemi ve ticari değeri ve dolayısı ile yetiştiriciliği artan kanola ve nar gibi ürünlere yönelik eksiklikler bulunmaktadır. e) İçeriğinde önemli eksiklikler ve çelişkiler bulunan, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine aykırı düzenlemeler barındıran ve bu haliyle uygulanması fiilen olanaksız olan yönetmelik, hukuka sakıncalar doğurmaktadır. Bakanlık, Üniversiteler, Ziraat Mühendisleri Odası gibi konu ile ilgili kurum, kuruluş ve STÖ lerin bir arada olduğu bir platformda hazırlık yapılmalı ve yönetmelik buna göre yeniden düzenlenmelidir. f) Bitki Koruma Ürünlerinin reçeteli satışı ile ilgili 5 günlük eğitim yetersizdir ve eğiticilerin nitelikleri ile kimlerin eğitici olabileceği yeniden ele alınmalıdır. g) Veteriner hizmetleri ile gıda ve yem güvenliği kavramları birbiri içine girmiş ve Veteriner Hekimliği lehine görev ve yetki alanları genişletilmiştir. Bu durumda mesleki çatışmalara yol açacağı ve gıda güvenliği sürecinde yer alması gereken diğer meslek gruplarının katılımının sağlanmaması sonucu çevre ve halk sağlığının olumsuz etkileneceği açıktır. h) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem içerisinde hayvancılığın payı kabaca %25 olarak ifade edilebilir. Üstelik yalnızca hayvan sağlığı düşünülür ise bu pay daha da azdır. Ancak tasarıda tam tersi bir durum göze çarpmaktadır. i) Taslak metinde, hayvan refahı ve zootekni gibi bölümlerde sadece Tarım, Orman ve Su Ürünleri Eğitimi Konseyi Başkanlığı Tarım Eğitimi Konseyi Toplantısı 25 Mayıs 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde yapıldı. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Nafi BAYTORUN başkanlığında toplanan konsey; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağı, Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, ziraat mühendislerinin özlük hakları, kamu yararı ve tarımsal yükseköğretim özellikleri açısından değerlendirdi. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN konular hakkında ODA görüşlerimizi dile getirdi. Veteriner Hekim mesleğine vurgu yapılmış, gıda ve yem bölümlerinde ise doğrudan bu isimleri taşıyan ziraat, gıda ve kimya mühendislerinin eşdeğer yetkilere sahip olmasına karşın adları vurgulanmamıştır. j) Yasa taslağının sorumlular bölümünde onaya tabi gıda ve yem yerlerinin hangilerinin onaya tabi olacağına ilişkin yetki açıkça ifade edilmemektedir. Buna karşın, sorumlu yöneticilik uygulamalarının akıbeti konusunda bir cümleye yer verilmemektedir. Bu durum Sorumlu Yöneticiliğin otomatikman kaldırılması anlamına gelir ki bu yanlış olacaktır. k) Taslak metinde, kamunun denetim hizmetlerinin etkin bir şekilde devlet eliyle yerine getirilmesinin mümkün olmadığı yazılmıştır. Ancak müktesebatına uyum yükümlülüğü içinde bulunduğumuz AB gıda mevzuatı uyarınca, kamunun asli görevi olan denetimin özel kesime bırakılması mümkün ve doğru değildir. l) Taslak metinde gıda ve yem güvenliği sürecinde risk yönetimi ve değerlendirilmesi görevi tamamen Bakanlığa bırakılmış ve bağımsız kurumlar ise devre dışı kalmıştır. m) Gıda ve yem güvenliğine yönelik olarak ürünlerin piyasaya arzı konularında hangi ürünlerin onaya tabi olacağı açıkça ifade edilmemektedir. n) Cezai hükümleri içeren sekizinci kısımda kanun tasarı taslağı hazırlığı açısından çelişkiler bulunmakta ve cezaların caydırıcılığı konusunda yetersizlikler ve eşitsizlikler göze çarpmaktadır. o) Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanun Taslağı içerdiği genel hükümler, hayvan refahı ve zootekni, veteriner sağlık ürünleri, bitki sağlığı, gıda ve yem, hijyen, resmi kontroller ve cezai hükümler açısından tarım sektörü, üretim yapımız ve ülke gerçekleri açısından yetersizliklerle doludur. Bu nedenle, söz konusu kanun taslağının geniş bir katılım ile yeniden ele alınarak eksikliklerinin giderilerek düzenlenmesinde ülke menfaatlerimiz açısından büyük yarar bulunmaktadır. p) Günümüzün ve geleceğin en önemli sorunlarından birisi olan gıda ve gıda güvenliği konusu çok disiplinli bir alandır. Yalnızca hayvansal değil belki de çok daha geniş nicelik ve niteliğe sahip bitkisel kökenli gıdalar ve ayrıca gıda ile temas eden katkı maddelerini de içine almaktadır. Ancak, Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Kimya mühendisleri gibi konu ile çok yakından ilgili meslek gruplarının adı dahi geçmezken defalarca Veteriner Hekim ifadesi taslakta yer almaktadır. Bu eşdeğer meslek grupları arasında eşit olmayan bir yaklaşım anlamına gelmektedir. Bunun nedeni yalnızca bir meslek grubu ile ilgili düzenlemeleri içerebilecek Veteriner Hizmetleri Kanununa çok disiplinli ve çok daha geniş düzenlemeler gerektiren gıda konusunun monte edilmesidir. Bunun sonucunda böylesine önemli bir alanda çelişkilerin ve yasal boşlukların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Tasarıdan anlaşılan odur ki bu sakınca bilinmekte ve Veteriner Hizmetleri dışındaki bütün hususlar ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. ifadesi ile sonraya bırakılmakta ve daha sonra yöntemi önceden belli olmayan bir yolla çözülmek istenmektedir. r) Yem konusu yalnızca Veteriner Hekimliği ni ilgilendirmemektedir. Yemin işlenmesi, rasyonların, karma yemlerin formülasyonu, hazırlanması, muhafazası, mikrobiyolojisi, sindirilebilirliği, yarayışlılığı, alternatif yem kaynakları bulunması, elde edilmesi, yemler ve besleme ile ilgili metabolizma ve fizyolojisi, biyoteknolojik yöntemlerle ticari yem katkı maddeleri eldesi, yemi parçalayan enzimler ve bu enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması; Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı ile Biyometri ve Genetik Anabilim Dallarını bünyesinde bulunduran Ziraat Fakülteleri nin Zootekni Bölümleri doğrudan ilgilidir. Yem ve hayvan ikilisi Veteriner Hekimliği ile yalnızca yeme bağlı hastalıklar bakımından ilgilidir. Ancak Taslakta yem konusu da tamamen Veteriner Hekimler ile ilgilendirilmiştir. Sonuç olarak; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı Taslağının mevcut hali ile ıslahı olanaksız olup, geri çekilmesi ve ayrı ayrı kanunlar şeklinde yeniden düzenlenmesi konseyimiz tarafından önerilir. Bunun için de taslağa konu düzenleme hakkında pek çok resmi ve özel kurum ve kuruluşların belli olan bütün görüşleri dikkate alınmalı, ilgili disiplinlerden bütün meslek grupları eşit olarak temsil edilmeli, bir meslek grubu adıyla yer alırken birkaç meslek grubu ise diğerleri şeklinde geçiştirilmemelidir. Bir meslek grubunun yetki ve görevleri kanunda ayrıntılı olarak belirtilirken daha kapsamlı ve daha ayrıntılı olması gerekebilecek Gıda alanı hiçbir meslek grubu belirtilmeksizin, yetki ve görevlerin çerçevesi belirlenmeksizin, bu yetki ve görevlerle birlikte bütün düzenlemelerin Bakanlıkça belirlenir. ifadesi altında toplanmasının uygulamada yaratacağı sakıncalar da göz önüne alınmalıdır. Kanunlarımızın aynı özellikte ve aynı derecede ilgili kişilere, kurumlara ve meslek gruplarına eşit mesafede olması ilkesi temel dayanağımız olmalıdır. 3.Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dayalı Yönetmenlik incelenmiş ve aşağıdaki görüşler oluşturulmuştur. a) Yönetmelikte Deney Hayvanı olarak Fare, Sıçan, Tavşan, Kobay, Golden, Hamster, Köpek, Kedi, Bıldırcın, İnsan dışındaki Primat gibi belli türler zikredilmesine rağmen Deney Hayvanı, Hayvan, Kullanıcı Kuruluş vb tanımlar ve ayrıca hayvan üzerinde yapılan bilimsel deney ve araştırmalar ile ilgili mevcut uygulamalar dikkate alındığında, larvalardan omurgalı canlı hayvanlara kadar çok geniş bir yelpazenin kapsandığı görülmektedir. Bu kapsamın içerisinde yer alan ve özellikle çiftlik hayvanları ile ekonomik değeri söz konusu olan her tür hayvan yanında su ürünleri, arı ve ipek böceği Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümlerinin ana çalışma konularıdır. Tıp Fakülteleri genellikle Fare, Sıçan, Tavşan ve Kobay vb sınırlı sayıda türler üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Veteriner Fakülteleri ise söz konusu hayvanların sağlık-koruması konusunda uzmanlaşmıştır. Ziraat Fakülteleri içerisinde yer alan Zootekni ve Su Ürünleri Bölümleri ise adı geçen bütün türler ile ilgili yetiştiricilik, besleme, üreme, ıslah çalışmaları yapmakta; birçoğunda karkas, sindirim, kan parametreleri, klasik veya moleküler düzeyde genetik, biyoteknolojik araştırmalar yapmakta ve in-vivo, in-vitro denemeler yürütmektedir. Görüleceği üzere bu yönetmeliğin kapsadığı bütün türler Ziraat Fakülteleri Zootekni ve Su ürünleri Bölümlerinin ana araştırma materyalidir. Hal böyle iken yönetmelikte, yalnızca Veteriner Fakülteleri ve Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri ile bu fakültelerin mezunları geçmekte ve ilgili kurullarda yer almaktadır. b) Yukarıdaki nedenle Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu içerisine Ziraat Fakülteleri Zootekni Bölümü Öğretim Üyeleri ile Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi eklenmelidir. Bu oluşum içerisinde de meslek gruplarının bu türler üzerindeki çalışma ağırlıklarına göre ya da en azından eşit oranda temsil edilmesi sağlanmalıdır (Madde 6-1). c) Madde 9, fıkra 2, a bendinde...sorumlu Veteriner Hekim ve Zooteknistten. şeklinde değişiklik yapılması uygun olacaktır. d) Madde 9, fıkra 3 de...yerel etik kurullarda Tıp veya Veteriner Hekim veya Zooteknistlerden etik uzmanlarının bulunması tercih edilir... şeklinde değişiklik yapılması uygun olacaktır. e) Madde 15 fıkra 1, ç bendinde...yerel etik kurullar; deney hayvanı üretilmesi ve yetiştirilmesi ile sorumlu personelin asgari olarak bilgilendirilmesi ve uyulması gereken usul ve esasları içeren bir meslek içi eğitim programı hazırlar ve periyodik olarak uygulanmasını denetler. Eğitim programları o dersin alanı ile ilgili yetkili kişiler (Tıp Uzmanı, Veteriner Hekim, Zooteknist Ziraat Mühendisleri) tarafından yürütülür. Kurum içinde yetkili kişilerin kimler olduğu yerel etik kurullarca belirlenir. şeklinde değiştirilmesi yararlı olacaktır. 15

16 ETKİNLİKLERİMİZ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDA EVRENSEL KOOPERATİFÇİLİK SEMPOZYUMU VE SONUÇ BİLDİRİSİ Haziran 2009 tarihlerinde İzmir de Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağında Evrensel Kooperatifçilik Sempozyumu na ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN katılarak bildiri sundu. ODA mız, İspanya Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu, Endülüs Tarım Kooperatifleri Federasyonu, Jaen Üniversitesi, Oleoestepa ve Olivar de Segura Kooperatifleri Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğine bağlı Kooperatif Yetkililerinin katılımıyla düzenlenen sempozyumda zeytin ve zeytinyağı sektöründe evrensel kooperatifçilik konularında aşağıdaki görüş ve önerilerin ilgili ve yetkili kişi ve kuruluşlara, kamuoyunun dikkatine sunulmasına karar verilmiştir. Sorunlar; Küreselleşme süreciyle birlikte zeytinyağı alıcılarının birleşmesi ile başlayan üretici aleyhine piyasa koşulları, kooperatiflerin varlığı ve geleceğini tehdit etmektedir. Türkiye de ürün alım sistemi mevzuatında ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Türkiye de Devlet-Birlik, Birlik-Kooperatif, Kooperatif- Ortak ilişkileri zayıflatılmıştır. Türkiye de 2000 yılında başlatılan Tarım Reformu Uygulama projesi kapsamında tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılanma süreci beklenen faydayı sağlayamamış, aksine ortak-kooperatif ilişkilerini ve birliklerin mali yapılarını daha da bozmuştur. Türkiye deki tüm tarım satış kooperatifleri birliklerinin en hayati sorunu olan finansman yetersizliği ve bu boyutta devlet desteğine yönelik etkin bir model henüz belirlenememiş olması nedeniyle birlikler varlıklarını ancak bir taraftan yüksek maliyetli özel banka kredilerine yönelerek diğer taraftan da varlık satışı ile koruyabilmişlerdir. Kooperatifler çok önemli demokratik nitelikli kurumsal yapılardır. Hemen hemen her ülkede gerek demokrasinin gelişmesi gerekse üreticilerin korunması açısından tarım ve kooperatifçilik politikaları bulunurken, Türkiye de genelde, tarım özelde ise kooperatifçiliğe yönelik etkin politikalar oluşturulamamıştır. Türkiye de çiftçinin gelirlerini istikrarlı kılacak, çiftçinin refah seviyesini yükseltecek, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak politika ve stratejiler yetersiz kalmıştır. Türkiye de tarım satış kooperatifleri birlikleri ürün alımını kısa sürede gerçekleştirirken aldıkları ürünü bütüne yayılan süreçte pazarlamak zorunda olmaları, bir taraftan ciddi stok ve finansman maliyeti getirmekte, diğer taraftan da piyasa risklerine açık olmaları sonucunu doğurarak kar/zarar dalgalanmalarına neden olmuştur. Türkiye de yürürlükteki mevcut yasa kooperatifçiliğin ihtiyaçlarına yeterince cevap verememişken, taslak yasanın da sorunları çözemeyeceği hatta sorunları daha da derinleştirme potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Uzun yıllar AB destekli olarak önemli gelişmeler kaydeden İspanyol kooperatifçiliği son yıllarda değişen/küreselleşen pazar koşullarına uyum sağlamakta zorlanmış, dolumcu ile rekabet sürecinde sorunlarla karşılaşmıştır. Sektörde küresel düzeyde bilinçli olarak yaratılan bilgi kirliliği manüpülasyona imkan vererek büyük alıcıların piyasayı kolayca etkilemesine imkan vermektedir. İspanya da kooperatifler zeytinyağı üretiminin yüzde 70 ine hakim iken ürünün pazarlanmasında dolumcuların çok daha etkin olması İspanyol üreticiler ve kooperatifleri açısından da olumsuz sonuçlar yaratmıştır. Öneriler; AB deki ürün alım sistemi model olarak benimsenmeli, bu sistemin uygulanmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeler oluşturulmalı, bu doğrultuda üretici eğitilmeli, eğitim süreci boyunca, Üretici, Kooperatif ve Birliklerin dayanma gücünü oluşturacak destekler devreye sokulmalıdır. Türkiye de kooperatifçiliği teşvik edecek şekilde başta finansman desteği olmak üzere, tarım satış kooperatifleri birliklerinin ilgili mevzuatları gelişen iç ve dış faktörleri de dikkate alarak süratle yenilenmelidir. Türkiye de zeytin ve zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi için üretici gelirlerinde istikrarlı artış sağlanmalı ve zeytin alanlarının amaç dışı kullanımına imkan verecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Türk tarım politikalarında AB uygulamaları dikkate alınarak, üreticilere verilen destekler Birlikler üzerinden organize edilmeli, böylece kooperatif-ortak ilişkilerinin devamlılığı sağlanmalıdır. Ülkemizde tarım satış kooperatiflerinin birliklerinin ürün alımını kısa sürede gerçekleştirmeleri ve aldıkları ürünü yıla yayılan süreçte pazarlamak zorunda olmaları sebebiyle, ciddi stok ve finansman maliyetine katlanmasından dolayı kooperatiflere piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için stoklama yardımı verilmelidir. Bu sadece birliklerin bir ihtiyacı değil aynı zamanda AB ye uyumun da gereğidir. Dolumcuların birleşerek küresel tekeller halinde dünya genelinde kooperatifçiliği tehdit etmesi, bu tehditleri önlemek için kooperatifler arasında birlik ve dayanışmanın zorunluluğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Evrensel kooperatifçiliğin, evrensel ve ortak davranış biçimine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede sonuç olarak; Spekülatif amaçlı fiyat düşürme girişimlerine karşı Türk ve İspanyol kooperatif ve birlikleri ortak davranış sergileyerek üretici haklarının korunması konusunda stratejik işbirliğine girecektir. Türkiye ve İspanya kooperatifçiliğinde eksik yönleri belirlenerek, iyileştirme yönünde çalışmalar yapmak üzere bir platform oluşturulacak, eğitim programları düzenlenecek, bu konuda AB veya ulusal fonlardan faydalanılması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Kooperatifler arasında dayanışma, bilgi paylaşımı, ticari dayanışma kapsamında ilişkilerin genişletilerek sürdürülmesi ve bunun evrensel kooperatifçilik çerçevesinde tüm Akdeniz Havzası ndaki ülke kooperatiflerine yaygınlaştırılması, bu konuda ayrı bir platform oluşturulması, sektörel bilgi paylaşımları ile sezonlara yönelik ortak strateji belirlenmesi gerekmektedir. Sempozyumun tarafları bu gereği yerine getirmede görüş birliği içindedir. Bu çerçevede Türk ve İspanyol üretici birlikleri gerek üretim gerekse pazarlama - konusunda etkin bir işbirliğine girecek, öncelikli olarak spekülatif fiyat düşüşlerine karşı ortak hareket edecektir. BKÜ REÇETE YAZMA EĞİTİMİ TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ Genel Merkezimizce 27 Nisan - 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılan Toprak Koruma Projesi Eğitimi Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM ın kısa bir açılış konuşmasıyla başladı. Söz konusu eğitim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN ve Doç. Dr. Günay ALPUĞ tarafından verilen eğitimin sonunda yapılan sınavda tüm katılımcılar başarılı olup sertifikalarını aldılar. Ankara Genel Merkez bünyesinde üçüncüsü düzenlenen BKÜ Reçete Yazma Eğitimi 1 Haziran 2009 Pazartesi günü ODA Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM ve Eğitmen Prof. Dr. Oktay GÜRKAN ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı. 41 meslektaşımızın katıldığı eğitimin sonunda sınav 6 Haziran günü yapıldı. Sınav sonunda 39 meslektaşımız başarılı oldu. 16

17 ETKİNLİKLERİMİZ EFEMÇUKURU ACELE KAMULAŞTIRMALARI İPTAL EDİLSİN Efemçukuru Altın Madeni sahası içinde yer alan parsellerin Tüprag Metal Madencilik A.Ş (Eldorado Gold) yararına acele kamulaştırılmasına karşı açılan davanın duruşması, 24 Haziran 2009 da Danıştay 6. Dairesi nde gerçekleştirildi. AOÇ ULAŞIM PLANI TOPLANTISI ODA mızda 22 Haziran 2009 da bir toplantı yapılarak, Atatürk Orman Çiftliği Yeni Ulaşım Planı değerlendirildi. Toplantıya, ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreter Yardımcımız Bülent TORUNBALCI, avukatımız Devran Melik SAATÇİOĞLU, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nden İlhami BAYRAMİN, Ferhat TÜRKMEN ve Eser ATAK katıldı. Duruşma sonrasında Danıştay önünde, Efemçukuru Köylüleri, İzmir, Bergama, Uşak Sivrihisar, Havran/Küçükdere ELELE Hareketi, EGEÇEP ve meslek odaları yetkililerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapılarak, acele kamulaştırmaların Danıştay tarafından iptal edilmesi istendi. Açıklama sırasında iki kişi, temsili meyveler ve Beyaz üzüm, kara üzüm, altın yenmez, budur beyler son sözüm ; Yaşamsal kaynaklarımız siyanürlü altına feda ediliyor. Çiftçinin, emekçinin toprağını değil, çalanların çaldıklarını kamulaştırın yazılı pankartlar taşıdılar. Etkinliğe ODA mız adına Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM katıldı. Grup daha sonra TBMM ye giderek, milletvekilleriyle görüştü ve destek isteminde bulundu. YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ Yönetim Kurulumuz 8 Haziran 2009 günü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ODA mızın yerel yönetimlerden bekletileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette; Oda Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN, Sayman Üyemiz Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN ve Dr. Kadriye KALINBACAK bulundular. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI NA ZİYARET ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Özden GÜNGÖR, Hamdi ARPA ve Dr. Kadriye KALINBACAK, 15 Haziran 2009 Pazartesi günü Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK ı ziyaret ederek, görevinde başarılar dilediler. İSPANYA SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA ENST. NDEN MARİA ESCRİBANO ODA MIZI ZİYARET ETTİ Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK ziyarette, ODA mızın etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, belediye ile ZMO nun ortak çalışmalar yürütmesi konusunda görüş birliğine varıldı. İspanya Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü nün yürüttüğü Tarımsal Dönüşüm Projesi kapsamında, Enstitü den Maria Escribano, 21 Nisan 2009 da ODA mızı ziyaret ederek, Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Avrupa tarımının temel sorunları hakkında karşılıklı görüş alış verişi yapıldı. GAZİANTEP ZİRAAT ODASI BAŞKANI ODA MIZI ZİYARET ETTİ 1 Haziran 2009 günü ODA mızı ziyaret eden Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Zihni KEPKEP ile görüşen ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, gündemde olan mayınlı araziler konusunda görüş alışverişinde bulundu. 17

18 ETKİNLİKLERİMİZ MUĞLA ŞUBESİ YENİ BİNASI TÖRENLE AÇILDI Açılışa, Muğla Milletvekili Prof Dr.Gürol ERGİN, Vali Yardımcıları Rifat ATA, Ahmet Ali Barış, Belediye Başkan Vekili Yavuz Kayı Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan Günaydın, 2. Başkan Dr. Turhan TUN- CER, Yazman Üye Fatih TAŞDÖĞEN, Üye Özden GÜNGÖR, Üye M. Avcı BİRSİN, Muğla İl Genel Meclis Başkanı Zeki KÖYLÜ, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ŞİMŞEK, Ziraat Odası Başkanı Suat OYMAN, Muğla Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Aldemir, ZMO Antalya Şube Başkanı Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyeleri, ZMO Aydın Şube Başkanı Galip Orhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, ZMO Denizli Şube Başkanı İbrahim GÜR ve Yönetim Kurulu üyeleri, ZMO İzmir Şube Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet GÜVEN, CHP Merkez İlçe Başkanı Bahattin Gümüş, AKP Merkez İlçe Başkanı İlyas YOLCU, İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Alifer ATASEVER, Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, Harita Mühendisler Odası İl Temsilcisi, Kimya Mühendisleri Odası İl Temsilcisi ve diğer Oda temsilcileri, Muğla Tarım İl Müdürü Hadi KAYHAN, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, Bodrum İl.e Müdürü M.Ali BA- HAR, Muğla Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü, Müze Müdürü Şevki Bardakçı ve çok sayıda üyemiz katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Şube Başkanı Uluhan KOR- KUT, Oda Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ER- GİN, Vali Yardımcısı Ahmet Ali BARIŞ birer konuşma yaptılar. Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGİN, Oda Başkanımız Dr.Gökhan GÜNAYDIN ve Şubemizin düzenlemesini yapan DEĞER MÜHENDİSLİĞE birer plaket verildi. Yapılan kokteyl ile açılışımız sona erdi. HATAY ŞUBESİ YENİ BİNASI TÖRENLE AÇILDI Hatay Şubemizin 27 Haziran 2009 Cumartesi günü yapılan açılışına, Vali Yardımcısı İsmail KARA, İl Emniyet Müdürü Sezai KALYONCU, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Şerafettin CANDA, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve II. Başkan Dr. Turhan TUNCER in yanı sıra çok sayıda üyemiz katıldı. Şube Başkanımız Ahmet SEVER açılışta yaptığı konuşmada, Uzun uğraşlar ve Genel Merkezimizin katkılarıyla böyle güzel bir yere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Açılış törenimiz düzenlenen kokteyl ile sona erdi. GDO LAR SORUN MU? ÇÖZÜM MÜ? ODA mız Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN, Ulusalcı Mühendisler ve Mimarlar Platformu nun davetlisi olarak 13 Haziran 2009 günü İzmir de GDO lar Sorun mu? Çözüm mü? konulu bir konferans verdi. Ütopya çay bahçesinde düzenlenen konferansın yöneticiliğini İzmir Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR yaptı. ODA mız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAŞDÖĞEN 14 Haziran 2009 Pazar günü İzmir Şube II. Başkanımız Ahmet TOMAR ile birlikte İzmir de SKY TV de Orhan AYBER in sunduğu canlı yayınlanan Dünya ve Türkiye programına katıldı. Programda TAŞDÖĞEN GDO lar ve Dünya Ticaret Örgütü konularında Oda görüşlerimizi açıkladı. TOMAR ise Sulamada Yap İşlet Devret konusunda görüşlerini sundu. GDO YA HAYIR BİLEŞENLERİ TOPLANTISI 28 Haziran 2009 günü GDO ya Hayır Platformu Bileşenleri, Türkiye de GDO lu Üretime ve Tüketime Hayır başlıklı basın toplantısının ardından ODA mızda bir toplantı yaparak, yasa taslağını değerlendirdiler ve düzenlemeye karşı izlenecek politikaları belirlediler. HUKUKİ ÇALIŞMALARIMIZ 4TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇTIK 4DANIŞTAY, MADENCİLİK FAALİYETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU. 4BURSA 1. İDARE MAHKEMESİ, YALOVA ALTINOVA ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÖYÜ TERSANE DOLGU ALANI PLANININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU. 4DANIŞTAY, TİGEM ATATÜRK TARIM İŞLETMESİ NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖYK KARARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURDU. 4ADANA İLİ SEYHAN İLÇESİ KÜÇÜKDİKİLİ BELEDİYESİ SINIRLARINDA BULUNAN ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI KARARINA KARŞI DAVA AÇTIK. 4BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ BÖLÜCEKOVA KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ARAZİNİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI KARARINA KARŞI DAVA AÇTIK. 4ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREV ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK 18 4SAMSUN İLİ TERME İLÇESİ DUMANTEPE KÖYÜ AKÇAY MEVKİİNDEKİ ARAZİLERİN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILMASI KARARINA KARŞI DAVA AÇTIK.

19 BASIN AÇIKLAMASI olarak anlaşılamamış olmalı ki, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), örneğinin tüm dünyada zor bulunacağına inanacağımız bir karara imza atmıştır. ÖYK nın tarihli Kararı nda, işletme TİGEM de kalacak şekilde, arazilerinin bir yıl içinde özelleştirilmesi kararı alınmıştır. Bu karar, açıkça bir hukuku dolanma girişimidir. Başka bir deyişle, Özelleştirme Yüksek Kurulu, daha evvel verilen yargı kararlarının TİGEM i koruyan hükümlerini delmek için, işletme binasını bırakıp arazileri özelleştirmeye çalışmaktadır. YALOVA DAKİ RANT ISRARI, BİR KEZ DAHA YARGIDAN DÖNDÜ Mayıs 2009 Yalova da 700 futbol sahası büyüklüğündeki alanın betonlaştırılması girişimlerine karşı, TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI nın açtığı dava kapsamında, Danıştay 13 üncü Daire Başkanlığı tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi!.. Yalova Atatürk Tarım İşletmesi nin tasfiyesi için, daha önce, Yüksek Planlama Kurulu tarafından tarihinde verilen tasfiye kararı, Bursa 2 inci İdare Mahkemesi nin tarihli kararı ile (Karar No:2006/2562, Esas No:2005/1080) iptal edilmişti. Başbakanlığın Mahkeme Kararına karşı yaptığı itiraz da, Danıştay 10 uncu Dairesi tarafından tarih ve 2007/2287 Esas No lu kararla reddedilmişti. Mahkeme Kararı nda belirtilen; Anayasa hükümleri uyarınca davalı idarenin dava konusu yeri tasfiye etmek yerine toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulaması tam Herkes bilmelidir ki, Türkiye sebze tohumluğunda % 90 oranında dışa bağımlı iken, sertifikalı tahıl tohumluğu gereksinimimizin ancak % 25 i üretilebilirken, korumaya çalıştığımız TİGEM in işletme binası değil, arazileriyle birlikte bütünü, başka bir deyişle üretme işlevidir. Atatürk ün şahsi bağışlarıyla kurulan Atatürk Tarım İşletmesi nin özelleştirilerek, basına yansıyan bilgiler kapsamında yabancı sermayenin kullanımına açılarak betonlaştırılması çabası, Danıştay 13 üncü Dairesi nin verdiği 2008/11670 Esas No lu yürütmenin durdurulması kararıyla şimdilik savuşturulmuştur. Mahkeme kararında, sadece işletmesi TİGEM e bırakılarak 15 parselde yer alan söz konusu taşınmazların satış yoluyla özelleştirilmesinin TİGEM işletmesini tümüyle işlevsiz kılacağına, üzerinde Atatürk Müzesi nin de bulunduğu taşınmazların özelleştirme programına alınmasının ise 4046 sayılı kanunda yer alan özelleştirme ilkeleriyle bağdaşmadığına değinilmiştir. Bir kez daha idareyi, tarım toprağını korumaya yönelik yargı karlarına saygılı olmaya ve tarım sektörünü geliştirme konusunda göreve davet ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Dr. Gökhan GÜNAYDIN Başkan TERSANE İÇİN TARIM ALANI KATLİAMINA GEÇİT YOK!.. 21 Mayıs 2009 Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Ova Mevkii ve Hersek Bölgesi sınırları içerisinde kalan 132,6 hektar yüzölçümündeki alanın, gemi inşa sanayiine hizmet verecek yan sanayi alanına ayrılabilmesi için tarım dışı amaçla kullanıma açılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın tarih ve 3943 sayılı işlemi ile Yalova Belediye Başkanlığı nın hazırladığı1/ ölçekli Yalova İl Çevre Düzeni Planı na karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ODA mız tarafından açılan davada, Bursa I inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 2008/1017 Esas No ile görülen davada, Bursa I inci İdare Mahkemesi Karar ında; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca onaylanan 1/1000 ölçekli plan ile sözü edilen alanın kıyı kısmının tersane alanı olarak ayrılması işleminin daha önce Danıştay tarafından iptal edildiği, böylece arkasındaki dava konusu tarım arazisinin gemi yan sanayiine ayrılmasının gerekçesinin ortadan kalktığı ifade edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Dr. Gökhan GÜNAYDIN Başkan SİZDEN GELENLER Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı): Yalova ilinde TİGEM arazisi ve tarım alanlarının gemi inşa sanayine hizmet verecek yan sanayi alanına ayrılması konusunda yaptığınız mücadele takdire değerdir. Bu mücadelede sağlamış olduğunuz başarıdan ötürü kutluyorum. Mesleğimiz, odamız ve Türk tarımı için yaptığınız çalışmalar tarih içerisinde takdirle anılacaktır. Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım. Murat Akar (Samsun ZMO): Yalova Atatürk Tarım İşletmesi nin arazileri için vermiş olduğunuz hukuk mücadelesini kazanmış olmanızdan ötürü sizi tebrik ediyor, bu haklı mücadeleyi ısrarla takip ederek manevi anlamı büyük olan Atatürk Tarım İşletmesinin bütünlüğünü korumanın haklı gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Erol OKAN: Bu kurum kesinlikle özelleştirilmelidir başka çıkar yolu yok. Sayın milletvekilimiz Vahit Kirişçi yi destekliyorum. Başarılar dilerim Cemal OKAN: TİGEM in özelleşmesi ve biran önce kiralanması gerektiğini düşünüyorum. Sayın vekilimiz Vahit Kirişçi nin, sayın Genel Müdürümüz Mehmet Halis Bilden in bu konuda başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. 19

20 BASIN TOPLANTISI MAYINLI ARAZİLER ÜRETİME ve ÜRETİCİYE MOTORLAR YEŞİL TARLALARA! Mayıs 2009 Türkiye nin Suriye sınırında 510 km lik bir koridorda ve değişen genişlikte uzanan; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde yer alan 216 bin dekar mayınlı alan, TBMM de görüşülmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 49 yıllığına, mayın temizleme işini yapacak yabancı şirketlerin kullanımına devredilmektedir. Bilindiği üzere, Anti Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile ilgili 1999 tarihli Ottowa Sözleşmesi, TBMM tarafından gün, 4824 sayılı Yasa ile onaylanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye de döşeli bulunan kara mayınlarının 2014 yılına kadar temizlenmesi gerekmektedir yılından başlayarak, yöre çiftçisinden yapılan kamulaştırmalar ve Hazine arazilerinin kullanımıyla mayınlanan alanların, 55 yıl sonra yeniden üretime dönüyor olması sevindiricidir. Ancak, bu toprakların kimin elinde olacağı ve nasıl kullanılacağı, hem ülke güvenliği hem de gıda güvenliği açısından stratejiktir, yaşamsal önem taşımaktadır. TBMM de görüşülmekte olan Yasa Tasarısı nın kabulü halinde, 2009 yılında ihalenin yapılacağı varsayımıyla, yabancı şirketler 2014 e kadar mayınları temizleyecek ve 2058 yılı sonuna kadar bu arazileri tarımsal amaçla kullanacaklardır. Bu çerçevede, yöre halkının yarım yüzyıl evvel kendilerinden alınarak kamulaştırılan arazilere girememesi bakımından değişen hiçbir şey olmayacaktır. Sözü edilen konu, kamuoyunda her yönüyle tartışılmaktadır. Ziraat Mühendisleri Odası olarak, olayın tarımsal ekonomi analizini sağlıklı bir şekilde yapmayı kamusal görev sayıyor ve ortaya çıkan verilerle birçok tartışmanın doğal zeminine oturacağını umuyoruz. Bu çerçevede, Ziraat Mühendisleri Oda mızın Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa Şube Başkanlıkları yanında; Kilis, Mardin ve Şırnak İl Temsilcilikleri tarafından yerinde yapılan saptamalar ile 216 bin dekar mayınlı arazinin bulunduğu bölgenin toprak yapısı, coğrafi ve ekolojik koşulları, sulama olanakları, arazinin Türkiye ve Suriye sınırındaki mevcut tarımsal faaliyetler değerlendirilmiş; mayınlardan temizlenecek alanda yapılacak tarımsal faaliyetlerden elde edilecek katma değer ve istihdam kapasitesi eldeki verilerle hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, iller itibariyle yapılan saptamalar aşağıdaki gibidir; İLLER Mayınlı Alan (da) İşlenebilir Tarım Alanı (da) Üretim Deseni Önerisi Yılık Net gelir (işlenebilir alan*180lira) İstihdam (hane / kişi) Hatay Kilis Gaziantep Pamuk, Buğday, Mısır, Zeytin, Sebze-meyve, Bağcılık 4.500, Antepfıstığı, Badem, Zeytin, Fiğ, Sebze-meyve, Bağcılık, hayvancılık 4.500, Buğday, Arpa, Mercimek, Nohut, Antepfıstığı, Zeytin, Sebze-meyve, Bağcılık 2.700,000 Şanlıurfa Pamuk, Buğday, Arpa, Mısır, Mercimek 8.100,000 Mardin Pamuk, Buğday, Arpa, Mısır 7.740,000 Şırnak TOPLAM 216, , Buğday, Arpa, Mercimek, Bostan 3.060, milyon lira 20,1 milyon $ hane kişi Sözü edilen mayınlı alanlarda, birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri en büyük oranı oluşturmaktadır. İşlenebilir tarım arazilerinin yanında, daha düşük miktarlarda olmak üzere mera alanları, orman ve makilik alanlar ile leçenik volkanik kayalarla kaplı alanlar bunmaktadır. Mayınlı arazilerin işlemeli tarıma elverişli bölümünün, illere göre değişmekle birlikte, % 80 e yakın bir oranda, yaklaşık 170 bin dekar olduğu hesaplanmıştır. Bu arazinin % 70 inin sulanabilir özellikler taşıdığı değerlendirilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde, üretim deseni önerilerimizde yer alan ürünlerin verim değerleri, mevcut üretim maliyetleri ve piyasa fiyatları yanında destekleme ödemeleriyle birlikte değerlendirildiğinde; bir dekar alandan elde edilen net gelir mercimekte 100, mısırda 150, buğdayda 174, pamukta 190, zeytinde 640 ve Antep fıstığında 650 Lira dır. Sebze meyve, bağcılık, seracılık, hayvancılık ve organik tarım gibi faaliyetler, yaratılacak katma değeri daha da yükseltmektedir. Bu çerçevede, dekar başına net gelir ortalaması 180 lira olarak değerlendirildiğinde, mayınlı arazilerin tarıma açılması durumunda elde edilecek yıllık net gelirin 20 milyon doların üzerinde olacağı hesaplanmaktadır. Üretim gücünü örneklendirebilmek açısından, tümüyle monokültür tarım yapılması varsayımıyla, sözkonusu alandan yılda 85 bin ton pamuk veya 102 bin ton buğday veya 212 bin ton mısır elde etmek mümkündür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Türkiye nin gelişmişlik düzeyi en düşük bölgelerinden olması bağlamında; mayınlı arazilerin temizleme sonrasında yöre çiftçisine tahsis edilmesi durumunda yaratacağı istihdam, Türkiye nin sosyal dengeleri açısından çok önemlidir. 170 bin dekar işlenebilir tarım alanı, Türkiye ortalama işletme ölçeği olan 59 dekarlık işletmelere bölündüğünde, 2881 adet tarım işletmesi doğmaktadır. Her bir hanenin en iyimser tahminle tarım işinde çalışabilecek yaşta olan 5 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde, 14,405 kişilik bir istihdam kapasitesi ortaya çıkmaktadır. İşletme başına yıllık net gelir ise 10 bin 621 lira olarak gerçekleşmektedir. Kooperatif yapı altında örgütlenen köylü üreticinin, her işletmede ziraat mühendisleri önderliğinde gerçekleştirecekleri üretim, Türkiye nin gıda güvenliği ve gıda güvencesine önemli katkılar sağlayacaktır. Aşağıda, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Ocak Aralık 2008 dönemine ilişkin teşvik belgeleri, yatırım, istihdam verileri ve bir kişilik iş yaratma maliyeti, tarım sektörü açısından verilmektedir; 20

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım,

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, SUNUŞ Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Tarım ve Mühendislik Dergimizin 86, 87 ve 88. sayıları ile sizlerle tekrar buluşurken, hepinize, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, içtenlikle sevgi

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) SAYI : 25.00/132 KONU: Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Oda görüşü ANKARA 15/02/2016 İVEDİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62) 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

ÇANAKKALE İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 2 1 1: Kuraklığa karşı önlem alınması - Kuraklık Eylem Planında farklı seviyelerdeki kuraklık senaryolarına göre üretim modellerinin geliştirilmesi 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi -

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Çevre ve tarım sorunu üzerine Ahmet Atalık ile söyleşi

Çevre ve tarım sorunu üzerine Ahmet Atalık ile söyleşi Çevre ve tarım sorunu üzerine Ahmet Atalık ile söyleşi Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, GDO ya hayır Platformu nun kurucularından ve Türkiye deki tarım ve hayvancılık sorunlarını

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

AKTÜEL VETERİNER HEKİMLER EYLEMDE! Cilt: 79 Sayı: 2 Yıl: 2008

AKTÜEL VETERİNER HEKİMLER EYLEMDE! Cilt: 79 Sayı: 2 Yıl: 2008 AKTÜEL VETERİNER HEKİMLER EYLEMDE! Veteriner hekimler ağır eğitim ve çalışma şartlarına rağmen, emsal meslek mensuplarına göre özlük hakları yönünden en mağdur edilen meslek grubu olmuşlardır. Bu durum

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Haziran 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29401 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete:29.6.2015-29401 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI

STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI STRATEJİK ÜRÜN PAMUKTA TEHLİKE ÇANLARI Gözde SEVİLMİŞ-Şebnem BORAN 1. Giriş Pamuk, çırçır sanayisinin, lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

sendika haberleri İSG HABERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi Sendikamıza Üye Çimento Fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 2010 yılı performans değerlendirme toplantısı 21 Aralık 2010 tarihinde

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

23 Nisan 2015 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

23 Nisan 2015 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

DANIŞTAY ĐLGĐLĐ DAĐRESĐNE Sunulmak Üzere DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA. : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VEKĐLĐ. Av.Zühal DÖNMEZ

DANIŞTAY ĐLGĐLĐ DAĐRESĐNE Sunulmak Üzere DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA. : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VEKĐLĐ. Av.Zühal DÖNMEZ Av.Zühal DÖNMEZ Bestekar Sk. No: 49/5 K.Dere/ANKARA Tel: 466 18 14 Fax: 426 99 86 ----------------------------------------------------- YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI TALEPLĐDĐR DANIŞTAY ĐLGĐLĐ DAĐRESĐNE Sunulmak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14)

TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/14) 13 Mayıs 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29711 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

Detaylı

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ . 68. BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirisi 68 inci Başkanlar Kurulu Toplantısı 26 Kasım 2012 tarihinde TÜRMOB Kurulları ve Oda Başkanları nın katılımı ile

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI

ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI ŞUBE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI emo izmir şubesi 87 I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 30. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı;

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011-

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu toplantısında belirlenen 4 farklı sektörel çalışma grubundan

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katından Fazla Parayı 10,5 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı